WHAT A WONDERFUL WORLD! Grammar Ενεστώτας και αόριστος απλός και διαρκείας (κατάφαση, άρνηση, ερώτηση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WHAT A WONDERFUL WORLD! Grammar Ενεστώτας και αόριστος απλός και διαρκείας (κατάφαση, άρνηση, ερώτηση)"

Transcript

1 WHAT A WONDERFUL WORLD! Grammar Ενεστώτας και αόριστος απλός και διαρκείας (κατάφαση, άρνηση, ερώτηση) Reading Skills Ρίχνω μια ματιά στο κείμενο για να βρω ορισμένες πληροφορίες Listening Skills Ακούω προσεκτικά για (να καταλάβω) λεπτομέρειες Writing Skills Περιγράφω συναισθήματα και τοποθεσίες (συνδετικές λέξεις που δείχνουν τη στάση μου απέναντι σε κάποια ζητήματα) Vocabulary Λεξιλόγιο για διακοπές και διάφορα μέρη. Φράσεις με τη λέξη time, σχηματισμός λέξεων επίθετα Strategies Όταν διαβάζω ή ακούω κάτι: Μπορώ να χρησιμοποιήσω γενικές γνώσεις για να μαντέψω πληροφορίες Μπορώ να εργαστώ σε μια ομάδα για να βρούμε ιδέες Μπορώ να συσχετίσω λέξεις με κάποια κατάσταση

2 Μάθημα 1 The Right Holiday! Aims Να συγκρίνω τη χρήση του ενεστώτα και του αορίστου Να παρουσιάσω τις σύνθετες λέξεις Λεξιλόγιο absolutely [Ebsoliutli] = απόλυτα, εντελώς afford [eford] = έχω τα μέσα/τη δυνατότητα ancient [Einshent] = αρχαίος at times = κατά καιρούς beard [biird] = γενειάδα bed and breakfast = κατάλυμα που παρέχει και πρωινό breeze [briiz] = αύρα challenge v. [tshalendzh] = προκαλώ change my mind = αλλάζω γνώμη choice [tshois] = επιλογή compare [kompeer] = συγκρίνω consideration [konsidereishn] = μελέτη, εξέταση, θεώρηση couple [kapl] = ζευγάρι cruise [kruuz] = κρουαζιέρα engineer [endzhiniir] = μηχανικός first and foremost = πρώτο και κύριο flood [flad] = πλημμύρα from time to time = από καιρού εις καιρόν furry [fari] = μαλλιαρός, τριχωτός go on a trip = πάω ταξίδι guard [gaard] = φρουρός hang out = συχνάζω hustle and bustle = έντονη δραστηριότητα, ζωηρή κίνηση inhabitant [inhabitant] = κάτοικος intend [intend] = προτίθεμαι justify [dzhastifai] = δικαιολογώ laze around = τεμπελιάζω loads of = πολλοί-ές-ά major [meidzher] = μείζων, σπουδαιότερος make a promise = υπόσχομαι Mediterranean = μεσογειακός notice [noutis] = παρατηρώ now and then = πότε πότε out and about = στο πόδι peace and quiet = ηρεμία και ησυχία preference [preferens] = προτίμηση prepare [pripeer] = προετοιμάζω previous [priivias] = προηγούμενος protect [protekt] = προστατεύω quality [kuoliti] = ποιότητα repair [ripeer] = επισκευάζω safe and sound = ασφαλής seafood [sifud] = θαλασσινά seven wonders = τα επτά θαύματα sick and tired of sth = απαυδισμένος με sights [saits] = αξιοθέατα similarity [similariti] = ομοιότητα statue [statiu/statshu] = άγαλμα sunbathe [sanbeith] = κάνω ηλιοθεραπεία survey [servei] = έρευνα take in = απορροφώ the best bet = η καλύτερη επιλογή to be on board = επιβιβάζομαι uniform [iunifoorm] = στολή wake up bright and early = ξυπνώ νωρίς waterfall [ΓuOoterfool] = καταρράκτης Lead in 1. Κοίταξε τις εικόνες στα δεξιά. Ποια είναι τα πρώτα δύο πράγματα που παρατηρείς για καθεμιά από αυτές; Γράψε τα και σύγκρινε τις απαντήσεις σου με αυτές του συμμαθητή σου. 8 Μάθημα 1

3 The Right Holiday! Μάθημα 1 1. It is a big city. The Parthenon 2. Big buildings. A double decker bus in London 3. A huge bridge. Big city 4. Gondolas and a big church 5. The Eiffel tower. A huge park 2. Ποια από τα μέρη (κοίταξε τις παραπάνω φωτογραφίες) σου αρέσουν; Σύγκρινε τις απαντήσεις σου με αυτές της τάξης. Συζήτησε για τη σειρά προτίμησης. Αιτιολόγησέ τη. Ενδεικτική απάντηση I like Paris because it has wonderful buildings. I like London because there are many things to do and see. I like Athens because it is very exciting. I like Venice because of the beautiful squares and interesting sites. I like Sydney because it is near the sea. 3. Γνωρίζεις το όνομα του κάθε μέρους; Γράψε πού νομίζεις ότι είναι το καθένα και κατόπιν σύγκρινε τις απαντήσεις σου με αυτές του συμμαθητή σου. 1. Athens 2. London 3. Sydney 4. Venice 5. Paris Task 1 Which place? Αντιστοίχισε τις προτάσεις με τις εικόνες. Υπάρχει μία παραπάνω πρόταση, που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. Αιτιολόγησε στον συμμαθητή σου τις απαντήσεις σου και ανάφερέ τες στην τάξη. a. 3, b. 5, c. 2, d. 4, e. 1 Task 2 What is this place like? 1. Πες στον καθηγητή σου οτιδήποτε γνωρίζεις για τα μέρη που βρίσκονται στις εικόνες της προηγούμενης σελίδας. 1. The Acropolis is an ancient monument. 2. It is a typical London bus. 3. It is the Sydney harbour bridge in Australia. 4. It is the canals in Venice. 5. It is the highest structure in Paris. 2. Γράψε τέσσερις ερωτήσεις που θα μπορούσες να κάνεις σε έναν ντόπιο κάτοικο αυτού του μέρους αν έκανες μια έρευνα για διάφορα μέρη. Σύγκρινέ τες με του συμμαθητή σου και κατόπιν μαζί σκεφθείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν την περιοχή ή την πόλη σου. Μάθημα 1 9

4 Μάθημα 1 The Right Holiday! i) What sites are there to see? ii) Are there any good restaurants near here? iii) What time do the museums open? iv) Is public transport good? Reading Pre-reading 1. Σε μικρές ομάδες, συζητήστε τα διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στις διακοπές όπως τα βλέπετε στις παρακάτω φωτογραφίες. Γράψτε τουλάχιστον πέντε πράγματα. Συγκρίνετε τα ευρήματά σας με των άλλων ομάδων. You can go swimming. You can go to an amusement park. You can see the historical sites and take photographs. You can eat in restaurants. 2. Τι κάνει η γυναίκα στην πρώτη εικόνα; Διασκεδάζει; Πώς το ξέρεις; Συζήτησε τις απαντήσεις σου με τον συμμαθητή σου. She is swimming. Yes, she is enjoying herself. She is smiling. Task 1 Read the texts 1. Οι παρακάτω άνθρωποι θέλουν να βρουν ένα μέρος για να πάνε διακοπές. Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν έξι περιγραφές από διάφορα μέρη και το τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε εκεί. Διαβάστε τα κείμενα που περιγράφουν τις ανάγκες των ανθρώπων και αντιστοιχίστε τα κείμενα με τις εικόνες των ανθρώπων. Συζητήστε τις επιλογές σας με τον συμμαθητή σας. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν, a-e, για να βοηθηθείτε στην επιλογή σας. a. Because it rained every day on her last holiday. b. Travelling to new places. c. That a place is safe. d. To spend some quality time with each other. e. At school, because he loved geography. Task 2 The holiday brochures Σε ζευγάρια, κοιτάξτε τα διαφημιστικά φυλλάδια παρακάτω και αντιστοιχίστε τους ανθρώπους με τις διακοπές. 10 Μάθημα 1

5 The Right Holiday! Μάθημα 1 Ποιο από τα γράμματα Α-F θα ήταν το πιο κατάλληλο για καθέναν από τους ανθρώπους 1-5; Συζητήστε τις επιλογές σας με την υπόλοιπη τάξη. The professional woman Santorini The rugged young man Everest The family with the children Crete The retired couple Egypt The university student Rio Task 3 The similarities 1. Σε ζευγάρια, βρείτε τρεις ομοιότητες μεταξύ όλων αυτών των διακοπών. Βάλτε σε μια λίστα τις ομοιότητες και συγκρίνετέ τες με τα άλλα παιδιά της τάξης. (Παράδειγμα: free time; leisure activities; rest; walking; interesting daily activities and nightlife activities.) 1. They are all about holidays in foreign countries. 2. They all have something to do with water. 3. Relaxation. 2. Συζητήστε στην τάξη τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν αυτό που θεωρείτε «καλές διακοπές». 1. Food 2. Good weather 3. Museums 4. Nice beaches 5. Shopping Task 4 Phrases with TIME 1. Ο καθένας μόνος του, βρείτε πέντε φράσεις με τη λέξη time. Γράψτε τες στο τετράδιό σας. Have a good time, At one time, At times, On time, All the time, From time to time 2. Ελέγξτε ότι γνωρίζετε το νόημα των φράσεων με τον συμμαθητή σας. Σε ζευγάρια, γράψτε μία καινούρια πρόταση με τη λέξη time. My sister is never late. She always arrives on time for her lessons. Task 5 The past tense (simple and continuous) Κοιτάξτε τα δύο ζεύγη προτάσεων παρακάτω. Έχουν το ίδιο νόημα ή έχουν διαφορετικό νόημα; Σε ζευγάρια, συζητήστε τι τις κάνει ίδιες ή διαφορετικές. Μάθημα 1 11

6 Μάθημα 1 The Right Holiday! } } a. Past Continuous Same Meaning b. Past Simple c. Past Continuous Different meaning d. Past Simple c. = On my way to the school, I met George d.= At school, I met George Vocabulary 1. Αντιστοίχισε τις λέξεις στις δύο στήλες για να συμπληρώσεις τις φράσεις. Γράψε τις απαντήσεις σου στο τετράδιό σου. laze around, make a promise, change your mind, go sightseeing, go on a tour 2. Σε ζευγάρια, συμπληρώστε τις φράσεις στο πλαίσιο με τις λέξεις που δίνονται και αντιστοιχίστε τες με μία συγκεκριμένη κατάσταση. Υπάρχουν δύο φράσεις που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε. peace and quiet bright and early now and then out and about first and foremost hustle and bustle bed and breakfast safe and sound sick and tired a. peace and quiet b. bright and early c. now and then d. safe and sound e. hustle and bustle f. sick and tired g. bed and breakfast 12 Μάθημα 1

7 Μάθημα 2 The seven Wonders! Aims Να ακούσω για συγκεκριμένες λέξεις Να ακούσω για να επιβεβαιώσω ιδέες Λεξιλόγιο bless [bles] = ευλογώ brilliant [briliant] = λαμπρός, έξοχος chilly [tshili] = κρύος, ψυχρός confirmation [konfermeishn] = επιβεβαίωση crowded [kraudid] = πολυπληθής exciting [eksaiting] = συναρπαστικός in common = κοινό lecture [LEktsher] = διάλεξη lighthouse [LAithaus] = φάρος mausoleum [mozoliam] = μαυσωλείο noisy [noizi] = θορυβώδης original [oridzhinl] = αρχικός, πρωτότυπος percent [persent] = επί τοις εκατό pleased [pliizd] = ευχαριστημένος quality [kuoliti] = ποιότητα sacred [seikrid] = ιερός, απαραβίαστος similar [similer] = παρόμοιος snap [snap] = στιγμιότυπο, φωτογραφία structure [straktsher] = δομή, κατασκευή, οικοδόμημα tasteless [teistlis] = άγευστος Listening 1 Pre-listening Ποιες καθημερινές σκηνές θα έκαναν κάποιον να αισθάνεται ότι ο κόσμος είναι ένα καταπληκτικό μέρος; Γράψε δύο ακόμη πράγματα όπως το παράδειγμα, που νομίζεις ότι είναι ευχάριστα γεγονότα. Ενδεικτικές απαντήσεις Sitting in a park and listening to the birds. Taking photographs of the sea. Walking with my friends along a beach. Task 1 Complete the song Άκουσε το τραγούδι και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν. Ήταν οι ιδέες σου παρόμοιες με του τραγουδιστή; roses, think, clouds, night, wonderful, rainbow, do, saying, watch Task 2 Do you agree? Συζήτησε με την τάξη σου τα πράγματα που κάνουν τον κόσμο ευτυχισμένο κατά την άποψη του τραγουδιστή. Συμφωνείς με τον τραγουδιστή; Μάθημα 2 13

8 Μάθημα 2 The seven Wonders! Ενδεικτικές απαντήσεις sunshine; birds singing; fields; colours; food. You can find a young girl singing the song A Wonderful World on You tube. Task 3 Do you agree? Σε μικρές ομάδες, χρησιμοποιήστε μια από τις ιδέες που αναφέρονται από την τάξη και γράψτε έναν ή περισσότερους στίχους για το τραγούδι. Παράδειγμα: I walk in park when the sun is bright. I never feel sorry. My heart is light. All around I see, beautiful things. And I say to myself, what a wonderful world! Listening 2 Pre-listening 1. Κοίταξε τις ζωγραφιές από αρχαία οικοδομήματα παρακάτω. Τι κοινό έχουν; Ενδεικτικές απαντήσεις They are all ancient wonders of the world. They are huge. They are beautiful. Someone built them for a special purpose. 2. Ποια είναι η κατασκευή σε κάθε εικόνα; Σε ζευγάρια, γράψτε ποιο νομίζετε ότι είναι το όνομα κάθε κατασκευής. The Great Pyramid at Giza The Temple of Artemis at Ephesus The Mausoleum at Halicarnassus The Lighthouse of Alexandria The Statue of Zeus at Olympia The Colossos of Rhodes The Hanging Gardens of Babylon Task 1 The 7 Wonders of the World 1. Διάβασε τον κατάλογο από τα αρχικά θαύματα του κόσμου παρακάτω. 2. Άκουσε τη διάλεξη για τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου και έλεγξε αν είχες δίκιο για τα ονόματα των κατασκευών. Καθώς ακούς, βρες την τοποθεσία κάθε κατασκευής στον παγκόσμιο χάρτη στο τέλος του βιβλίου, APPENDIX V. Egypt Turkey Turkey Egypt Greece Greece Iraq 14 Μάθημα 2

9 The seven Wonders! Μάθημα 2 Task 2 Listening for information Άκουσε ξανά το κείμενο και συμπλήρωσε τον πίνακα. Έλεγξέ τον με τον συμμαθητή σου. The Great Pyramid at Giza: Cheops, 2560 BC, Tomb The Colossus of Rhodes: Chares of Lindos, 282 BC, Symbol of unity The Temple of Artemis at Ephesus: Croseus, 550 BC, to honour a goddess The Hanging Gardens of Babylon: Nebuchadnezzar, 580 BC, Gift The Mausoleum at Halicarnassus: Mausolos, 350 BC, Tomb The Lighthouse of Alexandria: Ptolemy Soter, 290 BC, Lighthouse The Statue of Zeus at Olympia: Phedias, 440 BC, Decoration Task 3 Speaking Κοίταξε πίσω στον χάρτη με τα αρχικά Θαύματα του Κόσμου. 1. Γιατί νομίζεις ότι οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι αυτές οι κατασκευές ήταν τόσο υπέροχες; Ενδεικτική απάντηση The seven structures are considered as amazing because at the time when they were written about people thought they were the greatest structures on earth. They combine elements of architecture, engineering and religion, and in most cases (e.g. the Pyramid, the Colossus) symbolize the unity of the people who built them. 2. Ποια κτίρια ή κατασκευές θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα υπέροχα; Φτιάξε έναν κατάλογο από τρεις κατασκευές στο τετράδιό σου. The Taj Mahal in India; the Parthenon in Athens; the Eiffel Tower in Paris. 3. Σύγκρινε τις απαντήσεις σου με της υπόλοιπης τάξης και συζήτησε τις ιδέες σου. Ενδεικτικές απαντήσεις The Taj Mahal is beautiful and is made of marble. The Parthenon is magnificent. It is a famous temple. The Eiffel tower is amazing because it is very high and from the top you can see all of Paris. Task 4 Speaking: A survey Αντίγραψε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σου και ρώτησε τουλάχιστον τέσσερις μαθητές στην τάξη σου για τα χαρακτηριστικά και τα θετικά στοιχεία που κάνουν ένα μέρος συναρπαστικό για να το επισκεφθεί κάποιος. Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις για να βοηθηθείς να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα. Χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις που σου δίνονται για να σε βοηθήσουν. Μάθημα 2 15

10 Μάθημα 2 The seven Wonders! Place Attractions Weather People Company Rhodes Old City hot friendly my sister Rome Colosseum warm nice my friends London Big Ben wet helpful my family Sydney The Opera humid friendly my family House Task 5 Practice Ο καθένας μόνος του, φτιάξτε ένα σύντομο ρεπορτάζ (μια αναφορά) προς την τάξη για τα παιδιά που τους πήρατε συνέντευξη. Μη χρησιμοποιήσετε τα ονόματά τους. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω ως παράδειγμα. Ενδεικτική απάντηση I interviewed 10 people and found that 4 of them do not like museums when they go on holiday. Six of them prefer going to the Greek islands when they have a holiday. Nine of them do not like holidays with their family. Writing Lead-in Συζήτησε με τον συμμαθητή σου για το είδος των πραγμάτων που θα έγραφες σε μια κάρτα που θα έστελνες σ έναν φίλο σου. Ενδεικτική απάντηση The first is in the mountains, so we can write about the snow and nature. The second is on the coast at the beach, so we can write about the activities to do there. The third is on a tropical island, so we can write about the beautiful beaches and the local people that you meet. The fourth is in a big city London, so you can write about the sites, the shops, the museums. Task 1 The right place Κοίταξε τα στιγμιότυπα διακοπών που υπάρχουν παραπάνω. Θα ήταν αυτά καλά μέρη για να πας διακοπές; Γιατί; Γιατί όχι; Ποιο μέρος θα ήθελες να επισκεφθείς στις διακοπές; Συζήτησε με τον συμμαθητή σου. Γράψε στο τετράδιό σου τρεις από τις ιδέες σου. Ενδεικτική απάντηση These places would be good to go on holiday for the following reasons: On a mountain holiday you can breathe fresh air; play in the snow; go skiing; and it is very quiet. On a seaside holiday, you can go swimming; have fun; have lots of excitement; and have great parties. 16 Μάθημα 2

11 The seven Wonders! Μάθημα 2 On a holiday to a big city there are things like sightseeing, eating interesting food and going shopping. On a holiday to a tropical island, you can experience new cultures, try the exotic food, go sailing and fishing. Task 2 Describing Κοίταξε τις λέξεις στο παρακάτω πλαίσιο και σύγκρινε τις ιδέες σου. Βάλε τις λέξεις που είναι στο πλαίσιο στην κατάλληλη στήλη. Κατόπιν σύγκρινε τις απαντήσεις σου με του συμμαθητή σου. Place Food Weather My feelings boring tasteless very hot disappointed crowded brilliant sunny happy exciting cloudy relaxed noisy snowing bored wet tired chilly Task 3 Write your sentences Χρησιμοποίησε τις λέξεις από το πλαίσιο και γράψε τρεις σύντομες προτάσεις για ένα από τα μέρη που βρίσκονται στις φωτογραφίες. Σύγκρινε τις προτάσεις σου με του συμμαθητή σου. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις απόψεις του; Ενδεικτική απάντηση The people in the photograph of the beach are playing and enjoying the sun and the sand. The weather is very warm and everyone is having a marvelous time on the beach. There are some people lying under beach umbrellas. The people are in the city of London. They are sightseeing and taking photographs. The weather is cloudy and not very warm. Μάθημα 2 17

12 Μάθημα 3 A Postcard Home Λεξιλόγιο at times = κάποιες φορές behind the times = παλιομοδίτικος by the time = μέχρι που fall over = πέφτω flight [flait] = πτήση for the time being = για την ώρα from time to time = από καιρό σε καιρό just in time = μόλις στην ώρα (για να προλάβεις κάτι) one at a time = ένας τη φορά palace [palis] = παλάτι pick out = απομονώνω, επιλέγω, ξεχωρίζω shine [shain] = λάμπω sunburnt = ηλιοκαμένος suntan [santan] = μαύρισμα (από τον ήλιο) temple [templ] = τέμπλο, ναός torch [toortsh] = φακός traditional [tredishonl] = παραδοσιακός volcano [volkeinou] = ηφαίστειο 1. Διάβασε το παρακάτω υπόδειγμα καρτ ποστάλ. Η συγγραφέας είναι ευχαριστημένη ή δυσαρεστημένη με τις διακοπές της; The writer feels excited and happy. 2. Η λέξη and χρησιμοποιείται για να συνδέσει ιδέες σε κάποιες προτάσεις. Υπογράμμισε οποιεσδήποτε άλλες λέξεις που συνδέουν δύο ιδέες. Σύγκρινε τις απαντήσεις σου με του συμμαθητή σου. so, as, but, because, however, although 3. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τις συνδετικές λέξεις της καρτ ποστάλ. a) but b) although c) because d) so 4. Σε ζευγάρια, γράψτε τέσσερις νέες προτάσεις για ένα από τα μέρη των φωτογραφιών (εικόνων) της σελίδας 9. Συνδέστε τις ιδέες σας χρησιμοποιώντας τις συνδετικές λέξεις του υποδείγματος. 1. I went to the beach but I didn t go swimming. 2. Although there were interesting places around, I didn t visit any. 3. It was very hot, so I stayed indoors. 4. We drank lots of water because we were thirsty. 5. Συμπλήρωσε αυτήν την κάρτα που στέλνεις σε έναν από τους φίλους σου. Θυμήσου να συνδέσεις τις ιδέες σου σε κάθε πρόταση. (name), are having; wonderful/fantastic/great/so, because/as, although, was, (name) 18 Μάθημα 3

13 A Postcard Home Μάθημα 3 Self-evaluation ACTIVITY A Αντιστοίχισε τις απαντήσεις με τη λέξη time στα δεξιά με τις προτάσεις στα αριστερά. Υπάρχουν δύο εκφράσεις που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. Behind the times One at a time 1. h /d / f, 2. e, 3. c, 4. b, 5. a, 6. d / h ACTIVITY B Συμπλήρωσε τις προτάσεις με μία από τις φράσεις στο πλαίσιο. Υπάρχει μία επιπλέον, που δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις. 1. bright and early 2. first and foremost 3. peace and quiet 4. bed and breakfast 5. sick and tired 6. now and then 7. hustle and bustle ACTIVITY C Σε ποιο μέρος βλέπεις τα παρακάτω; a) London (outside Buckingham Palace) b) New York (The Statue of Liberty) c) Iraklion (Knossos) d) Egypt (Cairo) e) Santorini (Thira) f) Rio de Janeiro (Brazil) ACTIVITY D Χωρίς να κοιτάξεις πίσω στο βιβλίο σου, μπορείς να συμπληρώσεις τα παρακάτω; a) Pyramids b) Colossus c) Temple d) Hanging gardens e) Mausoleum f) Lighthouse g) Statue ACTIVITY E Συμπλήρωσε τα κενά με το κατάλληλο επίθετο από το πλαίσιο στα δεξιά. a) exciting b) crowded c) disappointed d) wet e) chilly f) sunny g) expensive Μάθημα 3 19

14 Μάθημα 3 A Postcard Home Now tick how well you can do the following (Βάλε ένα για να πεις πόσο καλά μπορείς να κάνεις τα παρακάτω): Με δυσκολία Αρκετά καλά Εύκολα Μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο για να πάρω γενικές πληροφορίες Μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο για να καταλάβω λεπτομέρειες και προτιμήσεις Μπορώ να ακούσω αγγλικά και να ξεχωρίσω τις λεπτομέρειες Μπορώ να μιλήσω για τα επτά θαύματα του κόσμου και να εκφράσω τις απόψεις μου Μπορώ να γράψω μία κάρτα και να περιγράψω ένα μέρος και διακοπές Μπορώ να γράψω ένα ρεπορτάζ χρησιμοποιώντας στοιχεία από έναν πίνακα 20 Μάθημα 3

15 Workbook ACTIVITY 1 1. Mykonos (beach holiday) 2. Parnassos (skiing) 3. Rodopi (wild life, 200,000 water birds spend their winters there) 4. The Parthenon (historical site) 5. Meteora (monasteries) 6. Faragi gorge Crete (hiking) 7. Aliakmonas-Grevena (rafting). ACTIVITY 2 Quiz: 1. False 2. True 3. True 4. True 5. True 6. False 7. False 8. False 9. True 10. True. ACTIVITY 3 was, saw, looked, know, thought, want, say, hope Υπόδειγμα (Sample Letter) Dear James, Many thanks for your letter in which you asked me about the Minoans in Crete. Well, it is true that the Minoans developed the first form of civilization in Crete. The people in Crete liked to explore and travel and they took many of their ideas to different parts of Greece and then to the rest of Europe. I hope this helps you, Maria. ACTIVITY 4 aunt / Crete / knows / said / Minoans / 4,000 / Santorini / Minoans She said that Minoans built beautiful palaces and had a wonderful culture. Their paintings are interesting because they do not show any violence. My aunt also said that the Minoans influenced the development of the Greek language with their alphabet, Linear A. ACTIVITY 5 was, got, went, enjoyed, had, arranged, found, asked, had, were going, overturned, managed, am sitting, am thinking, is calling ACTIVITY 6 1. Although 2. because 3. As 4. but ACTIVITY 7 1. iii, i, vi, ii, iv, v Σημείωση: To every now and then είναι συνώνυμο του sometimes. Workbook 21

16 Workbook behind the times 3. for the time being 5. at times 2. from time to time 4. just in time 6. time and time again ACTIVITY 8 1. expensive, wonderful, professional, healthy 2. al y ful ive historical sunny careful attractive intentional smokey colourful communicative economical rainy painful active historical 2. smoky 3. sunny 4. economical 5. attractive 6. painful 7. colourful 8. careful 9. communicative 10. active 11. intentional 12. rainy ACTIVITY 9 1. afford 2. statue 3. sights 4. bet 5. guards 6. moment 7. mind 8. breeze ACTIVITY 10 France French China Chinese England English Switzerland Swiss Holland Dutch Scotland Scottish Sweden Swede Denmark Danish Portugal Portugese Austria Austrian ACTIVITY 11 The capital is Paris. It is the country with the biggest population in the world. It rains a lot. The Alps mountains run through it. It is a very low and flat country. There is a lake called Loch Ness. There is a lot of snow in winter in the north. The capital is Copenhagen. Ronaldo is from Portugal. The capital Vienna was the centre of the Hapsburg Empire. ACTIVITY boring 2. anyone 3. either 4. than 5. of 6. other 7. though 22 Workbook

17 Workbook ACTIVITY Cambridge University Cambridge 2. Loch Ness Scotland 3. Eiffel Tower Paris 4. Temple Delphi 5. Aghia Sophia Constantinople 6. Hermitage Museum St. Petersburg 7. Warsaw Royal Castle Warsaw 8. Rialto Bridge Venice ACTIVITY so cold that 2. so expensive that 3. so cheap that ACTIVITY 15 Welcome aboard: a ship Exotic holiday destinations: travel agents Please knock before entering: doctor s office No visitors allowed after 6pm: museum Book now and get one free!: travel agents Closed for lunch: shop Low cost hotels: travel agents 20% discount on magazines: bookstore Family entertainment: fun park Writing 1. a 2. c. 3. a. 4. b. 5. b. Workbook 23

18 It s your choice Student s Book Task 1 Διάβασε τα παρακάτω κείμενα Α και Β και αντιστοίχισε τις προτάσεις που λείπουν με το σωστό κείμενο κάθε φορά. 1. ii 2. iii 3. i Task 2 Σε ζευγάρια, διαβάστε την περιγραφή των δύο ταξιδιών. Αντιστοιχίστε τους ανθρώπους στον παρακάτω πίνακα με ένα ταξίδι. Σε ποιον από τους τρεις ανθρώπους είναι πιο πιθανό να μην αρέσουν αυτά τα ταξίδια και γιατί; 1. A 2. B 3. A or B Task 3 Διάβασε τα παρακάτω τέσσερα σύντομα κείμενα και απάντησε στις ερωτήσεις. A. a. Only a few b. The Greek Historical Herodotus c. Open to students B. a. Only one b. It was built in around 2560 BC c. The Egyptian pharaoh Chufu C. a. They were an idea of Nebuchadnezzar to please his wife. b. They were amazed c. In Baghdad, Iraq D. a. No b. open to students c. Greek Task 4 Μια καρτ ποστάλ Αντιστοίχισε τις παρακάτω φωτογραφίες που απεικονίζουν διάσημα μέρη με τις ονομασίες τους. Τι γνωρίζεις για το κάθε μέρος; Συζήτησε τις γνώσεις σου με τον διπλανό σου. Έλεγξε αυτά που γνωρίζεις στο Ίντερνετ. Πληκτρολόγησε το όνομα του κάθε αξιοθέατου για να αποκτήσεις πρόσβαση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 1. Parthenon 2. Stonehenge 3. Colosseum 4. Opera House 5. Skanderberg Square 6. Dragalevtsi 7. The Pyramids 8. Sugar Loaf Mountain Διάλεξε ένα από αυτά και φαντάσου ότι το επισκέπτεσαι. Γράψε μια καρτ ποστάλ για τους φίλους σου. Περίγραψέ τους τι κάνεις αυτήν τη στιγμή, καθώς και την καθημερινή ζωή εκεί. Dear Christina, We are here in Athens and are having a wonderful time. At the moment we are sitting in a cafeteria opposite The Parthenon. It is absolutely wonderful. Life here in 24 It s your choice

19 It s your choice Athens is very busy and there are lots of cars and people. In the summer it is very hot and people go swimming every day. I really like it here. Speak soon. Celia Project A Competition Διάβασε τον παρακάτω τουριστικό οδηγό για την Πράγα. Οι πληροφορίες που αναφέρει είναι προσωπικές ή γενικές; Το κείμενο είναι ενδιαφέρον ή σχετικά βαρετό; Αιτιολόγησε την άποψή σου. It talks about general information. It sounds interesting because it describes food and places to go in the evening. It also describes different places to see and to visit on day trips. Αξιοποίησε τις ιδέες από το κείμενο για να φτιάξεις έναν παρόμοιο οδηγό για την Αθήνα ή για μια άλλη πόλη κοντά στην περιοχή σου. Να περιλαμβάνονται και φωτογραφίες ή καρτ ποστάλ, ώστε να αναδειχθούν οι ομορφιές της πόλης. Η τάξη σου θα αποφασίσει για τον καλύτερο οδηγό. Guide for Athens Tip: Find photographs of an archaeological site; a famous place like a central square or busy street; find a photograph of somewhere people go to spend their free time. Write a sentence about the different means of transport like metro, buses, trams and taxis. Describe different places to visit and say how much these cost. Task 5 Σε ζευγάρια, αντιστοιχίστε τους τύπους διακοπών με τα κείμενα Α-Ε της σελίδας 4 στο βιβλίο του μαθητή. 1. B 2. C 3. E. 4. D 5. A Task 6 Διάβασε την καρτ ποστάλ της σελίδας 10 και κοίταξε προσεκτικά τις λέξεις με έντονη γραφή. Έπειτα αποφασίστε, σε ζευγάρια, ποιες από τις λέξεις a) εκφράζουν έναν λόγο, b) εισάγουν μια αντίθετη ιδέα. Explaining a reason: so, because, as Opposing idea: however, but, although Task 7 Δουλέψτε σε ζευγάρια και συμπληρώστε στην καρτ ποστάλ τις λέξεις που λείπουν. (name) are/ time/is / food/ so/ night / disco / although / doing/ soon (name) It s your choice 25

20 It s your choice Workbook ACTIVITY 1 Past Continuous, Simple Past, Simple Past, Simple Present, Simple Present, Simple Present, Simple Present, Simple Present Dear James, As you know, my grandmother is from Crete and she knows a lot about the things you asked. The Minoan civilisation existed from 2700 BC to 1400 BC, when it suddenly disappeared. The name from Minoan comes the name of king Minoas who is famous in Greek mythology with the labyrinth. Some scientists believe that the Minoan civilization ended with the eruption of the volcano on Santorini. Knossos is the site where the famous Minoan palace is. It is a wonderful place to visit. You can see paintings of life in the past on the palace walls. I hope this has helped you. Write soon, (name) ACTIVITY 2 A. was, got, went, enjoyed, arranged, found, asked, had, overturned, managed B. Water rafting in Greece is exciting but dangerous. You can go water rafting in the rivers near Ioannina in the spring and autumn, but you must be careful. It is important to have the necessary equipment and to be able to swim when you go rafting. ACTIVITY 3 a-iii b-i c-ii d-vi e-iv f-v ACTIVITY expensive 2. wonderful 3. professional 4. healthy 2. -al -y -ful -ive economical sunny careful attractive intentional smokey painful active historical rainy colourful communicative historical 2. smokey 3. sunny 4. economical 5. attractive 6. painful 7. colourful 8. careful 9. communicative 10. active 11. intentional 12. rainy 26 It s your choice

21 Ενότητα 2 TEEN IDOLS Grammar Σύγκριση του αορίστου και του παρακειμένου Reading Skills Περίληψη του νοήματος σύντομων κειμένων Listening Skills Να ακούω για να βρω λεπτομέρειες, να ακούω για να αναγνωρίσω τα συναισθήματα αυτού που μιλάει όπως εκφράζονται μέσα από ορισμένα επίθετα Writing Skills Να οργανώνω και να συνδέω τις ιδέες σε ένα γράμμα Vocabulary Προφορικές απαντήσεις σε καθιερωμένες εκφράσεις Strategies Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός κειμένου για να συμπεράνω το περιεχόμενό του Μπορώ να μάθω ένα σύνολο λέξεων που εμφανίζονται μαζί και ιδιωματισμούς και να εξασκηθώ σε αυτά Μπορώ να ακούω προσεκτικά και να καταλαβαίνω πώς αισθάνονται αυτοί που μιλούν

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece My favourite game is Barbie because I take it wherever I go and play with it. (Jenny) Αγαπημένο μου παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Fun island resort 3 Star

Fun island resort 3 Star Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches offer

Διαβάστε περισσότερα

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός)

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) HIP HOP Το χιπ χοπ είναι ένα είδος ρυθμικής μουσικής που ξεκίνησε στην Αμερική την δεκαετία του 70 με 80 που αποτελείται από 4 στοιχεία: 1. Ραπ (Ο στίχος) 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) 3. Djing(Η μουσική) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή).

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). Ενεστώτας affirmative form negative form interrogative

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη TEACHERS' BOOK Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη Συγγραφική ομάδα Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article.

Cosmic words. Cosmic grammar. Speaking. 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6a chase The through town! 6.1 chase (n) κυνήγι You can read about the car chase in this article. 6.2 were (v) ήσουν, ήσασταν, ήταν They were at home at half past eight. Inf: be 6.3 one minute..., the

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

Registration. Στην αρχική σελίδα κάντε κλικ στην επιλογή List your property & Register with us

Registration. Στην αρχική σελίδα κάντε κλικ στην επιλογή List your property & Register with us Registration Στην αρχική σελίδα κάντε κλικ στην επιλογή List your property & Register with us User Registration: ΟΝΟΜΑ (ΠΧ MARIA PAPADOPOULOU) ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (ΠΧ mariapap) ΚΩΔΙΚΟΣ (ΠΧ 1234567) ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 10: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

the big happening reserve your place now 180 Pireos str. shopping center learn where/what/who/now be there! Opening Winter 2008

the big happening reserve your place now 180 Pireos str. shopping center learn where/what/who/now be there! Opening Winter 2008 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 37 Χ 25 ΚΛΕΙΣΤΟ / 74 Χ 25 ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ - ΕΞΩΦ. Safe Stylish Relaxing Easy Access Lots of Daylight Excellent Parking Magnificent View (Acropolis) Confident and Contemporary Design * reserve your

Διαβάστε περισσότερα

For the Teacher: Good luck, Stella Bochori

For the Teacher: Good luck, Stella Bochori For the Teacher: Super Friends 1 is recommended for young learners of English around the age of nine ( Õ èíïôéëïà). Students should finish the Alphabet Lessons section of the Coursebook before starting

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα