ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Πράξη: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1. Οικονομικός Γραμματισμός Καταναλώνω Ράλια Θωμά

3 Φιλοσοφία Σκοπιμότητα προγράμματος Η εκπαίδευση στον οικονομικό γραμματισμό (economic / financial literacy) θεωρείται ότι πρέπει να ξεκινάει από μικρή ηλικία, καθώς ο ρόλος του οικονομικού γραμματισμού στον αυτοέλεγχο και στη διαχείριση των ατομικών πόρων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός (Akhan, 2015) 1. Ο οικονομικός γραμματισμός, άλλωστε, εμπεριέχεται στην 7 η βασική Ικανότητα, στην Ικανότητα του επιχειρείν, σύμφωνα με τη Σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης, όπως αυτή προτάθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (2018). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα άτομα «θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις οικονομικής επιστήμης και θα πρέπει να κατανοούν τις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας εργοδότης, ένας οργανισμός ή μια κοινωνία». Παράλληλα, αναγνωρίζεται ως βασική η ικανότητα λήψης οικονομικών αποφάσεων σχετικά με το κόστος και την αξία» (Σύσταση Συμβουλίου της Ευρώπης, 2018: 11). Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού την ψηφιακή κριτική σκέψη όσον αφορά στις καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες μέσα από δραστηριότητες που αφορούν στις διαφημίσεις, τη διάκριση των αναγκών και των επιθυμιών του κάθε ατόμου, την αναζήτηση ενός προϊόντος σε διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα προκειμένου να καταλήξουν στην πιο συμφέρουσα, από διάφορες απόψεις και όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αγορά, τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών ενός ιστότοπου που τον καθιστούν ασφαλή για την πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς. 1 Akhan, N.M. (2015). Economic Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates. Word Journal of Education, 5(1),

4 Πληροφορίες υλοποίησης: προαπαιτούμενες γνώσεις, προετοιμασία υλικού 1. Τι θα χρειαστείτε για την υλοποίηση του προγράμματος; Περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικά φυλλάδια τα οποία να περιέχουν διαφημίσεις 2. Πώς θα εργαστούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος; Ατομικά: ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του Ομαδικά: οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Το πλήθος της κάθε ομάδας και ο τρόπος χωρισμού (τυχαία επιλογή, επιλέγουν οι μαθητές, επιλέγετε εσείς) είναι δική σας απόφαση. Προτείνεται να κρατήσετε τις ομάδες των μαθητών σταθερές καθ όλη τη διάρκεια υλοποίηση τους προγράμματος. Ολομέλεια τάξης: Η δραστηριότητα π.χ. συζήτηση γίνεται με όλη την τάξη. 3. Προαπαιτούμενες γνώσεις Σημαντικές πληροφορίες Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά ακόμα κι αν χρειαστείτε κάτι θα το βρείτε στην αναλυτική περιγραφή του κάθε εργαστηρίου. Χρειάζεται, ωστόσο, για πρακτικούς λόγους να γνωρίζετε ότι το τελικό προϊόν του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας εικονικής ιστοσελίδα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα λανσάρουν το προϊόν τους, εφαρμόζοντας τις πολίτικές του ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου. 4

5 Περιγραφή επτά Εργαστηρίων: Στοχοθεσία των εργαστηρίων, προτεινόμενες δράσεις και υλικό αφόρμησης, επέκτασης, γενίκευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ Θεματική ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ (που προτείνονται) Τίτλος 4. Δημιουργώ Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Ε - Στ Δημοτικού Καταναλώνω ΤΜΗΜΑ.. Υποθεματική ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: Οικονομικός Γραμματισμός Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου Σύνδεση με τη Βασική Θεματική Ψηφιακή μάθηση 21 ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (υποθεματική «2. Επιχειρηματικότητα Αγωγή Σταδιοδρομίας Γνωριμία με επαγγέλματα» 5

6 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Εργαστήριο/τίτλος Δραστηριότητες (ενδεικτικές) Σκοπός: Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τους τρόπους και τις λέξεις-κλειδιά που Ξεκλειδώνοντας χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις για να τη διαφήμιση (α ) επηρεάσουν το καταναλωτικό κοινό. Οι μαθητές / τριες: 1. Διατυπώνουν υποθέσεις ως προς τα χαρακτηριστικά των διαφημίσεων 2. Επιλέγουν διαφημίσεις 3. Αναθεωρούν / εμπλουτίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων Σκοπός: Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις για να επηρεάσουν το καταναλωτικό κοινό. Οι μαθητές / τριες: 1. Αναλύουν τα χαρακτηριστικά των διαφημίσεων 2. Διαμορφώνουν άποψη ως προς τα βασικά στοιχεία της διαφήμισης που μπορεί να επηρεάσουν έναν καταναλωτή Σκοπός: Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τους λόγους που αγοράζουν προϊόντα Οι μαθητές / τριες: 1. διακρίνουν την έννοια των ρημάτων «έχω ανάγκη» - «επιθυμώ» 2. αναλύουν τους λόγους της τοποθέτησης της κάθε κάρτας στην αντίστοιχη ετικέτα 3. αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους Σκοπός: Οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν συγκριτικές μεθόδους, προκειμένου να αποφασίσουν για τις αγορές τους. Οι μαθητές / τριες: 1. Αναλύουν ένα πρόβλημα σε επιμέρους μέρη 2. Αναλύουν τους λόγους επιλογής 1 Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση (β ) 2 Αγοράζω επειδή 3 Καταναλώνω έξυπνα 4 Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 1 Χ 45 λεπτά 1. (ολομέλεια): Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 2. (ομαδικά): επιλέγουν διαφημίσεις από το διαδίκτυο ή από περιοδικά / εφημερίδες κλπ 3. (ολομέλεια): Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 1 Χ 45 λεπτά 1. (ομαδικά): Συμπλήρωση Φύλλου εργασίας (ολομέλεια): Καταγραφή στον πίνακα της τάξης και συζήτηση Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 1 Χ 45 λεπτά 1. (ατομικά): φύλλο εργασίας 3 2. (ολομέλεια): δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 3. (ατομικά): συμπλήρωση φύλλου εργασίας 4 και 5 Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 1 Χ 45 λεπτά 1. (ομαδικά): Φύλλο εργασίας 6 2. (ολομέλεια): Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 3. (ολομέλεια): Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. 6

7 αγοράς του προϊόντος από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. 3. Ταξινομούν τους λόγους επιλογής αγοράς ενός προϊόντος από συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα Σκοπός: Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι οι διαδικτυακές αγορές μπορεί να κρύβουν απάτες και να είναι σε θέση να τις εντοπίσουν Οι μαθητές / τριες: 1. Εντοπίζουν στοιχεία σε διαδικτυακούς τόπους τα οποία τους καθιστούν κατά την άποψή τους ασφαλείς για ηλεκτρονικές αγορές 2. Ανακοινώνουν και αιτιολογούν την άποψή τους στην ολομέλεια της τάξης 3. Επαληθεύουν τις υποθέσεις τους Σκοπός του εργαστηρίου: τελική αξιολόγηση του εργαστηρίου. Οι μαθητές / τριες: Δημιουργούν πρωτότυπη διαφήμιση ή /και προϊόν Αγοράζω στο διαδίκτυο με προσοχή 5 Λανσάρω το προϊόν μου 6 Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 2 Χ 45 λεπτά 1. (ομαδικά): καταγραφή κοινών στοιχείων σε ένα φύλλο Α4. 2. (ολομέλεια): καταγραφή στον πίνακα ή σε κοινό εννοιολογικό χάρτη 3. (ολομέλεια / ομαδικά): επίσκεψη ιστοσελίδων ή χρήση υποδειγματκού υλικού Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 1 Χ 45 λεπτά. 1. (ομαδικά): κολλάζ, ζωγραφική ή χρήση ψηφιακών εργαλείων. Σκοπός του εργαστηρίου: τελική αξιολόγηση του εργαστηρίου. Οι μαθητές / τριες: 1. Δημιουργούν πρωτότυπη διαφήμιση ή /και προϊόν (συνέχεια από προηγούμενο εργαστήριο 2. Συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα αξιολόγησης / ετεροαξιολόγησης Αξιολόγηση 7 Συνολική διάρκεια δραστηριοτήτων: 1 Χ 45 λεπτά. 1. (ομαδικά): κολλάζ, ζωγραφική ή χρήση ψηφιακών εργαλείων. 2. (ατομικά): έντυπα αξιολόγησης Α Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του κάθε εργαστηρίου. 7

8 1 ο Εργαστήριο: Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση (α ) (Διάρκεια 1 Χ 45 ) 1 η δραστηριότητα (ολομέλεια τάξης): Δημιουργήστε με τους μαθητές σας τον εννοιολογικό χάρτη των βασικών χαρακτηριστικών της διαφήμισης είτε στον πίνακα της τάξης είτε με χρήση online εργαλείου δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών π.χ. cmap, bubbl.us, το εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών της e-class κλπ. Ενδεικτικά θα μπορούσατε να θέσετε την ακόλουθη ερώτηση: - Ποια είναι τα στοιχεία / βασικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων που βλέπετε στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στον έντυπο τύπο (περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες κλπ) ή ακούτε στο ραδιόφωνο; 2 η δραστηριότητα (ομαδικά): Μοιράστε στους μαθητές σας έντυπο υλικό το οποίο να περιέχει διαφημίσεις (περιοδικά, εφημερίδες, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ. Μπορείτε, επίσης, να έχετε ζητήσει μερικές μέρες νωρίτερα από τους μαθητές σας να φέρουν το έντυπο υλικό ή να το έχουν «ανεβάσει» στην e-class π.χ. wiki ή στην e-me ή ζητήστε τους να βρουν στο διαδίκτυο 2-3 διαφημίσεις. Μοιράστε τους, επίσης, μια λευκή σελίδα Α4 και ζητήστε τους να σημειώσουν ποια από τα χαρακτηριστικά που ανέφεραν στον εννοιολογικό χάρτη της 1 ης δραστηριότητας εντοπίζουν σε κάθε διαφήμιση και με ποιο τρόπο περιέχονται σε κάθε μία από τις διαφημίσεις που επέλεξαν π.χ. έντονα χρώματα εικόνας π.χ. κόκκινο, κίτρινο, σλόγκαν: «θα σου μείνει αξέχαστη» κλπ. 3 η δραστηριότητα (ολομέλεια): Συζητήστε στην ολομέλεια της τάξης τις καταγραφές των μαθητών και αναθεωρήστε τον εννοιολογικό χάρτη, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Αναλύστε τη λέξη διαφήμιση στα συστατικά της και συζητήστε ποιος είναι ο στόχος της διαφήμισης (να τραβάς την προσοχή σε κάτι, να γνωστοποιείς κάτι σε κάποιο, να δίνεις μια πληροφορία για ένα γεγονός/ προϊόν, δη διάδοση μιας είδησης με τη φήμη) Πρόταση: Ζητήστε από τις ομάδες να κρατήσουν τις διαφημίσεις με τις οποίες εργάστηκαν, καθώς θα τις χρειαστούν στο 2 ο εργαστήριο. 8

9 2 ο Εργαστήριο: Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση (β ) (Διάρκεια 1 Χ 45 ) 1 η δραστηριότητα (ομαδικά): Μοιράστε στις ομάδες των μαθητών το φύλλο εργασίας 1 (βλ. σελ ) και ζητήστε τους να το συμπληρώσουν για κάθε μία διαφήμιση με την οποία ασχολήθηκαν στο προηγούμενο εργαστήριο. 2 η δραστηριότητα (ολομέλεια τάξης): Αξιοποιώντας τις σημειώσεις στο φύλλο εργασίας 1, η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης και γράφει στον πίνακα της τάξης τα στοιχεία εκείνα τα οποία ωθούν ή όχι έναν καταναλωτή να αγοράσει ή να μην αγοράσει ένα προϊόν. Στη συνέχεια συζητήστε όσα σημείωσαν οι ομάδες στον πίνακα και εντοπίστε τα κοινά σημεία, αν υπάρχουν. Επέκταση δραστηριότητας: Αναφέρετε στους μαθητές τον όρο «έμμεση διαφήμιση», η οποία προβάλλει ένα προϊόν χωρίς, όμως, να φαίνεται ότι το κείμενο, η τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, η διαφήμιση, η ταινία, η σειρά στο ίντερνετ αποτελεί πληρωμένη διαφήμιση. Ενδεικτικά προτείνεται να τους αναφέρετε: «Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τις άμεσες διαφημίσεις. Υπάρχουν, όμως, και οι έμμεσες διαφημίσεις. Μπορείτε να σκεφτείτε και να εντοπίσετε τη διαφορά τους;». Αν δυσκολεύονται αναφέρετέ τους ενδεικτικά τα ψιλά γράμματα με τον τίτλο «Τοποθέτηση προϊόντος» που εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, τηλεοπτικές σειρές. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαφήμιση ενός βιβλίου ή άλλου προϊόντος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή η οποία το δωρίζει στους ακροατές της, η ύπαρξη γνωστών προϊόντων π.χ. αναψυκτικών σε μια τηλεοπτική σειρά π.χ. οι δύο ηθοποιοί κάθονται να πιούν τον καφέ τους σε κούπα που απεικονίζει έναν παπαγάλο, άρα πρόκειται για έμμεση διαφήμιση εταιρείας ελληνικού καφέ. Ζητήστε από τους μαθητές σας να καταγράψουν έμμεσες διαφημίσεις στο φύλλο εργασίας 2 (βλ. σελ.18). Πρόταση οργάνωσης για την 1 η δραστηριότητας του επόμενου εργαστηρίου (3 ο ): Ζητήστε από τους τους μαθητές να φέρουν στην τάξη 4 φωτογραφίες προϊόντων που έχουν αγοράσει και την ετικέτα τους, την απόδειξη αγοράς ή να θυμούνται, έστω, την τιμή τους. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να ανεβάσουν τα προαναφερθέντα σε ένα wiki της e- class ή σε μια κυψέλη της e-me που έχετε ετοιμάσει για το εργαστήριο / πρόγραμμα. Πρόταση: Τα φύλλα εργασίας μπορούν να μπουν στο portfolio του κάθε μαθητή. 9

10 3 ο Εργαστήριο: Αγοράζω επειδή (Διάρκεια 1 Χ 45 ) 1 η δραστηριότητα (ατομική): Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστείτε το υλικό που αναφέρεται στο τέλος του 2 ου εργαστηρίου στην παράγραφο: «Πρόταση οργάνωσης για την επόμενη δραστηριότητα του επόμενου εργαστηρίου». Μοιράστε και ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν για κάθε ένα από τα προϊόντα τους το φύλλο εργασίας 3 (βλ. σελ.19-20). Πριν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα συζητήστε με τους μαθητές την έννοια των ρημάτων «έχω ανάγκη» και «επιθυμώ». Ποια είναι η διαφορά τους; Ενδεικτικοί ορισμοί που μπορεί να χρησιμοποιηθούν: το ρήμα «έχω ανάγκη» χρησιμοποιείται για αγαθά / αντικείμενα ή υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες και αναγκαίες για την επιβίωσή μας όπως το φαγητό, το νερό, ο ήλιος, τα ρούχα, η εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη. Το ρήμα «επιθυμώ» χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε αγαθά/ αντικείμενα τα οποία επιθυμούμε, θα θέλαμε να τα έχουμε αλλά δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή μας π.χ. γλυκά. Προτείνεται οι ορισμοί να καταγραφούν και να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο της τάξης. 2 η δραστηριότητα (ολομέλεια): Δημιουργήστε στην ολομέλεια της τάξης τον εννοιολογικό χάρτη των αγορών (είτε στον πίνακα της τάξης είτε χρησιμοποιώντας online εργαλεία δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών π.χ. cmap, bubbl.us, το εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών της e-class κλπ.. Η κεντρική ιδέα του εννοιολογικού χάρτη μπορεί να είναι «λόγοι αγοράς» και μερικοί από τους κόμβους του: ανάγκες π.χ. λάπτοπ λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιθυμίες π.χ. χόμπι, διασκέδαση, ελεύθερος χρόνος. Συζητήστε με τους μαθητές σας πώς η προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, η οικονομική επιφάνεια του κάθε ανθρώπου επηρεάζει τις αγορές του. 3 η δραστηριότητα (ατομική): Μοιράζετε σε κάθε μαθητή τα φύλλα εργασίας 4 και 5 (σελ ) και ζητάτε να συμπληρώσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες που έχουν αυτή τη χρονική στιγμή. Στη συνέχεια ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να παρουσιάσει και να αιτιολογήσει τις επιλογές του/της στην ολομέλεια της τάξης. Πρόταση: Τα φύλλα εργασίας μπορούν να μπουν στο portfolio του κάθε μαθητή. 10

11 4 ο Εργαστήριο: Αγοράζω έξυπνα (Διάρκεια 1 Χ 45 ) 1 η δραστηριότητα (ομαδική): Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναζητούν το ίδιο προϊόν σε 3 διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα προκειμένου να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 6 (βλ. σελ.23). Ζητήστε από την κάθε ομάδα μαθητών να αξιολογήσει τα στοιχεία που κατέγραψε στον πίνακα, να αποφασίσει από ποιο ηλεκτρονικό κατάστημα θα αγοράσει το προϊόν και για ποιους λόγους επέλεξε το συγκεκριμένο κατάστημα. 2 η δραστηριότητα (ολομέλεια): Ο / η εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης το προϊόν, αναφέρει συνοπτικά τα στοιχεία που βρήκαν και τους λόγους που κατέληξαν να αγοράσουν το προϊόν από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. 3 η δραστηριότητα (ολομέλεια): Συζητήστε με τους μαθητές σας τους τα στοιχεία του πίνακα που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 6, ώστε να κατανοήσουν ποιο σκοπό επιτελεί κάθε στοιχείο, αν δεν τους έχει γίνει ως τώρα σαφές. Ποια από αυτά κρίνουν ιδιαίτερα σημαντικά για την αγορά ενός προϊόντος και για ποιο λόγο; Ζητήστε τους να τα ταξινομήσουν από το πιο σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό. Μπορείτε, αν δεν το έχουν ήδη αναφέρει οι μαθητές σας, να τους δείξετε τον ιστοτόπο skroutz.gr το οποίο προβάλλει τις τιμές ενός προϊόντος από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα και να τους ωθήσετε να αναζητήσουν το προϊόν τους και εκεί και να συγκρίνουν τις τιμές. Πρόταση: Τα φύλλα εργασίας μπορούν να μπουν στο portfolio του κάθε μαθητή. 11

12 5 ο Εργαστήριο: Αγοράζω στο διαδίκτυο με προσοχή (Διάρκεια 1 Χ 45 ) 1 η δραστηριότητα (ομαδική). Ζητήστε από τους μαθητές να επισκεφτούν εκ νέου τα ηλεκτρονικά καταστήματα που είχαν επισκεφτεί στην 1 η δραστηριότητα του 4 ου εργαστηρίου και να παρατηρήσουν και να καταγράψουν σε ένα τετράδιο / φύλλο Α4 ποια είναι χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα που τα καθιστούν κατά τη γνώμη τους ασφαλή για ηλεκτρονικές αγορές. Ενημερώστε τους ότι ο /η εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα παρουσιάσει και θα αιτιολογήσει τα χαρακτηριστικά αυτά στην ολομέλεια της τάξης. 2 η δραστηριότητα (ολομέλεια): Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της κάθε ομάδας να παρουσιάσει και να αιτιολογήσει τις επιλογές της ομάδας τους ως προς τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι καθιστούν έναν ιστότοπο ασφαλή για ηλεκτρονικές αγορές. Καταγράψτε τις απαντήσεις της κάθε ομάδας στον πίνακα της τάξης ή σε μορφή εννοιολογικού χάρτη και εντοπίστε τα κοινά σημεία και τις διαφορές. 3 η δραστηριότητα (ολομέλεια): (Αν έχετε διαθέσιμο χρόνο προτείνεται η δραστηριότητα να γίνει σε ομάδες μαθητών, ώστε να συγκρίνουν μόνοι τους τις σημειώσεις που έχουν κρατήσει στην προηγούμενη δραστηριότητα, να καταλήξουν συμπεράσματα και να τα ανακοινώσουν στην ολομέλεια της τάξης). Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Cyber Security International Institution Πώς μπορώ να καταλάβω πότε μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής». Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ιστότοπο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας είναι: το πιστοποιητικό SSL, το όνομα της σελίδας, η ύπαρξη φυσικής διεύθυνσης και αριθμού τηλεφώνου, η πολιτική επιστροφής, η ύπαρξη πολύ χαμηλών τιμών είναι αρνητικός παράγοντας, η ύπαρξη δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Επισκεφτείτε επίσης τον ιστότοτοπο της Europol όπου μπορείτε να βρείτε στα ελληνικά το αρχείο pdf «Ευκαιρία ή Εξαπάτηση;» (βλ. επίσης σελ.24). Ποια από τα στοιχεία που διαθέτουν οι δύο ιστότοποι εντόπισαν οι μαθητές στα ηλεκτρονικά καταστήματα που επισκέφτηκαν; Χρειάζεται να αναθεωρήσουν όσα είχαν σημειώσει στον πίνακα ή στον εννοιολογικό χάρτη της 2 ης δραστηριότητας; 12

13 6 ο Εργαστήριο: Λανσάρω το προϊόν μου (Διάρκεια 2 Χ 45 ) 1 η δραστηριότητα (ομαδικά). Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να εργαστούν ομαδικά και να ετοιμάσουν μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος όπου θα διαφημίζουν το προϊόν τους, συμπεριλαμβάνοντας, παράλληλα, όλες τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ασφαλές. Προτάσεις υλοποίησης της δραστηριότητας: κολλάζ ή/και ζωγραφική, wiki της e-class, canva, pictochart, postermywall. 7 ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση (Διάρκεια 3 Χ 45 ) Συνεχίστε τη δραστηριότητα του προηγούμενου εργαστηρίου, αν δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μοιράστε στους μαθητές τα φύλλα εργασίας αυτό-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης και ζητήστε τους να τα συμπληρώσουν (βλ. σελ ). Μην παραλείψετε να συμπληρώσετε για κάθε μαθητή τα έντυπα που θα βρείτε στις σελίδες

14 Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις/ Το παρόν εργαστήριο συνδέεται με το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και συγκεκριμένα με την ενότητα 4 τα Στ τάξης που αφορά στη διατροφή αλλά και με την 15 η ενότητα της γλώσσας της Ε τάξης που αφορά στην τηλεόραση. Θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ τάξης (2 η θεματική ενότητα: Το άτομο και η Πολιτεία, Ενότητα Β : Κράτος και Πολίτης, κεφάλαιο 4: Η ενημέρωση του πολίτη) αλλά και με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο της Ε τάξης (Ενότητα Β: Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις και Ενότητα Δ: Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων). Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί με το γνωστικό αντικείμενο των ΤΠΕ. Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμά μας Ζητήστε από έναν διαφημιστή να σας παρουσιάσει τα «μυστικά» του επαγγέλματός του. Αξιολόγηση Εργαστηρίου- Συνολική αποτίμηση & αναστοχασμός πάνω στην υλοποίηση - Εκδηλώσεις διάχυσης Η αξιολόγηση του εργαστηρίου και των μαθητών μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 7 ου εργαστηρίου. Όσον αφορά στη διάχυση του εργαστηρίου οι μαθητές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τα προϊόντα που ετοίμασαν στην 6 η δραστηριότητα στους συμμαθητές τους. Σημειώσεις: 14

15 Υποδειγματικό Υλικό Δειγματικά Φύλλα εργασίας Εργαστήριο 2: Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση (β ): Δραστηριότητα 1: Φύλλο εργασίας 1. Όλα μετράνε Ονόματα μελών ομάδας: Ημερομηνία: 1. Ποιο προϊόν αφορά η διαφήμιση; 2. Σε ποια ηλικιακή ομάδα απευθύνεται η διαφήμιση; (σημειώστε ένα ν ή Χ) 8-10 χρονών χρονών χρονών ενήλικες 3. Σημειώστε τις πληροφορίες της διαφήμισης, οι οποίες σας βοήθησαν να καταλάβετε το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο απευθύνεται. 4. Η διαφήμιση αφορά κυρίως αγόρια, κορίτσια ή και τα δύο φύλα; 15

16 5. Σημειώστε τις πληροφορίες της διαφήμισης, οι οποίες σας βοήθησαν να καταλάβετε το φύλο / τα φύλα στο οποίο / στα οποία απευθύνεται. 6. Ποια από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά εντοπίζετε στη διαφήμιση; (κυκλώστε όσα ισχύουν) Το όνομα το προϊόντος ή το λογότυπό του (logo) Την ύπαρξη διάσημου προσώπου Την αναφορά σε πρόσωπα εξουσίας / επιρροής π.χ. γιατροί, πολιτικοί, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί κλπ. Γενίκευση π.χ. όλοι έχουν αυτό το προϊόν Τη σύγκριση με άλλα προϊόντα Επίκληση στο συναίσθημα π.χ. θα νιώθεις όμορφα, θα είσαι χαρούμενος /η κλπ 7. Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που σημειώσατε σας έπειθαν να αγοράσετε το προϊόν; 8. Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σας προβληματίζουν και μπορεί να σας αποτρέψουν από το να αγοράσετε το προϊόν; 16

17 Εργαστήριο 2: Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση (β ): Επέκταση Δραστηριότητας: Φύλλο εργασίας 2. Κρυφές διαφημίσεις Όνομα: Ημερομηνία: Οδηγία: Στον παρακάτω πίνακα συμπλήρωσε τις κρυφές (έμμεσες διαφημίσεις) που είδες στην τηλεόραση / στο ίντερνετ, σε ένα έντυπο (περιοδικό, εφημερίδα) ή άκουσες στο ραδιόφωνο. Μέσο Όνομα προϊόντος Τηλεόραση Ίντερνετ Ραδιόφωνο Έντυπο 17

18 Εργαστήριο 3: Αγοράζω επειδή.: Δραστηριότητα 1: Φύλλο εργασίας 3 Όνομα: Ημερομηνία: Οδηγία: Ποιοι λόγοι σε οδήγησαν στην απόφαση να αγοράσεις τα συγκεκριμένα προϊόντα; Βάλε Χ ή ν στη 2 η στήλη «Επίλεξε» σε όλους τους λόγους που αιτιολογούν τις αγορά σου και αιτιολόγησέ τους π.χ. το είχα ανάγκη επειδή είχαν σκίσει το προηγούμενο μπουφάν μου. Προϊόν 1: Αγόρασα το προϊόν επειδή. Βάλε Χ ή ν Αιτιολόγησε το είχα ανάγκη το χρειαζόμουν το είχαν οι φίλοι /φίλες μου μου άρεσε πολύ και δημιούργησα μια ανάγκη χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Είχα χρήματα, ήθελα να τα ξοδέψω και το αγόρασα. Προϊόν 2: Αγόρασα το προϊόν επειδή. Βάλε Χ ή ν Αιτιολόγησε το είχα ανάγκη το χρειαζόμουν το είχαν οι φίλοι /φίλες μου μου άρεσε πολύ και δημιούργησα μια ανάγκη χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Είχα χρήματα, ήθελα να τα ξοδέψω και το αγόρασα. 18

19 Εργαστήριο 3: Αγοράζω επειδή.: Δραστηριότητα 1: Φύλλο εργασίας 3 Προϊόν 3: Αγόρασα το προϊόν επειδή. Βάλε Χ ή ν Αιτιολόγησε το είχα ανάγκη το χρειαζόμουν το είχαν οι φίλοι /φίλες μου μου άρεσε πολύ και δημιούργησα μια ανάγκη χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Είχα χρήματα, ήθελα να τα ξοδέψω και το αγόρασα. Προϊόν 4: Αγόρασα το προϊόν επειδή. Βάλε Χ ή ν Αιτιολόγησε το είχα ανάγκη το χρειαζόμουν το είχαν οι φίλοι /φίλες μου μου άρεσε πολύ και δημιούργησα μια ανάγκη χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Είχα χρήματα, ήθελα να τα ξοδέψω και το αγόρασα. 19

20 Εργαστήριο 3: Αγοράζω επειδή.: Δραστηριότητα 3: Φύλλο εργασίας 4 Όνομα: Ημερομηνία: Οδηγία: Ποιες ανάγκες κρίνεις ότι έχεις αυτή την περίοδο; Κατάγραψέ της σε όσα Οι ανάγκες μου 20

21 Εργαστήριο 3: Αγοράζω επειδή : Δραστηριότητα 3: Φύλλο εργασίας 5 Όνομα: Ημερομηνία: Οι επιθυμίες μου 21

22 Εργαστήριο 4: Αγοράζω έξυπνα : Δραστηριότητα 1: Φύλλο εργασίας 6 Ονόματα μελών ομάδας: Ημερομηνία: Αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν π.χ. παπούτσια, ρούχα, παιχνίδι, εξοπλισμό γυμναστκής, ψηφιακή συσκευή (τάμπλετ, κινητό, λάπτοπ) ή ό,τι άλλο θες. Αναζητήστε το προϊόν σε 3 διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Από ποιο κατάστημα θα αγοράσετε τελικά το προϊόν; Προϊόν (σημειώστε είδος και εταιρεία) : Κατάστημα 1 Κατάστημα 2 Κατάστημα 3 Όνομα καταστήματος Εταιρεία προϊόντος Τιμή Χρηματικό ποσό που διαθέτετε από το χαρτζιλίκι σας Εγγύηση Πολιτική επιστροφών καταστήματος Πολιτική επιστροφής χρημάτων καταστήματος Άλλο στοιχείο που θεωρείτε σημαντικό Σημειώστε κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (θα τα χρησιμοποιήσετε για να το παρουσιάσετε σύντομα στους συμμαθητές σας). 22

23 Εργαστήριο 5: Αγοράζω στο διαδίκτυο με προσοχή: Δραστηριότητα 2: Υποδειγματικό Υλικό 23

24 Ενδεικτικές δραστηριότητες για την περιγραφική αξιολόγηση Αυτό αξιολόγηση Όνομα Ημερομηνία: Συμπληρώνεται από τον κάθε μαθητή για τον εαυτό του. Θέμα εργαστηρίου Κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι / λέξεις -κλειδιά που χρησιμοποιούνται από τις διαφημίσεις για να επηρεάσουν το καταναλωτικό κοινό και μπορώ να αναφέρω κάποιους από αυτούς. Έχω καταλάβει ότι κάποια πράγματα τα έχουμε ανάγκη για να επιβιώσουμε, ενώ άλλα τα επιθυμούμε και μπορώ να τα ξεχωρίζω. Έχω καταλάβει ότι είναι σημαντικό να αναζητώ το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα και μπορώ να συγκρίνω τις παροχές του κάθε καταστήματος και να αποφασίσω για ποιους λόγους πρέπει να αγοράσω το προϊόν από ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι από ένα άλλο. Έχω κατανοήσει ότι οι διαδικτυακές αγορές μπορεί να κρύβουν απάτες και είμαι σε θέση να τις εντοπίσω. 3 (πάρα πολύ) 2 (αρκετά) 1 (πολύ Σύνολο βαθμών που συγκέντρωσα: 24

25 Ετερο- αξιολόγηση Όνομα: Ημερομηνία: Συμπληρώνεται από τον μαθητή / τη μαθήτρια για κάθε συμμαθητή/ συμμαθήτρια της ομάδας του. Βαθμολογία Το μέλος της Το μέλος της Το μέλος της Το μέλος της ομάδας ομάδας μου ομάδας μου ήταν ομάδας μου ήταν μου δεν ήταν ποτέ Συμμετοχή στην ήταν διαρκώς κάποιες φορές λίγες φορές συγκεντρωμένο στις ομάδα συγκεντρωμένο συγκεντρωμένο στις συγκεντρωμένο στις δραστηριότητες που στις δραστηριότητες που δραστηριότητες που έπρεπε να κάνουμε και δραστηριότητες έπρεπε να κάνουμε έπρεπε να κάνουμε προκαλούσε που έπρεπε να προβλήματα κάνουμε Το μέλος της Το μέλος της Το μέλος της Το μέλος της ομάδας ομάδας μου ομάδας μου ομάδας μου μου δε βοηθούσε Συνεργασία στην βοηθούσε πάντα βοηθούσε κάποιες βοηθούσε λίγες καθόλου στις εργασίες ομάδα στις εργασίες και φορές στις εργασίες φορές στις εργασίες και δε σεβόταν ποτέ πάντα σεβόταν και σεβόταν συχνά και σεβόταν σπάνια τα υπόλοιπα μέλη. τα υπόλοιπα σεβόταν τα τα υπόλοιπα μέλη. μέλη. υπόλοιπα μέλη. Όνομα μέλους το οποίο αξιολογώ: Σύνολο πόντων που συγκέντρωσε: 25

26 Κλείδα παρατήρησης Συμπληρώνεται από τον / την εκπαιδευτικό για τον μαθητή / τη μαθήτρια: Εργαστήριο Σκοπός Επίτευξη (ν) Εργαστήριο 1 και 2: Εργαστήριο 3: Εργαστήριο 4: Εργαστήριο 5: Αναγνωρίζει ότι οι διαφημίσεις χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές / λέξεις κλειδιά για να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό και μπορεί να αναφέρει μερικούς από αυτούς Έχω καταλάβει ότι κάποια πράγματα τα έχουμε ανάγκη για να επιβιώσουμε, ενώ άλλα τα επιθυμούμε και μπορώ να τα ξεχωρίζω. Αναγνωρίζει τη σημασία της σύγκρισης των ηλεκτρονικών καταστημάτων για την αγορά ενός προϊόντος, μπορεί να εντοπίσει τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά κάθε ιστότοπου και να αποφασίσει από ποιο ηλεκτορνικό κατάστημα θα κάνει την αγορά του προϊόντος που τον /την ενδιαφέρει. Έχει κατανοήσει ότι οι διαδικτυακές αγορές μπορεί να κρύβουν απάτες και είναι σε θέση να τις εντοπίσω. Εργαστήριο 6: Μπορεί να εφαρμόσει όλα όσα έμαθε σε αυτό το εργαστήριο στη δημιουργία μιας εικονικής ιστοσελίδας στην οποία θα λανσάρει το προϊόν του /της, εφαρμόζοντας, παράλληλα, τις πολιτικές του ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου. 26

27 Portfolio μαθητή / μαθήτριας 27

28 28

29 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ο οικονομικός γραμματισμός αποτελεί την 7 η βασική ικανότητα σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018). 1) Σωστό 2) Λάθος ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Βασικός στόχος του οικονομικού γραμματισμού είναι η γνωριμία με τα χρήματα (κέρματα και χαρτονομίσματα). 1) Σωστό 2) Λάθος ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ως προαπαιτούμενη γνώση των μαθητών/τριών και ΔΕΝ αποτελεί σκοπό του εργαστηριακού προγράμματος. 1) Έννοιες των ρημάτων «έχω ανάγκη» - «επιθυμώ» 2) Γνωριμία με τα χρήματα 3) Αγοράζω ένα προϊόν λαμβάνοντας υπόψη μου ποικίλους παράγοντες 4) Εντοπίζω τις απάτες στις διαδικτυακές αγορές ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Σε αυτό το εργαστηριακό πρόγραμμα οι μαθητές/τριες εργάζονται.(επιλέγω όποιο ταιριάζει). 1) Ατομικά 2) Ομαδικά 3) Στην ολομέλεια της τάξης 4) Όλα τα παραπάνω ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Βασικοί στόχοι των 2 πρώτων εργαστηρίων του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να (επιλέγω όποια ταιριάζουν). 1) Διατυπώσουν υποθέσεις ως προς τα χαρακτηριστικά των διαφημίσεων 2) Αναλύσουν τους λόγους επιλογής αγοράς ενός προϊόντος από συγκεκριμένο διαδικτυακό κατάστημα 3) Δημιουργήσουν πρωτότυπη διαφήμιση 4) Διαμορφώσουν άποψη ως προς τα βασικά στοιχεία της διαφήμισης που μπορεί να επηρεάσουν τον καταναλωτή 29

30 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Η δημιουργία εννοιολογικού χάρτη υπάρχει ως δραστηριότητα σε όλα τα εργαστήρια του προγράμματος. 1) Σωστό 2) Λάθος ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Συνολικά στο σύνολο αυτού του προγράμματος ο/η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του/της υποδειγματικό υλικό και φύλλα εργασίας μαθητών 1) Σωστό 2) Λάθος ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες του Cyber Security International Institution και της Europol ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να βεβαιωθούμε ότι μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής; (επιλέγω όσα ταιριάζουν) 1) Ονομασία της ιστοσελίδας 2) Η ασφαλής ιστοσελίδα ξεκινά με http και χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL 3) Η ασφαλής ιστοσελίδα αναφέρει την πολιτική επιστροφών 4) Η ασφαλής ιστοσελίδα μπορεί να σας ζητήσει να στείλετε τα στοιχεία της κάρτας σας μέσω 5) Η ασφαλής ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πλήρη αυθεντικοποίηση (όπως Verified by Visa / Master Card Secure Code). ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Το τελικό «προϊόν» του εργαστηριακού προγράμματος είναι (επιλέγω όποιο ταιριάζει) 1) Η δημιουργία μιας πρωτότυπης διαφήμισης 2) Η δημιουργία ενός πρωτότυπου προϊόντος 3) Ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν και τις επιθυμίες τους αν θα υλοποιήσουν την επιλογή 1 ή την επιλογή 2 ή αν θα συνδυάσουν τις 2 επιλογές σε μια δραστηριότητα 4) Κανένα από τα παραπάνω 30

31 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Ένας από τους σκοπούς του εργαστηριακού προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να αναζητήσουν ένα προϊόν σε διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα προκειμένου να καταλήξουν στην πιο συμφέρουσα, από διάφορες απόψεις και όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αγορά. Σε ποιο από τα 7 εργαστήρια του προγράμματος περιλαμβάνονται οι σχετικές δραστηριότητες; (επιλέγω όποιο ταιριάζει) 1) 1 ο και 2 ο εργαστήριο 2) 3 ο εργαστήριο 3) 4 ο εργαστήριο 4) 5 ο εργαστήριο 5) 6 ο εργαστήριο 6) 7 ο εργαστήριο 31

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_d

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

O φάκελος μαθητή/-τριας

O φάκελος μαθητή/-τριας O φάκελος μαθητή/-τριας Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες 1-14 και 18-20 αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_dhmotiko.pdf

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70

Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70 Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Το θέματα της πρακτικής αφορούσε την ενότητα «Φως» από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης H αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και στοχεύει να περιγράψει την πρόοδο που κάνουν οι μαθητές, και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια» (β τεύχος, σ.

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια» (β τεύχος, σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2014-2015) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ο μικρός καταναλωτής Συμμετέχοντες: 1. Γωνιά Κυρατσώ, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό μ-σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου του ΚΣΕ Φιλοσοφικής (Ιούνιος 2017) Συντάκτης μ-σεναρίου: Ανθή Χατζηνώτα Νομικός (ΠΕ13)

Ατομικό μ-σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου του ΚΣΕ Φιλοσοφικής (Ιούνιος 2017) Συντάκτης μ-σεναρίου: Ανθή Χατζηνώτα Νομικός (ΠΕ13) Ατομικό μ-σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου του ΚΣΕ Φιλοσοφικής (Ιούνιος 2017) Συντάκτης μ-σεναρίου: Ανθή Χατζηνώτα Νομικός (ΠΕ13) ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Ενημερωτικό έντυπο για μαθητές

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Ενημερωτικό έντυπο για μαθητές ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Ενημερωτικό έντυπο για μαθητές Η προσαρμογή στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια του Επιστημονικού Οργανισμού «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» www.youth-life.gr Τι είναι το ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα Ι Εργαλείο 1: Γνωριμία - Διερεύνηση προσωπικών θεωριών 1. Τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να πετύχω στην τάξη μου είναι: Α. Β. Γ. Δ. 2. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη δουλειά μου όταν: Α. Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η θέση του κινητού τηλεφώνου στη ζωή των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών) Χρήση Πληροφόρηση Ασφάλεια» Σκοπός Να διαπιστωθoύν: η έκταση χρήσης του κινητού

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός CC BY-NC-SA Συγγραφέας: Άντρη Αρμεύτη Σχολείο: Γυμνάσιο Λύκειο Λευκάρων Υποστηρίκτρια: Μαρία Κωνσταντίνου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) Χώρα: Κύπρος Γλώσσα: Ελληνικά Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και στόχοι της δράσης Το πλαίσιο εφαρμογής Δραστηριότητες της δράσης

Σκοπός και στόχοι της δράσης Το πλαίσιο εφαρμογής Δραστηριότητες της δράσης Τη σχολική χρονιά 2016-2017 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 101 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, σε δύο τμήματα της Β τάξης, μια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Παίζουμε, διερευνούμε, δοκιμάζουμε ιδέες» χρηματοδοτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε την Ευρώπη Ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων

Γνωρίζουμε την Ευρώπη Ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων Ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ 1 Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Η εργασία μας αφορά στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού διαδραστικού παιχνιδιού γνώσεων που έχει ως σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός CC BY-NC-SA Εκπαιδευτικός: Φωτεινή Θεοδούλου Σχολείο: Γυμνάσιο Ακρόπολης Υποστηρίκτρια: Μαρία Κωνσταντίνου () Χώρα: Κύπρος Γλώσσα: Ελληνικά Γενική περιγραφή του μαθησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

EU Classroom eportfolios

EU Classroom eportfolios http://www.eufolio.eu EU Classroom eportfolios 9 Οκτωβρίου 2014 «Η μάθησή μου» Καταχώρηση: Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β Φάση της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014 Καταχώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός CC BY-NC-SA Εκπαιδευτικός: Χάρις Κωνσταντίνου Σχολείο: Γυμνάσιο Ακρόπολης Υποστηρίκτρια: Μαρία Κωνσταντίνου () Χώρα: Κύπρος Γλώσσα: Ελληνικά Γενική περιγραφή του μαθησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσκλήσεις. Προσκλήσεις: Πρόσκληση 1. Πρόσκληση 2. Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου :13 μμ

1. Προσκλήσεις. Προσκλήσεις: Πρόσκληση 1. Πρόσκληση 2. Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου :13 μμ 2/5/2018 OneNote Online 1. Προσκλήσεις Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 2:13 μμ Οδηγίες: Παρατηρήστε τις προσκλήσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω προσεκτικά. Συγκρίνετε τις μεταξύ τους για να εντοπίσετε κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση 1.1. Εντοπίζουν σημαντικές ανάγκες/ προβλήματα/ ερωτήματα για διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 8/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης Ε τάξη Σχολικό έτος 2015-2016 2 1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Ελένη Χριστοπούλου Δημήτριος Ρίγγας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και η Αστροφυσική προσέγγισή τους

Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και η Αστροφυσική προσέγγισή τους ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός CC BY-NC-SA Εκπαιδευτικός: Άντρη Αρμεύτη Σχολείο: Γυμνάσιο Λύκειο Λευκάρων Υποστηρίκτρια: Μαρία Κωνσταντίνου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) Χώρα: Κύπρος Γλώσσα: Ελληνικά Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

η μέθοδος «Project», σε «βήματα»

η μέθοδος «Project», σε «βήματα» η μέθοδος «Project», σε «βήματα» 1. Επιλογή θέματος - Ευαισθητοποίηση μαθητών Το θέμα, θα πρέπει να: ανταποκρίνεται σε, ενδιαφέροντα, ανησυχίες και εμπειρίες των μαθητών. Η συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Τίτλος: Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 διδακτικές ώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project Δημιουργός: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 7: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 7: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 7: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προβληματιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα. «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» Σχ. έτος Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπακόπουλος Νικόλαος ΠΕ19

Πολιτιστικό Πρόγραμμα. «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» Σχ. έτος Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπακόπουλος Νικόλαος ΠΕ19 Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» Σχ. έτος 2012-13 Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μπακόπουλος Νικόλαος ΠΕ19 Συνεργάτες: Ευάγγελος Κομποχόλης, Βασιλική Καλαντζή και Ελένη Παντελή Τάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας

Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 7ο Γυμνάσιο Αθηνών Η καθημερινή ζωή και το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 266 Σχ. Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο απόρρητο

Εισαγωγή στο απόρρητο Εισαγωγή στο απόρρητο Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν την προσωπική τους αντίληψη για το απόρρητο και την επίδραση που αυτό έχει στη ζωή τους. Θα εξετάσουν τα είδη των πληροφοριών που θα ήθελαν να διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Θεωρητικό πλαίσιο 3. Δραστηριότητες Επίλυση προβλημάτων Το Ορυχείο Κατασκευάζοντας μια Γέφυρα, πιο ψηλή από τις άλλες Από το μάρμαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κύρος, Επιμορφωτής Β Επιπέδου. Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Κώστας Κύρος, Επιμορφωτής Β Επιπέδου. Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ 1 Τίτλος: Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ Σενάριο (με τη χρήση ΤΠΕ) για ένα μάθημα Β τάξης δημοτικού, Μελέτης Περιβάλλοντος, βασισμένο στην ενότητα του Βιβλίου με τίτλο «Η Διατροφή μας» (σελ. 136). Κώστας Κύρος 2 ΦΥΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Στ 3

Από τα παιδιά της Στ 3 Από τα παιδιά της Στ 3 Διαφήμιση είναι μια διαδικασία γνωστοποίησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, με σκοπό να προσελκύσει το καταναλωτικό κοινό. Συνήθως, για να πετύχει την προώθηση του προϊόντος,

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

(ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) (ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) Κωδ. ΠΑΔ 03a ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Ο / Η ΕΠΟΠΤΗΣ / ΤΡΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Δρ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων

Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Δρ Διαχείρισης Περιβάλλοντος   Θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Δρ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Email: pavlikak@otenet.gr Θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων Η έννοια της κατανάλωσης έχει παρεξηγηθεί στην εποχή μας. Κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια»

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ανακύκλωση: «Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Κρύστα Ρακαλλίδου Π.Ε. 60 rakallidou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Εκφοβισμό και τη Βία: ΟΧΙ ΠΙΑ ΦΟ-ΒΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 (Πληροφορικής)

Σχολικό Εκφοβισμό και τη Βία: ΟΧΙ ΠΙΑ ΦΟ-ΒΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 (Πληροφορικής) ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Υποβάλλεται έντυπα και ηλεκτρονικά στον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης) Σχ. Έτος: 2013-14 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γυμνάσιο Περάματος Μυλοποτάμου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Αντιμετωπίζω προκλήσεις Αντιμετωπίζω προκλήσεις ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιέσεις και επιρροές 45-60 λεπτά Δραστηριότητα έναρξης / Δραστηριότητα 1 Όλα τα παιδιά κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο θεματικό δίκτυο είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο θεματικό δίκτυο είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή του σχολείου μας στο θεματικό δίκτυο είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα μας εστίασε στους κινδύνους που κρύβει η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες, Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου "Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΔΕ) Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας

Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν συνίσταται στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στην απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε µαθητής επιλέγει µία φορά το µήνα την αντιπροσωπευτικότερη εργασία µε τη βοήθεια των κριτηρίων επιλογής και του δασκάλου ύστερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε µαθητής επιλέγει µία φορά το µήνα την αντιπροσωπευτικότερη εργασία µε τη βοήθεια των κριτηρίων επιλογής και του δασκάλου ύστερα ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ PORTFOLIO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σηµαντικές αποφάσεις για τη δηµιουργία του φακέλου o Στόχος (επίδειξη, αξιολόγηση); o Ποια θέµατα θα περιλαµβάνει; o Ποιοι θα έχουν πρόσβαση;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά

Τέχνη και Μαθηματικά Τέχνη και Μαθηματικά Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Διαθεματικό Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ANEPONYMOUS ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΖΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη

Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη Φάκελος για το πρόγραμμα ACT Τι είναι ο φάκελος του προγράμματος «ACT-Ιδιότητα του ενεργού πολίτη»; Ο φάκελος (portfolio)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΔΕ) Δημιουργός: ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά του Έφηβου Καταναλωτή

Συμπεριφορά του Έφηβου Καταναλωτή εργασία οικιακής οικονομίας Συμπεριφορά του Έφηβου Καταναλωτή Γιάννης Γαβριλάκης Β3 Εισαγωγή Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας είναι η υπερκατανάλωση υλικών αγαθών. Πλήττει όλες σχεδόν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε 2016-2017 Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΣΙΑ Τίτλος Εργασίας Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σχολείο του πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιον συγγραφέα / εικονογράφο να καλέσω;

Ποιον συγγραφέα / εικονογράφο να καλέσω; Ποιον συγγραφέα / εικονογράφο να καλέσω; Η επίσκεψη ενός δημιουργού στο σχολείο πρέπει να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά. Επομένως, είναι καλύτερα να προσκαλούμε αυτόν που έχουν αγαπήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλώς στο Διαδίκτυο

Ασφαλώς στο Διαδίκτυο Ασφαλώς στο Διαδίκτυο Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα