Συνεργαζόμαστε για μία πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKH ΕΝΟΤΗΤΑ. Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 3/4:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεργαζόμαστε για μία πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKH ΕΝΟΤΗΤΑ. Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 3/4:"

Transcript

1 N - E - S - E - T NEETS EMPOWERMENT FOR SUSTAINABLE EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR PROJECT REF. NO Συνεργαζόμαστε για μία πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKH ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 3/4: ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ Dialogue Diversity Μάρτιος 2020 Αρ. Έργου: Το έργο NESET χρηματοδοτείται με από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Ο στόχος του έργου είναι η υποστήριξη σε μία ευρεία διακρατική βάση της βιώσιμης ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε διάφορες μορφές τουρισμού.

2 NESET: ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKH ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 3/4: Ενεργός Ακρόαση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το έργο «NESET NEETs Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism sector» είναι διάρκειας 3 ετών, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την Νεανική Απασχόληση. Στοχεύει στην υποστήριξη της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας του Τουρισμού στις συμμετέχουσες στο έργο χώρες, δημιουργώντας για τους NEETs συνθήκες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε διάφορες μορφές τουρισμού, συμπεριλαμβάνοντας και τον εναλλακτικό τουρισμό. Οι συμμετέχουσες χώρες στο έργο NESET είναι: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία, ενώ η Ισλανδία συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου ως χώρα μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η εγκεκριμένη πρόταση του Έργου ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι θα παραχθούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες για την υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους με χαρακτηριστικά NEET στις χώρες εταίρους. Οι ενότητες αυτές, πραγματεύονται διάφορους τύπους δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης των νέων στον κλάδο του Τουρισμού. Μία από αυτές τις ομάδες δεξιοτήτων είναι οι «Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες», ενώ δύο ακόμη ομάδες, οι «Δεξιότητες Απασχολησιμότητας» και «Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τον Τουρισμό» περιλαμβάνονται επίσης στη σειρά των εκπαιδευτικών ενοτήτων του NESET. Σελίδα 2 Τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων έχουν παραχθεί από τον εταίρο του έργου DIALOGUE DIVERSITY και αφορούν τις δεξιότητες του Σεβασμού (1/4), της Ενσυναίσθησης (2/4), της Ενεργούς Ακρόασης (3/4) και της Ευρύτητας Σκέψης (4/4). Η Dialogue Diversity θα ήθελε να ευχαριστήσει το προσωπικό της για τη συμβολή του στην προετοιμασία αυτών των ενοτήτων. Μάρτιος 2020 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Η παρούσα Εκπαιδευτική Ενότητα έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενό της δεν είναι κατ ανάγκη πρωτότυπο σε όλη του την έκταση καθώς εκτός από τη συνεισφορά του συντάκτη του βασίζεται επίσης σε υλικό από διάφορες άλλες πηγές που θεωρούνται σχετικές, χρήσιμες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μεταβιβάσιμες. Αυτό αναφέρεται στο κείμενο με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, ο συντάκτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την τυχούσα ελλιπή αναφορά όλων των σχετικών πηγών στο κείμενο της Ενότητας.

3 Πίνακας Περιεχομένων I - Ομάδα δεξιοτήτων... 4 Ομάδα δεξιοτήτων: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες... 4 II Η Συγκεκριμένη Δεξιότητα III - ΤΜΗΜΑ 3 - ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ V - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Σελίδα 3

4 I - Ομάδα δεξιοτήτων Ομάδα δεξιοτήτων: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες Τι είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες; Πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με αυτές εάν πιστεύουμε ότι είμαστε ήδη πολύ καλοί σε αυτό; Η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΝΑΙ! Όπως δηλώνει ο Stephen R. Covey: Το πιο σημαντικό συστατικό που βάζουμε σε οποιαδήποτε σχέση δεν είναι αυτό που λέμε ή κάνουμε, αλλά τι είμαστε. Και αν τα λόγια και οι πράξεις μας προέρχονται περισσότερο από επιφανειακές τεχνικές ανθρώπινων σχέσεων και όχι από τον εσωτερικό μας εαυτό, οι άλλοι θα είναι σε θέση να το αισθανθούν αυτό. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε τα απαραίτητα θεμέλια μίας ουσιαστικής επικοινωνίας και σχέσης με άλλους ανθρώπους. Σελίδα 4 Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο ζωτικής σημασίας είναι η επικοινωνία και πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε με άλλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα του τουρισμού. Όπως έχει σημειωθεί, η επικοινωνία είναι το θεμέλιο όλων των σχέσεών μας, αποτελώντας τη βάση των αλληλεπιδράσεων και των συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την επικοινωνία. Βασικά, «επικοινωνία» σημαίνει κάτι περισσότερο από το «να μοιράζεσαι». Όταν το μοίρασμα μιας σοκολάτας, ενός σπιτιού ή άλλων φυσικών αντικειμένων συνεπάγεται ότι το άτομο που μοιράζεται θα κρατήσει ένα μέρος τους μόνο, το μοίρασμα μέσω επικοινωνίας δεν αφήνει το άτομο που μοιράζεται με κάτι «λιγότερο» από ό,τι είχε πριν μοιραστεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ιδέες, τις αξίες, τις προοπτικές, τις απόψεις ή τις ιδεολογίες του. Η επικοινωνία δεν περιλαμβάνει μόνο την ανταλλαγή (μετάδοση, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση) πληροφοριών, αλλά έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες, πιο ενημερωμένες έννοιες και αντιλήψεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η επικοινωνία δεν αφορά μόνο την παροχή ή την αποστολή πληροφοριών, αλλά την ανταλλαγή πληροφοριών, και με αυτόν τον τρόπο, τη συσσώρευση, τη δημιουργία και την προώθηση της γνώσης. Ωστόσο, πολλοί ορισμοί της επικοινωνίας ξεχνούν αυτό το νόημα της κοινής χρήσης και της δημιουργίας αξίας. Για παράδειγμα, η Wikipedia παρουσιάζει την επικοινωνία ως, κατά κύριο λόγο μονοκατευθυντική όταν την χαρακτηρίζει ως «την πράξη της μεταβίβασης των προβλεπόμενων εννοιών από μια οντότητα ή ομάδα σε μια άλλη». Το λεξικό Merrian Webstar ορίζει την επικοινωνία ως «μια διαδικασία με την οποία οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ ατόμων μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων, σημείων ή συμπεριφοράς». Και όταν επικοινωνούμε, σκοπός μας είναι επίσης το μήνυμά μας να γίνεται καλά κατανοητό από όσους το λαμβάνουν. Σε σχέση με τις Κοινωνικές Δεξιότητες, είναι επίσης εμφανής η σημασία τους στον τομέα του Τουρισμού. Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες; Μπορούμε να τις βελτιώσουμε; Και η απάντηση είναι και πάλι ΝΑΙ.

5 Σύμφωνα με την Wikipedia, οι Κοινωνικές Δεξιότητες είναι κάθε δεξιότητα που διευκολύνει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με άλλους, όπου οι κοινωνικοί κανόνες και οι σχέσεις δημιουργούνται, επικοινωνούνται και μεταβάλλονται με λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους. Η διαδικασία εκμάθησης και ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων ονομάζεται «κοινωνικοποίηση». Για την κοινωνικοποίηση, οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να επικοινωνούν ή να αλληλεπιδρούν καλά οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αφορούν δηλαδή τη συμπεριφορά και την τακτική που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να αλληλεπιδρά με άλλους αποτελεσματικά. Οι θετικές διαπροσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πειθώ, την ενεργό ακρόαση, την ανάθεση και την επιστασία. Σελίδα 5 Έτσι, είναι σημαντικό να αποκτήσει κανείς καλές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες επειδή: Η αποτελεσματική επικοινωνία δείχνει πόσο σέβεται και δίνει αξία κανείς στο άλλο άτομο. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Μας κάνουν να νιώθουμε πιο άνετα με τους άλλους ανθρώπους και ενισχύουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Η επικοινωνία και οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ειδικά, αν είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία σε κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο με άλλους ανθρώπους. Στον τομέα του τουρισμού, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Μερικές συμβουλές μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους ανθρώπους γενικά. Σύμφωνα με το κανάλι «Better Health» της Αυστραλίας, οι ακόλουθες πρακτικές συμβουλές (μεταξύ άλλων) μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερα τους στόχους σας:

6 Αφιερώστε χρόνο για να μιλήσετε χωρίς να διακόπτεστε από άλλους ανθρώπους ή αποσπάσεις όπως τηλέφωνα, Η/Υ ή την τηλεόραση. Να είστε ξεκάθαροι για το τι θέλετε να πείτε Κάντε το μήνυμά σας σαφές, έτσι ώστε ο ακροατής να το ακούει με ακρίβεια και να κατανοεί τι εννοείτε. Σελίδα 6

7 Όταν χρειάζεται, αφήστε στην άκρη τις δικές σας σκέψεις και προσπαθήστε να καταλάβετε τις προθέσεις, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του συνομιλητή σας (αυτό ονομάζεται ενσυναίσθηση) Να έχετε συναίσθηση του τόνου της φωνής σας Να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να είστε σωστοί όλη την ώρα. Κάποιες φορές, εάν το ζήτημα που αντιμετωπίζετε δεν είναι τόσο σημαντικό είτε αδιαφορήστε ή συμφωνήστε ότι διαφωνείτε. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Μάθετε πρώτα όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα θέμα αντί να τα μαντεύετε. Συζητήστε τι πραγματικά συνέβη. Μην κρίνετε. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε δεξιότητες προφορικές, γραπτές και δεξιότητες της γλώσσας του σώματος (Fatimawati κ.α., 2005, Jackson, 1999, Shamsudin Abd. Rahman, 1997). Εάν οι υπάλληλοι σε τουριστικά επαγγέλματα μπορούν να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες και να αφήσουν μια καλή εντύπωση, τότε κάθε χώρα, ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική της βιομηχανία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι αυτοί που δίνουν τις πρώτες εντυπώσεις στους τουρίστες σε σχέση με τη χώρα που τους φιλοξενεί. Όταν αλληλεπιδράτε με τουρίστες, στοιχεία όπως ο επαγγελματισμός, η ακεραιότητα, η ακρίβεια και η ευγένεια είναι δείκτες που οδηγούν στην ικανοποίησή τους, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τον κλάδο. Σελίδα 7 Έτσι, πρέπει να ρωτήσουμε: 1. Συμβάλλουν οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες στην ανάπτυξη του τουρισμού; 2. Ποιες είναι οι κύριες πτυχές των δεξιοτήτων επικοινωνίας που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου; Αρκετά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι: 1. Επάρκεια σε γλώσσες όπως η Αγγλική αλλά και άλλες 2. Προφορικές δεξιότητες, γραπτές δεξιότητες και η γλώσσα σώματος 3. Τρόπος Ντυσίματος 4. Εμφάνιση και οπτική επικοινωνία 5. Τρόπος επικοινωνίας 6. Γνώση της αντίστοιχης χώρας 7. Γενικές γνώσεις και επαγγελματική ηθική 8. Γνώση του επίσημου και άτυπου πρωτοκόλλου συμπεριφοράς και πρακτικών

8 9. Δεξιότητες μετάδοσης πληροφοριών σε τουρίστες 10. Γνώση της επαγγελματικής ηθικής, όπως ειλικρίνεια, προθυμία να βοηθήσετε χωρίς όρους, κ.λπ. Απαιτούνται εργαζόμενοι με γνώση πολλών γλωσσών για να καλύψουν τις διάφορες εθνικότητες που επισκέπτονται κάθε χώρα. Έτσι, πολλοί τουρίστες χωρίς καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους τουριστικούς οδηγούς μπορεί να μεταφέρουν μία αρνητική εικόνα για τη χώρα υποδοχής. Άλλες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν σοβαρά είναι ο επαγγελματισμός των εργαζομένων στον Τουρισμό στον οποίο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία όπως αυτά που εντοπίστηκαν κατά τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου NESET. Ενδεικτικά, αυτά είναι: τα προσωπικά χαρακτηριστικά, η καλή προσωπικότητα, δηλ. η φιλικότητα, η υπομονή και η έμφαση στην επικοινωνία. Μια άλλη σημαντική ικανότητα, αν και δεν αναφέρθηκε στην προαναφερθείσα έρευνα, είναι η εμφάνιση. Αυτές είναι οι αρετές που συμβάλλουν πολύ στην σωστή εξυπηρέτηση των τουριστών προκειμένου αυτοί να μείνουν περισσότερο και να ξοδέψουν περισσότερα. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής μάθηση και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων οδηγούν σε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Η επαγγελματική ηθική όπως η ειλικρίνεια, η καλή γνώση του εαυτού μας και η ικανότητα εξυπηρέτησης των τουριστών αποτελούν τα θεμέλια της αριστείας στον Τουρισμό. Αυτές οι δεξιότητες είναι, για αυτούς τους λόγους, επίσης σημαντικές στον Τουριστικό Κλάδο. Έτσι, οι εταιρείες επικοινωνούν επίσης μέσω της εμφάνισης των υπαλλήλων τους (π.χ. τι φορούν), αλλά το πιο σημαντικό είναι η συμπεριφορά των εργαζομένων όταν αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες. Η βιβλιογραφία σχετικά με τη συναισθηματική εργασία (και στοιχεία ερευνών που δείχνουν πως οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους για να καλύπτουν τις συναισθηματικές απαιτήσεις της δουλειάς τους καθώς συνεχίζουμε να μεταβαίνουμε όλο και περισσότερο προς την οικονομία των υπηρεσιών) είναι αρκετά εκτεταμένη και τα τελευταία χρόνια, έχουν γραφτεί πολλά για θέματα όπως η διαχείριση παραπόνων. Σελίδα 8 Έτσι, και αυτές οι δεξιότητες είναι μεταξύ αυτών που θα πρέπει να αποκτηθούν. Μερικά από τα οφέλη της απόκτησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι τα εξής:

9 α) αποτελεσματική επικοινωνία πληροφοριών στους επισκέπτες β) αποτελεσματικός προσδιορισμός των στάσεων ενός ατόμου γ) ενδυνάμωση των σχέσεων με τους τουρίστες προκειμένου αυτοί να έρθουν ξανά δ) ικανότητα να επιλύονται πολύπλοκα προβλήματα και Σελίδα 9 ε) ικανότητα να οικοδομείται ένα δίκτυο σχέσεων με ξένους τουρίστες. Επομένως, η επικοινωνία και οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας καλής ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας και για την εξασφάλιση της κατανόησης και της δημιουργίας ισχυρών δεσμών μεταξύ του «εργαζομένου στον τουρισμό» και των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χώρα. Πρέπει να έχουμε κατά νου την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και ειδικότερα σε δεξιότητες επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων. Ωστόσο, οι διδασκόμενες κοινωνικές δεξιότητες εξατομικεύονται στις ανάγκες των μαθητών. Οι γενικές κατηγορίες των δεξιοτήτων περιλαμβάνουν: ρύθμιση συναισθημάτων αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της άσκησης πίεσης από συναδέλφους έκφραση συναισθημάτων κοινωνική επικοινωνία διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων ενσυναίσθηση υπεράσπιση του εαυτού μας συμπεριφορά κατάλληλη για την ηλικία και προγραμματισμός και οργάνωση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας είναι η Διαχείριση Παραπόνων με έμφαση στην καλλιέργεια αφοσίωσης εκ μέρους των πελατών. Η εξυπηρέτηση δεν καθορίζεται από το να μην κάνει κάποιος λάθη, αλλά περισσότερο από τον τρόπο χειρισμού αυτών των λαθών.

10 Εν κατακλείδι, οι ακόλουθες 10 συμβουλές προσφέρουν μια καλή βάση για την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής και θετικής συμπεριφοράς απέναντι στον πελάτη: 1. Να χαμογελάτε και να είστε θετικοί 2. Να χαιρετάτε όλους όσους συναντάτε: «καλημέρα/καλησπέρα/καληνύχτα», «παρακαλώ», «με συγχωρείτε» κλπ. 3. Η απάντηση είναι πάντα «ναι», ποτέ «όχι» 4. Η ανησυχία ενός επισκέπτη είναι και δική σας ανησυχία 5. Η καθαριότητα και ασφάλεια είναι ευθύνη του καθενός 6. Συνοδεύστε τους επισκέπτες, μην δίνετε απλώς οδηγίες 7. Βοηθήστε τους συναδέλφους σας. 8. Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε και μην συνομιλείτε με συναδέλφους στις περιοχές που συχνάζουν οι επισκέπτες. 9. Απολαύστε τη δουλειά σας, αντιμετωπίζοντας τους καλεσμένους και τους συναδέλφους σας με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 10. Ενεργήστε ως πρεσβευτής του ξενοδοχείου σας εντός και εκτός αυτού. Σελίδα 10 Η καλή επικοινωνία είναι μια δεξιότητα που εξυπηρετεί τους ανθρώπους σε κάθε τομέα της ζωής. Ακόμη και οι καλύτεροι υπεύθυνοι επικοινωνίας κάνουν λάθη, πόσο μάλλον όσοι από εμάς μαθαίνουν να βελτιώνονται. Να σκέφτεστε πριν μιλήσετε! Οι αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, σε μείωση περιστατικών εκφοβισμού και σε βελτίωση της συνολικής ψυχικής ευεξίας. Έχετε πολλά να κερδίσετε από την εξάσκηση αυτών των δεξιοτήτων. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που η επικοινωνία βασίζεται πολύ στην Τεχνολογία, οι νέοι που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον Τουρισμό πρέπει να εξασκήσουν την διαπροσωπική φυσική επικοινωνία περισσότερο από ποτέ. Η οικοδόμηση αυτών των δεξιοτήτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες χτίζει μια κοινωνία με ενσυναίσθηση και συναισθηματική ανθεκτικότητα. Όσο περισσότερο εξασκούνται τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι, τόσο καλύτερα θα αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Οι ενήλικες και τα παιδιά έχουν αμέτρητες ευκαιρίες να αλλάξουν τον τρόπο που μιλούν και να αντιμετωπίζουν τις κοινές ανάγκες τους.

11 Σελίδα 11 Video: η μαγική επιστήμη του να διηγούμαι David JP Phillips TEDxStockholm

12 II Η Συγκεκριμένη Δεξιότητα Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου NESET, οι ακόλουθες 4 εξειδικευμένες δεξιότητες εντοπίστηκαν ως οι πιο σημαντικές για έναν εργαζόμενο στην τουριστική βιομηχανία: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Ενσυναίσθηση και Ευρύτητα Σκέψης και Ενεργός Ακρόαση. Σελίδα 12 Ενεργός Ακρόαση 3/4 Μαθησιακοί στόχοι: Ορίστε την «Ενεργό Ακρόαση» στο πλαίσιο του τουρισμού Δώστε αρκετά παραδείγματα της «Ενεργούς Ακρόασης» στο πλαίσιο του τουρισμού Κατανοήστε γιατί είναι σημαντικό να δείχνετε «Ενεργό Ακρόαση» στο πλαίσιο του τουρισμού. Ενεργός ακρόαση Ενεργός ακρόαση: είναι μια δεξιότητα που μπορεί να αποκτηθεί και να αναπτυχθεί με την εξάσκηση. Ωστόσο, η ενεργός ακρόαση μπορεί να είναι δύσκολο να τελειοποιηθεί και, συνεπώς, θα χρειαστεί χρόνο και υπομονή για να αναπτυχθεί. «Ενεργός ακρόαση» σημαίνει, όπως υποδηλώνει το όνομά της, να ακούμε ενεργητικά. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε πλήρως σε όσα λέγονται και δεν ακούμε απλώς παθητικά το μήνυμα του συνομιλητή μας. Η Ενεργός Ακρόαση περιλαμβάνει την ακρόαση με όλες τις αισθήσεις. Εκτός από την πλήρη προσοχή στον ομιλητή, είναι σημαντικό ο «ενεργός ακροατής» να «δείχνει» ότι ακούει - διαφορετικά ο ομιλητής μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό που λέει δεν ενδιαφέρει τον ακροατή. Πριν αποκτήσετε την συγκεκριμένη δεξιότητα, πρέπει να εξασκηθείτε στις Δυναμικές Επικοινωνιακές δεξιότητες, δηλαδή ένα στυλ επικοινωνίας, κατά το οποίο ένα άτομο υπερασπίζεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων, χωρίς να συμπεριφέρεται παθητικά ή επιθετικά. Άρα, μια σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα που σας βοηθά να αλληλεπιδράτε καλά με τους άλλους είναι να ακούτε. Πρέπει να είστε σε θέση να ακούτε προσεκτικά τι σας λέει ο εργοδότης σας και τι λένε οι συνάδελφοί σας σε μια συνάντηση. Πρέπει να μπορείτε να ακούτε τις ανησυχίες των πελατών σας και να τους εκφράζετε ότι τους έχετε κατανοήσει. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται καλά στους άλλους όταν αισθάνονται ότι ακούγονται. Το να έχετε δεξιότητες ενεργούς ακρόασης είναι μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την διατήρηση της εργασίας σας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μπορεί να μην φαίνεται προφανές στην αρχή, αλλά όταν σκεφτείτε όλα όσα εμπλέκονται στη διαχείριση εστιατορίων και ξενοδοχείων, αυτή η δήλωση έχει νόημα. Η φιλοξενία ορίζεται ως καλοσύνη στους ξένους και ως μία διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων. Ο καλύτερος ορισμός επικεντρώνεται στις πτυχές της σχέσης και της διαδικασίας, επειδή όποιος εργάζεται στην βιομηχανία της φιλοξενίας γνωρίζει ότι χρειάζεται συνεχής προσήλωση στην σωστή εξυπηρέτηση των άλλων με τρόπο που εκτιμούν.

13 Το να είναι κανείς καλός εργαζόμενος στον κλάδο της φιλοξενίας σημαίνει να μπορεί να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών. Αυτό συχνά σημαίνει να είναι καλός ακροατής. Ένας καλός ακροατής δίνει προσοχή όταν οι άνθρωποι μιλούν και δεν αφομοιώνει τις πληροφορίες με προκαταλήψεις. Ένας καλός ακροατής είναι σε θέση να διαχωρίζει τις σημαντικές πληροφορίες από τα υπόλοιπα που λέγονται και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση της υπηρεσίας που προσφέρει. Με άλλα λόγια, οι καλές δεξιότητες ακρόασης μπορούν να θεωρηθούν ως εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών. Σελίδα 13 Φιλοξενία εστιασμένη στον στόχο Ως εργαζόμενος σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο, για παράδειγμα, έχετε πολλούς στόχους που πρέπει να έχετε πάντα υπόψη. Διατηρήστε τους πελάτες ικανοποιημένους με την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Βρείτε δημιουργικές λύσεις σε πιθανά προβλήματα. Να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες των πελατών. Οι καλές δεξιότητες ακρόασης περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα από την απλή ακρόαση όσων λένε οι άνθρωποι. Ως εργαζόμενος σε εστιατόριο, ξενοδοχείο ή ακόμη και ως εργαζόμενος στην κοσμετολογία, πρέπει να είστε σε θέση να διαβάζετε πίσω από τις λέξεις και να καθορίζετε ποια ακριβώς προβλήματα ή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Ο κλάδος της φιλοξενίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και αυτό καθιστά την ικανοποίηση των πελατών κορυφαία προτεραιότητα. Είναι σημαντικό επίσης ο διευθυντής να μαθαίνει να ακούει το προσωπικό του. Ένας επαγγελματίας μάγειρας, ένας σεφ ζαχαροπλαστείου, ένας σεφ υψηλής γαστρονομίας ή ένας διευθυντής ξενοδοχείου πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων που να συνεργάζονται καλά. Το προσωπικό πρέπει να έχει το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση στην εξυπηρέτηση πελατών με τον διευθυντή. Ο τομέας της φιλοξενίας έχει γρήγορους ρυθμούς και είναι απαιτητικός. Όσο περισσότερο το προσωπικό λειτουργεί σαν ομάδα, τόσο πιο ομαλά λειτουργεί. Η φιλοξενία έχει να κάνει με την ικανοποίηση των πελατών σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και γρήγορο περιβάλλον, παρακινώντας τους υπαλλήλους να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες.

14 Η Ενεργός ακρόαση είναι μια δεξιότητα που μαζί με την τέχνη της παρουσίασης, της επιχειρηματολογίας, της πειθούς και της διαπραγμάτευσης αποτελεί έναν κλειστό κύκλο στη διαδικασία της επικοινωνίας. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο, πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρωματίζεται από τις πολυπολιτισμικές διαφορές. Σε τελική ανάλυση, όλοι οι άνθρωποι πρώτα ακούνε και μετά μιλούν. Ενώ πολύ συχνά έχει δοθεί έμφαση στην ικανότητα ομιλίας και γραφής, η ακρόαση έχει κατά κάποιο τρόπο παραμεληθεί. Σελίδα 14 Όπως λέει μια παλιά παροιμία, ο πελάτης είναι βασιλιάς. Είναι αυτονόητο ότι η διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ομαλής επικοινωνίας με τους πελάτες και την παροχή άριστης εξυπηρέτησης αυτών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσανατολίζεστε με γνώμονα τα θέλω του πελάτη, τοποθετώντας τα ενδιαφέροντά τους σε πρώτη θέση ώστε να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες τους. Για να εξυπηρετείτε με άριστο τρόπο τους επισκέπτες, θα πρέπει να επιδείξετε άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Δεξιότητες Ακρόασης Το να είσαι υπάλληλος στον κλάδο της φιλοξενίας απαιτεί να είσαι καλός ακροατής. Έχοντας ανοιχτά τα αυτιά σας στους καλεσμένους σας, θα κατανοήσετε καλύτερα τι θέλουν να μεταδώσουν. Αυτό γίνεται πιο κρίσιμο όταν μιλούν σε διαφορετικές γλώσσες, καθώς πρέπει να γνωρίζετε και τη μη λεκτική επικοινωνία. Τα πάντα αφορούν το φαγητό και τη διαμονή. Όλα αφορούν τουρίστες, ταξίδια, αξιοθέατα και εξυπηρέτηση πελατών. Βασικά, η φιλοξενία και ο τουρισμός έχουν να κάνουν με το να βοηθάμε τους ανθρώπους να περνάνε καλά. Βλέπουμε εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού όλη την ώρα: όταν βγαίνουμε για ένα ποτό, όταν βρισκόμαστε για φαγητό ή όταν πηγαίνουμε σε ένα πολυτελές ταξίδι κόσμο, μένοντας σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και πετώντας στην πρώτη θέση (η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουμε ποτέ αυτό, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλουμε να πούμε εδώ!). Η κοινωνική ζωή μας και ο ελεύθερος χρόνος μας δεν θα ήταν οι ίδιοι χωρίς τους εργατικούς ανθρώπους που αφιερώνουν τη σταδιοδρομία τους σε αυτόν τον τομέα. Το κύριο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για τη σταδιοδρομία κάποιου στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού είναι ότι ποτέ δεν πρόκειται να είναι η τυπική δουλειά γραφείου εννέα το πρωί με πέντε το απόγευμα. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτόν τον τομέα εργάζονται όταν άλλοι άνθρωποι διασκεδάζουν. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που εργάζονται σε παμπ και κλαμπ να εργάζονται κυρίως τα βράδια και οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό έχουν πάρα πολύ δουλειά όταν όλοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι θέσεις εργασίας στη φιλοξενία και τον τουρισμό έχουν να κάνουν με την φιλική, αποτελεσματική και προσεκτική εξυπηρέτηση πελατών. Κατά συνέπεια, οι εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, η υπομονή και η φιλική συμπεριφορά είναι απαραίτητες για να αναπτυχθείτε σε αυτούς τους κλάδους. Πρέπει πραγματικά να θέλετε να εργαστείτε σε αυτόν

15 τον τομέα για να το κάνετε καλά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είστε φιλικοί και εξυπηρετικοί εάν δεν το απολαμβάνετε. Επομένως, η σταδιοδρομία στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού δεν έχει να κάνει με το να περάσετε καλά ενώ βρίσκεστε στη δουλειά, αλλά σίγουρα δεν είναι πάντα το τυπικό ωράριο 9 με 5 όπως στις περισσότερες δουλειές. Σελίδα 15 Video Ενεργός Aκρόαση 6 συμβουλές για την Ενεργό ακρόαση Πώς να βελτιώσετε τη δεξιότητα να ακούτε ενεργητικά Όντας ένας καλός ακροατής με Πορτογαλικούς υπότιτλους Ενεργός ακρόαση: Πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά

16 III - ΤΜΗΜΑ 3 - ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ Οι πηγές σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνουν συμβουλές, τεχνικές, ασκήσεις, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες στο έργο NESET να μάθουν περισσότερα σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία, να τους βοηθήσουν να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με άλλους και να βελτιώσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Όλες οι δραστηριότητες έχουν ως κοινό στόχο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να γίνουν καλύτεροι επικοινωνιακά. Οι επιλεγμένες δραστηριότητες λαμβάνουν υπόψη τον τουριστικό κλάδο. Οι ακόλουθες δραστηριότητες αναπτύσσουν ή ενισχύουν τις δεξιότητες της Ενεργούς Ακρόασης. Σελίδα 16 Τίτλος: Ακούστε και σχεδιάστε Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργούς ακρόασης και συγκέντρωσης. Αυτό το παιχνίδι είναι εύκολο να το παίξετε αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να «κερδίσετε». Αριθμός συμμετεχόντων: περιορίζεται στις φυσικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε φορά Διαδικασία: Ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει την ομάδα των συμμετεχόντων και μοιράζει ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό ή μολύβι σε κάθε παίκτη. Τους λέει ότι θα τους δώσει προφορικές οδηγίες για τη σχεδίαση ενός αντικειμένου, ένα βήμα την κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορεί να τους δώσει οδηγίες όπως: 1. Σχεδιάστε ένα τετράγωνο, με διαστάσεις 5 εκατοστά σε κάθε πλευρά. 2. Σχεδιάστε έναν κύκλο ακριβώς στη μέση ενός τετραγώνου. 3. Διασταυρώστε 2 γραμμές μέσα από τον κύκλο, χωρίζοντας τον κύκλο σε 4 ίσα μέρη. 4. Καθώς η άσκηση συνεχίζεται, θα γίνεται σταδιακά πιο δύσκολη. Ένα λάθος βήμα θα μπορούσε να σημαίνει ότι η οδηγία παρερμηνεύτηκε ή δεν ακολουθήθηκε σωστά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακούσουν προσεκτικά για να διασφαλίσουν ότι το σχέδιό τους βγαίνει με ακρίβεια. Μόλις διαβαστούν όλες οι οδηγίες, συγκρίνετε σχέδια και αποφασίστε ποιος κέρδισε. 5. Για καλύτερη εφαρμογή του παιχνιδιού, αποφασίστε από πριν τι υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει το τελικό προϊόν (π.χ. ένα δέντρο). Θα ακολουθήσει συζήτηση /ίσως και διαφωνία σχετικά με τις δυσκολίες / εμπόδια που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτής θα καταγράφει τα συμπεράσματα. Διάρκεια: 30 λεπτά

17 Τίτλος: Δραστηριότητα τεστ μνήμης Αριθμός συμμετεχόντων: περιορίζεται στις φυσικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε φορά Στόχοι: Ανάπτυξη και εξάσκηση ενεργών δεξιοτήτων ενεργούς ακρόασης και μνήμης Διαδικασία: Σελίδα Πείτε στους συμμετέχοντες ότι θα τους διαβάσετε μια λίστα λέξεων για να ελέγξετε τη μνήμη τους. 2. Δώστε τους οδηγίες να ακούσουν προσεκτικά, καθώς δεν μπορούν να γράψουν καμία από τις λέξεις. Πείτε τους ότι θα τους ρωτήσετε αργότερα για να δείτε πόσες από τις λέξεις μπορούν να θυμηθούν. 3. Επαναλάβετε αργά κάθε μία από τις ακόλουθες λέξεις, σταματώντας για λίγο μεταξύ κάθε λέξης: όνειρο ύπνος νύχτα στρώμα φύλλο νεύμα κουρασμένος νύχτα αγκινάρα αϋπνία κουβέρτα νύχτα συναγερμός υπνάκος ροχαλητό μαξιλάρι 4. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση της λίστας λέξεων, αποσπάστε την προσοχή των συμμετεχόντων μιλώντας για κάτι άλλο για τουλάχιστον ένα λεπτό. 5. Μόλις ολοκληρώσετε τη συζήτηση, ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να γράψει όσες λέξεις μπορεί να θυμηθεί από τη λίστα. Εσείς (και οι συμμετέχοντες σας) θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να θυμάστε μια λίστα με κάπως τυχαίες λέξεις, ειδικά όταν υπάρχει διάλειμμα στο χρόνο και άλλη συζήτηση μεταξύ της ακρόασης και της ανάκλησής τους! Συνδέστε το με την ακρόαση στην καθημερινότητα,

18 τονίζοντας τη σημασία του να δίνεται προσοχή στους ανθρώπους όταν μας μιλούν, ειδικά εάν πρόκειται για μια σημαντική συνομιλία. Κάντε μία συζήτηση για τις τέσσερις βασικές αρχές της μνήμης ως εξής: Αρχή και τέλος - ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σηκώσουν το χέρι τους εάν θυμούνται την πρώτη και την τελευταία λέξη (όνειρο και μαξιλάρι). Εξηγήστε τους ότι οι άνθρωποι θυμούνται εύκολα το πρώτο και τελευταίο πράγμα που ακούνε σε μια σειρά από πράγματα. Σελίδα 18 Έκπληξη - ζητήστε από όσους θυμούνται τη λέξη «αγκινάρα» να σηκώσουν το χέρι τους. Σημειώστε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται πράγματα που είναι διαφορετικά, νέα ή απροσδόκητα. Οι άνθρωποι θα θυμούνται τα λεγόμενα ή την παρουσίασή σας για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν είναι καινοτόμος και μη συμβατική. Επανάληψη - Ζητήστε από εκείνους που θυμούνται τη λέξη «νύχτα» να σηκώσουν το χέρι τους. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν θυμηθεί και γράψει αυτήν τη λέξη επειδή την επαναλάβατε τρεις φορές. Εξηγήστε ότι οι άνθρωποι θυμούνται τα πράγματα περισσότερο εάν επαναλαμβάνονται και πόσο σημαντικό είναι κάποιος να ανακεφαλαιώνει και να ελέγχει τα κύρια βασικά σημεία της παρουσίασής του περισσότερες από μία φορές για να διασφαλίσει ότι το κοινό του μπορεί να τα θυμάται. Ψευδής μνήμη - Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σηκώσουν το χέρι τους εάν θυμούνται τη λέξη «κρεβάτι». Αποκαλύψτε ότι αυτή η λέξη δεν ήταν στη λίστα, αλλά ορισμένοι από αυτούς την έγραψαν και σήκωσαν το χέρι τους. Εξηγήστε ότι ο εγκέφαλός μας κλείνει αυτόματα τα κενά σε ό,τι βλέπει και ακούει ή διαβάζει και μερικές φορές υποθέτει ότι συνέβησαν πράγματα που ποτέ δεν συνέβησαν. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θα είχαν γράψει τη λέξη «κρεβάτι» επειδή ταιριάζει απλώς και με βάση τη λογική θα ανήκε στη λίστα, παρόλο που δεν τη διαβάσατε ποτέ. Διάρκεια: 30 λεπτά Παιχνίδι ρόλων 1 Πρόκειται για μια πολύ εκπαιδευτική και διασκεδαστική άσκηση για την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων. Οι ανοιχτές ερωτήσεις οδηγούν σε περισσότερες πληροφορίες ενώ οι κλειστές ερωτήσεις οδηγούν σε απάντηση ναι ή όχι. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι συνήθως πολύ πιο αποτελεσματικές στη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να κάνουν κλειστές ερωτήσεις και είναι πάντα μια καλή ιδέα να επισημαίνονται οι διαφορές και να ενθαρρύνονται οι άνθρωποι να κάνουν περισσότερο ανοιχτές ερωτήσεις πιο συχνά. Εκτός από την εξάσκηση στην υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων, αυτή η άσκηση βοηθά επίσης στην ενεργό ακρόαση. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επικεντρωθούν και να δώσουν την απαραίτητη 1 Βλ. Παράρτημα 1

19 προσοχή σε κάθε απάντηση που δίνεται από έναν εθελοντή, καθώς με βάση αυτήν πρέπει να θέσουν μία επόμενη ερώτηση. Ως εκ τούτου, αυτή η άσκηση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άσκηση αποτελεσματικά σε μια ομάδα ατόμων, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτής της άσκησης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημιουργίας ομάδων, καθώς οι εθελοντές πρέπει να παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για τον εαυτό τους, οι οποίες μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Σελίδα 19 Στόχος: Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις έως ότου ένας εθελοντής απαντήσει σε μια ερώτηση που έχετε στο μυαλό σας. Σενάριο: Ένας χώρος όπου μπορεί να καθίσει ένας εθελοντής και όλοι μπορούν να τον βλέπουν. Αριθμός συμμετεχόντων: Εάν έχετε περισσότερους από 10 συμμετέχοντες, χωρίστε τους σε ομάδες των 5 και εκτελέστε την άσκηση σε παράλληλες συνεδρίες. Διαφορετικά, ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να κάνουν την ίδια άσκηση. Προετοιμασία: Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων. Εξηγήστε ότι για να κάνει κάποιος μια ανοιχτή ερώτηση μπορεί να ξεκινήσει την ερώτηση με ένα από τα ακόλουθα: Γιατί Που Πότε Τι Που Πως Ρωτήστε ποιος θέλει να προσφερθεί εθελοντικά για αυτήν την άσκηση. Θα πρέπει να είναι ένα άτομο που να αισθάνεται άνετα με την άσκηση αυτή. Ζητήστε από τον εθελοντή να φύγει από το δωμάτιο ενώ η ομάδα αποφασίζει. Όταν ο εθελοντής έχει φύγει, ζητήστε από την ομάδα να αποφασίσει για μια ερώτηση για τον εθελοντή. Αυτή πρέπει να είναι μια ανοιχτή ερώτηση που δεν οδηγεί σε απάντηση ναι ή όχι. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες μπορεί να θέλουν να μάθουν: Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο του εθελοντή Ο πιο μακρινός προορισμός στον οποίο έχει ταξιδέψει ο εθελοντής Το αγαπημένο χόμπι του εθελοντή Τώρα, ζητήστε από τον εθελοντή να επιστρέψει. Ζητήστε από τον εθελοντή να ξεκινήσει το παιχνίδι με μια πρόταση για κάτι που συνέβη σήμερα. Για παράδειγμα, ο εθελοντής μπορεί να πει:

20 «Ξέχασα να βγάλω τα σκουπίδια.» «Ερχόμενος με το μετρό εδώ, μια γυναίκα μιλούσε τόσο δυνατά στο τηλέφωνο, ώστε όλοι οι μέσα στο βαγόνι μπορούσαν να ακούσουν ολόκληρη τη συνομιλία». Ζητήστε από την υπόλοιπη ομάδα να κάνει μια ανοιχτή ερώτηση που να βασίζεται σε αυτό που είπε ο εθελοντής. Ο κανόνας είναι ότι η επόμενη ανοιχτή ερώτηση πρέπει να περιλαμβάνει μια σημαντική λέξη που αναφέρεται στην προηγούμενη απάντηση. Σελίδα 20 Εάν κάποιος θέσει μια κλειστή ερώτηση, ο εθελοντής μπορεί απλώς να απαντήσει ναι ή όχι. Σταματήστε τότε το παιχνίδι επισημάνετε το ζήτημα. Ζητήστε από τον ίδιο συμμετέχοντα να κάνει μία ανοιχτή ερώτηση. Συνεχίστε μέχρι μια τελική ανοιχτή ερώτηση να οδηγήσει σε μια κατάλληλη απάντηση από τον εθελοντή που να εξαντλεί το θέμα. Στο τέλος μπορείτε να συγχαρείτε όλους τους συμμετέχοντες και τον εθελοντή για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι η αποστολή είναι να μάθουμε ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο του εθελοντή. Οι σημαντικές λέξεις από την προηγούμενη απάντηση είναι με πλάγιους χαρακτήρες σε κάθε ερώτηση: Εθελοντής: «Ερχόμενος με το μετρό εδώ, μια γυναίκα μιλούσε τόσο δυνατά στο τηλέφωνο που όλοι μπορούσαν να ακούσουν ολόκληρη τη συζήτηση» Συμμετέχων 1: «Πού πήγαινε το τρένο;» Εθελοντής: «Στο σταθμό Κηφισιά» Συμμετέχων 2: «Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσεις στο σταθμό Κηφισιά;» Εθελοντής: «Μου παίρνει μισή ώρα» Συμμετέχων 3: «Χρειάζεται πάντα μισή ώρα;» [Ωχ, δεν είναι ανοιχτή ερώτηση.] Εθελοντής: «Όχι». [Η απάντηση δόθηκε ενστικτωδώς πριν προλάβει ο εκπαιδευτής να το επισημάνει] Εκπαιδευτής: «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τελευταία ερώτηση;» [Περιμένετε από τους άλλους συμμετέχοντες να επισημάνουν ότι αυτή ήταν μια κλειστή ερώτηση. Τώρα ζητήστε από τον συμμετέχοντα που έκανε την κλειστή ερώτηση να κάνει μία ανοιχτή ερώτηση.] Συμμετέχων 3 [Έχοντας μια δεύτερη ευκαιρία]: «Πώς μπορείς να φτάσεις εκεί γρηγορότερα από μισή ώρα;" Εθελοντής: «Μπορώ να οδηγήσω». [Υποθέτουμε έναν κόσμο με λίγη κίνηση εδώ, αλλά ας δώσουμε τώρα αυτό το παράδειγμα.] Αντιπρόσωπος 4: «Τι αυτοκίνητο οδηγείτε;» Εθελοντής: «Οδηγώ BMW» Συμμετέχων 5: «Πότε αποκτήσατε τη BMW σας;» [Μια καλύτερη ερώτηση θα μπορούσε να είχε τεθεί σε αυτό το σημείο. Δείτε τις σημειώσεις παρακάτω.] Εθελοντής: «Την αγόρασα πριν από τρία χρόνια» Συμμετέχων 6: «Τι αυτοκίνητο είχατε πριν από τρία χρόνια;»

21 Εθελοντής: «Δεν είχα. Είχα ένα ποδήλατο» [Πετύχαμε διάνα! Αποστολή εξετελέσθει! Το πρώτο του αυτοκίνητο ήταν BMW]. Πρέπει να περιμένετε ότι μπορεί να χρειαστούν πολλές ακόμη προσπάθειες και λάθη. Ο στόχος είναι να διδάξουμε τη σημασία των ανοιχτών ερωτήσεων και να δώσουμε στους συμμετέχοντες να καταλάβουν πως μπορούν να ακούν ενεργητικά, να προσέχουν και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη καθώς συντονίζετε αυτήν την άσκηση: Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν μία ερώτηση τη φορά και με τη σωστή σειρά. Όταν είναι η σειρά κάποιου, οι άλλοι θα πρέπει να περιμένουν υπομονετικά το άτομο να κάνει μία ερώτηση. Πολλοί μπορεί να είναι πρόθυμοι ή ανυπόμονοι να κάνουν ερώτηση αλλά θα πρέπει να περιμένουν. Ζητήστε από τον εθελοντή να δηλώνει πάντα την αλήθεια. Ζητήστε από τον εθελοντή να είναι σύντομος στις απαντήσεις του. Εάν ο εθελοντής υποψιάζεται ποια είναι η αποστολή (δηλ. τι θέλουν οι συμμετέχοντες να μάθουν), θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δυσκολέψει τους συμμετέχοντες δίνοντας απαντήσεις που δεν σχετίζονται στενά με την αποστολή. Σελίδα 21 Αν κοιτάξετε το παραπάνω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι Συμμετέχοντας 5 θα μπορούσε απλώς να ρωτήσει, «Ποιο ήταν το πρώτο σας αυτοκίνητο πριν αποκτήσετε τη BMW;». Ωστόσο ρώτησε κάτι άλλο που απαίτησε μετά και άλλη ερώτηση για να δώσει ο εθελοντής αυτό που έψαχνε η ομάδα. Αυτό μπορεί να συμβεί και αυτό είναι που κάνει την άσκηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Μπορεί να κάνει τους άλλους ανυπόμονους. Αυτό είναι επίσης μέρος του γιατί κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να θέλουν επίμονα να ρωτήσουν χωρίς να είναι η σειρά τους. Αυτό θα τους διδάξει αυτοσυγκράτηση. Εάν αρέσει στους συμμετέχοντες αυτή η άσκηση μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από αυτήν. Μπορείτε να δοκιμάσετε πολλούς γύρους με διαφορετικό κάθε φορά εθελοντή. Ακολουθεί συζήτηση. Διάρκεια Επεξήγηση της άσκησης: 10 λεπτά Δραστηριότητα: 20 λεπτά Ανατροφοδότηση από την ομάδα: 5 λεπτά Συζήτηση Ήταν εύκολο να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις βασιζόμενοι στην απάντηση του εθελοντή; Πόσο συχνά νιώθατε ότι θέλατε να κάνετε ερώτηση χωρίς να είναι η σειρά σας για να αλλάξετε την κατεύθυνση των ερωτήσεων; Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις στη δουλειά σας;

22 IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Πως θα αξιολογούσατε τις υφιστάμενες γνώσεις σας σχετικά με τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, τις οποίες σκοπεύει να αναβαθμίσει η σειρά συνεδριών που πρόκειται να συμμετάσχετε και για τις οποίες έχουν τεθεί συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι; Σελίδα 22 Οι γνώσεις μου είναι σχεδόν ανύπαρ κτες Ξέρω πολύ λίγα Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου είναι μέτριες Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου είναι αρκετά επαρκείς Υποστηρίζω ότι έχω πολύ καλή γνώση ΕΝΟΤΗΤΑ 3/4: ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ Κατανοώ την έννοια της Ενεργούς Ακρόασης στο πλαίσιο του τουρισμού Μπορώ να δώσω παραδείγματα Ενεργούς Ακρόασης στο πλαίσιο του τουρισμού Καταλαβαίνω γιατί είναι σημαντική η Ενεργός Ακρόαση στο πλαίσιο του τουρισμού

23 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Πως αξιολογείτε τις γνώσεις σας σχετικά με τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, τις οποίες σκόπευε να αναβαθμίσει η σειρά συνεδριών που συμμετείχατε και για τις οποίες είχαν τεθεί συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι; Σελίδα 23 Οι γνώσεις μου είναι σχεδόν ανύπαρ κτες Ξέρω πολύ λίγα Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου είναι μέτριες Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου είναι αρκετά επαρκείς Θεωρώ ότι έχω πολύ καλή γνώση ΕΝΟΤΗΤΑ 3/4: ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ Κατανοώ την έννοια της Ενεργούς Ακρόασης στο πλαίσιο του τουρισμού Μπορώ να δώσω παραδείγματα Ενεργούς Ακρόασης στο πλαίσιο του τουρισμού Καταλαβαίνω γιατί είναι σημαντική η Ενεργός Ακρόαση στο πλαίσιο του τουρισμού

24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Έχοντας παρακολουθήσει την εκπαιδευτική ενότητα που είχε στόχο να αναβαθμίσει την ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πώς αξιολογείτε τα διάφορα στοιχεία της εκπαίδευσης σας; Πολύ φτωχό Μάλλον Φτωχό Αποδεκτό Πολύ ικανοποιητικό Άριστο Σελίδα Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικές Σημειώσεις Πολυμεσικές εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν Άλλοι προτεινόμενοι πόροι Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εκπαίδευσης Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο Ομαδικές δραστηριότητες & συζητήσεις Προσαρμοσμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα Εκπαιδευτές Γνώση του θέματος Επίπεδο προετοιμασίας Μεταδοτικότητα

25 V - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 - Συμβουλές για τα παιχνίδια ρόλων Παράρτημα 2 - Power Point: Επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες - Πώς να χειριστείτε την Ενεργό Ακρόαση Σελίδα 25 VI - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Fatmawati, L., Norrihan, S., Muhammad Nubli, A.W., Mansor, S. & Mohd Azam, M.A. (2005). Moulding Soft Skills Module for KUKTEM: A research report. Kuantan: Penerbit KUKTEM. Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Jackson, P. (1999). What are Soft Skills? Retrieved October 27, 2005, from the Enterprise Resource Database Enterprise Foundation: Website www. enterprisefoundation.org/modeldocuments/1188

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Εποικοδομητική κριτική Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία. Ημερομηνία: 15/09/2017. Intellectual Output:

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία. Ημερομηνία: 15/09/2017. Intellectual Output: Τίτλος: Εταίρος: Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία SOSU Oestjylland Ημερομηνία: 15/09/2017 Intellectual Output: IO3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψυχολογικές Πτυχές...2

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης τάξεων

Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης τάξεων Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης τάξεων Δρ. Άνδρη Χριστοδούλου Λέκτορας Ψυχολογίας andri.christodoulou@nup.ac.cy Σημαντικότητα της Σωστής Διαχείρησης της Τάξης Η διαχείριση της τάξης είναι πολύ σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ (PhD, MSc, MA) Κλινικός & Συμβουλευτικός Ψυχολόγος 1 ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμοί, οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

A μέρος Σεμιναρίου. Λευκωσία Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη

A μέρος Σεμιναρίου. Λευκωσία Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη A μέρος Σεμιναρίου Εκπαιδευτής : Wolfgang Wildfeuer Λευκωσία 20-24 Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στόχος Βελτίωση επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΜΕΝΤΟΡΕΣ: Συναισθηματικές δεξιότητες Μέσω της χρήσης μιας κλίμακας αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 5, αξιολογήστε σε ποιο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Beda Hallberg στην πόλη Kungsbacka Νέο σχολείο εναλλακτικής μορφής Frida Fogelmark και Pernilla Vilumsons (διευθύντρια και εκπαιδευτικός στο σχολείο Beda Hallberg) Πληροφορίες σχετικά με το σχολείο Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές και τεχνικές που περιγράφονται παρακάτω μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

Οι στρατηγικές και τεχνικές που περιγράφονται παρακάτω μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: Δεξιότητες μάθησης είναι οι δεξιότητες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών και πρακτικών αποδοτικής μελέτης. Η διαδικασία της μάθησης είναι πιο αποτελεσματική όταν βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων Σύνδεση με τα προηγούμενα Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Εποικοδομητική κριτική

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Εποικοδομητική κριτική 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Εποικοδομητική κριτική Εποικοδομητική κριτική Γενική περιγραφή της ενότητας: Όταν εργάζεστε με άλλους, πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι μαθητές με μεγάλη διαφορά απάντησαν «για να ταξιδέψω» [75%] και «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες» [73%]. Μεγάλο ποσοστό επίσης εκφράζει την πρόθεση να τα χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων Σκοποί του προγράμματος 1. Γνωριμία με τα 5 έγγραφα του Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Γλωσσικό Διαβατήριο Europass Κινητικότητα Europass Συμπλήρωμα Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη μεγάλη γκάμα των δεξιοτήτων ζωής που μπορεί κανείς να αναπτύξει παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες.

Από τη μεγάλη γκάμα των δεξιοτήτων ζωής που μπορεί κανείς να αναπτύξει παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες. Δεξιότητες ζωής είναι οι ικανότητες οι οποίες συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση ζωή. Οι δεξιότητες ζωής αποτελούν το σύνολο των στάσεων και συμπεριφορών που προσφέρουν στους

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη παιδιών με δυσλεξία. Πάμελα Ντεπόνιο Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου. Θεσσαλονίκη, 1 η Δεκέμβρη 2012

Υποστήριξη παιδιών με δυσλεξία. Πάμελα Ντεπόνιο Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου. Θεσσαλονίκη, 1 η Δεκέμβρη 2012 Υποστήριξη παιδιών με δυσλεξία Πάμελα Ντεπόνιο Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου Θεσσαλονίκη, 1 η Δεκέμβρη 2012 Γιατί υποστηρίζουμε τους μαθητές; Για να πετύχουν ακαδημαϊκά; Για να κάνουμε τη διδακτέα ύλη πιο προσβάσιμη;

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ Παιδαγωγός MEd, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος

της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ Παιδαγωγός MEd, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΡΚΙΟΥ Παιδαγωγός MEd, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος Περιεχομένα Ενότητες δραστηριοτήτων Μικρή ιστορία για τη δημιουργικότητα Ποιος θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

GET-UP σχέδιο µαθήµατος για Κυρίως Μάθηµα

GET-UP σχέδιο µαθήµατος για Κυρίως Μάθηµα GET-UP σχέδιο µαθήµατος για Κυρίως Μάθηµα Ενότητα 8 : Διαχείριση και καθοδήγηση άλλων Υποενότητα 3 - Συναισθηµατική νοηµοσύνη στην ηγεσία Μαθησιακά αποτελέσµατα : Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος διαφέρουν χημικά και θυμικά, με αποτέλεσμα οι άνδρες και οι γυναίκες να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Τα διαφορετικά συναισθήματα των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ STEVE WELLS GLOBAL FUTURIST, COO, FAST FUTURE, UK

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ STEVE WELLS GLOBAL FUTURIST, COO, FAST FUTURE, UK THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ STEVE WELLS GLOBAL FUTURIST, COO, FAST FUTURE, UK SECOND YOUTH SUMMIT THE FUTURE WORKPLACE: THE NEW JOBS THE NEW SKILLS The youth takes over ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 1 THE ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού.

Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού. Η συνέντευξη είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού. Διαρκεί 10-15 λεπτά αλλά μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της καριέρας του υποψηφίου. Στόχος του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ γνώση + ικανότητα επικοινωνίας χρήσιμη & απαραίτητη αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό χώρο αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τέταρτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-14 Σημειώσεις... 15 2 Μάθημα Πέμπτο- Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις πώς να διαχειριστείς την λεπτή γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μελέτη με θέμα: Διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Σπάσιμο του πάγου, δραστηριότητες κλεισίματος και εργαλεία συνοχής της. Εργαλείο 2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων 1

Σπάσιμο του πάγου, δραστηριότητες κλεισίματος και εργαλεία συνοχής της. Εργαλείο 2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων 1 Σπάσιμο του πάγου, δραστηριότητες κλεισίματος και εργαλεία συνοχής της Εργαλείο 2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων 1 Να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να παρουσιάζονται και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούμε να αλλάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Αγαπητοί γονείς, Καθώς το νηπιαγωγείο μας έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του στα μικρά μας παιδάκια αλλά και σε εσάς, βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχές της Διαχείρισης Μέσων σε Περίπτωση Κρίσης

Οι αρχές της Διαχείρισης Μέσων σε Περίπτωση Κρίσης M1 A13 Εσωτερική συνεργασία και ομαδική εργασία Οι αρχές της Διαχείρισης Μέσων σε Περίπτωση Κρίσης Πηγή: Nickson, Ch (2016, May 27): Crisis Resource Management (CRM), retrieved from http://lifeinthefastlane.com/ccc/crisis-resourcemanagement-crm/

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ROSETTA STONE. Αθήνος Κωνσταντινίδης

ROSETTA STONE.   Αθήνος Κωνσταντινίδης ROSETTA STONE https://www.youtube.com/watch?v=cwhtd_3gdom Αθήνος Κωνσταντινίδης ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το Rosetta Stone είναι το κορυφαίο λογισμικό εκμάθησης γλωσσών στον κόσμο. Το Rosetta Stone διδάσκει τη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΑ ΣΤΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Σκοπός κατάρτισης Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμβούλους πωλήσεων πρακτικές και εφαρμόσιμες τεχνικές και τακτικές συμβουλευτικής πώλησης. Στοχεύει να τους δώσει τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων

H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων Συζητήστε τι σημαίνει για σας μαθαίνω; Πώς θεωρείτε ότι μαθαίνουν τα παιδιά; Σημειώστε κάτι που θεωρείτε ότι έμαθαν τα παιδιά σε κάποια από

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ! ΜΑΘΕ ΝΑ ΛΕΣ ΟΧΙ!

ΓΙΝΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ! ΜΑΘΕ ΝΑ ΛΕΣ ΟΧΙ! ΓΙΝΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ! ΜΑΘΕ ΝΑ ΛΕΣ ΟΧΙ! Μαθητές: Βαγγελιώ Χατζάκη Ρένα Νικολούδη Άρης Ζαχαριουδάκης Νίκος Φραγκιουδάκης Υπεύθυνος καθηγητής: Στέφανος Παναγιωτόπουλος Λύκειο Μοιρών Σχολ. έτος: 2014-2015 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης, Γ., & Χασάνδρα, Μ. (2006). Θεσσαλονίκη. Εκδ. Χριστοδουλίδη

Θεοδωράκης, Γ., & Χασάνδρα, Μ. (2006). Θεσσαλονίκη. Εκδ. Χριστοδουλίδη Θεοδωράκης, Γ., & Χασάνδρα, Μ. (2006). Θεσσαλονίκη. Εκδ. Χριστοδουλίδη Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές δέχονται κυρίως γνώσεις που είτε τις απομνημονεύουν για ένα χρονικό διάστημα, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο εκπαιδευτής θα πρέπει: Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τί βοηθά στη διατήρηση της μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Παρακινώντας τους άλλους Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Θεωρητικό πλαίσιο 3. Δραστηριότητες Επίλυση προβλημάτων Το Ορυχείο Κατασκευάζοντας μια Γέφυρα, πιο ψηλή από τις άλλες Από το μάρμαρο

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Επίλυση προβλήματος Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε χαρακτήρα μπορούμε να αλλάζουμε όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017-1-RO01-KA202-037308 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει

Διαβάστε περισσότερα

6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Σχολικό Έτος

6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Σχολικό Έτος 6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Σχολικό Έτος 2018 2019 Παρουσίαση δύο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Σχολική διαμεσολάβηση: καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τα διαγράμματα παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου

1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τα διαγράμματα παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Πρώτη διδακτική πρόταση Διάλεξη Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα νεαροί ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 05 Σεπτεμβρίου, 2018

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 05 Σεπτεμβρίου, 2018 Στόχος Παρουσίασης: «Ανάπτυξη Συναισθηματικών Δεξιοτήτων» Aνάπτυξη Εκπαιδευτικών Δεξιοτήτων για ένα Παραγωγικό Σχολικό Έτος. «Ανάπτυξη Συναισθηματικών Δεξιοτήτων» Δρ. Χριστιάνα Κούνδουρου Λέκτορας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα. Παρουσίαση από μαθητές της Στ τάξης του. Σχ.έτος

Εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα. Παρουσίαση από μαθητές της Στ τάξης του. Σχ.έτος Εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα - - Ενδυναμώνω Παρουσίαση από μαθητές της Στ τάξης του 4 ου Δημοτικού Σχοελίου Αγίων Αναργύρων «Αδαμάντιος Κοραής» Σχ.έτος 2015 16 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί Δακτυλίδης Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα