ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις εξελίξεις στην πολιτική όσον αφορά το ζήτημα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ αναλύονται προκειμένου να παρέχουν τη δομή και το περιεχόμενο για εξελίξεις στην πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Η παρούσα μελέτη, μέσω της ομαδοποίησης των υφιστάμενων δεδομένων από διάφορες πηγές και τη διεξαγωγή πρόσθετων εις βάθος μελετών ανά χώρα, προτείνει βασικούς πυλώνες για ποιοτική ΠΕΦ. Επιπροσθέτως, το παρόν έγγραφο παρέχει προτάσεις και συστάσεις για την ανάπτυξη ποιοτικής ΠΕΦ σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει μιας εις βάθος έρευνας ορθών πρακτικών στην επικράτεια της ΕΕ. IP/B/CULT/FWC/ /LOT2/C1/SC3 Μάιος 2013 PE EL

2 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Panteia: Gert-Jan Lindeboom, Bert-Jan Buiskool ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ana Maria Nogueira Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Lyna Pärt ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πρωτότυπο: EN Μεταφράσεις: DE, FR ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με το Θεματικό Τμήμα ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του Ευρωπαϊκή Ένωση, Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.

3 Ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΕΦ Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕγχΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΒΡΒ Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ΑΜΣ Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας PISA Πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών 3

4 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, ανεξαιρέτως, προσφέρει κάποια μορφή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) σε παιδιά που βρίσκονται κάτω από το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι παροχές αυτές αρχικά αναπτύχθηκαν ως κίνητρα για την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενδιαφέρονται ολοένα περισσότερο τόσο για την παροχή επαρκούς χωρητικότητας για όλα τα παιδιά, όσο και για το επίπεδο της ποιότητας που προσφέρουν οι πάροχοι της ΠΕΦ. Η ΠΕΦ θεωρείται ολοένα περισσότερο σημαντικό πρώτο βήμα στην μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη του παιδιού. Η ποιότητα της ζωής των παιδιών πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επηρεάζει το τι είδους μαθητές θα γίνουν αργότερα. Η ποιότητα της εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και τα σχολεία ασχολούνται με τα παιδιά που προσέρχονται σε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίσης την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα την ουσιαστική βάση για την επιτυχή διά βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ανάπτυξη και τη μετέπειτα απασχολησιμότητα 1. Η παρούσα μελέτη παρέχει προοπτικές σχετικά με την κατάσταση της παροχής ποιοτικής ΠΕΦ σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εντοπίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική των κρατών μελών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ως ορθά παραδείγματα για τη βελτίωση της παροχής ποιοτικής ΠΕΦ. Οι κυριότερες προτεραιότητες που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αποτελούν τη βάση του αναλυτικού πλαισίου της παρούσας μελέτης. Οι εν λόγω προτεραιότητες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που συνδέονται με την ποιότητα όπως αναγνωρίζονται στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία και μπορούν να διαχωριστούν σε (1) πρόσβαση/συμμετοχή, (2) πολιτικές, νομικές και οικονομικές δομές, (3) προσωπικό, (4) διδακτικό περιεχόμενο και (5) συμμετοχή των γονέων. Η παρούσα μελέτη αναγνωρίζει την ύπαρξη συνεχιζόμενων θεμάτων και εξελίξεων στα εν λόγω συστατικά στοιχεία της ποιότητας. Τέλος, η παρούσα μελέτη προτείνει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχία της διαδικασίας ΑΜΣ, η οποία επί του παρόντος αποτελεί το επίκεντρο των εξελίξεων της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Συμμετοχή Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν θεσπιστεί κοινοί στόχοι για τα ποσοστά συμμετοχής των μικρών παιδιών στην ΠΕΦ. Για παιδιά ηλικίας μεταξύ τεσσάρων ετών και έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που ορίζεται σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη έχουν ως στόχο να καλύψουν με την παροχή ΠΕΦ τουλάχιστον το 95% του συνόλου της ομάδας-στόχου. Για παιδιά μικρότερης ηλικίας (κάτω των 3 ετών), η συμμετοχή πρέπει να αγγίξει το 33%. Κατά την εξέταση των εν λόγω στόχων πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των εννοιών «πρόσβαση» και «συμμετοχή» παρότι οι πολιτικές εξασφαλίζουν ενδεχομένως την καθολική πρόσβαση αυξάνοντας τον αριθμό των παιδικών σταθμών, η καθολική συμμετοχή εξαρτάται στην πραγματικότητα από την πραγματική ζήτηση για ΠΕΦ. Η αύξηση και μόνο του αριθμού των παιδικών σταθμών δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των παιδιών σε κάθε κράτος μέλος. 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο COM (2011)66. 4

5 Ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα Πρακτικά, όλα τα κράτη μέλη αναπτύσσουν επί του παρόντος πολιτικές για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για συμμετοχή των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω στην ΠΕΦ σε ποσοστό 95% παρατηρείται σαφής ανοδική τάση στα ποσοστά συμμετοχής που, επί του παρόντος, πλησιάζουν το 95%. Επίσης, παρατηρείται σαφής θετική τάση και στο ποσοστό συμμετοχής των παιδιών μικρότερης ηλικίας. Η παρούσα μελέτη περιγράφει ειδικότερα τις προσπάθειες που καταβάλλονται με σκοπό την αύξηση της ικανότητας για παροχή ΠΕΦ από το πολυπληθέστερο κράτος της Γερμανίας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (ΒΡΒ), στο οποίο συγκροτήθηκε μια ειδική ομάδα έργου για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των πιο πρακτικών εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων διακυβέρνησης. Ωστόσο, η υφιστάμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ενδέχεται να συμπιέσει σημαντικά τα ποσοστά συμμετοχής κατά τα επόμενα έτη. Δεδομένων ειδικότερα των επιπτώσεων της κρίσης, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη μέλη να μην επικεντρωθούν μόνο στην αύξηση της συμμετοχής των μικρών παιδιών, αλλά και στη διεύρυνση της συμμετοχής. Οι ομάδες που είναι πιο δύσκολο να προσεγγιστούν είναι συχνά τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα ή από συγκεκριμένες (μειονεκτικές) περιοχές. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μέσω έγκαιρης παρέμβασης με την παροχή ποιοτικής ΠΕΦ προκειμένου να αποφευχθούν αναπτυξιακά προβλήματα σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωή τους. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής τη Φινλανδία, η οποία επί του παρόντος έχει προβεί στην χαρτογράφηση του πληθυσμού που δεν έχει ενταχθεί στο προσχολικό της πρόγραμμα. Η διεύρυνση της συμμετοχής σημαίνει επίσης ότι τα κράτη μέλη δίνουν περισσότερη προσοχή στις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τη συμμετοχή στην ΠΕΦ πρέπει να διασφαλιστούν επίσης ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά που κατοικούν στις περισσότερο αγροτικές περιοχές των χωρών της ΕΕ. Πολιτικά, νομικά και οικονομικά συστήματα Τα κράτη μέλη εργάζονται ολοένα περισσότερο για την ενοποίηση των δομών διακυβέρνησης για την παροχή ΠΕΦ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη δεδομένου ότι υπάρχει διεθνής συναίνεση ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα για την παροχή ΠΕΦ παράγουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα χωριστά ή διαχωρισμένα συστήματα. Η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών τόσο στο πλαίσιο πολιτικών όσο και από τους παρόχους έχει διαπιστωθεί ότι αποφέρει καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής που είναι αρμόδιοι για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να συνεργάζονται στενά με τους συναδέλφους τους που αναπτύσσουν πολιτικές για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, η διαχείριση των συστημάτων συχνά επιμερίζεται σε διάφορες βαθμίδες διακυβέρνησης, με διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας των τοπικών αρχών. Οι εθνικές ή τοπικές απαιτήσεις ποιότητας για τα κέντρα ΠΕΦ θέτουν, εν γένει, μόνο κατώτατα όρια ποιότητας. Κατά τον τρόπο αυτόν, δεν παρέχονται κίνητρα για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της ΠΕΦ. Ιδίως στο πλαίσιο αυστηρότερων προϋπολογισμών, οι πάροχοι ενδέχεται να περιοριστούν στις κατώτερες απαιτήσεις ποιότητας αντί να προχωρήσουν σε περαιτέρω βελτιώσεις. Στην Ιρλανδία (Síolta), έχει θεσπιστεί ένα ενδιαφέρον ποιοτικό πλαίσιο το οποίο έχει ως στόχο να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για το προσωπικό ώστε αυτό να επανεξετάζει το έργο του και, ως εκ τούτου, να ενισχύει το επίπεδο ποιότητας της παροχής ΠΕΦ. Ωστόσο, η επαρκής χρηματοδότηση της εν λόγω πρωτοβουλίας εξακολουθεί να αποτελεί καίρια απαίτηση προκειμένου να επιτευχθούν τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Παρότι η αρμοδιότητα για τις πολιτικές ΠΕΦ ενδέχεται να επιμερίζεται σε διάφορες βαθμίδες διακυβέρνησης, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν συχνά ορισμένες τουλάχιστον αρμοδιότητες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για τις δαπάνες στον τομέα της ΠΕΦ. Κατά τη διερεύνηση του επιπέδου δαπανών στον τομέα της ΠΕΦ ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, τα δεδομένα 5

6 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής καταδεικνύουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Παρότι οι δαπάνες στον τομέα της ΠΕΦ δεν θα βελτιώσουν από μόνες τους αυτόματα την ποιότητα, υπάρχει μια σαφής θετική σχέση μεταξύ των κρατών μελών που δαπανούν πολύ μεγαλύτερα ποσά στον τομέα της ΠΕΦ και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που λαμβάνουν σε διεθνείς δοκιμασίες δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA). Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί, ως εκ τούτου, μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς. Εντούτοις, μια ισχυρή οικονομική δέσμευση είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση της ποιότητας στο σύνολο των ποιοτικών στοιχείων. Προσωπικό Ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της ποιότητας είναι το ειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, στην ΕΕ δεν υφίσταται πρακτικά κανένα κοινό πρότυπο όσον αφορά τις πολιτικές για την ποιότητα του προσωπικού. Σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχει μεγάλη κλίμακα διαφορετικών ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων για το προσωπικό της ΠΕΦ, που εκτείνονται από μηδενικά προσόντα έως προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου. Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο το σύνολο του εργατικού δυναμικού της ΠΕΦ να διαθέτει προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς οι επικουρικές εργασίες μπορούν να εκτελούνται και από προσωπικό που διαθέτει επαγγελματικά προσόντα. Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα προσόντα αυτών που εργάζονται στον τομέα της ΠΕΦ προκειμένου να διασφαλισθεί ένα βασικό επίπεδο ποιότητας. Τα περισσότερα κράτη μέλη επιχειρούν να ενισχύσουν τον επαγγελματισμό του εργατικού δυναμικού της ΠΕΦ. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον σχεδιασμό και την οικονομική στήριξη των στόχων αυτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις πλέον άτυπες μορφές κέντρων παροχής ημερήσιας οικογενειακής φροντίδας, τα οποία παρέχουν φροντίδα σε παιδιά στο ίδιο τους το σπίτι και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από τους περισσότερους κανονισμούς. Εντούτοις, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης σημαντική για την ποιότητα του «τακτικού» εργατικού δυναμικού της ΠΕΦ. Η παρούσα μελέτη επισημαίνει, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής των προσπαθειών απόδοσης επαγγελματικού χαρακτήρα, τον ρόλο των κέντρων παροχής οικογενειακής φροντίδας στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (ΒΡΒ) της Γερμανίας, όπου στα άτομα που παρέχουν παιδική φροντίδα προσφέρεται μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και την παρακολούθηση πρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι εργασιακές συνθήκες, όπως το εργασιακό περιβάλλον, ο μισθός και τα εργασιακά επιδόματα έχουν επίσης καίρια σημασία για το σύστημα που σχετίζεται με την ποιότητα του προσωπικού. Όλα αυτά αποτελούν τρόπους προσέλκυσης προσωπικού ανώτερης εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, επηρεάζουν την ποιότητα. Οι εν λόγω ευρύτερες εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία, γεγονός που επίσης επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης ΠΕΦ. Για παράδειγμα, η παρούσα μελέτη εντοπίζει μεγάλες διαφορές στις μισθολογικές δαπάνες και μέτριες διαφορές στην αναλογία προσωπικού-παιδιών στα διάφορα κράτη μέλη. Διδακτικό περιεχόμενο Γενικά, οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφωνούν ότι είναι σημαντικό τα μικρά παιδιά να μην αναπτύσσουν μόνο τις απαραίτητες γνωσιακές πτυχές που κρίνονται σημαντικές για την είσοδό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και μη γνωσιακά στοιχεία. Αμφότερα τα στοιχεία θεωρούνται εξίσου σημαντικά για τη θεμελίωση της διά βίου μάθησης. Παρότι διατηρείται εν γένει αυτή η ισορροπία, υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις 6

7 Ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι λεπτομερείς εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για το διδακτικό περιεχόμενο. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα προγράμματα προσχολικής αγωγής για παιδιά που πλησιάζουν την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως προετοιμασία για την είσοδό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ολόκληρη την ΕΕ τα προγράμματα ΠΕΦ επικεντρώνονται ολοένα περισσότερο στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών πτυχών, όπως ο αριθμητισμός και ο αλφαβητισμός. Ως παράδειγμα αυτού του είδους των νεοθεσπισθέντων προγραμμάτων, η παρούσα μελέτη εξετάζει προσεκτικά την περίπτωση της Ρουμανίας, στην οποία το προσχολικό έτος θεσπίστηκε το Σε όλα τα κράτη μέλη, οι πρωτοβουλίες πολιτικής αναπτύσσονται με σκοπό να προσεγγίσουν τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο και να τα συμπεριλάβουν στις υφιστάμενες σχολικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά. Εντούτοις, ο στόχος και, κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων προσέγγισης είναι συχνά πολύ διαφορετικά μεταξύ των παρόχων και των διαφόρων περιφερειών. Απαιτούνται περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για τη διαμόρφωση συνετών και τεκμηριωμένων επιλογών πολιτικής σχετικά με την επιτυχία των προσπαθειών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα μελέτη επισημαίνει ότι ο ρόλος των επαγγελματιών της ΠΕΦ με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης είναι καίριας σημασίας για την επιτυχημένη προσέγγιση των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο. Συμμετοχή των γονέων Η συμμετοχή των γονέων είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή υψηλής ποιότητας ΠΕΦ, καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του παιδιού. Παρότι η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική σε κάθε περίπτωση, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση των μειονοτικών ομάδων ή των παιδιών που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Η συμμετοχή των γονέων συνδράμει στη μείωση των διαφορών μεταξύ του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να ενισχύει τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του παιδιού και να συμβάλλει στη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης σε μεταγενέστερο στάδιο της σχολικής εκπαίδευσης. Παρότι η νομοθεσία, οι κανόνες και οι κανονιστικές ρυθμίσεις αποδίδουν ενδεχομένως έναν βαθμό σημασίας στη συμμετοχή των γονέων, εν γένει η συμμετοχή των γονέων αποτελεί ευθύνη των επιμέρους παρόχων στην επικράτεια της ΕΕ. Η παρούσα μελέτη προβαίνει στον διαχωρισμό μεταξύ της συμμετοχής των γονέων με επίκεντρο το παιδί και της συμμετοχής των γονέων με επίκεντρο τους παιδικούς σταθμούς, καθώς αμφότερες έχουν διαφορετικούς βασικούς στόχους. Η συμμετοχή των γονέων με επίκεντρο το παιδί έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού, ενώ η συμμετοχή των γονέων με επίκεντρο τους παιδικούς σταθμούς επικεντρώνεται περισσότερο στη δυνατότητα των γονέων να συζητούν τις δραστηριότητες με τους παρόχους της ΠΕΦ. Παρότι ο βαθμός στον οποίο οι γονείς συμμετέχουν μπορεί να εξαρτάται σημαντικά από το πολιτισμικό πλαίσιο, ορισμένες ορθές πρακτικές με επίκεντρο το παιδί εντοπίζονται στη Φινλανδία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, όπου αναπτύχθηκαν πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές προσέγγισης με σκοπό τη συμμετοχή των γονέων και των παιδιών από μειονοτικές ομάδες. Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα πρότυπα ποιότητας που τίθενται από την κυβέρνηση, η συμμετοχή των γονέων με επίκεντρο τους παιδικούς σταθμούς μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας. Όταν οι επικριτικοί γονείς συμπεριφέρονται ως καταναλωτές με εποικοδομητική άποψη, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ποιότητα των παρόχων της ΠΕΦ. Ως εκ τούτου, οι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες της ΠΕΦ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς, τόσο με επίκεντρο το παιδί όσο και με επίκεντρο τα κέντρα ΠΕΦ. 7

8 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής Προκλήσεις όσον αφορά την παροχή ποιοτικής ΠΕΦ Κάποιες προκλήσεις και συστάσεις για ποιότητα στην ΠΕΦ έχουν ευρύτερο χαρακτήρα από τα εν λόγω συγκεκριμένα στοιχεία ποιότητας και σχετίζονται με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται αυτός ο ευρύτερος χαρακτήρας των προκλήσεων για την ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη της ποιότητας της ΠΕΦ και, στη συνέχεια, προτείνονται συστάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Καταρχάς, η έλλειψη εμπειρικών στοιχείων για τη στήριξη των νέων εξελίξεων και των πρωτοβουλιών πολιτικής αποτελεί πρόβλημα για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών. Επί του παρόντος, οι πρωτοβουλίες πολιτικής αναλαμβάνονται, εν γένει, χωρίς να στηρίζονται σε εμπειρικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι όντως συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, όπως χαμηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις σε διεθνείς συγκριτικές αξιολογήσεις, όπως για παράδειγμα το PISA. Ο ΟΟΣΑ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για τη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών σε όλες τις μελέτες του σχετικά με την ΠΕΦ τόσο για την ΕΕ όσο και για τα επιμέρους κράτη μέλη και η εν λόγω προτεραιότητα επαναλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. Δεύτερον, μία συνεχές πρόκληση για τις εθνικές (ή τοπικές) κυβερνήσεις είναι η εξεύρεση τρόπων διασφάλισης της ποιότητας για κάθε ένα από τα συστατικά στοιχεία της ποιοτικής ΠΕΦ. Γενικότερα, οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν δίνουν στους παρόχους ΠΕΦ κανένα κίνητρο να βελτιώσουν το επίπεδο ποιότητας. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα κράτη μέλη ορίζουν τέτοιου είδους ελάχιστες απαιτήσεις επί των οποίων, στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος συμμόρφωσης. Μια βασική πρόκληση κατά τη βελτίωση της ποιότητας είναι, ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης τα οποία να παρέχουν σαφή κίνητρα στους παρόχους όχι μόνο να προβαίνουν στις ελάχιστες απαραίτητες ενέργειες, αλλά και να καταβάλλουν προσπάθειες να διακριθούν κατά την παροχή ποιοτικής ΠΕΦ. Τρίτον, κρίνεται απαραίτητο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να ακολουθούν μια συνεπή γραμμή πολιτικής, στηριζόμενη στην απαιτούμενη χρηματοδότηση, αλλά και υποστηριζόμενη από άλλες αρμόδιες αρχές. Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πολυάριθμα έγγραφα πολιτικής και προτάσεις σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής, την ενοποίηση των υπηρεσιών, την αύξηση των προσόντων του προσωπικού, την εξισορρόπηση του διδακτικού περιεχομένου ή τη συμμετοχή των γονέων. Ωστόσο, εκτός από τα εν λόγω σχέδια είναι σημαντικό να εμπλακούν όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς και να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες πολιτικές μπορούν στην πραγματικότητα να εφαρμοστούν. Τέλος, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει σημαντικές επιπτώσεις στις πολιτικές ΠΕΦ σε ολόκληρη την ΕΕ. Ποικίλα παραδείγματα στη μελέτη καταδεικνύουν τον φιλόδοξο τρόπο με τον οποίο καθορίστηκαν και θεσπίστηκαν οι εθνικοί στόχοι ποιότητας ή τα εθνικά ποιοτικά πλαίσια για τη συμμετοχή, το προσωπικό, το διδακτικό περιεχόμενο ή τη συμμετοχή των γονέων, τα οποία παραγκωνίστηκαν με τον πρώτο γύρο περικοπών στον προϋπολογισμό. Παρότι οι φιλοδοξίες κατά κύριο λόγο εξακολουθούν να υπάρχουν, οι εθνικές κυβερνήσεις απλώς δεν διαθέτουν επαρκή κονδύλια για να μετουσιώσουν τις φιλοδοξίες τους. Παράλληλα, οι πολίτες δεν μπορούν να συνεισφέρουν όσο πριν στις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, λόγω της αύξησης της ανεργίας. Οι πολίτες αυτοί που δεν εργάζονται δεν έχουν ούτε την άμεση ανάγκη να στείλουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό και, συχνά, ούτε τα οικονομικά μέσα για να το πράξουν. Με αυτό το δεδομένο, τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν να μείνουν πίσω και να μην λάβουν την απαραίτητη αναπτυξιακή βάση που ενδεχομένως χρειάζονται. Σε αυτήν την περίοδο, είναι σημαντικό οι εθνικές κυβερνήσεις να μην αρκεστούν στη διατήρηση του επιπέδου δαπανών για την ΠΕΦ προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή ποιοτικής ΠΕΦ σε όλα τα διαφορετικά στοιχεία 8

9 Ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα ποιότητας. Είναι ακόμα σημαντικότερο να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι προσεγγίζονται οι ομάδες εκείνες που χρειάζονται περισσότερο την ΠΕΦ μέσω πρωτοβουλιών ΠΕΦ, ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Η ΠΕΦ πρέπει να περιλαμβάνεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική ατζέντα η ποιοτική ΠΕΦ παρέχει το σταθερό θεμέλιο για την μετέπειτα εκπαίδευση και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών από διαφορετικά περιβάλλοντα. Συστάσεις Συστάσεις σε επίπεδο ΕΕ: στήριξη της διαδικασίας ΑΜΣ Η παρούσα μελέτη επισημαίνει τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο επιμέρους κρατών μελών. Επί του παρόντος, η ανάπτυξη ποιοτικού πλαισίου για την ΠΕΦ σε επίπεδο ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ως εκ τούτου, είναι πολύ νωρίς ακόμα για τη διεξαγωγή πλήρους αξιολόγησης. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για τον καθορισμό ενός ποιοτικού πλαισίου για την ΠΕΦ μέσω της θεματικής ομάδας εργασίας που ξεκίνησε τις εργασίες της το 2012, ως μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ). Επειδή είναι ακόμη πολύ νωρίς για την αξιολόγηση της διαδικασίας, η παρούσα μελέτη θέτει υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών ορισμένες συστάσεις, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τις εν εξελίξει εργασίες που πραγματοποιούνται με σκοπό την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ποιοτικού πλαισίου στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική συμμετοχή σε προπαρασκευαστικό στάδιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, σήμερα και στο άμεσο μέλλον, λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ο εν λόγω τομέας πολιτικής εάν η ποιοτική ΠΕΦ δεν απασχολεί καθόλου τους πολίτες ή τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, η διαδικασία ΑΜΣ δεν πρόκειται να είναι επιτυχής. Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού πλαισίου για την ΠΕΦ πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες πτυχές πέραν της ανάπτυξης ενός πλαισίου τεχνικού ελέγχου. Η διαδικασία διαθέτει επίσης μια σαφή πολιτική συνιστώσα για την επιτυχία της οποίας απαιτείται η επαρκής πολιτική συμμετοχή. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει κοινός προβληματισμός στα κράτη μέλη σχετικά με τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας στην ΠΕΦ. Εάν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να διακρίνουν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων, η διαδικασία ΑΜΣ είναι πολύ πιθανόν να αποτύχει. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει πλήρης στήριξη του ποιοτικού πλαισίου της ΠΕΦ, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ως σημείο αφετηρίας τους κοινούς στόχους. Τρίτον, κρίνεται σημαντικό οι θεσμικές δομές να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της διαδικασίας ΑΜΣ, καθώς η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει πλέον τη θεμελίωση της θεματικής ομάδας εργασίας και της ομάδας των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαθεσιμότητα των στόχων, των σημείων αναφοράς και των δεικτών αποτελεί επίσης σημαντική συνιστώσα της επιτυχίας της διαδικασίας ΑΜΣ. Επί του παρόντος, τα στοιχεία αυτά αναπτύσσονται από την θεματική ομάδα εργασίας και κρίνονται απαραίτητα για τη σύγκριση της προόδου που σημειώνεται στο ποιοτικό πλαίσιο για την ΠΕΦ. Οι σαφείς και συγκρίσιμοι στόχοι, τα σημεία αναφοράς και οι δείκτες είναι απαραίτητοι για όλα τα επιμέρους στοιχεία που επισημαίνονται στην παρούσα μελέτη: (1) συμμετοχή/πρόσβαση, (2) πολιτικές, νομικές και οικονομικές δομές, (3) προσωπικό, (4) διδακτικό περιεχόμενο και (5) συμμετοχή των γονέων. Συγκρίσιμα στοιχεία αυτού του είδους είναι απαραίτητα για τη δημιουργία κινήτρων για τα κράτη μέλη προκειμένου να εργαστούν προς έναν κοινό στόχο. Απαιτούνται νέες, πανευρωπαϊκές εμπειρικές μελέτες 9

10 Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιου είδους τεκμηριωμένων στόχων ή σημείων αναφοράς και, ως εκ τούτου, πρέπει επίσης να υπάρξει σχετική στήριξη. Οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και να οικοδομήσουν μια ουσιαστική συνεργασία με αυτούς. Αυτό κρίνεται σημαντικό για την επιτυχία της διαδικασίας ΑΜΣ, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία από κάτω προς τα επάνω. Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού πλαισίου για την ΠΕΦ πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα υψηλού επιπέδου σχέδιο πολιτικής, ωστόσο, πρέπει σαφώς να εδραιωθεί στις υφιστάμενες πρακτικές ΠΕΦ. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το ποιοτικό πλαίσιο της ΠΕΦ, καθώς η υλοποίηση των πολιτικών ΠΕΦ ανατίθεται συχνά στα κατώτερα επίπεδα διακυβέρνησης και σε μικρότερους παρόχους. Τέλος, οι αντικρουόμενες θέσεις (όσον αφορά τις πολιτικές κατευθύνσεις ή την ιδεολογία) μεταξύ των κρατών μελών βοηθούν, εν γένει, στην προώθηση της διαδικασίας ΑΜΣ και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει απαραιτήτως να παρεμποδίζονται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής της Ευρώπης. Όταν συμβαίνει αυτό, τα κράτη μέλη θα προσπαθούν, με σαφή ατζέντα, να πείθουν τα απρόθυμα κράτη μέλη να εργαστούν για την επίτευξη του κοινού στόχου από τη στιγμή που η πρωτοβουλία πρέπει να αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη, η εν λόγω προϋπόθεση έχει άμεση σχέση με την επιτυχία της διαδικασίας ΑΜΣ. Συστάσεις των κρατών μελών: βελτίωση της ποιότητας στην ΠΕΦ Πέραν του συντονισμού της πολιτικής στη διαδικασία ΑΜΣ, τα κράτη μέλη είναι κυρίως αρμόδια για τη βελτίωση της ποιότητας. Η παρούσα μελέτη επισημαίνει τη σημασία που έχει το ζήτημα της ποιοτικής ΠΕΦ στην ευρύτερη εκπαιδευτική ατζέντα, καθώς η ποιοτική ΠΕΦ παρέχει μια σταθερή βάση για τη μελλοντική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Δεδομένου αυτού, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των ευρύτερων πολιτικών για τις ίσες ευκαιρίες και την ιθαγένεια και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτήν την ιδιότητα. Η παρούσα μελέτη περιέγραψε και ανέλυσε ορθές πρακτικές σε διαφορετικά θεσμικά πλαίσια σε ολόκληρη την ΕΕ και οι παρατηρήσεις της έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών για θέματα ποιοτικής ΠΕΦ, τα οποία αφορούν τη συμμετοχή, τα συστήματα διακυβέρνησης, το προσωπικό, το διδακτικό περιεχόμενο και τη συμμετοχή των γονέων. Σε αυτό το σημείο συνοψίζονται για τους εθνικούς υπευθύνους χάραξης πολιτικής τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν από τις εν λόγω ορθές πρακτικές. Τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής: Κρίνεται απολύτως απαραίτητο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να βασίσουν τις νέες πρωτοβουλίες πολιτικής σε ουσιαστικά εμπειρικά θεμέλια. Πολύ συχνά, οι εξελίξεις στην πολιτική προκαλούνται και αποτελούν αντικείμενο υπεράσπισης χωρίς να αιτιολογούνται από εμπειρικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εμπειρική προσέγγιση όσον αφορά το «τι λειτουργεί» στην ΠΕΦ, για παράδειγμα μέσω της υποστήριξης διαχρονικών μελετών κοόρτης στο πλαίσιο της ΕΕ. Συμμετοχή: Πρέπει να αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στη διεύρυνση της συμμετοχής, αντί να σημειώνεται μόνο αύξηση της συμμετοχής. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή στη συμμετοχή ειδικών ομάδων και στις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τη συμμετοχή στην ΠΕΦ, πτυχές που μπορούν να συνεπάγονται προβλήματα ως προς την πρόσβαση. Η διεύρυνση της συμμετοχής στην ΠΕΦ πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα ακόμη και πέρα από τις μητροπολιτικές περιοχές και να παρέχει επίσης ίσες ευκαιρίες για τους γονείς και τα παιδιά τους στις αγροτικές περιοχές της χώρας. 10

11 Ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα Ολοκλήρωση των συστημάτων: Συνιστάται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που είναι αρμόδιοι για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να συνεργάζονται στενά με τους συναδέλφους τους που αναπτύσσουν πολιτικές για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας η ένταξη της ΠΕΦ στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά στη δημιουργία γόνιμου εδάφους για τους παρόχους ΠΕΦ υπό τον όρο να ακολουθούν επίσης μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη των παιδιών. Προσωπικό: Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ορισμένες ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα προσόντα για το σύνολο του προσωπικού της ΠΕΦ σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίσουν ένα βασικό επίπεδο ποιότητας. Διδακτικό περιεχόμενο: Λαμβάνοντας υπόψη τα εμπειρικά στοιχεία που ζητούν την εξισορρόπηση του διδακτικού περιεχομένου, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η ισορροπία μεταξύ των γνωσιακών και μη γνωσιακών πτυχών διατηρείται κατά την προσέγγιση των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ακόμη και εάν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως ο αριθμητισμός και ο αλφαβητισμός, καταλαμβάνουν περισσότερο κεντρικό ρόλο στο διδακτικό περιεχόμενο. Συμμετοχή των γονέων: Παρότι υπάρχουν ελάχιστοι κανονισμοί που αναφέρονται στη συμμετοχή των γονέων στην ΠΕΦ, η παρούσα μελέτη επισημαίνει περαιτέρω τη σημασία της. Συνιστάται στα κράτη μέλη να παρέχουν περαιτέρω συνδρομή στους παρόχους ΠΕΦ όσον αφορά την ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των γονέων, σεβόμενα παράλληλα τις πολιτισμικές διαφορές που ενδεχομένως υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες ή ομάδες. Επίπεδο δαπανών της ΠΕΦ: Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να ληφθεί υπόψη καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς. Εντούτοις, μια ισχυρή οικονομική δέσμευση είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των προαναφερθέντων στοιχείων. Με σκοπό να διασφαλισθεί η εν λόγω οικονομική δέσμευση, συνιστάται στα κράτη μέλη να συνεργαστούν προκειμένου να καταστήσουν τις εθνικές δαπάνες για την πολιτική ΠΕΦ περισσότερο συγκρίσιμες μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των επιδόσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. 11

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής...4 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα... 4 2. Ποιότητα υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα