Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80"

Transcript

1 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε. Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε. Σχολή Επιστηµών Αγωγής Σχολή Επιστηµών Αγωγής Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Ρέθυµνο Ρέθυµνο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει την πρόσληψη καινοτόµων πρακτικών µε ΤΠΕ από επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς Α/θµιας εκπαίδευσης. Το πρώτο µέρος της εργασίας εστιάζεται στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών όπου και αναλύεται η σηµαντικότητα τους. Ακολούθως, περιγράφεται η δηµιουργία µιας εικονικής κοινότητας µάθησης διαµέσου ενός forum στα πλαίσια σεµιναριακού µαθήµατος µε θέµα την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Το σεµινάριο παρακολούθησαν συνολικά 40 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν µέσω των µηνυµάτων που έστειλαν στο forum συζήτησης του σεµιναρίου. Η κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων τους έδειξε ότι η πρόσληψη των πρακτικών που συνεπάγονται οι ΤΠΕ έγινε µε τρεις τρόπους: (α) θετική στάση αλλά αναβολή χρήσης, (β) καθορισµός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγµή στην υπάρχουσα πρακτική. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την επισήµανση ότι για να έχει απήχηση µια µορφή επιµόρφωσης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να οικοδοµείται πάνω στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: πρακτικές γνώσεις εκπαιδευτικών, forum συζήτησης, εικονική κοινότητα πρακτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για µετασχηµατισµό της διδακτικής πρακτικής προς µαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές και συνεργατικές µορφές µάθησης έχουν επανειληµµένα επισηµανθεί τόσο σε διεθνές (π.χ. Bransford et al., 2000), όσο σε και ελληνικό επίπεδο (π.χ. Μακράκης, 2000; Κυνηγός 1995). Τα τελευταία χρόνια η ελληνική πολιτεία έχει λάβει σειρά θεσµικών µέτρων τα οποία αλλάζουν άρδην το τοπίο στην εκπαίδευση. Τα µέτρα αυτά αφορούν (α) την ανάπτυξη υποδοµών σχετικά µε τις ΤΠΕ, (β) την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων και (γ) την κατάρτιση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και στην συνακόλουθη παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Αναφορικά µε το πρώτο, η ανάπτυξη υποδοµών η οποία περιλαµβάνει τον εξοπλισµό των σχολικών µονάδων µε ΗΥ και την δικτύωση τους είναι ένα σηµαντικό µέτρο το οποίο µπορεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη πλην όµως δεν είναι και ικανή για την αξιοποίηση όλου αυτού του εξοπλισµού. Η διεθνής εµπειρία δείχνει π.χ. ότι ενώ υπάρχουν ΗΥ σε όλες σχεδόν τις τάξεις

2 380 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών τείνουν να χρησιµοποιούνται ελάχιστα (βλ. Cuban, 1986, 2001). Αναφορικά µε το δεύτερο, η αναµόρφωση των ΑΠ είναι ένα κρίσιµο και καθοριστικό βήµα αποτέλεσµα του οποίου ήταν η εκπόνηση του ΕΠΠΣ από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001 η εφαρµογή του οποίου στην εκπαιδευτική πράξη δεν έχει προς το παρόν προχωρήσει. Το τρίτο καθοριστικό βήµα αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς οποιαδήποτε αλλαγή ή καινοτοµία διαµεσολαβείται εξ ανάγκης από τον εκπαιδευτικό. Τόσο τα νέα βιβλία, που θα είναι στο πνεύµα του ΕΠΠΣ, όσο και τον τεχνολογικό εξοπλισµό καλούνται να τα χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Τα µέτρα στον τοµέα αυτό αφορούν αφενός την κατάρτιση µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ και αφετέρου στην παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και τα Προγράµµατα Εξοµοίωσης που υλοποιούνται από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης της χώρας κατά την τελευταία πενταετία, ορισµένα µαθήµατα των οποίων σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και την παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Φυσικά, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν θα λάβει χώρα σε πολιτισµικό κενό, επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι tabula rasa. Είναι πλέον δεδοµένο ότι οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να λειτουργήσουν σε νέα πλαίσια και να εργαστούν µε διαφορετικούς τρόπους. Εντούτοις, η έρευνα δείχνει ότι πολύ συχνά οι ΗΥ χρησιµοποιούνται περισσότερο για να ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες πρακτικές των εκπαιδευτικών παρά για να τις µετασχηµατίσουν (π.χ. Scofield, 1995). Το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο δεδοµένου ότι οι προσεγγίσεις που εστιάζονται αποκλειστικά στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών λογισµικών και στην ανάπτυξη νέων περιβαλλόντων µάθησης τείνουν να µην λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι ένα σύνθετο σφαιρικό γεγονός και ότι προϋπάρχουσες αντιλήψεις, τάσεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών διαµορφώνουν καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους θα αξιοποιηθούν διδακτικά οι νέες τεχνολογίες αυτές (Schofield 1995; Olson 1988; 1995; Wild, 1995; 1996). Κατά συνέπεια, τίθεται επιτακτικά το ζήτηµα της καταγραφής, ανάλυσης και µελέτης των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών στο οποίο εστιάζεται η παρούσα µελέτη. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που υλοποιεί κάθε εκπαιδευτική καινοτοµία και εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα. Καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν επιτελούν ούτε οι επιταγές του ΕΠΠΣ ούτε οι κατευθύνσεις που παρέχονται στα πλαίσια της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Καθοριστικό ρόλο παίζει αυτό που έχει επικρατήσει στην βιβλιογραφία να αποκαλείται πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών. Η έννοια αυτή βασίζεται σε µια διαφορετική αντίληψη για τη διδασκαλία. Ειδικότερα, η διδασκαλία δεν είναι απλά µια δραστηριότητα εφαρµογής οδηγιών αλλά προϋποθέτει την ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευτικού ο οποίος κατασκευάζει και νοηµατοδοτεί το πεδίο δράσης και τις ενέργειές του (Freeman 1995). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κύρια ερωτήµατα-θέµατα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό είναι τα ακόλουθα: - Πώς θα διατηρήσει το ενδιαφέρον ενθουσιασµό των µαθητών; - Πώς θα διαχειριστεί ενεργά ή εν δυνάµει προβλήµατα πειθαρχίας; - Πώς το σχέδιο διδασκαλίας του θα ανταποκριθεί στη διαχείριση της τάξης και του συγκεκριµένου µαθήµατος; - Πώς η διδασκαλία του θα πάρει υπ όψιν την ατοµικότητα του κάθε µαθητή; - Πώς θα «µεταχειριστεί» τα λάθη των µαθητών - Πώς θα οικοδοµήσει µια ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης µε τους µαθητές; - Πώς θα σχεδιάσει το συγκεκριµένο µάθηµα; - Πώς θα παρέχει βοήθεια στους µαθητές; (Ben-Peretz 1995) Υπό το πρίσµα της προοπτικής αυτής, η διδασκαλία έχει να κάνει περισσότερο µε επιλογές και αξίες (Πράξη κατά Αριστοτέλη) παρά µε την εφαρµογή οδηγιών (Ποίηση κατά Αριστοτέλη). Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός έχει αναπτύξει ένα σώµα

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 381 γνώσεων το οποίο σύµφωνα µε τους Meijer et al., (1999) είναι: (α) προσωπικό, δηλαδή είναι διαφορετικό για κάθε δάσκαλο, (β) συγκειµενοποιηµένο, δηλαδή καθορίζεται και αναπτύσσεται σε συγκεκριµένες καταστάσεις διδασκαλίας, (γ) εµπειρικό, δηλαδή βασίζεται στον στοχασµό και την εµπειρία, και αναπτύσσεται διαµέσου αυτής της εµπειρίας και (δ) µη λεκτικό, δηλαδή συχνά δεν παίρνει λεκτική µορφή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Elbaz (1983) «οι πρακτικές γνώσεις των δασκάλων περιέχουν άµεσες εµπειρίες για τα µαθησιακά στυλ των µαθητών, τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, ένα ρεπερτόριο διδακτικών τεχνικών καθώς και δεξιότητες διαχείρισης τάξης. Ο δάσκαλος γνωρίζει την κοινωνική δοµή του σχολείου και τι αυτή απαιτεί από αυτόν και τους µαθητές για προσαρµογή και επιτυχία. Αυτές οι εµπειρικές γνώσεις εµπλουτίζονται από θεωρητικές γνώσεις για τα γνωστικά αντικείµενα για την ανάπτυξη του παιδιού και τις θεωρίες µάθησης» (σ. 5). Οι προσεγγίσεις των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών ποικίλουν. Για παράδειγµα, γίνεται λόγος για τις ρουτίνες µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί διεκπεραιώνουν τη διδασκαλία τους (π.χ. Wien 1995) όπως επίσης και για κανόνες, αρχές και εικόνες (π.χ. Elbaz, 1983). Οι Cooper & Mc Intyre (1996) διακρίνουν σε τέσσερις κατηγορίες τις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών: (α) στόχοι (άµεσοι, µακροπρόθεσµοι), (β) ενέργειες δασκάλου, (γ) επιθυµητή συµπεριφορά µαθητή και (δ) εικόνες. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η κατηγοριοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών που αποτελούν την γνωστική βάση της διδασκαλίας τους (βλ. σχετικά Shulman, 1987). Η παραπάνω ποικιλία των προσεγγίσεων, κάθε µία εκ των οποίων φωτίζει διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις της εκπαιδευτικής πρακτικής στο σύνολο της, αναδεικνύει το γεγονός ότι η υλοποίηση της όποιας καινοτοµίας δεν είναι απλά το αποτέλεσµα της µηχανικής εφαρµογής τεχνικής φύσης οδηγιών που θα δοθούν στα πλαίσια εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιµόρφωσης. Παράλληλα, είναι προϊόν αλληλεπίδρασης µεταξύ της πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών µε τα νέα υλικά και τις προτεινόµενες προσεγγίσεις. Οι πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν το αντικείµενο µελέτης στην παρούσα εργασία. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζουν κατά την τελευταία δεκαετία µοντέλα επιµόρφωσης τα οποία βασίζονται στην έννοια της κοινότητας πρακτικής (Wenger, 1998). Ορισµένα από τα µοντέλα αυτά υλοποιούνται κυρίως διαµέσου του διαδικτύου λόγω των εξαιρετικών επικοινωνιακών δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει και βασίζονται στη δηµιουργία εικονικών κοινοτήτων πρακτικής. Παρά τις επιµέρους διαφορές τους, µοντέλα όπως π.χ. το Inquiry Learning Forum (Barab et al., in press; Barab et al., 2001) και το TappedIn (Schlager, Fusco & Schank, 1998; 2002) έχουν ως κοινό παρονοµαστή την χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα την αξιοποίηση εργαλείων συνεργασίας και ασύγχρονης ως επί το πλείστον επικοινωνίας όπως αυτή του forum συζήτησης. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχτηκαν στα πλαίσια έρευνας που πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και στα πλαίσια της οποίας χρησιµοποιήθηκε το διαδίκτυο για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η έρευνα διεξάχθηκε στα πλαίσια του σεµιναριακού µαθήµατος «Τηλεµάθηση: Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του δικτύου Internet» το οποίο δίδαξε ο δεύτερος συγγραφέας στο Πρόγραµµα Εξοµοίωσης του ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης. Λόγω του γεγονότος ότι το συγκεκριµένο σεµινάριο αναφέρονταν µεταξύ άλλων και σε εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας όπως π.χ. το forum συζήτησης, επιλέχθηκε να ακολουθηθεί µια βιωµατική και έργω προσέγγιση για την εξοικείωση µε την τεχνολογία αυτή. Βασική επιδίωξη ήταν να βιώσουν οι συµµετέχοντες επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί τα θετικά στοιχεία που δύναται να προσδώσει το forum στη

4 382 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δηµιουργία µιας κοινότητας πρακτικής, να γίνουν κοινωνοί µιας τέτοιας προσπάθειας µέσα από µια κοινότητα µάθησης, αλλά και να κατανοήσουν σε σχέση µε τα περιεχόµενα του σεµιναρίου τη χρησιµότητα ενός τέτοιου επικοινωνιακού εργαλείου για τη διδακτική τους πρακτική. Για το σκοπό αυτό ενσωµατώθηκε λειτουργικά ένα forum συζήτησης στα πλαίσια του σεµιναρίου προκειµένου να επεκταθεί τόσο χωρικά όσο και χρονικά ο διάλογος πάνω στα διάφορα ζητήµατα που εξετάστηκαν στη διάρκεια του εξαµήνου. Κατά συνέπεια, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 12 συνολικά τρίωρες συναντήσεις, ήτοι µία συνάντηση ανά εβδοµάδα, οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί αναφορικά µε τα θέµατα της προηγούµενης συνάντησης συνεχίζονταν σε όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας µέχρι την επόµενη προγραµµατισµένη συνάντηση αλλά χρονικά και πέρα από αυτή όταν προστέθηκαν νέα θέµατα προς συζήτηση. Η χρήση του forum προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα συζήτησης διαφόρων θεµάτων που αφορούν τις ΤΠΕ και τις διδακτικές πρακτικές που αυτές µπορούν να υποστηρίξουν και κατά συνέπεια επιτρέπει την εξέταση του πως οι εκπαιδευτικές πρακτικές αναφορικά µε τις ΤΠΕ που παρουσιάζονται στη διάρκεια του µαθήµατος αλληλεπιδρούν µε το σώµα γνώσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, ζητήµατα που αφορούν το κατά πόσο και σε ποιο βαθµό οι νέες διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζονται ως µέρος του µαθήµατος είναι εφαρµόσιµες στην σχολική τάξη είναι εντός της ατζέντας συζήτησης. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγικών πρακτικών που µπορούν να υποστηρίξουν οι ΤΠΕ. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί στην µελέτη του πως αντιµετωπίζουν οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί τις νέες διδακτικές πρακτικές που συνεπάγονται οι ΤΠΕ υπό το πρίσµα των πρακτικών τους γνώσεων. Επιδιώκεται η καταγραφή και περιγραφή των µοτίβων πρόσληψης από τους εκπαιδευτικούς της χρησιµότητας καινοτόµων πρακτικών που βασίζονται στις ΤΠΕ όπως αυτά διαµορφώνονται από τις πρακτικές τους γνώσεις. Η εξέταση της αλληλεπίδρασης πρακτικών γνώσεων και ΤΠΕ πραγµατοποιήθηκε δια µέσου του λόγου που εκφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο forum συζήτησης του σεµιναρίου στο οποίο συµµετείχαν. ΜΕΘΟ ΟΣ Υποκείµενα Στην αρχή του εξαµήνου εγγράφηκαν στο σεµινάριο 48 εκπαιδευτικοί από δύο τµήµατα εξοµοίωσης στις πόλεις του Ρεθύµνου και των Χανίων αντίστοιχα αλλά στην έρευνα που περιγράφεται στο παρόν άρθρο συµµετείχαν συνολικά 40 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί. ιαδικασία Μετά από κάθε συνάντηση και τη σχετική παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη, ο δεύτερος συγγραφέας άρχιζε στο forum συζήτησης του µαθήµατος ένα θέµα συζήτησης στο οποίο και περιέγραφε συνοπτικά του τι παρουσιάστηκε-συζητήθηκε στην συνάντηση που προηγήθηκε καθώς επίσης και έθετε µια σειρά από ερωτήµατα προς διερεύνηση-συζήτηση-απάντηση. Τα ερωτήµατα αυτά αποσκοπούσαν στο να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να εκφραστούν γύρω από τα θέµατα αυτά, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, να επισηµάνουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τις πτυχές κάθε θέµατος. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη διάρκεια του εξαµήνου αποστάλθηκαν συνολικά από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς των δύο τµηµάτων εξοµοίωσης και τον δεύτερο ερευνητή 509 συνολικά µηνύµατα σε 20 θεµατικές ενότητες (10 θεµατικές ενότητες ανά τµήµα εξοµοίωσης) κάθε µια από τις οποίες περιλάµβανε ένα ή περισσότερα νήµατα συζήτησης (threads). Υπήρξαν µεγάλες αποκλίσεις στον

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 383 αριθµό µηνυµάτων τόσο µεταξύ των forum των δύο τµηµάτων εξοµοίωσης, όσο και µεταξύ νηµάτων συζήτησης εντός κάθε τµήµατος, ανάλογα µε το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας και το ενδιαφέρον που παρουσίαζε για τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια πρώτη ανάλυση-φιλτράρισµα των µηνυµάτων αυτών, κάθε ένα από τα οποία προσεγγίστηκε ως αφήγηση (narrative) σε ένα πλαίσιο λόγου όπως είναι το forum συζήτησης. Επειδή στόχος µας ήταν η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνουν καινοτόµες πρακτικές µε τις ΤΠΕ χρησιµοποιήσαµε την εθνογραφική ανάλυση περιεχοµένου η οποία και επέτρεψε την εξαγωγή κατηγοριών µελέτης (Altheide, 1996). Η κατηγοριοποίηση στην οποία καταλήξαµε περιλάµβανε τρεις κύριες µορφές αντιµετώπισης του ΗΥ και των ΤΠΕ γενικότερα στην εκπαιδευτική πρακτική: (α) θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης, (β) καθορισµός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική. Λόγω περιορισµών χώρου προχωρούµε σε µια γενική περιγραφή των τάσεων που διαµορφώνονται χωρίς να εξειδικεύουµε τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών ανά συγκεκριµένη κατηγορία και τύπο χρήσης. (α) Θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης Οι στάσεις των εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στην συνέχεια εµφανίζονται στα αρχικά στάδια εξοικείωσης µε το διαδίκτυο και το τι αυτό µπορεί να προσφέρει, τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας. Αυτή η µορφή θεώρησης των ΤΠΕ και των καινοτόµων πρακτικών που αυτή συνεπάγεται εντοπίζεται στα µηνύµατα των εκπαιδευτικών κυρίως ως αναγνώριση των θετικών στοιχείων που απορρέουν από την χρήση των ΤΠΕ µεν αλλά παράλληλη επισήµανση των θετικών στοιχείων που υπάρχουν στην ισχύουσα διδακτική τους πρακτική. Κατά συνέπεια, αυτή η µορφή θεώρησης αναφέρεται στην ανάγκη συνδυασµού των θετικών στοιχείων και των δύο προσεγγίσεων, της παραδοσιακής δικής τους πρακτικής και των νεωτεριστικών πρακτικών που συνεπάγεται η ενσωµάτωση των ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών είναι το γεγονός ότι αποφεύγουν συστηµατικά να τοποθετηθούν επί των συγκεκριµένων ζητηµάτων που τίθενται σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, δηλαδή στο πως βλέπουν τον δικό τους ενεργητικό ρόλο µέσα σε αυτή τη διδακτική διαδικασία στα πλαίσια της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ. «Σίγουρα η παραδοσιακή διδασκαλία δεν είναι το τέλειο. Όµως τέλειο δεν είναι και µόνο ο ΗΥ. Ένα ''πάντρεµα'' και των δυο για αλληλοσυµπλήρωµα ίσως να ήταν το καλύτερο, προσπαθώντας πάντα να εκµεταλλευτούµε τουλάχιστον τα θετικά από την κάθε µορφή µάθησης και περιορίζοντας τα αρνητικά» Εκπαιδευτικός-1 «Μια συµβίωση της παραδοσιακής µε την ηλεκτρονική µορφή διδασκαλίας και εκµεταλλευόµενοι τα θετικά στοιχεία της κάθε µορφής, µπορεί να µας δώσει καλύτερα αποτελέσµατα!» Εκπαιδευτικός-2 «Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας διδασκαλίας, πιστεύω δε θα ήταν άριστα, αν δεν συνυπάρχουν και στοιχεία παραδοσιακής διδασκαλίας για να εκµεταλλευτούµε όσα µπορούµε περισσότερα θετικά, από την κάθε µορφή µάθησης» Εκπαιδευτικός-3 Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αναγνωρίζουν ότι οι προτεινόµενες καινοτόµες τεχνικές που επιφέρει η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πρακτική έχουν σαφώς θετικά στοιχεία και ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, εντούτοις εκφράζεται µια τάση για αναβολή της αξιοποίησης τους στη διδακτική πρακτική. Εκφράζουν την άποψη ότι οι συνθήκες υποδοµής στα σχολεία, τα αναλυτικά προγράµµατα αλλά και οι δικές τους ικανότητες σε επίπεδο τεχνικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ δεν ευνοούν την άµεση ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική τους πρακτική, την οποία όµως θα επιχειρήσουν µελλοντικά όταν έχει ολοκληρωθεί η

6 384 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών επιµόρφωση τους, θα υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά, θα είναι όλα τα σχολεία εξοπλισµένα µε ικανό αριθµό ΗΥ κτλ. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της Εκπαιδευτικού-4: «Πάντως αν τα σχολεία εξοπλιστούν µε σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια υπολογιστών, αν οι δάσκαλοι εκπαιδευτούν όλοι και ικανοποιητικά ώστε να χειρίζονται µε άνεση τους υπολογιστές - όχι όποιος ξέρει, ξέρει - αν ο δάσκαλος έχει δουλέψει µε τα παιδιά στην τάξη πάνω σε κάποιους τοµείς, όπως στο να συνεργάζονται και να µοιράζονται µε ίσους όρους, τότε και η χρήση του υπολογιστή θα είναι χρήσιµη» Εκπαιδευτικός-4 (β) Καθορισµός προτεραιοτήτων Όταν η επαφή των εκπαιδευτικών µε τους ΗΥ γίνει συστηµατικότερη ερχόµενοι σε επαφή µε συγκεκριµένα παραδείγµατα ενσωµάτωσης των ΤΠΕ και πιο συγκεκριµένα του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. φύλλα εργασίας, ιστοσελίδες µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο και υλικό), τότε διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς οι προτεραιότητες αλλά και οι αρχές που καθορίζουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι αναδύονται για πρώτη φορά σε λεκτική µορφή οι πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών µε την µορφή προτεραιοτήτων αλλά και αρχών που καθορίζουν τις διδακτικές τους επιλογές. ιατυπώνονται στοιχεία των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όπως π.χ. η πάγια επιδίωξη και έµφαση στο να «βγει η ύλη» και η πίεση χρόνου που υπάρχει για την εφαρµογή εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. Τόσο το πρόβληµα της ύλης όσο και το πρόβληµα του χρόνου προσδιορίζουν και σε µεγάλο βαθµό προδιαγράφουν την εξ ανάγκης περιθωριακή θέση που θα έχουν οι χρονοβόρες πρακτικές που συνεπάγεται η χρήση των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν ότι πιθανή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους πρακτική όχι µόνο δεν θα λύσει αλλά µε βεβαιότητα θα επιδεινώσει τα ήδη διογκωµένα προβλήµατα ύλης και χρόνου που αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή βάση. Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από µηνύµατα των εκπαιδευτικών σχετικά µε το πώς θα έβλεπαν την ενσωµάτωση ενός forum συζήτησης στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική (είχε προηγηθεί παρουσίαση ερευνών του CSILE (Scardamalia & Bereiter, 1994) αλλά και άλλων εµπειρικών παραδειγµάτων): «Κατά τη διδασκαλία στην τάξη πιστεύω ότι δεν µένει χρόνος να σκεφτείς τίποτα περισσότερο από το να βγει το ωρολόγιο πρόγραµµα. Εντούτοις όµως, πολλές φορές νιώθεις ότι θες κάτι περισσότερο, µια άλλη µορφή επικοινωνίας που ίσως θα είναι πιο εποικοδοµητική και δε θα επηρεάζει αρνητικά τη µάθηση των παιδιών» Εκπαιδευτικός-2 «Νοµίζω ότι θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω αυτή τη µέθοδο συζήτησης στη διδασκαλία µου τουλάχιστον µία φορά αλλά όχι συνεχώς γιατί το πρόβληµα δυστυχώς είναι πάντα ο χρόνος και το άγχος να βγει η ύλη» Εκπαιδευτικός-5 «Το ερώτηµα είναι πώς και µέσα από ποιες διδακτικές διαδικασίες µπορεί η σχολική γνώση να καθίσταται αξιοποιήσιµο κτήµα όλων των µαθητών. Συµφωνώ ότι µε το forum οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν και µπορεί να µπει και σαν σχέδιο εργασίας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης» Εκπαιδευτικός-5 (γ) Ένταξη ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική Αυτή η µορφή θεώρησης των ΤΠΕ και των καινοτόµων πρακτικών που αυτές συνεπάγονται εντοπίζεται στα µηνύµατα των εκπαιδευτικών µε την εµφάνιση των ΤΠΕ σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο διδακτικών πλέον επιλογών. Από το πλαίσιο αυτό αναδύονται τα σηµαντικά εκείνα

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 385 στοιχεία των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών τα οποία καθορίζουν την θέση που θα έχουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: πίεση χρόνου, απόκτηση περισσότερων γνώσεων από τους µαθητές, έµφαση στον έλεγχο ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, εκτίµηση των δυνατοτήτων των µαθητών. Το όλο αυτό πλέγµα πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών έρχεται σε επαφή µε τις προωθούµενες από τις ΤΠΕ καινοτοµίες και τις αφοµοιώνει, ενσωµατώνοντάς τες ως εξαιρετική (κορυφαία) στιγµή στην υπάρχουσα διδακτική τους πρακτική, όπως π.χ. η επίσκεψη σε κάποιο µουσείο ή η επίσκεψη ενός ειδικού (π.χ. Τροχονόµου) στην τάξη. Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή το απόσπασµα που ακολουθεί το οποίο αναφέρεται στο πως βλέπει η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός την χρήση forum συζήτησης στα πλαίσια της καθηµερινής της πρακτικής: «Το forum είναι για µένα κάτι πρωτόγνωρο και όπως κάθε καινούρια δραστηριότητα θέλω το χρόνο προσαρµογής µου σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είµαι επιφυλακτική γιατί δεν το έχω δουλέψει στην τάξη µε τους µαθητές µου και φυσικά δεν ξέρω τα αποτελέσµατα. εν λέω όχι στην ενσωµάτωση ενός forum στη διδασκαλία στην τάξη αλλά όχι καθηµερινά. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και αρκετές γνώσεις. Το forum το βλέπω σαν µια εναλλακτική µορφή διδασκαλίας σε κάποια συγκεκριµένη ενότητα. Για παράδειγµα πιστεύω ότι θα είχε ενδιαφέρον για τους µαθητές στο µάθηµα για τη χλωρίδα και την πανίδα, να επικοινωνήσουν µε τους µαθητές άλλου επαρχιακού σχολείου και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα φυτά και τα ζώα της περιοχής τους. Έτσι θα αναγκαστούν να ψάξουν, να ερευνήσουν, να µάθουν και να µεταφέρουν τις γνώσεις τους στους µαθητές του άλλου σχολείου και παράλληλα θα αποκτήσουν γνώσεις για την πανίδα και τη χλωρίδα µιας άλλης περιοχής. Αυτό προϋποθέτει όµως πρώτα απ' όλα µία σχετικά καλή γνώση της χρήσης των Η/Υ από τους µαθητές ώστε να µη χάνουν χρόνο στην πληκτρολόγηση γιατί ο χρόνος στη διδακτική ώρα είναι πολύτιµος. Θα πρέπει επίσης και ο δάσκαλός τους να έχει εκπαιδευτεί και να γνωρίζει πολύ καλά Η/Υ, ώστε να µπορεί εύκολα και γρήγορα να λύνει τις απορίες των µαθητών. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει µία οργάνωση κι ένας έλεγχος ως προς τις πληροφορίες που θα παρέχουν οι µαθητές χωρίς να επαναλαµβάνονται και να γράφουν άχρηστα και άσχετα πράγµατα. Είδα στο forum του 6ου ηµοτικού σχολείου ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν ήξεραν τι να γράψουν και αυτά που έγραφαν είτε δεν είχαν καµία σχέση µε το θέµα είτε ήταν ασύντακτα και ανορθόγραφα. Το κείµενο κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να είναι πιο προσεγµένο και να σταλεί αφού γίνει διόρθωση των συντακτικών και ορθογραφικών λαθών. Φυσικά πιστεύω στην αυθόρµητη σκέψη και γραφή των παιδιών αλλά θα πρέπει να µάθουν να σέβονται τους κανόνες του γραπτού λόγου και της γραπτής επικοινωνίας. Ένα αρνητικό στοιχείο του forum στη σχολική πρακτική είναι η έλλειψη χρόνου γι' αυτό καλό θα ήταν οι µαθητές να µπορούν να έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και να µπορούν να επικοινωνούν µε τους συµµαθητές τους στην άλλη Ελλάδα όποτε µπορούν οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας. Θα ήµουν διατεθειµένη να πειραµατιστώ µε την ενσωµάτωση ενός forum στη σχολική µου πρακτική µε τις εξής προϋποθέσεις: Θα ήθελα να έχω τη βοήθεια κάποιου ειδικού στους Η/Υ την ώρα του µαθήµατος γιατί θεωρώ ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις ν' ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά το τεχνικό µέρος. Επίσης θα το εφάρµοζα σε µαθητές Ε' και Στ' ηµοτικού. Νοµίζω ότι για τους µικρότερους µαθητές θα είναι δύσκολο να συµµετέχουν σε µια τέτοια διαδικασία. Έχω την αίσθηση ότι το forum δεν µπορεί µε τίποτα να αντικαταστήσει το Σκέφτοµαι και Γράφω. Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα. Με το forum αν το χρησιµοποιήσει ο µαθητής σωστά µπορεί ν' αναπτύξει γνώσεις, κοινωνικότητα, φίλους, δεξιότητες στο γραπτό λόγο ενώ στο Σκέφτοµαι και Γράφω γίνεται ανάπτυξη σκέψεων και ιδεών σε ατοµικό επίπεδο» Εκπαιδευτικός-5

8 386 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τις παραπάνω θέσεις που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι, στην περίπτωση που το πλαίσιο δεν λειτουργήσει εντελώς απαγορευτικά, η βέλτιστη δυνατή µορφή αξιοποίησης των ΤΠΕ που µπορούµε ως επί το πλείστον να προσδοκούµε αφορά την στήριξη υπαρχόντων προτεραιοτήτων και πρακτικών, στις οποίες οι ΤΠΕ θα ενταχθούν ως κορυφαία ίσως στιγµή. Είναι ενδιαφέρον ότι η βέλτιστη εξελικτικά στάση των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα δεν αφορούσε ούτε καν την περιφερειακή ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, παρότι έγιναν σχετικές παρουσιάσεις επιτυχηµένων προσεγγίσεων όπως π.χ. του CSILE. Όπως φάνηκε από την φωνή των εκπαιδευτικών µέσα στο forum, η ένταξη των ΤΠΕ ήταν µάλλον περιθωριακή, εγκάρσια και θα διαρκούσε για µικρό χρονικό διάστηµα στα πλαίσια της υπάρχουσας πρακτικής τους, χωρίς να την διαταράσσει, χωρίς να την ανανεώνει και σε τελική ανάλυση χωρίς να την µετασχηµατίζει. Όπως όµως είναι γνωστό, η ουσιαστική αξιοποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών που καθιστούν δυνατές οι ΤΠΕ δεν είναι συµβατή µε την παραδοσιακή διδακτική πρακτική η οποία βασίζεται στο µοντέλο της µεταφοράς γνώσης από δάσκαλο σε µαθητή (π.χ. Hewitt, 2002; Hakkarainen, Lipponen & Järvelä, 2002). Εποµένως, απαιτείται τροποποίηση και µετασχηµατισµός της υπάρχουσας διδακτικής πρακτικής εάν επιθυµούµε να έχει η τεχνολογία κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Οι απόψεις που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί µέσα στα πλαίσια των συζητήσεων του forum του µαθήµατος αναδεικνύουν µε εξαιρετικά ανάγλυφο τρόπο µια γεωγραφία αντικρουόµενων τάσεων και προοπτικών, ενδεχοµένως και συγκρούσεων. εν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την απόκλιση στις επιδιώξεις του ΥΠΕΠΘ/ΠΙ και των προβληµατικών που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί. Από την µια πλευρά υπάρχουν τα προωθούµενα µέτρα από το ΥΠΕΠΘ: εξοπλισµός όλων των σχολείων µε ΗΥ, πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και την παιδαγωγική αξιοποίηση τους για την προώθηση καινοτόµων µορφών διδασκαλίας και µάθησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι προτεραιότητες που όπως είδαµε χαρακτηριστικά στα αποσπάσµατα θέτουν οι εκπαιδευτικοί (προσέκλυση προσοχής του µαθητή, διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, διαχείριση ζητηµάτων πειθαρχίας στην τάξη, εµπλουτισµός της ύλης για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα), προτεραιότητες που καθορίζουν και τη µορφή που θα πάρει η χρήση των ΤΠΕ. Συνεπώς, εντοπίζονται διαφορετικές τάσεις-επιδιώξεις ή καλύτερα επιδιώξεις σε διαφορετικά επίπεδα µεταξύ της υλοποιούµενης από το ΥΠΕΠΘ πολιτικής και των πρακτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Θεωρούµε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συστηµατικές έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή ώστε µέσα από την ενδελεχή διερεύνηση των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών να εντοπιστούν εκείνα τα βιώσιµα σενάρια πάνω στα οποία θα µπορεί να οικοδοµηθεί µια επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ η οποία θα έχει νόηµα για τους εκπαιδευτικούς στα συγκεκριµένα πλαίσια του σχολείου. ιαπιστώνεται ότι η διεξοδική παρουσίαση καινοτόµων πρακτικών και παραδειγµάτων υποδειγµατικής πρακτικής (best practice) που αφορούσαν επικοινωνιακές χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα ασύγχρονης επικοινωνίας (όπως π.χ. το (Brown et al., 1993) και το forum συζήτησης (Scardamalia & Bereiter, 1994) οι οποίες επιχειρήθηκαν δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθότι στην καλύτερη των περιπτώσεων οι ΤΠΕ θα ενσωµατωθούν στιγµιαία και περιθωριακά στην υπάρχουσα διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών. Τα πενιχρά αποτελέσµατα τέτοιου είδους επιµορφωτικών προσπαθειών επειδή δεν λαµβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών προσκρούουν σε αυτές. Μια πιθανή λύση θεωρούµε ότι είναι η µελέτη των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών ώστε (α) να εντοπιστούν σενάρια πάνω στα οποία να µπορεί να δοµηθεί και να οργανωθεί µια

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 387 επιµόρφωση που να αφορά καινοτοµικές παιδαγωγικές πρακτικές µέσω ΤΠΕ αλλά και (β) να οδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί σε µια συνειδητοποίηση των πρακτικών τους και κατ επέκταση σε ένα αφενός προβληµατισµό και αφετέρου πειραµατισµό γύρω από αυτές. Συνεπώς, καθοριστικής σηµασίας για την διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ στο δηµοτικό σχολείο θα παίξει η µορφή της επιµόρφωσης. Εάν η επιµόρφωση θα παρέχει τεχνικές γνώσεις ή αναφορές σε διδακτικές πρακτικές αποπλαισιωµένες από την πραγµατικότητα της τάξης στην οποία θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να τις εφαρµόσουν, τότε τα περιθώρια διάχυσης είναι µικρά, όπως συνιστά τόσο η βιβλιογραφία όσο και τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Αντίθετα, εάν η επιµόρφωση εστιαστεί στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών και βασιστεί σε δραστηριότητες που θα επιτρέψουν τη βαθµιαία συνειδητοποίηση των διδακτικών πρακτικών τους, τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες αναµόρφωσης και µετασχηµατισµού της παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής. Απώτερος σκοπός της επιµόρφωσης θα πρέπει να είναι να καταστήσει ικανό τον εκπαιδευτικό να στοχαστεί πάνω στις µέχρι τώρα πρακτικές τους και να αναζητήσει δρόµους µετασχηµατισµού τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Altheide, L.D. (1996). Qualitative media analysis. Sage. Barab, S. A., Baek, E., Schatz, S., Maori, J., Shudder, K., & Stickler, R. (in press). Illuminating the Braids of Changes in a Web-supported Community: A Design Experiment by Any Other Name. In A. Kelly, & R. Lesh, (Eds.), Design Experiments. [Inquiry Learning Forum: Barab, S.A., MaKinster, J.G., Moore, J.A., Cunningham, D.J. & The ILF Design Team. (2001). Designing and building an on-line community: the struggle to support sociability in the Inquiry Learning Forum. Educational Technology Research & Development, vol. 49, pp Ben-Peretz, M. (1995). An essay-review of Making sense of teaching. Teaching and Teacher Education, 11, Bransford, J., Brophy, S. & Williams, S. (2000). When computer technologies meet the learning sciences: issues and opportunities. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), Brown, A.L., Ash, D., Rutherford, M., Nakagawa, K., Gordon, A. & Campione, J.C. (1993). Distributed expertise in the classroom. In G. Salomon (Ed.). Distributed cognitions. Psychological and educational considerations (pp ). N.Y.: Cambridge University Press. Cooper, P. & Mc Intyre, D. (1996). Effective Teaching and Learning. U.S.A.: Open University Press. Cuban, L. (1986). Teachers and machines. The classroom use of technology since U.S.A. Teachers College Press. Cuban, L. (2001). Oversold and underused. Computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press. Elbaz, F. (1983). Teacher thinking a study of practical Knowledge. London: Croom Helm. Freeman D. (1995). Asking good questions: Perspectives from qualitative research on practice, knowledge, and understanding in teacher education. TESOL Quarterly, 29(3),

10 388 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Hakkarainen, K. Lipponen, L. & Järvelä, S. (2002). Epistemology of inquiry and computersupported collaborative learning. In T. Koschmann, R. Hall & N. Miyake, (Eds). CSCL 2. Carrying forward the conversation (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Hewitt, J. (2002). From a focus on tasks to a focus on understanding: the cultural transformation of a Toronto classroom. In T. Koschmann, R. Hall & N. Miyake, (Eds). CSCL 2. Carrying forward the conversation (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Κυνηγός, Χ. (1995). Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία. Στο Καζαµίας, Α & Κασσωτάκης, Μ. (εκδ). Ελληνική Εκπαίδευση προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού. Αθήνα: Εκδόσεις Σείριος. Μακράκης, Β. (2000). Υπερµέσα στην Εκπαίδευση. Μια Κοινωνιο-Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο. Meijer, P.C, Verloop, N. & Beijaard, D. (1999). Exploring language teachers practical knowledge about teaching reading comprehension. Teaching and Teacher Education, 15, Olson, J. (1988). Schoolworlds. Microworlds. Computer and the culture of the classroom. Canada: Pergamon Press. Olson, J. (1995). Classroom ethos and the concerns of the teacher. In Watson, D. & Tinsley, D. (Εds). Integrating information technology into education, IFIP, Chapman Hall, pp Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge building communities. The Journal of The Learning Sciences, 3(3), Schlager, M., Fusco, J. & Schank, P (2002). Evolution of an on-line education community of practice. In K. A. Renninger and W. Shumar (Eds.), Building virtual communities: Learning and change in cyberspace. NY: Cambridge University Press, Schlager, M., Fusco, J., & Schank, P. (1998). Cornerstones for an on-line community of education professionals. IEEE Technology and Society, 17(4) (Winter), 15-21, 40. [TappedIn: Scofield, W. J. (1995). Computers and classroom culture. Cambridge: Cambridge University Press. Shulman, L. (1987) Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Wien, A.C. (1995). Developmentally appropriate practice in real life: Stories of teacher practical knowledge. N.Y.: Teacher College Press. Wild, M. (1995). Preservice teacher education in information technology. A critical perspective. In Tinsley, D. & Weet, J. (Eds), Proceedings of the world conference on computer in education VI WCCE Liberating the learner. U.S.A.: Chapman Hall. Wild, M. (1996). Technology refusal. Rationalasing the failure of student and beginning teacher to use computers. British Journal of Educational Technology, 27(2),

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα