Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πακέτο εργασίας 3, δραστηριότητα Σχεδιασμός - προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης (προδιαγραφές κατάρτισης και μεθοδολογία) και παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Υπεύθυνος εταίρος: Εθνικό Ταμείο Εκπαίδευσης, Τσεχία Date: 30/9/2014 Έκδοση: Τελικό Προσχέδιο «Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση-ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται μέσα στη δημοσίευση-ανακοίνωση.» 1

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης INNO CAREER για Λειτουργούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού Περιγραφή των ενοτήτων Ενότητα 1: Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες Σκοποί και στόχοι της ενότητας Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 2: Σύνδεση του με την αγορά εργασίας Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 3: Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 4: Επαγγελματικός προσανατολισμός για την κινητικότητα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας

3 2.4.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στα άτομα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ενότητα 6: Θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Διάρκεια της ενότητας Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Βιβλιογραφία

4 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης INNO CAREER για Λειτουργούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τίτλος του προγράμματος: Καθοδήγηση 2020 (Guidance 2020): Μοντέρνα στοιχεία του Δια Βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Απασχολησιμότητας Νέες αναδυόμενες δεξιότητες για τους λειτουργούς Σκοποί και στόχοι του προγράμματος Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των συμβούλων σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Αυτά τα πεδία ανταποκρίνονται σε βασικά ευρήματα σχετικά με την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που έχει πραγματοποιηθεί στις χώρες των εταίρων. Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην εργασία με μετανάστες των οποίων ο αριθμός αυξάνεται στην Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα υποστηρίζει τους συμβούλους στο έργο τους που αφορά την επανασύνδεση πελατών με την αγορά εργασίας. Η τρίτη ενότητα απαντά στο κενό δεξιοτήτων που εμφανίζουν οι σύμβουλοι στο να παραπέμψουν τους πελάτες τους για αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η τέταρτη ενότητα υποστηρίζει τους συμβούλους στην παροχή καθοδήγησης για την κινητικότητα. Η πέμπτη ενότητα ασχολείται με τις δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας στους πελάτες τους. Η τελευταία ενότητα ασχολείται με θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πίνακας 1: Περιεχόμενο και Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος Τίτλος ενότητας Υπεύθυνος εταίρος Ώρες Σελίδες Εισαγωγική συνεδρία Οδηγός μελέτης ) Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες USRV ) Σύνδεση του με την αγορά εργασίας NTF+INEK ) Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης USRV ) Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την κινητικότητα ΕΟΠΠΕΠ ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) στα άτομα ΕΟΠΠΕΠ

5 6) Θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό ΕΟΠΠΕΠ 6 30 προσανατολισμό Συνεδρία λήξης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 3 3 αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Total Ομάδες-στόχοι του προγράμματος Η κατάρτιση και για τις έξι ενότητες του πρότυπου επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζεται να επικεντρωθεί σε εκπαιδευόμενους που κατά την τρέχουσα περίοδο εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον ως σύμβουλοι σε: (1) υπουργεία και εθνικούς φορείς υπεύθυνους για το σχεδιασμό, την παροχή, ή την οργάνωση εξειδικευμένης εκπαίδευσης για συμβούλους, (2) σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), (3) κέντρα και γραφεία (συμπεριλαμβανομένων γραφείων διασύνδεσης) πανεπιστημίων ή κολλεγίων, (4) φορείς απασχόλησης (Δημόσιες Δομές Α- πασχόλησης PES structures), (5) ιδιωτικοί οργανισμοί κατάρτισης, (6) ερευνητικά κέντρα που εστιάζουν σε εκπαιδευτικά θέματα, θέματα σταδιοδρομίας και απασχόλησης, (7) κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να στοχεύει σε ειδικούς - συμβούλους σταδιοδρομίας που εμπλέκονται σε διάφορους ρόλους και καθήκοντα που συνδέονται με τη διαχείριση σταδιοδρομίας και την επαγγελματική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, δηλαδή, επαγγελματίες που εργάζονται στην επιχείρηση ως μέντορες, προγυμναστές σταδιοδρομίας (career coaches), εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων και συμβουλευτικής, εκπαιδευτές σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, ειδικοί σε υπηρεσίες συμβουλευτικής επανατοποθέτησης/αποχωρήσεων (outsourcing-outplacement counselling services). Προαπαιτούμενα εισαγωγής στο πρόγραμμα Βασικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι ο υποψήφιος να είναι σύμβουλος (είτε να κατέχει ενεργό θέση ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού είτε να έχει πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης στο αντικείμενο του ). Χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει οργανωτικές, επικοινωνιακές, αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τέλος, θα πρέπει να παρέχει σαφή επεξήγηση όσον αφορά στους τρόπους με τους οποίους πιστεύει ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να προάγει τις δεξιότητές του και να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του ανάγκες και να τον βοηθήσει 5

6 να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους χρήστες. Μεθοδολογία κατάρτισης Γενικώς, η κατάρτιση βασίζεται στη μεικτή μεθοδολογία μάθησης (συνολική διάρκεια 40 ώρες, 30 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 10 ώρες δια ζώσης). Όσον αφορά σε συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από παιχνίδια ρόλων με προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνέντευξης ή άλλου τύπου παρεμβάσεις στις οποίες θα εφάρμοζαν μια τεχνική ή προσέγγιση που σχετίζεται με τις ενότητες που διδάσκονται π.χ. πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας. Στη διαδικασία προσομοίωσης, οι σύμβουλοι χρειάζεται να σχηματίσουν ζευγάρια και να εξασκήσουν τους ρόλους του συμβούλου και του χρήστη και να εστιάζουν στις δεξιότητες που παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από δραστηριότητες αναστοχασμού-αυτο-αντανάκλασης (selfreflection activities) και μελέτες περίπτωσης (case studies). Ωστόσο, κάθε εταίρος μπορεί να διαλέξει την καλύτερη επιλογή σε σχέση με τις ομάδες-στόχους, ή να προσαρμόσει τις παραπάνω μεθόδους ανάλογα με το εθνικό του πλαίσιο. Αξιολόγηση Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα δοκίμιο-εργασία σχετικά με ενότητα της επιλογής τους ή να αντλήσουν ιδέες από τους Οδηγούς και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια θεωρητική ανασκόπηση με τη μορφή έκθεσης ή εναλλακτικά, να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μια απλή άσκηση που θα ανταποκρίνεται σε μια από τις προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στους Οδηγούς. Τέλος, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που αναφέρεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, κάθε εταίρος μπορεί να επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή σύμφωνα με το εθνικό του πλαίσιο. Εκπαιδευτικό υλικό Για κάθε ενότητα θα προετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο μελέτης περίπου σελίδων το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε αρχείο κειμένου από την ιστοσελίδα 6

7 2 Περιγραφή των ενοτήτων 2.1 Ενότητα 1: Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες Σκοποί και στόχοι της ενότητας Αυτή η ενότητα είναι σχεδιασμένη για να: βοηθήσει τους συμβούλους να σκεφτούν και να αναστοχαστούν πάνω στη σημασία των υπηρεσιών υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού και των εργαλείων διευκόλυνσης της συμμετοχής των μεταναστών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στην ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης προωθήσει την επίγνωση και την υπευθυνότητα των συμβούλων και των παιδαγωγών για την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και τη χρήση εργαλείων υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού ενθαρρύνει τους συμβούλους και τους παιδαγωγούς να αναγνωρίσουν πιθανές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών φάσεων της διαδικασίας: υπηρεσίες υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ορισμός της προσωποποιημένης εκπαιδευτικής διαδρομής και το μοίρασμά της με τον χρήστη των υπηρεσιών Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Η ομάδα-στόχος των πελατών θα είναι ενήλικα άτομα και μετανάστες Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 1 Πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποδοχής και 30 λεπτά 2 2 Γραφείο πληροφοριών 45 λεπτά 1 3 Έγγραφα απαραίτητα για την έναρξη μιας συνεργατικής 4 7

8 σχέσης με το μετανάστη. Για παράδειγμα, το πρότυπο συλλογής πληροφοριών για το μετανάστη, το πρότυπο συμφωνίας με το μετανάστη 30 λεπτά 4 Η συνέντευξη 45 λεπτά 2 5 Έρευνα και εργαλεία αναστοχασμού πάνω στην 2 προηγούμενη εμπειρία με το μετανάστη 30 λεπτά 6 Φάκελος «Υπηρεσία υποδοχής για μετανάστες» - 1 ώρα / ιστοσελίδα 7 Ντοσιέ με στοιχεία/υλικό για την αξιολόγηση 45 λεπτά 3 8 Συμφωνητικό μάθησης μεταξύ του κέντρου και του μετανάστη 30 λεπτά 3 9 Μοίρασμα της εκπαιδευτικής διαδρομής με το χρήστη. Παράδειγμα προτύπου για την κατάρτιση του συμφωνητικού μάθησης. 45 λεπτά 3 Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων/διαδικασιών υποδοχής και που έχουν σχεδιαστεί για να κινητοποιούν το μετανάστη να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολογούν την επάρκεια των εργαλείων υποδοχής και που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μετανάστη στην εκπαιδευτική διαδρομή και να μπορούν να δικαιολογούν τις σχετικές επιλογές (εργαλείων) σχεδιάζουν εργαλεία/διαδικασίες υποδοχής και αναγνωρίζοντας δείκτες και μεθόδους επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητάς τους σχετικά με τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος κατάρτισης από την πλευρά του μετανάστη Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων 8

9 Στο τέλος της ενότητας κάθε συμμετέχων θα γράψει μια σύντομη έκθεση σχετικά με το πώς αυτός/αυτή σκοπεύει να εφαρμόσει τη γνώση που απέκτησε στο εργασιακό του/της περιβάλλον Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής της ενότητας χρειάζεται να είναι επιδέξιος έμπειρος ειδικός και ιδιαίτερα εξειδικευμένος στα θεματικά πεδία της ενότητας. 2.2 Ενότητα 2: Σύνδεση του με την αγορά εργασίας Σκοποί και στόχοι της ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να εκσυγχρονίσει τις δεξιότητες των συμβούλων επαγγελματικού 9

10 προσανατολισμού για να δομούν τη διαδικασία του όταν εργάζονται με πελάτες που αναζητούν μια θέση εργασίας, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και τις δεξιότητες για να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες για να επιλύουν δυσκολίες που αφορούν στην επαγγελματική επιλογή και την αλλαγή επαγγέλματος. Η ενότητα παρουσιάζει την προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά με πολλούς πελάτες, να βελτιώσει και να επιταχύνει την προετοιμασία ενός ατομικού σχεδίου σταδιοδρομίας. Η ενότητα χωρίζεται σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο τοποθετεί την ενότητα στο πλαίσιο του και της αγοράς εργασίας. Τα επόμενα έξι κεφάλαια (2 έως 7) περιγράφουν τη διαδικασία του σε σχέση με θέματα αγοράς εργασίας και τα στάδιά της. Επιλέχθηκε η προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η οποία βασίζεται στις ιδέες, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς του πελάτη στην αγορά εργασίας. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι χρησιμοποιεί μια αλληλουχία βημάτων χωρίς να αναγνωρίζει ιδιαίτερα τις πληροφορίες για την τωρινή κατάσταση των πελατών και επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των αναγκών αναζητώντας τη βέλτιστη διαδρομή ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να καθοδηγήσει τον πελάτη προς ένα ρεαλιστικό στόχο και ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης με τη μορφή «βοήθειας για αυτο-βοήθεια». Το όγδοο κεφάλαιο συνοψίζει τους κύριους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία του και στην ποιότητά της Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Ο εκπαιδευόμενος (σύμβουλος) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας θα είναι ικανός να παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 10

11 1 Εισαγωγή Σύνδεση του επαγγελματικού 0,5 1 προσανατολισμού με την αγορά εργασίας 2 Η διαδικασία του Η τωρινή κατάσταση του πελάτη και ανάγκες 4 Αναγνώριση της επιθυμητής μελλοντικής σταδιοδρομίας του πελάτη 5 Οι ανάγκες του πελάτη και η ικανοποίησή (ο κορεσμός) τους Σχεδιασμός δράσεων σταδιοδρομίας και η εφαρμογή του 0,5 2 7 Μετέπειτα παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου 0,5 2 δράσεων σταδιοδρομίας 9 Διαδικασία αξιολόγησης 0,5 1 Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι σύμβουλοι θα γνωρίσουν πως να: - Δομούν τη διαδικασία του σε ατομικά στάδια και βήματα - Χρησιμοποιούν στην πράξη την προσέγγιση της εστίασης στη λύση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό - Υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες για να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία - Εργάζονται με τον πελάτη για να κατασκευάσουν ένα σχέδιο σταδιοδρομίας και να τον υποστηρίξουν στην εφαρμογή του - Αξιολογούν, κριτικά, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της διαδικασίας του Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί συμμετοχή στα δια ζώσης μαθήματα (6 ώρες) και την παράδοση εργασιών 3-5 σελίδων για κάποια από τα ακόλουθα θέματα: - Σύνδεση του με την αγορά εργασίας - Η διαδικασία του - Επαγγελματικός προσανατολισμός με βάση την προσέγγιση της εστίασης στη λύση 11

12 2.2.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής της ενότητας χρειάζεται να είναι ένας έμπειρος/επιδέξιος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό (master s degree) ή σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. O/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένος/-η στη προσέγγιση της εστίασης στη λύση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 2.3 Ενότητα 3: Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης Σκοποί και στόχοι της ενότητας Αυτή η ενότητα στοχεύει να αναλύσει προβλήματα, μεθόδους και πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης της οποίας η σημασία έχει αναγνωριστεί για πολλά χρόνια σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο όσον αφορά στην προώθηση της δια βίου μάθησης των ενηλίκων αλλά, επίσης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της μονιμότητας στην αγορά εργασίας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η δια βίου μάθηση είναι καθοριστικός παράγοντας και είναι απαραίτητη για την απόλαυση ολοκληρωμένων δικαιωμάτων της πολιτείας, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενα διαπολιτισμικής και πολυεθνικής απασχολησιμότητας. 12

13 Επιπλέον, διασφαλίζει την πιθανότητα της επανα-ανάπτυξης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του συνεχούς μετασχηματισμού. Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να: αναλύσει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση αναλύσει πως και ποιοι φορείς μπορούν να αναγνωρίσουν τη μη τυπική και άτυπη μάθηση παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα για το χρήστη παρέχει υπηρεσίες ώστε να υποστηρίξει το χρήστη στη διαδικασία αναγνώρισης (της μη τυπικής και άτυπης μάθησης) προωθήσει την εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης στις ευρωπαϊκές χώρες Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Η ομάδα-στόχος πελατών των συμβούλων θα είναι ενήλικα άτομα και μετανάστες Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) 1 Περιγραφές των Ευρωπαϊκών συστημάτων για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, τα έγγραφα συνοψίζουν τις εκθέσεις χωρών της CEDEFOP «Κατάλογος επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης 2010» 2 Περιγραφή της Ευρωπαϊκής, Ιταλικής και τοπικής νομοθεσίας όσον αφορά στην επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης 3 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής της δημοσίευσης «Η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες» (69/1/1/4124/2008) Εστίαση στις εμπειρίες των δασκάλων στη Γαλλία και τη Ρουμανία Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 90 λεπτά λεπτά 5 45 λεπτά 1 13

14 4 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής της δημοσίευσης Accreditare le Risorse umane a Garanzia dell Occupabilità - (ARGO Πρόγραμμα LdV Πιλοτικό πρόγραμμα I/02/B/F/PP ). Εστίαση στη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για να επικυρωθεί η μάθηση 5 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου «Μοντέλο πιστοποίησης και τεχνικές προδιαγραφές» - MATCH (Εργαλείο ταιριάσματος δεξιοτήτων άτυπης και μη-τυπικής μάθησης για την απασχολησιμότητα και τη δραστηριοποίηση των μεταναστών ως ενεργών πολιτών LLP IT-GRUNDTVIG-GMP22). Εστίαση στη λεπτομερή περιγραφή μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης προηγούμενης μάθησης 6 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου «Εννοιολογική ανάπτυξη της έρευνας γραφείου» - Η εστίαση στην έρευνα γραφείου περιγράφει την ανάλυση των πιο σημαντικών μελετών περίπτωσης. 7 Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου «Τελική συγκριτική έκθεση» - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MATCH 45 λεπτά 1 30 λεπτά 1 30 λεπτά 1 30 λεπτά 1 Σύνολο 6 ώρες Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος της ενότητας θα μπορείτε να: γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή και εθνική/περιφερειακή νομοθεσία γνωρίζετε Ευρωπαϊκά και εθνικά διαθέσιμα εργαλεία για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης γνωρίζετε τις βέλτιστες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών διαχειρίζεστε πληροφόρηση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για να διερευνάτε τις ανάγκες των χρηστών γνωρίζετε το τοπικό δίκτυο φορέων/υπηρεσιών έτσι ώστε να συνεργάζεστε μαζί τους και να παρέχετε μια ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας υπηρεσία χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες στρατηγικές για να υποδεχτείτε το χρήστη και να τον βοηθάτε 14

15 να νιώσει άνετα γνωρίζετε ευκαιρίες τυπικής μάθησης έτσι ώστε να τονίζετε τις δεξιότητες των χρηστών και τελικά, να τους προτείνετε την καταλληλότερη εκπαιδευτική διαδρομή υποστηρίζετε το χρήστη να περιγράψει δεξιότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης που έχει αποκτήσει περιγράφετε τις δεξιότητες με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με συγκεκριμένο περίγραμμα εφαρμόζετε τις επίσημες διαδικασίες επικύρωσης (εάν υπάρχουν) ή κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές μοιράζεστε τις βέλτιστες πρακτικές/διαδικασίες με άλλους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα «κουτί εργαλείων» Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Στο τέλος της ενότητας κάθε συμμετέχων θα γράψει μια σύντομη έκθεση για το πως σκοπεύει να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε στο επαγγελματικό του/της περιβάλλον Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής της ενότητας πρέπει να είναι επιδέξιος ανώτερος εμπειρογνώμονας και ιδιαίτερα έμπειρος στα θεματικά πεδία της ενότητας. 15

16 2.4 Ενότητα 4: Επαγγελματικός προσανατολισμός για την κινητικότητα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Ο γενικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώση και δεξιότητες σχετικά με την έννοια της κινητικότητας και τις διαστάσεις της εστιάζοντας τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην επαγγελματική κινητικότητα. Ειδικότερα, η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση ειδικών στοιχείων όπως το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο για την κινητικότητα, τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της κινητικότητας στο άτομο, θέματα που σχετίζονται με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που επικεντρώνεται σε θέματα κινητικότητας. Επίσης, περιλαμβάνεται μια περιγραφή των βασικών συμβουλευτικών διαδικασιών κινητικότητας, της συνέντευξης και τεχνικών. Τέλος, ένας άλλος σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους παραδείγματα καινοτόμων εργαλείων και ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην κινητικότητα Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να εργαστούν με μαθητές και φοιτητές (π.χ. μαθητές Γυμνασίου Λυκείου, φοιτητές Πανεπιστημίου) οι οποίοι σκέφτονται να πάνε στο μέλλον στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη εντός της χώρας τους για σπουδές ή εργασία. Μια άλλη ομάδα-στόχος πελατών είναι ενήλικοι οι οποίοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, οι οποίοι αγωνίζονται να διαχειριστούν προβλήματα που συνδέονται με τη ζωή και την εργασία σε μια ξένη χώρα, που ψάχνουν εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας όπως επίσης, άνθρωποι που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 1 Εισαγωγή 0,5 2 2 Η έννοια της κινητικότητας Θεωρητικό υπόβαθρο 1,5 3 3 Η εμπειρία της κινητικότητας και οι επιδράσεις της στα 0,5 2 άτομα 4 Ευρωπαϊκή πολιτική και προοπτικές για την κινητικότητα 0,5 3 16

17 5 Επαγγελματικός προσανατολισμός για θέματα 1 3 κινητικότητας 6 Συμβουλευτική συνέντευξη, Ασκήσεις και Εργαλεία για 2 7 την κινητικότητα Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: -αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της κινητικότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας γενικά - είναι ενήμεροι για το θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέεται με την έννοια της κινητικότητας - γνωρίζουν για τις πολιτικές και τις προοπτικές της κινητικότητας στην Ευρώπη - γνωρίζουν τις επιδράσεις της κινητικότητας στα άτομα και πως θα μπορούσαν να τις χειρίζονται ως σύμβουλοι - αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα - γνωρίζουν εργαλεία και ασκήσεις για την κινητικότητα Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Μια εργασία και/ή μια προσομοίωση στην τάξη που θα περιλαμβάνει εφαρμογή μιας άσκησης που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα. Επιπλέον, η θεωρητική γνώση που θα αποκτηθεί από τους συμβούλους μπορεί να εξεταστεί με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 1 ή 2 ανοιχτές ερωτήσεις Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor s degree) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της θέσης εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλα, δια ζώσης προγράμματα κατάρτισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο ή 17

18 οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ή κατάρτιση στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική. Επίσης, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτής να έχει γνώση στο αντικείμενο της επαγγελματικής κινητικότητας και να έχει εφαρμόσει στην πράξη αυτή τη γνώση (π.χ. διδασκαλία σε εργαστήρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεντεύξεις με επίκεντρο λ.χ. την εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική κινητικότητα, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας κ.ά. με εφήβους, φοιτητές Πανεπιστημίου, ενήλικες που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις στη σταδιοδρομία κ.ά.). 18

19 2.5 Ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στα άτομα Σκοποί και στόχοι της ενότητας Κατά την κρίσιμη περίοδο που διάγουμε, οι πολίτες ποικίλων ηλικιακών ομάδων αντιμετωπίζουν μια δυσχερή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από κοινωνικο-οικονομική μεταβλητότητα, αβεβαιότητα, ραγδαίες και απρόσμενες αλλαγές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα δεν επηρεάζουν μόνο τη σταδιοδρομία του ατόμου με απρόβλεπτους τρόπους αλλά επηρεάζουν, επίσης, την προσωπική και οικογενειακή του ζωή (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2013). Στην πραγματικότητα, στην εποχή της μετανεωτερικότητας οι πολίτες αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις όπως η αύξηση της ανεργίας και της ετεροαπασχόλησης, την τάση για συχνές αλλαγές επαγγελματικού περιβάλλοντος όπως, επίσης, αλλαγές στις έννοιες της σταδιοδρομίας, του στυλ ζωής και του σχεδιασμού σταδιοδρομίας (Καλίρης & Κρίβας, 2013). Στον 21 ο αιώνα, η σταδιοδρομία γίνεται αντιληπτή ως ένα θέμα σχεδιασμού ζωής και, σαφώς, περιλαμβάνει επιπρόσθετους ρόλους ζωής (Savickas, 2013). Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε σύγκριση με το παρελθόν, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά στη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Ως συνέπεια, οι πολίτες χρειάζεται να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μια δια βίου προοπτική και ταυτόχρονα, να μάθουν πώς να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους έτσι ώστε να διατηρούν την απασχολησιμότητά τους και να αντλούν νόημα και ικανοποίηση από τη ζωή και τη σταδιοδρομία. Επομένως, μια κρίσιμη ερώτηση ανακύπτει: «Πώς μπορούν οι σύμβουλοι να διαχειριστούν αυτές τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν στις διαφοροποιημένες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2013); Συγγράφοντας αυτό τον Οδηγό προσπαθούμε, γενικά, να απαντήσουμε σε αυτή τη σημαντική ερώτηση. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική ενότητα 5 στοχεύει στην υποστήριξη των συμβούλων από διάφορους τομείς έτσι ώστε να βοηθούν τα άτομα να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά στη διαχείριση σταδιοδρομίας, παρουσιάζοντας νέες τάσεις, προσεγγίσεις, μεθόδους και ασκήσεις τις οποίες μπορούν οι σύμβουλοι να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν αυτού του τύπου τις δεξιότητες Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα) Αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωση της ενότητας οι σύμβουλοι που εργάζονται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ή απασχόλησης θα έχουν αποκτήσει βασικές και 19

20 εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε διάφορες ομάδες χρηστών όπως μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), εφήβους, φοιτητές Πανεπιστημίου, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης, ενηλίκους γενικά, εργαζομένους που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις όπως επίσης και ανέργους Διάρκεια της ενότητας Αρ. Θεματικό πεδίο (Τίτλοι κεφαλαίων) Εκτιμώμενος αριθμός ωρών Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων 1 Εισαγωγή 0,5 2 2 Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας 1 2 σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες 4 Μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας: Ο ρόλος του συμβούλου ε- παγγελματικού προσανατολισμού 1,5 4 5 Ασκήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας 6 Επίλογος 0,5 1,5 7 Σύνολο Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Με την ενότητα αυτοί οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: - Γνωρίζουν κύριες θεωρίες και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας με έμφαση σε μεταμοντέρνες και σύγχρονες προσεγγίσεις όπως η Αφηγηματική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, η Θεωρία Μάθησης για το Τυχαίο, η Θεωρία Αυτοαποτελεσματικότητας για τη Σταδιοδρομία - Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ασκήσεις και μεθόδους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας - Έχουν γνώση στοιχείων που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας - Ενισχύσουν τις δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής και τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας που διαθέτουν σε σχέση με την εφαρμογή παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας 20

21 - Γνωρίζουν απαραίτητες δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής που χρειάζονται οι σύμβουλοι για να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν οι πελάτες στη βάση της πολυπλοκότητας της επαγγελματικής ανάπτυξης - Γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης σχετικά με την εκπαίδευση στις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων Μια εργασία και/ή μια προσομοίωση στην τάξη που θα περιλαμβάνει εφαρμογή μιας άσκησης που συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Επιπλέον, η θεωρητική γνώση που θα αποκτηθεί από τους συμβούλους μπορεί να εξεταστεί με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 1 ή 2 ανοιχτές ερωτήσεις Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor s degree) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της θέσης εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλα, δια ζώσης προ-γράμματα κατάρτισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο ή οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ή κατάρτιση στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική. Επίσης, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτής να έχει γνώση στο αντικείμενο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας και να έχει εφαρμόσει στην πράξη αυτή τη γνώση (π.χ. διδασκαλία σε εργαστήρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεντεύξεις με επίκεντρο λ.χ. τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας κ.ά. με εφήβους, ενηλίκους, ανέργους, φοιτητές Πανεπιστημίου και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης). 21

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός & Δράσεις. Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον Άνθρωπο

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός & Δράσεις. Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον Άνθρωπο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σκοπός & Δράσεις Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον Άνθρωπο ταυτότητα και αποστολή Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες του ΕΚΕΠ Το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση Η Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση θεωρούνται στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Nº 2 / MΑΙΟΣ 2012 Nº 1 / DIC 2011 No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εγκάρσιες ικανότητες που αναζητούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση των αποτελεσµάτων της άτυπης και επίσηµης εκπαίδευσης

IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση των αποτελεσµάτων της άτυπης και επίσηµης εκπαίδευσης IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση των αποτελεσµάτων της άτυπης και επίσηµης εκπαίδευσης 1. Σκοπός: 1.1. Οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από τους συνεργάτες του προγράµµατος «IMPROVE: Improving Validation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση Επαγγελµατιών Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση Επαγγελµατιών Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού IMPROVE: Οδηγίες για την Πιστοποίηση Επαγγελµατιών Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 1. Στόχος: 1.1. Οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από τους συνεργάτες του προγράµµατος «IMPROVE: Improving Validation

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα