Web 2.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Web 2.0 egatou@sch.gr"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

2 Περίγραµµατης τηςπαρουσίασης Εισαγωγικά στοιχεία 1. -Τάξη υλοποίησης 2. -Σκοπός και στόχοι 3. - ιάρκεια 4. -Ένταξη σεναρίου σε πρόγραµµα σπουδών 5. -Απαιτούµενες πρότερες γνώσεις 6. -Χρήση Η/Υ και ψηφιακών µέσων 7. -Επιστηµολογική προσέγγιση/θέµατα θεωρίας 8. - ιδακτικό συµβόλαιο- ιδακτικός θόρυβος 9. - Αναπαραστάσεις µαθητών 10. -Θεωρία µάθησης 11. -Περιγραφή διδακτικού σεναρίου Περιγραφή φύλλων εργασίας 13. -Αναστοχασµός

3 Τάξη: Το σενάριο υλοποιήθηκε µε µαθητές της Α τάξης Γυµνασίου

4 Σκοπός και διδακτικοί στόχοι Σκοπός και διδακτικοί στόχοι Σκοπός του σεναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας του ιαδικτύου και των υπηρεσιών του χρησιµοποιώντας web 2.0 εφαρµογές και λογισµικά Οι στόχοι του σεναρίου διακρίνονται ως προς: το γνωστικό αντικείµενο Τη χρήση νέων τεχνολογιών Τη µαθησιακή διαδικασία

5 Σκοπός και διδακτικοί στόχοι (συνέχεια) Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο Μετάτοτέλοςτουσεναρίουοιµαθητέςθαπρέπειναείναισε θέση: 1. Να ορίζουν την έννοια του ιαδικτύου 2. Να περιγράφουν τη δοµή του ιαδικτύου 3. Να απαριθµούν τις υπηρεσίες του 4. Να συνθέτουν τις σκέψεις τους για τις έννοιες που εµπλέκονται στο ιαδίκτυο, και να κατασκευάζουν σύννεφα λέξεων 5. Να γνωρίσουν την δοµή των εννοιολογικών χαρτών

6 Σκοπός και διδακτικοί στόχοι (συνέχεια) Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: Μετά το τέλος του σεναρίου οι µαθητές θα έχουν εξοικειωθεί µε τη χρήση: Ενός φυλλοµετρητή Του διαδικτυακού λογισµικού προγράµµατος wordle (σύννεφα λέξεων) Του προγράµµατος της ζωγραφικής Της ψηφιακής εφαρµογής του φωτόδεντρου

7 Σκοπός και διδακτικοί στόχοι (συνέχεια) Β. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία: Μετάτοτέλοςτουσεναρίουοιµαθητέςθαπρέπειναείναισε θέση: Να κατανοήσουν ερευνητικές και συνθετικές ιδιότητες Να αναδοµήσουν ιδέες και εικόνες για τις έννοιες που µελετούν( ιαδίκτυο, υπηρεσίες) Να εργάζονται οµαδοσυνεργατικά µέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης

8 ιάρκεια Σεναρίου Το σενάριο έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί µέσα σε 2 διδακτικές ώρες. ιατίθενται 1 ώρα για την ανάλυση της έννοιας του ιαδικτύου και τη δοµή του µε την υλοποίηση των αντίστοιχων φύλλων εργασίας και 1 ώρα για τις υπηρεσίες του διαδικτύου και την αξιολόγηση

9 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣΓΝΩΣΕΙΣ Το προτεινόµενο διδακτικό σενάριο σχετίζεται άµεσα µε το.ε.π.π.σκαιτοα.π.σ.γυµνασίουκαιαφοράτηνενότητα4 «γνωριµία µε το ιαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» του σχολικού βιβλίου Πληροφορικής Α Γυµνασίου.Μπορεί να εκπονηθεί από µαθητές της Α τάξης Γυµνασίου και στα πλαίσια του άξονα µαθησιακών στόχων«χειρίζοµαι και δηµιουργώ µε τα εργαλεία ΤΠΕ-βασικές έννοιες ΤΠΕ», σύµφωνα µε το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό στο Γυµνάσιο (Τσιµογιάννης κ.ά., 2011).

10 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣΓΝΩΣΕΙΣ Συγκεκριµένα στόχος των δραστηριοτήτων του σεναρίου είναι η διδασκαλία των εννοιών ιαδίκτυο, δοµή ιαδικτύου και οι υπηρεσίες του µέσα από λογισµικά του διαδικτύου. Το σενάριο µπορεί να εφαρµοστεί και σε µαθητές Β γυµνασίου αλλάκαι ηµοτικού, κάνονταςκάποιες, ανάλογαµετητάξη, τροποποιήσεις.

11 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣΓΝΩΣΕΙΣ Πρότερες γνώσεις Εκτιµάταιότιοιµαθητέςέχουνδεξιότητες: χειρισµού γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας του υπολογιστή Περιήγησης στον παγκόσµιο ιστό Βασικών εργαλείων προγράµµατος της ζωγραφικής Χρήσης της δικτυακής εφαρµογής φωτόδεντρο

12 ΧΡΗΣΗ Η.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ («προστιθέµενη αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήµατα) Η χρήση ψηφιακών µέσων, στο διδακτικό σενάριο έδειξε ότι: Οι ΤΠΕ εγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών και δίνουν αφενός την ευκαιρία άσκησης της κρίσης και της δηµιουργικότητάς τους και αφετέρου στον εκπαιδευτικό να παρακινήσει τους µαθητές σε µια αµφίδροµη σχέση αλληλεπίδρασης µαθητή-λογισµικού. Οι µαθητές εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες (κινητά, tablet, ηλεκτρονικά παιχνίδια), προσαρµόζονται γρήγορα στα λογισµικά περιβάλλοντα, κινητοποιούνται εύκολα και µαθαίνουνευχάριστα.

13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Για όλους τους παραπάνω λόγους, η προσέγγιση του συγκεκριµένου σεναρίου έγινε µε χρήση των ΤΠΕ. Έγινε χρήση του ιαδικτύου και των υπηρεσιών του (φυλλοµετρητής, αναζήτηση στο παγκόσµιο ιστό), διαδικτυακών εφαρµογών (wordle, φωτόδεντρο) και εκπαιδευτικών προγραµµάτων (CmapTools, Quiz Creator, ζωγραφική). Ο εκπαιδευτικός αξιοποίησε παιδαγωγικά τα παραπάνω λογισµικά για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας ως εναλλακτική προσέγγιση, για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των µαθητών και για την αξιολόγησή τους.

14 ΧΡΗΣΗ Η.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ («προστιθέµενη αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήµατα) Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται: Ένα εργαστήριο µε διαθέσιµο έναν Η/Υ ανά οµάδα, συνδεδεµένο στο διαδίκτυο µε εγκατεστηµένο έναν φυλλοµετρητή. Το πρόγραµµα ζωγραφικής των Windows Η εφαρµογή Wordle (www.wordle.net) δεν χρειάζεται εγκατάσταση, απαιτεί όµως για να λειτουργήσει την εφαρµογή java. Η εφαρµογή φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr) δεν απαιτεί εγκατάσταση. Για την εκτέλεση του ηλεκτρονικού κουίζ χρειάζεται η πρόσθετη εφαρµογή(plug-in) Flash Player. Ένας βιντεοπροβολέας, ένας πίνακας και ένας εκτυπωτής

15 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Ι ΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ Τα λογισµικά που προτείνονται είναι απλά, οι οδηγίες στα φύλλα δραστηριοτήτων σαφείς, ακριβείς και αναλυτικές. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε σηµαντικό πρόβληµα στη ροή εκτέλεσης του σεναρίου. Ο διδακτικός θόρυβος απεφεύχθη καθώς τα µέλη της κάθε οµάδας συνεργάστηκαν αρµονικά χάρις στο πετυχηµένο καθορισµό των οµάδων βάση κοινωνιογράµµατος που έγινε από τον εκπαιδευτικό.

16 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Το ιαδίκτυο αποτελεί µια θεµελιώδη έννοια της πληροφορικής Οι µαθητές έχουν σοβαρές παρανοήσεις σχετικά µε την έννοια αυτή Ο εκπαιδευτικός καλείται µέσα από διδασκαλίες και περιβάλλοντα εποικοδοµητικού τύπου, να βοηθήσει τους µαθητές να οικοδοµήσουν σωστή γνώση αναδοµώντας τις ελλιπείςήεσφαλµένεςαναπαραστάσειςτους.

17 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Το σενάριο σχεδιάστηκε λαµβάνοντας υπόψην τις παρανοήσεις, αναπαραστάσεις και λάθη των µαθητών σε σχέση µε το διαδίκτυο. Έρευνα που διεξήχθη στον ελληνικό χώρο, σε παιδιά ηλικίας ετών (Σολοµωνίδου& Παπαστεργίου) έδειξε ότι: Οι µαθητές ερµηνεύουν το διαδίκτυο µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρει (παιχνίδια, διασκέδαση, επικοινωνία, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης) και όχι από τι αποτελείται και πως λειτουργεί. Τα δοµικά στοιχεία που κυριαρχούν στη σκέψη τους είναι οι δικτυακοί τόποι και οι ιστοσελίδες και όχι η δικτυακή υποδοµή του διαδικτύου Τα περισσότερα παιδιά σχηµατίζουν ασαφείς, απλοϊκές και χρηστικές αναπαραστάσεις για το ιαδίκτυο και δεν το αναπαριστούν νοητικά σαν µέσο και αποτέλεσµα σύνδεσης υπολογιστών και δικτύων Θεωρούν τη διαδικασία αναζήτησης πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό σαν µια εύκολη και ευχάριστη δραστηριότητα, χωρίς να αντιλαµβάνονται τη δυσκολία εντοπισµού της συγκεκριµένης πληροφορίας

18 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Υιοθετούµε τις βασικές ιδέες του Piaget και Papert: «Ο διδάσκων οφείλει να δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να µπορέσουν οι µαθητές να οικοδοµήσουν τις γνώσεις τους». Το σενάριο είναι θεµελιωµένο στη θεωρία µάθησης του εποικοδοµητισµού γιατί ο µαθητής ανιχνεύοντας, διερευνώντας και ψάχνοντας µέσα από το ιαδίκτυο για το ιαδίκτυο, επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί παλιές του αντιλήψεις καιχτίζειτηνέατουγνώση.

19 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Το σενάριο αποτελείται από τις ακόλουθες δύο οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες: A. Ορισµός της έννοιας ιαδίκτυο σχηµατική δοµή διαδικτύου και σχεδιασµός(χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα) Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διδακτικο-µαθησιακής δραστηριότητας, οι µαθητές θα διδαχθούντηνέννοιατουδιαδικτύουκαιτηδοµήτουµέσααπότοίδιοτοδιαδίκτυο και τα εργαλεία του Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή Εργαστήριο υπολογιστών µε πρόσβαση στο ιαδίκτυο Εγκατεστηµένο έναν φυλλοµετρητή Εγκατεστηµένη την εφαρµογή java για τη χρήση της δικτυακής εφαρµογής wordle Εκτυπωτής, πίνακας

20 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Αναζήτηση της έννοιας «ιαδίκτυο» µέσα από το ιαδίκτυο Πριν την πραγµατοποίηση του σεναρίου, οι µαθητές σε ρόλο δηµοσιογράφου καταγράφουν απαντήσεις από συµµαθητές τουςγιατηνερώτηση«περιγράψτεµεµίατοπολύδύολέξεις την έννοια διαδίκτυο». ιερεύνηση της πρότερης γνώσης των µαθητών(10 ) Αρχικά ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους µαθητές να αναφέρουν γνωστά τους δίκτυα και µετά συνδέουν τα χαρακτηριστικά των δικτύων µεταδίκτυαυπολογιστώνκαιτοδιαδίκτυο. Οι µαθητές αναφέρουν λέξεις µε τις οποίες ορίζουν την έννοια ιαδίκτυο. Οι απαντήσεις τους καταγράφονται στον πίνακα.

21 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Αναζήτηση της έννοιας «ιαδίκτυο» µέσα από το ιαδίκτυο 1 ο φύλλοδραστηριότητας (15 ) Οι µαθητές καλούνται να εκπονήσουν το 1 ο φύλλο δραστηριότητας. Με βάση τις απαντήσεις που έχουν συγκεντρώσει και όσες έχουν καταγραφεί στον πίνακα, δηµιουργούν µε τη δικτυακή εφαρµογή wordle ένα σύννεφο λέξεων και το εκτυπώνουν.

22 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Αναζήτηση της έννοιας «ιαδίκτυο» µέσα από το ιαδίκτυο Στη συνέχεια ενεργοποιώντας το σύνδεσµο ιαδίκτυο, διαβάζουν τον ορισµό του διαδικτύου και τον συγκρίνουν µε τις λέξεις του χάρτη που εκτύπωσαν. Ακολουθεί συζήτηση στα µέλη της κάθε οµάδας και αποφασίζουν το συµπέρασµα που τους ζητείται να γράψουν στο τρέχον φύλλο εργασίας. συµπέρασµα

23 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Σχηµατική δοµή ιαδικτύου και σχεδιασµός Οι µαθητές σχεδιάζουν σε χαρτί, τη δοµή του διαδικτύου όπως τη φαντάζονται. (5 ) 2 ο φύλλοδραστηριότητας: (15 ) Ακολουθώνταςτιςοδηγίεςτου 2 ου φύλλου δραστηριότηταςενεργοποιούν το σύνδεσµο και στη γραµµή αναζήτησης πληκτρολογούν «σχηµατική παράσταση ιαδικτύου» και πατάνε εικόνες. Επιλέγουνµιαεικόναπουνοµίζουνότιαντιπροσωπεύειτοζητούµενο, την αποθηκεύουν και στη συνέχεια την αποδίδουν σχεδιαστικά µε το πρόγραµµα «Ζωγραφική» των Windows. Σώζουν την εργασία τους στο φάκελό τους και την εκτυπώνουν. Ακολουθεί σύγκριση µε το σχέδιο στο χαρτί, συζήτηση και καταγραφή συµπερασµάτων.

24 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Β. Υπηρεσίες του ιαδικτύου Αξιολόγηση (χρονική διάρκεια 1 διδακτική ώρα) Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διδακτικο-µαθησιακής δραστηριότητας, οι µαθητές θα διδαχθούν τις υπηρεσίες του ιαδικτύου µε σκοπό να αναθεωρήσουν τυχόν λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε αυτές. Επίσης θα αξιολογηθούν συµπληρώνοντας έναν εννοιολογικό χάρτη και απαντώντας σε ένα ηλεκτρονικό κουΐζ που ετοίµασε ο εκπαιδευτικός.

25 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Β. Υπηρεσίες του ιαδικτύου Αξιολόγηση Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή Εργαστήριο υπολογιστών µε πρόσβαση στο ιαδίκτυο Εγκατεστηµένο έναν φυλλοµετρητή Εγκατεστηµένη την εφαρµογή java για τη χρήση της δικτυακής εφαρµογής φωτόδεντρο Εκτυπωτής, πίνακας, βιντεοπροβολέας.

26 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Υπηρεσίες του ιαδικτύου ιερεύνηση της πρότερης γνώσης των µαθητών (10 ) Αρχικά ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους µαθητές να αναφέρουν χρήσεις του ιαδικτύου. Οι απαντήσεις καταγράφονται στον πίνακα. Στησυνέχειαδίνεταιστουςµαθητέςτο 3 ο φύλλοδραστηριότητας

27 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 3 ο φύλλοδραστηριότητας (20 ) Υπηρεσίες του ιαδικτύου Οι µαθητές ενεργοποιούν το σύνδεσµο Στο πλαίσιο αναζήτηση, πληκτρολογούν «Υπηρεσίες ιαδικτύου» και στα αποτελέσµατα επιλέγουν Βασικές Υπηρεσίες διαδικτύου

28 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 3 ο φύλλοδραστηριότητας Υπηρεσίες του ιαδικτύου Στην εικόνα που ακολουθεί διαβάζουν το κείµενο για την κάθε υπηρεσία. Ακολουθεί σύγκριση αυτών που βρήκαν µε τις δικές τους απαντήσεις, συζήτηση και προβληµατισµός Στη συνέχεια καλείται η κάθε οµάδα δουλεύοντας συνεργατικά να συµπληρώσει τον εννοιολογικό χάρτη που συνοδεύει το τρέχον φύλλο εργασίας. (Εδώ ο εκπαιδευτικός αναφέρει και παρουσιάζει µε τον βιντεοπροβολέα το λογισµικό CmapTools, µε το οποίο σχεδιάστηκε ο εννοιολογικός χάρτης)

29 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Εννοιολογικός χάρτης

30 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου φύλλο αξιολόγησης(15 ) αξιολόγηση Οι µαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα συγκεκριµένο φάκελο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και να ενεργοποιήσουν το ηλεκτρονικό κουΐζ. Απαντούν στις ερωτήσεις µέσα στα όρια του συγκεκριµένου χρόνου και καταγράφουν το σκορ τους στο πλαίσιο που βρίσκεται στο φύλλο δραστηριότητας.

31 Αναστοχασµός Το σενάριο υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους διδακτικούς στόχους του. Ο διδακτικός χρόνος απεδείχθη επαρκής παρά το γεγονός ότι οιδιδακτικέςώρεςυλοποίησηςτουσεναρίουδενήτανσυνεχόµενες. Η εξέλιξη του µαθήµατος προκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών γιατί ήρθαν σε επαφή µε γνωστές τους έννοιες και οι δραστηριότητες του σεναρίου τους βοήθησαν να τις κατανοήσουν και να αναθεωρήσουν πρότερες λανθασµένες απόψεις τους. Η µεταξύ τους συνεργασία υπήρξε ικανοποιητική, καθώς ο χωρισµός τους σε οµάδες µε τη µέθοδο του κοινωνιογράµµατος ήταν καθοριστικός. εν παρουσιάστηκε κανένα σηµαντικό πρόβληµα στη διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου. Ο διδακτικός θόρυβος ήταν ελάχιστος καθώς όλα (οµάδες, υπολογιστές και λογισµικά ) δούλεψαν κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις. Οι αντιλήψεις ή παρανοήσεις των µαθητών που διαπιστώθηκαν ήταν αυτές που είχαν προβλεφθεί (σύµφωνα µε την έρευνα) και όπως αναφέρθηκαν προηγούµενα στην παρουσίαση.

32 Αναστοχασµός Αν σχεδιαζόταν πάλι το σενάριο δεν θα έκανα κάποια αλλαγή γιατί πιστεύω, σύµφωνα και µε τις αντιδράσεις των µαθητών µου, ότι η υλοποίησή του είχε θετικά αποτελέσµατα. Σαν εκπαιδευτικό οι διαδικασίες σχεδιασµού, υλοποίησης και αναστοχασµού στο σενάριο, µε ωφέλησαν πολύ. Σχεδίασα ένα εκπαιδευτικό σενάριο µε σωστή δοµή και φύλλα δραστηριοτήτων µε συµµετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα για τους µαθητές. Η όλη διαδικασία µε βοήθησε να προσεγγίσω καλύτερα τον τρόπο σκέψης των µαθητών και να τους βοηθήσω αποτελεσµατικότερα.

33 ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευαγγελία Γάτου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γεωργία ηµητρίου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Αναλυτικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 803 Η ΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ Αράπογλου Αριστείδης ΠΛΗΝΕΤ.. Ν. Ευβοίας αβόγλου Χρίστος ΠΛΗΝΕΤ Α Γρ. Ν. Ευβοίας Καραντενίζη Ελένη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα