ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550"

Transcript

1 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ.Δ.Μ )

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών» ΔΙΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ.Δ.Μ ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,23 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (16) ΤΟΠ.2 Τριγωνισμός 16-ΑΤ1 TOΠ.2.1 Τριγωνισμός (Σημείο IV τάξης Ιδρυση+χρήση) τεμ. 999, ,60 16-ΑΤ2 TOΠ.2.1 Μόνιμη σήμανση βάθρο 0.40 μ. τεμ. 81, , ,50 ΤΟΠ.3 Πολυγωνoμετρία 16-ΑΤ3 ΤΟΠ.3.1.β Εντός κατοικ. Περιοχών τεμ. 81, ,70 16-ΑΤ4 ΤΟΠ.2.2 Εξάρτηση πολυγ.δικτύου τεμ. 81, , ,14 ΤΟΠ.4 Χωροστάθμηση 16-ΑΤ5 ΤΟΠ.4.1 Χωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας (πεδινό 0-10%) (ανά χλμ.) 80, ,14 16-ΑΤ6 ΤΟΠ.4.3 Ηλοι επί κτίσματος τεμ. 32, ,82 677,96 ΤΟΠ.6Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων κλίμακα 1: ΑΤ7 ΤΟΠ.6A.2.1.ΙΙ Αραιοδομημένη από ( σημεία) στρεμ. 74, , ,50 ΤΟΠ.8Α Κτηματογραφήσεις κλίμακα 1: ΑΤ8 ΤΟΠ.8Α.1.2 Αραιοδομημένη από ( σημεία) στρεμ. 87, ,59 16-ΑΤ9 ΤΟΠ.8Α.5 Προσαύξηση λόγω ζώνης χάραξης έργου ανά χλμ. χάραξης 9, , ,56 ΤΟΠ.17Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Ν.2882/01 16-ΑΤ10 ΤΟΠ.17A.1.1 Για τον έλεγχο τίτλων ή / και διόρθωση στοιχείων φερομένων ιδιοκτητών: τιμή ανά συμβόλαιο 9, ,50 16-ΑΤ11 ΤΟΠ.17A.1.2 Για τη διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών, με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και τοπογραφικής αποτύπωσης.) 124, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ): ,66 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) Α. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 10-ΑΤ1 ΟΔΟ.1. ΒΡΕΤΤΟΥ (π=1,00, ρ=1,50, σ=1,00) 7.962,38 0, ,43 10-ΑΤ2 ΟΔΟ.1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΛΕΥΡΟΥΣ (π=1,00, ρ=1,50, σ=1,00) 7.962,38 0, ,43 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 9.554,86 Β. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 10-ΑΤ3 ΟΔΟ.1. ΒΡΕΤΤΟΥ (π=1,00, ρ=1,50, σ=1,00) 7.494,00 0, ,40 10-ΑΤ4 ΟΔΟ.1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΛΕΥΡΟΥΣ (π=1,00, ρ=1,50, σ=1,00) 7.494,00 0, ,40 Γ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 10-ΑΤ5 ΟΔΟ.1. ΑΘ-ΘΕΣ (ΔΙΠΛΗ ΣΙΔ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ π=1,30, ρ=1,2625, σ=1,00) 6.559,75 2, ,27 10-ΑΤ6 ΘΡ-ΘΕΣ (ΔΙΠΛΗ ΣΙΔ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ π=1,30, ρ=1,50, σ=1,00) 7.793,76 0, ,13 10-ΑΤ7 602 ΘΕΣ-ΘΡ (ΜΟΝΗ ΣΙΔ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ π=1,00, ρ=1,50, σ=1,00) 5.995,20 0, , ,80 ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 10-ΑΤ8 ΟΔΟ.1. ΤΟΠΙΚΗ KON A (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,92 10-ΑΤ9 ΟΔΟ.1. ROAD B (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,80 10-ΑΤ10 ΟΔΟ.1. KON A (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,60 10-ΑΤ11 ΟΔΟ.1. AΦΡΟΔΙΤΗΣ (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,80 10-ΑΤ12 ΟΔΟ.1. B2 (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0,02 149,88 10-ΑΤ13 ΟΔΟ.1. TO 5 (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,98 10-ΑΤ14 ΟΔΟ.1. TO 4 (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,45 10-ΑΤ15 ΟΔΟ.1. TO 8 (π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 7.494,00 0, ,48 10-ΑΤ16 ΟΔΟ.1. BOZDA (π=1,00, ρ=1,475, σ=1,00) 7.369,10 1, ,92 10-ΑΤ17 ΟΔΟ.1. TO7 (π=1,00, ρ=1,475, σ=1,00) 7.369,10 1, ,92 10-ΑΤ18 ΟΔΟ.1. TO6 (π=1,00, ρ=1,4125, σ=1,00) 7.056,85 1, ,65 10-ΑΤ19 ΟΔΟ.2. Κόμβος 1 (τρισκελής, π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 8.992,80 0, ,40 10-ΑΤ20 ΟΔΟ.2. Κόμβος 2 (τρισκελής, π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 8.992,80 0, ,40 10-ΑΤ21 ΟΔΟ.2. Κόμβος 3 (τρισκελής, π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 8.992,80 0, ,40 10-ΑΤ22 ΟΔΟ.2. Κόμβος 4 (τετρασκελής, π=1,00, ρ=1,5, σ=1,00) 8.992,80 0, ,68 10-ΑΤ23 ΓΕΝ.8Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚ/ΣΥΜΠΛ/ΤΡΟΠ ΕΓΚΕΚΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ,36 10-ΑΤ24 ΝΤ1 Δ. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ Μελέτη Επιδομής Ανοικτής Γραμμής (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων) ,00 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ): ,02 Σελίδα 1 από 5

4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13) Αρθρο Περιγραφή Τιμή ( /χλμ) Ποσότητες (χλμ) Σύνολο ( ) Γενικό σύνολο Παρατηρήσεις ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡ.2Α.1 Μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης οδών & σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών περιοχών Κυρίως ΣΓ με όλα παράπλευρα έργα (Μπόσδα, Τ06Α & Τ07Α) (β=3500, Κ1=1.80, Κ2=1.08, Κ3=2.00, Κ4=1.00) ,71 4, ,90 Συγκοινωνιακά έργα (β=4500, Κ1=0.75, Κ2=1.50, Κ3=1.50, Κ4=1.00) ΤΟ7Α (για το μη παράπλευρο της ΣΓ τμήμα) 9.484,59 0, ,69 ΤΟ6Α (για το μη παράπλευρο της ΣΓ τμήμα) 9.484,59 0, ,90 ΤΟ ,59 0, ,80 ΤΟ ,59 0, ,53 ΤΟ ,59 0, ,38 ROAD B 9.484,59 0, ,92 KON A 9.484,59 0, ,84 AΦΡΟΔΙΤΗΣ 9.484,59 0, ,92 ROAD E 9.484,59 0, ,38 ΤΟΠΙΚΗ KON A 9.484,59 0, ,23 ROAD C 9.484,59 0, ,69 ROAD D 9.484,59 0, ,69 KYR ,59 0, ,84 B ,59 0, ,27 B ,59 0, ,69 BOZ B 9.484,59 0, ,38 ΥΔΡ14Α Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής ρέματος Αχαρνών (β=1.5, L=0.5) 2.346,75 1 τεμ 2.346,75 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Α ,80 Αμοιβή σταδίου Οριστικής Μελέτης 50%Α ,40 13-ΑΤ1 ΓΕΝ.8Β Για επικαιρ/συμπλ/τροπ Εγκεκρ. Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης (σε βαθμό 25% ) ,85 ΥΔΡ.2Α.1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Συγκοινωνιακά έργα (β=4500, Κ1=0.75, Κ2=1.50, Κ3=1.50, Κ4=1.00) Μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης οδών & σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών περιοχών Α/Δ Οδού Βρεττού 9.484,59 0, ,76 Συνδέσεις οδού Βρεττού 9.484,59 0, ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Α ,51 13-ΑΤ2 Για στάδιο προμελέτης με παράλειψη προκαταρκτικής (35%+0.5*15%) 4.837,14 13-ΑΤ3 Στάδιο Οριστικής 50%Α ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ): ,75 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08) 8-ΑΤ1 ΤΕΧ. 5.4 Οριστική μελέτη σήραγγας Αχαρνών Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ , ,25 8-ΑΤ2 ΤΕΧ. 5.3 Οριστική μελέτη για το τεχνικό γεφύρωσης του ρέματος Αχαρνών Χ.Θ ,67 της Σ.Γ , ,81 8-ΑΤ3 ΤΕΧ. 5.2 Άνω Διάβαση οδού Τ8Ν στη Χ.Θ ,30 της Σ.Γ. (Προμελέτη-Οριστική μελέτη) , ,98 8-ΑΤ4 ΤΕΧ. 5.2 Άνω Διάβαση οδού Βρεττού περί τη Χ.Θ της Σ.Γ. (Προμελέτη-Οριστική μελέτη) , ,11 8-ΑΤ5 ΤΕΧ. 5.6 Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης Χ.Θ της Σ.Γ. περίπου , ,80 8-ΑΤ6 ΤΕΧ. 5.6 Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης Χ.Θ της Σ.Γ. περίπου 5.055, ,95 8-ΑΤ7 ΤΕΧ. 5.6 Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ): ,80 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (09) 9-ΑΤ1 ΟΔΟ. 11 A Οριστική Μελέτη Σήραγγας ,78 1, ,78 Τύπος B-II, 9-ΑΤ2 ΟΔΟ. 9 Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Ανω Διάβασης Οδού Βρεττού 3.497,20 1, ,20 Τύπος Ι/1 9-ΑΤ3 ΟΔΟ. 9 Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Ανω Διάβασης T8N (ΧΘ ) 3.497,20 1, ,20 Τύπος Ι/ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ): ,18 Σελίδα 2 από 5

5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: (ΓΤΕ.1) ΓΤΕ. 1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος 21-ΑΤ1 ΓΤΕ. 1.1α Οδική μεταφορά Τ(χλμ)= , ,21 21-ΑΤ2 ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση 106, ,04 ΓΤΕ.1.3 Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως 21-ΑΤ3 ΓΤΕ Kατασκευή Δικτύου νερού 21, ,00 21-ΑΤ4 ΓΤΕ Αντλία προμήθειας νερού 12, ,45 21-ΑΤ5 ΓΤΕ Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού 487, ,77 21-ΑΤ6 ΓΤΕ.1.4 Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος 106, ,17 Περιστροφικές γεωτρήσεις ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ. 21-ΑΤ7 ΓΤΕ. 1.5α για βάθη 0-20μ. 224, ,70 21-ΑΤ8 ΓΤΕ. 1.5β για βάθη 20-40μ. 253, ,75 ΓΤΕ.1.6 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25% 21-ΑΤ9 ΓΤΕ. 1.6α για βάθη 0-20μ. 382, ,80 21-ΑΤ10 ΓΤΕ. 1.6β για βάθη 20-40μ. 429, ,30 ΓΤΕ.1.7 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS 21-ΑΤ11 ΓΤΕ. 1.7α για βάθη 0-20μ. 314, ,50 21-ΑΤ12 ΓΤΕ. 1.7β για βάθη 20-40μ. 354, ,60 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) ΓΤΕ.1.17 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ ΑΤ13 ΓΤΕ.1.17α για βάθη 0-20μ. 67, ,65 21-ΑΤ14 ΓΤΕ.1.17β για βάθη 20-40μ. 76, ,57 ΓΤΕ.1.18 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ ΑΤ15 ΓΤΕ.1.18α για βάθη 0-20μ. 114, ,40 21-ΑΤ16 ΓΤΕ.1.18β για βάθη 20-40μ. 128, ,50 Ειδικές Δειγματοληψίες ΓΤΕ.1.19 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε μέτρο μήκους περιστροφικής γεώτρησης του άρθρου ΓΤΕ ΑΤ17 ΓΤΕ.1.19α για βάθη 0-20μ. 67, ,25 21-ΑΤ18 ΓΤΕ.1.19β για βάθη 20-40μ. 76, ,95 ΓΤΕ.1.20 Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με τριών βαθμίδων αδαμαντοκορώνες βραδείας προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ ΑΤ19 ΓΤΕ.1.20α για βάθη 0-20μ. 112, ,05 21-ΑΤ20 ΓΤΕ.1.20β για βάθη 20-40μ. 126, ,75 ΓΤΕ.1.21 Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με τριών βαθμίδων αδαμαντοκορώνες βραδείας προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ ΑΤ21 ΓΤΕ.1.21α για βάθη 0-20μ. 191, ,50 21-ΑΤ22 ΓΤΕ.1.21β για βάθη 20-40μ. 214, ,15 ΓΤΕ.1.22 Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με τριών βαθμίδων αδαμαντοκορώνες βραδείας προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ ΑΤ23 ΓΤΕ.1.22α για βάθη 0-20μ. 157, ,85 21-ΑΤ24 ΓΤΕ.1.22β για βάθη 20-40μ. 177, ,80 21-ΑΤ25 ΓΤΕ.1.23 Αδιατάρακτο δείγμα 64, ,25 Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων 21-ΑΤ26 ΓΤΕ.1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) 41, ,00 21-ΑΤ27 ΓΤΕ.1.28 Λήψη μετρήσεων πιεζόμετρων μετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου 43, ,20 21-ΑΤ28 ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζόμετρου, αποκλισιομέτρου 218, ,90 Ερευνητικά φρέατα 21-ΑΤ29 ΓΤΕ.1.33 Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος, ορύγματος 37, ,56 21-ΑΤ30 ΓΤΕ.1.34 Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος για την αποκάλυψη υπογείων αγωγών 374, ,10 21-ΑΤ31 ΓΤΕ.1.35 Λήψη διαταραγμένου δείγματος από φρέαρ 21, ,38 21-ΑΤ32 ΓΤΕ.1.36 Λήψη αδιατάρακτου δείγματος από φρέαρ 64, ,85 Διάνοιξη οδών προσπέλασης ΓΤΕ.1.37 Διάνοιξη προσπελάσεων με Φορτωτή, Εκσκαφέα 21-ΑΤ33 ΓΤΕ.1.37.α Εκσκαφέας ελαφρύς 81, ,76 21-ΑΤ34 ΓΤΕ.1.37.β Εκσκαφέας βαρύς ή φορτωτής 106, ,02 Επιτόπου δοκιμές 21-ΑΤ35 ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) 54, ,68 21-ΑΤ36 ΓΤΕ.1.50 Δοκιμή εισπιέσεως LEFRANC ή MAAG 106, ,51 21-ΑΤ37 ΓΤΕ.1.51 Δοκιμή εισπιέσεως LUGEON 224, ,82 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: (ΓΤΕ.2) Δοκιμές κατάταξης 21-ΑΤ38 ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 16, ,20 21-ΑΤ39 ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους 12, ,41 21-ΑΤ40 ΓΤΕ.2.3 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών 32, ,23 21-ΑΤ41 ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών 39, ,25 21-ΑΤ42 ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας 48, ,05 21-ΑΤ43 ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών 48, ,05 21-ΑΤ44 ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο 71, ,75 21-ΑΤ45 ΓΤΕ.2.9 Προσδιορισμός Οργανικών Ουσιών σε εδάφη με ξηρή καύση 27, ,48 21-ΑΤ46 ΓΤΕ.2.10 Προσδιορισμός Οργανικών Ουσιών σε εδάφη με υγρή καύση 74, ,94 Δοκιμές εδαφομηχανικής 21-ΑΤ47 ΓΤΕ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως 143, ,80 21-ΑΤ48 ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης 44, ,08 21-ΑΤ49 ΓΤΕ.2.15.α Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση πιέσεως πόρων (UU) d = 1 1/2" 57, ,10 21-ΑΤ50 ΓΤΕ.2.16.α Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως πόρων (CUPP) d = 1 1/2" 144, ,56 21-ΑΤ51 ΓΤΕ.2.17.α Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς μέτρηση πιέσεως πόρων (CD) d = 1 1/2" 196, ,27 21-ΑΤ52 ΓΤΕ.2.18 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση 53, ,39 21-ΑΤ53 ΓΤΕ.2.19 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση 73, ,21 21-ΑΤ54 ΓΤΕ.2.20 Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση 87, ,58 Δοκιμές βραχωδών δειγμάτων 21-ΑΤ55 ΓΤΕ.2.27 Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων 68, ,10 21-ΑΤ56 ΓΤΕ.2.28 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος 17, ,98 21-ΑΤ57 ΓΤΕ.2.29 Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας 34, ,88 21-ΑΤ58 ΓΤΕ.2.30 Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη 51, ,10 21-ΑΤ59 ΓΤΕ.2.31 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης με προσδιορισμό μέτρου ελαστικότητας&δείκτη Poisson. 223, ,57 21-ΑΤ60 ΓΤΕ.2.32 Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση 37, ,05 21-ΑΤ61 ΓΤΕ.2.33 Προσδιορισμός της αντοχής σε τριαξονική θλίψη 117, ,41 21-ΑΤ62 ΓΤΕ.2.37 Έμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό (θλίψη κατά γενέτειρα) 51, ,21 21-ΑΤ63 ΓΤΕ.2.38 Ορυκτολογική ανάλυση δείγματος με τη μέθοδο XRD 249, ,80 Σελίδα 3 από 5

6 21-ΑΤ64 ΓΤΕ.2.39 Πετρογραφική ανάλυση δείγματος 212, ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ,52 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 21-ΑΤ65 ΓΜΕ.1.3 Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών , ,88 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 21-ΑΤ66 ΤΕΧ. 5Α.4 Οριστική μελέτη Σήραγγας Αχαρνών Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ , ,89 ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 21-ΑΤ67 ΓΜΕ Οχετός - Ρέμα Αχαρνών Χ.Θ , , ,80 21-ΑΤ68 ΓΜΕ Α.Δ. Οδού Τ8Ν Χ.Θ , ,50 21-ΑΤ69 ΓΜΕ Τεχνικό γεφύρωσης Οδού Βρετού 1.873, ,50 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 21-ΑΤ70 ΓΜΕ Προμελέτη Επιχωμάτων Πρόσβασης Α.Δ. Οδού Τ8Ν 2.872, ,70 21-ΑΤ71 ΓΜΕ Προμελέτη Επιχωμάτων Πρόσβασης Τεχνικού γεφύρωσης Οδού Βρετού 2.872, ,70 ΜΕΛΕΤΕΣ OΡΥΓΜΑΤΩΝ 21-ΑΤ72 ΓΜΕ Προμελέτες Ορυγμάτων κατά μήκος της Σ.Γ , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ): ,09 Η έκπτωση που θα δοθεί από τους ενδιαφερομένους θα αφορά στο σύνολο των άρθρων του της κατηγορίας των Γεωτεχνικών Μελετών (21). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27) 27-AT1 ΠΕΡ 2 Φάκελος τροποποίησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 9.718, , ,94 Η τιμή ορίζεται ως ποσοστό 25 % του Σ(φ) ΠΕΡ 3 Α= τκ Σ(φ) Σ(φ)= κ* C* μ* ν* φ^0,80 = 1* 8300 * 1 * 1,6 * (2,9)^0,8 = ,51 Άρα Α = 1,249 * ,51 = ,76 ΠΕΡ 2 Η αμοιβή ορίζεται ως το 25% της πλήρους αμοιβής = 0,25 * ,76 = 9.718,94 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ): 9.718,94 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΥ - ΣΑΥ Αμοιβές μελετών Τοπογραφικές Μελέτες ,66 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων ,16 Μελέτες Υδραυλικών Έργων ,61 Στατικές Μελέτες ,45 Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες ,57 Η/Μ μελέτες ,18 Περιβαλλοντικές Μελέτες 9.718,94 Σύνολiκή Προεκτιμώμενη Αμοιβή ΣAi ,57 ΓΕΝ.6A Αμοιβή Σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ Α Συντελεστής β 0,0099 τκ 1,249 ΣΦ-ΑΤ1 Α=Σai x β x τκ 6.706, ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ ( ): 6.706,63 Σελίδα 4 από 5

7 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Αμοιβές μελετών Συγκοινωνιακές Μελέτες (10) -πλην επιδομής ,02 Μελέτες Υδραυλικών Έργων (13) ,75 Στατικές Μελέτες (8) ,80 Η/Μ μελέτες (9) ,18 Γεωτεχνικές Μελέτες (21) ,69 Σύνολiκή Προεκτιμώμενη Αμοιβή ΣΑτ ,44 ΤΔ-ΑΤ1 ΓΕΝ.7 Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Έργου (χωρίς Επιδομή) ,44 0,08 0, ,16 ΤΔ-ΑΤ2 ΝΤ2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Μελέτης Επιδομής 3.000,00 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ( ): ,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ): ,23 Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκε συντελεστής αναθεώρησης με τιμή Τκ=1,249 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 5 από 5

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ" (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5419 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Φ ΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Φ ΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ) ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΠΙΘΑΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ.: 28210-36220 Fax: 28210-36288

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Εκτέλεση κεκλιμένης δειγματοληπτικής γεώτρησης κατά την έρευνα της θεμελίωσης του αντερείσματο της κρεμαστής γέφυρας Clifton (Brunel, 1864), Bristol, UK 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στοχαστική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών - κτηµατολογίου, προµελέτης - οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 24 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361 (1) Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα