ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005

2 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech - Technologie Industrielle. Ed. Casteilla, Paris Le standard GRAFCET. Norme Francaise NF C , Morris Mano M. Ψηφιακή σχεδίαση. Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1992 Τεχνολογία και προγραµµατισµός ΠΛΕ Berger Hans. Automating with the SIMATIC S5-115U. Siemens, Berlin, 1989 Berger Hans. Automating with STEP 7 in STL. Siemens, Berlin, 1998 Melore Phil. The PLC Tutor Πανταζής Ν. PLC Προγραµαµτιζόµενοι λογικοί ελεγκτές. Εκδ. Ίων, Αθήνα, Πανταζής Ν. Αυτοµατισµοί µε PLC. Εκδ. Α. Σταµούλης, Αθήνα, 1998 Ρουµπή Σ. Αυτοµατισµός µε προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές. Εκδ. Συµεών, Αθήνα, 1989 Αλαφοδήµος Κ., Σ. Θεοχάρης, Γ. Χαµηλοθώρης. Εργαστηριακές σηµειώσεις προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών. ΤΕΙ Πειραιά, 1996 Μαραντίδης Ν. Αυτοµατισµός µε SIMATIC S7, Σήµενς ΑΕ, Αθήνα, 2000 Έλεγχος µε ψηφιακά συστήµατα - µικροεπεξεργαστές Auslander David, C. Kempf. Μηχανοτρονική - Προσαρµοστικά µηχανικών συστηµάτων. Παν. Εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα 1998 Histand Michael, D. Alciatore. Introduction to mechatronics and measurement systems. Ed. McGraw-Hill, 1998 Stiffler Kent. Design with microprocessors for mechanical engineers. Ed. McGraw- Hill, 1992

3 1. Σχεδίαση κυκλωµάτων συνδυαστικού αυτοµατισµού Σε αυτό το Κεφάλαιο εξηγείται τι σηµαίνει και ποια είναι η διαδικασία της σχεδίασης κυκλωµάτων αυτοµατισµού και ειδικότερα κυκλωµάτων συνδυαστικού αυτοµατισµού. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία κατάστρωσης ενός προβλήµατος αυτοµατισµού µε τη µορφή λογικής εξίσωσης και την απλοποίηση του κυκλώµατος που προκύπτει. 1.1 Η διαδικασία της σχεδίασης Στο παρόν κεφάλαιο εισάγεται η έννοια της σχεδίασης κυκλωµάτων αυτοµατισµού και εξηγείται διαδικασία της σχεδίασης κυκλωµάτων αυτοµατισµού. Ο στόχος της σχεδίασης είναι απλός: ξεκινώντας από τη διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού, να διαµορφώνουµε ένα κατάλληλο κύκλωµα αυτοµατισµού. Με άλλα λόγια, η σχεδίαση αφορά στη µετάβαση από τη διατύπωση του προβλήµατος (εισερχόµενο βέλος στο σχήµα 1.1) στη λύση, δηλαδή στο σχέδιο ενός συστήµατος αυτοµατισµού, ικανού να αντιµετωπίζει επαρκώς το πρόβληµα (εξερχόµενο βέλος στο σχήµα 1.1). Σχήµα 1.1: Η διαδικασία σχεδίασης κυκλωµάτων αυτοµατισµού Στη γενική περίπτωση, η διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού αποτελείται από δύο αλληλένδετα µέρη: την αναφορά και την καταγραφή ορισµένων σηµαντικών φυσικών παραµέτρων (π.χ. η θερµοκρασία ενός χώρου, η στάθµη µιας δεξαµενής, το ρεύµα που διαρρέει ένα πηνίο) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη εφαρµογή για την οποία ο αυτοµατισµός προορίζεται, την περιγραφή της επιθυµητής συµπεριφοράς αυτών των φυσικών παραµέτρων (π.χ. οι τιµές τους να διατηρούνται µέσα σε ορισµένα όρια που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των σχετικών µηχανών ή διατάξεων)

4 1.2 Λογικός αυτοµατισµός και συνδυαστικός αυτοµατισµός Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται σε προβλήµατα λογικού αυτοµατισµού. Πρόκειται για προβλήµατα που διατυπώνονται µε λογικές προτάσεις, δηλαδή µε εκφράσεις που µπορούν να είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς και µόνο. Για παράδειγµα, ο σκοπός του αυτοµατισµού για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας ενός χώρου διατυπώνεται ως εξής: «η θερµοκρασία να είναι µεγαλύτερη από 18 βαθµούς Κελσίου». Αυτό είναι κάτι που κάθε στιγµή είτε συµβαίνει (δηλαδή επαληθεύεται) είτε όχι (δηλαδή είναι ψευδές). Οµοίως, π.χ. η συνθήκη για το άνοιγµα µιας συρόµενης πόρτας που ελέγχεται από φωτοδιακόπτη είναι «όταν η φωτεινή δέσµη διακόπτεται». Και σε αυτή την περίπτωση, η φωτεινή δέσµη έχει αποκλειστικά δύο καταστάσεις: είτε διακόπτεται από κάποιον που πλησιάζει στην πόρτα είτε δε διακόπτεται. Η επικέντρωση σε αυτή την κατηγορία προβληµάτων µας επιτρέπει να εκφράσουµε το πρόβληµα αυτοµατισµού ως σχέση µεταξύ λογικών µεταβλητών. Οι λογικές µεταβλητές είναι παράµετροι που παίρνουν δύο τιµές: Αληθής (TRUE -1) ή Ψευδής (FALSE 0). Οι λογικές µεταβλητές συνδέονται µεταξύ τους µέσω των λογικών πράξεων, σύµφωνα µε την άλγεβρα του Μπούλ (Boole). Το προϊόν της σχεδίασης είναι το «κύκλωµα αυτοµατισµού», που µπορεί να λάβει δύο µορφές: να είναι το σχέδιο του ηλεκτρικού κυκλώµατος που υλοποιεί τον αυτοµατισµό. Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα αυτοµατισµού λειτουργούν ελέγχοντας την κατανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος διαµέσου επαφών, ηλεκτρονόµων και άλλων ηλεκτρικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό ονοµάζονται επίσης και «κυκλώµατα επαφών» να είναι το λογικό κύκλωµα που αναπαριστά τη «λογική» του αυτοµατισµού µε συµβολικό τρόπο. Τα κυριότερα σύµβολα αυτής της αναπαράστασης είναι οι λογικές πύλες. Οι λογικές πύλες καθορίζουν τις σχέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των λογικών µεταβλητών που εµπλέκονται στο πρόβληµα αυτοµατισµού. Για το λόγο αυτό τα λογικά κυκλώµατα ονοµάζονται επίσης και «κυκλώµατα πυλών». Το κεφάλαιο επικεντρώνεται επιπλέον σε µια ειδικότερη υπο-κατηγορία προβληµάτων λογικού αυτοµατισµού, όπως δείχνει το σχήµα 1.2. Εεξετάζονται τα συστήµατα συνδυαστικού αυτοµατισµού, δηλαδή τα συστήµατα των οποίων η έξοδοςν κάθε στιγµή καθορίζεται από τις τιµές των εισόδων κατά την ίδια χρονική στιγµή (και όχι από τις προηγούµενες τιµές). Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται και συστήµατα χωρίς µνήµη

5 Σχήµα 1.2: Κατηγορίες προβληµάτων αυτοµατισµού - 3 -

6 1.3 Η διατύπωση του Πίνακα Αληθείας Το πρώτο στάδιο για τη σχεδίαση ενός κυκλώµατος συνδυαστικού αυτοµατισµού είναι η διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού µε τη µορφή Πίνακα Αληθείας. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει δύο επιµέρους βήµατα: 1 ο βήµα: ιάκριση των µεταβλητών αιτίου και αποτελέσµατος Το πρώτο βήµα αφορά στο νοηµατικό διαχωρισµό µεταξύ των λογικών µεταβλητών εισόδου και των µεταβλητών εξόδου του κυκλώµατος αυτοµατισµού. Μεταβλητή εξόδου του κυκλώµατος αυτοµατισµού είναι εκείνη που παίρνει τιµές (καθορίζεται) από το κύκλωµα αυτοµατισµού. Με άλλα λόγια, στο κύκλωµα αυτοµατισµού έχει ανατεθεί να χειρίζεται τις αντίστοιχες παραµέτρους. Μια µεταβλητή εξόδου ονοµάζεται επίσης και «αποτέλεσµα» για προφανείς λόγους. Κατά σύµβαση, οι µεταβλητές εισόδου συµβολίζονται µε το γράµµα O, από τον αγγλικό όρο Output ή από παραπλήσιο σύµβολο (π.χ. το γράµµα Q, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση του κεφαλαίου όµικρον «Ο» µε το µηδέν «0»). Έτσι, οι µεταβλητές εξόδου µπορούν να συµβολίζονται ως O1, O2, O3 ή ως Q 1, Q 2, Q 3 κλπ. Αντίθετα, µεταβλητή εισόδου του κυκλώµατος αυτοµατισµού είναι µια εξωτερική, ως προς το κύκλωµα αυτοµατισµού, συνθήκη που καθορίζεται από το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, στο κύκλωµα αυτοµατισµού έχει ανατεθεί να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες παραµέτρους. Οι µεταβλητές αυτές ονοµάζονται και «αίτια» ακριβώς διότι προξενούν την αντίδραση του κυκλώµατος αυτοµατισµού. Κατά σύµβαση, οι µεταβλητές εισόδου συµβολίζονται µε το γράµµα Ι από τον αγγλικό όρο Input. Έτσι, οι µεταβλητές εξόδου µπορούν να συµβολίζονται ως I1, I2, I3 ή ως I 1, I 2, I 3 κλπ. Η διάκριση αυτή οδηγεί στη διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού και του αντίστοιχου κυκλώµατος αυτοµατισµού µε τη µορφή σχέσης «αιτίουαποτελέσµατος», όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1.3 Σχήµα 1.3: Το κύκλωµα αυτοµατισµού ως σχέση «αιτίου-αποτελέσµατος» - 4 -

7 Το υποθετικό κύκλωµα του σχήµατος έχει τρεις λογικές εισόδους και δύο λογικές εξόδους. Εποµένως, η διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού πρέπει να περιγράφει την επιθυµητή λογική τιµή (0 ή 1) κάθε εξόδου για όλους τους συνδυασµούς τιµών των τριών εισόδων. Αντίστοιχα, το κύκλωµα αυτοµατισµού πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση των τριών λογικών µεταβλητών εισόδου και να επιβάλλει κατάλληλες τιµές στις δύο λογικές µεταβλητές εξόδου. Ποιες ακριβώς είναι αυτές οι «κατάλληλες» τιµές; Αυτό περιγράφεται επίσης στη διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού. 2 ο βήµα: Σχηµατισµός του Πίνακα Αληθείας Ο πίνακας αληθείας απεικονίζει τις τιµές των λογικών µεταβλητών εξόδου για κάθε δυνατό συνδυασµό των τιµών των λογικών εισόδων. Από µόνη της, κάθε λογική είσοδος λαµβάνει δύο διαφορετικές τιµές: 1 ή 0. Εάν έχουµε άλλη µια είσοδο, τότε κάθε τιµή της πρώτης συνδυάζεται µε τις δύο δυνατές τιµές της δεύτερης. Εποµένως, έχουµε τέσσερις συνδυασµούς συνολικά. Επαναλαµβάνοντας αυτόν το συλλογισµό για τρεις, τέσσερις, κ.ο.κ. µεταβλητές εισόδου, καταλήγουµε ότι Ν µεταβλητές εισόδου σχηµατίζουν 2 Ν διαφορετικούς συνδυασµούς. Αυτός είναι και ο αριθµός των γραµµών του πίνακα αληθείας. Έτσι, στην περίπτωση του κυκλώµατος του σχήµατος 1.3 ο πίνακας αληθείας θα έχει 2 3 =8 γραµµές, που αντιστοιχούν στους συνδυασµούς τιµών των τριών εισόδων και 3+2=5 στήλες, που αντιστοιχούν στις λογικές µεταβλητές (εισόδου και εξόδου) που εµπλέκονται στη διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού. Ο πίνακας αληθείας παρουσιάζεται στο σχήµα 1.4 (οι τιµές των µεταβλητών εξόδου είναι αυθαίρετες και δεν αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη «επιθυµητή συµπεριφορά») Ι 1 Ι 2 Ι 3 Ο 1 Ο «αίτια» «αποτελέσµατα» Σχήµα 1.4: Ένας πίνακας αληθείας για το υποθετικό κύκλωµα του σχήµατος 1.3 Παράδειγµα Ένα σύστηµα παροχέτευσης έχει ως σκοπό να αποµακρύνει τα νερά της βροχής αποφεύγοντας όµως, κατά το δυνατόν, την υπερχείλιση των δεξαµενών και αγωγών - 5 -

8 που χρησιµοποιούνται για αυτή την αποµάκρυνση. Τα νερά της βροχής (όµβρια ύδατα) συγκεντρώνονται αρχικά σε ένα φρεάτιο. Το φρεάτιο είναι εφοδιασµένο µε διακόπτη µε πλωτήρα που ενεργοποιείται, όταν η στάθµη ανέβει σε σηµείο υπερχείλισης. Το νερό του φρεατίου µπορεί να παροχετεύεται σε έναν κεντρικό σωλήνα αποχέτευσης µέσω ηλεκτρικής αντλίας. Ο σωλήνας είναι επίσης εφοδιασµένος µε πλωτήρα υπερχείλισης ακριβώς όπως και το φρεάτιο. Σκοπός του αυτοµατισµού είναι να διατηρεί τη στάθµη του φρεατίου και του σωλήνα κάτω από τη στάθµη υπερχείλισης, δίνοντας όµως προτεραιότητα στο σωλήνα. Εάν η στάθµη του σωλήνα πλησιάσει την υπερχείλιση, τότε το σύστηµα πρέπει να ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήµα (σειρήνα). Σχήµα 1.5: Στοιχεία του προβλήµατος αυτοµατισµού Από την παραπάνω διατύπωση του προβλήµατος αυτοµατισµού είναι φανερό οτι το κύκλωµα αυτοµατισµού χειρίζεται δύο λογικές µεταβλητές (µεταβλητές εξόδου): τη λειτουργία της αντλίας και την ενεργοποίηση της σειρήνας. Συγκεκριµένα, το κύκλωµα αυτοµατισµού παίρνει αποφάσεις και αναλόγως καθορίζει την τιµή της κάθε µιας (αληθής ή ψευδής). Εποµένως, αυτές είναι οι λογικές µεταβλητές εξόδου του κυκλώµατος. Σύµφωνα µε την εκφώνηση του προβλήµατος αυτοµατισµού, για να καταλήξει στις όποιες αποφάσεις, το κύκλωµα εισόδου πρέπει και αρκεί να «γνωρίζει» δύο πράγµατα: εάν έχει υπερχειλίσει το φρεάτιο και εάν έχει υπερχειλίσει ο σωλήνας αποχέτευσης. ηλαδή, το κύκλωµα πρέπει να ανταποκρίνεται στις λογικές καταστάσεις (αληθής ή ψευδής) αυτών των δύο µεγεθών. Εποµένως, αυτές είναι οι λογικές µεταβλητές εισόδου. Συνολικά, εποµένως, το κύκλωµα αυτοµατισµού συνδέεται µε το περιβάλλον όπως στο σχήµα 1.6. Τα βέλη του σχήµατος δείχνουν την κατεύθυνση της ροής της πληροφορίας. Η πληροφορία π.χ. για την υπερχείλιση (Ι2) µεταφέρεται από τον πλωτήρα υπερχείλισης του σωλήνα στο κύκλωµα αυτοµατισµού ή ακόµη η πληροφορία για την ενεργοποίηση της αντλίας (Ο1) εκπορεύεται από το κύκλωµα αυτοµατισµού προς την αντλία. Αντίθετα, τα βέλη του προηγούµενου σχήµατος δείχνουν τη ροή του νερού. Συγκρίνετε τα δύο σχήµατα και ξανασκεφθείτε τη λογική µε την οποία συνδέονται τα διάφορα στοιχεία και το σκοπό για τον οποίο σχεδιάζονται τα βέλη σε κάθε περίπτωση. Θα διαπιστώσετε οτι δεν υπάρχει κανένα κοινό σηµείο το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η αντλία, η οποία - 6 -

9 τροφοδοτείται µε νερό από το φρεάτιο, αλλά τροφοδοτείται µε εντολές από το κύκλωµα αυτοµατισµού. Σχήµα 1.6: Στοιχεία του προβλήµατος αυτοµατισµού Εποµένως, όλες οι εµπλεκόµενες µεταβλητές είναι συνολικά τέσσερις και ο πίνακας αληθείας έχει τέσσερις στήλες. Επίσης, οι δύο µεταβλητές εισόδου µπορούν να σχηµατίσουν 2 2 =4 διαφορετικούς συνδυασµούς και εποµένως ο πίνακας αληθείας έχει τέσσερις γραµµές. Για να καταστρώσουµε τον πίνακα αληθείας, πρέπει να υπολογίσουµε τις τιµές των µεταβλητών εξόδου για κάθε δυνατό συνδυασµό των εισόδων, δηλαδή για κάθε γραµµή του πίνακα. Οι τιµές αυτές καταχωρούνται στις αντίστοιχες (δύο τελευταίες) στήλες του πίνακα αληθείας και µπορούν να υπολογισθούν χωριστά για κάθε µεταβλητή εξόδου µε τον εξής συλλογισµό: α) Λειτουργία της αντλίας. Η αντλία ενεργοποιείται µόνο στην περίπτωση που το φρεάτιο υπερχειλίζει και ταυτόχρονα ο σωλήνας δεν έχει υπερχειλίσει. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η αντλία δε λειτουργεί, είτε διότι η στάθµη στο φρεάτιο δεν είναι υψηλή και εποµένως δε χρειάζεται κένωση είτε για να µην επιβαρύνει υπέρµετρα τον (ήδη υπερφορτωµένο) κεντρικό σωληνα. β) Λειτουργία της σειρήνας. Η σειρήνα ειδοποιεί για την υψηλή στάθµη του κεντρικού αγωγού, όταν ο αγωγός υπερχειλίζει. Η ενεργοποίηση της σειρήνας πρέπει να γίνεται είτε το φρεάτιο είναι γεµάτο είτε είναι άδειο, δηλαδή είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση του φρεατίου. Με άλλα λόγια, στις υπόλοιπες περιπτώσεις η αντίστοιχη έξοδος είναι «ψευδής» (λογικό 0) Το σχήµα 1.7 παρουσιάζει τον πίνακα αληθείας για αυτό το παράδειγµα

10 Ι1 το φρεάτιο υπερχειλίζει Ι1 ο αγωγός υπερχειλίζει Ο1 η αντλία λειτουργεί Ο2 η σειρήνα ειδοποιεί Σχήµα 1.7: Ο πίνακας αληθείας του παραδείγµατος - 8 -

11 1.4 Οι λογικές πράξεις και οι λογικές πύλες Η επεξεργασία του κυκλώµατος αυτοµατισµού χρησιµοποιεί τις κυριότερες λογικές πράξεις και τις αντίστοιχες λογικές πύλες. Οι βασικότερες λογικές πύλες είναι τρεις: η πύλη «και» (AND), η πύλη «είτε» (OR) και η λογική άρνηση (NOT). Άλλη χρήσιµη πύλη είναι εκείνη του «αποκλειστικού είτε» (XOR). Οι πύλες αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η λογική πύλη AND Η λογική πράξη AND συνδέει δύο ή περισσότερες λογικές µεταβλητές εισόδου (αίτια) µε µια µεταβλητή εξόδου (αποτέλεσµα). Η µεταβλητή εξόδου είναι αληθής, εάν και µόνον εάν όλες ανεξαιρέτως οι λογικές µεταβλητές εισόδου είναι αληθείς. Η λογική πράξη AND παριστάνεται µε το σύµβολο της στιγµής (τελείας) ή και το σύµβολο του αλγεβρικού πολλαπλασιασµού (µικρός κύκλος ή αστέρας), που τοποθετείται µεταξύ των αιτίων. Η πράξη AND απεικονίζεται µε την αντίστοιχη λογική πύλη AND, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1.8. Σχήµα 1.8: Η λογική πύλη AND Η λογική πύλη OR Η λογική πράξη OR συνδέει δύο ή περισσότερες λογικές µεταβλητές εισόδου (αίτια) µε µια µεταβλητή εξόδου (αποτέλεσµα). Η µεταβλητή εξόδου είναι αληθής εάν µια ή και περισσότερες λογικές µεταβλητές εισόδου είναι αληθείς. Η λογική πράξη OR παριστάνεται µε το σύµβολο της αλγεβρικής πρόσθεση (σταυρός) που τοποθετείται µεταξύ των αιτίων. Η πράξη OR απεικονίζεται µε την αντίστοιχη λογική πύλη OR, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα

12 Σχήµα 1.9: Η λογική πύλη OR Η λογική πύλη NOT Η λογική πράξη NOT συνδέει µια λογική µεταβλητή εισόδου (αίτιο) µε µια µεταβλητή εξόδου (αποτέλεσµα). Η µεταβλητή εξόδου είναι αληθής, εάν και µόνον εάν η λογική µεταβλητή εισόδου είναι ψευδής δηλαδή η τιµή του αιτίου αντιστρέφεται. Η λογική πράξη NOT παριστάνεται µε µια γραµµή (µπάρα) που τοποθετείται πάνω από το σύµβολο της µεταβλητής εισόδου ή µε το σύµβολο της αλγεβρικής αφαίρεσης (µείον) που τοποθετείται στα αριστερά του αιτίου. Η πράξη NOT απεικονίζεται µε την αντίστοιχη λογική πύλη NOT, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα Σχήµα 1.10: Η λογική πύλη NOT Η λογική πύλη XOR Η λογική πράξη XOR συνδέει δύο λογικές µεταβλητές εισόδου (αίτια) µε µια µεταβλητή εξόδου (αποτέλεσµα). Η µεταβλητή εξόδου είναι αληθής εάν και µόνον εάν οι τιµές των λογικών µεταβλητών εισόδου (αίτια) διαφέρουν µεταξύ τους, δηλαδή η µια είναι αληθής και η άλλη ψευδής. Η λογική πράξη XOR παριστάνεται µε ένα σταυρό σε κύκλο, που τοποθετείται µεταξύ των αιτίων. Η πράξη XOR απεικονίζεται µε την αντίστοιχη λογική πύλη XOR, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα

13 Σχήµα 1.11 Η λογική πύλη XOR

14 1.5 Η λογική παράσταση Οι απλές λογικές πράξεις, όπως οι πράξεις AND, OR, XOR, NOT που είδαµε παραπάνω, είναι κατάλληλες, για να εκφράσουν απλές σχέσεις µεταξύ λογικών µεταβλητών. Για παράδειγµα, η λογική πράξη AND είναι κατάλληλη για να περιγράψει τη σχέση «και» ή «ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβληµα αυτοµατισµού θα περιέχει κάποια διατύπωση, όπως «το αποτέλεσµα Υ αληθεύει όταν συντρέχουν οι συνθήκες Χ1 και Χ2» ή µια παρόµοια έκφραση. Οι απλές λογικές πράξεις µπορούν να συνδυάζονται σε σύνθετες λογικές εκφράσεις. Αυτές περιγράφουν πιο πολύπλοκες εξαρτήσεις µεταξύ λογικών µεταβλητών. Οι σύνθετες λογικές εκφράσεις ή λογικές παραστάσεις όπως επίσης ονοµάζονται, αποτελούνται από σύµβολα λογικών µεταβλητών, από σύµβολα απλών λογικών πράξεων και από παρενθέσεις π.χ. Υ=Χ1*(Χ2+Χ3)*Χ4. Οι λογικές εκφράσεις ακολουθούν ορισµένους απλούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν την άλγεβρα της µαθηµατικής λογικής, όπως ακριβώς οι κανόνες της αριθµητικής αποτελούν την άλγεβρα των αριθµών. Όπως και στην περίπτωση της αριθµητικής, οι κανόνες αυτοί επαληθεύονται και µε την κοινή «λογική». Οι βασικότεροι παρουσιάζονται εδώ: Α*Β=Β*Α ο νόµος της αντιµετάθεσης για το AND Α+Β=Β+Α ο νόµος της αντιµετάθεσης για το OR A*(B+C)=A*C+A*C ο επιµεριστικός νόµος A*(B*C)=(A*B)*C=A*B*C ο προσεταιριστικός νόµος για το AND A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C ο προσεταιριστικός νόµος για το OR οι δύο µορφές του κανόνα του de Morgan

15 2 Σχεδίαση κυκλωµάτων ακολουθιακού αυτοµατισµού Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του ακολουθιακού αυτοµατισµού και εισάγεται η µέθοδος απεικόνισης και προδιαγραφής ακολουθιακών συστηµάτων GRAFCET. 2.1 Συνδυαστικός αυτοµατισµός και ακολουθιακός αυτοµατισµός Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στα συστήµατα ακολουθιακού αυτοµατισµού. Όπως ο συνδυαστικός, έτσι και ο ακολουθιακός αυτοµατισµός ανήκει επίσης στην κατηγορία του λογικού αυτοµατισµού, διότι ασχολείται και αυτός µε την εξέλιξη λογικών µεταβλητών, δηλαδή µε παραµέτρους που παίρνουν δύο τιµές: αληθή ή ψευδή. Όµως, αντίθετα από ένα σύστηµα συνδυαστικό αυτοµατισµό, οι στιγµιαίες τιµές των εισόδων ενός συστήµατος ακολουθιακού αυτοµατισµού δεν καθορίζουν µονοσήµαντα και την τιµή της εξόδου του συστήµατος. Το σχήµα 2.1 παρουσιάζει διαγραµµατικά ένα παράδειγµα ακολουθιακού αυτοµατισµού ο οποίος ελέγχει έναν ηλεκτροκινητήρα από ένα χειριστήριο µε δύο πλήκτρα (µπουτόν) START και STOP. Σχήµα 2.1: Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα Η αρχή της λειτουργίας αυτού του συστήµατος είναι γνωστή: όταν πιέσουµε το πλήκτρο START ο κινητήρας µπαίνει σε κίνηση εφόσον είναι σε στάση - όταν πιέσουµε το πλήκτρο STOP ο κινητήρας σταµατά, εφόσον κινείται. Υποθέτουµε ότι µια δεδοµένη χρονική στιγµή γνωρίζουµε τη στιγµιαία τιµή των εισόδων π.χ. ότι δεν πιέζεται κανένα από τα δύο πλήκτρα του χειριστηρίου. Η πληροφορία αυτή δεν είναι από µόνη της επαρκής, για να καθορίσουµε µε βεβαιότητα την κατάσταση της εξόδου, δηλαδή την κίνηση του κινητήρα. Ο κινητήρας µπορεί εξίσου καλά, να στρέφει ή να είναι σε στάση. Ειδικότερα γνωρίζουµε ότι χωρίς επέµβαση στο χειριστήριο ο κινητήρας θα κινείται, εάν ήδη έστρεφε προηγουµένως και θα παραµείνει σταµατηµένος, εάν ήταν ήδη σε στάση. Με άλλα λόγια, αυτό το σύστηµα αυτοµατισµού θυµάται και διατηρεί την κατάσταση που είχε προηγουµένως διαθέτει εποµένως µνήµη. Αυτό είναι και ένα γενικότερο χαρακτηριστικό των συστηµάτων ακολουθιακού αυτοµατισµού δηλαδή ότι αυτά τα συστήµατα διαθέτουν και εσωτερικές µεταβλητές (µνήµες). Όπως δείχνει και το σχήµα 2.2, το σύστηµα αυτοµατισµού καταχωρεί τιµές σε αυτές τις µνήµες και τις επαναχρησιµοποιεί µαζί µε τις τιµές των εισόδων για τον υπολογισµό των τιµών των εξόδων του συστήµατος

16 Σχήµα 2.2: Γενική µορφή ακολουθιακού κυκλώµατος αυτοµατισµού - 2 -

17 2.2 Στοιχεία της µεθόδου προδιαγραφής GRAFCET Οι ακολουθιακοί αυτοµατισµοί υλοποιούνται µε διαφορετικές τεχνολογίες: µε ηλεκτρικά, µε ηλεκτρονικά, µηχανικά, πνευµατικά, υδραυλικά και άλλα στοιχεία ή ακόµη και µε συνδυασµό αυτών των τεχνολογιών. Για την ανάλυση των ακολουθιακών αυτοµατισµών είναι αναγκαία η χρήση µεθόδων που να αποτυπώνουν την ουσία της λειτουργίας τη λογική του αυτοµατισµού-, ανεξάρτητα από τον εκάστοτε συγκεκριµένο τρόπο τεχνικής υλοποίησης. Μια τέτοια γενική µέθοδος απεικόνισης είναι η GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etape Transition). Η µέθοδος GRAFCET αναπτύχθηκε αρχικά από τη Γαλλική Ένωση για την Κυβερνητική στην Οικονοµία και την Τεχνολογία (AFCET) και έχει ενταχθεί ως επίσηµο πρότυπο σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε τη µέθοδο, τα ακολουθιακά συστήµατα απεικονίζονται µε διαγράµµατα. Τα κύρια στοιχεία της µεθόδου απεικόνισης GRAFCET, όπως παρουσιάζονται και στο µερικό παράδειγµα του σχήµατος 2.3, είναι τα εξής: Οι φάσεις. Κάθε φάση απεικονίζεται µε ένα αριθµηµένο τετράγωνο και αντιστοιχεί σε µια κίνηση ή εργασία. Οι κινήσεις απεικονίζονται πλάι στις αντίστοιχες φάσεις µε παραλληλόγραµµα, στο εσωτερικό των οποίων αναγράφεται το όνοµα της κίνησης. Μια φάση και η αντίστοιχη κίνηση συνδέονται µε µια λεπτή γραµµή (χωρίς βέλος). Το σχήµα 2.3 απεικονίζει δύο φάσεις (3 και 8) και αντίστοιχα δύο εργασίες (κίνηση εµπρός και στάση) Οι δεσµοί. Ένας δεσµός απεικονίζεται µε µια γραµµή που συνδέει δυο διαδοχικές φάσεις. Οι δεσµοί είναι προσανατολισµένοι, δηλαδή έχουν βέλος που δείχνει τη σειρά διαδοχής των φάσεων δηλαδή ποια είναι η προηγούµενη φάση και ποια η επόµενη. Συχνά το βέλος των δεσµών παραλείπεται, διότι η κατεύθυνση ροής των φάσεων είναι προφανής από το περιεχόµενο του διαγράµµατος ή από τη λογική του συστήµατος αυτοµατισµού. Το σχήµα 2.3 περιλαµβάνει ένα δεσµό που συνδέει τις δύο φάσεις και υποδηλώνει µετάβαση από τη φάση 3 στη φάση 8. Οι µεταβάσεις. Η µετάβαση απεικονίζεται µε µια παχιά γραµµή κάθετη σε ένα δεσµό. Κάθε µετάβαση συνδέεται µε µια συνθήκη, δηλαδή µε τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, για να ενεργοποιηθεί η µετάβαση. Η συνθήκη γράφεται πλάι στο σύµβολο της µετάβασης. Το σχήµα 2.3, περιλαµβάνει µια µετάβαση που ενεργοποιείται, όταν η συνθήκη PRESS είναι αληθής. Σχήµα 2.3: Απλό παράδειγµα διαγράµµατος GRAFCET - 3 -

18 Το σχήµα 2.4 συνοψίζει τη µορφή και τα χαρακτηριστικά αυτών των δοµικών στοιχείων της απεικόνισης GRAFCET. Σχήµα 2.4: Βασικά δοµικά στοιχεία GRAFCET - 4 -

19 2.3 Κανόνες της προδιαγραφής GRAFCET Κάθε φάση ενός διαγράµµατος GRAFCET έχει δύο δυνατές καταστάσεις: µπορεί να είναι είτε ενεργή είτε αδρανής (απενεργοποιηµένη). Οι ενεργές φάσεις σηµειώνονται κάθε στιγµή µε ένα στίγµα (τελεία) τοποθετηµένο στην κάτω δεξιά γωνία του συµβόλου τους (αριθµηµένο τετράγωνο). Οι δεσµοί και οι µεταβάσεις που παρεµβάλλονται µεταξύ των φάσεων «µεταφέρουν» την ενεργοποίηση από τη µια φάση στην επόµενη. Η διαδικασία αυτή, δηλαδή η εξέλιξη του διαγράµµατος GREFCET, γίνεται σύµφωνα µε τρεις κανόνες. 1ος κανόνας: αρχικοποίηση Πριν την έναρξη της λειτουργίας του αυτοµατισµού, το ακολουθιακό σύστηµα βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Στο διάγραµµα η κατάσταση αυτή απεικονίζεται µε µια ειδική φάση, την αρχική φάση, που σηµειώνεται µε ένα διπλό τετράγωνο, όπως στο σχήµα 2.5. Σχήµα 2.5: Συµβολισµός της αρχικής φάσης 2ος κανόνας: µετάβαση Μια µετάβαση εφαρµόζεται, όταν και µόνον όταν η συνθήκη µε την οποία συνδέεται είναι αληθής και ταυτόχρονα η προηγούµενη φάση είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή, η µετάβαση ασκείται υποχρεωτικά. Το σχήµα 2.6 παρουσιάζει µια µετάβαση σε διαφορετικές καταστάσεις. Στην περίπτωση (α) του σχήµατος η µετάβαση 2/3 δεν εφαρµόζεται (ανεξάρτητα εάν η συνθήκη «β» είναι αληθής ή ψευδής), διότι η φάση 2 είναι αδρανής. Στην περίπτωση (β) του σχήµατος η µετάβαση δεν εφαρµόζεται, παρόλο που η προηγούµενη φάση 2 είναι ενεργή, διότι η συνθήκη «β» είναι ψευδής. Στην περίπτωση (γ) η µετάβαση µπορεί να εφαρµοσθεί,διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του κανόνα: η φάση 2 είναι ενεργή και η συνθήκη της µετάβασης «β» είναι αληθής. Το τελευταίο σχήµα (δ) δείχνει την κατάσταση του διαγράµµατος µετά την εφαρµογή της µετάβασης: η φάση 2 απενεργοποιήθηκε και η φάση 3 έγινε ενεργή

20 Σχήµα 2.6: Περιπτώσεις µετάβασης 3ος κανόνας: διαδικασία ενεργοποίησης των φάσεων Όταν µια µετάβαση εφαρµόζεται, όλες οι φάσεις που βρίσκονται στο δεσµό αµέσως πριν τη µετάβαση γίνονται αδρανείς και όλες οι φάσεις που βρίσκονται στο δεσµό µετά τη µετάβαση ενεργοποιούνται. Θεωρητικά αυτές οι αλλαγές συµβαίνουν ταυτόχρονα και στιγµιαία. Το σχήµα 2.7 δείχνει την πρακτική χρονική ακολουθία µε την οποία εφαρµόζεται η µετάβαση από τη φάση 2 στη φάση 3. Σχήµα 2.7: Χρονική ακολουθία για την εφαρµογή της µετάβασης 2/3-6 -

21 2.4 Λογικές συνδέσεις στα διαγράµµατα GRAFCET Τα διαγράµµατα GRAFCET µπορούν να απεικονίσουν µε απλό τρόπο τις βασικές λογικές σχέσεις OR και AND. Ειδικότερα η σχέση OR εφαρµόζεται όταν κατά την εξέλιξη του διαγράµµατος η ενεργοποίηση µιας φάσης µπορεί να ακολουθείται από την επιλεκτική ενεργοποίηση µιας ή και περισσότερων άλλων φάσεων. Το σχήµα 2.8 παρουσιάζει µια τέτοια περίπτωση. Η φάση 5 ακολουθείται είτε από τη φάση 6 (εάν η συνθήκη «εµπρός» είναι αληθής)είτε από τη φάση 7 (εάν η συνθήκη «δεξιά» είναι αληθής) ίτε και από τι δύο φάσεις εάν και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς. Σχήµα 2.8: Επόµενες φάσεις που συνδέονται µε τη σχέση OR Ακόµη, η σχέση OR εφαρµόζεται,όταν κατά την εξέλιξη του διαγράµµατος η ενεργοποίηση µιας φάσης µπορεί να προέλθει από προηγούµενη ενεργοποίηση µιας ή και περισσότερων άλλων φάσεων. Το σχήµα 2.9 παρουσιάζει µια τέτοια περίπτωση. Η φάση 10 ενεργοποιείται, είτε όταν η φάση 8 είναι ενεργή (και η συνθήκη «εµπόδιο Ε» είναι αληθής) είτε, όταν η φάση 9 είναι ενεργή (και η συνθήκη «εµπόδιο ΑΡ» είναι αληθής). Σχήµα 2.9: Προηγούµενες φάσεις που συνδέονται µε τη σχέση OR Η χρήση των διακλαδώσεων των δεσµών GRAFSET θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το σχήµα 2.10 παρουσιάζει τον εσφαλµένο και σωστό τρόπο απεικόνισης µιας διακλάδωσης OR

22 Σχήµα 2.10: Ορθός τρόπος διαγραµµατικής απεικόνισης της σχέσης OR Επίσης, η σχέση AND εφαρµόζεται, όταν κατά την εξέλιξη του διαγράµµατος η ενεργοποίηση µιας φάσης ακολουθείται από την ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών άλλων φάσεων. Όπως δείχνει και το σχήµα 2.11, η σχέση AND απεικονίζεται µε διπλή γραµµή. Στο παράδειγµα του σχήµατος, εάν η συνθήκη «µπουτόν» είναι αληθής, η φάση 6 ακολουθείται ταυτόχρονα και από τη φάση 7 και από τη φάση 8. Σχήµα 2.11: Επόµενες φάσεις που συνδέονται µε τη σχέση AND Οµοίως χρησιµοποιούµε τη σχέση AND, όταν κατά την εξέλιξη του διαγράµµατος η ενεργοποίηση µιας φάσης µπορεί να προέλθει µόνον από την ταυτόχρονη προηγούµενη ενεργοποίηση µιας οµάδας άλλων φάσεων. Το σχήµα 2.12 παρουσιάζει µια τέτοια περίπτωση. Η φάση 8 ενεργοποιείται όταν οι φάσεις 6 και 7 είναι ενεργές και εφόσον επιπορσθετα επαληθεύεται η συνθήκη της µετάβασης. Σχήµα 2.12: Προηγούµενες φάσεις που συνδέονται µε τη σχέση AND - 8 -

23 2.5 Κυριότερες κινήσεις Σε κάθε φάση του διαγράµµατος αντιστοιχεί µια κίνηση, η οποία εκτελείται όταν η αντίστοιχη φάση είναι ενεργή. Ο απλούστερος τύπος κίνησης είναι η συνεχής κίνηση. Έτσι στο παράδειγµα του σχήµατος 2.13 η κίνηση αρχίζει, µόλις η φάση 15 ενεργοποιηθεί, και σταµατά, όλις η φάση 15 απενεργοποιηθεί. Σχήµα 2.13: Συνεχής κίνηση Ένας άλλος τύπος κίνησης εξαρτά την κίνηση από µια εξωτερική συνθήκη. Το σχήµα 2.14 παρουσιάζει ένα παράδειγµα αυτής της κίνησης. Η κίνηση λαµβάνει χώρα, εάν η φάση 15 είναι ενεργή και εάν επιπλέον η συνθήκη «θ» είναι αληθής. Το σχήµα δείχνει δύο τρόπους απεικόνισης της εξάρτησης από εξωτερική συνθήκη. Ο δεύτερος τρόπος σηµειώνεται µε το γράµµα C από τον όρο condition (συνθήκη). Σχήµα 2.14: Εξάρτηση από εξωτερική συνθήκη Ακόµη, η απεικόνιση GRAFCET υποστηρίζει κινήσεις µε χρονική καθυστέρηση. Όπως δείχνει το σχήµα 2.15, η κίνηση αρχίζει 2 δευτερόλεπτα µετά από την ενεργοποίηση της αντίστοιχης φάσης 15. Η κίνηση µε καθυστέρηση σηµειώνεται µε το γράµµα D από τον όρο Delay (καθυστέρηση)

24 Σχήµα 2.15: Χρονική καθυστέρηση Με ανάλογο τρόπο µπορούµε να απεικονίσουµε κινήσεις που διαρκούν για προγραµµατισµένο χρόνο. Στο παράδειγµα του σχήµατος 2.16, η κίνηση αρχίζει αµέσως µε την ενεργοποίηση της αντίστοιχης φάσης 15 και διαρκεί 15 δευτερόλεπτα, δηλαδή όσο έχει προκαθοριστεί. Η κίνηση µε χρονοπρόγραµµα σηµειώνεται µε το γράµµα L από τον όρο Length (διάρκεια). Σχήµα 2.16: Προγραµµατισµένη διάρκεια Μια άλλη χρήσιµη κίνηση είναι η στιγµιαία εκποµπή ενός στενού παλµού. Στο παράδειγµα του σχήµατος 2.17, η κίνηση αρχίζει αµέσως µε την ενεργοποίηση της αντίστοιχης φάσης 15 και διακόπτεται σχεδόν την ίδια στιγµή. Έτσι, η φάση 15 συνοδεύεται από έναν παλµό που µπορεί να αξιοποιηθεί, π.χ για να να ενεργοποιήσει έναν ηλεκτρονόµο ή να καταχωρήσει νέα τιµή σε έναν καταµετρητή (counter). Η κίνηση µε παλµό σηµειώνεται µε το γράµµα P από τον όρο Pulse (παλµός)

25 Σχήµα 2.17: Παλµός Η κίνηση δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται µε µια µόνο φάση αλλά µπορεί να εξαρτάται από δύο ή και περισσότερες φάσεις του διαγράµµατος. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτής της κατηγορίας είναι η παραµένουσα κίνηση, που ονοµάζεται επίσης κίνηση µε µνήµη ή κίνηση τύπου flip-flop. Στο παράδειγµα του σχήµατος 2.18, η κίνηση αρχίζει µε την ενεργοποίηση της φάσης 20 και συνεχίζει (παραµένει) µετά την απενεργοποίηση της φάσης 20. Η κίνηση θα διακοπεί όταν ενεργοποιηθεί η φάση 32. Η κίνηση µε µνήµη σηµειώνεται µε το γράµµα S από τον όρο Set (θέση σε λειτουργία) και µε το γράµµα R από τον όρο Reset. Σχήµα 2.18: Μνήµη στοιχείο flip/flop

26 2.6 Παράδειγµα προδιαγραφής ακολουθιακού αυτοµατισµού Η πρόσβαση σε ένα χώρο στάθµευσης ελέγχεται µε ηλεκτροκίνητο φράγµα (µπάρα). Η είσοδος επιτρέπεται σε όσους οδηγούς διαθέτουν ειδική µαγνητική κάρτα, η οποία ελέγχεται µε συσκευή ανάγνωσης τοποθετηµένη στην είσοδο του χώρου. Όταν η συσκευή αναγνωρίσει την κάρτα, η µπάρα πρέπει να ανυψώνεται και να παραµένει ψηλά για 15 δευτερόλεπτα - χρόνο επαρκή για τη διάβαση του αυτοκινήτου. Κατόπι, η µπάρα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική της θέση. Το σχήµα 2.19 παρουσιάζει διαγραµµατικά τα κύρια στάδια του κύκλου λειτουργίας. Σχήµα 2.19: Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο στάθµευσης - κύκλος λειτουργίας

27 Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο απεικόνισης GRAFCET για ν περιγράψουµε τη λειτουργία του συστήµατος αυτοµατισµού. Το σχήµα 2.20 παρουσιάζει µια τέτοια περιγραφή µε τέσσερις φάσεις 1-4 τοποθετηµένες σε κύκλο. Κάθε φάση συνδέεται µε µια κίνηση που περιγράφει µε απλούς όρους την ενέργεια που πρέπει να γίνεται µε τις κατάλληλες εντολές από το σύστηµα αυτοµατισµού. Η φάση 2 π.χ. συνδέεται µε την ενέργεια «ανύψωση της µπάρας». Μεταξύ των φάσεων τοποθετούνται κατάλληλες µεταβάσεις που συνδέονται µε την εκάστοτε κατάσταση του συστήµατος αυτοµατισµού π.χ. «µπάρα ανεβασµένη». Σχήµα 2.20: ιάγραµµα GRAFCET για τον έλεγχο πρόσβασης σε χώρο στάθµευσης Ας αντικαταστήσουµε τις περιγραφές των κινήσεων µε συγκεκριµένες εργασίες και τις συνθήκες των µεταβάσεων από λεκτικές φράσεις µε συγκεκριµένα τεχνικά σήµατα. Έτσι διαµορφώνουµε το σχήµα

Έλεγχος Κίνησης Σημειώσεις του Θεωρητικού Μέρους

Έλεγχος Κίνησης Σημειώσεις του Θεωρητικού Μέρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Κίνησης Σημειώσεις του Θεωρητικού Μέρους Ενότητα: Τεύχος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Οργάνωση Δεδομένων (1/2) Bits: Η μικρότερη αριθμητική μονάδα ενός υπολογιστικού συστήματος, η οποία δείχνει δύο καταστάσεις, 0 ή 1 (αληθές η ψευδές). Nibbles: Μονάδα 4 bit που παριστά

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Ένα συνδυαστικό λογικό κύκλωμα συντίθεται από λογικές πύλες, δέχεται εισόδους και παράγει μία ή περισσότερες εξόδους. Στα συνδυαστικά λογικά κυκλώματα οι έξοδοι σε κάθε χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Σκοπός: Η κατανόηση της σχέσης µιας λογικής συνάρτησης µε το αντίστοιχο κύκλωµα. Η απλοποίηση λογικών συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. οµή Η/Υ: Αναπαράσταση εδοµένων. υαδικό σύστηµα. Συστήµατα Αρίθµησης υαδικό Οκταδικό εκαεξαδικό Παραδείγµατα

Περιεχόµενα. οµή Η/Υ: Αναπαράσταση εδοµένων. υαδικό σύστηµα. Συστήµατα Αρίθµησης υαδικό Οκταδικό εκαεξαδικό Παραδείγµατα οµή Η/Υ: Αναπαράσταση εδοµένων Συστήµατα Αρίθµησης υαδικό Οκταδικό εκαεξαδικό Παραδείγµατα Περιεχόµενα Κωδικοποίηση δεδοµένων Κώδικας ASCII Άλλοι κώδικες Παραδείγµατα Συστήµατα Αρίθµησης Τα συνηθέστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α Αριθµητική Λογική Μονάδα των 8-bit 1. Εισαγωγή Γενικά µια αριθµητική λογική µονάδα (ALU, Arithmetic Logic Unit)

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Βασικές πληροφορίες για τα PLC Σύστημα αυτοματισμού S7-200 -300-400 Λογισμικό προγραμματισμού STEP7-Micro/WIN Βασικές αρχές προγραμματισμού Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 3 Δυαδική λογική Με τον όρο λογική πρόταση ή απλά πρόταση καλούμε κάθε φράση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί αληθής ή ψευδής με βάση το νόημα της. π.χ. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Βασικών Στοιχείων Ψηφιακής Λογικής

Επανάληψη Βασικών Στοιχείων Ψηφιακής Λογικής Επανάληψη Βασικών Στοιχείων Ψηφιακής Λογικής Αριθµοί Διαφόρων Βάσεων Δυαδικά Συστήµατα 2 Υπολογιστική Ακρίβεια Ο αριθµός των δυαδικών ψηφίων αναπαράστασης αριθµών καθορίζει την ακρίβεια των αριθµών σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα

Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα Σύνοψη Τα κυκλώματα που διαθέτουν διακόπτες ροής ηλεκτρικού φορτίου, χρησιμοποιούνται σε διατάξεις που αναπαράγουν λογικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits Δρ. Γκόγκος Χρήστος Κατηγορίες πράξεων με bits Πράξεις με δυαδικά ψηφία Αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Άλγεβρα Βοοle η θεωρητική βάση των λογικών κυκλωμάτων Η άλγεβρα Βοοle ορίζεται επάνω στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 2.1Η έννοια της πληροφορίας Δεδομένα Πληροφορία Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 2.2 ΗΥ Το βασικό εργαλείο επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα PLC. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

Εισαγωγή στα PLC. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα PLC είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Θεωρητική εισαγωγή

4.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΥΑ ΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ-ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ Σκοπός: Να µελετηθούν αριθµητικά κυκλώµατα δυαδικής πρόσθεσης και αφαίρεσης. Να σχεδιαστούν τα κυκλώµατα από τους πίνακες αληθείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21

Περιεχόµενα. Πρόλογος 11. 0 Εισαγωγή 21 Περιεχόµενα Πρόλογος 11 Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο 12 Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου 12 Κάλυψη συστηµάτων CAD 14 Εργαστηριακή υποστήριξη 14 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Συστήματα Αρίθμησης Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε δέκα διαφορετικά σύμβολα τα :,, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9. Για τον αριθμό 32 θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της σχεδίασης λογικών (ψηφιακών) κυκλωμάτων για πρακτικές εφαρμογές. Στα προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

PLC Σύνδεση ιακοπτών. Εισαγ γωγή στα. Η λογική του προγραµµατισµού. Τυπική Γραµµή ιαγράµµατος Κλίµακας. Βασικά Στοιχεία & Συνδυασµοί

PLC Σύνδεση ιακοπτών. Εισαγ γωγή στα. Η λογική του προγραµµατισµού. Τυπική Γραµµή ιαγράµµατος Κλίµακας. Βασικά Στοιχεία & Συνδυασµοί Η λογική του προγραµµατισµού Σύνδεση ιακοπτών Τυπική Γραµµή ιαγράµµατος Κλίµακας Βασικά Στοιχεία & Συνδυασµοί Περισσότερες υνατότητες Έλεγχος Ροής Προγράµµατος 1 2 Περισσότερες υνατότητες Χρονιστές Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Σ ή. : υαδικά. Ε ό. ή Ενότητα

Σ ή. : υαδικά. Ε ό. ή Ενότητα 1η Θεµατική Θ ή Ενότητα Ε ό : υαδικά δ ά Συστήµατα Σ ή Μονάδα Ελέγχου Ψηφιακοί Υπολογιστές Αριθµητική Μονάδα Κρυφή Μνήµη Μονάδα Μνήµης ιαχείριση Μονάδων Ι/Ο ίσκοι Οθόνες ικτυακές Μονάδες Πληκτρολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Εκτέλεση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ

«ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73 Αθήνα ιδάσκων: Γ. Κορρές, Καθ. ΕΜΠ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC)

Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) Τα PLC (Programmable Logic Controllers) έκαναν την εμφάνιση τους στο τέλος της δεκαετίας του 1960 για τις ανάγκες αυτοματοποίησης της αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 0: Εισαγωγή. Λευτέρης Καπετανάκης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Άνοιξη 2011

Μάθημα 0: Εισαγωγή. Λευτέρης Καπετανάκης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Άνοιξη 2011 ΤΛ22 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι Μάθημα : Εισαγωγή Λευτέρης Καπετανάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Άνοιξη 2 Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στη σχεδίαση των ψηφιακών κυκλώματων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Εισαγωγή Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Επιμέλεια Ξενοφών Βασιλάκος Περιεχόμενα Φροντιστηρίου 1. Κωδικοποίηση και Δυαδική Αναπαράσταση 2. Κωδικοποίηση ASCII Κωδικοποίηση Unicode Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 2 Αριθµητικά Συστήµατα και Αριθµητική Υπολογιστών Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος B) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 3: Άλγεβρα Βοole και Λογικές Πράξεις Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Η γλώσσα assembly είναι μια γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για συγκεκριμένους υπολογιστές ή άλλη προγραμματιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές Ελέγχου. Πρόγραμμα Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Εντολή Εκχώρησης Εντολές Ελέγχου Λογική συνθήκη Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. (2,5 µονάδες) Θεωρήστε τρεις κρυφές µνήµες των 512 πλαισίων µε 8 λέξεις ανά πλαίσιο και οργανώσεις αντίστοιχα:

ΘΕΜΑ 2. (2,5 µονάδες) Θεωρήστε τρεις κρυφές µνήµες των 512 πλαισίων µε 8 λέξεις ανά πλαίσιο και οργανώσεις αντίστοιχα: ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 Σεπτεµβρίου 2006 ΘΕΜΑ 1. (2 µονάδες) Θεωρούµε δύο υπολογιστές Υ1 και Υ2 που έχουν υλοποιηθεί µε τους επεξεργαστές Ε 1 και Ε 2 αντίστοιχα που έχουν την ίδια αρχιτεκτονική σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 5 ο εξάµηνο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Λογικά Κυκλώµατα Ø Τα λογικά κυκλώµατα διακρίνονται σε συνδυαστικά (combinational) και ακολουθιακά (sequential). Ø Τα συνδυαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη λειτουργία και την οργάνωση της κρυφής µνήµης. Θα προσδιορίσουµε τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης Εισαγωγή στην Πληροφορική Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς Αντώνης Σταµατάκης Μονάδες µέτρησης µνήµης Η βασική µονάδα µέτρησης της µνήµης στα υπολογιστικά συστήµατα είναι το µπάιτ

Διαβάστε περισσότερα