Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1"

Transcript

1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο % Λύκειο % ΤΕΕ % % µη απόκρισης : 0.2% Τάξη Η τάξη που πηγαίνει ένας µαθητής είναι και δείγµα της ηλικίας του. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τάξη σχολείου Α Β Γ Γυµνάσιο 196 (9.63%) 344 (16.9%) 233 (11.45%) 773 Λύκειο 335 (16.46%) 368 (18.08%) 300 (14.74%) 1003 ΤΕΕ 75 (3.69%) 117 (5.75%) 67 (3.29%) (100%) µη απόκρισης : 0.34%

2 4 Φύλο : Αγόρι Κορίτσι Το 44.8% των µαθητών στο δείγµα είναι αγόρια ενώ τα κορίτσια είναι το 55.2% του συνόλου. Πιο συγκεκριµένα : ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μαθητής Μαθήτρια Γυµνάσιο 344 (44.62%) 427 (55.38%) 771 (100%) Λύκειο 435 (43.5%) 565 (56.5%) 1000 (100%) ΤΕΕ 129 (50.39%) 127 (49.61%) 256 (100%) µη απόκρισης : 0.73% Η αναλογία µαθητών και µαθητριών είναι η ίδια ανεξάρτητα του αν αναφερόµαστε σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου ή ΤΕΕ. Εθνικότητα : Το 96.1% των µαθητών δήλωσαν πως είναι Έλληνες. Αντίθετα, ένα ποσοστό µαθητών της τάξης του 3.9% στο δείγµα δεν έχουν ελληνική εθνικότητα. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Εθνικότητα Ελληνική Άλλη Γυµνάσιο 719 (93.26%) 52 (6.74%) 771 (100%) Λύκειο 976 (98.19%) 18 (1.81%) 994 (100%) ΤΕΕ 242 (96.8%) 8 (3.2%) 250 (100%) µη απόκρισης : 1.32%

3 5 Η κατανοµή Ελλήνων και ξένων µαθητών δεν είναι η ίδια σε Γυµνάσια και Λύκεια, όπως φαίνεται παραπάνω. Περισσότεροι είναι οι ξένοι µαθητές στα Γυµνάσια, στις µικρότερες δηλαδή τάξεις. Αυτό συµβαίνει είτε επειδή δε συνεχίζουν στις µεγαλύτερες τάξεις είτε επειδή τα αξιοσηµείωτα ποσοστά ξένων µαθητών είναι φαινόµενο που παρουσιάστηκε πρόσφατα στα ελληνικά σχολεία. Είναι αξιοπρόσεχτο πως το 1.1% των µαθητών αρνήθηκαν να δηλώσουν την εθνικότητά τους! Τόπος γέννησης : Τα δεδοµένα οµαδοποιήθηκαν όπως παρακάτω : ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Τόπος γέννησης Συχνότητα Αττική % Επαρχία % Άλλο % % µη απόκρισης : 1.4% Και πάλι το 1.4% των µαθητών δε δήλωσαν τον τόπο γέννησής τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Τόπος γέννησης Αττική Επαρχία Άλλος Γυµνάσιο 516 (36.39%) 185 (40.57%) 68 (50.37%) 769 Λύκειο 718 (50.63%) 224 (49.12%) 52 (38.52%) 994 ΤΕΕ 184 (12.98%) 47 (10.31%) 15 (11.11%) (100%) 456 (100%) 135 (100%) 2007 µη απόκρισης : 1.61% Οι µαθητές που έχουν γεννηθεί σε ξένη χώρα είναι πιθανότερο να πηγαίνουν στο Γυµνάσιο. Μια προφανής τέλος σχέση για κάθε µαθητή είναι αυτή της εθνικότητας και του τόπου γέννησής του :

4 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Τόπος γέννησης Εθνικότητα Αττική Επαρχία Άλλος Ελληνική 1410 (99.86%) (73.21%) 454 (99.34%) (23.57%) 62 (45.59%) (3.22%) Άλλη 2 (0.14%) 3 (0.66%) 74 (54.41%) 1926 (100%) 79 (100%) (2.53%) (3.8%) (93.67%) 1412 (100%) 457 (100%) 136 (100%) 2005 µη απόκρισης : 1.81% Είναι προφανές πως όσοι έχουν ξένη εθνικότητα σχεδόν σίγουρα έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι ξένοι µαθητές έχουν πρόσφατα έλθει στην Ελλάδα. Κατοικείς : Και µε τους 2 γονείς σου Με την µητέρα σου Με τον πατέρα σου Άλλο ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Ο µαθητής κατοικεί µε Συχνότητα τους δύο γονείς % τη µητέρα % τον πατέρα % κάποιον άλλον % % µη απόκρισης : 0.93% Πολλοί όµως είναι οι παράγοντες που σχετίζονται µε το µε ποιους συγκατοικεί ένας µαθητής:

5 7 ΙΑΓΡΑΜΜΑ τους δύο γονείς τη µητέρα τον πατέρα 12 κάποιον άλλο Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Ο µαθητής κατοικεί µε µη απόκρισης : 1.13% Οι προφανείς διαφορές αφορούν κυρίως τους µαθητές των ΤΕΕ, οι οποίοι έχουν µικρότερη πιθανότητα να ζουν και µε τους δύο γονείς και µεγαλύτερη να ζουν µόνο µε τη µητέρα σε σχέση µε τους υπόλοιπους µαθητές. Ένας µαθητής γενικά φαίνεται πως έχει ελάχιστη πιθανότητα να διαµένει µόνο µε τον πατέρα του. Αντίθετα, το φύλο δε φαίνεται να έχει σχέση µε το µε ποιους συγκατοικεί ο µαθητής : ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Ο/Η µαθητής/τρια Μαθητής Μαθήτρια κατοικεί µε τους δύο γονείς 805 (89.44%) 985 (88.18%) τη µητέρα 58 (6.44%) 92 (8.24%) τον πατέρα 12 (1.33%) 8 (0.72%) κάποιον άλλον 25 (2.78%) 32 (2.86%) 900 (100%) 1117 (100%) µη απόκρισης : 1.22%

6 8 Πόσα αδέρφια έχεις (ξεχωριστά αγόρια και κορίτσια) και τι ηλικία έχει το καθένα ; Αγόρια Κορίτσια Αριθµός Ηλικίες και άνω ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Αγόρια αδέλφια Συχνότητα Κανένα % Ένα % ύο % Τρία % Τέσσερα % % µη απόκρισης : 1.18% Εφόσον γνωρίζουµε το σύνολο από αγόρια αδέλφια, ο τρόπος µε τον οποίον αυτά κατανέµονται στις πέντε παραπάνω κατηγορίες ηλικιών (οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσµα ηλικιών και άρα δεν είναι τυχαίες) είναι µέσω του πολυωνυµικού µοντέλου. Στην πραγµατικότητα όµως το µέγεθος που θέλουµε να µοιράσουµε στις κατηγορίες, το οποίο θεωρείται µέγεθος του δείγµατος, είναι κι αυτό πραγµατοποίηση µιας τυχαίας µεταβλητής! Μόνο αν θεωρήσουµε δεδοµένο το µέγεθος αυτό µπορούµε να εκτιµήσουµε την πιθανότητα να βρίσκεται ένας αδελφός σε συγκεκριµένη ηλικιακή κατηγορία. Πιο συγκεκριµένα, σε σύνολο n=1402 αγοριών εφαρµόζεται το πολυωνυµικό µοντέλο (n=0*905+1*874+2*199+3*30+4*10=1402)

7 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Αγόρια αδέλφια Συχνότητα Πλήθος από αγόρια αδέλφια Εκτιµώµενη πιθανότητα µε το πολυωνυµικό µοντέλο Ηλικίας 0-5 Κανένα % 0*1876=0 Ένα % 1*70=70 ύο % 2*4=8 Τρία % 3*1=3 81/1402= % % µη απόκρισης : 4.46% Ηλικίας 6-11 Κανένα % 0*1702=0 Ένα % 1*245=245 ύο % 2*9=18 263/1402= % % µη απόκρισης : 4.21% Ηλικίας Κανένα % 0*1639=0 Ένα % 1*313=313 ύο % 2*9=18 Τρία % 3*1=3 334/1402= % % µη απόκρισης : 3.92% Ηλικίας Κανένα % 0*1719=0 Ένα % 1*224=224 ύο % 2*10=20 244/1402= % % µη απόκρισης : 4.36% Ηλικίας 19 και άνω Κανένα % 0*1579=0 Ένα % 1*313=313 ύο % 2*59=118 Τρία % 3*11=33 Τέσσερα % 4*1=4 468/1402= % % µη απόκρισης : 3.87%

8 10 Ας δούµε όµως τι συµβαίνει και µε τις αδελφές του κάθε µαθητή : ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Κορίτσια αδέλφια Συχνότητα Πλήθος από κορίτσια αδέλφια Κανένα % 0*948=0 Ένα % 1*867=867 ύο % 2*174=348 Τρία % 3*25=75 Τέσσερα % 4*7= % 1318 µη απόκρισης : 1.03% Όµοια µε πριν :

9 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Κορίτσια αδέλφια Συχνότητα Πλήθος από κορίτσια αδέλφια Εκτιµώµενη πιθανότητα µε το πολυωνυµικό µοντέλο Ηλικίας 0-5 Κανένα % 0*1878=0 Ένα % 1*72=72 ύο 2 0.1% 2*2=4 76/1318= % % µη απόκρισης : 4.41% Ηλικίας 6-11 Κανένα % 0*1709=0 Ένα % 1*238=238 ύο % 2*8=16 Τρία % 3*1=3 257/1318= % % µη απόκρισης : 4.21% Ηλικίας Κανένα % 0*1668=0 Ένα % 1*286=286 ύο % 2*12=24 310/1318= % % µη απόκρισης : 3.72% Ηλικίας Κανένα % 0*1700=0 Ένα % 1*245=245 ύο % 2*8=16 Τέσσερα % 4*1=4 265/1318= % % µη απόκρισης : 4.31% Ηλικίας 19 και άνω Κανένα % 0*1618=0 Ένα % 1*297=297 ύο % 2*43=86 Τρία % 3*7=21 Τέσσερα 2 0.1% 4*2=8 412/ % % µη απόκρισης : 3.67% Οι πιθανότητες για αγόρια και για κορίτσια αδέλφια να έχουν συγκεκριµένη ηλικία δεν αθροίζουν στη µονάδα λόγω των ελλειπουσών παρατηρήσεων.

10 12 Κι ενώ οριακά η εθνικότητα ενός µαθητή δε φαίνεται να έχει σχέση µε το συνολικό αριθµό από αδέλφια που έχει αυτός, δε συµβαίνει το ίδιο και µε τον τόπο γέννησης : ΙΑΓΡΑΜΜΑ Τόπος γέννησης 19 Αττική Επαρχία Άλλος Κανένα ύο Τέσσερα Ένα Τρία Τουλάχιστον πέντε Πλήθος από αδέλφια µη απόκρισης : 2.45% Γενικά, οι οικογένειες στην επαρχία δείχνουν να έχουν τα περισσότερα παιδιά. Οι µαθητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό φαίνεται πως έχουν περισσότερα αδέλφια απ ότι οι Έλληνες συµµαθητές τους στην Αττική. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για µια οικογένεια είναι πως συχνά το πλήθος παιδιών σ αυτήν έχει άµεση σχέση µε το κατά πόσο τα παιδιά κατοικούν µε τους γονείς τους ή όχι :

11 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Ο µαθητής κατοικεί µε Πλήθος από αδέλφια τους δύο γονείς τη µητέρα τον πατέρα Κάποιον άλλον Κανένα 136 (77.71%) 33 (18.86%) 2 (1.14%) 4 (2.29%) 175 (100%) Ένα 1101 (90.25%) 84 (6.89%) 9 (0.74%) 26 (2.13%) 1220 (100%) ύο 390 (91.98%) 18 (4.25%) 5 (1.18%) 11 (2.59%) 424 (100%) Τρία 109 (85.16%) 8 (6.25%) 3 (2.34%) 8 (6.25%) 128 (100%) Τέσσερα 36 (83.72%) 2 (4.65%) 0 5 (11.63%) 43 (100%) Τουλάχιστον πέντε 9 (64.29%) 1 (7.14%) 1 (7.14%) 3 (21.43%) 14 (100%) µη απόκρισης : 1.86% ΙΑΓΡΑΜΜΑ τους δύο γονείς τον πατέρα τη µητέρα κάποιον άλλο Πλήθος από αδέλφια Κανένα Ένα ύο Τρία Τέσσερα Τουλάχιστον πέντε Ο µαθητής κατοικεί µε

12 14 Φαίνεται πως όταν το παιδί στην οικογένεια είναι µόνο ένα, αν αυτό δε ζει µε τους δύο γονείς του, τότε έχει εξαιρετικά µεγάλη πιθανότητα να ζει µε τη µητέρα του µόνο. Αντίθετα, όταν τα παιδιά είναι πάρα πολλά τότε αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό όσων ζουν χωρίς κανέναν απ τους δύο γονείς τους. Αυτό τέλος που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι πως το σχολείο που πάει ένας µαθητής (Γυµνάσιο ή Λύκειο ή ΤΕΕ) σχετίζεται µε το πλήθος από αδέλφια που αυτός έχει : ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Το πλήθος από αδέλφια ενός µαθητή δεδοµένης της τάξης που πηγαίνει. Α Γυµνασίου Β Γυµνασίου Γ Γυµνασίου 60% 60% 59% 66% 40% 20% 11% 17% 9% 2% 1% 10% 22% 6% 2% 1% 8% 21% 3% 3% 0% 0% Α Λυκείου Β Λυκείου Γ Λυκείου 60% 60% 61% 64% 40% 20% 0% 23% 23% 19% 9% 8% 8% 5% 8% 6% 1% 2% 0% 2% 1% Πρώτη τάξη ΤΕΕ εύτερη τάξη ΤΕΕ Τρίτη τάξη ΤΕΕ 60% 58% 53% 59% 40% 20% 11% 23% 5% 3% 10% 26% 3% 6% 3% 5% 14% 18% 2% 3% 0% Κανένα ύο Τέσσερα Κανένα ύο Τέσσερα Κανένα ύο Τέσσερα Ένα Τρία Τουλάχιστον πέντε Ένα Τρία Τουλάχιστον πέντε Ένα Τρία Τουλάχιστον πέντε µη απόκρισης : 1.52%

13 15 Έχεις αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις ; Ναι Όχι ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Ο µαθητής έχει Συχνότητα αποφασίσει κατεύθυνση Όχι % Ναι % % µη απόκρισης : 4.5% εν είναι δυνατόν να περιµένουµε πως οι µαθητές όλων των ηλικιών αποφασίζουν µε τον ίδιο τρόπο για το µέλλον τους. Οι διαφορές φαίνονται παρακάτω : ΠΙΝΑΚΑΣ 16 Ο µαθητής έχει αποφασίσει κατεύθυνση Όχι Ναι Α Γυµνασίου 128 (71.51%) 51 (28.49%) 179 (100%) Β Γυµνασίου 189 (56.93%) 143 (43.07%) 332 (100%) Γ Γυµνασίου 73 (32.3%) 153 (67.7%) 226 (100%) Α Λυκείου 54 (16.27%) 278 (83.73%) 332 (100%) Β Λυκείου 3 (0.82%) 364 (99.18%) 367 (100%) Γ Λυκείου 3 (1.02%) 292 (98.98%) 295 (100%) Πρώτη τάξη ΤΕΕ 2 (3.33%) 58 (96.67%) 60 (100%) εύτερη τάξη ΤΕΕ 11 (11.58%) 84 (88.42%) 95 (100%) Τρίτη τάξη ΤΕΕ 1 (2.08%) 47 (97.92%) 48 (100%) µη απόκρισης : 5.29% Όσο πλησιάζει ο καιρός για τον µαθητή να επιλέξει κατεύθυνση τόσο πιο αποφασισµένος γίνεται. Αυτό φαίνεται πιο παραστατικά παρακάτω :

14 16 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Όχι 7 Ναι Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Ο µαθητής έχει αποφασίσει κατεύθυνση µη απόκρισης : 5.19% Η επιλογή της κατεύθυνσης από κάθε µαθητή φαίνεται πως έχει να κάνει και µε την εθνικότητά του. Οι Έλληνες µαθητές αποφασίζουν πιο εύκολα από τους ξένους για τις µελλοντικές σπουδές τους : ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Ο µαθητής έχει αποφασίσει κατεύθυνση Εθνικότητα Όχι Ναι Ελληνική 435 (23.45%) 1420 (76.55%) 1855 (100%) Άλλη 30 (45.45%) 36 (54.55%) 66 (100%) µη απόκρισης : 5.92%

15 17 Και ο τόπος γέννησης όµως, που συχνά είναι και ο τόπος διαµονής, επηρεάζει την αποφασιστικότητα ενός µαθητή, ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 18 Ο µαθητής έχει αποφασίσει κατεύθυνση Τόπος γέννησης Όχι Ναι Αττική 287 (21.37%) 1056 (78.63%) 1343 (100%) Επαρχία 131 (29.24%) 317 (70.76%) 448 (100%) Άλλος 46 (37.1%) 78 (62.9%) 124 (100%) µη απόκρισης : 6.22% Οι µαθητές στην Αττική φαίνονται να ναι πιο σίγουροι για το µέλλον τους. Αν ΝΑΙ, ποια ; Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο Οι προτιµήσεις των µαθητών έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 19 Κατεύθυνση Συχνότητα Θεωρητική % Θετική % Τεχνολογική % Άλλο % % µη απόκρισης : 27.77% Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό όσων δεν απάντησαν οφείλεται στο ότι σ αυτούς συµπεριλαµβάνονται και όσοι δεν έχουν αποφασίσει ακόµα κατεύθυνση.

16 18 Σε έλεγχο ισοκατανοµής X 2 των τριών µόνο κατευθύνσεων φάνηκε πως οι µαθητές δεν κινούνται αδιάφορα προς τις τρεις κατευθύνσεις, δηλαδή τα ποσοστά προτίµησης δεν µπορούν να θεωρούνται ίσα. Στην πραγµατικότητα, το ποσοστό προτίµησης για τη Θετική κατεύθυνση είναι που είναι µικρότερο και κάνει τη διαφορά ενώ τα ποσοστά προτίµησης για τη Θεωρητική και την Τεχνολογική κατεύθυνση µπορούν να θεωρούνται ίσα. Οι προτιµήσεις για τις κατευθύνσεις αλλάζουν βέβαια, ανάλογα µε τα διάφορα χαρακτηριστικά του µαθητή : ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 100% Η κατεύθυνση που επιλέγει ο µαθητής δεδοµένης της τάξης που πηγαίνει. Α Γυµνασίου Β Γυµνασίου Γ Γυµνασίου 75% 50% 25% 22% 15% 26% 37% 19% 28% 28% 25% 27% 33% 26% 13% 0% 100% Α Λυκείου Β Λυκείου Γ Λυκείου 75% 50% 25% 0% 100% 75% 45% 40% 26% 34% 35% 35% 35% 30% 19% 1% 0% 1% Πρώτη τάξη ΤΕΕ εύτερη τάξη ΤΕΕ Τρίτη τάξη ΤΕΕ 82% 92% 98% 50% 25% 0% 2% 16% Θεωρητική Τεχνολογική Θετική Άλλο 8% Θεωρητική Τεχνολογική Θετική Άλλο 2% Θεωρητική Τεχνολογική Θετική Άλλο µη απόκρισης : 27.86%

17 19 Οι εξαιρετικά µεγάλες διαφορές παρατηρούνται στα ΤΕΕ, όπου οι µαθητές ψάχνουν για κάτι διαφορετικό από τις τρεις κατευθύνσεις. Και τ αγόρια όµως σε σχέση µε τα κορίτσια φαίνεται πως έχουν διαφορετικές προτιµήσεις που εκδηλώνονται µέσα από την κατάλληλη επιλογή κατεύθυνσης : ΙΑΓΡΑΜΜΑ Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο 14 Φύλο Αγόρι Κορίτσι Κατεύθυνση µη απόκρισης : 28.11% Τα κορίτσια προτιµούν γενικά τη Θεωρητική κατεύθυνση ενώ τα αγόρια την Τεχνολογική κατεύθυνση. Τόσο µαθητές όσο και µαθήτριες προτιµούν τη Θετική κατεύθυνση. Με ένα σχετικά µικρό δείγµα από ξένους µαθητές µπορούµε να δούµε και τις διαφορές στις προτιµήσεις τους σε σχέση µε τους Έλληνες :

18 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 20 Εθνικότητα Κατεύθυνση Ελληνική Άλλη Θεωρητική 408 (28.69%) 6 (16.22%) 414 Θετική 322 (22.64%) 13 (35.14%) 335 Τεχνολογική 453 (31.86%) 7 (18.92%) 460 Άλλο 239 (16.81%) 11 (29.73%) (100%) 37 (100%) 1459 µη απόκρισης : 28.55% Σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή φαίνεται πως είναι και ο τόπος γέννησης : ΠΙΝΑΚΑΣ 21 Τόπος γέννησης Κατεύθυνση Αττική Επαρχία Άλλος Θεωρητική 298 (28.19%) 102 (32.08%) 18 (23.08%) 418 Θετική 227 (21.48%) 88 (27.67%) 19 (24.36%) 334 Τεχνολογική 357 (33.77%) 76 (23.9%) 22 (28.21%) 455 Άλλο 175 (16.56%) 52 (16.35%) 19 (24.36%) (100%) 318 (100%) 78 (100%) 1453 µη απόκρισης : 28.84% Μεγάλη επίδραση έχει και το οικογενειακό περιβάλλον ειδικά όταν ο µαθητής δεν κατοικεί µε κανέναν απ τους δύο γονείς του, είναι πιθανότατο να µην προτιµά καµία από τις τρεις βασικές κατευθύνσεις :

19 21 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο µαθητής κατοικεί µε τους δύο γονείς Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο µε τη µητέρα µε τον πατέρα µε κάποιον άλλο Κατεύθυνση µη απόκρισης : 28.21% Ο περσινός βαθµός προαγωγής σου ήταν : Α για τους µαθητές της πρώτης τάξης του γυµνασίου Μέχρι 6 Β για τους µαθητές των υπολοίπων τάξεων Μέχρι 12

20 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 22 Περσινός βαθµός Συχνότητα προαγωγής από το ηµοτικό % % % % Μέχρι % % µη απόκρισης : 90.55% Αγόρια και κορίτσια, Έλληνες και ξένοι µαθητές απέδωσαν στο ηµοτικό όπως φαίνεται παραπάνω. Ο τόπος γέννησης όµως, που σχετίζεται µε τον τόπο διαµονής, φαίνεται πως επηρεάζει τα παραπάνω αποτελέσµατα : ΠΙΝΑΚΑΣ 23 Περσινός βαθµός προαγωγής από το ηµοτικό Τόπος γέννησης Αττική Επαρχία Άλλος (63.33%) 26 (53.06%) 7 (29.17%) (28.33%) 14 (28.57%) 10 (41.67%) (6.67%) 5 (10.2%) 5 (20.83%) (1.67%) 3 (6.12%) 2 (8.33%) 7 Μέχρι (2.04%) (100%) 49 (100%) 24 (100%) 193 µη απόκρισης : 90.55% Οι βαθµοί στην επαρχία φαίνονται χειρότεροι από τους αντίστοιχους στην Αττική. Και οι ξένοι µαθητές όµως φαίνονται πως αποδίδουν χειρότερα.

21 23 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 100% Ο βαθµός προαγωγής από το ηµοτικό των µαθητών της Α Γυµνασίου δεδοµένου του πλήθους από αδέλφια που έχουν. Κανένα Ένα ύο 75% 67% 58% 62% 50% 25% 24% 10% 30% 8% 4% 18% 15% 6% 0% Τρία Τέσσερα Τουλάχιστον πέντε 100% 100% 75% 56% 50% 50% 39% 25% 25% 25% 6% 0% Μέχρι Μέχρι Μέχρι 6 µη απόκρισης : 90.55% Όσο περισσότερα είναι τ αδέλφια τόσο µικρότερος τείνει να είναι ο βαθµός Απολυτηρίου από το ηµοτικό. Για να δούµε τι συµβαίνει και µε τις υπόλοιπες τάξεις και τα µεγαλύτερα παιδιά :

22 24 ΠΙΝΑΚΑΣ 24 Περσινός βαθµός προαγωγής Τάξη (18,20] (15,18] (12,15] Μέχρι 12 σχολείου Β Γυµνασίου 74 (22.63%) 132 (40.4%) 91 (27.83%) 30 (9.17%) 327 (100%) Γ Γυµνασίου 66 (29.07%) 92 (40.53%) 54 (23.79%) 15 (6.61%) 227 (100%) Α Λυκείου 91 (28.44%) 150 (46.88%) 70 (21.88%) 9 (2.81%) 320 (100%) Β Λυκείου 53 (15.06%) 152 (43.18%) 119 (33.81%) 28 (7.95%) 352 (100%) Γ Λυκείου 31 (10.88%) 79 (27.72%) 97 (34.04%) 78 (27.37%) 285 (100%) Πρώτη ΤΕΕ 2 (3.03%) 7 (10.61%) 38 (57.58%) 19 (28.79%) 66 (100%) εύτερη ΤΕΕ 7 (7.22%) 39 (40.21%) 45 (46.39%) 6 (6.19%) 97 (100%) Τρίτη ΤΕΕ 5 (8.93%) 26 (46.43%) 23 (41.07%) 2 (3.57%) 56 (100%) µη απόκρισης : 15.28% Όσο περνά ο καιρός η βαθµολογία γίνεται όλο και πιο χαµηλή. Επίσης, οι µαθητές των ΤΕΕ αποδίδουν χειρότερα από εκείνους των Ενιαίων Λυκείων. Φαίνεται πως το φύλο ενώ δεν επηρεάζει την απόδοση στο ηµοτικό έχει άµεση σχέση µε τη γενική βαθµολογία στις µεγαλύτερες τάξεις. Οι µαθήτριες είναι πιο µελετηρές από τους µαθητές και αποδίδουν καλύτερα :

23 25 ΙΑΓΡΑΜΜΑ (18,20] (15,18] (12,15] 14 8 Μέχρι 12 Φύλο Αγόρι Κορίτσι Περσινός βαθµός προαγωγής από τάξη Γυµνασίου ή Λυκείου µη απόκρισης : 15.38% ΠΙΝΑΚΑΣ 25 Περσινός βαθµός προαγωγής από τάξη Γυµνασίου ή Λυκείου Εθνικότητα Ελληνική Άλλη (18,20] 320 (19.18%) 8 (15.38%) 328 (15,18] 661 (39.63%) 13 (25%) 674 (12,15] 506 (30.34%) 26 (50%) 532 Μέχρι (10.85%) 5 (9.62%) (100%) 52 (100%) 1720 µη απόκρισης : 15.77% Οι ξένοι µαθητές και στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο αποδίδουν χειρότερα από τους Έλληνες.

24 26 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 40% 30% 20% 10% Ο περσινός βαθµός προαγωγής του µαθητή δεδοµένου του πλήθους από αδέλφια που έχει. 43% 21% Κανένα Ένα ύο 28% 8% 21% 40% 29% 10% 17% 39% 33% 12% 40% Τρία Τέσσερα Τουλάχιστον πέντε 45% 39% 45% 36% 30% 20% 10% 12% 26% 17% 12% 27% 21% 9% 9% (18,20] (12,15] (15,18] Μέχρι 12 (18,20] (12,15] (15,18] Μέχρι 12 (18,20] (12,15] (15,18] Μέχρι 12 µη απόκρισης : 15.96% Τα πολλά αδέλφια φαίνεται πως έχουν κακή επίδραση στην απόδοση του κάθε µαθητή.

25 27 Ο περσινός τελικός βαθµός σου στα µαθηµατικά ήταν : Α για τους µαθητές της πρώτης τάξης του γυµνασίου Μέχρι 6 Β για τους µαθητές των υπολοίπων τάξεων Μέχρι 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 26 Περσινός βαθµός στα Συχνότητα Μαθηµατικά στη Έκτη ηµοτικού % % % % % µη απόκρισης : 90.99% Η παραπάνω κατανοµή δε φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε τα διάφορα χαρακτηριστικά των µαθητών. Ο βαθµός όµως στα Μαθηµατικά παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του γενικού βαθµού προαγωγής από το ηµοτικό : 100 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Βαθµός Μαθηµατικά Μέχρι Περσινός βαθµός προαγωγής από το ηµοτικό µη απόκρισης : 90.99%

26 28 Στο ηµοτικό, η επίδραση των Μαθηµατικών στη γενική βαθµολογία είναι πολύ σηµαντική, αφού ο βαθµός στα Μαθηµατικά πιθανότατα είναι και ο γενικός βαθµός. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman για τις δύο παραπάνω µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικός και ίσος µε Ας δούµε τι συµβαίνει µε τις υπόλοιπες τάξεις : ΠΙΝΑΚΑΣ 27 Περσινός βαθµός στα Μαθηµατ. Τάξη (18,20] (15,18] (12,15] Μέχρι 12 σχολείου Β Γυµνασίου 90 (28.48%) 104 (32.91%) 81 (25.63%) 41 (12.97%) 316 (100%) Γ Γυµνασίου 66 (29.33%) 69 (30.67%) 66 (29.33%) 24 (10.67%) 225 (100%) Α Λυκείου 101 (31.56%) 114 (35.63%) 84 (26.25%) 21 (6.56%) 320 (100%) Β Λυκείου 72 (20.11%) 124 (34.64%) 115 (32.12%) 47 (13.13%) 358 (100%) Γ Λυκείου 48 (16.55%) 66 (22.76%) 110 (37.93%) 66 (22.76%) 290 (100%) Πρώτη ΤΕΕ 4 (6.15%) 6 (9.23%) 25 (38.46%) 30 (46.15%) 65 (100%) εύτερη ΤΕΕ 16 (14.81%) 35 (32.41%) 39 (36.11%) 18 (16.67%) 108 (100%) Τρίτη ΤΕΕ 7 (11.67%) 22 (36.67%) 15 (25%) 16 (26.67%) 60 (100%) µη απόκρισης : 14.69% Για να δούµε λοιπόν πόσο επιδρά ο βαθµός στα Μαθηµατικά στο συνολικό βαθµό. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman βρέθηκε ίσος µε και στατιστικά σηµαντικός.

27 29 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 Ο περσινός βαθµός απολυτηρίου δεδοµένου του βαθµού Μαθηµατικά και του σχολείου. (18,20] Γυµνάσιο (15,18] Γυµνάσιο (12,15] Γυµνάσιο Μέχρι 12 Γυµνάσιο 75% 72% 73% 60% 50% 43% 51% 35% 27% 25% 15% 12% 1% 1% 1% 1% 4% 2% 5% 0% (18,20] Λύκειο (15,18] Λύκειο (12,15] Λύκειο Μέχρι 12 Λύκειο 75% 58% 66% 54% 50% 38% 44% 47% 29% 25% 15% 18% 16% 10% 4% 1% 1% 0% (18,20] ΤΕΕ (15,18] ΤΕΕ (12,15] ΤΕΕ Μέχρι 12 ΤΕΕ 75% 64% 66% 62% 64% 50% 32% 33% 23% 26% 25% 9% 5% 5% 5% 4% 3% 0% (18,20] (12,15] (18,20] (12,15] (18,20] (12,15] (18,20] (12,15] (15,18] Μέχρι 12 (15,18] Μέχρι 12 (15,18] Μέχρι 12 (15,18] Μέχρι 12 µη απόκρισης : 17.04% Η επίδραση των Μαθηµατικών είναι και πάλι σηµαντικότατη. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε να δούµε την επίδραση των Μαθηµατικών στην επιλογή κατεύθυνσης. Όταν ο µαθητής είναι άριστος στα Μαθηµατικά οδηγείται στη Θετική κατεύθυνση. Αντίθετα, ένας κακός µαθητής στα Μαθηµατικά επιλέγει πιθανότατα τη Θεωρητική κατεύθυνση :

28 30 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο Βαθµός Μαθηµατικά (18,20] (15,18] (12,15] Μέχρι 12 Κατεύθυνση µη απόκρισης : 33.25% Ο βαθµός σου στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των µαθηµατικών, στην προηγούµενη τάξη, ήταν σε σχέση µε τον αντίστοιχο προφορικό µέσο όρο : Γραπτή επίδοση µεγαλύτερη του προφορικού µέσου όρου Γραπτή επίδοση µικρότερη του προφορικού µέσου όρου Γραπτή επίδοση ίση µε τον προφορικό µέσο όρο ΠΙΝΑΚΑΣ 28 Γραπτή σε σχέση µε Συχνότητα προφορική επίδοση στα Μαθηµατικά Μεγαλύτερη % Μικρότερη % Ίση % % µη απόκρισης : 17.24%

29 31 Παρατηρούµε ότι πιο δύσκολο είναι για έναν µαθητή να γράψει καλά παρά να συµµετέχει προφορικά µες στην τάξη. Η σχέση όµως προφορικής και γραπτής επίδοσης αλλάζει µε το πέρασµα του χρόνου : ΠΙΝΑΚΑΣ 29 Γραπτή σε Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ σχέση µε προφορική επίδοση στα Μαθηµατικά Μεγαλύτερη 251 (45.64%) 288 (30.8%) 86 (42.57%) 625 Μικρότερη 281 (51.09%) 628 (67.17%) 114 (56.44%) 1023 Ίση 18 (3.27%) 19 (2.03%) 2 (0.99%) (100%) 935 (100%) 202 (100%) 1687 µη απόκρισης : 17.38% Ιδιαίτερα ενδιαφέρων είναι ο παρακάτω πίνακας : ΠΙΝΑΚΑΣ 30 Γραπτή σε σχέση µε προφορική επίδοση στα Μαθηµατικά Ο µαθητής έχει αποφασίσει κατεύθυνση Όχι Μεγαλύτερη 136 (22.9%) 458 (77.1%) 594 (100%) Μικρότερη 170 (17.14%) 822 (82.86%) 992 (100%) Ίση 16 (40%) 24 (60%) 40 (100%) µη απόκρισης : 20.37% Ναι εδοµένης όµως τη σχέσης προφορικού και γραπτού µέσου όρου στα Μαθηµατικά, ποιες είναι οι προτιµώµενες κατευθύνσεις ;

30 32 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Επιδόσεις Μαθηµατικά Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο Μεγαλύτερη γραπτή από προφορική Μικρότερη γραπτή από προφορική Ίση γραπτή µε προφορική Κατεύθυνση µη απόκρισης : 36.14% ΙΑΓΡΑΜΜΑ Επιδόσεις Μαθηµατικά (18,20] (15,18] (12,15] Μέχρι 12 Μεγαλύτερη γραπτή από προφορική Μικρότερη γραπτή από προφορική Ίση γραπτή µε προφορική Περσινός βαθµός στα Μαθηµατικά τάξης Γυµνασίου ή Λυκείου µη απόκρισης : 22.62%

31 33 Είναι ξεκάθαρο πως µικρή γραπτή επίδοση στα Μαθηµατικά σηµαίνει µάλλον πως ο µαθητής δεν τα καταφέρνει τόσο καλά σ αυτό το µάθηµα. Επίπεδο Μόρφωσης Μητέρας Πατέρα Αναλφάβητος εν τελείωσε ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Απολυτήριο Κατώτερης Τεχν.-Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 3τάξιου Γυµνασίου Απολυτήριο Μέσης Τεχν.-Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 6τάξιου Γυµνασίου/Λυκείου Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.-Επαγγελ. Σχολής Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Φοίτηση σε Πανεπιστήµιο Πανεπιστηµιακό πτυχίο ιδακτορικό ή άλλες Μεταπτυχιακές σπουδές ε γνωρίζω/ εν απαντώ ( Γ/ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 31 Μορφωση µητέρας Συχνότητα Αναλφάβητος % εν τελείωσε ηµοτικό % Απολυτήριο ηµοτικού % Απολυτήριο Κατώτερης % Τεχν.-Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 3τάξιου % Γυµνασίου Απολυτήριο Μέσης Τεχν % Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 6τάξιου % Γυµνασίου/Λυκείου Πτυχίο Ανώτερης Τεχν % Επαγγελ. Σχολής Πτυχίο Ανώτερης Σχολής 102 5% Φοίτηση σε Πανεπιστήµιο % Πανεπιστηµιακό πτυχίο % ιδακτορικό ή άλλες % Μεταπτυχιακές σπουδές ε γνωρίζω/ εν απαντώ % ( µη απόκρισης) %

32 34 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 60% Το σχολείο του µαθητή δεδοµένης της µόρφωσης της µητέρας του. Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 40% 20% 0% 60% 25% 33% 42% 34% 42% 24% 36% 46% 18% 34% 50% 16% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 40% 20% 0% 60% 9% 8% 38% 47% 15% 43% 48% 37% 55% 39% 46% 15% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 40% 20% 0% 60% 32% 64% 4% 35% 54% Γ/ Α 11% 43% 53% 4% 24% 65% 12% 40% 20% 48% 33% 19% 0% Γυµνάσιο ΤΕΕ Λύκειο µη απόκρισης : 9.45% Παρατηρούµε ότι όσο πιο χαµηλό είναι το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας του µαθητή, τόσο πιο πιθανό είναι αυτός να έχει προτιµήσει το ΤΕΕ.

33 35 ΠΙΝΑΚΑΣ 32 Εθνικότητα Μόρφωση µητέρας Ελληνική Άλλη Αναλφάβητος 10 (0.52%) 2 (2.53%) εν τελείωσε ηµοτικό 105 (5.41%) 2 (2.53%) Απολυτήριο ηµοτικού 352 (18.14%) 7 (8.86%) Απολυτήριο Κατώτερης 31 (1.6%) 1 (1.27%) Τεχν.-Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 3 τάξιου 249 (12.84%) 7 (8.86%) Γυµνασίου Απολυτήριο Μέσης Τεχν.- 42 (2.16%) 2 (2.53%) Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 6τάξιου 601 (30.98%) 20 (25.32%) Γυµνασίου/Λυκείου Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.- 69 (3.56%) 5 (6.33%) Επαγγελ. Σχολής Πτυχίο Ανώτερης Σχολής 99 (5.1%) 3 (3.8%) Φοίτηση σε Πανεπιστήµιο 43 (2.22%) 9 (11.39%) Πανεπιστηµιακό πτυχίο 150 (7.73%) 11 (13.92%) ιδακτορικό ή άλλες 15 (0.77%) 2 (2.53%) Μεταπτυχιακές σπουδές ε γνωρίζω/ εν απαντώ 174 (8.97%) 8 (10.13%) 1940 (100%) 79 (100%) µη απόκρισης : 10.04% Θα λέγαµε πως οι διαφορές είναι παράξενες. Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ξένων αναλφάβητων µητέρων αλλά και µεγαλύτερο το ποσοστό όσων έχουν προχωρήσει σε Μεταπτυχιακά και ιδακτορικό! Ίσως πρόκειται για χώρες στις οποίες ένα τέτοιο προσόν αποκτάται πιο εύκολα απ ότι στην Ελλάδα. Και το ποσοστό µη απόκρισης για τους ξένους µαθητές όµως είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε των Ελλήνων.

34 36 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Τόπος γέννησης 10 0 Γ/ Α Μεταπτ.- ιδακτ. Πανεπ. πτυχίο Φοίτηση σε Πανεπ. Ανώτερη Σχολή Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Γυµνασίου Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο ηµοτικού Όχι όλο το ηµοτικό Αναλφάβητος Αττική Επαρχία Άλλος Μόρφωση µητέρας µη απόκρισης : 10.19% Όπως διαφαίνεται παραπάνω, ανάλογα µε το που έχει γεννηθεί ένας µαθητής, η µητέρα του, η οποία πιθανότατα ζει εκεί, έχει διαφορετικό επίπεδο µόρφωσης. Οι µητέρες στην επαρχία φαίνεται πως συνήθως έχουν χαµηλότερο επίπεδο µόρφωσης από τις υπόλοιπες. Ενδιαφέρον επίσης έχει να δούµε πώς το επίπεδο µόρφωσης µίας µητέρας ενός µαθητή επηρεάζει το µε ποιους συζεί ο µαθητής.

35 τους δύο γονείς τη µητέρα τον πατέρα κάποιον άλλο 37 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 Οι άνθρωποι µε τους οποίους συγκατοικεί ο µαθητής δεδοµένης της µόρφωσης της µητέρας του. Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 67% 88% 89% 88% 75% 50% 33% 25% 7% 5% 7% 0% 4% 0% 6% 3% 3% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 90% 91% 90% 92% 75% 50% 25% 0% 75% 7% 5% 5% 7% 7% 1% 2% 1% 2% 1% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 88% 94% 90% 82% 50% 25% 0% 75% 12% Γ/ Α 83% 2% 2% 2% 8% 1% 1% 18% 50% 25% 0% 9% 3% 5% Ο µαθητής κατοικεί µε µη απόκρισης : 9.75% Είναι χαρακτηριστικό πως όταν η µητέρα είναι αναλφάβητος τότε ο µαθητής δεν µπορεί να µένει µόνο µαζί της. Αντίθετα, όταν είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών ή άλλων ανώτερων διπλωµάτων, αν ο µαθητής δε µένει και µε τους δύο γονείς µένει σίγουρα µαζί της.

36 38 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 Η κατεύθυνση επιλογής του µαθητή δεδοµένης της µόρφωσης της µητέρας του. Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 30% 33% 23% 21% 30% 25% 42% 60% 33% 21% 31% 10% 13% 16% 13% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 19% 42% 24% 15% 12% 22% 28% 29% 16% 33% 34% 26% 23% 23% 32% 23% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 6% 15% 31% 40% 26% 20% 3% 14% 21% 32% 14% 36% Γ/ Α 23% 39% 44% 36% 30% 28% 24% 18% Κατεύθυνση Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο µη απόκρισης : 33.5% Όταν η µητέρα δεν έχει καθόλου σπουδάσει τότε συχνά και ο µαθητής στρέφεται µακριά από τις τρεις βασικές κατευθύνσεις. Αντίθετα, όταν έχει φτάσει στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, τότε ο µαθητής κινείται και προς τις τρεις κατευθύνσεις.

37 39 Θα δούµε, τέλος, πώς επιδρά το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας του µαθητή στη γενική απόδοσή του στο σχολείο : ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 60% 40% 20% 10% 0% 60% 40% 0% Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 50% 30% 10% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 20% 12% 34% 38% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 60% 40% 40% 28% 22% 20% 0% 60% 40% 20% 9% Ο γενικός βαθµός του µαθητή στην προηγούµενη τάξη δεδοµένης της µόρφωσης της µητέρας του. Γ/ Α 41% 33% 12% 15% 21% 10% 17% 0% (18,20] (12,15] (15,18] Μέχρι 12 35% 28% 43% 59% 31% 25% 17% 13% 21% 19% 8% 47% 41% 32% 46% 33% 27% 16% 15% 8% 4% 28% 21% 22% 27% 50% 48% 21% 60% 13% 3% 7% µη απόκρισης : 21.79% Κανένας από τους µαθητές του δείγµατος, του οποίου η µητέρα έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές, δεν είχε στην προηγούµενη τάξη γενική βαθµολογία χαµηλότερη από 12!

38 40 Ας δούµε τώρα ποια είναι η κατανοµή του επιπέδου µόρφωσης για τον πατέρα του κάθε µαθητή στο δείγµα : ΠΙΝΑΚΑΣ 33 Μορφωση πατέρα Συχνότητα Αναλφάβητος % εν τελείωσε ηµοτικό % Απολυτήριο ηµοτικού % Απολυτήριο Κατώτερης % Τεχν.-Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 3τάξιου % Γυµνασίου Απολυτήριο Μέσης Τεχν % Επαγγελ. Σχολής Απολυτήριο 6τάξιου % Γυµνασίου/Λυκείου Πτυχίο Ανώτερης Τεχν % Επαγγελ. Σχολής Πτυχίο Ανώτερης Σχολής 102 5% Φοίτηση σε Πανεπιστήµιο % Πανεπιστηµιακό πτυχίο % ιδακτορικό ή άλλες % Μεταπτυχιακές σπουδές ε γνωρίζω/ εν απαντώ % ( µη απόκρισης) % Και τα συµπεράσµατα για το επίπεδο µόρφωσης του πατέρα είναι ανάλογα µε τα προηγούµενα. Παρουσιάζουµε παρακάτω τα σηµαντικότερα :

39 41 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 60% Το σχολείο του µαθητή δεδοµένης της µόρφωσης του πατέρα του. Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 40% 20% 0% 60% 53% 24% 24% 26% 52% 22% 38% 46% 17% 32% 50% 18% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 40% 20% 0% 60% 8% 37% 47% 16% 30% 56% 15% 38% 54% 34% 54% 12% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 40% 20% 0% 60% 33% 55% 12% 39% 51% Γ/ Α 10% 50% 49% 1% 35% 59% 6% 40% 20% 47% 37% 16% 0% Γυµνάσιο ΤΕΕ Λύκειο µη απόκρισης : 11.02% Και πάλι, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο µόρφωσης τόσο µικρότερη η πιθανότητα ο µαθητής να πηγαίνει σε ΤΕΕ. Ειδικά για τα παιδιά των αποφοίτων από Κατώτερη ή Μέση ή Ανώτερη Τεχνική-Επαγγελµατική Σχολή, η πιθανότητα αυτή είναι σηµαντικά µεγαλύτερη.

40 τους δύο γονείς τη µητέρα τον πατέρα κάποιον άλλο 42 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 Οι άνθρωποι µε τους οποίους συγκατοικεί ο µαθητής δεδοµένης της µόρφωσης του πατέρα του. Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 76% 89% 89% 89% 75% 50% 24% 25% 6% 7% 1% 4% 1% 4% 0% 7% 1% 2% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 85% 93% 93% 89% 75% 50% 25% 0% 75% 9% 5% 5% 8% 1% 1% 2% 4% 1% 2% 1% 2% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 89% 90% 93% 85% 50% 25% 8% 1% 2% 0% 78% 75% Γ/ Α 10% 5% 0% 1% 12% 3% 50% 25% 0% 16% 2% 4% Ο µαθητής κατοικεί µε µη απόκρισης : 11.31% Όταν ο πατέρας είναι αναλφάβητος και δεν κατοικεί µε τη γυναίκα του, ο µαθητής δεν συγκατοικεί καθόλου µ εκείνον.

41 43 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 Η κατεύθυνση επιλογής του µαθητή δεδοµένης της µόρφωσης του πατέρα του. Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 9% 36% 18% 29% 20% 35% 30% 24% 28% 36% 24% 32% 17% 29% 19% 12% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 13% 11% 21% 29% 21% 25% 32% 25% 35% 34% 38% 12% 31% 23% 20% 30% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 14% 18% 22% 34% 22% 28% 20% 43% 5% 31% 26% 39% 8% 19% 23% 50% Γ/ Α 24% 26% 28% 21% Κατεύθυνση Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο µη απόκρισης : 34.67% Όταν ο πατέρας έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές τότε ο µαθητής έχει 50% πιθανότητα να διαλέξει τη Θετική κατεύθυνση, που όπως είδαµε είναι λιγότερο δηµοφιλής από τις άλλες δύο.

42 44 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 50% 40% 30% 20% 10% 50% 40% 30% 10% Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 31% 23%23% 23% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 20% 11% 50% 40% 30% 23% 20% 10% 50% 40% 30% 10% Ο γενικός βαθµός του µαθητή στην προηγούµενη τάξη δεδοµένης της µόρφωσης του πατέρα του. 20% 12% 41% 34% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 43% 27% Γ/ Α 39% 33% 13% 15% 18% 7% 16% (18,20] (12,15] (15,18] Μέχρι 12 28% 40% 37% 36% 36% 29% 29% 19% 9% 7% 13% 19% 38% 36% 38% 40% 31% 42% 13% 10% 9% 14% 6% 22% 34% 44% 52% 47% 41% 12% 27% 4% 3% 3% µη απόκρισης : 23.31% Είναι χαρακτηριστικό πως απ όλους τους µαθητές του δείγµατος, των οποίων ο πατέρας έχει Μεταπτυχιακό ή ακόµα και ιδακτορικό δίπλωµα, µόνο το 6% βαθµολογήθηκαν στην προηγούµενη τάξη µε λιγότερο από 15.

43 45 Επάγγελµα µητέρας Επάγγελµα πατέρα Ζητήθηκε το επάγγελµα του κάθε γονέα, στην πραγµατικότητα όµως σηµειώθηκε µόνο εάν ο µαθητής απάντησε ή όχι. Πιο συγκεκριµένα : ΠΙΝΑΚΑΣ 34 Ο µαθητής ανέφερε Συχνότητα επάγγελµα µητέρας Όχι % ( µη απόκρισης) Ναι % % Οµοίως ΠΙΝΑΚΑΣ 35 Ο µαθητής ανέφερε Συχνότητα επάγγελµα πατέρα Όχι % ( µη απόκρισης) Ναι % % Και βέβαια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα η αναφορά στο επάγγελµα του ενός γονέα δεν ήταν ανεξάρτητη της αναφοράς στο επάγγελµα του άλλου.

44 46 ΠΙΝΑΚΑΣ 36 Ο µαθητής ανέφερε επάγγελµα µητέρας Ο µαθητής ανέφερε Όχι Ναι επάγγελµα πατέρα Όχι 29 (1.42%) 47 (2.3%) 76 Ναι 42 (2.06%) 1924 (94.22%) 1966 ( απόκρισης) (100%) µη απόκρισης : 5.78% Παρακάτω, φαίνεται πως η απόφαση του µαθητή ν αναφέρει ή όχι το επάγγελµα της µητέρας του είχε πρώτα απ όλα να κάνει µε την εθνικότητά του : ΠΙΝΑΚΑΣ 37 Εθνικότητα Ο µαθητής ανέφερε Ελληνική Άλλη επάγγελµα µητέρας Όχι 55 (2.84%) 7 (8.86%) 62 Ναι 1885 (97.16%) 72 (91.14%) (100%) 79 (100%) 2019 µη απόκρισης : 4.16% Βέβαια, οι παραπάνω διαφορές δε δείχνουν τόσο µεγάλες είναι όµως στατιστικά σηµαντικές, έτσι ώστε να θεωρούµε πως οι ξένοι µαθητές πιο σπάνια δήλωσαν το επάγγελµα της µητέρας τους.

45 47 Το παρακάτω διάγραµµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κυρίως όταν ο µαθητής κατοικεί µε τον πατέρα του αρνείται ν αναφερθεί στο επάγγελµα της µητέρας του. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο µαθητής κατοικεί 40 µε τους δύο γονείς 20 0 Όχι Ναι µε τη µητέρα µε τον πατέρα µε κάποιον άλλο Ο µαθητής ανέφερε επάγγελµα µητέρας µη απόκρισης : 4.02% Αν, τέλος, το µορφωτικό επίπεδο καθορίζει σ ένα µεγάλο βαθµό και το επάγγελµα, τότε φυσικό είναι το επίπεδο µόρφωσης της µητέρας να επηρέασε την απόφαση του µαθητή, αν δηλαδή θ αποκαλύψει και το επάγγελµά της.

46 48 ΙΑΓΡΑΜΜΑ % 75% Ανέφερε ο µαθητής το επάγγελµα της µητέρας του δεδοµένου του επιπέδου µόρφωσής της ; Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 50% 25% 0% 100% 75% 3% 2% 100% 97% 98% 100% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 50% 25% 0% 100% 2% 7% 3% 4% 98% 93% 97% 96% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 75% 50% 25% 0% 100% 1% 99% Γ/ Α 9% 91% 1% 99% 100% 75% 50% 25% 0% 11% 89% Όχι Ναι µη απόκρισης : 11.7% Την αισθητή διαφορά στην κατανοµή της δίτιµης κατηγορικής µεταβλητής κάνουν κυρίως όσοι µαθητές δεν είχαν δώσει ούτε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας τους. εδοµένου δε ότι όλοι όσοι έχουν µητέρα µε ιδακτορικό δίπλωµα ανέφεραν και το επάγγελµά της, φαίνεται ότι κύριος λόγος µη απάντησης στην ερώτηση είναι και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας του µαθητή.

47 49 Τα συµπεράσµατα είναι ανάλογα και για τον πατέρα του κάθε µαθητή. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο µαθητής κατοικεί 40 µε τους δύο γονείς µε τη µητέρα Όχι 14 Ναι µε τον πατέρα µε κάποιον άλλο Ο µαθητής ανέφερε επάγγελµα πατέρα µη απόκρισης : 4.31% Μόνο αν ο µαθητής κατοικεί µε τη µητέρα του ή καποιον άλλον εκτός των γονέων του έχει µια µη αµελητέα πιθανότητα να µην αναφέρει το επάγγελµα του πατέρα του.

48 50 ΙΑΓΡΑΜΜΑ % 75% Ανέφερε ο µαθητής το επάγγελµα του πατέρα του δεδοµένου του επιπέδου µόρφωσής του ; Αναλφάβητος Όχι όλο το ηµοτικό Απολυτήριο ηµοτικού Κατώτερη Τεχν.-Επαγ. 50% 25% 6% 0% 100% 75% 94% 100% 3% 97% 2% 98% Απολυτήριο Γυµνασίου Μέση Τεχν.-Επαγ. Απολυτήριο Λυκείου Ανώτερη Τεχν.-Επαγ. 50% 25% 0% 100% 4% 96% 3% 97% 3% 97% 1% 99% Ανώτερη Σχολή Φοίτηση σε Πανεπ. Πανεπ. πτυχίο Μεταπτ.- ιδακτ. 75% 50% 25% 0% 100% 1% 99% 4% 96% 1% 99% 3% 97% Γ/ Α 75% 50% 25% 0% 15% 85% Όχι Ναι µη απόκρισης : 12.88% Τα συµπεράσµατα είναι ανάλογα µε πριν. Φαίνεται πως το υψηλό επίπεδο µόρφωσης του πατέρα διευκολύνει το µαθητή ν αναφέρει και το επάγγελµά του.

49 51 Σε ποια από τις κατηγορίες εισοδήµατος που δίνονται στη συνέχεια, βρίσκεται κατά προσέγγιση το µηνιαίο συνολικό εισόδηµα της οικογένειάς σου ; Λιγότερο από δρχ δρχ δρχ δρχ Πάνω από δρχ ε γνωρίζω / εν απαντώ ΠΙΝΑΚΑΣ 38 Μηνιαίο εισόδηµα Συχνότητα οικογένειας σε δρχ. Κάτω από % % % % Πάνω από % ε γνωρίζω / εν απαντώ % ( µη απόκρισης) % Υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης του εισοδήµατος µε τις περισσότερες µεταβλητές. Ας µην ξεχνάµε όµως πως αν δύο µεταβλητές σχετίζονται µε µία τρίτη πιθανότατα σχετίζονται και µεταξύ τους χωρίς όµως κάποια φυσική ερµηνεία αυτής της σχέσης. Παρακάτω παρουσιάζουµε τις βασικές κι ερµηνεύσιµες σχέσεις εξάρτησης µε το µηνιαίο εισόδηµα της οκογένειας του µαθητή :

50 52 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα Κάτω από δρχ δρχ δρχ δρχ Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Πάνω από δρχ Γ/ Α µη απόκρισης : 36.09% Όταν το οικογενειακό µηνιαίο εισόδηµα είναι µικρότερο από δρχ. η πιθανότητα ο µαθητής να πάει σε ΤΕΕ είναι µεγαλύτερη του 10%. ΠΙΝΑΚΑΣ 38 Τόπος γέννησης Μηνιαίο εισόδηµα Αττική Επαρχία Άλλος οικογένειας σε δρχ. Κάτω από (1.76%) 21 (4.59%) 9 (6.62%) (13.11%) 65 (14.19%) 25 (18.38%) (24.45%) 91 (19.87%) 28 (20.59%) (16.28%) 39 (8.52%) 15 (11.03%) Πάνω από (11.13%) 43 (9.39%) 7 (5.15%) ε γνωρίζω / / εν απαντώ 472 (33.26%) 199 (43.45%) 52 (38.24%) 1419 (100%) 458 (100%) 136 (100%) µη απόκρισης : 3.97%

51 53 Τα οικογενειακά εισοδήµατα είναι µεγαλύτερα στην Αττική απ ότι στην επαρχία. Οι ξένες οικογένειες φαίνεται πως βρίσκονται σε αρκετά χειρότερη οικονοµική κατάσταση από τις αντίστοιχες ελληνικές. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα 30 Κάτω από δρχ δρχ δρχ Θεωρητική Θετική Τεχνολογική Άλλο δρχ. Πάνω από δρχ Γ/ Α Κατεύθυνση µη απόκρισης : 50.15% Όταν το οικογενειακό εισόδηµα είναι µικρό ο µαθητής προτιµά τη Θεωρητική κατεύθυνση, αλλιώς κινείται προς τη Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση. Πώς εξηγείται αυτό ; Ίσως κατευθύνσεις όπως η Θετική και η Τεχνολογική, οι οποίες έχουν κύριο µάθηµα τα Μαθηµατικά, προϋποθέτουν τη διάθεση αρκετά µεγάλων χρηµατικών ποσών για καλύτερα αποτελέσµατα. Πόσο µπορεί το µηνιαίο εισόδηµα να επηρεάζει την απόδοση στα Μαθηµατικά ;

52 54 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα Κάτω από δρχ δρχ δρχ δρχ. 0 (18,20] (15,18] (12,15] Μέχρι 12 Πάνω από δρχ Γ/ Α Περσινός βαθµός στα Μαθηµατικά τάξης Γυµνασίου ή Λυκείου µη απόκρισης : 43.05% Τα αποτελέσµατα είναι τα αναµενόµενα. Όταν το µηνιαίο εισόδηµα είναι µέγιστο τότε µέγιστη είναι και η πιθανότητα ο µαθητής να είναι άριστος Μαθηµατικά. Αντίθετα, αν το µηνιαίο εισόδηµα είναι ελάχιστο τότε και η πιθανότητα ο µαθητής ν αριστεύσει στα Μαθηµατικά είναι ελάχιστη!

53 55 Γνωρίζεις κάποια ξένη γλώσσα και σε τι επίπεδο ; Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Άλλη Μέτρια Καλά Πολύ καλά ΠΙΝΑΚΑΣ 39 Γνώση Αγγλικών Συχνότητα Ανύπαρκτη % Μέτρια % Καλή % Πολύ καλή % % µη απόκρισης : 1.37% ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ανύπαρκτη Μέτρια Καλή Πολύ καλή Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Γνώση Αγγλικών µη απόκρισης : 1.57%

54 56 Οι µαθητές ΤΕΕ γνωρίζουν χειρότερα Αγγλικά. Όσο δε περνά ο καιρός, κατά τη µετάβαση δηλαδή από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, οι γνώσεις των µαθητών στα Αγγλικά βελτιώνονται. ΠΙΝΑΚΑΣ 40 Εθνικότητα Γνώση Αγγλικών Ελληνική Άλλη Ανύπαρκτη 21 (1.09%) 5 (6.41%) Μέτρια 407 (21.2%) 30 (38.46%) Καλή 822 (42.81%) 24 (30.8%) Πολύ καλή 670 (34.9%) 19 (24.36%) 1920 (100%) 78 (100%) µη απόκρισης : 2.15% Είναι φανερό πως οι ξένοι µαθητές δε γνωρίζουν τα Αγγλικά τόσο καλά όσο οι Έλληνες. Η επιµέλεια ενός µαθητή αλλά και η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς του έχουν ως αποτέλεσµα µια ακόµη σχέση εξάρτησης µεταξύ των γνώσεων που έχει στα Αγγλικά και στα Μαθηµατικά : ΙΑΓΡΑΜΜΑ Γνώση Αγγλικών Ανύπαρκτη (18,20] 14 (15,18] (12,15] Μέχρι 12 Μέτρια Καλή Πολύ καλή Περσινός βαθµός στα Μαθηµατικά τάξης Γυµνασίου ή Λυκείου µη ανταπόκρισης : 15.38%

55 57 Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές που έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικών βαθµολογούνται µε πάνω από 15 και στα Μαθηµατικά. Τέλος, το οικογενειακό εισόδηµα επηρεάζει σ ένα µεγάλο βαθµό τη γνώση Αγγλικών, όπως φαίνεται παρακάτω : ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα 30 Κάτω από δρχ δρχ δεχ Ανύπαρκτη Μέτρια Καλή Πολύ καλή δρχ. Πάνω από δρχ Γ/ Α Γνώση Αγγλικών ΠΙΝΑΚΑΣ 41 Γνώση Γαλλικών Συχνότητα Ανύπαρκτη % Μέτρια % Καλή % Πολύ καλή % % µη απόκρισης : 6.76% Οι γνώσεις σε Γαλλικά στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σχέση µε τα Αγγλικά.

56 58 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Γυµνάσιο 0 Ανύπαρκτη Μέτρια 11 Καλή 8 7 Πολύ καλή Λύκειο ΤΕΕ Γνώση Γαλλικών µη απόκρισης : 6.95% Οι µαθητές των ΤΕΕ γνωρίζουν πολύ χειρότερα τα Γαλλικά. Το σχολείο φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο για το επίπεδο γνώσεων στα Γαλλικά. Αντίθετα, η εθνικότητα ενός µαθητή δεν παρέχει καµία απολύτως πληροφορία για τις επιδόσεις του στα Γαλλικά. Όσο µεγαλύτερο είναι το µηνιαίο εισόδηµα τόσο καλύτερες και οι γνώσεις Γαλλικών, σε µικρότερο όµως βαθµό απ ότι για τα Αγγλικά :

57 59 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα 30 Κάτω από δρχ δρχ δρχ δρχ Ανύπαρκτη Μέτρια Καλή Πολύ καλή Πάνω από δρχ Γ/ Α Γνώση Γαλλικών µη απόκρισης : 40.74% ΠΙΝΑΚΑΣ 42 Γνώση Γερµανικών Συχνότητα Ανύπαρκτη % Μέτρια % Καλή % Πολύ καλή % % µη απόκρισης : 9.3% Λιγότερο από το 10% των µαθητών στο δείγµα γνωρίζουν έστω και λίγο Γερµανικά. Όπως και στη γνώση Γαλλικών κι εδώ η εθνικότητα του φοιτητή δεν επηρεάζει τις γνώσεις του σε Γερµανικά.

58 60 Γενικά, δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές όπως για τις άλλες δύο ξένες γλώσσες, εξαιτίας του µικρού αριθµού µαθητών που δήλωσαν πως γνωρίζουν έστω και λίγο Γερµανικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 43 Γνώση άλλης ξένης Συχνότητα γλώσσας Ανύπαρκτη % Μέτρια % Καλή % Πολύ καλή % % µη απόκρισης : 9.06% Η γνώση της ξένης αυτής γλώσσας δεν έχει να κάνει ούτε µε το σχολείο του µαθητή (Γυµνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ) ούτε µε την οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς του. Ο παρακάτω πίνακας είναι αποκαλυπτικός : ΠΙΝΑΚΑΣ 44 Εθνικότητα Γνώση άλλης ξένης Ελληνική Άλλη γλώσσας Ανύπαρκτη 1653 (93.6%) 31 (39.74%) Μέτρια 52 (2.94%) 8 (10.26%) Καλή 25 (1.42%) 7 (8.97%) Πολύ καλή 36 (2.04%) 32 (41.03%) 1766 (100%) 78 (100%) µη απόκρισης : 9.7% Ένα εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό (41.03%) των ξένων µαθητών γνωρίζουν πολύ καλά µια άλλη ξένη γλώσσα σε αντίθεση µ ένα µικρό ποσοστό Ελλήνων µαθητών. Πιθανότατα αυτή η γλώσσα να ναι η µητρική τους, δεδοµένου δε πως δεν είναι ούτε τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερµανικά, πρόκειται µάλλον για Αλβανούς µαθητές.

59 61 Τέλος, παρουσιάζουµε τον παρακάτω πίνακα µε τους συντελεστές συσχέτισης του Spearman για τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών. Όπου σηµειώνεται αστερίσκος (*) ο συντελεστής µπορεί να θεωρείται µη µηδενικός. ΠΙΝΑΚΑΣ 45 Γνώση Αγγλικών Γνώση Γαλλικών Γνώση Γερµανικών Γνώση Αγγλικών Γνώση Γαλλικών 0.252* Γνώση Γερµανικών 0.125* Γνώση άλλης ξένης γλώσσας * 0.02 Η απόκτηση γνώσεων στα Αγγλικά τείνει να οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και µιας δεύτερης ξένης γλώσσας, Γαλλικών ή Γερµανικών. Η γνώση µιας άλλης ξένης γλώσσας δεν έχει να κάνει µε τη γνώση Αγγλικών. Τη γνώση των ξένων γλωσσών που έχεις την απόκτησες : Στο σχολείο Σε φροντιστήριο Ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Άλλη ΠΙΝΑΚΑΣ 46 Απόκτηση γνώσεων Συχνότητα Αγγλικών Στο σχολείο % Σε φροντιστήριο % Σε ιδιαίτερα µαθήµατα % % µη απόκρισης : 7.84%

60 62 ΠΙΝΑΚΑΣ 47 Απόκτηση γνώσεων Αγγλικών Γνώση Αγγλικών Στο σχολείο Σε φροντιστήριο Σε ιδιαίτερα µαθήµατα Μέτρια 135 (68.88%) 247 (16.26%) 31 (16.26%) Καλή 48 (24.49%) 697 (45.89%) 59 (36.42%) Πολύ καλή 13 (6.63%) 575 (37.85%) 72 (44.44%) 196 (100%) 1519 (100%) 162 (100%) µη απόκρισης : 8.08% Οι γνώσεις Αγγλικών που παρέχει το σχολείο είναι µέτριες. Τα ιδιαίτερα µαθήµατα όµως εξασφαλίζουν καλύτερη γνώση Αγγλικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα Κάτω από δρχ δρχ δρχ Στο σχολείο Σε φροντιστήριο Ιδιαίτερα µαθήµατα δρχ. Πάνω από δρχ Γ/ Α Απόκτηση γνώσεων Αγγλικών µη απόκρισης : 40.84% Όσο µεγαλύτερο είναι το οικογενειακό εισόδηµα τόσο πιο πιθανή είναι η απόκτηση Αγγλικών γνώσεων από τα ιδιαίτερα µαθήµατα και το φροντιστήριο.

61 63 ΠΙΝΑΚΑΣ 48 Απόκτηση γνώσεων Συχνότητα Γαλλικών Στο σχολείο % Σε φροντιστήριο % Σε ιδιαίτερα µαθήµατα % % µη απόκρισης : 46.77% Για να δούµε και για τα Γαλλικά, κατά πόσο η διαφορετική πηγή γνώσεων επηρεάζει και την ποιότητα της γνώσης Γαλλικών. ΠΙΝΑΚΑΣ 49 Απόκτηση γνώσεων Γαλλικών Γνώσγη Γαλλικών Στο σχολείο Σε φροντιστήριο Σε ιδιαίτερα µαθήµατα Μέτρια 575 (86.34%) 94 (31.54%) 37 (33.04%) Καλή 76 (11.41%) 138 (46.31%) 41 (36.61%) Πολύ καλή 15 (2.25%) 66 (22.15%) 34 (30.36%) 666 (100%) 298 (100%) 112 (100%) µη απόκρισης : 47.31% Τα ιδιαίτερα παρέχουν καλύτερες γνώσεις απ ότι το φροντιστήριο και το φροντιστήριο καλύτερες γνώσεις από το σχολείο. Τέλος, όπως ήταν αναµενόµενο και φαίνεται παρακάτω, περισσότερο τα ιδιαίτερα µαθήµατα και λιγότερο το φροντιστήριο είναι προνόµιο των οικονοµικά ισχυρότερων :

62 64 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μηνιαίο εισόδηµα Κάτω από δρχ δρχ δρχ δρχ. 0 Στο σχολείο Σε φροντιστήριο Ιδιαίτερα µαθήµατα Πάνω από δρχ Γ/ Α Απόκτηση γνώσεων Γαλλικών µη απόκρισης : 66.8% ΠΙΝΑΚΑΣ 50 Απόκτηση γνώσεων Συχνότητα Γερµανικών Στο σχολείο % Σε φροντιστήριο % Σε ιδιαίτερα µαθήµατα % % µη απόκρισης : 92.41%

63 65 ΠΙΝΑΚΑΣ 51 Απόκτηση γνώσεων Γερµανικών Γνώση Γερµανικών Στο σχολείο Σε φροντιστήριο Σε ιδιαίτερα µαθήµατα Μέτρια 34 (94.44%) 26 (32.91%) 15 (37.5%) Καλή 2 (5.56%) 32 (40.51%) 11 (27.5%) Πολύ καλή 0 21 (26.58%) 14 (35%) 36 (100%) 79 (100%) 40 (100%) µη απόκρισης : 92.41% Κανένας από τους µαθητές του δείγµατος, ο οποίος έµαθε Γερµανικά από το σχολείο, δεν αξιολογεί πολύ καλή τη γνώση Γερµανικών του. ΠΙΝΑΚΑΣ 52 Απόκτηση γνώσεων άλλης Συχνότητα ξένης γλώσσας Στο σχολείο % Σε φροντιστήριο % Σε ιδιαίτερα µαθήµατα % % µη απόκρισης : 95.35% Ο παραπάνω πίνακας δεν είναι και τόσο αποκαλυπτικός. Σε έλεγχο ανεξαρτησίας διαφάνηκε ότι το επίπεδο γνώσεων µιας άλλης γλώσσας είναι ανεξάρτητο του αν αυτές οι γνώσεις αποκτήθηκαν στο σχολείο, σε φροντιστήριο ή µε ιδιαίτερα. Στο παρακάτω διάγραµµα, όµως, λάβαµε υπόψη την κατανοµή της απόκτησης γνώσεων άλλης ξένης γλώσσας δεδοµένου πως ο µαθητής τη γνωρίζει έστω και µέτρια, παρατηρώντας και τους µαθητές που αφού δήλωσαν πως έχουν τουλάχιστον µέτρια γνώση της στη συνέχεια δεν απάντησαν πού την απέκτησαν :

64 66 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 Ο τρόπος απόκτησης γνώσεων άλλης ξένης γλώσσας δεδοµένης της εθνικότητας του µαθητή. Ελληνική Άλλη 50% 40% 30% 20% 10% 17% 20% 27% 35% 26% 9% 9% 57% Στο σχολείο Σε ιδιαίτερα µαθήµατα Στο σχολείο Σε ιδιαίτερα µαθήµατα Σε φροντιστήριο Ο µαθητής δεν απάντησε Σε φροντιστήριο Ο µαθητής δεν απάντησε µη απόκρισης : 95.45% Είναι φυσικό να πιστεύουµε πως οι περισσότεροι µαθητές µιλούν για τη µητρική τους γλώσσα, την οποία δε διδάχθηκαν πουθενά. Ξέρεις να χειρίζεσαι ηλεκτρονικό υπολογιστή ; Ναι Όχι ΠΙΝΑΚΑΣ 53 Ο µαθητής ξέρει να Συχνότητα χειρίζεται Η/Υ Ναι % Όχι % % µη απόκρισης : 1.08%

65 67 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ναι Όχι 14 Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Ο µαθητής ξέρει να χειρίζεται Η/Υ µη απόκρισης : 1.27% Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως οι µαθητές των ΤΕΕ γνωρίζουν περισσότερο χειρισµό Η/Υ απ ότι οι υπόλοιποι. Και οι µαθητές Γυµνασίου όµως φαίνεται πως είναι πιο σχετικοί από τους µαθητές Λυκείου, που είναι µεγαλύτεροί τους. Στα αγόρια φαίνεται πως αρέσει ν ασχολούνται µε τους υπολογιστές περισσότερο απ ότι στα κορίτσια :

66 68 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ναι 17 Όχι 27 Φύλο Αγόρι Κορίτσι Ο µαθητής ξέρει να χειρίζεται Η/Υ µη απόκρισης : 1.47% ΙΑΓΡΑΜΜΑ Θεωρητική Θετική Τεχνολογική 12 Άλλο Χειρισµός Η/Υ Ναι Όχι Κατεύθυνση µη απόκρισης : 28.31%

67 69 Όταν ένας µαθητής ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή πιθανότατα επιλέγει την Τεχνολογική κατεύθυνση. Αν όχι, η Θεωρητική κατεύθυνση είναι η πιο πιθανή επιλογή του. Αν ΝΑΙ, που έµαθες τη χρήση του ; Στο σχολείο Σε ιδιωτικό φροντιστήριο Αυτοδίδακτος Αλλού ΠΙΝΑΚΑΣ 54 Ο µαθητής έµαθε χρήση Συχνότητα Η/Υ στο σχολείο Όχι % Ναι % % µη απόκρισης : 23.7% Το είδος όµως του κάθε σχολείου επηρεάζει καταλυτικά την παραπάνω κατανοµή : ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Ο µαθητής έµαθε Γυµνάσιο Λύκειο ΤΕΕ χρήση Η/Υ στο σχολείο Όχι 326 (53.97%) 512 (69.28%) 93 (44.08%) Ναι 278 (46.03%) 227 (30.72%) 118 (55.92%) 604 (100%) 739 (100%) 211 (100%) µη απόκρισης : 23.9% Εδώ πλέον επιβεβαιώνεται η άποψη ότι στα ΤΕΕ διδάσκουν περισσότερο τη χρήση Η/Υ απ ότι στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17 ΜΕΡΟΣ 1 0 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 1. Σε ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών στο µάθηµα της Στατιστικής στο τέλος του β τετραµήνου. Πήραµε τις ακόλουθες βαθµολογίες: 15,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Γενικές παρατηρήσεις Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών κατά 7,37% κατά το σχολικό έτος 2001-02 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2000-01. Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου Αφετηρία των πανελληνίων εξετάσεων αποτελεί η αίτηση Φεβρουαρίου, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο Λύκειό τους, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Σκοπός της αίτησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται και συγκρίνονται οι δύο ετήσιοι πληθυσµοί ανά φύλο, ανά κατεύθυνση, ανά Λύκειο, ανά οµάδα Λυκείων. Αναλύονται και συγκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η έρευνα αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν υφίσταται σχολικός ρατσισμός και σε ποια μορφή και μέγεθος. Πληθυσμός: οι μαθητές και των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων και διάµεσος µιας τυχαίας µεταβλητής ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος πρώην Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Πρόλογος Στην εργασία αυτή αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. 100 Χρόνια Αριστείας

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. 100 Χρόνια Αριστείας ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 100 Χρόνια Αριστείας ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Δημοτικό ΣΤΗΝ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Διατηρούνται τα αναμνηστικά διπλώματα Δημοτικό ΣΤΗ Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4 Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα 1 1) Na λυθούν οι εξισώσεις : α) 2 3x 1 x 8 x 1 (απ.: x = -2) β) γ) 2x 7 x 1 (απ.: x = -12) 4 3 4 5 x 2 x 4 2 x (απ.: x = 1) 4 5 δ) x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009-2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης γάλακτος και γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ηµήτρης Κουγιουµτζής http://users.auth.gr/dkugiu/teach/civilengineer E mail: dkugiu@gen.auth.gr 1/11/2009 2 Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βελβεντό 29 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. πρωτ. 24747 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Σερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ Νομοθεσία. Παρατηρήσεις για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2008. Προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ 3.Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να δούµε την διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των µαθητών που

Διαβάστε περισσότερα

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n..

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n.. Μέτρα Κινδύνου για Δίτιμα Κατηγορικά Δεδομένα Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε δείκτες μέτρησης του κινδύνου εμφάνισης μίας νόσου όταν έχουμε δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Στην πιο απλή περίπτωση μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Θέμα εξετάσεων 2000 Εξετάσαμε 50 μαθητές ως προς τα βιβλία που έχουν διαβάσει και διαπιστώσαμε ότι: 5 μαθητές δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, 15 μαθητές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέτρηση Ορισμός: η συστηματική διαδικασία με την οποία καταχωρίζουμε αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Εισαγωγή Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 υπάρχουν 154 υποψήφιοι που έχουν συµµετάσχει στις εξετάσεις των ετών 01 και 02. Για αυτούς γίνεται στο Κεφάλαιο 6 ξεχωριστή συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση.

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση. Κεφάλαιο 16 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 1 Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ ιαφορές ή συσχέτιση Κλίµακα µέτρησης Σχεδιασµός Σηµείωση ιαφορές Κατηγορική Ανεξάρτητα δείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση

Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση Πηγή:http://isotita.teiath.gr/htm/apasholisi/ Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση Πρόκειται για την έρευνα µε τίτλο: «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ) και οι Προοπτικές Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ 6.1 Εισαγωγή Σε πολλές στατιστικές εφαρµογές συναντάται το πρόβληµα της µελέτης της σχέσης δυο ή περισσότερων τυχαίων µεταβλητών. Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.1 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική έρευνα στη χώρα µας κινείται σε επίπεδα διαρκούς αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Ενδιαφέρον του Τμήματος Φυσικής για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ () Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων που δίνει την κατανοµή συχνοτήτων 0 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών τους, να βρεθεί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Έρευνα από Μαθητές» Ερευνητική Εργασία Λυκείου Παλουριώτισσας Τίτλος: Η επίδραση της οικογένειας στις επιλογές

Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Έρευνα από Μαθητές» Ερευνητική Εργασία Λυκείου Παλουριώτισσας Τίτλος: Η επίδραση της οικογένειας στις επιλογές Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Έρευνα από Μαθητές» Ερευνητική Εργασία Λυκείου Παλουριώτισσας Τίτλος: Η επίδραση της οικογένειας στις επιλογές των μαθητών του Λυκείου Παλουριώτισσας που αφορούν: επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα