FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

2 Μήνυµα του ιευθύνοντος Συµβούλου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2004 υπήρξε µία αρκετά καλή χρονιά για την εταιρεία Fashion Box Ελλάς Α.Ε, που βάσει των ενοποιηµένων στοιχείων, σηµατοδοτήθηκε από την αύξηση των πωλήσεων κατά 24% σε µία δύσκολη χρονιά κατά γενική οµολογία για την ελληνική αγορά και µε πολύ µεγάλη αύξηση κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) κατά 92,54% λόγω της συγκράτησης των εξόδων, καθώς επίσης και των Κερδών προ Φόρων κατά 718,19% για τον ίδιο λόγο. Παράλληλα η εταιρεία µείωσε τις συνολικές υποχρεώσεις της ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, από 56,43% σε 55,67%, καθώς επίσης και τον τραπεζικό δανεισµό από 24,30% σε 18,80%. Τέλος, µείωσε τα αποθέµατα ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών από 25,34% σε 22,32%. Τα παραπάνω καλά αποτελέσµατα, οφείλονται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 24%. Η αύξηση δεν οφείλεται στον κλάδο της ένδυσης, ο οποίος εµφανίζεται πτωτικός, πλην της κατηγορίας επωνύµων προϊόντων στην οποία ανήκουµε και που είναι σταθερή, αλλά στο ότι τα προϊόντα της εταιρείας, είχαν καλή αποδοχή από τους καταναλωτές και στο ότι άρχισαν να ωριµάζουν τα καταστήµατα λιανικής (REPLAY STORES) και οι συνεργασίες shop-in-shop. Πρέπει να τονίσουµε, ότι η µέση ετήσια αύξηση από έναρξης της εταιρείας ( ) διαµορφώνεται στο ποσοστό 29% όπως παραστατικά εµφανίζεται στο παρακάτω διάγραµµα. 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 SALES PBT 4,000 2, Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος µέχρι το τέλος του 2005 για α) την επέκταση δικτύου λιανικής και Shop in Shop, β) την επέκταση σε νέες αγορές, γ)την ανακαίνιση υπαρχόντων καταστηµάτων, δ) την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ε) την ανάπτυξη µηχανογραφικών συστηµάτων, θα δώσει ώθηση στα µεγέθη της εταιρείας και θα ισχυροποιήσει τη θέση της κερδίζοντας µερίδιο αγοράς στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης 1

3 2

4 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά αποτελέσµατα της Fashion Box Ελλάς Α.Ε Ενοποιηµένα συνοπτικά αποτελέσµατα της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. 6 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό της Εταιρίας Αντικείµενο Εργασιών Η δραστηριότητα της Εταιρίας Κατηγορίες Επωνυµίες Προϊόντων Ανάλυση εξέλιξης κύκλου εργασιών ιαδικασία Πωλήσεων ίκτυο Πωλήσεων Χονδρική Πώληση Λιανική Πώληση Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις- Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Σήµατα) Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Επενδύσεις της Fashion Box Ελλάς Α.Ε ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε Συµβάσεις Συνεργασίες ικαστικές ιαφορές Νοµοθετικό Πλαίσιο 28 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα µετόχων ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Οργανόγραµµα της Εταιρείας Ανθρώπινο υναµικό Συµµετοχές των Μελών.Σ. & των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών 34 7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Ανά ραστηριότητα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Αποτελεσµάτων Χρήσεως Χρηµατοοικονοµικές απάνες Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Πολιτική Μερισµάτων Φορολογία Μερισµάτων Ανάλυση Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Aναµόρφωση Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός 49 8 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LIMITED

5 8.1.2 F.B.C. (PROPERTIES) LIMITED ιεταιρικές Συναλλαγές 54 9 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε...55 Στόχοι και Στρατηγική ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βεβαιώσεις Ορκωτών Ελεγκτών Βεβαίωσης Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης Ταµειακές Ροές Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων χρήσεως Ταµειακές ροές της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. χρήσεως Ενοποιηµένες ταµειακές ροές της Fashion Box Ελλάς για την περίοδο Οικονοµικές Καταστάσεις της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. χρήσεως Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις χρήσεως Ισολογισµός χρήσεως Προσάρτηµα χρήσεως Έκθεση.Σ. χρήσεως Έκθεση συναλλαγών χρήσεως Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης Ενοποιηµένες Λογιστικές Καταστάσεις χρήσεως Ενοποιηµένος Ισολογισµός χρήσεως Ενοποιηµένο Προσάρτηµα χρήσεως Ενοποιηµένη Έκθεση.Σ. χρήσεως Οικονοµικές Καταστάσεις της θυγατρικής «F.B.C FASHION BOX CYPRUS LTD Έκθεση και Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως

6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Συνοπτικά αποτελέσµατα της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. Βασικά Μεγέθη Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών 11, , , Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 5, , , Αλλα Εσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο 5, , , Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 1, , Εκτακτα Αποτελέσµατα (23.10) (24.86) 5.54 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 1, , Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1, , Κέρδη προ Φόρων 1, Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 2,489,740 3,125,000 6,250,000 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης 3,125,000 3,125,000 6,250,000 Αναµορφώµενα Κέρδη Προ Φόρων (ποσά σε χιλ. ) (836.34) Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (900.74) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (977.71) Στοιχεία Ανά Μετοχή (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Μέρισµα ανά µετοχή Αναµορφώµενα Στοιχεία Ανά Μετοχή Κέρδη προ Φόρων 0.29 (σε ) (0.27) 0.12 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (0.28) 0.07 Κέρδη µετά από Φόρoυς Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0.17 (0.31)

7 1.2 Ενοποιηµένα συνοπτικά αποτελέσµατα της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. Βασικά Μεγέθη Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών 11, , , Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 5, , , Αλλα Εσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο 5, , , Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 1, , Εκτακτα Αποτελέσµατα (22.02) (5.56) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 1, , Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1, , Κέρδη προ Φόρων 1, Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (56.75) Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 3,125,000 3,125,000 6,250,000 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης 3,125,000 3,125,000 6,250,000 Αναµορφώµενα Κέρδη Προ Φόρων Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (6.48) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (86.45) Στοιχεία Ανά Μετοχή Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Χρήσης και Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0.23 (0.01) 0.06 Μέρισµα ανά µετοχή Αναµορφώµενα Στοιχεία Ανά Μετοχή Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ (0.01) 0.06 Κέρδη µετά από Φόρoυς Χρήσης, Αµοιβές.Σ. Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0.16 (0.02)

8 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης υπ αριθµ. 5/204/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1487/ τεύχος Β όπως αυτή ισχύει. Για πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία όπου µπορούν να απευθύνονται οι επενδυτές είναι ο κ. Αδαµάντιος Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος µετόχων της Εταιρείας (τηλ ). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, και Χαράλαµπος Τσουβελεκάκης, Οικονοµικός ιευθυντής και Προϊστάµενος Λογιστηρίου της Εταιρείας (τηλ ). Οι ανωτέρω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι εξ όσων γνωρίζουν : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών του Ετήσιου ελτίου. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Βασίλης Καζάς (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281) της εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων A.E. Ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής διενήργησε και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα κάτω από τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστοποιητικά Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. Στο πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού ορκωτού ελεγκτή των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2004 δεν αναφέρεται ουδεµία ουσιώδης παρατήρηση που ενδεχοµένως να επηρέαζε τα αποτελέσµατα της εταιρείας πέραν των κατωτέρω: 1) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. Κατά την γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρηση µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας επί των οικονοµικών καταστάσεων, την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2004, τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Πιστοποιητικό Ελέγχου Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. Στο πιστοποιητικό ελέγχου του τακτικού ορκωτού ελεγκτή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2003 δεν αναφέρεται ουδεµία ουσιώδης παρατήρηση που ενδεχοµένως να επηρέαζε τα αποτελέσµατα της εταιρείας πέραν των κατωτέρω: 1) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. 7

9 Κατά την γνώµη µας, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρηση µας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/

10 3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 03/01/03. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την τιµή της µετοχής της εταιρίας, τον όγκο συναλλαγών της σε τεµάχια και σε, την τιµή του γενικού δείκτη, του δείκτη χονδρικού εµπορίου καθώς και του δείκτη παράλληλης για την περίοδο 03/01/03 25/04/05 : Συνολικός Αξία συνολικού Τιµή Γενικού Τιµή είκτη Τιµή είκτη Ηµεροµηνία Τιµή σε µηνιαίος όγκος µηνιαίου όγκου είκτη Χονδρικού Παράλληλης συναλλαγών συναλλαγών σε µονάδες Εµπορίου σε µονάδες σε τεµάχια σε χιλ. σε µονάδες 03/01/ , /01/ ,207,619 5, , /02/ , , /03/ , , /04/ ,710 1, , /05/ ,220 1, , /06/ ,245,430 6, , /07/ ,650 3, , /08/ ,920 1, , /09/ ,870 1, , /10/ , , /11/ ,840 1, , /12/ , , /01/ ,790 1, , /02/ , , /03/ , , /04/ , , /05/ , , /06/ ,825, , /07/ , , /08/ , , /09/ , , /10/ ,047, , /11/ ,076, , /12/ ,309, , /01/ , , /02/ , , /03/ , , /04/ , , Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής και η εξέλιξη της αξίας του όγκου συναλλαγών της µετοχής, για την περίοδο 03/01/03 24/04/ /01/ /03/ /05/ /07/ /08/ /10/ /12/2003 ÔéìÞ Êëåéóßì áôïò 27/02/ /04/ /06/ /08/2004 Áî ßá üãêï õ óõí áëëáãþí 24/10/ /12/ /02/ /04/2005 3,400,000 3,200,000 3,000,000 2,800,000 2,600,000 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,

11 Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ηµερήσιου όγκου ταµαχιών των µετοχών της εταιρίας, για την περίοδο 03/01/03 25/04 /05: 600, , , , , , , , , , ,000 50, /01/ /03/ /05/ /07/ /08/ /10/ /12/ /02/2004 Çì åñþóéï ò üãêï ò óõí áëëáãþí óå ôåì Ü éá 27/04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/2005 Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρείας, του Γενικού είκτη το Χ.Α., του είκτη της Παράλληλης Αγοράς καθώς και του είκτη Χονδρικού Εµπορίου για την περίοδο 03/01/03 25/04/05, τα οποία έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, που αναφέρεται στην ηµεροµηνία 03/01/03 (ηµεροµηνία βάσης): /01/ /03/ /05/ /07/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/2005 TIMH METOXHΣ Κλείσιµο ΓΕΝ. ΕΙΚΤ ΧΟΝ Ρ.ΕΜΠ. ΠΑΡ.ΑΓΟΡΑ 10

12 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε 4.1 Γενικές Πληροφορίες H εταιρεία ΦΑΣΙΟΝ ΜΠΟΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ, µε το διακριτικό τίτλο «FASHION BOX GREECE S.A.», ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 3894/ ) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 33728/01/β/95/417. Έδρα της Εταιρείας κατά τη σύστασή της είχε ορισθεί ο ήµος Θεσσαλονίκης. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στο ήµο Αθηναίων. Εν συνεχεία, µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στο ήµο Νέας Ιωνίας και η Εταιρεία έλαβε τον ισχύοντα αριθµό µητρώου της, ήτοι 33728/01ΑΤ/Β/95/224/99. Σήµερα, τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στεγάζονται σε ενοικιαζόµενο κτίριο επί της οδού Καποδιστρίου 90, στη Νέα Ιωνία Αττικής. Σηµειώνεται ότι µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/11/1999 αποφασίσθηκε η µεταβολή της επωνυµίας της Εταιρείας σε «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Η ανακοίνωση καταχώρησης δηµοσιεύθηκε στο υπ αρ. 1394/ ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) ΣΤΟ Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αρ. ΕΜ 14499/99/2000 απόφασης της Προϊσταµένης της ιεύθυνσης Α.Ε. και Εµπορίου του Νοµαρχιακού Τοµέα Ανατ. Αθήνας, µε την οποία εγκρίθηκε µεταξύ άλλων η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας (τροποποίηση επωνυµίας). Η Εταιρεία ιδρύθηκε από την ολλανδική εταιρεία STORCLEST HOLDING BV, θυγατρική κατά 100% της ιταλικής Fashion Box Industries S.p.A. (πρώην Fashion Box S.p.A.), και τον κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη του Γεωργίου. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό ίδρυσής της, έχει ορισθεί σε 50 έτη, ήτοι µέχρι το 2045 και σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι: 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εµπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, συναφών αξεσουάρ, γυαλιών, ρολογιών, οµπρελών, αρωµάτων και κοσµηµάτων από πολύτιµα ή µη µέταλλα και λίθους (Faux bijoux) και άλλων συναφών ειδών. 2. Η εισαγωγή, παραγωγή και εµπορία δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού καθώς και επίπλων οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης και µικρών σκευών και φορητών δοχείων οικιακής και µαγειρικής χρήσης. 3. Η εκµετάλλευση χώρων αναψυχής και εστίασης 4. Η παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβουλευτικών υπηρεσιών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί: α) να ιδρύει ή να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. Ο σκοπός της Εταιρείας έχει τροποποιηθεί µόνο µία φορά, µε απόφαση των µετόχων κατά την Γενική Συνέλευση της και η γενοµένη τροποποίηση αφορούσε στην προσθήκη του σηµείου 3 ανωτέρω, για να καλύπτεται η εκµετάλλευση χώρων αναψυχής και εστίασης, και να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση στο χώρο µε την ίδρυση «Replay Café». Σήµερα, ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι ο κλάδος ένδυσης και συνοδευτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία εισάγει, διανέµει και προωθεί προϊόντα που φέρουν εµπορικά σήµατα της Fashion Box Group S.p.A. Επίσης, παράγει µε τη µέθοδο φασόν συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων του Οµίλου. Οι κωδικοί µε τους οποίους η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας περιλαµβάνεται στη Στατιστική Ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας της Ε.Σ.Υ.Ε. είναι οι εξής: «Χονδρικό Εµπόριο Ενδυµάτων και Υποδηµάτων» «Λιανικό Εµπόριο Ενδυµάτων». 11

13 4.2 Σύντοµο Ιστορικό της Εταιρίας 1995 Ιδρύεται η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ A.Ε. από τον κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και την Ολλανδική εταιρεία STORCLEST HOLDINGS BV µε σκοπό την προώθηση των προϊόντων REPLAY στην Ελλάδα. Σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα η Εταιρεία τοποθετεί τα προϊόντα της ανάµεσα στις πρώτες φίρµες στο χώρο της ανεπίσηµης ένδυσης (casual wear). Ανοίγει το δεύτερο REPLAY STORE στη Γλυφάδα. Το πρώτο κατάστηµα REPLAY STORE, το οποίο λειτουργούσε από το 1993 στο Κολωνάκι, µέχρι την ίδρυση της Εταιρίας, προµηθευόταν τα εµπορεύµατα απευθείας από τη Fashion Box Industries S.p.A. (πρώην Fashion Box S.p.A.) 1996 Αρχίζει η λειτουργία γραφείων πωλήσεων και στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά οι σειρές των προϊόντων E-PLAY και REPLAY- ΗOUSEWEAR. Καθιερώνεται η ευρεία χρήση του καταλόγου REPLAY ως µέσου διαφηµιστικής προβολής Το συµβόλαιο της Εταιρίας µε την Fashion Box Industries S.p.A. (πρώην Fashion Box S.p.A.) διευρύνεται και η πρώτη αποκτά το δικαίωµα προώθησης των προϊόντων REPLAY και στα Βαλκάνια. Εγκαινιάζεται το τρίτο αποκλειστικό κατάστηµα REPLAY STORE στην Ελλάδα, στον πιο εµπορικό δρόµο της Αθήνας (Ερµού), το οποίο είναι τρίτο σε µέγεθος (500 τ.µ.) κατάστηµα στον κόσµο. Παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά οι σειρές των προϊόντων REPLAY & SONS, REPLAY SPORT και REPLAY SHOES. Υπογράφεται συµφωνία για το πρώτο REPLAY CORNER. Μέσα στους επόµενους 6 µήνες υπογράφονται 10 συµφωνίες αυτής της µορφής συνεργασίας. Η Εταιρεία διεισδύει στην αγορά των Σκοπίων Το δίκτυο πωλήσεων επεκτείνεται µε τη δηµιουργία του τέταρτου REPLAY STORE στη Θεσσαλονίκη και του REPLAY OUTLET (πρώτου εταιρικού σηµείου λιανικής πώλησης) στο σύγχρονο εµπορικό και εκθεσιακό κέντρο FACTORY OUTLET στο Ν. Φάληρο. Τα REPLAY CORNERS αυξάνονται σε 13 και προστίθενται 2 συνεργασίες Shop-in-Shop Η έδρα της Eταιρείας µεταφέρεται στη Ν. Ιωνία, περιοχή στην οποία συγκεντρώνεται το σύνολο των λειτουργικών της δραστηριοτήτων σε νέο µισθωµένο κτίριο σύγχρονης αισθητικής και ειδικού σχεδιασµού. Η Εταιρεία αποκτά τα δικαιώµατα αποκλειστικής διανοµής στην αγορά της Κύπρου. Ανοίγουν δύο ακόµη REPLAY STORES στο Πάρκο Ψυχαγωγίας Village Entertainment Park στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη και στο Παγκράτι το τελευταίο από τα οποία εκµεταλλεύεται η Εταιρία. Η Εταιρεία προχωράει στην αγορά καταστήµατος στο Ηράκλειο Κρήτης Ανοίγουν τρία ακόµη καταστήµατα: στην Καβάλα τον Μάρτιο, στο Εµπορικό Κέντρο Μακεδονίας (Carrefour Θεσσαλονίκη) τον Μάιο και στην Ν. Ιωνία το Outlet 2 επίσης τον Μάιο. Τον Οκτώβριο ιδρύεται η θυγατρική εταιρία «G. CHR FASHION BOX CYPRUS LIMITED» µε έδρα την Κύπρο και ξεκινώντας µε ένα κατάστηµα το οποίο ήδη λειτουργεί και τον Νοέµβριο ιδρύεται η θυγατρική «G. CHR FASHION BOX PROPERTIES LIMITED» µε έδρα επίσης την Κύπρο. Τον Νοέµβριο η εταιρεία επεκτείνεται µε τη δηµιουργία του Shopping House στον Άλιµο (έκτασης 200 τ.µ.) Τον Απρίλιο του 2001 ξεκίνησε η λειτουργία 2 νέων καταστηµάτων στην Κηφισιά, επί της οδού Κολοκοτρώνη 8, ένα REPLAY 360 τ.µ. και ένα E-PLAY 80 τ.µ. Τον εκέµβριο του 2001, εγκαινιάστηκε ένα κατάστηµα Franchise στην Πάτρα επί της οδού Μαιζώνος 57 & Αράτου Τον Απρίλιο του 2002 ξεκίνησε η λειτουργία 1 νέου καταστήµατος REPLAY στην Σαντορίνη και συγκεκριµένα στα Φηρά. Επιπλέον τον Μάιο του ίδιου έτους ξεκίνησε η λειτουργία του καταστήµατος REPLAY OUTLET στο εµπορικό και εκθεσιακό διασυνοριακό κέντρο PROCOM, στον Προµαχώνα. Των εκέµβριο του 2002, σταθµός για την πορεία της εταιρίας αποτέλεσε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε δηµόσια εγγραφή και εισαγωγή των µετοχών της για διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Τον Απρίλιο του 2003 ξεκίνησε η λειτουργία 1 νέου καταστήµατος REPLAY OUTLET στην Παλλήνη Αττικής. Τον Μάιο του ίδιου έτους ξεκίνησε η λειτουργία του καταστήµατος REPLAY OUTLET στο εµπορικό κέντρο ΛΙΜΑΝΙ, στην Θεσσαλονίκη. Επιπλέον τον Οκτώβριο του 2003 λειτούργησε το ανακαινισµένο κατάστηµα REPLAY επί της οδού Ερµού 53 στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2003, η Εταιρεία παραχώρησε στην εταιρία ΝΙΚΟ 2003 DOO το δικαίωµα χρήσης του σήµατος REPLAY προκειµένου να λειτουργήσει υπό την επωνυµία REPLAY τα δύο ήδη κατάλληλα διαµορφωµένα καταστήµατα, εκ των οποίων ένα βρίσκεται στα Σκόπια και το δεύτερο στο Kumanovo, σύµφωνα µε τους όρους της µεταξύ τους συνεργασίας 2004 Τον Οκτώβριο του 2004 ξεκίνησε η λειτουργία του πολυκαταστήµατος BLUE BOX στην εµπορική στοά του Σταδίου Καραϊσκάκη στο Φάληρο. 12

14 4.3 Αντικείµενο Εργασιών Η δραστηριότητα της Εταιρίας Η δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην κατ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανοµή και προώθηση ολοκληρωµένων σειρών προϊόντων (συλλογών) που καλύπτουν τα εξής είδη: ανεπίσηµη ένδυση (casual wear), συνοδευτικά ένδυσης (αξεσουάρ), υποδήµατα, οπτικά και είδη οικιακής χρήσεως, και φέρουν το βασικό σήµα της Fashion Box Group S.p.A., REPLAY, καθώς και τα εµπορικά σήµατα των υπολοίπων εταιρειών του Οµίλου REPLAY & SONS, REPLAY BABY, E-PLAY, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES καθώς και στην παραγωγή προϊόντων basic (σε αντιδιαστολή προς τα fashion προϊόντα) µε το εµπορικό σήµα REPLAY. Οι κατηγορίες προϊόντων µε το σήµα REPLAY και τα σήµατα των άλλων εταιρειών του Οµίλου συνθέτουν την ολοκληρωµένη πρόταση της Fashion Box Group S.p.A. προς τους καταναλωτές, µε την παρουσίαση µοντέλων κάθε χρόνο σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων, υλικών και εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα που προωθούνται από την Εταιρία καλύπτουν τις εξής κατηγορίες: Ανεπίσηµα Ενδύµατα (Casual wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές Ενδύµατα Jeans wear: Ανδρικές και γυναικείες σειρές Ενδύµατα ιδιαίτερου σχεδιασµού, που προορίζονται κυρίως για τις βραδινές εξόδους των νέων: (Club wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές Πλεκτά: Ανδρικές και γυναικείες σειρές Αξεσουάρ Ένδυσης: Είδη ταξιδιού, γάντια, ζώνες, τσάντες, καπέλα, κοσµήµατα (Faux bijoux), γυαλιά οράσεως και ηλίου Βρεφικά και παιδικά ενδύµατα: Καλύπτουν τις ηλικίες από 6 µηνών έως 16 ετών Σπορ Ένδυση (Sportswear): Ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα και αξεσουάρ για θαλάσσια και χειµερινά αθλήµατα Οι συλλογές των ενδυµάτων µε το σήµα REPLAY χωρίζονται στη βασική συλλογή (Basic Collection), η οποία αποτελείται από ενδύµατα που είναι λιγότερο επιρρεπή σε αλλαγές της µόδας, και στη συλλογή µόδας (Fashion Collection) που δηµιουργείται σε εργαστήρια σχεδιασµού και ακολουθεί την εικόνα της ιταλικής επώνυµης ποιότητας και δηµιουργικότητας στα ενδύµατα µόδας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα καταναλωτών. Και οι δύο συλλογές περιλαµβάνουν ανδρικές, γυναικείες και παιδικές σειρές και καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ένδυσης για έναν ανεπίσηµο τρόπο ζωής, διασκέδασης, αναψυχής και άθλησης. Τα προϊόντα µε το εµπορικό σήµα REPLAY και τα σήµατα των άλλων εταιρειών του Οµίλου που διανέµει η Εταιρεία αντιπροσωπεύουν ένα ξεχωριστό κύρος για τους πελάτες της και ξεχωρίζουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα του είδους για τον υψηλού επιπέδου ευρηµατικό και µοναδικό σχεδιασµό, τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές στο επίπεδο των υλικών και της επεξεργασίας και την θετική συνάρτηση ποιότητας και τιµής. Η Εταιρεία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του κλάδου της ένδυσης που αφορούν την εποχικότητα εµπορευµατοποίησης των προϊόντων. Έτσι, διαθέτει δύο κύριες εµπορικές περιόδους/εποχές: άνοιξη/καλοκαίρι και φθινόπωρο/χειµώνας. Στα µεσοδιαστήµατα η Εταιρεία εµπορεύεται ειδικές συλλογές (Flash Collections) µικρότερης έκτασης, οι οποίες αποτελούνται από είδη τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά της µόδας της αντίστοιχης περιόδου στην οποία απευθύνονται Κατηγορίες Επωνυµίες Προϊόντων Οι πιο σηµαντικές επωνυµίες (brand names) των ειδών που διανέµονται από την Εταιρία είναι οι εξής ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ REPLAY BLUE JEANS Ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα Jeans REPLAY UOMO Ανδρικά ενδύµατα Casual REPLAY DONNA Γυναικεία ενδύµατα Casual REPLAY KNITWEAR Πλεκτά REPLAY ACCESSORIES Αξεσουάρ. Είδη ταξιδιού, γάντια, ζώνες, τσάντες, καπέλα, faux bijoux WE ARE REPLAY Ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα Casual EPLAY Ανδρική και γυναικεία ένδυση Clubwear EPLAY JUNIOR Παιδικά ενδύµατα από 4 έως 16 ετών REPLAY & SONS Παιδικά ενδύµατα από 4 έως 16 ετών REPLAY BABY Βρεφικά ενδύµατα από 6 µηνών εώς 5 ετών REPLAY SHOES Ανδρικά και γυναικεία υποδύµατα REPLAY EYES Γυαλιά οράσεως και ηλίου Ανάλυση εξέλιξης κύκλου εργασιών Ο κύκλος Εργασιών ανά είδος για της χρήσεις 2002, 2003 και 2004 έχει ως ακολούθως : 13

15 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (σε αξία) (ποσά σε χιλ. ) REPLAY 8, , , REPLAY & SONS EPLAY REPLAY KNITWEAR REPLAY SHOES Λοιπά Σύνολο 11, , , ιαδικασία Πωλήσεων Η Εταιρεία δύο φορές το έτος παρουσιάζει τις νέες συλλογές της Fashion Box Group S.p.A. στους πελάτες της, στους χώρους δειγµατισµού (showrooms) που στεγάζονται στις µισθωµένες εγκαταστάσεις της, στην οδό Καποδιστρίου 90, στη Νέα Ιωνία Αττικής. Στο κεντρικό εκθετήριο της Εταιρείας παρουσιάζονται οι συλλογές σε έναν ενιαίο χώρο συνολικής έκτασης 200 τ.µ. ειδικά σχεδιασµένο από τα ίδια εργαστήρια όπου σχεδιάζονται τα προϊόντα, αναδεικνύοντας στους πελάτες µία εικόνα που αντικατοπτρίζει τον τρόπο σκέψης της Εταιρείας και που προβάλλει την πραγµατική αξία των προϊόντων. Σε ανεξάρτητο εκθετήριο 60 τ.µ., που βρίσκεται, επίσης, στις εγκαταστάσεις στη Νέα Ιωνία, εκτίθενται οι συλλογές REPLAY & SONS και REPLAY BABY, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετική κατηγορία πελατών. Χώροι δειγµατισµού, έκτασης 240 τ.µ., λειτουργούν και στα γραφεία πωλήσεων που διατηρεί η Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της γεωγραφικής περιοχής της Βορείου Ελλάδος. Η οργάνωση, επίβλεψη και διενέργεια των εκθέσεων είναι αρµοδιότητα των εξειδικευµένων στελεχών της ιεύθυνσης Πωλήσεων της Εταιρείας. Στο τέλος της παρουσίασης των νέων συλλογών, η ιεύθυνση Πωλήσεων δέχεται παραγγελίες επί των εµπορευµάτων της. Για το σκοπό αυτό συµπληρώνεται και υπογράφεται ελτίο Παραγγελίας, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά σύµβαση πώλησης µεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη στην οποία αναγράφονται οι γενικοί όροι πώλησης (όροι διακανονισµού, πληρωµής κλπ.). Εν συνεχεία, και βασιζόµενη στις παραγγελίες των πελατών της, η Εταιρεία τοποθετεί παραγγελίες στη Fashion Box Industries S.p.A. (πρώην Fashion Box S.p.A.) και στις υπόλοιπες προµηθεύτριες εταιρείες του Οµίλου. Παράλληλα, η Εταιρεία τοποθετεί παραγγελίες και για ίδιο λογαριασµό, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει έκτακτες ανάγκες άµεσων παραδόσεων, οι οποίες µπορεί να δηµιουργηθούν από νέα σηµεία πώλησης κλπ. Για την άµεση εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών σε περίπτωση που ξεπερνούν τις προβλέψεις της Εταιρείας, χρησιµοποιείται το σύστηµα επείγουσας εξυπηρέτησης EXPRESS SERVICE το οποίο παρέχεται από τη µητρική εταιρεία και δίδει τη δυνατότητα επαναληπτικών παραγγελιών σε επιλεγµένα είδη µε παράδοση των εµπορευµάτων εντός 48 ωρών. Μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης των προϊόντων µεσολαβεί διάστηµα 4 µηνών. Τα εµπορεύµατα για τα οποία έχουν τοποθετηθεί αρχικές παραγγελίες στην εταιρεία Fashion Box Industries S.p.A. (πρώην Fashion Box S.p.A.), βάσει των προ-παραγγελιών πελατών χονδρικής και των καταστηµάτων REPLAY STORES, αποστέλλονται απευθείας από την Ιταλία προς τα σηµεία πώλησης. Ο ποιοτικός έλεγχος των εµπορευµάτων καθώς και o έλεγχος ποσοτικής αντιστοιχίας των παραγγελθέντων προς τα αποστελλόµενα εµπορεύµατα διενεργείται από το τµήµα διανοµής και ποιοτικού ελέγχου της Fashion Box Industries S.p.A. Τα εµπορεύµατα για τα οποία η Εταιρεία έχει τοποθετήσει παραγγελίες στη Fashion Box Industries S.p.A. για λογαριασµό της (επαναληπτικές παραγγελίες, νέοι πελάτες κλπ.) αποστέλλονται στους αποθηκευτικούς χώρους και στο κέντρο διανοµής της Εταιρείας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Καποδιστρίου 90, στη Νέα Ιωνία Αττικής. Το κέντρο διανοµής απασχολεί 4 άτοµα, τα οποία µεριµνούνε για το διαχωρισµό των παραγγελιών ανά πελάτη και την έγκαιρη και αποτελεσµατική παράδοση των εµπορευµάτων στον τελικό τους προορισµό. Για τη διανοµή των εµπορευµάτων προς τα σηµεία πώλησης, η Εταιρεία συνεργάζεται µε επιλεγµένες µεταφορικές εταιρείες, που καλύπτουν όλη την Ελλάδα, και µε τις οποίες έχει αναπτύξει µακροχρόνιες σχέσεις. 4.5 ίκτυο Πωλήσεων Η διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας αναπτύσσεται µέσω δικτύων χονδρικής και λιανικής πώλησης. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία διανέµονται σήµερα µέσα από 26 (15 εταιρικά, 1 θυγατρικής και 10 franchise) αποκλειστικά καταστήµατα, 5 corners, 11 Shop-in-Shop, και ένα δίκτυο 237 εξουσιοδοτηµένων καταστηµάτων (authorized dealers) που δραστηριοποιούνται στην Αττική, ωδεκάνησα, Μακεδονία, Εύβοια, Ήπειρο, Θεσσαλία, Θράκη, Νησιά Β. Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά και Στερεά Ελλάδα. Επίσης η Εταιρεία διακινεί τα προϊόντα REPLAY και µέσω συνεργασιών χονδρικής 14

16 πώλησης σε χώρες του εξωτερικού, όπως στα Σκόπια (Kumanovo) και στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεµεσός, Λάρνακα, Πάφος, Παραλίµνη) Χονδρική Πώληση Ο τοµέας της χονδρικής πώλησης βασίζεται στην προώθηση των προϊόντων µέσω επιλεγµένων σηµείων πώλησης (Authorized Dealers). Σε αυτά τα σηµεία η Εταιρεία παρέχει πιστοποίηση εξουσιοδοτηµένου διανοµέα. Η αρχή που ακολουθεί η Εταιρεία είναι η εξής: Κάθε πόλη άνω των κατοίκων είναι στόχος µίας συνεργασίας. Κάθε πόλη άνω των κατοίκων δικαιολογεί και δεύτερη τοποθέτηση. Σε µεγάλα αστικά κέντρα δικαιολογείται µία τοποθέτηση ανά κατοίκους. Με βάση την παραπάνω αρχή, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών που αποτελείται από περίπου 237 σηµεία πώλησης πανελλαδικά. Οι συνεργασίες εξαπλώνονται γεωγραφικά σε όλο τον Ελλαδικό χώρο ακολουθώντας αρµονικά την δηµογραφική κατανοµή. Η Εταιρεία επιλέγει τις συνεργασίες της µε βάση την συνολική παρουσίαση του σηµείου πώλησης, τον συνδυασµό των υπολοίπων brand names που διαθέτονται από το σηµείο πώλησης και την οικονοµική θέση της συγκεκριµένης επιχείρησης. Στην αρχή αλλά και κατά την διάρκεια των συνεργασιών, η Εταιρεία διενεργεί τριµηνιαίους πιστωτικούς ελέγχους και την θέση φερεγγυότητας του κάθε συνεργάτη χονδρικής πώλησης. Στόχος της Εταιρείας είναι η διατήρηση των υπαρχόντων συνεργασιών και η περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών µέσα από αυτές. Η φερεγγυότητα, η ενηµερωµένη µε τις διεθνείς τάσεις παρουσίαση και η οικονοµική ανάπτυξη του συνεργάτη είναι απαραίτητα κριτήρια για την ενδυνάµωση αλλά και την σύναψη νέων συνεργασιών Λιανική Πώληση Το δίκτυο λιανικής αποτελείται από συνεργασίες σε µορφή δικαιόχρησης (franchising) και εταιρικά σηµεία πώλησης. Η Εταιρεία αναπτύσσει σηµεία πώλησης στις πιο εµπορικές περιοχές αστικών κέντρων. Γνώµονας ανάπτυξης σηµείου λιανικής πώλησης αποτελεί ο συνδυασµός εµπορικότητας αγοράς και θέση καταστήµατος. Τελικός σκοπός της Εταιρείας, πέρα από την εµπορική επιτυχία, είναι η διατήρηση των υψηλών δεδοµένων παρουσίασης της συνολικής εικόνας του ονόµατος και των προϊόντων της Εταιρείας Οι περιοχές στις οποίες λειτουργούν REPLAY STORES είναι (στοιχεία εκεµβρίου 2004): Περιοχή ιεύθυνση Τύπος Χρήση 1 Κηφισιά Κολοκοτρώνη 8 Replay Εταιρική 2 Παγκράτι Υµητού 110 Replay Εταιρική 3 Καβάλα Ελ. Βενιζέλος 27 Replay Εταιρική 4 Θεσσαλονίκη Εµπορικό Κέντρο Μακεδονίας Replay Εταιρική 5 Πόρτο Καρρά Πόρτο Καρρά, Χαλκιδική Replay Εταιρική 6 Αθήνα (κέντρο) Ερµού 53 Replay Εταιρική 7 Αγ. Ιωάννης Ρέντης Village Entertainment Park, Θηβών 228 Replay Εταιρική 8 Θεσσαλονίκη Τσιµισκή 89 Replay Εταιρική 9 Κηφισιά Κολοκοτρώνη 8 E- Play Εταιρική 10 Νέο Φάληρο Πειραιώς 76 Replay Outlet Εταιρική 11 Νέα Ιωνία Νίκης 2 & Πευκών 1 Replay Outlet Εταιρική 12 Προµαχώνα Εµπορικό ιασυνοριακό Κέντρο Προµαχώνα Replay Outlet Εταιρική 13 Λάρισα 7ος Χλµ. Π.Ε.Ο Λάρισας Βόλου Replay Outlet Εταιρική 14 Παλλήνη Λεοφ. Μαραθώνος 50 Replay Outlet Εταιρική 15 Λιµάνι 26 Οκτωβρίου & Κεφαλληνίας Replay Outlet Εταιρική 16 Λεµεσός (Κύπρος) Ανεξαρτησίας 118 Replay Θυγατρική 17 Κολωνάκι Ηρακλείτου 14 Replay Franchise 18 Γλυφάδα Ι. Μεταξά 11 Replay Franchise 19 Ναύπλιο Λεωφ. Αµαλίας 8 Replay Franchise 20 Λευκωσία ( Κύπρος) Στασικράτου 34 Replay Franchise 21 Πάτρα Μαιζώνος 57 & Αράτου Replay Franchise 22 Σαντορίνη Φηρά Replay Franchise 23 Λάρνακα (Κύπρος) Ερµού 19 Replay Franchise 24 Πάφος (Κύπρος) Νικοδήµου Μυλονα 20 Replay Franchise 25 Σκόπια (ΠΓ Μ) GTC Commercial Center Skopje Replay Franchise 26 Σόφια (Βουλγαρία) Vitossa Blvd 45 Sofia Replay Franchise 15

17 Εκ των ανωτέρω καταστηµάτων η Εταιρεία κάνει ιδιόχρηση (δηλ. τα καταστήµατα είναι εταιρικά και έχουν απευθείας µισθώσεις µε την Εταιρεία) των καταστηµάτων REPLAY STORE επί της οδού Υµηττού 110 στο Παγκράτι, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 27 στην Καβάλα, στο Εµπορικό Κέντρο Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, δύο καταστηµάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη 8 στην Κηφισιά, στο Ν. Φάληρο επί της Λεωφ. Αθηνών Πειραιώς 76, στη Ν. Ιωνία, επί των οδών Νίκης 2 & Πευκών 1, επί της οδού Ερµού 53 στην Αθήνα, επί της οδού Θηβών 223 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στο Εµπορικό Κέντρο Village Entertainment Park, επί της οδού Τσιµισκή 89 στην Θεσσαλονίκη, στο Προµαχώνα στο Εµπορικό ιασυνοριακό Κέντρο, επί του 7 ου χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας Βόλου στη Λάρισα στο Εµπορικό Κέντρο Smart Outlet, στη Παλλήνη, επί της Λεωφ. Μαραθώνος 50 και στη Θεσσαλονίκη, στο εµπορικό κέντρο Λιµάνι, επί της οδού 26 Οκτωβρίου 43 & Κεφαλληνίας. Για τα εταιρικά καταστήµατα δεν υφίσταται θέµα πολιτικής τιµολόγησης, αφού ανήκουν στην Εταιρεία και τα προϊόντα πωλούνται κατευθείαν στον καταναλωτή µε αποδείξεις Λιανικής Πώλησης. Για τα καταστήµατα Franchising, η τιµολόγηση γίνεται κατά διαστήµατα και αφού παραληφθούν τα εµπορεύµατα από τους προµηθευτές. Η βασική περίοδος τιµολόγησης (η οποία είναι η ίδια και για τους πελάτες χονδρικής) είναι από τον Αύγουστο µέχρι τον Οκτώβριο για το χειµερινό εµπόριο και από το Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο για το καλοκαιρινό. Όσον αφορά τα εµπορεύµατα που δεν πωλούνται από τα καταστήµατα Franchising, επιτρέπεται η επιστροφή τους στην Εταιρεία στις εξής 2 µορφές: α) επαναγορά από την Εταιρεία µε έκπτωση 30% επί της χονδρικής αξίας πώλησης (όρος που ίσχυε µέχρι το 2000, από το 2001 η έκπτωση ανέρχεται σε 50%) β) έκδοση πιστωτικού σηµειώµατος µε έκπτωση 50% επί της χονδρικής αξίας πώλησης. Το κατάστηµα REPLAY που διατηρεί η Εταιρεία στο Factory Outlet είναι εταιρικό και το εκµεταλλεύεται εξ ολοκλήρου, για αυτό και δεν περιλαµβάνεται στην κατηγορία shop in shop. Ο τύπος καταστήµατος shop in shop αφορά πωλήσεις των προϊόντων από την Εταιρία προς άλλες εταιρείες (πολυκαταστήµατα), τα οποία µε τη σειρά τους µεταπωλούν τα προϊόντα στον καταναλωτή. Στις παραπάνω συνεργασίες η Εταιρία διαχειρίζεται η ίδια τα αποθέµατα (παρακαταθήκη) των συνεργασιών Shop in Shop. Shop-in-Shop Παράλληλα µε το δίκτυο καταστηµάτων, η Εταιρεία αναπτύσσει Shop-in-Shop συνεργασίες µε πολυκαταστήµατα στην περιοχή Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το Shop-in-Shop αποτελεί µικρή µονάδα λιανικής πώλησης, ουσιαστικά ένα µικρό κατάστηµα, στο χώρο συνήθως ενός µεγάλου πολυκαταστήµατος. Εκτιµάται ότι η ανάπτυξη των πολυκαταστηµάτων θα συµβάλλει σε ραγδαίους ρυθµούς ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας που περιλαµβάνουν συνολικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό (συνολική εικόνα Replay), προσωπικού (εκπαίδευση στα πρότυπα της Εταιρείας) και εµπορευµάτων (παρουσίαση του συνόλου των συλλογών). Σήµερα, λειτουργούν Shop-in-Shop στις κάτωθι περιοχές. 1 Πειραιάς (Λαµπρόπουλος) Replay Ηρ. Πολυτεχνίου 35 2 Αθήνα (Λαµπρόπουλος) Replay Αιόλου 98 3 Αθήνα (Λαµπρόπουλος) Replay & Sons Αιόλου 99 4 Θεσσαλονίκη (Λαµπρόπουλος) Replay Τσιµισκή 18 5 Θεσσαλονίκη (Φωκάς) Replay Τσιµισκή Αθήνα (Φωκάς) Replay Ερµού 11 & Βουλής 20 7 Θεσσαλονίκη ( Φωκάς General Store) Replay Παύλου Μελά 7 8 Μεταµόρφωση ( Φωκάς F Stock) Replay Ερµού 100, 14ο Χλµ Ε.Ο Αθηνών - Λαµίας 9 Αθήνα (Φωκάς) Replay Σταδίου Αθήνα (Φωκάς) Replay & Sons Σταδίου Βόλος (Φωκάς) Replay Ερµού Replay Corner Η Εταιρεία αναπτύσσει και πιο ευέλικτες µορφές συνεργασίας µε τους πελάτες χονδρικής µε εγκατάσταση κινητών επίπλων corners και διακόσµηση βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο Όµιλος FASHION BOX. Με αυτή τη µορφή συνεργασίας η Εταιρεία συνάπτει πιο ισχυρούς δεσµούς µε τις µέτριου µεγέθους µονάδες λιανικής, παρουσιάζοντας τα προϊόντα της σε µία ενότητα κάτω από το εµπορικό της σήµα. Οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται αυτής της µορφής τα σηµεία πώλησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 1 Καλαµάκι Shopping House, Θεοµήτορος 40 2 Αλεξανδρούπολη Sambo, Λεωφ. ηµοκρατίας & Ψαρών 3 Μοίρες, Ηράκλειο Κρήτης Seventeen, 25ης Μαρτίου Κουµάνοβο (ΠΓ Μ) Niko, 3 Mud 1, Kumanovo 5 Σόφια (Βουλγαρία) Andi 15 Ltd, Vasil Petleshkov 190 A, Sofia 16

18 4.6 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις- Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Σήµατα) Η Εταιρεία έχει καταθέσει στο Τµήµα Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης το σήµα REPLAY, δικαιούχος του οποίου είναι η εταιρεία FASHION BOX INDUSTRIES S.P.A. για να διακρίνει τα είδη που κατασκευάζει, πωλεί και διανέµει. Πιο συγκεκριµένα, έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης το υπ αριθ σήµα REPLAY για να διακρίνει τα προϊόντα ένδυσης και υποδηµάτων και το υπ αριθ σήµα REPLAY για να διακρίνει µία σειρά προϊόντων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται σαπούνια, είδη αρωµατοποιίας συσκευές και όργανα επιστηµονικά, έντυπα, είδη χαρτοπωλείου, αλεξιβρόχια κλπ. Η χρήση των ανωτέρω σηµάτων έχει εκχωρηθεί από τη Fashion Box Industries S.p.A. στην Εταιρία, µε βάση τη συµφωνία χορήγησης αδείας (Licence Agreement) που περιγράφηκε ανωτέρω. Το συµφωνητικό χορήγησης άδειας χρήσης σηµάτων έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης δια της υπ αριθµ. 3368/2000 αποφάσεώς του. Η προστασία του πρώτου σήµατος λήγει το 2003, ενώ του δευτέρου παρατάθηκε η διάρκειά για µια περαιτέρω δεκαετία που αρχίζει από Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν: 1. Ιδιόκτητο κατάστηµα στην οδό αιδάλου 20-22, στο Ηράκλειο Κρήτης 2. Ενοικιαζόµενο κτίριο γραφείων στην οδό Καποδιστρίου 90, στη Νέα Ιωνία Αττικής 3. Χώρο επιφάνειας στο σύγχρονο εµπορικό και εκθεσιακό κέντρο FACTORY OUTLET στην οδό Αθηνών Πειραιώς 76 στο Νέο Φάληρο 4. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα στο εµπορικό κέντρο ATHENS MILLENNIUM στην οδό Υµηττού 110 & Χρεµωνίδου 8-10, στο Παγκράτι Αττικής 5. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ερµού 53 (Πλατεία Καπνικαρέας) 6. Ενοικιαζόµενο ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Γρ. Παλαµά 7 7. Ένα ενοικιαζόµενο διαµέρισµα επαγγελµατικής στέγης στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Γρ. Παλαµά 7 8. Ενοικιαζόµενο ακίνητο στην Καβάλα, επί της οδού Βενιζέλου Ενοικιαζόµενο κατάστηµα στη Ν. Ιωνία, επί των οδών Νίκης 2 και Πευκών Ενοικιαζόµενο κατάστηµα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στο σύγχρονο Εµπορικό Κέντρο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 11. ύο ενοικιαζόµενα καταστήµατα στο Εµπορικό Κέντρο «ΑΙΓΛΗ» στην Κηφισιά, οδό Κολοκοτρώνη Ενοικιαζόµενο κατάστηµα στον Προµαχώνα στο ιασυνοριακό Εµπορικό Κέντρο ProCom. 13. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα επί της οδού Θηβών 228 & Καναπιτσερή, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στο Εµπορικό Κέντρο Village Entertainment Park 14. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα επί της οδού Τσιµισκή 89 στην Θεσσαλονίκη 15. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα επί της οδού 26 η Οκτωβρίου & Κεφαλληνίας στην Θεσσαλονίκη 16. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα επί της Λεωφ. Μαραθώνος 50 στην Παλλήνη Αττικής 17. Ενοικιαζόµενο κατάστηµα επί της οδού Καραολή & ηµητρίου στο Στάδιο Καραϊσκάκη στο Πειραιά Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας περιγράφονται παρακάτω (στοιχεία εκεµβρίου 2004): Το ιδιόκτητο κατάστηµα βρίσκεται στην οδό αιδάλου στο Ηράκλειο Κρήτης και καταλαµβάνει επιφάνεια 25,44 τµ. Το κατάστηµα αποκτήθηκε την 24/2/1999 σε πλειστηριασµό στην τιµή πρώτης προσφοράς ύψους , ενώ η αξία του µε βάση τον αντικειµενικό προσδιορισµό της ανέρχεται σε Το ενοικιαζόµενο κτίριο γραφείων επί της οδού Καποδιστρίου 90, στη Νέα Ιωνία Αττικής καταλαµβάνει συνολικά επιφάνεια τµ. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι εννεαετής από 1/1/1999 έως 31/12/2007, µε δικαίωµα παρατάσεως. Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 9.461,92. Ο χώρος που βρίσκεται στο Νέο Φάληρο επί της οδού Αθηνών Πειραιώς 76, επιφάνειας 205,36 τ.µ., έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία µε ιδιότυπο νοµικό καθεστώς έως τα τέλη του 2006, µε σκοπό η Εταιρία να διαµορφώσει ειδικό χώρο προβολής και πώλησης των εµπορευµάτων της. Η ιδιοµορφία της παραχώρησης του χώρου στο Ν. Φάληρο στην Εταιρεία έγκειται στο ότι, βάσει της συµβάσεως αντί µισθώµατος καταβάλλεται προµήθεια επί των πωλήσεων. Πρόκειται για χώρο εντός του σύγχρονου εµπορικού και εκθεσιακού κέντρου πολυκαταστήµατος Stock, FACTORY OUTLET. Το τίµηµα ορίστηκε ως προµήθεια 22% επί της καθαρής τιµής πώλησης 17

19 των προϊόντων, µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας προµήθειας 5.267,27. Το κατάστηµα επιφάνειας 218 τ.µ. στο εµπορικό κέντρο ATHENS MILLENNIUM βρίσκεται στην Αθήνα, στο Παγκράτι επί των οδών Υµηττού 110 & Χρεµωνίδου Έχει µισθωθεί για εννέα έτη, από 20/4/1999 έως 19/4/2008 µε µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/ ,98. Το κατάστηµα στο κέντρο επί της οδού Ερµού 53, αποτελείται από ισόγειο, υπόγειο και ηµιώροφο κατάστηµα άνωθεν του καταστήµατος, επιφανείας 382 τ.µ. περίπου. Η διάρκεια της µίσθωσης έχει οριστεί εννεαετής, και πιο συγκεκριµένα από την 1/5/1997 έως την 30/4/2006 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικής επιφανείας 371 τ.µ. και από 15/6/1997 έως 31/5/2006 η οριζόντια ιδιοκτησία επιφανείας 21 τ.µ. περίπου. Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε ,04. Το διαµέρισµα επαγγελµατικής στέγης, επιφανείας 45 τ.µ. επί της οδού Γρ. Παλαµά 7 στη Θεσσαλονίκη, χρησιµοποιείται για διαµονή των στελεχών της Εταιρείας. Η διάρκεια της µίσθωσής είναι δωδεκαετής, αρχίζοντας την 1η Νοεµβρίου 2000 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 349,20. Το ακίνητο επί της οδού Βενιζέλου 53, στην Καβάλα, επιφάνειας 75 τ.µ. περίπου, έχει ενοικιαστεί µε σκοπό τη λειτουργία καταστήµατος, η έναρξη του οποίου πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του Η διάρκεια µίσθωσης του εν λόγω ακινήτου έχει ορισθεί δωδεκαετής, αρχόµενη την ή την ηµεροµηνία που οι εκµισθώτριες παραδώσουν το µίσθιο στη µισθώτρια. Για τη σύναψη της µισθώσεως, η µισθώτρια αποδέχθηκε να καταβάλλει, ως ωφέλεια, πέρα από τα µισθώµατα, το ποσό των 44,02 χιλ.. Τέλος, για την ακριβή εκπλήρωση των όρων του ιδιωτικού συµφωνητικού, η µισθώτρια συµφωνήθηκε να καταβάλλει ως εγγύηση το ποσό των Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 2.424,03. Το ακίνητο επί των οδών Νίκης 2 και Πευκών 1, στη Ν. Ιωνία Αττικής αποτελείται από α) ισόγειο κατάστηµα, εµβαδού 165 τ.µ. και β) υπόγειο χώρο αποθήκη, κάτωθι του άνω καταστήµατος εµβαδού 135 τ.µ. Το ισόγειο κατάστηµα χρησιµοποιείται ως κατάστηµα πωλήσεως ετοίµων ενδυµάτων και η µίσθωσή του έχει ορισθεί εννεαετής ξεκινώντας από τις 10/4/2000 και λήγοντας στις 9/4/2009. Ο υπόγειος χώρος χρησιµοποιείται ως βοηθητικός χώρος του ισογείου και η µίσθωσή του θα αρχίσει την 1/9/2000 και θα λήγει 9/4/2009. Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 1.995,66. Το κατάστηµα του εµπορικού κέντρου της Carrefour στη Θεσσαλονίκη είναι επιφάνειας 84,84 τ.µ. και χρησιµοποιείται ως κατάστηµα λιανικής πωλήσεως ετοίµων ενδυµάτων και λοιπών εµπορευµάτων της Εταιρείας µε το σήµα καταστήµατος REPLAY ή άλλο εφάµιλλης διακριτικής δύναµης και φήµης σήµα, το οποίο θα έχει τύχει της προηγούµενης έγκρισης της εκµισθώτριας, την οποία έγκριση δεν θα δικαιούται να αρνηθεί αδικαιολόγητα. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής µε έναρξη την 1η Μαΐου 2000 και λήξη την 30 Απριλίου Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 3.911,55. Τα δύο καταστήµατα στο Εµπορικό Κέντρο «ΑΙΓΛΗ» στην Κηφισιά είναι επιφανείας 140,62 τ.µ. και 300 τ.µ. αντίστοιχα και βρίσκονται στην οδό Κολοκοτρώνη 8. Το µίσθιο λογιζόµενο ως ένας ενιαίος χώρος, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την διενέργεια των αναφερόµενων στο σκοπό του καταστατικού της µισθώτριας, ήτοι ενδεικτικά ως κατάστηµα πώλησης ειδών ενδύσεως, υποδηµάτων και αξεσουάρ ένδυσης, Cafe, αποκλειόµενης κάθε άλλης χρήσεως χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκµισθώτριας. Η διάρκεια της µισθώσεως ορίζεται δωδεκαετής, ήτοι αρχίζει την 15 Ιανουαρίου 2001 και λήγει την 14 Ιανουαρίου Το καθαρά µισθώµατα για το πρώτο µισθωτικό έτος ορίζονται στις και αντιστοίχως (συνολικά ). Εναλλακτικά το συνολικό µίσθωµα των παραπάνω καταστηµάτων θα ανέλθει για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καταστήµατος της µισθώτριας σε ποσοστό 20% επί του καθαρού κύκλου εργασιών του υποκαταστήµατος της µισθώτριας, το οποίο όµως δεν θα µπορεί να είναι χαµηλότερο του 75% του συνολικού προαναφερθέντος µισθώµατος, δηλ Επίσης καταβλήθηκε ως ωφέλεια το ποσό των συν ΦΠΑ. Το κατάστηµα του εµπορικού κέντρου ProCom στο Προµαχώνα, επιφάνειας 441,44 τ.µ. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εικοσαετής µε έναρξη την 1η Ιουλίου 2002 και λήξη την 30 Ιουνίου Το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 5.249,90. Το κατάστηµα επί της οδού Θηβών 228 & Καναπιτσερή, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στο Εµπορικό Κέντρο Village Entertainment Park είναι επιφάνειας 136 τµ περίπου. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε από 1/10/2002 έως 16/03/2011 και το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/04 ανέρχεται σε 5.660,27 Ευρώ. Το κατάστηµα επί της οδού Τσιµισκή 89 στην Θεσσαλονίκη, είναι επιφάνειας 67 τµ ισόγειο, 77 τµ υπόγειο, και 30 τµ πατάρι. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε από 1/10/2002 έως 31/08/2013 και το µηνιαίο µίσθωµα στις 31/12/03 σε 5.612,69. Το κατάστηµα επί της οδού 26 Οκτωβρίου & Κεφαλληνίας στην Θεσσαλονίκη, είναι επιφάνειας 233,98 τµ ισόγειο και 112,8 τµ πατάρι. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε από 01/02/2003 έως 31/01/2015 και το µηνιαίο µίσθωµα Το κατάστηµα επί της Λεωφ. Μαραθώνος 50 στην Παλλήνη Αττικής είναι επιφάνειας 200 τµ ισόγειο και 200 τµ υπόγειο. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε από 01/04/2003 έως 31/03/2015 και το µηνιαίο µίσθωµα

20 Το κατάστηµα στο στάδιο Καραϊσκάκη είναι επιφάνειας 471 τµ. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε από 16/06/2004 έως 16/06/2024 και το µηνιαίο µίσθωµα Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται προσηµειώσεις, υποθήκες, ή άλλα βάρη. To συνολικό ύψος των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟ ( ) Εγγυήσεις Μισθωµάτων 245, Εγγυήσεις ΕΗ 6, Εγγυήσεις ΕΥ ΑΠ Λοιπές Εγγυήσεις 1, Σύνολο 253, Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα κύρια στοιχεία των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει η εταιρεία. Καλυπτόµενος Ασφαλιζόµενο Λήξη Ασφαλιστική Ασφαλιζόµενο Είδος Ασφάλιστρα Κίνδυνος Κεφάλαιο Ασφάλισης Εταιρεία Κτιριακές εγκαταστάσεις (περιεχόµενο Κτιρίου εµπορεύµατα, εξοπλισµός γραφείου) επί της οδού Καποδιστρίου 90, Νέα Ιωνία Κτιριακές εγκαταστάσεις (περιεχόµενο Κτιρίου εµπορεύµατα, εξοπλισµός γραφείου) επί της οδού Υµηττού 110 & Χρεµονίδου, Παγκράτι Κτιριακές εγκαταστάσεις (περιεχόµενο Κτιρίου εµπορεύµατα, εξοπλισµός γραφείου) επί της οδού Βενιζέλου 53, Καβάλα Κτιριακές εγκαταστάσεις (περιεχόµενο Κτιρίου εµπορεύµατα, εξοπλισµός γραφείου) επί της οδού Τοµπάζη 15, Πυλάια, Θεσσαλονίκη Κτιριακές εγκαταστάσεις (περιεχόµενο κτιρίου, εµπορεύµατα, εξοπλισµός γραφείου) επί της οδού Νίκης 2 & Πευκών 1, Νέα Ιωνία Κτιριακές εγκαταστάσεις (περιεχόµενο κτιρίου, εµπορεύµατα, εξοπλισµός γραφείου) επί της οδού Τσιµισκή 89, Θεσσαλονίκη Περιεχόµενο - εµπορεύµατα, εξοπλισµός επί της οδού Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά, Εµπορικό κέντρο Αίγλη Περιεχόµενο - εµπορεύµατα, εξοπλισµός στο διασυνοριακό εµπορικό κέντρο ProCom, Προµαχώνας Περιεχόµενο - εµπορεύµατα, εξοπλισµός επί 7ου χλµ παλαιάς Εθν. Οδού Λάρισας-Βόλου Εµπορ. Κέντρο Smart Outlet Περιεχόµενο - εµπορεύµατα, εξοπλισµός επί της οδού Θηβών 228 & Καναπιτσερί, Ρέντης Εµπορικό Κέντρο Village Entertainment Park Πυρός 2,574,000 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική 10,620 Πυρός 250,000 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική Πυρός 132,900 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική Πυρός 118,800 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική 490 Πυρός 428,500 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική Πυρός 888,800 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική Πυρός 51,500 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική Πυρός 156,000 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική 1, ,768 Πυρός 136,400 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική 563 Πυρός 672,000 01/01/2006 ALPHA Ασφαλιστική 2,773 3,

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Χρήσης 2005 Αθήνα, Μάιος 2006 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι Το 2005 αποτέλεσε για την µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Το ετήσιο δελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RIDENCO A.E.) Πληροφοριακό Σηµείωµα για την Απόσχιση του Εµπορικού Κλάδου της RIDENCO Α.Ε. και της συµµετοχής της στην RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα