Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη"

Transcript

1 Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΣΟPΙΑ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 104 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΟΤ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 145 ΙΣΟPΙΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΣΟPΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΣPΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΘΕΑΣPΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΕ/ΚΗ ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) 187 2ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ) Ξ.ΓΛ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Ξ.ΓΛ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΠΟΛΙΣ. ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑ ο ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ

2 411 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΚΟΡΙΝΘΟ) ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Ξ.ΓΛ ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ Ξ.ΓΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΝΣΕΙΟΤ Ξ.ΓΛ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & Μ.Μ.Ε. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒ. & ΑΝΑΣ. ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) 192 ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 171 ΦΙΛΟ. ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ(ΠΡΟΓ.ΨΤΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ξ.ΓΛ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩ. ΜΕΣΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΣΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΤΡΑ) 386 Ξ.ΓΛ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩ. ΜΕΣΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ ΙΠΑΝ.ΓΛΩ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ.(ΚΕΡΚΤΡΑ) 403 ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ(ΣΡΙΚΑΛΑ) ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΕΡΡΕ) ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩ. 2ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣ. ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΘΗΝΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΚΠ/Η & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 162 2ο ΕΠΙΣ. ΣΗ ΠΡΟΧ. ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) 166 2ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠ/Η & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΣΡΑ 407 ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΡΓ. 2ο ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡ. ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΘΗΝΑ ο ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧ/ΓΙΑ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

3 384 ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΑΝΩΣ. Χ. ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΤΜ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΤΜ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ 866 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΡΑΣ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΤΜ. (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡ. ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ & ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ Σ.Ε.Ι. 1 ου ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ. & ΤΣΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ο ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Μ. Μ. Ε. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) o ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 730 5ο ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 741 5ο ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ(ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 602 Ξ.ΓΛ 5ο ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩ. ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 598 5ο ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 748 4ο ΠΡΟΣΑΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) ο Επιςτημονικό πεδίο 248 4ο ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) 329 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΤΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΦΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4 267 ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΣΡΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ(ΣΡΙΚΑΛΑ) ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΕΡΡΕ) ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩ 1ο ΕΠΙΣ. ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣ. ΘΡΑΚΗ(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ(ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΘΗΝΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΚΠ/Η & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 162 1ο ΕΠΙΣ. ΣΗ ΠΡΟΧ. ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΡΟΔΟ) 166 1ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠ/Η & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΣΡΑ 174 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) 187 1ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 407 ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΡΓ. 1ο ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜ. ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΜΠ ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 324 4ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ 325 4ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧ/ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 327 4ο ΑΞΙΟΠ. ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕP/ΝΣΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ

5 274 4ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 360 4ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ,ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ & ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 276 4ο ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΛΑΜΙΑ) 344 4ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) 371 4ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 216 4ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) 335 4ο ΕΦΑPΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 801 4ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΟΠΛΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΟΠΛΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΟΠΛΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΩΜΑΣΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΩΜΑΣΑ ο ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ (Ε)-ΩΜΑΣΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΙΠΣΑΜΕΝΟΙ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΑ) ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΚΑΡΩΝ (Ι) ΕΛΕΓΚΣΕ ΑΕΡΑΜΤΝΑ ο ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) (δεν προκηρύςςει θζςεισ κάθε χρόνο) 4o ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) o ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (.Ι.Ρ.) 811 4ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 816 4ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ο ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 862 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 863 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ 6285

6 864 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν 864 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν 864 4ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΣΡΙΣΕΚ.(3%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΠΟΛΤΣΕΚ.(10%) ο Α.Ε.Ν ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΣΗΓ ΣΡΙΣΕΚ.(3%) Σ.Ε.Ι. 2 ου Επιςτημονικοφ πεδίου 690 1ο ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Μ.Μ.Ε. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) ο ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ο ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 4ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΑΡΧΙΣΕΚΣ. ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΡΑΜΑ) 551 4ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ(ΚΑΡΠΕΝΗΙ) 4ο ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧ. ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 4ο ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. & ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 4ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ο ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) o ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ o ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ o ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 4ο ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 543 5ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣ. & ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο Επιςτημονικό πεδίο 301 ΙΑΣPΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΣPΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣPΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΙΑΣPΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΙΑΣPΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΙΑΣPΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣPΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΚΣΗΝΙΑΣPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ

7 308 ΚΣΗΝΙΑΣPΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 372 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΛΗΜΝΟ) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΘΡΑΚΗ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΦΑPΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΦΑPΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΑPΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΡΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 831 ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛ.(ΑΝ) ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛ.(ΑΝ) ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛ.(ΑΝ) ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΚΗ Σ.Ε.Ι. 3 ου Επιςτημονικοφ πεδίου 637 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΣΕΙΑ) ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΙΓΙΟ) ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΙΓΙΟ) ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ

8 649 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ο Επιςτημονικό πεδίο 231 Χ. ΑPΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Χ. ΑPΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) Χ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ. & ΜΗΧΑΝΙΚ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) 221 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΣΡΑ 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ(ΧΑΝΙΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΤΡΟ) 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ(ΒΕΡΟΙΑ) ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΠΕPΙΦ/ΚΗ ΑΝΑΠΣ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΘΕΑΛΙΑ(ΒΟΛΟ) ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ(ΧΑΝΙΑ) 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΧΙΟ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΤΚΣΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ(ΧΑΝΙΑ) 331 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (ΧΑΝΙΑ) 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΚΟΖΑΝΗ) ΔΑ/ΓΙΑ & ΔΙΑΧ/Η ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗ(ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 336 5ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧ/ΓΙΑ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ Χ. ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ

9 325 2ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧ/ΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 327 2ο ΑΞΙΟΠ. ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ 273 2ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕP/ΝΣΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 360 2ο ΓΕΩΠΟΝΙΑ,ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ & ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΘΕΑΛΙΑ (ΒΟΛΟ) 276 2ο ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΙΟΝΙΟΤ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ο ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΛΑΜΙΑ) 344 2ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΑΜΟ) 371 2ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 216 2ο ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) 335 2ο ΕΦΑPΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ο ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ(ΣΡΙΠΟΛΗ) 280 3ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑ 353 5ο ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΡΑΚΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ο ΔΙΑΧ/Η ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΦΤ. ΠΟΡΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ο ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 240 5ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ ο ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΑΟΤΑ) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α) 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α) 861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (.Σ.Τ.Α) 862 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 862 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 862 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ 863 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ 863 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ) - ΩΜΑΣΑ 864 2ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ.Μ.Τ.Ν

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ) 20244 19364 20127 19877 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 KΩ. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤ. ΒΑΣΗ 2012 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 90% ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 3 3 19747 16.65 31.

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 90% ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 3 3 19747 16.65 31. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 3 3 19747 16.65 31.7 15857 13.10 17.5 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ)

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ) ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ) ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 21480 21377 103 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 20363 20921-558 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014 Γενικό Άθροισμα (140) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 10819 (130) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελληνική Γλώσσα x 0,9) + ( Ιστορία Γεν.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελληνική Γλώσσα x 0,9) + ( Ιστορία Γεν. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σελίδα 1 από 7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: (Αρχαία Ελληνικά x 1,3) + (Ιστορία Κατεύθυνσης x 0,7) ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: (Νεοελληνική Γλώσσα x 0,9) +

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363 1o Πεδίο Τμήμα Ίδρυμα Πεδίο Εκτίμησ Βάση η 2014 2013 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 20250 20229 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 21000 21054 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ E.M. 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229 - - Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054 - - ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Εκτίμηση ΒΑΣΗ 2014 2015 90% Διαφορά Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 10250 10893-643 Διοίκηση, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος)

ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 10250 10893-643 Διοίκηση, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) 1o Πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Εκτίμηση 2015 ΒΑΣΗ 2014 90% Διαφορά Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 520 19709 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 8 19.169 19.615 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8 19.047 19.444 225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 7 16.628 19.087 227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 )

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 ) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 10.784 19.319 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 15.651 19.290 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 12.224 15.620

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Α 2013 ΒΑΣΕΙΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ 2013 2014 E.M.

ΕΠΑΛ Α 2013 ΒΑΣΕΙΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ 2013 2014 E.M. E.M. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - 1ο Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229 - - Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054 - -

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

ÓôñÜôïò ÓôñáôçãÜêçò. Οι βάσεις σε 461 τμήματα

ÓôñÜôïò ÓôñáôçãÜêçò. Οι βάσεις σε 461 τμήματα Οι βάσεις σε 461 τμήματα Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι τρεις: ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων στις ανώτατες σχολές, ο αριθμός των εισακτέων δηλαδή, η δυσκολία των θεμάτων και οι προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ - Σχολή Ίδρυμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 8 18032 17794 17452 17300 17666

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κ.Σ. E.Π. ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗ ΑΕΙ 231 20364 20193 21669 Ε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ ΘΕΣ ΑΕΙ 233 19625 19170 20740 Ε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡ ΠΑΤ ΑΕΙ 232 17819 17751 20020 Ε ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα