Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

2 Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο (δεν έχει διεθνείς εμπορικές σχέσεις). Δεν υπάρχουν εισαγωγές, εξαγωγές και κινήσεις κεφαλαίων. Ανοικτή ονομάζεται μια οικονομία που δημιουργεί ελεύθερες αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο (έχει διεθνείς εμπορικές σχέσεις). Υπάρχουν εξαγωγές-εισαγωγές αγαθών και κίνηση κεφαλαίων (χρηματοοικονομικές αγορές).

3 Εξαγωγές και Εισαγωγές ώς % του ΑΕΠ: Εξαγωγές Εισαγωγές % ΑΕΠ Austria Belgium Germany Denmark Spain Finland France Greece Ireland Italy Japan Norw ay Portugal Sw eden UK US Χώρα

4 Τι αποκαλύπτουν οι εθνικολογιστικές ταυτότητες; Η ροή αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία ισοσκελίζεται από μια αντίστοιχη ροή κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της συσσώρευσης κεφαλαίου Άρα πρέπει να γνωρίζουμε: Πότε μια χώρα δανείζεται από τις διεθνείς αγορές Πότε δανείζει τις διεθνείς αγορές Πώς η οικονομική πολιτική στο εσωτερικό επηρεάζει τις ροές κεφαλαίου και αγαθών Πώς η οικονομική πολιτική στο εξωτερικό επηρεάζει τις ροές κεφαλαίου και αγαθών

5 Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Εξαγωγές είναι τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο εσωτερικό και πωλούνται στο εξωτερικό. Εισαγωγές είναι τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Καθαρές εξαγωγές (NX=Χ-Ι) είναι η αξία των εξαγωγών μιας χώρας μείον την αξία των εισαγωγών. Οι καθαρές εξαγωγές ονομάζονται και εμπορικό ισοζύγιο.

6 Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών Εμπορικό πλεόνασμα είναι το υπερβάλλον μέγεθος των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών. Δηλαδή (NX) είναι θετικό. Εξαγωγές > Εισαγωγές Εμπορικό έλλειμμα είναι το υπερβάλλον μέγεθος των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Δηλαδή (NX) είναι αρνητικό. Εισαγωγές > Εξαγωγές Ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο είναι η κατάσταση στην οποία οι εισαγωγές είναι ίσες με τις εξαγωγές.

7 Εξαγωγές και Εισαγωγές στην Ελλάδα (% ΑΕΠ): Εξαγωγές Εισαγωγές % του ΑΕΠ Έτος

8 Εμπορικό Έλλειμμα (Μ-Χ) ως % ΑΕΠ % Εμπορικό έλλειμμα, % ΑΕΠ Εξαγωγές αγαθών, % ΑΕΠ

9 Ο Ρόλος των Εξαγωγών (Χ) Κλειστή Οικονομία: το σύνολο του προϊόντος καταναλώνεται στο εσωτερικό (Y=C+I+G), όπου C+I+G συνολική δαπάνη. Ανοικτή Οικονομία: Μέρος της Παραγωγής πωλείται στο εσωτερικό της Χώρας/Οικονομίας και ένα άλλο Μέρος της Παραγωγής πωλείται στο εξωτερικό Συστατικά της Δαπάνης για το Προϊόν Εγχώρια Κατανάλωση, C d Εγχώρια Επένδυση, Ι d Δημόσιες Δαπάνες (εγχώρια), G d Εξαγωγές, X Ταυτότητα: Υ= C d + Ι d +G d + Χ όπου, (C d + Ι d +G d ): εγχώρια δαπάνη για εγχώρια αγαθά/υπηρεσίες (Χ): αλλοδαπή δαπάνη για εγχώρια αγαθά/υπηρεσίες

10 Ο Ρόλος των Εξαγωγών (Χ) Αναγωγή της Ταυτότητας Υ= C d + Ι d +G d + Χ Εθνικολογιστική Ταυτότητα (1) στην C=C d +C f ή C d =C - C f I=I d +I f ή I d =I - I f G=G d +G f ή G d = G - G f Αντικαθιστώ στην (1) Υ= (C - C f )+ (I - I f )+(G - G f )+ Χ (2) ή Υ= C+I+G+X-(C f + I f + G f ) (3) όπου, (C f + I f + G f ) είναι η δαπάνη για εισαγωγές (Ι) Οι καθαρές εξαγωγές είναι ΝΧ=Χ-Ι

11 Ο Ρόλος των Εξαγωγών (Χ) Συνεπώς, η (3) πλέον είναι: Υ= C+I+G+X-Ι ή Υ= C + I + G + ΝX, αφού (ΝΧ=Χ-Ι) (4) Από την (4) προκύπτει ότι οι δαπάνες για την εγχώρια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών είναι το άθροισμα Της κατανάλωσης Της επένδυσης Των δημόσιων δαπανών, και Των καθαρών εξαγωγών

12 Παράγοντες που επηρεάζουν τις καθαρές εξαγωγές Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά. Οι τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών. Τα εισοδήματα, εγχώρια και στο εξωτερικό. Οι τιμές συναλλάγματος. Το κόστος μεταφοράς από χώρα σε χώρα. Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο.

13 Σχέση μεταξύ ΑΕΠ και Καθαρών Εξαγωγών Γνωρίζω ότι Υ= C + I + G + ΝX Άρα: ΝX = Υ - ( C + I + G) Καθαρές εξαγωγές = Παραγωγή - Εγχώριες Δαπάνες Εάν Υ> ( C + I + G) τότε ΝΧ>0 ή Χ>Ι Εάν Υ< ( C + I + G) τότε ΝΧ<0 ή Ι>Χ

14 Καθαρές Ξένες Επενδύσεις και Εμπορικό Ισοζύγιο Καθαρές ξένες επενδύσεις είναι η διαφορά όταν αφαιρέσουμε από τα ξένα κεφάλαια που αγόρασαν οι κάτοικοι της χώρας, τα εγχώρια κεφάλαια που αγόρασαν οι κάτοικοι άλλων χωρών. Έχουμε άμεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investment) και ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου (foreign portfolio investment)

15 Καθαρές Ξένες Επενδύσεις και Εμπορικό Ισοζύγιο Εθνικολογιστική Ταυτότητα Υ= C + I + G + ΝX ή Υ- C - G = Ι + ΝX (5) Γνωρίζουμε όμως ότι η Συνολική (εθνική) αποταμίευση (S) είναι το άθροισμα της ιδιωτικής (Y-T-C) και δημόσιας αποταμίευσης (T-G). Άρα S=Y-C-G Αντικαθιστώ στην (5) και έχω S= Ι + ΝX ή ΝX = S - Ι (6) Άρα οι καθαρές εξαγωγές μιας οικονομίας είναι ίσες με το μέγεθος που προκύπτει εάν από την αποταμίευση αφαιρέσω την επένδυση

16 Καθαρές Ξένες Επενδύσεις και Εμπορικό Ισοζύγιο Παραδείγματα: Ένας Έλληνας αγοράζει μετοχές της Χ αλλοδαπής εταιρείας και ένας Αλλοδαπός αγοράζει μετοχές της Υ ελληνικής εταιρίας. Όταν ο Έλληνας αγοράζει μετοχές της Χ, τότε η αγορά αυτή αυξάνει τις ελληνικές καθαρές ξένες επενδύσεις. Όταν ο Αλλοδαπός αγοράζει μετοχές της Υ τότε μειώνονται οι ελληνικές καθαρές ξένες επενδύσεις.

17 Παράγοντες που επηρεάζουν τις καθαρές ξένες επενδύσεις Τα πραγματικά επιτόκια των εγχώριων και ξένων κεφαλαίων. Τον κίνδυνο, πολιτικό και οικονομικό, που συνεπάγεται η κατοχή κεφαλαίων στο εξωτερικό (σε σχέση με τον εγχώριο κίνδυνο). Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν την κατοχή εγχώριων κεφαλαίων από αλλοδαπούς.

18 Καθαρές Ξένες Επενδύσεις και Εμπορικό Ισοζύγιο Στη σχέση: ΝX = S Ι γνωρίζω ότι ο όρος (S-I) αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ εγχώριας αποταμίευσης και εγχώριας επένδυσης. Επίσης γνωρίζω ότι αυτή η ποσότητα ισούται με τις καθαρές εξαγωγές. Επειδή όμως η παραπάνω ισότητα αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των αξιών που οι γηγενείς δανείζουν στο εξωτερικό και των αξιών που οι αλλοδαποί δανείζουν στο εσωτερικό, η διαφορά αυτή ονομάζεται Καθαρή Ξένη Επένδυση (NFX). Άρα: NFX=NX Δηλαδή, η NFX αντιπροσωπεύει τη διεθνή ροή κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίου.

19 Η ισότητα καθαρών εξαγωγών και καθαρών ξένων επενδύσεων Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ καθαρών εξαγωγών (NX) και καθαρών ξένων επενδύσεων (NFI). Για μια οικονομία θα πρέπει να ισχύει: NFI = NX (7) Η εξίσωση αυτή ισχύει γιατί κάθε συναλλαγή που επηρεάζει τη μια πλευρά θα πρέπει να επηρεάζει και την άλλη κατά το ίδιο ακριβώς ποσό. Επομένως η εξίσωση αυτή είναι μια (λογιστική) ταυτότητα. Από την (7) προκύπτει ότι: Καθαρές Ξένες Επενδύσεις = Εμπορικό Ισοζύγιο S I = NX

20 Η ισότητα καθαρών εξαγωγών και καθαρών ξένων επενδύσεων Εάν (S-I)>0 και (NX)>0 τότε εμπορικό πλεόνασμα. Δηλαδή χρηματοδοτούμε τις διεθνείς χρηματαγορές και εξάγουμε περισσότερο από ότι εισάγουμε. Εάν (S-I)<0 και (NX)<0 τότε εμπορικό έλλειμμα. Δηλαδή μας χρηματοδοτούν οι διεθνείς χρηματαγορές και εισάγουμε περισσότερο από ότι εξάγουμε. Εάν (S-I)=0 και (NX)=0 τότε ισοσκελισμένο εμπόριο. Δηλαδή δεν επηρεάζουμε τις διεθνείς χρηματαγορές και εξάγουμε την αντίστοιχη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που εισάγουμε. Συμπέρασμα: Η διεθνής ροή κεφαλαίου ισούται με τη διεθνή ροή αγαθών και υπηρεσιών στην Εθνικολογιστική Ταυτότητα.

21 Εθνική Αποταμίευση, Εγχώρια Επένδυση, Καθαρές Ξένες Επενδύσεις (ΗΠΑ) Ποσοστό ΑΕΠ 20 (a) Εθνική Αποταμίευση, Εγχώρια Επένδυση 18 Εγχώρια Επένδυση Εθνική Αποταμίευση

22 Εθνική Αποταμίευση, Εγχώρια Επένδυση, Καθαρές Ξένες Επενδύσεις (ΗΠΑ) Ποσοστό ΑΕΠ 4 3 (b) Καθαρές Ξένες Επενδύσεις 2 1 Καθαρές ξένες Επενδύσεις

23 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Πραγματικές και Ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες Οι διεθνείς συναλλαγές επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές. Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (exchange rate) είναι η τιμή στην οποία κάποιος μπορεί να ανταλλάξει το νόμισμα μιας χώρας με το νόμισμα μιας άλλης.

24 Συναλλαγματικές ισοτιμίες (20 Μαΐου, 2010)

25 Στοιχεία ισοτιμίας vs $ για 1 έτος (20/05/ /05/2010)

26 Συναλλαγματικές ισοτιμίες Ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία δείχνει πόσες μονάδες ξένου νομίσματος μπορεί ν αγοράσει κάποιος με μια μονάδα εγχώριου νομίσματος Για παράδειγμα, αν η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία είναι 110 γεν ανά δολάριο, ένα δολάριο μπορεί ν αγοράσει 110 γεν Οι ανταλλαγές νομισμάτων γίνονται στην αγορά συναλλάγματος Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (ή απλά, συναλλαγματική ισοτιμία) εκφράζεται ως e nom σε μονάδες του ξένου νομίσματος ανά μονάδα του εγχώριου νομίσματος

27 Ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες Σ ένα σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες προσδιορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση και ενδέχεται να αλλάζουν κάθε μέρα: αυτό το σύστημα ισχύει για τα σημαντικότερα νομίσματα

28 Ονομαστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες Στο παρελθόν, για πολλά νομίσματα λειτουργούσε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, στο οποίο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονταν επίσημα Οι επίσημες ισοτιμίες ήταν σταθερές γιατί οι κεντρικές τράπεζες των χωρών που συμμετείχαν στο σύστημα δεσμεύονταν ν αγοράζουν ή να πωλούν νομίσματα στην καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία Παραδείγματα αποτελούν ο χρυσός κανόνας, που ίσχυε από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, και το σύστημα Bretton Woods, που ίσχυε από το 1944 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 Ακόμη και σήμερα, παρόλο που τα κυριότερα νομίσματα ανήκουν σε συστήματα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, κάποιες μικρότερες χώρες καθορίζουν οι ίδιες τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες

29 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους: Σε μονάδες της άλλης χώρας ανά ευρώ (π.χ δολάρια ΗΠΑ ανά ευρώ). Και σε ευρώ ανά μονάδα νομίσματος της άλλης χώρας (π.χ ευρώ ανά δολάριο ΗΠΑ).

30 Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία Εάν το ευρώ αγοράζει περισσότερο από το ξένο νόμισμα τότε έχουμε ανατίμηση του ευρώ. Αντίθετα, αν αγοράζει λιγότερο τότε έχουμε υποτίμηση του ευρώ.

31 Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή στην οποία κάποιος μπορεί να ανταλλάξει αγαθά και υπηρεσίες μιας χώρας με αγαθά και υπηρεσίες μιας άλλης χώρας (όροι εμπορίου). Επιτρέπει συγκρίσεις των τιμών εγχώριων προϊόντων και εισαγόμενων προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Αν για παράδειγμα μια κινέζικη μπύρα έχει διπλάσια τιμή από την ελληνική, τότε η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι ½ μπουκάλι κινέζικης μπύρας για κάθε μπουκάλι ελληνικής μπύρας.

32 Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από την ονομαστική και τις εγχώριες και ξένες τιμές. Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές και εξαγωγές μιας χώρας. Π ρ α γ μ α τ ικ ή Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή = Ο ν ο μ α σ τ ικ ή Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ικ ή Ισ ο τ ιμ ία * Τ ιμ ή Ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ Τ ιμ ή Ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ Ισ ο τ ιμ ία

33 ε Πραγματική συναλλαγματική e P P * ισοτιμία (ε) ($ α ν ά Ε υ ρ ώ ) (Ε υ ρ ώ γ ια κ ά θ ε μ ο ν ά δ α α γ α θ ο ύ σ τη ν Ε Ε ) $ γ ια κ ά θ ε μ ο ν ά δ α α γ α θ ο ύ σ τις Η Π Α $ γ ια κ ά θ ε μ ο ν ά δ α α γ α θ ο ύ σ τη ν Ε Ε $ γ ια κ ά θ ε μ ο ν ά δ α α γ α θ ο ύ σ τις Η Π Α Μ ο ν ά δ ε ς α γ α θ ώ ν τω ν Η Π Α γ ια κ ά θ ε μ ο ν ά δ α α γ α θ ώ ν τη ς Ε Ε

34 Πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δείχνει τον αριθμό των ξένων αγαθών που μπορεί κάποιος ν αποκτήσει σε αντάλλαγμα μιας μονάδας εγχώριου αγαθού Αν η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία είναι 110 γεν ανά δολάριο, το κόστος ενός χάμπουργκερ στο Τόκιο είναι γεν και το κόστος ενός χάμπουργκερ στη Ν. Υόρκη είναι 2 δολάρια, η τιμή ενός χάμπουργκερ στις ΗΠΑ σε σύγκριση μ ένα χάμπουργκερ στην Ιαπωνία είναι 0,2, δηλαδή σ ένα αμερικανικό χάμπουργκερ αντιστοιχούν 0,2 ιαπωνικά χάμπουργκερ

35 Ένα αγαθό: Υ Τιμή στις ΗΠΑ: P* = $ 2.00 Τιμή στην ΕΕ: P = 2.50 Ονομαστική Ισοτιμία e = 1.50 $/ Για να αγοράσει μια μονάδα του Υ στην ΕΕ ένας Αμερικανός θα πρέπει να πληρώσει τη χρηματική αξία με την οποία θα μπορούσε να αγοράσει 1.87 μονάδες του Υ στις ΗΠΑ. e P P * Ε υ ρ ώ $

36 Ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης Για να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ ονομαστικής και πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, μπορούμε να δούμε την απλή περίπτωση όπου όλες οι χώρες παράγουν τα ίδια αγαθά, που διακινούνται ελεύθερα Αν δεν υπάρχει μεταφορικό κόστος, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι e = 1, διότι αλλιώς όλοι θ αγόραζαν τα αγαθά που είναι φθηνότερα

37 Ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης Θέτοντας e = 1 στην e = e nom P/P For έχουμε P = P For / e nom Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όμοια αγαθά έχουν την ίδια τιμή όταν εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα, μια ιδέα γνωστή ως ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης, ή PPP

38 Ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης Εμπειρικές ενδείξεις Η PPP ισχύει μακροχρόνια αλλά όχι βραχυχρόνια Οι χώρες παράγουν διαφορετικά αγαθά Κάποια αγαθά δεν είναι εμπορεύσιμα Μεταφορικό κόστος Νομικά εμπόδια στο εμπόριο

39 Ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης Αν η PPP δεν ισχύει, χρησιμοποιώντας την e = e nom P/P For, διαχωρίζουμε τη μεταβολή της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μέρη Δe/e = Δe nom /e nom + ΔP/P ΔP For /P For Αναδιατυπώνοντας έχουμε Δe nom /e nom = Δe/e + π For π Μια ονομαστική ανατίμηση οφείλεται σε μια πραγματική ανατίμηση ή σ ένα χαμηλότερο πληθωρισμό σε σύγκριση με την ξένη χώρα

40 Ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης Στην ειδική περίπτωση όπου η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δεν μεταβάλλεται, οπότε Δe/e = 0, η εξίσωση που προκύπτει από την Δe nom /e nom = Δe/e + π For π ονομάζεται σχετική ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης, αφού οι ονομαστικές συναλλαγματικές μεταβολές αντικατοπτρίζουν μόνο μεταβολές του πληθωρισμού Η σχετική ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης μας διευκολύνει στις χώρες με υψηλό πληθωρισμό, όπου οι μεταβολές του σχετικού πληθωρισμού είναι συνήθως μεγαλύτερες από τις μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας

41 Συναλλαγματικές ισοτιμίες Η ισοτιμία του Big Mac Για να ελέγξει την υπόθεση της PPP, το περιοδικό Τhe Economist καταγράφει κατά διαστήματα τις τιμές των χάμπουργκερ Big Mac σε διάφορες χώρες Οι τιμές, όταν εκφραστούν σε δολάρια με βάση την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, κυμαίνονται από $1,31 στην Κίνα μέχρι $5,21 στην Ελβετία (στοιχεία 2006), οπότε η PPP σίγουρα δεν ισχύει

42 Η ισοτιμία του Big Mac

43 Η ισοτιμία του Big Mac Τα στοιχεία για τις τιμές των χάμπουργκερ προβλέπουν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών Είναι πιθανή η σύγκλιση των τιμών των χάμπουργκερ, οπότε τα νομίσματα των χωρών όπου τα Big Mac είναι ακριβά μπορεί να υποτιμηθούν, ενώ τα νομίσματα των χωρών όπου τα Big Mac είναι φθηνά μπορεί να ανατιμηθούν

44 Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και οι καθαρές εξαγωγές Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (αναφέρεται και ως όροι εμπορίου) είναι σημαντική γιατί αντιπροσωπεύει τη σχέση ανταλλαγής των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται στο εξωτερικό Μια αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας σημαίνει ότι τα άτομα μιας χώρας μπορούν ν αποκτήσουν περισσότερα ξένα αγαθά με μια δεδομένη ποσότητα εγχώριων αγαθών

45 Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και οι καθαρές εξαγωγές Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει τις καθαρές εξαγωγές μιας χώρας (εξαγωγές μείον εισαγωγές) Οι μεταβολές των καθαρών εξαγωγών έχουν άμεσο αντίκτυπο στους κλάδους που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο Οι μεταβολές των καθαρών εξαγωγών επηρεάζουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα και αποτελούν ένα σημαντικό κανάλι για τη διεθνή διάδοση των διακυμάνσεων των οικονομικών κύκλων και των μεταβολών της μακροοικονομικής πολιτικής

46 Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και οι καθαρές εξαγωγές H πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει τις καθαρές εξαγωγές μέσω της ζήτησης αγαθών Μια υψηλή πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία καθιστά τα ξένα αγαθά φθηνά σε σχέση με εγχώρια, οπότε και η ζήτηση για ξένα αγαθά θα είναι υψηλή (και στις δύο χώρες) Όταν η ζήτηση για ξένα αγαθά είναι υψηλή, οι καθαρές εξαγωγές μειώνονται Γι αυτό όσο υψηλότερη είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, τόσο μικρότερες είναι οι καθαρές εξαγωγές μιας χώρας

47 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Ποιες δυνάμεις προκαλούν μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία; Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται στην αγορά συναλλάγματος από την προσφορά και τη ζήτηση του νομίσματος Η προσφορά και η ζήτηση σε σχέση με την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία απεικονίζονται διαγραμματικά, όπως ακριβώς η προσφορά και η ζήτηση για ένα αγαθό (Σχ. 13.3)

48 Σχήμα 13.3 Προσφορά και ζήτηση δολαρίων Αξία δολαρίου, e nom Προσφορά δολαρίων, S Ζήτηση δολαρίων, D Ανταλλασσόμενα δολάρια Δολάρια

49 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Ποιες δυνάμεις προκαλούν μεταβολές στην συναλλαγματική ισοτιμία; Η προσφορά δολαρίων αντιπροσωπεύει την επιθυμία για πώληση δολαρίων με αντάλλαγμα ξένα νομίσματα Η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση, διότι αν τα άτομα παίρνουν περισσότερες μονάδες ξένου νομίσματος για ένα δολάριο θα ανταλλάξουν περισσότερα δολάρια Η ζήτηση δολαρίων αντιπροσωπεύει την επιθυμία για αγορά δολαρίων με αντάλλαγμα ξένα νομίσματα Η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση, διότι αν τα άτομα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη ποσότητα ξένου συναλλάγματος για ν αποκτήσουν ένα δολάριο, θα ζητήσουν λιγότερα δολάρια

50 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Γιατί τα άτομα ζητούν ή προσφέρουν δολάρια; Τα άτομα ζητούν δολάρια για δύο λόγους: Για να μπορούν ν αγοράσουν αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες (αμερικανικές εξαγωγές) Για να μπορούν ν αγοράσουν πραγματικά και χρηματοοικονομικά αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία (αμερικανικές χρηματοοικονομικές εισροές) Οι συναλλαγές αυτές αντιστοιχούν στις δύο κύριες συνιστώσες του ισοζυγίου πληρωμών: τους λογαριασμούς τρεχουσών συναλλαγών και τους λογαριασμούς κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών

51 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Γιατί τα άτομα ζητούν ή προσφέρουν δολάρια; Τα άτομα προσφέρουν δολάρια για δύο λόγους: Για να μπορούν ν αγοράσουν ξένα αγαθά και υπηρεσίες (αμερικανικές εισαγωγές) Για να μπορούν ν αγοράσουν πραγματικά και χρηματοοικονομικά ξένα περιουσιακά στοιχεία (αμερικανικές χρηματοοικονομικές εκροές)

52 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Οι παράγοντες που αυξάνουν τη ζήτηση για αμερικανικές εξαγωγές και περιουσιακά στοιχεία θ αυξήσουν τη ζήτηση για δολάρια, μετατοπίζοντας την καμπύλη ζήτησης προς τα δεξιά και αυξάνοντας την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία Για παράδειγμα, μια βελτίωση της ποιότητας των αμερικανικών αγαθών σε σχέση με τα ξένα θα οδηγήσει σε ανατίμηση του δολαρίου (Σχ. 13.4)

53 Σχήμα 13.4 Το αποτέλεσμα της βελτίωσης της ποιότητας των εξαγώγιμων προϊόντων στην αξία του δολαρίου Αξία δολαρίου, e nom Προσφορά δολαρίων, S 2. Αύξηση της αξίας του δολαρίου 1. Βελτίωση της ποιότητας των αμερικανικών εξαγωγών Ζήτηση δολαρίων, D 1 Δολάρια

54 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Εξοικείωση με τη μακροοικονομία: Συναλλαγματικές ισοτιμίες Η αγοραπωλησία νομισμάτων διεξάγεται όλο το 24ωρο, διότι οποιαδήποτε στιγμή κάποιες αγορές σε κάποιες χώρες είναι ανοικτές Η τρέχουσα ισοτιμία είναι η ισοτιμία στην οποία ένα νόμισμα μπορεί άμεσα να ανταλλαχθεί με ένα άλλο Προθεσμιακή ισοτιμία είναι η ισοτιμία στην οποία ένα νόμισμα μπορεί να ανταλλαχθεί με ένα άλλο σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον (για παράδειγμα,σε 30, 90 ή 180 μέρες από σήμερα) Το πρότυπο των αυξανόμενων προθεσμιακών ισοτιμιών δείχνει ότι τα άτομα αναμένουν αύξηση της τρέχουσας ισοτιμίας στο μέλλον

55 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Μακροοικονομικοί παράγοντες προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ζήτησης καθαρών εξαγωγών Προτού παρουσιάσουμε το υπόδειγμα IS-LM σε μια ανοικτή οικονομία, θα εξετάσουμε πώς οι μεταβολές του πραγματικού προϊόντος ή του πραγματικού επιτοκίου συνδέονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις καθαρές εξαγωγές

56 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Μακροοικονομικοί παράγοντες προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ζήτησης καθαρών εξαγωγών Η επίδραση των μεταβολών του προϊόντος (εισοδήματος) Μια αύξηση του εγχώριου προϊόντος (εισοδήματος) αυξάνει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών, οπότε οι καθαρές εξαγωγές μειώνονται Για ν αυξήσουν τη δαπάνη για εισαγόμενα προϊόντα, τα άτομα πρέπει να πωλήσουν εγχώριο νόμισμα για ν αγοράσουν ξένο νόμισμα, αυξάνοντας έτσι την προσφορά του εγχώριου νομίσματος, που μειώνει τη συναλλαγματική ισοτιμία Το αντίθετο θα συμβεί αν το ξένο προϊόν (εισόδημα) αυξηθεί Οι εγχώριες καθαρές εξαγωγές αυξάνονται Η συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται

57 Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Μακροοικονομικοί παράγοντες προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ζήτησης καθαρών εξαγωγών Η επίδραση των μεταβολών των πραγματικών επιτοκίων Μια αύξηση του εγχώριου πραγματικού επιτοκίου (με το ξένο πραγματικό επιτόκιο σταθερό) κάνει τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία πιο ελκυστικά για τους ξένους, αυξάνοντας τη ζήτηση εγχώριου νομίσματος και τη συναλλαγματική ισοτιμία Η αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας οδηγεί σε μείωση των καθαρών εξαγωγών Το αντίθετο θα συμβεί αν το ξένο πραγματικό επιτόκιο αυξηθεί Οι εγχώριες καθαρές εξαγωγές θ αυξηθούν Η συναλλαγματική ισοτιμία μειώνεται

58 Το υπόδειγμα IS-LM σε μια ανοικτή οικονομία Η διεθνής μετάδοση των οικονομικών κύκλων Η επίδραση των διεθνών οικονομικών συνθηκών στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και τις καθαρές εξαγωγές αποτελεί ένα από τα κύρια κανάλια της διεθνούς μετάδοσης των οικονομικών κύκλων

59 Το υπόδειγμα IS-LM σε μια ανοικτή οικονομία Η διεθνής μετάδοση των οικονομικών κύκλων Τι επίδραση θα είχε στην Ιαπωνία μια ύφεση στις ΗΠΑ; Η μείωση του αμερικανικού προϊόντος θα μείωνε τη ζήτηση για ιαπωνικές εξαγωγές, μετατοπίζοντας την ιαπωνική καμπύλη IS προς τα κάτω και αριστερά Στην κεϊνσιανή εκδοχή του υποδείγματος, ή στο κλασικό υπόδειγμα με παρερμηνείες, η ιαπωνική οικονομία θα οδηγηθεί σε κάμψη Στο βασικό κλασικό υπόδειγμα (RBC), η μείωση των καθαρών εξαγωγών δεν θα επηρεάσει το ιαπωνικό προϊόν Παρόμοια αποτελέσματα θα μπορούσαμε να έχουμε εξαιτίας μιας μεταβολής των προτιμήσεων (ή των εμπορικών περιορισμών) για τα ιαπωνικά αγαθά

60 Μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία με κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες Δύο βασικά ερωτήματα Πώς επηρεάζουν η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και τις καθαρές εξαγωγές μιας χώρας; Πώς επηρεάζει η μακροοικονομική πολιτική μιας χώρας τις οικονομίες των άλλων χωρών;

61 Μακροοικονομική πολιτική Για την εξέταση των ερωτήσεων αυτών ακολουθούμε τρία βήματα Χρησιμοποιούμε το διάγραμμα IS-LM της εγχώριας οικονομίας για να προσδιορίσουμε τα αποτελέσματα στο εγχώριο προϊόν και στο εγχώριο πραγματικό επιτόκιο Προσδιορίζουμε πώς επηρεάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις καθαρές εξαγωγές οι μεταβολές στο εγχώριο πραγματικό επιτόκιο και προϊόν Χρησιμοποιούμε το διάγραμμα IS-LM της ξένης οικονομίας για να προσδιορίσουμε τα αποτελέσματα της εγχώριας πολιτικής στο ξένο προϊόν και το ξένο πραγματικό επιτόκιο

62 Μακροοικονομική πολιτική Μια δημοσιονομική επέκταση Μια πρόσκαιρη αύξηση των εγχώριων δημοσίων δαπανών σύμφωνα με το κλασικό υπόδειγμα (RBC) Η αύξηση των δημοσίων δαπανών μετατοπίζει την καμπύλη IS προς τα πάνω και δεξιά και την ευθεία FE προς τα δεξιά (Σχ. 13.9)

63 Εγχώριο πραγματικό επιτόκιο, r Σχήμα 13.9 Αποτελέσματα μιας αύξησης των εγχώριων δημοσίων δαπανών Αποτελέσματα Εγχώριο προϊόν Εγχώριο πραγματικό επιτόκιο Καθαρές εξαγωγές Εγχώριες τιμές (α) Εγχώρια οικονομία Εγχώριο προϊόν, Υ Ξένο πραγματικό επιτόκιο, r for Αποτελέσματα Το ξένο προϊόν αμετάβλητο στο κλασικό υπόδειγμα, αυξάνει βραχυχρόνια στο κεϊνσιανό υπόδειγμα Ξένο πραγματικό επιτόκιο Ξένες τιμές (β) Ξένη οικονομία Ξένο προϊόν, Y for

64 Μακροοικονομική πολιτική Μια δημοσιονομική επέκταση Η καμπύλη LM μετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά, ώστε να επανέλθει η ισορροπία, καθώς το επίπεδο τιμών αυξάνεται Το πραγματικό επιτόκιο και το προϊόν της εγχώριας οικονομίας αυξάνονται Η αύξηση του προϊόντος μειώνει τη συναλλαγματική ισοτιμία, ενώ η αύξηση του πραγματικού επιτοκίου την αυξάνει, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι αμφίβολο Η αύξηση του προϊόντος και του πραγματικού επιτοκίου μειώνει τις καθαρές εξαγωγές, ενισχύοντας την ιδέα των δίδυμων ελλειμμάτων

65 Μακροοικονομική πολιτική Μια δημοσιονομική επέκταση Πώς επηρεάζουν οι μεταβολές αυτές την οικονομία μιας ξένης χώρας; Η μείωση των καθαρών εξαγωγών στην εγχώρια οικονομία ισοδυναμεί με αύξηση των καθαρών εξαγωγών της ξένης χώρας, οπότε η καμπύλη IS της ξένης χώρας μετατοπίζεται προς τα πάνω και δεξιά Στο κλασικό υπόδειγμα, η καμπύλη LM μετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά, καθώς το επίπεδο των τιμών αυξάνεται ώστε να επανέλθει η ισορροπία. Το ξένο πραγματικό επιτόκιο αυξάνεται, αλλά το ξένο προϊόν παραμένει σταθερό Στο κεϊνσιανό υπόδειγμα, μια μετατόπιση της καμπύλης IS θα σήμαινε για την ξένη χώρα παροδικά υψηλότερο προϊόν

66 Μακροοικονομική πολιτική Μια δημοσιονομική επέκταση Τόσο στο κλασικό όσο και στο κεϊνσιανό υπόδειγμα, μια παροδική αύξηση των δημοσίων δαπανών αυξάνει το εγχώριο εισόδημα (προσωρινά) και το εγχώριο πραγματικό επιτόκιο, όπως στην περίπτωση της κλειστής οικονομίας Επιπρόσθετα, μειώνονται οι εγχώριες καθαρές εξαγωγές, οπότε οι δημόσιες δαπάνες εκτοπίζουν την επένδυση και τις καθαρές εξαγωγές Το αποτέλεσμα στη συναλλαγματική ισοτιμία είναι αμφίβολο Το ξένο πραγματικό επιτόκιο και το επίπεδο των τιμών αυξάνονται Στο κεϊνσιανό υπόδειγμα, το ξένο προϊόν αυξάνεται παροδικά

67 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Μια μείωση της εγχώριας προσφοράς χρήματος σύμφωνα με το κεϊνσιανό υπόδειγμα Βραχυχρόνια αποτελέσματα στην εγχώρια και την ξένη οικονομία (Σχ )

68 Εγχώριο πραγματικό επιτόκιο, r Σχήμα Αποτελέσματα μιας μείωσης της εγχώριας προσφοράς χρήματος (α) Εγχώρια οικονομία Αποτελέσματα Βραχυχρόνια - Εγχώριο προϊόν - Εγχώριο πραγματικό επιτόκιο - Καθαρές εξαγωγές πιθανόν Μακροχρόνια - Δεν επηρεάζονται τα πραγματικά μεγέθη - Εγχώριες τιμές Εγχώριο προϊόν, Υ Ξένο πραγματικό επιτόκιο, r for Αποτελέσματα Βραχυχρόνια - Ξένο προϊόν - Ξένο πραγματικό επιτόκιο Μακροχρόνια - Δεν επηρεάζονται τα πραγματικά μεγέθη - Οι ξένες τιμές παραμένουν αμετάβλητες (β) Ξένη οικονομία Ξένο προϊόν, Y for

69 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Η εγχώρια καμπύλη LM μετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά Βραχυχρόνια, το εγχώριο προϊόν μειώνεται και το πραγματικό επιτόκιο αυξάνεται Η συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται, διότι η μείωση του προϊόντος μειώνει τη ζήτηση για εισαγωγές, οπότε μειώνεται και η προσφορά του εγχώριου νομίσματος στην αγορά συναλλάγματος και διότι η αύξηση του πραγματικού επιτοκίου αυξάνει τη ζήτηση του εγχώριου νομίσματος

70 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Τι συμβαίνει στις καθαρές εξαγωγές της χώρας; Η μείωση του εγχώριου εισοδήματος ελαττώνει την εγχώρια ζήτηση για ξένα αγαθά, τείνοντας έτσι ν αυξήσει τις καθαρές εξαγωγές Η αύξηση του πραγματικού επιτοκίου οδηγεί σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος και τείνει να μειώσει τις καθαρές εξαγωγές Σύμφωνα με την ανάλυση της καμπύλης J, υποθέτουμε ότι βραχυχρόνια η επίδραση στην ισοτιμία είναι ασθενέστερη, οπότε οι καθαρές εξαγωγές αυξάνονται

71 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Πώς επηρεάζεται η ξένη χώρα; Αφού οι εγχώριες καθαρές εξαγωγές αυξάνονται, οι ξένες καθαρές εξαγωγές θα πρέπει να μειώνονται, μετατοπίζοντας την ξένη καμπύλη IS προς τα κάτω και αριστερά Το προϊόν και το πραγματικό επιτόκιο της ξένης χώρας μειώνονται Οπότε μια εγχώρια νομισματική περικοπή οδηγεί την ξένη οικονομία σε κάμψη

72 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Μακροχρόνια αποτελέσματα στην εγχώρια και την ξένη οικονομία Μακροχρόνια, οι μισθοί και οι τιμές της εγχώριας οικονομίας μειώνονται και η καμπύλη LM επιστρέφει στην αρχική της θέση Όλες οι πραγματικές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εξαγωγών και της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, επιστρέφουν στα αρχικά τους επίπεδα Ως αποτέλεσμα, η ξένη καμπύλη IS επιστρέφει στο αρχικό της επίπεδο Επομένως δεν υπάρχουν μακροχρόνια αποτελέσματα στις πραγματικές μεταβλητές, ούτε στην εγχώρια, ούτε στην ξένη οικονομία

73 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Μακροχρόνια αποτελέσματα στην εγχώρια και την ξένη οικονομία Η νομισματική ουδετερότητα ισχύει μακροχρόνια στο κεϊνσιανό υπόδειγμα, αλλά ισχύει άμεσα στο βασικό κλασικό υπόδειγμα (RBC): η νομισματική περικοπή επηρεάζει μόνο το επίπεδο των τιμών, ακόμη και βραχυχρόνια

74 Μακροοικονομική πολιτική Μια νομισματική περικοπή Μακροχρόνια αποτελέσματα στην εγχώρια και την ξένη οικονομία Παρόλο που μια νομισματική περικοπή δεν επηρεάζει την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, επιδρά στην ονομαστική μέσω της μεταβολής του επιπέδου των εγχώριων τιμών Αφού e nom = ep For /P, η μείωση των P αυξάνει την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία με το ίδιο ποσοστό που μειώνεται το επίπεδο των τιμών και η προσφορά χρήματος

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μια ανοιχτή οικονομία δημιουργεί δύο ειδών αλληλεπιδράσεις με τις άλλες οικονομίες: Πρώτον, αγοράζει

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Μακροοικονομική Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Εισαγωγή Το υπόδειγμα Mundell-Fleming είναι ένα μοντέλο IS-LM που αναπτύχθηκε για την περίπτωση μιας ανοιχτής οικονομίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία Mάθημα 6 : To ισοζύγιο πληρωμών Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει το 1. Εμπορικό ισοζύγιο 2. Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 3. Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Νίκος Κουτσιαράς. σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Νίκος Κουτσιαράς. σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mankiw, N.G. και M. Taylor,(2017) Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8 Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ III ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ O Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Συναλλάγματος (Foreign exchange markets) Συντάκτης :Σιώπη Ευαγγελία

Αγορές Συναλλάγματος (Foreign exchange markets) Συντάκτης :Σιώπη Ευαγγελία Αγορές Συναλλάγματος (Foreign exchange markets) Συντάκτης :Σιώπη Ευαγγελία Αγορά συναλλάγματος Αγορά συναλλάγματος είναι μια παγκόσμια αγορά η οποία περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Σταθεροποιητική πολιτική Πολιτική για τη σταθεροποίηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγματος. Αγορά συναλλάγματος

Αγορά συναλλάγματος. Αγορά συναλλάγματος Αγορά συναλλάγματος Κεντρικές τράπεζες Άτομα και επιχειρήσεις Τράπεζες Μεσίτες συναλλάγματος (brokers) Αγορά συναλλάγματος - Αποκεντρωμένη αγορά (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Φραγκφούρτη, Ζυρίχη, Σιγκαπούρη, Τόκιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί

Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί , Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί Το Ισοζύγιο Πληρωμών: θέματα 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις μήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις Ενότητα: Α.Ξ.Ε. και ανταγωνιστικότητα Διδάσκων: Δημήτρης Γιακούλας Ορισμός ανταγωνιστικότητας Σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους

Διαβάστε περισσότερα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα 20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία

Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ο Εξάμηνο ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις

Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-2019 [Γ' εξάμηνο - Χειμερινό] Διδάσκων: Δημήτριος Σιδέρης Α. Το υπόδειγμα Συναθροιστικής Ζήτησης και Συναθροιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 3: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Επισκόπηση Μετρώντας την αξία της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης Επιδράσεις διεθνών μεταβιβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο πληρωμών

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο πληρωμών Συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο πληρωμών Πως επηρεάζει η παγκοσμιοποίηση τις συναλλαγές Τι είναι το ισοζύγιο πληρωμών και πως αντανακλά την εικόνα της αγοράς συναλλάγματος Πως η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS Μακροοικονομική Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS 1 Η Νεοκλασική Σύνθεση Σε αυτή την διάλεξη θα αναπτύξουμε το πρώτο μέρος του IS-LM υποδείγματος To IS-LM υπόδειγμα προσπαθεί να εξηγήσει πως λειτουργεί η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

19 Η αγορά συναλλάγματος

19 Η αγορά συναλλάγματος 19 Η αγορά συναλλάγματος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον προσδιορίζεται η τιμή των ξένων νομισμάτων στην εγχώρια αγορά. Εξετάζει τη ζήτηση συναλλάγματος, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 2: Θεωρία ισοζυγίου πληρωμών προσδιορισμός του ισοζυγίου Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα