ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης. Σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28/6/2001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/6/2002 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26/6/2003 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29/6/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΤ

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΕΚ (ή «Εταιρία»), λαµβάνοντας υπόψη τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε τη σύνταξη και την ελεύθερη διάθεση του παρόντος σηµειώµατος, µε σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού επί των θεµάτων που αφορούν τη διάθεση των κεφαλαίων της αύξησης. Ενδεικτικά, στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, περιλαµβάνονται οι παρακάτω θεµατικές ενότητες: 1. Παρουσίαση των προηγούµενων προγραµµάτων διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης (Ενηµερωτικό ελτίο Αύγουστος 2000, Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2001 Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2002 και Πληροφοριακό Σηµείωµα Αύγουστος 2003). 2. Παρουσίαση του νέου επενδυτικού προγράµµατος κατανοµής των κεφαλαίων της αύξησης (Απόφαση Γ.Σ. 29/6/2004). 3. Περιγραφή της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΤ Α.Ε. στης οποίας την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συµµετέχει η ΑΕΓΕΚ. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι : Ο κ. Σ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος.Σ., Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο κ. Π. Σκαρµούτσος, Οικονοµικός ιευθυντής, Μεσογείων 304, Χολαργός, τηλ Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, και οι Σύµβουλοι του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Επισηµαίνεται ότι στις , και σε συνέχεια της υπ αρ. 6296/ απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θεώρησε άκυρη τη σύµβαση συγχώνευσης δι απορροφήσεως της εταιρίας ΕΤΕΠ Α.Ε. από την ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ (εταιρία συνδεδεµένη µε την ΑΕΓΕΚ), ο Πρόεδρος του.σ. του Χ.Α. αποφάσισε, κατ εφαρµογή του άρθρου 11 παρ. 1 του π.δ. 350/1985, την προσωρινή αναστολή της διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ. Ήδη, την , η ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ άσκησε έφεση κατά της ως άνω απόφασης, η οποία (έφεση) εκδικάσθηκε την ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Σηµειώνεται ότι έχει ανασταλεί η ισχύς και η εκτέλεση της πρωτοδίκου, έως την έκδοση εφετειακής απόφασης. Τη ο Πρόεδρος του.σ. του Χ.Α. ανακοίνωσε την άρση του µέτρου της αναστολής διαπραγµάτευσης της µετοχής της ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ και την έναρξη επαναδιαπραγµάτευσης αυτής από Τέλος, δυνάµει της υπ αρ. 1916/ απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί τριτανακοπής ασκηθείσας κατά της υπ αρ. 6296/2003 απόφασης, διατάχθηκε η ακύρωση αυτής ως προς την τριτανακόπτουσα εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. Κατά τα λοιπά, σε βάρος της Εταιρίας, καθώς και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν άλλες δικαστικές αγωγές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ και ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ο διακριτικός τίτλος είναι ΑΕΓΕΚ. Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό, η επωνυµία της Εταιρίας είναι η ίδια σε πιστή µετάφραση στη γαλλική γλώσσα: "Societe Anonyme des Constructions Generale et des Entreprises Maritimes, Touristiques, Agricoles et Forestieres". Η ΑΕΓΕΚ ιδρύθηκε το 1949 (ΦΕΚ 251/ ) και έχει έδρα το ήµο Χολαργού του Νοµού Αττικής. Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 13262/06/Β/86/015. Η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 10 χρόνια, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για άλλα 40 χρόνια και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παρατάθηκε για 50 χρόνια από τη λήξη της, ήτοι µέχρι (ΦΕΚ 3446/ ). Η Εταιρία επανακρίθηκε στις αρχές του 2003, µε απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, αποκτώντας το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του ΜΕΕΠ. Για το σκοπό αυτό είχε προηγουµένως ολοκληρώσει σχετικές διαδικασίες συγχώνευσης, µε απορρόφηση των εταιριών ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε. και ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε Ο σκοπός της Εταιρίας, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι: 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ή όχι ειδικό πτυχίο εργολήπτη δηµοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης. 2. Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών. 3. Η συµµετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες ή επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 4. Η συµµετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή µερίδων ή µετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά ή µε οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εµπορίας µε την ευρύτερη δυνατή έννοια. 5. Η ανέγερση ή αγορά ή εκµίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά συναφών επιχειρήσεων. 6. Η συµµετοχή στη σύσταση, ή εξαγορά µετοχών και η συµµετοχή, µε οποιαδήποτε µορφή, σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, και των οποίων το αντικείµενο εργασιών θα αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: (i) στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως, καθώς και την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, 4

5 (ii) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, (iii) την ανέγερση µε οποιοδήποτε σύστηµα οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και την πώληση ή εκµετάλλευσή τους, ή εκµετάλλευση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιεχοµένων στην εταιρία ακινήτων, οικοδοµών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών, (iv) τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο είτε µε εισφορές είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές. Η συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των παραπάνω εταιριών θεωρείται τρέχουσα συναλλαγή της εταιρίας, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόµοιες εταιρίες. 7. Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία µπορεί να τις εκτελεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο των κατασκευών και το αντικείµενό της εµπίπτει στην κατηγορία «κατασκευής πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων - έργα πολιτικού µηχανικού», µε κωδικό 452, σύµφωνα µε την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩ - 03) Ιστορικό Στη διάρκεια της 55χρονης συνεχούς δραστηριότητάς της, η ΑΕΓΕΚ εκτέλεσε πλήθος τεχνικών έργων πάσης φύσεως και βαθµού δυσκολίας, ειδικευόµενη ωστόσο κυρίως στην κατασκευή µεγάλων δηµοσίων τεχνικών έργων. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης αυτής παρουσίας, η συνεργασία της Εταιρίας µε τους µεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές όπως οι ABB, HOCHTIEF, VINCI, SIEMENS, BILFINGER BERGER AG, STRABAG AG, SELI, JAEGER, ASTALDI, HIDROGRADNJA, η κατάλληλη δοµή και οργάνωση, το έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό και το µεγάλο µέγεθος του ιδιόκτητου εξοπλισµού σε συνδυασµό µε τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία, επέτρεψαν στην ΑΕΓΕΚ να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει µε επιτυχία µεγάλης κλίµακας, τεχνικά προηγµένα και ιδιαίτερων απαιτήσεων έργα. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Εταιρίας αποκτήθηκε µέσα από ένα ευρύτατο φάσµα επιτυχώς ολοκληρωµένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία, όπως φράγµατα, σήραγγες, υδροηλεκτρικοί και θερµικοί σταθµοί ενέργειας, µεγάλες υπόγειες κατασκευές, συγκοινωνιακά έργα (Μετρό Αθήνας, σιδηροδροµικά έργα, αυτοκινητόδροµοι κ.λπ.), αρδευτικά, κτιριακά και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Μεταξύ των έργων που κατασκεύασε η Εταιρία στην πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της, περιλαµβάνονται η σήραγγα της Κάρλας (µήκους 10 χλµ.), αρδευτικά και αντιπληµµυρικά έργα στη Θεσσαλία, µεγάλα νοσοκοµειακά και οικοδοµικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κ.ά. Μετά το 1979, η ΑΕΓΕΚ επέκτεινε τις δραστηριότητές της στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, ολοκληρώνοντας µε τα ίδια ποιοτικά πρότυπα, εξειδικευµένα έργα µεγάλης κλίµακας και υψηλής τεχνολογίας. Η κατασκευή έργων όπως: το φράγµα της Μεσοχώρας, ύψους 150 µ. το οποίο είναι το τρίτο µεγαλύτερο φράγµα στον κόσµο, 5

6 λιθόρριπτου τύπου µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος, το φράγµα της Πλατανόβρυσης, ύψους 95 µ. το οποίο είναι το 2ο υψηλότερο φράγµα στην Ευρώπη και ένα από τα µεγαλύτερα στον κόσµο, που κατασκευάστηκε µε την εξειδικευµένη πρωτοποριακή µέθοδο του κυλινδρούµενου σκυροδέµατος (RCC). Είναι το πρώτο φράγµα που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα µε τη µέθοδο αυτή, το χωµάτινο φράγµα του Ευήνου, ύψους 125 µ., που κατασκευάστηκε για την ενίσχυση της ύδρευσης της Αθήνας, το υπόγειο συγκρότηµα παραγωγής ενέργειας στο υδροηλεκτρικό έργο του Θησαυρού Νέστου, πλήθος µικρότερων φραγµάτων καθώς, και υδραυλικών σηράγγων κ.ά., προσέφεραν στην Εταιρία µεγαλύτερη εµπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον τοµέα των ενεργειακών - υδροηλεκτρικών έργων. Στον τοµέα των θερµοηλεκτρικών έργων, η Εταιρία επέδειξε εξίσου σηµαντική παρουσία, µε την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού µηχανικού της 5ης µονάδας του ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης και των έργων πολιτικού µηχανικού της νέας µονάδας στον ΑΗΣ Κοµοτηνής, ισχύος 476,3 MW. Σήµερα, η εταιρία συµµετέχει στην εκτέλεση ορισµένων από τα σηµαντικότερα έργα στην Ελλάδα, καθώς και σε έργα χωρών του εξωτερικού, όπως: Τµήµατα του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γραµµές 2 & 3 και οι επεκτάσεις αυτών), τµήµατα των οδικών αξόνων «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ» και «ΠΑΘΕ», τα φράγµατα MUJIB και WALA στην Ιορδανία, το φράγµα ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ στην Κύπρο, οδικά και αποχετευτικά έργα στη Ρουµανία, ο ενεργειακός σταθµός Κοµοτηνής, κτιριακά έργα (Ξενώνες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (424), ανακατασκευή αποθήκης Υ.Ε.Ν. στην ακτή Βασιλειάδη), λιµενικά έργα του Ο.Λ.Π. και το φράγµα του Ιλαρίωνα στην Κοζάνη. Ακόµη, υπό κατασκευή βρίσκονται τα ιδιωτικά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα του Λιµένα Αστακού, του συγκροτήµατος γραφείων στο Βουκουρέστι και των τεσσάρων υπογείων σταθµών αυτοκινήτων στην Αθήνα Αντικείµενο Εργασιών Η ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται σήµερα, σύµφωνα µε το σκοπό της, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων, δηµοτικών, ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και στην ανέγερση, αγορά ή εκµετάλλευση εγκαταστάσεων, εκτάσεων προς αξιοποίηση και συναφών επιχειρήσεων, στη συµµετοχή στη σύσταση, ή στην εξαγορά µετοχών και στη συµµετοχή σε εταιρίες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν παρόµοιο ή παρεµφερές αντικείµενο, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται για λογαριασµό της εταιρίας ή τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (κοινοπραξίες κ.λπ.). Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν προσέφεραν στην Εταιρία τη δυνατότητα ανάληψης µεγάλων έργων για λογαριασµό πελατών όπως η ΕΗ, το ΥΠΕΧΩ Ε, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η 6

7 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε., η ΕΠΑ Α.Ε., η Ο.Α. Α.Ε, το Υ.Ε.Ν., το Γ.Ε.Σ. αλλά και ξένους φορείς όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουµανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Στην έντονη παρουσία και δραστηριότητα της Εταιρίας όλ αυτά τα χρόνια συνέβαλλε ουσιαστικά το γεγονός ότι η ΑΕΓΕΚ ήταν από το 1995 µέχρι το 2002 κάτοχος του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου Η τάξης και πλέον του αντίστοιχου νέου πτυχίου 7ης τάξης. Κατ αυτό τον τρόπο, η Εταιρία µπορεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη των µεγαλύτερων έργων που προκηρύσσει το ηµόσιο και Οργανισµοί ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου. Ειδικότερα, η ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων: Υδραυλικά Έργα (Αρδευτικά Ενεργειακά) Αφορούν κυρίως στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, φραγµάτων και σηράγγων, από εγχώριους και διεθνείς φορείς όπως η ΕΗ, το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας κ.ά., για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. Μεταξύ των σηµαντικότερων έργων αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Φράγµα Ιλαρίωνα Κοζάνης Φράγµα Γαδουρά Ρόδου Φράγµα Κανναβιού Κύπρου Φράγµα Mujib Ιορδανίας Φράγµα Wala Ιορδανίας Φράγµα Γρατινής για την ύδρευση του ΑΗΣ Κοµοτηνής Φράγµα και Σήραγγα του Υδραγωγείου του Ευήνου Φράγµα Πλατανόβρυσης από RCC, Φράγµα και σήραγγες ΥΗΕ Μεσοχώρας Σήραγγες ΥΗΕ Συκιάς Φράγµατα και σήραγγες ΥΗΕ Πηγών Αώου Φράγµα ΥΗΕ Ασωµάτων Στα πλαίσια απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας που επιχειρείται σήµερα στη χώρα µας, η ΑΕΓΕΚ, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων, έχει λάβει από την αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) τις απαραίτητες άδειες για την κατασκευή 3 ενεργειακών έργων (Μ-ΥΗΕ) και ξεκινήσει τις εργασίες εγκατάστασης στο ΥΗΕ Αργυρίου. Πρόκειται για ένα αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο παραγωγής ενέργειας, δυναµικότητας 6,35 MW και προϋπολογισµού 8,5 εκατ. Ευρώ. Έργα Οδοποιίας - Σιδηροδροµικά Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, ανισόπεδων κόµβων, καθώς και τµηµάτων σιδηροδροµικών δικτύων και πλήθος χιλιοµέτρων του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται βαρύς και εξειδικευµένος µηχανολογικός εξοπλισµός. Τα σηµαντικότερα έργα οδοποιίας που εκτέλεσε ή εκτελεί αυτή την περίοδο η Εταιρία είναι: Σηµαντικά τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 7

8 Tµήµατα του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ στην παράκαµψη των Πατρών, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και στην περιοχή των Καµένων Βούρλων. Εθνική οδοποιία στο τµήµα της οδού Τρικάλων - Άρτας Μέσα στο έτος 2003 η Εταιρία ανέλαβε από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Α.Ε., την κατασκευή του οδικού τµήµατος Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, προϋπολογισµού 48 εκατ. Ευρώ, την κατασκευή της παράκαµψης των Καµένων Βούρλων (τµήµα του ΠΑΘΕ), προϋπολογισµού 61 εκατ. Ευρώ, καθώς και την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας. Τµήµα από Σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή», προϋπολογισµού 18 εκατ. Ευρώ. Βιοµηχανικά Ενεργειακά Έργα Στον τοµέα αυτόν η Εταιρία διαθέτει µεγάλη εξειδίκευση, έχοντας ολοκληρώσει µε επιτυχία: Υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας του ΥΗΕ Ασωµάτων, του ΥΗΕ Θησαυρού και του ΥΗΕ Πλατανόβρυσης Νέστου. Την 5η µονάδα Θερµοηλεκτρικού σταθµού του Αγίου ηµητρίου στην Κοζάνη. Τη Μονάδα συνδυασµένου κύκλου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) 476,3 MW στη ΒΙΠΕ Κοµοτηνής. Οικοδοµικά Έργα Στον τοµέα των οικοδοµικών έργων η Εταιρία εξειδικεύεται στην ολοκλήρωση ετοιµοπαράδοτων κτιρίων µε πλέον πρόσφατη την κατασκευή του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, σήµερα εκτελεί µε αυτοχρηµατοδότηση ένα 18ώροφο κτίριο γραφείων και καταστηµάτων, το MILLENNIUM BUSINESS CENTER, στο κέντρο του Βουκουρεστίου στη Ρουµανία. Σε αυτόν τοµέα περιλαµβάνονται 3 ακόµη σηµαντικά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή την περίοδο: α) η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ), β) η µελέτη-ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης στην Ακτή Βασιλειάδη σε κτίριο στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, γ) η κατασκευή ξενώνων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και δ) ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων στο Σταθµό FIX του Μετρό Αθηνών. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Η συµµετοχή της Εταιρίας στο µείζονος µεγέθους και σηµασίας έργο του ΜΕΤΡΟ είναι σηµαντική καθόσον αφορά τα βασικότερα στάδια κατασκευής του όπως των γραµµών 2, και 3 αλλά και τις επεκτάσεις αυτών, «άφνη Ηλιούπολη» και «Εθνική Άµυνα Σταυρός». Στα παραπάνω έργα, τα οποία εκτελούνται από κοινοπραξίες συµµετοχής της, η Εταιρία έχει αναλάβει και εκτελεί επιτυχώς όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού, αντλώντας παράλληλα πλούσια και πολύτιµη εµπειρία. Σηµειώνεται ότι για το έργο «άφνη Ηλιούπολη» η Εταιρία ολοκλήρωσε νωρίτερα από το συµβατικό χρονοδιάγραµµα τις απαιτούµενες εργασίες, ωφελούµενη πρόσθετης οικονοµικής αµοιβής. 8

9 2.4. Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας στις 29/06/2004 (Ηµεροµηνία διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης) ήταν η εξής : ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ PRINEMO TRADING LIMITED ,38 GUERINA TRADING LIMITED ,28 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙ ΗΜΟΥ ,34 ΑΕΓΕΚ ,89 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡ ,29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ,16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROJECTS DEVELOPMENT AND FINANCING A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,80 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ,38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΥ ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ GUERINA TRADING LIMITED ,19 ΕΚΤΕΡ ΑΝ.ΤΕΧΝ-ΟΙΚΟ -ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝ-ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ ΕΤ ,15 PRINEMO TRADING LIMITED ,75 ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ ,60 LAFINCOURT LIMITED ,81 ΑΕΓΕΚ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σηµειώνεται ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας επενδυτής από το ευρύ κοινό µε ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 3% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. 9

10 2.5. ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΕΓΕΚ, στις 29/06/2004, ενέκρινε την εκλογή της κας Θάλειας Πουσκουλού - Λατσένερε ως νέου εκτελεστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού µέλους κ. Λεωνίδα Ερµήλιου. Κατόπιν αυτού, η σύνθεση του νέου.σ. της Εταιρίας, είναι η εξής: 1. Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Πρόεδρος/ Εκτελεστικό µέλος 2. Ιωάννης Τριανταφύλλου, ιευθύνων Σύµβουλος/ Εκτελεστικό µέλος 3. Αθανάσιος Ευµορφόπουλος, Αντιπρόεδρος & Τεχνικός ιευθυντής/ Εκτελεστικό µέλος 4. Γεώργιος Σκουλάς, Εκτελεστικό µέλος 5. Αθηνά Τριανταφύλλου, Εκτελεστικό µέλος 6. Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε, Εκτελεστικό µέλος 7. Σοφία Αγγελοπούλου, Μη εκτελεστικό µέλος 8. Βασίλειος Σαρσέντης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 9. Θεοφάνης Μπένος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Η θητεία του παραπάνω.σ. είναι τριετής και λήγει στις Την εταιρία εκπροσωπούν οι κ.κ. Σπύρος Παπαγεωργίου και Ιωάννης Τριανταφύλλου, ενεργώντας από κοινού. 10

11 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο (Αύγουστος 2000). Προέλευση Κεφαλαίου : Αύξηση µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων : ,68 ευρώ ( δρχ). Περίοδος Άσκησης του ικαιώµατος: 8/9/2000-9/10/2000. Αριθµός νέων µετοχών που προέκυψαν από την αύξηση: κοινές ονοµαστικές. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο Χ.Α.Α.: 4/12/2000. απάνη Έκδοσης: ,57 ευρώ ( δρχ). Η δαπάνη της Έκδοσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Εταιρίας. Ηµεροµηνία πιστοποίησης της αύξησης: 10/10/2000. ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε Ευρώ ΕΩΣ 31/12/2001 ΕΩΣ 31/3/2001 ΣΤΙΣ 31/3/2001 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 60% , , ,67 ΜΕΤΩΝ εξαγορά τουλάχιστον του 50% , , ,92 ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) , ,57 ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , ,34 0 Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , ,57 0 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , ,77 Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας , ,43 Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ , , ,26 Γκαράζ Αµαρουσίου , , ,66 Μικρά ενεργειακά έργα , , ,99 Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , ,75 0 Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , ,01 0 Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , ,57 ΣΥΝΟΛΑ , , ,17 11

12 3.2 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 28/6/2001, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 1 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 28/6/2001 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ0Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 31/12/ /6/01 31/12/01 ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/3/2002 ΣΤΙΣ 31/3/2002 Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% , , ,90 0 ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% , , ,36 0 ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , ,34 0 Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , , ,57 0 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , , ,84 Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα Κτίριο Ρουµανίας , , ,43 Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ , , , , ,88 Γκαράζ Αµαρουσίου , , , , ,61 Μικρά ενεργειακά έργα , , , , ,66 Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , ,81 0 Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , ,58 0 Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , ,29 0 Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , , ,55 Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , ,94 0 Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , ,11 0 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,98 12

13 3.3 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 20/6/2002, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 2 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/6/2002 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/12/2002 ΕΩΣ 31/03/ /03/ Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών 1.1. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , , , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. 50%) , , , ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , , Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.) , , , ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , ,84 6. Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας , , Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , , , , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργειακά) , , , ,66 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , , Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , , , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , , , , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , , ΣΥΝΟΛΑ , , , ,40 13

14 3.4 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 26/6/2003, Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 1. Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/6/2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 31/12/03 ΕΩΣ 31/12/03 ΕΩΣ 31/03/04 31/03/ ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , , , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. τουλάχιστον 50%) , , , ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) , , , Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής µετοχικού κεφαλαίου.) , , , ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ , , , Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , , , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργ.) , , , Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως , , , Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού , , , ,54 9. Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , , , Τοποθέτηση σε ακίνητα , , , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , , , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , , , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , , , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , , , , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , , , Χρηµατοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγµάτων Ιορδανίας , , , Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." , , , Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε , , ,98 0 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,26

15 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΘΕΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ/ ΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΩΣ 31/03/ Καταθέσεις σε τράπεζες ,26 ΣΥΝΟΛΑ ,26 15

16 4 ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 Προορισµός των Αντληθέντων Κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 29/6/2004, 4 η Τροποποιητική απόφαση της Γ.Σ. 4 ο ΤΡΟΠ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 29/6/2004 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΑΝΗ Ποσά σε ευρώ ΕΩΣ 30/06/04 1. Εξαγορά του οµίλου ΕΤΕΠ - METΩΝ και συµµετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτών ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.. 60%) , ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.. τουλάχιστον 50%) ,36 2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%) 0 3. ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συµµετοχή ΑΕΓΕΚ) ,34 4. Ε ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής µετοχικού κεφαλαίου.) ,57 5. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο) Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/ ,00 6. Λοιπά αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 6.1. Κτίριο Ρουµανίας Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ Γκαράζ Αµαρουσίου , Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.. µικρά ενεργ.) ,22 7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως ,81 8. Αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλισµού ,92 9. Εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος ERP , Τοποθέτηση σε ακίνητα , Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ) , Συµµετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργώνης) , Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών µε σκοπό τη συγχώνευση ΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε , ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε , Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.Β.Ε , ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.Β.Ε , Χρηµατοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγµάτων Ιορδανίας , Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε." , Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,68 16

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα