Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment"

Transcript

1 Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ DE2-LEO

2 «Η ικανότητα ενός ατόμου να φέρει εις πέρας μια εργασία και η ικανότητά του να αναπτύξει την εργασία» Ανάπτυξη των ικανοτήτων Ανάπτυξη ικανοτήτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο Βελτίωση των δεξιοτήτων Η άποψη των εργοδοτών για τη μάθηση και την ικανότητα

3 Η Σουηδική Κυβέρνηση διευκρίνισε το 2003 τον ορισμό του όρου «επικύρωση": "Η επικύρωση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει μια δομημένη αξιολόγηση, αποτίμηση, τεκμηρίωση και αναγνώριση της γνώσης και των ικανοτήτων που έχει ένα άτομο, ανεξάρτητα από το πως αυτές έχουν αποκτηθεί".

4 Στη Σουηδία, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελείται από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες τυποποιήθηκαν σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα που έθεσε ο φορέας παροχής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εν λόγω εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι επίσημες και ομοιόμορφες σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από την επιλογή του τομέα σπουδών.

5 Το άλλο μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι μη τυπικό, και ασχολείται με την αξιολόγηση των ικανοτήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας, προκειμένου να παράσχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την απασχόληση & την καταπολέμηση της ανεργίας.

6 «Εμείς δε διδάσκουμε στους ανθρώπους αυτό που ήδη γνωρίζουν, αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν», ένα σύνθημα που ειπώθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στη Σουηδία τη δεκαετία του 1990.

7 Η αξιολόγηση των ικανοτήτων μπορεί να καθορίσει τις δεξιότητες ανάλογα με την οπτική που το βλέπει κανείς, είτε από την πλευρά του ατόμου, είτε από την πλευρά της θέσης εργασίας, αλλά αυτό που πάντα θα έχει νόημα και σημασία είναι το περιεχόμενό της.

8 Υπάρχουν πολλά άτομα/φορείς που εργάζονται για τη διαδικασία επικύρωσης στη Σουηδία. Όσοι/ες εργάζονται στον τομέα του προσανατολισμού και καθοδηγούν τα άτομα στη σωστή διαδικασία επικύρωσης της άτυπης μάθησης, όσοι/ες εργάζονται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και όσοι/ες επικυρώνουν εκπαιδευτικές διαδικασίες προερχόμενες από το εξωτερικό.

9 Όσοι/ες φροντίζουν για την καθοδήγηση των ατόμων στον κατάλληλο τρόπο επικύρωσης είναι σύμβουλοι, υπάλληλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και των κυβερνητικών αρχών. Η αξιολόγηση ή η επικύρωση καθ αυτή είναι συνήθως μέριμνα των εκπ/των / αξιολογητών, εμπορικών οργανώσεων και ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής εκπ/κών υπηρεσιών. Την επικύρωση των ξένων εκπαιδευτικών προγ/των έχουν αναλάβει οι Κυβερνητικές αρχές.

10 Οι βασικές αρχές είναι οι παρακάτω: Τα ατομικά δικαιώματα Οι υποχρεώσεις των φορέων & συμμετεχόντων Πίστη και εμπιστοσύνη Αξιοπιστία και νομιμότητα

11 Το «Yrkeshögskolan» ασχολείται με την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και τα πρότυπα που ορίζονται από τη Σουηδική Εθνική Υπηρεσία για την Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση (Myndigheten för Yrkeshögskolan), η οποία αποφασίζει για το πρόγραμμα σπουδών, την επικύρωση και η οποία διαχειρίζεται την κυβερνητική χρηματοδότηση και τη διοίκηση.

12 Η αξιολόγηση των πραγματικών ικανοτήτων γίνεται θεωρώντας ότι η Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση αποτελούν προσόντα και παρέχουν πιστωτικές μονάδες. Η εφαρμογή ποικίλλει μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, των φορέων εκπαίδευσης και των σχολείων και παρόλο που υπάρχουν πολλά μοντέλα που χρησιμοποιούνται, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διαδικασία της αξιολόγησης των ικανοτήτων.

13 Περίπου 25 εμπορικοί κλάδοι έχουν αναπτύξει μοντέλα αξιολόγησης των ικανοτήτων για περίπου 140 επαγγέλματα και πολλά ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρότυπο του κάθε επαγγέλματος καθοδηγεί τα μοντέλα σχετικά με τα προσόντα και την αξιολόγηση των ικανοτήτων. Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την επικύρωση της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δε συνδέονται μόνο με την τυπική εκπαίδευση. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι αυτά τα μοντέλα δεν είναι τυποποιημένα, αλλά είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που εργάζονται με αυτά στο δικό τους περιβάλλον.

14 Ο φάκελος εργασιών «Portfolio» Είναι μια συλλογή από υλικά αξιολόγησης που παρουσιάζει την ξεχωριστή ικανότητα του ατόμου και ονομάζεται «φάκελος εργασιών» portfolio. Tα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να: Καταγράφονται από τους εκπαιδευόμενους Παρουσιάζονται σε μια σαφή και σωστά δομημένη μορφή Είναι διαθέσιμα ανά πασά στιγμή και μέρος

15 Ο φάκελος εργασιών «Portfolio» ως μοντέλο για την επικύρωση της άτυπης μάθησης Ο πιο συνηθισμένος τρόπος τεκμηρίωσης της εμπειρίας που βασίζεται στη γνώση/μάθηση είναι ο φάκελος εργασιών «Portfolio». Η δημιουργία φάκελου εργασιών για την επικύρωση/αξιολόγηση της εμπειρίας είναι μια απαιτητική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι μαθητευόμενοι όχι μόνο μπαίνουν στη θέση να αυτό-αξιολογήσουν τις δεξιότητες τους, αλλά αναπτύσσουν δεξιότητες τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό λόγο.

16 Καθοδήγηση: Το άτομο έρχεται σε επαφή με ένα σύμβουλο ο οποίος υποστηρίζει τη διαδικασία Το άτομο αναγνωρίζει τα επίπεδα βεβαίωσης στην εκπαίδευση ή στην εργασία Το άτομο συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με αυτή τη γνώση Το άτομο συσχετίζει τη γνώση με τις επίσημες απαιτήσεις Το υλικό συγκεντρώνεται σε ένα φάκελο εργασιών «Portfolio» Αξιολόγηση: Ένας ή περισσότεροι επαγγελματίες αξιολογούν την αίτηση/γνώση του ατόμου (Αξιολογητής και σύμβουλος δεν πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο) Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων

17 Ένα μοντέλο από το εκπαιδευτικό σύστημα αγοράς εργασίας των ενηλίκων Ένας λιγότερο επίσημος τρόπος αξιολόγησης των ικανοτήτων είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των ενηλίκων και την αγορά εργασίας, μια επαγγελματική εκπαίδευση που απευθύνεται άμεσα στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στα επαγγέλματα της βιομηχανίας, του τομέα της υγείας, των μεταφορών και των κατασκευών. Για τη διαδικασία επικύρωσης υπάρχουν μερικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν:

18 Για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων Το άτομο περιγράφει την ικανότητά του Συντάσσει έναν κατάλογο των προσόντων του Συντάσσει ένα κατάλογο με τα ενδιαφέροντά του

19 Για να αξιολογηθεί η ικανότητα απαιτείται: Αυτο-αξιολόγηση Καθοδήγηση Επίδειξη της ικανότητας Εξετάσεις / tests

20 Τεκμηρίωση: των προσόντων των εξετάσεων του πιστοποιητικού

21 Μοντέλο για την επικύρωση και την ανάλυση 1. Η εταιρεία έχει ανάγκη να προσλάβει 2. Υπάρχουν άνεργοι που αναζητούν εργασία 3. Ένας οργανισμός που ασχολείται με την επικύρωση αντιλαμβάνεται την ανάγκη 4. Μια αίτηση από τον εργοδότη ή την εταιρεία φτάνει στον οργανισμό επικύρωσης 5. Απόφαση σχετικά με την επικύρωση 6. Η εταιρεία μαζί με πιστοποιημένο εκτιμητή κάνει μια ανάλυση των αναγκών της 7. Ο πιστοποιημένος εκτιμητής αξιολογεί τους ανέργους με εργαλεία γενικής επικύρωσης 8. Έκθεση επικύρωσης 9. Πιστοποιητικό της επικύρωσης 10. Αξιολόγηση των ανέργων και της εταιρείας μέσω συγκριτικών διαγραμμάτων και διαλόγου 11. Απόφαση σχετικά με τη συνεχή επικύρωση σε συνδυασμό με την εκπαίδευση 12. Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση με βάση τα συγκριτικά διαγράμματα και το διάλογο 13. Συνεχής επικύρωση σε συνδυασμό με την εκπαίδευση 14. Αξιολόγηση των εμπορικών και κοινωνικών ικανοτήτων σχετικά με την ικανότητα ανάπτυξης μάθησης και την ευελιξία 15. Πιστοποιητικό επικύρωσης

22 Το μέλλον της αξιολόγησης των ικανοτήτων στη Σουηδία * Το Δεκέμβριο του 2009 η Σουηδική Εθνική Υπηρεσία ανέλαβε από το Σουηδικό Εθνικό γραφείο για την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση να κάνει μια πρόταση για νέες περιγραφές για την επικύρωση/αξιολόγηση των ικανοτήτων σε εθνικό πλαίσιο. Οι συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πλαίσιο των προσόντων διά βίου μάθησης (ΕΠΕΠ) θα πρέπει να υιοθετηθούν από το εθνικό πλαίσιο προσόντων (NQF).

23 Το δομημένο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο όχι μόνο στο επίσημο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και σε φορείς εκτός αυτού. Παρουσίαση προτύπου για το πώς θα ενσωματωθεί η αξιολόγηση των ικανοτήτων στο εθνικό πλαίσιο και στο EQF, καθώς και στα διαφορετικά επίπεδά του. Το εθνικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να έχει την ίδια βάση.

24 Η μη τυπική εκπαίδευση, η οποία σε μεγάλο βαθμό λαμβάνεται κατά τη διάρκεια εργασίας εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείται πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στο εθνικό πλαίσιο της αξιολόγησης, για να μπορεί κάποιος να πιστοποιηθεί στο εργασιακό του περιβάλλον. Η αξιολόγηση των ικανοτήτων πρέπει να είναι δυνατή στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. (* Πηγή: Återrapportering av regeringsuppdrag 2010, Forslag μέχρι ETT Svensktkvalifikationsramverk, YH 2 010/YH2042)

25 Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ DE2-LEO

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το µέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση προσόντων που αποκτώνται στο χώρο της εργασίας.

Αναγνώριση προσόντων που αποκτώνται στο χώρο της εργασίας. Αναγνώριση προσόντων που αποκτώνται στο χώρο της εργασίας. Εφαρμόζοντας μεθόδους και εργαλεία για την πιστοποίηση και την αναγνώριση της πρότερης μάθησης (ΑΠΜ) σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 2 Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας

Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εκτίμησης Ικανοτήτων Προσδιορισμός και εκτίμηση ατομικών ικανοτήτων και χρήση αυτών σε επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Πηγή: Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φιλανδίας, ΟΟΣΑ, Δίκτυο «Ευριδίκη» Μετάφραση: (κατά προσέγγιση απόδοση) Γ. Θεοδωρακόπουλος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Πρόγραμμα Κατάρτισης Yπόβαθρο, Κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα για την αναγνώριση προσόντων του Σύμβουλου σε Περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης»

«Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης» Δρ Ευγενία Αρβανίτη Ινστιτούτο Παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 1.2 Πεδίο δράσεως του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ DISCOVERING COMPETENCIES

ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ DISCOVERING COMPETENCIES Πρότυπα ποιότητας Πρακτικές οδηγίες Τεκμηρίωση ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ DISCOVERING COMPETENCIES Ένα εργαλείο διασφάλισης ποιότητας για τις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων νέων που ανήκουν σε μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass Youthpass Making the most of your learning Οδηγός Youthpass Οδηγός Youthpass Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή: Το Youthpass είναι εδώ! Μέρος A: Το γενικό πλαίσιο του Youthpass A1 Τι είναι το Youthpass; σελ.

Διαβάστε περισσότερα