ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10% ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015"

Transcript

1 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 777 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 605 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 561 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 647 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 447 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 694 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 759 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 617 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 420 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΣΗ 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΣΗ 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΝΩΣΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 384 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 497 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΡΑ 2014 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,0% ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 507 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- 10% ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΡΑ 2014 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,6% ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 477 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 776 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..Σ.Ε.) 613 ΑΝΩΣΕΡΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΡΟΔΟΤ (Α..Σ.Ε.Ρ.) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 233 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 275 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 147 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 403 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 402 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 134 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 219 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 168 ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 112 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Page 1 of 9

2 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 139 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 163 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 307 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 245 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 406 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 305 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 107 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 357 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 203 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 291 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 120 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 255 ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 265 ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 172 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ 872 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ 869 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ 870 ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 326 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 325 ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 353 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 234 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 186 ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 212 ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 160 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 223 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 302 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 108 ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 290 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 121 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 207 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Page 2 of 9

3 ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 154 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 146 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 295 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 110 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 182 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 408 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 117 ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 306 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 303 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 123 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 188 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 289 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 118 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 253 ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 263 ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 171 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 246 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 217 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 229 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 201 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 145 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 407 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 367 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 240 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 347 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 313 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Page 3 of 9

4 ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 320 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 250 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 162 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 252 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 218 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 181 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 180 ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 354 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 236 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 220 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 300 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 177 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 308 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 208 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 779 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 301 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Page 4 of 9

5 ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 185 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 269 ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 200 ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 304 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 116 ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 248 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 251 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 351 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 138 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 261 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 270 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 151 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 174 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 335 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 337 ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 409 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 322 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 232 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 352 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 346 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 136 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 169 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 299 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 247 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 205 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 293 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 102 ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 257 ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Page 5 of 9

6 ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 267 ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 157 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 316 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 155 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 362 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 190 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 400 ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ124 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ125 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ170 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 370 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 871 ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΡΟΒΕΣΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 831 ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣΙΩΣ. ΝΟΜ. ΤΜΒ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ 801 ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) - ΟΠΛΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ 806 ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) - ΩΜΑΣΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 851 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΝ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΙΚΑΡΩΝ 821 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% ΙΚΑΡΩΝ 826 ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ NAYTIKOY 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΟΠΛΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) - ΩΜΑΣΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 811 ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 816 ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 865 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Τ.Δ.) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α.) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Page 6 of 9

7 ΟΝΟΜΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 521 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 517 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 633 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 667 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 585 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 631 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 603 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 519 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 480 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 512 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 711 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 511 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 645 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 635 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 509 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% - ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΡΑ 2014 & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,3% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 443 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 10% - ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΡΑ 2014 Σ.Ε ,1% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 690 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 520 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 615 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 550 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 587 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 569 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% Σ.Ε. ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΝ. - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΡΑ 2014 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε ,0% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% Σ.Ε. ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΝ. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΙΡΑ 2014 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε ,2% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 744 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 765 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 766 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 756 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΤΡΓΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 774 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 768 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 555 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 557 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 616 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 734 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Page 7 of 9

8 ΟΝΟΜΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 770 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 596 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 773 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. Σ.Ε. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΙΡΑ 2014 Σ.Ε ,1% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ 10% ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Σ.Ε. ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Σ.Ε. ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 762 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 602 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 610 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 696 ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 775 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 654 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 692 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ 757 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 591 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 609 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 565 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 651 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 451 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 769 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 522 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΙΑ 761 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 764 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 771 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 697 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 546 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 698 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 595 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΕΡΡΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 549 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 575 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΡΡΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 510 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) 10% - ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΡΑ 2014 & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε ,8% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 455 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) 10% - ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΡΑ 2014 Σ.Ε ,6% Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 703 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 751 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 593 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Page 8 of 9

9 ΟΝΟΜΑ Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 611 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 772 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 653 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,6% Σ.Ε.Ι. ΚΡΗΣΗ 758 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 604 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 10% ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 559 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 713 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,8% Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 594 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 584 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 731 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,9% Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 760 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 551 ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 740 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,4% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 577 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,1% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 652 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,2% Σ.Ε.Ι. ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,0% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,7% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 144 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,5% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ ,3% Page 9 of 9

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ.

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 Σχολή Επιτυχίας Πλήθος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού [x 1,3] β) Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10% 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10% 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450 1.646 17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά 2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.677 18.245-568 17.392 285 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.439 18.057-618 17.253 186 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.066 17.671-605 16.757 309 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013

ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013 1 Γμωριμία με τις σχολές του μηχαμογραφικού ΔΠΑΛ ΦΟΛΔ ME ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ: εμδεικτικά παραδείγματα ΚΞΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΘΔΠΞ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΚΑΘΖΡΩΛ 2 νπ ΔΞΑΙ 10/12/2013 2 1. ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9.165 7.804 1.361 17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6.390

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18. 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007

Διαβάστε περισσότερα