ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής Αθήνα, 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής Αθήνα, 2015"

Transcript

1 ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής Αθήνα, 2015

2 Σύνταξη: Επισμηναγός Μηχανικός Κωνσταντίνος Παπαπετρίδης, PhD Απόστολος Νικολόπουλος, Δρ. Χημικός Μηχανικός Διόρθωση - Επιμέλεια: Σμήναρχος Μηχανικός Γεώργιος Δρόσος, ΜSc, DIC [Διευθυντής Τμήματος Υποδομής ΥΠΕΘΑ] Σχεδίαση Εξωφύλλου: Τμήμα Υποδομής ΥΠΕΘΑ Οργάνωση και Συντονισμός Έκδοσης: Τμήμα Υποδομής ΥΠΕΘΑ [της Διεύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)] Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ) Copyright : 2015, Τμήμα Υποδομής ΥΠΕΘΑ, ISBN: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή εκμετάλλευσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/1993 και τις διεθνείς συμβάσεις. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικά όλης της αισθητικής εμφάνισης του έργου με οποιεσδήποτε μεθόδους, σύμφωνα με το ν.2121/1993.

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 2015

4 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΝ Η Εθνική Πολιτική στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής, έχει ως αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη των καθορισμένων ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η αποδοτική χρήση φυσικών πόρων και η ταυτόχρονη ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο. Επιπλέον, η Ελλάδα στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με συντονισμό πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και άλλων συναφών. Από την άλλη πλευρά, η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στους πυλώνες του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, αποτελεί πλέον την κοινή επιδίωξη των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες εστιάζονται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και καλωσορίζουμε την παρούσα έκδοση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Οδεύοντας προς την Βιωσιμότητα». Ιωάννης Τσιρώνης Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2

5 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΘΑ Η παρούσα έκδοση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) αποτελεί τη συνέχεια προηγούμενων εκδόσεων του Υπουργείου, όπως της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Πράσινης Βίβλου. Η έκδοση «Οδεύοντας προς την Βιωσιμότητα» του ΥΠΕΘΑ συνοψίζει τις κύριες δράσεις του Υπουργείου, οι οποίες εναρμονίζονται με την αντίστοιχη εθνική πολιτική και οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην διαχείριση της ενέργειας. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται το όραμα και οι στόχοι του Υπουργείου για την επόμενη δεκαετία, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και την προσαρμογή στις αναδυόμενες απειλές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων θα ενισχύεται από την επιτυχή προετοιμασία και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών απειλών του ευρύτερου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος. Στο πνεύμα αυτό, προχωρούμε στην έκδοση του τεύχους «Οδεύοντας προς την Βιωσιμότητα», με την προοπτική της ενσωμάτωσης στις ΕΔ ενός σύγχρονου προτύπου στρατηγικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, που υποστηρίζει την αποστολή τους, σεβόμενη ταυτόχρονα και το περιβάλλον. Δημήτριος Βίτσας Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας 3

6 Περιεχόμενα Όραμα... 5 Κλιματική Αλλαγή... 6 Βιώσιμη Ανάπτυξη... 6 Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ... 7 Πρωτοβουλία «Βιωσιμότητα στην Άμυνα»... 7 Δράσεις και Μελλοντικός Σχεδιασμός... 8 Θεσμική κατεύθυνση προς την αειφορία... 8 Συνεργασίες ΥΠΕΘΑ... 9 Αναβάθμιση περιβαλλοντικής συνείδησης προσωπικού... 9 Διαχείριση ενέργειας & εκπομπών άνθρακα... 9 Ενεργειακή ασφάλεια υποδομών Ενεργειακός χάρτης ΕΔ Διαχείριση φυσικών πόρων Διαχείριση χημικών ουσιών Διαχείριση πεδίων βολής Περιβαλλοντική διαχείριση Μονάδων ΕΔ Διαχείριση Ρύπανσης Ανακεφαλαίωση

7 Όραμα Το όραμα του ΥΠΕΘΑ για την αειφορία και την βιωσιμότητα (sustainability) στις ΕΔ είναι να διατηρήσουν την ικανότητα της εκπλήρωσης της αποστολής τους στο μέλλον, χωρίς αυτό να επιφέρει υποβάθμιση στο περιβάλλον. Πυρήνας αυτού του οράματος είναι η αδήριτη ανάγκη της διατήρησης της διαθεσιμότητας στο μέλλον των φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων καθώς και των φυσικών πόρων, συνυπολογίζοντας τις πιέσεις που αναδύονται από την κλιματική αλλαγή στις δραστηριότητες, τις υποδομές και τη συνολική λειτουργία των ΕΔ. Η επιτυχία διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως και η προσφορά κοινωνικού έργου των ΕΔ, εξαρτάται άμεσα από την διαθεσιμότητα πόρων όπως είναι η ενέργεια, ο αέρας, το έδαφος και το νερό, καθώς και από την ανθεκτικότητα (resiliency) των κτιριακών εγκαταστάσεων, των οπλικών συστημάτων και του προσωπικού στην αντιμετώπιση των νέων κλιματικών δεδομένων. Η ποσοτική επάρκεια των πόρων και η ποιοτική κατάστασή τους παίζουν καταλυτικό ρόλο στον καθορισμό της επιτυχίας της αποστολής των ΕΔ. Η επιτυχής έκβαση αυτής αναλύεται ποσοτικά, στην διαφύλαξη των συνόρων και την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, καθώς και ποιοτικά στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και κλίματος ασφάλειας στον πληθυσμό. Οι ΕΔ είναι άμεσος κοινωνός της έννοιας της αειφορίας στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και έμμεσος αρωγός στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Αυτό το γεγονός δε, αποτελεί διαρκή στόχο να κατανοηθεί και να ενστερνιστεί σε θεμελιακό επίπεδο από το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ. Όσον αφορά στον συμπράττοντα ρόλο, στα θέματα ενεργειακής/περιβαλλοντικής ασφάλειας της χώρας μας, των ελληνικών ΕΔ, ως μέρος της αποστολής τους για «προστασία έναντι καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου», εξετάζεται με ιδιαίτερη σπουδή μέσα από κατάλληλες συνεργασίες. Οι ΕΔ του μέλλοντος θα είναι ενεργειακά αυτάρκεις, με περιβαλλοντικό αποτύπωμα μετρήσιμο, ελέγξιμο, διαχειρίσιμο και δια μέσου της νέας τεχνολογίας διαρκώς μειούμενο, ικανές να ανταποκρίνονται, τόσο σε εξωτερικές απειλές, όσο και στις απρόβλεπτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε επιχειρησιακό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η έγκαιρη ανάπτυξη όλων εκείνων των πολιτικών και των μηχανισμών που θα καταστήσουν τις ΕΔ περιβαλλοντικά βιώσιμες αναπτύσσονται στην παρούσα έκδοση «Οδεύοντας προς την Βιωσιμότητα» των ΕΔ. 5

8 Κλιματική Αλλαγή Η κλιματική αλλαγή αποτελεί από μόνη της ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος. Η κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τον επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας των ΕΔ, λόγω της αλλαγής στα φυσικά χαρακτηριστικά των θεάτρων επιχειρήσεων και του περιορισμού των διαθέσιμων ενεργειακών και υδατικών πόρων. Η γρήγορη και επιτυχής προσαρμογή των ΕΔ στις διαφορετικές, από σήμερα, κλιματικές συνθήκες και η ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών και σχεδίων αντιμετώπισης ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών είναι επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και να διατηρηθεί το αξιόμαχο του στρατεύματος. Το νέο γεωπολιτικό σκηνικό αλλάζει δυναμικά και πολλές φορές με απρόβλεπτο χαρακτήρα, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, οι υδρογονάνθρακες και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των στρατηγικών στόχων χωρών που πλήττονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, την μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων προκειμένου να επιβιώσουν (περιβαλλοντικών προσφύγων), καθώς και την δυνητική δημιουργία νέων μορφών διεκδικήσεων και κυμάτων βίας. Συνεπώς, η κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει από μόνη της μια απειλή έναντι της ασφάλειας της χώρας, της οποίας το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της φύσης της χαρακτηρίζουν τη μοναδικότητά της. Ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισής της είναι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις επερχόμενες αλλαγές, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες στους τομείς της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της δημιουργίας υποδομών, κατευθύνοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο λειτουργίας. Βιώσιμη Ανάπτυξη Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει την ισόρροπη κατάσταση μεταξύ της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και αντιδιαστέλλεται προς την άνευ περιορισμών μεγέθυνση. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης παίζει η διακυβέρνηση, ως πλαίσιο λήψης αποφάσεων και κεντρικών κατευθύνσεων, η οποία επικουρείται από τον πυλώνα της τεχνολογίας και την προσέγγιση της ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA approach). Το ΥΠΕΘΑ έχει κατανοήσει την βαθύτερη σημασία της βιωσιμότητας στην άμυνα και καταρτίζει σχετικό Στρατηγικό Σχέδιο (Sustainability Plan). Ήδη πρόκειται να συσταθεί κεντροβαρικά Διεύθυνση Βιωσιμότητας στο ΓΕΕΘΑ, όπως και Κέντρο Αριστείας (Centre of Excellence) για την Βιωσιμότητα στην Άμυνα. 6

9 Τα ανωτέρω βρίσκονται σε συμφωνία με ευρωπαϊκά και συμμαχικά θεσμικά κείμενα, όπως το European Union Concept on Environmental Protection & Energy Efficiency for EU-led Military Operations και το Joint NATO Doctrine for Environmental Protection During NATO-led Military Operations. Σχετική ενημέρωση επί των δράσεων του ΥΠΕΘΑ στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας διενεργήθηκε ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ), τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012, ενώ το κοινό έχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις αειφορίας των ΕΔ, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ Η Περιβαλλοντική Πολιτική (ΠΠ) του Υπουργείου εκδόθηκε αρχικά το 2007 και αναθεωρήθηκε το Αντικειμενικός σκοπός της ισχύουσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων των ΕΔ και η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Αποτελεί δέσμευση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας για την στήριξη των ακόλουθων πέντε βασικών πυλώνων πάνω στους οποίους δομείται η ΠΠ του ΥΠΕΘΑ. Η εναρμόνιση με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και τις Συμμαχικές συμφωνίες, η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας, η αποφυγή δημιουργίας ρύπανσης, η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η καθολική συμμετοχή του προσωπικού, χαρτογραφούν την σταθερή κατεύθυνση των ΕΔ προς ένα νέο, σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. Η θεσμική ισχύς της ΠΠ στις ΕΔ διαμορφώνει το απαραίτητο πλαίσιο και παρέχει τα κίνητρα για την ανάπτυξη όλων εκείνων των δράσεων που απαιτούνται προκειμένου η έννοια της αειφορίας ως τρόπος λειτουργίας να αντικατοπτρίζεται σε όλες τις εκφάνσεις των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Πρωτοβουλία «Βιωσιμότητα στην Άμυνα» Κοινωνός την νέας ΠΠ του ΥΠΕΘΑ αποτέλεσε το διεθνές συνέδριο «Βιωσιμότητα στην Άμυνα»/ Sustainability in Defence (SiD) το οποίο διεξήχθη τον Ιούνιο του 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. Το SiD εστίασε στην αναγκαιότητα της ολιστικής υιοθέτησης και εφαρμογής τεχνολογιών και πρακτικών που διέπονται από τις αρχές της αειφορίας, τόσο στον χώρο των ΕΔ όσο και στην αμυντική βιομηχανία. 7

10 Διατυπώθηκε για πρώτη φορά η αναγκαιότητα επέκτασης του μοντέλου της αειφόρου δραστηριότητας στις ΕΔ. Το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές και οι οικονομικοί πόροι αποτελούν τις κύριες συνιστώσες, οι οποίες υπό την επίδραση και της ΠΠ του ΥΠΕΘΑ, συνθέτουν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη «έξυπνων»/ smart στόχων, οι οποίοι θα είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά δεσμευτικοί (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded). Η εφαρμογή ώριμων τεχνολογιών με την αποδοτική χρήση υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, εθνικών, ευρωπαϊκών και συμμαχικών, αρκετές από τις οποίες παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο, στοχεύουν στην ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών στις ΕΔ, οι οποίες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας στο προσωπικό θα οδηγήσει στην επιτυχία ενός διπλού αποτελέσματος. Πρώτον, στην έγκαιρη και επαρκή προσαρμογή των ΕΔ στις νέες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες, μετατρέποντας τις εγγενείς αδυναμίες και τις αναδυόμενες απειλές σε σημεία ισχύος και ευκαιρίες εξέλιξης και εκσυγχρονισμού. Δεύτερον, στην διαφύλαξη και διατήρηση των οικοσυστημάτων, των φυσικών πόρων, της χλωρίδας και της πανίδας της επικράτειας. Το SiD αποτέλεσε ορόσημο για τον μελλοντικό καθορισμό των προτάσεων και των απαραίτητων δράσεων και καινοτομιών που θα ήταν ωφέλιμο οι ΕΔ να υιοθετήσουν. Αποτέλεσμα της εξωστρέφειας του συνεδρίου ήταν η δημιουργία δεσμών με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια, τα οποία εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μελλοντικές συνεργασίες με τις ΕΔ. Προωθήθηκε η διεθνής πρακτική της δημιουργίας τριγωνικών συνεργασιών μεταξύ «ΕΔ Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Φορέων Βιομηχανίας» με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική εξωτερική χρηματοδότηση ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογίας στις ΕΔ, την προαγωγή της έρευνας και την δημιουργία παραγωγικού τομέα Βιομηχανιών έντασης γνώσης, οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Αποτέλεσμα της νέας προσέγγισης ανάπτυξης προτάσεων αειφορίας, αποτέλεσε ο σχεδιασμός της νέας κατεύθυνσης του Υπουργείου στους τομείς των υποδομών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την επόμενη δεκαετία. Δράσεις και Μελλοντικός Σχεδιασμός Θεσμική κατεύθυνση προς την αειφορία Η καθολική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής υποστηρίζεται από κατευθυντήρια εργαλεία, όπως ο Διακλαδικός Κανονισμός «Ενσωμάτωση Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Δραστηριότητες των ΕΔ» καθώς και ο από 2013 εγκεκριμένος Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία του Τομέα Περιβάλλοντος. Στόχος είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της ΠΠ του ΥΠΕΘΑ μέσω μετρήσιμων δεικτών. 8

11 Συνεργασίες ΥΠΕΘΑ Το ΥΠΕΘΑ επενδύει στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και άλλους φορείς εγνωσμένου κύρους. Ομοίως, το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας με την Βορειοατλαντική Συμμαχία (NATO), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), με δίκτυα εμπειρογνωμόνων, όπως το DEFNET, κ.ά. Επιπλέον, η θεσμική συνεργασία του ΥΠΕΘΑ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύει στον από κοινού καθορισμό στόχων και δράσεων στο ευρύτερο πεδίο του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Αποτέλεσμα των συνεργασιών είναι οι περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις στις ΕΔ, ο σχεδιασμός Βιώσιμων Στρατοπέδων και πλήθος άλλων σημαντικών δράσεων. Αναβάθμιση περιβαλλοντικής συνείδησης προσωπικού Το ΥΠΕΘΑ βρέθηκε στην διεθνή πρωτοπορία παρεμφερών δράσεων με την διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου, από το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ, σχετικά με την περιβαλλοντική συνείδηση των στελεχών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, καθώς και οι συναγόμενες εισηγήσεις, καταρτίσθηκαν σε συνεργασία με εκπροσώπους ακαδημαϊκών φορέων (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και αποτελούν ήδη εργαλείο σχεδιασμού δράσεων περαιτέρω περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ΕΔ. Ο μελλοντικός στόχος είναι η διαμόρφωση στελεχών και ηγετών (decision makers) με σύγχρονη στρατηγική και επιχειρησιακή αντίληψη σχετικά με τις διαμορφούμενες περιβαλλοντικές απειλές, η οποία επιπλέον θα ενσωματώνει αρμονικά τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στις δραστηριότητες των ΕΔ. Διαχείριση ενέργειας & εκπομπών άνθρακα Υλοποιείται από το 2012 το πρόγραμμα LIFE+ «Διαχείριση Ενεργειακής Κατανάλωσης και Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων» ( Military Energy and Carbon Management ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΥΠΕΘΑ, ενώ συν-δικαιούχος του προγράμματος είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 9

12 Πρόκειται για σημαντική ευρωπαϊκή και διεθνή πρωτοπορία της Ελλάδας στον τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι πέραν των προβλεπομένων ενεργειακών παρεμβάσεων σε εγκαταστάσεις των ΕΔ, περιλαμβάνεται η πρόσφατη πιστοποίηση για την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ενεργειακής διαχείρισης ISO σε επιλεγμένα Στρατόπεδα. Προγραμματίζεται σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ η πιλοτική εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γενικών Επιτελείων των ΕΔ. Στόχος είναι την επόμενη δεκαετία να επεκταθούν οι ενεργειακές παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα μεγάλα κτήρια των ΕΔ, αποκτώντας ταυτόχρονα ανάλογη πιστοποίηση. Ενεργειακή ασφάλεια υποδομών Σχεδιάζεται την επόμενη δεκαετία να δημιουργηθούν ενεργειακά αυτόνομοι σχηματισμοί υιοθετώντας την αυτοπαραγωγή ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, καθώς και εκμεταλλευόμενοι τις εκτάσεις των ΕΔ και τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους αυτών. Επίσης, προγραμματίζεται η διάδοση της ηλιοθερμίας ως αποκλειστική πηγή θέρμανσης νερού. Στόχος είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των ΕΔ με ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών, καθώς και η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο δημιουργίας συνθηκών ενεργειακής αυτονομίας καθώς και ορθολογιστικής χρήσης ενέργειας σε συνδυασμό με χρήση καθαρής ενέργειας (green energy) στα Στρατόπεδα των ΕΔ, λαμβάνεται μέριμνα για την διαμόρφωση συνεπούς ενεργειακής συνείδησης στα στελέχη των ΕΔ, έχει αναπτυχθεί σχετική πρωτοβουλία χρήσης ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών ενέργειας των στρατοπέδων (REScamp Initiative) και επίσης σχεδιάζεται σε συνεργασία με άλλους κατάλληλους φορείς η ανάπτυξη «ευφυών» ενεργειακά στρατοπέδων (smart energy grids). Συναφής με τον ανωτέρω στόχο είναι η συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο έργο GO-GREEN του EDA, στο οποίο περιλαμβάνεται η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Ενεργειακός χάρτης ΕΔ Προγραμματίζεται η αποτύπωση των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων των Σχηματισμών καθώς και η χωρική τους αποτύπωσή τους με τη χρήση γεωπληροφοριακού λογισμικού (GIS). Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θα αποτελέσει τον «χάρτη» εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Μονάδες των ΕΔ, η οποία στοχεύει στην ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση των Μονάδων. Επιπλέον, θα αποτελέσει έναν χάρτη αποτύπωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 10

13 Διαχείριση φυσικών πόρων Στον τομέα των φυσικών πόρων, και ειδικότερα των υδάτων, το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει καταρτίσει μελέτη για τον συνδυασμό τεχνολογιών διαχείρισης υδατικών πόρων με αντίστοιχες εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών. Σκοπός της μελέτης είναι η «ευφυής» διαχείριση υδατικών πόρων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου, στο εγχείρημα αποδόθηκε το όνομα SmartBlueCamp. Η μελέτη αυτή αποτελεί το έναυσμα για ευρύτερη προσέγγιση στον τομέα των υδάτων σε επίπεδο Κρατών-Μελών της ΕΕ σε συνεργασία με τον EDA. Επιπλέον, σχεδιάζονται δράσεις και παρεμβάσεις στις υποδομές με στόχο την μείωση της κατανάλωσης νερού στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μέσω εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής του και ανάπτυξης τεχνικών άμεσης διαπίστωσης διαρροών. Διαχείριση χημικών ουσιών Σχεδιάζεται ο περιορισμός της χρήσης επιβλαβών χημικών ουσιών, με ταυτόχρονη διατήρηση ή επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ, με ταυτόχρονη εφαρμογή του Κανονισμού REACH της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρωτοβουλία του EDA στα πυρομαχικά, προς αντικατάσταση των επιβλαβών χημικών ουσιών με περιβαλλοντικά βιώσιμες εναλλακτικές (sustainable energetic materials). Διαχείριση πεδίων βολής Ενισχύεται η βιώσιμη χρήση των πεδίων βολής και των ασκήσεων, με στόχους την μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής τους αξιοποίησης και την ταυτόχρονη προστασία των οικοσυστημάτων τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση διδαγμάτων από Συμμαχικές χώρες, όπου έχει αποδειχθεί η προστασία της βιοποικιλότητας εντός στρατιωτικά ελεγχόμενων περιοχών. Στόχος είναι η ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των πεδίων βολής. Περιβαλλοντική διαχείριση Μονάδων ΕΔ Το ΥΠΕΘΑ αναπτύσσει πρωτοβουλίες αειφορίας στις ΕΔ με στόχο την βιώσιμη διαχείριση όλων των ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων. Εξετάζονται οι πιλοτικές εφαρμογές τεχνολογιών που θα επιτυγχάνουν πρώτα την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων σε σχέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης και δεύτερον της ανάκτησης και εκμετάλλευσης ωφέλιμης ενέργειας, σύμφωνα με τις σύγχρονα ενδεικνυόμενες Ευρωπαϊκές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται και η πιλοτική πιστοποίηση μίας Μονάδας κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, με στόχο την επέκταση της διαδικασίας στο σύνολο των Σχηματισμών. Παράλληλα υιοθετούμε την προσπάθεια χρήσης ενέργειας και από απόβλητα (waste to energy). 11

14 Διαχείριση Ρύπανσης Σχεδιάζεται η συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης που στοχεύει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής, οικονομικής τεχνολογικής μεθόδου επί τόπου (in situ) αποκατάστασης υπεδάφους (έδαφος και υπόγεια νερά) από ρύπανση που προκαλείται από δραστηριότητες των ΕΔ εντός των εγκαταστάσεών τους. Ακόμη, αναπτύσσεται διαδικασία άμεσης επέμβασης για τον έλεγχο και τον περιορισμό περιστατικών ρύπανσης προερχόμενης από υδρογονάνθρακες. Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών από προσωπικό και εξοπλισμό των ΕΔ. Ανακεφαλαίωση Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται το όραμα των ΕΔ προς την αειφορία, εντός του πλαισίου της αποστολής τους. Βασίζεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική του ΥΠΕΘΑ, διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπ όψιν τις κατευθύνσεις της ελληνικής Πρωτοβουλίας «Βιωσιμότητα στην Άμυνα» και, τέλος, ενσωματώνει την απαίτηση προετοιμασίας και αντιμετώπισης αναδυόμενων περιβαλλοντικών απειλών, ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η υιοθέτηση της αειφορίας στις ΕΔ ως γνώμονας και συνεχής κατεύθυνση στην άμυνα της χώρας μας εγγυάται ουσιαστικά ένα βιώσιμο μέλλον στην Ελλάδα. 12

15 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

16 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ISBN:

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του 21 ου αιώνα και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του 21 ου αιώνα και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του 21 ου αιώνα και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης Σμήναρχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος, MSc DIC, Διευθυντής Τμήματος Υποδομής & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Environmental approach to driving facility performance improvement Δρ. Στέλλα Πιτσαρή

Environmental approach to driving facility performance improvement Δρ. Στέλλα Πιτσαρή Environmental approach to driving facility performance improvement Δρ. Στέλλα Πιτσαρή Environmental Specialist, MSc Διαχείριση εγκαταστάσεων ψ (IFMA, 2012) International Facility Management Association

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Νερού. Α. Ανδρεαδάκης ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Νερού. Α. Ανδρεαδάκης ομ. Καθηγητής ΕΜΠ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Νερού Α. Ανδρεαδάκης ομ. Καθηγητής ΕΜΠ Προκλήσεις Αστικοποίηση (70% το 2015) Εντατικοποίηση ανταγωνισμού μεταξύ χρηστών Κλιματική Αλλαγή (40% σε περιοχές με έλλειψη νερού)

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE. Υποπρόγραμμα: Δράση για το Κλίμα. Σπυριδούλα Ντεμίρη, Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής

Πρόγραμμα LIFE. Υποπρόγραμμα: Δράση για το Κλίμα. Σπυριδούλα Ντεμίρη, Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα LIFE Υποπρόγραμμα: Δράση για το Κλίμα Σπυριδούλα Ντεμίρη, Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Στόχοι του υποπρογράμματος 1. Συνεισφορά στην στροφή προς μία αποδοτική και κλιματικά ανθεκτική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.4.2012 2011/0274(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Περιγραφή Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα 14-11-2017 Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Οι διαστάσεις και οι στόχοι της αειφορίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή πιστοποίηση ως εργαλείο για τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Η Ενεργειακή πιστοποίηση ως εργαλείο για τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η Ενεργειακή πιστοποίηση ως εργαλείο για τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Κώστας Σιούλας Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών, ΚΑΠΕ Αθήνα, 24.02.17 @500001SEAPs Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεσμεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα : Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα : Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη MEMO/07/499 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-2013: Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» 2007-2013: πρόγραµµα στο

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η στην έκθεσή της με θέμα περιγράφει πώς με την πρόοδο της ανάπτυξης, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για: Κοινωνικο κεντρικούς λόγους (ικανοποίηση ανθρώπινων προσδοκιών και φιλοδοξιών).

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο Πανεπιστήμιο στον κόσμο που

Το πρώτο Πανεπιστήμιο στον κόσμο που Σελίδα: 27 (1 από 5) Αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια το Πανεπιστήμιo >Αναπτύσσει πλούσιες περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο να μειωθούν οι δαπάνες λειτουργίας του Το πρώτο Πανεπιστήμιο στον κόσμο που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (LAYMAN S REPORT)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (LAYMAN S REPORT) MILITARY ENERGY AND CARBON MANAGEMENT LIFE11 ENV/GR/000938 ACTION D1: Dissemination and Awareness ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (LAYMAN S REPORT) LIFE+ MECM 2012-2016 LIF11 ENV/GR/000938 Διαχείριση Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»...2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»...3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»...4 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE: Δράση για το Κλίμα

Πρόγραμμα LIFE: Δράση για το Κλίμα Μέρος 1 Πρόγραμμα LIFE: Δράση για το Κλίμα Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Greek LIFE Task Force ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2018 Στόχοι και προτεραιότητες για το Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Ε Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κάλυψη μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των νησιών από πλευράς επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση συμπερασμάτων από την 6 η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία.

Παρουσίαση συμπερασμάτων από την 6 η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία. Παρουσίαση συμπερασμάτων από την 6 η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία. Οστράβα 13-15 Ιουνίου 2017 Δημήτριος Κάρναβος Δήμαρχος Καλλιθέας και Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ 1 Στο πλαίσιο της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται.

Τα πρότυπα στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται. Τα πρότυπα στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται. Μαρία Νομικού, Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης Μία παρουσίαση για τον ANTIPOLLUTION

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική Οικονομία. Κλείσιμο του κύκλου Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία

Κυκλική Οικονομία. Κλείσιμο του κύκλου Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία Κυκλική Οικονομία Κλείσιμο του κύκλου Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία Το Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ Εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 Ανακοίνωση του Σχεδίου Δράσης Λίστα των Πρωτοβουλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU {SEC(2018) 293

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Όραμα και η Στρατηγική της

Περιβαλλοντική Πολιτική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Όραμα και η Στρατηγική της 9/07/2018 Εισήγηση προς τη Σύγκλητο του ΤΕΙ ΚΜ Περιβαλλοντική Πολιτική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Όραμα και η Στρατηγική της Στις μέρες μας έχει γίνει πλέον αποδεκτό διεθνώς ότι το θεμελιώδες δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Τον κ. Δήμαρχο. για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Διονύσου

ΠΡΟΣ. Τον κ. Δήμαρχο. για τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 24-3-2017 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 8336 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ευάγγελου Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για: την αριστεία στην εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 20.3.2019 A8-0175/96 Τροπολογία 96 Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL Έκθεση Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών Χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE

Κλιματική Αλλαγή Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών Χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE Κλιματική Αλλαγή Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών Χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE Χρυστάλλα Παπασταύρου Λειτουργός Περιβάλλοντος, NCP Δράση για το Κλίμα cpapastavrou@environment.moa.gov.cy Info Day 18 Απριλίου, 2019

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Θεωρώ μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι η Κύπρος δίνει το

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Θεωρώ μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι η Κύπρος δίνει το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ K.ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST THE CYPRUS-EU PRESIDENCY SUMMIT: LEADERSHIP STRATEGY FOR STABILITY, PROGRESS AND PROSPERITY

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ Μ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ Μ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» Με επιτυχία διεξήχθη η Ημερίδα με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ SMART PINEIOS

Η ΠΡΟΤΑΣΗ SMART PINEIOS Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ SMART PINEIOS Δρ. Φίλιππος Σοφός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας Βοηθ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Καρδίτσα, 10-06-2017 ΆΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Δήμαρχος Φαρσάλων ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Ειδική Συνεργάτις - Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα