Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη"

Transcript

1 Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 145 ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) 187 2ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) Ξ.ΓΛ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Ξ.ΓΛ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΙΣ. ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑ ο ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ

2 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Ξ.ΓΛ ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΝΣΕΙΟΤ Ξ.ΓΛ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & Μ.Μ.Ε. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒ. & ΑΝΑΣ. ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 171 ΦΙΛΟ. ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ(ΠΡΟΓ.ΨΤΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩ. ΜΕΣΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΣΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΤΡΑ) 386 Ξ.ΓΛ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩ. ΜΕΣΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ ΙΠΑΝ.ΓΛΩ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ.(ΚΕΡΚΤΡΑ) 403 ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ(ΣΡΙΚΑΛΑ) ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΕΡΡΕ) ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣ. ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΘΗΝΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΚΠ/Η & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 162 2ο ΕΠΙΣ. ΣΗ ΠΡΟΧ. ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) 166 2ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠ/Η & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΣΡΑ 407 ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡ. ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ο ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧ/ΓΙΑ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

3 384 ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΑΝΩΣ. Χ. ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΤΜ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΤΜ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΡΑΣ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΤΜ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡ. ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ & ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε.Ι. 1 ου ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ. & ΤΣΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ο ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Μ. Μ. Ε. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) o ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 730 5ο ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 741 5ο ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 602 Ξ.ΓΛ 5ο ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 598 5ο ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 748 4ο ΠΡΟΣΑΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) ο Επιςτημονικό πεδίο 248 4ο ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΤΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΦΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4 267 ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΣΡΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ(ΣΡΙΚΑΛΑ) ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΕΡΡΕ) ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣ. ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΘΗΝΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΚΠ/Η & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 162 1ο ΕΠΙΣ. ΣΗ ΠΡΟΧ. ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) 166 1ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠ/Η & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΣΡΑ 174 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) 187 1ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 407 ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜ. ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΜΠ ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 324 4ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ 325 4ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧ/ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 327 4ο ΑΞΙΟΠ. ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕP/ΝΣΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ

5 274 4ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 360 4ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ,ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ & ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 276 4ο ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΛΑΜΙΑ) 344 4ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) 371 4ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 216 4ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) 335 4ο ΕΦΑPΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 801 4ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΟΠΛΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΟΠΛΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΟΠΛΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΩΜΑΣΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΩΜΑΣΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΩΜΑΣΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) (δεν προκηρύςςει θζςεισ κάθε χρόνο) 4o ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) o ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) 811 4ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 816 4ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 862 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 863 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ 6285

6 864 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν 864 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν 864 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΣΡΙΣΕΚ.(3%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΣΡΙΣΕΚ.(3%) Σ.Ε.Ι. 2 ου Επιςτημονικοφ πεδίου 690 1ο ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Μ.Μ.Ε. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) ο ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ο ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 4ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΑΡΧΙΣΕΚΣ. ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΡΑΜΑ) 551 4ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ(ΚΑΡΠΕΝΗΙ) 4ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 4ο ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. & ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 4ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) o ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ o ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ o ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 4ο ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 543 5ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣ. & ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο Επιςτημονικό πεδίο 301 ΙΑΣPΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΣPΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣPΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΙΑΣPΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΙΑΣPΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΙΑΣPΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣPΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΚΣΗΝΙΑΣPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ

7 308 ΚΣΗΝΙΑΣPΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΛΗΜΝΟ) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΘΡΑΚΗ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΦΑPΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΦΑPΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΑPΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 831 ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛ.(ΑΝ) ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛ.(ΑΝ) ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛ.(ΑΝ) ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ Σ.Ε.Ι. 3 ου Επιςτημονικοφ πεδίου 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΣΕΙΑ) ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΙΓΙΟ) ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΙΓΙΟ) ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ

8 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ο Επιςτημονικό πεδίο 231 Χ. ΑPΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Χ. ΑPΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ. & ΜΗΧΑΝΙΚ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΣΡΑ 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ(ΧΑΝΙΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΤΡΟ) 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΒΕΡΟΙΑ) ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΠΕPΙΦ/ΚΗ ΑΝΑΠΣ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ(ΧΑΝΙΑ) 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΧΙΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΤΚΣΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ(ΧΑΝΙΑ) 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΚΟΖΑΝΗ) ΔΑ/ΓΙΑ & ΔΙΑΧ/Η ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 336 5ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧ/ΓΙΑ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ Χ. ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ

9 325 2ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧ/ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 327 2ο ΑΞΙΟΠ. ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ 273 2ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕP/ΝΣΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 360 2ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ,ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ & ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 276 2ο ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΛΑΜΙΑ) 344 2ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) 371 2ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 216 2ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) 335 2ο ΕΦΑPΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) 280 3ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 353 5ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ο ΔΙΑΧ/Η ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ο ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 240 5ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΑΟΤΑ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α) 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α) 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α) 862 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 862 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 862 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 863 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ 863 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ 864 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν

10 864 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν 2ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.)(δεν προκηρύςςει θζςεισ κάθε χρόνο) ο ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) ο ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) 811 2ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 816 2ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 4ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΣΡΙΣΕΚ.(3%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΣΡΙΣΕΚ.(3%) ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ 419 ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙ.ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ Σ.Ε.Ι. 4 ου Επιςτημονικοφ πεδίου 521 Χ. ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Χ. ΣΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Χ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ & ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 750 Χ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ & ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ 523 Χ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Χ. ΤΝΣΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ

11 465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) 727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΚΑΣΟΡΙΑ) 723 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ 529 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ(ΠΑΡΣΗ) 710 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) 736 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ) 530 5ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΓΡΕΒΕΝΑ) 586 5ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ 5ο ΕΠΙΧ. ΧΕΔ. & ΠΛΗΡ. ΤΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ) ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 525 5ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 733 5ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) 734 5ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) 516 ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΚΙΛΚΙ) ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ(ΚΑΡΔΙΣΑ) 513 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 698 2ο ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 480 ΣΕΧΝ. ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ

12 739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ο ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣ. ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) 549 5ο ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 518 Χ. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣ. ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) 748 4ο ΠΡΟΣΑΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 701 ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝ.(ΚΟΖΑΝΗ) ο ΦΤΣΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΑΡΧΙΣΕΚΣ. ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΡΑΜΑ) ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΡΑΜΑ) 551 2ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ(ΚΑΡΠΕΝΗΙ) 2ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 2ο ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. & ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 2ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ο ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 2ο ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. 497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε ο Επιςτημονικό πεδίο 314 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔ. (ΕΔΕΑ) Ξ.Γ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠ. ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝ. (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΔΙΕΘΝ.& ΕΤPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΧΕΕΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΧPΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ.& ΣPΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧPΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΜΑΚΕΔ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΧΙΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ

13 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΣΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝ. (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σ. ΕΛΛΑΔΑ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙPΗΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΟPΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 316 ΟPΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΧΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙPΗΕΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΣΡΑ ΟPΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (ΠΑΡΣΗ) 346 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ(ΑΓΡΙΝΙΟ) 144 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ(ΑΘΗΝΑ) 318 ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ο ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ο ΔΙΑΧ/Η ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΑΟΤΑ) ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒ. & ΑΝΑΣ. ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΚΕΔ.(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΤΔ) ΤΠΑΞΙΩΜΑΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΤΔ) ΤΠΑΞΙΩΜΑΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΤΔ) ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΕ) 869 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΣ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΣ ΣΡΙΣΕΚΝ.(4%) ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣ ΣΡΙΣΕΚΝ.(4%) ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ) 872 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΝΟΜΙΑ (ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΙ) 872 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΝΟΜΙΑ (ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΣ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) 872 ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΝΟΜΙΑ (ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΣ ΣΡΙΣΕΚΝ.(4%) ΧΟΛΕ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΡΟΒΕΣΕ) ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ Σ.Ε.Ι. 5 ου Επιςτημονικοφ πεδίου 730 1ο ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΑΣΟΡΙΑ)

14 741 1ο ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 586 4ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝ.(ΚΑΣΟΡΙΑ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ(ΘΗΒΑ) ο ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 584 ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ(ΑΜΦΙΑ) ο ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣ. ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) 602 Ξ.ΓΛ. 1ο ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 729 4ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 525 4ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 733 4ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) 734 4ο ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) 571 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΠΕΣΕ) Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 527 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ) 543 2ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣ. & ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 598 1ο ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ. ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

15 728 4ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ 4ο ΕΠΙΧ. ΧΕΔ. & ΠΛΗΡ. ΤΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ) ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 613 Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (ΑΣΕΡ) Ξ.Γ. ΣΟΤΡΙΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ(ΑΣΕΑΝ) ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ Ε.Μ. = Ειδικό Μάθημα Κ.Π. = Κοινό Πεδίο Ξ.Γ. = Ξζνη Γλώςςα ΑΓΩ. = Αγωνίςματα ΟΡΓ. = Αρμονία/dictee Χ. = χζδιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ.

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ 128 Α,Β ΑΕΙ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνα 18.197 18.696 499 130 Α,Β ΑΕΙ Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση ΑΕΙ Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. ΕΠ. ΠΕΔΙΟ 127 I 129 I 227 IV 225 IV 353 IV,V 326 IV,V 327 II,IV 342 I 232 IV 233 IV 231 IV 236 IV 234 IV 370 IV 184 I 176 I,V ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ 2008 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Α.Ε.Ι

Βάσεις Α.Ε.Ι κωδ. τμημ. Βάσεις Α.Ε.Ι. 2006-2007 επ. πεδ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ (αλφαβητική ταξινόμηση) ΠΟΛΗ 2007 2006 μόρια αρ. επιτ. μόρια διαφ. 06/07 127 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 18926 270 18203 723 129 I

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού [x 1,3] β) Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 225 19709

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 225 19709 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 225 19709 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9 18002 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ Η/Ε 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 21669 21715-46 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 21506 19289 2217 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 21480

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙΙ - Βαθμολογική Ταξινόμηση

Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙΙ - Βαθμολογική Ταξινόμηση Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙΙ - Βαθμολογική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. 409 ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση 2012 Γεν. Σειρά Αεράμυνας Γεν. Σειρά Ειδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119

Γεωπονικό Παν. 2&3 13119 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΒΑΣΗ 2015 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 14533 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 13993 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3 10426

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14.942 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18. 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΔΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 21715 22313-598 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21258 21896-638 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20522 21695-1173

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 Α/Α ΚΩΔ. ΜΗΧ. ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΒΑΣΙΚΟ 1 419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. E.M.* 231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΣΧΕ (**) 19999 19838 161 95 95 99-4 217 826 Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18628

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού [x 1,3] β) Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 1 1 371 371

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

3 ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 31

ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 31 ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΔΗΓΟ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΑΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 0%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής

4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής 4ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 19.838 20.364-526 20.193-355 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.578 19.625-1.047 19.170-592 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ. Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ. Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ 227 Δ ΑΕΙ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 17.789 18.243 454 225 Δ ΑΕΙ Αγρονόμων &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10% Σελίδα 1

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10% Σελίδα 1 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20261 16,65 32,5 21216 17,6 37-955 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16409 13,87 20,5 21400 18,58 36,6-4991 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΙΘΟΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 04/09/14 ΠΕΜΠΣΗ 10:00-12:00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ Α' κ. Α. ΚΑΨΑΛΗ Ζ' Γ'

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα