Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου"

Transcript

1 Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης και ελέγχου του δικτύου π.χ. ipconfig, ping, traceroute, κλπ. Κάθε λειτουργικό σύστημα διαθέτει εργαλεία με τα οποία είναι εφικτός ο έλεγχος της σύνδεσης του κάθε συστήματος στο δίκτυο καθώς και της κατάστασης του δικτύου. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, ο κάθε χρήστης μπορεί να ελέγξει την εγκατάσταση και να μεταβάλλει τις ρυθμίσεις των δικτυακών πρωτοκόλλων στο σύστημα του, τις διαδρομές των πακέτων προς άλλα συστήματα και τη γενική κατάσταση του δικτύου. Εισαγωγή Τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω προσφέρουν πολλές δυνατότητες και επιλογές και κυρίως χρησιμεύουν στην διαμόρφωση και τον έλεγχο του δικτύου. Οι εντολές εκτέλεσης του κάθε εργαλείου συντάσσονται διαφορετικά, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο χρησιμοποιούνται. Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουμε την εφαρμογή τους στη γραμμή εντολής (command prompt) του λειτουργικού συστήματος Windows. Σε αυτό το εργαστήριο, αρχικά θα παρατεθεί μια περιγραφή και ο τρόπος λειτουργίας του πρωτοκόλλου ICMP (Internet Control Message Protoσιμοcol) που χρησιμοποιείται από αρκετά από τα παραπάνω εργαλεία. Έπειτα θα προσπαθήσετε να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση του εργαλείου ipconfig για την διαμόρφωση και έλεγχο του δικτύου. Α. Internet Control Message Protocol (ICMP) Το πρωτόκολλο ICMP (που περιγράφεται από το RFC 792) χρησιμοποιείται και λειτουργεί σε όλα τα ενδιάμεσα κι όλα τα συστήματα-προορισμούς που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IP. Το ICMP χρησιμοποιείται για την αναφορά προβλημάτων κατά την παράδοση IP datagrams μέσα σε ένα δίκτυο IP (όπως φαίνεται στην εικόνα 1). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να δείχνει πότε ένα σύστημα-προορισμός δεν αποκρίνεται, πότε δεν υπάρχει πρόσβαση σε ένα IP δίκτυο, πότε ένας κόμβος παρουσιάζει συμφόρηση, πότε εμφανίζεται πρόβλημα στην επικεφαλίδα του IP, κ.λ.π. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία των συστημάτωνπροορισμών και για να ελεγχθεί κατά πόσο οι δρομολογητές κατευθύνουν σωστά τα πακέτα προς την διεύθυνση προορισμού. page 1 from 11

2 Εικόνα 1 Διάγνωση προβλήματος με την χρήση μηνυμάτων ICMP Έστω ότι ο κόμβος Η0 στέλνει ένα μήνυμα στον κόμβο Η1. Αυτό θα προωθηθεί μέσω του δρομολογητή R0. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο δρομολογητή R1 αυτός θα στείλει ένα ICMP μήνυμα πίσω στον Η0. Έστω για παράδειγμα ότι το μέγεθος των πακέτων (MTU) για τη ζεύξη R1 R2 είναι μικρότερο από το μέγεθος των ΙΡ πακέτων που έστειλε ο Η0 κι επιπλέον είναι ενεργοποιημένο το bit Don t Fragment στην επικεφαλίδα των IP πακέτων. Ο δρομολογητής R1 δεν μπορεί να προωθήσει τα πακέτα και πριν τα απορρίψει, στέλνει ένα σχετικό ICMP μήνυμα στον Η0 που είναι η πηγή των πακέτων. Χρήσιμες Πληροφορίες Η μορφή ενός πακέτου ICMP Η μορφή ενός πακέτου ICMP φαίνεται στην εικόνα 2. Ένα μήνυμα ICMP αποτελείται από μια επικεφαλίδα 4 bytes και μια περιοχή προαιρετικών πεδίων που εξαρτώνται από τον τύπο (type) και τον κωδικό (code). Το πεδίο type προσδιορίζει τον τύπο του μηνύματος. Δύο είναι οι πιο χρησιμοποιούμενοι τύποι. Ο echo request (που στέλνεται από τον πελάτη) και ο echo reply (που στέλνεται από τον εξυπηρετητή). Κάθε μήνυμα μπορεί να περιέχει και κάποια προαιρετικά δεδομένα. Τα πακέτα ICMP ενθυλακώνονται για μέσα σε IP datagrams ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν πάνω από ΙΡ δίκτυα. Εικόνα 2 Η γενική μορφή ενός μηνύματος ICMP Παράδειγμα ελέγχου της σύνδεσης δικτύου ενός υπολογιστή Το εργαλείο ping μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ δύο συστημάτων (βλέπε εικόνα 3). Κάθε φορά που ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα πακέτο Echoreply εμφανίζει μια γραμμή κειμένου. Κάθε πακέτο echo-request περιέχει, έναν αριθμό σειράς (ξεκινώντας από το 0) ο οποίος αυξάνεται μετά από κάθε εκπομπή και μια χρονική σήμανση που δηλώνει την ώρα εκπομπής. Η γραμμή κειμένου δείχνει τον αύξοντα αριθμό του πακέτου που λήφθηκε και τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού των δύο πακέτων (σε msec). Η απώλεια πακέτων μπορεί αρχικά να διαπιστωθεί από πιθανή ασυνέχεια στον αύξοντα αριθμό των πακέτων που επιστρέφουν. Το εργαλείο αναφέρει στο τέλος το ποσοστό των πακέτων που δεν απαντήθηκαν. page 2 from 11

3 Εικόνα 3 Χρήση του εργαλείου ping για τον έλεγχο της σύνδεσης με τον υπολογιστή vega ICMP Type Numbers Ο σχεδιασμός του πρωτοκόλλου IP δεν διασφαλίζει ότι ώστε η επικοινωνία θα είναι απόλυτα αξιόπιστη. Ο σκοπός των μηνυμάτων ICMP είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα στο δίκτυο (και όχι να καταστήσουν το ΙΡ αξιόπιστο). Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα παραδοθούν όλα τα datagrams ή ακόμη ότι θα φτάσουν στον προορισμό τους όλα τα μηνύματα ελέγχου ICMP. Κάποια πακέτα μπορεί να χαθούν χωρίς καμία αναφορά της απώλειάς τους. Αν υπάρχει απαίτηση για αξιόπιστη επικοινωνία, αυτή πρέπει να προβλέπεται και να υλοποιείται από τα ανώτερα επίπεδα (π.χ. την χρήση TCP). Τα μηνύματα ICMP αναφέρουν προβλήματα σχετικά με την επεξεργασία των datagrams. Για να αποφευχθεί μια ατέρμονη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων που αφορούν μηνύματα, δεν υπάρχουν ICMP μηνύματα σχετικά με ICMP πακέτα. Επίσης μηνύματα ICMP στέλνονται μόνο για σφάλματα στον χειρισμό datagrams που είναι κατατμημένα (fragmented) ή με fragment zero. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ICMP τα οποία ορίζονται από το πεδίο «type». Όλα ορίζονται σε διάφορα RFCs ενώ πολλά από αυτά δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είναι τα: Echo Reply (0), Echo Request (8), Redirect (5), Destination Unreachable (3), Traceroute (30), Time Exceeded (11). (ο πλήρης κατάλογος του «type» υπάρχει στο RFC1700). page 3 from 11

4 Β. Η εντολή ipconfig Η εντολή ipconfig μας επιτρέπει να δούμε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του TCP/IP πρωτοκόλλου και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους μιας διασύνδεσης όπως διεύθυνση IP, μάσκα δικτύου (netmask) και άλλες παραμέτρους εξειδικευμένες για κάθε συσκευή δικτύου (MTU, hardware address, metrics, multicast, κλπ). Η εκτέλεση της εντολής ipconfig /all μας παρέχει το πλήρως προσδιορισμένο όνομα ενός domain του υπολογιστή μας που ονομάζεται Fully-Qualified Domain Name (FQDN), αντιπροσωπεύει το όνομα κάποιου υπολογιστή και την ιεραρχία των domains από την οποία περιβάλλεται και αποτελείται από ένα host και ένα domain 1 όνομα. Ένα FQDN μοιάζει λίγο με μια διεύθυνση ΙΡ αλλά δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα πεδία των δύο ονομάτων. Για παράδειγμα, το είναι ένα FQDN όπου www είναι το host, teithe είναι το domain δεύτερου επιπέδου και gr είναι το domain ανώτατου επιπέδου. Χρήσιμες Πληροφορίες Domains ανώτατου επιπέδου Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός από προκαθορισμένα suffixes, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα domain ανώτατου επιπέδου. Τα πιο κοινά domains ανώτατου επιπέδου περιλαμβάνουν: com - εμπορικές επιχειρήσεις (το πιο συνηθισμένο domains ανώτερου επιπέδου) gov - Κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ edu - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (π.χ. Πανεπιστήμια) org - Οργανισμοί (κυρίως μη κερδοσκοπικοί) mil - Στρατιωτικοί Οργανισμοί net - Δικτυακοί Οργανισμοί gr - Ελλάδα uk - Αγγλία Διαδικασία Η εντολή ipconfig στα Windows 2 παρέχει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του TCP/IP πρωτοκόλλου που τρέχει στον υπολογιστή σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθεύσουμε τις αλλαγές που κάνουμε κάθε φορά. Στην εικόνα 4 που ακολουθεί φαίνεται η εκτέλεση της εντολής ipconfig /all στο command prompt των Windows. 1 Τα domains αποτελούνται από μια σειρά ονομάτων που χωρίζονται με τελείες. 2 Στο λειτουργικό σύστημα Linux η αντίστοιχη εντολή είναι η ifconfig και λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. page 4 from 11

5 Εικόνα 4 Εκτέλεση της εντολής ipconfig /all Παρακάτω παραθέτονται κάποιες άλλες λειτουργίες της εντολής ipconfig: ipconfig a : Δείχνει όλα τα interfaces στον υπολογιστή σας (δεν βγάζει αποτελέσματα στο δίκτυο του ΤΕΙΘ) ipconfig interface_name down : Απενεργοποιεί το interface δικτύου (συνίσταται να γίνεται πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε αλλαγή), όπου interface_name είναι το Ethernet interface 3 ipconfig interface_name new_ip_address up : Αναθέτει μια νέα IP διεύθυνση στο interface και του δίνει την κατάσταση up ipconfig interface_name netmask new_netmask : Αναθέτει ένα νέο mask δικτύου για το interface Η εντολή ipconfig είναι επίσης πολύ χρήσιμο εργαλείο για να βρούμε πληροφορίες DNS που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας. Για να δείτε τις εγγραφές DNS που έχουν αποκτηθεί πρόσφατα και είναι αποθηκευμένες στην προσωρινή μνήμη (cache), εισάγετε την εντολή ipconfig /displaydns. Σε κάθε καταχώρηση φαίνεται ο χρόνος ζωής που απομένει TTL (Time to Live). Ο δείκτης αυτός είναι ένας μετρητής hops. Ξεκινάει με μία αρχιική τιμή (συνήθως 128) και μειώνεται κατά ένα για κάθε ενδιάμεσο δρομολογητή που βρίσκει. Για να αδειάσετε την cache, εισάγετε την εντολή ipconfig /flushdns. Με την εντολή αυτή διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις της DNS cache και ξαναφορτώνονται οι καταχωρήσεις από το αρχείο του hosts του υπολογιστή σας. 3 Το Ethernet interface μπορεί να βρεθεί με την εκτέλεση είτε της εντολής netstat i είτε ipconfig a. page 5 from 11

6 Γ. Το εργαλείο ping Θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ping για να ελέγξετε κάποιους δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο (Internet), καταγράφοντας το μέσο χρόνο απόκρισης από αυτούς. Η λειτουργία της είναι η εξής: Ο υπολογιστής του αποστολέα δημιουργεί ένα ειδικό πακέτο δεδομένων, το αποστέλλει στην ΙΡ διεύθυνση του παραλήπτη και αναμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό, το πακέτο θα πρέπει να φτάσει στον παραλήπτη, αυτός να το παραλάβει, να το μαρκάρει ότι το έλαβε και να το ξαναστείλει στον αποστολέα. Το ping χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) για να στείλει ένα πακέτο ECHO_REQUEST ώστε να λάβει ένα πακέτο ECHO_RESPONSE από τον συγκεκριμένο κόμβο. Η συνολική χρονική διάρκεια ταξιδιού RTT (Round-Trip Time) των πακέτων ECHO_REQUEST και ECHO_RESPONSE μέσα στο δίκτυο δίνει μια ένδειξη για τον φόρτο του δικτύου. Συνήθως το ping χρησιμοποιείται για να διαπιστώσουμε αν κάποιος υπολογιστής ή άλλη δικτυακή συσκευή είναι εν λειτουργία και συνδεδεμένη με το δίκτυο (alive ή up). Επιπλέον, το ping έχει και κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες όπως το να αναφέρει τη διαδρομή που ακολούθησε το ECHO_REQUEST στο δρόμο του για το απομακρυσμένο σύστημα. Επίσης αναφέρει το χρόνο διάρκειας της διαδρομής των δύο πακέτων (ECHO_REQUEST και ECHO_REPLY (ή RESPONSE)). Με λίγα λόγια, το ping στέλνει ένα μήνυμα σε ένα οποιοδήποτε δικτυωμένο σύστημα και ζητάει απάντηση. Μετά περιμένει την απάντηση και αναφέρει το χρόνο που χρειάστηκε για να τη λάβει. Η σύνταξη της εντολής ping είναι: ping x.x.x.x όπου x.x.x.x η διεύθυνση ΙΡ του παραλήπτη. Οι επιλογές της εντολής ping είναι πολλές και φαίνονται στην εικόνα 5: Εικόνα 5 Οι επιλογές της εντολής ping page 6 from 11

7 Από τις παραπάνω επιλογές του προγράμματος ping, αυτές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι αυτές που δίνουν οι διακόπτες t, -n, -l και -w. Πιο συγκεκριμένα: Αν θέλουμε να εκτελεστούν επαναλαμβανόμενα ping μέχρι να πατήσουμε Ctrl+C, πληκτρολογούμε: ping t x.x.x.x Για να αλλάξουμε το προεπιλεγμένο πλήθος των πακέτων από 4 σε 10 πληκτρολογούμε: ping n 10 x.x.x.x Για να αλλάξουμε το προεπιλεγμένο μέγεθος των πακέτων από 32 (default τιμή) σε 64 bytes πληκτρολογούμε: ping l 64 x.x.x.x Για να αυξήσουμε το χρόνο αναμονής της απάντησης σε 2 sec, πληκτρολογούμε: ping w 2000 x.x.x.x Μπορούμε, βέβαια, να συνδυάσουμε και πολλές επιλογές σε μία εντολή, π.χ.: ping n 10 l 64 x.x.x.x Πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε έναν ειδικό τύπο διεύθυνσης, την Η διεύθυνση αυτή καλείται διεύθυνση loopback και αν κάνετε ping σε αυτήν, ουσιαστικά κάνετε ping στον υπολογιστή σας! Έχει, όμως, νόημα μια τέτοια εντολή; Είναι δυνατόν να μην μας απαντήσει ο υπολογιστής μας; Πράγματι, κάνοντας ping στον υπολογιστή σας, στέλνονται τα πακέτα μέχρι την κάρτα δικτύου και επιστρέφουν. Αν όλα λειτουργούν σωστά και χωρίς προβλήματα, τότε η επιτυχημένη εκτέλεση του ping είναι ένδειξη καλής λειτουργίας της κάρτας δικτύου σας. Αν όχι, κάτι δε λειτουργεί σωστά στο δικό σας υπολογιστή. Πληκτρολογήστε την εντολή ping Παρατηρήστε ότι οι χρόνοι απόκρισης της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι μικρότεροι από 1 msec! Γιατί; Πληκτρολογήστε την εντολή ping localhost Με αυτή τη χρήση του ping εμφανίζεται το όνομα που έχει δοθεί στο υπολογιστή μας για να τον αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι κόμβοι στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε την εντολή ping <όνομα_υπολογιστή> Κάνοντας ping στο όνομα που προέκυψε από την παραπάνω εκτέλεση της εντολής φαίνεται η διεύθυνση IP του υπολογιστή μας. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι τα αποτελέσματα του ping δε μπορεί να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση 100% αξιόπιστα. Πιο συγκεκριμένα, αν με τη βοήθεια του ping, βρεθεί ένας κόμβος ενεργός τότε δεν υπάρχει περίπτωση λάθους. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για το αντίστροφο: αν δεν ληφθεί απάντηση (ECHO_REPLY) από τον κόμβο προορισμού, τότε η απάντηση στην ερώτηση «Τι συμβαίνει;» είναι «άγνωστο». Αυτό σημαίνει, ότι είναι δυνατόν να υπάρχει κανονική σύνδεση, η οποία μάλιστα να λειτουργεί κιόλας, και παρόλο αυτά να μην page 7 from 11

8 λαμβάνουμε απάντηση από τον παραλήπτη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος είναι, ότι μπορεί ο παραλήπτης να βρίσκεται σε μακρινή απόσταση, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος αναμονής (διακόπτης w), χωρίς, βέβαια, να αποκλείεται το γεγονός της κακής ή και καθόλου σύνδεσης. Συχνά ένας άλλος λόγος είναι ότι ο παραλήπτης ή κάποιο τείχος προστασίας (firewall), που παρεμβάλλεται στη διαδρομή, μπλοκάρει τα ICMP μηνύματα και έτσι οδηγεί εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι ο κόμβος είναι μη ενεργός (down). Αυτό συνήθως γίνεται ώστε οι κόμβοι να προστατεύονται από κακόβουλες επιθέσεις (κυρίως Denial-Οf-Service). Διαδικασία Μέτρηση χρόνων απόκρισης Θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ping για να ελέγξετε κάποιους δικτυακούς τόπους, καταγράφοντας το μέσο χρόνο απόκρισης από αυτούς. Ένα παράδειγμα σύνταξης της εντολής ping είναι το εξής: ping -l 164 n 10 s 4 Ο διακόπτης s χρειάζεται για να μαζέψουμε τα στατιστικά χρόνου που χρειαζόμαστε. Η εντολή αυτή ζητά να γίνει ping στο με πακέτα μεγέθους 164 bytes (διακόπτης l) και να επαναληφθεί η μέτρηση 10 φορές (διακόπτης n). Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη n, τότε μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία με CTRL-C. Αν όμως δουλεύετε σε περιβάλλον Windows και δεν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη n, τότε η εντολή θα εκτελεστεί 4 φορές που είναι η προεπιλογή στο λειτουργικό σύστημα Windows. Μετά τον τερματισμό (είτε αυτόματα είτε με την χρήση CTRL-C), το ping θα τυπώσει τα στοιχεία που ζητήσατε. Στην εικόνα 6 που ακολουθεί φαίνεται η εκτέλεση της παραπάνω εντολής στο Command Prompt των Windows. Εικόνα 6 Ένα παράδειγμα σύνταξης της εντολής ping page 8 from 11

9 Η εκτέλεση της εντολής στην εικόνα 6 σημαίνει ότι στάλθηκαν 10 πακέτα μήκους 164 bytes στην IP διεύθυνση του απαντήθηκαν όλα (0% απώλειες) και μετρήθηκε μέση καθυστέρηση 0 milliseconds (γιατί είναι τόσο μικρή η καθυστέρηση;) Δοκιμάστε να κάνετε ping στον υπολογιστή του διπλανού σας. Παρατηρείστε το χρόνο απόκρισης. Κάνετε τώρα ping στο αγαπημένο σας δικτυακό τόπο. Πως έμαθε ο υπολογιστή σας την IP διεύθυνσή του; Έρχεται απάντηση για κάθε πακέτο που στέλνετε; Κάθε φορά που ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα πακέτο ECHO_REPLY εμφανίζει μια γραμμή κειμένου. Κάθε πακέτο ECHO_REQUEST περιέχει, έναν αριθμό σειράς (ξεκινώντας από το 0) ο οποίος αυξάνεται μετά από κάθε εκπομπή και μια χρονική σήμανση που δηλώνει την ώρα εκπομπής. Η γραμμή κειμένου δείχνει τον αύξοντα αριθμό του πακέτου που λήφθηκε και τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού των δύο πακέτων. Η απώλεια πακέτων μπορεί αρχικά να διαπιστωθεί από πιθανή ασυνέχεια στον αύξοντα αριθμό των πακέτων που επιστρέφουν. Το πρόγραμμα αναφέρει στο τέλος το ποσοστό των πακέτων που δεν απαντήθηκαν. Είναι αποδεκτό να χάνονται πακέτα; Από τη στιγμή που το ICMP είναι ένα πρωτόκολλο χωρίς σύνδεση (connection-less) δεν κάνει επανεκπομπή των πακέτων που χάνονται επομένως δεν είναι αξιόπιστο (reliable). Η εντολή tracert Εκτέλεση Με την εντολή tracert μπορούμε να καταγράψουμε την διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο από τον υπολογιστή μας (αποστολέας) προς έναν υπολογιστή παραλήπτη. Το tracrt μπορεί να μας πληροφορήσει σχετικά με την IP διεύθυνση κάθε ενδιάμεσου δρομολογητή. Επίσης μας παρέχει χρόνους απόκρισης και το όνομα από κάθε δρομολογητή. Σε κάποιες περιπτώσεις το tracert δεν επιστρέφει πληροφορίες για κάποιους δρομολογητές. Αυτό συμβαίνει διότι είτε περιορίζεται από κάποιο τοίχος προστασίας είτε κάποιος δρομολογητής αντιμετωπίζει σφάλμα υλικού. page 9 from 11

10 Ερωτήσεις Ερώτηση 1 a) Καταγράψτε την IP διεύθυνση του δρομολογητή (πύλη) του δικτύου σας. b) Καταγράψτε την IP διεύθυνση του εξυπηρέτη DNS. c) Καταγράψτε την MAC διεύθυνση της κάρτας δικτύου. Σε τι μορφή είναι καταχωρημένη; d) Εκτελέστε την εντολή ping στη σελίδα με μέγεθος πακέτου 50, 200 και 1200 bytes. Τι παρατηρείτε σε σχέση με το χρόνο απόκρισης; Ποια είναι η IP διεύθυνση της σελίδας; e) Εκτελέστε την εντολή ping στη σελίδα χρησιμοποιώντας το διακόπτη -i 10. Τι δηλώνει αυτός ο διακόπτης; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής και γιατί; Ερώτηση 2 a) Με την εντολή tracert καταγράψτε τον αριθμό των hops (ενδιάμεσων δρομολογητών) στη σελίδα b) Ερμηνεύστε τις στήλες της tracert c) Επαναλάβετε την ίδια εντολή με ενεργό τον διακόπτη -h 4. Τι συνέβη; d) Εκτελέστε την εντολή στον δρομολογητή (πύλη) του δικτύου. Ποιος είναι ο αριθμός των hops; page 10 from 11

11 Ερώτηση 3 (Bonus ερώτηση) a) Αναζητήστε και καταγράψτε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η εντολή tracert για την εύρεση των διαδρομών. Δώστε ένα παράδειγμα λειτουργίας. page 11 from 11

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μέρος ο Το IP και τα βοηθητικά πρωτόκολλα (v.9) Νίκος Mick Flemm Κοσσυφίδης Some Rights Reserved ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3./) mickflemm 'at' gmail 'dot'

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Έκδοση 1.1 Φεβρουάριος 2013 Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα