WHAT A WONDERFUL WORLD! Grammar Ενεστώτας και αόριστος απλός και διαρκείας (κατάφαση, άρνηση, ερώτηση)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WHAT A WONDERFUL WORLD! Grammar Ενεστώτας και αόριστος απλός και διαρκείας (κατάφαση, άρνηση, ερώτηση)"

Transcript

1 WHAT A WONDERFUL WORLD! Grammar Ενεστώτας και αόριστος απλός και διαρκείας (κατάφαση, άρνηση, ερώτηση) Reading Skills Ρίχνω μια ματιά στο κείμενο για να βρω ορισμένες πληροφορίες Listening Skills Ακούω προσεκτικά για (να καταλάβω) λεπτομέρειες Writing Skills Περιγράφω συναισθήματα και τοποθεσίες (συνδετικές λέξεις που δείχνουν τη στάση μου απέναντι σε κάποια ζητήματα) Vocabulary Λεξιλόγιο για διακοπές και διάφορα μέρη. Φράσεις με τη λέξη time, σχηματισμός λέξεων επίθετα Strategies Όταν διαβάζω ή ακούω κάτι: Μπορώ να χρησιμοποιήσω γενικές γνώσεις για να μαντέψω πληροφορίες Μπορώ να εργαστώ σε μια ομάδα για να βρούμε ιδέες Μπορώ να συσχετίσω λέξεις με κάποια κατάσταση

2 Μάθημα 1 The Right Holiday! Aims Να συγκρίνω τη χρήση του ενεστώτα και του αορίστου Να παρουσιάσω τις σύνθετες λέξεις Λεξιλόγιο absolutely [Ebsoliutli] = απόλυτα, εντελώς afford [eford] = έχω τα μέσα/τη δυνατότητα ancient [Einshent] = αρχαίος at times = κατά καιρούς beard [biird] = γενειάδα bed and breakfast = κατάλυμα που παρέχει και πρωινό breeze [briiz] = αύρα challenge v. [tshalendzh] = προκαλώ change my mind = αλλάζω γνώμη choice [tshois] = επιλογή compare [kompeer] = συγκρίνω consideration [konsidereishn] = μελέτη, εξέταση, θεώρηση couple [kapl] = ζευγάρι cruise [kruuz] = κρουαζιέρα engineer [endzhiniir] = μηχανικός first and foremost = πρώτο και κύριο flood [flad] = πλημμύρα from time to time = από καιρού εις καιρόν furry [fari] = μαλλιαρός, τριχωτός go on a trip = πάω ταξίδι guard [gaard] = φρουρός hang out = συχνάζω hustle and bustle = έντονη δραστηριότητα, ζωηρή κίνηση inhabitant [inhabitant] = κάτοικος intend [intend] = προτίθεμαι justify [dzhastifai] = δικαιολογώ laze around = τεμπελιάζω loads of = πολλοί-ές-ά major [meidzher] = μείζων, σπουδαιότερος make a promise = υπόσχομαι Mediterranean = μεσογειακός notice [noutis] = παρατηρώ now and then = πότε πότε out and about = στο πόδι peace and quiet = ηρεμία και ησυχία preference [preferens] = προτίμηση prepare [pripeer] = προετοιμάζω previous [priivias] = προηγούμενος protect [protekt] = προστατεύω quality [kuoliti] = ποιότητα repair [ripeer] = επισκευάζω safe and sound = ασφαλής seafood [sifud] = θαλασσινά seven wonders = τα επτά θαύματα sick and tired of sth = απαυδισμένος με sights [saits] = αξιοθέατα similarity [similariti] = ομοιότητα statue [statiu/statshu] = άγαλμα sunbathe [sanbeith] = κάνω ηλιοθεραπεία survey [servei] = έρευνα take in = απορροφώ the best bet = η καλύτερη επιλογή to be on board = επιβιβάζομαι uniform [iunifoorm] = στολή wake up bright and early = ξυπνώ νωρίς waterfall [ΓuOoterfool] = καταρράκτης Lead in 1. Κοίταξε τις εικόνες στα δεξιά. Ποια είναι τα πρώτα δύο πράγματα που παρατηρείς για καθεμιά από αυτές; Γράψε τα και σύγκρινε τις απαντήσεις σου με αυτές του συμμαθητή σου. 8 Μάθημα 1

3 The Right Holiday! Μάθημα 1 1. It is a big city. The Parthenon 2. Big buildings. A double decker bus in London 3. A huge bridge. Big city 4. Gondolas and a big church 5. The Eiffel tower. A huge park 2. Ποια από τα μέρη (κοίταξε τις παραπάνω φωτογραφίες) σου αρέσουν; Σύγκρινε τις απαντήσεις σου με αυτές της τάξης. Συζήτησε για τη σειρά προτίμησης. Αιτιολόγησέ τη. Ενδεικτική απάντηση I like Paris because it has wonderful buildings. I like London because there are many things to do and see. I like Athens because it is very exciting. I like Venice because of the beautiful squares and interesting sites. I like Sydney because it is near the sea. 3. Γνωρίζεις το όνομα του κάθε μέρους; Γράψε πού νομίζεις ότι είναι το καθένα και κατόπιν σύγκρινε τις απαντήσεις σου με αυτές του συμμαθητή σου. 1. Athens 2. London 3. Sydney 4. Venice 5. Paris Task 1 Which place? Αντιστοίχισε τις προτάσεις με τις εικόνες. Υπάρχει μία παραπάνω πρόταση, που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. Αιτιολόγησε στον συμμαθητή σου τις απαντήσεις σου και ανάφερέ τες στην τάξη. a. 3, b. 5, c. 2, d. 4, e. 1 Task 2 What is this place like? 1. Πες στον καθηγητή σου οτιδήποτε γνωρίζεις για τα μέρη που βρίσκονται στις εικόνες της προηγούμενης σελίδας. 1. The Acropolis is an ancient monument. 2. It is a typical London bus. 3. It is the Sydney harbour bridge in Australia. 4. It is the canals in Venice. 5. It is the highest structure in Paris. 2. Γράψε τέσσερις ερωτήσεις που θα μπορούσες να κάνεις σε έναν ντόπιο κάτοικο αυτού του μέρους αν έκανες μια έρευνα για διάφορα μέρη. Σύγκρινέ τες με του συμμαθητή σου και κατόπιν μαζί σκεφθείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν την περιοχή ή την πόλη σου. Μάθημα 1 9

4 Μάθημα 1 The Right Holiday! i) What sites are there to see? ii) Are there any good restaurants near here? iii) What time do the museums open? iv) Is public transport good? Reading Pre-reading 1. Σε μικρές ομάδες, συζητήστε τα διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στις διακοπές όπως τα βλέπετε στις παρακάτω φωτογραφίες. Γράψτε τουλάχιστον πέντε πράγματα. Συγκρίνετε τα ευρήματά σας με των άλλων ομάδων. You can go swimming. You can go to an amusement park. You can see the historical sites and take photographs. You can eat in restaurants. 2. Τι κάνει η γυναίκα στην πρώτη εικόνα; Διασκεδάζει; Πώς το ξέρεις; Συζήτησε τις απαντήσεις σου με τον συμμαθητή σου. She is swimming. Yes, she is enjoying herself. She is smiling. Task 1 Read the texts 1. Οι παρακάτω άνθρωποι θέλουν να βρουν ένα μέρος για να πάνε διακοπές. Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν έξι περιγραφές από διάφορα μέρη και το τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε εκεί. Διαβάστε τα κείμενα που περιγράφουν τις ανάγκες των ανθρώπων και αντιστοιχίστε τα κείμενα με τις εικόνες των ανθρώπων. Συζητήστε τις επιλογές σας με τον συμμαθητή σας. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν, a-e, για να βοηθηθείτε στην επιλογή σας. a. Because it rained every day on her last holiday. b. Travelling to new places. c. That a place is safe. d. To spend some quality time with each other. e. At school, because he loved geography. Task 2 The holiday brochures Σε ζευγάρια, κοιτάξτε τα διαφημιστικά φυλλάδια παρακάτω και αντιστοιχίστε τους ανθρώπους με τις διακοπές. 10 Μάθημα 1

5 The Right Holiday! Μάθημα 1 Ποιο από τα γράμματα Α-F θα ήταν το πιο κατάλληλο για καθέναν από τους ανθρώπους 1-5; Συζητήστε τις επιλογές σας με την υπόλοιπη τάξη. The professional woman Santorini The rugged young man Everest The family with the children Crete The retired couple Egypt The university student Rio Task 3 The similarities 1. Σε ζευγάρια, βρείτε τρεις ομοιότητες μεταξύ όλων αυτών των διακοπών. Βάλτε σε μια λίστα τις ομοιότητες και συγκρίνετέ τες με τα άλλα παιδιά της τάξης. (Παράδειγμα: free time; leisure activities; rest; walking; interesting daily activities and nightlife activities.) 1. They are all about holidays in foreign countries. 2. They all have something to do with water. 3. Relaxation. 2. Συζητήστε στην τάξη τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν αυτό που θεωρείτε «καλές διακοπές». 1. Food 2. Good weather 3. Museums 4. Nice beaches 5. Shopping Task 4 Phrases with TIME 1. Ο καθένας μόνος του, βρείτε πέντε φράσεις με τη λέξη time. Γράψτε τες στο τετράδιό σας. Have a good time, At one time, At times, On time, All the time, From time to time 2. Ελέγξτε ότι γνωρίζετε το νόημα των φράσεων με τον συμμαθητή σας. Σε ζευγάρια, γράψτε μία καινούρια πρόταση με τη λέξη time. My sister is never late. She always arrives on time for her lessons. Task 5 The past tense (simple and continuous) Κοιτάξτε τα δύο ζεύγη προτάσεων παρακάτω. Έχουν το ίδιο νόημα ή έχουν διαφορετικό νόημα; Σε ζευγάρια, συζητήστε τι τις κάνει ίδιες ή διαφορετικές. Μάθημα 1 11

6 Μάθημα 1 The Right Holiday! } } a. Past Continuous Same Meaning b. Past Simple c. Past Continuous Different meaning d. Past Simple c. = On my way to the school, I met George d.= At school, I met George Vocabulary 1. Αντιστοίχισε τις λέξεις στις δύο στήλες για να συμπληρώσεις τις φράσεις. Γράψε τις απαντήσεις σου στο τετράδιό σου. laze around, make a promise, change your mind, go sightseeing, go on a tour 2. Σε ζευγάρια, συμπληρώστε τις φράσεις στο πλαίσιο με τις λέξεις που δίνονται και αντιστοιχίστε τες με μία συγκεκριμένη κατάσταση. Υπάρχουν δύο φράσεις που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε. peace and quiet bright and early now and then out and about first and foremost hustle and bustle bed and breakfast safe and sound sick and tired a. peace and quiet b. bright and early c. now and then d. safe and sound e. hustle and bustle f. sick and tired g. bed and breakfast 12 Μάθημα 1

7 Μάθημα 2 The seven Wonders! Aims Να ακούσω για συγκεκριμένες λέξεις Να ακούσω για να επιβεβαιώσω ιδέες Λεξιλόγιο bless [bles] = ευλογώ brilliant [briliant] = λαμπρός, έξοχος chilly [tshili] = κρύος, ψυχρός confirmation [konfermeishn] = επιβεβαίωση crowded [kraudid] = πολυπληθής exciting [eksaiting] = συναρπαστικός in common = κοινό lecture [LEktsher] = διάλεξη lighthouse [LAithaus] = φάρος mausoleum [mozoliam] = μαυσωλείο noisy [noizi] = θορυβώδης original [oridzhinl] = αρχικός, πρωτότυπος percent [persent] = επί τοις εκατό pleased [pliizd] = ευχαριστημένος quality [kuoliti] = ποιότητα sacred [seikrid] = ιερός, απαραβίαστος similar [similer] = παρόμοιος snap [snap] = στιγμιότυπο, φωτογραφία structure [straktsher] = δομή, κατασκευή, οικοδόμημα tasteless [teistlis] = άγευστος Listening 1 Pre-listening Ποιες καθημερινές σκηνές θα έκαναν κάποιον να αισθάνεται ότι ο κόσμος είναι ένα καταπληκτικό μέρος; Γράψε δύο ακόμη πράγματα όπως το παράδειγμα, που νομίζεις ότι είναι ευχάριστα γεγονότα. Ενδεικτικές απαντήσεις Sitting in a park and listening to the birds. Taking photographs of the sea. Walking with my friends along a beach. Task 1 Complete the song Άκουσε το τραγούδι και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν. Ήταν οι ιδέες σου παρόμοιες με του τραγουδιστή; roses, think, clouds, night, wonderful, rainbow, do, saying, watch Task 2 Do you agree? Συζήτησε με την τάξη σου τα πράγματα που κάνουν τον κόσμο ευτυχισμένο κατά την άποψη του τραγουδιστή. Συμφωνείς με τον τραγουδιστή; Μάθημα 2 13

8 Μάθημα 2 The seven Wonders! Ενδεικτικές απαντήσεις sunshine; birds singing; fields; colours; food. You can find a young girl singing the song A Wonderful World on You tube. Task 3 Do you agree? Σε μικρές ομάδες, χρησιμοποιήστε μια από τις ιδέες που αναφέρονται από την τάξη και γράψτε έναν ή περισσότερους στίχους για το τραγούδι. Παράδειγμα: I walk in park when the sun is bright. I never feel sorry. My heart is light. All around I see, beautiful things. And I say to myself, what a wonderful world! Listening 2 Pre-listening 1. Κοίταξε τις ζωγραφιές από αρχαία οικοδομήματα παρακάτω. Τι κοινό έχουν; Ενδεικτικές απαντήσεις They are all ancient wonders of the world. They are huge. They are beautiful. Someone built them for a special purpose. 2. Ποια είναι η κατασκευή σε κάθε εικόνα; Σε ζευγάρια, γράψτε ποιο νομίζετε ότι είναι το όνομα κάθε κατασκευής. The Great Pyramid at Giza The Temple of Artemis at Ephesus The Mausoleum at Halicarnassus The Lighthouse of Alexandria The Statue of Zeus at Olympia The Colossos of Rhodes The Hanging Gardens of Babylon Task 1 The 7 Wonders of the World 1. Διάβασε τον κατάλογο από τα αρχικά θαύματα του κόσμου παρακάτω. 2. Άκουσε τη διάλεξη για τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου και έλεγξε αν είχες δίκιο για τα ονόματα των κατασκευών. Καθώς ακούς, βρες την τοποθεσία κάθε κατασκευής στον παγκόσμιο χάρτη στο τέλος του βιβλίου, APPENDIX V. Egypt Turkey Turkey Egypt Greece Greece Iraq 14 Μάθημα 2

9 The seven Wonders! Μάθημα 2 Task 2 Listening for information Άκουσε ξανά το κείμενο και συμπλήρωσε τον πίνακα. Έλεγξέ τον με τον συμμαθητή σου. The Great Pyramid at Giza: Cheops, 2560 BC, Tomb The Colossus of Rhodes: Chares of Lindos, 282 BC, Symbol of unity The Temple of Artemis at Ephesus: Croseus, 550 BC, to honour a goddess The Hanging Gardens of Babylon: Nebuchadnezzar, 580 BC, Gift The Mausoleum at Halicarnassus: Mausolos, 350 BC, Tomb The Lighthouse of Alexandria: Ptolemy Soter, 290 BC, Lighthouse The Statue of Zeus at Olympia: Phedias, 440 BC, Decoration Task 3 Speaking Κοίταξε πίσω στον χάρτη με τα αρχικά Θαύματα του Κόσμου. 1. Γιατί νομίζεις ότι οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι αυτές οι κατασκευές ήταν τόσο υπέροχες; Ενδεικτική απάντηση The seven structures are considered as amazing because at the time when they were written about people thought they were the greatest structures on earth. They combine elements of architecture, engineering and religion, and in most cases (e.g. the Pyramid, the Colossus) symbolize the unity of the people who built them. 2. Ποια κτίρια ή κατασκευές θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα υπέροχα; Φτιάξε έναν κατάλογο από τρεις κατασκευές στο τετράδιό σου. The Taj Mahal in India; the Parthenon in Athens; the Eiffel Tower in Paris. 3. Σύγκρινε τις απαντήσεις σου με της υπόλοιπης τάξης και συζήτησε τις ιδέες σου. Ενδεικτικές απαντήσεις The Taj Mahal is beautiful and is made of marble. The Parthenon is magnificent. It is a famous temple. The Eiffel tower is amazing because it is very high and from the top you can see all of Paris. Task 4 Speaking: A survey Αντίγραψε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σου και ρώτησε τουλάχιστον τέσσερις μαθητές στην τάξη σου για τα χαρακτηριστικά και τα θετικά στοιχεία που κάνουν ένα μέρος συναρπαστικό για να το επισκεφθεί κάποιος. Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις για να βοηθηθείς να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα. Χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις που σου δίνονται για να σε βοηθήσουν. Μάθημα 2 15

10 Μάθημα 2 The seven Wonders! Place Attractions Weather People Company Rhodes Old City hot friendly my sister Rome Colosseum warm nice my friends London Big Ben wet helpful my family Sydney The Opera humid friendly my family House Task 5 Practice Ο καθένας μόνος του, φτιάξτε ένα σύντομο ρεπορτάζ (μια αναφορά) προς την τάξη για τα παιδιά που τους πήρατε συνέντευξη. Μη χρησιμοποιήσετε τα ονόματά τους. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω ως παράδειγμα. Ενδεικτική απάντηση I interviewed 10 people and found that 4 of them do not like museums when they go on holiday. Six of them prefer going to the Greek islands when they have a holiday. Nine of them do not like holidays with their family. Writing Lead-in Συζήτησε με τον συμμαθητή σου για το είδος των πραγμάτων που θα έγραφες σε μια κάρτα που θα έστελνες σ έναν φίλο σου. Ενδεικτική απάντηση The first is in the mountains, so we can write about the snow and nature. The second is on the coast at the beach, so we can write about the activities to do there. The third is on a tropical island, so we can write about the beautiful beaches and the local people that you meet. The fourth is in a big city London, so you can write about the sites, the shops, the museums. Task 1 The right place Κοίταξε τα στιγμιότυπα διακοπών που υπάρχουν παραπάνω. Θα ήταν αυτά καλά μέρη για να πας διακοπές; Γιατί; Γιατί όχι; Ποιο μέρος θα ήθελες να επισκεφθείς στις διακοπές; Συζήτησε με τον συμμαθητή σου. Γράψε στο τετράδιό σου τρεις από τις ιδέες σου. Ενδεικτική απάντηση These places would be good to go on holiday for the following reasons: On a mountain holiday you can breathe fresh air; play in the snow; go skiing; and it is very quiet. On a seaside holiday, you can go swimming; have fun; have lots of excitement; and have great parties. 16 Μάθημα 2

11 The seven Wonders! Μάθημα 2 On a holiday to a big city there are things like sightseeing, eating interesting food and going shopping. On a holiday to a tropical island, you can experience new cultures, try the exotic food, go sailing and fishing. Task 2 Describing Κοίταξε τις λέξεις στο παρακάτω πλαίσιο και σύγκρινε τις ιδέες σου. Βάλε τις λέξεις που είναι στο πλαίσιο στην κατάλληλη στήλη. Κατόπιν σύγκρινε τις απαντήσεις σου με του συμμαθητή σου. Place Food Weather My feelings boring tasteless very hot disappointed crowded brilliant sunny happy exciting cloudy relaxed noisy snowing bored wet tired chilly Task 3 Write your sentences Χρησιμοποίησε τις λέξεις από το πλαίσιο και γράψε τρεις σύντομες προτάσεις για ένα από τα μέρη που βρίσκονται στις φωτογραφίες. Σύγκρινε τις προτάσεις σου με του συμμαθητή σου. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις απόψεις του; Ενδεικτική απάντηση The people in the photograph of the beach are playing and enjoying the sun and the sand. The weather is very warm and everyone is having a marvelous time on the beach. There are some people lying under beach umbrellas. The people are in the city of London. They are sightseeing and taking photographs. The weather is cloudy and not very warm. Μάθημα 2 17

12 Μάθημα 3 A Postcard Home Λεξιλόγιο at times = κάποιες φορές behind the times = παλιομοδίτικος by the time = μέχρι που fall over = πέφτω flight [flait] = πτήση for the time being = για την ώρα from time to time = από καιρό σε καιρό just in time = μόλις στην ώρα (για να προλάβεις κάτι) one at a time = ένας τη φορά palace [palis] = παλάτι pick out = απομονώνω, επιλέγω, ξεχωρίζω shine [shain] = λάμπω sunburnt = ηλιοκαμένος suntan [santan] = μαύρισμα (από τον ήλιο) temple [templ] = τέμπλο, ναός torch [toortsh] = φακός traditional [tredishonl] = παραδοσιακός volcano [volkeinou] = ηφαίστειο 1. Διάβασε το παρακάτω υπόδειγμα καρτ ποστάλ. Η συγγραφέας είναι ευχαριστημένη ή δυσαρεστημένη με τις διακοπές της; The writer feels excited and happy. 2. Η λέξη and χρησιμοποιείται για να συνδέσει ιδέες σε κάποιες προτάσεις. Υπογράμμισε οποιεσδήποτε άλλες λέξεις που συνδέουν δύο ιδέες. Σύγκρινε τις απαντήσεις σου με του συμμαθητή σου. so, as, but, because, however, although 3. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τις συνδετικές λέξεις της καρτ ποστάλ. a) but b) although c) because d) so 4. Σε ζευγάρια, γράψτε τέσσερις νέες προτάσεις για ένα από τα μέρη των φωτογραφιών (εικόνων) της σελίδας 9. Συνδέστε τις ιδέες σας χρησιμοποιώντας τις συνδετικές λέξεις του υποδείγματος. 1. I went to the beach but I didn t go swimming. 2. Although there were interesting places around, I didn t visit any. 3. It was very hot, so I stayed indoors. 4. We drank lots of water because we were thirsty. 5. Συμπλήρωσε αυτήν την κάρτα που στέλνεις σε έναν από τους φίλους σου. Θυμήσου να συνδέσεις τις ιδέες σου σε κάθε πρόταση. (name), are having; wonderful/fantastic/great/so, because/as, although, was, (name) 18 Μάθημα 3

13 A Postcard Home Μάθημα 3 Self-evaluation ACTIVITY A Αντιστοίχισε τις απαντήσεις με τη λέξη time στα δεξιά με τις προτάσεις στα αριστερά. Υπάρχουν δύο εκφράσεις που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. Behind the times One at a time 1. h /d / f, 2. e, 3. c, 4. b, 5. a, 6. d / h ACTIVITY B Συμπλήρωσε τις προτάσεις με μία από τις φράσεις στο πλαίσιο. Υπάρχει μία επιπλέον, που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. 1. bright and early 2. first and foremost 3. peace and quiet 4. bed and breakfast 5. sick and tired 6. now and then 7. hustle and bustle ACTIVITY C Σε ποιο μέρος βλέπεις τα παρακάτω; a) London (outside Buckingham Palace) b) New York (The Statue of Liberty) c) Iraklion (Knossos) d) Egypt (Cairo) e) Santorini (Thira) f) Rio de Janeiro (Brazil) ACTIVITY D Χωρίς να κοιτάξεις πίσω στο βιβλίο σου, μπορείς να συμπληρώσεις τα παρακάτω; a) Pyramids b) Colossus c) Temple d) Hanging gardens e) Mausoleum f) Lighthouse g) Statue ACTIVITY E Συμπλήρωσε τα κενά με το κατάλληλο επίθετο από το πλαίσιο στα δεξιά. a) exciting b) crowded c) disappointed d) wet e) chilly f) sunny g) expensive Μάθημα 3 19

14 Μάθημα 3 A Postcard Home Now tick how well you can do the following (Βάλε ένα για να πεις πόσο καλά μπορείς να κάνεις τα παρακάτω): Με δυσκολία Αρκετά καλά Εύκολα Μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο για να πάρω γενικές πληροφορίες Μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο για να καταλάβω λεπτομέρειες και προτιμήσεις Μπορώ να ακούσω αγγλικά και να ξεχωρίσω τις λεπτομέρειες Μπορώ να μιλήσω για τα επτά θαύματα του κόσμου και να εκφράσω τις απόψεις μου Μπορώ να γράψω μία κάρτα και να περιγράψω ένα μέρος και διακοπές Μπορώ να γράψω ένα ρεπορτάζ χρησιμοποιώντας στοιχεία από έναν πίνακα 20 Μάθημα 3

15 Workbook ACTIVITY 1 1. Mykonos (beach holiday) 2. Parnassos (skiing) 3. Rodopi (wild life, 200,000 water birds spend their winters there) 4. The Parthenon (historical site) 5. Meteora (monasteries) 6. Faragi gorge Crete (hiking) 7. Aliakmonas-Grevena (rafting). ACTIVITY 2 Quiz: 1. False 2. True 3. True 4. True 5. True 6. False 7. False 8. False 9. True 10. True. ACTIVITY 3 was, saw, looked, know, thought, want, say, hope Υπόδειγμα (Sample Letter) Dear James, Many thanks for your letter in which you asked me about the Minoans in Crete. Well, it is true that the Minoans developed the first form of civilization in Crete. The people in Crete liked to explore and travel and they took many of their ideas to different parts of Greece and then to the rest of Europe. I hope this helps you, Maria. ACTIVITY 4 aunt / Crete / knows / said / Minoans / 4,000 / Santorini / Minoans She said that Minoans built beautiful palaces and had a wonderful culture. Their paintings are interesting because they do not show any violence. My aunt also said that the Minoans influenced the development of the Greek language with their alphabet, Linear A. ACTIVITY 5 was, got, went, enjoyed, had, arranged, found, asked, had, were going, overturned, managed, am sitting, am thinking, is calling ACTIVITY 6 1. Although 2. because 3. As 4. but ACTIVITY 7 1. iii, i, vi, ii, iv, v Σημείωση: To every now and then είναι συνώνυμο του sometimes. Workbook 21

16 Workbook behind the times 3. for the time being 5. at times 2. from time to time 4. just in time 6. time and time again ACTIVITY 8 1. expensive, wonderful, professional, healthy 2. al y ful ive historical sunny careful attractive intentional smokey colourful communicative economical rainy painful active historical 2. smoky 3. sunny 4. economical 5. attractive 6. painful 7. colourful 8. careful 9. communicative 10. active 11. intentional 12. rainy ACTIVITY 9 1. afford 2. statue 3. sights 4. bet 5. guards 6. moment 7. mind 8. breeze ACTIVITY 10 France French China Chinese England English Switzerland Swiss Holland Dutch Scotland Scottish Sweden Swede Denmark Danish Portugal Portugese Austria Austrian ACTIVITY 11 The capital is Paris. It is the country with the biggest population in the world. It rains a lot. The Alps mountains run through it. It is a very low and flat country. There is a lake called Loch Ness. There is a lot of snow in winter in the north. The capital is Copenhagen. Ronaldo is from Portugal. The capital Vienna was the centre of the Hapsburg Empire. ACTIVITY boring 2. anyone 3. either 4. than 5. of 6. other 7. though 22 Workbook

17 Workbook ACTIVITY Cambridge University Cambridge 2. Loch Ness Scotland 3. Eiffel Tower Paris 4. Temple Delphi 5. Aghia Sophia Constantinople 6. Hermitage Museum St. Petersburg 7. Warsaw Royal Castle Warsaw 8. Rialto Bridge Venice ACTIVITY so cold that 2. so expensive that 3. so cheap that ACTIVITY 15 Welcome aboard: a ship Exotic holiday destinations: travel agents Please knock before entering: doctor s office No visitors allowed after 6pm: museum Book now and get one free!: travel agents Closed for lunch: shop Low cost hotels: travel agents 20% discount on magazines: bookstore Family entertainment: fun park Writing 1. a 2. c. 3. a. 4. b. 5. b. Workbook 23

18 It s your choice Student s Book Task 1 Διάβασε τα παρακάτω κείμενα Α και Β και αντιστοίχισε τις προτάσεις που λείπουν με το σωστό κείμενο κάθε φορά. 1. ii 2. iii 3. i Task 2 Σε ζευγάρια, διαβάστε την περιγραφή των δύο ταξιδιών. Αντιστοιχίστε τους ανθρώπους στον παρακάτω πίνακα με ένα ταξίδι. Σε ποιον από τους τρεις ανθρώπους είναι πιο πιθανό να μην αρέσουν αυτά τα ταξίδια και γιατί; 1. A 2. B 3. A or B Task 3 Διάβασε τα παρακάτω τέσσερα σύντομα κείμενα και απάντησε στις ερωτήσεις. A. a. Only a few b. The Greek Historical Herodotus c. Open to students B. a. Only one b. It was built in around 2560 BC c. The Egyptian pharaoh Chufu C. a. They were an idea of Nebuchadnezzar to please his wife. b. They were amazed c. In Baghdad, Iraq D. a. No b. open to students c. Greek Task 4 Μια καρτ ποστάλ Αντιστοίχισε τις παρακάτω φωτογραφίες που απεικονίζουν διάσημα μέρη με τις ονομασίες τους. Τι γνωρίζεις για το κάθε μέρος; Συζήτησε τις γνώσεις σου με τον διπλανό σου. Έλεγξε αυτά που γνωρίζεις στο Ίντερνετ. Πληκτρολόγησε το όνομα του κάθε αξιοθέατου για να αποκτήσεις πρόσβαση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 1. Parthenon 2. Stonehenge 3. Colosseum 4. Opera House 5. Skanderberg Square 6. Dragalevtsi 7. The Pyramids 8. Sugar Loaf Mountain Διάλεξε ένα από αυτά και φαντάσου ότι το επισκέπτεσαι. Γράψε μια καρτ ποστάλ για τους φίλους σου. Περίγραψέ τους τι κάνεις αυτήν τη στιγμή, καθώς και την καθημερινή ζωή εκεί. Dear Christina, We are here in Athens and are having a wonderful time. At the moment we are sitting in a cafeteria opposite The Parthenon. It is absolutely wonderful. Life here in 24 It s your choice

19 It s your choice Athens is very busy and there are lots of cars and people. In the summer it is very hot and people go swimming every day. I really like it here. Speak soon. Celia Project A Competition Διάβασε τον παρακάτω τουριστικό οδηγό για την Πράγα. Οι πληροφορίες που αναφέρει είναι προσωπικές ή γενικές; Το κείμενο είναι ενδιαφέρον ή σχετικά βαρετό; Αιτιολόγησε την άποψή σου. It talks about general information. It sounds interesting because it describes food and places to go in the evening. It also describes different places to see and to visit on day trips. Αξιοποίησε τις ιδέες από το κείμενο για να φτιάξεις έναν παρόμοιο οδηγό για την Αθήνα ή για μια άλλη πόλη κοντά στην περιοχή σου. Να περιλαμβάνονται και φωτογραφίες ή καρτ ποστάλ, ώστε να αναδειχθούν οι ομορφιές της πόλης. Η τάξη σου θα αποφασίσει για τον καλύτερο οδηγό. Guide for Athens Tip: Find photographs of an archaeological site; a famous place like a central square or busy street; find a photograph of somewhere people go to spend their free time. Write a sentence about the different means of transport like metro, buses, trams and taxis. Describe different places to visit and say how much these cost. Task 5 Σε ζευγάρια, αντιστοιχίστε τους τύπους διακοπών με τα κείμενα Α-Ε της σελίδας 4 στο βιβλίο του μαθητή. 1. B 2. C 3. E. 4. D 5. A Task 6 Διάβασε την καρτ ποστάλ της σελίδας 10 και κοίταξε προσεκτικά τις λέξεις με έντονη γραφή. Έπειτα αποφασίστε, σε ζευγάρια, ποιες από τις λέξεις a) εκφράζουν έναν λόγο, b) εισάγουν μια αντίθετη ιδέα. Explaining a reason: so, because, as Opposing idea: however, but, although Task 7 Δουλέψτε σε ζευγάρια και συμπληρώστε στην καρτ ποστάλ τις λέξεις που λείπουν. (name) are/ time/is / food/ so/ night / disco / although / doing/ soon (name) It s your choice 25

20 It s your choice Workbook ACTIVITY 1 Past Continuous, Simple Past, Simple Past, Simple Present, Simple Present, Simple Present, Simple Present, Simple Present Dear James, As you know, my grandmother is from Crete and she knows a lot about the things you asked. The Minoan civilisation existed from 2700 BC to 1400 BC, when it suddenly disappeared. The name from Minoan comes the name of king Minoas who is famous in Greek mythology with the labyrinth. Some scientists believe that the Minoan civilization ended with the eruption of the volcano on Santorini. Knossos is the site where the famous Minoan palace is. It is a wonderful place to visit. You can see paintings of life in the past on the palace walls. I hope this has helped you. Write soon, (name) ACTIVITY 2 A. was, got, went, enjoyed, arranged, found, asked, had, overturned, managed B. Water rafting in Greece is exciting but dangerous. You can go water rafting in the rivers near Ioannina in the spring and autumn, but you must be careful. It is important to have the necessary equipment and to be able to swim when you go rafting. ACTIVITY 3 a-iii b-i c-ii d-vi e-iv f-v ACTIVITY expensive 2. wonderful 3. professional 4. healthy 2. -al -y -ful -ive economical sunny careful attractive intentional smokey painful active historical rainy colourful communicative historical 2. smokey 3. sunny 4. economical 5. attractive 6. painful 7. colourful 8. careful 9. communicative 10. active 11. intentional 12. rainy 26 It s your choice

21 Ενότητα 2 TEEN IDOLS Grammar Σύγκριση του αορίστου και του παρακειμένου Reading Skills Περίληψη του νοήματος σύντομων κειμένων Listening Skills Να ακούω για να βρω λεπτομέρειες, να ακούω για να αναγνωρίσω τα συναισθήματα αυτού που μιλάει όπως εκφράζονται μέσα από ορισμένα επίθετα Writing Skills Να οργανώνω και να συνδέω τις ιδέες σε ένα γράμμα Vocabulary Προφορικές απαντήσεις σε καθιερωμένες εκφράσεις Strategies Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός κειμένου για να συμπεράνω το περιεχόμενό του Μπορώ να μάθω ένα σύνολο λέξεων που εμφανίζονται μαζί και ιδιωματισμούς και να εξασκηθώ σε αυτά Μπορώ να ακούω προσεκτικά και να καταλαβαίνω πώς αισθάνονται αυτοί που μιλούν

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα