Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου

2 Έργου : Σελίδα 2 από 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Περίληψη του έργου του TAP Σκοπός της Περιγραφής του Έργου Έργο του TAP - Σκοπός και Θέση Αιτιολόγηση του Έργου του TAP Χρονοδιάγραμμα του TAP Ιδιότητες του Φυσικού Αερίου Δυναμικότητα Συστήματος του TAP Φιλοσοφία του σχεδιασμού του TAP Ισχύοντες Κώδικες και Πρότυπα Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών και Εφοδιασμός από την Τοπική Αγορά Κύρια συστατικά του Έργου στην Ελλάδα Περίληψη Αγωγός Φυσικού Αερίου Βαλβιδοστάσια (BVS) Σταθμοί Συμπίεσης Ευρωπαϊκοί Κώδικες Προδιαγραφές Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG) Κατασκευή του έργου Εισαγωγή Διάρκεια του Έργου και Χρονικές Ρυθμίσεις Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Μεταφορά και Μετακινήσεις Αποθήκευση και Φύλαξη Σωλήνων Προσωρινή Αποθήκευση Σωλήνων Αποθήκες Σωλήνων Εργοτάξια Εργοτάξια Αγωγού Εργοτάξια Κατασκευής Σταθμών Συμπίεσης Εργοτάξια για Ειδικές Διασταυρώσεις και Βαλβιδοστάσια Πρόσβαση Μεταφορικού Έργου και Κυκλοφορία Περίληψη Πρόσβαση στο Σταθμό Συμπίεσης Πρόσβαση στον Αγωγό Υπηρεσίες και Υποδομές Κατασκευή και Έλεγχοι Ορθής Εγκατάστασης του Αγωγού Αερίου Απόκτηση Γης Ενέργειες που προηγούνται της Κατασκευής Κατασκευαστικές Μέθοδοι Επισκόπηση Ομάδα 1 : Έλεγχος και επιβεβαίωση όδευσης, προετοιμασία της ζώνης εργασίας Ομάδα 2 : Εκσκαφή Τάφρου του αγωγού Ομάδα 3 : Διασπορά σωλήνων, κάμψη σωλήνων και συγκολλήσεις Ομάδα 4 : Καταβίβαση Αγωγού και Επίχωση Ομάδα 5: Καθαρισμός και Αποκατάσταση Εργοταξίου 48

3 Έργου : Σελίδα 3 από Δοκιμή Πίεσης κατά τη Διάρκεια της Κατασκευής (Υδραυλική Δοκιμή) Αρχή της Υδραυλικής Δοκιμής Πηγές Υδροληψίας και Απόρριψης Νερού Επιλογές Απόρριψης/Απόθεσης Κατασκευαστικές Μέθοδοι στις Διασταυρώσεις Επισκόπηση Διασταυρώσεις Δρόμων και Σιδηροδρόμων Διασταυρώσεις υδάτινων ρευμάτων Διασταυρώσεις με αγωγούς και καλώδια Προστασία και Σταθεροποίησή αγωγών έναντι κατολίσθησης και αστάθειας εδαφών Εγκατάσταση αγωγού σε κοίτη ποταμού Κατασκευή σε Υψόμετρο Εγκατάσταση του Αγωγού σε Περιοχές με Υψηλό Υδροφόρο Ορίζοντα Κατασκευή Βαλβιδοστασίων Θέση Διάταξη και Διαμόρφωση Χρόνος και Διάρκεια Κατασκευής Μέθοδος Κατασκευής Εξοπλισμός Κατασκευής Κατασκευή του Σταθμού Συμπίεσης Θέση Διάταξη και Διαμόρφωση Διάρκεια και Χρόνος Κατασκευής Μέθοδος Κατασκευής Κατασκευαστικός Εξοπλισμός Χρήση πόρων και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κατασκευής και τη δοκιμαστική λειτουργία Εισαγωγή Προσωρινή Χρήση Γης Χρήση Υλικών και Καυσίμων Αδρανή Υλικά Άλλα Υλικά Χρήση Καυσίμων Κατανάλωση Νερού Εκπομπές Αερίων Θόρυβος Χειρισμός και απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων, Διαχείριση Αποβλήτων Ποσά και τύποι αποβλήτων Φάση Λειτουργίας Φιλοσοφία Λειτουργίας Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας Ασφάλεια Λειτουργίας Αγωγού Εγκατάσταση Συστήματος Καθοδικής Προστασίας Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροών (LDS) Σήμανση του Αγωγού Βαλβιδοστάσια Διαχείριση Δεδομένων Συντήρηση Αγωγού 86

4 Έργου : Σελίδα 4 από Σταθμός Συμπίεσης Εγκαταστάσεις παρακολούθησης Σύστημα Πυρόσβεσης Παροχή Ηλεκτρισμού Πετρέλαιο και Αέριο Εκπομπές Αέριων Ρύπων και Θορύβου από το Σταθμό Συμπίεσης Αποχέτευση και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Σύστημα Τηλεπικοινωνιών του Σταθμού Συμπίεσης Μόνιμη Χρήση Γης Εργατικό Δυναμικό για τη λειτουργία Παρακολούθηση και Επιτήρηση Αγωγού Φάση Τερματισμού Λειτουργίας Προκαταρκτικός Προσδιορισμός των δυνητικών περιβαλλοντικών / Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων 99 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 4-1 Εγκατεστημένη ισχύς Σταθμών Συμπίεσης 19 Πίνακας 4-2 Αξιολόγηση των Σταθμών Συμπίεσης έναντι των Προτύπων EBRD. 20 Πίνακας 4-3 Συνολική Διάρκεια Κατασκευής των Τμημάτων του Έργου 23 Πίνακας 4-4 Θέση, Περιοχή και Δυναμικότητα των Κύριων Αποθηκευτικών Χώρων Αγωγών 28 Πίνακας 4-5 Αριθμός Εργαζομένων, Χρήση γης και Υποδομές Μεγάλων Εργοταξίων για Επίπεδες Περιοχές 31 Πίνακας 4-6 Χώροι Κατάλληλοι για Εργοτάξια 31 Πίνακας 4-7 Αριθμός εργαζομένων, Χρήση γης και Υποδομές του Εργοταξίου του Σταθμού Συμπίεσης 32 Πίνακας 4-8 Αριθμός Εργαζομένων, Χρήση Γης και Υποδομές των Εργοταξίων για Ειδικές Πίνακας 4-9 Διασταυρώσεις. 32 Συγκεντρωτικός Πίνακας των απαιτούμενων Έργων Κατασκευής Δρόμων (αναβάθμιση) 34 Πίνακας 4-10 Πιθανή Θέση και Επίδοση Προόδου των Μετώπων Εργασίας 37 Πίνακας 4-11 Απαιτήσεις σε νερό για τα Τμήματα Υδραυλικής Δοκιμής 51 Πίνακας 4-13 Τύπος και αριθμός διελεύσεων ποταμών στην Ελλάδα 63 Πίνακας 4-14 Εξοπλισμός που Αναμένεται να Χρησιμοποιηθεί στη Κατασκευή των Βαλβιδοστασίων Απομόνωσης (BVS) 68 Πίνακας 4-15 Απόκτηση Γης κατά τη Διάρκεια της Κατασκευής 72 Πίνακας 4-16 Εκτιμώμενη Κατανάλωση Υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής 73 Πίνακας 4-17 Εκτιμώμενη Κατανάλωση Καυσίμων στη διάρκεια της Κατασκευής 74 Πίνακας 4-18 Κατανάλωση Νερού 74 Πίνακας 4-19 Τυπικά Επίπεδα Θορύβου για Εργοταξιακό Εξοπλισμό 75 Πίνακας 4-20 Τυπικά Επίπεδα Θυρύβου για τον εξοπλισμό ελέγχων καλής εγκατάστασης 76 Πίνακας 4-21 Κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία 78 Πίνακας 4-22 Τυπικά απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν την έναρξη λειτουργίας του αγωγού 79 Πίνακας 4-23 Καταγραφή των Αποβλήτων Κατασκευής 81 Πίνακας 4-24 Μόνιμη Χρήση Γης του Έργου κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας 97

5 Έργου : Σελίδα 5 από 102 Πίνακας 4-25 Κύριες ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια των φάσεων του έργου 100 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 4-1 Τυπική Ζώνη Εργασίας Αγωγού (Κανονική και Μειωμένη) 16 Σχήμα 4-2 Παραδείγματα των Δραστηριοτήτων Κατασκευής του Αγωγού με τη Θέση και τη Διάταξη Ομάδων Εργασίας Μετώπου Κατασκευής 26 Σχήμα 4-3 Ενδεικτική Διάταξη του Κατασκευαστικού Εξοπλισμού των ομάδων εργασίας στα Μέτωπα Κατασκευής 39 Σχήμα 4-4 Φωτογραφίες Προετοιμασίας της Ζώνης Εργασίας και Κατασκευής του Αγωγού 40 Σχήμα 4-5 Σχηματικό Διάγραμμα με την Κυκλική Εναλλαγή των Ομάδων Εργασίας στα Μέτωπα 41 Σχήμα 4-6 Ενδεικτικές Κατασκευαστικές Δραστηριότητες των Ομάδων 1, 2, 3, 4 και 5 42 Σχήμα 4-7 ΤΑΡ Ελλάδας Μέτωπο Κατασκευής (SP), Βαλβιδοστάσια, Εργοτάξια & Χώρος Αποθήκευσης Σωλήνων (ΡΥ) (Εκτίμηση) 44 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Πλαίσιο 4-1 Κώδικες Σχεδιασμού του Κυρίως Αγωγού 10 Πλαίσιο 4-2 Άλλοι εφαρμόσιμοι Κώδικες, Πρότυπα, Οδηγίες και Κριτήρια Σχεδιασμού 11 Πλαίσιο 4-3 Ισχύοντα Πρότυπα, Κώδικες και Οδηγίες Σχετικές με την Προστασία του Περιβάλλοντος 12 Πλαίσιο 4-4 Κύρια Ισχύοντα Πρότυπα, Κώδικες και Οδηγίες Σχετικές με Θέματα Ασφάλειας. 12 Πλαίσιο 4-5 Μέτρα που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης 13 Πλαίσιο 4-6 Προδιαγραφές Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG) Περιβάλλον, Υγιεινή και Ασφάλεια 21

6 Έργου : Σελίδα 6 από ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 4.1 Περίληψη του έργου του TAP Σκοπός της Περιγραφής του Έργου Το παρόν Κεφάλαιο περιγράφει τα διάφορα στοιχεία του Έργου του ΤΑΡ που σχετίζονται με τις φάσεις της κατασκευής, λειτουργίας, και τερματισμού της λειτουργίας του στην Ελλάδα. Επίσης περιλαμβάνει σύνοψη της διαδικασίας κατασκευής και λειτουργίας του Έργου. Η περιγραφή αντανακλά το επίπεδο του σχεδιασμού που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο (στο στάδιο που βρίσκεται το έργο σήμερα). Πρέπει να τονιστεί ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) περιγράφει τις δυσμενέστερες πιθανές καταστάσεις που αφορούν την πιθανότητα εκδήλωσης περιβαλλοντικών ή κοινωνικών επιπτώσεων (δηλαδή η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων περιγράφει ακόμη και τις ελάχιστες επιπτώσεις που προκύπτουν από το δυσμενέστερο σενάριο, περιλαμβάνει τους Σταθμούς Συμπίεσης και το σενάριο των 20 bcm/έτος). Η Περιγραφή του Έργου βασίζεται στα τεχνικά δεδομένα και τις μελέτες που έχουν δοθεί από τον Κύριο του Έργου και θέτει μια σειρά από παραμέτρους και αρχές που αποτελούν την «Βάση της Μελέτης» για την ΜΠΚΕ. Αυτοί οι παράμετροι και αρχές παρέχουν τη δυνατότητα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων να κινηθεί σε ισορροπία ανάμεσα στην αναγνώριση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων του Έργου και την ευελιξία σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και εφαρμογής του έργου. Επιπρόσθετα η Περιγραφή του Έργου υποστηρίζεται από ένα πλήθος σχημάτων και χαρτών, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3 - Χάρτες και Διαγράμματα Έργου. Η Περιγραφή του Έργου έχει δομηθεί ως ακολούθως : Περίληψη του Έργου του TAP (Παράγραφος 4.1), Κύρια χαρακτηριστικά του Έργου στην Ελλάδα (Παράγραφος 4.2), Κατασκευή του Έργου (Παράγραφος 4.3), Κατασκευή του Αγωγού (Παράγραφος 4.4), Κατασκευή των Βαλβιδοστασίων (Παράγραφος 4.5), Κατασκευή των Σταθμών Συμπίεσης (Παράγραφος 4.6),

7 Έργου : Σελίδα 7 από 102 Χρήση Πόρων και Περιβαλλοντικές Οχλήσεις στη διάρκεια της κατασκευής και των ελέγχων ορθής εγκατάστασης του αγωγού (Παράγραφος 0), Φάση Λειτουργίας (Παράγραφος Παράγραφος 4.8), Φάση Τερματισμού Λειτουργίας του Έργου (Παράγραφος 5.2), Προκαταρκτική Αναγνώριση των Πιθανών Περιβαλλοντικών / Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων (Παράγραφος 4.10) Έργο του TAP - Σκοπός και Θέση Το Έργο αναφέρεται σε ένα προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου που ξεκινάει από τη Ελλάδα, διέρχεται από την Αλβανία και την Αδριατική και καταλήγει στην Νότιο Ιταλία, επιτρέποντας την τροφοδοσία αερίου από την Κασπία στις Δυτικές και Νότιες αγορές της Ευρώπης. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 Ορισμός του Έργου και η όδευση διαμέσου της Ελλάδας και της Αλβανίας φαίνεται στο Παράρτημα 3.1 Εποπτικός Χάρτης του ΤΑΡ. H Περιγραφή του Έργου στο παρόν Κεφάλαιο, αφορά το σύνολο του Ελληνικού τμήματος του ΤΑΡ το οποίο εκτείνεται σε 543 km, από τους Κήπους προς τη Νέα Μεσημβρία (Βόρειο-Δυτικά της Θεσσαλονίκης), και στη συνέχεια προς τα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα (στις περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης) και το οποίο σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής ακολουθεί τον υπάρχοντα αγωγό φυσικού αερίου. Για τα άλλα τμήματα του έργου του ΤΑΡ θα εκδοθούν ξεχωριστές άδειες. Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν αντίστοιχες Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για τα τμήματα στην Ιταλία και στην Αλβανία. Η προτεινόμενη όδευση του TAP στην Ελλάδα έχει οριστεί μετά από μια ενδελεχή διαδικασία βελτιστοποίησης. Ο διάδρομος στο τμήμα από τη Νέα Μεσημβρία προς τα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα έχει επιλεγεί μετά από λεπτομερή ενδελεχή μελέτη και επιλογή εναλλακτικών λύσεων που πραγματοποιήθηκε από τον ΤΑΡ μεταξύ των ετών 2009 έως 2011 με στόχο την επιλογή ενός τεχνικά εφικτού διαδρόμου αγωγού με τις μικρότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις από πλευράς περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών. Για την προτεινόμενη

8 Έργου : Σελίδα 8 από 102 όδευση έχει πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής διαδικασία βελτιστοποίησης εντός του διαδρόμου των 2 km. Τοπικές βελτιώσεις της όδευσης θα γίνουν κατά τη διάρκεια του λεπτομερούς σχεδιασμού. (βλέπε Κεφάλαιο 2). Το τμήμα από τους Κήπους ως τη Νέα Μεσημβρία οδεύει σε παραλληλία με το υπάρχον Ελληνικό δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. Η όδευση που έχει επιλεγεί στο μεγαλύτερο δυνατό μήκος της ακολουθεί το υπάρχον δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου υψηλής πίεσης της ΔΕΣΦΑ. Για τη όδευση που βρίσκεται μακριά από τον υπάρχοντα αγωγό Φυσικού Αερίου, οριοθετήθηκε διάδρομος πλάτους 2 km με κέντρο τον υπό μελέτη αγωγό. Για το Ελληνικό Τμήμα του ΤΑΡ έχουν προβλεφθεί δυο Σταθμοί Συμπίεσης. Για την αρχική φάση των 10 bcm/έτος προβλέπεται ένας Σταθμός Συμπίεσης στην ευρύτερη περιοχή των Κήπων (GCS00) με δυναμικότητα περίπου MW (2 συμπιεστές των 15 MW σε λειτουργία και 1 εφεδρικός). Η απαιτούμενη διαμόρφωση του συστήματος για τη φάση των 20 bcm/έτος στην Ελλάδα προβλέπει την ανάπτυξη του σταθμού συμπίεσης GCS00 σε δυναμικότητα περίπου MW με την προσθήκη τριών συμπιεστών των 15 MW (5 συνολικά σε λειτουργία των 15 MW και 1 εφεδρικός) με τον σχετικό εξοπλισμό (όπως φίλτρα, ψύκτες, μετρητές κλπ). Επιπλέον για τη φάση των 20 bcm/έτος θα απαιτηθεί ένας πρόσθετος Σταθμός Συμπίεσης, που προβλέπεται να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών (GCS01) με δυναμικότητα περίπου MW (4 συμπιεστές των 25 MW σε λειτουργία και 1 εφεδρικός). Η παραπάνω δυναμικότητα αναφέρεται στη σχετική κλάση ISO. Η πραγματική δυναμικότητα μπορεί να διαφέρει ελαφρώς Αιτιολόγηση του Έργου του TAP Στόχος του έργου του TAP είναι να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα νέα κοιτάσματα της Κασπίας προς τη Δυτική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Ο TAP θα συνεισφέρει στην ασφάλεια και στη χρήση εναλλακτικών πηγών στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης με την παροχή της απαραίτητης υποδομής στη μεταφορά αερίου μέσω του συστήματος του αγωγού από το κοίτασμα του Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν μέσω της πλέον σύντομης οδού στη Νότια Ευρώπη, με την έναρξη της παραγωγής το 2018.

9 Έργου : Σελίδα 9 από Χρονοδιάγραμμα του TAP Η φάση της κατασκευής στο Ελληνικό τμήμα του Έργου αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2015 και θα χρειαστούν περίπου 3.5 χρόνια για την έναρξη λειτουργίας στη διάρκεια του Ιδιότητες του Φυσικού Αερίου Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο το οποίο αποτελεί ένα μίγμα αερίων, κυρίως μεθανίου καθώς και από ανώτερους υδρογονάνθρακες και άλλα αέρια σε ποσοστό 0 25% (πχ αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, πεντάνια, εξάνια, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, οξυγόνο και οξείδια του θείου). Πριν την είσοδό του στον TAP, το αέριο υφίσταται διαδικασίες καθαρισμού από ξένα σωματίδια και ουσίες έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση χρήση του σαν καύσιμο. Ο TAP δηλαδή θα μεταφέρει φυσικό αέριο ανάλογης ποιότητας σε σύνθεση με αυτή που παρέχεται για οικιακή και βιομηχανική χρήση, για χρήσεις όπως θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Δυναμικότητα Συστήματος του TAP Η δυναμικότητα μεταφοράς του αγωγού από 10 bcm/έτος (μέγιστο περίπου κανονικά κυβικά μέτρα ανά ώρα, μέσο περίπου κανονικά κυβικά μέτρα ανά ώρα) μπορεί να αυξηθεί σε 20 bcm/έτος φυσικού αερίου Φιλοσοφία του σχεδιασμού του TAP Ο εξοπλισμός του TAP (πχ συμπιεστές και αεριοστρόβιλοι) θα σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής 25 χρόνων. Ο ίδιος ο αγωγός θα σχεδιαστεί για ενεργή διάρκεια ζωής 50 ετών. Η φιλοσοφία σχεδιασμού διασφαλίζει ότι το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου ικανοποιεί όλους τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (κώδικες και πρότυπα). και ότι οι επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι ελάχιστες. Ο αγωγός και οι σταθμοί θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ακόλουθων: Ελληνικοί και τοπικοί κανονισμοί, Ασφάλεια του πληθυσμού που ζει και/ή εργάζεται κοντά στον αγωγό,

10 Έργου : Σελίδα 10 από 102 Προστασία περιβάλλοντος, Προστασία ιδιοκτησίας και εγκαταστάσεων, Γεωτεχνικές, διαβρωτικές κι υδραυλικές συνθήκες, Απαιτήσεις κατασκευής και συντήρησης, Δραστηριότητες τρίτων μερών. Ο αγωγός θα έχει πίεση σχεδιασμού 95 barg (bars πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση), η οποία είναι ικανοποιητική για την δυναμικότητα του TAP στην φάση των 10 bcm/έτος όπως επίσης και για την πιθανή μελλοντική επέκταση της δυναμικότητας του συστήματος του TAP σε 20 bcm/έτος. Η τελική πίεση σχεδιασμού θα οριστεί μετά από την ολοκλήρωση του επαναληπτικού υπολογισμού στο βασικό σχεδιασμό που θα λάβει υπόψη όλες τις τελικές παραμέτρους. Ούτως ή άλλως όμως δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές σχετικά με τις παραμέτρους σχεδιασμού έτσι δεν αναμένονται αλλαγές στα κύρια χαρακτηριστικά του έργου Ισχύοντες Κώδικες και Πρότυπα Όλος ο εξοπλισμός του έργου θα σχεδιαστεί σε συμφωνία με τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες (EN) και τα Ελληνικά Πρότυπα. Εκτός των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Πρότυπων θα ακολουθηθούν και άλλα πρότυπα υποβοηθητικά όπου αυτό θα κριθεί απαραίτητο. Για το Έργο του TAP στην Ελλάδα οι κύριοι κώδικες που θα χρησιμοποιηθούν φαίνονται στο Πλαίσιο 4-1. Πλαίσιο 4-1 Κώδικες Σχεδιασμού του Κυρίως Αγωγού No Δ3/A/οικ ΠΕ /3/2012 Τεχνικός Κανονισμός : Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση Λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar και EN1594:2009 Gas supply systems Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar Functional requirements Παραδείγματα άλλων αξιοσημείωτων κωδίκων και προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο Πλαίσιο 4-2.

11 Έργου : Σελίδα 11 από 102 Πλαίσιο 4-2 Άλλοι εφαρμόσιμοι Κώδικες, Πρότυπα, Οδηγίες και Κριτήρια Σχεδιασμού Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου Ο σχεδιασμός του Έργου θα ακολουθήσει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Οδηγία 94/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Μαΐου 1997 σχετικά με τον σχεδιασμό, κατασκευή, έλεγχο και εκτίμηση της συμμόρφωσης για τον εξοπλισμό υπό πίεση και συγκροτήματα εξοπλισμών υπό πίεση.en ISO 3183 Petroleum and Natural Gas Industries Steel pipe for pipeline transportation systems; EN ISO Pressure Testing, Commissioning and decommissioning procedures for gas supply systems; EN ISO Gas Supply s Welding Steel Pipework, Functional Requirements; EN ISO Valves for Natural Gas transportation in Pipelines; EN ISO Cathodic Protection EN ISO Induction bends, fitting and Flanges; EN ISO Mechanical Connectors; EN Gas Supply s Gas Pressure regulation stations for transmission and distribution functional requirements; EN 1776 Gas Supply s Natural Gas Measuring Station Functional Requirements; DNV RP F105 Free Spanning Pipelines. CEN/TS Guideline for Safety Management s for natural gas transmission pipelines.(συστήματα παροχής αερίου Κατευθυντήρια οδηγία για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας για σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου) TAP-HSE-PR-0010 Safety Design for Onshore Plants. Το σύνολο του συστήματος του αγωγού (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών) θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κώδικες και Πρότυπα, υποστηριζόμενο από Ελληνικά Πρότυπα. EN "Compressor stations". Η βασική προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό της όδευσης ήταν να αποφευχθούν εμπλοκές με προβληματικά σημεία που έχουν αναγνωριστεί και χαρτογραφηθεί εντός της ζώνης που διερευνάται. Για περιοχές όπου η αποφυγή περιοχών με γεωτεχνικά προβλήματα και επιλεγμένα εμπόδια δεν είναι συνολικά εφικτή τα συγκεκριμένα προβληματικά τμήματα θα σημειωθούν για περαιτέρω διερεύνηση κατά τη διάρκεια των ερευνών στο πεδίο και άλλων μελετών. Παράλληλες οδεύσεις με άλλα δίκτυα ή υπάρχουσες δομές όπως γραμμές υψηλής τάσης ή δρόμοι είναι προτιμότερες (η λεγόμενη αρχή της «ομαδοποίησης των έργων»). Οι διασταυρώσεις με άλλες υπάρχουσες και ή προγραμματισμένες εγκαταστάσεις υποδομών θα σχεδιαστούν έτσι ώστε το γειτνιάζον μήκος να είναι όσο το δυνατό μικρότερο. Θα οριστούν ζώνες προστασίας και ασφάλειας κατά μήκος του αγωγού. Ο αγωγός θα εγκατασταθεί σε γεωλογικά σταθερές περιοχές με μικρές κλίσεις (εγκάρσιες κλίσεις και περιοχές ολίσθησης του εδάφους πρέπει να αποφεύγονται). Ο αγωγός θα σχεδιαστεί με βάση το Πρότυπο EN 1594 (Pipelines for Maximum Operating Pressure over 16 bar Functional Requirement). Ο αγωγός θα σχεδιαστεί με βάση το ακόλουθο πλαίσιο : α. Υλικό Αγωγού : Χάλυβας Grade EN L485MB (or API equivalent X70) με επικάλυψη 3-στρώσεων πολυαιθυλενίου, β. Σύστημα Καθοδικής Προστασίας, γ. Η ελάχιστη κάλυψη του αγωγού θα είναι 1μ σε κανονική διαδρομή του αγωγού. Σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται (ευαίσθητες περιοχές ή περιοχές με ειδικές απαιτήσεις) η ελάχιστη κάλυψη μπορεί να αυξηθεί. Οι κώδικες και τα πρότυπα σχετικά με τον θόρυβο και των αέριους ρύπους που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν (χωρίς να είναι περιοριστικά) τα ακόλουθα παραδείγματα στο Πλαίσιο 4-3.

12 Έργου : Σελίδα 12 από 102 Πλαίσιο 4-3 Ισχύοντα Πρότυπα, Κώδικες και Οδηγίες Σχετικές με την Προστασία του Περιβάλλοντος Οδηγία 2010/75/EK περί βιομηχανικών εκπομπών Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ; Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκπομπή θορύβου Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου Ο σχεδιασμός του Έργου θα ακολουθήσει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. IFC EHS Guidelines for noise levels from the World Bank Group; EN ISO 4871 Declaration and verification of noise emission values of machinery; EN Noise levels for electrical rotating machines; IEC 225 Specification for Octave-Band and Fractional-Octave-Band-Analog and Digital Filters; IEC 651 Recommendations for Sound-Level Meters; EEMUA Pub.140 Noise Procedure Specification (formally OCMA Spec. NWG1, Rev.2, 1980); and ISO Standards Acoustics-Inc: Basic Standards, Methods of Noise Handbook 35 Measurement, Audiometry & Human exposure to noise Οι κύριοι κώδικες και πρότυπα σχετικοί με την ασφάλεια που θα ισχύσουν περιλαμβάνουν (χωρίς να είναι περιοριστικά) τα ακόλουθα παραδείγματα στο Πλαίσιο 4-4. Πλαίσιο 4-4 Κύρια Ισχύοντα Πρότυπα, Κώδικες και Οδηγίες Σχετικές με Θέματα Ασφάλειας. CEN/TS Frame of reference regarding Pipeline Integrity Management ; CEN/TS Guideline for Safety Management s for natural gas transmission pipelines; TAP-HSE-PR-0010 Safety Design for Onshore Plants. DIN EN Gas infrastructure - Safety Management (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management (PIMS) for gas transmission pipelines - Functional requirements. Προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου 1 του αγωγού εκτελέστηκε με στόχο την διακρίβωση της ασφάλειας του αγωγού. Η ως άνω προκαταρκτική εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η όδευση του αγωγού είναι εφικτή διαφυλάσσοντας την ασφάλεια, τόσο του αγωγού, όσο και του γειτονικού πληθυσμού. Σε ορισμένα πιο πυκνοκατοικημένα τμήματα δόθηκε η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της όδευσης προκειμένου να ελαττωθούν οι γειτνιάσεις με οικισμούς. Επιπλέον, τα πλέον πυκνοκατοικημένα τμήματα που έχουν αναγνωριστεί είναι σχετικά μικρά και είναι εφικτή η χρήση μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων όπου χρειάζεται ή απαιτείται. Μια λεπτομερής μελέτη ασφάλειας θα προετοιμαστεί σε επόμενα στάδια σχεδιασμού, η οποία θα είναι επίσης μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης. 1 ILF (2011) Προκαταρκτική Εκτίμηση Κινδύνου Ελλάδα Αρ. Εγγράφου GPL00-ILF-100-S-TRS-0001 Αναθ.: 0C, ημεροm

13 Έργου : Σελίδα 13 από Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών και Εφοδιασμός από την Τοπική Αγορά Η πολιτική Εταιρικής Ευθύνης του TAP AG (Corporate Social Responsibility - CSR) περιέχει την δέσμευση ότι η TAP [AG] και οι υπεργολάβοι του θα επιστρατεύουν και θα χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και θα δίνουν προτεραιότητα στη συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις. Το Έργο σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους του μέσω της εφαρμογής μιας Στρατηγικής Χρήσης Τοπικών Πόρων με στόχο την αυξημένη συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης της τοπικής απασχόλησης (στη περιοχή του Έργου) καθώς και της αυξημένης τοπικής συμμετοχής στις προμήθειες όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική αυτή 2 δίνονται στο Πλαίσιο 4-5. Πλαίσιο 4-5 Μέτρα που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Ενίσχυση της δυναμικότητας των Ελληνικών προμηθευτών : Προκειμένου να αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί το τοπικό δυναμικό, να εξευρεθούν πιθανοί εργαζόμενοι, εργολάβοι και προμηθευτές και να αναγνωριστούν οι δυνατότητες να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις του έργου του TAP, η TAP AG θα πραγματοποιήσει ενδελεχή ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης, Η TAP AG θα εφαρμόσει κατασκευαστικό πρόγραμμα (ανά τμήμα) το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε τοπικές εταιρείες να επιτύχουν τους όρους και τους στόχους που θέτουν αντίστοιχα κριτήρια και απαιτήσεις του έργου έτσι ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή των εταιρειών αυτών στη διαδικασία του διαγωνισμού και των προσφορών, Η TAP AG θα συνεργαστεί με την Ελληνική Κυβέρνηση, την βιομηχανία και άλλους οργανισμούς ώστε να διερευνήσει ευκαιρίες για εξειδικευμένη εκπαίδευση, και Μετά την επιλογή των Κυρίων Αναδόχων και πριν την έναρξη των εργασιών, το Έργο θα διεξάγει εκπαίδευση των αναδόχων στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του Έργου και των κοινωνικών πολιτικών. Μεγιστοποίηση των ευκαιριών των Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών : Η TAP AG θα διαχωρίσει τα συμβόλαια κατασκευής σε μικρότερα μέρη προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε διάφορες Ελληνικές Εταιρείες να απασχοληθούν στο Έργο. Μεγιστοποίηση των ευκαιριών του τοπικού εργατικού και στελεχιακού δυναμικού : Η TAP AG θα συμφωνήσει μια Εργασιακή Στρατηγική με τους Κύριους Αναδόχους στο ότι θα συμπεριλάβουν την μεγαλύτερη δυνατή αναλογία τοπικό ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Συγκεκριμένα οι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια ώστε να προσλαμβάνουν ανειδίκευτο προσωπικό από την Ελλάδα και κυρίως από τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Τα παραπάνω συμφωνημένα μέτρα θα καταγράφονται και θα ελέγχονται ανάλογα. Μέτρα προκειμένου να υπάρξει εξάπλωση της απασχόλησης κατά μήκος του αγωγού: Η Εργασιακή Στρατηγική θα διερευνήσει περιοχές στόχους προκειμένου να προσληφθεί τοπικό ανειδίκευτο προσωπικό σε κάθε ένα από τα τέσσερα μέτωπα εργασίας. Έτσι θα γίνει εφικτή η ισοδύναμη διασποράς των ευκαιριών απασχόλησης στο μήκος της διαδρομής του αγωγού. Ακεραιότητα της διαδικασίας προσλήψεων : Το Έργο θα συνεργαστεί με τοπικές αρχές και οργανισμούς απασχόλησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις εργασίας θα δημοσιοποιηθούν σε όλους τους οικισμούς και τις κοινότητες που συναντάει η όδευση του αγωγού. Το Έργο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να υπάρχει δίκαια και διαυγής διαδικασία, δημοσιοποιημένη και ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος ή φύλλου, και Η TAP AG θα εξασφαλίσει ότι ο Κύριος Ανάδοχος πριν την εγκατάσταση θα παρέχει διαυγείς συμβάσεις στις οποίες θα διασφαλίζονται οι ώρες εργασίας, η αμοιβή και όλοι οι όροι εργασίας. Διαχείριση των προσδοκιών του κοινού : Η TAP AG θα παρέχει σαφείς πληροφορίες για το πλήθος και το περιορισμένο χρονικό ορίζοντα των ευκαιριών απασχόλησης. Πληροφόρηση για την στρατηγική απασχόλησης θα αναρτηθεί στα κέντρα της κοινότητας και σε 2 Η ενσωμάτωση των μέτρων αυτών θα εξαρτηθεί από τη τελική στρατηγική προμηθειών.

14 Έργου : Σελίδα 14 από 102 όλους τους οικισμούς εντός της ζώνης των 2 km. Αγορά τοπικών αγαθών και υπηρεσιών 3 : Σαν μέρος της διαδικασίας προσφορών θα ζητηθεί από τους αναδόχους να αναπτύξουν στρατηγική εφοδιασμού η οποία θα δίνει ώθηση σε εθνικές και τοπικές προμήθειες αγαθών. Η παραπάνω στρατηγική απαιτείται να εφαρμοστεί σε όλες τις πολιτικές και διαδικασίες του TAP HSE. Τα συμφωνημένα μέτρα θα ελέγχονται και θα καταγράφονται, Έγκαιρη ενημέρωση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών θα κοινοποιηθούν στις τοπικές αγορές μέσω εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων όπως και των τοπικών επαγγελματικών ενώσεων στο μήκος της όδευσης του αγωγού, και Οι Ανάδοχοι θα κληθούν να καταβάλλουν τις καλύτερες προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν κατοίκους της περιοχής σε ανειδίκευτες θέσεις στη κατασκευή ή σε βοηθητικές εργασίες σε εργοτάξια.. Πηγή : TAP Policy on GCSR (2011) (TAP-HSE-PO-0002), και TAP Local Content Strategy (2010) (TAP-HSE-ST-0007) Οι κανονισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organisation - WTO) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό των τύπων και του όγκου της τοπικής συμμετοχής στην προσφορά των αγαθών και των υπηρεσιών. Η προσέγγιση του TAP είναι η προμήθεια κάθε αγαθού ή υπηρεσίας όσο το δυνατό εγγύτερα στη τοποθεσία, όπου το αγαθό ή η υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα συνάδει με τις εγκεκριμένες οδηγίες προμηθειών. Η TAP AG σκοπεύει να ακολουθήσει ανάλογη πρακτική και να συντάξει μια ανάλυση προσφοράς και ζήτησης με διαυγή τρόπο και σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την εκκίνηση της ανάπτυξης του Έργου. Τα παραπάνω θα δώσουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν οι τοπικές ικανότητες και δυνατότητες νωρίτερα από τις διαδικασίες διαγωνισμών που θα αφορούν αγαθά και υπηρεσίες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο τοπικό εργατικό δυναμικό και τους προμηθευτές να είναι πλέον ανταγωνιστικοί. 4.2 Κύρια συστατικά του Έργου στην Ελλάδα Περίληψη Το σύστημα του αγωγού στη Ελλάδα αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες εγκαταστάσεις : Υπόγειο αγωγό (48 ιντσών) μήκους περίπου 543 km από τα Ελληνο-Τουρκικά Σύνορα προς τη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κοντά στη Νέα Μεσημβρία μέχρι και τα Ελληνο- Αλβανικά σύνορα. 3 Η προσέγγιση για τοπικό εφοδιασμό θα εξαρτηθεί από τη τελική στρατηγική προμηθειών και την πολιτική συμβάσεων.

15 Έργου : Σελίδα 15 από 102 Ένας ή δυο Σταθμοί Συμπίεσης (συμπεριλαμβανομένων του μετρητικού εξοπλισμού για τον Σταθμό Συμπίεσης στους Κήπους). 22 Βαλβιδοστάσια (o τελικός αριθμός είναι θέμα περαιτέρω μελετών και αναλύσεων του συστήματος), σε μέγιστη απόσταση ~30 km κατά μήκος του αγωγού, και Σχετικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής (δρόμοι πρόσβασης, εργοτάξια κατασκευής, χώροι αποθήκευσης σωλήνων κλπ.). Στο Σχήμα 4-8 στο Παράρτημα 3.5 Τεχνικά Σχέδια Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής συστήματος για το σενάριο λειτουργίας των 10 bcm/έτος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ο αγωγός κατά μήκος της χώρας από τα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα προς τα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα έχει μήκος περίπου 543 km και διάμετρο 48. Η πίεση σχεδιασμού του κυρίως αγωγού είναι 95 barg. Η ελάχιστη κάλυψη του αγωγού είναι 1 m σε κανονικά τμήματα, η οποία μπορεί να αυξηθεί, αν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία. Για παράδειγμα σε διασταυρώσεις του αγωγού με δρόμο ή σιδηροδρομική γραμμή η ελάχιστη κάλυψη αυξάνεται σε 1,2 m και 1,5 m αντίστοιχα. Η θέση του υπόγειου αγωγού φαίνεται στους Χάρτες στο Παράρτημα 3.2 Χάρτης Όδευσης του Έργου TAP στην Ελλάδα και Παράρτημα 3.3 Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου TAP. Επίσης θα τοποθετηθεί καλώδιο οπτικής ίνας σε παραλληλία με τον αγωγό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία. Το πλάτος της ζώνης εργασίας σε κανονικές συνθήκες στο έργο του ΤΑΡ είναι 38 m, η οποία μπορεί να μειωθεί στα 28 m, όπου τα φυσικά εμπόδια το απαιτούν. Σε περιοχές με υψόμετρο το πλάτος της ζώνης εργασίας ενδεχομένως να μειωθεί περαιτέρω στα 18 m. Μια τυπική διατομή της κανονικής ζώνης εργασίας και της μειωμένης ζώνης εργασίας φαίνονται στο Σχήμα 4-1.

16 Έργου : Σελίδα 16 από 102 Σχήμα 4-1 Τυπική Ζώνη Εργασίας Αγωγού (Κανονική και Μειωμένη) Πηγή : ENT 2012

17 Έργου : Σελίδα 17 από Βαλβιδοστάσια (BVS) Σε αυτό το στάδιο του σχεδιασμού υπολογίζεται ότι θα εγκατασταθούν 22 Βαλβιδοστάσια απομόνωσης (BVS) κατά μήκος του τμήματος του TAP στην Ελλάδα, σε μέγιστες αποστάσεις περίπου 30 km. Οι θέσεις τους φαίνονται στους Χάρτες στο Παράρτημα 3.2 Χάρτης Όδευσης του Έργου TAP στην Ελλάδα και στο Παράρτημα 3.3 Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου TAP. Ο τελικός σχεδιασμός (π.χ. πλήθος και αποστάσεις μεταξύ των Βαλβιδοστασίων) θα πραγματοποιηθεί αργότερα και εξαρτάται από την Εκτίμηση Κινδύνου του Αγωγού, την προσβασιμότητα, τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα και μια συμφωνημένη διαδικασία λειτουργίας και συντήρησης. Τα βαλβιδοστάσια δεν έχουν προσωπικό, περιέχουν ένα μικρό ερμάριο και έχουν περιμετρική περίφραξη που θα εμποδίζει την πρόσβαση σε όσους δεν έχουν εργασία εντός του σταθμού. Επιπρόσθετα της περιφραγμένης περιοχής που θα έχει μέγεθος περίπου 12 x 33 m, μια ζώνη βλάστησης 3m θα φυτευθεί περιμετρικά και θα κατασκευαστεί μια μόνιμη οδός πρόσβασης για την διάρκεια της λειτουργίας. Το Σχήμα 4-28 και το Σχήμα 4-29 στο Παράρτημα 3.5 Τεχνικά Σχέδια Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής παρουσιάζουν μια τυπική διάταξη βαλβιδοστάσιου και τη σχετική περίφραξη Σταθμοί Συμπίεσης Η αρχική χωρητικότητα του αγωγού είναι 10 bcm/έτος και η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 20 bcm/έτος. Για την αρχική φάση των 10 bcm/έτος προβλέπεται ένας Σταθμός Συμπίεσης στην ευρύτερη περιοχή των Κήπων (GCS00) με δυναμικότητα περίπου MW (2 συμπιεστές των 15 MW σε λειτουργία και 1 εφεδρικός). Η απαιτούμενη διαμόρφωση του συστήματος για τη φάση των 20 bcm/έτος στην Ελλάδα προβλέπει την ανάπτυξη του Σταθμού Συμπίεσης GCS00 σε δυναμικότητα περίπου MW με την προσθήκη τριών συμπιεστών των 15 MW ( 5 συνολικά σε λειτουργία των 15 MW και 1 εφεδρικός) με τον σχετικό εξοπλισμό (όπως φίλτρα, ψύκτες, μετρητές κλπ). Επιπλέον για τη φάση των 20 bcm/έτος θα απαιτηθεί ένας πρόσθετος Σταθμός Συμπίεσης, που προβλέπεται να

18 Έργου : Σελίδα 18 από 102 εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών (GCS01) με δυναμικότητα περίπου MW (4 συμπιεστές των 25 MW σε λειτουργία και 1 εφεδρικός). Η δυναμικότητα που εμφανίζεται αναφέρεται στη σχετική κλάση ISO. Η πραγματική δυναμικότητα μπορεί να διαφέρει ελαφρώς. Ο σταθμός συμπίεσης απαιτείται για να αυξήσει την πίεση του φυσικού αερίου σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του αερίου. Ο Σταθμός Συμπίεσης θα διαθέτει, κυρίως, εξοπλισμό επεξεργασίας του αερίου (διαχωριστές φίλτρων), μέτρησης, συμπίεσης και ψύξης. Θα προβλεφθεί δρόμος πρόσβασης για να παρέχει μόνιμη δίοδο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο ΤΑΡ έχει καθορίσει μια έκταση 360 στρεμμάτων για διερεύνηση της χωροθέτησης σε κάθε ένα Σταθμό Συμπίεσης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Η επιφάνεια του χώρου που απαιτείται για της εγκαταστάσεις του Σταθμού Συμπίεσης υπολογίζεται σε 167 στρέμματα για τον GCS00 και 163 στρέμματα για τον GCS00. Η έκταση αυτή θα περιφραχθεί. Μέσα σε αυτή τη περιοχή περίπου 100 στρέμματα θα καλυφθούν από τις σχετικές εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τους δρόμους. Σε κάθε Σταθμό Συμπίεσης θα εγκατασταθεί ξεστροπαγίδα. Επιπρόσθετα, μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση γης στη περιοχή που περιβάλλει τον σταθμό συμπίεσης που οφείλονται σε απαιτήσεις μείωσης πιθανότητας κινδύνου. Οι αποστάσεις ασφαλείας που φαίνονται εντός του διαγράμματος του σταθμού βασίζονται στην εμπειρία από μελέτες σε παρόμοια έργα. Οι αποστάσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν μετά την Εκτίμηση Κινδύνου ενώ υπάρχει πιθανότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των μελετών. Η ισχύς των συμπιεστών προέρχεται από αεριοστρόβιλους που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και βρίσκονται μέσα στο σταθμό συμπίεσης. Το πλήθος και το μέγεθος των αεριοστρόβιλων έχει υπολογιστεί ώστε να προσφέρουν την απαραίτητη ισχύ για τις συνθήκες λειτουργίας του αγωγού. Ο Πίνακας 4-1 παρέχει μια σύντομη περιγραφή των υπό εγκατάσταση αεριοστρόβιλων στους σταθμούς συμπίεσης για τις φάσεις των 10 και 20 bcm/έτος περιλαμβάνοντας και ένα πλήθος εναλλακτικών μονάδων που θα είναι σε ετοιμότητα για περίπτωση σφάλματος. Οι εφεδρικές γεννήτριες υπολογίζεται να λειτουργούν σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μέσα στο έτος γι αυτό υπολογίζονται για διάρκεια < 300 h. Οι γεννήτριες ρεύματος έκτακτης ανάγκης θα λειτουργούν για ακόμη μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι αεριοστρόβιλοι χρησιμοποιούν για καύσιμο φυσικό αέριο από τον αγωγό. Τα καυσαέρια έκαστου αεριοστρόβιλου θα εκτονώνονται στην ατμόσφαιρα μέσω καμινάδων, μιας ανά αεριοστρόβιλο (με ύψος περίπου 30 m). Επιπλέον θα υπάρχει και καμινάδα εξαέρωσης ύψους

19 Έργου : Σελίδα 19 από 102 περίπου 70 m η οποία θα χρησιμοποιείται για την εξαέρωση του φυσικού αερίου σε περιπτώσεις μη προγραμματισμένης υπερπίεσης του συστήματος. Πίνακας 4-1 Χωρητικότητα Εγκατεστημένη ισχύς Σταθμών Συμπίεσης CS00 και GCS01 10 bcm/έτος GCS00 (Κήποι) MW (2 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 εφεδρικός των 15 MW έκαστος) στα σύνορα στους Κήπους κοντά στον υπάρχοντα Σταθμό Συμπίεσης της ΔΕΣΦΑ 20 bcm/έτος GCS00 (Κήποι): περίπου MW (5 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 εφεδρικός των 15 MW έκαστος), GCS01 (Σέρρες): περίπου MW (4 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 εφεδρικός των 15 MW έκαστος), στη ευρύτερη περιοχή νοτίως των Σερρών Πηγή : ENT 2012 Το Σχήμα 4-30 (α και β) στο Παράρτημα 3.5 Τεχνικά Σχέδια Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής δείχνει ένα τυπικό Σταθμό Συμπίεσης και παρουσιάζει τα κυριότερα συστατικά του Ευρωπαϊκοί Κώδικες Οι Σταθμοί Συμπίεσης θα είναι εξοπλισμένοι με αεριοστρόβιλους 15 MW σε συνθήκες ISO (ο καθένας με θερμικές ισχύ 45,45 MW). Η συγκριμένη δυναμικότητα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία (2008/1/EC) για Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης και την IED Οδηγία για Βιομηχανικές Εκπομπές (2010/75/EC) 5 αφού η εγκατάσταση του GCS00 θα έχει ένα συνολικό θερμικό φορτίο άνω των 50 MW. Προδιαγραφές EBRD Η Απαίτηση Επίδοσης της ΕΤΑΑ(EBRD) σχετικά με την Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης PR3 θέτει τις απαιτήσεις του σχεδιασμού του Έργου. Σύμφωνα με αυτή την απαίτηση η ΕΤΑΑ απαιτεί συμμόρφωση με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και εθνικές νομοθεσίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ένα έργο, αναμένεται να εφαρμοστούν άλλες διεθνείς ορθές πρακτικές σχεδιασμού όπως τις Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Ομίλου της Διεθνούς Τράπεζας (WBG HSE). 4 Οι διατάξεις είναι ενδεικτικές μόνο. Η τελική διάταξη θα εξαρτηθεί από του επιλεγμένους προμηθευτές των μονάδων. 5 Οι νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά Βιομηχανικές Εκπομπές (IED) (2010/75/EU), η οποία επρόκειτο να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, περιέχει τον όρο ότι μικρότερες πηγές από μια μονάδα πρέπει κάτω από ορισμένες συνθήκες να μεταχειρίζεται σαν μια εγκατάσταση. Η IED θα αντικαταστήσει επτά υπάρχουσες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των IPPC και LCP, και σε κάποιες περιπτώσεις θα ενισχύσει ισχύουσες διατάξεις.

20 Σελίδα 20 από 102 Έργου : Οι παράγραφοι 10, 11, 17 και 19 της PR3 δίνουν γενικές οδηγίες για το σχεδιασμό της μονάδας και της απόδοσης που σχετίζεται με σταθμούς συμπίεσης. Ο Πίνακας 4-2 συνοψίζει πως το Έργο καλύπτει αυτές τις οδηγίες. Πίνακας 4-2 Αξιολόγηση των Σταθμών Συμπίεσης έναντι των Προτύπων EBRD. Απαιτήσεις ΕΤΑΑ Απόκριση του Σχεδιασμού του Έργου PR3 - Παράγραφος 10: Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και του τερματισμού λειτουργίας του έργου θα ληφθούν υπ όψη τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης που αναφέρεται, η γεωγραφική θέση, οι τοπικές μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες και θα εφαρμοστούν τεχνικές αποφυγής και ελέγχου της ρύπανσης, τεχνολογίες και πρακτικές (τεχνικές) που ταιριάζουν καλύτερα ώστε να αποφευχθούν, ή αν η αποφυγή είναι αδύνατη να ελαχιστοποιηθούν ή να μειωθούν δυσμενείς επιρροές στην υγεία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα θα παραμείνει οικονομικά και τεχνικά αποδεκτό και οικονομικά αποδοτικό. PR3 - Παράγραφος 11: Αποφυγή απελευθέρωσης ρύπων και όταν η αποτροπή δεν είναι δυνατή, ελαχιστοποίηση ή έλεγχος της απελευθέρωσης (έχει εφαρμογή στη συνήθη λειτουργία, σε έκτακτα περιστατικά και σε ατυχηματικές καταστάσεις με δυνατότητα τοπικών, περιφερειακών ή διασυνοριακών επιπτώσεων). Εξέταση και ενσωμάτωση στη λειτουργία μέτρων για καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μέτρα για τη προστασία των υδάτων και άλλων πόρων, σε συμφωνία με τις αρχές καθαρότερης παραγωγής. PR3 - Παράγραφος 17: Προώθηση της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από το έργο (GHG) με τρόπο σύμφωνο ως προς τη φύση και την κλίμακα των λειτουργιών του έργου και των επιπτώσεων. PR3 Παράγραφος 19: Δημιουργία τεχνικά και οικονομικά εφικτών και αποδοτικών εφαρμογών ώστε να μειώνεται η ένταση προϊόντων άνθρακα κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Έργου και να ακολουθούνται οι εφαρμογές αυτές. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται από τη θέση του έργου και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Εκτός από τους αέριους ρύπους που προέρχονται από την καύση του αερίου κανένας άλλος ρύπος δεν προβλέπεται να εκκληθεί. Η ασφάλεια της μονάδας είναι μέρος του σχεδιασμού και της επιλογής θέσης του σταθμού συμπίεσης. Για την ενεργειακή απόδοση δες παρακάτω ( Η καθαρότερη παραγωγή δεν εφαρμόζεται στη περίπτωσή μας αφού ο σταθμός συμπίεσης δεν είναι μονάδα παραγωγής). Το Έργο έχει επίσης εξετάσει τη δυνατότητα να προσθέσει γεννήτριες (ατμοστρόβιλους) που θα ανακτούν την απορριπτόμενη θερμότητα από τους αεριοστρόβιλους στο σταθμό συμπίεσης. Με αυτό τον τρόπο θα αυξάνεται η απόδοση του σταθμού με τη χρήση της απορριπτόμενης ενέργειας από τους αεριοστρόβιλους. Αυτή η πρακτική δεν είναι ακόμη συχνή σε σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου. Προς το παρόν 2 τέτοιοι σταθμοί υπάρχουν ή βρίσκονται υπό κατασκευή στη Κεντρική Ευρώπη. Αρχικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι για το σταθμό συμπίεσης του ΤΑΡ η χρήση της ενέργειας που απορρίπτεται δεν είναι βιώσιμη για τη φάση των 10 bcm/έτος αλλά μπορεί να γίνει για τη φάση των 20 bcm/έτος (αντικείμενο άλλων μελετών). Η ανάκτηση της θερμότητας που απορρίπτεται τυπικά σημαίνει την προσθήκη ενός κύκλου ατμού και ενός αερόψυκτου συμπυκνωτή στο Σταθμό Συμπίεσης.

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ TMHMA KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ TMHMA KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ TMHMA KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συνοπτικό πόρισμα Ομάδας Εργασίας για τον ΤAP εν αναμονή των εξελίξεων τελικού σχεδιασμού για την όδευση του αγωγού Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Σελίδα vi ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο 1. Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο Η διαδρομή ξεκινά κοντά στους Κήπους και κατευθύνεται δυτικά μέσω της Θράκης, της Ανατολικής,

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία

Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία Περίληψη της Μελέτης Επιπτώσεων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία 13 Απριλίου 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο TAP ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκδηλώσεις δικτύωσης µεταξύ υποψήφιων βασικών εργολάβων του έργου ΤΑΡ και ενδιαφερόµενων

εκδηλώσεις δικτύωσης µεταξύ υποψήφιων βασικών εργολάβων του έργου ΤΑΡ και ενδιαφερόµενων 21ος όροφος Πύργος Αθηνών Μεσογείων 2 4, 11527, Αθήνα T: + 30 210 745 4613 F: + 30 210 745 4300 E: Alexandros.panourgias@tap-ag.com www.tap-ag.gr Θέµα: ιαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ): Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Σελίδα 2 από 4 Περιεχόμενα 9 Συμπεράσματα 3 Σελίδα 3 από 4 9 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα Name Date Location Ανάπτυξη και υλοποίηση έργων 1. Οργάνωση του έργου και των προκαταρκτικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα έργου: Σελίδα 2 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 10.1 Εισαγωγή 3 10.2 Η διαδικασία της ΜΠΚΕ και τα Πρότυπα Εφαρμογής 4 10.3 Κύρια αποτελέσματα 7 10.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις

υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις Στην πορεία της αναζήτησης µερικών αντιδράσεων για το ΝΟΡ έγινε δυνατόν αναγνωριστούν κάποια γενικά ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: Σελίδα xi Πρωτοπόρος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Έργου: Σελίδα 2 από 42 Rev.: 00 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 2.1 Υπόβαθρο έργου 4 2.2 Στόχοι και σημασία του έργου 5 2.3 Εναλλακτικές Οδεύσεις έργου 5 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα III.

Εκπαιδευτική Ενότητα III. Εκπαιδευτική Ενότητα III. Διαδικασία για τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) από τη Σύμβαση μέχρι την Εγγυημένη Εξοικονόμηση Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης

Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξήσετε την αµιγή χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου, ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης.

ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. 1. ΤΊΤΛΟΣ ΣΕ 22: Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης. Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Διαδικασίες εξαέρωσης στη βιομηχανία των ημι-αγωγών Συστηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 7 Πρόχειρο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 7 Πρόχειρο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων GCS00 Κήποι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 από 15 1 Σχέδιο ιαχείρισης 3 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού 3 Στοιχεία Κατασκευής 4 Στοιχεία Λειτουργίας 5 εδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία: Επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα