ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι.. 4 Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού- Όργανα επιβολής προστίμων 6 Άρθρο 3: Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού 6 Άρθρο 4: Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 7 Α.Δήμος. 7 Β.Δημότες. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 5: Οικιακά απόβλητα Έλαια Συσκευές Ελαστικά κλπ 13 1.Σύμμεικτα (μη ανακυκλώσιμα) απορρίμματα: 13 2.Απορρίμματα ανακύκλωσης Βρώσιμα φυτικά έλαια Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές Ελαστικά αυτοκινήτων, ορυκτέλαια, συσσωρευτές ηλεκτρικού ρεύματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Άρθρο 6: Ογκώδη απόβλητα χαρτοκιβώτια υπόλοιπα κοπής δέντρων & θάμνων.. Άρθρο 7: Απόβλητα προερχόμενα από καταστήματα εστίασης και αναψυχής Άρθρο 8: Απόβλητα προερχόμενα από ξενοδοχεία, υπεραγορές, πολυκαταστήματα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παράγουν μεγάλο όγκο αποβλήτων ή ειδικής σύνθεσης.. 16 Άρθρο 9: Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 2

3 Άρθρο 10: Απόβλητα προερχόμενα από την παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνιών, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής. 18 Άρθρο 11: Εγκαταλελειμμένα οχήματα (Π.Δ.116/2004). 18 Άρθρο 12: Απόβλητα υγειονομικών μονάδων.. 19 Άρθρο 13: Επικίνδυνα απόβλητα. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Άρθρο 14: Αγάλματα-Μνημεία-Δημόσια κτίρια-αστικός Εξοπλισμός.. Άρθρο 15: Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις Άρθρο 16: Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών 21 Άρθρο 17: Πλανόδιοι μικροπωλητές καντίνες περίπτερα. 22 Άρθρο 18: Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται από μισθωτές. 22 Άρθρο 19: Απόβλητα από εκδηλώσεις. 22 Άρθρο 20: Υποχρεώσεις πεζών-οδηγών.. Άρθρο 21: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και συνοδών κατοικιδίων ζώων Άρθρο 22: Υπαίθρια αποθήκευση εμπορευμάτων, αδρανών και άλλων υλικών. Άρθρο 23: Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων υλικών Άρθρο 24: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 24 Άρθρο 25: Δημοτικά αφοδευτήρια Άρθρο 26: Υπαίθρια διαφήμιση Άρθρο 27 : Καθαριότητα Παλιάς Πόλης.. Τελικές διατάξεις

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι AΡΘΡΟ 1: ΕΝΝΟΙΕΣ-ΑΡΧΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ Η Καθαριότητα μιας πόλης ή ενός οικισμού, στις σημερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης απορριμμάτων, την στενή και αρμονική συνεργασία των Υπηρεσιών Καθαριότητας και των Δημοτών, προκειμένου να οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει στη μείωση των παραγομένων απορριμμάτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και βεβαίως στην προστασία του Περιβάλλοντος που αποτελεί και στρατηγική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής σε κάθε σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων. Το πλαίσιο της συνεργασίας αυτής καθορίζεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. Η βασική του φιλοσοφία στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση και την υπεύθυνη συνεργασία Δήμου και Δημοτών. Περιλαμβάνει όμως ως ύστατο μέσον και κυρώσεις για τις περιπτώσεις των Δημοτών εκείνων που αρνούνται να συνεργαστούν ή αδιαφορούν για την Καθαριότητα της πόλης και των οικισμών και την προστασία του Περιβάλλοντος. Αντικείμενο του Κανονισμού Καθαριότητας είναι η περιγραφή του θεσμικού πλαισίου που διασφαλίζει και στοχεύει: Τη μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, ανάκτηση και τελική διάθεση), ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών. Την υιοθέτηση και ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης των διεθνών εμπειριών και καλών πρακτικών που εισάγουν οι Οδηγίες 98/2008 και 31/1999 και έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το Νόμο 4042/2012. Οι στόχοι του Δήμου στα πλαίσια της παραπάνω νομοθεσίας ως το έτος 2020 είναι: - η ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση πλαστικών, χαρτιών, μετάλλων να φθάσει στο ποσοστό 50%, με αύξηση των ποσοτήτων συλλογής στους κάδους ανακύκλωσης. - Το ποσοστό χωριστής συλλογής (Πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή) βιοδιασπόμενων αποβλήτων (υπολείμματα τροφών κλπ) να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 10% του συνολικού βάρους των αποβλήτων αυτών. - Τα ζυμώσιμα αστικά απόβλητα (υπολείμματα τροφών, πράσινα απόβλητα από κήπους/πάρκα και χαρτί/χαρτόνι) που θα θάβονται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) να περιορισθούν στο 35% της ποσότητας του έτους Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και των οικισμών, τη διαφύλαξη της 4

5 δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμιξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον. Τον περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής, εφαρμόζοντας ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και διαλογή στην πηγή. Την ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου. Την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών Την ενημέρωση του πολίτη, για τους κανόνες που θεσπίζει ο Δήμος μας μέσα από τα συντεταγμένα όργανά του. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, τις διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού, τις Αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. Οι βασικές αρχές που πρέπει να διασφαλίζονται στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, είναι: Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης και των οικισμών, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών και η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κάθε είδους ρύπανση αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής. Η ανάκτηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων. 5

6 Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συμμετέχουν στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας. Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση η επαναχρησιμοποίηση. Οι δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης και των οικισμών οφείλουν να συμμετέχουν στα προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ο ρυπαίνων πληρώνει. Το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. AΡΘΡΟ 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Α. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη ψήφιση του παρόντος Kανονισμού εξουσιοδοτεί : Τη Διεύθυνση Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τις Τεχνικές, Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Την Πολεοδομία για την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών. Β. Όργανα επιβολής προστίμων : Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και την βεβαίωση σχετικών παραβάσεων. Οι κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες. 6

7 Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν τις κατά περίπτωση παραβάσεις και επίσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν με συνέπεια και αυστηρότητα τα προβλεπόμενα στον παρόντα Kανονισμό. Τα πρόστιμα είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής του παραβάτη το πρόστιμο δύναται να διπλασιαστεί. Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Για τις Κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι κάτοχοί τους και αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. Για Επιχειρήσεις - Καταστήματα υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: i. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. ii. Για Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής. iii. Για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους. iv. Για Ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ομοίως και για Eτερόρρυθμες εταιρίες οι εταίροι τους. v. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. vi. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. vii. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. viii. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν. Για Γραφεία και Οικόπεδα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους. Για Βιομηχανικές και Bιοτεχνικές μονάδες και Eργαστήρια υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές. Ως «υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών» προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των ακινήτων. 7

8 Ως «υπεύθυνοι έργων» προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι και υπεργολάβοι του έργου. AΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α. ΔΗΜΟΣ Ο Δήμος έχει την υποχρέωση συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων από οδούς, δημοτικούς ή δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και τμήματα επαρχιακών ή εθνικών οδών εντός των ορίων του Δήμου, που προέρχονται από κατοικίες, καταστήματα, γραφεία κλπ. Ο Δήμος με δημόσια ανακοίνωση γνωστοποιεί στους δημότες το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και κάθε αλλαγή του. Η γνωστοποίηση προσδιορίζει τις ημέρες της εβδομάδας και την ώρα, που τα αυτοκίνητα καθαριότητας θα διέρχονται από κάθε συνοικία της πόλης και των οικισμών για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το πρόγραμμα με συνέπεια, εκτός από περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εκτάκτων δυσχερειών (π.χ. μείωση δρομολογίων λόγω έλλειψης προσωπικού, βλάβης απορριμματοφόρων κλπ). Η χωροθέτηση των κάδων τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται από το Δήμο Ρεθύμνης, ο οποίος έχει εφαρμόσει σύστημα μηχανικής αποκομιδής υπέργειων κυλιόμενων κάδων και έχει την ευθύνη της προμήθειας, και της τοποθέτησης αυτών. Η χωροθέτηση των κάδων γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από : Τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας ή αναπληρωτή του Ένα Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης ή αναπληρωτή του Τον/ην Προϊστάμενο/νη του Τμήματος Καθαριότητας ή αναπληρωτή του Τον επόπτη-επιστάτη καθαριότητας Τον αρχαιότερο σε επετηρίδα οδηγό απορριμματοφόρου Η επιτροπή, όταν κρίνει απαραίτητο, θα ζητά τη γνώμη αρμόδιων Υπηρεσιών (Δ/νση Υγείας, Τροχαίας κτλ) καθώς και των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων. Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων γίνεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας- Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εποχή και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας, για την 8

9 αποφυγή δυσάρεστων οσμών καθώς και για την καταστροφή των παθογόνων μικροβίων, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία. Οι κάδοι αποτελούν περιουσία του Δήμου Ρεθύμνης και σ αυτόν ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση τους από οποιονδήποτε παραγωγό αποβλήτων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κατά περίπτωση διαφορετικό σύστημα τοποθέτησης κάδων με γνώμονα: α. την οικονομία κλίμακας (μείωση στάσεων οχημάτων αποκομιδής) β. την ασφάλεια του προσωπικού, των οχημάτων και δημοτών (κυρίως αποφυγή στενών οδών) γ. την προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών αστικού ενδιαφέροντος δ. την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των δημοτών (θόρυβοι από οχήματα, μικρές αποστάσεις κατοικίας-κάδου κ.τ.λ.) Η Διεύθυνση χορηγεί κάδους στους παραγωγούς αποβλήτων και αναλαμβάνει την χωροθέτησή τους σε πυκνότητα που καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής. Η βασική αρχή διάθεσης και χρησιμοποίησης των κάδων απορριμμάτων είναι: κάθε παραγωγός υποχρεούται να χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων (και μόνο αυτόν) και κατ αντιστοιχία κάθε ένας κάδος εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη ομάδα παραγωγών. Σε περίπτωση αιτιολογημένης έντονης όχλησης παραγωγού/-ων από την υφιστάμενη κατάσταση τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, η Διεύθυνση Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου εξετάζει το θέμα και ενδεχομένως αλλάζει τις θέσεις των κάδων. Η Διεύθυνση Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου, διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται αστικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά, τα οποία λόγω της φύσης, της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους ή απομακρυσμένους, καθιστούν ανέφικτη την συλλογή και διάθεσή τους με τα διαθέσιμα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή, μεταφορά ή και διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ο Δήμος δεν υποχρεούται: Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το 9

10 περιβάλλον και χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή «τοξικά» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: α) ραδιενεργά απόβλητα β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες γ) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κτλ. τα οποία περιέχονται στην Κ.Υ.Α, 19396/1546/1977 (ΦΕΚ Β' 6004) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων. Στον Καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης έκτακτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. κτλ), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα. Η Διεύθυνση Καθαριότητας-Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου φροντίζει : Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό. Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων. Να συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων. Να ενισχύει και να συνεργάζεται με Εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. Η ορθολογική αντιμετώπιση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων σχεδιάζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως αυτή έχει εκφρασθεί ήδη μέσα από τον Κοινοτικό και Εθνικό Σχεδιασμό. Πέρα όμως απ αυτό, ο Δήμος Ρεθύμνης διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει επιμέρους προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και συναλλάγματος αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων κλπ. Προγράμματα συλλογής χωριστών ρευμάτων αστικών αποβλήτων όπως χαρτί, γυαλί, βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης Προγράμματα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων Προγράμματα αποβλήτων που υπόκεινται στη νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 10

11 Προγράμματα επανένταξης αποκατεστημένων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων Προγράμματα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, κλαδοκάθαρων κλπ. Προγράμματα κομποστοποίησης. Χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ «Πράσινων σημείων»), σε χώρους εύκολα και γρήγορα επισκέψιμους από δημότες και επιχειρηματίες. Θα αποτελούν κομβικά σημεία για την ανάπτυξη μιας σειράς δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης πολλών ρευμάτων υλικών όπως: ανθρώπινα και κτηνιατρικά φάρμακα, φυτοφάρμακα, μπαταρίες, ελαστικά, ρουχισμός, υποδήματα, έπιπλα, στρώματα, συσκευασίες, είδη οικιακής χρήσης, μεταλλικά αντικείμενα, χρώματα, εμπορικά ογκώδη αδρανή υλικά, υλικά κατασκευών, κλαδοκάθαρα κλπ Προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων Προγράμματα Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης Εκπαίδευσης Ενεργοποίησης των δημοτών, επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: - Κατασκευή ιστοσελίδας με πληροφορίες για θέματα πρόληψης, ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης - Συστηματική παραγωγή έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης με φυλλάδια, αφίσες, ηλεκτρονικά newsletters με αποτελεσματική και οργανωμένη διανομή τους - Λειτουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας και διαδικτυακή υποστήριξη για όλες τις δράσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης - Υλοποίηση προγραμμάτων για υιοθέτηση περιβαλλοντικών κριτηρίων αγοράς προϊόντων που δημιουργούν λιγότερα ή/και πιο εύκολα διαχειρίσιμα απορρίμματα - Δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ειδικών ομάδων κλπ - Υλοποίηση συστηματικών δράσεων ενημέρωσης σε σχολεία, διεξαγωγή διαγωνισμών, υποστήριξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεων άμιλλας μεταξύ των σχολείων - Υλοποίηση συστηματικών δράσεων ενημέρωσης σε χωριστές ομάδες παραγωγών αποβλήτων - Υλοποίηση συστηματικών δράσεων ενημέρωσης επί τόπου στα σημεία συλλογής - Σεμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» υλικά - Επαναχρησιμοποίηση ή/και επιδιόρθωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών στα σημεία συλλογής τους - Καταχωρήσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στα ΜΜΕ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα νέου τρόπου αποκομιδής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Παλιάς Πόλης εφαρμόζεται από το Μάιο του 2014 και αναλύεται στο άρθρο

12 Ο Δήμος δικαιούται με Αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου, αφού τηρηθούν οι απαραίτητοι όροι δημοσιότητας, να εφαρμόσει, να τροποποιήσει ή και να καταργήσει αντίστοιχα προγράμματα στα όρια της χωρικής του ενότητας. Β. ΔΗΜΟΤΕΣ Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αστικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Η προσωρινή αποθήκευση των υπολοίπων στερεών αποβλήτων που δεν είναι αστικά, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Οι παραγωγοί οικιακών αποβλήτων που χρησιμοποιούν για προσωρινή αποθήκευση κυλιόμενους κάδους μηχανικής αποκομιδής, οφείλουν: 1. Να συσκευάζουν τα οικιακά απόβλητα μέσα σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους (εκτός των απορριμμάτων ανακύκλωσης που πρέπει να ρίχνονται «χύμα»), πριν την εναπόθεσή τους μέσα στους κάδους και να κλείνουν τους κάδους. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών εκτός των κάδων, σε πεζοδρόμια και δρόμους της πόλης και των οικισμών ή σε οποιονδήποτε άλλον κοινόχρηστο χώρο, σε ακατάλληλες συσκευασίες ή σε ακατάλληλες ώρες. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο κατά περίπτωση 2. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας οικιακών αποβλήτων ανεξαρτήτως αν αυτά είναι συσκευασμένα ή όχι, σε καλάθια απορριμμάτων. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο Να μην τοποθετούν μέσα στους κάδους στερεά απόβλητα που δεν είναι οικιακά και ειδικότερα απόβλητα βαριά, αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή υλικά, κλπ,τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά στους κάδους ή στα απορριμματοφόρα ή ακόμη και να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο Να μην παρεμποδίζουν την τοποθέτηση κάδων και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. Η παρεμπόδιση αυτή, η αυθαίρετη αφαίρεση και η εσκεμμένη φθορά τους, αποτελεί παράβαση. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο

13 5. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων, η παρεμπόδιση της ρίψης απορριμμάτων σ' αυτούς, ο αποκλεισμός των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. στάθμευση οχημάτων) και η παρεμπόδιση της προσέγγισης ή της διέλευσης του απορριμματοφόρου για την έγκαιρη και ομαλή περισυλλογή και αποκομιδή τους. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο Να μην επικολλούν αυτοκόλλητα, διαφημιστικές αφίσες και να μην αναγράφουν συνθήματα σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο 50 / κάδο 7.Δεν επιτρέπονται ενέργειες κλοπής ή βανδαλισμών σε βάρος των προσωρινών μέσων αποθήκευσης (καλάθια ή κάδοι, κ.τ.λ.) Παράβαση της διάταξης αυτής πέραν των αστικών και ποινικών κυρώσεων, επισύρει πρόστιμο Για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και ειδικής διαχείρισης, απαγορεύεται αυστηρά η προσωρινή αποθήκευση λιπών και ελαίων αλλά και κάθε άλλου υγρού αποβλήτου (λύματα, χημικές ουσίες κλπ.) σε κάδους ή η απόρριψή τους σε αγωγούς ομβρίων υδάτων (σχάρες). Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο 200 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5: ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Κ.Λ.Π. 1. ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών αποβλήτων γίνεται μέσα στους κυλιόμενους κάδους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω (Άρθρο 4 περίπτωση Β.1). 2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ i.χαρτινεσ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Τοποθετούνται καθαρές από το περιεχόμενό τους, χύμα και όχι συσκευασμένες, στους ειδικούς μπλε κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση συσκευασιών», οι δε χάρτινες συσκευασίες τεμαχισμένες ή συμπιεσμένες για μείωση του όγκου τους. 13

14 ii.γυαλινεσ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Tοποθετούνται στους ειδικούς κίτρινους κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση συσκευασιών γυαλιού». iii.μπαταριεσ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τοποθετούνται στους ειδικούς μικρούς κυλινδρικούς κάδους, που έχουν τη σήμανση «ανακύκλωση μπαταριών / ΑΦΗΣ» και βρίσκονται σε δημόσια κτήρια, σούπερ μάρκετ και αρκετά ξενοδοχεία. 3. ΒΡΩΣΙΜΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ: Απαγορεύεται η απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων (σύμμεικτων ή ανακύκλωσης). Η διαχείρισή τους γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παραδίδονται στους εμπόρους που πωλούν αντίστοιχα προϊόντα ή τοποθετούνται σε ειδικό κοντέϊνερ που υπάρχει στους χώρους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και που έχει την σήμανση «ανακύκλωση συσκευών». Σε περίπτωση τέτοιων ογκωδών απορριμμάτων η υπηρεσία μπορεί να τα παραλαμβάνει μετά από προσυνεννόηση και εφόσον προέρχονται από κατοικίες και όχι από επαγγελματικές χρήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τέτοια αντικείμενα να τοποθετούνται στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, εκτός κι αν έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας για την ώρα της αποκομιδής. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: παραδίδονται στους εμπόρους που πωλούν τα αντίστοιχα προϊόντα. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο 200 ΑΡΘΡΟ 6: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ Σαν ογκώδη δημοτικά απόβλητα νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου, που προέρχονται από οικιακή ή εμπορική δραστηριότητα (έπιπλα, στρώματα, υλικά συσκευασίας μεγάλου όγκου από χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, κ.τ.λ.). 1.Τα ογκώδη αστικά απόβλητα δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται μέσα ή δίπλα στους κυλιόμενους κάδους απορριμμάτων, ούτε επί οδών, πεζοδρομίων, οικοπέδων, χειμάρρων, πάρκων, δασών ή άλλων κοινόχρηστων χώρων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Δύναται να παραλαμβάνονται από συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων- Αστικού Περιβάλλοντος και αφού προηγηθεί απαραίτητα τηλεφωνική συνεννόηση, όπου και θα διευκρινιστεί η ημέρα, ώρα και 14

15 το σημείο αποκομιδής ώστε να είναι εφικτή η αποκομιδή τους και να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος του, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο από ανάλογα τον όγκο τους και την όχληση που προκαλούν. Δύναται η Διεύθυνση Καθαριότητας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου να ορίζει συγκεκριμένα σημεία όπου θα υπάρχει σχετική σήμανση και θα μπορούν οι παραγωγοί να εναποθέτουν εκεί τα ογκώδη απόβλητα. 2.α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους από τον δημότη που τα παράγει, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και απομακρύνονται από την υπηρεσία μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Απαγορεύεται η απόρριψή τους επί του πεζοδρομίου μη συσκευασμένων (χύμα), ή επί οποιουδήποτε κοινόχρηστου χώρου, όπως επίσης και η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα. β)υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους από τον δημότη που τα παράγει, συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για εύκολη φόρτωσή τους. Για την αποκομιδή τους απαιτείται προσυνεννόηση με την υπηρεσία. Απαγορεύεται η απόρριψή τους επί του πεζοδρομίου μη συσκευασμένων (χύμα), ή επί οποιουδήποτε κοινόχρηστου χώρου, όπως επίσης και η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα. γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο Τα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή χάρτινα υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, εφόσον δεν αποδίδονται απευθείας σε τρίτους, θα πρέπει να απαλλάσσονται από ξένες προσμίξεις (νάιλον, σακούλες, φελιζόλ, αφρολέξ κ.λ.π.), να συσκευάζονται σε δέσμη συμπιεσμένων πακέτων και να δένονται, έτσι ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν την μικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκομιδή. Απαγορεύεται σε πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις, περίπτερα κλπ, που χρησιμοποιούν για την παραλαβή εμπορευμάτων τους χαρτοκιβώτια, να τα τοποθετούν μέσα ή έξω από τους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων γιατί η ανάμειξή τους με κοινά απορρίμματα δυσχεραίνει ή αποκλείει την επεξεργασία τους. Τα παραπάνω υλικά οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, ανάλογα με την ποσότητά τους, να τα τεμαχίζουν και να τα τοποθετούν εντός των μπλε κάδων της ανακύκλωσης ή 15

16 να τα φυλάσσουν προσωρινά σε κατάλληλους χώρους των ιδιοκτησιών ή επιχειρήσεών τους, ώστε να μη δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και απρόσιτους σε κατοικίδια ζώα. Θα εκτίθενται προς αποκομιδή λίγο πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίνονται από την Δ/νση Καθαριότητας. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο 15 / τεμάχιο ατεμάχιστου χαρτοκιβωτίου. 4. Σε περίπτωση εφαρμογής από τη Διεύθυνση Καθαριότητας προγραμμάτων συλλογής χωριστών ρευμάτων αστικών αποβλήτων όπως χαρτί, γυαλί, βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης κ.τ.λ., είτε αποβλήτων που υπόκεινται στη νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, οι παραγωγοί ή οι κάτοχοι των αποβλήτων αυτών οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και να ενισχύουν τις ανωτέρω δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής υποχρεούνται: α) Να χρησιμοποιούν ατομικούς δικούς τους κάδους για τα σύμμεικτα απορρίμματα που παράγουν, να αναγράφουν την επωνυμία του καταστήματος τους επί του κάδων και να τους διατηρούν εντός του χώρου της επιχείρησής τους. β) Να τοποθετούν τους γεμάτους κάδους των σύμμεικτων απορριμμάτων τους στην είσοδο του καταστήματός τους, ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, λίγο πριν από την προγραμματισμένη διέλευση του απορριμματοφόρου και να τους αποσύρουν σε χώρο της επιχείρησής τους αμέσως μετά την αποκομιδή. Σημειώνεται ότι οι κάδοι επιχειρηματιών που αφήνονται σε κοινόχρηστους χώρους θα απομακρύνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας, χωρίς ευθύνη για την φθορά ή απώλεια τους και στον παραβάτη θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. γ) Να ανακυκλώνουν όσα απορρίμματα ανακυκλώνονται και ειδικά για τα μεταχειρισμένα φυτικά έλαια να διαθέτουν εντός του καταστήματός τους το κατάλληλο δοχείο συλλογής. δ) Να τοποθετούν τις γυάλινες συσκευασίες στους ειδικούς κίτρινους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο

17 ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Διεύθυνσης Καθαριότητας είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητα αυτά λόγω σύνθεσης, είδους, ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα, έχουν την υποχρέωση της προσωρινής αποθήκευσής τους με ευθύνη και δαπάνη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα, οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητά τους μέσα σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους. Οι κάδοι πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η Δ/νση Καθαριότητας ώστε να είναι εφικτή η μηχανική αποκομιδή τους, πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο 200 Για τα ογκώδη στερεά απόβλητα των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 1. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς ανοιχτούς μεταλλικούς κάδους (containers) και να απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών δίπλα ή εντός των κάδων, σε πεζοδρόμια και δρόμους της πόλης και των οικισμών ή σε οποιονδήποτε άλλον κοινόχρηστο χώρο. Η προσωρινή αποθήκευσή τους γίνεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών μεταλλικών container, η τοποθέτηση των οποίων σε κοινόχρηστο χώρο απαιτεί ειδική έγγραφη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χώρο και χρόνο. 17

18 Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά να μη ρυπαίνουν τον γύρω χώρο και να μην δημιουργούν προβλήματα στην διέλευση πολιτών και οχημάτων. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο Αν πρόκειται για αδρανή απόβλητα από κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, την ευθύνη απομάκρυνσής τους έχει ο ανάδοχος ή ο κύριος του έργου ανάλογα με το τι προβλέπει η σχετική σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου και πριν την παράδοσή του σε χρήση, ο ανάδοχος (ή ο κύριος του έργου σε περίπτωση αυτεπιστασίας ή εργασίας επισκευής και συντήρησης), οφείλει να παραδώσει τον χώρο επιμελώς καθαρισμένο. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο Σε περίπτωση ρύπανσης κοινόχρηστου χώρου από τέτοια απόβλητα, οι υπαίτιοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν το χώρο αυτό με ευθύνη και δαπάνη τους άμεσα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται. Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων αυτών σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την παραγωγική δραστηριότητα των οποίων παράγονται στερεά απόβλητα που δεν είναι Αστικά και συνεπώς τα απόβλητα αυτά ταξινομούνται στα λοιπά κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (απόβλητα από την κατεργασία ξύλου, μετάλλου, γυαλιού κτλ), είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α Η.Π 50910/2727/ΦΕΚ Β ), τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών δίπλα ή εντός των κάδων, σε πεζοδρόμια και δρόμους της πόλης και των οικισμών ή σε οποιονδήποτε άλλον κοινόχρηστο χώρο. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Π.Δ.116/2004) 18

19 Παλιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους, χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα, εφόσον: α) εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, β) εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, γ) εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του, δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκονται δεν δύναται να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Καθαριότητας Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου) εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001), το οποίο εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί από εγκεκριμένο από την ΕΔΟΕ σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Για το λόγο αυτό εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες ως ο νόμος προβλέπει και σήμερα το Π.Δ.116/2004 ως ισχύει. Με τον παρόντα Κανονισμό απαγορεύεται η αυθαίρετη εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος ή τμήματος αυτών, οπουδήποτε μέσα στα όρια του Δήμου. Σε περίπτωση που ο κύριος, νομέας ή κάτοχος ενός παλιού οχήματος θέλει να το απομακρύνει, οφείλει να το μεταφέρει ο ίδιος και να το παραδώσει σε εξουσιοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας, μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσής Καθαριότητας, το οποίο και θα φροντίσει για την ασφαλή τελική του διάθεση. Κατά την παράδοση συμπληρώνονται τα σχετικά έγγραφα παράδοσης που χορηγεί η Υπηρεσία και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Καταστροφής. Ο Δήμος αποζημιώνεται ως ο νόμος προβλέπει με το αντάλλαγμα που προκύπτει μετά από δημοπρασία. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Οι αρμόδιοι των Υγειονομικών Μονάδων από τις οποίες παράγονται Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων, είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α.αρ. Οικ /2012 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων). 19

20 Τα ιατρικά εργαστήρια, οδοντιατρεία κλπ. είναι εφοδιασμένα με κλειδί και εναποθέτουν τα απόβλητά τους σε ειδικούς κόκκινους κάδους, απ όπου γίνεται καθημερινά αποκομιδή. Τα απόβλητα αυτά φυλάσσονται σε ειδικό γι αυτό το σκοπό ψυγείο στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένη εταιρεία με την οποία είναι συμβεβλημένος ο Δήμος Ρεθύμνης. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών εντός των κάδων, ή σε οποιονδήποτε άλλον κοινόχρηστο χώρο. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Υπόχρεος φορέας για όλες τις εργασίες διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων, (π.χ. καταλύτες αυτοκινήτων, υγρά μπαταριών κλπ.) είναι με ευθύνη και δαπάνες του, ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα αυτά. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους, ή η αυθαίρετη απόρριψη και διάθεσή τους σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ή στον Χ.Υ.Τ.Α. και εν γένει κάθε εργασία διαχείρισής τους που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Παράβαση της διάταξης αυτής, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επισύρει πρόστιμο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει την ευθύνη διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της καθαριότητας. Για χώρους που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς όπως Λιμενική Ζώνη, Αρχαιολογικοί χώροι, ιδιωτικά οικόπεδα, κλπ., την ευθύνη για την τήρηση της καθαριότητας έχουν με δαπάνες τους οι κύριοι, οι νομείς ή οι κάτοχοί τους. Για τον καθαρισμό των οδών, πλατειών, πάρκων, παραλιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ο Δήμος Ρεθύμνου χρησιμοποιεί εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανικά μέσα (σάρωθρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, κλπ). Η συχνότητα καθαρισμού καθορίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής (τουριστική, εμπορική, πυκνοκατοικημένη, αραιοκατοικημένη κλπ.) καθώς και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει. Για τον πλήρη καθαρισμό ενός δρόμου, μιας πλατείας, ή άλλου κοινοχρήστου χώρου από την Υπηρεσία Καθαριότητας, η τελευταία εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε δημόσια γνωστοποίηση με την οποία θα καλεί τους δημότες να μην σταθμεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή να απομακρύνουν τα οχήματά τους από εκεί. Η μη έγκαιρη απομάκρυνση οχημάτων, εμποδίων ή άλλων αντικειμένων και υλικών που παρεμποδίζουν τον προγραμματισμένο καθαρισμό οδών πλατειών ή άλλων χώρων παρά την σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας, επισύρει πρόστιμο

21 ΑΡΘΡΟ 14: ΑΓΑΛΜΑΤΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση και η φθορά μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, πινακίδες κτλ.) καθώς και το φυτικό υλικό των κοινόχρηστων χώρων πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ώστε να ανταποκρίνονται στον σκοπό τους, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελούν εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή η φθορά των στοιχείων αστικού εξοπλισμού και φυτικού υλικού της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. Παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει πρόστιμο 100 ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που χρησιμοποιούν δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, fast food και συναφή καταστήματα, είτε διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, πρέπει συνεχώς να φροντίζουν για την απομάκρυνση των κάθε φύσεως απορριμμάτων που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματος τους, έτσι ώστε ο χώρος γύρω και μπροστά από το κατάστημα να διατηρείται πάντοτε καθαρός. Στις υποχρεώσεις αυτές των καταστημάτων, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από το κατάστημα, επαρκών καλαθιών για τα απορρίμματα που παράγονται από την δραστηριότητα τους. Τα καλάθια αυτά των απορριμμάτων διαχειρίζονται και συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. 2. Όσοι κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων όπως πλατειών και πεζοδρομίων, υποχρεούνται να τηρούν τους χώρους αυτούς απολύτως καθαρούς. 21

22 3. Οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές ακινήτων (καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π) οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις τους και να συμβάλουν στην καθαριότητα του καταστρώματος των οδών, πεζοδρομίων, πλατειών, στοών μπροστά από τα ακίνητά τους. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο 200 ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Υπεύθυνοι για την τήρηση της Καθαριότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών είναι οι κάτοχοι της ειδικής άδειας πωλητή (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Κάθε πωλητής σε Λαϊκή Αγορά φροντίζει με ευθύνη και δαπάνη του: Να τηρεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων του. Συγκεκριμένα, να μην ρυπαίνει με τη ρίψη κάθε είδους αποβλήτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών, φρούτα κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.), αλλά να διαθέτει καλαίσθητα δοχεία στα οποία θα συγκεντρώνει τα παραγόμενα από αυτόν ή τους πελάτες του απορρίμματα. Μετά το πέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, περί ώρας 15:00, υποχρεούται να συλλέγει σχολαστικά όλα τα απόβλητα που προήλθαν από την εμπορική του δραστηριότητα εντός και γύρω από τον πάγκο πώλησής του, να τα συσκευάζει σε καλά κλεισμένες σακούλες και να τα αποθηκεύει προσωρινά είτε στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων είτε σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει η Δ/νση Καθαριότητας έτσι ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής η αποκομιδή τους. Συμπερασματικά, οι πωλητές, και μόνο, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του χώρου όπου γίνεται μία Λαϊκή Αγορά, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας αυτής, έως τη στιγμή της οριστικής απομάκρυνσής τους από εκεί. Η Δνση Καθαριότητας είναι αρμόδια μόνον για την μηχανική αποκομιδή των παραγόμενων αποβλήτων. Παράβαση των διατάξεων αυτών, επισύρει πρόστιμο 75 ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες καντίνας (σταθερής ή μη) και οι ιδιοκτήτες περιπτέρων οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό, να διαθέτουν ιδιόκτητους κάδους υποδοχής αποβλήτων ή καλαθάκια και να συλλέγουν τα κάθε 22

23 είδους στερεά απόβλητα που παράγονται από τη δραστηριότητά τους μέσα σε ανθεκτικούς σάκους καλά σφραγισμένους, τους οποίους θα αποθηκεύουν προσωρινά στους πλησιέστερους κάδους. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο 75 ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί καθαρό το χώρο που μίσθωσε, να συγκεντρώνει και να μεταφέρει καθημερινά τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους του Δήμου. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Στις πάσης φύσεως συγκεντρώσεις (εκδηλώσεις, γιορτές, εκθέσεις κλπ) ο οργανωτής βαρύνεται με το κόστος καθαρισμού και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όποια βλάβη προκαλέσει, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Η Υπηρεσία Καθαριότητος θα κρίνει για την αναγκαιότητα τοποθέτησης από μέρους του διοργανωτή κινητών τουαλετών, κάδων απορριμμάτων και κάθε άλλου απαραίτητου μέτρου, που θα συμβάλλει στην διατήρηση του χώρου της εκδήλωσης καθαρού. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο 300 ΑΡΘΡΟ 20: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Οι πολίτες μπορούν και πρέπει να συνδράμουν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους για καθαρό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό: 1. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους και πεζοδρόμια, αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινοχρήστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) από περιπατητές ή θαμώνες. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των 23

24 οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο 50 ΑΡΘΡΟ 21: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 1. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη συσκευή - συλλέκτη περιττωμάτων ή ειδικές σακούλες (πλαστικές ή χάρτινες) τις οποίες θα έχουν μαζί τους όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους, τις οποίες στη συνέχεια θα απορρίπτουν στους κάδους απορριμμάτων (Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014 Άρθρο 46) Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4235/2014) πρόστιμο 100 Εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών ή αρχαιολογικούς χώρους το πρόστιμο διπλασιάζεται. 2. Τα νεκρά ζώα πρέπει να μην εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, αλλά με την φροντίδα των ιδιοκτητών τους να ενταφιάζονται. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 100 ΑΡΘΡΟ 22: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η πλημμελής εναπόθεση και προσωρινή αποθήκευση υλικών συσκευασίας, εμπορευμάτων, οικοδομικών ή αδρανών υλικών κ.τ.λ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό τους στο περιβάλλον λόγω αέρα ή βροχής, είτε αυτά βρίσκονται σε ιδιόκτητο είτε σε κοινόχρηστο χώρο. Για τον σκοπό αυτό ο κύριος, νομέας ή κάτοχος των υλικών αυτών πρέπει να λάβει με ευθύνη και δαπάνη του τα αναγκαία μέτρα (επικάλυψη, περίφραξη, κατάβρεξη, κλπ). Παράβαση της διάταξης αυτής, επισύρει πρόστιμο 300 ΑΡΘΡΟ 23: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά μεταφορικών μέσων ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ.Απόφασης:340/12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ.Απόφασης:340/12-6-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ.Απόφασης:340/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Διαχείρισης Απορριμμάτων-Προϊόντων μας. Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου Ο ρόλος του πολίτη Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Διαχείρισης Απορριμμάτων-Προϊόντων μας. Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου Ο ρόλος του πολίτη Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Διαχείρισης Απορριμμάτων-Προϊόντων μας Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου Ο ρόλος του πολίτη Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης Εισαγωγή Τον «προηγούμενο αιώνα» τα απορρίμματα υλικά-προϊόντα, ονομαζόντουσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/20.10.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 205/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθ. πρωτ.: 75137 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός καθαριότητας

Κανονισμός καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα To Πρόβλημα Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα Tι σημαίνει «Ανακύκλωση»? Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της παρασκευής νέων αγαθών από ένα προϊόν που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμ. Πρωτ. 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 9-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΠ Ταχ. Δ/νση: Γ&Φ Τσίγκα 14 Άμφισσα Τ.Κ.33 100 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2265072009/22094 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα