ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 Aγαπητή µαθήτρια / Αγαπητέ µαθητή. Το µάθηµα της Ιστορίας στη Θεωρητική κατεύθυνση είναι το δεύτερο µάθηµα µε συντελεστή βαρύτητας µετά τα Αρχαία Ελληνικά. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο θα πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή σ ένα µάθηµα το οποίο φαίνεται φαινοµενικά «εύκολο», αλλά στο οποίο δυστυχώς παρατηρούνται κάθε χρόνο πολύ µεγάλα ποσοστά αποτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι σηµειώσεις που κρατάς στα χέρια σου, έχουν στόχο να σε βοηθήσουν να κατακτήσεις ουσιαστικά το γνωστικό αυτό αντικείµενο και να ανταποκριθείς µε επιτυχία στις απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων. Περιλαµβάνουν την εξεταστέα ύλη µε µορφή σχεδιαγραµµάτων και διευκρινίσεων, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η κωδικοποίηση και η αποµνηµόνευσή τους. Σε καµιά περίπτωση όµως τα σχεδιαγράµµατα αυτά δεν υποκαθιστούν το σχολικό βιβλίο, αποκλειστικά µε βάση το οποίο θα αξιολογηθεί το γραπτό σου στις εξετάσεις. Στις σηµειώσεις αυτές θα βρεις ποικιλία ασκήσεων, τόσο ως προς τη µορφή όσο και ως προς το βαθµό δυσκολίας, η επεξεργασία των οποίων στην τάξη ή στο σπίτι, θα σε βοηθήσει να εξοικειωθείς µε ανάλογες ασκήσεις των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσης, σε κάθε ενότητα υπάρχει επαρκής αριθµός ιστορικών πηγών και παραθεµάτων, η µελέτη των οποίων θα σε βοηθήσει να κατακτήσεις τον τρόπο ανάλυσής τους, ζήτηµα το οποίο «ταλαιπωρεί» πολλούς υποψηφίους κάθε χρόνο. Με συστηµατική εργασία και επιµονή το µάθηµα της Ιστορίας θα αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας για την επίτευξη των στόχων σου. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1

2 Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ 1. Το αγροτικό ζήτηµα Παράγοντες που οδήγησαν στην υποχώρηση του αγροτικού τοµέα και στην ευρωπαϊκή αγροτική µεταρρύθµιση στα τέλη του 19 ου και στις αρχές του 20 ου αιώνα. Κυριαρχία αγροτικού τοµέα κοινωνικά και παραγωγικά έως τον 19 ο αιώνα. Προοδευτική υποχώρηση του αγροτικού τοµέα µε τη βιοµηχανική επανάσταση στο «δυτικό κόσµο», η Ελλάδα κινείται µε αργούς ρυθµούς σε αυτή την κατεύθυνση. Η αγροτική µεταρρύθµιση προωθείται από τη στιγµή που η κατοχή γης έπαψε να είναι πηγή κοινωνικού και ταξικού κύρους. Ορισµός αγροτικής µεταρρύθµισης: Η κατάργηση των µεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτµηση των αξιοποιήσιµων εδαφών σε µικρές παραγωγικές µονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα. Πώς αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της έγγειας ιδιοκτησίας ως το Στον ελληνικό χώρο, το πρόβληµα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτη. Η προοδευτική διανοµή των εθνικών γαιών που προέκυψαν από τον επαναστατικό αγώνα του δηµιούργησε πλήθος αγροτών µε µικρές ή µεσαίες ιδιοκτησίες. Τα λίγα «τσιφλίκια» (= µεγάλα αγροκτήµατα φεουδαρχικού τύπου) που απέµειναν στην Αττική και στην Εύβοια δεν προκαλούσαν ιδιαίτερο πρόβληµα. Προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στον τοµέα της έγγειας ιδιοκτησίας µετά το ιεύρυνση ελληνικού κράτους : 1864 Επτάνησα, 1881 Θεσσαλία. Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι : α) διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσµό των κολίγων ( = καλλιεργητές ξένου κτήµατος που µοιράζονται την παραγωγή µε τον ιδιοκτήτη), β) άσκησαν πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για να κερδοσκοπήσουν από την πώληση σιταριού επεδίωξαν την επιβολή υψηλών δασµών (φόρων) στο εισαγόµενο από τη Ρωσία σιτάρι, ώστε να µπορούν να αυξάνουν την τιµή και στο δικό τους εγχώριο, προκαλώντας ακόµη και τεχνητές ελλείψεις. Πρώτη προσπάθεια αγροτικής µεταρρύθµισης: Νοµοθεσία Ρύθµιση: Η κάθε ελληνική κυβέρνηση αποκτούσε το δικαίωµα να απαλλοτριώνει (= να αφαιρεί αναγκαστικά την κυριότητα ενός κτήµατος από τον ιδιοκτήτη του) µεγάλες γεωργικές ιδιοκτησίες, ώστε να µπορεί να τις διανέµει στους ακτήµονες. υσκολίες εφαρµογής της νοµοθεσίας: Προκλήθηκαν τριβές και συγκρούσεις, µε πιο σηµαντική αυτή που έγινε στο χωριό Κιλελέρ (1910). Οι εξελίξεις προχώρησαν αργά µέχρι το τέλος των βαλκανικών πολέµων (1913), οπότε το ζήτηµα έγινε πιο περίπλοκο καθώς µέσα στα νέα όρια της χώρας (προστέθηκαν η Μακεδονία, η νότια Ήπειρος, η Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου), υπήρχαν πλέον και µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων. 2

3 εύτερη προσπάθεια- ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης: Νοµοθεσία Χρόνος Τόπος Φορέας: Στα ταραγµένα χρόνια του Α Παγκοσµίου πολέµου και του «εθνικού διχασµού» (= η διαµάχη µεταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου για την πολιτική και στρατιωτική στάση που θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσµίου πολέµου, + βλέπε σελ ), η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης. Στόχοι: 1. Η στήριξη και ο πολλαπλασιασµός των ελληνικών ιδιοκτησιών στις νεοαποκτηθείσες περιοχές (Μακεδονία, Ήπειρο, νησιά ανατολικού Αιγαίου), 2. Η αποκατάσταση των προσφύγων και η πρόληψη κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό χώρο. Αποτελέσµατα Συνέπειες: 1. Η απαλλοτρίωση των µεγάλων αγροτικών εκτάσεων έγινε δυνατή στα αµέσως µετά τον πόλεµο χρόνια ( ), όταν η αποκατάσταση των προσφύγων βρέθηκε στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος. 2. Η αναδιανοµή που έγινε έφτασε στο 85% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στη Μακεδονία και στο 68% στη Θεσσαλία. Στο σύνολο της χώρας ανήλθε στο 40%. 3. Η ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης οδήγησε την αγροτική οικονοµία της χώρας σε καθεστώς µικροϊδιοκτησίας. 4. Προβλήµατα δυσκολίες: Οι µικροκαλλιεργητές καθώς δεν είχαν εµπειρία εµπόρων δυσκολεύονταν να εµπορευµατοποιήσουν (πουλήσουν) την παραγωγή τους και συχνά έπεφταν θύµατα εκµετάλλευσης από τους εµπόρους. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα προωθήθηκε η ίδρυση της Αγροτικής τράπεζας, κρατικών οργανισµών παρέµβασης και παραγωγικών συνεταιρισµών. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην υποχώρηση της σπουδαιότητας του αγροτικού τοµέα στην Ευρώπη στα τέλη του 19 ου αιώνα και στην αγροτική µεταρρύθµιση; 2. Πότε ενσωµατώθηκαν στην Ελλάδα τα Επτάνησα και η Θεσσαλία; 3. Πώς αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της έγγειας ιδιοκτησίας στον ελλαδικό χώρο ως το 1864; 4. Ποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν στον τοµέα της έγγειας ιδιοκτησίας µετά το 1864; 5. Τι γνωρίζετε για την πρώτη προσπάθεια αγροτικής µεταρρύθµισης και τη νοµοθεσία του 1907; 6. Τι γνωρίζετε για την κύρια προσπάθεια ολοκλήρωσης της αγροτικής µεταρρύθµισης το 1917, ποια τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες στο ελληνικό κράτος; 3

4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι εντάσεις στο αγροτικό ζήτηµα οδήγησαν στην ψήφιση νόµων το: Α Β Γ Η πιο σηµαντική σύγκρουση για το αγροτικό ζήτηµα έγινε: Α. το 1910 στην Αττική Β. το 1907 στο Κιλελέρ Γ. το 1910 στο Κιλελέρ. το 1907 στην Αττική 3. Η ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης αποφασίστηκε: Α. από την κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1907 Β. από την κυβέρνηση Βενιζέλου στην Αθήνα το 1917 Γ. από την κυβέρνηση Βενιζέλου στην Αθήνα το από την κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το Το ποσοστό των εδαφών που αναδιανεµήθηκαν µετά την αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 ήταν: Α. 85% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στη Μακεδονία, 68% στη Θεσσαλία. και στο σύνολο της χώρας ανήλθε στο 40%. Β. 68% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στη Μακεδονία, 85% στη Θεσσαλία. και στο σύνολο της χώρας ανήλθε στο 40%. Γ. 68% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στη Μακεδονία, 40% στη Θεσσαλία. και στο σύνολο της χώρας ανήλθε στο 85%.. 40% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων στη Μακεδονία, 85% στη Θεσσαλία. και στο σύνολο της χώρας ανήλθε στο 68%. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Στον ελληνικό χώρο το πρόβληµα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτη. 2. Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 οδήγησε την αγροτική οικονοµία της χώρας σε καθεστώς µικροϊδιοκτησίας. 3. Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εσωτερικού που διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσµό των κολίγων. 4. Με τη βιοµηχανική επανάσταση η κυριαρχία του αγροτικού τοµέα παραγωγής άρχισε προοδευτικά να ανακάµπτει, λόγω της αναζήτησης πρώτων υλών για τα εργοστάσια. 5. Οι µικροκαλλιεργητές µετά την αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 διευκολύνονταν στην εµπορευµατοποίηση των προϊόντων τους, σε συνεργασία µε τους εµπόρους. 4

5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του στατιστικού πίνακα (σχολικό βιβλίο σελ. 44), να παρουσιάσετε τους στόχους και τα αποτελέσµατα της αγροτικής µεταρρύθµισης του Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία της ιστορικής πηγής (σχολικό βιβλίο σελ. 45), να παρουσιάσετε την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας κατά τον 19 ο αιώνα. 3. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τους στόχους και τις συνέπειες της αγροτικής µεταρρύθµισης του «Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό µέτρο που είχε εφαρµοστεί ως τότε στην Ελλάδα. ( ) Μολονότι όµως άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστηµα της µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας που επικρατούσε στην Πελοπόννησο, δεν µετέβαλλε ποιοτικά τον τρόπο παραγωγής, παρόλο που άλλαξε σε κάποιες περιοχές τις σχέσεις παραγωγής. ( ) Η αγροτική µεταρρύθµιση και ο συνακόλουθος τεµαχισµός της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση των επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, µε τη µορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήµατος». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ, σελ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τις συνέπειες από την ύπαρξη των τσιφλικιών στην πολιτική και οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας. «Ο αιφνίδιος σχηµατισµός της µεγάλης γαιοκτησίας (1881) από τους Έλληνες χρηµατιστές του εξωτερικού υποχρέωσε τον Χαρίλαο Τρικούπη (πρωθυπουργό της χώρας) να διαµορφώσει ένα σύστηµα προστασίας της τσιφλίκικης οικονοµίας. Καταρχήν ο Τρικούπης πενταπλασίασε το δασµό πάνω στα εισαγόµενα σιτηρά το Ο σκοπός του ήταν προφανής: να περιορίσει την εισαγωγή αλλοδαπού σιταριού, ώστε ο εγχώριος σίτος να υπερτιµηθεί και να διογκωθούν τα έσοδα των τσιφλικούχων. Παράλληλα κατάργησε τη φορολογία της δεκάτης που βάραινε τους τσιφλικάδες και την αντικατέστησε µε τον φόρο για τα «αροτρίωντα ζώα» που βάραινε τους καλλιεργητές. Έτσι οι γαιοκτήµονες πέρασαν σε ακόµα πιο επιθετική συµπεριφορά καθώς περιόρισαν τις καλλιεργούµενες εκτάσεις για δύο λόγους: α) για να πετύχουν υπερτίµηση των σιτηρών στην εγχώρια αγορά και β) για να απελευθερώσουν εκτάσεις προς ενοικίαση στην αποδοτικότατη νοµαδική κτηνοτροφία». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος Ι, σελ 70. 5

6 2. Τα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος Αίτια περιορισµένης επιρροής του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα κατά τον 19 ο αι. Στο τέλος του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα συναντάµε σοσιαλιστικές οµάδες και εργατικές οµαδοποιήσεις µε µικρότερη πολιτική και κοινωνική επιρροή από τα αντίστοιχα κινήµατα σε βιοµηχανικές χώρες της ύσης αλλά και σε βαλκανικές χώρες (π.χ. Βουλγαρία). Αίτια: 1. Η απουσία µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων οδήγησε σε καθυστέρηση. 2. Στα µεγάλα δηµόσια έργα της περιόδου, σηµαντικό ποσοστό του εργατικού δυναµικού προερχόταν από το εξωτερικό ή ήταν πρόσκαιρης απασχόλησης. 3. Πιο σταθερό εργατικό δυναµικό δούλευε στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και εκδηλώθηκαν οι πρώτες εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο, 1896). 4. Στον ιδεολογικό τοµέα η επικράτηση της Μεγάλης ιδέας (1) (ορισµός :σελ ) εµπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών µε κοινωνικό και ταξικό περιεχόµενο. Αίτια ανάπτυξης του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα κατά τον 20 ο αι. α) Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων (δηλαδή µετά το 1913) 1. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης, µιας πόλης µε σηµαντικό βιοµηχανικό υπόβαθρο και κοσµοπολίτικο χαρακτήρα. 2. Η ίδρυση της Φεντερασιόν : Ορισµός = Μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, µε πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, η οποία απετέλεσε σηµαντικό δίαυλο για τη διάδοση της σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. Β) Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσµίου πολέµου ( ) και µετά τη λήξη του. 1. Οι πιέσεις που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία (από διάφορα πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα). 2. Η εµπλοκή της χώρας σε διεθνείς υποθέσεις ( είσοδος ή όχι στον πόλεµο). 3. Ο αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης ( Οκτωβριανή επανάσταση 1917, άνοδος στην εξουσία των Ρώσων εργατών κοµµουνιστών, που έγινε πρότυπο και για της Έλληνες εργάτες). 4. Ίδρυση Γ.Σ.Ε.Ε. που συµπεριέλαβε κλαδικά και τοπικά σωµατεία. 5. Ίδρυση Σ.Ε.Κ.Ε.(1918), το οποίο λίγο αργότερα προσχώρησε στην Τρίτη Κοµµουνιστική διεθνή (= διεθνές συνέδριο στο οποίο συµµετείχαν κοµµουνιστικά και σοσιαλιστικά κόµµατα από διάφορες χώρες µε στόχο την προώθηση της ιδεολογίας τους και τον συντονισµό των ενεργειών τους) και µετονοµάστηκε σε Κ.Κ.Ε.(1924) (βλέπε και σελίδα 97-98). 6

7 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Για ποιους λόγους ήταν περιορισµένη η κοινωνική και πολιτική επιρροή των σοσιαλιστικών οµάδων και των εργατικών οµαδοποιήσεων στο τέλος του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα; 2. Ποια ήταν η εξέλιξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήµατος στην Ελλάδα κατά της πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα και πού οφειλόταν; 3. Να δώσετε σύντοµο ορισµό για τη Φεντερασιόν. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Στο τέλος του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα συναντάµε σοσιαλιστικές οµάδες και κοµµουνιστικές οµαδοποιήσεις. 2. Στη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου εργάστηκαν πολλοί Γάλλοι εργάτες. 3. Η επικράτηση της Μεγάλης ιδέας εµπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών µε κοινωνικό και ταξικό περιεχόµενο. 4. Ο αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης οδήγησε το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνηµα της Ελλάδας σε ταχύτατο µαρασµό. 5. Στο τέλος του Α παγκοσµίου πολέµου ιδρύθηκε η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Σ.Ε.Κ.Ε. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τα στοιχεία της ιστορικής πηγής (σχολικό βιβλίο σελ. 47), να παρουσιάσετε της συνθήκες εργασίας των Ελλήνων εργατών κατά τον 19 ο αιώνα. 2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εργατική τάξη και το εργατικό κίνηµα ως το 1910 και τα αίτια που τους οδήγησαν στην κατάσταση αυτή. «Η εργατική τάξη, έως το 1910, δεν κατόρθωσε να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο της κοινωνικές εξελίξεις του τόπου. Η συνδικαλιστική της οργάνωση δεν ξεπερνά το επίπεδο του συντεχνιακού σωµατείου (στο ίδιο σωµατείο συµµετέχουν εργάτες και εργοδότες), ενώ η πολιτική της οργάνωση είναι ανύπαρκτη. Η έλλειψη σαφών και προσδιορισµένων στόχων, οι διενέξεις µεταξύ των σοσιαλιστών καθώς και το εχθρικό πολιτικό κλίµα µέσα στο οποίο έδρασαν οι 7

8 πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός οργανωµένου εργατικού κινήµατος ικανού να παρεµβαίνει και να διεκδικεί λύσεις προς όφελος των εργατών. Οι εργάτες παρέµεναν χωρίς κοινωνικά δικαιώµατα και νοµική κατοχύρωση. Εξάλλου το εργατικό δυναµικό της χώρας ήταν έως τότε ολιγάριθµο εξαιτίας της βιοµηχανικής υπανάπτυξης του τόπου». «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη» Β. Σκουλάτου Ν. ηµακόπουλου Σ. Κόνδη Ο.Ε..Β., Αθήνα 2003,σελ

9 3 Οι οικονοµικές συνθήκες κατά την περίοδο Βενιζελισµός (Ορισµός) Η νέα πολιτική αντίληψη, η οποία εµφανίστηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο και εκφράστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι δύσκολο να ορίσουµε µε λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν η πολιτική αυτή, όµως: στον οικονοµικό τοµέα: θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως µοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισµού. Το ελληνικό κράτος θα έπρεπε δηλαδή να επιδιώξει την ενσωµάτωση του εκτός συνόρων ελληνισµού και µε µια νέα κρατική υπόσταση να διεκδικήσει τη θέση του στο σύγχρονο κόσµο. Προϋποθέσεις: θεσµικός εκσυγχρονισµός (= π.χ. βελτίωση της νοµοθεσίας), που θα καθιστούσε το κράτος αποτελεσµατικό και αξιόπιστο. προσήλωση στην ιδέα ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων του έθνους ( π.χ. παροχή βοήθειας από το κράτος στην αστική τάξη, δηλ. έµποροι, βιοτέχνες, τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιοµήχανοι). Συνεργασία στήριξη ελληνικής αστικής τάξης προς τον Ελ. Βενιζέλο. Η ελληνική αστική τάξη πλούτιζε σε όλη τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου (λιµάνια της νότιας Ρωσίας, λεκάνη του ούναβη, εσωτερικό της Ρουµανίας, στον Πόντο, και τα µικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σµύρνη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αίγυπτο, στο Σουδάν, στην Αλεξάνδρεια) και φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει και πολιτικά στο χώρο που άπλωνε της οικονοµικές της δραστηριότητες. Ο πλούτος της µπορούσε να διασφαλιστεί µέσα από τη δηµιουργία ενός ισχυρού αστικού κέντρου, µιας περιφερειακής δύναµης ικανής να παρεµβαίνει και να προστατεύει τα συµφέροντα των πολιτών της, ιδιαίτερα σε µια περίοδο έξαρσης των εθνικιστικών κινηµάτων. Για τους λόγους αυτούς η Μεγάλη Ιδέα (2 + σελ. 46) και οι προϋποθέσεις της, ο εκσυγχρονισµός του κράτους, απετέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά, πολιτικά και οικονοµικά ερείσµατα (= υποστηρίγµατα) για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας µε πιθανότητες επιτυχίας. Στα χρόνια της προσπάθειας αυτής οι προϋπολογισµοί του κράτους υπήρξαν πλεονασµατικοί (= τα έσοδα υπήρξαν µεγαλύτερα από τα έξοδα). 1911: έσοδα = , έξοδα: , παρά της αυξηµένες στρατιωτικές δαπάνες. 1910:Η αγροτική(σταφιδική) κρίση και οι συνέπειες της µετανάστευσης στην Αµερική. Η αγροτική κρίση αντιµετωπίστηκε µε υπερπόντια (= πέρα από τον Ατλαντικό ωκεανό) µετανάστευση στις Η.Π.Α.. Θετικές συνέπειες: α) εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις που δηµιούργησε η σταφιδική κρίση (δηλ. αποφύγαµε της εξεγέρσεις λόγω ανεργίας, εξαιτίας της αδυναµίας πώλησης στο εξωτερικό της ελληνικής σταφίδας) και β) ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου µέσω των πολύ σηµαντικών εµβασµάτων (= αποστελλόµενο χρηµατικό ποσό) των µεταναστών. 9

10 Οι συνέπειες των βαλκανικών πολέµων 1. Το κόστος των βαλκανικών πολέµων ήταν σηµαντικό, δεν κλόνισε όµως την εθνική οικονοµία. 1. Η Ελλάδα ενσωµάτωσε πλούσιες περιοχές (Ήπειρο, υτική και Κεντρική Μακεδονία, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη) και εκατοµµύρια νέους κατοίκους. Τα εδάφη αυξήθηκαν κατά 70% περίπου ( από σε τετρ. χλµ.) και ο πληθυσµός κατά 80% (από σε κατοίκους) 1. Νέες οικονοµικές προοπτικές: Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το πλείστον πεδινά και αρδευόµενα, πράγµα που δηµιουργούσε άριστες προοπτικές για τη γεωργική παραγωγή. 1. Το κυριότερο πρόβληµα ήταν η παρουσία ισχυρών µειονοτικών οµάδων στις περιοχές αυτές. Στη σχετικά οµοιογενή Ήπειρο δίπλα στους Έλληνες υπήρχαν το 1914, µουσουλµάνοι αλβανικής κυρίως καταγωγής και µερικές χιλιάδες Εβραίοι. 1. Η Ελλάδα έγινε υπολογίσιµη πλέον δύναµη και η εµπιστοσύνη που ενέπνεε στις διεθνείς αγορές του χρήµατος και των πιστώσεων (= δανείων) αυξήθηκε σηµαντικά. Η χώρα ήταν έτοιµη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωµάτωσης των νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο Α Παγκόσµιος πόλεµος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να παρουσιάσετε σύντοµα την έννοια του «Βενιζελισµού» στον οικονοµικό τοµέα. 2. Ποια κοινωνική τάξη συνεργάστηκε µε τον Ελ. Βενιζέλο στην πραγµατοποίηση των ιδεών του και για ποιους λόγους; 3. Πώς αντιµετωπίστηκε η αγροτική κρίση του 1910 και ποιες οι συνέπειες της αντιµετώπισής της; 4. Ποιες οι θετικές και ποιες οι αρνητικές συνέπειες των βαλκανικών πολέµων; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Το 1911 τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισµού ήταν αντίστοιχα: α τα έσοδα και τα έξοδα β τα έσοδα και τα έξοδα γ τα έσοδα και τα έξοδα δ τα έσοδα και τα έξοδα 2. Μετά το τέλος των βαλκανικών πολέµων: α. Τα εδάφη αυξήθηκαν κατά 40% και ο πληθυσµός κατά 50% β. Τα εδάφη αυξήθηκαν κατά 50% και ο πληθυσµός κατά 60% γ. Τα εδάφη αυξήθηκαν κατά 60% και ο πληθυσµός κατά 70% δ. Τα εδάφη αυξήθηκαν κατά 70% και ο πληθυσµός κατά 80% 10

11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Στην περίοδο η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή πολεµική ετοιµότητα. 2. Το κόστος των βαλκανικών πολέµων κλόνισε την ελληνική εθνική οικονοµία. 3. Η µετανάστευση στις Η.Π.Α. κατά το 1910 ενίσχυσε την οικονοµία της υπαίθρου µέσω των εµβασµάτων των µεταναστών. 4. Η Μεγάλη Ιδέα και οι προϋποθέσεις της απετέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά, πολιτικά και οικονοµικά ερείσµατα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας. 5. Μετά το τέλος των βαλκανικών πολέµων το κύριο πρόβληµα υπήρξε η υπερβολική αύξηση του πληθυσµού της χώρας σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές, όπως στην Ήπειρο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας το ιστορικό παράθεµα που ακολουθεί και το περιεχόµενο του στατιστικού πίνακα (σχολικό βιβλίο σελ. 49), να δικαιολογήσετε την αύξηση των Ελλήνων µεταναστών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20 ου αιώνα και να παρουσιάσετε τα αίτια και τις συνέπειες της ενέργειας αυτής για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία. «Η µετανάστευση στις Η.Π.Α. κυρίως σε ότι αφορά τις άµεσες αιτίες τηςαποτελεί απάντηση σ ένα περιστασιακό πρόβληµα των Ελλήνων µικροκαλλιεργητών, τη σταφιδική κρίση που συντάραξε την Πελοπόννησο το διάστηµα ( ) Ανεξάρτητα από τα συνολικά αποτελέσµατα που είχε το φαινόµενο στην ελληνική οικονοµία, είναι σαφές ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην ενίσχυση των µικρών αγροτικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Παρατηρεί ο Πολύζος ότι το άθροισµα των κεφαλαίων που αποστέλλονται από τους µετανάστες, αντιπροσώπευε συχνά τεράστια ποσά Υπολογίζεται ότι σ ένα χωριό ορεινής περιοχής, από τις χρυσές δραχµές (ύψος των ετήσιων εξόδων του πληθυσµού) οι δηλαδή το 40% καλυπτόταν από τα εµβάσµατα των οµογενών της Αµερικής». Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ

12 2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τη θεωρία του Βενιζελισµού και τις συνέπειες επιδιώξεις της σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. «Με την επικράτηση του Βενιζέλου και του κόµµατος των Φιλελευθέρων προωθούνται οι µεταρρυθµίσεις εκείνες που οδηγούν προς τον αστικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας, γίνονται τα πρώτα βήµατα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου αστικού κράτους κατά τα πρότυπα των δυτικών δηµοκρατιών. ( ) Οι απόψεις του Βενιζέλου εκφράζουν και τις τάσεις της εθνικής αστικής τάξης, η οποία επιδιώκει τη δηµιουργία ενός ρωµαλέου εθνικού αστικού κράτους. Επιδιώκουν τη δηµιουργία διευρυµένης εσωτερικής αγοράς και τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου και οργανωµένου εθνικού κέντρου, το οποίο θα τους παρείχε όλα τα εχέγγυα για επενδυτική δραστηριότητα». «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη» Β. Σκουλάτου Ν. ηµακόπουλου Σ. Κόνδη Ο.Ε..Β., Αθήνα 2003,σελ.29,76 3. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας τις πληροφορίες του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να αναφερθείτε στην πολιτική αντίληψη του Βενιζελισµού και στους λόγους για τους οποίους η αστική τάξη στήριξε την πολιτική αυτή. «Πέρα και πίσω από το χάρισµα του ηγέτη, η ανεπανάληπτη δυναµική του Βενιζελισµού πηγάζει από έναν εξίσου ανεπανάληπτο συνδυασµό αστικού εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού, σε αδιάσπαστη και διαλεκτική ενότητα. Από την πρώτη στιγµή, το 1910, ο εκσυγχρονισµός τέθηκε στην υπηρεσία της εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υπηρέτησε τον εκσυγχρονισµό µέχρι τέλους, προσφέροντας του την αναντικατάστατη πολιτική και ιδεολογική νοµιµοποίηση.( ) Κατά την πρώτη κυρίως περίοδο του Βενιζελισµού ( ), ο αστικός εκσυγχρονισµός συναρθρώθηκε µε τον αλυτρωτισµό, µε ιδεολογικό επιστέγασµα τη Μεγάλη Ιδέα.( ) Ως ανεπανάληπτος συνδυασµός αστικού εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού, ο Βενιζελισµός στηρίχθηκε σε εξίσου ανεπανάληπτες ιστορικές προϋποθέσεις. Εκµεταλλεύτηκε αδίστακτα και δηµιουργικά µια σειρά από διεθνείς συγκυρίες, που προσέφεραν τις καλύτερες αλλά και τελευταίες ευκαιρίες πραγµάτωσης της Μεγάλης ιδέας, ως συνεπούς και ρεαλιστικού αλυτρωτισµού. Για πρώτη και τελευταία φορά, άλλωστε, τα συµφέροντα του βρετανικού ιµπεριαλισµού συνέπεσαν και συµπορεύτηκαν µε τις ελληνικές εθνικές επιδιώξεις». Γ.Θ. Μαυροκορδάτου, «Βενιζελισµός και αστικός Εκσυγχρονισµός», σελ

13 4. Ο Α Παγκόσµιος πόλεµος ( ) Συνθήκες - εξελίξεις κάτω από τις οποίες η Ελλάδα έλαβε µέρος στον Α Π.Π. Ο Εθνικός ιχασµός: Η σύγκρουση δηλαδή µεταξύ του παλατιού (βασιλιά Κωνσταντίνου) και του πρωθυπουργού Βενιζέλου για την είσοδο ή όχι της Ελλάδας στον Α Π.Π. ( + βλέπε σελ ) Η άσκοπη και δαπανηρή επιστράτευση του 1915 (Σεπτέµβριος 1915: Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος κηρύττει επιστράτευση του ελληνικού στρατού προς βοήθεια της συµµάχου Σερβίας εναντίον της Βουλγαρίας. Κάτι τέτοιο όµως θα σήµαινε έξοδο της Ελλάδας στον πόλεµο και η ενέργεια αυτή ακυρώθηκε από τον βασιλιά). Η δηµιουργία κυβέρνησης εθνικής Άµυνας (φιλοβενιζελικής) στη Θεσσαλονίκη και η διάσπαση της χώρας σε δύο ουσιαστικά κράτη. Ο συµµαχικός αποκλεισµός και οι συγκρούσεις ( Οι Αγγλογάλλοι το 1916 αποκλείουν τη νότια Ελλάδα και µε το ναυτικό τους απαγορεύουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, πιέζοντας τη χώρα για έξοδο στον πόλεµο στο πλευρό τους), είχαν οπωσδήποτε µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος και υπονόµευσαν πολλά από τα κεκτηµένα της προηγούµενης περιόδου. Το 1917 µε την επέµβαση των συµµάχων η χώρα ενοποιείται υπό τον Βενιζέλο και αδυνατεί να αναλάβει το κόστος της συµµετοχής της στον πόλεµο χωρίς εξωτερική αρωγή (= βοήθεια). Οι σύµµαχοι προχώρησαν τότε σ έναν ιδιόµορφο δανεισµό της χώρας, που θα είχε οδυνηρές συνέπειες στο µέλλον. Ο θεωρητικός δανεισµός του 1917 και οι συνέπειές του στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. Οι Μεγάλες δυνάµεις ενέκριναν θεωρητικό δανεισµό προς την Ελλάδα, δηλαδή τα ποσά δεν εκταµιεύτηκαν ποτέ ούτε δόθηκαν στην Ελλάδα, αλλά χρησιµοποιήθηκαν ως κάλυµµα εγγύηση για την έκδοση πρόσθετου χαρτονοµίσµατος, ένα είδος αποθέµατος σε χρυσό και σε συνάλλαγµα, που δεν βρισκόταν όµως υπό τον έλεγχο της χώρας. 13 Αγγλία: λίρες Γαλλία: γαλλικά φράγκα Η.Π.Α.: δολάρια Η.Π.Α. Χρήση του δανείου = Χρηµατοδότηση της συµµετοχής της χώρας: α) στο µακεδονικό µέτωπο (εκδίωξη Βουλγάρων και Γερµανών από τις περιοχές της Μακεδονίας). β) στην εκστρατεία στην Ουκρανία και στην Κριµαία (αποστολή ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος στο πλευρό των Αγγλογάλλων εναντίον των Ρώσων κοµµουνιστών. Η εκστρατεία απέτυχε). γ) στην πρώτη φάση της στρατιωτικής εµπλοκής στη Μικρά Ασία ( έως το 1920 που παρέµεινε πρωθυπουργός ο Βενιζέλος). Οι δυσµενείς συνέπειες της ιδιόµορφης νοµισµατικής ισορροπίας:

14 α) Το Νοέµβριο του 1920 νικήθηκε η φιλοσυµµαχική (προς τους Αγγλογάλλους) κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου και την εξουσία ανέλαβαν τα φιλοβασιλικά κόµµατα που έσπευσαν να επαναφέρουν στην εξουσία τον ανεπιθύµητο στους συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνο ( ο οποίος ήταν Γερµανόφιλος). β) Οι σύµµαχοι (Αγγλογάλλοι) απέσυραν την κάλυψη του χαρτονοµίσµατος και ένα σηµαντικό τµήµα του νοµίσµατος που κυκλοφορούσε έµεινε χωρίς αντίκρισµα. γ) Από το 1918 και µετά ο κρατικός ισολογισµός (σύγκριση εσόδων εξόδων) έκλεινε µε παθητικό (τα έξοδα του κράτους ήταν µεγαλύτερα από τα έσοδα) δ) Η παρουσία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό και δαπανηρό πόλεµο. ε) Η διχοτόµηση της δραχµής (Ορισµός): Το Μάρτιο του 1922 τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα (= τα οικονοµικά στοιχεία του κράτους) έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο το οποίο αντιµετωπίστηκε µε έναν πρωτότυπο τρόπο εσωτερικού αναγκαστικού δανεισµού, τη διχοτόµηση του νοµίσµατος. Το αριστερό τµήµα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόµενης αξίας, ενώ το δεξιό ανταλλάχθηκε µε οµόλογα του δηµοσίου. Η επιχείρηση στέφθηκε µε επιτυχία, το κράτος απέκτησε δραχµές και το πείραµα επαναλήφθηκε το 1926, χωρίς όµως να αποφευχθεί η Μικρασιατική καταστροφή και οι βαρύτατες συνέπειές της. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Kάτω από ποιες συνθήκες πραγµατοποιήθηκε η συµµετοχή της Ελλάδας στον Α Παγκόσµιο πόλεµο; 2. Πώς αντιµετώπισε η Ελλάδα τις οικονοµικές υποχρεώσεις που δηµιούργησε η συµµετοχή της στον Α Παγκόσµιο πόλεµο; 3. Πώς αξιοποιήθηκαν τα δάνεια των Μεγάλων δυνάµεων προς την Ελλάδα κατά την περίοδο ; 4. Πώς αντιµετωπίστηκε από τα φιλοβασιλικά κόµµατα το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο του 1922; 5. Ποιες συνέπειες είχε η εκλογική ήττα του Βενιζέλου το Νοέµβριο του1920 στην οικονοµία της χώρας; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της Ελλάδας έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο το: α) Νοέµβριο του 1922 β) Μάιο του 1922 γ) Μάρτιο του 1922 δ) Μάρτιο Το κράτος µε τη διχοτόµηση της δραχµής το 1922 συγκέντρωσε: 14

15 α) δραχµές β) δραχµές γ) δραχµές δ) δραχµές ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Το Νοέµβριο του 1920 Ελ. Βενιζέλος έχασε τις εκλογές και την εξουσία ανέλαβαν τα φιλοβασιλικά κόµµατα. 2. Το Μάρτιο του 1922 το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο αντιµετωπίστηκε µε εξωτερικό δανεισµό. 3. Όταν, µε την επέµβαση των Συµµάχων ενοποιήθηκε η χώρα υπό το βασιλιά Κωνσταντίνο το 1917, στάθηκε αδύνατο να επωµισθεί το βάρος του πολέµου χωρίς εξωτερική αρωγή. 4. Η «διχοτόµηση της δραχµής» υπήρξε ο τρόπος µε τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση αντιµετώπισε το κόστος του Α Παγκοσµίου Πολέµου. 5. Από το 1918 και µετά, ο κρατικός ισολογισµός έκλεινε µε παθητικό, ενώ η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό και δαπανηρό πόλεµο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τις συνθήκες εισόδου της Ελλάδας στον Α Παγκόσµιο πόλεµο. «Το χάσµα που χώριζε τον βασιλιά (Κωνσταντίνο) από τον χαρισµατικό πρώην πρωθυπουργό(ελ. Βενιζέλο) ήταν αγεφύρωτο.( ) Ο Βενιζέλος είχε ταυτιστεί εντελώς µε µια επιθετική πολιτική επιδιώκοντας την πραγµάτωση της Μεγάλης Ιδέας, ενώ ο βασιλιάς και οι υποστηρικτές του ήταν οπαδοί µιας «µικρής αλλά έντιµης Ελλάδας», η οποία έπρεπε πρώτα να εδραιώσει την κυριαρχία στα νέα εδάφη (των βαλκανικών πολέµων) και µετά να επιδοθεί σε ριψοκίνδυνες αλυτρωτικές περιπέτειες.( ) Τον Αύγουστο του 1916, φιλοβενιζελικοί αξιωµατικοί του στρατού στη Θεσσαλονίκη µε την υποστήριξη της οργάνωσης Εθνικής Άµυνας ήταν υπέρ της Αντάντ (Αγγλογάλλοι) οργάνωσαν κίνηµα κατά της βασιλικής κυβέρνησης.( ) Τον εκέµβριο του 1916 βρετανικές και γαλλικές δυνάµεις αποβιβάστηκαν στον Πειραιά για να εξαναγκάσουν σε ουδετερότητα τις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της βασιλικής κυβέρνησης, να επιβάλουν την απαίτηση για παράδοση του πολεµικού υλικού και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της σιδηροδροµικής γραµµής προς τον βορρά». Richard Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, , σελ

16 2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο των παρακάτω ιστορικών παραθεµάτων να παρουσιάσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η «διχοτόµηση της δραχµής» και τα αποτελέσµατά της στην ελληνική οικονοµία. «Οι προσπάθειες του Γούναρη για δανειοδότηση από το εξωτερικό αποτυγχάνουν. Οι Αγγλογάλλοι έχουν ακυρώσει όλες τις πιστώσεις από την εποχή της επανόδου του (βασιλιά) Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Ο (πρωθυπουργός) Γούναρης αναγκάζεται να ακολουθήσει αντιλαϊκή δηµοσιονοµική πολιτική. Ο υπουργός οικονοµικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης προχωρεί µε νόµο στη σύναψη εσωτερικού αναγκαστικού δανείου». «Το Μάρτιο του 1922 η ελληνική κυβέρνηση κατέφυγε στη λύση του εσωτερικού δανεισµού. Το εσωτερικό δάνειο του υπουργού οικονοµίας Πρωτοπαπαδάκη, παρά το γεγονός ότι από τις διατάξεις του εξαιρέθηκαν οι ξένοι υπήκοοι και οι ξένες εταιρίες ( και έτσι, έµµεσα αρκετοί ευκατάστατοι Έλληνες) απέφερε στο δηµόσιο ταµείο ένα πολύ σηµαντικό ποσό χωρίς όµως να λύσει το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας. Οι πολίτες υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τα χαρτονοµίσµατά τους στις τράπεζες, οι οποίες τα διχοτοµούσαν. Το ένα τµήµα, «οι Σταύροι» (αυτό δηλαδή που είχε την εικόνα του ιδρυτή της εθνικής τράπεζας Γεώργιου Σταύρου) επιστρεφόταν στον κάτοχο µε τη µισή πια αξία του συνολικού χαρτονοµίσµατος, ενώ το άλλο «τα στέµµατα» ανταλλασσόταν µε εικοσαετή οµόλογα του δηµοσίου και κατετίθετο στο δηµόσιο ταµείο». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ, σελ

17 5. H οικονοµική ζωή κατά την περίοδο Οι συνέπειες της άφιξης των προσφύγων στο ελληνικό κράτος Μεταβολή των δεδοµένων της ελληνικής κοινωνίας. Ανάγκη για άµεση αποκατάσταση του πολύ σηµαντικού ρεύµατος προσφύγων. Ανατροπή όλων των ισορροπιών και των δεδοµένων της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Έφτασαν στην Ελλάδα Έλληνες χριστιανοί και Αρµένιοι πρόσφυγες. Έφυγαν από την Ελλάδα µουσουλµάνοι. 100 χρόνια µετά την ελληνική επανάσταση το ελληνικό κράτος αναγκάζεται σε µια νέα αρχή. Ποια κατάσταση είχε να αντιµετωπίσει και πώς αντέδρασε ο κρατικός µηχανισµός στην αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος το 1922; Η άφιξη των προσφύγων λειτούργησε ως καταλύτης στη δυναµική της ελληνικής κοινωνίας ( = αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα αλλαγών, µε σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας). Έπρεπε να ξεπεραστούν ταχύτατα οι χρόνιες ανεπάρκειες της ελληνικής διοίκησης, για να αποφευχθεί µια ολική καταστροφή. Το 1923 και το 1924, οι θάνατοι από τις αρρώστιες µάστιγες της εποχής, τη φυµατίωση και την ελονοσία πολλαπλασιάστηκαν. Η πολιτική αστάθεια (= συχνή αλλαγή κυβερνήσεων), τα µίση του διχασµού (µεταξύ φιλοβενιζελικών και φιλοβασιλικών), η ανακήρυξη της δηµοκρατίας (1924), οι επεµβάσεις του στρατού και οι απόπειρες πραξικοπηµάτων συσκοτίζουν το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας του κράτους και της διοίκησης. Η αντίδραση του κρατικού µηχανισµού ήταν µάλλον επαρκής σε σχέση µε το µέγεθος του προβλήµατος. Το ελληνικό κράτος αξιοποίησε: α) τις µουσουλµανικές περιουσίες που υπολογίζονταν σε 5 ως 10 δισεκατοµµύρια δραχµές, β) την εξωτερική βοήθεια (δάνεια) που λειτούργησε συµπληρωµατικά µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποιες συνέπειες επέφερε στην ελληνική κοινωνία η άφιξη των προσφύγων µετά το 1922;

18 2. Πώς αντέδρασε ο κρατικός µηχανισµός στην αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος το 1922; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή έφτασαν στο ελληνικό κράτος: α) Έλληνες χριστιανοί β) Αρµένιοι γ) µουσουλµάνοι δ) Εβραίοι 2. Ποιες χρονιές πολλαπλασιάστηκαν οι θάνατοι από φυµατίωση και ελονοσία; α) β) γ) δ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Το ανθρώπινο κύµα από την άφιξη των προσφύγων ανέτρεψε όλα τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 2. Η άφιξη των προσφύγων λειτούργησε ως καταλύτης στην υπανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. 3. Η ανακήρυξη της δηµοκρατίας βοήθησε στην αποτελεσµατικότητα του κράτους και της διοίκησης. 4. Η αντίδραση του ελληνικού κράτους υπήρξε µάλλον ανεπαρκής. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε την κατάσταση που είχε να αντιµετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση µετά την άφιξη των προσφύγων και τις ενέργειες στις οποίες κατέληξε για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό. «Η δεκαετία των πολέµων ανάµεσα στα 1912 και 1922 είχε αναστατώσει την οικονοµία της Ελλάδας. Η χώρα δεν είχε το χρόνο να αναπτύξει τα φτωχά αλλά εν δυνάµει πλούσια εδαφικά της κέρδη. Η µαζική εισροή προσφύγων συνέβη σε µια περίοδο που τα ελληνικά δηµόσια οικονοµικά βαρύνονταν από τα στρατιωτικά έξοδα και που η Ελλάδα ήταν αποκλεισµένη από τις χρηµαταγορές της Ευρώπης. Ήταν 18

19 φανερό ότι η οικονοµική ανασυγκρότηση µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί µόνο από τον εξωτερικό δανεισµό. Η διαδικασία ξεκίνησε µε τα προσφυγικά δάνεια του 1924 από την Κοινωνία των Εθνών και συνεχίστηκε, καταλήγοντας σε µαζικές εισαγωγές ξένου κεφαλαίου και τεχνικής βοήθειας, από το 1928 και µετά». Mark Mazower, «Οικονοµική πολιτική στην Ελλάδα, », σελ H Ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο του µεσοπολέµου ( ) Πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας την περίοδο του µεσοπολέµου: 1. Εθνική οµογενοποίηση = οι µειονότητες αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 7% του πληθυσµού. 2. Ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης και προώθηση της αστικοποίησης, το 1/3 του πληθυσµού ζούσε σε µεγάλα αστικά κέντρα. 3. Βελτίωση των υποδοµών και υιοθέτηση αναπτυξιακών πολιτικών. 4. Συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και εξάλειψη του ελληνικού κοσµοπολιτισµού (= αντίληψη ότι ο κόσµος είναι µια πολιτεία χωρίς διάκριση κρατών) που συχνά υπήρξε η αιτία για να αντιµετωπίζεται η Ελλάδα ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων. 5. Επιπλέον, οι πρόσφυγες είχαν φέρει µαζί τους τις γνώσεις, τον πολιτισµό και µια ισχυρή διάθεση για εργασία. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Η Ελλάδα του µεσοπολέµου είχε θετική οικονοµική πορεία. 2. Ο ελληνικός κοσµοπολιτισµός της περιόδου του µεσοπολέµου παρέµεινε ένας βασικός παράγοντας που έκανε να θεωρείται η Ελλάδα δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων. 3. Οι πρόσφυγες είχαν φέρει µαζί τους τις γνώσεις και τον πολιτισµό τους και ισχυρή διάθεση για εργασία. 4. Την περίοδο του µεσοπολέµου οι µειονότητες στην Ελλάδα αντιπροσώπευαν ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 7% του συνολικού πληθυσµού. 5. Την περίοδο του µεσοπολέµου το 1/3 του ελληνικού πληθυσµού κατοικούσε σε µεγάλα αστικά κέντρα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας την περίοδο του µεσοπολέµου. «εν λείπουν τα µέτρα για την αύξηση της εθνικής παραγωγής: µεγάλα έργα, οδικές κατασκευές, επισκευή λιµανιών, στεγαστικά έργα για τους πρόσφυγες, αποξηραντικά έργα στη Μακεδονία.( ) καθώς και οικονοµικά µέτρα, όπως η σταθεροποίηση του νοµίσµατος, η εφαρµογή προστατευτικών µέτρων για την ελληνική βιοµηχανία που συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι καλλιεργούµενες επιφάνειες αυξάνουν αισθητά το εµπόριο, δεκαπλασιάζεται σχεδόν, (...) η χωρητικότητα της ναυτιλίας ανέρχεται από το 1928, σε το Η βιοµηχανία σηµειώνει ταχύτατη επέκταση. Ωστόσο η ευηµερία αυτή είναι φαινοµενική και δεν εξυπηρετεί 19

20 παρά µια µειοψηφία, γιατί βασίζεται κατά πρώτο λόγο στο ξένο κεφάλαιο που εισάγεται µαζικά µε τη µορφή δανείων και ελέγχει την οικονοµία της χώρας.(...) Ένας υπολογισµός κατά προσέγγιση δείχνει ότι το 80% του πληθυσµού µόλις απολαµβάνει, το 1938, κάτι λιγότερο από το µισό του εθνικού εισοδήµατος, ενώ το άλλο µισό διαµοιράζεται σε µια µειοψηφία του 20%». Ν. Γ. Σβορώνου, «Επισκόπηση της Νεοελληνικής ιστορίας», σελ Οι µεγάλες επενδύσεις Αίτια επενδύσεων στις υποδοµές της χώρας Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι συνέπειες του Μικρασιατικού πολέµου, ανέδειξαν την ανάγκη για σηµαντικές επενδύσεις στις υποδοµές της χώρας. Έργα: Ύδρευση: Το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας ξεπέρασε, µε την έλευση των προσφύγων, το κατοίκους και, φυσικά, δεν µπορούσε πλέον να υδρεύεται µε το χρονολογούµενο από τους ρωµαϊκούς χρόνους Αδριάνειο υδραγωγείο. ΟΥΛΕΝ (ορισµός): Αµερικανική εταιρεία η οποία ανέλαβε το 1925 την επίλυση του προβλήµατος ύδρευσης της Αθήνας, µε την κατασκευή του φράγµατος και της τεχνητής λίµνης του Μαραθώνα. Ηλεκτροδότηση - αστικές συγκοινωνίες: Την ίδια περίοδο η βρετανική ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισµένου σε ηλεκτροκίνητα τραµ και λεωφορεία. Τηλεφωνία: Επενδύσεις έγιναν στο τηλεφωνικό δίκτυο από γερµανικές εταιρείες. ρόµοι-διευθέτηση χειµάρρων: Επενδύσεις έγιναν στους δρόµους και στη διευθέτηση των χειµάρρων, οι οποίοι µέχρι τότε προκαλούσαν πληµµύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εγγειοβελτιωτικά έργα: Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και στις υποδοµές της υπόλοιπης χώρας, µε εγγειοβελτιωτικά έργα (π.χ. άρδευση γεωργικών εκτάσεων, αποξήρανση ελών και βάλτων κ.τ.λ.), τα οποία είχαν ως συνέπεια την αύξηση των καλλιεργούµενων εδαφών. 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Τη λύση του υδρευτικού ζητήµατος της Αθήνας ανέλαβε η αµερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ το: α) 1923 β) 1924 γ) 1925 δ) Το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας µε την έλευση των προσφύγων ξεπέρασε τους :

21 α) κατοίκους β) κατοίκους γ) κατοίκους δ) κατοίκους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τους λόγους οι οποίοι ευνόησαν τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα µετά το 1922, τις µορφές που πήραν οι επενδύσεις αυτές και τις συνέπειες που είχαν στην οικονοµική ζωή της χώρας. «Η ύφεση και η κρίση του διεθνούς συστήµατος µετά το 1920, περιορίζοντας την αγορά στα παραδοσιακά δυτικο-ευρωπαϊκά κέντρα του διεθνούς εµπορίου, εξώθησε τα µεγάλα κεφάλαια στην αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις ή τοποθετήσεις. Στην Ελλάδα τα νέα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν µόνο και µόνο για να βοηθήσουν στην προσφυγική αποκατάσταση, αλλά επίσης και για να εκµεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνταν µε την αιφνίδια διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς.( ) Η οικονοµική σταθεροποίηση και η εξυγίανση του πιστωτικού συστήµατος, ήταν το κυριότερο επιχείρηµα που έπεισε τους ξένους χρηµατοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό έγινε όχι µόνο µε τη µορφή προσφυγικών δανείων, αλλά και µε δάνεια που απέβλεπαν στη χρηµατοδότηση δηµοσίων έργων, αποξηραντικών, αρδευτικών ή ακόµη επέκταση του οδικού και του σιδηροδροµικού δικτύου.(...) Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση του κλίµατος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε για χρηµατοδότηση ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ, σελ

22 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος Αιτία δηµιουργίας: Το 1927, µε αφορµή το αίτηµα της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών ( = ο Ο.Η.Ε της περιόδου του µεσοπολέµου) για παροχή πρόσθετου δανείου τέθηκε το ζήτηµα της δηµιουργίας µιας κεντρικής τράπεζας. Στόχοι: Θα αναλάµβανε: α) τη διαχείριση των χρεών β) την έκδοση χαρτονοµίσµατος γ) την ενιαία εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής Πότε ιδρύθηκε: Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής τράπεζας (της στερούσε το προνόµιο έκδοσης χαρτονοµίσµατος) και κάτω από την πίεση ξένων συµβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.. Αποτελέσµατα: 1) Πέτυχε σταθερές ισοτιµίες της δραχµής µε τα ξένα νοµίσµατα, στηρίζοντας την έκδοση χαρτονοµίσµατος στα αποθέµατα της σε χρυσό και συνάλλαγµα και εξασφαλίζοντας τη µετατρεψιµότητα του εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό. 2) Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δηµόσια οικονοµικά σε περίοδο ευφορίας. 3) Βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους (= την αξιοπιστία του κράτους στο εξωτερικό, ώστε να έχει τη δυνατότητα για εύκολη σύναψη δανείων). 4) Ενίσχυσε την εισροή συναλλάγµατος και τις επενδύσεις. 5) Προκάλεσε µια ισχυρή δυναµική που επέτρεψε τις σηµαντικές πολιτικές, θεσµικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες της τελευταίας κυβέρνησης Βενιζέλου ( ). Η περίοδος αυτή κράτησε µέχρι τις αρχές 1932, οπότε εκδηλώθηκαν στη χώρα οι συνέπειες της µεγάλης οικονοµικής κρίσης, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 22

23 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε τη λειτουργία της το: α) 1927 β) 1928 γ) 1929 δ) Η οικονοµική κρίση ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το: α) 1930 β) 1928 γ) 1929 δ) Η κρίση του 1932 Η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας όταν έφτασε στη χώρα η οικονοµική κρίση. Η Ελλάδα βρισκόταν σε µια περίοδο «ευηµερίας», πράγµα το οποίο σήµαινε ότι: α) Η εµπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο αύριο είχε αποκατασταθεί, β) Οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να αποµακρύνονται, γ) Οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν και το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ποιες προσπάθειες έκανε η ελληνική κυβέρνηση για να αποτρέψει την κρίση και ποια αποτελέσµατα- συνέπειες είχαν οι προσπάθειες αυτές; Εξάντλησε τα αποθέµατα σε χρυσό και σε συνάλλαγµα. Την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση ανέστειλε τη µετατρεψιµότητα του εθνικού νοµίσµατος, καθώς ανέστειλε και την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων. Εγκαινιάστηκε µια περίοδος κρατικού παρεµβατισµού (= οικονοµική θεωρία µε βάση την οποία το κράτος παρεµβαίνει και ρυθµίζει κάθε οικονοµική δραστηριότητα, προσπαθώντας να ενισχύσει την εσωτερική παραγωγή και το εσωτερικό εµπόριο) στα οικονοµικά ζητήµατα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές. Εγκαινιάστηκε µια πολιτική προστατευτισµού µε στόχο την αυτάρκεια της χώρας. Η Ελλάδα µπήκε µε τη σειρά της στο χώρο της κλειστής οικονοµίας (= αποφυγή εισαγωγών εξαγωγών), όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές διαδικασίες (= διαδικασίες οι οποίες στηρίζονται στη διεκπεραίωση διοικητικών υπηρεσιών µε υπερβολική προσήλωση στους τύπους και µε αδιαφορία για την ουσία) παρά από ελεύθερες οικονοµικές συµφωνίες. Μέθοδος «κλήριγκ» (ορισµός) Οικονοµική µέθοδος που κυριάρχησε στο εξωτερικό εµπόριο την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Στο εξωτερικό εµπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η µέθοδος διακανονισµού «κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν µε βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα (χρήµατα) αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες που 23

24 κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών µε αυτή των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασµών (ανταλλαγή προϊόντων ίσης αξίας). Για µια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές µε το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειµµατικές, η διαδικασία αυτή (= το κλήριγκ), πέρα από τα αρνητικά (= π.χ. δυσκολευόµασταν να καλύψουµε τις ανάγκες σε εισαγόµενα τρόφιµα, καθώς κανείς δεν δάνειζε πια), είχε και θετικά στοιχεία (= π.χ. αναγκαστήκαµε να αυξήσουµε την εγχώρια παραγωγή, µε τη δηµιουργία νέων βιοµηχανιών, για να καλύψουµε τις ανάγκες µας). Οι πολιτικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Τα ισχυρά συγκεντρωτικά κράτη που αναδείχθηκαν µέσα από αυτές τις διαδικασίες, προκαλούσαν την ανάδειξη και την κυριαρχία ολοκληρωτικών κινηµάτων και καθεστώτων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς προχωρούσε η δεκαετία της κρίσης, η δεκαετία του 1930, ολοένα και περισσότερα κράτη αποκτούσαν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα ( π.χ. Γερµανία Χίτλερ). Στην Ελλάδα στις 4 Αυγούστου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, µε την ανοχή του παλατιού του βασιλιά, προχώρησε στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην επιβολή δικτατορίας. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Ποια ήταν η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας τη χρονική περίοδο που έφτασε η οικονοµική κρίση; 2. Ποιες προσπάθειες έκανε η ελληνική κυβέρνηση για να αποτρέψει την οικονοµική κρίση και ποιες συνέπειες είχαν αυτές οι προσπάθειες; 3. Ποια οικονοµική µέθοδος κυριάρχησε στο εξωτερικό εµπόριο την περίοδο της οικονοµικής κρίσης και τι γνωρίζετε γι αυτή; 4. Τι γνωρίζετε για τη µέθοδο «κλήριγκ»; (σύντοµος ορισµός). 5. Ποιες υπήρξαν οι πολιτικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο; 24 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ» 1. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε µια εποχή «ευηµερίας». 2. Η Ελλάδα το 1932 µπήκε µε τη σειρά της στο χώρο της ανοιχτής οικονοµίας. 3. Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επέβαλε δικτατορία στην Ελλάδα.

25 4. Ο ισχυρός κρατικός παρεµβατισµός στα οικονοµικά ζητήµατα αποφεύχθηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης του Στο εξωτερικό εµπόριο εφαρµόσθηκε η µέθοδος «κλήριγκ», οι διεθνείς δηλαδή συναλλαγές γίνονταν µε βάση διακρατικές συµφωνίες. 6. Αποτέλεσµα πολιτικού χαρακτήρα της οικονοµικής κρίσης υπήρξε η δηµιουργία συγκεντρωτικών και δηµοκρατικών καθεστώτων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη η ελληνική κυβέρνηση για να αποφύγει την οικονοµική κρίση και τις συνέπειες που είχαν οι ενέργειες αυτές. «Αρχικά η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθούσε να χορηγεί συνάλλαγµα χωρίς ποσοτικούς περιορισµούς. Όµως, µεταξύ των κύκλων του κεφαλαίου, η ιδέα ότι η σταθερότητα της δραχµής θα µπορούσε να διατηρηθεί, θεωρήθηκε ως απολύτως απραγµατοποίητη. Όλοι επεδίωκαν να µετατρέψουν το κεφάλαιό τους σε χρυσό ή σε ξένο συνάλλαγµα. Αποτέλεσµα ήταν να εξανεµισθεί σε ελάχιστο χρόνο το αντίστοιχο κάλυµµα (απόθεµα) της Τράπεζας της Ελλάδος ( ) η κυβέρνηση αναγκάστηκε να θέσει σε εφαρµογή µια σειρά συναλλαγµατικών περιορισµών για την προστασία του εθνικού νοµίσµατος και για την κατοχύρωση της λειτουργίας της νεοσύστατης Τράπεζας της Ελλάδος. Όµως, όπως ήταν φυσικό, οι περιορισµοί στη χορήγηση ξένου συναλλάγµατος άρχισαν να επιδρούν περιοριστικά πάνω στην όλη κίνηση του εξωτερικού εµπορίου. Οι εισαγωγές άρχισαν να καθυστερούν χρονικά και να περιορίζονται ποσοτικά.( ) Παράλληλα, µέσα στα πλαίσια της έντονης αντιπληθωριστικής πολιτικής η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχισε να περιστέλλει όλο και περισσότερο τη νοµισµατική κυκλοφορία. Στόχος ήταν να περιορισθεί όλο και περισσότερο η ρευστότητα της οικονοµίας, η οποία έδινε τη δυνατότητα στην κερδοσκοπία να αναπτύσσεται». 25 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ, σελ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε το περιεχόµενο του όρου «κλήριγκ», τους λόγους που επέβαλαν αυτή τη µέθοδο συναλλαγών και τις επιπτώσεις που είχε στο ελληνικό και διεθνές εµπόριο. «Η βασική αρχή της νέας εµπορικής πολιτικής ήταν ότι οι εισαγωγές έπρεπε, όσο το δυνατόν, να πληρώνονται µε τα εξαγόµενα εθνικά προϊόντα. Η µέθοδος των clearing αποφεύγει σε µεγάλο βαθµό την παρεµβολή του συναλλάγµατος και γι αυτό συγκρίνεται µε τις πρωτόγονες µορφές των ανταλλαγών. Με το µηχανισµό αυτό, κάθε χώρα

26 εξωθείται να µην εισάγει προϊόντα άλλης, παρά µόνο υπό τον όρο ότι και αυτή η τελευταία δέχεται να εισάγει σε αντιστάθµιση προϊόντα ίσης αξίας της πρώτης. Η µορφή αυτή του εµπορίου προτιµήθηκε στο µεσοπόλεµο από πολλές χώρες, γιατί επέτρεπε την εξοικονόµηση συναλλάγµατος και για τις δύο εµπορευόµενες πλευρές ( ) Η µέθοδος των clearing επέτρεπε διάφορες παραλλαγές γύρω από το ποσοστό των εισαγωγών που θα καλυπτόταν µε εξαγόµενα προϊόντα και γύρω από το ποσοστό που θα καλυπτόταν µε συνάλλαγµα. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής ήταν ότι στηριζόταν σε συµφωνίες ολιγόµηνης διάρκειας, ανανεώσιµες, πράγµα που έδινε στο µηχανισµό των clearing µια ιδιαίτερη ευκαµψία και ικανότητα προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. ( ) Το κράτος όµως παράλληλα ανέλαβε, µε τον τρόπο αυτό, την προώθηση των εξαγωγών, σαν ένα µέσο για τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών πραγµάτων. Η οργάνωση του εξωτερικού εµπορίου µε επίκεντρο το κράτος είχε µια αξιοσηµείωτη επίπτωση: παρακίνησε τους εµπόρους να οργανωθούν σε ενώσεις εισαγωγέων και εξαγωγέων, µε την κρατική αιγίδα και κατοχύρωση. Έτσι το κράτος ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο πάνω στο κρατικό εµπόριο. Στην ουσία, το εµπορικό clearing, εµφάνιζε πια τους εµπόρους σαν απλούς φορείς των αναγκών και των θελήσεων της κρατικής πολιτικής». Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµος ΙΕ, σελ Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας το περιεχόµενο του παρακάτω ιστορικού παραθέµατος να παρουσιάσετε τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης του 1932 στην ελληνική και διεθνή πολιτική κατάσταση. «Η οικονοµική κρίση αρχίζει να µεταµορφώνεται σε ιδεολογική. Μια δυσπιστία προς το αστικό φιλελεύθερο πολίτευµα, τη φιλελεύθερη οικονοµία την κοινωνία της βιοµηχανικής ανάπτυξης αρχίζει να εκδηλώνεται στην Ευρώπη. Με την εξαφάνιση των µεσαίων τάξεων το κοινωνικό σώµα έχασε την «ελαστικότητά» του.( ) Ο φόβος της προλεταριοποίησης ( προλετάριος = εξαθλιωµένος εργάτης) σε συνδυασµό µε την έλλειψη ιδεολογικού προσανατολισµού, ωθούν τα µικροαστικά στρώµατα προς την υποστήριξη εθνικιστικών και ολοκληρωτικών πολιτικών λύσεων, έξω από τα πλαίσια του αστικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Σε χώρες όπου το αστικό δηµοκρατικό πολίτευµα δεν έχει ακόµα εδραιωθεί (όπως η Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α.), η µεγαλοαστική τάξη φοβούµενη τις κοινωνικές συνέπειες της αναταραχής που προέρχεται από τα κατώτερα στρώµατα και εκµεταλλευόµενη την ανησυχία των µικροαστών, θα υποστηρίξει ολοκληρωτικές πολιτικές λύσεις για να ξεπεραστεί η οικονοµική και κοινωνική κρίση». «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη» Β. Σκουλάτου Ν. ηµακόπουλου Σ. Κόνδη Ο.Ε..Β., Αθήνα 2003,σελ

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54) 1. Το αγροτικό ζήτηµα ραγδαίες εξελίξεις βιοµηχανική επανάσταση πιέσεις στον αγροτικό χώρο που κυριαρχούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Το αγροτικό ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Α 1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. ΓΣEΕ γ. ΠΑΟΥΕΡ Μ.12

Α 1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. ΓΣEΕ γ. ΠΑΟΥΕΡ Μ.12 Διαγώνισμα Νεοελληνικής Ιστορίας Β Λυκείου (Προετοιμασία) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α 1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λάθος.

Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λάθος. ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λάθος. 1. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας υδρευόταν μετά την έλευση των προσφύγων από το Αδριάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχώρηση του αγροτικού τομέα στο «δυτικό κόσμο» μετά τη βιομηχανική επανάσταση Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Αγροτική μεταρρύθμιση

Η υποχώρηση του αγροτικού τομέα στο «δυτικό κόσμο» μετά τη βιομηχανική επανάσταση Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Αγροτική μεταρρύθμιση Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α ΤΟ 19 Ο Α Ι Ω Ν Α Τ Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Τ Ο Ν 20 Ο Α Ι Ω Ν Α Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο

Διαβάστε περισσότερα

μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις.

μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις. Τ Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Τ Ο 19 Ο αιώ ν α ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο αιώνα, σελ. 1 1. Το αγροτικό ζήτημα Οι ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε ο σύγχρονος κόσμος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Θέμα Α 1 Α 1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5/11/2017 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5/11/2017 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5/11/2017 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : α. Φεντερασιόν β. Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος γ. Κλήριγκ Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. μέθοδο διακανονισμού που κυριάρχησε προοδευτικά στο εξωτερικό εμπόριο από το

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. μέθοδο διακανονισμού που κυριάρχησε προοδευτικά στο εξωτερικό εμπόριο από το ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48 «Στην περίοδο 1910-1922, των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους.» β. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1. Μεγάλα χωριά : Κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα οι πόλεις της Ελλάδας μεγάλωναν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαν κάποια ομοιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12 ! " Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12 Α1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β. # Α. Σύνταγµα του 1844

Διαβάστε περισσότερα

2. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα; Ποιους στόχους και ποια αποτελέσµατα είχε;

2. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα; Ποιους στόχους και ποια αποτελέσµατα είχε; Οµάδα Α 1. Να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις που είχε στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα της µικρής Ελλάδας η ύπαρξη ισχυρών κέντρων ελληνισµού έξω από τα σύνορά της και η εθνική ιδεολογία που δηµιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιμέλεια: Τζήκας Γεώργιος ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιμέλεια: Τζήκας Γεώργιος ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιμέλεια: Τζήκας Γεώργιος ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ: Η εθνική ιδεολογία που κυριάρχησε στη χώρα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας (Οικονομία 19 ος -20 ος αιώνας)

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας (Οικονομία 19 ος -20 ος αιώνας) Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας (Οικονομία 19 ος -20 ος αιώνας) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α) Εθνικές γαίες (μον. 5) β) Κλήριγκ (μον. 5) γ) Βενιζελισμός (μον. 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 ΘΕΜΑ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α. Αγροτική Μεταρρύθμιση: σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα (1910) Σοσιαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 10:30 Σελίδα 2 από 8 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 12/06/2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Φεντερασιόν:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 1 ο Κεφάλαιο: Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση 1821-1828 Επανάσταση 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και Θεσσαλίας 1896 Εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. 2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ )

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ε Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 4 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ. 190 193) Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Ελλάδα, αφού οδηγήθηκε σε διχασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.1 Σχολικό βιβλίο σελ. 138 «Η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα (1910) Σοσιαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

` ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

` ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ` ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κλήριγκ: Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.1. 1. - 1919 2. - 1906 3. - 1927 4. - 1930 5. - 1923 ΟΜΑ Α Α Α.1.2. α. σελ. 48: «Το 1910 οι πρόοδοι της εθνικής οικονοµίας εµβασµάτων των µεταναστών». β. σελ. 84: «Αντίθετα µε άλλες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ελληνική οικονοµία κατά τον 19ο αιώνα 1. Το εµπόριο 2. Η εµπορική ναυτιλία ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Να προσδιορίσετε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Γ ΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Γ ΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α) Κόµµα του Γ. Θεοτόκη : «Το κόµµα του Γ. Θεοτόκη... των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία ιστορικών πηγών

Επεξεργασία ιστορικών πηγών Επεξεργασία ιστορικών πηγών Κατά τη βαθμολόγηση απαντήσεων σε ερωτήσεις που απαιτούν επεξεργασία ιστορικού υλικού (παραθεμάτων, εικόνων, διαγραμμάτων, χαρτών κλπ) αξιολογείται, ανάλογα με τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου 122 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54, Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης είχε και θετικά στοιχεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54, Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης είχε και θετικά στοιχεία. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) Κυριακή 5 εκεμβρίου 2010 ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1. σελ. 54, Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης είχε και θετικά στοιχεία. ΘΕΜΑ Α.2 σελ.82-83, Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α) Απάντηση σελ. 93 σχολ. βιβλίου : «Το κόμμα των Αντιβενιζελικών.» β) Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας (Οικονομία 20 ου αιώνα-πολιτικά Κόμματα) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ Θέμα Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α) Υεντερασιόν(μον. 5) β) Πεδινοί (μον. 5) γ) Κλήριγκ (μον. 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 11:40 Σελίδα 2 από 9 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 12/06/2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Φεντερασιόν:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις Απαντήσεις Α1. α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: το κόμμα του Γ. θεοτόκη Αντιβενιζελικών. Σελ. 92-93 και Από τα Αντιβενιζελικά κόμματα..το πιο διαλλακτικό.σελ92 β. Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης(1905): Στο μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α α. Υλικά που είχαν συσσωρευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ- Γ ΓΕΛ 12:35

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ- Γ ΓΕΛ 12:35 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠ- Γ ΓΕΛ 12:35 Σελίδα 2 από 6 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 13 / 06 / 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία ΟΠ Γ ΓΕΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Η απάντηση βρίσκεται στο χωρίο «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη... πυρήνα των Αντιβενιζελικών». (σ. 92-93 σχ. βιβλίου) β. Προσωρινή Κυβέρνησις

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. α. «Κλήριγκ» Σχ. βιβλίο, σελ. 54: «Στο εξωτερικό εμπόριο μετά το 1932 και θετικά στοιχεία».

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. α. «Κλήριγκ» Σχ. βιβλίο, σελ. 54: «Στο εξωτερικό εμπόριο μετά το 1932 και θετικά στοιχεία». ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ενδεικτικές Απαντήσεις) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α.1. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝ ΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝ ΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝ ΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο σελ. 54 «Στο εξωτερικό εμπόριο θετικά στοιχεία» και ως χωροχρονικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Αβραμιώτη Κέλλυ Ανδριώτης Κωνσταντίνος Βασιλάκη Νίκη Βενιοπούλου Παναγιώτα Βλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α (γεγονότα) αντιστοιχίζοντάς τους µε τις χρονολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ȀǼǿȂǼȃȅ ī ȅǻǿīǿǽȉ (ȖȚĮ IJȠȣȢ İȟİIJĮȗȠȝȑȞȠȣȢ) 1. ȈIJȠ İȟȫijȣȜȜȠ ȈIJȠ İıȫijȣȜȜȠ ʌȑȟȧ- ʌȑȟȧ ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȦȞ ĮʌĮȞIJȒıİȫȞ ıįȣ ȃį ȝșȟ ĮȞIJȚȖȡȐȥİIJİ ȞĮ ȝș ȖȡȐȥİIJİ 2.

ȀǼǿȂǼȃȅ ī ȅǻǿīǿǽȉ (ȖȚĮ IJȠȣȢ İȟİIJĮȗȠȝȑȞȠȣȢ) 1. ȈIJȠ İȟȫijȣȜȜȠ ȈIJȠ İıȫijȣȜȜȠ ʌȑȟȧ- ʌȑȟȧ ȈIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȦȞ ĮʌĮȞIJȒıİȫȞ ıįȣ ȃį ȝșȟ ĮȞIJȚȖȡȐȥİIJİ ȞĮ ȝș ȖȡȐȥİIJİ 2. 1 & 23 2016 : ( )- ( ) : (4) 1 :... (1905).. 15 2,,,,,, :. 19.. 18 1901.. 1913.... 1932. 10 1 ( 7) (1914-1918), ( 6). 13 2 1920; 12 1, : 1 4 2 &.. 1864,, ( 8) ( 10) ( 7). 25, 29 1874,, «;». [ ] [ ],.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ (19 ος - 20 ος αιώνας)»

«ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ (19 ος - 20 ος αιώνας)» «ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ (19 ος - 20 ος αιώνας)» Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ιστορίας Προσανατολισμού ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ ΘΕΜΑ Α1 Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων α) Μεγάλη Ιδέα (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α) «Κλήριγκ»: Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. Α.1.1. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: Α.1.2. Να αποδοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω όρων με συντομία:

ΟΜΑΔΑ Α. Α.1.1. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: Α.1.2. Να αποδοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω όρων με συντομία: ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: 1. Στη διάρκεια του 19 ου αιώνα το εξωτερικό εμπόριο αποτελούσε την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 α.κόμμα Γ.Θεοτόκη: Από τα αντιβενιζελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ήταν τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://users.sch.gr/avakalou ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ / ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α) σελ. 215, σελ. 216, > ( Προαιρετικά θα μπορούσε να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΕΝΙ Λ ΕΙ ΑΙ ΕΠΑΛ Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015 Α Α Α: Α1. α) ρεινοί: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-64 συγκροτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Α. Κλήριγκ Η µέθοδος διακανονισµού που κυριάρχησε προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Ποια υπήρξε η δομή και η οργάνωση των κομμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: πορεία προς τον αστικό µετασχηµατισµό και την εδαφική επέκταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: πορεία προς τον αστικό µετασχηµατισµό και την εδαφική επέκταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1909 ΩΣ ΤΟ 1914: πορεία προς τον αστικό µετασχηµατισµό και την εδαφική επέκταση 10 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας Προσανατολισμού Γ Λυκείου σε Οικονομία 19 ου και 20 ου και Προσφυγικό»

«Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας Προσανατολισμού Γ Λυκείου σε Οικονομία 19 ου και 20 ου και Προσφυγικό» «Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιστορίας Προσανατολισμού Γ Λυκείου σε Οικονομία 19 ου και 20 ου και Προσφυγικό» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ ΘΕΜΑ Α1 Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων α) Τπουργείο Περιθάλψεως (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α (γεγονότα) αντιστοιχίζοντάς τους µε τις χρονολογίες της Στήλης Β (περισσεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ. 1. Το αγροτικό ζήτημα Ως το 19 ο αιώνα : ο αγροτικός τομέας κυριαρχεί (παραγωγικά- κοινωνικά)

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (5/2/2017)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (5/2/2017) ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (5/2/2017) ΟΜΑΔΑ Α Α1 Να γράψετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη Σχ. Βιβλίο σελ. 93 «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α. Ορεινοί β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος γ. Εθνικό Κόμμα δ. Πατριαρχική Επιτροπή Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Μονάδες 12 β. Μονάδες 13 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 α. Μονάδες 15 β. Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2 Μονάδες 12 β. Μονάδες 13 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 α. Μονάδες 15 β. Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Αλυτρωτισμός, Καρμπονάροι, Κίνημα Αδεσμεύτων. (15 μονάδες) Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαϊκή εποχή. Πότε; Π.Χ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αρχαϊκή εποχή. Πότε; Π.Χ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχαϊκή εποχή 1 Πότε; 750 480 Π.Χ Τι εποχή είναι; 2 Εποχή προετοιμασίας και απαρχών : Οικονομικής Πολιτικής Πολιτιστικής εξέλιξης Πώς αντιμετωπίστηκε η κρίση του ομηρικού κόσμου στα μέσα του 8 ου αι π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

σωβινιστικός: εθνικιστικός

σωβινιστικός: εθνικιστικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 ΟΜΑΔΑ Α Θέμα Α1 Δώστε σύντομα το περιεχόμενο των όρων: α) παθητικό εξωτερικό εμπόριο β) Συνθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ. Ιστορία Στ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ. Ιστορία Στ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ Ιστορία Στ Γενικές πληροφορίες Μετά την απομάκρυνση του Όθωνα, νέος βασιλιάς της Ελλάδας επιλέχθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα για

Διαβάστε περισσότερα

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!»

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!» 18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ «Σώστε με από τους φίλους μου!» Σο Ανατολικό ζήτημα, ορισμός Είναι το ζήτημα της διανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από τις αρχές του 18ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΑ Α1 α. «Κλήριγκ»: Σχολικό βιβλίο σελ. 54 «Στο εξωτερικό εµπόριο

Διαβάστε περισσότερα