Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός"

Transcript

1 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ)

2 119 ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Α ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ Ο 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΩΝΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕ ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩ ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟ ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟ ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟ ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟ ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ)

3 404 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝ ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕ ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ Β ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ Η ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ(Θ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΤΝΣΗΡ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

4 755 ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩ ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ( ΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕ ΩΝ (ΑΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

5 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) 1 99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) 1 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ Η ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑ ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΟΙΚ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) Η ΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) Ο ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦΤΣΙΚ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. Φ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. Φ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

6 759 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYT ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYT ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYT ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΦYT ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) Κ Ν ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. Φ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΚ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. Φ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΙΚ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. Φ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΟΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓ ΩΝ ( ΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

7 659 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝ ΣΕΙ ΣΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙ ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΑΠΘ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΕΜΠ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ( ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ( ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

8 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕ ΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ (ΕΠ) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Α ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Θ ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΧΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. Μ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. Μ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ Κ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΠ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:1. Δ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΓ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΑΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

9 499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΣΕΤ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ.Ε ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΧΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ. ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΣΕΙ. ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ Σ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ Μ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ. Κ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ (ΕΠ) ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ Μ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ Μ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

10 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟ ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΟ ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΤΙ) ΑΠΑΙΣΕ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟ ΣΕΙ ΑΝΑΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΩ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1. ΔΙΟ ΣΕΙ ΔΤΣ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΦΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ ΕΛΛΑΔΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘ ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΣΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ( ΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΕΩ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟ ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ:1. ΔΙΟ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ/ΝΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 0 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα