ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

2 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Όλα τα διαγράμματα δικαιοπραξιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 1.1. Υποχρεωτική η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου στο κρατικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Το γήπεδο/οικόπεδο σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 ή 1:1000, ανάλογα με την έκτασή του. Τα όρια του γηπέδου/οικόπεδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές του, να γράφονται οι διαστάσεις του και να υπολογίζεται το εμβαδόν του. Τα όρια του γηπέδου/οικόπεδου αποτυπώνονται όπως υποδεικνύονται από τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση περιφραγμένου ακινήτου απεικονίζεται επακριβώς η μορφή της περίφραξης. Στην περίπτωση που τα όρια εφαρμόζονται επί του εδάφους από προγενέστερο διάγραμμα ή διάγραμμα διανομής Υπουργείου Γεωργίας/Υπουργείου Οικονομικών προσαρτημένο η αναφερόμενο σε τίτλο ιδιοκτησίας απώτερου δικαιοπαρόχου, τότε θα αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία του διαγράμματος αυτού (ημερομηνία σύνταξης, ονοματεπώνυμο συντάκτη, αριθμός συμβολαίου στο οποίο είναι προσαρτημένο) και θα επισυνάπτεται απόσπασμα του διαγράμματος Τα φυσικά και τεχνικά υπερκείμενα που παρατηρούνται εντός του ακινήτου και των γύρω ομόρων σε ζώνη είκοσι (20) μέτρων. Την θέση το εμβαδόν και τις διαστάσεις των κτισμάτων που τυχόν υπάρχουν στο γήπεδο/οικόπεδο που απεικονίζεται. Αποτυπώνονται οι δρόμοι που το περιβάλλουν με τα πλάτη τους, αναγράφονται οι ονομασίες τους και ο χαρακτηρισμός τους (Εθνικός, Επαρχιακός, αγροτικός, κύριος δημοτικός ή μοναδικός, ιδιωτικός κλπ.) Τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας στα παραλιακά γήπεδα, εφόσον οι γραμμές αυτές έχουν καθορισθεί Τα τυχόν ορατά ρέματα ή ρυάκια που διασχίζουν το γήπεδο/οικόπεδο ή διασχίζουν τα όμορα γήπεδα/οικόπεδα ή παράκεινται σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι μέτρων από τα όρια του γηπέδου/οικόπεδου. Επί του τοπογραφικού σημειώνεται εάν το τυχόν υπάρχον ρέμα είναι οριοθετημένο ή όχι. Δεν επιτρέπεται η μη αποτύπωση του ρέματος εάν υπάρχει Τα στοιχεία των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό αέριο) καθώς και οι εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ που τυχόν διασχίζουν το γήπεδο/οικόπεδο ή διέρχονται σε απόσταση μέχρι 60 μέτρων από τα όρια του ακινήτου Δήλωση υπόδειξης ορίων του ιδιοκτήτη Ονόματα ομόρων ιδιοκτητών. Ειδικότερα απαιτείται: Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 1.9. Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου θα απεικονίζεται η ακριβής θέση της ιδιοκτησίας. 2

3 1.10. Την ακριβή θέση της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής σύμφωνα με τη ρυμοτομία που ισχύει και βάσει θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομική αρχή διαγραμμάτων εφαρμογής (Δ.Ε.) ή τεχνικών εκθέσεων που τυχόν προϋπάρχουν και βάσει αυτών έχουν οικοδομηθεί όμορα οικόπεδα Θα αναγράφεται το οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) στο οποίο ανήκει το οικόπεδο καθώς και οι αριθμοί των ομόρων οικοδομικών τετραγώνων Επιπλέον αυτών ο συντάκτης Μηχανικός, στην δήλωση του Ν.651/77 βεβαιώνει ότι το ακίνητο δεν προέρχεται από υπαίτιο κατάτμηση,αν είναι άρτιο ή οικοδομήσιμο και θα αναφέρει τα σχετικά διατάγματα που ισχύουν στο συγκεκριμένο Ο.Τ Δήλωση του 1337/1983 όπου αναφέρεται αν το οικόπεδο εμπίπτει στις διατάξεις του και τις υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα. Για ακίνητα εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 1.8. Στις περιπτώσεις που ισχύουν στην περιοχή ειδικά διατάγματα όρων δόμησης (όπως π.χ. οι ΖΟΕ), πέραν των ανωτέρω σημειώνονται σε υπόμνημα το Π.Δ. /γμα της ΖΟΕ ή του ειδικού διατάγματος, οι κατά κανόνα όροι δόμησης, οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης, η ονομασία της περιοχής, η χρήση γης και το κατώτατο όριο κατάτμησης Σε κάθε τοπογραφικό εκτός σχεδίου παρατίθεται αποσπάσιμα του αντίστοιχου διαγράμματος πινακίδας της ΓΥΣ κλίμακας 1: 5000, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση του ακινήτου σύμφωνα με τις συντεταγμένες του. Στο παραπάνω αποσπάσιμα θα αναγράφεται ο αριθμός του συγκεκριμένου διαγράμματος καθώς και το φύλλο χάρτη 1: στο οποίο αυτό ανήκει Επιπλέον αυτών ο συντάκτης Μηχανικός, στην δήλωση του Ν.651/77 βεβαιώνει ότι το ακίνητο δεν προέρχεται από υπαίτιο κατάτμηση, αν είναι άρτιο ή οικοδομήσιμο και αν είναι εντός ΖΟΕ, αναγράφει τους ειδικούς όρους δόμησης διατάγματα που ισχύουν και την απόστασή του από την ακτή, (αν είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη των 500μ.). 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα τοπογραφικά διαγράμματα προκύπτουν από επακριβή αποτύπωση είναι εξαρτημένα και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία: 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας που πρόκειται να οικοδομηθεί από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Τα όρια του οικοπέδου που πρόκειται να οικοδομηθεί. Όταν υπάρχουν όμορα οικόπεδα με υλοποιημένα όρια για τα οποία ο μελετητής διαπιστώνει ότι δεν είναι οικοδομήσιμα ή υπάγονται στο Αρθ-25, παρ.1 του Ν-1337/83 απαιτείται η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός τους. Επίσης απαιτείται η αποτύπωση των ομόρων οικοπέδων και των κτισμάτων τους όταν αυτά εμπίπτουν στην παρ.3 του Αρθ-9 του ΓΟΚ/85. Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, 3

4 να επισημαίνονται οι κορυφές του, να αναγράφονται οι ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του, να αναγράφονται οι διαστάσεις των πλευρών του και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικό προσδιορισμό των κορυφών του και να υπολογίζεται το εμβαδόν του οικοπέδου Υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου εξαρτημένη από την αφετηρία μέτρησης του ύψους και αναγραφή των υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου. Απαιτείται η σχεδίαση ισοϋψών καμπύλων όταν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη του 30% και σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων μεγαλύτερη του 15% Περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένου με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων με τα χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις πλευρών, αριθμός ορόφων, πλάγιες αποστάσεις από τα όρια της ιδιοκτησίας), καθώς και τα περιγράμματα των ήδη δομημένων κτισμάτων επίσης με τα χαρακτηριστικά τους Πλήρη φωτογραφική αποτύπωση Το περίγραμμα του Ο.Τ. και στους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους. Εάν μπροστά ή απέναντι από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα του οικοπέδου ή δίπλα του υπάρχουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες, αυτές αποτυπώνονται ακριβώς για να διαπιστώνεται ο πραγματικός κοινόχρηστος χώρος Το τμήμα του ρέματος, τον προϋφιστάμενο του 1923 δρόμο και τις εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, που τυχόν διασχίζουν το ΟΤ Απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που απεικονίζει το ΟΤ όπου βρίσκεται το οικόπεδο και τα ΟΤ που το περιβάλλουν ή οδοιπορικό ή απόσπασμα ορίων οικισμού, ανάλογα με το καθεστώς που ισχύει Τον προσδιορισμό με τρόπο σαφή της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, σύμφωνα με την ρυμοτομία που ισχύει. Σε περιπτώσεις ύπαρξης τεχνικών εκθέσεων καθορισμού ΟΓ ακολουθούνται αυτές. Όταν δεν υπάρχουν τεχνικές εκθέσεις υπάρχει όμως σαφώς, διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή, το κτίσμα τοποθετείται πάνω σ' αυτή. 'Όταν δεν υπάρχει διαμορφωμένη Ο.Γ. ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο προσδιορισμός της Οικοδομικής Γραμμής (ΟΓ) δεν απαιτείται σε περίπτωση προσθήκης σε κτίσμα που κατασκευάσθηκε με άδεια και βάσει αυτής έχει προσδιοριστεί η ΟΓ Το τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 ανάλογα με το μέγεθος του οικοδομικού τετραγώνου και σε συνεννόηση με την υπηρεσία), και είναι προσανατολισμένο και εξαρτημένο Δήλωση υλοποίησης των ορίων του οικοπέδου με υπογραφή από τον ιδιοκτήτη για την ορθότητα αυτών Δήλωση Μηχανικού περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του οικοπέδου (Ν.651/77) Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: Ισχύοντα διατάγματα Ρυμοτομίας Ισχύοντες όρους δόμησης Τρόπος καθορισμού Ρυμοτομίας Έλεγχος ύπαρξης πράξης τακτοποίησης & αναλογισμού. 4

5 Tη διέλευση γραμμών υψηλής τάσης από το Ο.Τ Tη απόσταση του κτίσματος από ρέμα Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο Εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας που πρόκειται να οικοδομηθεί από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Τα όρια του οικοπέδου που πρόκειται να οικοδομηθεί σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 ανάλογα με την έκτασή του. Τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή να επισημαίνονται οι κορυφές του, να γράφονται οι διαστάσεις και να υπολογίζεται το εμβαδόν του. Επίσης, σημειώνονται τα σημεία τομής της περιμέτρου του γηπέδου ή οικοπέδου με τις πλευρές των ομόρων και οι κατευθύνσεις των πλευρών αυτών, όσα ονόματα ιδιοκτητών των ομόρων ιδιοκτησιών είναι γνωστά, καθώς και το όριο απαλλοτρίωσης δρόμου ή σιδηροδρομικής γραμμής ή δασικής έκτασης ή αιγιαλού και παραλίας για την σωστή τοποθέτηση της οικοδομής ή της περίφραξης για την οποία ζητείται η άδεια Υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου εξαρτημένη από την αφετηρία μέτρησης του ύψους και αναγραφή των υψομέτρων στις κορυφές της ιδιοκτησίας Περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένου με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων με τα χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις πλευρών, αριθμός ορόφων, πλάγιες αποστάσεις από τα όρια της ιδιοκτησίας), καθώς και τα περιγράμματα των ήδη δομημένων κτισμάτων επίσης με τα χαρακτηριστικά τους Πλήρη φωτογραφική αποτύπωση Τους δρόμους που τυχόν το περιβάλλον με τα πλάτη, τις ονομασίες τους και το χαρακτηρισμό τους (εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός κλπ) Το τμήμα του ρέματος και τις εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ που τυχόν διασχίζουν το γήπεδο Οδοιπορικό σκαρίφημα ή απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ ή οτιδήποτε στοιχείο είναι πρόσφορο (π.χ. διαγράμματα Δ/νσης Γεωργίας, κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ.) όπου να απεικονίζεται το οικόπεδο ή το γήπεδο με τις αποστάσεις του από κοντινά σημεία (εκκλησίες, δημόσιους δρόμους κ.α.) κατά τρόπο που να μπορεί η υπηρεσία να το εντοπίζει στο έδαφος. Για την εντός ζώνης δόμηση στο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζονται επίσης οι ιδανικές προεκτάσεις των απέναντι οδών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και η απόσταση του οικοπέδου ή γηπέδου από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου ή το όριο του πριν από το 1923 οικισμού. Στις περιπτώσεις ειδικών διαταγμάτων όρων δόμησης (πχ. ΖΟΕ, Natura), υποβάλλεται απόσπασμα από το σχέδιο που συνοδεύει το Διάταγμα, και για τους οικισμούς χωρίς σχέδιο απόσπασμα από το σχέδιο καθορισμού των ορίων του οικισμού όπου φαίνεται η θέση του οικοπέδου Δήλωση υλοποίησης των ορίων του οικοπέδου με υπογραφή από τον ιδιοκτήτη για την ορθότητα αυτών Δήλωση Μηχανικού περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του γηπέδου (Ν.651/77). 5

6 Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: Ισχύοντα διατάγματα Ρυμοτομίας Ισχύοντες όρους δόμησης Τη διέλευση γραμμών υψηλής τάσης από το γήπεδο Την απόσταση του κτίσματος από ρέμα και αρχαιολογικό χώρο. 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 3.1. Eξαρτημένη λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για όλο το οικοδομικό τετράγωνο και πλήρης αποτύπωση των εμπλεκόμενων οικοπέδων (κλίμακας 1:200 ή 1:500). Υποχρεωτική η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου στο κρατικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο τέτοιον ώστε πέραν της ορθής γεωμετρικής θέσης να εκφράζεται ταυτόχρονα το πνεύμα της Πολεοδόμησης ώστε η εφαρμογή να είναι η βέλτιστη τεχνικά αλλά και οικονομικά με ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Θα πρέπει επίσης να γίνεται διερεύνηση αν υπάρχει εγκεκριμένο Α κεφάλαιο της Π.Ε. της Πολεοδομικής μελέτης (π.χ. Πολυκάρπη). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η ρυμοτομία σύμφωνα με τις μοναδικά ορισμένες συντεταγμένες των Ο.Τ Αναγραφή διατάγματος ρυμοτομίας και του διατάγματος των όρων δόμησης με τα ελάχιστα όρια αρτιότητας (κανόνας και παρεκκλίσεις) Πίνακας φαινομένων ιδιοκτητών με ονόματα και διευθύνσεις Ενημέρωση του σχεδίου με τα στοιχεία από παλαιότερες πράξεις τακτοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η σύνδεση και η συνέχεια στην εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και στην τακτοποίηση των οικοπέδων Οι ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες στα όρια για να διακρίνονται με σαφήνεια μεταξύ τους. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής μαζί με το τοπογραφικό και των παραστατικών της αντίστοιχης κατάθεσης της αμοιβής στην ΕΤΕ καθώς και των παραστατικών πληρωμής των κρατήσεων υπέρ τρίτων. 4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Τοπογραφικό διάγραμμα σφραγισμένo και υπογεγραμμένo από τον συντάκτη και τον ιδιοκτήτη της έκτασης ως προς τα όρια χωρίς αναφορές σε όρους δόμησης κ.λ.π με τα ονοματεπώνυμα των όμορων ιδιοκτητών. Το κάθε τοπογραφικό θα περιλαμβάνει: 4.1. Αποτύπωση του γηπέδου με την επιθυμητή κλίμακα του Συντάκτη εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Απόσπασμα Χάρτου κλίμακας 1:5000 Γ.Υ.Σ στο οποίο θα είναι τοποθετημένη η υπό εξέταση έκταση Χάρτης Γενικού Προσανατολισμού Γ.Υ.Σ 1:50000 (Οδοιπορικό σκαρίφημα) Πίνακας συντεταγμένων σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α

7 4.5. Πέραν των ανωτέρων εάν η έκταση είναι εποικιστική στο τοπογραφικό διάγραμμα θα συμπεριλαμβάνεται και αποσπάσιμα του ισχύοντος Κτηματολογικού διαγράμματος 1:5000 της ευρύτερης περιοχής του αγροκτήματος του αναδασμού ή της διανομής στο οποίο εμπίπτει το τεμάχιο. 5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ 5.1. Η χάραξη γίνεται σε κτηματογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα, με κλίμακα τουλάχιστον 1:1000 στο οποίο αποτυπώνονται και τα όρια των περιλαμβανόμενων επί μέρους ιδιοκτησιών και οι εικαζόμενοι κύριοι αυτών σε κτηματολογικό πίνακα. Το διάγραμμα αυτό είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87), αναφέρεται σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων ή περισσοτέρων, εφόσον το τμήμα που απομένει μέχρι το επόμενο καθορισμένο τμήμα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέτρα, και συντάσσεται από φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ιδιώτες μηχανικούς, που έχουν από το νόμο το δικαίωμα για τη σύνταξη τέτοιων διαγραμμάτων. Στην τελευταία περίπτωση το διάγραμμα συνοδεύεται από την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συντάκτη του και ελέγχεται και θεωρείται για την ακρίβειά του από μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας και ελλείψει αυτού από την Τ.Υ.Δ.Κ. του νομού Στην περίπτωση που τα όρια εφαρμόζονται επί του εδάφους διάγραμμα διανομής Υπουργείου Γεωργίας/Υπουργείου Οικονομικών τότε θα αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία του διαγράμματος αυτού και θα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο αυτό εφαρμόσθηκε Αποτυπώνονται οι δρόμοι αναγράφονται οι ονομασίες τους και ο χαρακτηρισμός τους (Εθνικός, Επαρχιακός, αγροτικός, κύριος δημοτικός ή μοναδικός, ιδιωτικός κλπ.) Τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας στα παραλιακά γήπεδα, εφόσον οι γραμμές αυτές έχουν καθορισθεί Τα τυχόν ορατά ρέματα ή ρυάκια που διασχίζουν το γήπεδο ή διασχίζουν τα όμορα γήπεδα ή παράκεινται σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι μέτρων από τα όρια του γηπέδου. Επί του τοπογραφικού σημειώνεται εάν το τυχόν υπάρχον ρέμα είναι οριοθετημένο ή όχι Τα στοιχεία των δικτύων κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Φυσικό αέριο) καθώς και οι εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. που τυχόν διασχίζουν το γήπεδο ή διέρχονται σε απόσταση μέχρι 60 μέτρων από τα όρια του ακινήτου Τα τριγωνομετρικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση, σε σκαρίφημα, ο τρόπος εξάρτησης, τα μετρητικά στοιχεία, τα σφάλματα, οι συντεταγμένες των τριγωνομετρικών αυτών, οι συντεταγμένες των νέων τριγωνομετρικών που πιθανόν ιδρύθηκαν, οι συντεταγμένες των στάσεων πολυγωνομετρίας, καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την εξάρτηση. Αν χρησιμοποιήθηκε GPS, θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος του συστήματος, η ακρίβειά του, η μέθοδος που ακολουθήθηκε και τα σφάλματα προσδιορισμού όπως αυτά προκύπτουν από το λογισμικό της αντίστοιχής επίλυσης. Η πολυγωνομετρία μπορεί να γίνεται με GPS 7

8 ίσης ή μεγαλύτερης ακρίβειας της κλασικής μεθόδου. Επίσης καταχωρείται πίνακας συντεταγμένων όλων των κορυφών της ιδιοκτησίας και των όμορων όπου απεικονίζονται Σε κάθε τοπογραφικό εκτός σχεδίου παρατίθεται απόσπασμα του αντίστοιχου διαγράμματος πινακίδος της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση του ακινήτου σύμφωνα με τις συντεταγμένες του. Στο παραπάνω απόσπασμα θα αναγράφεται ο αριθμός του συγκεκριμένου διαγράμματος καθώς και το φύλλο χάρτη 1: στο οποίο αυτό ανήκει Μετά την αυτοψία και την οριστικοποίηση από την Κτηματική Υπηρεσία των γραμμών αιγιαλού παραλίας και πιθανόν παλαιού αιγιαλού, θα απεικονίζονται οι παραπάνω γραμμές με κόκκινη, κίτρινη και μπλε αντίστοιχα γραμμή και θα καταχωρείται πίνακας συντεταγμένων των αντιστοίχων κορυφών. 6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ. Το τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την αίτηση διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου πρέπει να συντάσσεται εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87). στο οποίο απεικονίζονται και τα στοιχεία των διαγραµμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου. Το τοπογραφικό διάγραµµα είναι απαραίτητο να απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία: 6.1. Τα όρια του γεωτεμαχίου το οποίο αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλµάτων και των όµορων γεωτεμαχίων βάσει των συντεταγμένων του κτηµατογραφικού διαγράµµατος Τα νέα όρια του γεωτεµαχίου που αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλµάτων όπως αποτυπώθηκαν από το Μηχανικό και υποδείχθηκαν από τον ιδιοκτήτη και τους όµορους ιδιοκτήτες. (Οι υφιστάµενες κορυφές απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε την ονοµατολογία του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και οι νέες ονοµατίζονται συνεχίζοντας την αρίθµηση) Τα σηµεία τοµής της περιµέτρου του γεωτεµαχίου µε τις πλευρές των όµορων και οι κατευθύνσεις αυτών όπως έχουν αποτυπωθεί στο ύπαιθρο σε απόσταση µέχρι και 20µ. για τις αγροτικές περιοχές ή 4-5µ. για τις αστικές περιοχές, ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση του ορίου Τα όρια των όµορων γεωτεµαχίων βάση των συντεταγµένων των κορυφών τους όπως δίνονται από το κτηµατογραφικό διάγραµµα και όπως διαµορφώνονται από τις κορυφές - πλευρές που µεταβάλλονται, έτσι ώστε να φαίνονται οι τελικές - συνολικές ιδιοκτησίες Πίνακας συντεταγµένων των νέων κορυφών γεωτεµαχίου στο σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87. Τα µήκη των πλευρών του νέου γεωτεµαχίου Τα κτίσµατα και οι µόνιµες κατασκευές όπως έχουν αποτυπωθεί από το Μηχανικό Αναγραφή των Κ.Α.Ε.Κ. στις ιδιοκτησίες που απεικονίζονται. 8

9 6.8. Πίνακας αρχικών εµβαδών του γεωτεµαχίου που αφορά η αίτηση και των οµόρων του όπως δίνονται στο κτηµατογραφικό διάγραµµα και των τελικών εµβαδών των γεωτεµαχίων όπως προκύπτουν µετά τις αλλαγές Ο Μηχανικός είναι σκόπιµο να ελέγχει και να αναγράφει επί του τοπογραφικού διαγράµµατος, αν η απόκλιση του εµβαδού που αναφέρεται στον τίτλο µε το εµβαδόν που προκύπτει από την ενηµέρωση του διαγράµµατος εµπίπτει στα όρια ανοχών που προσδιορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ Υπογεγραµµένη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράµµατος του αιτούντος τη διόρθωση και των επηρεαζόµενων ιδιοκτητών ότι έλαβαν γνώση και συµφωνούν µε τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο σχέδιο, µε τα νέα µεταξύ τους όρια, τις νέες διαστάσεις και τα νέα εµβαδά των ιδιοκτησιών τους, όπως καταχωρούνται στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηµατολογίου Υπογραφή και σφραγίδα του συντάξαντα Μηχανικού. 9

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS Αθήνα, 20.02.12 Αρ. Πρωτ.: 050 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα