ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)"

Transcript

1 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) ΗΜ ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΗΜ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) ΗΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΗΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΗΜ ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΗΜ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) ΗΜ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΗΜ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΗΜ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TEI ΚΑΒΑΛΑ (ΔΡΑΜΑ) ΗΜ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TEI ΛΑΜΙΑ(ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΗΜ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣ. & ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΣΕΙΑ) ΗΜ Page 1 of 6

2 747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ TEI ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΗΜ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣEI ΠΑΣΡΑ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΛΑΜΙΑ ΗΜ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΠΑΣΡΑ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEI ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΜ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ TEI ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΛΑΜΙΑ ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΗΜ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΣΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ & ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ & ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ Page 2 of 6

3 520 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΑ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΛΑΜΙΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ TEI ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ TEI ΛΑΜΙΑ ΗΜ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΜ Page 3 of 6

4 720 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TEI ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΜ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ TEI ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΗΜ ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ TEI ΛΑΜΙΑ ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ TEI ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΚΑΣΟΡΙΑ) ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΣΑ(ΠΑΡΣΗ) ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΗΜ ΣΗΛ/ΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ) ΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣHΜΑΣΩΝ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΔΙΑΧΕΙΡIΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΗΜ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΣΡΑ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΗΜ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΗΜ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ ΟΧΗΜΑΣΩΝ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΚΙΛΚΙ) ΗΜ ΧΕΔIΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ TEI ΛΑΡΙΑ(ΚΑΡΔΙΣΑ) ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ TEI ΚΡΗΣΗ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΣΕΧΝ. ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ Page 4 of 6

5 716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΜ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ TEI ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣ. ΠΡΟIΟΝΣΩΝ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΗΜ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ TEI ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΗΜ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΡΑΜΑ) ΗΜ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΗΜ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΗΜ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΚΑΣΟΡΙΑ) ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ(ΘΗΒΑ) ΗΜ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ TEI ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ TEI ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΚΡΗΣΗ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ Page 5 of 6

6 731 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ TEI ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΜ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ TEI ΚΡΗΣΗ(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) ΗΜ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ(ΑΜΦΙΑ) ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΛΑΡΙΑ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ TEI ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑ ΗΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΠΕΣΕ) ΗΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΠΑΣΡΑ ΗΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ TEI ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TEI ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ) ΗΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (ΑΣΕΡ) ΗΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ(ΑΣΕΑΝ) ΗΜ Page 6 of 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17505 14,82 21,3 19395 16,57 31,1-1890 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16508 14,08 22,4 18158 15,65 28,4-1650 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2006 ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2006 ΔΙΑΦΟΡΑ 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18710 15,6 32,2 17091 14,9 23,3 1619 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17828 15,2 23,8 16595 14,2 24,7 1233 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2007 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΗΜ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 18710 & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 15,57 ΤΕΙ 32,2 ΑΘΗΝΑΣ 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17828 15,15 23,8 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10% Σελίδα 1

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10% Σελίδα 1 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20261 16,65 32,5 21216 17,6 37-955 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16409 13,87 20,5 21400 18,58 36,6-4991 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΤΕΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 10%

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΤΕΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 10% 520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 21455 18,15 37,9 19842 17,59 33,2 1613 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 21400 18,58 36,6 20505 16,51 37,7 895 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (90% )

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (90% ) 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19487 19161 326 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17808 17890-82 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16634 16261 373 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα