ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ"

Transcript

1 1 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ Μαθαίνω τα κύρια σημεία Πολλές φορές μάς ενδιαφέρει να ξέρουμε τη θέση ενός ανθρώπου, ενός αντικειμένου, ενός τόπου κτλ. Σχετική θέση ενός σημείου ονομάζεται η θέση που προσδιορίζεται με τη βοήθεια ενός άλλου σημείου, το οποίο ονομάζεται σημείο αναφοράς. Απόλυτη θέση ενός σημείου ονομάζεται η θέση που προσδιορίζεται με τη βοήθεια όχι ενός άλλου σημείου, αλλά ενός αντικειμενικού συστήματος αναφοράς. Η σχετική θέση ενός τόπου βρίσκεται με σημείο αναφοράς κάποιον άλλο τόπο και με τη χρήση των σημείων του ορίζοντα. Η απόλυτη θέση που βρίσκεται με τη βοήθεια του γεωγραφικού πλάτους (δηλαδή της απόστασης από τον Ισημερινό) και του γεωγραφικού μήκους (δηλαδή της απόστασης από τον πρώτο μεσημβρινό) ονομάζεται γεωγραφική θέση ή στίγμα. Το γεωγραφικό πλάτος μπορεί να είναι βόρειο ή νότιο, το γεωγραφικό μήκος ανατολικό ή δυτικό και μετριούνται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά της μοίρας. Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος ονομάζονται γεωγραφικές συντεταγμένες. Όταν γνωρίζουμε τη γεωγραφική θέση ενός τόπου, ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτός ο τόπος και πώς μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη, όμως δεν πληροφορούμαστε τίποτε για τη σχέση του τόπου με τον χώρο γύρω από αυτόν. Από την άλλη πλευρά, όταν γνωρίζουμε τη σχετική θέση ενός τόπου, ξέρουμε τα πάντα για τη σχέση του τόπου με τον χώρο γύρω από αυτόν, όμως δεν πληροφορούμαστε τίποτε για το πού ακριβώς βρίσκεται και πώς μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη. Mελετώ με ερωτήσεις 1. Τι ονομάζεται σχετική θέση ενός σημείου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Σχετική θέση ενός σημείου ονομάζεται η θέση που προσδιορίζεται με τη βοήθεια ενός άλλου σημείου, το οποίο ονομάζεται σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, η φράση: «Το σπίτι μου είναι ακριβώς απέναντι από το βιβλιοπωλείο του κυρίου Πέ- 8

2 ΜΑΘΗΜΑ 1 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ τρου» αφορά τη σχετική θέση του σπιτιού μας, γιατί χρησιμοποιούμε ένα άλλο σημείο, το βιβλιοπωλείο, για να την προσδιορίσουμε. 2. Τι ονομάζεται σχετική θέση ενός τόπου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Σχετική θέση ενός τόπου ονομάζεται η θέση που προσδιορίζεται με τη βοήθεια ενός άλλου τόπου, το οποίο ονομάζεται σημείο αναφοράς, καθώς και με τη χρήση των σημείων του ορίζοντα. Η σχετική θέση προσδιορίζεται ακόμη καλύτερα αν υπάρχει και η χιλιομετρική απόσταση των δύο τόπων. Για παράδειγμα, η φράση: «Η Πάτρα βρίσκεται 150 χμ. δυτικά της Κορίνθου» αφορά τη σχετική θέση της Πάτρας, γιατί χρησιμοποιούμε έναν άλλο τόπο, την Κόρινθο, για να την προσδιορίσουμε. 3. Τι ονομάζεται απόλυτη θέση ενός σημείου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Απόλυτη θέση ενός σημείου ονομάζεται η θέση που προσδιορίζεται όχι με τη βοήθεια ενός άλλου σημείου, αλλά ενός αντικειμενικού συστήματος αναφοράς. Για παράδειγμα, η φράση: «Το σπίτι μου είναι βρίσκεται στην οδό Αθηνών 156» αφορά την απόλυτη θέση του σπιτιού μας, γιατί δε χρησιμοποιούμε ένα άλλο σημείο, αλλά ένα αντικειμενικό σύστημα οδών και αριθμών για να την προσδιορίσουμε. 4. Τι ονομάζεται γεωγραφική θέση ενός τόπου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Γεωγραφική θέση ενός τόπου ονομάζεται η θέση που προσδιορίζεται όχι με τη βοήθεια ενός άλλου τόπου, αλλά με τη χρήση των γεωγραφικών συντεταγμένων. Για παράδειγμα, η φράση: «Ο Βόλος έχει γεωγραφικές συντεταγμένες 39º 20 Β 23º Α» αφορά τη γεωγραφική θέση του Βόλου, γιατί δε χρησιμοποιούμε έναν άλλο τόπο, αλλά το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων για να την προσδιορίσουμε. 5. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της κάθε θέσης; Το πλεονέκτημα της σχετικής θέσης ενός τόπου είναι ότι μας πληροφορεί για το πώς αυτός σχετίζεται με τον γύρω του χώρο, ενώ το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης είναι ότι μας πληροφορεί για το πού ακριβώς βρίσκεται αυτός ο τόπος και πώς μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη. 6. Ποιο είναι το μειονέκτημα της κάθε θέσης; Το μειονέκτημα της σχετικής θέσης ενός τόπου είναι ότι δε μας πληροφορεί για το πού ακριβώς βρίσκεται αυτός, ενώ το μειονέκτημα της γεωγραφικής θέσης είναι ότι δε μας πληροφορεί για το πώς αυτός σχετίζεται με τον γύρω του χώρο. 7. Πώς μπορούμε να βρούμε τη γεωγραφική θέση ενός τόπου; Για να βρούμε τη γεωγραφική θέση ενός τόπου, χρησιμοποιούμε στον χάρτη τις οριζόντιες γραμμές (παράλληλοι), για να βρούμε το πλάτος, το οποίο γράφου- E N O T H T A 1 9

3 OI XAΡΤΕΣ με πρώτο, και τις κατακόρυφες γραμμές (μεσημβρινοί), για να βρούμε το μήκος, το οποίο γράφουμε μετά το πλάτος. Το γεωγραφικό πλάτος μπορεί να είναι βόρειο ή νότιο, το γεωγραφικό μήκος ανατολικό ή δυτικό και μετριούνται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά της μοίρας. 8. Σε τι γεωγραφικό πλάτος και μήκος εκτείνεται η Ελλάδα; Η Ελλάδα βρίσκεται βόρεια του Ισημερινού, γι αυτό σε όλες τις περιοχές της το πλάτος είναι βόρειο. Επίσης, βρίσκεται ανατολικά του Πρώτου Μεσημβρινού, που περνά από το Γκρίνουιτς του Λονδίνου, γι αυτό σε όλες τις περιοχές της το μήκος είναι ανατολικό. 9. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να θυμάται κανείς σε τι αντιστοιχεί το γεωγραφικό πλάτος και σε τι το γεωγραφικό μήκος; Ναι, υπάρχει. Η λέξη παράλληλος, η λέξη πλάτος και η λέξη πρώτα ξεκινούν από ίδιο γράμμα, το π. Η λέξη μεσημβρινός, η λέξη μήκος και η λέξη μετά επίσης ξεκινούν από ίδιο γράμμα, το μ. Έτσι, εύκολα μπορεί κανείς να συσχετίσει το γεωγραφικό πλάτος με τους παράλληλους και το γεωγραφικό μήκος με τους μεσημβρινούς και ακόμα να γράψει πρώτα το πλάτος και μετά το μήκος στις γεωγραφικές συντεταγμένες. Απαντώ στο «Συνεργάζομαι στην τάξη» του σχολικού βιβλίου 1. Συνεργαστείτε μεταξύ σας τα παιδιά κάθε θρανίου και προσδιορίστε με τους δύο παρακάτω τρόπους τη θέση του Δημοτικού Θεάτρου της Αλεξανδρούπολης. 1ος τρόπος: Προσδιορίστε τη θέση του ως προς τρία άλλα στοιχεία του χάρτη [...]. Σημειώστε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών σας: Συμβουλή: Τα τρία στοιχεία του χάρτη που ακολουθούν στο υπόδειγμα απάντησης (Ο.Τ.Ε., Φάρος και Ο.Σ.Ε.) είναι ενδεικτικά. Μπορείς με τον συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια του θρανίου σου να χρησιμοποιήσεις αυτά ή να επισημάνεις άλλα. Α. Το Δημοτικό Θέατρο βρίσκεται κοντά στον Ο.Τ.Ε. και ανατολικά του. Β. Το Δημοτικό Θέατρο βρίσκεται μακριά από τον Φάρο και βόρειά του. Γ. Το Δημοτικό Θέατρο βρίσκεται μακριά από τον Ο.Σ.Ε. και δυτικά του. 2ος τρόπος: Παρατηρήστε τα γράμματα και τους αριθμούς που βρίσκονται στα τετράγωνα του χάρτη [...]. Αυτή είναι η απόλυτη θέση του Δημοτικού Θεάτρου. Το Δημοτικό Θέατρο βρίσκεται στο τετράγωνο Γ2. 10

4 ΜΑΘΗΜΑ 1 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ 2. Παρουσιάστε τα ευρήματά σας στην τάξη. Συμβουλή: Στη σύντομη συζήτηση που θα διεξαχθεί παρουσίασε τα αποτελέσματα που βρήκες με τον συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια του θρανίου σου. 3. Στην εικόνα 1.3 φαίνεται ο γεωμορφολογικός χάρτης της χώρας μας. Εργαστείτε ανά ομάδες και προσδιορίστε με τους δύο παρακάτω τρόπους τη θέση της Αλεξανδρούπολης. 1ος τρόπος: Προσδιορίστε τη σχετική θέση της ως προς τρία άλλα στοιχεία του χάρτη [...]. Σημειώστε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών σας: Συμβουλή: Οι τρεις πόλεις που ακολουθούν στο υπόδειγμα απάντησης (Ξάνθη, Λάρισα και Θεσσαλονίκη) είναι ενδεικτικές. Μπορείς με την ομάδα σου να χρησιμοποιήσεις αυτές ή να επισημάνεις άλλες. Α. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται 90 χμ. νοτιοανατολικά της Ξάνθης. Β. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται 240 χμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Γ. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται 300 χμ. βορειοανατολικά της Λάρισας. 2ος τρόπος: Με τη βοήθεια των γεωγραφικών συντεταγμένων που φαίνονται στην εικόνα 1.3, προσδιορίστε τη γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης και σημειώστε την παρακάτω (π.χ. η Αθήνα έχει 38º βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 23º 40 ανατολικό γεωγραφικό μήκος). Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Αλεξανδρούπολης είναι 40º 51 Β 25º 57 Α. 4. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην υπόλοιπη τάξη τα ευρήματά της. Κατόπιν συζητήστε μεταξύ σας όλα τα παιδιά της τάξης ποιος από τους δύο τρόπους προσδιορισμού θέσης (ο 1ος ή ο 2ος) σχετίζεται με άλλα στοιχεία του χώρου και ποιος είναι σαφέστερος. Συμβουλή: Στη σύντομη συζήτηση που θα διεξαχθεί παρουσίασε τα αποτελέσματα που βρήκες με την ομάδα σου. Μπορείς να γνωρίζεις ότι με άλλα στοιχεία του χώρου σχετίζεται ο 1ος τρόπος (η σχετική θέση), ενώ σαφέστερος είναι ο 2ος (η γεωγραφική θέση). E N O T H T A 1 Απαντώ στο «Αξιολογώ τι έμαθα» του σχολικού βιβλίου 1. α Σ, β Γ, γ Α, δ Σ. 2. Θα ισχύουν τα εξής: 11

5 OI XAΡΤΕΣ Θέση Πλεονέκτημα Μειονέκτημα Γεωγραφική Επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός τόπου. Δεν πληροφορεί για τη σχέση ενός τόπου με τον χώρο γύρω από αυτόν. Σχετική Παρέχει πολλές πληροφορίες για το πώς σχετίζεται ένας τόπος με τον χώρο γύρω από αυτόν. Δε χρησιμεύει στον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ενός τόπου. Ελέγχω τι έμαθα 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες: a. Η φράση «στην τάξη μου κάθομαι δύο θρανία πίσω από το θρανίο του Κώστα» αφορά απόλυτη θέση. β. Η σχετική θέση ενός τόπου καθορίζεται με πόλεις, βουνά, ποτάμια κ.ά. γ. Λέγοντας σε κάποιον ότι μένεις στη Λάρισα και στην οδό Αχιλλέως 34, τον ενημερώνεις για τη σχετική θέση σου. δ. Δύο διαφορετικοί τόποι είναι δυνατό να έχουν τις ίδιες ακριβώς γεωγραφικές συντεταγμένες. 2. Ένα καράβι κινδυνεύει κάπου στον Ατλαντικό Ωκεανό. Πώς πρέπει να ενημερώσει για το πού βρίσκεται; Χρησιμοποιώντας τη σχετική του θέση με σημείο αναφοράς κάποιο άλλο καράβι που τυχαίνει να περνά πιο μακριά του ή με γεωγραφικές συντεταγμένες; Δικαιολόγησε την επιλογή σου. 3. Ο ταχυδρομικός κώδικας που χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία συνδέεται με τη σχετική ή με την απόλυτη θέση ενός τόπου; 12

6 2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Μαθαίνω τα κύρια σημεία Η γεωγραφική θέση ενός τόπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον ακριβή εντοπισμό του, όμως η χρησιμότητά της σταματά εκεί. Αντίθετα με τη γεωγραφική, η σχετική θέση δε μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα, όμως είναι πολύ πιο χρήσιμη στην καθημερινή ζωή. Αυτό συμβαίνει γιατί με τη βοήθεια της σχετικής θέσης μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυνατότητες ενός τόπου, το πώς συνδέεται με τον γύρω του χώρο κ.ά. κι αυτή η γνώση μάς βοηθά να παίρνουμε αποφάσεις είτε απλές είτε και πιο σημαντικές. Mελετώ με ερωτήσεις 1. Τι ισχύει για τη χρησιμότητα της γεωγραφικής θέσης; Να δοθούν παραδείγματα. Η γεωγραφική θέση είναι χρήσιμη στο να μας παρέχει πληροφορίες: για το πού ακριβώς βρίσκεται ένας άνθρωπος, ένας τόπος κτλ. Για παράδειγμα, μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε το ακριβές στίγμα της Ακρόπολης. για τον χώρο που καταλαμβάνει ένας τόπος. Για παράδειγμα, μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε τα ακριβή όρια της Ελλάδας βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά, καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες των ακρότατων σημείων της, όπως π.χ. της Γαύδου. Η χρησιμότητά της όμως περιορίζεται μόνο σ αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λήψη επαγγελματικών ή άλλων καθημερινών μας επιλογών. 2. Τι ισχύει για τη χρησιμότητα της σχετικής θέσης; Να δοθούν παραδείγματα. Η γεωγραφική θέση είναι χρήσιμη στο να μας παρέχει: πληροφορίες για τις δυνατότητες που δίνει ένας τόπος στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, αν μία πόλη είναι στο νότιο τμήμα της χώρας μας και παραλιακά, καταλαβαίνουμε ότι έχει πιο ήπιο και φιλικό κλίμα από μία ορεινή πόλη, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας. E N O T H T A 1 13

7 OI XAΡΤΕΣ πληροφορίες για τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν τόπο. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος οδικός άξονας είναι πιθανότερο ότι θα σχεδιαστεί να περνά κοντά από μία πεδινή πόλη και όχι από μία ορεινή, ενώ ένα μεγάλο ξενοδοχείο θα ανεγερθεί σε μία παραθαλάσσια περιοχή και όχι στο εσωτερικό της. κατατοπιστικές πληροφορίες, που μας βοηθούν να λάβουμε αποφάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να επιλέξει την αγορά κατοικίας του με κριτήριο το να είναι αυτή κοντά στην εργασία του. 3. Ποιες είναι πέντε πληροφορίες για την Ελλάδα, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής της θέσης; Πέντε πληροφορίες για την Ελλάδα, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής της θέσης, είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 1. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης, άρα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. 2. Απέχει περίπου ίση απόσταση από τον Ισημερινό και τον Βόρειο Πόλο, άρα έχει εύκρατο κλίμα. 3. Αν και ευρωπαϊκή χώρα, βρίσκεται πολύ κοντά στην Ασία και στην Αφρική, άρα αποτελεί χώρα με αυξημένη σημασία για την περιοχή. 4. Βρέχεται από τη Μεσόγειο, άρα έχει εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές με τα άλλα μεσογειακά κράτη. 5. Βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο και από τα πελάγη της περνούν οι θαλάσσιοι δρόμοι που ενώνουν τη Μεσόγειο με τον Εύξεινο Πόντο. Επομένως έχει επαφές και κοινά συμφέροντα με τις παρευξείνιες χώρες κτλ. 4. Ποιες είναι πέντε πληροφορίες για έναν τόπο, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής του θέσης; Πέντε πληροφορίες για έναν τόπο, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής του θέσης, είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 1. Το κλίμα του. 2. Το ανάγλυφό του. 3. Αν βρίσκεται κοντά σε ποταμό ή λίμνη. 4. Αν βρίσκεται κοντά σε μεγάλα οδικά ή σιδηροδρομικά δίκτυα. 5. Αν είναι παραθαλάσσιος ή όχι κτλ. 5. Ποιες είναι πέντε πληροφορίες για ένα ζήτημα της καθημερινής μας ζωής, π.χ. για την αγορά ενός διαμερίσματος, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής του θέσης και να επηρεάσουν την απόφασή μας; Πέντε πληροφορίες για ένα ζήτημα της καθημερινής μας ζωής, π.χ. για την αγορά ενός διαμερίσματος, τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής του θέσης και να επηρεάσουν την απόφασή μας, είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 14

8 ΜΑΘΗΜΑ 2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ αν είναι κοντά στην εργασία των γονέων αν υπάρχει πάρκο ή χώρος πρασίνου στην περιοχή ο προσανατολισμός του (αν η πρόσοψη είναι προς την ανατολή, τον νότο κτλ.) αν είναι κοντά σε σχολείο για τα παιδιά αν είναι κοντά σε σταθμό του μετρό ή στάση λεωφορείου κτλ. Απαντώ στο «Συνεργάζομαι στην τάξη» του σχολικού βιβλίου 1. Εργαστείτε ανά ομάδες. Στον πίνακα 28.5 αναγράφονται [...] χάρτη της Ελλάδας. Συμβουλή: Η πρωτεύουσα νομού που ακολουθεί στο υπόδειγμα απάντησης (Ναύπλιο) είναι ενδεικτική. Μπορείς με την ομάδα σου να χρησιμοποιήσεις αυτή ή να επισημάνεις άλλη. Προσδιορίστε και σημειώστε τη γεωγραφική θέση της. Επιλέγουμε το Ναύπλιο. Η γεωγραφική του θέση είναι 37º 30 Β 22º 50 Α. Προσδιορίστε τη σχετική θέση της ως προς τρία άλλα στοιχεία του χάρτη (ποτάμια, λιμάνια, αεροδρόμια, θάλασσα, βουνά, οδικό δίκτυο, άλλες πόλεις κτλ.): Ενδεικτικά: Α. Είναι παραθαλάσσια πόλη, στα παράλια του Αργολικού κόλπου. Β. Βρίσκεται 90 χμ. νοτιοδυτικά της Αθήνας. Γ. Βρίσκεται πολύ κοντά στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Με βάση τη σχετική θέση της πόλης, συζητήστε στην ομάδα για το κλίμα της, τις δυνατότητες που προσφέρει στους κατοίκους της, τις οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύσσονται σ αυτήν κτλ. Το Ναύπλιο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα και σε πεδινή περιοχή, διαθέτει όμορφες θάλασσες, ήπιο κλίμα, φυσικές ομορφιές και είναι πολύ κοντά σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Είναι αναμενόμενο ότι έχει αναπτυγμένη οικονομία, ιδιαίτερα από αγροτικές δραστηριότητες και τουρισμό. Κατά τη γνώμη σας, για την επισήμανση των χαρακτηριστικών της πόλης ήταν πιο χρήσιμη η γνώση της γεωγραφικής ή της σχετικής θέσης της; Πιο χρήσιμη ήταν η γνώση της σχετικής θέσης του Ναυπλίου. 2. Διαβάστε τις δύο αγγελίες που ακολουθούν. Συζητήστε μεταξύ σας στην ομάδα: Ας υποτεθεί ότι κάποιος ενδιαφέρεται [...] είτε μια άσκοπη επίσκεψη; Περισσότερες και πιο χρήσιμες πληροφορίες παρέχει η αγγελία Β. Με ποια θέση (απόλυτη ή σχετική) συνδέεται η αγγελία Α; Με την απόλυτη. E N O T H T A 1 15

9 OI XAΡΤΕΣ Με ποια θέση (απόλυτη ή σχετική) συνδέεται η αγγελία Β; Με τη σχετική. 3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη τα συμπεράσματά της. Συμβουλή: Στη σύντομη παρουσίαση που θα διεξαχθεί παρουσίασε τα συμπεράσματα της ομάδας σου. Αξίζει να αναφέρεις ότι η σχετική θέση είναι πιο χρήσιμη για την καθημερινή μας ζωή, γιατί μας προσφέρει πληροφορίες που είναι καθοριστικές στο να πάρουμε αποφάσεις. Απαντώ στο «Αξιολογώ τι έμαθα» του σχολικού βιβλίου 1. 1 β, 2 δ, 3 α, 4 γ. 2. Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων των κατοίκων της θα προέρχεται από τον τουρισμό, αφού έχει μεγάλες αμμώδεις παραλίες, καθώς και από γεωργικά προϊόντα, αφού είναι κτισμένη στο άκρο μιας εύφορης πεδιάδας. Ελέγχω τι έμαθα 1. Να αναφέρεις πέντε πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε από τη γνώση της σχετικής θέσης της Ελλάδας. 2. Χρησιμοποίησε τα γράμματα (Σ) για τη σχετική, (Α) για την απόλυτη και (Γ) για τη γεωγραφική θέση, προκειμένου να χαρακτηρίσεις ποια είναι η θέση που πρέπει να είναι γνωστή σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: a. Θέλουμε να στείλουμε ένα γράμμα σε έναν συγγενή μας. β. Ο πιλότος ενός αεροπλάνου πραγματοποιεί μία πτήση προς έναν προορισμό. γ. Ένα αυτοκίνητο έχει κλαπεί και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του. δ. Μία κατασκευαστική εταιρεία θέλει να αποφασίσει μεταξύ δύο περιοχών για το πού θα ανεγερθεί ένα νέο μεγάλο ξενοδοχείο. 3. Να αναφέρεις τρία παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, όπου η γνώση της σχετικής θέσης είναι πολύ χρήσιμη. 16

10 3 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Μαθαίνω τα κύρια σημεία Χάρτης είναι η απεικόνιση μίας περιοχής, μεγάλης ή μικρής, σε σχέδιο. Ο χάρτης αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη ενός τόπου. Ανάλογα με το θέμα τους και τις πληροφορίες που παραθέτουν, οι χάρτες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους γενικούς και στους θεματικούς. Γενικοί ονομάζονται οι πολιτικοί και γεωμορφολογικοί χάρτες που ταυτόχρονα πληροφορούν για πολλά θέματα, ενώ θεματικοί ονομάζονται οι χάρτες που πληροφορούν για ένα μόνο θέμα. Με τη μελέτη κατάλληλων χαρτών, τόσο γενικών όσο και θεματικών, μπορούμε να έχουμε πολλές πληροφορίες για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Δηλαδή, αν είναι κοντά ή μακριά από άλλες ηπείρους, αν είναι κοντά στον Ισημερινό ή σε κάποιον Πόλο και ποιον, αν έχει μεγάλη ή μικρή έκταση σε σχέση με άλλες ηπείρους, κοντά σε ποιον από τους ωκεανούς βρίσκεται κ.ά. E N O T H T A 1 Mελετώ με ερωτήσεις 1. Τι είναι χάρτης και πώς χρησιμοποιούμε τους χάρτες; Χάρτης είναι η απεικόνιση μίας περιοχής, μεγάλης ή μικρής, σε σχέδιο. Με δεδομένο ότι ο χάρτης αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη ενός τόπου, χρησιμοποιούμε τους χάρτες για να λαμβάνουμε πληροφορίες που αφορούν: τη γεωγραφική θέση των σημείων του χώρου (π.χ. πού βρίσκεται μια πόλη, ένα βουνό κ.ά.). τα φαινόμενα και τις λειτουργίες που συμβαίνουν σε έναν χώρο (π.χ. αν υπάρχει λιμάνι σε μια περιοχή, ποιες πόλεις είναι μεγάλες και ποιες μικρές κ.ά.). τις σχέσεις μεταξύ της θέσης ενός σημείου και των φαινομένων (π.χ. το ανάγλυφο μιας περιοχής καθορίζει από πού θα περάσει ο δρόμος). 2. Σε ποιες μεγάλες κατηγορίες κατατάσσονται οι χάρτες και με ποιο κριτήριο; Οι χάρτες, με κριτήριο κατάταξης το είδος των πληροφοριών που παρέχουν, κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 17

11 OI XAΡΤΕΣ στους τοπογραφικούς ή γενικούς, οι οποίοι απεικονίζουν το φυσικό (π.χ. βουνά, λίμνες κ.ά.) και το ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. πόλεις, δρόμους κ.ά.) και διακρίνονται αντίστοιχα σε γεωμορφολογικούς και σε πολιτικούς χάρτες. στους θεματικούς ή ειδικούς, οι οποίοι παρουσιάζουν την κατανομή ενός φαινομένου στον χώρο (π.χ. οι κλιματικές περιοχές μιας χώρας, η κατανομή του πληθυσμού στην Ευρώπη κ.ά.) και διακρίνονται σε ποσοτικούς (όταν παρατίθενται και αριθμητικά δεδομένα) και σε ποιοτικούς. 3. Πώς συνδέεται η γνώση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο με τη μελέτη των χαρτών; Συνδέεται καθοριστικά, γιατί με τη μελέτη των χαρτών μπορούμε, εύκολα και γρήγορα, να λάβουμε πολλές πληροφορίες για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. 4. Ποιες πληροφορίες που συνδέονται με τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο μπορούμε να λάβουμε με τη μελέτη των χαρτών; Μερικές πληροφορίες που συνδέονται με τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και μπορούμε να τις λάβουμε με τη μελέτη των χαρτών είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Η ηπειρωτική Ευρώπη εκτείνεται από 36º έως 71º βόρειο πλάτος και από 9º δυτικό έως 66º ανατολικό μήκος (αυτές οι συντεταγμένες προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση της ηπείρου). Αποτελεί συνέχεια της Ασίας και βρίσκεται προς τα δυτικά της. Βρίσκεται βόρεια της Αφρικής και πολύ κοντά της. Η έκτασή της είναι μικρή σε σχέση με άλλες ηπείρους. Όριά της με την Ασία είναι η οροσειρά των Ουραλίων, η Κασπία Θάλασσα, η οροσειρά του Καυκάσου, ο Εύξεινος Πόντος και τα Στενά Ελλησπόντου-Βοσπόρου. Όριά της με την Αφρική αποτελούν η Μεσόγειος Θάλασσα και ο Πορθμός του Γιβραλτάρ. Βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αμερική, αλλά σε πολύ μεγάλη από την Ωκεανία και την Ανταρκτική. Περιβρέχεται από αρκετές θάλασσες και στα δυτικά της είναι ο Ατλαντικός Ωκεανός. Το μεγαλύτερο τμήμα της απέχει αρκετά, τόσο από τον Ισημερινό όσο και τον Βόρειο Πόλο. Ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της απέχουν σχετικά μικρή απόσταση από τη θάλασσα (μικρότερη από χμ.). Βρίσκεται ανάμεσα στην Αμερική, την Ασία και την Αφρική, αποτελώντας «σταυροδρόμι» ηπείρων. 5. Σε ποιο συμπέρασμα μας οδηγεί ο συνδυασμός πληροφοριών για τη θέση της Ευρώπης, τις οποίες συγκεντρώνουμε με τη μελέτη των χαρτών; Το συμπέρασμα στο οποίο μας οδηγεί ο συνδυασμός πληροφοριών για τη θέ- 18

12 ΜΑΘΗΜΑ 3 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ση της Ευρώπης, τις οποίες συγκεντρώνουμε με τη μελέτη των χαρτών, είναι πως αυτή η ήπειρος διαθέτει πλήθος πλεονεκτημάτων για τον άνθρωπο. Απαντώ στο «Συνεργάζομαι στην τάξη» του σχολικού βιβλίου 1. Παρατηρήστε για λίγο την Ευρώπη, την ήπειρο στην οποία ζούμε, στο χαρτονόμισμα της εικόνας 3.1. Καλύψτε με το χέρι σας την εικόνα [...], να σχεδιάσετε το περίγραμμά της στο δεξιό λευκό πλαίσιο. Συμβουλή: Θα κάνεις ένα επιτυχημένο σχέδιο αν προσέξεις ότι η Ευρώπη έχει μία μύτη προς τα κάτω και αριστερά, όπως φαίνεται στο χαρτονόμισμα που αντιστοιχεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ έχει και τρεις μεγάλες χερσονήσους, μία προς τα πάνω, κοντά στους αριθμούς του χαρτονομίσματος, και δύο κάτω, όπου είναι και η χώρα μας. Ποιο γεωμετρικό σχήμα σάς θυμίζει το περίγραμμα της Ευρώπης; Τρίγωνο, τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο; Τρίγωνο. 2. Αφού πλέον σχεδιάσατε την ήπειρό μας, γνωρίστε την καλύτερα! [...]. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μία από τις εργασίες που ακολουθούν. 1η εργασία: Μελετώντας τον παγκόσμιο χάρτη [...], προσδιορίστε δηλαδή τη γεωγραφική της θέση. Σημειώστε το αποτέλεσμα των παρατηρήσεών σας: Η Ευρώπη εκτείνεται από περίπου 35º Β έως περίπου 70º Β γεωγραφικό πλάτος. Η Ευρώπη εκτείνεται από περίπου 10º Δ έως περίπου 70º Α γεωγραφικό μήκος. 2η εργασία: Μελετώντας τον παγκόσμιο χάρτη [...], τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για τη θέση της Ευρώπης. Συμβουλή: Τα τρία στοιχεία του χάρτη που ακολουθούν στο υπόδειγμα απάντησης (Αφρική, Ειρηνικός Ωκεανός και Ωκεανία) είναι ενδεικτικά. Μπορείς με την ομάδα σου να χρησιμοποιήσεις αυτά ή να επισημάνεις άλλα. Σημεία αναφοράς: Α. Αφρική. Β. Ειρηνικός Ωκεανός. Γ. Ωκεανία. Προσδιορίστε κατόπιν τη σχετική θέση της Ευρώπης ως προς αυτά: E N O T H T A 1 19

13 OI XAΡΤΕΣ Α. Η Ευρώπη βρίσκεται πολύ κοντά στην Αφρική και βόρειά της. Β. Η Ευρώπη βρίσκεται πολύ μακριά από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Γ. Η Ευρώπη βρίσκεται πολύ μακριά από την Ωκεανία. 3η εργασία: Συνδυάζοντας τον παγκόσμιο χάρτη [...]. Σημειώστε τι την ενώνει και τι τη χωρίζει από αυτές (π.χ. βουνά, θάλασσες, πορθμοί κ.ά.). Συμβουλή: Επειδή η Ευρώπη αποτελεί συνέχεια της Ασίας, παρατήρησε στον χάρτη 3.2 το χρώμα της και αναζήτησε στον χάρτη 16.2 ποια γεωμορφολογικά στοιχεία (βουνά, οροσειρές, θάλασσες κτλ.) τη χωρίζουν από την Ασία. Η Ευρώπη βρίσκεται πολύ κοντά στην Αφρική, από την οποία τη χωρίζει η Μεσόγειος Θάλασσα και ο Πορθμός του Γιβραλτάρ. Η Ευρώπη βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του. Η Ευρώπη αποτελεί συνέχεια της Ασίας, από την οποία τη χωρίζουν ο Εύξεινος Πόντος, η Κασπία Θάλασσα, ο Ελλήσποντος και ο Βόσπορος, ενώ τα Ουράλια Όρη και ο Καύκασος αποτελούν τα όριά της από την ξηρά. 4η εργασία: α. Παρατηρώντας τον παγκόσμιο χάρτη της εικόνας 3.2, επισημάνετε τα ημισφαίρια στα οποία κυρίως εκτείνεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο και, με εξαίρεση ένα μικρό της τμήμα, στο ανατολικό. β. Παρατηρήστε τον χάρτη της εικόνας 3.3. Τι μέρος της Ευρώπης βρίσκεται μέσα στην πολική ζώνη; Μικρό ή μεγάλο; Ελάχιστο μέρος. Τι μέρος της Ευρώπης βρίσκεται μέσα στην τροπική ζώνη; Μικρό ή μεγάλο; Καθόλου. γ. Σε ποιον γενικό τύπο κλίματος ανήκει η Ευρώπη; Στον τροπικό, τον εύκρατο ή τον πολικό; Η Ευρώπη έχει εύκρατο κλίμα. 3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει επιγραμματικά στην τάξη τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών της. Συμβουλή: Ανάλογα με την εργασία που αναλάβατε με την ομάδα σου, ενημέρωσε τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι δεν εργάστηκαν στην ίδια εργασία για τα ευρήματά σας. 4. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που αντλήσατε [...], ποια πλεονεκτήματα μπορεί να προκύπτουν για τους κατοίκους της Ευρώπης. 20

14 ΜΑΘΗΜΑ 3 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Συμβουλή: Πλεονεκτήματα που μπορείς να αναφέρεις είναι το εύκρατο κλίμα της, το γεγονός πως βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες ηπείρους του πλανήτη και πολύ κοντά τους, ότι όλες οι περιοχές της δεν απέχουν πολύ από τη θάλασσα κ.ά. Απαντώ στο «Αξιολογώ τι έμαθα» του σχολικού βιβλίου 1. α Εύκρατο, β Μικρή, γ Ασία, δ Ατλαντικός. 2. α Λ, β Σ, γ Σ, δ Λ. Ελέγχω τι έμαθα 1. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι χάρτες και με ποιο κριτήριο; 2. Να αναφέρεις πέντε πληροφορίες που αφορούν τη θέση της Ευρώπης σε σχέση με ηπείρους και ωκεανούς. 3. Χαρακτήρισε τα παρακάτω όρια της Ευρώπης χρησιμοποιώντας τα γράμματα (Σ) για όσα αφορούν την Ασία και (Φ) για όσα αφορούν την Αφρική. a. Ουράλια Όρη β. Καύκασος γ. Μεσόγειος Θάλασσα δ. Κασπία Θάλασσα ε. Πορθμός Γιβραλτάρ στ. Εύξεινος Πόντος E N O T H T A 1 21

15 4 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μαθαίνω τα κύρια σημεία Με τη μελέτη χαρτών μπορούμε να συγκεντρώνουμε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα, εκτός από τη θέση, για το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης. Ενδεικτικά, μελετώντας χάρτες, καταλήγουμε σε δύο πολύ βασικές διαπιστώσεις για το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης: α) Έχει πλούσιο οριζόντιο διαμελισμό, αφού διαθέτει μεγάλο αριθμό νησιών, χερσονήσων, θαλασσών, κόλπων κτλ., ενώ αποτελεί ουσιαστικά χερσόνησο της Ασίας. β) Έχει πλούσιο κατακόρυφο διαμελισμό, αφού διαθέτει περιοχές με σημαντικές διαφορές στη μορφολογία τους, καθώς και αρκετά μεγάλα ή μικρά ποτάμια, λίμνες κτλ. Επιπλέον, με τη μελέτη κατάλληλων χαρτών, μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες και να καταλήγουμε σε διαπιστώσεις σχετικά με το κλίμα διάφορων περιοχών της Ευρώπης, τη φυσική της βλάστηση, τη γεωλογική της ιστορία κ.ά. Mελετώ με ερωτήσεις 1. Τι ονομάζεται φυσικό περιβάλλον; Φυσικό περιβάλλον ονομάζεται εκείνο το περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η φύση. Στο φυσικό περιβάλλον ανήκει ένα δάσος, μια βουνοπλαγιά, ο βυθός της θάλασσας κτλ. 2. Πώς συνδέεται η γνώση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης με τη μελέτη των χαρτών; Συνδέεται καθοριστικά, γιατί με τη μελέτη των χαρτών μπορούμε, εύκολα και γρήγορα, να λάβουμε πολλές πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης. 22

16 ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 3. Τι ονομάζεται γεωμορφολογικό στοιχείο; Γεωμορφολογικό στοιχείο ονομάζεται καθετί που αφορά το γήινο ανάγλυφο, όπως μια οροσειρά, μια πεδιάδα, μία λίμνη, ένας όρμος, ένας ισθμός κτλ. 4. Τι ονομάζουμε οριζόντιο διαμελισμό ενός τόπου και ποια γεωμορφολογικά στοιχεία περιλαμβάνει; Οριζόντιο διαμελισμό ονομάζουμε τη μορφολογία των ακτών ενός τόπου, και πιο συγκεκριμένα τις διαφορές που σχετίζονται με το μήκος και το σχήμα τους. Γεωμορφολογικά στοιχεία που εντάσσονται στον οριζόντιο διαμελισμό είναι οι κόλποι, οι χερσόνησοι, τα νησιά, οι πορθμοί, οι ισθμοί κ.ά. 5. Τι ονομάζουμε κατακόρυφο διαμελισμό ενός τόπου και ποια γεωμορφολογικά στοιχεία περιλαμβάνει; Κατακόρυφο διαμελισμό ονομάζουμε τη μορφολογία του εδάφους ενός τόπου, και πιο συγκεκριμένα τις διαφορές που σχετίζονται με το υψόμετρο. Γεωμορφολογικά στοιχεία που εντάσσονται στον κατακόρυφο διαμελισμό είναι τα βουνά, τα οροπέδια, οι πεδιάδες, τα ποτάμια, οι λίμνες κ.ά. 6. Ποιος είναι ένας χάρτης από τον οποίο μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τα γεωμορφολογικά στοιχεία της Ευρώπης και γιατί; Ένας χάρτης από τον οποίο μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τα γεωμορφολογικά στοιχεία της Ευρώπης είναι ο γεωμορφολογικός, γιατί σ αυτό το είδος χάρτη απεικονίζονται ποτάμια, βουνά, λίμνες, χερσόνησοι, νησιά κ.ά. 7. Ποια βασικά συμπεράσματα προκύπτουν για τον οριζόντιο διαμελισμό της Ευρώπης από τη μελέτη του γεωμορφολογικού χάρτη της ηπείρου; Από τη μελέτη του γεωμορφολογικού χάρτη της Ευρώπης προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα για τον οριζόντιο διαμελισμό της ηπείρου: Ο οριζόντιος διαμελισμός της είναι πλούσιος. Αυτή αποτελεί μια μεγάλη χερσόνησο της Ασίας (γι αυτό ονομάζεται όλη μαζί και Ευρασία). Το περίγραμμά της χαρακτηρίζεται από αρκετές μεγάλες χερσονήσους (Σκανδιναβική, Ιβηρική, Ιταλική, Βαλκανική, Γιουτλάνδης κ.ά.), που εισχωρούν βαθιά στη θάλασσα. Υπάρχουν πολλοί κόλποι και πάρα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά (Ιρλανδία, Σαρδηνία, Κύπρος, Κρήτη, Κορσική κ.ά.). Η Ευρώπη βρέχεται από δύο ωκεανούς (Ατλαντικός και Αρκτικός) και από αρκετές κλειστές ή ανοικτές θάλασσες (Μεσόγειος Θάλασσα, Βόρεια Θάλασσα κ.ά.). 8. Ποια βασικά συμπεράσματα προκύπτουν για τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ευρώπης από τη μελέτη του γεωμορφολογικού χάρτη της ηπείρου; E N O T H T A 1 23

17 OI XAΡΤΕΣ Από τη μελέτη του γεωμορφολογικού χάρτη της Ευρώπης προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα για τον κατακόρυφο διαμελισμό της ηπείρου: Ο κατακόρυφος διαμελισμός της είναι πλούσιος. Υπάρχουν πολλές περιοχές με σημαντικές διαφορές στη μορφολογία τους. Στην ανατολική Ευρώπη εκτείνεται μια μεγάλη πεδιάδα, ενώ στη νότια Ευρώπη μεγάλο τμήμα του εδάφους καταλαμβάνουν οι ψηλές οροσειρές. Στην κεντρική Ευρώπη κυριαρχούν τα σχετικά χαμηλά υψώματα, στη δυτική εκτείνεται μια στενόμακρη πεδιάδα που φτάνει μέχρι την Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ στη Σκανδιναβία και στα Βρετανικά Νησιά υπάρχουν βουνά, χαμηλότερου όμως ύψους από αυτά της νότιας Ευρώπης. Διαθέτει σημαντικό αριθμό ποταμών, αλλά με μικρό σχετικά μήκος σε σχέση με τα μεγάλα ποτάμια του πλανήτη, καθώς και αρκετές λίμνες (κυρίως στη Σκανδιναβία και στη βορειοανατολική Ευρώπη), μικρής επίσης έκτασης σε σχέση με λίμνες άλλων ηπείρων. 9. Γιατί η Ευρώπη θεωρείται ξεχωριστή ήπειρος, αν και αποτελεί χερσόνησο άλλης ηπείρου; Η Ευρώπη θεωρείται ξεχωριστή ήπειρος, αν και αποτελεί χερσόνησο άλλης ηπείρου, για λόγους που συνδέονται με την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την οικονομία της κ.ά. 10. Για ποιους άλλους παράγοντες, που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες από τη μελέτη των κατάλληλων χαρτών; Από τη μελέτη των κατάλληλων χαρτών (κλιματικού, βλάστησης, γεωτεκτονικού, σεισμολογικού κτλ.) μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για το κλίμα της Ευρώπης, για τη βλάστησή της, για τη γεωλογική της ιστορία, για τη σεισμική και την ηφαιστειακή δράση στην ήπειρο κ.ά. Απαντώ στο «Συνεργάζομαι στην τάξη» του σχολικού βιβλίου 1. Στην εικόνα 16.1 φαίνεται ο γεωμορφολογικός χάρτης της Ευρώπης. Εργαστείτε ανά ομάδες και μελετήστε τον χάρτη, για να συλλέξετε πληροφορίες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον της ηπείρου. α. Επισημάνετε γεωμορφολογικά στοιχεία που αφορούν τον οριζόντιο διαμελισμό της Ευρώπης και σημειώστε τα στον πίνακα που ακολουθεί: Συμβουλή: Τα γεωμορφολογικά στοιχεία που ακολουθούν στο υπόδειγμα απάντησης και αφορούν τον οριζόντιο διαμελισμό της Ευρώπης είναι ενδεικτικά. Μπορείς με την ομάδα σου να χρησιμοποιήσεις αυτά ή να επισημάνεις άλλα. 24

18 ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Δύο χερσόνησοι Δύο μεγάλα νησιά Δύο ισθμοί-πορθμοί Δύο κλειστές θάλασσες Δύο μεγάλοι κόλποι Δύο ωκεανοί ή ανοικτές θάλασσες Ιταλική, Βαλκανική Σικελία, Κρήτη Ελλήσποντος, Γιβραλτάρ Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα Κόλπος Φινλανδίας, Κόλπος Λέοντα Βόρεια Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός β. Επισημάνετε γεωμορφολογικά στοιχεία που αφορούν τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ευρώπης και σημειώστε τα στον πίνακα που ακολουθεί: Συμβουλή: Τα γεωμορφολογικά στοιχεία που ακολουθούν στο υπόδειγμα απάντησης και αφορούν τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ευρώπης είναι ενδεικτικά. Μπορείς με την ομάδα σου να χρησιμοποιήσεις αυτά ή να επισημάνεις άλλα. Δύο βουνά ή οροσειρές Δύο πεδιάδες Δύο ποταμοί Δύο λίμνες Άλπεις, Καρπάθια Βορειοευρωπαϊκή, Ρωσική Δούναβης, Βόλγας Λάντογκα, Ονέγκα γ. Συζητήστε στην ομάδα σας για το ανάγλυφο της Ευρώπης. Πού βρίσκονται οι μεγάλες πεδιάδες της και πού οι ορεινές περιοχές της (βόρεια, νότια κτλ.); Οι μεγάλες πεδιάδες της βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της. Οι ορεινές περιοχές της βρίσκονται στις νότιες περιοχές της κι ακόμα στις χερσονήσους που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της. 2. Διαβάστε τον ορισμό που ακολουθεί: «Χερσόνησος [...]». Αν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη μπορεί να θεωρηθεί χερσόνησος, σημειώστε ποιο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι ξηράς με το οποίο αυτή συνδέεται. Η ήπειρός μας μπορεί να θεωρηθεί χερσόνησος γιατί βρέχεται από θάλασσα, εκτός από το ανατολικό τμήμα της, που ενώνεται με την Ασία. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι ξηράς με το οποίο αυτή συνδέεται. 3. Παρουσιάστε με συντομία στην τάξη τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων της ομάδας σας. Συμβουλή: Ενημέρωσε τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης για τα ευρήματα της ομάδας σου. E N O T H T A 1 25

19 OI XAΡΤΕΣ Απαντώ στο «Αξιολογώ τι έμαθα» του σχολικού βιβλίου 1. α Ο, β Θ, γ Ο, δ Λ, ε Π, στ Ο, ζ Ο, η Π, θ Θ, ι Π. 2. Συμβουλή: Η συμπλήρωση του πίνακα είναι ενδεικτική και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στην απάντησή σου. Επίσης, μπορείς εσύ ελεύθερα, αξιοποιώντας τον χάρτη 16.1, να διαλέξεις για τη συμπλήρωση του πίνακα όποια τριάδα γεωμορφολογικών στοιχείων επιθυμείς. Κατακόρυφος διαμελισμός Οροσειρές Ποτάμια Λίμνες Καύκασος Τάγος Πάιπους Πίνδος Ροδανός Ονέγκα Πυρηναία Πάδος Βένερν Οριζόντιος διαμελισμός Χερσόνησοι Θάλασσες Νησιά Ιταλική Μαύρη Κορσική Πίνδος Βαλτική Σαρδηνία Ιβηρική Μεσόγειος Κρήτη Ελέγχω τι έμαθα 1. Ποια βασικά συμπεράσματα προκύπτουν για τον οριζόντιο διαμελισμό της Ευρώπης από τη μελέτη του γεωμορφολογικού χάρτη της ηπείρου; 2. Ποια βασικά συμπεράσματα προκύπτουν για τον κατακόρυφο διαμελισμό της Ευρώπης από τη μελέτη του γεωμορφολογικού χάρτη της ηπείρου; 3. Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού χάρτη 16.1 του σχολικού σου βιβλίου, χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες: a. Τα Ουράλια Όρη εκτείνονται στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. β. Ο ποταμός Τάγος διαρρέει την Ιβηρική Χερσόνησο. γ. Στη Σκανδιναβία και στα Βρετανικά Νησιά υπάρχουν μόνο πεδιάδες. δ. Τα ψηλότερα βουνά της Ευρώπης εκτείνονται στο νότιο τμήμα της. 26

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μάθημα 1: Οι έννοιες και θέση 1. Τι ονομάζεται σχετική θέση ενός τόπου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Πότε ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η πόλη Λ βρίσκεται: α. βόρεια της πόλης Κ. β. νότια της πόλης Κ. γ. ΒΑ της πόλης Κ. δ. ΒΔ της πόλης Κ. 2. Η πόλη Λ βρίσκεται: α. βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. ΜΑΘΗΜΑ 10 1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων. 2. Ποια είναι η κοινή προέλευση και των δύο παραπάνω φαινομένων; 3. Γιατί είναι μικρός ο αριθμός ο αριθμός των ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική εργασία 1.α. Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες

Βοηθητική εργασία 1.α. Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες στον κόσμο Βοηθητική εργασία 1.α. Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες Η Ευρώπη: είναι η πέμπτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, όμορφη, με μακραίωνη ιστορία και έχει δώσει στον κόσμο πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χ

Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χ Β. Π. Γ. Π. Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα, ενώ με τα νησιά φτάνει τα 30,2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 2019 ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΧΑΡΤΕΣ Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω;. 3 Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Ποιο Χάρτη θα χρησιμοποιήσω αν θέλω να μάθω τη θέση της Αφρικής στον κόσμο; Θα χρησιμοποιήσω τον Παγκόσμιο Χάρτη Ποια είναι η θέση της Αφρικής στον κόσμο; Η απάντηση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. Φύλλο εργασίας 1 Το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής. Ονοματεπώνυμο Τάξη... Ημερομηνία.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. Φύλλο εργασίας 1 Το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής. Ονοματεπώνυμο Τάξη... Ημερομηνία. Ενότητα Ηπειροι (στιγμιότυπα): Η Αφρική Φύλλο εργασίας 1 Το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής Γεωλογία - Γεωγραφία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τάξη... Ημερομηνία. Πρώτη εργασία : Η θέση της Αφρικής στον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ).

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ). ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ). Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία... Ατομική εργασία: Παρατήρησε την υδρόγειο σφαίρα καθώς και τον παγκόσμιο χάρτη που βρίσκεται κρεμασμένος στον τοίχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα;

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα; ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 3,3) 1. Ποια είναι η διοικητική ιεραρχία των πόλεων στην Ελλάδα; Πως λέγεται ο διοικητής του κάθε διοικητικού τομέα; 2. Ποιους γεωλογικούς αιώνες περιλαμβάνει η γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ

PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΑΦΡΙΚΗ Η Αφρική είναι η δεύτερη σε έκταση και πληθυσμό ήπειρος της γης με πληθυσμό περίπου 1 δισ κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος)

Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος) Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος) Τάξη Φύλλο Εργασίας Μάθημα Α Γυμνασίου Ταξιδεύοντας σε ένα μεσημβρινό Γεωγραφία. Περιγραφή Αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε ένα παράξενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συνεργαστείτε μεταξύ σας και προσδιορίστε τη θέση του Δημοτικού θεάτρου της Αλεξανδρούπολης.

Α. Συνεργαστείτε μεταξύ σας και προσδιορίστε τη θέση του Δημοτικού θεάτρου της Αλεξανδρούπολης. Δραστηριότητες Σχετική απόλυτη γεωγραφική θέση ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Με μπλε γράμματα είναι τα σχόλια και οι απαντήσεις) Στοιχεία ομάδας (ονόματα, α/α, τμήμα), Α.Χ. ημερομηνία 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩΛOΓIA ΓEΩΓPAΦIA B ΓYMNAΣIOY

ΓEΩΛOΓIA ΓEΩΓPAΦIA B ΓYMNAΣIOY Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή και μετάδοση έστω και μίας σελίδας του παρόντος βιβλίου κατά παράφραση ή διασκευή με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας»

ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» Εξοπλισµός: Εργαστήριο Η/Υ Στόχοι: Οι µαθητές να µπορούν να: -εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1)το γεωγραφικό πλάτος 2)την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3)το

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Tοπογραφικά Σύμβολα. Περιγραφή Χάρτη. Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Tοπογραφικά Σύμβολα. Περιγραφή Χάρτη. Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: Tοπογραφικά Σύμβολα Συνήθως στους χάρτες υπάρχει υπόμνημα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής: Κεντρική Αρτηρία Ρέμα Δευτερεύουσα Αρτηρία Πηγάδι Χωματόδρομος Πηγή Μονοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς Χρίστος Τομάζος Στ 2

ERASMUS Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς Χρίστος Τομάζος Στ 2 ERASMUS 1 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς Χρίστος Τομάζος 17.12.2016 Στ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γαλλία 3-7 Ισπανία.. 8-13 Γερμανία 14-20 Ιταλία. 21-25 2 ΓΑΛΛΙΑ: Θέση και σύνορα 4 Κλίμα 5 Πρωτεύουσα. 6 Βιομηχανία...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

39 40'13.8"N 20 51'27.4"E ή , καταχωρουνται στο gps ως

39 40'13.8N 20 51'27.4E ή , καταχωρουνται στο gps ως ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ &ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ GPS Το γεωγραφικό πλάτος (latitude) είναι ένα από τα δύο μεγέθη των γεωγραφικών συντεταγμένων με τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διαφόρων τόπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 1 : Χάρτες Μάθημα 1 Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Τι ονομάζεται σχετική θέση; Σχετική θέση είναι η θέση που προσδιορίζεται σε σχέση με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες διδαχθεί η Α.. από το Τετράδιο Εργασιών. Η αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό. Μέσα διδασκαλίας: Παιχνίδι Ναυμαχίας (είτε εμπορίου είτε σε φύλλο εργασίας), φύλλα εργασίας, υδρόγειος σφαίρα, internet.

Διδακτικό υλικό. Μέσα διδασκαλίας: Παιχνίδι Ναυμαχίας (είτε εμπορίου είτε σε φύλλο εργασίας), φύλλα εργασίας, υδρόγειος σφαίρα, internet. Διδακτικό υλικό Μάθημα: Αριθμητικός Γραμματισμός Τάξη: Α Ενότητα: Γεωγραφικές και Καρτεσιανές συντεταγμένες. Χρονική διάρκεια: διδακτικές ώρες. Εκπαιδευτικός: Περυσινάκη Ειρήνη, ΣΔΕ Τυλίσου Ηρακλείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & Κλίµα / Χλωρίδα / Πανίδα της Κύπρου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & Κλίµα / Χλωρίδα / Πανίδα της Κύπρου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & Κλίµα / Χλωρίδα / Πανίδα της Κύπρου Παρουσίαση Γιώργος Σέκκες Καθηγητής Γεωγραφίας Λευκωσία 2017 Ερώτηση! Ποια η διάφορα µεταξύ του κλίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙ ΕΞΕΤΑΕΙ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : Εξετάζονται τα 1, 2, 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : Εξετάζονται τα 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 24. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : Εξετάζονται τα 26, 27, 30. ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/11/13 5:09 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Άρης Ασλανίδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ 1ος ΤΟΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία Ομάδα εργασίας: Δημητρίου Δώρα, Μυρωνάκη Άννα, Γκαραγκούνη Αναστασία Δομή της Παρουσίασης Ενδεικτικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ 1ος τόμος ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεωδαιτικό σύστημα Χάρτης Πυξίδα Χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) Α ακτογραμμή Η γραμμή που σχηματίζουν οι ακτές μιας περιοχής. 25 ανάγλυφο της γης Η μορφή της γης με τις οροσειρές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες Δεν θα διδαχθεί η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο /Ελληνικός χώρος Τα ελληνικά βουνά (και γενικότερα οι ορεινοί όγκοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίμα της Ελλάδος. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Σ ε λ ί δ α 1

Το κλίμα της Ελλάδος. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Σ ε λ ί δ α 1 Το κλίμα της Ελλάδος Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο και του πλούσιου ανάγλυφου της, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από διάφορες κλιματικές ζώνες. Η Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 131.957

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα : ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία της και η ορογένεση ΜΑΘ.7. Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην

Διαβάστε περισσότερα

Πορτογαλία Θρησκείες

Πορτογαλία Θρησκείες Πορτογαλία Θρησκείες 3. α. Εργαστείτε ομαδικά και διαλέξτε μια χώρα για να την παρουσιάσετε στην τάξη. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να συμπληρώσετε έναν πίνακα όπως ο παραπάνω με τα αντίστοιχα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Β' Γυµνασίου. 20 ιαγωνίσµατα Προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Β' Γυµνασίου. 20 ιαγωνίσµατα Προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β' Γυµνασίου 20 ιαγωνίσµατα Προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 1 1 1. Από τι χαρακτηρίζεται ο κόσµος της Ευρώπης; 2. Τι ονοµάζω αστικοποίηση και τι επιπτώσεις έχει στους λαούς των κρατών;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι).

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι). Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα. Τα κυριότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νομού Ιωαννίνων είναι οι ψηλές επιμήκεις οροσειρές και οι στενές κοιλάδες. Το συγκεκριμένο μορφολογικό ανάγλυφο οφείλεται αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Α1.5 «ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ» ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Α1.5 «ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ» ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 5 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΧΑΡΤΕΣ Α1.1 Γεωγραφικές συντεταγμένες... 8 Α1.2 Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες... 15 Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή... 23 Α1.4 Ποιον χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες διδαχθεί η Α.. από το Τετράδιο Εργασιών. Η αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙ- ΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ η ΜΑΘ.. Οι έννοιες «Γεωγρα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙ- ΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ η ΜΑΘ.. Οι έννοιες «Γεωγρα Β Τάξη Γυµνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α ιδακτέα ύλη ιαχείριση ιδακτέας ύλης εν θα διδαχθούν τα µαθήµατα : ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία και η ορογένεση ΜΑΘ.7. Η διαµόρφωση του ανάγλυφου ΜΑΘ.8.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία Τάξη Φύλλο ς Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία Η Γη είναι ένας από τους οκτώ πλανήτες του ηλιακού συστήματος, ο μοναδικός πάνω στον οποίο, μέχρι σήμερα, πιστεύεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέμα 1 ο : Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1 : ΧΑΡΤΕΣ Μάθημα Α 1.1 : Γεωγραφικές συντεταγμένες 1. Πώς προσανατολιζόταν ο άνθρωπος σε μετακινήσεις σε μια μικρή περιοχή και πώς όταν διάνυε μεγάλες αποστάσεις; 2. Τι έκανε όταν έμαθε να ταξιδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΚΟΙΝ.: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 06-2-207 Αρ. Πρωτ. 2408/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία 1. Περιγραφή Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία Μια πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ Η Γαλλία είναι μία μεγάλη χώρα της δυτικής Ευρώπης. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 66,6 εκατομμύρια και το νόμισμα της είναι το ευρό.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης Απαραίτητο όλων των ωκεανογραφικών ερευνών και μελετών Προσδιορισμός θέσης & πλοήγηση σκάφους Σε αυτό το εργαστήριο.. Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

5. κλίμα. Οι στέπες είναι ξηροί λειμώνες με ετήσιο εύρος θερμοκρασιών το καλοκαίρι μέχρι 40 C και το χειμώνα κάτω από -40 C

5. κλίμα. Οι στέπες είναι ξηροί λειμώνες με ετήσιο εύρος θερμοκρασιών το καλοκαίρι μέχρι 40 C και το χειμώνα κάτω από -40 C 5. κλίμα 5. κλίμα Οι στέπες είναι ξηροί λειμώνες με ετήσιο εύρος θερμοκρασιών το καλοκαίρι μέχρι 40 C και το χειμώνα κάτω από -40 C 5. κλίμα 5. κλίμα Οι μεσογειακές περιοχές βρίσκονται μεταξύ 30 0 και

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατία της νότιας Ευρώπης. Επιφάνεια: τ.χμ Πληθυσμός: κατ. Πρωτεύουσα: Ρώμη. Γλώσσα: επίσημη η ιταλική.

Δημοκρατία της νότιας Ευρώπης. Επιφάνεια: τ.χμ Πληθυσμός: κατ. Πρωτεύουσα: Ρώμη. Γλώσσα: επίσημη η ιταλική. ΙΤΑΛΙΑ Δημοκρατία της νότιας Ευρώπης. Επιφάνεια: 301.230 τ.χμ Πληθυσμός: 58.057.477 κατ. Πρωτεύουσα: Ρώμη. Γλώσσα: επίσημη η ιταλική. Ανάμεσα στις αλλόγλωσσες ομάδες είναι η γερμανική, η αλβανική, η ελληνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Στ Δημοτικού

Γεωγραφία Στ Δημοτικού GEOGRAFIA ST DHMOTIKO BIBLIO ERGASION_1 8/1/2013 11:38 πμ Page 1 Γεωγραφία Στ Δημοτικού Μαθαίνω για τη Γη Tετράδιο Eργασιών GEOGRAFIA ST DHMOTIKO BIBLIO ERGASION_1 9/1/2013 1:06 μμ Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή,

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για το μάθημα της Γεωλογίας Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου. Aκολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου. Κάθε μάθημα ξεκινά με τον Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Β Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Β Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου Γεωγραφία Β γυμνασίου: Η Ευρώπη στον κόσμο. 1η Ενότητα: Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες Δείκτες επιτυχίας: Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου.

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου. Ενότητα Χάρτες Φύλλο Εργασίας Μελέτη χαρτών Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο.Τμήμα..Ημερομηνία. Σκοποί του φύλλου εργασίας Η εξοικείωση 1. Με την χρήση των χαρτών 2. Με την χρήση της πυξίδας 3. Με την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γεωγραφία Τάξη/εις: Ε και Στ Δημοτικού

Λογισμικό: Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γεωγραφία Τάξη/εις: Ε και Στ Δημοτικού Λογισμικό: Ταξίδι Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γεωγραφία Τάξη/εις: Ε και Στ Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Μαριάννα Χατζοπούλου Προμηθευτής: Hyper Systems Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

12. ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

12. ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 12. ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κατηγορίες θαλασσών Οριζόντιος διαμελισμός Θάλασσες-ωκεανοί Ευρωπαίοι Βαθιές: Δημιουργήθηκαν από τη Γεωτεκτονική δραστηριότητα. (πχ Μεσόγειος, Μαύρη) Αβαθείς: Δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Β Γυμνασίου Α Τετράμηνο ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Γεωγραφία Β Γυμνασίου Α Τετράμηνο ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Βάλε Σ.Θ. (σχετική θέση), Α.Θ. (απόλυτη θέση) και Γ.Θ. (γεωγραφική θέση) 1. Προσδιορίζεται σε σχέση με κάποιο σημείο αναφοράς... Σ.Θ. 2. προσδιορίζεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3X40)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3X40) 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ Δείκτες επιτυχίας-δείκτες επάρκειας Εντοπίζουν και περιγράφουν πού βρίσκονται επιλεγμένοι τόποι σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Ζωή Κρόκου Προμηθευτής: SIEM ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε από τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο Κυριακή, 20 Μάιος :06 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 21 Μάιος :08

Αναρτήθηκε από τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο Κυριακή, 20 Μάιος :06 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 21 Μάιος :08 Ο Καναδάς είναι κράτος που καταλαμβάνει το βόρειο άκρο της Βόρειας Αμερικής. Στα ανατολικά βρέχεται από τον Ατλαντικό, στα νότια συνορεύει με τις ΗΠΑ, στα δυτικάβρέχεται από τον Ειρηνικό και συνορεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1) Αναφέρατε 5 χώρες π ου βρίσκονται στα κεντρικά υψίπ εδα της Ευρώπ ης.

1) Αναφέρατε 5 χώρες π ου βρίσκονται στα κεντρικά υψίπ εδα της Ευρώπ ης. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) Αναφέρατε 5 χώρες π ου βρίσκονται στα κεντρικά υψίπ εδα της Ευρώπ ης. 2) Να αναφέρετε τους νομούς των νησιών του Αιγαίου (π λην Ευβοίας και Κρήτης). Ποιες είναι οι π ρωτεύουσες τους ; 3)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (Επισήμανση: Χρησιμοποίησε, ανάλογα με την ερώτηση, τους κατάλληλους κάθε φορά χάρτες)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (Επισήμανση: Χρησιμοποίησε, ανάλογα με την ερώτηση, τους κατάλληλους κάθε φορά χάρτες) ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης Ενότητας Β (Επισήμανση: Χρησιμοποίησε, ανάλογα με την ερώτηση, τους κατάλληλους κάθε φορά χάρτες) 1. Δύο φορές τον χρόνο η ώρα αλλάζει και γίνεται χειμερινή ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: Εισαγωγή στη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε κατοικημένες ηπείρους της γης. Γνωρίζεις ποιες είναι οι άλλες τέσσερις ήπειροι;

Κεφάλαιο: Εισαγωγή στη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε κατοικημένες ηπείρους της γης. Γνωρίζεις ποιες είναι οι άλλες τέσσερις ήπειροι; Κεφάλαιο: Εισαγωγή στη Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε κατοικημένες ηπείρους της γης. Γνωρίζεις ποιες είναι οι άλλες τέσσερις ήπειροι; Η έκτη ήπειρος, η Ανταρτική, είναι ακατοίκητη γιατί βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα