ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% & 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 186 ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 186 ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 186 ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 186 ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 186 ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 118 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 118 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 118 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 118 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 118 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 122 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 122 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 122 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 122 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 122 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 120 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 120 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 120 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 120 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 120 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 138 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 138 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 138 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 138 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 138 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) 8.202

2 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 112 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 112 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 112 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 112 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 112 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 114 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 114 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 114 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 114 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 114 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 110 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 110 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 110 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 110 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 110 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 116 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 116 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 116 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 116 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 116 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 177 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 177 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 177 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 177 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 177 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 145 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 145 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 145 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 145 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 145 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 108 ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 108 ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 108 ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 108 ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 108 ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ,5% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ,0% 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ,4% 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ,9% 169 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 169 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 169 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 169 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 169 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 146 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 146 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 146 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 146 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 146 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 362 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 362 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 362 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 362 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 362 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 168 ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 168 ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 168 ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 168 ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 168 ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8%

3 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 357 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 357 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 357 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 357 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 357 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 123 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 123 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 123 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 123 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 123 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 124 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 124 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 124 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 124 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 124 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 125 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 125 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 125 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 125 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 125 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 181 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 181 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 181 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 181 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 181 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) ,3% 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΗ HM (Βδ) ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) 932 9,5% 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ (Βδ) ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) ,8% 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΜ (Βδ) ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) ,3% 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ90% (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) ,1% 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1%

4 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 147 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 147 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 147 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 147 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 147 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 188 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 188 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 188 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 188 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 188 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 171 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 171 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 171 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 171 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 171 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 151 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 151 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 151 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 151 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 151 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 170 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 170 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 170 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 170 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 170 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 172 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 172 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 172 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 172 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 172 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 401 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 401 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 401 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 401 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 401 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ,8% 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9%

5 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 154 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 154 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 154 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 154 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 154 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 134 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 134 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 134 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 134 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 134 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 160 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 160 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 160 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 160 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 160 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 136 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 136 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 136 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 136 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 136 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 407 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 407 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 408 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 406 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 406 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 409 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 409 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 409 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 354 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 354 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 354 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 354 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 354 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5%

6 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 384 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 384 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 384 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 384 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 384 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣΙΩΣ. ΝΟΜ. ΤΜΒ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣΙΩΣ. ΝΟΜ. ΤΜΒ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,5% 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣΙΩΣ. ΝΟΜ. ΤΜΒ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ,5% 875 ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 875 ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ,5% 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 690 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 690 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 690 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 690 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 690 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 692 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 692 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 692 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 692 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 692 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 694 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 694 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 694 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 694 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 694 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 696 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 696 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 696 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 696 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 696 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 748 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ Σ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 602 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 11,7% 602 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ HM (Βδ) ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 40,3% 602 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΗΜ (Βδ) ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 15,4% 602 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΗΜ (Βδ) ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 39,2% 602 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 2. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΕΡΙΝΑ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 3,5% 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ (ΑΜΦΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ 90% (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΣΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟ 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ (ΑΜΦΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ 90% (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΣΙΣ. HM (Βδ) ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟ 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ (ΑΜΦΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ 90% (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΗΜ ΠΟΛΙΣΙΣ. (Βδ) ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟ 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ (ΑΜΦΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ 90% (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΣΙΣ. ΗΜ (Βδ) ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟ 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ (ΑΜΦΙΑ) ΕΛΛΑΔΑ 90% (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΣΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟ

7 756 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΤΡΓΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙ 756 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΤΡΓΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΗ HM ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ (Βδ) ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙ 756 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΤΡΓΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΜ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ (Βδ) ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙ 756 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΤΡΓΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙ 756 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΤΡΓΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΕΡΙΝΑΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙ 248 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 248 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 248 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 248 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 250 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 250 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 250 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 250 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 250 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 218 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 218 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 218 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 218 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 249 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 249 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 249 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 249 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 249 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 247 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 247 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 247 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 247 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 247 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 251 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 251 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 251 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 251 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 251 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 252 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 252 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 252 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 245 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 245 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 245 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 245 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 245 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 259 ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 259 ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 259 ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 259 ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 257 ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 257 ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 257 ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 257 ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 261 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 261 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 261 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 261 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 261 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 253 ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 253 ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 253 ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 253 ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 255 ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 255 ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 255 ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 255 ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 255 ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 269 ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 269 ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 269 ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 269 ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 267 ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 267 ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 267 ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 267 ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 267 ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 270 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 270 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 270 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 270 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 270 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 263 ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 263 ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 263 ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 263 ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 263 ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 265 ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 265 ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 265 ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 265 ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 265 ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6%

8 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 246 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 246 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 246 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 246 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 246 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 200 ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 200 ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 200 ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 200 ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 200 ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 325 ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 325 ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 325 ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 325 ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 325 ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 275 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 275 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 275 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 275 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 275 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0%

9 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΡΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) ,0% 335 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) HM (Βδ) ,0% 335 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) ΗΜ (Βδ) ,0% 335 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) ΗΜ (Βδ) ,5% 335 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) ,6% 801 ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) - ΟΠΛΑ Ε 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 801 ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) - ΟΠΛΑ Ε 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,3% 806 ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) - ΩΜΑΣΑ Ε 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 806 ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) - ΩΜΑΣΑ Ε 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,0% 821 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ Ι 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 821 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ Ι 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,2% 826 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) Ι 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0%

10 826 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) Ι 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,9% 826 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) Ι 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ,3% 811 ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΝΔ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 811 ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΝΔ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,0% 816 ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΔ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 816 ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΔ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,7% 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ ΜΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ ΜΤ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,9% 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΩΜΑΣΑ ΜΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΩΜΑΣΑ ΜΤ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,1% 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) ΜΤΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) ΜΤΝ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,2% 817 ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 817 ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΣ.ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 10% ,5% 817 ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΣ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3% ,1% 817 ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 818 ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 818 ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΣ.ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 10% ,1% 818 ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΣ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3% ,6% 818 ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ Σ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 698 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ Σ.Ε. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 698 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ Σ.Ε. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 698 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ Σ.Ε. 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 698 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ Σ.Ε. 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 550 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 550 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 550 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 550 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 550 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 551 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 551 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 551 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 551 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 551 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΖΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ,3% 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΖΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) HM (Βδ) ,2% 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΖΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΗΜ (Βδ) ,0% 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΖΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΗΜ (Βδ) ,8% 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΖΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΖΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. 90% ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. 90% ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ HM (Βδ) ΣΟΠΙΟΤ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. 90% ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΗΜ (Βδ) ΣΟΠΙΟΤ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. 90% ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΗΜ (Βδ) ΣΟΠΙΟΤ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. 90% ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ- ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΟΠΙΟΤ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) 758 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ HM (Βδ) 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) 758 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΗΜ (Βδ) 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) 758 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΗΜ (Βδ) 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) 758 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 3. ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ) 759 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) HM (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΗΜ (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΗΜ (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) HM (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) ΗΜ (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) ΗΜ (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 90% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ) (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ HM 4. (Βδ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜ (Βδ) 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Βδ) ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠ) 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYTΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. ΣΕΙ ΖΩΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠ) 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΖΩΙΚΗ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 762 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΖΩΙΚΗ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ HM (Βδ) 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 762 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΖΩΙΚΗ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜ (Βδ) 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 762 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΖΩΙΚΗ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜ 4. (Βδ) ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 762 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΖΩΙΚΗ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 762 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ 2. ΖΩΙΚΗ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 90% 3.ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠ) 4. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 555 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 555 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 555 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 555 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 555 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 546 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 546 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 546 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 546 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 546 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 301 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 301 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 301 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 301 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 301 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 299 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 299 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 299 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 299 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 299 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 302 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 302 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 302 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 302 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5%

11 302 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 304 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 304 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 304 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 304 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 304 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 300 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 300 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 300 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 300 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 300 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 295 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 295 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 295 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 295 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 295 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 303 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 303 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 303 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 303 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 303 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 305 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 305 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 305 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 305 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 305 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 306 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 306 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 306 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 306 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 306 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 190 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 190 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 190 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 190 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 190 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 307 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 307 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 307 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 307 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 307 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 308 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 308 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 308 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 308 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 308 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 290 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 290 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 290 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 290 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 290 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 293 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 293 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 293 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 293 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 293 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 289 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 289 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 289 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 289 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 289 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 291 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 291 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 291 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 291 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 291 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 831 ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 831 ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,1% 831 ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ,1% 851 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΝ) ΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 851 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΝ) ΑΝ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,5% 836 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 841 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 846 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 846 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ,1% 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2%

12 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 633 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 633 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 633 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 633 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 633 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 635 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 635 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 635 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 635 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 635 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 617 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 617 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 617 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 617 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 617 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 615 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 615 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 615 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 615 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 615 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 616 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 616 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 616 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 616 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 616 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 667 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 667 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 667 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 667 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 667 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9%

13 662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 653 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 653 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 653 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 653 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 653 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 645 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 645 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 645 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 645 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 645 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 654 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 654 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 654 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 654 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 654 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 647 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 647 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 647 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 647 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 647 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 652 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 652 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 652 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 652 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 652 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 651 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 651 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 651 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 651 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 651 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 744 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 744 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 744 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 744 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 744 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 231 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 231 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 231 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 231 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 231 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 233 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 233 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 233 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 233 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 233 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 232 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 232 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 232 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 232 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 232 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 236 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 236 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 236 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 236 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 234 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 234 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 234 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 370 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 370 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 370 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 370 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 370 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 205 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 205 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 205 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 205 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 207 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 207 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 207 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 207 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 207 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 201 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 201 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 201 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 201 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 201 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 203 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 203 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 203 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 203 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 203 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 208 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 208 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 208 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 208 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 208 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4%

14 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ,6% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ,5% 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ,6% 223 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 223 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 223 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 223 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 223 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 229 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 229 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 229 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 229 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7%

15 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 212 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 212 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 212 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 212 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 185 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 185 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 185 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 185 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 185 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 326 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 326 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 326 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 326 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 353 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 353 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 353 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 353 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 353 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 240 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 240 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 240 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 240 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 240 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) ΣΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) ΣΤΑ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,1% 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) ΣΤΑ 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 521 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 521 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 521 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 517 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 517 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 517 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 519 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 519 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 519 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 519 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 520 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 520 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 520 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗΣ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε.) ,7% 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗΣ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM Σ.Ε.) (Βδ) ,8% 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗΣ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ Σ.Ε.) (Βδ) ,6% 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗΣ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε.) ΗΜ (Βδ) ,5%

16 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗΣ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑΣ.Ε.) ,4% 451 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ Σ.Ε. ΘΕΑΛΙΑ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 451 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ Σ.Ε. ΘΕΑΛΙΑ ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 451 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ Σ.Ε. ΘΕΑΛΙΑ ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 451 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ Σ.Ε. ΘΕΑΛΙΑ ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 451 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ Σ.Ε. ΘΕΑΛΙΑ ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 768 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ HM (Βδ) Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -9,8% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 443 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HM Σ.Ε. (Βδ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 9.200ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -13,5% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 443 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜ Σ.Ε. (Βδ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -9,7% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 443 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΗΜ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ (Βδ) ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -14,2% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 443 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑΣ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 6.762ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -596 Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -8,8% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 509 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,0% 509 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ HM &(Βδ) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,3% 509 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜ (Βδ) & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,0% 509 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜ & (Βδ) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,9% 509 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,4% 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Ε.) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Ε.) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Ε.) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Ε.) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 769 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΚΑΙ HM ΑΝΑΣΗΛΩΗ (Βδ) Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ ΚΑΙ (Βδ) ΑΝΑΣΗΛΩΗ Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΛΩΗ Σ.Ε.) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 8.781ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -27 Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -0,3% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 455 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HM Σ.Ε. (Βδ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 6.026ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 861 Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 14,3% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 455 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜ Σ.Ε. (Βδ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 8.424ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 268 Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3,2% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 455 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΗΜ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ (Βδ) ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ 8.051ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 360 Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4,5% ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 455 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Ε.) 510 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,0% 510 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ HM &(Βδ) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,4% 510 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜ (Βδ) & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,5% 510 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Βδ) Σ.Ε ,5% 510 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ (ΕΡΡΕ) 90% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,8% 495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 339 Σ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 4,4% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: HM (Βδ) 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.435Σ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26,1% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΗΜ (Βδ) 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 313 Σ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 4,2% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΗΜ (Βδ) 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 362 Σ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 5,0% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΕΠΕΡΙΝΑ 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 666 Σ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 18,8% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓ 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΙΡΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε ,4% 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ HM (Βδ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε ,2% 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε ,9% 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε ,9% 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΙΡΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε ,6% 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 197 2,4% 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ HM (Βδ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) ,4% 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 72 0,9%

17 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 272 3,4% 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 511 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 511 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 511 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 511 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 511 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,9% 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,7% 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,1% 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,9% 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,2% 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Σ.Ε % ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Η/Τ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,8% 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Σ.Ε % ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,0% 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Σ.Ε % ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,2% 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Σ.Ε % ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,8% 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Σ.Ε % ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Η/Τ Σ.Ε. ΕΠΕΡΙΝΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,4% 697 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 697 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 697 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 697 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 697 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. 2. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,9% 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. 2. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,9% 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. 2. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,8% 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. 2. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,2% 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ Σ.Ε. 2. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,9% 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,2% 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,8% 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,0% 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε.) ,6% 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ Σ.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,2% 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,4% 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,6% 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,9% 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,9% 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,1% 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,3% 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,9% 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,0% 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,3% 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,5% 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,8% 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,8% 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,8% 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% Η/Τ ΓΕΝΙΚΗ Σ.Ε. 3. ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,7% 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% Η/Τ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. 3. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ HM (Βδ) Σ.Ε.) ,6% 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% Η/Τ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. 3. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,0%

18 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% Η/Τ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. 3. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε.) ,6% 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% Η/Τ ΓΕΝΙΚΗ Σ.Ε. 3. ΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,0% 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ ΕΙΡΑ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,3% 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,6% 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,4% 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ Σ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,6% 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε. 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ HM (Βδ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 2. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΗΜ (Βδ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε. 2. ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.) 703 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 703 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 703 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,3% 703 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 703 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 522 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 522 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 522 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 522 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 522 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΙΡΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 650 Σ.Ε. 8,4% 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HM ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Βδ) ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. 44,1% 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜ (Βδ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 585 Σ.Ε. 7,7% 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Βδ) ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 554 Σ.Ε. 7,6% 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & Σ.Ε. ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΙΡΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. 67,9% 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,2% 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,1% 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,6% 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,0% 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΑΝΑΣ Σ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,5% 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ HM (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,5% 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ (Βδ) ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,8% 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Η/Τ Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Βδ) Σ.Ε.) ,6% 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ Η/Τ Σ.Ε. ΕΙΡΑ 3. ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Σ.Ε.) ,0% 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε ,2% 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. HM (Βδ) ,0% 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ Σ.Ε. ΗΜ (Βδ) ,5% 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ Σ.Ε. ΗΜ (Βδ) ,4% 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε. ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε ,2% 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ HM (Βδ) Σ.Ε ,1% 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε ,6% 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΗΜ (Βδ) Σ.Ε ,1% 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΕΡΙΝΑ Σ.Ε ,7% 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1%

19 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε ,0% 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ Σ.Ε. ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 497 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 497 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 497 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 497 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 497 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 507 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 507 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 507 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 507 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 507 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟΤΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 477 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 477 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 477 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 477 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 477 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,4% 776 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ2. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,8% 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ2. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ HM (Βδ) 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,6% 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ2. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Βδ) 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,8% 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ2. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Βδ) 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,2% 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ2. ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,6% 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ 1. ΔΤΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ,3% 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ 1. ΔΤΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ HM 2. (Βδ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ,3% 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ 1. ΔΤΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Βδ) 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ,7% 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ 1. ΔΤΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΜ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ (Βδ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ,6% 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ 1. ΔΤΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑ 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ,7% 587 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΑΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,1% 587 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΑΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ HM 3. (Βδ) ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,8% 587 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΑΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (Βδ) 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ,9% 587 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΑΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% & ΘΡΑΚΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΜ 3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Βδ) ,4% 587 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΑΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 90% & ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΠΕΡΙΝΑ3. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ 2. ΕΙΡΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ HM (Βδ) ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΗΜ (Βδ) ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. 2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΗΜ (Βδ) ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ 2. ΕΙΡΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ 2. ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 765 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ 2. ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ HM ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Βδ) 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 765 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ 2. ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Βδ) 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 765 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ 2. ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜ (Βδ) 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 765 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ 2. ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΡΙΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) 766 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑ 3. 90% ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑ 3. 90% ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM ΤΣΗΜΑΣΩΝ) (Βδ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑ 3. 90% ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑ 3. 90% ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) (Βδ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ 2. ΔΤΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑ 3. 90% ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,3% 740 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 740 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 740 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 740 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 549 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 549 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 549 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 549 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,1% 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 155 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 155 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 155 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 155 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 155 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,5% 337 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,1% 337 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,0% 337 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 337 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 337 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 347 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 347 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 347 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 347 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,8% 347 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 157 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 157 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 157 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 157 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 157 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 180 ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7%

20 180 ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 180 ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 180 ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,6% 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,7% 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9% 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,9% 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,3% 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,6% 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,4% 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,7% 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,7% 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,9% 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,7% 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,4% 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,7% 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜ ΠΑΝ 2. ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜ ΠΑΝ 2. ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜ ΠΑΝ 2. ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜ ΠΑΝ 2. ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜ ΠΑΝ 2. ΘΡΑΚΗ90% ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,3% 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,8% 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,4% 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,0% 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,2% 322 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΠΑΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΙΡΑ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ) ,3% 322 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΠΑΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ HM (Βδ) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ) ,8% 322 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΠΑΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 2. ΗΜ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (Βδ) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ) ,4% 322 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΠΑΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΗΜ (Βδ) ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ) ,3% 322 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΠΑΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 2. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ) ,6% 313 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 313 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,1% 313 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 313 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,2% 313 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,0% 316 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,8% 316 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,8% 316 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,0% 316 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 316 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,1% 320 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 320 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 320 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 320 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,1% 352 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,0% 352 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 352 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,5% 352 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,5% 352 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ,6% 400 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,4% 400 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,9% 400 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,2% 400 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,9% 400 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,5% 346 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,2% 346 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,8% 346 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,3% 346 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 144 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ HM (Βδ) ,5% 144 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) ,6% 144 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) ,6% 144 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,2% 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α ,9% 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 90% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β ,8% 865 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΤΔ) ΣΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ,9%

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ.

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΕ 1 ΟΤ ΠΕΔΙΟΤ ΒΑΕΙ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

ΧΟΛΕ 1 ΟΤ ΠΕΔΙΟΤ ΒΑΕΙ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΧΟΛΕ 1 ΠΕΔΙ ΒΑΕΙ 2016-2017 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΓΙ ΠΑΤΛ 51 ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΡΟ ΚΩΔ ΣΜΗΜΑΣΑ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΔΙ Ο ΕΙΑ ΚΣΕ ΟΙ ΒΑΕΙ 2016 ΒΑΕΙ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ * ΕΚΠΑ 1 210 19.326

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑ

ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ 2017 ΙΔΡΤΜΑ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΘΕΕΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΠΡΩΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2017

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2017 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΤΜΑ ΕΠΙΣ/ΣΕ 375 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ 63 63 13.039 612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΧΙΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ 63 63 10.548 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΜΤΑ) - ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 880

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 Μωδ. Χποψηφ. Επϊνυμο νομα ν. Σατρός ν. Ξητρός Υχολή Επιτυχίας Κδρυμα 17068494 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ ΞΑΤΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΟΦΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 17068569 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 38.4 20.229 17.42 33.7 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔ. ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΙΔΡΤΜΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΒΕΡΣΑΝΙ ΚΙΡ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΗΜ.&ΕΠ.) -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ --ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΗΜ.&ΕΠ.) -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ --ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΙΔΡΤΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108 81 10 6 12 8 26 251 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 200 7 15 7 7 2 12 250 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2018

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2018 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2018 ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΑΡΧΙΚΕ ΘΕΕΙ ΘΕΕΙ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΣ/ΣΕ ΜΟΡΙΑ 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 3 3 3 1.491 312

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ ΕΠ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡ ΠΟΛΗ ΒΑΕΙ 2001 ΒΑΕΙ 2002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΑΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ

KΩΔ ΕΠ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡ ΠΟΛΗ ΒΑΕΙ 2001 ΒΑΕΙ 2002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΑΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ 129 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΑΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 18032 17794-238 127 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ 18187 17916-271 875 1 ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Σ/Α ΘΕ/ΝΙΚΗ +0 866 1 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δμεηαζηηθό ζύζηεκα 2018 Δηζαγωγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δμεηαζηηθό ζύζηεκα 2018 Δηζαγωγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Δμεηαζηηθό ζύζηεκα 2018 Δηζαγωγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 1 P a g e ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο - εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο... 3 2. Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ-Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο αλά Οκάδα

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου είναι το εξισ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ και ΩΡΕ

Σo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου είναι το εξισ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ και ΩΡΕ ΓϋΛΤΚΕΙΟΤ Σo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου 2016-17 είναι το εξισ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ και ΩΡΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 1 ΙΣΟΡΙΑ 2 ΙΣΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1. ΣΜΗΜΑ 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΙΔΡΤΜΑ ΒΑΕΙ 2015-16 2. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 14.942 3. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙΣ 2015 (90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β ΗΜΕΡ.) 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 1 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 1 1 737 18.9 737 18.9