ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε."

Transcript

1 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ὣς μὲν ὅτ Ὠρί ων ἕλετο ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, τόφρα ο ἠγά ασθε θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, ἕ ως μιν ἐν ρτυγίῃ χρυ σόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ οἷσ ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν. ὣς δ ὁπότ Ἰ ασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ, ᾧ θυ μῶ εἴξα σα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ νειῶ ἔνι τριπόλῳ οὐδὲ δὴν ἦεν ἄπυστος Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κεραυνῶ. ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβατα οἶον, ἐπεί ο νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῶ Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. ἔνθ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι, τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον θήσειν ἀ θάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα. ἀλλ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι Διὸς νόον αἰγιόχοιο οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ ἁλισαι, ἐρρέτω, εἴ μιν κεῖνος ἐποτρύ νει καὶ ἀνώγει, πόντον ἐπ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔ πῃ ἐγώ γε οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ εὐρέα ντα θαλάσσης. αὐτά ρ ο πρόφρων ὑποθήσομαι οὐδ ἐπικεύσω, ὥς κε μάλ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται." τὴν δ αὖτε προσέειπε διάκτορος Ἀργεϊφόντης "οὕτω νῦν ἀπόπεμπε, Διὸς δ ἐποπίζεο μῆνιν,

2 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ." ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης ἡ δ ἐπ δυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη ἤϊ, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιά ων. τὸν δ ἄρ ἐπ ἀκτῆς εὗρε καθήμενον οὐδέ ποτ ὄσσε δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν νόστον ὀδυ ρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη. ἀλλ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι παρ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ ἤματα δ ἂμ πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων [δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων] πόντον ἐπ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων. ἀγχοῦ δ σταμένη προσεφώνεε δῖα θεά ων "κάμμορε, μή μοι ἔτ ἐνθάδ ὀδύ ρεο, μηδέ τοι αἰὼν φθινέτω ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ ἀποπέμψω. ἀλλ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῶ εὐρεῖαν σχεδίην ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ αὐτῆς ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ ἠεροειδέα πόντον. αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν ἐνθήσω μενοεικέ, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύ κοι, εἵματά τ ἀμφιέσω πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν, ὥς κε μάλ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι, αἴ κε θεοί γ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε." ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλα ς δῖος δυσσεύς, καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα

3 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od "ἄλλό τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν, ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης, δεινόν τ ἀργαλέον τε τὸ δ οὐδ ἐπὶ νῆες ἐῖσαι ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ. οὐδ ἂν ἐγώ γ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην, εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι μή τί μοι αὐτῶ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο." ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεά ων, χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ ἔφατ ἔκ τ ὀνόμαζεν "ἦ δὴ ἀλιτρός γ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς, οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι. ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕ δωρ, ὅς τε μέγιστος ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι, μή τί τοι αὐτῶ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἅσσ ἂν ἐμοί περ αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ θυ μὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ ἐλεήμων." ὣς ἄρα φωνήσασ ἡγήσατο δῖα θεά ων καρπαλίμως ὁ δ ἔπειτα μετ ἴχνια βαῖνε θεοῖο. ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀ νήρ καί ῥ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ ἐπὶ θρόνου, ἔνθεν ἀνέστη Ἑρμείας, νύμφη δ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν αὐτὴ δ ἀντίον ἷζεν δυσσῆος θείοιο,

4 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od τῇ δὲ παρ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν. ο δ ἐπ ὀνείαθ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, τοῖσ ἄρα μύ θων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεά ων "διογενὲς αερτιάδη, πολυμήχαν δυσσεῦ, οὕτω δὴ οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης. εἴ γε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσίν, ὅσσα τοι αἶσα κήδε ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν κέσθαι, ἐνθάδε κ αὖθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δμα φυλάσσοις ἀ θάνατός τ εἴης, μειρόμενός περ ἰδέσθαι σὴν ἄλοχον, τῆς τ αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα. οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι, οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε θνητὰ ς ἀ θανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν." τὴν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις δυσσεύς "πότνα θεά, μή μοι τόδε χώεο οἶδα καὶ αὐτὸς πάντα μάλ, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ εἰσάντα ἰδέσθαι ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ ἀ θάνατος καὶ ἀγήρως. ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα οἴκαδέ τ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι. εἰ δ αὖ τις ῥαίῃσι θεν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυ μόν ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα κύ μασι καὶ πολέμῳ μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω."

5 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ὣς ἔφατ, ἠέλιος δ ἄρ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν ἐλθόντες δ ἄρα τώ γε μυχῶ σπείους γλαφυροῖο τερπέσθην φιλότητι, παρ ἀλλήλοισι μένοντες. ἦμος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, αὐτίχ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτνά τε ἕννυτ δυσσεύς, αὐτὴ δ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη, λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ ἰξυῖ καλὴν χρυ σείην, κεφαλῇ δ ἐφύπερθε καλύπτρην. καὶ τότ δυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν δκε μέν ο πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι, χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον αὐτὰρ ἐν αὐτῶ στειλειὸν περικαλλὲς ἐλά ϊνον, εὖ ἐναρηρός δκε δ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον ἦρχε δ ὁδοῖο νήσου ἐπ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύ κει, κλήθρη τ αἴγειρός τ, ἐλάτη τ ἦν οὐρανομήκης, αὖα πάλαι, περίκηλα, τά ο πλώοιεν ἐλαφρς. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δεῖξ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφύ κει, ἡ μὲν ἔβη πρὸς δμα Καλυψώ, δῖα θεά ων, αὐτὰρ ὁ τάμνετο δοῦρα θος δέ ο ἤνυτο ἔργον. εἴκοσι δ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ ἄρα χαλκῶ, ξέσσε δ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυ νε. τόφρα δ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δῖα θεά ων τέτρηνεν δ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι, γόμφοισιν δ ἄρα τήν γε καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν. ὅσσον τίς τ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀ νὴρ φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνά ων,

6 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od τόσσον ἐπ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ δυσσεύς. ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι, ποίει ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα. ἐν δ στὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῶ πρὸς δ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ ἰθύ νοι. φράξε δέ μιν ῥί πεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι, κύ ματος εἶλαρ ἔμεν πολλὴν δ ἐπεχεύατο ὕ λην. τόφρα δὲ φά ρε ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεά ων, στία ποιήσασθαι ὁ δ εὖ τεχνήσατο καὶ τά. ἐν δ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ, μοχλοῖσιν δ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν. τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ τῶ τετέλεστο ἅπαντα τῶ δ ἄρα πέμπτῳ πέμπ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψώ, εἵματά τ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσα σα. ἐν δέ ο ἀσκὸν ἔθηκε θεὰ μέλανος οἴνοιο τὸν ἕτερον, ἕτερον δ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ᾖα κωρύκῳ, ἐν δέ ο ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε. γηθόσυνος δ οὔρῳ πέτασ στία δῖος δυσσεύς. αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰ θύ νετο τεχνηέντως ἥμενος οὐδέ ο ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπι πτε Πληϊάδας τ ἐσορντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην Ἄρκτόν θ, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, ἥ τ αὐτοῦ στρέφεται καί τ Ὠρί ωνα δοκεύει, οἴη δ ἄμμορός ἐστι λοετρν Ὠκεανοῖο τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεά ων,

7 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ποντοπορευέμεναι ἐπ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα. ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων, ὀκτωκαιδεκάτῃ δ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα γαίης Φαιήκων, ὅθι τ ἄγχιστον πέλεν αὐτῶ εἴσατο δ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ. τὸν δ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν εἴσατο γάρ ο πόντον ἐπιπλείων. ὁ δ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον, κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυ θήσατο θυ μόν "ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ ἄλλως ἀμφ δυσῆϊ ἐμεῖο μετ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα ο αἶσα ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀϊζύος, ἥ μιν κά νει. ἀλλ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος." ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον χερσὶ τρίαιναν ἑλών πά σα ς δ ὀρόθυ νεν ἀέλλας παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον ὀρώρει δ οὐρανόθεν νύξ. σὺν δ εὖρός τε νότος τ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσα ὴς καὶ βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων. καὶ τότ δυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, ὀχθήσας δ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυ μόν "ὤ μοι ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται; δείδω μὴ δὴ πάντα θεὰ νημερτέα εἶπεν, ἥ μ ἔφατ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γαῖαν κέσθαι, ἄλγε ἀναπλήσειν τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.

8 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od οἵοισιν νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ ἄελλαι παντοίων ἀνέμων νῦν μοι σς αἰπὺς ὄλεθρος. τρὶς μάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ ὄλοντο Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες. ὡς δὴ ἐγώ γ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν ἤματι τῶ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα Τρες ἐπέρριψαν περὶ Πηλεΐωνι θανόντι. τ κ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον Ἀχαιοί νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλναι." ὣς ἄρα μιν εἰπόντ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ ἄκρης, δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε. τῆλε δ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ ἐκ χειρν προέηκε μέσον δέ ο στὸν ἔαξε δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ. τὸν δ ἄρ ὑπόβρυχα θῆκε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη αἶψα μάλ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κύ ματος ὁρμῆς εἵματα γάρ ἑ βάρυνε, τά ο πόρε δῖα Καλυψώ. ὀψὲ δὲ δή ῥ ἀνέδυ, στόματος δ ἐξέπτυσεν ἅλμην πικρήν, ἥ ο πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυζεν. ἀλλ οὐδ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ, ἀλλὰ μεθορμηθεὶς ἐνὶ κύ μασιν ἐλλάβετ αὐτῆς, ἐν μέσσῃ δὲ καθῖζε τέλος θανάτου ἀλεείνων. τὴν δ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνθα καὶ ἔνθα. ὡς δ ὅτ ὀπωρινὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας

9 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται. ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα ἄλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε φέρεσθαι, ἄλλοτε δ αὖτ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν. τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ, ευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα, νῦν δ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θεν ἐξέμμορε τιμῆς. ἥ ῥ δυσῆ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε ἔχοντα [αἰθυίῃ δ εἰκυῖα ποτῇ ἀνεδύ σετο λίμνης,] ἷζε δ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε "κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδά ων ἐνοσίχθων ὠδύσατ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει; οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων. ἀλλὰ μάλ ὧδ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν εἵματα ταῦτ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι κάλλιπ, ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῖρ ἐστὶν ἀλύξαι. τῆ δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι ἄμβροτον οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ ἀπολέσθαι. αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο, ἂψ ἀπολυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον πολλὸν ἀπ ἠπείρου, αὐτὸς δ ἀπονόσφι τραπέσθαι." ὣς ἄρα φωνήσασα θεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν, αὐτὴ δ ἂψ ἐς πόντον ἐδύ σετο κυμαίνοντα αἰθυίῃ εἰκυῖα μέλαν δέ ἑ κῦμ ἐκάλυψεν. αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλας δῖος δυσσεύς,

10 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ὀχθήσας δ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυ μόν "ὤ μοι ἐγώ, μή τίς μοι ὑφαίνῃσιν δόλον αὖτε ἀ θανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει. ἀλλὰ μάλ οὔ πω πείσομ, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι. ἀλλὰ μάλ ὧδ ἕρξω, δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον ὄφρ ἂν μέν κεν δούρατ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ, τόφρ αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ, νήξομ, ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοῆσαι ἄμεινον." εἷος ὁ ταῦθ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυ μόν, ὦρσε δ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδά ων ἐνοσίχθων, δεινόν τ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ αὐτόν. ὡς δ ἄνεμος ζαὴς ᾔων θημνα τινάξῃ καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ ἄλλυδις ἄλλῃ, ὣς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ. αὐτὰρ δυσσεὺς ἀμφ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληθ ὡς ἵππον ἐλαύνων, εἵματα δ ἐξαπέδυ νε, τά ο πόρε δῖα Καλυψώ. αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν, Od αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσα ς, Od Od Od Od Od Od νηχέμεναι μεμαώς. ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων, κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυ θήσατο θυ μόν "οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παθὼν ἀλόω κατὰ πόντον, εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς. ἀλλ οὐδ ὧς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος." ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,

11 Od Od Od Od Od Od ἵ κετο δ εἰς Αἰγά ς, ὅθι ο κλυτὰ δώματ ἔα σιν. αὐτὰρ Ἀθηναίη, κούρη Διός, ἄλλ ἐνόησεν ἦ τοι τν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους, παύσασθαι δ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας ὦρσε δ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κύ ματ ἔαξεν, εἷος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη Od διογενὴς δυσεύς, θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξα ς. Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ἔνθα δύω νύκτας δύο τ ἤματα κύ ματι πηγῶ πλάζετο, πολλὰ δέ ο κραδίη προτιόσσετ ὄλεθρον. ἀλλ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ Ἠώς, καὶ τότ ἔπειτ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη ἔπλετο νηνεμίη ὁ δ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύ ματος ἀρθείς. ὡς δ ὅτ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κεῖται κρατέρ ἄλγεα πάσχων, δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ ο ἔχραε δαίμων, ἀσπάσιον δ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυ σαν, ὣς δυσῆ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕ λη, νῆχε δ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι. ἀλλ ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, Od καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης Od Od Od ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ ἁλὸς ἄχνῃ οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νην ὀχοί, οὐδ ἐπιωγαί, Od ἀλλ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε Od καὶ τότ δυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,

12 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od ὀχθήσας δ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυ μόν "ὤ μοι, ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δκεν ἰδέσθαι Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐπέρησα, ἔκβασις οὔ πῃ φαίνεθ ἁλὸς πολιοῖο θύραζε ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα βέβρυ χεν ῥόθιον, λισσὴ δ ἀναδέδρομε πέτρη, ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα μή πώς μ ἐκβαίνοντα βάλῃ λίθακι ποτὶ πέτρῃ κῦμα μέγ ἁρπάξαν μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή. εἰ δέ κ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης, δείδω μή μ ἐξαῦτις ἀναρπάξα σα θύελλα πόντον ἐπ ἰχθυόεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα, ἠέ τί μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων ἐξ ἁλός, οἷά τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς Ἀμφιτρί τη οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος." εἷος ὁ ταῦθ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυ μόν, τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρεν τρηχεῖαν ἐπ ἀκτήν. ἔνθά κ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφθη, σὺν δ ὀστέ ἀράχθη, εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκπις Ἀθήνη ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης, τῆς ἔχετο στενάχων, εἷος μέγα κῦμα παρῆλθε. καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιρρόθιον δέ μιν αὖτις πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ. ὡς δ ὅτε που λύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο

13 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λά ϊγγες ἔχονται, ὣς τοῦ πρὸς πέτρῃσι θρασειά ων ἀπὸ χειρν ῥι νοὶ ἀπέδρυφθεν τὸν δὲ μέγα κῦμ ἐκάλυψεν. ἔνθά κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ δυσσεύς, εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δκε γλαυκπις Ἀθήνη κύ ματος ἐξαναδύς, τά τ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε, νῆχε παρέξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε θαλάσσης. ἀλλ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο ἷξε νέων, τῇ δή ο ἐείσατο χρος ἄριστος, λεῖος πετρά ων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυ μόν "κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί πολύλλιστον δέ σ κά νω Od φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδά ωνος ἐνι πά ς. Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od αἰδοῖος μέν τ ἐστὶ καὶ ἀ θανάτοισι θεοῖσιν, ἀνδρν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν σόν τε ῥόον σά τε γούναθ κά νω πολλὰ μογήσας. ἀλλ ἐλέαιρε, ἄναξ κέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι." ὣς φάθ, ὁ δ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα, πρόσθε δέ ο ποίησε γαλήνην, τὸν δ ἐσάωσεν ἐς ποταμοῦ προχοά ς. ὁ δ ἄρ ἄμφω γούνατ ἔκαμψε χεῖράς τε στιβαρά ς ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ ὁ δ ἄρ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος κεῖτ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν. ἀλλ ὅτε δή ῥ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυ μὸς ἀγέρθη,

14 Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο. καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυ ρήεντα μεθῆκεν, ἂψ δ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ ἄρ Ἰνὼ δέξατο χερσὶ φίλῃσιν ὁ δ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς σχοίνῳ ὑπεκλί νθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν. ὀχθήσας δ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυ μόν "ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται; εἰ μέν κ ἐν ποταμῶ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω, μή μ ἄμυδις στί βη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυ μόν αὔρη δ ἐκ ποταμοῦ ψυ χρὴ πνέει ἠθι πρό. εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺν ἀναβὰ ς καὶ δάσκιον ὕ λην θάμνοισ ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη Od ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθοι, Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι." ὣς ἄρα ο φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι βῆ ῥ ἴμεν εἰς ὕ λην τὴν δὲ σχεδὸν ὕ δατος εὗρεν ἐν περιφαινομένῳ. δοιοὺς δ ἄρ ὑπήλυθε θάμνους ἐξ ὁμόθεν πεφυτας ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ ἐλαίης. τοὺς μὲν ἄρ οὔτ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων, οὔτε ποτ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, οὔτ ὄμβρος περάασκε διαμπερές ὣς ἄρα πυκνοὶ ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς οὓς ὑπ δυσσεὺς δύ σετ. ἄφαρ δ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν εὐρεῖαν φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή, ὅσσον τ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι

15 Od Od Od Od Od Od Od Od ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι. τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλα ς δῖος δυσσεύς, ἐν δ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ ἐπεχεύατο φύλλων. ὡς δ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ ἀγροῦ ἐπ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι, σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι, ὣς δυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. τῶ δ ἄρ Ἀθήνη ὕπνον ἐπ ὄμμασι χεῦ, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα Od δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ ἀμφικαλύψα ς.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν

Διαβάστε περισσότερα

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη Η υφαντική τέχνη εκτός από αναγκαία, ήταν και αγαπητή, στα χρόνια των Τρωϊκών, μια που ακόμη και βασίλισσες αφιέρωναν πολύ από τον χρόνο τους, μπροστά στον αργαλειό, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos

Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos Euripide, Baccanti Selezione antologica Parodos ΧΟΡΟΣ Ἀσίας ἀπὸ γαίας 65 ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίωι πόνον ἡδὺν κάματόν τ' εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. τίς ὁδῶι, τίς ὁδῶι; τίς 70 μελάθροις; ἔκτοπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν 1 ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1/ ἀλλ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον [κατεσπάραξε ἡ Σφίγξ] Οἰδιπόδεια, Fr. 1 Bernabè 2/ αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης

Διαβάστε περισσότερα