Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης"

Transcript

1 Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξήσετε την αµιγή χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου, ο πρώτος είναι να εξετάσετε το κατακόρυφο κατασκευαστικό σχήµα κι ο δεύτερος µε την χρήση του συστήµατος αεροψυκτήρα Penthouse (χώρος στην οροφή). Η κάθετη κατασκευή έχει ως αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότερη χρήση του «αποτυπώµατος» (βάση του ψυκτικού θαλάµου) της κατασκευής, ενώ µε την χρήση του συστήµατος αεροψυκτήρα Penthouse, πάνω απ τον αποθηκευτικό χώρο, επιτυγχάνεται η χρησιµοποίηση περισσότερων κυβικών µέτρων (χώρου) εντός του θαλάµου. Το επιπρόσθετο όφελος που προκύπτει, εάν συνυπολογισθούν αυτά τα στοιχεία, είναι το συµφέρον από πλευράς κόστους. Όποτε κι αν σχεδιάζεται µια νέα κατασκευή ψυκτικού χώρου αποθήκευσης ή τροποποίηση ενός υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου, ένας από τους κύριους στόχους είναι η µεγιστοποίηση των διαθέσιµων κυβικών µέτρων. Τα κυβικά µέτρα του χώρου αποθήκευσης είναι η σχέση των τριών διαστάσεων του αποθηκευτικού χώρου (µήκος, πλάτος και ύψος). Λόγω του υψηλού κόστους και της διαθεσιµότητας του οικοπέδου-χτίσµατος καθώς και λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο, πολλοί κάτοχοι εγκαταστάσεων ψυκτικών χώρων αποθήκευσης σκέφτονται τώρα το κατακόρυφο σχήµα αποθηκευτικού χώρου. Λόγω του κόστους κατασκευής είναι πιο αποτελεσµατικό να αυξηθεί το ύψος παρά το πλάτος του κτίσµατος. Τυπικά το κόστος κατασκευής είναι χαµηλότερο για σχέδια κατασκευής που χρησιµοποιούν λιγότερο χώρο δαπέδου (µέτρα θαλάµου) και µεγαλύτερο ύψος της κατασκευής. Επίσης, οι αποθηκευτικοί χώροι µε µεγαλύτερο ύψος (ψηλότεροι) έχουν καλύτερη αναλογία µεταξύ καθαρού διαθέσιµου αποθηκευτικού χώρου και του συνολικού όγκου σε κυβικά µέτρα. Προς συζήτηση ας µελετήσουµε δύο διατάξεις ενός τυπικού ψυκτικού θαλάµου όπως αυτές απεικονίζονται στο σχήµα 1-1. ΣΧΗΜΑ 1-1

2 Όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1-1, η διάταξη «Β»,ο υψηλότερος αποθηκευτικός χώρος, απαιτεί κατά προσέγγιση 30% λιγότερη βάση (χώρο δαπέδου) από την διάταξη «Α». Το όφελος είναι ότι η υψηλότερη κατασκευή συνήθως στοιχίζει λιγότερο απ αυτήν µε µεγαλύτερο αποθηκευτικό «αποτύπωµα» (βάση του ψυκτικού θαλάµου). Παίρνοντας ως δεδοµένο ότι οι όγκοι των δύο θαλάµων των διατάξεων «Α» και «Β» είναι ίσοι, ας συγκρίνουµε την αποθηκευτική ικανότητα των προϊόντων βασιζόµενοι στις ακόλουθες υποθέσεις: 1 Ο συµβατικός σχεδιασµός χρησιµοποιεί αεροψυκτήρες που προσαρµόζονται στο ταβάνι του ψυκτικού θαλάµου. 2 Για την κατάλληλη ροή του αέρα χρειαζόµαστε 2,00 µέτρα κενό χώρο πάνω από τα ράφια (racks). 3 Θεωρείστε για τα παραδείγµατά µας, την τυπική εβροπαλέτα µεγέθους 1,00 µέτρο επί 1,20 µέτρα. 4 Θεωρείστε το µέσο ύψος των 1,75 µέτρων της παλέτας προϊόντων στοιβάγµατος. 5 Θεωρείστε ότι το ύψος των racks είναι 2,00 µέτρα. 6 Υπολογίστε ότι η κάθε παλέτα θα καταλαµβάνει ένα χώρο που θα ισούται µε 1, 00 µέτρο επί 1,50 µέτρα. ΣΧΗΜΑ 1-2 Το σχήµα 1-2 δείχνει τον διαθέσιµο αποθηκευτικό χώρο των προϊόντων µε τους αεροψυκτήρες τοποθετηµένους στον ψυκτικό θάλαµο και για τις δύο διατάξεις. Για την διάταξη «Α» ο διαθέσιµος αποθηκευτικός χώρος είναι 50,00m x 50,00m x 5,00m ύψος ( κυβικά µέτρα) και βασίζεται στην επιλογή του αεροψυκτήρα και στις απαιτήσεις του κενού χώρου για τον αέρα πάνω από τα ράφια των παλετών. Για χάρη της συζήτησης αυτή η παροχή διαθέτει δύο διαδρόµους για τον χειρισµό των προϊόντων στον αποθηκευτικό χώρο. Το µέγεθος των διαδρόµων έχει πλάτος 3,50 µέτρα για την διακίνηση των περονοφόρων οχηµάτων. Συµβουλευτείτε το σχήµα 1-3 κάτοψη του σχεδίου, που απεικονίζει τον διαθέσιµο χώρο δαπέδου-βάση για την αποθήκευση των προϊόντων «µε ράφια» και για τις δυο διατάξεις.

3 ΣΧΗΜΑ 1-3 Από την διαµόρφωση των παλετών στο σχήµα 1-3 της διάταξης «Α», ο χώροςθάλαµος µπορεί να αποθηκεύσει έναν συνολικό αριθµό παλετών χρησιµοποιώντας έναν τύπο υψηλού διπλού στοιβάγµατος ( δύο ψηλές στοίβες). Το ερώτηµα που µπορεί να τεθεί είναι γιατί να µην στοιβάζουµε τρις παλέτες µε ύψος ραφιών στα 6,00 µέτρα; Η απάντηση είναι πως πολλές αποθήκες στοιβάζουν σ αυτό το ύψος, αλλά τι γίνεται µε την κυκλοφορία του αέρα εντός του θαλάµου; Στοιβάζοντας σε τρεις ψηλές στοίβες θα µπορούσε και πιθανόν να οδηγούσε στην κακή κυκλοφορία του αέρα στο θάλαµο και να δηµιουργήσει «ζεστά σηµεία». Αυτά τα ζεστά σηµεία δεν βοηθούν στην διατήρηση της καλής ποιότητας των προϊόντων προς αποθήκευση. Επίσης συµβουλευτείτε το σχήµα 1-2, διάταξη «Β» για να δείτε τον χρησιµοποιούµενο αποθηκευτικό χώρο των παλετών, σε έναν όµως υψηλότερο τύπο στοιβάγµατος. Κάνοντας τις ίδιες υποθέσεις που απαριθµούνται για την διάταξη «Α», ο διαθέσιµος αποθηκευτικός χώρος για την διάταξη «Β» είναι 41,70m x 42,00m x 8,00m ύψος ( κυβικά µέτρα), και βασίζεται στην επιλογή του αεροψυκτήρα και στις απαιτήσεις του κενού χώρου για τον αέρα πάνω από τα ράφια των παλετών. Αυτό ισοδυναµεί µε αύξηση της τάξεως του 11% σε σχέση µε την διάταξη «Α». Από την διαµόρφωση των παλετών στο σχήµα 1-3, ο θάλαµος της διάταξης «Β» µπορεί να αποθηκεύσει παλέτες. Αυτό ισοδυναµεί µε καθαρή αύξηση στον αριθµό των παλετών της τάξεως των 1056 για τον ίδιο όγκο χώρου. Τι είναι το penthouse; Στο σύστηµα αεροψυκτήρα Penthouse ο αεροψυκτήρας µεταφέρεται από τον εσωτερικό χώρο του θαλάµου και τοποθετείται πάνω από τον θάλαµο, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1-4. Το σύστηµα Penthouse αυξάνει την αξιοποίηση του χώρου, αφού τώρα ο χώρος που καταλάµβανε ο αεροψυκτήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος. Ο κενός χώρος για την ροή του αέρα

4 πάνω από τα racks µπορεί να µειωθεί. Ο αέρας έπειτα επιστρέφει στον θάλαµο µέσω αγωγού ο οποίος και αυξάνει την ταχύτητα του αέρα κι έτσι ο κενός χώρος ελαχιστοποιείται. Εκτός όµως από την αύξηση του αποθηκευτικού χώρου, υπάρχουν θέµατα που αφορούν την ψύξη και την ασφάλεια, τα οποία και µπορούν να βελτιωθούν µε την χρήση του συστήµατος αεροψυκτήρα penthouse. Ας µελετήσουµε τώρα αυτά τα δύο παραδείγµατα ώστε να αντιληφθούµε τη βελτίωση και για τις δύο διατάξεις µε τη χρησιµοποίηση του penthouse. ΣΧΗΜΑ 1-4 Ας υποθέσουµε ότι η διάταξη «Α» απεικονίζει έναν υπάρχων χώρος κατάψυξης. Με την κατασκευή ενός νέου penthouse από πάνω, δηλαδή εγκαθιστώντας τον αεροψυκτήρα penthouse και έπειτα αφαιρώντας τους παλαιούς αεροψυκτήρες, είναι τώρα εφικτό να αυξηθούν οι στήλες των ραφιών σε τρεις. Αυτή η διάταξη αφήνει 1,00 µέτρο πάνω από το πρόσθετο ύψος των ραφιών. Αυτό το 1,00 µέτρο επαρκεί για την ροή του αέρα µε την χρήση των ακροστοµίων (µπεκ) του σκεδαστήρα, τα οποία και κατανέµουν τον αέρα µε πολύ υψηλή ταχύτητα πάνω από τα προϊόντα. Αυτές οι τρεις στήλες των ραφιών αυξάνουν τον χώρο αποθήκευσης κατά 33%. Ο συνολικός αριθµός των παλετών που µπορούν να αποθηκευτούν αυξάνεται από παλέτες που είχαµε µε δύο στήλες ραφιών, σε µε τρεις τώρα στήλες ραφιών. Ας υποθέσουµε τώρα ότι η διάταξη «Β» είναι το νέο σχέδιο ενός ψυκτικού θαλάµου. Αντί για την συµβατική τοποθέτηση στο ταβάνι των µονάδων αέρα του αεροψυκτήρα, εµείς έχουµε συµπεριλάβει το σχέδιο αεροψυκτήρα penthouse για να αυξήσουµε το χώρο αποθήκευσης και επίσης να βελτιώσουµε την απόδοση της ψύξης. Για να εκµεταλλευτούµε την επιλογή penthouse χρειάζεται να αυξήσουµε το ύψος του θαλάµου κατά 1,00 µέτρο. Αυτό θα επιτρέπει πέντε µέτρα για το στοίβαγµα των προϊόντων. Θα υπάρχει µια µικρή αύξηση στο κόστος κατασκευής του ψυκτικού θαλάµου. Όµως, συγκρινόµενο µε την πρόσθετη αύξηση κατά 20% του χώρου αποθήκευσης των παλετών, τα πλεονεκτήµατα της αυξηµένης ικανότητας αποθήκευσης υπερβαίνουν την αύξηση του κόστους κατασκευής Μελετώντας αυτά τα δύο παραδείγµατα ψυκτικών θαλάµων, είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για τους κατόχους τους να σκεφτούν την προοπτική

5 του penthouse ώστε να αυξήσουν την ήδη υπάρχουσα ικανότητα αποθήκευσης του ψυκτικού τους θαλάµου και συνάµα µε το νέο αυτό σχέδιο αεροψυκτήρα penthouse παρέχετε µια εναλλακτική προσέγγιση στις καινούριες κατασκευές ψυκτικών θαλάµων. Την ιδέα αυτής της κατασκευής, penthouse, την προτιµούν στις Η.Π.Α. και στον Καναδά ως µέθοδο κατασκευής ψυκτικών θαλάµων. Το σύστηµα ψυκτικού θαλάµου penthouse έχει κι άλλα πλεονεκτήµατα εκτός της αύξησης του αποθηκευτικού χώρου. Ποια είναι αυτά τα οφέλη; Τα ποικίλα αυτά πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν εκτός των άλλων την αυξηµένη ψυκτική απόδοση, θέµατα συντήρησης και ασφάλειας. Κάποια από τα οφέλη είναι τα ακόλουθα: Καλύτερη πρόσβαση στους αεροψυκτήρες για την γενική τους συντήρηση Τα συστήµατα και η µονάδα ελέγχου βρίσκονται εκτός του ψυκτικού θαλάµου, επιτρέποντας έτσι την καλή πρόσβαση και χρήση αυτής. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροής ψυκτικού υγρού στο θάλαµο που µπορεί να προκληθεί από τις βαλβίδες ένωσης των σωλήνων κι από άλλες πιθανές αιτίες. Το σχέδιο αεροψυκτήρα penthouse µπορεί ευκολότατα να ελέγχεται για πιθανές διαρροές µε την χρήση ανιχνευτή αµµωνίας. Εάν σχεδιαστεί κατάλληλα ο αεροψυκτήρας, τότε η τροφοδοσία του µπορεί να γίνει από τη πάνω επιφάνειά του, παρέχοντας επιπλέον πλεονεκτήµατα. Μεταξύ αυτών είναι τα ακόλουθα: Α Βελτιωµένη απόψυξη του αεροψυκτήρα µέσου ζεστού αερίου (hot gas), η οποία έχει ως αποτέλεσµα την άµεση εξοικονόµηση ενέργειας. Β Το ελεύθερο άδειασµα του ψυκτικού υγρού (ακολουθεί τη φυσική ροή της βαρύτητας), θα ελαττώσει τον χρόνο απόψυξης καθώς επίσης και το µέγεθος του ειδικού δοχείου (vessel) σε σύστηµα (liquid recirculation). Αυτό ίσως οδηγήσει και στην ελάττωση της συνολικής ποσότητας ψυκτικού υγρού στο σύστηµα. Γ Μικρότερη πιθανότητα συσσώρευσης λαδιού στον αεροψυκτήρα που έχει ως αποτέλεσµα την υψηλότερη απόδοση λόγω του ελεύθερου αδειάσµατος του υγρού.

6 Είτε είστε κάτοχος, είτε εργολάβος τέτοιων παροχών (ψυκτικών θαλάµων), σας προτείνουµε ανεπιφύλακτα να συµπεριλάβετε το σχέδιο αεροψυκτήρα penthouse στην επόµενή σας µελέτη. Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την αξία µιας λεπτοµερούς εξέτασης του έργου από κατάλληλους µηχανικούς που θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν εναλλακτικά σχέδια για τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχουσες αποθήκες, για προεκτάσεις ή ακόµα για νέες εγκαταστάσεις. Αυτές οι ικανότητες καθιστούν την χρήση τέτοιων θαλάµων ευκολότερη και ασφαλέστερη για τους εργαζόµενους καθώς επίσης αποφέρουν άµεση αύξηση των καθαρών εσόδων για τους κατόχους τους.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η κάθε επιχείρηση αποτελείται από συνδυαζόµενα υποσυστήµατα, η εύρυθµη λειτουργία των οποίων επιφέρει συνήθως τα προσδοκώµενα θετικά αποτελέσµατα στην κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»...52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...53 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 54 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»...52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ...53 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 54 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ..5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.5 ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 6 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. 9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Συλλογής Παραγγελιών. Μελέτη Περίπτωσης Σε Βιοµηχανία Παραγωγής Και. Εµπορίας Ξύλου

Συστήµατα Συλλογής Παραγγελιών. Μελέτη Περίπτωσης Σε Βιοµηχανία Παραγωγής Και. Εµπορίας Ξύλου Συστήµατα Συλλογής Παραγγελιών Μελέτη Περίπτωσης Σε Βιοµηχανία Παραγωγής Και Εµπορίας Ξύλου Η εργασία υποβάλλεται για την µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο την απόκτηση του διπλώµατος Οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX A1 Λέβητας πετρελαίου ή αερίου O ειδικός στη συµπύκνωση καυσαερίων

ROTEX A1 Λέβητας πετρελαίου ή αερίου O ειδικός στη συµπύκνωση καυσαερίων ROTEX A1 Λέβητας πετρελαίου ή αερίου O ειδικός στη συµπύκνωση καυσαερίων Θέλετε οικονοµία ενέργειας Εµπιστευθείτε τους ειδικούς στην συµπύκνωση καυσαερίων Επενδύετε στο µέλλον Ο καινούριος σας λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Γνωρίζατε ότι : Μια εταιρία κατά µέσο όρο απανά 20 σε κάθε εργαζόµενο κάθε µήνα για εργασίες αρχειοθέτησης. Χρεώνεται κάθε µήνα µε 120 ως κόστος απώλειας εργατοωρών για την αναζήτηση και ανάκτηση των λανθασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 2.1. Προσωρινή αποθήκευση εκτός οικίας Συλλογή. 2.1.1.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 2.1. Προσωρινή αποθήκευση εκτός οικίας Συλλογή. 2.1.1. 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1. Προσωρινή αποθήκευση εκτός οικίας Συλλογή 2.1.1. Γενικά Τα απορρίµµατα συλλέγονται προσωρινά σε υποδοχείς απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού σε ψηλά κτήρια: δεξαμενές στέγης έναντι συστημάτων υπό πίεση

Παροχή νερού σε ψηλά κτήρια: δεξαμενές στέγης έναντι συστημάτων υπό πίεση Παροχή νερού σε ψηλά κτήρια: έναντι συστημάτων υπό πίεση Εισαγωγή Η χρήση δεξαμενών για την εξασφάλιση επαρκούς πίεσης νερού στα κτήρια και ειδικότερα στα ψηλά κτήρια, είναι μία πολύ συνηθισμένη λύση.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS)

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (LOGISTICS) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΤΡΑΙΚΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A.M :90 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Σηµειώσεις στη ιαχείριση Αποθεµάτων Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Θεσσαλονίκη 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Σηµασία της διαχείρισης των αποθεµάτων... 1 1.2 Οικονοµική φύση και λειτουργία των αποθεµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 4 Υγροποίηση Φυσικού Αερίου 4.1 Εισαγωγή Ο κύριος λόγος για το την υγροποίηση του φυσικού αερίου είναι η κατά 600 φορές µείωση του όγκου λόγω της αλλαγής φάσης (αέριο σε υγρό). Στη φυσικά επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα.

Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Η βαρύτητα δεν εiναi πάντα μία καλή ιδέα. Από το ΔιεYθυντή Προϊόντων Ralf Schomäcker Μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χώματος. Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και μετακίνηση αγωγών υπονόμου. Κόψιμο δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. 1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Παναγιώτης Κυριακού, Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Product Specialist, Compressor Technique Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα... Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια & Κατοικίες Απαρτιζόμενα από Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού & Σύγχρονο Σχεδιασμό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κτίρια & Κατοικίες Απαρτιζόμενα από Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού & Σύγχρονο Σχεδιασμό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κτίρια & Κατοικίες Απαρτιζόμενα από Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού & Σύγχρονο Σχεδιασμό i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ.. 4 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα