Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile) Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Task analysis) Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων Διαδικασία...9 α) Σκοπός...9 β) Περιεχόμενο εξέτασης...9 γ) Διαδικασία εξέτασης...9 δ) Διάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό μέρος εξετάσεων Διαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόμενο εξέτασης γ) Διαδικασία εξέτασης δ) Διάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.3.) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ( ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 33

3 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile) Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. για την ειδικότητα "Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία μικρομεσαίας / μεγάλης μεταποιητικής / βιομηχανικής / βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών κτλ. επιχειρήσεις του δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα. Είναι ικανός να ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων κοστολόγησης βιοτεχνικών προϊόντων ή αντίστοιχων προβλημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευαστικές / παροχής υπηρεσιών. Θα μπορεί επίσης, με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίες διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας να εκτελεί κάθε φορά τις ακόλουθες κύριες εργασίες: ( DUTIES ) 1. Οργανώνει τη θέση εργασίας του, καθορίζει την πορεία, τα μέσα και τις μεθόδους εργασίας. 2. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη Γενική Λογιστική. 3. Εφαρμόζει τη Λογιστική Εταιριών. 4. Εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης και την Κοστολόγηση. 5. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία κόστους. 6. Συντάσσει τα έντυπα κοστολόγησης και διενεργεί τις Λογιστικές εγγραφές κόστους. 7. Να γνωρίζει τις αρχές Αστικού Δικαίου και να εφαρμόζει την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 8. Εκμεταλλεύεται τις βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ καθώς και χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα προκειμένου να καταχωρεί και ταξινομεί τα στοιχεία του κόστους, με περαιτέρω δυνατότητα σύνθεσης ανάλυσης και διερεύνησης των στοιχείων αυτών. 9. Χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της επιχείρησης και σε τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας. Καθώς και να χρησιμοποιεί την περιγραφική Στατιστική και Οικονομικά Μαθηματικά στην Επεξεργασία των δεδομένων. 10. Αναφέρει στη σωστή κατεύθυνση / τμήμα / υπηρεσία ή και άτομο αρμόδιο, κάθε παρατήρηση ή και διαπιστώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ροής πληροφοριών από / προς αυτόν, προτείνοντας βελτιώσεις Σελίδα 3 από 33

4 2. Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Task analysis) 2.1. Για να είναι ικανός να οργανώνει τη θέση εργασίας του, πρέπει να γνωρίζει: - Να οργανώνει την πλήρη αυτονομία χώρου, που πρέπει να βασίζεται στα "στάνταρς" λειτουργίας ( χώρος υποστηριζόμενος από Η/Υ, κλιματισμό, βιβλιοθήκη κλπ. ). - Να κάνει σύνδεση άμεση με τα τμήματα, βάση του οργανογράμματος της επιχείρησης. - Να έχει τη δυνατότητα στο οργανόγραμμα του τμήματος άμεσης επέκτασης σε επίπεδο hardware / software Για να είναι ικανός να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες, που διέπουν τη Γενική Λογιστική θα πρέπει: - Να γνωρίζει σχετικά με τις οικονομικές μονάδες, τις διακρίσεις τους και ανάλυση στοιχείων της περιουσίας τους. - Να έχει γνώσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακες διανομής κερδών) και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν. - Να ακολουθεί για όλες τις λογιστικές ενέργειες, από την αρχή μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσεως τη διπλογραφική μέθοδο (τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας) και τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. Αναλυτικότερα είναι απαραίτητες οι γνώσεις σχετικά: - με την απογραφή και τα είδη της - με τον ισολογισμό και τους τρόπους παρουσίασης του - με τη διαδικασία για τη συλλογή στοιχείων - με τους τρόπους καταχωρήσεων στα ημερολόγια - με τη μεταφορά από ημερολόγια στους αντίστοιχους λογαριασμούς και τους κανόνες λειτουργίας τους. - με τη διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών (διακρίσεις λογαριασμών κατά τις ομάδες του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και κωδική αρίθμηση πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων, κ.λ.π., λογαριασμών λογαριασμοί υποχρεωτικοί / προαιρετικοί / ελεύθεροι) - με τις διακρίσεις των λογαριασμών κατά περιεχόμενο (μεταβατικοί, διάμεσοι, αντίθετοι, αποθεμάτων, εξόδων, εσόδων, αποτελεσματικοί, γενικής εκμετάλλευσης, τάξης, προσωπικοί και αξιών) και τη λογιστική τους παρακολούθηση. - με τη λογιστική τακτοποίηση των αποσβέσεων - με τα παραστατικά (ταμειακών, συμψηφιστικών εγγραφών) - με τις εργασίες παρουσίασης του υπόλοιπου κάθε λογαριασμού περιοδικά (αναλυτικά και γενικά ισοζύγια) - με τις εργασίες τέλους χρήσης και το κλείσιμο των λογαριασμών (μηδενισμός υπολοίπων) 2.3. Για να εφαρμόζει τη Λογιστική εταιριών θα πρέπει να γνωρίζει: - γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις και τις διακρίσεις τους (από φορολογική άποψη) - τη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών εταιριών ( Ο.Ε., Ε.Ε. ) Συμμετοχικής και συνεταιρισμών. Σελίδα 4 από 33

5 - τις λογιστικές εγγραφές που έχουν σχέση με τους δοσοληπτικούς λογαριασμούς των εταίρων, καθώς και σύστασης, αύξησης κεφαλαίου στις προσωπικές εταιρίες. - τον τρόπο διανομής κερδών και ζημιών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. - τη λύση και εκκαθάριση προσωπικών εταιριών - τη διαδικασία ίδρυσης των κεφαλαιουχικών εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) τα όργανα και τον τρόπο διοίκησης, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές σύστασης, τους λόγους και τις εγγραφές αύξησης και μείωσης του κεφαλαίου τους. - τους τρόπους απόσβεσης του κεφαλαίου της Α.Ε. και τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές. - για τους ιδρυτικούς τίτλους - τη φορολογία και τη διανομή κερδών - τη λύση και εκκαθάριση των κεφαλαιουχικών εταιριών 2.4. Για να εφαρμόσει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης και την κοστολόγηση θα πρέπει να γνωρίζει: - την έννοια και τη δομή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων - τη διοικητική και λειτουργική διάρθρωση βιομηχανικής / βιοτεχνικής επιχείρησης - τις έννοιες και τη διάκριση των όρων κόστος, έξοδο, δαπάνη και έσοδο - τα είδη / κατηγορίες κόστους - για τις θέσεις / κέντρα κόστους - για τους ενδιάμεσους - τελικούς φορείς κόστους - τα συνθετικά στοιχεία του κόστους παραγωγής (βιομηχανικού κόστους) - για τα φύλλα (επί) μερισμού - για το παραγωγικό κύκλωμα και την έκθεση κόστους - αποτελέσματος - την έννοια της κοστολόγησης και τον σκοπό της - τις μεθόδους παραγωγής - τις μεθόδους κοστολόγησης - τις μεθόδους αποτίμησης αποθεμάτων - για τα συμπαράγωγα - υποπαράγωγα - ελαττωματικά προϊόντα - την τήρηση λογαριασμών κοστολόγησης και την πορεία εγγραφών του κόστους - το περιεχόμενο και τον τρόπο διασύνδεσης των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής της εκμετάλλευσης (ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.) - την έννοια και τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού οικονομικής μονάδας - την έννοια και τη λογιστική του πρότυπου κόστους 2.5. Για τη συλλογή, έλεγχο και επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων του κόστους, θα πρέπει: - να έχει γνώσεις που αφορούν τη διαδικασία τιμολογιακής πολιτικής εφοδιασμού και ελέγχου. - να επιλέγει στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος - να έχει γνώσεις που αφορούν τα μέσα χρηματοδότησης - να έχει γνώσεις που αφορούν τον έλεγχο του κόστους πωλήσεων ανά μονάδα προϊόντος, τον έλεγχο του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, τον έλεγχο της ενέργειας παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος και τον έλεγχο της διάρθρωσης των αποκλίσεων για την εκπλήρωση των στόχων Σελίδα 5 από 33

6 - να ελέγχει την εγκυρότητα των εντύπων, την αλήθεια των πρωτογενών στοιχείων, τις αριθμητικές πράξεις κτλ. - να κωδικοποιεί τα στοιχεία ανά είδος, προορισμό και φύση - να αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής υπολειμμάτων, υποπροϊόντων συμπαραγωγής και αποτίμησης ελαττωματικών προϊόντων Για τα έντυπα κοστολόγησης συντάσσει: - Καταστάσεις αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας. - Φύλλα επιμερισμού απασχόλησης προσωπικού, πάγιων και κατανομή αποσβέσεων. - Φύλλα αποσβέσεων. - Φύλλα επιμερισμού εξόδων. - Καταστάσεις κόστους παραγωγής, κόστους προϊόντος, κόστους Διοικητικής λειτουργίας, έρευνας και ανάπτυξης, διάθεσης και χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Για λογιστικές εγγραφές, διενεργεί: - Λογιστικές εγγραφές αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών / υλικών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας. - Λογιστικές εγγραφές αμοιβών προσωπικού, αμοιβών και εξόδων τρίτων και διαφόρων εξόδων. - Λογιστικές εγγραφές τόκων και συναφών εξόδων. - Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων πάγιων. - Λογιστικές εγγραφές παραγωγής προϊόντων Για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να γνωρίζει: - Αρχές Αστικού, Ενοχικού, Εμπραγμάτου, Εμπορικού Δικαίου. - Τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων. - Για την ενημέρωση των βιβλίων που προβλέπονται από το Κ.Β.Σ. και τον έλεγχο εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.. - Για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. - Για τον έλεγχο των εκδιδόμενων στοιχείων Κ.Β.Σ. ως προς την ορθή συμπλήρωσή τους. - Για τον έλεγχο της έκδοσης των Φορολογικών στοιχείων. - Για τον έλεγχο παρακράτησης φόρων. - Για τη σύνταξη δήλωσης απόδοσης Φ.Π.Α.. - Για τη σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων. - Για τη σύνταξη δηλώσεων απόδοσης χαρτόσημου. - Για τη σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών. - Για τη σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδημάτων. - Για την κατάρτιση μισθολογικών καταστάσεων. - Για την επίδοση ασφαλιστικών εισφορών. - Για τις άδειες προσωπικού. - Για την απόλυση εργαζομένου. - Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές. Σελίδα 6 από 33

7 2.8. Για να ακολουθεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των Η/Υ και να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα, πρέπει να έχει γνώση σφαιρική και σε βάθος των δυνατοτήτων της μηχανογραφημένης εφαρμογής και επιπλέον να γνωρίζει: - Τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των Η/Υ. - Την ορολογία και τη "γλώσσα" των Η/Υ για την επικοινωνία του με τους τεχνικούς της μηχανοργάνωσης. - Τις δυνατότητες ελέγχου της πιστότητας και ακρίβειας των υπολογισμών των Η/Υ στις εφαρμογές. - Τις δυνατότητες των εκτυπωτικών μηχανημάτων. - Να ερμηνεύει τα λογιστικά δεδομένα που απεικονίζουν οι κάθε είδους εκτυπώσεις. - Να αξιοποιεί τις βάσεις δεδομένων μέσα από λογιστικά πακέτα Για να χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες θα πρέπει: - Να έχει γνώσεις που αφορούν τις κατηγορίες αριθμοδεικτών οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. - Να έχει γνώσεις που αφορούν την έννοια των αριθμοδεικτών. - Να έχει γνώση της προέλευσης των μεγεθών των αριθμοδεικτών. - Να έχει γνώση των κανόνων κατάρτισης των αριθμοδεικτών. - Να αναλύει του αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. - Να έχει βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής και οικονομικών μαθηματικών Για αναφορές σχετικά με παρατηρήσεις ή και διαπιστώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ροής των πληροφοριών από / προς αυτόν, προτείνοντας βελτιώσεις, πρέπει να: - Συντάσσει απολογισμό λογιστικού - κοστολογικού έργου, για την προϊσταμένη αρχή, βάσει του οργανογράμματος της επιχείρησης. - Συντάσσει αναφορές για τη δυσλειτουργία του συστήματος ροής πληροφοριών. - Επικοινωνεί, ανάλογα με το έργο που εκτελεί, με άλλα τμήματα της οικονομικής μονάδος. - Προτείνει βελτιώσεις του συστήματος κοστολόγησης. Σελίδα 7 από 33

8 3. Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Για την απόκτηση του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία Βιοτεχνία πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης. Σελίδα 8 από 33

9 3.1 Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων Διαδικασία α) Σκοπός Με τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται η διαπίστωση αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. β) Περιεχόμενο εξέτασης Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο της προβλεπόμενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και μπορεί να περιέχει θέματα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που περιέχονται στην εξεταζόμενη θεματική ενότητα ή μέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυμα κατά τη συλλογή και βαθμολόγηση μετά από επικάλυψη των ονομάτων των υποψηφίων. γ) Διαδικασία εξέτασης Το πρόγραμμα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτάται στην έδρα της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π., μετά από έγκριση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το μέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δυο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα από Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δυο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό. Γραπτό δοκίμιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναβαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, από μέλος της οικείας ομάδας αναβαθμολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου. Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3). Σελίδα 9 από 33

10 Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση και δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή. δ) Διάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας Για να είναι ικανός να οργανώνει τη θέση εργασίας του, πρέπει να γνωρίζει: - Να οργανώνει την πλήρη αυτονομία χώρου, που πρέπει να βασίζεται στα " στάνταρς " λειτουργίας ( χώρος υποστηριζόμενος από Η/Υ, κλιματισμό, βιβλιοθήκη κλπ. ). - Να κάνει σύνδεση άμεση με τα τμήματα, βάση του οργανογράμματος της επιχείρησης. - Να έχει τη δυνατότητα στο οργανόγραμμα του τμήματος άμεσης επέκτασης σε επίπεδο hardware / software Για να είναι ικανός να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες, που διέπουν τη Γενική Λογιστική θα πρέπει: - Να γνωρίζει σχετικά με τις οικονομικές μονάδες, τις διακρίσεις τους και ανάλυση στοιχείων της περιουσίας τους. - Να έχει γνώσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακες διανομής κερδών) και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν. - Να ακολουθεί για όλες τις λογιστικές ενέργειες, από την αρχή μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσεως τη διπλογραφική μέθοδο (τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας) και τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. Αναλυτικότερα είναι απαραίτητες οι γνώσεις σχετικά: - με την απογραφή και τα είδη της - με τον ισολογισμό και τους τρόπους παρουσίασης του - με τη διαδικασία για τη συλλογή στοιχείων - με του τρόπους καταχωρήσεων στα ημερολόγια - με τη μεταφορά από ημερολόγια στους αντίστοιχους λογαριασμούς και τους κανόνες λειτουργίας τους. - με τη διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών (διακρίσεις λογαριασμών κατά τις ομάδες του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και κωδική αρίθμηση πρωτοβάθμιων, Σελίδα 10 από 33

11 δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων, κ.λ.π., λογαριασμών - λογαριασμοί υποχρεωτικοί / προαιρετικοί / ελεύθεροι ). - με τις διακρίσεις των λογαριασμών κατά περιεχόμενο (μεταβατικοί, διάμεσοι, αντίθετοι, αποθεμάτων, εξόδων, εσόδων, αποτελεσματικοί, γενικής εκμετάλλευσης, τάξης, προσωπικοί και αξιών) και τη λογιστική τους παρακολούθηση. - με τη λογιστική τακτοποίηση των αποσβέσεων - με τα παραστατικά (ταμειακών, συμψηφιστικών εγγραφών) - με τις εργασίες παρουσίασης του υπόλοιπου κάθε λογαριασμού περιοδικά (αναλυτικά και γενικά ισοζύγια) - με τις εργασίες τέλους χρήσης και το κλείσιμο των λογαριασμών (μηδενισμός υπολοίπων) 2.3. Για να εφαρμόζει τη Λογιστική εταιριών θα πρέπει να γνωρίζει: - γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις και τις διακρίσεις τους (από φορολογική άποψη) - τη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) Συμμετοχικής και συνεταιρισμών - τις λογιστικές εγγραφές που έχουν σχέση με τους δοσοληπτικούς λογαριασμούς των εταίρων, καθώς και σύστασης, αύξησης κεφαλαίου στις προσωπικές εταιρίες - τον τρόπο διανομής κερδών και ζημιών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. - τη λύση και εκκαθάριση προσωπικών εταιριών - τη διαδικασία ίδρυσης των κεφαλαιουχικών εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) τα όργανα και τον τρόπο διοίκησης, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές σύστασης, τους λόγους και τις εγγραφές αύξησης και μείωσης του κεφαλαίου τους. - τους τρόπους απόσβεσης του κεφαλαίου της Α.Ε. και τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές. - για τους ιδρυτικούς τίτλους - τη φορολογία και τη διανομή κερδών - τη λύση και εκκαθάριση των κεφαλαιουχικών εταιριών 2.4. Για να εφαρμόσει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης και την κοστολόγηση θα πρέπει να γνωρίζει: - την έννοια και τη δομή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων - τη διοικητική και λειτουργική διάρθρωση βιομηχανικής / βιοτεχνικής επιχείρησης - τις έννοιες και τη διάκριση των όρων κόστος, έξοδο, δαπάνη και έσοδο - τα είδη / κατηγορίες κόστους - για τις θέσεις / κέντρα κόστους - για τους ενδιάμεσους - τελικούς φορείς κόστους - τα συνθετικά στοιχεία του κόστους παραγωγής (βιομηχανικού κόστους) - για τα φύλλα (επί) μερισμού - για το παραγωγικό κύκλωμα και την έκθεση κόστους - αποτελέσματος. - την έννοια της κοστολόγησης και τον σκοπό της - τις μεθόδους παραγωγής - τις μεθόδους κοστολόγησης - τις μεθόδους αποτίμησης αποθεμάτων - για τα συμπαράγωγα - υποπαράγωγα - ελαττωματικά προϊόντα - την τήρηση λογαριασμών κοστολόγησης και την πορεία εγγραφών του κόστους - το περιεχόμενο και τον τρόπο διασύνδεσης των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής της εκμετάλλευσης (ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.) Σελίδα 11 από 33

12 - την έννοια και τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού οικονομικής μονάδας - την έννοια και τη λογιστική του πρότυπου κόστους 2.5. Για τη συλλογή, έλεγχο και επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων του κόστους, θα πρέπει: - να έχει γνώσεις που αφορούν τη διαδικασία τιμολογιακής πολιτικής εφοδιασμού και ελέγχου - να επιλέγει στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος - να έχει γνώσεις που αφορούν τα μέσα χρηματοδότησης - να έχει γνώσεις που αφορούν τον έλεγχο του κόστους πωλήσεων ανά μονάδα προϊόντος, τον έλεγχο του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, τον έλεγχο της ενέργειας παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος και τον έλεγχο της διάρθρωσης των αποκλίσεων για την εκπλήρωση των στόχων - να ελέγχει την εγκυρότητα των εντύπων, την αλήθεια των πρωτογενών στοιχείων, τις αριθμητικές πράξεις κτλ. - να κωδικοποιεί τα στοιχεία ανά είδος, προορισμό και φύση - να αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής υπολειμμάτων, υποπροϊόντων συμπαραγωγής και αποτίμησης ελαττωματικών προϊόντων Για τα έντυπα κοστολόγησης συντάσσει: - Καταστάσεις αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας. - Φύλλα επιμερισμού απασχόλησης προσωπικού, πάγιων και κατανομή αποσβέσεων. - Φύλλα αποσβέσεων. - Φύλλα επιμερισμού εξόδων. - Καταστάσεις κόστους παραγωγής, κόστους προϊόντος, κόστους Διοικητικής λειτουργίας, έρευνας και ανάπτυξης, διάθεσης και χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Για λογιστικές εγγραφές, διενεργεί: - Λογιστικές εγγραφές αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών / υλικών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας. - Λογιστικές εγγραφές αμοιβών προσωπικού, αμοιβών και εξόδων τρίτων και διαφόρων εξόδων. - Λογιστικές εγγραφές τόκων και συναφών εξόδων. - Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων πάγιων. - Λογιστικές εγγραφές παραγωγής προϊόντων Για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να γνωρίζει: - Αρχές Αστικού, Ενοχικού, Εμπράγματου, Εμπορικού Δικαίου. - Τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων. - Για την ενημέρωση των βιβλίων που προβλέπονται από το Κ.Β.Σ. και τον έλεγχο εφαρμογής διατάξεων του ΚΒΣ. - Για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. - Για τον έλεγχο των εκδιδόμενων στοιχείων Κ.Β.Σ. ως προς την ορθή συμπλήρωσή τους. - Για τον έλεγχο της έκδοσης των Φορολογικών στοιχείων. - Για τον έλεγχο παρακράτησης φόρων. - Για τη σύνταξη δήλωσης απόδοσης Φ.Π.Α.. - Για τη σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων. - Για τη σύνταξη δηλώσεων απόδοσης χαρτόσημου. Σελίδα 12 από 33

13 αρχές. - Για τη σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών. - Για τη σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδημάτων. - Για την κατάρτιση μισθολογικών καταστάσεων. - Για την επίδοση ασφαλιστικών εισφορών. - Για τις άδειες προσωπικού. - Για την απόλυση εργαζομένου. - Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων από τις αρμόδιες 2.8. Για να ακολουθεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των Η/Υ και να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα, πρέπει να έχει γνώση σφαιρική και σε βάθος των δυνατοτήτων της μηχανογραφημένης εφαρμογής και επιπλέον να γνωρίζει: - Τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των Η/Υ. - Την ορολογία και τη "γλώσσα" των Η/Υ για την επικοινωνία του με τους τεχνικούς της μηχανοργάνωσης. - Τις δυνατότητες ελέγχου της πιστότητας και ακρίβειας των υπολογισμών των Η/Υ στις εφαρμογές. - Τις δυνατότητες των εκτυπωτικών μηχανημάτων. - Να ερμηνεύει τα λογιστικά δεδομένα που απεικονίζουν οι κάθε είδους εκτυπώσεις. - Να αξιοποιεί τις βάσεις δεδομένων μέσα από λογιστικά πακέτα Για να χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες θα πρέπει: - Να έχει γνώσεις που αφορούν τις κατηγορίες αριθμοδεικτών οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. - Να έχει γνώσεις που αφορούν την έννοια των αριθμοδεικτών. - Να έχει γνώση της προέλευσης των μεγεθών των αριθμοδεικτών. - Να έχει γνώση των κανόνων κατάρτισης των αριθμοδεικτών. - Να αναλύει του αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. - Να έχει βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής και οικονομικών μαθηματικών Για αναφορές σχετικά με παρατηρήσεις ή και διαπιστώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ροής των πληροφοριών από / προς αυτόν, προτείνοντας βελτιώσεις, πρέπει να: - Συντάσσει απολογισμό λογιστικού - κοστολογικού έργου, για την προϊσταμένη αρχή, βάσει του οργανογράμματος της επιχείρησης. - Συντάσσει αναφορές για τη δυσλειτουργία του συστήματος ροής πληροφοριών. - Επικοινωνεί, ανάλογα με το έργο που εκτελεί, με άλλα τμήματα της οικονομικής μονάδος. - Προτείνει βελτιώσεις του συστήματος κοστολόγησης. Σελίδα 13 από 33

14 3.2 Το πρακτικό μέρος εξετάσεων Διαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile), η στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλματος και τα επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόμενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων μονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και μπορούν να πραγματοποιηθούν στους επιλεγμένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, σε διαφορετικά θέματα και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαστηριακού εξοπλισμού. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) Διαδικασία εξέτασης Το πρόγραμμα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράμματος της πρακτικής δοκιμασίας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και το διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριμένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάζονται σε περισσότερα του ενός εργαστήρια ή επαγγελματικούς ή εργασιακούς χώρους, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των εξεταζομένων θεμάτων το επιβάλλουν. δ) Διάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. Σελίδα 14 από 33

15 3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας Για να είναι ικανός να οργανώνει τη θέση εργασίας του, πρέπει να γνωρίζει: - Να οργανώνει την πλήρη αυτονομία χώρου, που πρέπει να βασίζεται στα " στάνταρς " λειτουργίας ( χώρος υποστηριζόμενος από Η/Υ, κλιματισμό, βιβλιοθήκη κλπ. ). - Να κάνει σύνδεση άμεση με τα τμήματα, βάση του οργανογράμματος της επιχείρησης. - Να έχει τη δυνατότητα στο οργανόγραμμα του τμήματος άμεσης επέκτασης σε επίπεδο hardware / software Για να είναι ικανός να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες, που διέπουν τη Γενική Λογιστική θα πρέπει: - Να γνωρίζει σχετικά με τις οικονομικές μονάδες, τις διακρίσεις τους και ανάλυση στοιχείων της περιουσίας τους. - Να έχει γνώσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακες διανομής κερδών) και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν. - Να ακολουθεί για όλες τις λογιστικές ενέργειες, από την αρχή μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσεως τη διπλογραφική μέθοδο (τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας) και τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. Αναλυτικότερα είναι απαραίτητες οι γνώσεις σχετικά: - με την απογραφή και τα είδη της - με τον ισολογισμό και τους τρόπους παρουσίασης του - με τη διαδικασία για τη συλλογή στοιχείων - με του τρόπους καταχωρήσεων στα ημερολόγια - με τη μεταφορά από ημερολόγια στους αντίστοιχους λογαριασμούς και τους κανόνες λειτουργίας τους. - με τη διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών (διακρίσεις λογαριασμών κατά τις ομάδες του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και κωδική αρίθμηση πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων, κ.λ.π., λογαριασμών- λογαριασμοί υποχρεωτικοί / προαιρετικοί / ελεύθεροι). - με τις διακρίσεις των λογαριασμών κατά περιεχόμενο (μεταβατικοί, διάμεσοι, αντίθετοι, αποθεμάτων, εξόδων, εσόδων, αποτελεσματικοί, γενικής εκμετάλλευσης, τάξης, προσωπικοί και αξιών) και τη λογιστική τους παρακολούθηση. - με τη λογιστική τακτοποίηση των αποσβέσεων - με τα παραστατικά (ταμειακών, συμψηφιστικών εγγραφών) - με τις εργασίες παρουσίασης του υπόλοιπου κάθε λογαριασμού περιοδικά (αναλυτικά και γενικά ισοζύγια) - με τις εργασίες τέλους χρήσης και το κλείσιμο των λογαριασμών (μηδενισμός υπολοίπων) 2.3. Για να εφαρμόζει τη Λογιστική εταιριών θα πρέπει να γνωρίζει: Σελίδα 15 από 33

16 - γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις και τις διακρίσεις τους (από φορολογική άποψη) - τη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών εταιριών ( Ο.Ε., Ε.Ε. ) Συμμετοχικής και συνεταιρισμών - τις λογιστικές εγγραφές που έχουν σχέση με τους δοσοληπτικούς λογαριασμούς των εταίρων, καθώς και σύστασης, αύξησης κεφαλαίου στις προσωπικές εταιρίες - τον τρόπο διανομής κερδών και ζημιών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. - τη λύση και εκκαθάριση προσωπικών εταιριών - τη διαδικασία ίδρυσης των κεφαλαιουχικών εταιριών ( Α.Ε., Ε.Π.Ε. ) τα όργανα και τον τρόπο διοίκησης, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές σύστασης, τους λόγους και τις εγγραφές αύξησης και μείωσης του κεφαλαίου τους. - τους τρόπους απόσβεσης του κεφαλαίου της Α.Ε. και τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές. - για τους ιδρυτικούς τίτλους - τη φορολογία και τη διανομή κερδών - τη λύση και εκκαθάριση των κεφαλαιουχικών εταιριών Για να εφαρμόσει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης και την κοστολόγηση θα πρέπει να γνωρίζει: - την έννοια και τη δομή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων - τη διοικητική και λειτουργική διάρθρωση βιομηχανικής / βιοτεχνικής επιχείρησης - τις έννοιες και τη διάκριση των όρων κόστος, έξοδο, δαπάνη και έσοδο - τα είδη / κατηγορίες κόστους - για τις θέσεις / κέντρα κόστους - για τους ενδιάμεσους - τελικούς φορείς κόστους - τα συνθετικά στοιχεία του κόστους παραγωγής (βιομηχανικού κόστους) - για τα φύλλα (επί) μερισμού - για το παραγωγικό κύκλωμα και την έκθεση κόστους - αποτελέσματος - την έννοια της κοστολόγησης και τον σκοπό της - τις μεθόδους παραγωγής - τις μεθόδους κοστολόγησης - τις μεθόδους αποτίμησης αποθεμάτων - για τα συμπαράγωγα - υποπαράγωγα - ελαττωματικά προϊόντα - την τήρηση λογαριασμών κοστολόγησης και την πορεία εγγραφών του κόστους - το περιεχόμενο και τον τρόπο διασύνδεσης των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής της εκμετάλλευσης (ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.) - την έννοια και τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού οικονομικής μονάδας - την έννοια και τη λογιστική του πρότυπου κόστους 2.5. Για τη συλλογή, έλεγχο και επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων του κόστους, θα πρέπει: - να έχει γνώσεις που αφορούν τη διαδικασία τιμολογιακής πολιτικής εφοδιασμού και ελέγχου - να επιλέγει στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος - να έχει γνώσεις που αφορούν τα μέσα χρηματοδότησης - να έχει γνώσεις που αφορούν τον έλεγχο του κόστους πωλήσεων ανά μονάδα προϊόντος, τον έλεγχο του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, τον έλεγχο της ενέργειας Σελίδα 16 από 33

17 παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος και τον έλεγχο της διάρθρωσης των αποκλίσεων για την εκπλήρωση των στόχων - να ελέγχει την εγκυρότητα των εντύπων, την αλήθεια των πρωτογενών στοιχείων, τις αριθμητικές πράξεις κτλ. - να κωδικοποιεί τα στοιχεία ανά είδος, προορισμό και φύση - να αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής υπολειμμάτων, υποπροϊόντων συμπαραγωγής και αποτίμησης ελαττωματικών προϊόντων Για τα έντυπα κοστολόγησης συντάσσει: - Καταστάσεις αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας. - Φύλλα επιμερισμού απασχόλησης προσωπικού, πάγιων και κατανομή αποσβέσεων. - Φύλλα αποσβέσεων. - Φύλλα επιμερισμού εξόδων. - Καταστάσεις κόστους παραγωγής, κόστους προϊόντος, κόστους Διοικητικής λειτουργίας, έρευνας και ανάπτυξης, διάθεσης και χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Για λογιστικές εγγραφές, διενεργεί: - Λογιστικές εγγραφές αναλωθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών / υλικών, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας. - Λογιστικές εγγραφές αμοιβών προσωπικού, αμοιβών και εξόδων τρίτων και διαφόρων εξόδων. - Λογιστικές εγγραφές τόκων και συναφών εξόδων. - Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων πάγιων. - Λογιστικές εγγραφές παραγωγής προϊόντων Για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να γνωρίζει: - Αρχές Αστικού, Ενοχικού, Εμπράγματου, Εμπορικού Δικαίου. - Τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων. - Για την ενημέρωση των βιβλίων που προβλέπονται από το Κ.Β.Σ. και τον έλεγχο εφαρμογής διατάξεων του ΚΒΣ. - Για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. - Για τον έλεγχο των εκδιδόμενων στοιχείων Κ.Β.Σ. ως προς την ορθή συμπλήρωσή τους. - Για τον έλεγχο της έκδοσης των Φορολογικών στοιχείων. - Για τον έλεγχο παρακράτησης φόρων. - Για τη σύνταξη δήλωσης απόδοσης Φ.Π.Α.. - Για τη σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων. - Για τη σύνταξη δηλώσεων απόδοσης χαρτόσημου. - Για τη σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών. - Για τη σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδημάτων. - Για την κατάρτιση μισθολογικών καταστάσεων. - Για την επίδοση ασφαλιστικών εισφορών. - Για τις άδειες προσωπικού. - Για την απόλυση εργαζομένου. - Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές. Σελίδα 17 από 33

18 2.8. Για να ακολουθεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των Η/Υ και να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα, πρέπει να έχει γνώση σφαιρική και σε βάθος των δυνατοτήτων της μηχανογραφημένης εφαρμογής και επιπλέον να γνωρίζει: - Τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των Η/Υ. - Την ορολογία και τη "γλώσσα" των Η/Υ για την επικοινωνία του με τους τεχνικούς της μηχανοργάνωσης. - Τις δυνατότητες ελέγχου της πιστότητας και ακρίβειας των υπολογισμών των Η/Υ στις εφαρμογές. - Τις δυνατότητες των εκτυπωτικών μηχανημάτων. - Να ερμηνεύει τα λογιστικά δεδομένα που απεικονίζουν οι κάθε είδους εκτυπώσεις. - Να αξιοποιεί τις βάσεις δεδομένων μέσα από λογιστικά πακέτα Για να χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες θα πρέπει: - Να έχει γνώσεις που αφορούν τις κατηγορίες αριθμοδεικτών οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. - Να έχει γνώσεις που αφορούν την έννοια των αριθμοδεικτών. - Να έχει γνώση της προέλευσης των μεγεθών των αριθμοδεικτών. - Να έχει γνώση των κανόνων κατάρτισης των αριθμοδεικτών. - Να αναλύει του αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας και διαχειριστικής πολιτικής. - Να έχει βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής και οικονομικών μαθηματικών Για αναφορές σχετικά με παρατηρήσεις ή και διαπιστώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ροής των πληροφοριών από / προς αυτόν, προτείνοντας βελτιώσεις, πρέπει να: - Συντάσσει απολογισμό λογιστικού - κοστολογικού έργου, για την προϊσταμένη αρχή, βάσει του οργανογράμματος της επιχείρησης. - Συντάσσει αναφορές για τη δυσλειτουργία του συστήματος ροής πληροφοριών. - Επικοινωνεί, ανάλογα με το έργο που εκτελεί, με άλλα τμήματα της οικονομικής μονάδος. - Προτείνει βελτιώσεις του συστήματος κοστολόγησης. Σελίδα 18 από 33

19 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Τι καλείται Οργανόγραμμα μιας επιχείρησης; Δώστε σχηματικά ένα παράδειγμα. 2. Δώστε το εννοιολογικό Περιεχόμενο και παραδείγματα του Υλικού (Hardware) και Λογισμικού (Software) ενός Υπολογιστή. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Τι είναι οικονομική μονάδα και τι επιχείρηση 2. Ποια είναι η έννοια της αυτοτέλειας της επιχείρησης 3. Τι είναι οικονομική κατάσταση ή περιουσία μιας επιχείρησης. Δώστε σχετικά παραδείγματα. 4. Τι είναι ενεργητικό και τι παθητικό μιας επιχείρησης. Παραδείγματα. 5. Διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού. Αναφέρατε παραδείγματα. 6. Πως διακρίνονται τα στοιχεία του παθητικού. Αναφέρατε παραδείγματα. 7. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το παθητικό της επιχείρησης δείχνει την προέλευση του ενεργητικού της. 8. Ποιο το αντικείμενο της λογιστικής και ποιες οι διακρίσεις της. 9. Τι είναι απογραφή και ποια τα χαρακτηριστικά της. 10. Ποια τα είδη της απογραφής και πότε συντάσσεται 11. Έννοια και χαρακτηριστικά του Ισολογισμού. 12. Ποιες οι διαφορές μεταξύ απογραφής και Ισολογισμού 13. Ποιες οι μορφές του ισολογισμού. Να συνταχθεί απλό παράδειγμα για κάθε μορφή. 14. Φτιάξτε με 12 λογαριασμούς δικό σας ισολογισμό με το Ε.Γ.Λ.Σ. 15. Τι είναι λογαριασμός και ποια τα βασικά του στοιχεία. 16. Τι είναι άνοιγμα λογαριασμού, λειτουργία, και κλείσιμο του λογαριασμού. Παραδείγματα. 17. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού. 18. Πόσα στοιχεία μιας επιχείρησης μεταβάλλει κάθε οικονομικό γεγονός. 19. Τι ονομάζουμε διπλογραφική ή διγραφική μέθοδο εγγραφών. 20. Τι είναι ημερολόγιο, τι ημερολογιακό άρθρο και ποια υποχρεωτικά στοιχεία περιέχει. 21. Τι είναι το γενικό καθολικό και πως γίνεται η σύνδεση ημερολογίου και γενικού καθολικού. 22. Τι είναι ισοζύγιο, και τι ελέγχουμε με αυτό. 23. Ποιες οι λογιστικές εργασίες στην αρχή και το διάστημα κάθε διαχειριστικής περιόδου για τα βιβλία Γ κατηγορίας. 24. Τι λέμε σχέδιο λογαριασμών 25. Αναφέρατε τις ομάδες των πρωτοβάθμιων λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 26. Ποιο σύστημα υιοθέτησε το Ε.Γ.Λ.Σ. για την ταξινόμηση των λογαριασμών και ποιος ο μέγιστος αριθμός του συνόλου των πρωτοβάθμιων λογαριασμών. 27. Αναπτύξτε τις ομάδες γενικής λογιστικής του Ε.Γ.Λ.Σ. Δώστε την βασική διάρθρωση των ομάδων. 28. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του Ε.Γ.Λ.Σ. 29. Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λογαριασμοί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 30. Βασικές αρχές της δομής του Ε.Γ.Λ.Σ. Σελίδα 19 από 33

20 31. Εξηγήστε γιατί λέγεται ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. εφαρμόζει την αρχή της αυτονομίας του συνόλου των πρωτοβάθμιων λογαριασμών. 32. Μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν όλους τους κωδικούς του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την κρίση τους. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 33. Αναπτύξτε την αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης. 34. Είναι ή όχι υποχρεωτική η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. 35. Τι παρακολουθούμε και ποιους λογαριασμούς περιλαμβάνει η ομάδα 2 του Ε.Γ.Λ.Σ. 36. Ποια η διαφορά των λογαριασμών εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα. 37. Τι γνωρίζετε για τους λογαριασμούς "Πελάτες" και "χρεώστες διάφοροι". Ποια η διαφορά τους 38. Ποια η διαφορά μεταξύ των λογαριασμών "Προμηθευτές και Πιστωτές διάφοροι". 39. Ο επιχειρηματίας Κ εισφέρει από την ατομική του περιουσία έπιπλα αξίας δρχ. και μετρητά δρχ. Να γίνει η σχετική ημερολογιακή εγγραφή. 40. Ποια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης θεωρούνται πάγια και ποια κυκλοφορούντα 41. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. τι ονομάζουμε λογιστικά σφάλματα και που συνήθως εντοπίζονται. 42. Ποιοι λογαριασμοί λέγονται προσωπικοί. 43. Ποιοι λογαριασμοί χρεώνονται και ποιοι πιστώνονται στην εγγραφή μισθοδοσίας (ημερομίσθιοι). 44. Ποιοι λογαριασμοί αποτελούν την ομάδα έξι (6) του Ε.Γ.Λ.Σ. Εξηγήστε το περιεχόμενο κάθε λογαριασμού. 45. Ο λογαριασμός με κωδικό εξήντα δύο (62) σε ποια ομάδα λογαριασμών ανήκει και ποια είναι η σειρά του στον πίνακα λογαριασμών της ομάδας. 46. Ποιοι λογαριασμοί λέγονται αμιγείς και ποιοι μικτοί. 47. Τι είναι απόσβεση για τη λογιστική 48. Με ποιες μεθόδους υπολογίζονται οι αποσβέσεις 49. Μηχάνημα αξίας δρχ. στο τέλος του 1ου έτους υπόκειται σε απόσβεση 12%. Να γίνει η εγγραφή της ετήσιας απόσβεσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 50. Ποιοι λογαριασμοί λέγονται λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα 51. Τι είναι τα «δικαιολογητικά έγγραφα» με βάση τη Γενική Λογιστική και ποια η σημασία τους; 52. Ποιοι είναι οι κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών τάξης και τι παρακολουθούμε με αυτούς. 53. Ποιες απαιτήσεις λέγονται ασφαλείς και ποιες επισφαλείς. 54. Μια επιχείρηση με πελάτες αξίας δρχ. κρίνει ότι το 20% αυτών είναι επισφαλείς με ισόποση ζημιά. Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές. 55. Ποιοι είναι και για ποιο σκοπό δημιουργούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 56. Για ποιο σκοπό δημιουργούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί του παθητικού και τι καταχωρούμε σε αυτούς σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 57. Η επιχείρηση έλαβε από πελάτη επιταγή δρχ. και άλλη επιταγή δρχ. εισέπραξε μετά από 2 μήνες (μεταχρονολογημένη). Να γίνει η σχετική εγγραφή. 58. Πουλήθηκαν εμπορεύματα με πίστωση αντί δρχ. με επί πλέον Φ.Π.Α. 18%. Να γίνει η σχετική εγγραφή. 59. Ποιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάση του Ε.Γ.Λ.Σ.; 60. Ποια η διάρθρωση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης; 61. Ποιες είναι οι εργασίες τέλους χρήσεως; 62. Τι γνωρίζετε για το συγκεντρωτικό σύστημα εγγραφών; 63. Πόσα και ποια ημερολόγια χρησιμοποιούνται στο συγκεντρωτικό σύστημα; Σελίδα 20 από 33

21 64. Ποια έξοδα και έσοδα θεωρούνται μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.; 65. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές για τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1) Πωλούνται εμπορεύματα με συναλλαγματικές αντί δρχ. 2) Πωλούνται εμπορεύματα αντί με συναλλαγματικές πλέον τόκων δρχ. η οποία λήγει μέσα στη χρήση. 3) Συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας δρχ. παραδίνονται στην Τράπεζα για είσπραξη. 4) Από τις συναλλαγματικές που βρίσκονται στην Τράπεζα για είσπραξη μία ονομαστικής αξίας εισπράχθηκε και με το προϊόν της πιστώθηκε ο λογαριασμός όψεως της επιχείρησης. 66. Τι είναι αντίθετοι λογαριασμοί και ποια τα χαρακτηριστικά τους. Αναφέρατε παραδείγματα αντίθετων λογαριασμών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2.3.) 1. Τι είναι Εταιρεία - Βασικές διακρίσεις των εταιρειών; 2. Προσωπικές - Κεφαλαιουχικές εταιρείες. Βασικές διαφορές. 3. Ποιες οι συνέπειες της προσωπικότητας της Εταιρείας; 4. Τι είναι Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.), ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 5. Τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό της Ο.Ε.; 6. Τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς των συνεταίρων; 7. Ποιοι είναι οι συνηθισμένοι τρόποι αύξησης των κεφαλαίων σε μια Ο.Ε.; 8. Ιδρύεται Ο.Ε. μεταξύ των Κ, Λ, Μ, με εταιρικό κεφάλαιο δρχ. Στο κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: Ο Κ κατά , ο Λ κατά και ο Μ κατά Οι συνεταίροι εξοφλούν την υποχρέωσή τους σε μετρητά. Ο Κ είναι υποχρεωμένος να εισφέρει και τη χρήση ενός φορτηγού για μια 5ετία που εκτιμήθηκε στο ποσό των δρχ. Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης και καταβολής των ποσών με Ε.Γ.Λ.Σ. 9. Ποιοι είναι οι συνηθισμένοι λογαριασμοί Ο.Ε. που δείχνουν τις σχέσεις της εταιρείας προς τους εταίρους σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 10. Τι δείχνει ο λογαριασμός "Εταίρος Λογαριασμός Κάλυψης Κεφαλαίου" (33.03) και πότε εξισώνεται; 11. Στην Ο.Ε. Χ και Ψ προέκυψαν κέρδη χρήσης Σύμφωνα με το καταστατικό από τα κέρδη αφαιρείται το 1/5 για τακτικό αποθεματικό και το υπόλοιπο μοιράζεται εξ ίσου. Να γίνει η διανομή και η διάθεση των κερδών στους Χ και Ψ. 12. Τι είναι Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ποιες οι διαφορές με Ο.Ε. και Ε.Ε.; 13. Τι είναι συμμετοχική εταιρεία και ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 14. Τι είναι Ε.Π.Ε. και ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 15. Ποιο το ελάχιστο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου σε μια Ε.Π.Ε. ποια η έννοια της μερίδας συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων; 16. Τι εκφράζει η μερίδα συμμετοχής και τι το εταιρικό μερίδιο; 17. Διαδικασία σύστασης μιας Ε.Π.Ε. 18. Τι ισχύει από νομική άποψη για τις συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων της Ε.Π.Ε.; 19. Ιδρύεται Ε.Π.Ε. από τους Ε και Ζ με εταιρικό κεφάλαιο δρχ. Η μερίδα συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των δρχ. Οι εισφορές των συνεταίρων είναι δρχ. του Ε. και δρχ. του Ζ. Ο Ε εισφέρει ένα μηχάνημα που εκτιμήθηκε στις και το Σελίδα 21 από 33

22 υπόλοιπο σε μετρητά. Ο Ζ. εισφέρει εμπορεύματα αξίας δρχ. και το υπόλοιπο σε μετρητά. Ζητείται να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 20. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αύξηση του Κεφαλαίου σε μια Ε.Π.Ε. και πότε έχουμε υποχρεωτική μείωση του Κεφαλαίου αυτής; 21. Πως γίνεται η διανομή των κερδών μιας Ε.Π.Ε.; 22. Τι είναι Ανώνυμη Εταιρεία και ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 23. Ποια διαδικασία ακολουθείται για την ίδρυση μιας Α.Ε.; 24. Ποια είναι τα όργανα διοίκησης μιας Α.Ε.; 25. Ποιος είναι ο βασικός νόμος που ισχύει για τις Α.Ε.; 26. Τι είναι κάλυψη και τι καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου μιας Α.Ε.; 27. Από τι είναι δυνατόν να αποτελούνται οι εισφορές των μετόχων; 28. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου; 29. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για τη σύσταση μιας Α.Ε.; 30. Ιδρύεται Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο δρχ. (μετοχές x δρχ.). Μέτοχοι είναι ο Α για μετοχές, ο Β για δρχ. και ο Γ για Οι μέτοχοι θα καταβάλουν την αξία των μετοχών σε τρεις δόσεις. Α δόση (άμεση 800 δρχ.) Β και Γ δόση το υπόλοιπο της αξίας κάθε μετοχής εξ ίσου. Να γίνουν οι εγγραφές σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 31. Τι εννοούμε με τον όρο "έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" 32. Ποιοι ιδρυτικοί τίτλοι λέγονται κοινοί και ποιοί εξαιρετικοί; 33. Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για τους Κοινούς Ιδρυτικούς Τίτλους (ΚΙΤ); 34. Πως γίνεται η εξαγορά των Κοινών Ιδρυτικών Τίτλων (ΚΙΤ); 35. Τι γνωρίζετε για τις προνομιούχες μετοχές (προνόμια); 36. Ποιες μετοχές λέγονται επικαρπίας και ποια τα προνόμια των κατόχων τους; 37. Ποιες οι συνηθισμένες περιπτώσεις αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου; 38. Διαφορές μεταξύ απόσβεσης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου; 39. Πως γίνεται σύμφωνα με το νόμο η διάθεση των καθαρών κερδών της Α.Ε.; 40. Τρόπος απόσβεσης του κεφαλαίου των Α.Ε. 41. Τι γνωρίζετε για το Α μέρισμα και το τακτικό αποθεματικό; Πότε παύει η υποχρέωση για τον σχηματισμό τους; 42. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ψ με μετοχικό κεφάλαιο δρχ. (μετοχές των δρχ. η καθεμιά α) πραγματοποίησε κέρδη χρήσης δρχ που τα διαθέτει ως εξής: α) για τακτικό αποθεματικό 5% β) για α μέρισμα 6% γ) για έκτακτο αποθεματικό 10% δ) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου 10% ε) για φόρους δρχ δρχ. και στ) το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητείται να γίνει: α) ο πίνακας διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης και β) η σχετική ημερολογιακή εγγραφή. 43. Τι είναι συνεταιρισμοί και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα; 44. Τι είναι συνεταιρική μερίδα και πως καταβάλλεται; 45. Ποιοι είναι οι λόγοι διάλυσης των προσωπικών εταιρειών και ποιος των Α.Ε.; Να αναφέρετε από τρεις χαρακτηριστικούς αντιστοίχως Σελίδα 22 από 33

23 46. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που ισχύουν για κάθε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης των εταιρειών; ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ( ) 1. Ποια η διάκριση των επιχειρήσεων από την άποψη του αντικειμένου δράσης των; 2. Για ποιους λόγους η βιομηχανική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μεγάλο ύψος επενδυμένου Κεφαλαίου; 3. Ποια η διαφορά μεταξύ διοικητικής και λειτουργικής διάρθρωσης μιας επιχείρησης; 4. Να σχεδιαστεί το σχήμα που δείχνει την διοικητική διάρθρωση μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας; 5. Ποιες είναι οι πέντε (5) κύριες λειτουργίες μιας βιομηχανικής μονάδας; Τι περιλαμβάνει η κάθε μία; 6. Τι είναι κόστος και ποια στοιχεία συνθέτουν την έννοια του κόστους; 7. Τι είναι έξοδα και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 8. Διαφορές ανάμεσα στο κόστος και τα έξοδα; 9. Ποιο κόστος είναι πάγιας μορφής και ποιο τρέχουσας; 10. Πως το κόστος πάγιας μορφής μπορεί να μετατρέπεται σε κόστος τρέχουσας μορφής; 11. Πότε ένα κόστος είναι οργανικό και πότε ανόργανο; Δώστε παραδείγματα. 12. Τι είναι έσοδο; Πότε ένα έσοδο είναι οργανικό και πότε ανόργανο; 13. Πότε ένα έσοδο είναι ομαλό και πότε ανώμαλο; 14. Σε ποιο κριτήριο βασίζεται η διάκριση κατά είδος των στοιχείων κόστους και εξόδων; 15. Από ποιες ομάδες λογαριασμών παρακολουθούνται τα αποθέματα υλικών και τα οργανικά έξοδα; 16. Τι σημαίνει κόστος κατά προορισμό ή λειτουργικό κόστος; 17. Τι είναι το φύλλο μερισμού; Τι ονομάζουμε βάση (κλειδί) μερισμού; 18. Ποια η σημασία του προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους; 19. Τι καλούμε κέντρα (ή θέσεις) κόστους; 20. Ποια από τα παραγωγικά τμήματα του εργοστασίου θεωρούνται κύρια και ποιά βοηθητικά; 21. Τι είναι άμεσο (ειδικό) και έμμεσο (γενικό) κόστος; 22. Ποια στοιχεία συνθέτουν το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος; 23. Τι περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα); Να δώσετε δύο παραδείγματα. 24. Τι λέμε αρχικό κόστος και τι κόστος μετατροπής; 25. Ποιο κόστος χαρακτηρίζουμε ως ελέγξιμο και ποιο ως μη ελέγξιμο; 26. Ποιο κόστος χαρακτηρίζουμε ως προκαθορισμένο και πως διακρίνεται; 27. Πότε ένα κόστος θεωρείται σταθερό και πότε μεταβλητό; Δώστε από 5 παραδείγματα. 28. Το κόστος "Αμοιβές και έξοδα έμμισθου προσωπικού" της παραγωγικής λειτουργίας σε μια περίοδο είναι δρχ., όσες κι αν είναι οι μεταβολές στην παραγωγή του προϊόντος. Τι θα συμβεί στην κατά μονάδα προϊόντος επιβάρυνση σε "Αμοιβές και έξοδα έμμισθου προσωπικού" αν η παραγωγή του προϊόντος α) Διπλασιάζεται β) Υποδιπλασιάζεται Αρχική παραγωγή προϊόντος 2000 μονάδες. 29. Τι είναι ημιμεταβλητό κόστος; Παραδείγματα. 30. Τι είναι και τι παρέχουν οι εκθέσεις κόστους - αποτελέσματος; Σελίδα 23 από 33

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη εταιρεία Ομόρρυθμος εταιρία Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Ερωτήσεις Πιστοποίησης ΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΡΓ.- ΕΞΑΜΗΝΟ) Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 11 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 15 1.1 Σκοπός της λογιστικής... 15 1.2 Κατηγορίες οικονομικών μονάδων... 16 1.2.1 Διάκριση των επιχειρήσεων... 16 1.3 Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση: Κλεάνθους 72 Τ.Κ. 544 53 Προσωρινή: Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ.:546

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 17 ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας κινούνται σε τρία επίπεδα: Α. Επίπεδο των γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: Να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων η

Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων η Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων Σε περίπτωση εισφοράς από εταίρο Γραμματίων Εισπρακτέων η αποτίμηση τους γίνεται στην Παρούσα Αξία κατά την ημέρα της εισφοράς. Η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Ισολογισμός Διανομή Αποτελέσματος - Φορολογία Κερδών Ο.Ε. Στο τέλος κάθε χρήσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία συντάσσει Απογραφή και Ισολογισμό τέλους χρήσης. Έτσι αφού συντάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΜ Αντώνιος Π. Προδρόμου Αρ. Αδείας 446 Α Τάξης

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΜ Αντώνιος Π. Προδρόμου Αρ. Αδείας 446 Α Τάξης PRISMA Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Έρευνας & Οργάνωσης Εμπεδοκλέους 17 11635 Αθήνα Α.Φ.Μ. 095566804 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 22 η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 31/12/2014) Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική για Νέους Λογιστές

Λογιστική για Νέους Λογιστές FACEtoFACE 32 Χρόνια Εμπειρίας. Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος Authorized Training & Certification Centers Λογιστική για Νέους Λογιστές Επικοινωνία Εξεταστικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθήνας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2 Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη 2 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Συνήθεις τρόποι: Νέα εισφορά εταίρων Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων Κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα