ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAY MONTHLY ΤΗΣ MTN ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το συνδρομητικό συμβόλαιο του Πελάτη με την ΜΤΝ αποτελείται από διάφορα μέρη. Στους παρόντες γενικούς όρους καθορίζονται η παροχή Υπηρεσιών και πρόσβαση στο Δίκτυο καθώς και η χρήση Εξοπλισμού που πωλείται ή διατίθεται στον Πελάτη από την ΜΤΝ. Στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνώντας στο 136 παρέχονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: Οροί αναφορικά με τις χρεώσεις και είδη κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων Άλλοι όροι αναφορικά με άλλες υπηρεσίες, προσφορές και διαγωνισμούς. Όλα αυτά μαζί με την αίτηση συμπληρώνουν την παρούσα Συμφωνία και καθορίζουν την παροχή Υπηρεσιών από την ΜΤΝ στον πελάτη. 1- Ορισμοί Αντιπρόσωποι σημαίνει τους οποιουσδήποτε συμβληθέντες, διανομείς, παροχείς, εμπόρους ή αντιπροσώπους, διορισμένους από την MTN για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της MTN στην παρούσα Συμφωνία. Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Καταλόγου Κύπρου σημαίνει το αρχείο του παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, όπου κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη με τη συγκατάθεσή του από την MTN. Επίτροπος σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ελάχιστη Περίοδος σημαίνει περίοδο 1 μήνα, 12 μηνών, 18 μηνών ή 24 μηνών, ως καθορίζεται στο συμβόλαιο συνδρομητή του Πελάτη (ή οποιανδήποτε άλλη περίοδο η οποία συμφωνείται γραπτώς) από την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στον Όρο 2 πιο κάτω. Κάρτα SIM είναι το τμήμα ταυτότητας του συνδρομητή-πελάτη που χρειάζεται για να λειτουργήσει το κινητό τηλέφωνό του και μέσω του οποίου ο πελάτης είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο της MTN, και σημαίνει οποιανδήποτε κάρτα SIM εκδώσει η MTN στον Πελάτη. Εξοπλισμός σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή τερματικού εξοπλισμού που παρέχεται μαζί με Συνδρομητικό Συμβόλαιο (συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, laptops, tablets, netbooks και/ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή), Νόμος σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και όπως αυτός τροποποιείται από καιρού εις καιρόν. Οφειλόμενο Επιτόκιο σημαίνει το επιτόκιο του 2% πάνω από το ισχύον βασικό μηνιαίο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο το οποίο κοινοποιείται στον Πελάτη και μπαίνει πάνω στο λογαριασμό του. Ισχύει από την ημερομηνία οφειλής από τον Πελάτη μέχρι την ημερομηνία πλήρους εξόφλησής του. Πελάτης σημαίνει το πρόσωπο που συμπληρώνει και υπογράφει το Συμβόλαιο Συνδρομητή με βάση την παρούσα Συμφωνία. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης PIN σημαίνει το μυστικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που παραχωρείται στον Πελάτη ή που δημιουργείται από τον Πελάτη για σκοπούς πρόσβασης σε ορισμένες Υπηρεσίες. Συμβόλαιο Συνδρομητή σημαίνει το παρόν έντυπο που συμπληρώνεται από τον Πελάτη με τα στοιχεία του και υπογράφεται από τον Πελάτη για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες της MTN και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Συνδρομητικό Πακέτο σημαίνει τα επιλεγμένα από τον Πελάτη τέλη πρόσβασης και χρόνου ομιλίας της MTN, ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, και τα οποία αποτελούν μέρος της παρούσας Συμφωνίας. MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 1

2 Τέλη σημαίνει όλες τις μηνιαίες χρεώσεις πρόσβασης, το μηνιαίο κόστος των υπηρεσιών και τις μηνιαίες χρεώσεις του χρόνου κλήσεων, πληρωτέες σύμφωνα με τον οδηγό τελών και οποιεσδήποτε χρεώσεις επιπρόσθετων υπηρεσιών πληρωτέες από τον Πελάτη για τις υπηρεσίες. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών σημαίνει την υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 136 για βοήθεια ή πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες. Υπηρεσίες σημαίνει τις υπηρεσίες του Δημοσίου Δικτύου Κινητών Τηλεπικοινωνιών της MTN και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες που παραχωρούνται στον πελάτη από την MTN ή τους αντιπροσώπους της MTN από καιρού εις καιρόν. Φραγή και Φράσσω σημαίνει την αναστολή πρόσβασης στις υπηρεσίες της MTN. Περιλαμβάνει είτε την εξωτερική φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση Εξοπλισμού για τη διεξαγωγή κλήσεων καθώς και η πρόσβαση στις υπηρεσίες, ή την εσωτερική φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ή και τις δύο περιπτώσεις. 2- Περίοδος Ισχύος (α) Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία σύνδεσης του Πελάτη με τις Υπηρεσίες της MTN έτσι ώστε ο Πελάτης να έχει πρόσβαση σε αυτές. Η σύνδεση και η χορήγηση Kάρτας SIM υπόκεινται στην αποδοχή της αίτησης του Πελάτη από την MTN και προϋποθέτει την πληρωμή τέλους σύνδεσης. (β) Η σύνδεση του Πελάτη στο δίκτυο της MTN ή σε μία Υπηρεσία διαρκεί για μια Ελάχιστη Περίοδο. Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ για τη διάρκεια αυτής της Ελάχιστης Περιόδου. Στη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου η παρούσα Συμφωνία θα ανανεωθεί αυτόματα για μια περαιτέρω περίοδο, διάρκειας ίσης με την Ελάχιστη Περίοδο, εκτός αν ο Πελάτης ειδοποιήσει την MTN για την πρόθεσή του να τερματίσει τη Συμφωνία κατά το τέλος της Ελάχιστης Περιόδου και σύμφωνα με το άρθρο 15. (γ) Αν ο Πελάτης προχωρήσει στην ανανέωση του Συμβολαίου του, η νέα Ελάχιστη Περίοδος θα ξεκινήσει από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Χρησιμοποιώντας ο Πελάτης την έκπτωση ανανέωσης είτε στο μηνιαίο πάγιο είτε στον Εξοπλισμό, τότε η ΜΤΝ θα προχωρήσει αυτόματα στην ανανέωση του Συμβολαίου για την ίδια Ελάχιστη Περίοδο εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στην αίτηση. 3- Κάλυψη, Συντήρηση και Υπηρεσίες (α) Επίπεδο Ποιότητας. Η MTN θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να παρέχει ποιοτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το Περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Όμως, λόγω της φύσης των τηλεπικοινωνιών, είναι αδύνατο να παρέχει τις Υπηρεσίες της απρόσκοπτα και η ποιότητα και η κάλυψη των Υπηρεσιών εξαρτάται εν μέρει από τον Εξοπλισμό του Πελάτη, εν μέρει από το δίκτυο της MTN και εν μέρει από άλλους παροχείς και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία συνδέει με ή με τα οποία συνδέεται το δίκτυο της MTN. (β) Η κάλυψη και οι Υπηρεσίες δύνανται να επηρεαστούν δυσμενώς από παρεμβολές, ατμοσφαιρικές καταστάσεις, γεωγραφικούς παράγοντες, δικτυακή συμφόρηση, συντήρηση, διακοπές από άλλα δίκτυα ή χώρους παροχέων, ή άλλες λειτουργικές ή τεχνικές δυσκολίες, που σημαίνει ότι ο Πελάτης πιθανό να μη λαμβάνει μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες σε μερικές περιοχές ή κατά μερικά χρονικά διαστήματα. Οι ταχύτητες χρήσης δεδομένων δύναται να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως η κάλυψη του δικτύου, οι δυνατότητες του εξοπλισμού και η δύναμη σήματος και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 2

3 εγγυηθούμε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο θα φτάσει σε συγκεκριμένες ταχύτητες. (γ) Ο Πελάτης συμφωνεί να ακολουθεί τις οδηγίες για τη χρήση των Υπηρεσιών της MTN και να διασφαλίζει ότι όλοι για όσους έχει ευθύνη τηρούν τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή τη Συμφωνία όταν χρησιμοποιούν την Κάρτα SIM του. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι πλήρως υπεύθυνος αν οποιοσδήποτε άλλος, εξουσιοδοτημένος από τον Πελάτη ή όχι, χρησιμοποιεί ή κάνει κακή χρήση της Κάρτα SIM του Πελάτη ή των Υπηρεσιών της MTN. (δ) Ο Πελάτης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την Κάρτα SIM ή τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε καταχρηστικό, παράνομο ή δόλιο σκοπό. (ε) Η MTN δύναται να εμποδίσει τον Πελάτη να χρησιμοποιεί την Κάρτα SIM αμέσως, αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να προκαλέσει οποιανδήποτε παρεμβολή, ότι ο Πελάτης τα έχει χρησιμοποιήσει για να στείλει ανεπιθύμητη εμπορική αλληλογραφία (spam) σε άλλους χρήστες ή ότι ο Πελάτης στέλνει υπερβολικό αριθμό γραπτών ή άλλων μηνυμάτων, ή αν αυτά δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση σε σχέση με τις Υπηρεσίες. (στ) Η χρήση ή η συμφωνία για χρήση των Υπηρεσιών δεν δίνει στον Πελάτη κανένα δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών. (ζ) Εάν η Κάρτα SIM του Πελάτη κλαπεί ή ο Πελάτης τη χάσει, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την MTN αμέσως, έτσι ώστε η MTN να εμποδίσει να γίνονται περαιτέρω κλήσεις από αυτό. Ο Πελάτης θα φέρει ευθύνη για όλες τις γενόμενες κλήσεις ή για τις Υπηρεσίες στις οποίες έγινε πρόσβαση μέσω της Κάρτας SIM του Πελάτη μέχρι το χρόνο ειδοποίησης της MTN για την απώλεια ή κλοπή της. Η ΜΤΝ μπορεί να χρεώσει τέλος αντικατάστασης στον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να συνεχίσει την πληρωμή των μηνιαίων τελών ακόμη κι αν η κάρτα SIM του έχει κλαπεί. Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να τερματιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 15. (η) Ορισμένες Υπηρεσίες διατίθενται μέσω του διαδικτύου και, παρόλο που η MTN θα προσπαθήσει να διατηρήσει την προστασία των πληροφοριών, η MTN δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει ή δίνει ο Πελάτης όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες θα είναι πάντα ασφαλείς. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η MTN δεν έχει τον έλεγχο, δεν παριστάνει και δεν εγγυάται οτιδήποτε σχετικά, για την προστασία ή το περιεχόμενο των δεδομένων ή των πληροφοριών που περνούν μέσα από το δίκτυο της MTN και το διαδίκτυο. (θ) Η ΜΤΝ, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές της ΜΤΝ, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση ή και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται. Η απεριόριστη χρήση αφορά κυρίως σε κλήσεις φωνής και βίντεο- κλήσεις, γραπτά μηνύματα SMS, εικονομηνύματα MMS, μεταφορά δεδομένων και χρήση του διαδικτύου μέσω του δικτύου της ΜΤΝ. Τέτοια απεριόριστη χρήση προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας ή/και προσφοράς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας καθώς και την αθέμιτη ή υπερβολική χρήση. Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που κάποιος συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση, ή/και χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας, ή/και ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος, της υπηρεσίας ή της εν λόγω προσφοράς, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα, ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά, ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Επιπλέον, η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου δύναται να γίνεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, η MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 3

4 οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βίντεο-κλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS) ή/και δεδομένων. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς το εξωτερικό, κλήσεις και αποστολή SMS ή/και MMS προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών, καθώς και κλήσεις, SMS και MMS που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιαγωγής. Η κατανάλωση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ή/ και βίντεο- κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης προγραμμάτων συμβολαίου, έως την εκάστοτε ημερομηνία τιμολόγησης, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και βίντεο-κλήσεων ή/και μηνυμάτων ή/και δεδομένων ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες χρέωσης για τα συνδρομητικά πλάνα συμβολαίου απεριόριστης χρήσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας ή καλώντας στο Τέλη & Πληρωμή (α) Λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις ο Πελάτης μπορεί να βρει στους Οδηγούς Συνδρομητικών Πλάνων όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας ή καλώντας στο 136. Η MTN θα αποστέλλει στον Πελάτη μηνιαία κατάσταση λογαριασμού για τα οφειλόμενα τέλη του μηνιαία. Αναλυτική κατάσταση λογαριασμού είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω διαδικτύου ή μπορεί να διατίθεται ταχυδρομικώς με την πληρωμή διοικητικού τέλος για την υπηρεσία αυτή και για οποιανδήποτε άλλη συναφή με αυτήν υπηρεσία. Ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει το συνολικό ποσό της κατάστασης λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην εν λόγω κατάσταση. Ο Πελάτης πληρώνει τα Τέλη ανεξάρτητα από το ποιος τα δημιουργεί. Η MTN δύναται να χρεώσει μεταγενέστερα κάποιες Υπηρεσίες αναλόγως του πότε τέτοιες χρεώσεις φθάνουν από άλλους Παροχείς Δικτύου και παροχείς. Η MTN δύναται να χρεώσει τον Πελάτη τόκο πάνω σε ποσά που δεν πληρώνονται στην προθεσμία τους ίσο με το Οφειλόμενο Επιτόκιο και να επιβαρύνει τον Πελάτη με οποιαδήποτε εύλογα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων) υποστεί η MTN από την είσπραξη χρημάτων που οφείλονται από τον Πελάτη στην MTN ή ασκώντας οποιαδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά της. (β) Η MTN δύναται να κάνει χρήση οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου ή προκαταβολής σε οιονδήποτε από τους λογαριασμούς του Πελάτη ή να κάνει χρήση οποιωνδήποτε χρημάτων οφείλει η MTN στον Πελάτη για να καλύψει τα οφειλόμενα Τέλη. Η MTN δύναται να χρεώσει λογικό τέλος διαχείρισης λογαριασμού σε σχέση με λογαριασμούς τους οποίους η MTN θεωρεί ανενεργούς ή για διεκπεραίωση αχρησιμοποίητων πιστωτικών υπολοίπων. Με επιφύλαξη αυτών των δικαιωμάτων, η MTN θα επιστρέφει οιαδήποτε αχρησιμοποίητη πίστωση ή προκαταβολή στο τέλος της παρούσας Συμφωνίας. (γ) Η MTN δύναται, εξασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, να θέσει πιστωτικά όρια για τη χρήση από τον Πελάτη των Υπηρεσιών και θα προσπαθεί να ειδοποιεί τον Πελάτη το συντομότερο όταν επιβάλλει τέτοια όρια. Ο Πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με οιαδήποτε πιστωτικά όρια θέσει η MTN από καιρού εις καιρόν. Η MTN δύναται να περιορίσει τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση του Πελάτη, εάν ο Πελάτης υπερβεί τα πιστωτικά όρια που θα θέσει η MTN. Όμως, ο Πελάτης θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για όλα τα Τέλη που θα προκύψουν και υπερβαίνουν οιοδήποτε πιστωτικό όριο βρίσκεται εν ισχύ. (δ) Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα Τέλη και για κλήσεις που γίνονται με τη χρήση της Κάρτας(ών) SIM που παραχωρείται στον Πελάτη μέχρι την απενεργοποίησή της από την MTN. Η μετακίνηση της Κάρτας SIM εκτός Εξοπλισμού του Πελάτη δεν απενεργοποιεί την Κάρτα SIM. MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 4

5 (ε) Στην περίπτωση που η MTN εκδώσει περισσότερες από μία Κάρτες SIM στον Πελάτη, όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις εν λόγω Κάρτες SIM υπάγονται σε ένα μόνο λογαριασμό και κατ επέκταση όλα τα Τέλη που αφορούν τους εν λόγω αριθμούς θα χρεώνονται με ένα μοναδικό τιμολόγιο. Στην περίπτωση που οιαδήποτε Τέλη που αφορούν ένα ή περισσότερους αριθμούς δεν πληρώνονται μέσα στην προθεσμία του τιμολογίου, οι Υπηρεσίες της MTN προς τον Πελάτη θα φράσσονται μέχρι την πλήρη πληρωμή του λογαριασμού του Πελάτη. 5- Συνδρομητικό/ά Σχέδιο/α (α) Ο Πελάτης δύναται να αλλάξει από ένα Συνδρομητικό Πακέτο σε άλλο δίνοντας στην MTN τουλάχιστον ένα (1) μήνα προειδοποίηση. Όμως, εάν το Συνδρομητικό Πακέτο του Πελάτη παρέχεται με έκπτωση σε Εξοπλισμό ή /και σε μηνιαία πάγια και επιθυμεί να αλλάξει σε χαμηλότερο Συνδρομητικό Πακέτο πριν τη λήξη της Ελαχίστης Περιόδου Χρήσης, τότε οφείλει να πληρώσει τυχόν διαφορά στην χορηγηθείσα έκπτωση. Ο Πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό 136 ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της MTN στη διεύθυνση για να λάβει πληροφορίες για τα συνδρομητικά σχέδια. (β). Για τέλη και χρεώσεις κλήσεων παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Η ΜΤΝ διατηρεί τα δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη κλήσεων ανά διαστήματα, ενημερώνοντας σχετικά τους συνδρομητές. Μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες χρεώσεις για κλήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Συνδρομητικά Σχέδια που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας Εάν ο πελάτης κάνει κλήση σε υπηρεσία τηλεπληροφόρησης ή ειδικό αριθμό, χρεώνεται το τέλος που δημοσιεύει ο παροχέας της υπηρεσίας εκείνου του αριθμού, συν το κανονικό τέλος χρόνου ομιλίας. Τέλη περιαγωγής χρεώνονται όταν ο πελάτης κάνει χρήση της κάρτας SIM ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό συνδεδεμένος με ξένο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για εισερχόμενες κλήσεις. Η πρόσβαση στο μενού φωνοκιβωτίου, οι κλήσεις σε αριθμούς καθολικής πρόσβασης, σε αριθμούς τηλεπληροφόρησης, σε σύντομους και σε ειδικούς αριθμούς διέπονται από διαφορετικές αρχές χρεώσεως. Ο Πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό 136 ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της MTN στη διεύθυνση για να λάβει πληροφορίες χρεώσεων. (γ) Τα συμπεριλαμβανόμενα λεπτά, μηνύματα, ΜΒ για χρήση όγκου δεδομένων και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Συνδρομητικό Πακέτο υπόκειται στους οδηγούς των πλάνων και στους όρους και προϋποθέσεις, όπως είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας ή καλώντας στο 136. Χρήση Περιαγωγής, διεθνείς κλήσεις και διεθνή γραπτά μηνύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες των Συνδρομητικών Σχεδίων εκτός αν αναφέρονται συγκεκριμένα. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να ελέγχει τις χρεώσεις για χρήση περιαγωγής ή διεθνή χρήση. (δ) Αν ο Πελάτης ζητήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες, εναπόκειται στον ίδιο να ελέγξει για τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες. Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (ε) Χρεώσεις περιαγωγής εφαρμόζονται όταν ο Πελάτης χρησιμοποιήσει την κάρτα SIM όταν βρίσκεται στο εξωτερικό και είναι συνδεδεμένος με διεθνή πάροχο, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων για εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, γραπτά μηνύματα, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία ή πληροφορία. Χρεώσεις περιαγωγής βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας Ειδικές δωρεάν κλήσεις μπορούν να χρεωθούν από εξωτερικούς παρόχους. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλες οι χρεώσεις που προκύπτουν από χρήση περιαγωγής θα χρεώνονται στον μηνιαίο του λογαριασμό. Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώνει όλες τις χρεώσεις όταν καταστούν πληρωτέες (μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις από την ΜΤΝ σε περίπτωση που η τελευταία λάβει ειδοποίηση από διεθνείς παρόχους MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 5

6 για χρεώσεις προς τον Πελάτη). Αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα της ΜΤΝ να χρεώνει τον Πελάτη ή να δέχεται πληρωμή από τον Πελάτη.) Ειδικές προσφορές δεν ισχύουν όταν βρίσκεται ο Πελάτης στο εξωτερικό. Αν έχετε απορίες καλέστε στο 136 πριν φύγετε από την Κύπρο. (στ) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι υπηρεσίες εκτός Κύπρου παρέχονται από διεθνής παρόχους και υπόκεινται κάτω από τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των παρόχων. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα είναι υπεύθυνος για τον τρόπο με τον οποίο ο διεθνής πάροχος παρέχει ή όχι οποιαδήποτε υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων αποσύνδεσης, μη κάλυψης, ή απόδοσης των υπηρεσιών του παρόχου). (ζ) Είτε ο Πελάτης προχωρήσει με νέο συμβόλαιο ή ανανέωση υφιστάμενου συμβολαίου μπορεί να επιλέξει έκπτωση στους μηνιαίους λογαριασμούς του αντί για έκπτωση σε Εξοπλισμό (εάν τέτοια υπηρεσία προσφέρεται από την ΜΤΝ). Σε περίπτωση τερματισμού πριν την λήξη της Ελάχιστης Περιόδου Χρήσης, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να πληρώσει την έκπτωση ανεξαρτήτως εάν δόθηκε στα μηνιαία πάγια ή σε Εξοπλισμό. 6- Πρόσβαση στις Πληροφορίες λογαριασμού του Πελάτη Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την MTN για οιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία είχαν καταρχήν δοθεί στην MTN μέσα στο Συμβόλαιο Συνδρομητή του Πελάτη. 7- Συστάσεις Δανειοληπτικής Ικανότητας και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών (α) Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την MTN να ελέγχει την κατάσταση της δανειοληπτικής ικανότητάς του με οιονδήποτε οργανισμό δύναται να δώσει συστάσεις για τη δανειοληπτική ικανότητα του Πελάτη ως κρίνει πρέπον η MTN από καιρού εις καιρόν και να δίνει πληροφορίες για τη δανειοληπτική ικανότητα του Πελάτη σε οιονδήποτε οργανισμό που δύναται να δώσει συστάσεις για τη δανειοληπτική ικανότητα του Πελάτη καθ οιονδήποτε χρόνο. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με τα στοιχεία που η ΜΤΝ λαμβάνει από οποιονδήποτε οργανισμό σε σχέση με τη δανειοληπτική του ικανότητα, τότε ο Πελάτης θα πρέπει να αποταθεί άμεσα στον εν λόγω οργανισμό. (β) Η MTN δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή προκαταβολής και/ή να επιβάλει άλλους όρους με την έγκριση της αίτησης του Πελάτη. Αυτοί δύναται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, μέθοδο υποχρεωτικής πληρωμής ή πιστωτικό όριο. (γ) Όταν ο Πελάτης ζητά την παροχή επιπρόσθετων Υπηρεσιών, η MTN δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη περαιτέρω συστάσεις για τη δανειοληπτική του ικανότητα και/ή προκαταβολή για εκείνη την Υπηρεσία, και δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει πιστωτικό όριο. Χρήση των Υπηρεσιών σε περιαγωγή, διεθνείς κλήσεις και SMS και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορεί να υπόκεινται σε πιστωτικά όρια και προκαταβολής. (δ) Η MTN δύναται να απορρίψει την αίτηση του Πελάτη (και/ή οιαδήποτε αίτηση του Πελάτη και/ή οιαδήποτε αίτηση για επιπρόσθετες Υπηρεσίες) ή να παρέχει περιορισμένη Υπηρεσία κατά την διακριτική της ευχέρεια και δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τα δανειοληπτικά κριτήριά της ή τους λόγους για την απόφαση της. 8- Κάρτα SIM και Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN) Για την προστασία του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να προστατεύει την κάρτα SIM με δικό του προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) που είναι εμπιστευτικός στον Πελάτη. Ο Πελάτης δεν πρέπει να αποκαλύπτει ή να κρατεί αρχείο του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) του πάνω ή κοντά στην κάρτα SIM ή στον Εξοπλισμό του. 9- Παροχή Σκληρού Υλικού (Hardware) και Επιπρόσθετων Υπηρεσιών (α) Αν ο Πελάτης έχει αποκτήσει Εξοπλισμό από την ΜΤΝ, η τελευταία προσφέρει τον Εξοπλισμό μόνο εφόσον ο Πελάτης έχει υπογράψει συμφωνία για πρόσβαση σε Υπηρεσίες της ΜΤΝ και λήψη των υπηρεσιών αυτών για Ελάχιστη Περίοδο Χρήσης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης πάρει Εξοπλισμό με MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 6

7 έκπτωση ή/και με δόσεις μαζί με το επιλεγμένο Συνδρομητικό Σχέδιο και για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδεθεί από το δίκτυο της ΜΤΝ πριν τη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου χρήσης, τότε ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης που επωφελήθηκε ή/και το υπόλοιπο ποσό των οφειλόμενων δόσεων. (β) Εάν ο Πελάτης έχει αποκτήσει εξοπλισμό από κάπου αλλού, π.χ. από το εξωτερικό ή μεταχειρισμένο, και δεν υποστηρίζει όλες τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την MTN, η MTN δεν έχει οποιανδήποτε υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε για να έχει ο Πελάτης πρόσβαση σε τέτοιες Υπηρεσίες. (γ) Η MTN δεν δίνει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού στο οποίο ο Πελάτης έχει πρόσβαση ή έχει δοθεί σε αυτόν κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών της MTN, και η MTN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την ποιότητα ή φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο. (δ) Περιεχόμενο ή υλικό στο οποίο ο Πελάτης έχει πρόσβαση ή το οποίο δόθηκε στον πελάτη κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών της MTN είναι μόνο για χρήση του Πελάτη. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να διαβιβάσει τέτοιο περιεχόμενο ή υλικό σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή να το πειράξει καθ οιονδήποτε τρόπο. (ε) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι έχει το δικαίωμα να στέλνει όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που στέλνει όταν κάνει χρήση των Υπηρεσιών της MTN. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η MTN μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που στέλνει ο Πελάτης όταν κάνει χρήση των Υπηρεσιών έτσι ώστε να επιτρέψει την παράδοση εκείνων των δεδομένων ή πληροφοριών στον παραλήπτη. 10- Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων και Μεταφορά Αριθμών (α) Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων που κατανέμονται στον Πελάτη από την MTN δεν ανήκουν στον Πελάτη αλλά στην ΜΤΝ. (β) Η MTN μπορεί να υποχρεωθεί από το νόμο, με βάση συμφωνίες με άλλους Παροχείς Δικτύων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, να αλλάξει τον αριθμό του Πελάτη. Η MTN θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για οποιανδήποτε αναγκαία αλλαγή. Η MTN δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έξοδα που ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε άλλος έχει υποστεί ως αποτέλεσμα τέτοιας αλλαγής. (γ) Εάν ο Πελάτης ή η MTN αποσυνδέσουν τη σύνδεση του Πελάτη με τις Υπηρεσίες, η MTN δύναται να κατανείμει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σε άλλο πελάτη. (δ) Στην περίπτωση που ο Πελάτης μεταφέρει τον αριθμό του από άλλο κυπριακό δίκτυο στο δίκτυο της MTN, η MTN ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο, στους δυνάμει αυτού κανονισμούς και στα διατάγματα του Επιτρόπου. 11- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (α) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η MTN και οι Αντιπρόσωποί της δύνανται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον Πελάτη και τον τρόπο με τον οποίο αυτός χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να ληφθούν από τον Πελάτη ή η MTN δύναται να τις συλλέξει από τα αρχεία της. Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει να δει τις προσωπικές πληροφορίες που έχει η MTN για τον Πελάτη και να ζητήσει από τη MTN να διορθωθεί οποιαδήποτε πληροφορία είναι λανθασμένη. (β) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η MTN και οι Αντιπρόσωποί της δύνανται να κάνουν χρήση και να κρατούν τις πληροφορίες αυτές και να τις μοιράζονται μεταξύ τους για μια σειρά νόμιμων σκοπών που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της MTN. (γ) Η MTN δύναται να μοιραστεί κάποιες προσωπικές πληροφορίες με άλλους Παροχείς Δικτύου, έτσι ώστε ο Πελάτης να δύναται να κάνει και να λαμβάνει κλήσεις, η MTN να μεταφέρει αριθμούς από το MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 7

8 ένα δίκτυο στο άλλο και να ελέγχει ή να ερευνά απάτη. Η MTN ίσως χρειαστεί να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης. (δ) Εάν ο Πελάτης επιλέξει την Απόκρυψη Ταυτότητας Καλούντος (ΑΤΚ), η MTN θα εμποδίσει την εμφάνιση του αριθμού του Πελάτη στη συσκευή του παραλήπτη. Ο αριθμός του Πελάτη δύναται να εμφανίζεται όμως σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης ή άλλες υπηρεσίες, όταν αποστέλλει γραπτό μήνυμα και στην MTN. Όταν ο Πελάτης δεν επιλέξει την ΑΤΚ, ο αριθμός του Πελάτη δύναται να παρουσιάζεται στο πρόσωπο που καλεί. (ε) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που έχει ο Πελάτης σύμφωνα με τον περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του ατόμου) Νόμο του 2001, η MTN δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη, ή σε οποιονδήποτε άλλον για: - Το περιεχόμενο ή την έλλειψη εμπιστευτικότητας από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Πελάτης. - Οποιανδήποτε αποκάλυψη η MTN οφείλει να κάνει σύμφωνα με το νόμο ή κάνει από όργανο εφαρμογής του νόμου. (στ) Ο Πελάτης διά του παρόντος δίδει τη ρητή συγκατάθεσή του όπως η MTN ζητήσει την καταγραφή από εταιρείες ελέγχου πιστωτικού κινδύνου όλων των οφειλόμενων ποσών προς την MTN τα οποία προκύπτουν από την χρήση της τηλεφωνικής γραμμής που αναφέρεται στην παρούσα αίτηση και τα οποία δεν εξοφλούνται μέσα σε περίοδο 30 ημερών από την προθεσμία πληρωμής τους. Πληροφορίες για τα οφειλόμενα ποσά από τον Πελάτη προς την MTN θα δημοσιεύονται τότε στο Αρχείο Αθετημένων Οικονομικών Υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών προς σκοπό είσπραξης των οφειλόμενων ποσών προς την MTN. 12- Βοήθεια από Τηλεφωνικό Κατάλογο και Καταχώρηση Εάν ο Πελάτης το ζητήσει, η MTN δύναται να συμπεριλάβει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε οποιονδήποτε τηλεφωνικό ή παρόμοιο κατάλογο ή υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται ή λειτουργείται από την MTN ή από τρίτο μέρος, με την επιφύλαξη οιασδήποτε ένστασης ή προτίμησης που πιθανόν να επεσήμανε στην MTN ο Πελάτης. Εάν ο Πελάτης υποδείξει στην MTN ότι επιθυμεί την καταχώρησή του σε οποιονδήποτε οδηγό και/ή στις πληροφορίες καταλόγου (Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου), το όνομα(τα), ο αριθμός(οί) τηλεφώνου και οι λεπτομέρειες διεύθυνσης θα δίνονται στο παροχέα της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου για καταχώρηση. Όταν ο πελάτης καταχωριστεί στον κατάλογο μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στοιχεία του οποιαδήποτε στιγμή. 13- Περιορισμός Ευθύνης (α) Η MTN δεν έχει καμία ευθύνη εκτός από το καθήκον της να ασκεί τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια ενός ικανού παροχέα κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή πωλητή. Η MTN δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για έμμεση ζημιά ή επακόλουθη ζημιά όπως απώλεια κέρδους, του επιχειρείν, κόστων, εξόδων ή οποιανδήποτε άλλη μορφή οικονομικής απώλειας. (β) Η MTN δεν έχει καμία ευθύνη για οποιανδήποτε καθυστέρηση ή βλάβη των Υπηρεσιών ή για οποιανδήποτε απώλεια ή ζημιά από τέτοια καθυστέρηση ή βλάβη στο βαθμό που αυτή προκλήθηκε, όλη ή εν μέρει, από θεομηνία, πόλεμο, τρομοκρατία, πολιτική ανυπακοή, ταραχές, απεργία, βιομηχανική παύση ή αναταραχή, πυρκαγιά, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού, υλικών, εξοπλισμού ή ενέργειας, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου της MTN. (γ) Εκτός, όπως ρητά αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία, όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και παραστάσεις που εξυπακούονται από νομοθεσία, το κοινό δίκαιο ή αλλιώς σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών της MTN, δια του παρόντος αποκλείονται με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο που επιτρέπεται από το MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 8

9 νόμο. (δ) Ο Πελάτης συμφωνεί όπως προστατέψει την ΜΤΝ από οποιαδήποτε αγωγή κινηθεί εναντίον της αλλά και να καλύψει οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών. 14- Μεταφορά Ευθυνών (α) Η MTN δύναται να μεταφέρει σε οποιονδήποτε άλλο ολόκληρη την παρούσα Συμφωνία και/ή οποιοδήποτε συμφέρον στο δίκτυό της. (β) Τα δικαιώματα του Πελάτη με βάση τη Συμφωνία είναι προσωπικά δικαιώματα του Πελάτη και δεν δύναται ο Πελάτης να τα μεταφέρει ή να μεταπωλήσει τη Συμφωνία ή οιοδήποτε όφελος ή υποχρέωση με βάση αυτήν σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση της MTN. Εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία και η διεύθυνση ή ο έλεγχός της αλλάξει καθ οιονδήποτε τρόπο, η MTN δύναται να ερμηνεύσει μια τέτοια αλλαγή ως μεταφορά της παρούσας Συμφωνίας δίνοντας το δικαίωμα στην MTN να την τερματίσει. (γ) Ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει οιαδήποτε έξοδα σε σχέση με την καταγραφή οιασδήποτε μεταφοράς στην οποία δίνει τη συγκατάθεσή της η MTN (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της MTN για τον έλεγχο της δανειοληπτικής ικανότητας του προσώπου που προτείνεται να δεχθεί τη μεταφορά). Κάθε προτεινόμενο άτομο θα υπόκειται στα συνήθη κριτήρια της ΜΤΝ. (δ) Η MTN διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις Υπηρεσίες και/ή τους όρους και προϋποθέσεις για τον προτεινόμενο αποδέκτη της μεταφοράς. 15- Τερματισμός ή Αναστολή της Παρούσας Συμφωνίας (α) Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματιστεί είτε από την MTN είτε από τον Πελάτη δίνοντας ειδοποίηση τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού μήνα. Η σύνδεση του Πελάτη στο δίκτυο της MTN ή στη συγκεκριμένη Υπηρεσία θα τερματιστεί μέσα σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήψη της ειδοποίησης του Πελάτη από την MTN και αυτός θα είναι ο χρόνος αποσύνδεσης. (β) Εάν ο Πελάτης επιθυμεί, ή εάν η MTN επιλέξει την αποσύνδεση του από τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει την MTN σχετικά με την κάθε σύνδεση που έχει - εάν η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται κατά τη διάρκεια της Ελάχιστης Περιόδου, τα μηνιαία συνδρομητικά τέλη μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, και - το ποσό από την έκπτωση που τυχόν επωφελήθηκε ο Πελάτης σε αγορά Εξοπλισμού ή/και της έκπτωσης σε μηνιαία πάγια και - οποιοδήποτε ποσό τυχόν επωφελήθηκε ο Πελάτης δυνάμει οποιασδήποτε προσφοράς ή/και υπηρεσίας (αν ισχύει) -το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των εναπομεινάντων δόσεων (αν ισχύει) - όλα τα δημιουργηθέντα Τέλη μέχρι το χρόνο αποσύνδεσης, και - όλα τα εκκρεμούντα Τέλη και άλλα χρήματα οφειλόμενα από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τελών περιαγωγής που έχουν επιβληθεί από παροχείς του εξωτερικού, ανεξάρτητα από πότε η MTN λαμβάνει ειδοποίηση για αυτά. (γ) Η MTN δύναται να αναστείλει άμεσα, να Φράξει ή να περιορίσει τη χρήση από τον Πελάτη οποιωνδήποτε ή όλων των Υπηρεσιών, να αποσυνδέσει τη σύνδεση του Πελάτη ή να τερματίσει την Συμφωνία κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εάν - ο Πελάτης δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του εντός της προθεσμίας ή δεν πληρώνει οποιαδήποτε Τέλη όταν αυτά καθίστανται πληρωτέα, - ο Πελάτης υπερβεί οποιοδήποτε υφιστάμενο πιστωτικό όριο ή όταν η χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη είναι ασυνήθιστη ή υπερβολική, - ο Πελάτης υπόκειται (ή υπάρχει πιθανότητα να υπόκειται) σε πτώχευση, ή ο Πελάτης πτωχεύσει, ή MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 9

10 προβεί σε διευθέτηση με ή για το όφελος των πιστωτών του, ή, ούσα εταιρία, ο Πελάτης εκκαθαρίσει εκούσια ή υποχρεωτικά, ή εάν διοριστεί εκκαθαριστής για την περιουσία του Πελάτη, - ο Πελάτης αποβιώσει ή, στην περίπτωση συνεταιρισμού, πρόκειται ή υπάρχει πρόθεση να διαλυθεί, - ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, - η MTN έχει λόγους να πιστεύει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά τρόπο που απαγορεύεται από τον όρο 3 (η), έστω και εάν ο Πελάτης δεν γνωρίζει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά τέτοιο τρόπο, - ο Πελάτης είναι καταχρηστικός ή προσβλητικός προς τη MTN, τους πωλητές ή Αντιπροσώπους της, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, - ο Πελάτης παραποιεί ή αλλάζει οποιανδήποτε κάρτα SIM κατά τρόπο αντίθετο προς τις οδηγίες της MTN προς τον Πελάτη, - η MTN έχει υποψίες ότι ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για οποιανδήποτε παράνομη ή δόλια δραστηριότητα, - οιαδήποτε από τις άδειες της MTN για λειτουργία του δικτύου της τερματιστεί ή ανασταλεί ή οιαδήποτε συμφωνία διασύνδεσης με οποιονδήποτε άλλον Παροχέα Δικτύου λήξει ή τερματιστεί, και όλες οι χρεώσεις για οιεσδήποτε Υπηρεσίες θα οφείλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Εάν η MTN αναστείλει το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της από τον Πελάτη, η MTN θα προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με τον Πελάτη προτού προβεί στην αναστολή των Υπηρεσιών της. Δεν είναι αναγκαίο για την MTN να αναστείλει τις Υπηρεσίες της πριν τον τερματισμό της σύνδεσης του Πελάτη. Όπου η MTN αναστέλλει, Φράσσει, προωθεί ή περιορίζει τις Υπηρεσίες, όλα τα Τέλη συνεχίζουν να ισχύουν. (δ) Εάν η ΜΤΝ τροποποιήσει ή αντικαταστήσει τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης θα λάβει προειδοποίηση ενός ημερολογιακού μήνα και θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση που δεν αποδέχεται τους τροποποιημένους ή αντικατεστημένους όρους και προϋποθέσεις. 16- Συνεχείς Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Με τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή ευθύνες για τα οποία υπάρχει πρόθεση να συνεχίσουν ή να τεθούν σε ισχύ μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενης (χωρίς περιορισμό) οποιασδήποτε υποχρέωσης έχει ο Πελάτης - για πληρωμή οποιωνδήποτε εκκρεμούντων Τελών - πληρωμή οποιωνδήποτε χρεώσεων για πρόωρο τερματισμό και - επιστροφή οποιουδήποτε εξοπλισμού της MTN που πιθανόν να είχε δανειστεί ο Πελάτης από την MTN ή από τους πωλητές της MTN ή τους Αντιπροσώπους. 17- Ειδοποιήσεις, Διαφοροποιήσεις Χρεώσεων, Όρων και Συνδρομητικών Σχεδίων (α) Η MTN θα αποστέλλει στον Πελάτη ειδοποιήσεις και άλλο υλικό στην τελευταία γνωστή διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει ο Πελάτης στην MTN. H MTN δύναται να επιλέξει να στείλει στον Πελάτη γραπτό μήνυμα ή να αφήσει μήνυμα στο φωνοκιβώτιο δίνοντας οδηγίες στον Πελάτη να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της MTN για λεπτομέρειες. (β) Η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμά της να αυξάνει/μειώνει ή να αφαιρεί οποιαδήποτε από τα Τέλη της και/ή οφέλη από καιρού εις καιρόν και/ή να εισάγει νέα τέλη από καιρού εις καιρόν. Εάν η MTN αυξήσει τα Τέλη της ή εισάγει νέα τέλη, θα δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση ενός μήνα στον Πελάτη. (γ) Η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμα να αφαιρεί ή να αλλάζει οιαδήποτε συνδρομητικά σχέδια που πιθανόν να έχει δώσει από καιρού εις καιρόν και/ή να τους αντικαταστήσει με νέα συνδρομητικά σχέδια ή να μετακινήσει τον Πελάτη στο πιο παρόμοιο ή κατάλληλο Συνδρομητικό Πακέτο που προσφέρει η MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 10

11 MTN στους πελάτες της τη δεδομένη στιγμή. Εάν η MTN αφαιρέσει ή αλλάξει κάποιο Συνδρομητικό Πακέτο που επηρεάζει τον Πελάτη, η MTN θα δώσει στον Πελάτη όση περισσότερη ειδοποίηση είναι πρακτικά δυνατόν να δώσει. (δ) Η MTN δύναται να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρού εις καιρόν είτε με οδηγίες του Επίτροπου ή διαφορετικά. Οι τροποποιημένοι ή αντικατεστημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες αφού έχει δοθεί προειδοποίηση ενός μήνα στον Πελάτη. Η MTN θα ενημερώνει τον Πελάτη για τις αλλαγές αυτές αποστέλλοντας στον Πελάτη τους τροποποιημένους ή αντικατεστημένους όρους και προϋποθέσεις με το μηνιαίο λογαριασμό. Ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία χωρίς την επιβολή κυρώσεων, στην περίπτωση που δεν αποδέχεται τους τροποποιημένους ή αντικατεστημένους όρους και προϋποθέσεις. Εάν ο Πελάτης έχει αμφιβολίες σχετικά με τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της ΜΤΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να αποταθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 136 δωρεάν. Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει δωρεάν από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις. 18- Διοικητικά Έξοδα Χρεώσεων Όπου ο Πελάτης ζητά από την MTN να του παρέχει τεχνική υποστήριξη ή διοικητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, εφόσον ισχύει, χειρισμό λογαριασμών που η MTN θεωρεί ανενεργούς, χειρισμό υπολοίπων αχρησιμοποίητης πίστωσης, αναστολή υπηρεσίας, φραγμός κλήσεων, προώθηση κλήσεων, προμήθεια αντιγράφων τιμολογίων ή τραπεζικών χρεώσεων), η MTN δύναται να χρεώσει τον Πελάτη τα έξοδα στα οποία υπόκειται διεκπεραιώνοντας αυτές τις Υπηρεσίες. Εάν ο Πελάτης ζητά προηγούμενη ειδοποίηση για τα υφιστάμενα τέλη της MTN, δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. 19- Αντιπρόσωποι της MTN (α) Η MTN δύναται να διορίσει αντιπρόσωπο να παρέχει Υπηρεσίες χρέωσης λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης της πιστωτικής ικανότητας και ελέγχου) και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών. (β) Τιμολόγια που εκδίδονται από τον Αντιπρόσωπο της MTN είναι δεσμευτικά για τον Πελάτη και πληρωμή αυτών των τιμολογίων πλήρως στον Αντιπρόσωπο της MTN αποτελεί νόμιμη εξόφληση της υποχρέωσης του Πελάτη να πληρώσει εκείνα τα τιμολόγια σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 20- Κυπριακό Δίκαιο και Διαφορές Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κύπρου. Δικαιοδοσία έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 21- Αποποιήσεις Εάν η MTN παραλείψει ή καθυστερήσει να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, αυτό δεν θα αποτελεί αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή εξουσίας. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση δεν θα εμποδίσει τη MTN να εξασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή εξουσία στο μέλλον. 22- Διαχωρισμός Εάν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελέσιμη με οποιοδήποτε τρόπο, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δε MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 11

12 θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο και η παρούσα Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί. 23- Παράπονα Εάν ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο από τη MTN ή τις Υπηρεσίες της, πρέπει να αναφέρει το εν λόγω παράπονο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών των αντιπροσώπων της MTN ή μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. MTN_PayMonthly_Contract-GR.doc 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή»

Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» Όροι & Προϋποθέσεις Σχεδίου «ανταμοιβή» 1. Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο «ανταμοιβή» (στο εξής Σχέδιο ) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HOSTED EXCHANGE 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Cyta: είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο ΚΕΦ.302

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς κλήσεις από το σταθερό, δεν μπορούν να υπερβούν ανά μήνα, τα 300 λεπτά ανά αριθμό αναλογικής τηλεφωνίας ή ευρυζωνικό αριθμό (VoIP).

Οι διεθνείς κλήσεις από το σταθερό, δεν μπορούν να υπερβούν ανά μήνα, τα 300 λεπτά ανά αριθμό αναλογικής τηλεφωνίας ή ευρυζωνικό αριθμό (VoIP). Περιγραφή του Σχεδίου Προνομίων «όλατακαλά» - Φάση Γ 1. Το παρόν Σχέδιο Προνομίων «όλατακαλά» (εφεξής «το Σχέδιο») απευθύνεται σε υφιστάμενους οικιακούς πελάτες που διαθέτουν μία ή περισσότερες από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 69(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 69(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 875 Ν. 69(Ι)/92 Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα