IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw"

Transcript

1 IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [1]

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 Σκοπός του εγχειριδίου 3 1. Σημαντικές συστάσεις 3 2. Ασφάλεια 3 3. Εγκατάσταση Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης Εγκαταστάσεις που επιτρέπονται Εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπονται Καπνοδόχος Απόληξη καπνοδόχου Μονώσεις, φινιρίσματα, επιστρώσεις και συστάσεις για ασφάλεια Εθνικοί, περιφερειακοί, επαρχιακοί και δημοτικοί κανονισμοί Ελκυσμός 7 4. Ποιότητα pellet και ξύλου Pellet Αποθήκευση των pellet Φόρτωση των pellet Ξύλο Άναμμα του λέβητα Άναμμα με ξύλο Άναμμα με pellet Λειτουργία του προϊόντος Πίνακας ελέγχου Το μενού Μενού χρήστη Μενού διαχείρισης καύσης Μενού διαχείρισης θέρμανσης Μενού chrono Μενού φόρτωσης (χειροκίνητη) Μενού ώρας και ημερομηνίας Μενού επιλογής γλώσσας Μενού πληκτρολογίου Τεχνικό μενού Καταστάσεις λειτουργίας Λοιπές λειτουργίες Συνδέσεις και ρυθμίσεις Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Σύνδεση κυκλοφορητή Σύνδεση τροφοδοσίας Ρύθμιση διαφράγματος του ανεμιστήρα αέρα καύσης Διάγραμμα σύνδεσης εξαρτημάτων με τον controller Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση Γενικά Δοχείο καύσης Σταχτοδοχείο Θάλαμος καύσης Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων Καθαρισμός ανεμιστήρα καυσαερίων Καθαρισμός για περίοδο μη λειτουργίας 35 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [2]

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας προϊόν. Οι συσκευές θέρμανσης της κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας των εφαρμοστέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. To παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό τη χρήση και την συντήρηση των προϊόντων από τους κατόχους και τους τεχνικούς εγκατάστασης. Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες επί των περιεχόμενων ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η εκτύπωση, μετάφραση και αναπαραγωγή έστω και μέρους του παρόντος εγχειριδίου προκύπτει κατόπιν εξουσιοδότηση της. Σ Κ Ο Π Ο Σ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Υ Σκοπός του εγχειριδίου είναι να επιτρέψει στον χρήστη να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και να προετοιμάσει όλο τον εξοπλισμό και το υλικό προκειμένου να διασφαλίσει τη ασφαλή και κατάλληλη χρήση του προϊόντος. 1. Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη της οριστικής εγκατάστασης και της μετέπειτα ομαλής λειτουργίας του εγκατεστημένου προϊόντος. Είναι απαραίτητο επίσης να λάβετε υπόψη όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή. Δεν θα υπάρξει καμία ευθύνη από τον κατασκευαστή για παράλειψη συμμόρφωσης με τις εν λόγω προφυλάξεις. 1.Ηλεκτρικές συνδέσεις: συνίσταται επομένως στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, μετά από κάθε επέμβαση που πραγματοποιεί στο προϊόν, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές συνδέσεις, κυρίως όσον αφορά τα απογυμνωμένο σημείο των αγωγών που για κανένα λόγο δεν πρέπει να βγει από τους ακροδέκτες, αποφεύγοντας έτσι πιθανή επαφή με τα ηλεκτροφόρα μέρη του αγωγού. 2.Τυπολογία χρήσης: ο λέβητας αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς για τους οποίους έχει κατασκευαστεί. 3.Ευθύνη του κατασκευαστή: Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε άτομα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης, συντήρησης και ανάρμοστης χρήσης. 4.Επαλήθευση της ακεραιότητας του προϊόντος: μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου. σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τη συσκευή. 5.Ηλεκτρικά εξαρτήματα: Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που συνθέτουν το προϊόν, για να μπορούν να εγγυηθούν τη σωστή λειτουργία, θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 6.Συντήρηση: Η ημερήσια και μηνιαία συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον αγοραστή και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προγραμματίζοντάς την εκ των προτέρων, από εξειδικευμένο προσωπικό ή/και από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. 2. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Για λόγους ασφαλείας να θυμάστε ότι: Απαγορεύεται η χρήση του λέβητα από πλευράς ατόμων (συμπεριλαμβανόμενου των παιδιών) χωρίς καμία πείρα η με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, εφόσον δεν επιβλέπονται και δεν καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. πρέπει να ελέγχετε και να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αγγίζετε τον λέβητα όταν είστε ξυπόλητοι ή με βρεγμένα και υγρά σημεία του σώματος. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας ή τις ρυθμίσεις χωρίς την άδεια ή τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τραβάτε, μην αποκόβετε και μη στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που προεξέχουν από τον λέβητα ακόμη και αν είναι αποσυνδεδεμένος από το δίκτυο. Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό καλώδιο σε σημείο που να μην βρίσκεται σε επαφή με τα ζεστά ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [3]

4 μέρη της συσκευής. Το βύσμα τροφοδότησης πρέπει να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. Αποφεύγετε να κλείνετε ή να μειώνετε το μέγεθος των ανοιγμάτων αερισμού στο χώρο εγκατάστασης, τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για μια σωστή καύση. Μην αφήνετε τα στοιχεία της συσκευασίας κοντά σε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του προϊόντος όλες οι πόρτες και τα καπάκια πρέπει να παραμένουν πάντα ερμητικά κλειστά. Όταν η συσκευή λειτουργεί είναι ζεστή στην αφή, και ιδίως στις εξωτερικές της επιφάνειες, για αυτό σας συμβουλεύουμε να προσέχετε κατά την χρήση. Ελέγξτε για τυχόν αποφράξεις πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αν έχει μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αντίξοων καιρικών συνθηκών (δυνατό άνεμο, παγετό) είναι πιθανό τα συστήματα ασφαλείας να παρέμβουν σβήνοντάς τη, αν συμβεί κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και σε καμιά περίπτωση μην απενεργοποιήσετε τα συστήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του σωλήνα διαφυγής καπνού εφοδιαστείτε με τα κατάλληλα μέσα για να καταπνίξετε τις φλόγες ή ζητήστε την επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την καύση απορριμμάτων Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την έναυση Κατά το γέμισμα μην φέρετε το σακί του pellet σε επαφή με το προϊόν 3. Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 3. 1 Ε Υ Θ Υ Ν Η Τ Ο Υ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Υ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης είναι να εκτελεί τους ελέγχους του σωλήνα διαφυγής καπνού, της εισόδου αέρα και όλων των λύσεων που απαιτούνται για τον δικό σας λέβητα pellet. Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης είναι επίσης να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την τρέχουσα ειδική τοπική νομοθεσία όπου εγκαθίσταται ο λέβητας. Η χρήση του λέβητα pellet θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιέρχονται στον παρόν έντυπο χρήσης και συντήρησης και όλα τα πρότυπα ασφαλείας σε συνάρτηση με την τρέχουσα ειδική νομοθεσία, όπου εγκαθίσταται. Σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν τις υποχρεώσεις του αρμόδιου εγκατάστασης, ο αρμόδιος εγκατάστασης θα πρέπει να επιβεβαιώνει: Τον τύπο της μονάδας εγκατάστασης. Τη συμβατότητα του χώρου εγκατάστασης με τη μονάδα, που εκφράζεται ως ελάχιστος όγκος εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τις οδηγίες του κατασκευαστή του λέβητα αναφορικά με τις προϋποθέσεις του συστήματος απομάκρυνσης καπνού (αγωγοί καπνού ή σωλήνες διαφυγής καπνού). Την εσωτερική διατομή της καπνοδόχου, το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί, ίσες διαστάσεις της διατομής, έλλειψη εμποδίων. Το ύψος και την κάθετη επέκταση της καπνοδόχου. Το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο σημείο εγκατάστασης. Την ύπαρξη και καταλληλότητα του στεγανού πώματος. Τη δυνατότητα παροχής εξωτερικών στομίων εισόδου αέρα και τα μεγέθη των υπαρχόντων. Τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης της γεννήτριας εγκατάστασης με άλλον προϋπάρχοντα εξοπλισμό. Εάν τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων είναι θετικά, η εγκατάσταση μπορεί να προχωρήσει. Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή καθώς και τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας και πυροπροστασίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το σύστημα θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή όχι λιγότερο από λεπτά, προκειμένου να ελεγχτούν όλες οι λειτουργίες. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η δοκιμαστική λειτουργία, ο αρμόδιος εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχει στον πελάτη τα εξής : Το έντυπο χρήσης και συντήρησης για την μονάδα όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή (εάν δεν παρέχεται ήδη στην μονάδα) Έγγραφη τεκμηρίωση που απαιτείται για την συμμόρφωση με τα τρέχοντα πρότυπα. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [4]

5 3. 2 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Στο χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο λέβητας επιτρέπεται να προϋπάρχουν ή να είναι εγκατεστημένες μόνο συσκευές που δεν θέτουν σε ύφεση το χώρο σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Στο χώρο όπου πρέπει να εγκατασταθεί ο λέβητας δεν πρέπει να προϋπάρχουν ούτε να είναι εγκατεστημένοι: αποροφητήρες με αναρρόφηση αερίων. αγωγοί αερισμού με αναρρόφηση αερίων. Σε περίπτωση που οι συσκευές αυτές βρίσκονται σε χώρους παρακείμενους στο χώρο εγκατάστασης, απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση του λέβητα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο ένας από τους δύο χώρους να πέσει σε ύφεση Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Σ Για τη συναρμολόγηση της καπνοδόχου πρέπει να χρησιμοποιούνται μη εύφλεκτα υλικά, κατάλληλα να αντέξουν σε προϊόντα καύσης και στις τυχόν συμπυκνώσεις τους. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών ευέλικτων (εύκαμπτων) σωλήνων και ινο-τσιμέντου για τη σύνδεση της καπνοδόχου του λέβητα. Οι καμινάδες δεν πρέπει να διασχίζουν χώρους στους οποίους απαγορεύεται η εγκατάσταση συσκευών καύσης. Η τοποθέτηση των καμινάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι λειτουργίας της συσκευής, να περιορίζεται ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων και να αποφεύγεται η μεταφορά τους προς τη συσκευή. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατό περισσότερο η τοποθέτηση οριζοντίων τομών (επιτρεπτό όριο 3μέτρα). Για συσκευές που πρέπει να φτάσουν στην κορυφή ή στον τοίχο οι αλλαγές κατεύθυνσης πρέπει να πραγματοποιούνται με ανοιχτούς αγκώνες όχι πάνω από 45 ή με γωνίες 90 (όχι πάνω από 4 στο σύνολό τους). Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων αντίθετης κλίσης. Συνίσταται η καμινάδα να έχει ένα θάλαμο συλλογής στερεών υλικών και τυχόν συμπυκνωμάτων τοποθετημένος κάτω από την είσοδο της διοχέτευσης καπνού, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να ανοιχτεί και να επιθεωρηθεί. Απαγορεύεται να περαστούν στο εσωτερικό των αγωγών καπνού, ακόμη και μεγέθους μεγάλου, άλλοι αγωγοί αέρα και σωληνώσεις. Θα πρέπει να απέχει κατάλληλα από υλικά εύφλεκτα ή καύσης μέσω μονωτικού στρώματος αέρα ή κατάλληλης μόνωσης. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [5]

6 Η καπνοδόχος πρέπει να δέχεται την εκφόρτωση από ένα και μόνο λέβητα. Απαγορεύεται η απευθείας εκφόρτωση προς κλειστούς χώρους ακόμη και με ελεύθερο ουρανό. Το σύστημα αποδέσμευσης καπνού ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί : σε σωλήνα διαφυγής καπνού που χρησιμοποιείται από άλλες γεννήτριες (μπόιλερ, φούρνοι, τζάκια κ.ο.κ.) σε συστήματα εξαγωγής αέρος (καλύπτρες, στόμια αέρος κ.τ.λ.) ακόμα και αν εσωκλείονται σε αγωγούς. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [6]

7 3. 5 Α Π Ο Λ Η Ξ Η Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Υ Η απόληξη καπνοδόχου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: να έχει εσωτερικό τμήμα ίσο με εκείνο της καπνοδόχου. να έχει χρήσιμο τμήμα εξόδου όχι κατώτερο του διπλού από εκείνο του εσωτερικού της καπνοδόχου. να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζει τη διείσδυση στην καμινάδα της βροχής, του χιονιού, των ξένων σωμάτων και ακόμη και σε περίπτωση ανέμων κάθε κατεύθυνσης και κλίσης να είναι εξασφαλισμένη η εκφόρτωση των προϊόντων καύσης. να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασπορά και διάλυση των προϊόντων καύσης και οπωσδήποτε εκτός της περιοχής παλινδρόμησης όπου ευνοείται ο σχηματισμός αντίθετων πιέσεων, τέτοιου είδους περιοχή έχει διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώσεις ανάλογα με τη γωνία κλίσης του καλύμματος. Η απόληξη της καπνοδόχου πρέπει να είναι χωρίς μηχανικά μέσα αναρρόφησης ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι επιστρώσεις ανεξάρτητα από το υλικό που είναι φτιαγμένες, πρέπει να αποτελούν μια αυτοφερόμενη κατασκευή σε σχέση με το θερμαινόμενο σύστημα και δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με αυτό. Οι δοκοί και τα φινιρίσματα από ξύλο ή από εύφλεκτα υλικά πρέπει να τοποθετούνται εκτός της περιοχής ακτινοβολίας του λέβητα ή να είναι επαρκώς μονωμένα. Σε περίπτωση που στο χώρο πάνω από τον λέβητα υπάρχουν καλύμματα από εύφλεκτα υλικά ή ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να τοποθετείται ένα προστατευτικό διάφραγμα από μονωτικό ή μη εύφλεκτο υλικό. Στοιχεία καύσιμου ή εύφλεκτου υλικού όπως ξύλινα έπιπλα, κουρτίνες, κλπ. που είναι άμεσα εκτεθειμένα στην ακτινοβολία της εστίας, πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας. η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να εγγυάται την εύκολη πρόσβαση για την καθαριότητα της ίδιας της συσκευής, των αγωγών εκφόρτωσης αερίου και του σωλήνα διαφυγής καπνού Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι, Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Ι, Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Είναι επίσης αναγκαίο να έχετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου γίνεται η εγκατάσταση της συσκευής Ε Λ Κ Υ Σ Μ Ο Σ Ο απαιτούμενος ελκυσμός της καμινάδας στην ονομαστική ισχύ είναι 20 Pa ενώ στην ελάχιστη ισχύ είναι 15 Pa. 4. Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α P E L L E T Κ Α Ι Ξ Υ Λ Ω Ν 4.1 P E L L E T ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ PELLETS ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Ο λέβητας ξύλου pellet έχει σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιεί πεπιεσμένο ξύλο pellets. Από τη στιγμή που η αγορά διαθέτει πολλά προϊόντα αυτού του τύπου, είναι σημαντικό να επιλέξετε pellet με υψηλές προδιαγραφές. Ο σύνδεσμος για την καύση πεπιεσμένου ξύλου έχει καθιερώσει ένα μοντέλο προϊόντων αυτού του καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε pellet ποιότητας που είναι συμπαγής και με λίγη σκόνη. Ζητήστε από τον πωλητή σας τα κατάλληλα pellet, η διάμετρος των οποίων θα πρέπει να είναι 6mm με μήκος περίπου 30mm. Η καλή λειτουργία του λέβητα pellet εξαρτάται άμεσα από τον τύπο και την ποιότητα του pellet που χρησιμοποιείται, καθώς και η θερμότητα που παράγεται από τους διαφόρους τύπους προϊόντων μπορεί να έχει διαφόρους βαθμούς απόδοσης. Σας συνιστούμε πέλλετ με προδιαγραφές ÖNORM M1735, DIN plus και DIN ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [7]

8 Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί υπεύθυνος για τη χρήση των pellet ακατάλληλης ποιότητας ούτε για την προκύπτουσα ελλιπή λειτουργία που αυτή μπορεί να προκαλέσει στον λέβητα pellet. Προδιαγραφές Μονάδες Μέτρησης Αυστρία Σουηδία Γερμανία Ιταλία ΕΕ ÖNORM M1735 SS DIN DIN plus CTI EN Διάμετρος mm 4-10 Να αναφέρεται Μήκος mm 5*Δ 4*Δ 50 5*Δ Δ-4*Δ 3,15-40 Πυκνότητα Kg/m Θρύμματα % κ.β Περιεκτικότητα % κ.β σε υγρασία Περιεκτικότητα % κ.β. 0,5 0,7 1,5 0,5 0,7 0,7 σε τέφρα Θερμογόνος MJ/kg 18 16,9 17,5-19, ,9 16,5-19 δύναμη Θείο % κ.β. 0,04 0,08 0,08 0,04 0,05 0,03 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [8]

9 Άζωτο % κ.β. 0,3-0,3 0,3 0,3 0,3 Χλώριο % κ.β. 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 Αρσενικό mg/kg - - 0, Κάδμιο mg/kg - - 0, ,5 Χρώμιο mg/kg Χαλκός mg/kg Υδράργυρος mg/kg - - 0, ,1 Μόλυβδος mg/kg Ψευδάργυρος mg/kg Νικέλιο mg/kg Πρόσθετα % 2 Να αναφέρεται - 2 Να αναφέρεται Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν P E L L E T Τα pellet θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος που δεν είναι πολύ κρύο. Ουσιαστικά, τα κρύα και υγρά pellet (θεοκρασίας κάτω από 10ºC ) μειώνουν τη θερμική ενέργεια του καυσίμου ενώ απαιτείται και έξτρα καθαρισμός του λέβητα pellet. ΤΑ PELLET ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ. Φυλάσσετε τα τουλάχιστον 0,5m μακριά Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η Τ Ω Ν P E L L E T Απαιτείται προσοχή κατά την φόρτωση των pellet ώστε να μην σπάνε. Αποφύγετε να ακουμπάτε την συσκευασία των πέλλετ στο σασί του λέβητα. Μην φορτώνετε σκόνη και πριονίδια γιατί αυτό μπορεί να μπλοκάρει το σύστημα τροφοδοσίας. Το κάλυμμα της δεξαμενής pellets πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό και να ανοίγει μόνο κατά τη διάρκεια φόρτωσης των καυσίμων. 4.2 Ξ Υ Λ Ο ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20%), ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [9]

10 5. A N A M M A T O Y Λ Ε Β Η Τ Α 5. 1 Ξ Υ Λ Ο Φόρτωση και Καύση (άναμμα με ξύλα) 1. Τοποθετήστε τα προσανάμματα, τσαλακωμένες εφημερίδες (3 ή 4 φύλλα σε σχήμα μπάλας αρκετά σφικτά) πάνω στην σχάρα του λέβητα. Όσο πιο ξηρό, μικρό προσάναμμα έχετε, τόσο πιο εύκολα και καλυτέρα θα ξεκινήσει η φωτιά. Τοποθετήστε τα προσανάμματα σταυρωτά έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος αέρα μεταξύ κάθε κομματιού. Τα ξυλά τα όποια είναι στοιβαγμένα πολύ πυκνά δεν καίγονται σωστά. Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα ξυλά πάνω από το προσάναμμα και συνεχίστε να τοποθετείται όλο και μεγαλύτερα κομμάτια από πάνω μέχρι το καύσιμο να υπερβαίνει το ⅓ του επιπέδου του θαλάμου καύσης. 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ξύλου ή Ένωση από το μενού λειτουργίας. 3. Ανάψτε τα προσανάμματα. 4. Για την είσοδο αέρα, αφήστε την πιο χαμηλή μπροστινή πόρτα ανοιχτή για λίγο. 5. Μετά την πρώτη ανάφλεξη, ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. Κλείστε την πιο χαμηλή μπροστινή πόρτα. 6. Επιλέξτε την ισχύ στην οποία θα δουλεύει ο λέβητας (επιλογή ισχύος 1 έως 6 ή Αυτόματη). 7. Η φωτιά θα πρέπει να έχει εδραιωθεί καλά εντός περίπου 15 λεπτών, μετά ο θάλαμος καύσης μπορεί να γεμίσει πλήρως. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα προσανάμματα δεν έχουν σβήσει. 8. Αν μετά από 15 λεπτά η θερμοκρασία καυσαερίων δεν έχει ξεπεράσει τους 70 ο C τότε ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση Off και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε. 9. Διατηρήστε την φωτιά. Μια φωτιά που καπνίζει ή σιγοκαίει είναι μια κρύα και ανεπαρκής φωτιά και επίσης παράγει ρύπους και πίσσα στην καπνοδόχο και στον λέβητα. 10. Καθ όλη τη διάρκεια καύσης ο πίνακας θα αναγράφει την ένδειξη Κανονική Λειτουργία και ο controller θα διαχειρίζεται την ισχύ της καύσης σύμφωνα με την επιλογή σας (Διαχείριση Καύσης). 11. Όταν τα ξύλα βρίσκονται στο τελείωμά τους (έχουν σχεδόν καεί) και η θερμοκρασία καυσαερίων πέσει κάτω από τους 70 ο C τότε εάν έχουμε επιλέξει λειτουργία «Ένωση», δηλαδή συνδυασμένη λειτουργία Πέλλετ/Ξύλου, το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία πέλλετ αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά. Μην αφήνετε πότε τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα να φτάσει σε υψηλές τιμές απότομα. Η άμεση προσαγωγή κρύου νερού στον πολύ καυτό λέβητα μπορεί να δημιουργήσει ρωγμές στο σώμα του λέβητα λόγο της υψηλής θερμικής ενέργειας. Ο λέβητας λειτουργεί σωστά μόνο όταν και οι δύο πόρτες είναι ερμητικά κλειστές ώστε να πετυχαίνουμε την απαιτούμενη υποπίεση εντός του θαλάμου καύσης. Εάν μία από τις δύο πόρτες παραμείνει για περισσότερο από 4,5-5 λεπτά ανοικτή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο το σύστημα χάσει την απαιτούμενη υποπίεση τότε το σύστημα πηγαίνει σε κατάσταση Μπλοκ εμφανίζοντας το μήνυμα σφάλματος σφ34. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [10]

11 5. 2 P E L L E T Φόρτωση και καύση (Άναμμα με pellet) 1. Φορτώστε με πέλλετ το σιλό 2. Ελέγξτε και καθαρίστε το δοχείο καύσης 3. Κλείστε ερμητικά τις πόρτες 4. Επιλέξτε λειτουργία με πέλλετ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: i. Πιέστε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Επιλέξτε «Διαχείριση Καύσης» (set) Επιλέξτε «Λειτουργία» (set) Επιλέξτε «Πέλλετ» (set) v. Πιέστε Ρ1 (Esc) 2 φορές 5. Επιλέξτε την ισχύ λειτουργίας του λέβητα (από 1 έως 6 ή Auto εάν επιθυμείται να ρυθμίζεται η ισχύς αυτόματα) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: i. Πιέστε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Επιλέξτε «Διαχείριση Καύσης» (set) Επιλέξτε «Καύση πέλλετ» (set) Ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ (set) v. Πιέστε Ρ1 (Esc) 2 φορές 6. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού του λέβητα i. Πιέστε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Επιλέξτε «Διαχείριση Θέρμανσης» (set) Επιλέξτε «Θερμοστάτης Μπόιλερ» (set) Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού (set) v. Πιέστε Ρ1 (Esc) 2 φορές 7. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το Ρ2 για να ξεκινήσει η λειτουργία του λέβητα με καύσιμο πέλλετ Για μισό λεπτό ο λέβητας εκτελεί έλεγχο και καθαρισμό Για 1 1,5 λεπτό κάνει έναυση και προθέρμανση αντίστασης Στη συνέχει γεμίζει το δοχείο καύσης με πέλλετ Η φλόγα ανάβει (αν δεν ανάψει σε 25 λεπτά εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος σφ12) Όταν η θερμοκρασία καυσαερίων ξεπεράσει τους 45 ο C ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση σταθεροποίησης (στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη «Σταθεροποίηση») Μετά από 7 10 λεπτά ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση Κανονική Λειτουργίας (στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη «Κανονική Λειτουργία») ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [11]

12 6. Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ 6. 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Πλήκτρα Λειτουργία Περιγραφή Πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) Απεμπλοκή Αλλαγή των τιμών των μενού Εναλλαγή μενού και υπομενού Οπτικοποίηση μετρήσεων Λειτουργία Έναυση/Σβήσιμο πιέζοντας το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ακουστικό σήμα Λειτουργία απεμπλοκής όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Μπλοκ πιέζοντας το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ακουστικό σήμα Στην κατάσταση τροποποίησης, αλλαγή των τιμών των μενού και υπομενού Πλήκρεα επιλογής του επιθυμητού μενού ή υπομενού Είσοδος στην οθόνη μετρήσεων (π.χ. θερμοκρασία καυσαερίων, ταχύτητα ανεμιστήρα κτλ) P2 P4 P6 Esc Έξοδος από κάποιο μενού P1 Menu Τροποποίηση Αποθήκευση ρύθμισης Επανεκκίνηση μετρητή ωρών που απαιτούνται ώστε να γίνει καθαρισμός Leds Είσοδος σε μενού ή υπομενού Είσοδος σε κατάσταση τροποποίησης Αποθήκευση δεδομένων σε ένα μενού Επανεκκίνηση χρονομετρητή καθαρισμού P3 P5 Λειτουργία Περιγραφή Σύμβολο Αντίσταση θέρμανσης Led αναμμένο: Αντίσταση αναμμένη D1 Κοχλίας Led αναμμένο: κοχλίας ενεργοποιημένος κατά διαστήματα D2 Κυκλοφορητής Led αναμμένο: Κυκλοφορητής ενεργοποιημένος D3 Βαλβίδα Led αναμμένο: Βαλβίδα ενεργοποιημένη (Δεν χρησιμοποιείται) D4 Έξοδος V2 Led αναμμένο: Έξοδος V2 ενεργοποιημένη (Ανεμιστήρας καύσης) D5 Έξοδος Aux2 Led αναμμένο: Έξοδος Aux2 ενεργοποιημένη (Δεν χρησιμοποιείται) D6 Έξοδος Aux3 Led αναμμένο: Έξοδος Aux3 ενεργοποιημένη (Δεν χρησιμοποιείται) D7 Επίπεδο Pellet Led αναμμένο: έλλειψη pellet (Δεν χρησιμοποιείται) D10 Εξωτερικός θερμοστάτης Led αναμμένο: ανοιχτή επαφή Θερμοστάτης σβηστός D11 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [12]

13 Διακόπτης ροής Led αναμμένο: Ανάγκη νερού χρήσης (Δεν χρησιμοποιείται) D12 ΟΘΟΝΗ ΚΥΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ημερομηνία και ώρα Κατάσταση συστήματος Επιθυμητή θερμοκρασία νερού Τρέχουσα θερμοκρασία νερού ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ημερομ. Και ώρα, Προγραμματισμένο Χρονοδιάγραμμα (Κ-καθημερινό, Ε-εβδομαδιαία, Σα-Σαββατοκύριακο), Ισχύς συστήματος, Πέλλετ 1 (τύπος καυσίμου), Κατάσταση συστήματος, Κωδικός σφάλματος, Τρέχουσα θερμοκρασία νερού, Επιθυμητή θερμοκρασία νερού. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Έλεγχος, Έναυση, Σταθεροποίηση, Διαμόρφωση, Αναμονή, Κανονική Λειτουργία, Σβήσιμο, Ανάκτηση Έναυσης, Μπλοκ. ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Εξουδετερώνουμε την αιτία που το προκάλεσε Περιμένουμε μέχρι στην οθόνη να αναγραφεί η ένδειξη Μπλοκ Πιέζουμε παρατεταμένα το Ρ2 μέχρι να φύγει η ένδειξη του σφάλματος Ελέγχουμε για την καθαρότητα του δοχείου καύσης Επανεκκινούμε τον λέβητα πιέζοντας το Ρ2 ΣΦΑΛΜΑΤΑ Όλα τα σφάλματα πηγαίνουν το σύστημα σε κατάσταση Μπλοκ, εκτός από τα σφ4 κ α ι σφ05, τα οποία σε λειτουργία ξύλου πηγαίνουν στο σύστημα στην κατάσταση Ασφάλεια. Υπερθέρμανση λέβητα. - Περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία του νερού Υψηλή θερμοκρασία νερού. Πάνω από 100 ο και να πάει το σύστημα σε κατάσταση Μπλοκ. C σφ01 - Ξεμπλοκάρετε τον θερμοστάτη ασφαλείας ενεργοποίηση θερμοστάτη ασφαλείας νερού. - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2. - Επανεκκινήστε τον λέβητα. σφ02 Καμινάδα χωρίς ελκυσμό. Ενεργοποίηση πιεζοστάτη Χαμηλός ελκυσμός. Η καμινάδα δεν έχει τον απαιτούμενο ελκυσμό ή ο πιεζοστάτης έχει χαλάσει. - Καθαρίστε την καμινάδα ή αντικαταστήστε τον πιεζοστάτη. σφ03 Σβήσιμο όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων Χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [13]

14 σφ04 σφ05 σφ07 σφ08 πέσει κάτω από την καθορισμένη (70 ο C) ή όταν εξαντληθεί το πέλλετ. Σβήσιμο όταν η θερμοκρασία νερού υπερβεί την καθορισμένη (90 ο C μέγιστη) Σβήσιμο όταν η θερμοκρασία καυσαερίων υπερβεί την καθορισμένη (280 ο C μέγιστη) Λάθος κωδικοποιητή. Συμβαίνει όταν δεν υπάρχει σήμα κωδικοποιητή (encoder) του ανεμιστήρα Λάθος κωδικοποιητή. Συμβαίνει στην περίπτωση προβλήματος ρύθμισης αριθμού στροφών του ανεμιστήρα - Τα καύσιμα τελείωσαν. Φορτώστε με καύσιμο. - Τα καύσιμα δεν προωθούνται επαρκώς στον χώρο καύσης (μπλοκάρισμα κοχλία λόγω σκόνης ή ξένου σώματος). Καθαρίστε τον κοχλία τροφοδοσίας. Υπερθέρμανση νερού. - Περιμένετε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 - Επανεκκινήστε τον λέβητα. Υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων. - Περιμένουμε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ. - Κάνουμε την μηνιαία συντήρηση καθαρισμό. - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2. - Επανεκκινήστε τον λέβητα. Πρόβλημα encoder. - Η κεντρική πλακέτα δεν επικοινωνεί με τον encoder του ανεμιστήρα καυσαερίων - Ο encoder θέλει καθάρισμα - Ο encoder χάλασε - Ο ανεμιστήρας καυσαερίων χάλασε Πρόβλημα στροφών ανεμιστήρα. - Ο encoder του ανεμιστήρα καυσαερίων θέλει καθάρισμα - Ο encoder χάλασε - Ο ανεμιστήρας καυσαερίων χάλασε σφ09 Χαμηλή πίεση νερού - σφ10 Υψηλή πίεση νερού - σφ11 Σφάλμα ρολογιού πραγματικού χρόνου - Περιμένετε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 - Επανεκκινήστε τον λέβητα σφ12 Σβήσιμο λόγω ανεπιτυχούς Έναυσης Αποτυχημένη έναυση - Το δοχείο καύσης θέλει καθάρισμα - Το δοχείο καύσης δεν είναι στη σωστή θέση - Η αντίσταση έναυσης έχει πεσμένη ισχύ - Η αντίσταση έναυσης έχει καεί - Το πέλλετ έχει υγρασία - Το πέλλετ στο σιλό έχει τελειώσει - Το πέλλετ είναι υπερβολικά κρύο - Το σωληνάκι της αντίστασης έχει γεμίσει στάχτη Καθαρίστε το δοχείο καύσης, πιέστε παρατεταμένα το Ρ2, Επανεκκινήστε τον λέβητα σφ15 Ελλιπής τάση Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος - Καθαρίστε το δοχείο καύσης - Περιμένετε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 - Επανεκκινήστε τον λέβητα σφ17 Σφάλμα ρυθμιστή ροής αέρα - σφ18 Εξάντληση πέλλετ - Χαμηλή υποπίεση εντός του θαλάμου καύσης σφ34 - Έχουμε αφήσει την πόρτα του θαλάμου καύσης Υποπίεση θαλάμου καύσης κάτω από το ανοιχτή ελάχιστο όριο - Η πόρτα του θαλάμου καύσης δεν κλείνει καλά - Ο λέβητας θέλει καθάρισμα καθώς και η ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [14]

15 σφ35 σφ39 Υποπίεση θαλάμου καύσης πάνω από το ελάχιστο όριο Αστοχία αισθητήρα ρυθμιστή ροής αέρα σφ41 Ελάχιστη ροή αέρα στον έλεγχο δεν επιτεύχθηκε - σφ42 Μέγιστη ροή αέρα επιτεύχθηκε - καμινάδα (μηνιαία συντήρηση) - Χαμηλός ελκυσμός καμινάδας (κάτω από 10 Pa) - Έχει χαλάσει ο ανεμιστήρας καυσαερίων - Ο ανεμιστήρας καύσης φυσάει πολύ δυνατά Καλέστε το service Υψηλή υποπίεση εντός του θαλάμου καύσης Καλέστε το service Χαλασμένος αισθητήρας υποπίεσης Καλέστε το service ΆΛΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Sond Service Clean Μπλοκ Έναυσης σφ20 Port Οπτικοποίηση της κατάστασης των ανιχνευτών θερμοκρασίας. Το μήνυμα που εμφανίζεται στον Έλεγχο υποδεικνύει ότι η κόκκινη θερμοκρασία σε ένα ή περισσότερους αισθητήρες είναι ίση με την ελάχιστη τιμή (0 C) ή τη μέγιστη (αναλόγως τον αισθητήρα). Ελέγξτε ότι οι αισθητήρες δεν είναι ανοιχτοί (0 C) ή σε βραχυκύκλωμα (μέγιστη τιμή της κλίμακας θερμοκρασίας). Το μήνυμα ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας (παράμετρος T66) έχει επιτευχθεί. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε σέρβις. Το μήνυμα ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας (παράμετρος T67) έχει επιτευχθεί. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη σόμπα ή τον λέβητα. Το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της Έναυσης (μετά το Preload) από μια εξωτερική συσκευή: το σύστημα θα σταματήσει μόνο όταν πηγαίνει σε κατάσταση Κανονικής λειτουργίας. Αισθητήρας σχάρας (Grid) ανοικτός με το σύστημα σε λειτουργία πέλλετ Υψηλή θερμοκρασία καυσίμου. Ενεργοποίηση θερμοστάτη καυσίμου - Ελέγξτε τους αισθητήρες θερμοκρασίας νερού, χώρου, καυσαερίων Απαιτείται ετήσιο service (καθαρισμός) του μηχανήματος. - Πραγματοποιήστε ετήσιο service - Μηδενίστε τους μετρητές (Μενού συστήματος - > Μετρητές -> Μηδενισμός όλων των μετρητών) - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 για να εξαφανιστεί το μήνυμα service - Καθαρίστε τον χώρο καύσης - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ5 για να εξαφανιστεί το μήνυμα cleaning - Επανεκκινήστε τον λέβητα - Υπερθέρμανση καυσίμου - Πραγματοποιήστε μηνιαίο καθαρισμό - Ξεμπλοκάρετε τον θερμοστάτη ασφαλείας καυσίμου πιέζοντας το κουμπί του - Επανεκκινήστε τον λέβητα Εάν οι εμφανίσεις του συγκεκριμένου σφάλματος είναι συνεχείς, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σφ06 Θερμοστάτης πέλλετ ανοικτός - Σφάλμα σύνδεσης Έλλειψη επικοινωνίας μητρικής πλακέτας και πληκτρολογίου - Ελέγξτε εάν ξεκούμπωσε το καλώδιο σύνδεσης από την οθόνη στην κεντρική πλακέτα ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [15]

16 ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Ρ4 Η Ρ6 L3 On Αντλία P1 Αριθμός Led και κατάσταση κυκλοφορητή L4 Off Βαλβ/Αντλία P2 Αριθμός Led και κατάσταση βαλβίδας L5 Off Εξο. Δεν υπάρχει Αριθμός Led και κατάσταση εξόδου V2 L6 Off βαλβ. Ασφαλείας Αριθμός Led και κατάσταση εξόδου Aux2 L7 Off κινητήρας πέλλετ Αριθμός Led και κατάσταση εξόδου Aux3 Θερμ. καυσαερίων: 103 Θερμοκρασία καυσαερίων [ C] Θερμ. Νερού: 55 Θερμοκρασία λέβητα [ C] Θερμ. Buffer: 52 Θερμοκρασία Buffer [ C] (Δεν χρησιμοποιείται) Θερμ. Χώρου: 21 Θερμοκρασία χώρου [ C] (Μόνο στις σόμπες) Πίεση Νερού: 1548 Πίεση [mbar] (Δεν χρησιμοποιείται) Ροή αέρα: 580 Ροή αέρα [cm/s] (Δεν χρησιμοποιείται) Vacuum: 280 Υποπίεση θαλάμου καύσης [Pa] (ορατό μόνο αν P71=2) Ταχ. Ανεμιστήρα: 1850 Ταχύτητα ανεμιστήρα καύσης [RPM] (ορατό μόνο αν P25=1, 2) Κοχλίας: 30 Ταχύτητα κοχλία [%] ή χρόνος λειτουργίας κοχλία [s] Product Code Κωδικός προϊόντος FSYSD Κωδικός και έκδοση λειτουργικού controller PSYSF Κωδικός και έκδοση λειτουργικού πληκτρολογίου 6. 2 Τ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Το μενού του πίνακα ελέγχου αποτελείται από το μενού χρήστη και το μενού συστήματος στο οποίο ο κατασκευαστής μπορεί να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας, να ελέγξει τις εξόδους, και να ελέγξει το ιστορικό του συστήματος. Μενού χρήστη: Πιέστε το πλήκτρο Ρ3 για να εισέλθετε στο μενού χρήστη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ρ4 (πάνω) και Ρ6 (κάτω) είναι δυνατόν να επιλεχθεί το επιθυμητό μενού ή υπομενού. Πιέστε το πλήκτρο Ρ3 για να εισέλθετε στο επιθυμητό μενού ή υπομενού. Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή πιέστε τα πλήκτρα P4 και P6, για να αποθηκεύσετε τη νέα τιμή πιέστε το κουμπί P3. Για να ακυρώσετε και να αποκαταστήσετε την παλιά τιμή της παραμέτρου πιέστε το κουμπί P1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [16]

17 Εάν μια τιμή παραμέτρου έχει αλλάξει, η νέα τιμή αποστέλλεται στον πίνακα ελέγχου, εάν η μετάδοση αποτύχει εμφανίζεται το μήνυμα: Μη επιτυχής μεταφορά Σε αυτή την περίπτωση τροποποιήστε καιπάλι την τιμή της παραμέτρου Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Η Σ Τ Η Διαχείριση καύσης Διαχείριση θέρμανσης Χρονοδιάγραμμα Φόρτωση ΜΕΝΟΥ Λειτουργία Καύση Pellet Καύση Ξύλου Επίπεδο pellet Προσαρμογή Κοχλίας Προσαρμογή Ανεμιστήρας Θερμοστάτης Μπόιλερ Θερμοστάτης Περιβαλ. Καλοκαίρι-Χειμώνας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μενού επιλογής λειτουργίας (πέλλετ/ξύλο/ένωση). Μενού αλλαγής της ισχύος καύσης στην λειτουργία πέλλετ Μενού αλλαγής της ισχύος καύσης στην λειτουργία ξύλου. Μενού αλλαγής τύπου καυσίμου πέλλετ. Μενού αλλαγής ταχύτητας ή χρόνου λειτουργίας κοχλία Μενού αλλαγής ταχύτητας ανεμιστήρα καύσης Μενού τροποποίησης τιμής θερμοκρασίας λέβητα Μενού τροποποίησης θερμοστάτη χώρου (αν χρησιμοποιείται αισθητήρας) (Μόνο στις σόμπες) Μενού για να επιλέξετε την λειτουργία χειμώνα ή καλοκαίρι Μενού για την επιλογή του προγράμματος του Χρονοδιαγράμματος και των μετρητών Έναυσης/Σβησίματος του λέβητα/σόμπας Μενού φόρτωσης κοχλία Ημερομηνία και Ώρα Γλώσσα Μενού πληκτρολογίου Μενού συστήματος Μενού ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας Μενού για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης LCD Μενού για να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης LCD Μενού για να εισέλθετε στο Μενού Συστήματος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [17]

18 Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Μενού αλλαγής των παραμέτρων καύσης. Χωρίζεται σε υπομενού όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) Μενού αλλαγής συμπεριφοράς του συστήματος, π.χ. αλλαγή λειτουργίας Πέλλετ, Ξύλου ή επιλογή λειτουργίας Ένωση (Συνδυασμός πέλλετ και ξύλου). Οι επιλογές που διατίθενται είναι οι εξής: Επιλογή Ένωση (Συνδυασμός Πέλλετ/Ξύλου) Ο λέβητας λειτουργεί ως λέβητας ξύλου. Ωστόσο, ο λέβητας μεταβαίνει αυτόματα στην λειτουργία πέλλετ όταν, τελειώνοντας τα ξύλα, η θερμοκρασία καυσαερίων του λέβητα πέσει κάτω από τους 65 ο C. Μετά από 15 λεπτά, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία πέλλετ. Το σύστημα συνεχίζει τη λειτουργία πέλλετ έως ότου αλλάξουμε εμείς τη λειτουργία από το μενού Λειτουργίας. Επιλογή Ξύλου (Wood) Ο λέβητας λειτουργεί μόνο ως λέβητας ξύλου. Επιλογή Πέλλετ (Pellet) Ο λέβητας λειτουργεί μόνο ως λέβητας πέλλετ. Η αλλαγή λειτουργίας είναι δυνατή μόνο στην κατάσταση OFF. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με πέλλετ και με αυτό να ανάψουμε τα ξύλα. ΚΑΥΣΗ ΠΕΛΛΕΤ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση της καύσης του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή ισχύος στην λειτουργία πέλλετ. Αν έχει οριστεί χειροκίνητη επιλογή ισχύος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ισχύ καύσης από Ρ1 έως Ρ6. Εάν έχει οριστεί αυτόματη επιλογή ισχύος τότε ο controller επιλέγει την ισχύ λειτουργίας. Καύση Περιγραφή 1 6 Ισχύς χειροκίνητα από 1 έως 6 Αυτόματη Ισχύς καύσης αυτόματα από το σύστημα ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

19 Ισχύς ξύλου Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση της καύσης του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή ισχύος στην λειτουργία ξύλου. Αν έχει οριστεί χειροκίνητη επιλογή ισχύος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ισχύ καύσης από Ρ1 έως Ρ6. Καύση Περιγραφή 1 6 Ισχύς χειροκίνητα από 1 έως 6 Αυτόματη Ισχύς καύσης αυτόματα από το σύστημα ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΛΛΕΤ Μενού επιλογής τύπου καυσίμου στη λειτουργία πέλλετ. Η μέγιστη τιμή είναι ο αριθμός τύπων καυσίμου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΟΧΛΙΑ Μενού αλλαγής χρόνου λειτουργίας ή ταχύτητας κοχλία. Το σύστημα έχει 10 βήματα προσαρμογής (0: εργοστασιακή ρύθμιση). Η προσαρμογή επηρεάζει μόνο την Κατάσταση Κανονική Λειτουργίας και την Διαμόρφωση για τον τρέχοντα τύπο καυσίμου (Επίπεδο πέλλετ). Για κάθε βήμα η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά ένα ποσοστό 1% που ορίζεται στο μενού Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων του Μενού Συστήματος. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Μενού αλλαγής της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Το σύστημα έχει 10 βήματα προσαρμογής (η τιμή 0 ορίζεται εργοστασιακά). Η προσαρμογή επηρεάζει μόνο την Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας και την Διαμόρφωση για τον τρέχοντα τύπο καυσίμου (Επίπεδο πέλλετ). Για κάθε βήμα η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά ένα ποσοστό 5% που ορίζεται στο μενού Ανεμιστήρα Καύσης του Μενού Συστήματος Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ ( Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν ) Μενού αλλαγής των παραμέτρων θέρμανσης του συστήματος. Χωρίζεται σε υπομενού. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΠΟΙΛΕΡ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ) Μενού που επιτρέπει να τροποποιήσετε την τιμή του θερμοστάτη του λέβητα. Είναι δυνατόν να προγραμματίσετε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή του θερμοστάτη του λέβητα. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ) Μενού που επιτρέπει να τροποποιήσετε την τιμή του θερμοστάτη χώρου (μόνο στις σόμπες). ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Μενού που επιτρέπει την τροποποίηση της λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης αναλόγως με την εποχή. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα από αυτά τα σύμβολα: ή. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [19]

20 ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ) Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο ρύθμισης της θέρμανσης του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία (σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την ισχύ θέρμανσης). Θέρμανση Περιγραφή 0 Ανεμιστήρας θέρμανσης απενεργοποιημένος 1 Αριθμός ρύθμισης ισχύος χρήστη Ισχύς χειροκίνητα από 1 έως τον αριθμό ρύθμισης ισχύος χρήστη Αυτόματη Ισχύς θέρμανσης ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα Αν ο χρήστης επιλέξει την αυτόματη λειτουργία, η θέρμανση είναι ανάλογη με τη θερμοκρασία καυσαερίων. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Μενού που ενεργοποιεί τον Θερμοστάτη χώρου του τηλεχειριστηρίου Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Μενού για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος. Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία πέλλετ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιγραφή Πλήκτρα Οθόνη Η επιλεγμένη λειτουργία αναβοσβήνει Εισαγωγή σε κατάσταση τροποποίησης Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας Ακύρωση τροποποίησης και επαναφορά παλιάς λειτουργίας Αποθήκευση νέας ρύθμισης Έξοδος από το μενού P3 P4 και P6 P1 P3 P1 Ανενεργό Καθημερινός Εβδομαδιαίος Σαββατοκύριακο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επιλογή Προγράμματος Πλήκτρα Οθόνη Η επιλεγμένη λειτουργία αναβοσβήνει Είσοδος στο υπομενού Επιλογή επιθυμητού προγράμματος Έξοδος από το μενού P3 P4 και P6 P1 Καθημερινός Εβδομαδιαίος Σαββατοκύριακο Τα 3 προγράμματα αποθηκεύονται χωριστά: για παράδειγμα, εάν έχει ρυθμιστεί το καθημερινό πρόγραμμα, τα άλλα προγράμματα δεν έχουν τροποποιηθεί. Μετά τον προγραμματισμό του Χρονοδιαγράμματος για να ενεργοποιήσετε το σύστημα μέσω προγράμματος είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία. Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος: Καθημερινό Πρόγραμμα: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας και προγραμματίστε τις ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος. Για κάθε μέρα υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [20]

21 Προγραμματισμός για λειτουργία κατά την αλλαγή ημερομηνίας (Μεσάνυχτα): ρυθμίστε την ώρα Σβησίματος της ημέρας στις 23:59 και την ώρα Έναυσης της επόμενης μέρας στις 00:00. Εβδομαδιαίο: Προγραμματίστε τους χρόνους ενεργοποίησης /απενεργοποίησης. Υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές. Σαββατοκύριακο: Επιλέξτε ανάμεσα σε «Δευτέρα-Παρασκευή» και «Σάββατο-Κυριακή». Υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αφού επιλέξετε το προτιμώμενο πρόγραμμα επιλέξτε την ώρα προγραμματισμού Μπείτε στην κατάσταση τροποποίησης (ο επιλεγμένος χρόνος αναβοσβήνει) Τροποποιήστε τους χρονομετρητές Αποθηκεύστε το πρόγραμμα Ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα (εμφανίζεται ένα «V ) ή απενεργοποιήστε («V» εξαφανίζεται) Έξοδος ΠΛΗΚΤΡΑ P4 ή P6 P3 P4 ή P6 P3 P5 P Μ Ε Ν Ο Υ Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η Σ ( Χ Ε Ι Ρ Ο Κ Ι Ν Η Τ Η ) Μενού που επιτρέπει χειροκίνητη φόρτωση του κοχλία. Το σύστημα πρέπει να είναι σε κατάσταση OFF για να κάνει τη φόρτωση. Όταν ο κοχλίας εκκινείται χειροκίνητα, ο ανεμιστήρας καυσαερίων ενεργοποιείται Μ Ε Ν Ο Υ Ω Ρ Α Σ Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Σ Μενού που επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας. Πιέστε το πλήκτρο Ρ4 και το πλήκτρο Ρ6 για να επιλέξετε ώρες, λεπτά, χρόνο, μήνα και μέρα. Πιέστε το πλήκτρο Ρ3 για να εισέλθετε σε επεξεργασία, Ρ4 και Ρ6 για να αλλάξετε την τιμή. Πιέστε Ρ3 για να αποθηκεύσετε και Ρ1 για έξοδο Μ Ε Ν Ο Υ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Μενού που επιτρέπει την αλλαγή της γλώσσας της οθόνης LCD. Η επιλεγμένη ρύθμιση είναι μαρκαρισμένη. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [21]

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα