Εηαιπική Παποςζίαζη. Ένωζη Θεζμικών Επενδςηών. Τπίηη 13 Μαΐος 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εηαιπική Παποςζίαζη. Ένωζη Θεζμικών Επενδςηών. Τπίηη 13 Μαΐος 2008"

Transcript

1 Εηαιπική Παποςζίαζη Ένωζη Θεζμικών Επενδςηών Τπίηη 13 Μαΐος 2008

2 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Σο παρόν έγγραφο, καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τις τελευταίες προσωρινές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις προβλεπόμενες προοπτικές ανάπτυξής της. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στον οικονομικό σχεδιασμό και στο οργανωτικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας έχουν ληφθεί με τα έως τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχει η εταιρία και είναι βασισμένες σε περαιτέρω υποθέσεις. Αν και όλες αυτές οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι βασισμένες στη λογική, δεν μπορούμε να σας βεβαιώσουμε σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων μας, καθώς υπόκεινται σε εξελίξεις που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν. υνιστάται επομένως να ζητήσετε τη γνώμη του επενδυτικού σας συμβούλου, πριν αποφασίσετε να προβείτε στη συγκεκριμένη επένδυση. ε κάθε δε περίπτωση, η εταιρία και οι εκπρόσωποί της, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο.

3 Η αγοπά ηηρ Υγείαρ ζηην Ελλάδα

4 Η Ιδιωτική Αγορά Τγείας στην Ελλάδα Σο μέγεθος της συνολικής εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας κατά το 2006, ανήλθε σε 1.544,5 εκατ. (ICAP 2007) 13,2% Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης ( ) Διαγνυζηικά Κένηπα Γενικέρ Κλινικέρ 64,7% 20,7% Κατηγορία Μέγεθος (ποσά σε εκατ.) CAGR ( ) Γενικές Κλινικές ~ ,9% Μαιεςηικέρ Κλινικέρ 14,6% Ιδιωτικές Μαιευτικές κλινικές ~ 225,5 10,9% Διαγνωστικά Κέντρα ~ 319 8,4% Πηγή: ICAP 2007

5 Η Ιδιωτική Αγορά Τγείας στην Ελλάδα Η αγορά χαρακτηρίζεται από: 1. Τψηλή τμηματοποίηση Ο μεγαλύτερος παροχέας υγείας κατέχει περίπου 16% της συνολικής ιδιωτικής αγοράς. Οι μικρότεροι παίκτες είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί κυρίως λόγω της χαμηλής ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών και της αδυναμίας τους να επενδύσουν σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. 2. Αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 3. Αλλαγή της σύνθεσης της ζήτησης λόγω μεταβολής των δημογραφικών στοιχείων (γήρανση πληθυσμού, εισροή μεταναστών). 4. Σο μέγεθος του πληθυσμού με ηλικία άνω των 65 ετών εκτιμάται για το έτος 2006 σε 18,5% (World Health Organization). 5. Περιορισμένη και χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

6 ,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% 4,8% Η Ιδιωτική Αγορά Τγείας στην Ελλάδα Ιδιωηική Δαπάνη Υγείας ( ) (εκαη. ) Ως % ηοσ ΑΕΠ ( ) 5,2% 5,2% 5,2% 5,4% 5,3% 5,8% Καηά κεθαλήν δαπάνη Υγείας ( ) ( ) Μέζη Μηνιαία Δαπάνη Υγείας / Νοικοκσριό 94,29 128, / /2005 Πηγή: ICAP 2007, ΕΤΕ

7 Μερίδιο Αγοράς Ομίλου ΙΑΩ Σο μερίδιο αγοράς του Ομίλου ΙΑΩ για το 2006 ανέρχεται σε 11,5%, το οποίο κατατάσσει τον όμιλο ως τον 3 ο μεγαλύτερο όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, παρά το γεγονός του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των μαιευτικών κλινικών στη συνολική αγορά. 11,30% 11,50% 10,70% 9,70% Πηγή: ICAP 2007

8 Ε.Ε. 25: Ιδιωτική Δαπάνη Τγείας ως % των υνολικών Δαπανών Τγείας (2004) Luxembourg Czech Republic United Kingdom Sweden Denmark Ireland France Finland Germany Malta Estonia Slovenia Austria Italy Lithuania Slovakia AVERAGE Portugal Hungary Belgium Spain Poland Netherlands Latvia Greece Cyprus 9,6 10,8 13,7 15,1 17,7 20,5 21,6 22,8 23,1 23, ,4 24,4 24, ,2 26,31% 28,4 28,4 28,9 29,1 31,4 37,6 43,4 47,2 55, *Πηγή: World Health Organization (Δημοσίευση Οκτώβριος 2007)

9 Δομή Ομίλου ΙΑΩ (στις 31/3/2008) IΑΩ General (97,60%) ΙΑΩ ΘΕΑΛΙΑ (68,33%) ΙΑΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (100%) ΙΑΩ ΝΟΣΙΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ (33,00%) ΤΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΚΕΝΣΡΟ (99,00%) ΙΑΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΤΓΕΙΑ (99,00%) MEDSTEM SERVICES (99,00%) * (97,60%) (68,33%) (100%) (52,89%) (99,98%) (99,98%) (99,98%) * υνολικά ποσοστά συμμετοχής Ομίλου ΙΑΨ Ο Όμιλος ΙΑΩ είναι ένας πρότυπος, σύγχρονος οργανισμός Τγείας, εφάμιλλος ανάλογων οργανισμών διεθνούς επιπέδου, έχει ήδη καθιερωθεί ως μια ηγετική επιχείρηση στο χώρο της Τγείας και συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία.

10 Η ιστορία μας με μια ματιά Απρίλιος 1996: Έναρξη λειτουργίας Μαιευτηρίου ΙΑΨ 1999: Εξαγορά του Μαιευτηρίου ΗΡΑ (δυναμικότητας 220 κλινών) Ιούνιος 2000: 2002: Δεκέμβριος 2002: Απρίλιος 2003: Ιανουάριος 2006: Εισαγωγή στην κύρια αγορά του Φ.Α. Αναδιοργάνωση του Μαιευτηρίου ΗΡΑ και μετατροπή του σε υπερσύγχρονη Γενική Κλινική με την επωνυμία ΙΑΨ General Α.Ε. Δημιουργία των θυγατρικών εταιριών «ΙΑΨ Παιδιατρική Α.Ε.», «ΙΑΨ Services Α.Ε.» (σήμερα Medstem Services Α.Ε.) και «ΙΑΨ Θεσσαλίας Α.Ε.» Επίσημα εγκαίνια του ΙΑΨ General Έναρξη κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΑΨ Θεσσαλίας Ιούλιος 2007: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «ΙΑΩ Ν. Προαστίων» κατά Ιανουάριος / Απρίλιος 2008: Πραγματοποιήθηκαν δύο Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας «ΙΑΩ General» κατά 33,99 εκατ.

11 Οι Αξίες μας Σο Όραμα μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας Τψηλές αποδόσεις στους μετόχους μας εβασμός στην ιατρική δεοντολογία και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης Κοινωνική υπευθυνότητα εβασμός στο περιβάλλον Οικοδομούμε ένα Πρότυπο ύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Τπηρεσιών Τγείας.

12 Σο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα : Σο Επιχειρηματικό Μοντέλο ΙΑΩ Πολυμετοχικό χήμα Ιαηρός Σσνεργάηης Μέηοτος Σο επιχειρηματικό μοντέλο ΙΑΨ βασίζεται στο γεγονός ότι ο Ιατρός, εκτός από την ιδιότητά του να παρέχει ιατρική φροντίδα, είναι και μέτοχος και επομένως συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων Σο Μοντέλο αυτό εφαρμόζεται και στα νέα Νοσοκομεία του Ομίλου. Επενδύζειρ ζε ςτηλή ηεσνολογία Εθαπμογή καινοηόμυν μεθόδυν Σςνεσείρ Αναβάθμιζη Υπηπεζιών

13 Επιστημονικές Διακρίσεις & Πρωτοβουλίες Τποστηρίζουμε την επιστημονική έρευνα. Διοργανώνουμε επιστημονικά υνέδρια και Ημερίδες. Πρωτοπορούμε με τη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας εφαρμόζοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εφαρμόζουμε τα πρότυπα λειτουργίας αντίστοιχων επιτροπών, ιδρυμάτων όπως Harefield NHS Trust, Royal Brompton και το Εθνικό Καρδιοαναπνευστικό Ινστιτούτο του Ηνωμένου Βασιλείου. υμμετέχουμε σε διεθνή ενδο-νοσοκομειακά ερευνητικά προγράμματα (Harefield Hospital, Imperial College of London etc) για την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Λειτουργούμε την αρτιότερη επιστημονικά και τεχνολογικά εξοπλισμένη τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελλάδα, σε συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής.

14 Επιστημονικές Διακρίσεις & Πρωτοβουλίες υμμετέχουμε στο ερευνητικό πρόγραμμα «ύστημα Τποστήριξης Ιατρού: Δια-γλωσσική Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Ιατρικής Εικόνας για Διάγνωση, Medical Assistance System: Cross Language Information retrieval & Image Processing for diagnosis (MEDAS)», σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε λάβει ειδική άδεια και πραγματοποιούμε επιτυχείς επεμβάσεις τοποθέτησης μηχανικής καρδιάς. Έχουμε πολυεπίπεδη συνεργασία του τμήματος Τποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με το Symbion Institute of Human Reproduction, το οποίο βρίσκεται στην Κοπεγχάγη της Δανίας, σε θέματα in vitro ωρίμανσης ωαρίων.

15 Διεθνείς υνεργασίες Προτεραιότητά μας είναι η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα. Για το λόγω αυτό, το ΙΑΨ έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα παγκοσμίως και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε διάφορα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα Σο ΙΑΨ είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως: The American Hospital Association International The Society for Quality Assurance in Healthcare The International Hospital Federation The European Healthcare Management Association Ελληνικός Νοσοκομειακός σύνδεσμος Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

16 Αναπτυξιακό & Επενδυτικό Πλάνο Ο Όμιλος ΙΑΨ συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Κάλυψη πλήρους φάσματος των υπηρεσιών υγείας (π.χ.γενική κλινική, παιδιατρική κλινική, Βλαστοκύτταρα κλπ). Γεωγραφική επέκταση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. υνεργασίες με διακεκριμένους επιστήμονες και κορυφαία νοσηλευτικά και ερευνητικά κέντρα. Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της κλινικής. Ο Όμιλος ΙΑΨ έχει υλοποιήσει σημαντικό επενδυτικό πλάνο μέχρι σήμερα, ενώ προγραμματίζεται να επενδυθούν μέσα στην επόμενη τριετία περίπου 140 εκατ., με στόχο οι νοσοκομειακές μονάδες του ομίλου να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας.

17 Αναπτυξιακό & Επενδυτικό Πλάνο Οι υψηλές ταμειακές ροές που παράγονται από την ΙΑΩ ΑΕ χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά πλάνα, καθώς και την υψηλή μερισματική πολιτική του Ομίλου. Έσει ολοκληπωθεί από ηην Boston Consulting Group, o αναπηςξιακόρ Σσεδιαζμόρ ηος Ομίλος. Εταιρίες / Σμήματα Τπό Ανάπτυξη ΙΑΩ Σμήμα Παιδιατρικής ΙΑΩ Θεσσαλίας ΙΑΩ Νοτίων Προαστίων

18 Αναπτυξιακό & Επενδυτικό Πλάνο ΙΑΩ ΙΑΩ General MedStem ΙΑΩ Θεσσαλίας Παιδιατρική Μονάδα Αύξηση εξωτερικών περιστατικών μέσω της διεύρυνσης των συνεργασιών με γιατρούς υψηλού επαγγελματικού επιπέδου και κατάρτισης. Μείωση των ημερών νοσηλείας. Διεύρυνση των συνεργασιών με γιατρούς υψηλού επαγγελματικού επιπέδου και κατάρτισης. Αύξηση των εξωτερικών ασθενών. υνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση της ανάγκης αποθήκευσης βλαστοκυττάρων από νέους γονείς. Αύξηση λήψεων εντός ΙΑΩ. Αξιοποίηση του ισχυρού ονόματος του ομίλου ΙΑΩ. Προσέλκυση Ιατρών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης Επιλεγμένων Ειδικοτήτων. Ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων παιδιάτρων. Κάλυψη του 40% των παιδιάτρων του λεκανοπεδίου Αττικής. Αύξηση μεριδίου αγοράς στους εσωτερικούς ασθενείς. Επικέντρωση σε ειδικότητες με χαμηλή μέση διάρκεια νοσηλείας. Σο % λήψης βλαστοκυτάρων ως προς τις γεννήσεις του ΙΑΩ ανήλθε σε 26,6% το Επικέντρωση σε ειδικότητες με χαμηλή μέση διάρκεια νοσηλείας. Αύξηση λήψεων εκτός ΙΑΩ.

19 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Ομίλου Κύκλορ Επγαζιών (εκαη. ) 143,8 116,7 97,8 77,3 53,7 60,7 63,9 68,8 38,6 (+18%) 169,8 60 EBITDA (εκαη. ) (+31,9%) 50 44, , ,3 25,5 18,2 19, ,8 13,5 17,4 20, Κέπδη Ππο Φόπυν (εκαη. ) (+38,5%) 33, ,0 17,3 20,5 24, ,9 6,8 7,5 9,1 0,

20 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Ομίλου (+10,7%) 43,5 39,3 35,2 31,1 28,4 28,3 26,8 25,1 22,6 19, Εζυηεπικά Πεπιζηαηικά (ζε σιλ.) Εξυηεπικά Πεπιζηαηικά (ζε σιλ.) 233,6 242,3 220,9 189,7 195,8 191,4 201,1 162,9 147,2 (+12%) 271,

21 Βασικά Οικονομικά τοιχεία Ομίλου ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ , ,3 18,02% ΕBITDA , ,3 32,12% EBIT , ,2 41,48% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ , ,8 38,46% ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ & ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΜΕΙΟΧΗΥΙΑ , ,3 55,42% ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ EBITDA 26,36% 23,54% 281 bps EBIT 21,65% 18,06% 359 bps ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ 19,75% 16,83% 292 bps ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 12,00% 9,11% 289 bps EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων EBIT: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

22 Βαζικοί σπημαηοοικονομικοί δείκηερ Όμιλος Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,16 0,75 Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 1,97 1,61 RΟE (προ φόρων) 27,9% 16,1% Ίδια κεφάλαια / υνολικά κεφάλαια* Ίδια κεφάλαια / υνολικές Τποχρεώσεις* Ίδια κεφάλαια / Σραπεζικές Τποχρεώσεις* 0,39 0,56 0,65 1,27 1,03 2,24 *Οι εν λόγω δείκηες μπορούν να βεληιωθούν ακόμη περιζζόηερο εάν από ηα ζσνολικά κεθάλαια αθαιρεθούν ηα διαθέζιμα ηοσ Ομίλοσ.

23

24 Σο ΙΑΨ είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες κλινικές παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα άρτια εξοπλισμένο και επανδρωμένο καθώς και πλήρως οργανωμένο διαγνωστικό, μαιευτικό, νοσηλευτικό και θεραπευτικό κέντρο. Βασικά Μεγέθη (2007) Πανελλαδικά Μερίδια Αγοράς Ιδιωτικών Μαιευτηρίων (2006) 333 κλίνες (υμπ. ΜΕΘ) Σοκετοί Εσωτερικοί Ασθενείς Εξωτερικοί Ασθενείς Πάνω από Διαγνωστικές Εξετάσεις 50,0% περίπου Μερίδιο Αγοράς στην Αττική ΓΕΝΕΙ; 5,3% ΛΗΣΩ; 8,8% ΛΟΙΠΑ; 16,0% MΗΣΕΡΑ; 30,5% ΙΑΩ; 39,4% Πηγή: ICAP 2007 Σο ΙΑΨ απασχολεί και συνεργάζεται με περισσότερους από εξειδικευμένους ιατρούς και νοσηλευτές σε μονάδες με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.

25 Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες τοκετών, ένα πλήρες συγκρότημα που καλύπτει όλα τα στάδια του τοκετού από την παρακολούθηση της επιτόκου έως την γέννηση του βρέφους. το ΙΑΨ λειτουργούν οι κάτωθι μονάδες τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Μαστού εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής ακτινοβολίας. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, η πιο σύγχρονη στη χώρα μας και μία από τις πλέον σύγχρονες στον κόσμο. Μία από τις μεγαλύτερες μονάδες Καρδιοτοκογραφίας στην Ευρώπη με κεντρικό σύστημα παρακολούθησης.

26 το ΙΑΨ επίσης λειτουργούν: Σμήμα Ενδοσκοπικής Φειρουργικής και Λαπαροσκοπήσεων εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα ιατρικά εργαλεία Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, ένα από τα πιο σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα τμήματα που καλύπτει όλο το φάσμα της διάγνωσης και θεραπείας του γυναικολογικού καρκίνου Μονάδα Τποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και πρωτοποριακές μεθόδους εφάμιλλες των καλύτερων μονάδων διεθνώς Ακτινοθεραπευτική ογκολογία, Βραχυθεραπεία, Μονάδα Ιωδίου, Φημειοθεραπεία, τερεοτακτική - x-knife ακτινοθεραπεία

27 Σοκετοί Εσωτερικά & Εξωτερικά Περιστατικά Τοκεηοί (ζε σιλ.) 12,4 12,4 12,8 12,5 14,5 13,8 14,1 14,1 (+2,7%) 14,6 15, Εζυηεπικά Πεπιζηαηικά (ζε σιλ.) (+4,6%) 27,7 26,5 24,6 23,7 24,4 24,9 22,6 22,4 22,5 19, Σο Μερίδιο Αγοράς του ΙΑΩ στο σύνολο των γεννήσεων της χώρας για το έτος 2007 εκτιμάται σε περίπου13,5% Εξυηεπικά Πεπιζηαηικά (ζε σιλ.) (+8,8%) 222,8 186,1 187,9 193,2 199,3 204,8 147,2 162,9 159,8 167,

28 ΙΑΩ ΑΕ: Μέσο Έσοδο / Ασθενή , ,7 (+9,2)% Inpatient Εζυηεπικοί Outpatient Εξυηεπικοί ,3 105, (+2,7)% Κυριότερα ημεία Εξέλιξης Εσωτερικών Ασθενών Η αύξηση των εσωτερικών ασθενών κατά 4,6% οφείλεται αφενός στην αύξηση των τοκετών κατά 2,7% και στην αύξηση των λοιπών περιστατικών κατά 7,0% σε σχέση με το έτος Η αύξηση του μέσου εσόδου / ασθενή κατά 9,2% οφείλεται: την αναπροσαρμογή των τιμών τον Ιούλιο του 2007 την μείωση των εκπτώσεων την βελτίωση του μείγματος των περιστατικών την εισαγωγή νέων υπηρεσιών Κυριότερα ημεία Εξέλιξης Εξωτερικών Περιστατικών: Η αύξηση των εξωτερικών περιστατικών κατά 8,8% οφείλεται κυρίως στην στρατηγική της εταιρίας η οποία εστιάζεται στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξωτερικών ασθενών. Η αύξηση του μέσου εσόδου εξωτερικών περιστατικών οφείλεται: την σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου βασικών τμημάτων μέσα στο τον περιορισμό των εκπτώσεων.

29 Βασικά Οικονομικά τοιχεία ΙΑΩ ΑΕ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ , ,58 13,83% EBITDA , ,93 16,84% EBIT , ,07 18,90% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ , ,45 13,27% ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ , ,80 8,54% ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ EBITDA 36,52% 35,58% 94 bps EBIT 32,70% 31,30% 139 bps ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ 31,96% 32,12% -16 bps ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 21,71% 22,77% -106 bps EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων EBIT: Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

30 Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες ΙΑΩ ΑΕ Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,41 1,16 Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 1,23 0,07 RΟE (προ φόρων) 21,1% 15,1% Ίδια κεφάλαια / υνολικά κεφάλαια* Ίδια κεφάλαια / υνολικές Τποχρεώσεις* Ίδια κεφάλαια / Σραπεζικές Τποχρεώσεις* 0,63 0,83 1,67 5,06 2,59 17,43 *Οι εν λόγω δείκηες μπορούν να βεληιωθούν ακόμη περιζζόηερο εάν από ηα ζσνολικά κεθάλαια αθαιρεθούν ηα διαθέζιμα ηης εηαιρίας.

31

32 Λόγω αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας η Κλινική ΙΑΨ Παιδιατρική δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί ως ξεχωριστή εταιρία. Αναμένεται στις αρχές του 2 ου εξαμήνου 2008 η έναρξη λειτουργίας της ως τμήματος της ΙΑΨ ΑΕ. ε όμορο οικόπεδο του ΙΑΨ κατασκευάστηκε υπερσύγχρονη κλινική αποκλειστικά για παιδιά, δυναμικότητας 60 κλινών. κοπός της είναι η παροχή ιατρικής φροντίδας, θεραπείας και νοσηλείας άριστης ποιότητας, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, φιλικό προς το παιδί. Διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα και μονάδες, κλινική μιας ημέρας, εξωτερικά ιατρεία, χειρουργικές αίθουσες με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά στον εξοπλισμό του παιδιατρικού τμήματος εκτός ενός τμήματος της τάξεως των 1,50 εκατ.

33

34 Σο ΙΑΨ General αποτελεί μια πρότυπη, υπερσύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα στρατηγικά τοποθετημένη στην περιοχή της Βόρειο Ανατολικής Αττικής, που: Αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη σε υποδομές περιοχή στο Νομό Αττικής. Βρίσκεται (όπως και το ΙΑΨ) κοντά στον κόμβο της Αττικής Οδού, εξασφαλίζοντας άμεση σύνδεση με το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και τα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας καθώς και την Δυτική Αττική και τις Εθνικές Οδούς. Έχει συνάψει σημαντικότατες Επιστημονικές υνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες και ξένους Ιατρούς καθώς και διεθνή νοσηλευτικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα (Harefield Hospital, Imperial College). Βασικά Μεγέθη (2007) 237 Κλίνες (υμπ. ΜΕΘ & Ειδικές Μονάδες) Εσωτερικούς Ασθενείς (+23,4% vs 2006) Εξωτερικούς Ασθενείς (+29,8% vs 2006) Πάνω από Διαγνωστικές Εξετάσεις Βελτίωση Περιθωρίου EBITDA κατά 797 bps (vs 2006). Σο Μερίδιο Αγοράς του ΙΑΨ General, για το σύνολο της αγοράς Ιδιωτικών Γενικών Κλινικών, για το έτος 2006, ανέρχονταν σε 5,2% (ICAP 2007).

35 Είναι η νεότερη Γενική Κλινική στην Ελλάδα και ο Ιατρικός της εξοπλισμός είναι ένας από τους αρτιότερους και πιο σύγχρονους. Σο ΙΑΨ General Διαθέτει: 1. Σην πλέον σύγχρονη καρδιολογική και καρδιοχειρουργική μονάδα με τα πρωτοποριακά συστήματα εφαρμογών. 2. Σην πλέον σύγχρονη ΜΕΘ για καρδιοχειρουργικά περιστατικά υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες καθώς και ΜΕΘ, ΜΑΥ, ODC, Μονάδα τηθάγχης και Διαγνωστική Μονάδα. 4. Επίσης, διαθέτει μονάδα Σεχνητού Νεφρού, Λιθοτριψίας Υυσικοθεραπείας και ουρολογικού laser με σύστημα LASERSCOPE GreenLight HPS. Είναι εξοπλισμένο με πλήρες δίκτυο δομημένης καλωδίωσης και οπτικών ινών (CAT-5), συστήματα τηλεμετρίας, καθώς και με συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης δραστηριοτήτων.

36 : Εσωτερικά & Εξωτερικά Περιστατικά Εζυηεπικά Πεπιζηαηικά (ζε σιλ.) 12,8 15,8 (+23,4%) 10 6,8 10,3 5 3, Εξυηεπικά Πεπιζηαηικά (ζε σιλ.) 48,6 (+29,8%) 40 34,4 37, , ,

37 ΙΑΩ General: Μέσο Έσοδο / Ασθενή , ,3 (-0,55%) ,6 117, Inpatient Εζυηεπικοί Outpatient Εξυηεπικοί (-2,1%) Κυριότερα ημεία Εξέλιξης Εσωτερικών Ασθενών Κυριότερα ημεία Εξέλιξης Εξωτερικών Ασθενών Η αύξηση των εσωτερικών ασθενών κατά 23,4% οφείλεται αφενός στην αύξηση των χειρουργικών περιστατικών και αφετέρου στην αύξηση των εισαγωγών «Μίας Ημέρας». Η οριακή Μείωση του μέσου εσόδου ανά ασθενή είναι αποτέλεσμα του μείγματος των περιστατικών. Η αύξηση των εξωτερικών ασθενών κατά 29,8% είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του ομίλου η οποία εστιάζεται στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξωτερικών ασθενών. Η μείωση του μέσου εσόδου εξωτερικών ασθενών κατά 2,1% οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συμμετοχή των εξωτερικών ασθενών δημόσιων ταμείων.

38 Βασικά Οικονομικά τοιχεία ΙΑΩ General ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ , ,06 23,54% EBITDA 6.918, ,98 379,79% EBIT 2.884, ,42 210,80% ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ 112, ,67 102,19% ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕ , ,14 69,15% ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ EBITDA 10,73% 2,76% 797 bps EBIT 4,48% - - ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ 0,18% - - ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕ EBITDA: Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών, αποτελεσμάτων & αποσβέσεων EBIT: Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

39

40 Σο ΙΑΨ Θεσσαλίας, ιδρύθηκε με τη συμμετοχή πλέον των 100 ιατρών από την περιοχή της Θεσσαλίας, με σκοπό την ανέγερση πολυκλινικής, δυναμικότητας 130 κλινών απλής νοσηλείας και 39 κλινών ειδικών μονάδων, με υποδομή για συνολική μελλοντική δυναμικότητα 200 κλινών. Ολοκληρώθηκε κατά το 1 ο τρίμηνο του 2007 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή τοπικών ιατρών κατά 39,6%. Βασικός στόχος του Ομίλου παραμένει η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής στο μετοχικό σχήμα των Ιατρών από την περιοχή. Θα αποτελείται από Γενική και Μαιευτική κλινική, εξοπλισμένη με Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας ενηλίκων και νεογνών. Θα διαθέτει διαγνωστικό κέντρο υψηλής τεχνολογίας καθώς και Μονάδα Σεχνητής Γονιμοποίησης και Σεχνητού Νεφρού. Αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα του Ομίλου στην παροχή Ιατρικών υπηρεσιών εκτός του Νομού Αττικής.

41 Προβλέπεται να επενδυθούν επιπροσθέτως περίπου 40 εκατ. μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής, με συνδυασμό χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού. Σο 1 ο τρίμηνο του 2008 η διοίκηση της εταιρίας προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 33,0 εκατ. κατά ανώτατο και διάρκειας 8 ετών. Μέχρι σήμερα έχει εκταμιευθεί το ποσό των 9,5 εκατ. και έχει διατεθεί για τους ανωτέρω επενδυτικούς σκοπούς. Αναμένεται ότι θα λειτουργήσει πλήρως εντός του έτους 2009.

42

43 Σο κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η επεξεργασία και αποθήκευση βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (stem cells). Αποτελεί την αρτιότερη επιστημονικά και τεχνολογικά εξοπλισμένη μονάδα συλλογής, επεξεργασίας, φύλαξης και κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα. Από το επτέμβριο του 2007 το εργαστήριο CryoBanks της εταιρίας κατέχει τη μοναδική στην Ελλάδα διεθνή διαπίστευση από τον οργανισμό AABB (American Association of Blood Banks). Έχει αποθηκεύσει περισσότερα από δείγματα κατά το 2007 (+44% σε σχέση με το έτος 2006). Επιπλέον, η Medstem Services δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση των καταστημάτων που λειτουργούν στις κλινικές του Ομίλου, ενώ σε συνεργασία με την Εθνική Σράπεζα, κυκλοφορεί μια νέα πιστωτική κάρτα visa, με πολλά προνόμια για τους κατόχους της, τόσο στις επιχειρήσεις του Ομίλου ΙΑΨ, όσο και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

44 Αποθηκεύσεις Βλαστοκυττάρων ( ) Αριθμός Αποθηκεύσεων Αποθηκεύσεις (από ΙΑΣΩ) υρ ποζοζηό ηυν γεννήζευν ηος ΙΑΣΩ 30,00% 26,60% 25,00% ,00% 18,90% ,00% ,00% ,00% ,00%

45 Βασικά Οικονομικά τοιχεία MedStem Services ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. ) %Δ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ 4.606, ,47 43,70% EBITDA 1.367, ,02 29,62% EBIT 1.274, ,69 25,74% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΨΝ 1.312,06 990,60 32,45% ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 984,04 668,99 47,09% EBITDA: Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων EBIT: Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

46 ΙΑΩ Νοτίων Προαστίων

47 ΙΑΩ Νοτίων Προαστίων Αποτελεί το νέο επενδυτικό βήμα του ομίλου, το οποίο θα καλύψει την περιοχή των νοτίων προαστίων του νομού Αττικής. Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 90 εκατ. Θα αποτελείται από Γενική και Μαιευτική κλινική, εξοπλισμένη με Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας ενηλίκων και νεογνών. Θα διαθέτει δυναμικότητα άνω των 150 κλινών. Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης 3ετίας. Θα ακολουθηθεί το επιτυχημένο μετοχικό σχήμα που έχει χρησιμοποιηθεί και στο ΙΑΨ Θεσσαλίας και στο οποίο θα έχουν μετοχική σχέση οι Ιατροί της περιοχής. Σον Ιούλιο του 2007 ολοκληρώθηκε η πρώτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ύψους 10,0 εκατ. Η συμμετοχή του ΙΑΨ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 52,883%, ενώ των υπολοίπων μετόχων σε 47,117% και καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε ιατρούς.

48 υγκριτική Απόδοση Μετοχής (09/05/ /05/2008) ημείωση: Οι τιμές έχουν μετατραπεί με βάση το 100, με ημερομηνία Βάσης την συνεδρίαση 09/05/2007

49 ας Ευχαριστούμε Σο ετήσιο δελτίο της χρήσης 2007 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Η χρηματοοικονομική λειτουργία στις επιχειρήσεις

Η χρηματοοικονομική λειτουργία στις επιχειρήσεις Η χρηματοοικονομική λειτουργία στις επιχειρήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών επιστημών Β.Ε. Αναστασάκης CFO Ομίλου ΙΑΣΩ Δεκέμβριος 2009 Η αγορά της Υγείας στην Ελλάδα ΗΙδιωτικήΑγοράΥγείαςστηνΕλλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013 Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Υγείας (μ.ο. ισοτιμίας US$) 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.373,38 3.232,51 2.864,20 2008 2.000,00 2009 1.500,00 2010 1.000,00 2011 500,00 - Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ" Επισκόπηση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ Επισκόπηση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2006 " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Παρουσίαση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Σύμβουλοι Εταιρίας Αθήνα, Ιούνιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΣ... 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... 5 ΟΡΑΜΑ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 7 ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ & O.T.C... 8 DOCTORS HOSPITAL...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2001-2005 2005 10 5 0-5 -10-15 Πορτογαλία - 25% Σουηδία -24.5% Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας.

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός στην ιατρική δεοντολογία και προαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Οδοντιατρικού Τουρισμού Excellence in Dental Art

Cluster Οδοντιατρικού Τουρισμού Excellence in Dental Art Cluster Οδοντιατρικού Τουρισμού Excellence in Dental Art ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι το φαινόμενο όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν εκτός συνόρων, για να επωφεληθούν υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 Αξίες - Όραμα - Στόχος Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο και στη φιλοσοφία μας υιοθετούμε πλήρως το γνωμικό του Σωκράτη: «... τι δ'

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΣΚΖΚΑ: ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΩΛ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ Γιπλωματική εργασία τοσ υοιτητή τοσ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Τετνολογίας Υπολογιστών της Πολστετνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2834 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 30 Μαΐου 2012

Εταιρική Παρουσίαση. 30 Μαΐου 2012 Εταιρική Παρουσίαση 30 Μαΐου 2012 Οι συνθήκες στην Ιδιωτική Αγορά Υγείας Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ύφεση της τελευταίας περιόδου εντάθηκε εντός του 2011 και επηρέασε σημαντικά και τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων Αθήνα, 07-05-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1112 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 18-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1533 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 14

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 31-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ. Πρωτ.: 4364 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών: 2,8εκ έναντι 6,6εκ το Α Τρίμηνο 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΣΩ: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών πριν από τις περικοπές λόγω rebate και claw-back. Απομείωση των οικονομικών μεγεθών σε περίπτωση εφαρμογής των μηχανισμών αυτών από τον ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα

Τηλέφωνο: , FAX: Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα, Τ.Κ. 262 22 Πληροφορίες: Παναγιώτα Ιωαννίδη Τηλέφωνο: 2610 339831, FAX: 2610 330632 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Αρωγή-Euromedica Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Ομίλου Euromedica, καταξιωμένων ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030)

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) «Οι Τοπικές Αρχές Στοχεύουν σε ένα Αειφόρο Ενεργειακό Μέλλον» 13/6/2014 1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλαίσιο κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα