Μεταφορές - Ναυτιλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορές - Ναυτιλία"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 5 ο σεμινάριο 25 Μαΐου 2015

2 e-maritime i-ports e-logistics Cargo Digital Charts Επισκόπηση

3 e-maritime Ο τομέας e-maritime περιλαμβάνει: Τηλεπικοινωνιακά συστήματα (δορυφορικά, επίγεια) Υπηρεσίες θέσης και επιτήρησης (AIS, VDR / SOLAS, VTS) Τεχνολογίες σκαφών (υβριδικοί κινητήρες, αναδιπλούμενες γέφυρες) Βάσεις δεδομένων (SIRENAC, EQUASIS) Ασφάλεια & συστήματα διαχείρισης κινδύνων (MarNIS, MOS) Παραθυρικές πλατφόρμες (RIS, RTMS)

4 e-maritime και RDBMS SIRENAC Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πλοίων Ικανότητα για βασική και προχωρημένη αναζήτηση EQUASIS Πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια των πλοίων Μη εμπορικές εφαρμογές, ευρεία και δημόσια χρήση Διεθνής βάση δεδομένων που καλύπτει τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο Απαιτεί συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας Διευκολύνει την αξιολόγηση των πλοίων - χρησιμοποιείται σε εθελοντική βάση - δεν υπάρχει υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί

5 e-maritime και Ασφάλεια MarNIS Maritime Navigation Information Services Στοχεύει στη διασύνδεση της διαχείρισης κυκλοφορίας σκαφών (VTM), της έρευνας και διάσωσης (SAR), της ετοιμότητας στην απόκριση από ρύπανση πετρελαίου (OPRC) Το AIS παρέχει πληροφορίες πραγματικού χρόνουν σχετικά με το πλοίο (θέση, ταχύτητα, τροχιά, κλπ) Τα δεδομένα του AIS συμπληρώνονται από μεγάλο βεληνεκές αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων (LRIT), μέσω δορυφόρου Το σύστημα απεικονίζει και παρακολουθεί πλοία που δεν συμμορφώνονται με τα επίσημα χωρικά ύδατα MOS - Maritime Operational Services Γενική αρχιτεκτονική που διαχωρίζει την ευθύνη σε ρόλους, τα καθήκοντα, τις διαδικασίες. Απαιτεί κεντρικοποιημένη λογική δεδομένων σε ένα πλοίο, συμπεριλαμβάνοντας το φορτίο, τους επιβάτες, τους λιμένες κλήσης, τη σημαία, τις πληροφορίες ελέγχου

6 i-ports Ο τομέας i-ports περιλαμβάνει: Συστήματα κατανομής πόρων Τερματικά συστήματα φορτίων Σύστημα πλοήγησης e-έγγραφα

7 e-logistics Λειτουργικές Τεχνολογίες: Αυτόματης αναγνώρισης (AIT) Διαχείρισης σχέσης πελάτη (CRM) Διαχείρισης για πρόβλεψη της ζήτησης (DFM) Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce) Web-based συστήματα εφοδιαστικής (WLS) Συστήματα παραγωγής και εκτέλεσης (MES) Συστήματα διαχείρισης παραγγελιών (OMS) Συστήματα διαχείρισης προϊόντων (PDM) Εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης γεγονότων (SCEM) Τεχνολογίες Track & Trace (T & T) Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS) Συστήματα διαχείρισης αποθήκης (WMS) Ολοκληρωμένες τεχνολογίες Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Συστήματα σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας (SCP) Value-Chain engines Μηχανές επικοινωνίας Μηχανές πληροφορίας Μηχανές διαχείρισης

8 Cargo Ο τομέας Cargo περιλαμβάνει: Υπηρεσίες που παρέχουν σε ναυλομεσίτες και εμπλεκομένους εφαρμογές που απλοποιούν τη διαχείριση του φορτίου και των εμπορευμάτων για δραστηριότητες εισαγωγής, εξαγωγής, εγχώριων και διεθνών μεταφορών Υπηρεσίες που παρέχουν επιχειρησιακό και οικονομικό έλεγχο των φορτίων που διακινούνται σε μεταφορές εγχώριων και διεθνών εμπορευμάτων Υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν με εξωτερικά συστήματα λογιστικής

9 Digital Charts Ο τομέας Digital Charts περιλαμβάνει: GIS και ψηφιακούς χάρτες Λειτουργίες βυθοκόρησης των λιμανιών

10 Σήμερα και Αύριο Η διαλειτουργικότητα μεταξύ: Συστημάτων Προϊόντων από διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς αποτελεί βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας και των υπηρεσιών Η πρόκληση είναι να αυξηθεί ο βαθμός της διαλειτουργικότητας των συστημάτων με την προσθήκη νέων υπηρεσιών Η διασικασία διαχείρισης χρειάζεται να καταστεί ικανή να υποστηρίξει μια σύνθεση υφισταμένων και νέων e-logistics υπηρεσιών

11 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Οι μεταφορές παραδοσιακά εξελίσσονται κατά μήκος των εθνικών γραμμών Η παγκοσμιοποίηση αλλάζει το μέχρι τώρα γνωστό σκηνικό Οι τεχνολογίες πληροφορικής υποστηρίζουν τον τομέα ως off-the-self λύσεις με συγκεκριμένες βιομηχανικές δομές, λειτουργίες και μοντέλα Οι υπηρεσίες χρήσης πολλαπλών μεταφορικών μέσων ωθούν σε ένα νέο διαλειτουργικό μοντέλο διάχυσης της πληροφορίας Οι υπηρεσίες μεταφορών, όμοια με άλλες βιομηχανικές υπηρεσίες, ακολουθούν το μονοπάτι της αποϋλοποίησης και σταδιακά στρέφονται στην ηλεκτρονική μορφή για τα έγγραφα μεταφοράς

12 Προβλήματα και Χαρακτηριστικά Οι εταιρείες μεταφορών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν θέλουν να διατηρήσουν τις διαδικασίες τους, ανεξαρτήτως προτύπου Οι παγκόσμιοι παίκτες μπορούν να ορίσουν de facto πρότυπα, έχουν την οικονομική δυνατότητα να πείσουν τους εμπορικούς εταίρους τους να τα ακολουθήσουν Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία προτύπων Δύσκολο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν επιχειρηματικές σχέσεις, απαιτείται να βρουν ένα εναλλακτικό μοντέλο μικρού κόστους και αυξημένης ποιότητας υπηρεσιών Με την αυξημένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι μεγάλοι παίκτες θα ενισχύσουν τη σφαίρα επιροής τους εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες και θα τις χρησιμοποιήσουν για να ανταγωνιστούν την παγκόσμια βιομηχανία Απαιτείται μια εναλλακτική μορφή διαλειτουργικότητας ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση με χαμηλό κόστος σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δίχως εξαρτήσεις Η δημιουργία ανοικτών προτύπων σε έγγραφα μεταφοράς προωθεί τη διαλειτουργικότητα και παρέχει ένα πλαίσιο για την επίτευξη αυτού του στόχου

13 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και Πολυτροπικότητα Οι τεχνολογίες πληροφορικής τροφοδοτούν την καινοτομία και καθιστούν δυνατή μια νέα λειτουργική αποδοτικότητα Επιτρέπουν την ενσωμάτωση αλυσίδων εφοδιασμού στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και υποστηρίζουν την οριζόντια συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών εταίρων από διαφορετικά μέσα μεταφοράς Το πρόβλημα: Πώς να οργανωθούν αποτελεσματικά τα δίκτυα ηλεκτρονικού επιχειρείν που εκτείνονται σε διαφορετικούς τρόπους μεταφορών και επιχειρηματικών μοντέλων Διαφορετικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα από διαφορετικές πλευρές

14 Διαλειτουργικότητα βάσει ενιαίων εγγράφων Πίσω από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν στις μεταφορές βρίσκεται η απλή ιδέα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων Τα έγγραφα τις περισσότερες φορές είναι ειδικά και όχι πάντα ηλεκτρονικά Τα ανοικτά έγγραφα μεταφορών για πολυτροπικές μεταφορές λειτουργούν ήδη στην ΕΕ, αλλά δεν υπάρχει ομοιομορφία Η προοπτική ενός ενιαίου εγγράφου μεταφοράς, που εφαρμόζει ένα ενιαίο πρότυπο, πλησιάζει και αναμένεται να μειώσει το κόστος των διαχειριστικών διαδικασιών και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων, προς όφελος των καταναλωτών και των προσφερόμενων υπηρεσιών Το ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (Single Transportation Document) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες των εγγράφων μεταφοράς καθώς και όποια συνοδευτικά έγγραφα και να επιτρέπει διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης

15 Προκλήσεις και Απαιτήσεις Η εφαρμογή ενός ενιαίου εγγράφου μεταφοράς (STD) ως τυποποιημένο έγγραφο επιτρέπει στους χρήστες υπηρεσιών μεταφοράς και τους φορείς εκμετάλλευσης να συνδυάσουν δυναμικά εσωτερικές διαδικασίες σε μια ενιαία διαδικασία Επιτρέπει τη δυνατότητα απόκρυψης των επιχειρηματικών λεπτομερειών πίσω από το STD ενόσο οι συμμετέχοντες θα εκτελούν τις διαδικασίες μεταφοράς τους, όπως προηγουμένως Η υποχρέωση είναι το STD να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των διαδικαστικών βημάτων που επιτρέπουν την ομαλή εξαγωγή και εισαγωγή επιπρόσθετων πληροφοριών καθώς και συναλλαγών Τα τιμολόγια θα αποτελούν μέρος της δομής του STD, όχι απαραίτητα ορατά από όλους

16 Θεωρητικό υπόβαθρο B2B σχέσεις διαμορφώνονται έντονα από τη δομή του εγγράφου και σε θέματα αρχιτεκτονικής των πληροφοριών Απαιτείται ένα σύνολο ανάλυσης και σχεδιασμού με προδιαγραφές και κανόνες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και την παροχή ουσιαστικών και επαναχρησιμοποιήσιμων επιχειρησιακών μοντέλων Τα έγγραφα αποτελούν την «είσοδο» και την «έξοδο» των επιχειρηματικών διαδικασιών Τα έγγραφα οργανώνουν τις αλληλεπιδράσεις, χρησιμεύουν ως πακέτα πληροφοριών και ως το τελικό αποτέλεσμα των επιχειρησιακών διαδικασιών Απαιτείται η χρήση τυποποιημένων εγγράφων με συγκεκριμένες δομές και διεπαφές για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας, την παροχή ευελιξίας στις επιχειρήσεις, υψηλής προσαρμοστικότητας και διαφάνειας της αγοράς

17 Τεχνικό υπόβαθρο Η διαλειτουργικότητα βάσει ανοικτών εγγράφων απαιτεί κατανεμημένη διαχείριση και εφαρμογή, περιλαμβάνοντας: Ένα κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων για STD Ένα κοινωνικό δίκτυο επιχειρήσεων ως μηχανισμός για τη δημιουργία κοινότητας εμπορικών μεταφορών

18 Περίπτωση χρήσης Transportation Scenario: Origin Location (OL) - TSP1 Point of Loading (Point L) - TSP2 Trans-shipment Point (Point T) - TSP2 Point of Discharge (Point D) - TSP2 Customs (C) - TSP3 Distribution Centre (local distributor) - TSP3 Destination Location (DL) - TSP3 OL TSP1 Point L Point T Point D localdistr TSP2 C TSP3 DL

19 Θέματα σχεδίασης Καθώς το φορτίο κινείται από την αρχική τοποθεσία στη θέση προορισμού, περνώντας από τα σημεία φόρτωσης, τα σημεία μεταφόρτωσης και τα σημεία παραδοσης, συμβαίνουν αλλαγές στο STD Κάθε σημείο ελέγχου συμπληρώνει με πληροφορία το έγγραφο, στα αντίστοιχα τμήματα του εγγράφου Το έγγραφο σταδιακά συμπληρώνεται με πληροφορίες που παρέχονται από όλα τα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας, για να φτάσει στην τελική του έκδοση (η οποία κατέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την κίνηση του φορτίου) Το έγγραφο ενημερώνεται και εξελίσσεται κατά μήκος της διαδρομής μεταφοράς ως αλλαγή από τον ένα κόμβο στον άλλο σε ένα επισημειωμένο γράφημα όπου: Οι κόμβοι είναι «καταστάσεις» του εγγράφου Οι ακμές είναι επιχειρηματικές διαδικασίες Μια κατάσταση είναι ένα βήμα εξέλιξης κατά την οποία το έγγραφο έχει ενημερωθεί με επιτυχία για την έξοδο μιας διαδικασίας Το έγγραφο δέχεται καταστάσεις που αποτελούν λειτουργίες σε κάθε σημείο μεταφόρτωσης/μεταβίβασης κτλ «Non issue» καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες λόγω «έκτακτης ανάγκης» το φορτίο δεν μπορεί να μετακινηθεί ή απαιτείται επαναδιαπραγμάτευση του πλάνου μεταφοράς Μια επιχειρηματική διαδικασία είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί μια στοχευμένη τελική κατάσταση στο έγγραφο

20 Δομή εγγράφου

21 Υλοποίηση εγγράφου Σχεδιάστηκε, διαμορφώθηκε και υλοποιείται ως εφαρμογή, το STD υιοθετείται, επεκετείνεται και υποστηρίζει: Διαλειτουργικότητα: το STD εισάγει ένα πρόσθετο στρώμα λειτουργικότητας και συνεργασίας στην κορυφή των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και των διεργασιών για να καταστεί δυνατή η μετασύνθεση υφισταμένων και νέων υλικοτεχνικών υπηρεσιών Ανταγωνισμός στην αγορά: μόλις το STD οριστεί ως πρότυπο, πολλοί πάροχοι υπηρεσιών που διατηρούν συστήματα διαχείρισης διεργασιών, μπορεί να ανταγωνίζονται για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς την κατεύθυνση του εγγράφου STD

22 Χαρακτηριστικά υλοποίησης Μοντελοποίηση εγγράφου Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής για ένα κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και αρχείων στο εσωτερικό της κοινότητας μεταφορών Δημιουργία περιβάλλοντος όπου υπηρεσίες κοινών εγγράφων γίνονται διαθέσιμες μαζί με άλλα έγγραφα Διακομιστές στο διαδίκτυο μπορούν να υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία Ανάπτυξη Εφαρμογων API σε υπάρχοντα συστήματα Λειτουργικές διεπαφές Σύστημα κατανεμημένης διαχείρισης αρχείων

23 Διασύνδεση εγγράφου με διεργασίες Ο κλάδος των μεταφορών έχει ανάγκη να διασυνδέσει ονόμοια κομμάτια πληροφορίας σε δομημένη γνώση Το STD εξυπηρετεί την καταγραφή όλου του κύκλου μεταφοράς ενός φορτίου από το ένα σημείο στον τελικό προορισμό Για να αλλάξει το έγγραφο χρειάζεται να αλληλεπιδρά με μια διαδικασία ώστε να λαμβάνει το απαραίτητο περιεχόμενο πληροφορίας που εκφράζει την έκβαση όλης της διαδικασίας εξέλιξής του φορτίου ως το τελικό σημείο Το έγγραφο μπορεί να διατηρεί συνδέσεις με οποιαδήποτε εφαρμογή της επιχείρησης, πχ ERPs, έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν επιπρόσθετες πληροφορίες πχ τιμολόγια Χαλαρή διασύνδεση: το έγγραφο είναι διαφανές, η βασική επιχειρηματική διαδικασία δεν είναι μπορεί να μοντελοποιηθεί και να σχεδιαστεί ως μια εφαρμογή

24 Πολυπλοκότητα - Ενθυλάκωση STD document State S2 Init State State S1 State Sn-1 Final State Process 0 Process 0,1 Process n-1, n TSP A TSP B TSP C TSP A TSP B TSP C TSP A TSP B TSP C

25 Συμπεράσματα Εμπορικές και μεταφορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν θέλουν να εξελίσσουν τις διαδικασίες τους, ανεξαρτήτως προτύπου Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην τυποποίηση Η προσέγγιση βάσει ανοικτών προτύπων και εγγράφων, παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες χαμηλού κόστους Για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας το ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (STD) υλοποιείται ως τυποποιημένο έγγραφο που επιτρέπει στους χρήστες των μεταφορών και τους φορείς εκμετάλλευσης να συνδυάσουν τις λειτουργικές τους ανάγκες σε μια ενιαία διαδικασία Η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι κρυμμένη πίσω από το STD Το STD θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ως εφαρμογή

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4 2015 Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων διασύνδεσης λιμένων ενδοχώρας στην περιοχή της Μεσογείου

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα