Εργαστηριακή Άσκηση 4 Εξερεύνηση του Διαδικτύου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακή Άσκηση 4 Εξερεύνηση του Διαδικτύου"

Transcript

1 Εργαστηριακή Άσκηση 4 Εξερεύνηση του Διαδικτύου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις εντολές ping, tracert και pathping, οι οποίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη μέτρηση και τον έλεγχο ενός δικτύου. Η ά- σκηση αυτή θα σας δώσει μια καλύτερη εικόνα για τη δομή του Internet και ειδικότερα για τη διασύνδεση των κόμβων ή την τοπολογία, όπως αλλιώς λέγεται, ενός τοπικού ή ευρύτερου δικτύου. Επίσης θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ χρόνου διάδοσης των πακέτων, αριθμού κόμβων και πολυπλοκότητας της δομής των δικτύων. Το εργαστήριο αυτό θα γίνει σε περιβάλλον Microsoft Windows XP, αλλά παρόμοιες εντολές ισχύουν και σε πλατφόρμα Unix. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη των εντολών πηγαίνετε στο Start Help and Support, μετά στο πεδίο Search πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε ή γράψτε TCP/IP utilities, οπότε εμφανίζονται όλες οι σχετικές εντολές. Η εντολή ping ελέγχει βασικά εάν κάποιος κόμβος (ή ακριβέστερα η διεπαφή (interface) του κόμβου) ενός δικτύου IP είναι ενεργός (alive ή up). Το ping χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) για να στείλει ένα μήνυμα Αίτησης Ηχούς (Echo Request), έτσι ώστε να λάβει μια Απάντηση Ηχούς (Echo Reply) από τον συγκεκριμένο κόμβο. Για τη μεταφορά του πάνω από το δίκτυο, το μήνυμα ICMP ενθυλακώνεται μέσα στο πακέτο IP. Η συνολική χρονική διάρκεια ταξιδιού RTT (Round-Trip Time) των μηνυμάτων Echo Request και Echo Reply μέσα στο δίκτυο δίνει μια ένδειξη για τη φόρτιση του δικτύου. Ειδικά στα Windows, το ping στέλνει τέσσερα διαδοχικά πακέτα Αίτησης Ηχούς (Echo Request), γι αυτό βλέπετε τέσσερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα του ping δεν μπορεί να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση πλήρως αξιόπιστα, όσον αφορά τη σωστή επικοινωνία και δρομολόγηση πακέτων. Για παράδειγμα, αν με τη βοήθεια της εντολής αυτής, βρεθεί ένας κόμβος ανενεργός, δεν εξυπακούεται ότι πράγματι είναι. Πιο συγκεκριμένα, αν δε ληφθεί Echo Reply από τον κόμβο προορισμού, υπάρχει πιθανότητα ο ίδιος ο κόμβος ή κάποιο τείχος προστασίας (firewall), που παρεμβάλλεται στη διαδρομή, να μπλοκάρει τα μηνύματα του πρωτοκόλλου ICMP και να μας οδηγεί εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι ο κόμβος είναι μη ε- νεργός (down ή unreachable). Επίσης είναι δυνατό ο κόμβος προορισμού ή κάποια ενδιάμεση συσκευή να μην είναι επαρκώς πληροφορημένη για το δίκτυο του αποστολέα και έτσι να μην είναι δυνατή η σωστή επιστροφή της απάντησης. Στο Internet δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδοί μεταφοράς των πακέτων, καθώς αυτό απαρτίζεται από πολλά επιμέρους δίκτυα (μικρά ή μεγάλα) που συνδέονται μεταξύ τους μέσω πολλαπλών διαφορετικών διαδρομών. Στα δίκτυα αυτά, συνδέονται εξυπηρετητές και απλοί χρήστες μέσω δικτυακών συσκευών, όπως είναι οι μεταγωγείς (switches). Η διαδρομή ενός μηνύματος από την πηγή μέχρι τον προορισμό του καθορίζεται από τους διάφορους δρομολογητές (routers) που μεσολαβούν και η λήψη των αποφάσεων είναι δυναμική, δηλαδή, αλλάζει ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Η διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο, μπορεί να ανιχνευθεί με την εντολή tracert. Η tracert στέλνει μηνύματα ICMP τύπου Echo Request με μεταβαλλόμενες τιμές του πεδίου Time-To-Live (TTL), του πακέτου IP, προς τον προορισμό. Αρχίζει στέλνοντας ένα ή περισσότερα μηνύματα ICMP τύπου Echo Request προς τον προορισμό με την τιμή του πεδίου Time-To-Live (TTL) του πακέτου IP ίση με 1. Μετά, στέλνει μια παρόμοια σειρά μηνυμάτων στον ίδιο προορισμό με την τιμή του πεδίου TTL του πακέτου IP ίση με 2. Κατόπιν, επαναλαμβάνει την αποστολή των μηνυμάτων στον προορισμό με την τιμή του πεδίου TTL του πακέτου IP ίση με 3, κοκ. Κάθε δρομολογητής κατά μήκος της διαδρομής προς τον προορισμό μειώνει το TTL κατά 1, προτού προω- -1-

2 θήσει το πακέτο 1. Όταν το TTL μηδενισθεί, ο δρομολογητής οφείλει να στείλει μήνυμα ICMP τύπου Time Exceeded στην πηγή. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η αποστολή ενός πακέτου IP με τιμή TTL ίση με 1 (από τον υπολογιστή σας) θα προκαλέσει την αποστολή ενός μηνύματος ICMP τύπου Time Exceeded προς τον υπολογιστή σας από τον δρομολογητή που βρίσκεται ένα βήμα πιο πέρα. Η αποστολή ενός πακέτου IP με τιμή TTL ίση με 2 θα προκαλέσει την αποστολή ενός μηνύματος ICMP τύπου Time Exceeded προς τον υπολογιστή σας από τον δρομολογητή που βρίσκεται δύο βήματα πιο πέρα. Παρόμοια, η αποστολή ενός πακέτου IP με τιμή TTL ίση με 3 θα προκαλέσει την αποστολή ενός μηνύματος ICMP τύπου Time Exceeded προς τον υπολογιστή σας από τον δρομολογητή που βρίσκεται τρία βήματα πιο πέρα., κοκ. Ο υπολογιστής σας, εκτελώντας την tracert, μπορεί να μάθει τις διευθύνσεις των δρομολογητών μεταξύ αυτού και του εκάστοτε προορισμού. Η διαδρομή βρίσκεται εξετάζοντας τα μηνύματα Time Exceeded που προκαλούνται από διαδοχικά μηνύματα ηχούς με συνεχώς αυξανόμενες τιμές του TTL και καταγράφοντας την εκάστοτε διεύθυνση IP της πηγής που παράγει το μήνυμα ICMP τύπου Time Exceeded. Αξίζει να τονιστεί ότι η παράμετρος TTL, άσχετα με ό,τι υποδηλώνει το όνομα της, δεν έχει σχέση με χρονική διάρκεια. Εκφράζει απλά το μέγιστο αριθμό κόμβων από τους οποίους μπορεί να περάσει ένα πακέτο IP μέχρι τον προορισμό του ή τον αριθμό βημάτων (hops) που μπορεί να διανύσει ένα πακέτο IP, άσχετα από τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού αυτού. Αντίθετα, η RTT αναφέρεται στο χρόνο. Η tracert στέλνει τρία μηνύματα σε κάθε βήμα, γι αυτό στα δεδομένα κάθε βήματος φαίνονται τρία αποτελέσματα. Επίσης, η tracert χρησιμοποιεί το DNS για να αντιστοιχίσει ονόματα στις διευθύνσεις IP των κόμβων της διαδρομής. Η συμπεριφορά αυτή αναιρείται, όταν η εντολή καλείται με την παράμετρο -d. Σε περίπτωση που η tracert δεν εμφανίζει ονόματα σε ορισμένα ενδιάμεσα βήματα, σημαίνει απλά ότι οι αντίστοιχες διευθύνσεις IP δεν έχουν καταχωρηθεί σε περιοχή του DNS. Τέλος, η εντολή pathping των Windows είναι ένας συνδυασμός των ping και tracert. Για να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω εργαλεία, ανοίξτε ένα παράθυρο εντολών και πληκτρολογείστε το όνομα της εντολής ακολουθούμενο από τη διεύθυνση ή το όνομα του προορισμού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προηγούμενες εντολές είναι ισχυρά διαγνωστικά εργαλεία που προορίζονται για περιστασιακή χρήση, όταν ανακύπτουν προβλήματα στο δίκτυο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση διότι δημιουργούν μεγάλο φορτίο που πιθανώς να εκληφθεί ως επίθεση από τον προορισμό (Denial of Service DoS attack). Για τις ανάγκες τις άσκησης να μην χρησιμοποιηθούν πάνω από μία φορά ανά προορισμό εκτός του τοπικού δικτύου! Μην ξεχνάτε ότι τα αποτελέσματα παραμένουν στην οθόνη εντολών. Μετακινήστε τη δεξιά μπάρα για να δείτε τα μη ορατά μέρη. 1 Μετρηστε την καθυστέρηση Εάν κάνετε ping στον εξυπηρετητή ιστού του NOOZ, θα λάβετε μια απάντηση σαν την επόμενη C:\>ping Pinging v3.sitecloud.mediacdn.com [ ] with 32 bytes of data: Reply from : bytes=32 time=111ms TTL=57 Reply from : bytes=32 time=111ms TTL=57 Reply from : bytes=32 time=111ms TTL=57 Reply from : bytes=32 time=111ms TTL=57 Ping statistics for : Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 111ms, Maximum = 111ms, Average = 111ms C:\> 1 Στην πραγματικότητα το σχετικό πρότυπο RFC 791 λέει ότι ο δρομολογητής πρέπει να μειώσει την τιμή του TTL τουλάχιστον κατά ένα. -2-

3 που σημαίνει ότι στάλθηκαν 4 πακέτα μήκους 32 bytes στη διενση IP του εξυπηρετητή ιστού απαντήθηκαν όλα (0% απώλειες) και μετρήθηκε μέση καθυστέρηση 136 ms. Στη συνέχεια θα καταγραφούν, με τη βοήθεια του Wireshark, τα πακέτα που ανταλλάσσονται όταν εκτελείται η εντολή ping. Αφού ξεκινήσετε το Wireshark, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της καταγραφής, ακολουθήσετε από το μενού επιλογών τη διαδρομή Capture Options. Στο παράθυρο που εμφανίζεται βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο Interface αναφέρεται το όνομα της κάρτας δικτύου του υπολογιστή σας και ότι καμιά από τις επιλογές της κατηγορίας Name Resolution δεν είναι ενεργοποιημένη. Θα χρησιμοποιήσετε φίλτρο σύλληψης προκειμένου να περιορισθεί το πλήθος των πλαισίων που καταγράφονται. Στο σχετικό με το φίλτρο σύλληψης πεδίο γράψτε not multicast and not broadcast. Πατώντας το κουμπί Start αρχίζει η καταγραφή! Επαναλάβετε την παραπάνω μέτρηση μέσω της εντολής ping και σταματήστε την καταγραφή μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εντολής πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>+E. 1.1 Ποια η σημασία του φίλτρου σύλληψης που εφαρμόσατε; [Υπόδειξη: Ανατρέξτε στην ιστοσελιδα παραδειγμάτων για φίλτρα σύλληψης 1.2 Με βάση τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της εντολής στο παράθυρο εντολών να καταγράψετε το ποσοστό απωλειών πακέτων, την ελάχιστη, μέση και μέγιστη καθυστέρηση. 1.3 Ποιο φίλτρο απεικόνισης (Display Filter) πρέπει να εφαρμόσετε προκειμένου να παρατηρείτε μόνο την κίνηση ICMP που προκάλεσε η εντολή ping; [Υπόδειξη: Μόλις εφαρμόσετε το ζητούμενο φίλτρο, να καταγραφεί το περιεχόμενο του (πράσινου) πεδίου με την επιγραφή Filter στο κεντρικό παράθυρο του Wireshark.] Παρατηρώντας την καταγεγραμμένη κίνηση στο Wireshark να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 1.4 Να καταγράψετε το πλήθος και το είδος των μηνυμάτων ICMP που στάλθηκαν από τον υπολογιστή σας κατά την εκτέλεση της εντολής ping. 1.5 Να καταγράψετε τις διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού των παραπάνω μηνυμάτων. 1.6 Να καταγράψετε το πλήθος και το είδος των μηνυμάτων ICMP που ελήφθησαν από τον υπολογιστή σας κατά την εκτέλεση της εντολής ping. 1.7 Να καταγράψετε τις διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού των παραπάνω μηνυμάτων. 2 Αναζητείται το CNN Ανοίξτε τον πλοηγό ιστού και επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα του CNN (www.cnn.com). Μόλις η σελίδα έχει φορτωθεί πλήρως, χρησιμοποιήστε την εντολή ping με προορισμό πάλι τον εξυπηρετητή ιστού του CNN. 2.1 Τι παράδοξο παρατηρείτε και τι μπορείτε να υποθέσετε για να το εξηγήσετε; 3 Ανακαλύψτε την τοπολογία Εάν κάνετε tracert στον εξυπηρετητή ιστού του ΕΜΠ, θα λάβετε μια απάντηση σαν την επόμενη C:\>tracert Tracing route to achilles.noc.ntua.gr [ ] over a maximum of 30 hops: 1 2 ms <1 ms <1 ms router-7.telecom.ece.ntua.gr [ ] 2 <1 ms <1 ms <1 ms achilles.noc.ntua.gr [ ] -3-

4 Trace complete. C:\> που σημαίνει ότι το επίσημο όνομα (CNAME) του εξυπηρετητή ιστού είναι achilles.noc.ntua.gr, η IP διεύθυνσή του και η διαδρομή μέχρι αυτόν διέρχεται από ένα δρομολογητή. Η tracert στέλνει τρία Echo Request σε κάθε βήμα προς τον προορισμό και εμφανίζει τις αντίστοιχες τιμές RTT ανά βήμα. Εάν για κάποιο Echo Request δεν ληφθεί απάντηση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 4 s, αποστέλλεται το επόμενο Echo Request. Εάν δεν ληφθεί καμία απάντηση, εμφανίζεται μήνυμα εκπνοής χρόνου και η tracert συνεχίζει, αυξάνοντας το TTL μέχρι να φθάσει το μέγιστο επιτρεπτό πλήθος βημάτων, συνήθως 30. Εάν παρατηρηθεί μία μόνο εκπνοή χρόνου, το πιθανότερο είναι ότι η διαδρομή (μέχρι το σημείο αυτό) είναι φορτωμένη. Εάν, ωστόσο, παρατηρηθούν διαδοχικές εκπνοές χρόνου, τότε το πιθανότερο είναι ότι παρεμβάλλεται κάποιο τείχος προστασίας. Σε τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε την ολοκλήρωση της εντολής tracert, απλά διακόψτε πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>+c. Από τα παραπάνω αποτελέσματα της tracert μπορείτε να υποθέσετε μια τοπολογία της ακόλουθης μορφής: Ωστόσο, πιο κοντά στην πραγματική τοπολογία του δικτύου είναι το παρακάτω διάγραμμα, όπου φαίνονται, επιπλέον, πιθανοί τρόποι σύνδεσης του σταθμού εργασίας και του εξυπηρετητή ιστού στα επιμέρους τοπικά δίκτυα που ορίζει ο δρομολογητής: Χρησιμοποιώντας διαδοχικά την εντολή tracert προς διαφορετικούς προορισμούς μπορείτε να συμπεράνετε την πιθανή τοπολογία ενός δικτύου. Αρκεί να καταγράψετε σε μορφή σχεδιαγράμματος τη διαδοχή των διεπαφών όπως εμφανίζονται από την εκτέλεση της εντολής tracert. 2 Υπενθυμίζουμε ότι εάν παρατηρηθούν διαδοχικές εκπνοές χρόνου, τότε το πιθανότερο είναι ότι παρεμβάλλεται κάποιο τείχος προστασίας, οπότε διακόψτε την εντολή tracert πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl>+c. -4-

5 Ο κόμβος Greek Internet Exchange (http://www.gr-ix.gr/) προσφέρει τοπική διασύνδεση (peering) μεταξύ των εμπορικών δικτύων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στη χώρα μας μέσω ενός μεταγωγέα (switch) Ethernet. Με τη βοήθεια της εντολής tracert στη γραμμή εντολών, παρατηρήστε τις διαδρομές μέχρι τους εξυπηρετητές ιστού των γνωστών ISPs: HOL, FORTHnet και CYTA( και αντίστοιχα). Σε περίπτωση εκπνοής χρόνου μπορείτε να διακόψετε την εκτέλεση και να προχωρήσετε στον επόμενο ISP. 3.3 Βάσει των αποτελεσμάτων της εντολής tracert για τους παραπάνω προορισμούς, σχεδιάστε την τοπολογία του δικτύου από τον υπολογιστή σας μέχρι την κεντρική διεπαφή (interface) που είναι κοινή και στις τρεις διαδρομές. 3.4 Ποια είναι η διεύθυνση IP της κοινής διεπεφής που προσδιορίσατε στο ερώτημα 3.3 και ποια είναι η διεύθυνση του υποδικτύου IP του GR-IX; 4 Μετρηστε τις απώλειες H pathping μετρά καθυστερήσεις και απώλειες με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι η ping. Το α- κόλουθο παράδειγμα είναι από το Help and Support των Windows XP. D:\>pathping -n corp1 Tracing route to corp1 [ ] over a maximum of 30 hops: Computing statistics for 125 seconds... Source to Here This Node/Link Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address / 100 = 0% 1 41ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% / 100 = 13% 2 22ms 16/ 100 = 16% 3/ 100 = 3% / 100 = 0% 3 24ms 13/ 100 = 13% 0/ 100 = 0% / 100 = 0% 4 21ms 14/ 100 = 14% 1/ 100 = 1% / 100 = 0% 5 24ms 13/ 100 = 13% 0/ 100 = 0% Trace complete. D:\> Πρώτα εμφανίζεται η διαδρομή όπως και στην εντολή tracert. Μετά εμφανίζεται ένα μήνυμα για προσεγγιστικό χρόνο αναμονής (125 s στο παράδειγμα) που εξαρτάται από το πλήθος βημάτων μέχρι τον προορισμό. Σ αυτό το διάστημα συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία από όλους τους δρομολογητές και τις μεταξύ τους ζεύξεις. Στο τέλος της περιόδου αναμονής, εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Στο παράδειγμα, η ζεύξη μεταξύ και παρουσιάζει απώλειες -5-

6 13% (το σύμβολο δίπλα στο ποσοστό απωλειών υποδεικνύει τη ζεύξη). Οι δρομολογητές στα βήματα 2 και 4 (προσδιορίζονται από τη διεύθυνση IP τους) επίσης χάνουν πακέτα (3% και 1%, αντίστοιχα), αλλά αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητά τους να προωθούν κίνηση που δεν προορίζεται για αυτούς. Στη συνέχεια θα ελέγξετε τυχόν απώλειες κατά μήκος της διαδρομής (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη) προς τον εξυπηρετητή ιστού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Για το σκοπό αυτό θα εκτελέσετε μία μόνο φορά την εντολή pathping -4 q 30 (προσοχή: η μέτρηση με pathping απαιτεί συνήθως αρκετά δευτερόλεπτα). 4.1 Ποια είναι η σημασία των παραμέτρων -4 και -q που χρησιμοποιήσατε κατά την κλήση της pathping; [Υπόδειξη: pathping /?] 4.2 Με βάση τα αποτελέσματα της pathping, να καταγράψετε τις καθυστερήσεις στις ζεύξεις με την ακόλουθη μορφή: <αριθμός βήματος> <καθυστέρηση>. 4.3 Δώστε μια εξήγηση για τις τιμές που καταγράψατε με βάση το φορτίο και τη χωρητικότητα των γραμμών και των δρομολογητών όπως εμφανίζεται στα στατιστικά κίνησης του δικτύου ΕΔΕΤ στη διεύθυνση [Υπόδειξη: Τοποθετήστε τον δρομέα σε κατάλληλα σημεία του χάρτη για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.] 5 Περισσότερα για το Ping Σε αυτή την άσκηση θα καταγραφούν, με τη βοήθεια του Wireshark, τα πακέτα που ανταλλάσσονται όταν εκτελείται η εντολή ping. Ξεκινήσετε μια καταγραφή με το Wireshark χρησιμοποιώντας το φίλτρο σύλληψης και το φίλτρο απεικόνισης της ερώτησης 1. Στη συνέχεια, από τη γραμμή ε- ντολών, εκτελέστε διαδοχικά την εντολή ping ως εξής: i. ping <IP>, όπου <IP> η διεύθυνση ενός γειτονικού υπολογιστή σας ii. ping <My IP>, όπου <My IP> η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας iii. ping Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εντολής σταματήστε την καταγραφή. Προσοχή: Συνεννοηθείτε με τους διπλανούς σας ώστε να μην κάνετε ταυτόχρονα ping ο ένας στον άλλον κατά τη διάρκεια της καταγραφής! Με βάση τα αποτελέσματα στο παράθυρο της γραμμής εντολών: 5.1. Να καταγραφεί το πλήθος των πακέτων που στάλθηκαν στον γειτονικό σας υπολογιστή Να καταγραφεί το πλήθος των πακέτων που στάλθηκαν στη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (δηλαδή, στον οδηγό της κάρτας δικτύου του υπολογιστή σας) Να καταγραφεί το πλήθος των πακέτων που στάλθηκαν στη διεύθυνση του βρόχου επιστροφής (loopback) Παρατηρώντας την καταγεγραμμένη κίνηση στο Wireshark να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 5.4. Πόσα μηνύματα Echo request που έχουν αποσταλεί από τον υπολογιστή σας έχει καταγράψει το Wireshark; 5.5. Ποιος είναι ο προορισμός τους; 5.6. Παρατηρήσατε αποστολή μηνυμάτων Echo request στο δίκτυο με πηγή και προορισμό την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας; 5.7. Παρατηρήσατε αποστολή μηνυμάτων Echo request στο δίκτυο που να φέρουν τη διεύθυνση του βρόχου επιστροφής; 5.8. Ποια η διαφορά όταν κάνετε ping στη διεπαφή του υπολογιστή (δηλαδή, στην τοπική διεύθυνση IP) σε σχέση με ping στη διεύθυνση loopback αυτού ( l); [Υπόδειξη: Η α- πάντηση σχετίζεται με το ρόλο του βρόχου επιστροφής σε ένα δικτυωμένο σταθμό εργασίας. Συμβουλευθείτε το επόμενο σχήμα.] -6-

7 Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Wireshark και τα ίδια φίλτρα σύλληψης και απεικόνισης, να καταγραφεί η κίνηση κατά την εκτέλεση τις εντολής ping n Ποια η διαφορά στον τρόπο κλήσης του ping στην παραπάνω περίπτωση; [Υπόδειξη: ping /?] Να καταγραφούν οι τιμές του RTT, όπως εμφανίζονται στη γραμμή εντολών Να καταγραφούν οι τιμές του RTT για κάθε ζεύγος Echo Request Reply, με τη βοήθεια του Wireshark. [Υπόδειξη: Στο παράθυρο παρατήρησης των πακέτων στο Wireshark υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί ένα πακέτο ως σημείο χρονικής αναφοράς για αυτά που έπονται κάνοντας δεξί κλικ στο συγκεκριμένο πακέτο και επιλέγοντας Set Time Reference (toggle).] Υπολογιστής Έξοδος πακέτων IP Είσοδος πακέτων IP Τοποθέτηση στην ουρά εισόδου IP Ναι Προορισμός IP = πολλαπλή διανομή ή εκπομπή? Όχι Οδηγός Ethernet Τοποθέτηση στην ουρά εισόδου IP Ναι Οδηγός loopback Προορισμός IP = τοπική διεύθυνση IP? Όχι Διεύθυνση MAC =? Λήψη δ/σης MAC Πίνακας ARP Πακέτο ARP: Εύρεση IP Πακέτο ARP: Ενημέρωση IP Πακέτο IP Αποπολυπλεξία πλαισίου Ethernet Πολυπλεξία πλαισίου Ethernet Τοπικό Δίκτυο -7-

8 Όνοματεπώνυμο: Ομάδα: Ημερομηνία: Αρ. PC: Διεύθυνση IP:... Διεύθυνση MAC: Εργαστηριακή Άσκηση 4 Εξερεύνηση του Διαδικτύου Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα (Σχεδιάστε το σχήμα στο διαθέσιμο χώρο της επόμενης σελίδας) (Σχεδιάστε το σχήμα στο διαθέσιμο χώρο της τελευταίας σελίδας) i-

9 Σχήμα ερώτησης 3.1 -ii-

10 Σχήμα ερώτησης 3.3 -iii-

Πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol)

Πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) Εργαστήριο Δικτύων Ι Εργαστηριακές Σημειώσεις Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Ρίγγας Δηµήτρης Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, 2014 Πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) Τι είναι το ICMP Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: IP

Εργαστήριο Ethereal: IP Εργαστήριο Ethereal: IP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 2 Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP)

Εργαστηριακή Άσκηση 2 Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP) Εργαστηριακή Άσκηση 2 Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP) Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τους βασικούς μηχανισμούς που απαιτούνται ώστε να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Εισαγωγή στις εντολές των Windows Οι εντολές που σχετίζονται με το δίκτυο του υπολογιστή Παραδείγματα εντολών και εκτέλεσής τους 2/11

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 2 Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP)

Εργαστηριακή Άσκηση 2 Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP) Εργαστηριακή Άσκηση 2 Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP) Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τους βασικούς μηχανισμούς που απαιτούνται ώστε να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και έλεγχος δικτύου με χρήση του εργαλείου Wireshark

Ανάλυση και έλεγχος δικτύου με χρήση του εργαλείου Wireshark Ανάλυση και έλεγχος δικτύου με χρήση του εργαλείου Wireshark Version 1.01 Επιμέλεια Σημειώσεων: Πουλίζος Μίλτος Τσεβάς Σπύρος Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικές έννοιες: ανίχνευση,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Όπως είδαμε και στο τέλος του προηγούμενου εργαστηρίου, μια από τις βασικότερες λειτουργίες του Internet είναι δρομολόγηση πακέτων IP. Με τον γενικό όρο δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Εντολέσ δικτυακών πρωτοκόλλων ςε Windows/Unix Γκάμασ Βαςίλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ Εντολζσ δικτφου ςε Windows/Unix ε προηγούμενο εργαςτήριο παρουςιάςτηκαν οι παρακάτω εντολέσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και της σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντομη Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GNS3

ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GNS3 ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GNS3 Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Κόγιας Δημήτριος Χαράλαμπος Πατρικάκης Εργαστήριο Δικτύων Η/Υ [1] Περιεχόμενα Δημιουργία ενός δικτύου στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Ανίχνευση κίνησης δικτύου - Εργαλείο Wireshark. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανακαλύψτε τη Δομή του Διαδικτύου

2. Ανακαλύψτε τη Δομή του Διαδικτύου 2. Ανακαλύψτε τη Δομή του Διαδικτύου Σκοπός του Εργαστηρίου: Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δομή του Διαδικτύου, την έννοια της καθυστέρησης (latency) και την έννοια του άλματος (hop).

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 1: RIP (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο (Διαφάνειες)

Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο (Διαφάνειες) Διαχείριση Δικτύων Εργαστήριο (Διαφάνειες) 2015 Εντολή: ping Απλή και βασική εντολή ελέγχου σύνδεσης με καποια IP διευθυνση (πχ. υπολογιστή) ping Στέλνει επαναλαμβανόμενα μηνύματα στην IP

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming Εισαγωγή, TCP, UDP, Ports

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming Εισαγωγή, TCP, UDP, Ports Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming Εισαγωγή, TCP, UDP, Ports Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Νικόλαος Κοντονάτσιος nkontonats@sch.gr Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής 1 ου ΣΕΚ Βόλου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 11 DNS

Εργαστηριακή Άσκηση 11 DNS Εργαστηριακή Άσκηση 11 DNS Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η εξέταση του πρωτοκόλλου εφαρμογής DNS, που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο διαδίκτυο για την αντιστοίχηση ονομάτων σε διευθύνσεις IP, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Ρύθμιση της σύνδεσης στα WinXP 3. Χρήση σύνδεσης 4. Έλεγχος σύνδεσης 1. Εισαγωγή Για να μπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτθν Επιχείρθςθ

Δίκτυα Η/Υ ςτθν Επιχείρθςθ Δίκτυα Η/Υ ςτθν Επιχείρθςθ Ρυθμίςεισ δικτύου ςτα Windows XP Γκάμασ Βαςίλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ Ρυκμίςεισ δικτφου ςτα Windows XP Σα Windows XP υποςτηρίζουν πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίασ. Θα επικεντρωθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πρωτόκολλα TCP και UDP

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πρωτόκολλα TCP και UDP Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πρωτόκολλα TCP και UDP Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξέταση των ιδιοτήτων των πρωτοκόλλων μεταφοράς TCP και UDP του Internet. Πληροφορίες για τα πρωτόκολλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Διεύθυνση MAC Πρωτόκολλο DNS Πρωτόκολλο DHCP Σχετικές ρυθμίσεις στον «Πίνακα Ελέγχου» των Windows 2/10 Διεύθυνση MAC Είναι ένας μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Σκοπός της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι, κατ αρχήν, η εξοικείωση με τις βασικές δικτυακές δυνατότητες της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 9 SMTP, DHCP

Εργαστηριακή Άσκηση 9 SMTP, DHCP Εργαστηριακή Άσκηση 9 SMTP, DHCP Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η εξέταση των πρωτοκόλλων εφαρμογής SMTP και DHCP, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια του αναλυτή πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 3: RIP- Routing Information Protocol (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. Υποδείξεις απαντήσεων/λύσεων στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 5: Ασφάλεια Δικτύων Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εντάσσεις έναν σταθμό εργασίας σε domain. 2. Να εντοπίζεις τους σταθμούς εργασίας ενός domain. 3. Να εξηγείς

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί συνηθίζουν να διαιρούν τα δίκτυα τους σε επιμέρους υποδίκτυα, αφήνοντας ένα μικρό αριθμό bits για τον προσδιορισμό των τελικών υπολογιστών. 128. 6. 5. x 128.6. x. x 128. 6. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Αρχές δρομολόγησης Γενικά Δρομολόγηση και κριτήριο ελάχιστου κόστους (least-cost criterion) ο αριθμός των αλμάτων (hops), η χωρητικότητα των ζεύξεων, ο τηλεπικοινωνιακός φόρτος των ζεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα