ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή Τραπεζική)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή Τραπεζική)"

Transcript

1 Στυλιανή Ασβεστά Οικονοµολόγος - Εργ. Συνεργ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γαρυφαλλιά Πετροπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Λογιστικής ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή Τραπεζική)

2 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή στο σύνολο ή µερικώς ή και περιληπτικά, κατά παράφραση ή διασκευή, του παρόντος έργου, µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο, σύµφωνα µε τους Ν. 2387/1920, 4301/1929, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/63 και Ν.100/75, Ν.2121/93 και τους λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς προηγούµενη άδεια των συγγραφέων. Κάθε είδος νοµοθέτηµα και εγκύκλιος που αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο δεν αποτελεί ιδιωτική πνευµατική ιδιοκτησία. ISBN Copyright 2009 Στυλιανή Ασβεστά - Γαρυφαλλιά Πετροπούλου ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. (Πετροπούλου Γ. Ασβεστά Στ.), Φωτογραφίες Εξωφύλλου:

3 Στους γονείς µας ηµήτρη και Ματίνα Γ. Πετροπούλου Μανώλη και Βασιλική Στ. Ασβεστά

4 της παιδείας η ρίζα είναι πικρή, αλλά ο καρπός της γλυκός Ισοκράτης

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό µε τίτλο Κλαδική Λογιστική, διαπραγµατεύεται τη Λογιστική τριών βασικών κλάδων της οικονοµίας: τον ξενοδοχειακό, το ναυτιλιακό και τον τραπεζικό κλάδο. Στόχοι του συγγράµµατος είναι: η απόκτηση εξειδικευµένης γνώσης αναφορικά µε τη δοµή, οργάνωση και τις λογιστικές ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών και τραπεζικών µονάδων, η ικανότητα στην ανάλυση και χρήση των κλαδικών λογιστικών σχεδίων, ο αποτελεσµατικός χειρισµός ειδικών λογιστικών θεµάτων και τέλος, η κατανόηση του τρόπου οργάνωσης των παραπάνω µονάδων και του φορολογικού νοµικού πλαισίου στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν. Κάθε κλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την απόκτηση γνώσης γύρω από τη λογιστική αντιµετώπιση καθηµερινών ζητηµάτων που προκύπτουν. Το βιβλίο είναι χωρισµένο σε τρία µέρη: Το πρώτο µέρος (Ξενοδοχειακή Λογιστική) αποτελείται από πέντε κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο (Ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα), γίνεται µια εισαγωγή στον ξενοδοχειακό κλάδο. Παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, γίνεται αναφορά στο τουριστικό και ειδικότερα στο ξενοδοχειακό προϊόν και στην τµηµατοποίηση ενός ξενοδοχείου. Στο δεύτερο κεφάλαιο (Η λογιστική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) αναλύεται η λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών γεγονότων που αντιµετωπίζει καθηµερινά ένα ξενοδοχείο. Παρουσιάζονται οι δέκα οµάδες του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, προσαρµοσµένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών µονάδων και µέσα από πρακτικές ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων πραγµατοποιείται η κατανόηση σηµαντικών λογιστικών ζητηµάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο (Οι βασικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις), γίνεται µια αναλυτική περιγραφή των βασικών οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και κατ επέκταση των ξενοδοχειακών, που τηρούν τα ελληνικά πρότυπα (µη εισηγµένες).

6 6 ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Οι καταστάσεις αυτές ισχύουν και για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό δεν θεωρήσαµε απαραίτητη την παρουσίασή τους και στο δεύτερο µέρος (Ναυτιλιακή Λογιστική). Για τις οικονοµικές καταστάσεις που τηρούνται βάσει ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (υποχρεωτικά για τις εισηγµένες επιχειρήσεις) γίνεται αναφορά στο τρίτο µέρος (Τραπεζική Λογιστική) και στο παράρτηµά του. Στο τέταρτο κεφάλαιο (Ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων), περιγράφονται οι µέθοδοι ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων µε τη χρήση της κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης και τη χρήση αριθµοδεικτών. (Οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων για τη µέτρηση της ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης κ.ά.). Εποµένως, η χρήση αυτών είναι πολύτιµη και στο ναυτιλιακό αλλά και στον τραπεζικό κλάδο). Τέλος, παρουσιάζονται µέσα από πρακτικά παραδείγµατα οι ειδικοί δείκτες που χρησιµοποιούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια εµπειρική έρευνα για τη χρήση της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης από ξενοδοχειακές µονάδες. Ο στόχος αυτής της µελέτης είναι να ερευνηθεί πως τα εργαλεία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και κοστολόγησης, χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση των ελληνικών ξενοδοχειακών µονάδων. Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει εκτός από την παρουσίαση των ευρηµάτων, στην παρότρυνση των σπουδαστών για έρευνα και µελέτη. Το δεύτερο µέρος (Ναυτιλιακή Λογιστική), αποτελείται από τρία κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο (Η ναυτιλία στην Ελλάδα), περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία για τη δύναµη του ελληνικού στόλου και της εµπορικής ναυτιλίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο (Βασικές έννοιες ναυτιλιακής οικονοµικής), γίνεται µια ανάλυση των βασικών ορολογιών που χρησιµοποιούνται στη ναυτιλία. Αναφέρεται η έννοια του πλοίου, κατηγορίες και ναυπήγηση πλοίων, η έννοια της νηολόγησης κ.ά. Επίσης, παρουσιάζονται τα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία ενός πλοίου. Στο τρίτο κεφάλαιο (Η λογιστική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων) περιγράφει το λογιστικό σχέδιο προσαρµοσµένο καταλλήλως, στις ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται φορτηγά πλοία. Μέσα από πρακτικά παραδείγµατα παρουσιάζονται περιπτώσεις αντιµετώπισης λογιστικών θεµάτων.

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Τέλος, στο παράρτηµα του µέρους αυτού, υπάρχουν αποσπάσµατα του νόµου 27/1975 περί φορολογίας πλοίων µέχρι και το νόµο 3522/2006. Το τρίτο µέρος (Τραπεζική Λογιστική), αποτελείται από τρία κεφάλαια: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ.) όπως καθιερώθηκε µε το Π 384/1992. Αναλύονται οι οµάδες του σχεδίου καθώς και οι τραπεζικές εργασίες σε συνάλλαγµα. Το δεύτερο κεφάλαιο (Οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως τροποποιήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 494/2009 (κατάσταση οικονοµικής θέσης, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ταµιακών ροών, και σηµειώσεων). Στο τρίτο κεφάλαιο (Ασκήσεις τραπεζικής λογιστικής), µέσα από πρακτικά παραδείγµατα γίνεται εφαρµογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου. Επίσης, παρουσιάζεται ένα υποθετικό παράδειγµα λογιστικής αντιµετώπισης συναλλαγών που γίνονται σε τραπεζικό κατάστηµα µέσα σε µια ηµέρα. Το παράδειγµα αφορά δύο τµήµατα: το τµήµα Χορηγήσεων και το τµήµα Καταθέσεων. Τέλος, στο παράρτηµα του µέρους αυτού υπάρχουν υποδείγµατα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων εταιρειών που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΛΠ. Ελπίζουµε µε την εργασία αυτή να δώσουµε ώθηση τους σπουδαστές οικονοµικών επιστηµών για περαιτέρω γνώση και ανάλυση λογιστικών θεµάτων σχετικά µε τους τρεις από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.

8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1.1 Ξενοδοχειακή βιοµηχανία Ιστορική ανασκόπηση των ξενοδοχείων Λειτουργίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Το τουριστικό προϊόν Το ξενοδοχειακό προϊόν Συντελεστές δράσης των ξενοδοχείων Τύποι και κατάταξη ξενοδοχείων µε το σύστηµα αστέρων Το ξενοδοχειακό δυναµικό της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία Τουριστική ζήτηση Η ξενοδοχειακή οργάνωση: τµήµατα υπηρεσίες Η τµηµατοποίηση ξενοδοχειακής επιχείρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.1 Εισαγωγή Η Λογιστική ως επιστηµονικός κλάδος ιακρίσεις της Λογιστικής Ξενοδοχειακή λογιστική Προβλήµατα και ιδιοµορφίες ξενοδοχειακής λογιστικής Λογιστικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Οµάδα 1 η : Πάγιο Ενεργητικό ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 2 η : Αποθέµατα ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 3 η : Απαιτήσεις και ιαθέσιµα ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 4 η : Καθαρή Θέση Προβλέψεις - Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

10 10 ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 5 η : Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 6 η : Οργανικά Έξοδα κατ' είδος ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 7 η : Οργανικά Έσοδα κατ' είδος ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ης ΟΜΑ ΑΣ Οµάδα 8 η : Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Οµάδα 9 η : Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης Συνοπτική περιγραφή των λογαριασµών της οµάδας Μελέτη περίπτωσης Αναλυτικής Λογιστικής και εξαγωγής αποτελεσµάτων σε ξενοδοχειακή µονάδα Οµάδα 10 η (0): Λογαριασµοί Τάξεως Βιβλία και στοιχεία ξενοδοχειακής επιχείρησης Πίνακας Απορροφητικότητας Κλάδων (ΜΕΘΟ ΟΣ S.E.G.O.S.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 Εισαγωγή Ο Ισολογισµός Οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού Οµαδοποίηση των στοιχείων του Παθητικού Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Η Γενική Εκµετάλλευση Ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων Το Προσάρτηµα Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών πληροφοριών Οι οµάδες ενδιαφερόντων των λογιστικών πληροφοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 Εισαγωγή Περιορισµοί ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων Μέθοδοι ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων ιαστρωµατική ή ανάλυση κοινού µεγέθους

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγκριτική διαχρονική ανάλυση Οι είκτες στην ξενοδοχειακή επιχείρηση είκτες βραχυπρόθεσµης ρευστότητας (short-term liquidity financial ratios) είκτες δραστηριότητας (activity ratios) είκτες αποδοτικότητας (profitability ratios) είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιµότητας (financial structure and viability ratios) Επενδυτικοί δείκτες Ειδικοί ξενοδοχειακοί δείκτες είκτες πληρότητας είκτες εσόδων είκτες κόστους είκτες κερδών Περιορισµοί κατά την ανάλυση και ερµηνεία των αριθµοδεικτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 5.1 Εισαγωγή Μεθοδολογία της έρευνας Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας Το δείγµα της έρευνας Βασικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων της έρευνας Στοιχεία κερδοφορίας / αποδοτικότητας των ξενοδοχείων του δείγµατος Μέθοδοι ελέγχου οικονοµικής πορείας των ξενοδοχείων του δείγµατος Συµπεράσµατα της έρευνας ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 5 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

12 12 ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1.1 ύναµη ελληνικού στόλου Κατανοµή ελληνικού στόλου ανά τύπο πλοίου µε 433 βάση το dwt Η δύναµη ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας Μέσος όρος ηλικίας πλοίων ελληνικού στόλου Εξέλιξη εισρεύσαντος ναυτιλιακού συναλλάγµατος για την περίοδο Εξέλιξη του εµπορικού στόλου των ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2.1 Ναυτικό ίκαιο Πλοίο Βασικές έννοιες Κατηγορίες πλοίων Ναυπήγηση πλοίου Νηολόγηση Εθνικότητα πλοίου Σηµαία πλοίου Κυριότητα πλοίου Τα κυριότερα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία πλοίου 453 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.1 Λογιστικό σχέδιο ναυτιλιακών επιχειρήσεων Οµάδα 1 η : Πάγιο Ενεργητικό Οµάδα 2 η : Αποθέµατα Οµάδα 3 η : Απαιτήσεις και ιαθέσιµα Οµάδα 4 η : Καθαρή Θέση - Προβλέψεις- Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµάδα 5 η : Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµάδα 6 η : Οργανικά Έξοδα κατ' είδος Οµάδα 7 η : Οργανικά Έσοδα κατ' είδος Οµάδα 8 η : Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Οµάδα 9 η : Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οµάδα 10 η (0): Λογαριασµοί Τάξεως ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αποσπάσµατα Νόµου 27/1975 Περί φορολογίας πλοίων µέχρι και το Νόµο 3522/ ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑ ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.1 ιάρθρωση των λογαριασµών Οµάδα 1 η : Πάγιο Ενεργητικό Οµάδα 2 η : Χορηγήσεις Οµάδα 3 η : Απαιτήσεις, Χρεόγραφα και ιαθέσιµα Οµάδα 4 η : Καθαρή Θέση Προβλέψεις - Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµάδα 5 η : Καταθέσεις και Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµάδα 6 η : Οργανικά Έξοδα κατ` είδος Οµάδα 7 η : Οργανικά Έσοδα κατ` είδος Οµάδα 8 η : Λογαριασµοί Συγκέντρωσης Εσόδων και Εξόδων και Εξαγωγής Αποτελεσµάτων Οµάδα 10 η ή 0: Λογαριασµοί Τάξεως Τραπεζικές εργασίες σε συνάλλαγµα Ανάπτυξη των λογαριασµών συναλλάγµατος στο Λογιστικό Σχέδιο Λειτουργία του λογαριασµού 46 "Συναλλαγµατική θέση" Λογιστική παρακολούθηση των δοσοληψιών της τράπεζας µε τα καταστήµατα της στο εξωτερικό Ενσωµάτωση των Οικονοµικών Καταστάσεων των καταστηµάτων εξωτερικού στις οικονοµικές καταστάσεις της έδρας της τράπεζας Μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών της Τράπεζας σε συνάλλαγµα Μετατροπή σε ευρώ των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων σε συνάλλαγµα Μετατροπή σε ευρώ των εξόδων και εσόδων που πραγµατοποιεί η τράπεζα σε συνάλλαγµα

14 14 ΚΛΑ ΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μετατροπή σε ευρώ των προθεσµιακών πράξεων σε συνάλλαγµα Λογιστική παρακολούθηση των επιµέρους πράξεων σε συνάλλαγµα Ξένα τραπεζογραµµάτια Καταθέσεις σε συνάλλαγµα άνεια σε συνάλλαγµα Χορηγήσεις σε συνάλλαγµα Συµµετοχές, τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου και χειρόγραφα, σε συνάλλαγµα Εντολές πληρωτέες εξωτερικού Επιταγές πληρωτέες εξωτερικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2.1 Εισαγωγή Οι οικονοµικές καταστάσεις ( ΛΠ 1) Γενικά χαρακτηριστικά οµή και περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων Κατάσταση οικονοµικής θέσης Κατάσταση συνολικών εσόδων Κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταµιακών ροών Σηµειώσεις Ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3.1 Ασκήσεις τραπεζικής λογιστικής Συναλλαγές στο τµήµα Χορηγήσεων και Καταθέσεων ενός τραπεζικού καταστήµατος International Bank Account Number (ΙΒΑΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

15 ΜΕΡΟΣ Α: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1.1 Ξενοδοχειακή βιοµηχανία Η ξενοδοχειακή βιοµηχανία ανήκει στον ευρύτερο κλάδο της τουριστικής βιοµηχανίας. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του ξενοδοχειακού κλάδου είναι η παροχή διαµονής και η προσφορά στους πελάτες υλικών αγαθών (όπως π.χ. τροφή, δωµάτια, ποτά) και άυλων αγαθών δηλαδή υπηρεσιών, (όπως π.χ. ψυχαγωγία, καθαριότητα, φροντίδα, ασφάλεια, ψυχαγωγία). Επειδή τα αγαθά και οι υπηρεσίες αυτές δεν µπορούν να διαχωριστούν και να προσφερθούν ξεχωριστά, τα ξενοδοχεία θεωρούνται κατά κύριο λόγο ότι προσφέρουν «εµπειρίες» µάλλον, παρά προϊόντα 1. Ο κλάδος των υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαµβάνει το σύνολο των τουριστικών µονάδων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας. Ο κλάδος διαιρείται σε πολλές µικρές µονάδες, όπου σηµαντικοί παράγοντες είναι η θέση και η χωροταξική κατανοµή των καταλυµάτων στον καθορισµό του βαθµού του ανταγωνισµού 2. Το βασικό προϊόν που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι η φιλοξενία. Νοµικά, ως ξενοδοχείο ορίζεται η οικονοµική µονάδα που λειτουργεί µέσα ή έξω από πόλεις και προσφέρει κατάλυµα µε ή χωρίς διατροφή. Είναι δηλαδή, εκείνη η επιχείρηση η οποία νοικιάζει καταλύµατα και επιπλέον στο ίδιο συγκρότηµα λειτουργούν εστιατόρια, µπαρ και οτιδήποτε επιπλέον, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες ατόµων που φιλοξενούνται. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες µονάδες, είτε ως τµήµατα µεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (αλυσίδες), οι οποίες έχουν τον έλεγχο ενός συνόλου ξενοδοχείων που βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία Ιστορική ανασκόπηση των ξενοδοχείων Το αίσθηµα της φιλοξενίας αποτελεί ίσως τη βασικότερη αιτία δηµιουργίας της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας. Η φιλοξενία θεοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, και η οποιαδήποτε παραβίαση των εθίµων της αποτελούσε αµάρτηµα µε συνέπειες τιµωρίας από τους θεούς του Ολύµπου 3. 1 Χυτήρης Λ., Το Μάνατζµεντ των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, σελ Λάγος., Τουριστική Οικονοµική, σελ Λεκαράκου Νιζάµη Κ., Ξενοδοχειακή Λογιστική, σελ.23.

18 18 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η ιστορία των ξενοδοχείων έχει την ηλικία που έχει ο ανθρώπινος πολιτισµός. ιακρίνονται τρεις φάσεις εξέλιξης των ξενοδοχείων προκειµένου να αντιµετωπιστεί η φιλοξενία από τους αρχαίους πολιτισµούς: Φάση Ταξιδιώτες 1 η Ελάχιστοι, λόγω της δυσκολίας µετακίνησης και της επικινδυνότητας των ταξιδιών. 2 η Αυξηµένος ο αριθµός ταξιδιωτών που ζητούσαν φιλοξενία. Μείωση του ενδιαφέροντος για φιλοξενία από τους κατοίκους της περιοχής. 3 η Υπερβολικά αυξηµένος ο αριθµός των ταξιδιωτών. Τύπος Φιλοξενίας Τους ξένους φιλοξενούσαν οι κάτοικοι της περιοχής µε µεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Συζητούσαν ποικίλα θέµατα στρατιωτικά, πολιτιστικά και γύρω από την τέχνη. Επεµβαίνει η πολιτεία, προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα της διαµονής των ξένων. ηµιουργούνται τα πρώτα δηµόσια καταγώγια, όπου φιλοξενούσαν άτοµα για κάθε επίσηµη εκδήλωση της πόλης, όπως αγώνες, θρησκευτικές γιορτές. Επί πληρωµή η εξασφάλιση καταλύµατος. Λειτουργία πρώτων ξενοδοχείων µε τη µορφή πανδοχείου. Οι ιδιοκτήτες αυτών ήταν άνθρωποι κατωτέρων κοινωνικών στρωµάτων και η εµφάνιση των πανδοχείων όχι καλή. Στην Ελλάδα, η ξενοδοχεία, αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή εποχή. Την εµφάνισή τους έκαναν οι πρώτοι ξενώνες που επιχορηγούνταν από τους βασιλείς. Οι ξενώνες άνηκαν σε ανθρώπους ανώτερης κοινωνικής τάξεως µε αναπτυγµένο µορφωτικό επίπεδο. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η τουριστική κίνηση µειώθηκε και τα χάνια είναι τα καταλύµατα που προσέφεραν τροφή και στέγη για λίγες ώρες. Στο Ναύπλιο εντοπίζονται τα πρώτα ξενοδοχεία επί βασιλείας του Όθωνα, για τη διαµονή των Βαυαρών και των ξένων επισήµων 4. 4 Λεκαράκου- Νιζάµη Κ., Ξενοδοχειακή Λογιστική, σελ. 23, 24.

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Λειτουργίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος µε λίγη διευθυντική πείρα και κάποιες τεχνικές γνώσεις γύρω από ένα προϊόν και την αγορά του, είναι σε θέση να διευθύνει σχεδόν κάθε είδος επιχείρησης. Όµως, οι βιοµηχανίες ξενοδοχειακού τύπου, έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν µε ιδιαίτερο τρόπο τη διοίκηση των επιχειρήσεών τους. Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας τοµέας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες σε σύγκριση µε άλλους κλάδους. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου είναι τα εξής ακόλουθα 5 : 1. Σταθερή δυναµικότητα δωµατίων, γεγονός που περιορίζει και το οικονοµικό αποτέλεσµα που µπορούν να έχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 2. Φθαρτότητα, δηλαδή τα έσοδα που διαφεύγουν από ένα αδιάθετο δωµάτιο είναι ανεπανόρθωτη οικονοµική απώλεια. 3. Ασταθής ζήτηση. Στον τουριστικό τοµέα παρουσιάζονται έντονες και ουσιαστικές διακυµάνσεις στο χώρο της ζήτησης τουριστικών προϊόντων και ειδικότερα στη ζήτηση ξενοδοχειακών προϊόντων, που προσδιορίζεται όχι µόνο από τα χαρακτηριστικά που έχει ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε µια χώρα, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται µε οικονοµικές αλλά και κοινωνικές καταστάσεις συγκυρίες. 4. Δραστηριότητα σε πραγµατικό χρόνο, δηλαδή αµεσότητα των δραστηριοτήτων. Αυτή η ιδιαιτερότητα περιορίζει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που γίνουν λάθη. 5. Έντασης εργασίας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το 40% περίπου του λειτουργικού κόστους µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, σχετίζεται µε το κόστος εργασίας, που αποτελεί και ποιοτικά πολύ σηµαντικό µέρος της συνολικής λειτουργίας µιας οποιασδήποτε οικονοµικής µονάδας. 6. Εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικό του ξενοδοχειακού κλάδου είναι η ανάγκη για ύπαρξη πολλών εγκαταστάσεων. 7. Μέγεθος. Το µέγεθος του ξενοδοχειακού κλάδου είναι σχετικά µικρό µε αποτέλεσµα, πολλές φορές να µην του επιτρέπει να ωφεληθεί από οικονοµίες κλίµακας. 8. Παραγωγή και κατανάλωση πραγµατοποιούνται στον ίδιο χώρο και θεωρούνται έννοιες συνώνυµες. 5 Mullins L., Hospitality Management, 1992.

20 20 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 9. Έντασης κεφαλαίου. Για τη λειτουργία τους οι τουριστικές οικονοµικές µονάδες χρειάζονται συνήθως ακινητοποιήσεις µεγάλης κλίµακας. 10. Διάρθρωση εξόδων. Τα ξενοδοχεία έχουν κατά κανόνα υψηλά σταθερά έξοδα, ενώ αντίθετα έχουν χαµηλά µεταβλητά έξοδα Το τουριστικό προϊόν Στο σηµείο αυτό, θεωρείται σκόπιµο να προσδιοριστεί εννοιολογικά το τουριστικό προϊόν, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του τοµέα του τουρισµού και τις ιδιαιτερότητες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Το τουριστικό προϊόν διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 1. Το σφαιρικό ή γενικό τουριστικό προϊόν, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι διακοπές, δηλαδή ο χρόνος παραγωγής- διάθεσης και κατανάλωσης των αγαθών και υπηρεσιών που επιθυµούν και επιδιώκουν να καταναλώσουν οι τουρίστες. 2. Τα τουριστικά υποπροϊόντα, που αποτελούν τµήµατα του σφαιρικού τουριστικού προϊόντος. Τα τουριστικά καταλύµατα, οι µεταφορές, η αναψυχή κ.λπ., θεωρούνται ως τουριστικά υπο-προϊόντα. Το σύνολο των τουριστικών πόρων που προσφέρει µια περιοχή ή µια χώρα, αποτελεί το τουριστικό προϊόν. Το τουριστικό προϊόν θεωρείται από τη φύση του ετερογενές. Εξάλλου, ο τουρισµός αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο προϊόν, το οποίο στην ουσία είναι µείγµα υλικών (υποδοµές, τουριστικά καταλύµατα κ.ά.) και άυλων στοιχείων (ήλιος, κλίµα, φήµη κ.ά.). Ο τοµέας του τουρισµού ταξινοµείται στους µεικτούς τοµείς. Το τουριστικό προϊόν έχει ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία παρατίθενται παρακάτω 6 : 1. Η αδυναµία αποθήκευσης του τουριστικού προϊόντος: το τουριστικό προϊόν παράγεται και καταναλώνεται παρουσία του πελάτη, µετά από ζήτησή του. Για παράδειγµα τα δωµάτια ενός ξενοδοχείου δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 2. Η ανελαστικότητα του τουριστικού προϊόντος: µια αύξηση της τουριστικής ζήτησης ή µια άνοδος των τιµών των τουριστικών υπηρεσιών δε συνεπάγεται παράλληλη αναλογική αύξησή τους. Υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί όσο αφορά στην ικανότητα υποδοχής της χώρας, όπως (αριθµός τουριστικών καταλυµάτων, µεταφορικά µέσα, αριθµός και µέγεθος των τουριστικών συγκεντρώσεων). 3. Το τουριστικό προϊόν δε χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό αυτοµατισµού: η χρήση αυτοµατισµού σε µεγάλη κλίµακα είναι 6 Βαρβαρέσος, Τουρισµός Έννοιες, Μεγέθη, οµές, 2000.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 21 δύσκολο να εφαρµοστεί στον τουριστικό τοµέα επειδή ο κλάδος είναι Έντασης εργασίας. Ωστόσο η χρήση Η/Υ και συστηµάτων µηχανοργάνωσης θεωρείται πλέον απαραίτητος για τη διαχείριση των ξενοδοχειακών καταλυµάτων. 4. Το τουριστικό προϊόν καταναλώνεται στον τόπο παραγωγής: το τουριστικό προϊόν δεν µπορεί να µεταφερθεί και να καταναλωθεί στον τόπο προέλευσης του τουρίστα. Απαιτείται εποµένως, µετακίνηση του τουρίστα στο τόπο υποδοχής που επέλεξε, για να καταναλώσει τα τουριστικά προϊόντα. 5. Η παραγωγή και η κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος πραγµατοποιείται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο: τα τουριστικά προϊόντα όπως για παράδειγµα µια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, ένα γεύµα σε εστιατόριο καταναλώνονται την ίδια χρονική στιγµή που παράγονται. 6. Η κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών επιφέρει την καταστροφή τους: η άυλη φύση του τουριστικού προϊόντος δεν επιτρέπει την αποθήκευσή του. Έτσι, µετά το τέλος των διακοπών, οι εµπειρίες και οι αναµνήσεις είναι τα στοιχεία που µένουν στον τουρίστα- καταναλωτή. 7. Τα τουριστικά υποπροϊόντα µπορούν να αντικατασταθούν µεταξύ τους: βασικός παράγοντας για να υποκατασταθεί ένα τουριστικό προϊόν µε κάποιο άλλο είναι το διαθέσιµο εισόδηµα για διακοπές. Για παράδειγµα, ένα ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας µπορεί να υποκατασταθεί µε ένα τρίτης κ.ά Το ξενοδοχειακό προϊόν Οι κύριες λειτουργίες των ξενοδοχείων αναφέρονται στην παροχή και εξυπηρέτηση διαµονής (δωµατίων) και εστίασης - αναψυχής (φαγητό και ποτά). Ουσιαστικά, µια ξενοδοχειακή επιχείρηση, εµπεριέχει τρία διαφορετικά είδη επιχειρήσεων κάτω από την ίδια στέγη. Σύµφωνα µε τον Σωτηριάδη (2000), ένα ξενοδοχείο είναι µια επιχείρηση που παρέχει κατά κύριο λόγο φιλοξενία. Για το λόγο αυτό, γίνεται λόγος για φιλοξενούµενους και όχι πελάτες. Μια ξενοδοχειακή µονάδα, προσφέρει προς πώληση εγκαταστάσεις και υπηρεσίες µεµονωµένα ή σε διάφορους συνδυασµούς, η οποία περιλαµβάνει πέντε στοιχεία που σχετίζονται µεταξύ τους και αποτελούν αναπόσπαστα µέρη ενός ενιαίου συνόλου, µιας συνολικής επιχειρηµατικής ιδέας, όπως: την περιοχή και θέση εγκατάστασης, τις εγκαταστάσεις - διευκολύνσεις (δωµάτια, εστιατόρια, µπαρ, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι αναψυχής),

22 22 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ την παροχή υπηρεσιών/ εξυπηρέτηση, την εικόνα (image). Το ξενοδοχειακό προϊόν µπορεί να αναλυθεί σε τρία επίπεδα: στο κεντρικό, το επίσηµο και στο συµπληρωµατικό προϊόν 7. Οι διευθυντές µάρκετινγκ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα πρέπει να σκεφτούν το προϊόν σε τρία επίπεδα. Ο Middleton, στηριζόµενος στην ορολογία του Kotler, η οποία βασίζεται στα προγενέστερα έργα του Levitt, περιγράφει τα τρία επίπεδα 8 : Το κεντρικό προϊόν (core product), είναι η κεντρική ιδέα, το κατ εξοχήν όφελος. Είναι αυτό που αγοράζει κυρίως ο πελάτης του ξενοδοχείου. Είναι δηλαδή, η ουσιαστική υπηρεσία ή το όφελος που σχεδιάσθηκε για να ικανοποιεί τις αναγνωρισµένες ανάγκες των τµηµάτων πελατών που αποτελούν στόχο. Το επίσηµο προϊόν (formal ή tangible product), είναι η συγκεκριµένη προσφορά για πώληση που δηλώνει τι θα λάβει ένας πελάτης για τα χρήµατά του. Οι διαστάσεις, το σχήµα, η ποιότητα, το όνοµα του προϊόντος. Επίσηµο ξενοδοχειακό προϊόν αποτελούν τα δωµάτια ενός ξενοδοχείου, η θέση εγκατάστασής του, η κτιριακή του µορφή και κατάσταση, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών του, τα προσφερόµενα φαγητά και ποτά, η φήµη του και γενικά ό,τι απαρτίζει την ξενοδοχειακή µονάδα και συγχρόνως εξυπηρετεί τον πελάτη. Το συµπληρωµατικό προϊόν (augmented product), το οποίο αποτελείται από όλες τις µορφές πρόσθετης αξίας που το ξενοδοχείο µπορεί να προσθέσει στις επίσηµες προσφορές του προϊόντος του για να τις κάνει πιο ελκυστικές από τις προσφορές των ανταγωνιστών τους για τους µελλοντικούς πελάτες του. Μερικά από τα στοιχεία που διαµορφώνουν την έννοια του συµπληρωµατικού προϊόντος, είναι οι προσφορές διαµονής σε παλαιούς πελάτες, οι ευχετήριες κάρτες σε ονοµαστικές γιορτές, η εξασφάλιση των δωµατίων της αρεσκείας των πελατών σε νέες κρατήσεις, το ζεστό ευχαριστώ από τον ταµία µετά την πληρωµή κ.ά. Το συµπληρωµατικό προϊόν αντιπροσωπεύει µια ζωτική περιοχή ευκαιριών για τους ξενοδόχους για να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους από αυτά των ανταγωνιστών τους. 7 Λαλούµης. και Ρούπας Β., ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, σελ Middleton V., Marketing in Travel and Tourism, p

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Συντελεστές δράσης των ξενοδοχείων Όπως κάθε οικονοµικός οργανισµός, έτσι και το ξενοδοχείο είναι ένα σύνολο παραγωγικών συντελεστών (φύση, εργασία, κεφάλαιο), που ο συνδυασµός τους αποβλέπει στην παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Οι συντελεστές δράσης των ξενοδοχείων είναι οι εξής: Συντελεστής φύση Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης µιας ξενοδοχειακής µονάδας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση, να προσελκύει τους πελάτες για την ποιότητα της θέας και του φυσικού κάλους. Η ιδιαιτερότητα µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι ότι ο τόπος εγκατάστασης είναι και ο τόπος παροχής υπηρεσιών, ενώ σε άλλες επιχειρήσεις ο τόπος παραγωγής είναι διαφορετικός από τον τόπο διάθεσης. Για την εγκατάσταση µιας ξενοδοχειακής µονάδας σε µια περιοχή θα πρέπει να µελετώνται µε προσοχή διάφορα σηµαντικά στοιχεία (φυσικό περιβάλλον, κλίµα, υποδοµή, ήθη και έθιµα της περιοχής, πολιτιστική κληρονοµιά, οικονοµικά κίνητρα κ.ά.). Συντελεστής εργασία Στις ξενοδοχειακές µονάδες όπως και σε κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η εργασία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την οµαλή λειτουργία τους. Οι υπάλληλοι ενός ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, µε προσόντα επικοινωνίας και ευγένειας µε τους πελάτες. Ένα µεγάλο κοµµάτι της επιτυχίας ή όχι µιας ξενοδοχειακής µονάδας οφείλεται στο προσωπικό της. Συντελεστής κεφάλαιο Τα ξενοδοχεία είναι Έντασης παγίας περιουσίας για το λόγο ότι έχουν ανάγκη πολλών παγίων στοιχείων του Ενεργητικού. Έτσι, το Πάγιο Ενεργητικό είναι µεγαλύτερο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, επειδή η ανάγκη για οικόπεδα, κτίρια, έπιπλα και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισµό είναι πολύ µεγάλη. 1.2 Τύποι και κατάταξη ξενοδοχείων µε το σύστηµα αστέρων Με το Π.. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), καθιερώθηκε το νέο σύστηµα κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων. Με το Π.. καθορίζονται οι διαδικασίες καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, οι λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθµολογούµενα κριτήρια που

24 24 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες από 1 έως 5 Αστέρια. Το νέο σύστηµα εφαρµόζεται στα 9 : 1. Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου: είναι ξενοδοχείο, που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον δέκα) απλά ή µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων: πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων αστέρων (4*), τριών αστέρων (3*), δύο αστέρων (2*), ενός αστέρος (1*). Στην κατηγορία ενός αστέρος (1*) κατατάσσονται µόνο ξενοδοχεία προερχόµενα από µετατροπές υφισταµένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται από την αρχή. 2. Ξενοδοχείο τύπου motel: είναι ξενοδοχείο που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον δέκα) µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Υποχρεωτικά διαθέτει εκτεταµένο χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, δηλαδή µία θέση αυτοκινήτου ανά δωµάτιο, και επί πλέον χώρο για στάθµευση τουριστικών λεωφορείων. Επίσης µπορεί να διαθέτουν εκτεταµένο χώρο εστίασης και αναψυχής, που απευθύνεται και σε διερχόµενους πελάτες. Επιτρέπεται επίσης να διαθέτουν σταθµό βενζίνης. Τα ξενοδοχεία τύπου µοτέλ κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τεσσάρων αστέρων (4*) και τριών αστέρων (3*). 3. Ξενοδοχείο τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων: είναι ξενοδοχείο που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαµβάνει διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσότερων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο. Τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων: πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων αστέρων (4*), τριών αστέρων (3*), δύο αστέρων (2*), ενός αστέρος (1*). Στην κατηγορία ενός αστέρος (1*) κατατάσσονται µόνο ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων προερχόµενα από µετατροπές υφισταµένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγείρονται από την αρχή. 4. Ξενοδοχείο µικτού τύπου: το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων (ξενοδοχείο µικτού τύπου) διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, καταστήµατα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς χώρους καθώς και χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια µε λουτρό ή διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων µε 9 Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 Στην Κέρκυρα σήμερα 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Φιλοξένια Ανώνυμη Ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να:

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: ΕΝΟΤΗΤΑ:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: 1.Ορίζει την Εστιατορική τέχνη και αναφέρει τις επιχειρήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων Επιδόσεις των ξενοδοχείων Ιονίων Νησιών... 25

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων Επιδόσεις των ξενοδοχείων Ιονίων Νησιών... 25 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 9 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 8 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000 2015...13 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Επιδόσεις των ξενοδοχείων Μακεδονίας-Θράκης...

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Επιδόσεις των ξενοδοχείων Μακεδονίας-Θράκης... Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 9 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα