Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων"

Transcript

1 Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΟΠΟΤ ΜΔ ΠΑ KINGS - ANTONELLA 2 Δ ΘΔΛΧ ΔΓΧ STAN 3 ΔΛΔΓΔ ΜΔΛΗΔ 4 Δ ΔΝΑΝ ΣΟΗΥΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ - ΜΖΓΔΝΗΣΖ 5 ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΒΓΧ ΡΔΜΟ ΑΝΣΧΝΖ - ΠΤΡΟΒΟΛΑΚΖ ΜΑΝΟ 6 ΦΣΑΝΧ ΣΟ ΘΔΟ ΝΗΚΖΦΟΡΟ 7 ΚΑΛΧ Α ΒΡΖΚΑ ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 8 WALKING ON AIR ANISE K - SNOOP DOGG 9 ΔΥΔΗ ΘΔΜΑΣΑ ΓΟΝΗΓΖ ΣΑΜΑΣΖ - KNOCK OUT 10 ΚΡΑΣΑ ΜΔ ΠΑΟΛΑ 11 ΣΟΟ ΠΔΡΗΠΟΤ ' ΑΓΑΠΧ ΝΗΝΟ 12 Ζ ΑΓΑΠΖ ΓΤΝΑΜΧΝΔΗ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ 13 ΜΔΣΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 14 ΠΟΣΔ ΞΑΝΑ ΑΡΓΤΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 15 ' ΑΓΑΠΑΧ ΜΖΓΔΝΗΣΖ - ΣΑΜΣΑ 16 ΠΑΡΔ ΜΔ ΣΑΜΣΑ 17 ΠΑΗΓΗ ΓΔΝΝΑΗΟ ΑΡΓΤΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 18 ΓΔΝ ΜΔ ΠΑΗΡΝΔΗ ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ ΓΗΑΝΝΖ 19 GET LUCKY DAFT PUNK - PHARELL WILLIAMS 20 THE SUN DEMY - ALEX LEON 21 ΟΣΗ ΚΑΗ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ΑΜΠΑΝΖ ΓΗΧΡΓΟ 22 Ζ ΑΓΑΠΖ ΔΡΥΔΣΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΡΔΜΟ ΑΝΣΧΝΖ 23 ΚΟΗΝΟ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΖ ΝΗΝΟ 24 DIAMONDS RIHANNA 25 ΚΡΤΦΔ ΜΔ ΓΗΑΝΝΗΑ ΓΗΧΡΓΟ 26 WHERE I STAND FABO 27 ΦΤΓΑΜΔ REC 28 Δ ΚΑΗ ΟΝΔΗΡΑΜΑ 29 BEAUTIFUL LIE KEEMO - COSMO KLEIN 30 ΣΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΑ ΣΑ ' ΑΓΑΠΧ ΜΑΡΣΑΚΖ ΚΧΣΑ

2 31 ΝΑ ΜΔΗΝΔΗ ΓΗΑ ΠΑΝΣΑ ΒΡΔΣΣΟ ΖΛΗΑ 32 ΜΗΑ ΥΑΡΑ ΝΑ ΠΔΡΝΑ ΡΟΤΒΑ ΑΚΖ 33 ΘΑ ΠΔΡΝΑΧ ΚΑΛΑ ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟ 34 ΑΥ ΚΑΡΓΗΑ ΜΟΤ ΒΡΔΣΣΟ ΖΛΗΑ 35 SEXY PAPI CLAYDEE 36 ΓΗ' ΑΤΣΟ ' ΑΓΑΠΧ ΓΗΑΝΝΗΑ ΓΗΧΡΓΟ 37 Ζ ΚΑΡΓΗΑ ΜΔ ΠΖΓΑΗΝΔΗ ΔΜΔΝΑ ΡΔΜΟ ΑΝΣΧΝΖ 38 ΟΤ ΣΔΛΝΧ SOS (SAVE ME-THIS IS AN SOS) ΠΑΠΑΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΑ 39 ΦΤΥΖ ΜΟΤ ΠΟΝΑ ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ ΓΗΑΝΝΖ 40 WILDEST MOMENTS JESSIE WARE 41 ΑΓΗΑΦΟΡΔΗ ΒΔΡΣΖ ΝΗΚΟ 42 ΜΖΝ ΞΑΝΑΡΘΔΗ ΡΔΜΟ ΑΝΣΧΝΖ 43 ΧΡΑ ΜΖΓΔΝ ΑΜΠΑΝΖ ΓΗΧΡΓΟ 44 ΠΑΝΖΓΤΡΗΕΧ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 45 ΠΟΟ Μ' ΑΡΔΔΗ ΠΑΠΑΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΑ 46 WAKE ME UP AVICII 47 ΣΡΔΛΖ ΗΓΔΑ ΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΟ 48 SUMMERTIME SADNESS LANA DEL REY 49 IMPOSSIBLE JAMES ARTHUR 50 Ζ ΕΧΖ (ΣΟ ΠΗΟ ΟΜΟΡΦΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ) DEMY 51 FEEL THIS MOMENT PITBULL - CHRISTINA AGUILERA 52 ΔΓΧ REC 53 CASABLANCA LOW DEEP T 54 ΚΑΝΔ ΓΟΤΛΔΗΑ ΟΤ ΜΔΝΗΓΗΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 55 ONE MORE NIGHT MAROON 5 56 ΠΗΟ ΔΡΧΣΑ ΠΔΘΑΗΝΔΗ ΦΟΤΡΔΗΡΑ ΔΛΔΝΖ 57 ΓΗΑΣΑΓΔ ΑΜΑΡΤΛΛΗ 58 ΓΧΔ ΔΝΑ ΣΔΛΟ ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΝΟΣΖ 59 ΜΖ ΜΗΛΑ ΑΜΠΑΝΖ ΓΗΧΡΓΟ 60 LOVE ME AGAIN JOHN NEWMAN 61 GYPSY HEART PLAYMEN - HADLEY 62 ΥΔΗΡΟΣΔΡΑ ΥΑΣΕΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ 63 ΝΑ ΟΤ ΣΡΑΓΟΤΓΧ STAVENTO - ΑΓΑΜΟΤ ΖΒΖ 64 ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΔ ΔΜΔΝΑ ΑΜΠΑΝΖ ΓΗΧΡΓΟ 65 ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ ΠΑΠΑΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΑ 66 ΠΡΟΣΗΜΧ ΒΗΖ ΑΝΝΑ 67 ΠΑΣΑ ΣΑ ΟΡΗΑ ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 68 LAUGH TILL YOU CRY FAYDEE 69 ΔΝΝΟΔΗΣΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟ 70 Δ ΝΑΗ ΣΟ ΔΥΧ ΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 71 ΣΔΛΔΗΧΜΔΝΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΑΟΛΑ 72 ΟΑ ΔΗΥΑ VEGAS 73 ΝΑ ΜΖ ΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗ ' ΑΓΑΠΧ ΕΖΝΑ ΠΔΓΚΤ 74 ΓΔ ΘΔΛΧ ΔΠΑΦΖ ΚΗΑΜΟ ΠΑΝΟ 75 ΟΝΔΗΡΟ ΕΧ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 76 ΛΗΧΜΑ Δ ΓΚΡΔΜΟ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 77 ΓΔΝ ΟΤ ΚΑΝΧ ΣΟΝ ΑΓΗΟ ΣΑΛΗΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 78 ΦΧΣΗΑ ΜΔ ΦΧΣΗΑ ΚΗΑΜΟ ΠΑΝΟ 79 ΓΡΟΘΗΑ ΣΟ ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΗΑΜΟ ΠΑΝΟ 80 ΑΚΟΜΑ VEGAS 81 ΣΑΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟ 82 Δ ΘΤΜΑΜΑΗ ΜΔΛΗΔ - DUOMO 83 REASON TO FEEL LOVE MIKE DIAMONDZ

3 84 ΓΔΝ ΚΟΛΛΑΧ ΣΡΑΣΖ ΜΤΡΧΝΑ 85 Ζ ΜΟΝΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΛΗΔ 86 ΠΗΟ ΦΖΛΑ VEGAS 87 ΣΧΡΑ ΡΟΤΒΑ ΑΚΖ 88 ΧΡΑ ΝΑ ΠΖΓΑΗΝΧ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟ 89 ΠΧ ΜΟΤ ΣΟ 'ΚΑΝΔ ΑΤΣΟ ΚΑΡΑΦΧΣΖ ΚΧΣΑ 90 ΔΡΧΣΔΤΜΔΝΟ ΓΗΑΝΝΗΑ ΓΗΧΡΓΟ 91 ΜΑΣΗΑ ΜΟΤ ΑΣΔΛΔΗΧΣΑ ΥΟΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 92 ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 93 ΘΤΜΗΔ ΜΟΤ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤ ΓΑΛΑΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 94 ΜΔ ΠΔΗΡΑΞΔ ΚΗΑΜΟ ΠΑΝΟ 95 LIVE IT UP JENNIFER LOPEZ - PITBULL 96 SAVE MY HEART ALEX MICA 97 IF YOU ONLY KNEW FINNEBASSEN 98 SHE MAKES ME GO ARASH - SEAN PAUL 99 ΚΗ ΑΝ ΠΡΟΠΑΘΧ DEMY 100 ΜΔΝΧ DEMY 101 ΠΑΝΣΑ ΚΑΗ ΠΑΝΣΟΤ ΜΑΕΗ ΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΓΖΜΟ 102 ΝΑ ΣΖ ΠΔΗ ΑΡΓΤΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 103 BACK IN MY LIFE FLY PROJECT 104 ΝΗΚΖΔ ΠΑΛΗ ΚΗΑΜΟ ΠΑΝΟ 105 ΔΛΑ ΚΟΝΣΑ ΒΑΝΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ 106 THRIFT SHOP MACKLEMORE 107 ΣΗΓΜΔ ΜΑΓΗΚΔ KINGS 108 ΣΟ ΑΣΔΡΗ ΜΟΤ ΒΑΝΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ 109 LOCKED OUT OF HEAVEN BRUNO MARS 110 TOGETHER ETOSTONE - JASON McKNIGHT 111 ΧΡΔ ΧΡΔ ΑΝΣΤΠΑ 112 ON YOUR NAME DINO MFU - SLICK BEATS 113 DEAD MAN WALKING SMILEY 114 ΜΖ ΜΔ ΡΧΣΑΣΔ ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΝΟΣΖ 115 ΦΤΓΔ ΞΔΚΟΛΛΑ ΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 116 HOW WE GONNA LIVE MELANIE MORENA 117 LET HER GO PASSENGER 118 ΓΔ ΘΑ ΚΑΣΧ ΝΑ ΠΔΘΑΝΧ MASTER TEMPO - ΠΔΣΡΔΛΖ ΘΑΝΟ 119 ΣΑ ΑΒΒΑΣΑ ΡΔΜΟ ΑΝΣΧΝΖ 120 ΤΓΚΔΝΣΡΧΟΤ ΑΡΔΝΗΟΤ ΑΚΖ 121 ΦΔΡ' ΣΖΝ ΔΓΧ ΓΟΝΗΓΖ ΣΑΜΑΣΖ - NIVO 122 ΑΓΑΠΧ ΣΑ ΛΑΘΟ ΑΣΟΜΑ ΚΑΡΡΑ ΒΑΗΛΖ 123 ΑΡΝΟΤΜΑΗ ΚΑΛΛΖ ΣΔΛΛΑ 124 SCREAM & SHOUT WILL I AM - BRITNEY SPEARS 125 ΝΔΑ ΜΔΡΑ OGE - ΓΚΑΝΟ ΝΗΚΟ 126 LET GO ANGEL STOXX - DREW 127 MAMACITA BUENA CLAYDEE - ΜΑΡΣΑΚΖ ΚΧΣΑ 128 ΒΟΤΣΗΑ ΣΟ ΚΔΝΟ STAVENTO - ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΓΖΜΟ 129 ΠΑΡΑΜΤΘΗΑΕΟΜΑΗ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 130 BLURRED LINES ROBIN THICKE - T.I 131 CRAZY LOVE KAIIA - MANILLA MANIACS 132 ΣΗ ΝΑ ΜΑ ΠΔΗ ΚΑΡΡΑ ΒΑΗΛΖ 133 ΠΖΓΑΧ ΣΑ ΚΤΜΑΣΑ STAVENTO 134 Ο ΔΡΧΣΑ ΑΚΟΤΔΗ Σ' ΟΝΟΜΑ ΟΤ ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ ΓΗΑΝΝΖ 135 ΑΚΟΜΑ ' ΑΓΑΠΧ ΘΔΟΓΧΡΗΓΟΤ ΝΑΣΑΑ 136 ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑ ΦΟΤΡΔΗΡΑ ΔΛΔΝΖ 137 ΘΑ ' ΔΚΓΗΚΖΘΧ ΑΡΓΤΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

4 138 ΓΔΝ ΣΑΗΡΗΑΕΔΣΔ ΟΤ ΛΔΧ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 139 Δ ΛΤΠΑΜΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟ 140 HALL OF FAME THE SCRIPT - WILL I AM 141 ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΜΔ ΜΗΑ ΦΧΝΖ POSITIVE SOUNDERZ 142 ΠΔ ΠΧ ΜΔ ΘΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ - T.N.S 143 ΚΑΡΓΗΑ ΑΠΟ ΓΤΑΛΗ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΔΛΛΖ 144 GIRL ON FIRE ALICIA KEYS 145 PEOPLE (FEEL THE LOVE) OTHERVIEW - CHRIS WILLIS 146 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΚΑΡΓΗΑ BO - SHAYA 147 ΦΖΛΑ ΣΑΚΟΤΝΗΑ ΣΗΚΟΤΓΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 148 ΘΑ 'ΡΘΧ ΝΑ Δ ΓΧ ΘΔΟΓΧΡΗΓΟΤ ΝΑΣΑΑ 149 ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΦΔΜΑ ΒΗΖ ΑΝΝΑ 150 LA LA LA NAUGHTY BOY - SAM SMITH 151 ΛΔΗΠΔΗ ΠΑΛΗ Ο ΘΔΟ ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 152 MY KIND OF LOVE EMELI SANDE 153 BRIGHTER GUENA LG - GRAVITONAS 154 ΣΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΜΑ ΥΡΟΝΗΑ ΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΟ 155 ALL THE TIME PLAYMEN - ΠΑΠΑΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΑ 156 LOVE ME SHAYA 157 BREAKIN' ME UP PLAYMEN - COURTNEY 158 ΖΤΥΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟ 159 ΔΚΔΗ ΠΟΤ ΔΗΑΗ ΖΜΟΤΝ ΑΝΣΤΠΑ 160 BOOM BOOM JUSTICE CREW 161 ΝΑ ΜΖΝ ΞΔΥΑΔΗ ΠΟΣΔ ΕΖΝΑ ΠΔΓΚΤ 162 TURN UP THE LOVE FAR EAST MOVEMENT - COVER DRIVE 163 UTOPIA BANG LA DECKS 164 ΠΔΣΑΧ ΦΖΛΑ REC 165 ΓΤΡΗΕΧ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 166 MESTRAL PINK NOISY - RADIO KILLER 167 ΓΗΑ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΓΖΜΟΘΔΝΟΤ ΣΔΦΑΝΟ 168 SOMEBODY THAT I USED TO KNOW GOTYE - KIMBRA 169 ΔΠΗΖ ΦΧΚΑ ΗΧΑΚΔΗΜ 170 ΘΔΛΧ ΜΔ' ΣΑ ΓΤΟ ΣΖ ΜΑΣΗΑ ΡΟΚΚΟ ΣΔΛΗΟ 171 WATCHING OVER YOU DIMENSION X - CLAYDEE 172 ΘΑ ΣΑ ΥΧΝΧ ΣΑΛΗΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 173 ΣΗ Δ ΠΗΑΝΔΗ ΠΑΟΛΑ 174 SKYFALL ADELE 175 ΔΤ ΓΔΝ ΞΔΡΔΗ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 176 DON'T YOU WORRY CHILD SWEDISH HOUSE MAFIA 177 ΤΝΟΓΔΤΟΜΑΗ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ 178 ΠΑΡΔ ΓΡΟΜΟ ΕΖΝΑ ΠΔΓΚΤ 179 ΓΗΑ ΚΑΝΔΝΑΝ ΘΔΟΓΧΡΗΓΟΤ ΝΑΣΑΑ 180 ΔΥΔΗ ΚΑΣΗ ΠΑΡΗ 181 MARABOU ANTONIA 182 ΣΟ ΠΗΟ ΜΔΓΑΛΟ ' ΑΓΑΠΧ BO - GEORGIA 183 ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΚΟΤΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟ 184 ΛΑΘΟ ΑΓΑΠΔ ΘΔΟΓΧΡΗΓΟΤ ΝΑΣΑΑ - ΠΑΠΑΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΑ 185 ΠΑΛΗΟΠΡΑΓΜΑΣΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΖ ΖΛΗΑ 186 TRY PINK 187 ΚΑΣΗ ΓΤΝΑΣΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ 188 I'M IN LOVE OLA 189 Μ' ΔΝΑ ΟΤ ΦΗΛΗ ΣΗΚΟΤΓΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 190 Ζ ΑΓΑΠΖ ΑΤΣΖ ΥΟΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ

5 191 TALK DIRTY JASON DERULO - 2 CHAINZ 192 ΜΖΓΔΝ ΠΑΟΛΑ 193 ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΝΔΗΡΑΜΑ - ΑΓΑΜΟΤ ΖΒΖ 194 ΝΑ Μ' ΑΦΖΔΗ ΖΤΥΖ ΘΔΛΧ ΠΑΟΛΑ 195 GRAVITY ENERGY DEEJAYS 196 ΦΣΑΗ ΠΑΟΛΑ 197 ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΦΑΝΖ 198 ΣΗ ΔΝΝΟΔΗ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΦΑΝΖ 199 ΔΣΗ ΚΑΝΧ ΔΓΧ ΚΑΛΛΖ ΣΔΛΛΑ 200 MIRRORS JUSTIN TIMBERLAKE

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 Ζ ΔΠΗΜΟΝΖ ΟΤ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΔΛΔΧΝΟΡΑ - ΛΔΗΒΑΓΑ ΚΧΣΑ 2 ΔΥΧ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΟ 3 ΥΑΜΟ ΘΑ ΓΗΝΔΗ MASTER TEMPO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson ANDROMAHI S JOURNAL Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson TRANSLATOR S BACKGROUND John Espinosa grew up in Lowell, Massachusetts where he was raised by his Greek mother and grandmother

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org Spiritual watchfulness and alertness. Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming (Matthew 24:42) S a i n t S o p h i a s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h 3 2 5 W a r i n g

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Τίτλος του Πρωτοτύπου: Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Συγγραφέας: Γιάννης Γκούμας Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Γιάννης Γκούμας ISBN: 978-960-93-4510-1

Διαβάστε περισσότερα

Life of Basil. Η ζωή του Βασιλικού

Life of Basil. Η ζωή του Βασιλικού Bilingual Book Life of Basil Η ζωή του Βασιλικού English and Greek Published by LingoLibros on Smashwords. Copyright 2014 Niki Marouli, Colin Hann, Pedro Páramo. Lingolibros This illustrated story is for

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Celebrating Our Past Building Our Future July & August 2013 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2013 Office Hours: Monday-Friday

Διαβάστε περισσότερα

THE CANON. Coloring Page HERE WE GO AGAIN. ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH September 2013 Volume 41 - Issue 9

THE CANON. Coloring Page HERE WE GO AGAIN. ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH September 2013 Volume 41 - Issue 9 20 Coloring Page ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH September 2013 Volume 41 - Issue 9 THE CANON My Dear Spiritual Children, As the years pass, we have seen that how little by little and with enthusiasm

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

Agape News June 2010

Agape News June 2010 Agape News June 2010 PARISH LIFE We honor our High School, College and Masters Program Graduates Sunday School Attendance Awards PASTORAL MESSAGE Dear Parishioners, Once again it is that time of year when

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture NUMBER 36 1995-1996 SPECIAL DOUBLE ISSUE NIKOS GATSOS AMORGOS AND OTHER POEMS ram~~a by Marjorie Chambers, David Connolly C. Capri-Karka and Ilona

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ SUPPORTERS / YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MEDIA SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Greeting of the Festival s

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου Επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαστε η συγγραφική ομάδα «Χρυσές Πένες» (μαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

1211 October 2012. Let my prayer be set forth as incense before You and the lifting up of my hands as an evening sacrifice!

1211 October 2012. Let my prayer be set forth as incense before You and the lifting up of my hands as an evening sacrifice! \\\\\ \Issue 1211 October 2012 Let my prayer be set forth as incense before You and the lifting up of my hands as an evening sacrifice! PARISH MINISTRIES Parish Council President Vice President Secretary

Διαβάστε περισσότερα