Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου. Τηλέφωνο IP 7905G και 7912G της Cisco

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου. Τηλέφωνο IP 7905G και 7912G της Cisco"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7905G και 7912G της Cisco 1

2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας Επισκόπηση του τηλεφώνου σας Τα τηλέφωνα IP 7905G και 7912G της Cisco υποστηρίζουν: υνατότητα επικοινωνίας φωνής µέσω δικτύου δεδοµένων Συνήθεις δυνατότητες τηλεφωνίας για την εύκολη διεκπεραίωση των κλήσεων Ειδικές δυνατότητες για την επέκταση και την προσαρµογή των δυνατοτήτων διεκπεραίωσης κλήσεων υνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου από τις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη υνατότητα πρόσβασης σε δεδοµένα και υπηρεσίες δικτύου Κουµπιά και υλικό Οθόνη LCD Εµφανίζει χαρακτηριστικά, όπως την ώρα, την ηµεροµηνία, τον αριθµό του τηλεφώνου, τον αριθµό του καλούντος, την κατάσταση κλήσης και τις καρτέλες που αντιστοιχούν στα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα. 2 Τηλέφωνο IP της Cisco ηλώνει το µοντέλο του τηλεφώνου IP της Cisco που διαθέτετε. 2

3 3 Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα 4 Κουµπί Περιήγησης Σας παρέχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που εµφανίζονται στις αντίστοιχες καρτέλες στην οθόνη LCD. Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης LCD και είναι αντιστοιχισµένα µε τις επιλογές δυνατοτήτων που εµφανίζονται στην οθόνη, ακριβώς από πάνω. Οι λειτουργίες των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα µε την κατάσταση του τηλεφώνου σας (για παράδειγµα, αν το τηλέφωνο είναι ενεργό ή αδρανές). Σας παρέχει τη δυνατότητα να µετακινείστε µέσα σε κείµενο, να επισηµαίνετε στοιχεία µενού και να επιλέγετε τις κλήσεις που εµφανίζονται στην οθόνη LCD. Επίσης επιτρέπει την πρόσβαση στα κουµπιά µνηµών. 5 Κουµπί Μενού Εµφανίζει ένα µενού το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο σύστηµα φωνητικών µηνυµάτων, στα αρχεία καταγραφής κλήσεων και στους καταλόγους του τηλεφώνου καθώς και σε υπηρεσίες. 6 Κουµπί Κράτησης Θέτει την ενεργό κλήση σε κράτηση, συνεχίζει µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση και επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ µιας ενεργού κλήσης και µιας εισερχόµενης κλήσης ή µιας ενεργού κλήσης και µιας κλήσης σε κράτηση. 7 Πληκτρολόγιο Λειτουργεί ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το πληκτρολόγιο ενός συµβατικού τηλεφώνου. 8 Κουµπί Έντασης Αυξάνει ή µειώνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό και το µεγάφωνο. Χρησιµοποιείται, επίσης, για τη ρύθµιση της έντασης του κωδωνισµού (όταν το ακουστικό είναι κατεβασµένο). 9 Ακουστικό Λειτουργεί όπως ένα συµβατικό ακουστικό. Η ορθογώνια ενδεικτική λυχνία στο επάνω µέρος του ακουστικού αναβοσβήνει όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο και παραµένει αναµµένη όταν ληφθούν νέα φωνητικά µηνύµατα (ανάλογα µε το σύστηµα µηνυµάτων). 10 Βάση Επιτρέπει στο τηλέφωνο να στέκεται σε βολική γωνία σε ένα γραφείο ή τραπέζι. OL

4 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας Λειτουργία και διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων Η λειτουργία του τηλεφώνου IP της Cisco και των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιµες στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα µε την υπηρεσία διεκπεραίωσης κλήσεων που χρησιµοποιείται από την εταιρεία σας καθώς και από τον τρόπο µε τον οποίο η οµάδα υποστήριξης έχει διαµορφώσει το τηλεφωνικό σας σύστηµα. Έτσι, ορισµένες δυνατότητες που περιέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο τηλεφώνου ίσως να µην είναι διαθέσιµες ή να λειτουργούν διαφορετικά στο δικό σας τηλεφωνικό σύστηµα. Επικοινωνήστε µε το γραφείο υποστήριξης ή το διαχειριστή συστήµατος εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία ή τη διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων. Συµβουλές διεκπεραίωσης κλήσεων και περιήγησης Αυτές οι οδηγίες σας βοηθούν στη διεκπεραίωση κλήσεων και στην περιήγηση των µενού του τηλεφώνου IP της Cisco που διαθέτετε. Γραµµές και κλήσεις Συχνά δηµιουργείται σύγχυση όσον αφορά τις γραµµές και τις κλήσεις στο τηλέφωνό σας. Χρησιµοποιήστε αυτές τις συµβουλές για να αποφύγετε τη σύγχυση: Γραµµές Το τηλέφωνο IP 7905G και 7912G της Cisco είναι τηλέφωνα µίας µόνο γραµµής τα οποία υποστηρίζουν µία γραµµή για κάθε εσωτερικό τηλεφώνου. Η οµάδα υποστήριξης του τηλεφώνου σας µπορεί να διαµορφώσει τη γραµµή σας ώστε να υποστηρίζει από µία έως έξι κλήσεις. Για αυτόν το λόγο ενδεχοµένως να διεκπεραιώνετε διάφορες κλήσεις, ακόµη και εάν έχετε µόνο µία γραµµή στο τηλέφωνό σας. Κλήσεις Οι κλήσεις έχουν διαφορετικές καταστάσεις. Μόνο µία κλήση µπορεί να είναι ενεργός κάθε φορά. Μια ενεργός κλήση είναι µια συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε εξέλιξη (επιλέγετε έναν αριθµό ή πραγµατοποιείτε µια εξερχόµενη κλήση). Άλλες κλήσεις είναι δυνατό να κουδουνίζουν, να βρίσκονται σε κράτηση, να χρησιµοποιούνται από απόσταση (για κοινόχρηστες γραµµές). 4

5 Ακουστικό κατεβασµένο ή ανοικτή γραµµή Ορισµένες τηλεφωνικές εργασίες και οδηγίες διαφέρουν ανάλογα µε τη θέση του ακουστικού, εάν είναι κατεβασµένο ή ξεκρέµαστο. Κατεβασµένο ακουστικό Το ακουστικό του τηλεφώνου βρίσκεται στη βάση του, δεν υπάρχουν ενεργές κλήσεις και δεν ακούγεται ο ήχος κλήσης. Το τηλέφωνό σας παρέχει δυνατότητα κλήσης µε κατεβασµένο ακουστικό, η οποία σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ή να επιλέγετε τηλεφωνικούς αριθµούς πριν να ενεργοποιήσετε την κλήση. Ξεκρέµαστο ακουστικό Το ακουστικό του τηλεφώνου δεν βρίσκεται στη θέση του ή έχετε πατήσει το πλήκτρο Επιλογή ή ΝέαΚλ. για να ακουστεί ο ήχος κλήσης. Επιλογή κλήσεων Στην περίπτωση πολλών τηλεφωνικών δυνατοτήτων απαιτείται να επιλέγετε τις κλήσεις που θέλετε να χρησιµοποιήσετε µε µια συγκεκριµένη δυνατότητα. Για παράδειγµα, ενδεχοµένως να έχετε τέσσερις κλήσεις σε κράτηση, αλλά θέλετε να συνδυάσετε µόνο δύο από αυτές σε µια κλήση συνδιάσκεψης. Μπορείτε να επιλέξετε µόνο τις κλήσεις που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης πριν να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα. Να επιλέξετε µια κλήση Να επιλέξετε µια κλήση Χρησιµοποιήστε το κουµπί Περιήγησης για να µετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων έως ότου ο δείκτης στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD εµφανιστεί δίπλα στην κλήση που θέλετε να επιλέξετε. Επιλέξτε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε Άλλα > Επιλογή για να επιλέξετε την κλήση. Ενδεχοµένως να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Άλλα πολλές φορές. Οι επιλεγµένες κλήσεις επισηµαίνονται µε ένα σηµάδι επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές κλήσεις. OL

6 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας Εναλλαγή µεταξύ κλήσεων Το τηλέφωνό σας µπορεί να υποστηρίξει έως και έξι κλήσεις σε κάθε γραµµή, ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο έχει διαµορφώσει το τηλέφωνο ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Οι παρακάτω συµβουλές θα σας βοηθήσουν να κάνετε εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων στη γραµµή σας. Χρησιµοποιήστε το κουµπί περιήγησης για να µετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων. Να προβάλετε τις τρέχουσες κλήσεις σε µία γραµµή Να κάνετε εναλλαγή µεταξύ κλήσεων σε µία γραµµή Να απαντήσετε σε µια εισερχόµενη κλήση ενώ συµµετέχετε σε µια εισερχόµενη κλήση είτε την οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε την κλήση στην οποία θέλετε να µεταβείτε και πατήστε Συνέχ. Πατήστε Απάντ. Με αυτή την ενέργεια, απαντάτε στη νέα κλήση ενώ η πρώτη κλήση τίθεται αυτόµατα σε κράτηση. Συµβουλές Μπορείτε να έχετε µόνο µία ενεργό κλήση κάθε φορά. Οι άλλες κλήσεις θα τεθούν αυτόµατα σε κράτηση. Όταν έχετε πολλές κλήσεις σε µία γραµµή, οι κλήσεις µε την υψηλότερη προτεραιότητα και τη µεγαλύτερη διάρκεια εµφανίζονται στην κορυφή της λίστας κλήσεων. Οι εισερχόµενες κλήσεις εµφανίζονται αρχικά στο επάνω µέρος της οθόνης αλλά µετακινούνται προς τα κάτω καθώς απαντάτε τις κλήσεις. 6

7 Χρήση µενού δυνατοτήτων Να µεταβείτε στα µενού δυνατοτήτων Να µετακινηθείτε σε µια λίστα ή ένα µενού Να επιλέξετε ένα στοιχείο µενού Να µεταβείτε ένα επίπεδο πίσω σε ένα µενού δυνατοτήτων Να κλείσετε ένα µενού δυνατοτήτων Να κλείσετε όλα τα µενού Πατήστε το κουµπί Μενού για να εµφανίσετε τα µενού δυνατοτήτων για τα Μηνύµατα, τους Καταλόγους, τις Ρυθµίσεις και τις Υπηρεσίες. Πατήστε το κουµπί Περιήγησης. Πατήστε το κουµπί Περιήγησης για να επισηµάνετε ένα στοιχείο µενού και στη συνέχεια πατήστε Επιλογή. Ή πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας που αντιστοιχεί στον αριθµό που εµφανίζεται δίπλα στο στοιχείο µενού. Πατήστε το πλήκτρο Έξοδος. (Σηµειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο Έξοδος από το επάνω επίπεδο ενός µενού, το µενού θα κλείσει.) Πατήστε Έξοδος µία ή περισσότερες φορές έως ότου κλείσει το µενού. Πατήστε το κουµπί Μενού. Εισαγωγή και επεξεργασία κειµένου Να εισαγάγετε ένα γράµµα στην οθόνη του τηλεφώνου σας Να διαγράψετε χαρακτήρες σε µια καταχώρηση ή να µετακινήσετε το δροµέα σας Πατήστε τον κατάλληλο αριθµό στο πληκτρολόγιο µία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε ένα γράµµα (κεφαλαία ή πεζά). Μόλις σταµατήσετε, ο δροµέας θα προχωρήσει αυτόµατα, προκειµένου να εισαγάγετε το επόµενο γράµµα. Πατήστε << ή ιαγρ. για να διαγράψετε ένα γράµµα ή ένα ψηφίο. Πατήστε >> για να µετακινήσετε το δροµέα προς τα δεξιά. OL

8 Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων όπως την πραγµατοποίηση, την απάντηση και τη µεταβίβαση κλήσεων. Πραγµατοποίηση εξερχόµενης κλήσης Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση, χρησιµοποιήστε µία από τις παρακάτω επιλογές για να ανοίξετε τη γραµµή πριν ή µετά την επιλογή του αριθµού. Να επιλέξετε έναν αριθµό µε ανοικτή τη γραµµή Να επιλέξετε έναν αριθµό µε το ακουστικό κατεβασµένο (χωρίς ήχο κλήσης) Να επιλέξετε έναν αριθµό µε το ακουστικό κατεβασµένο (µε ήχοκλήσης) Να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθµό Να επιλέξετε έναν αριθµό χρησιµοποιώντας µια µνήµη Σηκώστε το ακουστικό και σχηµατίστε τον αριθµό. Εισαγάγετε ή επιλέξτε έναν αριθµό: Πληκτρολογώντας έναν αριθµό τηλεφώνου στο πληκτρολόγιο. Πατώντας το κουµπί Περιήγησης, για να µεταβείτε και να επιλέξετε αριθµούς τηλεφώνου από τη λίστα µε τους αριθµούς µνηµών. Στη συνέχεια, για να πραγµατοποιήσετε την κλήση, κάντε µία από τις παρακάτω ενέργειες για να ανοίξετε τη γραµµή: Σηκώστε το ακουστικό Πατήστε Επιλογή. Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΝέαΚλ. και επιλέξτε τον αριθµό. Πατήστε Επανάκλ. Εκτελέστε µία από τις παρακάτω ενέργειες: Πατήστε το κουµπί Περιήγησης για να επιλέξετε έναν αριθµό από τη λίστα των µνηµών σας και στη συνέχεια πατήστε Επιλογή. Εισαγάγετε έναν αριθµό από το ευρετήριο µνηµών (1-99 στο πληκτρολόγιο) ενώ το ακουστικό είναι κατεβασµένο και πατήστε ΣυντοµΚλ. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθµιση των πλήκτρων µνηµών" στη σελίδα 33. 8

9 Να πραγµατοποιήσετε µια κλήση από ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων Να επιλέξετε έναν αριθµό από έναν εταιρικό κατάλογο Να επιλέξετε έναν αριθµό από µια ιστοσελίδα εταιρικού καταλόγου Να πραγµατοποιήσετε µια κλήση όταν µια άλλη κλήση είναι ενεργός Να λαµβάνετε ειδοποίηση όταν ένα κατειληµµένο εσωτερικό καταστεί διαθέσιµο Πατήστε το κουµπί Μενού και επιλέξτε Κατάλογοι > Αναπάντητες κλήσεις, Εισερχόµενες κλήσεις, Εξερχόµενες κλήσεις, Μνήµες ή Υπηρεσίες καταλόγου. Για να επιλέξετε έναν αριθµό από έναν κατάλογο, µεταβείτε σε αυτόν και ανοίξτε τη γραµµή. Για να προσθέσετε ένα πρόθεµα ή άλλα ψηφία στον αριθµό πριν να τον επιλέξετε, πατήστε Επεξ.Αρ. Πατήστε το κουµπί Μενού και επιλέξτε Κατάλογοι > Υπηρεσίες καταλόγου > Εταιρικός κατάλογος. Αναζητήστε έναν κατάλογο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιό σας για να εισαγάγετε γράµµατα. (Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιµοποιώντας ένα µέρος του ονόµατος.) Πατήστε Αναζήτ. Για να επιλέξετε έναν αριθµό από έναν κατάλογο, µεταβείτε σε αυτόν και ανοίξτε τη γραµµή. Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα Cisco WebDialer. Ανοίξτε ένα πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων και µεταβείτε στον κατάλογο της εταιρείας σας. Κάντε κλικ σε έναν αριθµό τηλεφώνου στον κατάλογο. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή για να πραγµατοποιήσετε την κλήση. Επιλέξτε Κλ.γραµ. για να τερµατίσετε την κλήση. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό Customizing Your Cisco IP Phone on the Web (Προσαρµογή του τηλεφώνου IP της Cisco στο Web). Πατήστε το κουµπί Κράτηση, και επιλέξτε, επανακαλέστε ή καλέστε έναν αριθµό χρησιµοποιώντας ένα κουµπί µνήµης. Καλέστε τον αριθµό και πατήστε ιαθεσ. ενώ ακούτε το σήµα κατειληµµένου ή τον ήχο κλήσης. Κατεβάστε το ακουστικό. Όταν το εσωτερικό καταστεί διαθέσιµο, το τηλέφωνο σάς παρέχει µια ηχητική και οπτική ειδοποίηση. (Ηεµφάνιση του µηνύµατος διαθεσιµότητας σε αυτό τον αριθµό δεν είναι αυτόµατη και πρέπει να πραγµατοποιήσετε την κλήση.) Για να προβάλετε την κατάσταση της ειδοποίησης διαθεσιµότητας, πατήστε ιαθεσ. ενώ το τηλέφωνο είναι σε αδράνεια. Για να ακυρώσετε την ειδοποίηση διαθεσιµότητας, πατήστε Άκυρο. Η λειτουργία διαθεσιµότητας είναι µια ειδική δυνατότητα την οποία µπορεί να ρυθµίσει για το τηλέφωνό σας ο διαχειριστής του συστήµατος. εν θα έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα από προεπιλογή. OL

10 Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Να πραγµατοποιήσετε µια κλήση προτεραιότητας Να επιλέξετε έναν αριθµό από µια καταχώρηση του προσωπικού ευρετηρίου διευθύνσεων (PAB) ή έναν κωδικό ταχείας κλήσης Εισαγάγετε τον αριθµό πρόσβασης για τη δυνατότητα προτεραιότητας και προτίµησης κλήσης πολλών επιπέδων (MLPP), ο οποίος παρέχεται από τον διαχειριστή του συστήµατος και στη συνέχεια τον αριθµό τηλεφώνου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προτεραιότητα σηµαντικών κλήσεων" στη σελίδα 29. Πατήστε το κουµπί Μενού και επιλέξτε Υπηρεσίες > Υπηρεσία Προσωπικού Βιβλίου διευθύνσεων ή Οι ταχείες κλήσεις µου (τα ονόµατα µπορεί να διαφέρουν). Για να επιλέξετε έναν αριθµό από έναν κατάλογο, µεταβείτε σε αυτόν και ανοίξτε τη γραµµή. Για βοήθεια σχετικά µε την εγγραφή στις υπηρεσίες προσωπικού ευρετηρίου διευθύνσεων ή ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσβαση στις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη" στη σελίδα 36. Συµβουλές Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθµού τηλεφώνου, πατήστε << για να διαγράψετε ένα ή περισσότερα στοιχεία. Πατήστε Άκυρο για να τερµατίσετε την προσπάθεια κλήσης ή να κλείσετε τη γραµµή. Εάν καλείτε µε το ακουστικό κατεβασµένο, δεν µπορείτε να ξεκινάτε τον αριθµό µε τους χαρακτήρες * ή #. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε τα συγκεκριµένα πλήκτρα, καλέστε αφού έχετε σηκώσει το ακουστικό. εν είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαθεσιµότητας, εάν ο αποδέκτης έχει προωθήσει όλες τις κλήσεις σε άλλο εσωτερικό. Εάν φτάσετε τον µέγιστο αριθµό κλήσεων που έχουν διαµορφωθεί για τη γραµµή σας, δεν θα µπορείτε ενδεχοµένως να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενώ υπάρχει µια άλλη ενεργός κλήση. Εάν ο διαχειριστής του συστήµατός σας έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης για το τηλέφωνό σας, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες κλήσης µε το ακουστικό κατεβασµένο. 10

11 Απάντηση µιας κλήσης Για να απαντήσετε σε µια κλήση, σηκώστε το ακουστικό. Για περισσότερες επιλογές, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω. Να απαντήσετε σε µια εισερχόµενη κλήση ενώ συµµετέχετε σε µια εισερχόµενη κλήση Να απαντήσετε σε µια κλήση χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα αναµονής κλήσεων Να ρυθµίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συνδέει αυτόµατα µια εισερχόµενη κλήση µετά από έναν ή δύο κωδωνισµούς Να ανακτήσετε ή να επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να ανακτήσει µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση σε ένα άλλο τηλέφωνο (για παράδειγµα ένα τηλέφωνο σε µια αίθουσα συσκέψεων) Να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να απαντήσετε σε µια κλήση που κουδουνίζει σε άλλο τηλέφωνο Να στείλετε µια εισερχόµενη κλήση απευθείας στο σύστηµα φωνητικών µηνυµάτων. Πατήστε Απάντ. Με αυτή την ενέργεια, απαντάτε στη νέα κλήση ενώ η πρώτη κλήση τίθεται αυτόµατα σε κράτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των δυνατοτήτων κράτησης και συνέχισης" στη σελίδα 18. Ζητήστε από τον διαχειριστή του συστήµατός σας να ρυθµίσει τη δυνατότητα αναµονής κλήσεων για το τηλέφωνό σας. Όταν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιηµένη, εάν λάβετε µια νέα κλήση ενώ συνοµιλείτε ήδη σε µια άλλη, θα ακούσετε έναν ήχο αναµονής κλήσεων και θα δείτε τα στοιχεία αναγνώρισης του καλούντα. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε Απάντ. Για να επιστρέψετε στην αρχική κλήση, χρησιµοποιήστε το κουµπί Περιήγησης για να επιλέξετε την κλήση που επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Κράτηση. Για εναλλαγή µεταξύ κλήσεων, χρησιµοποιήστε το κουµπί Περιήγησης για να επιλέξετε την κλήση που επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Κράτηση για να συνεχίσετε την κλήση. Για να δηµιουργήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης µεταξύ εσάς και των άλλων δύο συνοµιλητών σας, επιλέξτε τις προγραµµατιζόµενες κλήσεις και πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Συµµετ. Ζητήστε από το διαχειριστή του συστήµατός σας να ρυθµίσει τη δυνατότητα αυτόµατης απάντησης για τις γραµµές σας. Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα στάθµευσης κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση και ανάκτηση σταθµευµένων κλήσεων" στη σελίδα 24. Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα λήψης κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ανακατεύθυνση µιας εισερχόµενης κλήσης στο τηλέφωνό σας" στη σελίδα 25. Πατήστε Αµ.Εκτρ. Η εισερχόµενη κλήση µεταβιβάζεται αυτόµατα στον χαιρετισµό του τηλεφωνητή σας. OL

12 Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Τερµατισµός µιας κλήσης Για να τερµατίσετε µια κλήση, κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΤέλΚλ. Σηµείωση Εάν πατήσετε ΤέλΚλ., δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε το ακουστικό πίσω στη θέση του για να τερµατίσετε την κλήση. Όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στη βάση του, το εικονίδιο ανοικτής γραµµής θα εµφανιστεί στην οθόνη παρόλο που δεν υπάρχουν ενεργές κλήσεις. Χρήση του µεγαφώνου Το τηλέφωνο IP 7905G και 7912G της Cisco διαθέτουν µεγάφωνο για ανοικτή ακρόαση. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ακουστικό µόνο για να ακούσετε κατά τη διάρκεια µιας κλήσης. Για να µιλήσετε σε µια κλήση, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό. Να ακούσετε τον άλλο οµιλητή στο µεγάφωνο Να ακούσετε τον άλλο οµιλητή χρησιµοποιώντας το ακουστικό Απενεργοποιήστε το µεγάφωνο και κλείστε τη γραµµή Να ρυθµίσετε την ένταση στο µεγάφωνο Πατήστε Παρακ. και στη συνέχεια κατεβάστε το ακουστικό. Θα µπορείτε να ακούτε την κλήση, αλλά δεν θα µπορείτε να µιλάτε στην κλήση. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε Παρ.εκτ. Πατήστε ΤέλΚλ. Πατήστε το επάνω ή το κάτω κουµπί της έντασης όταν χρησιµοποιείται το µεγάφωνο. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση έντασης ήχου του µεγαφώνου, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αποθήκευση. Συµβουλή Εάν ο διαχειριστής του συστήµατος έχει απενεργοποιήσει το µεγάφωνο στο τηλέφωνό σας, τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα Παρακ. και Παρ.εκτ. δεν θα είναι διαθέσιµα σε εσάς. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να πραγµατοποιήσετε και να παρακολουθήσετε κλήσεις. 12

13 Χρήση των δυνατοτήτων κράτησης και συνέχισης Μπορείτε να έχετε µόνο µία ενεργό κλήση κάθε φορά. Όλες οι άλλες συνδεδεµένες κλήσεις πρέπει να τεθούν σε κράτηση. Να θέσετε µια κλήση σε κράτηση Να καταργήσετε την κράτηση µιας κλήσης Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να θέσετε σε κράτηση και πατήστε Κράτηση. Το κουµπί Κράτηση θα ανάψει κόκκινο και τα στοιχεία αναγνώρισης του καλούντα θα αναβοσβήνουν στην οθόνη LCD. Επιλέξτε την κλήση της οποίας την κράτηση θέλετε να καταργήσετε και πατήστε Συνέχ. Η φωτεινή ένδειξη του κουµπιού Κράτηση θα σβήσει. Συµβουλές Όταν είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα κράτησης, συνήθως ακούγεται µουσική ή βόµβος. Γι' αυτόν το λόγο, δεν συνιστάται να θέτετε σε κράτηση µια κλήση συνδιάσκεψης. Όταν έχετε πολλές κλήσεις σε µία γραµµή, η ενεργός κλήση θα εµφανίζεται πάντα πρώτη στην οθόνη LCD. Οι κλήσεις που έχουν τεθεί σε κράτηση εµφανίζονται παρακάτω. Μπορείτε να θέσετε σε κράτηση έως και έξι κλήσεις, ανάλογα µε τον αριθµό των κλήσεων που έχουν διαµορφωθεί για τη γραµµή σας. Εάν θέλετε να διαµορφώσετε περισσότερες κλήσεις για τη γραµµή σας, απευθυνθείτε στην οµάδα υποστήριξης. OL

14 Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Μεταβίβαση µιας συνδεδεµένης κλήσης Με τη δυνατότητα µεταβίβασης µπορείτε να επαναπροωθήσετε µια συνδεδεµένη κλήση. Ο προορισµός είναι ο αριθµός στον οποίο θέλετε να µεταβιβάσετε την κλήση. Να µεταβιβάσετε µια κλήση χωρίς να συνοµιλήσετε µε τον αποδέκτη της µεταβίβασης Να συνοµιλήσετε µε τον αποδέκτη της µεταβίβασης πριν να µεταβιβάσετε την κλήση ("συµβουλευτική µεταβίβαση") Να µεταβιβάσετε µια τρέχουσα κλήση σε µια άλλη ("άµεση µεταβίβαση") Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε Μετάβ. και εισαγάγετε τον αριθµό προορισµού. Όταν ακούσετε το κουδούνισµα της εισερχόµενης κλήσης, πατήστε ξανά Μετάβ. Πατήστε Μετάβ. και εισαγάγετε τον αριθµό προορισµού. Περιµένετε έως ότου ο αποδέκτης της µεταβίβασης απαντήσει. Εάν δεχτεί την µεταβιβαζόµενη κλήση, πατήστε ξανά Μετάβ. Εάν ο αποδέκτης αρνηθεί να απαντήσει την κλήση, πατήστε το κουµπί Κράτηση για να επιστρέψετε στην αρχική κλήση. Επιλέξτε την πρώτη κλήση που θέλετε και πατήστε Άλλα > Επιλογή. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τη δεύτερη κλήση. Από µία επιλεγµένη κλήση, πατήστε Άλλα > Άµ.Μεταβ. Οι δύο κλήσεις συνδέονται µεταξύ τους και τερµατίζουν τη δική σας συµµετοχή στην κλήση. Εάν θέλετε να παραµείνετε στη γραµµή µε τους άλλους συµµετέχοντες, χρησιµοποιήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Συµµετ. για να δηµιουργήσετε µια συνδιάσκεψη. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγµατοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης" στη σελίδα 19. Συµβουλή εν µπορείτε να µεταβιβάσετε µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση. Πατήστε το κουµπί Κράτηση για να καταργήσετε την κράτηση µιας επιλεγµένης κλήσης και στη συνέχεια µεταβιβάστε την. Πραγµατοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης Η δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει σε τρεις ή περισσότερους συνοµιλητές να συµµετέχουν ταυτόχρονα σε µια κλήση. Το τηλέφωνο IP της Cisco που διαθέτετε υποστηρίζει διάφορους τύπους κλήσεων συνδιάσκεψης ανάλογα µε τις ανάγκες σας και τη διαµόρφωση του τηλεφώνου σας. Τα παρακάτω προγραµµατιζόµενα πλήκτρα συνδιάσκεψης ενδέχεται να είναι διαθέσιµα στο τηλέφωνό σας: Συνδιάσ χρησιµοποιήστε αυτό το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να πραγµατοποιήσετε τυπικές συνδιασκέψεις (3-16 συµµετέχοντες) καλώντας κάθε συµµετέχοντα χωριστά. Η τυπική (ή "ad hoc") δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων συνδιάσκεψης είναι µια προεπιλεγµένη δυνατότητα, η οποία είναι διαθέσιµη στα περισσότερα τηλέφωνα. 14

15 Συµµετ. χρησιµοποιήστε αυτό το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να πραγµατοποιήσετε µια τυπική συνδιάσκεψη (3-16 συµµετέχοντες) από διάφορες τρέχουσες κλήσεις σε µία µόνο γραµµή. Η τυπική (ή "ad hoc") δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων συνδιάσκεψης είναι µια προεπιλεγµένη δυνατότητα, η οποία είναι διαθέσιµη στα περισσότερα τηλέφωνα. Παρ.Συν. χρησιµοποιήστε αυτό το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να ξεκινήσετε µια τυπική κλήση συνδιάσκεψης σε µια κοινόχρηστη γραµµή. Αυτή η δυνατότητα είναι προαιρετική και είναι διαθέσιµη µόνο για κοινόχρηστες γραµµές. Ο διαχειριστής του συστήµατός σας θα πρέπει να τη ρυθµίσει για το τηλέφωνό σας. MeetMe χρησιµοποιήστε αυτό το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να πραγµατοποιήσετε µια συνδιάσκεψη (µπορεί να περιέχει έως 100 συµµετέχοντες, ανάλογα µε τη διαµόρφωση του τηλεφώνου σας) όπου θα πρέπει οι συµµετέχοντες να καλέσουν έναν καθορισµένο αριθµό σε µια συγκεκριµένη ώρα. Πρόκειται για µια προαιρετική δυνατότητα την οποία θα πρέπει να ρυθµίσει ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έναρξη ή συµµετοχή σε µια κλήση συνδιάσκεψης MeetMe" στη σελίδα 22. Έναρξη ή συµµετοχή σε µια τυπική κλήση συνδιάσκεψης Μια τυπική (ή "ad hoc") κλήση συνδιάσκεψης επιτρέπει σε 3 έως 16 άτοµα να συµµετέχουν σε µία µόνο κλήση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω. Να προσκαλέσετε άλλους καλούντες να συµµετάσχουν σε µια τυπική συνδιάσκεψη Να πραγµατοποιήσετε µια τυπική κλήση συνδιάσκεψης καλώντας συµµετέχοντες Να συµµετάσχετε σε µια τυπική κλήση συνδιάσκεψης Να συµµετάσχετε σε µια τυπική κλήση συνδιάσκεψης χρησιµοποιώντας µια κοινόχρηστη γραµµή Επιλέξτε µια οποιαδήποτε κλήση στη γραµµή και πατήστε Επιλογή. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε κλήση που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη. Από µία από τις επιλεγµένες κλήσεις, πατήστε Άλλα > Συµµετ. Οι επιλεγµένες κλήσεις προστίθενται αυτόµατα στη συνδιάσκεψη. Κατά τη διάρκεια µιας συνδεδεµένης κλήσης, πατήστε Άλλα > Συνδιάσ για να προσθέσετε άλλον ένα συνοµιλητή στην κλήση. Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου του συµµετέχοντα στη συνδιάσκεψη. Αφού συνδεθεί η κλήση και µιλήσετε στον συµµετέχοντα της συνδιάσκεψης, πατήστε ξανά Συνδιάσ για να προσθέσετε αυτόν το συνοµιλητή στην κλήση σας. Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να προσθέσετε όλους τους συµµετέχοντες. Απαντήστε στο τηλέφωνο όταν κουδουνίσει. εν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο για να συµµετάσχετε σε µια τυπική κλήση συνδιάσκεψης. Στο αποµακρυσµένο τηλέφωνο που διαθέτει µια κοινόχρηστη γραµµή, επιλέξτε την κλήση που θέλετε στην οποία θέλετε να συµµετάσχετε και πατήστε Παρ.Συν. OL

16 Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Να δείτε µια λίστα των συµµετεχόντων σε µια συνδιάσκεψη Να λάβετε µια ενηµερωµένη λίστα των συµµετεχόντων στη συνδιάσκεψη Να δείτε ποιος ξεκίνησε τη συνδιάσκεψη Να καταργήσετε έναν συµµετέχοντα από τη συνδιάσκεψη Να καταργήσετε τον συνοµιλητή που προστέθηκε τελευταίος από µια τυπική συνδιάσκεψη Να τερµατίσετε µια τυπική συνδιάσκεψη Επιλέξτε µια ενεργό συνδιάσκεψη και πατήστε ΛίστΣυν. Οι συµµετέχοντες εµφανίζονται µε τη σειρά στην οποία συµµετέχουν στη συνδιάσκεψη, από κάτω προς τα πάνω. Ενώ προβάλετε τη λίστα συνδιάσκεψης, πατήστε Ενηµ/ση. Ενώ προβάλετε τη λίστα συνδιάσκεψης, βρείτε το άτοµο που εµφανίζεται τελευταίο στη λίστα και υπάρχει ένας αστερίσκος δίπλα στο όνοµά του (*). Μεταβείτε στο όνοµα του συµµετέχοντα, επισηµάνετέ το και πατήστε Κατάργηση. Μπορείτε να καταργήσετε συµµετέχοντες από µια συνδιάσκεψη µόνο εφόσον ξεκινήσατε εσείς την κλήση συνδιάσκεψης. Πατήστε Τερ.Τελ ή επισηµάνετε το όνοµα του συµµετέχοντα που εµφανίζεται στην αρχή της λίστας συνδιάσκεψης και πατήστε Κατάργηση. Το άτοµο που προστέθηκε τελευταίο στη συνδιάσκεψη εµφανίζεται πρώτο στη λίστα. Μπορείτε να καταργήσετε συµµετέχοντες από µια συνδιάσκεψη µόνο εφόσον ξεκινήσατε εσείς την κλήση συνδιάσκεψης. Κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε ΤέλΚλ. Συµβουλές Όταν είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα κράτησης, ακούγεται µουσική ή βόµβος. Γι' αυτόν το λόγο, δεν συνιστάται να θέτετε σε κράτηση µια κλήση συνδιάσκεψης. Εάν όταν επιχειρείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή Συµµετ., εµφανιστεί το µήνυµα σφάλµατος "Χωρίς στοιχεία συµµετεχόντων", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τουλάχιστον ακόµη µία κλήση εκτός από την ενεργό κλήση, η οποία επιλέγεται αυτόµατα. 16

17 Βασικές εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων Προώθηση των κλήσεών σας σε άλλον αριθµό Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα προώθησης όλων των κλήσεών σας για να επαναπροωθήσετε τις εισερχόµενες κλήσεις σας από το τηλέφωνο IP της Cisco σε ένα άλλο τηλέφωνο. Συµβουλή Εισαγάγετε το τηλέφωνο στο οποίο θα προορίζονται όλες οι κλήσεις που προωθούνται ακριβώς όπως θα κάνατε εάν θα το καλούσατε από το τηλέφωνό σας. Εάν χρειάζεται, για παράδειγµα να συµπεριλάβετε τον κωδικό πρόσβασης, όπως το 9, ή τον κωδικό περιοχής, κάντε το. Να ρυθµίσετε τη δυνατότητα προώθησης κλήσεων στο τηλέφωνό σας Να ακυρώσετε τη δυνατότητα προώθησης κλήσεων στο τηλέφωνό σας Να ρυθµίσετε ή να ακυρώσετε τη δυνατότητα προώθησης κλήσεων στον υπολογιστή σας Να επαληθεύσετε ότι η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη Πατήστε Άλλα > ΠρΌλων και εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου στον οποίο θα προωθούνται όλες οι κλήσεις. Πατήστε Άλλα > ΠρΌλων. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα επιλογών χρήστη, επιλέξτε τη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε Προώθηση όλων των κλήσεων σε διαφορετικό αριθµό από το κύριο µενού. Μπορείτε να ρυθµίσετε ή να ακυρώσετε τη δυνατότητα προώθησης κλήσεων από την ιστοσελίδα προώθησης κλήσεων. (Για οδηγίες σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη" στη σελίδα 37.) Κοιτάξτε το εικονίδιο κατάστασης κλήσεων για τη γραµµή. Όταν η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται ένα κινούµενο βέλος πάνω από το εικονίδιο του τηλεφώνου και ένα µήνυµα στην περιοχή κατάστασης το οποίο δηλώνει τον αριθµό στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις. Συµβουλές Μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας σε ένα συµβατικό, αναλογικό τηλέφωνο ή σε ένα άλλο τηλέφωνο IP, αν και ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα προώθησης κλήσεων µόνο στους αριθµούς της εταιρείας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ακυρώσετε την προώθηση των κλήσεων στο τηλέφωνό σας, ακόµη και εάν έχετε ρυθµίσει αυτήν τη δυνατότητα από την ιστοσελίδα επιλογών χρήστη. 17

18 Εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων για προχωρηµένους Ανακατεύθυνση µιας εισερχόµενης κλήσης στο τηλέφωνό σας Η δυνατότητα λήψης κλήσεων σας επιτρέπει να ανακατευθύνετε µια κλήση που κουδουνίζει στο τηλέφωνο ενός συναδέλφου σας από το δικό σας τηλέφωνο για να µπορέσετε να την απαντήσετε. Η δυνατότητα λήψης κλήσεων είναι µια ειδική δυνατότητα την οποία µπορεί να διαµορφώσει ο διαχειριστής του συστήµατός σας, ανάλογα µε τις ανάγκες διεκπεραίωσης κλήσεων που έχετε και το εργασιακό περιβάλλον σας. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα εάν διεκπεραιώνετε τις κλήσεις από κοινού µε τους συναδέλφους σας. Να απαντήσετε σε µια κλήση που κουδουνίζει σε ένα άλλο εσωτερικό το οποίο ανήκει στην οµάδα σας Να απαντήσετε σε µια κλήση που κουδουνίζει σε ένα άλλο εσωτερικό το οποίο δεν ανήκει στην οµάδα σας Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε Άλλα > Λήψη. Η κλήση κουδουνίζει πλέον στο δικό σας τηλέφωνο. Πατήστε Απάντ. Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε Άλλα > ΛήψηΟµ. Επιλέξτε τον κωδικό αριθµό για τη λήψη κλήσεων οµάδας που σας παρέχει ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Η κλήση κουδουνίζει πλέον στο δικό σας τηλέφωνο. Πατήστε Απάντ. Σηµείωση Η "οµάδα" της δυνατότητας λήψης κλήσεων καθορίζεται από το διαχειριστή συστήµατος Κοινόχρηστες γραµµές Ο διαχειριστής συστήµατος ενδέχεται να σας δώσει µια "κοινόχρηστη" γραµµή. Οι δυνατότητες των κοινόχρηστων γραµµών δεν ισχύουν στις τυπικές, µη κοινόχρηστες γραµµές. Μια κοινόχρηστη γραµµή έχει δύο βασικές χρήσεις: Ένας χρήστης µπορεί να εφαρµόσει µια κοινόχρηστη γραµµή σε πολλά τηλέφωνα Για παράδειγµα, ηκοινόχρηστη γραµµής σας, το εσωτερικό 23456, εφαρµόζεται στο τηλέφωνο του γραφείου σας και στο τηλέφωνο του εργαστηρίου. Μια εισερχόµενη κλήση στο εσωτερικό κουδουνίζει τόσο στο τηλέφωνο του γραφείου σας όσο και στο τηλέφωνο του εργαστηρίου και εσείς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε από τα δύο τηλέφωνα για να απαντήσετε στην κλήση. Πολλά άτοµα χρησιµοποιούν από κοινού µια γραµµή Για παράδειγµα, ένας διευθυντής χρησιµοποιεί από κοινού µια γραµµή και έναν αριθµό εσωτερικού µε τον βοηθό του. Μια εισερχόµενη κλήση στον αριθµό εσωτερικού κουδουνίζει και στα δύο τηλέφωνα. 18

19 Αποµακρυσµένη χρήση Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις χρησιµοποιώντας µια κοινόχρηστη γραµµή ακριβώς όπως θα κάνατε χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε άλλη γραµµή ακόµη και όταν το τηλέφωνό σας εµφανίζει το µήνυµα "Αποµακρυσµένη χρήση". Η ένδειξη αυτή δηλώνει ότι ένας συνάδελφός σας µε τον οποίο χρησιµοποιείτε από κοινού τη γραµµή σας χρησιµοποιεί το τηλέφωνο. Όταν στο τηλέφωνο εµφανίζεται η ένδειξη "Αποµακρυσµένη χρήση", µπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες σχετικά µε την κλήση του συναδέλφου σας όπως, για παράδειγµα, τα στοιχεία του καλούµενου συνοµιλητή και τη διάρκεια της κλήσης. Αντίστοιχα, όταν χρησιµοποιείτε εσείς µια κοινόχρηστη γραµµή, οι πληροφορίες που αφορούν την κλήση σας ενδεχοµένως να εµφανίζονται στο τηλέφωνο του συνεργάτη σας. Εάν χρησιµοποιείτε µια κοινόχρηστη γραµµή αλλά δεν θέλετε οι άλλοι χρήστες να βλέπουν τις πληροφορίες των κλήσεών σας, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης για το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποτροπή προβολής µιας κλήσης σε κοινόχρηστη γραµµή ή συµµετοχής σε αυτήν από τρίτους" στη σελίδα 28 για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση της δυνατότητας ιδιωτικής κλήσης µε µια κοινόχρηστη γραµµή. Συµβουλή Εάν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιηµένη σε µια κοινόχρηστη γραµµή και πραγµατοποιήσετε µια κλήση, η ένδειξη "Αποµακρυσµένη χρήση" δεν θα εµφανιστεί στα άλλα τηλέφωνα που χρησιµοποιούν από κοινού τη γραµµή. Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων κλήσεων σε µια κοινόχρηστη γραµµή Ο διαχειριστής του συστήµατός σας µπορεί να διαµορφώσει την κοινόχρηστη γραµµή σας, ώστε να υποστηρίζει διαφορετικό αριθµό κλήσεων από τον αριθµό των συναδέλφων σας που χρησιµοποιούν τη γραµµή από κοινού µε εσάς. Έτσι, ενίοτε ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια νέα κλήση στην κοινόχρηστη γραµµή ενώ ο συνάδελφός σας να µπορεί. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι διαθέτετε ένα εσωτερικό κοινόχρηστης γραµµής, 78888, και ότι το τηλέφωνό σας έχει διαµορφωθεί ώστε να υποστηρίζει έως και τέσσερις κλήσεις σε αυτήν την κοινόχρηστη γραµµή. Ένας συνάδελφός σας όµως διαθέτει ένα τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει έως και πέντε κλήσεις στην ίδια κοινόχρηστη γραµµή, Εάν υπάρχουν ήδη τέσσερις ενεργές κλήσεις στην κοινόχρηστη γραµµή, το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΝέαΚλ. δεν θα είναι διαθέσιµο σε εσάς και δεν θα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια νέα κλήση χρησιµοποιώντας την κοινόχρηστη γραµµή. Ωστόσο, ο συνάδελφός σας θα µπορεί να πραγµατοποιήσει µια νέα κλήση στην κοινόχρηστη γραµµή επειδή το τηλέφωνό του υποστηρίζει πέντε κλήσεις στην κοινόχρηστη γραµµή και όχι τέσσερις. OL

20 Εργασίες διεκπεραίωσης κλήσεων για προχωρηµένους Συµµετοχή σε κλήση κοινόχρηστης γραµµής Εάν χρησιµοποιείτε µια κοινόχρηστη γραµµή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή παρέµβασης σε συνδιάσκεψη για να συµµετάσχετε σε µια κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη και να την µετατρέψετε σε τυπική συνδιάσκεψη. Έτσι, τόσο εσείς όσο και οι άλλοι συµµετέχοντες στην κλήση έχετε τις ίδιες δυνατότητες µε αυτές των τυπικών συνδιασκέψεων (για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγµατοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης" στη σελίδα 19) και µπορείτε να προσθέσετε και άλλους συνοµιλητές στην κλήση. Όταν χρησιµοποιείτε την επιλογή παρέµβασης σε συνδιάσκεψη, οι άλλοι συµµετέχοντες της κλήσης ακούν έναν βόµβο, υπάρχει µια µικρή διακοπή στην κλήση και οι πληροφορίες κλήσης στην οθόνη αλλάζουν. Όταν κλείσετε τη γραµµή, η κλήση διατηρείται ως κλήση συνδιάσκεψης, µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραµείνει τουλάχιστον τρεις συµµετέχοντες. Να προβάλετε τις ενεργές κλήσεις στην κοινόχρηστη γραµµή Να προστεθείτε σε µια κλήση που χρησιµοποιείται από απόσταση και να πραγµατοποιήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης Ελέγξτε την οθόνη του τηλεφώνου σας. Εάν υπάρχει η ένδειξη "Αποµακρυσµένη χρήση" υπάρχουν ενεργές κλήσεις στην κοινόχρηστη γραµµή. Θα εµφανιστούν οι πληροφορίες για όλες τις µη ιδιωτικές κλήσεις. Ωστόσο, εάν ένας συνεργάτης σας, µε τον οποίο χρησιµοποιείτε από κοινού την ίδια γραµµή, έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης και έχει ενεργές κλήσεις, δεν θα δείτε καµία ένδειξη ότι η γραµµή χρησιµοποιείται. Επιλέξτε την αποµακρυσµένη κλήση στην οποία θέλετε να συµµετάσχετε και πατήστε Παρ.Συν. Σηµείωση εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα Παρ.Συν. για να συµµετάσχετε σε µια κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη εάν ο υπεύθυνος έναρξης της ιδιωτικής κλήσης έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης. 20

21 Αποτροπή προβολής µιας κλήσης σε κοινόχρηστη γραµµή ή συµµετοχής σε αυτήν από τρίτους Εάν χρησιµοποιείτε µια κοινόχρηστη γραµµή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης για να µην επιτρέψετε σε άλλα άτοµα που χρησιµοποιούν από κοινού αυτήν τη γραµµή να προβάλουν τις κλήσεις που πραγµατοποιείτε στη συγκεκριµένη γραµµή ή να συµµετάσχουν σε αυτές. Να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ιδιωτικών κλήσεων για να αποτρέψετε τρίτους από την προβολή ή τη συµµετοχή σε οποιεσδήποτε κλήσεις σε µια κοινόχρηστη γραµµή Να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ιδιωτικών κλήσεων για να επιτρέψετε σε τρίτους να προβάλουν ή να συµµετάσχουν σε µια κοινόχρηστη γραµµή Πατήστε Άλλα > Ιδιωτικό. Όταν η δυνατότητα ιδιωτικών κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη, το εικονίδιο ενεργοποίησης ιδιωτικών κλήσεων εµφανίζεται δίπλα στον αριθµό του τηλεφώνου σας στην οθόνη LCD. Πατήστε Άλλα > Ιδιωτικό. Όταν η δυνατότητα ιδιωτικών κλήσεων είναι απενεργοποιηµένη, το εικονίδιο απενεργοποίησης ιδιωτικών κλήσεων εµφανίζεται δίπλα στον αριθµό του τηλεφώνου σας στην οθόνη LCD. Συµβουλές Εάν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιηµένη σε µια κοινόχρηστη γραµµή και πραγµατοποιήσετε µια κλήση, η ένδειξη "Αποµακρυσµένη χρήση" δεν θα εµφανιστεί στα άλλα τηλέφωνα που χρησιµοποιούν από κοινού τη γραµµή. εν θα υπάρχει καµία ένδειξη ότι η γραµµή χρησιµοποιείται. Εάν όλα τα τηλέφωνα που χρησιµοποιούν από κοινού την ίδια γραµµή έχουν ενεργοποιηµένη τη δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης, εξακολουθείτε να µπορείτε να πραγµατοποιείτε νέες κλήσεις χρησιµοποιώντας την κοινόχρηστη γραµµή. εν µπορείτε όµως να συµµετάσχετε σε κλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη χρησιµοποιώντας την κοινόχρηστη γραµµή. Η δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης ισχύει σε όλες τις κοινόχρηστες γραµµές στο τηλέφωνο. Συνεπώς, εάν έχετε πολλές κοινόχρηστες γραµµές στο τηλέφωνό σας και έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ιδιωτικής κλήσης, κανένα από τα άτοµα που χρησιµοποιούν µια γραµµή από κοινού µε το τηλέφωνό σας δεν θα µπορεί να προβάλει πληροφορίες των κλήσεών σας ή να συµµετάσχει σε αυτές σε οποιαδήποτε κοινόχρηστη γραµµή. OL

22 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του τηλεφώνου Προσαρµογή των ρυθµίσεων του τηλεφώνου Μπορείτε να προσαρµόσετε το τηλέφωνο IP της Cisco προσαρµόζοντας τις ρυθµίσεις, όπως περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες. Σηµείωση Μπορείτε να αποκτήστε πρόσβαση στις περισσότερες ρυθµίσεις από το τηλέφωνό σας, ωστόσο, κάποιες ρυθµίσεις είναι προσπελάσιµες από τις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσβαση στις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη" στη σελίδα 36. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις που είχατε αποθηκεύσει προηγουµένως στο τηλέφωνο, επιλέξτε Ρυθµίσεις > Άλλα > Επαναφ. Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτές τις ρυθµίσεις στις αρχικές ρυθµίσεις που είχαν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο όταν κατασκευάστηκε, επιλέξτε Ρυθµίσεις > Άλλα > Εργοστ. Όλες οι αλλαγές που είχαν αποθηκευτεί προηγουµένως θα καταργηθούν. 22

23 Ρύθµιση της έντασης Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο ρύθµισης και αποθήκευσης των επιπέδων έντασης στο τηλέφωνό σας. Να ρυθµίσετε το επίπεδο έντασης για µια κλήση Να ρυθµίσετε το επίπεδο έντασης για το κουδούνι Πατήστε το κουµπί έντασης κατά τη διάρκεια µιας κλήσης ή αφού ακουστεί ο ήχος κλήσης. Με αυτό τον τρόπο ρυθµίζεται το επίπεδο της έντασης για τη λειτουργία ήχου που χρησιµοποιείται τη δεδοµένη στιγµή. Για παράδειγµα, εάν αυξήσετε την ένταση ενώ χρησιµοποιείτε το ακουστικό, δεν θα επηρεαστεί η ένταση του µεγαφώνου. Πατήστε Αποθήκευση για να διατηρήστε το νέο επίπεδο έντασης ως προεπιλογή για τη συγκεκριµένη λειτουργία ήχου. Εάν θέλετε το τηλέφωνό σας να διατηρήσει αυτήν τη ρύθµιση έντασης, ακόµη και µετά από επανεκκίνηση, πατήστε το κουµπί Μενού και επιλέξτε Ρυθµίσεις > Αποθήκευση. Πατήστε το κουµπί έντασης ενώ το ακουστικό είναι κατεβασµένο. Η νέα ρύθµιση της έντασης του ήχου κωδωνισµού αποθηκεύεται αυτόµατα. Συµβουλή Εάν ρυθµίσετε την ένταση του ακουστικού ή του µεγαφώνου χωρίς να αποθηκεύσετε την αλλαγή, την επόµενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη συγκεκριµένη λειτουργία ήχου, ηένταση θα επανέλθει στο επίπεδο που είχε αποθηκευτεί την τελευταία φορά. OL

24 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του τηλεφώνου Προσαρµογή των ήχων κωδωνισµού Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο που παράγει το τηλέφωνό σας όταν κουδουνίζει, επιλέγοντας έναν ήχο της αρεσκείας σας, για να διακρίνετε το τηλέφωνό σας από τα κοντινά τηλέφωνα. Να αλλάξετε τον ήχο κωδωνισµού Πατήστε το κουµπί Μενού και επιλέξτε Ρυθµίσεις > Τύπος κωδωνισµού. Χρησιµοποιήστε το κουµπί περιήγησης για να κινηθείτε µέσα στη λίστα µε τους τύπους κωδωνισµών και πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναπ/γή για να ακούσετε τον επιλεγµένο τύπο κωδωνισµού. Όταν βρείτε τον κωδωνισµό που θέλετε, πατήστε Επιλογή και OK. Ρύθµιση των πλήκτρων µνηµών Μπορείτε να ρυθµίσετε µέχρι τέσσερα κουµπιά µνηµών στο τηλέφωνο IP 7905G και 7912G της Cisco. Ρυθµίστε τα κουµπιά µνήµης από τις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. (Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσβαση στις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη" στη σελίδα 36.) Σηµείωση Ο διαχειριστής του συστήµατός σας µπορεί να αντιστοιχίσει κουµπιά µνήµης στο τηλέφωνό σας. Επίσης µπορεί να περιορίσει τον αριθµό των κουµπιών µνήµης που µπορείτε να διαµορφώσετε. Να ρυθµίσετε τα κουµπιά µνηµών Να καταργήσετε έναν αριθµό από τη µνήµη Συνδεθείτε στις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη, επιλέξτε τη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη/Ενηµέρωση των µνηµών, από το κύριο µενού. Εισαγάγετε έναν αριθµό τηλεφώνου και αντιστοιχίστε µια ετικέτα σε κάθε διαθέσιµο κουµπί µνήµης. Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα έπρεπε να τον καλέσετε από το τηλέφωνο του γραφείου σας. Εάν χρειάζεται, για παράδειγµα να συµπεριλάβετε τον κωδικό πρόσβασης, όπως το 9, ή τον κωδικό περιοχής, κάντε το. Η ετικέτα που εισάγετε εµφανίζεται δίπλα στο κουµπί ταχείας κλήσης στην οθόνη σας. ιαγράψτε τον αριθµό τηλεφώνου και το σχετικό κείµενο στο παράθυρο Προσθήκη/Ενηµέρωση των µνηµών. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση των µνηµών για την πραγµατοποίηση κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγµατοποίηση εξερχόµενης κλήσης" στη σελίδα

25 Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τομέα διαχείρισης δικτύου στα παρακάτω στοιχεία: Τηλέφωνα: , Εσωτερικά: 1066, 1018, Με εκτίμηση, Κ.Υ.Τ.Ε.Π. 25

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Συνοπτικές Οδηγίες..4 1.1. Προβολή των αρχείων καταγραφής και κλήση μέσω αυτών.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής 1 ) Οθόνη 2 Χ 20 χαρακτήρων. 2 ) Προγραμματιζόμενα πλήκτρα διπλής λειτουργίας. 3 ) 2 nd Πλήκτρο επιλογής της δεύτερης λειτουργίας των πλήκτρων. 4 ) Transfer / Diversion

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant για το Cisco Unified Communications Manager 6.0

Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant για το Cisco Unified Communications Manager 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant για το Cisco Unified Communications Manager 6.0 Γραφεία Αµερικής Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς φορητού εσωτερικού τηλεφώνου. Έκδοση 1.0a

Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς φορητού εσωτερικού τηλεφώνου. Έκδοση 1.0a Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς φορητού εσωτερικού τηλεφώνου Έκδοση 1.0a Χρήση του φορητού εσωτερικού τηλεφώνου σας Λόγω των δυνατοτήτων προσαρμογής του συστήματος, οι Κωδικοί κλήσης και οι Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Οπτικού φωνητικού ταχυδρομείου, έκδοση 8.5 και επόμενες

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Οπτικού φωνητικού ταχυδρομείου, έκδοση 8.5 και επόμενες QUICK START GUIDE Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Οπτικού φωνητικού ταχυδρομείου, έκδοση 8.5 και επόμενες Τι είναι το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο; 2 Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο στο τηλέφωνό σας 2 Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Cisco IP Phone Messenger για Cisco Unified Presence Release 6.0(1)

Cisco IP Phone Messenger για Cisco Unified Presence Release 6.0(1) Cisco IP Phone Messenger για Cisco Unified Presence Release 6.0(1) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Γραφεία Αμερικής Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 15/05/2014 Περιεχόμενα ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Ενδιαφερόμενοι 5 2.2 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI 1/10 Επεξήγηση συμβόλων Έναρξη / λήξη χρονομέτρησης διάρκειας τηλεφωνήματος. Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη. Έλεγχος αριθμού που βρίσκεται αποθηκευμένος

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

VOLTE-TEL communications /

VOLTE-TEL communications  / 1 2 Σύντομος Οδηγός Χρήσης Σχετικά με το έντυπο που έχετε στα χέρια σας. Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης έχει ως σκοπό να σας επεξηγήσει τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνικού συστήματος τις AGFEO του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 6945 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/82

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 6945 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/82 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 6945 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/82 15/05/2014 Περιεχόμενα ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1 Υπηρεσία PTT Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 7975 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/83

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 7975 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/83 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 7975 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/83 15/05/2014 Περιεχόμενα ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Μοντέλο: CDX-PH201-ET15 Χαρακτηριστικά: Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα DSS ( Έλεγχος εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών) 13

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java αποτελεί εµπορικό σήµα της Sun Microsystems στις ΗΠΑ. Το λογότυπο SD αποτελεί εµπορικό σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD181/CD186 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows 2.3.1 Βασικές πληροφορίες συστήματος Για να δούμε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Πίνακας Ελέγχου», «Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Περιεχόµενα 1. Audio. 2. Σύστηµα Πλοήγησης... 3. Τηλέφωνο.... 4. Φωνητική Αναγνώριση. 5. Λοιπά. 1. Audio Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. www.philips.com/welcome CD290 CD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD290 CD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3 2 Το τηλέφωνό σας 4 Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0 Τεχνολογία Xerox ConnectKey.0 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD190 CD195

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD190 CD195 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD190 CD195 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS Συνεδριακό σύστημα

DICENTIS Συνεδριακό σύστημα DICENTIS Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο χρήσης DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Cisco Unified Communications Self Care Portal, έκδοση 10.5(1)

Οδηγός χρήσης του Cisco Unified Communications Self Care Portal, έκδοση 10.5(1) Οδηγός χρήσης του Cisco Unified Communications Self Care Portal, έκδοση 10.5(1) Πύλη αυτοεξυπηρέτησης ενοποιημένων επικοινωνιών 2 Ρυθμίσεις αυτοεξυπηρέτησης ενοποιημένων επικοινωνιών 2 Τηλέφωνα 4 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη του Cisco Unified Communications Self Care Portal, έκδοση 12.0(1)

Οδηγός χρήστη του Cisco Unified Communications Self Care Portal, έκδοση 12.0(1) Οδηγός χρήστη του Cisco Unified Communications Self Care Portal, έκδοση 12.0(1) Πρώτη έκδοση: 2017-08-17 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD191 CD196

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD191 CD196 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD191 CD196 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Μάθετε για τα κουµπιά, την οθόνη και τα εικονίδια του νέου σας τηλεφώνου. Κουµπιά Στην µπροστινή όψη του τηλεφώνου σας θα παρατηρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή είναι βελτιστοποιημένη για όλες τις συσκευές ios και Android, με ios 9.x ή νεότερη έκδοση και Android 4.4 ή νεότερη έκδοση.

Η εφαρμογή είναι βελτιστοποιημένη για όλες τις συσκευές ios και Android, με ios 9.x ή νεότερη έκδοση και Android 4.4 ή νεότερη έκδοση. Οδηγίες βήμα προς βήμα για την εφαρμογή Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψηφιακά βιβλία (e-books) σε μορφή «Adobe Digital Editions epub» και «Adobe Digital Editions PDF», αρχεία ήχου (e-audios),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ŠKODA CONNECT ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ŠKODA CONNECT ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ŠKODA CONNECT ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Connect Portal Για τη χρήση των online υπηρεσιών ŠKODA Connect απαιτείται προηγούμενη εγγραφή του χρήστη και του οχήματος στον ιστότοπο Connect Portal καθώς και η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 3: Ρυθμίσεις Oικιακής Ομάδας Τοπικού Δικτύου Η/Υ σε WINDOWS 7 & 8

Δραστηριότητα 3: Ρυθμίσεις Oικιακής Ομάδας Τοπικού Δικτύου Η/Υ σε WINDOWS 7 & 8 Δραστηριότητα 3: Ρυθμίσεις Oικιακής Ομάδας Τοπικού Δικτύου Η/Υ σε WINDOWS 7 & 8 Βιβλιογραφία: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17145/windows-homegroup-from-start-to-finish ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7902G της Cisco για το Cisco CallManager

Τηλέφωνο IP 7902G της Cisco για το Cisco CallManager Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7902G της Cisco για το Cisco CallManager Άδεια χρήσης και εγγύηση Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26 1 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή. Επικεφαλίδα Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 9/9 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον. Πατήστε το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία

Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία TοWΕΒ1000 5.1 διανέµει τα βασισµένα στο Web αποτελέσµατα στα δίκτυα των νοσοκοµείων. Ο διακοµιστής Web διανέµει τις µελέτες σε τυποποιηµένα προγράµµατα περιήγησης, όπως το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows 1. Βασικές Λειτουργίες των Windows Α - Εκκίνηση του Υπολογιστή και των Windows XP Για να εκκινήσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το κουμπί ανοίγματος της μονάδας συστήματος και το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα