Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πακέτο εργασίας 3, δραστηριότητα Σχεδιασμός - προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης (προδιαγραφές κατάρτισης και μεθοδολογία) και παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Υπεύθυνος εταίρος: Εθνικό Ταμείο Εκπαίδευσης, Τσεχία Date: 30/9/2014 Έκδοση: Τελικό Προσχέδιο «Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση-ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται μέσα στη δημοσίευση-ανακοίνωση.» 1

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης INNO CAREER για Λειτουργούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού Περιγραφή των ενοτήτων Ενότητα 1: Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες Σκοποί και στόχοι της ενότητας Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 2: Σύνδεση του με την αγορά εργασίας Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 3: Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 4: Επαγγελματικός προσανατολισμός για την κινητικότητα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας

3 2.4.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στα άτομα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 6: Θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Βιβλιογραφία

4 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης INNO CAREER για Λειτουργούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τίτλος του προγράμματος: Καθοδήγηση 2020 (Guidance 2020): Μοντέρνα στοιχεία του Δια Βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Απασχολησιμότητας Νέες αναδυόμενες δεξιότητες για τους λειτουργούς Σκοποί και στόχοι του προγράμματος Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των συμβούλων σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Αυτά τα πεδία ανταποκρίνονται σε βασικά ευρήματα σχετικά με την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που έχει πραγματοποιηθεί στις χώρες των εταίρων. Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην εργασία με μετανάστες των οποίων ο αριθμός αυξάνεται στην Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα υποστηρίζει τους συμβούλους στο έργο τους που αφορά την επανασύνδεση πελατών με την αγορά εργασίας. Η τρίτη ενότητα απαντά στο κενό δεξιοτήτων που εμφανίζουν οι σύμβουλοι στο να παραπέμψουν τους πελάτες τους για αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η τέταρτη ενότητα υποστηρίζει τους συμβούλους στην παροχή καθοδήγησης για την κινητικότητα. Η πέμπτη ενότητα ασχολείται με τις δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας στους πελάτες τους. Η τελευταία ενότητα ασχολείται με θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πίνακας 1: Περιεχόμενο και Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος Τίτλος ενότητας Υπεύθυνος εταίρος Ώρες Σελίδες Εισαγωγική συνεδρία Οδηγός μελέτης ) Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες USRV ) Σύνδεση του με την αγορά εργασίας NTF+INEK ) Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης USRV ) Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την κινητικότητα ΕΟΠΠΕΠ ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) στα άτομα ΕΟΠΠΕΠ

5 6) Θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό ΕΟΠΠΕΠ 6 30 προσανατολισμό Συνεδρία λήξης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 3 3 αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Total Ομάδες-στόχοι του προγράμματος Η κατάρτιση και για τις έξι ενότητες του πρότυπου επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζεται να επικεντρωθεί σε εκπαιδευόμενους που κατά την τρέχουσα περίοδο εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον ως σύμβουλοι σε: (1) υπουργεία και εθνικούς φορείς υπεύθυνους για το σχεδιασμό, την παροχή, ή την οργάνωση εξειδικευμένης εκπαίδευσης για συμβούλους, (2) σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), (3) κέντρα και γραφεία (συμπεριλαμβανομένων γραφείων διασύνδεσης) πανεπιστημίων ή κολλεγίων, (4) φορείς απασχόλησης (Δημόσιες Δομές Α- πασχόλησης PES structures), (5) ιδιωτικοί οργανισμοί κατάρτισης, (6) ερευνητικά κέντρα που εστιάζουν σε εκπαιδευτικά θέματα, θέματα σταδιοδρομίας και απασχόλησης, (7) κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να στοχεύει σε ειδικούς - συμβούλους σταδιοδρομίας που εμπλέκονται σε διάφορους ρόλους και καθήκοντα που συνδέονται με τη διαχείριση σταδιοδρομίας και την επαγγελματική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, δηλαδή, επαγγελματίες που εργάζονται στην επιχείρηση ως μέντορες, προγυμναστές σταδιοδρομίας (career coaches), εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων και συμβουλευτικής, εκπαιδευτές σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, ειδικοί σε υπηρεσίες συμβουλευτικής επανατοποθέτησης/αποχωρήσεων (outsourcing-outplacement counselling services). Προαπαιτούμενα εισαγωγής στο πρόγραμμα Βασικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι ο υποψήφιος να είναι σύμβουλος (είτε να κατέχει ενεργό θέση ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού είτε να έχει πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης στο αντικείμενο του ). Χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει οργανωτικές, επικοινωνιακές, αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τέλος, θα πρέπει να παρέχει σαφή επεξήγηση όσον αφορά στους τρόπους με τους οποίους πιστεύει ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να προάγει τις δεξιότητές του και να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του ανάγκες και να τον βοηθήσει 5

6 να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους χρήστες. Μεθοδολογία κατάρτισης Γενικώς, η κατάρτιση βασίζεται στη μεικτή μεθοδολογία μάθησης (συνολική διάρκεια 40 ώρες, 30 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 10 ώρες δια ζώσης). Όσον αφορά σε συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από παιχνίδια ρόλων με προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνέντευξης ή άλλου τύπου παρεμβάσεις στις οποίες θα εφάρμοζαν μια τεχνική ή προσέγγιση που σχετίζεται με τις ενότητες που διδάσκονται π.χ. πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας. Στη διαδικασία προσομοίωσης, οι σύμβουλοι χρειάζεται να σχηματίσουν ζευγάρια και να εξασκήσουν τους ρόλους του συμβούλου και του χρήστη και να εστιάζουν στις δεξιότητες που παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από δραστηριότητες αναστοχασμού-αυτο-αντανάκλασης (selfreflection activities) και μελέτες περίπτωσης (case studies). Ωστόσο, κάθε εταίρος μπορεί να διαλέξει την καλύτερη επιλογή σε σχέση με τις ομάδες-στόχους, ή να προσαρμόσει τις παραπάνω μεθόδους ανάλογα με το εθνικό του πλαίσιο. Αξιολόγηση Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα δοκίμιο-εργασία σχετικά με ενότητα της επιλογής τους ή να αντλήσουν ιδέες από τους Οδηγούς και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια θεωρητική ανασκόπηση με τη μορφή έκθεσης ή εναλλακτικά, να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μια απλή άσκηση που θα ανταποκρίνεται σε μια από τις προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στους Οδηγούς. Τέλος, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που αναφέρεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, κάθε εταίρος μπορεί να επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή σύμφωνα με το εθνικό του πλαίσιο. Εκπαιδευτικό υλικό Για κάθε ενότητα θα προετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο μελέτης περίπου σελίδων το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε αρχείο κειμένου από την ιστοσελίδα 6

7 2 Περιγραφή των ενοτήτων 2.1 Ενότητα 1: Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες Σκοποί και στόχοι της ενότητας Αυτή η ενότητα είναι σχεδιασμένη για να: βοηθήσει τους συμβούλους να σκεφτούν και να αναστοχαστούν πάνω στη σημασία των υπηρεσιών υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού και των εργαλείων διευκόλυνσης της συμμετοχής των μεταναστών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στην ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης προωθήσει την επίγνωση και την υπευθυνότητα των συμβούλων και των παιδαγωγών για την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και τη χρήση εργαλείων υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού ενθαρρύνει τους συμβούλους και τους παιδαγωγούς να αναγνωρίσουν πιθανές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών φάσεων της διαδικασίας: υπηρεσίες υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ορισμός της προσωποποιημένης εκπαιδευτικής διαδρομής και το μοίρασμά της με τον χρήστη των υπηρεσιών Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Η ομάδα-στόχος των πελατών θα είναι ενήλικα άτομα και μετανάστες Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 1 Πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποδοχής και 30 λεπτά 2 2 Γραφείο πληροφοριών 45 λεπτά 1 3 Έγγραφα απαραίτητα για την έναρξη μιας συνεργατικής 4 7

8 σχέσης με το μετανάστη. Για παράδειγμα, το πρότυπο συλλογής πληροφοριών για το μετανάστη, το πρότυπο συμφωνίας με το μετανάστη 30 λεπτά 4 Η συνέντευξη 45 λεπτά 2 5 Έρευνα και εργαλεία αναστοχασμού πάνω στην 2 προηγούμενη εμπειρία με το μετανάστη 30 λεπτά 6 Φάκελος «Υπηρεσία υποδοχής για μετανάστες» - 1 ώρα / ιστοσελίδα 7 Ντοσιέ με στοιχεία/υλικό για την αξιολόγηση 45 λεπτά 3 8 Συμφωνητικό μάθησης μεταξύ του κέντρου και του μετανάστη 30 λεπτά 3 9 Μοίρασμα της εκπαιδευτικής διαδρομής με το χρήστη. Παράδειγμα προτύπου για την κατάρτιση του συμφωνητικού μάθησης. 45 λεπτά 3 Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων/διαδικασιών υποδοχής και που έχουν σχεδιαστεί για να κινητοποιούν το μετανάστη να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολογούν την επάρκεια των εργαλείων υποδοχής και που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μετανάστη στην εκπαιδευτική διαδρομή και να μπορούν να δικαιολογούν τις σχετικές επιλογές (εργαλείων) σχεδιάζουν εργαλεία/διαδικασίες υποδοχής και αναγνωρίζοντας δείκτες και μεθόδους επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητάς τους σχετικά με τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος κατάρτισης από την πλευρά του μετανάστη Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων 8

9 Στο τέλος της ενότητας κάθε συμμετέχων θα γράψει μια σύντομη έκθεση σχετικά με το πώς αυτός/αυτή σκοπεύει να εφαρμόσει τη γνώση που απέκτησε στο εργασιακό του/της περιβάλλον Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής της ενότητας χρειάζεται να είναι επιδέξιος έμπειρος ειδικός και ιδιαίτερα εξειδικευμένος στα θεματικά πεδία της ενότητας. 2.2 Ενότητα 2: Σύνδεση του με την αγορά εργασίας Σκοποί και στόχοι της ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να εκσυγχρονίσει τις δεξιότητες των συμβούλων επαγγελματικού 9

10 προσανατολισμού για να δομούν τη διαδικασία του όταν εργάζονται με πελάτες που αναζητούν μια θέση εργασίας, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και τις δεξιότητες για να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες για να επιλύουν δυσκολίες που αφορούν στην επαγγελματική επιλογή και την αλλαγή επαγγέλματος. Η ενότητα παρουσιάζει την προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά με πολλούς πελάτες, να βελτιώσει και να επιταχύνει την προετοιμασία ενός ατομικού σχεδίου σταδιοδρομίας. Η ενότητα χωρίζεται σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο τοποθετεί την ενότητα στο πλαίσιο του και της αγοράς εργασίας. Τα επόμενα έξι κεφάλαια (2 έως 7) περιγράφουν τη διαδικασία του σε σχέση με θέματα αγοράς εργασίας και τα στάδιά της. Επιλέχθηκε η προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η οποία βασίζεται στις ιδέες, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς του πελάτη στην αγορά εργασίας. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι χρησιμοποιεί μια αλληλουχία βημάτων χωρίς να αναγνωρίζει ιδιαίτερα τις πληροφορίες για την τωρινή κατάσταση των πελατών και επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των αναγκών αναζητώντας τη βέλτιστη διαδρομή ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να καθοδηγήσει τον πελάτη προς ένα ρεαλιστικό στόχο και ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης με τη μορφή «βοήθειας για αυτο-βοήθεια». Το όγδοο κεφάλαιο συνοψίζει τους κύριους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία του και στην ποιότητά της Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Ο εκπαιδευόμενος (σύμβουλος) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας θα είναι ικανός να παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 10

11 1 Εισαγωγή Σύνδεση του επαγγελματικού 0,5 1 προσανατολισμού με την αγορά εργασίας 2 Η διαδικασία του Η τωρινή κατάσταση του πελάτη και ανάγκες 4 Αναγνώριση της επιθυμητής μελλοντικής σταδιοδρομίας του πελάτη 5 Οι ανάγκες του πελάτη και η ικανοποίησή (ο κορεσμός) τους Σχεδιασμός δράσεων σταδιοδρομίας και η εφαρμογή του 0,5 2 7 Μετέπειτα παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου 0,5 2 δράσεων σταδιοδρομίας 9 Διαδικασία αξιολόγησης 0,5 1 Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι σύμβουλοι θα γνωρίσουν πως να: - Δομούν τη διαδικασία του σε ατομικά στάδια και βήματα - Χρησιμοποιούν στην πράξη την προσέγγιση της εστίασης στη λύση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό - Υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες για να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία - Εργάζονται με τον πελάτη για να κατασκευάσουν ένα σχέδιο σταδιοδρομίας και να τον υποστηρίξουν στην εφαρμογή του - Αξιολογούν, κριτικά, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της διαδικασίας του Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί συμμετοχή στα δια ζώσης μαθήματα (6 ώρες) και την παράδοση εργασιών 3-5 σελίδων για κάποια από τα ακόλουθα θέματα: - Σύνδεση του με την αγορά εργασίας - Η διαδικασία του - Επαγγελματικός προσανατολισμός με βάση την προσέγγιση της εστίασης στη λύση 11

12 2.2.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής της ενότητας χρειάζεται να είναι ένας έμπειρος/επιδέξιος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό (master s degree) ή σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. O/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένος/-η στη προσέγγιση της εστίασης στη λύση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 2.3 Ενότητα 3: Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης Σκοποί και στόχοι της ενότητας Αυτή η ενότητα στοχεύει να αναλύσει προβλήματα, μεθόδους και πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης της οποίας η σημασία έχει αναγνωριστεί για πολλά χρόνια σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο όσον αφορά στην προώθηση της δια βίου μάθησης των ενηλίκων αλλά, επίσης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της μονιμότητας στην αγορά εργασίας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η δια βίου μάθηση είναι καθοριστικός παράγοντας και είναι απαραίτητη για την απόλαυση ολοκληρωμένων δικαιωμάτων της πολιτείας, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενα διαπολιτισμικής και πολυεθνικής απασχολησιμότητας. 12

13 Επιπλέον, διασφαλίζει την πιθανότητα της επανα-ανάπτυξης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του συνεχούς μετασχηματισμού. Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να: αναλύσει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση αναλύσει πως και ποιοι φορείς μπορούν να αναγνωρίσουν τη μη τυπική και άτυπη μάθηση παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα για το χρήστη παρέχει υπηρεσίες ώστε να υποστηρίξει το χρήστη στη διαδικασία αναγνώρισης (της μη τυπικής και άτυπης μάθησης) προωθήσει την εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης στις ευρωπαϊκές χώρες Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Η ομάδα-στόχος πελατών των συμβούλων θα είναι ενήλικα άτομα και μετανάστες Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) 1 Περιγραφές των Ευρωπαϊκών συστημάτων για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, τα έγγραφα συνοψίζουν τις εκθέσεις χωρών της CEDEFOP «Κατάλογος επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης 2010» 2 Περιγραφή της Ευρωπαϊκής, Ιταλικής και τοπικής νομοθεσίας όσον αφορά στην επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης 3 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής της δημοσίευσης «Η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες» (69/1/1/4124/2008) Εστίαση στις εμπειρίες των δασκάλων στη Γαλλία και τη Ρουμανία Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 90 λεπτά λεπτά 5 45 λεπτά 1 13

14 4 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής της δημοσίευσης Accreditare le Risorse umane a Garanzia dell Occupabilità - (ARGO Πρόγραμμα LdV Πιλοτικό πρόγραμμα I/02/B/F/PP ). Εστίαση στη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για να επικυρωθεί η μάθηση 5 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου «Μοντέλο πιστοποίησης και τεχνικές προδιαγραφές» - MATCH (Εργαλείο ταιριάσματος δεξιοτήτων άτυπης και μη-τυπικής μάθησης για την απασχολησιμότητα και τη δραστηριοποίηση των μεταναστών ως ενεργών πολιτών LLP IT-GRUNDTVIG-GMP22). Εστίαση στη λεπτομερή περιγραφή μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης προηγούμενης μάθησης 6 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου «Εννοιολογική ανάπτυξη της έρευνας γραφείου» - Η εστίαση στην έρευνα γραφείου περιγράφει την ανάλυση των πιο σημαντικών μελετών περίπτωσης. 7 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου «Τελική συγκριτική έκθεση» - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MATCH 45 λεπτά 1 30 λεπτά 1 30 λεπτά 1 30 λεπτά 1 Σύνολο 6 ώρες Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος της ενότητας θα μπορείτε να: γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή και εθνική/περιφερειακή νομοθεσία γνωρίζετε Ευρωπαϊκά και εθνικά διαθέσιμα εργαλεία για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης γνωρίζετε τις βέλτιστες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών διαχειρίζεστε πληροφόρηση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για να διερευνάτε τις ανάγκες των χρηστών γνωρίζετε το τοπικό δίκτυο φορέων/υπηρεσιών έτσι ώστε να συνεργάζεστε μαζί τους και να παρέχετε μια ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας υπηρεσία χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες στρατηγικές για να υποδεχτείτε το χρήστη και να τον βοηθάτε 14

15 να νιώσει άνετα γνωρίζετε ευκαιρίες τυπικής μάθησης έτσι ώστε να τονίζετε τις δεξιότητες των χρηστών και τελικά, να τους προτείνετε την καταλληλότερη εκπαιδευτική διαδρομή υποστηρίζετε το χρήστη να περιγράψει δεξιότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης που έχει αποκτήσει περιγράφετε τις δεξιότητες με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με συγκεκριμένο περίγραμμα εφαρμόζετε τις επίσημες διαδικασίες επικύρωσης (εάν υπάρχουν) ή κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές μοιράζεστε τις βέλτιστες πρακτικές/διαδικασίες με άλλους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα «κουτί εργαλείων» Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Στο τέλος της ενότητας κάθε συμμετέχων θα γράψει μια σύντομη έκθεση για το πως σκοπεύει να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε στο επαγγελματικό του/της περιβάλλον Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής της ενότητας πρέπει να είναι επιδέξιος ανώτερος εμπειρογνώμονας και ιδιαίτερα έμπειρος στα θεματικά πεδία της ενότητας. 15

16 2.4 Ενότητα 4: Επαγγελματικός προσανατολισμός για την κινητικότητα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ο γενικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώση και δεξιότητες σχετικά με την έννοια της κινητικότητας και τις διαστάσεις της εστιάζοντας τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην επαγγελματική κινητικότητα. Ειδικότερα, η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση ειδικών στοιχείων όπως το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο για την κινητικότητα, τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της κινητικότητας στο άτομο, θέματα που σχετίζονται με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που επικεντρώνεται σε θέματα κινητικότητας. Επίσης, περιλαμβάνεται μια περιγραφή των βασικών συμβουλευτικών διαδικασιών κινητικότητας, της συνέντευξης και τεχνικών. Τέλος, ένας άλλος σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους παραδείγματα καινοτόμων εργαλείων και ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην κινητικότητα Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να εργαστούν με μαθητές και φοιτητές (π.χ. μαθητές Γυμνασίου Λυκείου, φοιτητές Πανεπιστημίου) οι οποίοι σκέφτονται να πάνε στο μέλλον στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη εντός της χώρας τους για σπουδές ή εργασία. Μια άλλη ομάδα-στόχος πελατών είναι ενήλικοι οι οποίοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, οι οποίοι αγωνίζονται να διαχειριστούν προβλήματα που συνδέονται με τη ζωή και την εργασία σε μια ξένη χώρα, που ψάχνουν εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας όπως επίσης, άνθρωποι που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 1 Εισαγωγή 0,5 2 2 Η έννοια της κινητικότητας Θεωρητικό υπόβαθρο 1,5 3 3 Η εμπειρία της κινητικότητας και οι επιδράσεις της στα 0,5 2 άτομα 4 Ευρωπαϊκή πολιτική και προοπτικές για την κινητικότητα 0,5 3 16

17 5 Επαγγελματικός προσανατολισμός για θέματα 1 3 κινητικότητας 6 Συμβουλευτική συνέντευξη, Ασκήσεις και Εργαλεία για 2 7 την κινητικότητα Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: -αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της κινητικότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας γενικά - είναι ενήμεροι για το θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέεται με την έννοια της κινητικότητας - γνωρίζουν για τις πολιτικές και τις προοπτικές της κινητικότητας στην Ευρώπη - γνωρίζουν τις επιδράσεις της κινητικότητας στα άτομα και πως θα μπορούσαν να τις χειρίζονται ως σύμβουλοι - αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα - γνωρίζουν εργαλεία και ασκήσεις για την κινητικότητα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Μια εργασία και/ή μια προσομοίωση στην τάξη που θα περιλαμβάνει εφαρμογή μιας άσκησης που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα. Επιπλέον, η θεωρητική γνώση που θα αποκτηθεί από τους συμβούλους μπορεί να εξεταστεί με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 1 ή 2 ανοιχτές ερωτήσεις Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor s degree) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της θέσης εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλα, δια ζώσης προγράμματα κατάρτισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο ή 17

18 οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ή κατάρτιση στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική. Επίσης, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτής να έχει γνώση στο αντικείμενο της επαγγελματικής κινητικότητας και να έχει εφαρμόσει στην πράξη αυτή τη γνώση (π.χ. διδασκαλία σε εργαστήρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεντεύξεις με επίκεντρο λ.χ. την εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική κινητικότητα, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας κ.ά. με εφήβους, φοιτητές Πανεπιστημίου, ενήλικες που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις στη σταδιοδρομία κ.ά.). 18

19 2.5 Ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στα άτομα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Κατά την κρίσιμη περίοδο που διάγουμε, οι πολίτες ποικίλων ηλικιακών ομάδων αντιμετωπίζουν μια δυσχερή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από κοινωνικο-οικονομική μεταβλητότητα, αβεβαιότητα, ραγδαίες και απρόσμενες αλλαγές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα δεν επηρεάζουν μόνο τη σταδιοδρομία του ατόμου με απρόβλεπτους τρόπους αλλά επηρεάζουν, επίσης, την προσωπική και οικογενειακή του ζωή (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2013). Στην πραγματικότητα, στην εποχή της μετανεωτερικότητας οι πολίτες αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις όπως η αύξηση της ανεργίας και της ετεροαπασχόλησης, την τάση για συχνές αλλαγές επαγγελματικού περιβάλλοντος όπως, επίσης, αλλαγές στις έννοιες της σταδιοδρομίας, του στυλ ζωής και του σχεδιασμού σταδιοδρομίας (Καλίρης & Κρίβας, 2013). Στον 21 ο αιώνα, η σταδιοδρομία γίνεται αντιληπτή ως ένα θέμα σχεδιασμού ζωής και, σαφώς, περιλαμβάνει επιπρόσθετους ρόλους ζωής (Savickas, 2013). Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε σύγκριση με το παρελθόν, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά στη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Ως συνέπεια, οι πολίτες χρειάζεται να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μια δια βίου προοπτική και ταυτόχρονα, να μάθουν πώς να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους έτσι ώστε να διατηρούν την απασχολησιμότητά τους και να αντλούν νόημα και ικανοποίηση από τη ζωή και τη σταδιοδρομία. Επομένως, μια κρίσιμη ερώτηση ανακύπτει: «Πώς μπορούν οι σύμβουλοι να διαχειριστούν αυτές τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν στις διαφοροποιημένες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2013); Συγγράφοντας αυτό τον Οδηγό προσπαθούμε, γενικά, να απαντήσουμε σε αυτή τη σημαντική ερώτηση. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική ενότητα 5 στοχεύει στην υποστήριξη των συμβούλων από διάφορους τομείς έτσι ώστε να βοηθούν τα άτομα να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά στη διαχείριση σταδιοδρομίας, παρουσιάζοντας νέες τάσεις, προσεγγίσεις, μεθόδους και ασκήσεις τις οποίες μπορούν οι σύμβουλοι να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν αυτού του τύπου τις δεξιότητες Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωση της ενότητας οι σύμβουλοι που εργάζονται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ή απασχόλησης θα έχουν αποκτήσει βασικές και 19

20 εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε διάφορες ομάδες χρηστών όπως μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), εφήβους, φοιτητές Πανεπιστημίου, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης, ενηλίκους γενικά, εργαζομένους που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις όπως επίσης και ανέργους Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (Τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 1 Εισαγωγή 0,5 2 2 Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας 1 2 σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες 4 Μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας: Ο ρόλος του συμβούλου ε- παγγελματικού προσανατολισμού 1,5 4 5 Ασκήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας 6 Επίλογος 0,5 1,5 7 Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Με την ενότητα αυτοί οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: - Γνωρίζουν κύριες θεωρίες και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας με έμφαση σε μεταμοντέρνες και σύγχρονες προσεγγίσεις όπως η Αφηγηματική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, η Θεωρία Μάθησης για το Τυχαίο, η Θεωρία Αυτοαποτελεσματικότητας για τη Σταδιοδρομία - Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ασκήσεις και μεθόδους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας - Έχουν γνώση στοιχείων που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας - Ενισχύσουν τις δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής και τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας που διαθέτουν σε σχέση με την εφαρμογή παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας 20

21 - Γνωρίζουν απαραίτητες δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής που χρειάζονται οι σύμβουλοι για να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν οι πελάτες στη βάση της πολυπλοκότητας της επαγγελματικής ανάπτυξης - Γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης σχετικά με την εκπαίδευση στις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Μια εργασία και/ή μια προσομοίωση στην τάξη που θα περιλαμβάνει εφαρμογή μιας άσκησης που συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Επιπλέον, η θεωρητική γνώση που θα αποκτηθεί από τους συμβούλους μπορεί να εξεταστεί με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 1 ή 2 ανοιχτές ερωτήσεις Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor s degree) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της θέσης εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλα, δια ζώσης προ-γράμματα κατάρτισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο ή οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ή κατάρτιση στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική. Επίσης, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτής να έχει γνώση στο αντικείμενο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας και να έχει εφαρμόσει στην πράξη αυτή τη γνώση (π.χ. διδασκαλία σε εργαστήρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεντεύξεις με επίκεντρο λ.χ. τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας κ.ά. με εφήβους, ενηλίκους, ανέργους, φοιτητές Πανεπιστημίου και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης). 21

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

«Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές»

«Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές» Ιωάννα Δέδε Διευθύντρια Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 06: Διασφάλιση Ποιότητας στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Εγχειρίδιο 06: Διασφάλιση Ποιότητας στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 06: Διασφάλιση Ποιότητας στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 (Υπεύθυνος Εταίρος: NVF) Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Proposals to the Nationals Qualification Agencies

Proposals to the Nationals Qualification Agencies Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Transferring methods for validation of informal learning to VET institutions in the field of sustainable agriculture Proposals to the Nationals Qualification

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε διάφορα πλαίσια

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε διάφορα πλαίσια Τίτλος Μαθήματος: Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε διάφορα πλαίσια Κωδικός Μαθήματος: Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς Μαθήματος: ΣΠ02 1 Ο 1 Ο Αριθμός ECTS: 6 Όνομα Διδάσκουσας: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Υποδομές Σχολείων Τα περισσότερα σχολεία έχουν Σύνδεση με το διαδίκτυο (broadband) 1 υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός & Δράσεις. Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον Άνθρωπο

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός & Δράσεις. Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον Άνθρωπο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σκοπός & Δράσεις Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον Άνθρωπο ταυτότητα και αποστολή Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες του ΕΚΕΠ Το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6.9.2012 Η εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Είναι η εξελικτική πορεία του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Natural Europe (GR) General Information

Natural Europe (GR) General Information Natural Europe (GR) General Information Summary Το έργο NaturalEuropeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα μεταφοράς, αναγνώρισης & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECVET

Το σύστημα μεταφοράς, αναγνώρισης & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECVET Το σύστημα μεταφοράς, αναγνώρισης & συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECVET Ι. Καπουτσής, PhD Εκπρόσωπος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης για την ΕΕΚ (ECVET) I.K.Y. National Team of ECVET experts

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση 1 Δεκεμβρίου 2014 Βλάσης Κοροβήλος, Βοηθός έρευνας Τομέας Έρευνας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος

Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού Συντάκτες: Όλγα Αναγνωστάκη, Νατάσα Καζαντζίδου, IDEC SA Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου;

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Η Eκπαιδευτική και Επαγγελματική απόφαση: Υλοποίηση ενός συμβατικού ή ενός ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Ελένη Παπαστεφάνου Διευθύντρια Γυμνασίου Ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα: Εύκολα γίνεται αντιληπτό

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν. 2015 Δραστηριότητα 1. Έκθεση του State of the Art σχετικά με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες: ανάλυση πλαισίου, ανάγκες και συστάσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (FUTURE SCENARIOS) Σκοπός

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (FUTURE SCENARIOS) Σκοπός ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (FUTURE SCENARIOS) Σκοπός Με την ανάπτυξη σεναρίων για το μέλλον των σχολείων, οι συμμετέχοντες προκαλούνται να προσδιορίσουν τον τρόπο που οι τάσεις στην κοινωνία και τα σχολεία επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: 2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD B Επίπεδο Σύντομο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 12 ωρών 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET,

Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET, Συμπεράσματα και Εμπειρίες από την Ολοκλήρωση της Δεύτερης Ομάδας Πιλοτικών Προγραμμάτων για υλοποίηση του ECVET, 2011-2014 ΙΔΕΠ Hμερίδα Πληροφόρησης για το ECVET 8 Νοεμβρίου 2013 Δημήτρης Εγγλεζάκης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 (Υπεύθυνος Εταίρος: NVF) Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Η σύγχρονη αγορά εργασίας Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και διευρύνεται Η εργασία οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα