Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων και του ήµου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Άρθρο 1 Αντικείµενο και στόχος του Κανονισµού Ο κανονισµός αυτός έχει ως αντικείµενο και στόχο : Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων στερεών αποβλήτων ( συσκευασίας, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση ). Τη γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων για τη συµµόρφωση προς αυτές. Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του κανονισµού ανήκει στην ηµοτική Αρχή Χαλανδρίου, την οποία οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης οφείλουν να συνδράµουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσµατικότερη επιτέλεση της αποστολής τους. Άρθρο 3 Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα κυρίως στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, που παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Τα απορρίµµατα αυτά διακρίνονται σε : Αστικά Ειδικά και Τοξικά Βλαβερά Τα Αστικά περιλαµβάνουν : 1. Εσωτερικά απορρίµµατα ( ογκώδη και µη ) που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

2 2. Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιαδήποτε φύσης και προέλευσης που υπάρχουν σε δρόµους, πεζοδρόµια, οικόπεδα, κοινόχρηστους γενικά χώρους κλπ. 3. Υπόλοιπα κηπουρικών εργασιών ( κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ) 4. Επικίνδυνα απορρίµµατα ( µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κλπ) Τα Ειδικά περιλαµβάνουν : 1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής ( µέταλλα, ξύλα, χαρτιά, πλαστικά, κλπ.) και λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας δεν προσοµοιάζουν προς τα Αστικά. 2. Υπόλοιπα Νοσοκοµείων και Θεραπευτηρίων γενικά, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κλπ. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 3. Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφείου. 4. Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες. 5. Απόβλητα που δεν µπορούν να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους και οχήµατα. 6. Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικά καθώς και µέρη αυτών άχρηστα ή εγκαταλειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις. Τοξικά Βλαβερά απορρίµµατα θεωρούνται : Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον ( γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά, προϊόντα εκκένωσης βόθρων κλπ.) των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα, διάφορους από τους συνηθισµένους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του ήµου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Με βάση τον κανονισµό αυτό, οι υποχρεώσεις του ήµου είναι : 1. Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών εσωτερικών Αστικών απορριµµάτων που ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. α του κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται τουλάχιστον τρείς φορές την εβδοµάδα βάσει προγράµµατος που καταρτίζει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τους συνεργάτες του και µε τη συµµετοχή εργαζοµένων. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα του ήµου στη χωµατερή ή όπου αλλού ορίζει ο Ενιαίος Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Αττικής, στον οποίο ο ήµος µας είναι µέλος. 2. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α.β.γ. του παρόντος κανονισµού ( παλιά έπιπλα, κλαδιά, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κλπ. ) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από της ειδοποίησης στην αρµόδια υπηρεσία καθαριότητας του ήµου τηλ , τηλ ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζει η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

3 υπηρεσία καθαριότητας του ήµου και αφού οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκοµιδής 4 ευρώ ανά ογκώδες αντικείµενο ή ευρώ 8/µ 3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων, εν πάση περιπτώσει ότι καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο. 3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α.γ.ε. εφ όσον ο ήµος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδοµή. Η αποκοµιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράµµατος και αφού προηγουµένως οι ενδιαφερόµενοι έχουν καταβάλει ειδικό τέλος αποκοµιδής 32 ευρώ / τόνο ή 16 ευρώ / κυβικό µέτρο, όσες έχει καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο µε τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος καθορίζεται κατ έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του.κ.κ.. 4. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων του άρθρου 3 παρ. 2β ( νοσοκοµείων και λοιπών θεραπευτικών µονάδων ) τουλάχιστον πέντε ( 5 ) φορές την εβδοµάδα εφ όσον γίνεται µε τον συνήθη σηµερινό τρόπο. 5. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις. Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος ορίζονται από δεδοµένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαντικειµένων κλπ. 6. Η εκπόνηση και εφαρµογή του συντοµότερου δυνατού προγράµµατος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση απορριµµάτων, ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του ήµου. 7. Η ενηµέρωση των κατοίκων για τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα και δροµολόγια αυτοκινήτων αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές καθώς επίσης και για τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των οδών και κοινόχρηστων χώρων και τα προγράµµατα και δροµολόγια των µηχανικών σαρώθρων. 8. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. 9. Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται συνέπεια καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων κλπ. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις του ήµου Ο ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.3 και όσων χαρακτηρίζονται τοξικά βλαβερά ή διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις, όπως είναι τα ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες κλπ. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 720 ευρώ έως ευρώ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Άρθρο 6 Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες : 1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους κατοικούν άτοµα ή οικογένειες και των οποίων υπεύθυνοι θεωρούνται για τις οικογένειες ( µε ή χωρίς τέκνα ) οι δυο σύζυγοι και για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 2. Καταστήµατα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους λειτουργούν νόµιµα κάθε φύσεως εµπορικές ή άλλες επιχειρήσεις. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του κανονισµού είναι τα πρόσωπα ή το πρόσωπο στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως καταστήµατα. 3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι : Για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το επάγγελµα. Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και Ε.Π.Ε., ο διαχειριστής. Για τις ανώνυµες εταιρείες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο Προϊστάµενος διοικητικού. 4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νοµέας αυτού. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αντικείµενα 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, που ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 έως 4 του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κανονισµό και το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους, να συσκευάζουν τα απορρίµµατα αυτά σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έγκαιρα και πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου οχήµατος να τοποθετούν µέσα στον κάδο υποδοχής σάκων απορριµµάτων. εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη των σάκων απορριµµάτων στα πεζοδρόµια, σε ξένες ιδιοκτησίες ή αλλού. 2. Οι αναφερόµενοι στο άρθρο 6 του κανονισµού υπεύθυνοι, οφείλουν εντός δυο µηνών από την ψήφισή του, να εγκαταστήσουν, εφ όσον ήδη έχουν εγκαταστήσει σε κατάλληλη θέση του πεζοδροµίου τους επαρκείς ειδικούς κάδους υποδοχής απορριµµάτων. Οι κάδοι αυτοί τοποθετούνται σύµφωνα µε πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Καθαριότητας και τις υποδείξεις της ειδικά εκπονούµενης µελέτης. Οι µόνοι αρµόδιοι για την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως ( µόνιµης ή προσωρινής ) των κάδων είναι η Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Καθαριότητας. Οι κάδοι αυτοί πρέπει να είναι πακτωµένοι σε κατάλληλο σηµείο του πεζοδροµίου τους, ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και να διευκολύνεται η αποκοµιδή του περιεχοµένου τους από τα συνεργεία του ήµου. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4

5 Ένας κάδος πρέπει να αντιστοιχεί σε όχι περισσότερες από τέσσερις οικογένειες, ενώ η διατήρηση της καθαριότητας τους και χωρίς υπόλοιπα απορριµµάτων είναι υποχρέωση των υπευθύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού απέναντι στη ηµόσια Υγεία και στους εργαζόµενους για την καθαριότητα. 3. Οι κατά το άρθρο 6 υπεύθυνοι, οφείλουν να µεριµνούν για την καθαριότητα των πεζοδροµίων που αντιστοιχούν στην κατοικία τους. 4. Στους µε συµµορφούµενους µε τις ανωτέρω διατάξεις ο ήµος επιβάλει πρόστιµα ως κατωτέρω ( πίνακας Α). ΠΙΝΑΚΑΣ Α-8 Α Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Απορρίµµατα χωρίς σάκους Τοποθέτηση σάκων απορριµµάτων εκτός κάδων ανά σάκο Τοποθέτηση σάκων απορριµµάτων στα έντρα ή όπου αλλού Απόρριψη σκουπιδιών σε ρέµα Απόρριψη απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους Απορρίµµατα σε ξένη ιδιοκτησία Φύλλα κλαδιά κλπ. εκτός σάκων ασυσκεύαστα επί πεζοδροµίου 18 ΕΥΡΩ 18 ΕΥΡΩ 360ΕΥΡΩ Άρθρο 8 Υποχρεώσεις για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίµµατα 1. Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από τον ήµο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την υπηρεσία καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται : Να καταβάλουν υπέρ του ήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής 4 ευρώ ανά ογκώδες αντικείµενο ή 8 ευρώ στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων ή όποιο ποσό αποφασίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Να µην βγάζουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο από πριν αλλά το πρωινό της ηµέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριµµατοφόρο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 72 ευρώ έως 720 ευρώ. 2. Ειδικότερα για τα καταστήµατα, γραφεία κλπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκοµιδή ( χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ. ) για να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους µε πίεση, περίδεση κλπ. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή του ήµου επιβάλλει πρόστιµο ύψους 72 ευρώ έως 720 ευρώ. 3. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών : Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστα ( χύµα ) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο 72 ευρώ. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους. Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Υπόλοιπα χώµατος και οικοδοµικών υλικών, αποµακρύνονται υποχρεωτικώς απ τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5

6 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη απορρίµµατα ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Εγκατάλειψη ογκωδών στο πεζοδρόµιο άνευ συνεννοήσεως ανά τ.µ. Απόρριψη ογκωδών στην ρεµατιά ανά τ.µ. Απόρριψη ογκωδών σε ξένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο Υπόλοιπα κηπουρικών εργασιών εκτός σάκων Κλαδέµατα που εξάγονται εκτός προγράµµατος και ειδοποίησης και αφήνονται στο πεζοδρόµιο Ακαθάριστα πεζοδρόµια ( άρθρο 7 παρ. 3 ) 720 ΕΥΡΩ Άρθρο 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων 1. Για τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 εδαφ. δ του παρόντος κανονισµού ( προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες ) υπεύθυνοι για την µεταφορά τους στους ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών ή τις χωµατερές είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος των εκτελούµενων εργασιών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τα υλικά αυτά σε ειδικούς κάδους ( κοντέινερς ) ή σάκους οικοδοµικού υλικού. Σε περίπτωση που τα υλικά αυτά παραµείνουν επί του πεζοδροµίου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ηµερών εκτός του κάδου, θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους που προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και επί πλέον επιβάλλεται προς αυτούς από το ήµο πρόστιµο. 2. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόµενα υλικά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως ξένα οικόπεδα, χείµαρρους, πάρκα, άλση, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά χώρους, δάση, κλπ. γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον, γι αυτό και απαγορεύονται. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 119 του Ν. 1892/1990 και άλλες προβλεπόµενες κυρώσεις, ο ήµος επιβάλλει στους υπευθύνους πρόστιµο. 3. Στους µη συµµορφούµενους µε τις ανωτέρω διατάξεις ο ήµος επιβάλλει πρόστιµα ως κατωτέρω : ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Εγκατάλειψη των απορριµµάτων ( άρθρο 3 παρ. 2 α,β,γ,ε) Εγκατάλειψη απόρριψη οικιακών υλικών εκτός σάκων Εγκατάλειψη απόρριψη οικιακών υλικών στο ρέµα Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε οικιακά υλικά άνευ αδείας ανά τ.µ. Απόρριψη οικοδοµικών υλικών σε ξένη ιδιοκτησία ανά τ.µ. Κατ επανάληψη απόρριψη οικοδοµικών υλικών σε µη επιτρεπόµενο χώρο ανά τ.µ. 720 ΕΥΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6

7 Άρθρο 10 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριµµάτων που δεν µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες ες του ήµου Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος κανονισµού συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6, οι οποίοι υποχρεούνται ως την ηµέρα της αποκοµιδής να τα κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων ή των κατοικιών τους και να µην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόµιο ή αλλού. εν επιτρέπεται η εναπόθεσή τους πουθενά εντός του προαστίου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 720 ευρώ µέχρι ευρώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 11 Υποχρεώσεις πεζών ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η απόρριψη στους πεζούς ή εποχούµενους καθ οδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και ελεύθερους γενικά χώρους του ήµου ( πλατείες, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ ) από περιπατητές, θαµώνες κλπ. Τα προαναφερόµενα αντικείµενα επιβάλλεται να ρίχνονται στα υπάρχοντα καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους απορριµµάτων. Όλοι οι κάτοικοι παρακαλούνται να σέβονται τη διάταξη αυτή. Σε όσους συλλαµβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται πρόστιµο 18 ευρώ. Ενώ όσοι προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισµό του ήµου, επιβάλλεται πρόστιµο από 180 ευρώ έως 720 ευρώ. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις υπευθύνων καταστηµάτων και περιπτέρων 1. Οι υπεύθυνοι καταστηµάτων και περιπτέρων οφείλουν να τοποθετούν σε κατάλληλα σηµεία του καταστήµατός τους δοχεία απορριµµάτων και να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. 2. Τα υλικά συσκευασίας που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους οφείλουν να τα συµπιέζουν και να τα τοποθετούν στους ειδικούς µπλε κάδους ανακύκλωσης. 3. Στους µη συµµορφούµενους µε τις ανωτέρω διατάξεις ο ήµος επιβάλλει πρόστιµα ως κατωτέρω: ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Για µη καθαρό περιβάλλοντα χώρο Για συσκευασίες εκτός ειδικών κάδων ανακύκλωσης Για συσκευασίες µη συµπιεσµένες Για παραβάσεις των άρθρων 13, 14, 15, 17, ΕΥΡΩ 180 ΕΥΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7

8 Άρθρο 13 Καθαριότητα δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν κατόπιν αδείας δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους ( καφενεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, εστιατόρια, είδη τροφίµων και συναφή ) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς καθαρούς µε ίδια µέσα και µε την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισµού τους από συνεργεία του ήµου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 180 ευρώ και σε περιπτώσεις επανάληψης 360 ευρώ. Άρθρο 14 Καθαριότητα αγορών Οι πωλητές και έµποροι των αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια του ήµου καθώς επίσης οι πλανόδιοι πωλητές κλπ. οφείλουν να διατηρούν καθαρό πάντοτε το γύρω τους χώρο και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους τους οποίους µεταφέρουν σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το ήµο ή σε ειδικούς υποδοχείς που ο ήµος έχει εγκαταστήσει. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επιβάλλεται πρόστιµο 180 ευρώ. Παραβίαση ωραρίου από µικροπωλητές σε Λαϊκή Αγορά τιµωρείται µε πρόστιµο 180 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Άρθρο 15 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών κλπ. µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον από το διασκορπισµό τους. Σε χορηγούµενη από το ήµο άδεια κατάληψης πεζοδροµίου ή κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή συσσώρευση των προαναφερόµενων υλικών, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα ( κάλυψη µε λαµαρίνες, πλαστικά φύλλα κλπ. ) που πρέπει να πάρει ο ενδιαφερόµενος ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος διασκορπισµού τους και ανάφλεξης. Αν από την πληµµελή εφαρµογή των προαναφερόµενων προστατευτικών µέτρων προκληθεί ρύπανση ή καταστροφή των κοινόχρηστων χώρων και του περιβάλλοντος γενικότερα, ο ήµος πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπει η νοµοθεσία, επιβάλλει στους υπεύθυνους και πρόστιµο από 180 ευρώ έως 720 ευρώ, ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης. Άρθρο 16 Καθαριότητα κοινόχρηστων ιδιωτικών χώρων Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, καταστηµάτων και επιχειρήσεων, στεγασµένοι και µη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε την φροντίδα των υπευθύνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8

9 του παρόντος κανονισµού και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµα και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για τη συλλογή και αποκοµιδή πευκοβελόνων και ξερών κλαδιών κλπ. που είναι δυνατόν ν αποτελούν εστίες πυρκαγιών. Για τη µη συµµόρφωση στην ανωτέρω διάταξη υπάρχουν από το Νόµο απορρέουσες ποινικές ευθύνες. Άρθρο 17 Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς οικοπέδων λαµβανοµένων υπ όψιν και των κινδύνων πυρκαγιάς ιδίως τους θερινούς µήνες οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα καθώς και τα πεζοδρόµιά τους, ακόµα και αν τα απορρίµµατα αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητά τους και αποψίλωση των εντός αυτών φυόµενων χόρτων και συναφών φυτών άνευ ειδοποιήσεως. Αν διαπιστωθεί από το ήµο ότι την 15 η Ιουνίου κάθε έτους το οικόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή µολύνσεως, ο ήµος δικαιούται να παρέµβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους, επιπροσθέτως δε επιβάλλει σ αυτούς και πρόστιµο ύψους 540 ευρώ. Άρθρο 18 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και µεταφορικά µέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους καλυµµένο απόλυτα µε µουσαµά. Τα απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του ήµου και τα έξοδα καταλογίζονται στους υπευθύνους, στους οποίους παράλληλα επιβάλλεται και πρόστιµο ύψους 72 ευρώ. Άρθρο 19 Εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κλπ. Όλα τα αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. στ του παρόντος κανονισµού, µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους, στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθµευσή τους, µακροχρόνια ή µη, θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου ε του Ν. 1080/80 ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού Καθαριότητα, περί εγκαταλείψεως ογκωδών σε κοινόχρηστο χώρο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9

10 Άρθρο 20 Οικοδοµικές εργασίες Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο, τους χώρους εργασιών και γενικά τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν κάθε φορά την καθαριότητα. Για λόγους καθαριότητας, δηµόσιας υγιεινής και ασφάλειας, οι υπεύθυνοι εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στην περιφέρεια του ήµου οφείλουν να συµµορφώνονται µε τον ισχύοντα κανονισµό εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών έργων, καθώς και µε τον παρόντα Κανονισµό Καθαριότητας. Σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, εκτός των ευθυνών που απορρέουν από την σχετική νοµοθεσία, ο ήµος επιβάλλει και τα πρόστιµα του άρθρου 9. Άρθρο 21 Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιµα που αναφέρονται στα πιο πάνω άρθρα του παρόντος κανονισµού καθαριότητας, διπλασιάζονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 22 Ισχύς του Κανονισµού Καθαριότητας Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση του, οπότε και παύει η ισχύς κάθε προγενέστερου Κανονισµού Καθαριότητας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο κανονισµός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδοµής ( νέες οικοδοµές, πρόσθετες επισκευές ) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του ήµου και κάθε εργασία οργανισµού κοινής ωφελείας. ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10

11 Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει : α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας, β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόµο µε τον αριθµό αδείας και την ηµεροµηνία εκδόσεώς της, γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου οδοστρώµατος, χορηγηµένη από τον ήµο. ΑΡΘΡΟ 3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του ήµου τα εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία σχέδια, θα πρέπει να προσκοµίζονται από τον ιδιοκτήτη κατασκευαστή, για να µπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. ΑΡΘΡΟ 4 Η µη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίµων, την κίνηση από τον ήµο διαδικασία διακοπής των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 5 Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει : α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα β) Να εφαρµόζονται από το ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου οδοστρώµατος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες ώστε ο ήµος να εισπράξει τα νόµιµα. Αν τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς προηγουµένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση άδειας, τότε πέρα από τα νόµιµα τέλη που θα εισπράξει ο ήµος για τη διαφήµιση, θα επιβληθεί και πρόστιµο, 360 ευρώ έως ευρώ. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. γ) Να προσκοµίσουν στο ήµο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγµα που θα χορηγεί ο ήµος αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Π και. ποσού 72 ευρώ ανά µ. µήκους προσόψεως, η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζηµιές στους δηµοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών ( π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο οδόστρωµα, ζηµιές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κλπ. ). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. ΑΡΘΡΟ 6 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγµένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των πεζών και οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου, πρέπει να εκγιβωτίζονται µε µέσα προστασίας ( µαδέρια, τσιµεντόλιθους κλπ. ) για την αποφυγή της διασποράς του από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα ( άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κλπ. ) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον του διηµέρου, θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόµενο πρόστιµο 180 ευρώ έως ευρώ. Επιπλέον αποµακρύνονται από τον ήµο και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη αποµάκρυνσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11

12 ΑΡΘΡΟ 7 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές αναπλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος. Η σήµανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 180 ευρώ έως ευρώ. ΑΡΘΡΟ 8 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας ( ΟΤΕ, ΕΗ, ΕΥ ΑΠ ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους περί εκτελέσεως ηµοσίων Έργων ( σηµάνσεις κλπ. ). Οι παραπάνω Οργανισµοί, υποχρεούνται όπως αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραηµέρου, να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγµατα στην πρότερή τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, και θα ζητείται άµεση επέµβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιο Οργανισµοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγµα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρµοζοµένων ανάλογα των αναφεροµένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 9 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεων των αναφεροµένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και 8 του παρόντος κανονισµού, επιβάλλεται πρόστιµο ( σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89 ) 180 ευρώ έως ευρώ εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση ( εγγυητική επιστολή ). Εγκρίνει την παρακάτω κανονιστική διάταξη : 1. Να µη µετακινούν τους κάδους από τις καθορισµένες θέσεις τους. 2. Να µην τοποθετούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεµάτος να τα τοποθετείτε στην ιδιοκτησία σας µια (1) ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. 3. Τα µεγάλα καταστήµατα υποχρεώνονται να προµηθευτούν συµπιεστές χαρτιών και απορριµµάτων. 4. Να µην εγκαταλείπουν κάθε µορφής ογκώδη αντικείµενα στα πεζοδρόµια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν µε την υπηρεσία καθαριότητας ( τηλ , ). 5. Καταστήµατα Γραφεία, να συµπιέζουν, να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια ξυλοκιβώτια στο κλείσιµο των καταστηµάτων ή µια (1) ώρα πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δηµότες. 6. Να µην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κλπ. 7. Να µην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώµατος ( και κοπροχώµατος ) σε οδούς και πεζοδρόµια. 8. Να µην εγκαταλείπουν ειδικά βιοµηχανικά βιοτεχνικά απορρίµµατα στα πεζοδρόµια. 9. Νοσοκοµεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα µη επικίνδυνα και µη τοξικά απορρίµµατα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12

13 10. Να µην ρυπαίνουν ( χώµατα, λάδια κλπ. ) και να µην εγκαταλείπουν µπάζα αδρανή υλικά από εκσκαφές κατεδαφίσεις κλπ. α) στα πεζοδρόµια και στους δρόµους, β) σε ακάλυπτους χώρους ( πάρκα, άλση, ρέµατα κλπ. ) και γ) στους κάδους απορριµµάτων του ήµου. 11. Να µην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα λύµατα επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια. 12. Οι δηµότες να βάζουν στα καλαθάκια τα µικρά άχρηστα αντικείµενά τους. 13. Να µην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας. 14. Να έχουν δοχεία απορριµµάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, καταστήµατα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό ( καφενεία, καφετέριες κλπ.) 15. Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και να µην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας. 16. Να µην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πληµµελώς εµπορεύµατα, οικοδοµικά υλικά κλπ. 17. Να µην ρυπαίνουν µε φέϊγ βολάν, αφίσες, σπρέι, ταµπλό, αεροπανώ κλπ. την πόλη. 18. Να µην ρυπαίνουν οι εταιρείες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό κλπ. 19. Να µην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριµµάτων από τη µεριά του δρόµου ώστε να εµποδίζεται η µεταφορά του κάδου για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 20. Να µεριµνούν για τον καθαρισµό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους ( παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ ). 21. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα. 22. Να µην εγκαταλείπουν τα απορρίµµατα κατά τη µεταφορά ξηρού φορτίου. 23. Να µην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόµους και στους κοινόχρηστους χώρους. 24. Να µην παρκάρουν σε ώρες και ηµέρες που ο ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριµένο δρόµο. 25. Να µη χρησιµοποιούν χωρίς την άδεια του ήµου, διαφηµιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόµιµη κατάληψη πεζοδροµίου οδοστρώµατος ( ύστερα από άδεια του ήµου ). 26. Κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήµανση ( φωτεινή τη νύχτα ) µε πινακίδες, ειδική ταινία κλπ. 27. Οργανισµοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες, υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά. 28. Να µη ρυπαίνουν και να µην καταστρέφουν µνηµεία, αγάλµατα, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πρασίνου κλπ. 29. εν επιτρέπεται η είσοδος ρύπανση κοινόχρηστων χώρων ( πάρκα, παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου κλπ ) από κατοικίδια ζώα. 30. Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Άρθρο 79 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N.3463/06) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας. Δήμου Ευρώτα

Κανονισμός Καθαριότητας. Δήμου Ευρώτα Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ευρώτα σκέψου πράσινα Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ευρώτα Ιωάννη Γρυπιώτη Η καθαριότητα αποτελεί τα ύψιστο αγαθό και πρωταρχικό καθήκον όλων των πολιτών. Ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Η καθαριότητα της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπώ το περιβάλλον γι αυτό προστατεύω συντηρώ ανακυκλώνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγαπώ το περιβάλλον γι αυτό προστατεύω συντηρώ ανακυκλώνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγαπώ το περιβάλλον γι αυτό προστατεύω συντηρώ ανακυκλώνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Φίλες και φίλοι, Όπως έχετε διαπιστώσει, το Ίλιον είναι µια όµορφη, νοικοκυρεµένη και καθαρή πόλη. Κατανοώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι κάτοικοι συμμετέχουμε!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι κάτοικοι συμμετέχουμε! ΣΥΜΜΑΧΙΑ για μια καθαρή πόλη Δήμος Βύρωνα Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι κάτοικοι συμμετέχουμε! Το να κάνουμε την πόλη μας κάθε μέρα πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη είναι για εμάς προτεραιότητα. Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 24η/2011.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Αποφάσεως 499/2011 Αριθ. Πρωτ. 51123/11-11-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24ης/2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. απόφασης 360/2003 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ)

Αρ. απόφασης 360/2003 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ) Kανονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. απόφασης 360/2003 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι επιχειρηματίες συμμετέχουμε!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι επιχειρηματίες συμμετέχουμε! ΣΥΜΜΑΧΙΑ για μια καθαρή πόλη Δήμος Βύρωνα Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι επιχειρηματίες συμμετέχουμε! Το να κάνουμε την πόλη μας κάθε μέρα πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη είναι για εμάς προτεραιότητα. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΣΕΠ. ΔΕΚ 6) με την εφαρμογή μικτών κλιμακίων ελέγχων. ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35/2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35/2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35/2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο Άρθρο 2: Ισχύς - Αρμόδιοι για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ *(Σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 87/2001 και 91/2012 αποφάσεις του Δ.Σ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη θέσπιση των απαιτούμενων ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5 ης /10-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 208/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 (Αριθµός πρακτικού 5/21.11.2011) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούµενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμός απόφασης 8/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 22/ 2016

Αριθµός Απόφασης 22/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ.9/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πύδνας-Κολινδρού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15/11/2011 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15/11/2011 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/10/2011 Συνεδρίαση 15 η της 15/11/211 Αρ. Απόφασης 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 20 Οκτωβρίου 2017.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 20 Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ " Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών της

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Από το πρακτικό της υπ αριθμ.2 ης ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται επικύρωση των πρακτικών των υπ αριθμ. 8, 9, 10 & 12 συνεδριάσεων του Δ.Σ. έτους 2012.

Γίνεται επικύρωση των πρακτικών των υπ αριθμ. 8, 9, 10 & 12 συνεδριάσεων του Δ.Σ. έτους 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. απόφασης : 175/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρακτικό της με αριθμό 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λυκόβρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα