Some decisions. can last a. lifetime 250,000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Some decisions. can last a. lifetime 250,000"

Transcript

1 Some decisions can last a lifetime 250,000

2

3 Η γέννηση ενός μωρού είναι η πιο συγκινητική και γοητευτική στιγμή στη ζωή μας. Πολλές ερωτήσεις θα γυροφέρνουν στο μυαλό σας σχετικά με την μετέπειτα ζωή του. Θα αρχίσετε να διερωτάστε τι μπορείτε να κάνετε τώρα για να διασφαλίσετε την υγεία και ευημερία του. Οι πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις σας προσφέρουν νέες δυνατότητες για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Στην Cryo-Save έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας βοηθήσουμε, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα φύλαξης των αρχέγονων κυττάρων που βρίσκονται στο Αίμα του Ομφάλιου Λώρου και των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του Ιστού του Ομφάλιου Λώρου του μωρού σας. Για να σας βοηθήσουμε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα και να πάρετε μια ολοκληρωμένη απόφαση, έχουμε συντάξει αυτό το ενημερωτικό έντυπο, το οποίο σας εξηγεί τι είναι αυτά τα κύτταρα και γιατί είναι τόσο μοναδικά και πολύτιμα. Παρέχει επίσης μια εμπεριστατωμένη άποψη για τις πιθανές μελλοντικές θεραπείες που προσφέρουν τα κύτταρα από τον ιστό και το Αίμα του Ομφάλιου Λώρου. is a lifetime responsibility Having a baby is one of the most emotional and fascinating moments in life. You may start asking yourself many questions about the future of your family. You may wonder how to provide the best for your child and how to ensure its health for the years ahead. Some of the recent medical innovations can offer new possibilities to address previously unmet medical needs. At Cryo-Save, we have the passion and knowledge to assist you by offering the possibility to store your baby s stem cells from umbilical cord tissue and cord blood. This brochure was created to help you make an informed choice. You will find information on stem cells, including why they are so unique and full of potential. We will also explain the process of preserving stem cells, from both the umbilical cord and cord blood, for current and future treatments. Πάνω από οικογένειες έχουν δείξει την εμπιστοσύνη τους στην Cryo-Save φυλάγοντας τα βλαστικά κύτταρα μαζί μας. Over 250,000 samples have been stored confirming the confidence families have for Cryo-Save. 1

4 Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από περισσότερους από 200 τύπους ώριμων κυττάρων. Είτε είναι μυϊκά κύτταρα της καρδιάς που χτυπούν ρυθμικά ή ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν οξυγόνο σε κάθε μέρος του σώματος μας, καθένα από αυτά επιτελεί μια ξεχωριστή και εξειδικευμένη λειτουργία. Τα βλαστικά κύτταρα διαφέρουν από τα ώριμα εργαζόμενα κύτταρά μας: Mπορούν να πολλαπλασιαστούν. Μπορούν να εξειδικευτούν, ώστε να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Μπορούν να δημιουργήσουν νέους ιστούς, όταν διαιρεθούν και διαφοροποιηθούν. Τα βλαστικά κύτταρα είναι πολύτιμα επειδή έχουν την ικανότητα να διαφοροποιηθούν σε άλλα είδη κυττάρων μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Η μοναδική αυτή διεργασία της εξειδίκευσης, δημιουργεί τον πολύπλοκο οργανισμό μας. Μερικά από αυτά τα βλαστικά κύτταρα παραμένουν στο σώμα μας ως αποθεματικά και διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση ενός φθαρμένου ή ηλικιωμένου ιστού. more than a simple cell The human body consists of more than 200 types of mature cells. Whether it s the heart muscle cells that beat rhythmically or red blood cells that deliver oxygen to every part of our body, all cells have a unique role to play. Stem cells are different but no less crucial: They can multiply. They can specialise to perform specific functions. They can create new tissue when they divide and differentiate. Stem cells are precious because they have the ability to develop into different kinds of cells within the human body. This unique process of specialisation is what builds our complex organism. Some of these stem cells remain in our body as a reserve and play a key role in regeneration in the case of damaged or aged tissue. 2

5

6 Τα βλαστικά κύτταρα ταξινομούνται ανάλογα με την προέλευση και ανάλογα με τα λειτουργικά κύτταρα που δημιουργούν 1. Στην Cryo-Save, κρυοσυντηρούμε ενήλικα βλαστικά κύτταρα, τα οποία προέρχονται από το σώμα των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα (HSC) και τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs), τα δύο είδη ενήλικων βλαστικών κυττάρων που έχουν ερευνηθεί περισσότερο. Τα HSCs παράγουν όλο το αίμα και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και προσδιορίστηκαν αρχικά στο μυελό των οστών. Τα MSCs βρίσκονται σε πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του μυελού των οστών, των μυών, των οστών, του λίπους και άλλων οργάνων. Αυτά τα σημαντικά ενήλικα βλαστικά κύτταρα μπορεί να βρεθούν, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα και τον ίδιο τον ιστό του ομφάλιου λώρου. Έχουν τη μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική ικανότητα να παράγουν διαφορετικούς ανθρώπινους ιστούς. Η συλλογή του αίματος και του ιστού του ομφάλιου λώρου πραγματοποιείται με ευκολία και χωρίς κανένα κίνδυνο για τη μητέρα και το παιδί. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αυτά κρυοσυντηρούνται ώστε να διατηρήσουν τη μέγιστη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα τους. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο ιστός που περιβάλλει τα τρία αιμοφόρα αγγεία του ομφάλιου λώρου (που συνδέει το έμβρυο με τη μητέρα) περιέχει σημαντικά και μάλιστα άριστης ποιότητας βλαστικά κύτταρα ιδανικά για φύλαξη. Η ουσία, που ονομάζεται Γέλη του Wharton (Wharton s Jelly), αποτελεί μια πλούσια πηγή μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων τα οποία είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό οστών, χόνδρου και άλλων τύπων κυττάρων συνδετικού ιστού στο σώμα μας 2. Η Cryo-Save έχει αναπτύξει την τεχνολογία κρυοσυντήρησης και διατήρησης των Βλαστικών Κυττάρων του αίματος και του ιστού του ομφάλιου λώρου, με σκοπό τη χρήση τους σε θεραπευτικές εφαρμογές στην ιατρική. life s building blocks Stem cells can be categorised according to their origin and type of functional cells produced 1. At Cryo-Save, we preserve adult stem cells which are found in the bodies of both adults and children. Among them are haematopoietic stem cells (HSCs) and mesenchymal stem cells (MSCs), the two most commonly researched adult stem cells. HSCs produce all the blood and immune system cells and were first identified in bone marrow. MSCs are found in many parts of the body including bone marrow, muscle, bone, fat and other organs. Φλέβα ομφάλιου λώρου Umbilical vein Αρτηρία ομφάλιου λώρου Umbilical artery Γέλη του Wharton Wharton s jelly These important adult stem cells, in their best shape, can be found in the umbilical cord blood and cord tissue. They have the greatest and most effective ability to produce different human tissues. The cord blood and cord tissue collection can be obtained with ease and with no risk to mother and child. They are cryo-preserved to maintain maximum viability and functionality. Scientific studies have shown that the tissue surrounding the three blood vessels in the umbilical cord (connecting the foetus to the mother) contain important, excellent quality stem cells. The substance called Wharton s Jelly is a rich source of mesenchymal stem cells which are responsible for the formation of bone, cartilage and other types of connective tissue cells in our bodies 2. Cryo-Save has developed the technology to preserve the cord blood and cord tissue with the purpose to use this rich source of stem cells in medical therapy. 4

7 Βλαστικά Κύτταρα του Αίματος Ομφάλιου Λώρου Τα βλαστικά κύτταρα του αίματος και ιστού του ομφάλιου λώρου έχουν μοναδικές ιδιότητες: Στο ανώτατο όριο ηλικιάς εννέα μηνών, τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου είναι λιγότερο ώριμα, δεν έχουν ακόμη υποστεί τη διαδικασία της γήρανσης και έχουν τη δυνατότητα να διαιρεθούν και να διαφοροποιηθούν εκτελώντας συγκεκριμένες λειτουργίες καλύτερα και ταχύτερα, σε σχέση με άλλα ενήλικα βλαστικά κύτταρα. Είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν επιπλοκές σε μια αλλογενή μεταμόσχευση (από δότη σε ασθενή) σε σύγκριση με άλλα ενήλικα βλαστικά κύτταρα. Προστατευμένα από την μήτρα της μητέρας, από πολλούς ιούς και λοιμώξεις, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μολυνθεί ή να πάσχουν από κάποια ασθένεια. Umbilical cord blood stem cells Βλαστικά Κύτταρα του ιστού του Ομφάλιου Λώρου Umbilical cord tissue stem cells Umbilical cord and cord blood stem cells have unique properties: At a maximum of nine months old, they have not yet suffered from the ageing process and have the potential to divide and differentiate in to specific functions better and quicker than other adult stem cells. They are less likely to cause complications in allogeneic transplants (from a donor to a patient) than other adult stem cells. Protected by the mother s womb from many of the viruses and infections in the open world, they are less likely to be contaminated or affected by diseases. Και πιο συγκεκριμένα, τα βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο έχουν τις μοναδικές ικανότητες να: Συμβάλλουν στην επαναλειτουργία ή δημιουργία ενός κατεστραμένου ιστού, όταν αυτά χορηγούνται ενδοφλεβίως. Μετατρέπονται σε διαφορετικά πολυάριθμα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, χόνδρων, μυών, οστών και νευρικού ιστού. Εμφανίζουν αντιφλεγμονώδη και ανοσοκατασταλτικά χαρακτηριστικά, μια σημαντική ιδιότητα για τη χρήση σε αυτοάνοσες διαταραχές και φλεγμονώδη στάδια πολλών ασθενειών And more specifically, umbilical cord derived stem cells have the unique ability to: Home in on site of injury and assist in repair when injected intravenously. Transform into numerous cells, including fat, cartilage, muscle, bone and nerve tissue. Exhibit anti-inflammatory and immune-suppressant characteristics; an important application in autoimmune disorders and inflammatory stages of numerous diseases. 5

8 Οι τρέχουσες εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων έχουν στόχο την αποκατάσταση του μυελού των οστών όπου μετά από χημειοθεραπεία και/ή ακτινοθεραπεία, όχι μόνο τα καρκινικά αλλά και τα υγιή κύτταρα συχνά καταστρέφονται. Η μεταμόσχευση των βλαστικών κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα αναμένεται να βοηθήσει στην αναγέννηση των κυττάρων του οργανισμού που χάνονται μετά από τέτοιες θεραπείες. Οι μεταμοσχεύσεις αυτές, αρχικά πραγματοποιήθηκαν με βλαστικά κύτταρα που συλλέχθηκαν από τον μυελό των οστών ενός δότη. Αργότερα οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι τα βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουνιακού αίματος, είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για τέτοιες περιπτώσεις. Η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση με βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το 1988 σε ένα αγόρι 5 ετών, το οποίο έπασχε από μια σπάνια γενετική διαταραχή, την Franconi s Anemia 3. Ο δότης ήταν η αδερφή του και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είχε συλλεχθεί κατά την γέννησή της και χρησιμοποιήθηκε στην μεταμόσχευση. Σήμερα το αγοράκι είναι υγιές και απαλλαγμένο από την νόσο. the current trends The current applications of stem cells aim at restoring the bone marrow following chemo- and/or radiotherapy by the result of which, unfortunately, not only the cancerous cells but also healthy cells are often diminished. The transplantation of stem cells in the human body is expected to help in regeneration. Such transplants were traditionally performed with stem cells harvested from the bone marrow of a donor, but expert scientists see cord blood derived stem cells to be an excellent alternative for such purposes. The first successful umbilical cord blood derived stem cell transplant was performed in France in 1988 for a five-year-old boy suffering from a rare genetic disorder called Fanconi s Anemia 3. The donor was his sister and her cord blood was collected at birth and used in the transplantation. Today, the patient is healthy and cured of the disease. Περισσότερες από 70 ασθένειες, σύμφωνα με το FDA, αντιμετωπίζονται με βλαστικά κύτταρα. Η λευχαιμία αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό θεραπείας μέσω της μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων. According to the FDA, more than 70 diseases are treated with stem cells. Leukaemia shows the highest percentage of treatment via stem cell transplant. Overview of the transplants recorded by Eurocord in children, presented by diagnosis, ,200 1, Transplants in children (younger than 18 years of age), registered by National Marrow Donor Program in 2011 Acute Leukaemina, 47% Blood related disorders, 10% Lymphomas / solid tumors, 2% Bone marrow failure, 11% Hemoglobinopathy, 7% Immune Deficiency, 11% Metabolic Disorders, 9% Histiocytosis / others, 3% 6

9 Από το 1999 η χρήση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Το 2011, oι μισές μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά, έγιναν με χρήση βλαστικών κυττάρων από το αίμα του ομφάλιου λώρου. Cord blood use has especially increased since Half of the transplants in children in 2011 used cord blood stem cells. 1,200 1, Bone Marrow Peripheral Blood Stem Cells Cord Blood Transplants in children (younger than 18 years of age) by cell source, registered red by National Marrow Donor Program in

10 Η οικογενειακή φύλαξη δημιουργεί ευκαιρίες για όλα τα μέλη της οικογένειας: Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η θεραπεία με βλαστικά κύτταρα από ένα συγγενή (αλλογενής- συγγενής μεταμόσχευση) είναι πιό αποτελεσματική σε σχέση με την μεταμόσχευση από μη-συγγενή Εάν αποφασίσετε να φυλάξετε τα βλαστικά κύτταρα του παιδιού σας, τα αδέλφια του θα μπορούσαν να είναι ιστοσυμβατότητα. Υπάρχει μια πιθανότητα 25% δυο αδέρφια να είναι απόλυτα ιστοσυμβατά, λόγω κληρονομικότητας, και έτσι να χρησιμοποιηθούν τα βλαστικά κύτταρα του ενός σε περίπτωση που θα ασθενήσει το άλλο 4. Επιπλέον, τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου, δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα ιστοσυμβατά όπως τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από τον μυελό των οστών. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών απαιτεί απόλυτη συμβατότητα 100% δότη και δέκτη (6 από τα 6 αλληλόμορφα πρέπει να είναι συμβατά). Ωστόσο στις μεταμοσχεύσεις ομφαλοπλακουντιακού αίματος μπορούν να είναι συμβατά 4 από τα 6 αλληλόμορφα. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα χρήσης φτάνει τα 40% 4. 8

11 Η πιο δύσκολη διαδικασία στη μεταμόσχευση είναι εξεύρεση συμβατού δότη. Υπάρχουν δύο επιλογές για μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων: Αυτόλογη μεταμόσχευση: όταν τα κύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή. Αυτά τα κύτταρα είναι 100% συμβατά με τον ασθενή και αναλόγως της ασθένειας αποτελούν την ιδανικότερη λύση. Αλλογενής μεταμόσχευση: όταν οι ασθενείς λαμβάνουν τα κύτταρα που έχουν δοθεί από κάποιον άλλο. Πρέπει να ελεγχθούν για τη συμβατότητα πριν από την χρήση τους και επίσης χρειάζονται πρόσθετη επεξεργασία για να αποφευχθεί απόρριψη από τον οργανισμό. Τα βλαστικά κύτταρα από έναν συγγενή (κατά προτίμηση αδελφό/ή) είναι η πρώτη επιλογή για μια μεταμόσχευση, λαμβάνοντας υπόψη την πηγή των βλαστικών κυττάρων. Για ένα μεγάλο μέρος των αλλογενών μεταμοσχεύσεων χρησιμοποιούνται κύτταρα από μέλος της ίδιας οικογένειας. in transplantation One of the most difficult tasks in transplantation is finding a matching donor. There are two options to transplant stem cells: Autologous transplant: when patients receive cells from their own body. This kind of transplant is 100% compatible with the owner and, depending on the disease, can be the preferred option for transplants. Allogeneic transplant: when patients receive cells that have been donated by someone else. They must be tested for compatibility before their use and sometimes additional treatments are needed to avoid rejections by the body. Even then, a perfect match is no guarantee. Stem cells from a relative (preferably a sibling) are generally the first option of a transplant when considering the source of stem cells. A large part of allogeneic transplants use stem cells from a family member. Family banking opens up opportunities for family members: When compared to bone marrow stem cells, umbilical cord blood stem cells have less strict HLA matching requirements making these cells more likely to match a family member. Banking your child s cord blood stem cells is valuable for the child itself, but also increases the possibility of having transplantable stem cells for a family member in medical need. 1 2 If you decide to save your child s stem cells, his or her siblings could benefit from a perfect HLA match. There is a 25% chance that any given sibling pair would be HLA-identical by inheritance, hence, acceptable as a donor 4. In addition, cord blood does not have to be matched as precisely as stem cells from bone marrow. A bone marrow transplant requires a donor-patient match of 100% (6 of the 6 major tissue alleles need to be matched). However cord blood transplants can have a donor-patient match of 4 of the 6 major tissue alleles, that is to say a 40% chance of use 4. 9

12 Πέρα από τις τρέχουσες εγκεκριμένες εφαρμογές μεταμοσχεύσεων με τη χρήση βλαστικών κυττάρων από το αίμα ομφαλίου λώρου, χιλιάδες κλινικές δοκιμές, σε παγκόσμια κλίμακα, βρίσκονται σε εξέλιξη για την βελτίωση των αποτελεσμάτων και για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Κλινικές δοκιμές αναδεικνύουν νέες ιατρικές θεραπείες για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και αναλύουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Η ιστοσελίδα Clinical Trials είναι ένα μητρώο που περιέχει τις περισσότερες από τις τρέχουσες κλινικές δοκιμές, που διεξάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Απαριθμεί πάνω από μελέτες που αφορούν τα βλαστικά κύτταρα και πάνω από 200 από αυτές χρησιμοποιούν βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο 5. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν και κατανοούν τη σημασία αυτών των κυττάρων. Δρ. Macrin Jurga, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης στο υπερσύγχρονο εργαστήριο της Cryo-Save, Niel, Βέλγιο: «Εκτός από τις τρέχουσες θεραπείες όπου χρησιμοποιούνται αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα του ομφαλίου λώρου, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός κλινικών δοκιμών, που χρησιμοποιούν μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα για την αντιμετώπιση των μη αιμοποιηποιητικών ασθενειών, όπως ορθοπεδικά προβλήματα, ασθένεια μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD), καρδιακές παθήσεις, ασθένειες του ήπατος, διαβήτη, νευρολογικές και πολλές άλλες. Αυτά τα κύτταρα χρησιμοποιούνται επίσης σε εφαρμογές μηχανικής ιστών, όπου τεχνητά όργανα φτιάχνονται σε ένα εργαστήριο για να αντικαταστήσουν κατεστραμμένους ιστούς μετά από μια μεταμόσχευση. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών και των προκλινικών μελετών θα επιτρέψουν πιο αποτελεσματικές θεραπείες στο μέλλον». Δρ. Luis Madero, Διευθυντής του Niño Jesús, Ογκο-αιματολογικού, Νοσοκομείου στη Μαδρίτη, Ισπανία: «Υπάρχουν κλινικές δοκιμές για τη χρήση των βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου για μη αιμοποιητικές ασθένειες σε παιδιά, στις περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης και διαβήτη. Οι ανακοινώσεις αναφορικά με την εγκεφαλική παράλυση είναι πολύ θετικές. Η εμπειρία στον διαβήτη είναι ακόμη περιορισμένη και πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα, προτού εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα». Καθ. Δρ. Daniel Surbek, Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Inselspital Βern, Ελβετία: «Στοιχεία από πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση σοβαρής περιγεννητικής εγκεφαλικής βλάβης, που προκαλείται λόγω πρόωρου τοκετού ή ασφυξίας κατά τη γέννηση. Τα μεταμοσχευμένα βλαστικά κύτταρα μπορούν να αναγεννήσουν τον κατεστραμμένο νευρικό ιστό και το κεντρικό νευρικό λειτουργικό σύστημα. Αρκετές κλινικές μελέτες σε παιδιά, που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση βρίσκονται σε εξέλιξη». Δρ. Csaba Papp, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής, του Πανεπιστημίου Semmelweis, Βουδαπέστη, Ουγγαρία: «Μαζί με το αίμα του ομφαλίου λώρου, η φύλαξη του ιστού του ομφαλίου λώρου, δεν είναι μόνο μια δυνατότητα απόκτησης μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων, αλλά και απόδοσης άλλων τύπων κυττάρων, τα οποία είναι σημαντικά για μελλοντικές θεραπείες». expert opinions Beyond the currently approved applications of cord blood transplants, clinical trials are under way to improve results and to develop new applications. Clinical trials analyse new medical treatments for their safety, efficacy and potentially adverse effects in humans. The ClinicalTrials.gov website is a registry containing most of the current clinical trials, conducted in public or private. It lists over 4,000 trials involving stem cells with over 200 of these trials using umbilical cord blood stem cells 5. This is due to the fact that most people realize and understand the importance of these cells. 10 Dr. Marcin Jurga, R&D Manager at Cryo-Save s flagship lab, Niel, Belgium: Apart from current therapies using hematopoietic stem cells from cord blood, there is an increasing number of clinical trials using mesenchymal stem cells for treatment of non-hematopoietic diseases, like orthopedic applications, graft-versus-host disease, heart diseases, liver diseases, diabetes, neurology and many others. These cells are also used in tissue engineering applications where artificial organs are built in a laboratory to replace damaged tissues after transplantation. Results from these trials and preclinical research will allow for more effective stem cell therapies in the future.

13 Dr. Luis Madero, Director of Oncohematology, Niño Jesús Hospital, Madrid, Spain: There are clinical trials for the use of cord blood cells for non-hematopoietic diseases in children for cases of cerebral palsy and diabetes. The information reported on the cerebral palsy trials has given some positive preliminary results. The experience in diabetes is still limited and more data need to be gathered before any conclusion can be drawn. Prof. Dr. Daniel Surbek, Department of Obstetrics and Gynecology, Inselspital Bern, Switzerland: Evidence from recent studies suggests that transplantation of stem cells from the umbilical cord may be used as treatment for severe perinatal brain damage due to preterm delivery or birth asphyxia. Transplanted stem cells may regenerate damaged neural tissue and central nervous system function. Several clinical trials in children affected by cerebral palsy are ongoing. Dr. Csaba Papp, associate professor, medical geneticist, Semmelweis University, Budapest, Hungary: Together with the umbilical cord blood, the preservation of the cord tissue is not only a possibility for obtaining mesenchymal stem cells, but for yielding other cells that are important for future stem cell therapies. 11

14 Η αποθήκευση βλαστικών κυττάρων από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου των νεογέννητων συνεχώς αυξάνεται ανάμεσα στις οικογένειες. Εμείς στην Cryo-Save προσφέρουμε οικογενειακή φύλαξη για τους ακόλουθους λόγους: Είναι 100% συμβατά με το ίδιο το παιδί από το οποίο προέρχονται. Τα αδέλφια θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το ίδιο δείγμα: έχουν 25% πιθανότητα να είναι απόλυτα συμβατά και ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα (40%) να είναι μερικώς συμβατά, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη μεταμόσχευση. Μετά τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων, το δείγμα παραμένει άμεσα διαθέσιμο. Το δείγμα παραμένει στην κυριότητα του παιδιού υπό την κηδεμονία των γονέων, μέχρι να ενηλικιωθεί. Το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι μια αποδεκτή πηγή βλαστικών κυττάρων, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ουσιαστικά όλων των κακοήθων και μη κακοήθων αιματολογικών ασθενειών, που μέχρι πρόσφατα μπορούσαν να θεραπευτούν μόνο με μεταμόσχευση μ μυελού των οστών 6. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα που βρίσκονται στον ιστό είναι πολύ υποσχόμενα στον τομέα της κυτταρικής θεραπείας και της αναγεννητικής ιατρικής. Υπολογίζεται ότι 1 στα 3 άτομα θα μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση αυτών των κυττάρων. Τα βλαστικά κύτταρα είναι πολύ πολύτιμα για να μην φυλαχθούν. Η Cryo-Save είναι πεπεισμένη ότι η αποθήκευση των βλαστικών κυττάρων του αίματος είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνετε, είτε σε ιδιωτική οικογενειακή τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος ή να διατίθενται για δημόσια χρήση ή έρευνα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτά τα τόσο σημαντικά κύτταρα δεν πρέπει να απορρίπτονται. Κοινοβούλια αρκετών χωρών, έχουν περάσει νομοθεσία για υποχρεωτική ενημέρωση των γονέων από τους γυναικολόγους, αναφορικά με τη χρησιμότητα φύλαξης των βλαστικών κυττάρων. your baby s stem cells Stem cell storage from a newborn s umbilical cord and cord blood is increasing among families. Cryo-Save Group offers family storage for the following reasons: Autologous matching is guaranteed. The siblings could benefit from the same sample: they have a one-in-four chance for a perfect match and even more when considering transplantation using partially mismatched donors. The sample is immediately available. The sample remains the property of the child under the guardianship of the parents. Umbilical cord blood is an accepted source of stem cells that has already been used to treat essentially all malignant and nonmalignant diseases that can be treated by bone marrow (BM) transplantation 6. The mesenchymal stem cells found in the cord tissue are promising in the field of cell therapy and tissue regeneration. 12

15 Stem cells are too valuable to be wasted. Cryo-Save is convinced that the cord blood and cord tissue should be saved, either with a family bank or made available for public use or research. We firmly believe that these important cells should not be discarded. Parliaments of several countries have passed legislation for mandatory information of parents by the gynecologists, regarding the utility of storage stem cells. 13

16 Φροντίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά. Η Cryo-Save καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση στους πελάτες της, την ιατρική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Χάρη στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζομένους μας να αναλάβουν δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική τους κοινότητα. Με το πρόγραμμα «Δωρεάν Φύλαξης», προσφέρουμε δωρεάν, σε όσες οικογένειες επιθυμούν, την φύλαξη βλαστικών κυττάρων του παιδιού τους εάν ένα μέλος της οικογένειας διαγνωστεί με ασθένεια που θεραπεύεται με μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Επιπλέον, η Cryo-Save το 2012 εγκαινίασε το Συμβούλιο Γονέων. Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους γονείς την ευκαιρία να επισκεφθούν τα εργαστήρια της Cryo-Save και να μάθουν περισσότερα για μας και για τη δική μας τράπεζα βλαστικών κυττάρων. Πρόκειται για μια μοναδική πρωτοβουλία στη δημιουργία αλληλεπιδράσεων μεταξύ της εταιρείας και των γονέων που την έχουν εμπιστευθεί και ένας τρόπος για να ενισχυθεί η διαφάνεια της εταιρείας, δίνοντας μια άμεση εικόνα για τον επαγγελματισμό και την ποιότητα της Τράπεζας. 14 We care about families and children. Cryo-Save is constantly striving to improve our services and to offer the best possible guidance to our customers, the medical community and the public in general. Thanks to our corporate social responsibility programme, we encourage all our offices to take actions that have a positive impact on their local community. With our Cost Free Donation Program we offer free of cost storage to families wishing to store their newborn s umbilical cord blood stem cells for a family member diagnosed with a life-threatening disease treatable by stem cells. In addition, Cryo-Save launched the Board of Parents in This programme gives parents the opportunity to visit a Cryo- Save lab and learn more about our family stem cell bank. This is a unique initiative to create interactions between the company and the parents who have entrusted Cryo-Save and a way to reinforce the transparency of the organization.

17 Η Cryo-Save είναι Ιδιωτική Οικογενειακή Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων Ομφαλίου Λώρου. Σήμερα, με περισσότερα από 250,000 φυλαγμένα δείγματα αποτελεί την Μεγαλύτερη Οικογενειακή Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων της Ευρώπης. Eίμαστε επισήμως διαπιστευμένοι από το Ολλανδικό Υπουργείο Υγείας ως Αδειοδοτημένη Μονάδα Ιστών και Οργάνων, για τη συλλογή, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την φύλαξη και απόδοση των βλαστικών κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και τον ιστό ομφαλίου λώρου. Η μακρόχρονη εμπειρία και ο επαγγελματισμός μας έχουν αναγνωριστεί από την ιατρική κοινότητα δίνοντας μας την δυνατότητα να προσφέρουμε μια διεθνή υπηρεσία σε πάνω από 70 χώρες, σε πέντε ηπείρους. Επιλέγοντας την Cryo-Save σημαίνει: Ποιότητα: Εγγυόμαστε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά τη μεταφορά, την επεξεργασία και την ασφάλεια κατά την φύλαξη των βλαστικών κυττάρων αίματος και ιστού ομφάλιου λώρου. Αρκετά δείγματα της Cryo-Save έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων. Επαγγελματική εμπειρία: Με πάνω από 20 γιατρούς και 40 τεχνικούς εργαστηρίων, είμαστε η πιο έμπειρη τράπεζα βλαστικών κυττάρων στην Ευρώπη. Διπλή Φύλαξη: Χρησιμοποιούμε ένα διπλό σύστημα αποθήκευσης, το οποίο σημαίνει ότι τα βλαστικά κύτταρα αποθηκεύονται ανεξάρτητα σε δύο χωριστές δεξαμενές αποθήκευσης, σε δύο διαφορετικούς χώρους, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρακτική αυτή έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε περίπτωση χρήσης του δείγματος, γιατί δεν χρειάζεται να απελευθερωθεί το σύνολο του δείγματος για τυχόν αναλύσεις ή στην περίπτωση που χρειάζεται μικρότερη ποσότητα για μεταμόσχευση, με αποτέλεσμα να επεκτείνουμε την χρησιμότητα του κάθε δείγματος που αποθηκεύουμε. Πιστοποιήσεις: Eίμαστε επισήμως διαπιστευμένοι ως Αδειοδοτημένη Μονάδα Ιστών και Οργάνων από το Ολλανδικό Υπουργείο Υγείας-Farmatec, τη Βελγική Ρυθμιστική Αρχή Υγείας-FAGG (εργαστήρια του Βελγίου), με ISO 9001 (εργαστήρια του Βελγίου και της Ινδίας), διαπιστευμένοι με ΑΑΒΒ (εργαστήρια στο Βέλγιο, Ντουμπάι και Ινδία), και πιστοποιημένοι κατά WHO GMP (εργαστήρια Βελγίου και Ινδίας). Έρευνα: Η Cryo-Save υποστηρίζει την υψηλού επιπέδου έρευνα και συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια, καθώς επίσης με γιατρούς και επιστήμονες που ασχολούνται αποκλειστικά με τη χρήση των βλαστικών κυττάρων. Απομόνωση ιστού: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EU CTD) (2004/23/EC,2006/17/EC and 2006/86/EC). Το 2008 πρώτη στην Ευρώπη άρχισε τη φύλαξη ιστού. Οικονομικά Εύρωστη: Η Cryo-Save είναι οικονομικά υγιής, δεν έχει δάνεια ούτε άλλα χρέη σε τρίτους. Έχει ιδιόκτητα γραφεία και εργαστήρια σε 3 ηπείρους. and why we care With more than 250,000 samples preserved, Cryo-Save is the leading family stem cell bank in Europe. We are accredited as a Licensed Organ & Tissue Establishment for the collection,analysis, processing and preservation of stem cells from umbilical cord blood and cord tissue. Our long-established professionalism and expertise is recognised by the medical community and we now offer an international service in over 70 countries on five continents. Choosing Cryo-Save means: Quality: We guarantee the highest quality standards in terms of transport, processing and security of your baby s stored stem cells. Several Cryo-Save samples have been successfully used in stem cell transplantations. Professional expertise: With over 20 medical doctors and 40 lab technicians, we are the most experienced stem cell bank in Europe. Dual storage: We use a dual storage system, meaning that the stem cells are stored independently in two separate storage tanks for additional safety. This practice has an additional advantage when using the sample because it does not need to release the total sample for any analyzes or if you need a smaller amount for transplantation. This has as a result the expanding of usefulness of each sample. Accreditations: We are officially accredited as a Licensed Organ & Tissue Establishment and by regulatory authorities such as the ISO 9001 (Belgium and India labs), AABB (Belgium, Dubai and India labs), FAGG (Belgium lab), WHO GMP (Belgium and India labs) and Dutch Ministry of Health. Research: Cryo-Save supports high level research and collaborates with leading universities, physicians and stem cell scientists. Isolation of Cord Tissue: According to the European Directive (EU CTD) 2004/23/ EC, 2006/17/EC and 2006/86/EC). In 2008 the first in Europe began storing tissue. Financially stable: Cryo-Save does not have any third party debts and has its own offices and laboratories in 3 continents. 15

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Your Payments While You Are Outside The United States Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable

Διαβάστε περισσότερα

Breast cancer treatments

Breast cancer treatments Breast cancer treatments Greek English About us Breast Cancer Network Australia (BCNA) is the peak organisation for all people affected by breast cancer in Australia. We provide a range of free resources,

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ENGLISH/GREEK Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines?

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11.

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wining and dining Το κρασί στο εστιατόριο 06 Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09 Wine tasting Γευστική δοκιμή 10 Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11 From 3 to 30 What am

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Part 2 Digital Cellular Phone Before operating this phone, please read these instructions (parts 1 and 2) completely

Operating Instructions Part 2 Digital Cellular Phone Before operating this phone, please read these instructions (parts 1 and 2) completely Operating Instructions Part 2 Digital Cellular Phone Before operating this phone, please read these instructions (parts 1 and 2) completely 2ο µέρος οδηγιών χρήσης Ψηφιακό Κινητό Τηλέφωνο Προτού θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

62nd 24-26. Return to Nature. October 2014. Athens - Greece. Organized by CIDESCO Section Hellas. Intercontinental Hotel

62nd 24-26. Return to Nature. October 2014. Athens - Greece. Organized by CIDESCO Section Hellas. Intercontinental Hotel 62nd Return to Nature 24-26 October 2014 Intercontinental Hotel Athens - Greece Organized by CIDESCO Section Hellas Words of welcome for the 62 nd CIDESCO World Congress and Exhibition 2014 As President

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO Περιεχόμενα Contents Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the SecretaryGeneral of IMO Ι. Ένα τέταρτο αιώνα δράση I. A quarter of a century action ΙΙ. Γενική Συνέλευση 7 II. General Assembly

Διαβάστε περισσότερα