7. Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)"

Transcript

1 7. Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου) Η αναερόβια χώνευση είναι ένα σύνολο από βιοχημικές αντιδράσεις, που συντελούνται από μικροοργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν απουσία οξυγόνου, μέσω των οποίων τα πολύπλοκα οργανικά μόρια βιομάζας μετατρέπονται σε απλούστερα χημικά μόρια (κυρίως οργανικά οξέα) και τελικά σε μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, υδρόθειο, υδρογόνο κ.α. Η αναερόβια χώνευση είναι μια σύνθετη βιοχημική διεργασία που λαμβάνει χώρα σε διαδοχικά στάδια τα οποία συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κάθε στάδιο διεξάγεται από μια ομάδα μικροοργανισμών που αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό και εμφανίζει διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας σε περιβαλλοντικές συνθήκες (ph, μερική πίεση υδρογόνου κλπ.) σε σχέση με άλλες ομάδες μικροοργανισμών. Η διεργασία μπορεί να θεωρηθεί συνοπτικά ότι είναι το σύνολο των παρακάτω σταδίων: Αποσύνθεση κατά την οποία η σύνθετη σωματιδιακή ύλη βιο0μάζας αποσυντίθεται στα οργανικά πολυμερή από τα οποία απαρτίζεται (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια) Υδρόλυση, κατά την οποία τα οργανικά πολυμερή υδρολύονται (αποπολυμερίζονται) μέσω εξωκυτταρικών ενζύμων προς τα αντίστοιχα μονομερή (σάκχαρα, αμινοξέα, λιπίδια), τα οποία μπορούν να προσληφθούν από τους μικροοργανισμούς για περαιτέρω αποδόμηση Οξεογένεση, όπου τα απλά μονομερή μετατρέπονται σε μείγμα πτητικών λιπαρών οξέων (βαλερικό, βουτυρικό, προπιονικό, οξικό κ.α.), αλκοολών και άλλων απλούστερων οργανικών ενώσεων, καθώς και αέρια προϊόντα (διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο) 1

2 Οξικογένεση κατά την οποία τα πτητικά λιπαρά οξέα με αλυσίδα μεγαλύτερη από εκείνη του οξικού (βαλερικό, βουτυρικό, προπιονικό κ.α.) και τα άλλα οργανικά μόρια που παράγονται στο στάδιο της οξεογένεσης μετασχηματίζονται σε οξικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο από τα οξικογόνα βακτήρια και τέλος Μεθανογένεση, όπου η παραγωγή του μεθανίου επιτυγχάνεται από δύο ξεχωριστές ομάδες μικροοργανισμών: (α) τους οξικοχρήστες μεθανογόνους που αναπτύσσονται με το οξικό οξύ και παράγουν περίπου το 70% του βιοαερίου και (β) τους υδρογονοχρήστες μεθανογόνους που καταναλώνουν υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα Το αέριο προϊόν της διεργασίας (βιοαέριο) αποτελείται κατά % κ.ο. από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και 1 2 % κ.ο. από μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, υδρόθειο και ίχνη άλλων αερίων. Η αναλογία μεθανίου/διοξειδίου στο βιοαέριο κυμαίνεται από 1/1 έως 3/1. Στο υπόλειμμα της διεργασίας (στερεό + υγρό, το πρώτο με τη μορφή λάσπης και το δεύτερο ως αιώρημα σωματιδίων σε ακάθαρτο νερό με αυξημένο COD), εμφανίζεται υψηλή συγκέντρωση από μεταλλικά άλατα (προέρχονται από το ανόργανο μέρος της βιομάζας, αυτό που κατά τις θερμοχημικές διεργασίες συνιστά την τέφρα), που το καθιστούν λίπασμα. Τα ισοζύγια μάζας της αναερόβιας χώνευσης παριστάνονται ενδεικτικά στο σχήμα που ακολουθεί. Γενικά, βιομάζα οποιουδήποτε τύπου μπορεί να υποστεί αναερόβια χώνευση, προς παραγωγή βιοαερίου, εξαιτίας όμως του αργού μεταβολισμού της λιγνίνης, αποφεύγεται η ξυλώδης βιομάζα. Επίσης, για το λόγο ότι η διεργασία συμβαίνει στην υγρή φάση και σε μεγάλη περίσσια νερού (συγκέντρωση ολικών στερεών 0,5 25 % κ.β.), προτιμώνται οι τύποι εκείνοι βιομάζας που περιέχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας όπως τα: χλωρά αγροτικά υπολείμματα χλωρή βιομάζα ποώδων ενεργειακών καλλιεργειών ζωικά απόβλητα 2

3 απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων ενεργός ιλύ βιολογικών καθαρισμών ή μίγματα των παραπάνω. Όσον αφορά στα ζωικά απόβλητα και την ενεργό ιλύ, μεγάλο μέρος της αρχικής φυτικής ύλης έχει ήδη χωνευθεί είτε αναερόβια στο στομάχι του ζώου ή του ανθρώπου είτε αερόβια στις δεξαμενές αερισμού και για το λόγο αυτό έχει χαμηλή απόδοση σε μεθάνιο (το καύσιμο συστατικό του βιοαερίου), έτσι η χώνευση των συγκεκριμένων πρώτων υλών πραγματοποιείται πρωτίστως για την κατεργασία και την αδρανοποίηση του αποβλήτου και κατά δεύτερο λόγο για την παραγωγή ενέργειας. 7.1 Περιγραφή της Διεργασίας Βιοµάζα Αναερόβιος Χωνευτής Θερµοκρασία: ~ 35 o C Χρόνος Παραµονής: ηµέρες Μετατροπή Στερεών: % προκατεργασία Βιοαέριο CH 4: % CO 2: % συλογήκαθαρισµός Υπόλειµµα Χώνευση υπολείµµατος Κινητήρας Βιοαερίου η el % η CHP ~ 85 % ηλεκτρισµός θερµότητα εδαφοβελτιωτικό Μία τυπική μονάδα αναερόβιας χώνευσης για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος φαίνεται στο σχήμα (ενδεικτικά για συν-χώνευση αγροτικών και ζωικών απορριμμάτων) και τα κύρια μέρη της είναι: την προκατεργασία της βιομάζας, η οποία, ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης ενδέχεται να περιλαμβάνει την αποθήκευση της (αγροτικά απόβλητα από την εσοδεία έως την χρήση της), την άλεση της (φυτική βιομάζα, απόβλητα σφαγείων), την εξυγίανση της κατά την παραμονή σε θερμοκρασίες πάνω από 70 o C για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να καταστραφούν τυχόν παθογόνοι μικροοργανισμοί (ζωικά απόβλητα), την αρχική εξωκυταρική υδρόλυση, την ανάμιξη διαφόρων πρώτων υλών, την αραίωση ή την πύκνωση των στερεών, τη ρύθμιση του ph, την προθέρμανση της κ.α. την δεξαμενή ή τις δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης, όπου λαμβάνει χώρα η αναερόβια χώνευση σε επιλεγμένη θερμοκρασία και χρόνο παραμονής της βιομάζας στον χωνευτή. Το βιοαέριο 3

4 εξέρχεται από την οροφή του αντιδραστήρα, προς τη μονάδα παραγωγής ισχύος, ενώ το στερεό υπόλειμμα εξέρχεται από τον πυθμένα, προς τις δεξαμενές ξήρανσης του. τον καθαρισμό και τη συλογή του βιοαερίου, η οποία εξυπηρευεί την εξισορρόπηση της παροχής στην μονάδα συμπαραγωγής και περιλαμβάνει και σύστημα κατιονισμού του με νερό για την απομάκρυνση της αμμωνίας και του υδροθείου. μονάδα συμπαραγωγής: πρόκειται για συστοιχία κινητήρων εσωτερικής καύσης βιοαερίου (για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος) και εναλλακτών για την παραγωγή βιομηχανικής (σε υψηλή θερμοκρασία) ή οικιακής (σε χαμηλή θερμοκρασία) θερμότητας. Στην ίδια μονάδα περιλαμβάνονται και οι μετασχηματιστές σύνδεσης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύος με το δίκτυο της περιοχής. δεξαμενές ξήρανσης στερεού υπολείμματος : το στερεό υπόλειμμα της αναερόβιας χώνευσης οδηγείται σε δεξαμενές διαδοχικής ξήρανσης, από όπου μπορεί είτε να ληφθεί σε ρευστή μορφή (για απευθείας καταιονισμό σε αγροτικές εκτάσεις) είτε να συσκευασθεί, σε ξηρή μορφή και να διατεθεί στο εμπόριο ως λίπασμα. Η εμπορική διάθεση της παραγόμενης θερμότητας (η θερμική ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ψυκτικές ανάγκες παρακείμενων θερμοκηπίων) και του λιπάσματος, αποτελούν κρίσιμα σημεία για την οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης. Όσον αφορά στην πρώτη, η κατασκευή δικτύων τηλεθέρμανσης παρακείμενων οικισμών ενδέχεται να αποτελεί μία ακριβή και χρονοβόρα εκδοχή, ενώ στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε η μονάδα να χωροθετηθεί σε μικρή απόσταση από οικισμούς ικανούς να απορροφήσουν, σε συμφέρουσα τιμή, τη θερμική της παραγωγή. 7.2 Απόδοση της Αναερόβιας Χώνευσης Η γενική αντίδραση που περιγράφει την αναερόβια χώνευση είναι: CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dnh3 αποτελείται, όμως, από μεγάλο πλήθος ενδιάμεσων ενζυμικών αντιδράσεων, οι οποίες επιτελούνται από ποικιλία μικροβιακών πληθυσμών και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. αντιδράσεις ενζυμικής οξεογένεσης, οι οποίες διακρίνονται σε: αντιδράσεις εξωκυταρικής ενζυμικής υδρόλυσης, κατά τις οποίες οι μικροοργανισμοί εκλύουν ένζυμα για την υποβάθμιση (διάσπαση) των μεγαλομορίων της βιομάζας (πολυσακχαρίτες (κυτταρίνη και λιγνίνη), πρωτεΐνες, λίπη κ.α.) σε μικρότερα μόρια, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν ως τροφή από τους ίδιους και σε αντιδράσεις ενδοκυταρικής ενζυμικής οξεογένεσης, κατά τις οποίες τα μικρότερα αυτά μόρια καταναλώνονται από τους μικροοργανισμούς και εκλύονται από το πεπτικό τους σύστημα ως πτητικά οργανικά (λιπαρά) οξέα (κυρίως προπιονικό, βουτυρικό, βαλερικό αλλά και μικρές ποσότητες οξικού οξέος) και μικρότερες ποσότητες αλκοολών και αμινών 4

5 2. αντιδράσεις ενζυμικής οξικογένεσης, στις οποίες τα παραπάνω οξέα μετασχηματίζονται, κατά την πέψη τους από άλλες ομάδες μικροοργανισμών, σε οξικό οξύ (κατά το στάδιο αυτό εκλύεται και υδρογόνο) και 3. αντιδράσεις ενζυμικής μεθανογένεσης, όπου μία τρίτη ομάδα μικροοργανισμών καταναλώνει το οξικό οξύ (αλλά και τις αλκοόλες και τις αμίνες) και με τη βοήθεια του υδρογόνου και του διοξειδίου του άνθρακα παράγει μεθάνιο Ένα μέρος του άνθρακα της βιομάζας χαρακτηρίζεται ως σταθερό (fixed) και δεν συμμετέχει στις βιοχημικές αντιδράσεις της αναερόβιας χώνευσης. Ο σταθερός αυτός άνθρακας αποτελεί περίπου το 40 % του ολικού άνθρακα της βιομάζας ή το 20 % των ολικών στερεών που τροφοδοτούνται στον αναερόβιο χωνευτή Έχει βρεθεί ότι ο ρυθμός αναερόβιας χώνευσης παρουσιάζει μέγιστο σε δύο θερμοκρασιακές περιοχές και με βάση το κριτήριο αυτό οι διεργασίες αναερόβιας χώνευσης διακρίνονται σε: μεσόφιλες, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή των 35 o C και θερμόφιλες, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή των 55 o C Οι θερμόφιλες διεργασίες είναι σχετικά ταχύτερες από τις μεσόφιλες και επιτυγχάνουν υψηλότερες μετατροπές στερεών, για τον ίδιο υδραυλικό χρόνο παραμονής (υψηλότερη μετατροπή στερεών και υψηλότερη παραγωγή βιοαερίου για τον ίδιο όγκο χωνευτή). Το πλεονέκτημα τους, όμως, αυτό ισοσταθμίζεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος της διεργασίας, για τη θέρμανση της πρώτης ύλης και του νερού που την αραιώνει, καθώς και υψηλότερο πάγιο κόστος για τη θερμική μόνωση των δεξαμενών. Εκτός από τον παραπάνω διαχωρισμό, οι διεργασίες αναερόβιας χώνευσης, ως προς τη συγκέντρωση ολικών στερεών στην τροφοδοσία των δεξαμενών τους, διακρίνονται σε: χαμηλών στερεών με κατά βάρος συγκέντρωση στερεών < 10 % ημι-ξηραμένων στερεών >> % υψηλών στερεών >> > 25 % με τις συνήθεις πρακτικές εφαρμογές να κυμαίνονται σε συγκεντρώσεις στερεών της τάξης του 3 8 % κ.β. Οι βέλτιστες συγκεντρώσεις στερεών που τροφοδοτούνται στον αναερόβιο χωνευτή καθορίζονται από την τεχνολογία του (δεξαμενή συνεχούς τροφοδοσίας και πλήρους ανάδευσης, εμβολικής ροής, με πληρωτικό υλικό, ενός ή πολλαπλών σταδίων κ.α.), το είδος της πρώτης ύλης και τη φυσική κατάσταση της βιομάζας (υγρά ρεύματα υψηλού οργανικού φορτίου, μέγεθος σωματιδίων κ.α.) και την επάρκεια της ανάμιξης. Τα στερεά της πρώτης ύλης διακρίνονται στο κλάσμα εκείνο που μπορεί να μετατραπεί σε βιοαέριο και ονομάζονται πτητικά στερεά (volatile solids VS) και στο κλάσμα εκείνο που δεν μπορεί να μετατραπεί κατά τη διεργασία (ανόργανα, λιγνίνη, μεγάλα σωματίδια τα οποία οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να μεταβολίσουν, παρά μόνο επιφανειακά, στο χρόνο στον οποίο το μίγμα βιομάζας/νερού παραμένει στον αναερόβιο χωνευτή. Το κλάσμα πτητικών στερεών για τους συνήθεις τύπους βιομάζας είναι της τάξης του 90 %. 5

6 Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής (Hydraulic Retention Time HRT) του μίγματος βιομάζας/νερού καθορίζει και τη συνολική μετατροπή των πτητικών στερεών σε βιοαέριο και καθορίζεται από ποικιλία παραγόντων όπως το είδος της βιομάζας, τη θερμοκρασία της διεργασίας, το χρόνο αναπαραγωγής των μικροοργανισμών, κ.α. Υποθέτοντας δύο φάσεις στο χωνευτή, μια στερεά και μια υγρή, υπάρχουν δύο χρόνοι παραμονής, Ti και Ts, οι οποίοι τείνουν να είναι ίσοι στην παρουσία ομοιογενούς τροφοδοσίας, χωρίς ανακύκλωση λάσπης και με καλή ανακίνηση. Με βάση εμπειρικά δεδομένα της βιβλιογραφίας, η μετατροπή των πτητικών στερεών, ως προς τον υδραυλικό χρόνο παραμονής, για διεργασίες χαμηλών στερεών δίνεται από τις συσχετίσεις: μεσόφιλη διεργασία: % μετατροπή VS = 17,9 x lnhrt 3,9 θερμόφιλη διεργασία: % μετατροπή VS = 19,8 x lnhrt + 14,9 όπου HRT ο υδραυλικός χρόνος παραμονής σε ημέρες. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής καθορίζει τον όγκο του αναερόβιου χωνευτή για δεδομένη ογκομετρική παροχή μίγματος βιομάζας/νερού: V υγρή φάσης = Q x HRT και για τις συνήθεις τροφοδοσίες κυμαίνεται στο διάστημα 5 30 ημέρες (συνηθέστερα 10 20). Ο χωνευτής εκτός από την υγρή φάση περιέχει και έναν επιπλέον όγκο για την έκλυση του βιοαερίου. Σε πρακτικές εφαρμογές, ο όγκος αυτός είναι περίπου το 1/3 του όγκου της υγρής φάσης, οπότε ο συνολικός όγκος του χωνευτή είναι: V χωνευτή = 4/3 V υγρή φάσης Παράδειγμα Να υπολογιστεί ο όγκος χωνευτή που απαιτείται για να επιτευχθεί 50 % μετατροπή των ολικών στερεών βιομάζας τυπικής σύστασης, σε μεσόφιλη διεργασία με φορτίο ολικών στερεών 5 % κ.β. Επίσης να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή βιοαερίου και η ειδική θερμογόνος δύναμη του. Η διαθέσιμη, για αναερόβια χώνευση βιομάζα ανέρχεται σε τν/έτος και το πτητικό της μέρος (ξηρή βιομάζα μείον ανόργανο μέρος μείον σταθερός άνθρακας) αντιστοιχεί στο 80 % κ.β. των ολικών στερεών. Λύση Θεωρώντας τυπική σύσταση βιομάζας: υγρασία 10 % τέφρα 5 % άνθρακας 43 % οξυγόνο 37 % υδρογόνο 5 % Οι τν/έτος τυπικής βιομάζας αποτελούνται από: 10 % υγρασία ή 0,1* = τν νερό 90 % ολικά στερεά ή 0,9* = τν στερεά 5 % τέφρα ή 0,05* = τν ανόργανα πτητικά στερεά 0,8 * 90 = 72 % ή τν πτητικά στερεά σταθερός άνθρακας = 13 % ή 0,13* = τν σταθερού άνθρακα 6

7 Το 90 % των ολικών στερεών αποτελείται: από το 5 % τέφρα ή 5,6 % τέφρα 13 % σταθερό άνθρακα 14,4 % σταθερό άνθρακα 72 % πτητικά στερεά 80,0 % πτητικά στερεά 90 % της ολικής βιομάζας 100 % ολικών στερεών Η σύσταση των πτητικών στερεών είναι = 30 % άνθρακα ή 41,7 % άνθρακα 37 % οξυγόνο 51,4 % οξυγόνο 5 % υδρογόνο 6,9 % υδρογόνο 72 % πτητικά 100 % πτητικά και η ποσότητα των πτητικών στερεών που μετατρέπεται σε βιοαέριο: 50 % * 90 % = 45 % ολικής βιομάζας ή 0,45 * = τν/έτος. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 45/72 = 62,5 % των πτητικών στερεών και υδραυλικός χρόνος παραμονής που απαιτείται για τη μεσόφιλη μετατροπή του 62,5 % των πτητικών στερεών σε βιοαέριο, είναι: 62,5 = 17,9 x lnhrt 3,9 lnhrt = 3,71 HRT = 40,8 ημέρες Τα ολικά στερεά που τροφοδοτούνται στον χωνευτή σε μία ημέρα είναι: τν/έτος /365 ημέρες/έτος = 98,6 τν/ημέρα Αποτελώντας το 5 % κ.β. της τροφοδοσίας, η συνολική μαζική παροχή στην είσοδο του αναερόβιου χωνευτή είναι: 98,6/0,05 = 1.972,6 τν/ημέρα Θεωρώντας την πυκνότητα της τροφοδοσίας κατά προσέγγιση ίση με αυτή του νερού, η ογκομετρική παροχή στην είσοδο του αναερόβιου χωνευτή είναι 1.972,6 m 3 /ημέρα, οπότε ο όγκος της υγρής φάσης στον χωνευτή είναι: V υγρή φάσης = Q x HRT = 1.972,6 x 40,8 = m 3 ενώ ο συνολικός όγκος του χωνευτή: V χωνευτή = 4/3 V υγρή φάσης = m 3. Από τη στοιχειακή σύσταση των πτητικών στερεών, προκύπτει ο ενδεικτικός μοριακός τους τύπος: C: 41,7 % και σε 1 kg πτητικών περιέχονται 417 gr C ή 34,750 mole C H: 6,9 % >> 69 gr H ή 69,000 mole H O: 51,4 % >> 514 gr Ο ή 32,125 mole O Οπότε, η αναερόβια χώνευση 1 kg πτητικών στερεών περιγράφεται από την αντίδραση: C 34,75 H 69 O 32,125 N 0 + [(4x34,75-69,0-2x32,125)/4]H 2 O => [(4x34,75+69,0-2x32,125)/8]CH 4 + [(4x34,75-69,0 7

8 +2x32,125)/8]CO 2 ή C 34,75 H 69 O 32,125 N 0 + 1,4375 H 2 O => 17,97 CH ,78 CO 2 Δηλαδή 1 kg χωνεμένων πτητικών στερών παράγει: 17,97 mole CH 4 ή 17,97 x 22,4 = 402,5 lt CH 4 και 16,78 mole CΟ 2 ή 16,78 x 22,4 = 375,9,5 lt CΟ 2 ή 34,75 mole 778,4 lt βιοαερίου και σε ένα έτος, οι τν χωνεμένων πτητικών στερεών παράγουν m 3 βιοαερίου. Το 1 lt βιοαερίου περιέχει: 17,97/34,75 = 51,7 % CH 4 ή 517 ml CH 4 ή 0,02308 mole CH 4 16,78/34,75 = 48,3 % CO 2 ή 483 ml CO 2 ή 0,02156 mole CO 2 Θερμογόνο δύναμη του βιοαερίου είναι αυτή του μεθανίου που περιέχει και η ειδική θερμογόνο του είναι: (0,02308 mole CH 4 /lt) x (802,6 kj/mole CH 4 ) = 18,53 kj/lt βιοαερίου όπου 802,6 kj/mole CH 4, η κατώτερη θερμογόνο δύναμη του μεθανίου. 7.3 Συμπαραγωγή σε κινητήρες εσωτερικής καύσης (μηχανές Diesel) βιοαερίου Το βιοαέριο χρησιμοποιείται είτε για την ανάμιξη του με φυσικό αέριο είτε για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος σε μηχανές εσωτερικής καύσης (κύκλους Diesel). Ο κύκλος Diesel παρουσιάζεται στο Σχήμα. Η κίνηση του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο ορίζει τέσσερις μεταβάσεις μεταξύ τεσσάρων θερμοδυναμικών καταστάσεων, του κλειστού κύκλου: Στην κατάσταση 1 το έμβολο βρίσκεται στην κατώτατη θέση του (Κατώτερο Νεκρό Σημείο ΚΝΣ) και έχει αναρροφήσει αέρα υπό σταθερό όγκο (ενώ ήδη βρίσκεται στη θέση αυτή) και σε πίεση ελαφρά χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής (περίπου 0,9 atm). Η θερμοκρασία του αναρροφούμενου αέρα είναι περίπου 25 ο C υψηλότερη από την ατμοσφαιρική. Από την κατάσταση 1 μεταβαίνει ισεντροπικά (κατά την ιδανική διεργασία) στην κατάσταση 2 της ανώτατης θέσης του (Ανώτερο Νεκρό Σημείο ΑΝΣ) και της μέγιστης συμπίεσης του αέρα. Η ισεντροπική αυτή μετάβαση από το ΚΝΣ στο ΑΝΣ, ο αέρας θερμαίνεται σε θερμοκρασία επαρκή (> 550 ο C) για την αυτανάφλεξη του καυσίμου. Λίγο πριν το έμβολο φθάσει στο ΑΝΣ εκχέεται στο εσωτερικό του κυλίνδρου το καύσιμο και η κατάσταση 2 σηματοδοτεί την έναυση του καυσίμου. Κατά την ισεντροπική αυτή συμπίεση το σύστημα καταναλώνει (προσλαμβάνει) έργο Win. Η κατάσταση 3 σηματοδοτεί τη λήξη της καύσης του καυσίμου, έτσι ώστε μεταξύ των καταστάσεων 2 και 3, η καύση του καυσίμου και η πρσδοση θερμότητας Qin στον θερμικό κύκλο να έχει ολοκληρωθεί. Η καύση αυτή, παρά την αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλεί, λαμβάνει χώρα υπό σταθερή πίεση, 8

9 γιατί κατά τη διάρκεια της το έμβολο υποχωρεί έως τη θέση αποκοπής (ως θέση αποκοπής ορίζεται η θέση εκείνη του εμβόλου, κατά την κάθοδο του, στην οποίο ολοκληρώνεται η καύση του καυσίμου που έχει εγχυθεί στον κύλινδρο) Από τη θέση αποκοπής και μετά το έμβολο κατέρχεται προς το ΚΝΣ, εκτονώνοντας ισεντροπικά το αέριο που περιέχει (η κίνηση αυτή είναι που αποδίδει στον εκκεντροφόρο άξονα το έργο Wout του θερμικού κύκλου). Η κατάσταση 4 προκύπτει όταν το έμβολο έχει φθάσει στο ΚΝΣ με το άνοιγμα της βαλβίδας διαφυγής των απαερίων της καύσης. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη μετάβαση από την κατάσταση 4 στην κατάσταση 1, η οποία συμβαίνει υπό σταθερό όγκο (το έμβολο βρίσκεται στο ΚΝΣ). Κατά τη μετάβαση αυτή ο κύλινδρος αδειάζει από τα προϊόντα της καύσης, απορρίπτοντας θερμότητα Qout στο περιβάλλον και νέα ποσότητα αέρα εισέρχεται στο σύστημα. Η λειτουργία (αλλά και η ενεργειακή απόδοση) του κύκλου Diesel καθορίζεται από τρεις όγκους: τον όγκο εμβολισμού, δηλαδή τον όγκο μεταξύ του ΚΝΣ και του ΑΝΣ, που διατρέχει το έμβολο κατά την διαδρομή του, ο οποίος αντιστοιχεί στον όγκο του συστήματος όταν αυτό βρίσκεται στις καταστάσεις 1 και 4 (Vεμβολισμου = V1 = V4) το νεκρό όγκο, δηλαδή τον όγκο του κυλίνδρου πάνω από το ΑΝΣ, ο οποίος αντιστοιχεί στην κατάσταση 2 και αφορά τη θέση του εμβόλου κατά την έναρξη της καύσης (Vνεκρός = V2) και τον όγκο αποκοπής, δηλαδή τον όγκο που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της καύσης ή τον όγκο πάνω από το έμβολο όταν αυτό βρίσκεται στη θέση αποκοπής ο όγκος αυτός αντιστοιχεί στην κατάσταση 3 (Vαποκοπής = V3) ή ακριβέστερα από τους λόγους μεταξύ των παραπάνω όγκων: 9

10 λόγος συμπίεσης = R = Vεμβολισμου / Vνεκρός = V4 / V2 = V1 / V2 λόγος αποκοπής = Rc = Vαποκοπής / Vνεκρός = V3 / V2 Οι λόγοι συμπίεσης και αποκοπής, στις πραγματικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντίζελ), είναι της τάξης και 1 3, αντίστοιχα. Για τη θερμοδυναμική ανάλυση του κύκλου Diesel, το αέριο που συμμετέχει στη διεργασία (αέρας, αέρας + καύσιμο και αέρα + καυσαέρια) θεωρείται ότι είναι αέρας και τα θερμοδυναμικά δεδομένα λαμβάνονται από τους αντίστοιχους πίνακες. Η θερμότητα που προσδίδεται ισοβαρώς στον κύκλο, κατά την καύση του καυσίμου και μεταξύ των καταστάσεων 2 και 3, είναι: Qin = m*(h3 h2) = Cp x (Τ3 Τ2) ενώ η θερμότητα που απομακρύνεται ισόχωρα από τον κύκλο, μεταξύ των καταστάσεων 4 και 1, είναι: Qout = m*(u4 u1) = Cv x (T4 T1) Έτσι, το καθαρό έργο που παράγεται από τον κύκλο είναι: Wnet = Wout Win = Qin Qout Οι σχέσεις P V T που διέπουν τη λειτουργία του κύκλου είναι: ισοβαρή μεταβολή: ισόχωρη μεταβολή: (P2 x V2)/T2 = (P3 x V3)/T3 (P1 x V1)/T1 = (P4 x V4)/T4 ισεντροπικές μεταβολές: Τ2/Τ1 = (V1/V2) γ-1 P2/P1 = (V1/V2) γ Τ4/Τ3 = (V3/V4) γ-1 P4/P3 = (V3/V4) γ Όπου γ ο λόγος Cp/Cv για τον αέρα (γ = Cp/Cv = 1,005/0,718 = 1,4 θεωρείται ιδανικός). Η παραπάνω θερμοδυναμική ανάλυση οδηγεί στον υπολογισμό του έργου και της απόδοσης του ιδανικού (ισεντροπικού) κύκλου Diesel. Το έργο και η απόδοση των πραγματικών κινητήρων εσωτερικής καύσης με αυτανάφλεξη κυμαίνονται στο 70 % των αντίστοιχων ισεντροπικών μηχανών. Παράδειγμα Το βιοαέριο του προηγούμενου παραδείγματος τροφοδοτείται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης με αυτανάφλεξη, ο οποίος λειτουργεί με λόγο συμπίεσης 20, λόγο αποκοπής 2,2 και απόδοση 90 % του ιδανικού. Να υπολογιστούν η παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ισχύς, το κλάσμα της θερμικής ισχύος που πρέπει να ανακυκλωθεί στη διεργασία αναερόβιας χώνευσης για την προθέρμανση της τροφοδοσίας, η απόδοση του κινητήρα και η συνολική απόδοση της διεργασίας ως προς τη ΚΘΔ της βιομάζας που τροφοδοτήθηκε στον χωνευτή. 10

11 Λύση Αρχικά υπολογίζονται οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις στις τέσσερις καταστάσεις του ιδανικού κύκλου: Κατάσταση 1: Ρ1 = 0,9 atm u1 = 230,58 kj/kg Τ1 = 323 Κ 1 vr1 = 516,48 Μετάβαση 1 2: vr1/vr2 = V1/V2 = 20 vr2 = 516,48/20 = 25,804 Κατάσταση 2: vr2 = 25,804 u2 = 752,05 kj/kg h2 = 1.036,78 kj/kg T2 = 991,87 K Μετάβαση 2 3: P3 = P2 V2/T2 = V3/T3 => T3 = T2 x (V3/V2) = 991,87 x 2,2 = 2.182,12 K Κατάσταση 3: T3 = 2.182,12 K h3 = 2.480,71 kj/kg vr3= 2,070 u3 = 1.855,02 kj/kg Μετάβαση 3 4: vr3/vr4 = V3/V4 = 2,2V2/V1 = 2,2/20 = 0,11 vr4 = vr3/0,11 = 18,821 Κατάσταση 4: vr4 = 18,821 u4 = 846,63 kj/kg Λαμβάνοντας ως βάση το 1 sec, στον κινητήρα τροφοδοτούνται: m 3 βιοαερίου/έτος / sec/έτος = 444,3 lt βιοαερίου/sec ή 0,517 x 444,3 = 229,7 lt CH 4 /sec τα οποία αντιστοιχούν σε 10,26 mol CH 4 /sec Κατά την καύση της παραπάνω ποσότητας CH 4 παράγονται: (10,26 mol CH 4 /sec) x (802,6 kj/mole CH 4 ) = 8.231,57 kj/sec Δηλαδή: Qin = 8.231,57 = m * (h3-h2) 8.231,57 = m*(2.480, ,78) m = 5,700 kgαέρα/sec και η παραγόμενη θερμική ισχύς του ιδανικού κύκλου είναι: Qout = m *(u4 u1) = 5,700*(846,63 230,58) = 3.511,99 kj/sec = 3,512 MW και παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς του ιδανικού κύκλου είναι: Wnet = Qin Qout = 8.231, ,99 = 4.719,58 kj/sec = 4,720 MW 1 25 o C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (25 ο C ή 298 Κ). 11

12 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρική απόδοση του πραγματικού κινητήρα είναι το 70 % του ιδανικού κύκλου, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς γίνεται: και η παραγόμενη θερμική ισχύς: Wnet,πραγματική = 0,7 x 4.719,58 = 3.303,71 kw = 3,304 ΜW Qout,πραγματική = Qin - Wnet,πραγματική = 8.231, ,71 = 4.927,86 kw = 4,928 MW Οπότε η απόδοση του κινητήρα είναι: η = 3,304/8,232 = 0,401 ή 40,1 % Στον αναερόβιο χωνευτή εισέρχονται 1.972,6 τν αποβλήτου / ημέρα (22,8 kg/sec), οι οποίοι αποτελούνται κυρίως από νερό, οπότε η θερμοχωρητικότητα τους μπορεί να θεωρηθεί ίση με του νερού. Αν η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος του έτους θεωρηθεί 15 o C, η θερμική ισχύς που πρέπει να δαπανηθεί προκειμένου η θερμοκρασία της τροφοδοσίας να ανέβει στους 35 οc (θερμοκρασία λειτουργίας του μεσόφυλου χωνευτή), είναι: Qrecycle = 22,8 x 4,23 x (35 15) = kj/sec = kw Δηλαδή το 1.931/4.927 = 0,39 ή 39 % της παραγόμενης θερμικής ισχύος πρέπει να ανατροφοδοτηθεί στη διεργασία για την προθέρμανση της τροφοδοσίας της. Η Α.Θ.Δ. της ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας είναι: O ΑΘΔ = , 4 C ,6 (H ) kj/kg 8 ή ,4 x 0, ,6 x (0,06 0,44/8) = kj/kg Ένα kg που τροφοδοτείται στον χωνευτή περιέχει 85 % οργανικό μέρος με ΑΘΔ: 0,85 x = kj Το οργανικό αυτό μέρος περιέχει 5 % κ.β. υδρογόνο ή 0,05 x 850 = 42,5 mol H/kg, τα οποία κατά την καύσης του παράγουν 21,25 mole νερού. Επίσης η ίδια βιομάζα 10 % υγρασία ή 100 γρ νερού (5,55 mole νερού) ανά kg τροφοδοτούμενης βιομάζας. Οπότε η ΚΘΔ ενός kg βιομάζας είναι: ΚΘΔ = (21,25 + 5,55) x 40,7 = kj/kg βιομάζας όπου 40,7 kj/mole η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού. Τα ολικά στερεά που τροφοδοτούνται στον χωνευτή σε ένα sec είναι: 98,6 τν/ημέρα / 24 h/ημέρα / 3600 sec/h = 1,14 kg/sec τα οποία αντιστοιχούν σε 1,14 / 0,9 = 1,27 kg βιομάζας με 10 % υγρασία. Η ΚΘΔ της τροφοδοσίας αυτής είναι: 12

13 1,27 kg βιομάζας x kj/kg βιομάζας = kj/sec = kw Οπότε, η ηλεκτρική απόδοση της ολοκληρωμένης διεργασίας χώνευσης κινητήρα βιοαερίου είναι: kw / kw = 0,187 ή 18,7 % της ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας 7.4 Οικονομικά της συμπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας Η Γερμανία αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγό βιοαερίου στην Ευρώπη και λόγω της κλιμάκωσης των επιδοτήσεων στη χώρα αυτή πολλοί πάροχοι τεχνολογίας έχουν βελτιστοποιήσει το κόστος εξοπλισμού για ολοκληρωμένες μονάδες ονομαστικής ισχύος 500 kwe. Εγκαταστάσεις μεγαλύτερης δυναμικότητας συχνά να αποτελούνται από επιμέρους βελτιστοποιημένες μονάδες των 500 kwe, των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 1,25 εκ.. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί εκτιμάται σε 3 εργαζόμενους / MWe. Θεωρώντας μέσο ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο τα (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) το κόστος εργατικών εκτιμώνται στα /MWe. Αντίστοιχα, τα κόστη συντήρησης, διοίκησης, ασφάλειας, βοηθητικών κ.α. εκτιμώνται στα 2/3 του κόστους εργασίας, δηλαδή /MWe. Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα προβλέπει κρατική επιχορήγηση 40 % της αρχικής επένδυσης. Παράδειγμα Να εκτιμηθούν οι προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας της μονάδας συμπαραγωγής από αναερόβια χώνευση του προηγούμενου παραδείγματος, θεωρώντας ότι η πρώτη ύλη αποτελείται κατά 50 % από βιομάζα ενεργειακών καλλιεργειών, που φθάνει στη μονάδα στην τιμή των 65 /τν και το 50 % αφορά σε ζωικά απόβλητα μηδενικού κόστους. Λύση Η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή είναι: 3,304 MWe x 24 h/ημέρα x 365 ημέρες/έτος = MWh/έτος Η ετήσια παραγωγή θερμότητας είναι: (4,927 1,931) MWth x 24 h/ημέρα x 365 ημέρες/έτος = MWh/έτος Για ονομαστική ισχύ 3,5 MWe το κόστος εγκατάστασης είναι: 7 * 1,25 = από το οποίο η επιδότηση είναι και τα ίδια κεφάλαια η απόσβεση είναι 10 % των ιδίων κεφαλαίων: το κόστος εργασίας είναι: /MWe δηλαδή τα λοιπά κόστη είναι: /MWe δηλαδή

14 οπότε η ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας της μονάδας δίνει: πάγια επένδυση, ίδια συμμετοχή, έσοδα έσοδα ηλεκτρικής ενέργειας, /έτος (τιμή διάθεσης ηλεκτρικής MWh: 220 ) έσοδα θερμικής ενέργειας, /έτος (τιμή διάθεσης θερμικής MWh: 20 ) σύνολο εσόδων, /έτος λειτουργικά έξοδα πρώτη ύλη, /έτος εργασία, /έτος λοιπά, /έτος σύνολο λειτουργικών εξόδων, /έτος χρηματο-οικονομικά έξοδα αποσβέσεις, /έτος σύνολο χρηματο-οικονομικών εξόδων, /έτος κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων EBTD, /έτος κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ), /έτος καθαρά κέρδη, /έτος (αφαιρέθηκε φόρος 35 % επί των ΚΠΦ) χρόνος αποπληρωμής ιδίων, έτη 1,7 χρόνος αποπληρωμής ιδίων με βάση το ΕBTD, έτη 1,0 14

15 15

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 4(γ): Παγκόσμιο Ενεργειακό Ισοζύγιο Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 4(β) : Αεριοποίηση Βιομάζας Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 4(γ): Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690, e-mail: gmarnellos@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 3 4 5 Λειτουργικές παράμετροι συστημάτων ενός σταδίου 6 Διαστασιολόγηση αντιδραστήρα 7 Παράδειγμα Η πόλη της Αβωχαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 Αναερόβια Χώνευση Είναι μια βιολογική διεργασία κατά την οποία λαμβάνει χώρα μείωση του βιοαποδομήσιμου υλικού από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σαχινίδης Συμεών ΜΕΡΟΣ Α. Α1. Συμπληρώστε: 1. Στη χώρα μας η μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο είναι περίπου 1-1,3 κιλά/ημέρα. 2. Η συλλογή των υλικών με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

4. Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ

4. Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 4. Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Ως Βιομάζα θεωρείται κάθε οργανική ύλη που είναι διαθέσιμη σε ανανεώσιμη βάση, περιλαμβανομένων των ενεργειακών καλλιεργειών, των υποπροϊόντων ή καταλοίπων των δασικών προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2 Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2 Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 3 4 5 Λειτουργικές παράμετροι συστημάτων ενός σταδίου 6 Διαστασιολόγηση αντιδραστήρα 7 Παράδειγμα Η πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Τζιάσιου Γεωργία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 Αναερόβια Χώνευση Είναι μια βιολογική διεργασία κατά την οποία λαμβάνει χώρα μείωση του βιοαποδομήσιμου υλικού από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δρ Θρασύβουλος Μανιός Επίκουρος Καθηγητής Δρ Μιχάλης Φουντουλάκης Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τμ. Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμοί και Είδη Βιομάζας 1.2 ιαθεσιμότητα Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Energy resources: Technologies & Management Θεωρία της καύσης Δρ Γεώργιος Σκόδρας Αναπληρωτής Καθηγητής Σκοπός της καύσης είναι η μετατροπή της χημικής ενέργειας που περιέχεται στο καύσιμο σε θερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΣΟΒΟ 29/5/2015 Ενεργειακή αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η καύση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό σώμα της ίδιας της μηχανής, εξ ου και η ονομασία της,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ποιες από τις παρακάτω διεργασίες παραγωγής ισχύος έχει το υψηλότερο CO 2 αποτύπωμα A) Καύση μεθανίου για παραγόμενη ισχύ 1 MW B) Καύση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ H ιλύς η οποία παράγεται στις διάφορες επιμέρους διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιέχει 0,25 έως 12% στερεά. Προκειμένου να διατεθεί η ιλύς, απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τυπική σύσταση (ποσοστά κατά βάρος) οικιακών απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Από τις παραδόσεις του μαθήματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ του 8 ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάιος 2017 Παραγωγή λασπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ 2 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 3 4 5 6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ dh dt = q e A h t = h 0 e kt A 7 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 8 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ q = Kh h t = h 0 e kt A 9 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας Αντικείμενο μαθήματος: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Διαδικασίες αλλαγής φάσης. P-v, T-v, και P-T διαγράμματα ιδιοτήτων και επιφάνειες P-v-T Καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων από πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε

Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Aξιοποίησ Ηλεκτρικής και Θε Α. Μαραγκός, Γ. Στεφανάκου ΕΥ ΑΠ, ιεύθυνση Βιολογικών Καθαρισµών, Υπηρεσ Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 1 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 2 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Βασικές έννοιες Στοιχειομετρία-Στοιχειομετρικοί συντελεστές-στοιχειομετρική αναλογία Περιοριστικό αντιδρών Αντιδρών σε περίσσεια Μετατροπή (κλάσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού TEE / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας Λάρισα, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ Εισαγωγή στη Βιομάζα Πηγές Ιδιότητες - Βιοκαύσιμα Καθ. Μ. Φούντη Δ. Γιαννόπουλος, Μηχ. Μηχ., MSc Περιεχόμενα 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θα εξετάσουµε παρακάτω πιο αναλυτικά κάθε στάδιο της εργασίας:

Θα εξετάσουµε παρακάτω πιο αναλυτικά κάθε στάδιο της εργασίας: ΠΜΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Σημειώσεις Δ. Κουζούδη Εαρινό Εξάμηνο 2017 ΑΤΜΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (ΑΤΜΟ-ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ) Που χρησιμοποιούνται; Για παραγωγή ηλεκτρικής ς σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Ενέργεια από Βιομάζα Ι Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Ο ι ρύποι που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Ρίζος Γιάννης Ρουμπάνης Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Οργανικές ενώσεις Οργανική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του άνθρακα (C). Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που

Διαβάστε περισσότερα