στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Ά- µυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Ά- µυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η κύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU) που προαναφέρθηκε. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) είναι η θέσπιση διατάξεων, που σχετίζονται µε τη σύσταση, οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, χρηµατοδότηση και επάνδρωση του NSCC, καθώς και µε τη µέριµνα της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της παροχή διοικητικής µέριµνας εκ µέρους του Έθνους-Πλαισίου (ΗΠΑ) και του Έθνους Φιλοξενίας για το προσωπικό των Συµµετεχόντων, που υπηρετεί στο NSCC. Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Μνηµόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding/ΜΟU) περιλαµβάνει την εισαγωγή, δεκαοκτώ (18) Κεφάλαια, έξι (6) Παραρτήµατα και µία Ερµηνευτική Δήλωση στο ΜOU, τα οποία σε γενικές γραµµές έχουν ως ακολούθως: Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά των Συµφωνιών που ελήφθησαν υπόψη από τους Υπογράφοντες εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους κάθε Συµµετέχοντος για τη σύνταξη της προς νοµοθετική κύρωση ΜΟU. Στο Τµήµα Ι γίνεται ανάλυση των όρων-ορισµών του MOU, και των υποστηρικτικών εγγράφων του, προκειµένου να γίνονται κατά ενιαίο τρόπο αντιληπτοί και εφαρ- µόσιµοι από τους χρήστες Συµµετεχόντων Κρατών. Στο Τµήµα ΙΙ γίνεται αναφορά στο σκοπό, ο οποίος α- ναφέρθηκε ήδη και το πεδίο εφαρµογής του ΜΟU, το ο- ποίο περιγράφεται λεπτοµερώς στην παράγραφο 2.2. αυτό του κεφαλαίου είναι: 1) Η παροχή άµεσης σύνδεσής του µε τις δυνάµεις ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑ- ΤΟ, µέσω Ανώτατου Αξιωµατικού. 2) Παροχής συµβουλών στον SACEUR όσον αφορά στη χρησιµοποίηση των δυνάµεων ειδικών επιχειρήσεων για την υποστήριξη του σχεδιασµού και εκτέλεση επιχειρήσεων. 3) Ανάπτυξη και έκδοση δογµάτων ειδικών επιχειρήσεων στα πλαίσια α- νάπτυξη της διαλειτουργικότητας και τυποποίησης. 4) Συντονισµό, συγχρονισµό και υποστήριξη της εκπαίδευσης και των ασκήσεων των ειδικών επιχειρήσεων ΝΑΤΟ. Το Τµήµα III αναφέρεται στην αποστολή του ΝSCC, που κυρίως είναι η υποστήριξη των ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη Συµµαχία, η παροχή στον Ανώτατο Διοικητή Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SACEUR) και τους λοιπούς Διοικητές των Συµµαχικών Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΑCO) έγκαιρων και αποτελεσµατικών συµβουλών για τις Special Operations Forces (SOF) προς υποστήριξη του σχεδιασµού και εκτέλεσης των επιχειρήσεων σε καιρό ειρήνης και κρίσεων. Oι σχέσεις διοικήσεως θα καθορισθούν στο µέλλον µε Τεχνική Συµφωνία, που θα υπογραφεί µεταξύ του NSCC και του ΥΠΑΜ των ΗΠΑ, µετά την υπογραφή του ΜOU και µετά από διαβουλεύσεις του SHAPE µε τους Συµµετέχοντες. Στο Τµήµα IV γίνεται αναφορά στο νοµικό καθεστώς και τις δραστηριότητες του ΝSCC, το οποίο έχει χαρακτήρα Διεθνούς Στρατιωτικού Αρχηγείου (ΙΜHQ-Πρωτόκολλο Παρισίων 1952) και του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού που υπηρετεί στο NSCC, καθώς και των εξαρτώµενων από αυτό ατόµων, το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις της NATΟ SOFA (Λονδίνο ) και των υποστηρικτικών αυτού εγγράφων. Tο Τµήµα V σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Α εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και αρµοδιότητες του Έθνους- Πλαισίου σχετικά µε τη λειτουργία, την επάνδρωση, τη χρηµατοδότηση και τη διοικητική υποστήριξη του ΝSCC. Το Τµήµα VI ρυθµίζει θέµατα πειθαρχικής δικαιοδοσίας του προσωπικού, που τοποθετείται στο ΝSCC. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ανήκει στους SNR (Senior National Representatives) ή τους εκπροσώπους αυτών και ασκείται σύµφωνα µε εθνικούς νόµους και κανονισµούς του Συµµετέχοντος Κράτους, του οποίου είναι υπήκοος ο πειθαρχικά ελεγχόµενος, το Πρωτόκολλο των Παρισίων και το ΝΑΤΟ SOFA. Το Τµήµα VII σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Β αναφέρεται διεξοδικά στην οργανωτική δοµή και επάνδρωση του ΝSCC. Η χώρα µας καλύπτει τρεις θέσεις (2 Ανώτεροι Αξιωµατικοί και 1 Υπαξιωµατικός) και συµµετέχει στην επάνδρωση µε ποσοστό 2,07% επί συνόλου 145 θέσεων στο ΝSCC. Στο Τµήµα VIII αναφέρεται εκτενώς στη δυνατότητα ε- πιχορήγησης ή κηδεµονίας εκ µέρους των ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΩΝ, µη Νατοϊκών Εθνών ή διεθνών οργανισµών ή µη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες συµµετέχουν σε δραστηριότητες του ΝΑΤΟ ή σε νατοϊκές επιχειρήσεις του ΝSCC, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο. Επισηµαίνεται ό-

2 1α τι το νοµικό καθεστώς των υπηρετούντων σε αυτά προσώπων και των εξαρτώµενων από αυτό προσώπων θα υ- πόκειται στις ρυθµίσεις του Έθνους Φιλοξενίας, του Έ- θνους - Πλαισίου ή και του SHAPE. Οι εργασιακές συνθήκες είναι όµοιες µε το προσωπικό του NSCC, η δε κάλυψη δαπανών για τις δραστηριότητές τους θα γίνεται µε µέριµνα του Χορηγού-Κηδεµόνα Έθνους και η άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας ανήκει στον SNR του Έθνους χορηγού- Κηδεµόνα. Το Τµήµα ΙΧ περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικές µε την ι- διοκτησιακή κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του ΝSCC, που προέρχονται από την επιµερισµένη δαπάνη των Συµµέτοχων στο κοινό προϋπολογισµό του ΝSCC, των περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται α- πό το Έθνος - Πλαίσιο και των περιουσιακών στοιχείων του ΝΑΤΟ. Το Τµήµα Χ ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στην πρόνοια του προσωπικού του ΝSCC και του Εθνικού στοιχείου Υποστήριξης και των νοµίµως εξαρτώµενων από αυτά ατόµων για παροχή ισότιµων υπηρεσιών υποστήριξης και διευκολύνσεων. Ως υπηρεσίες υποστήριξης νοούνται η µέριµνα για εγκατάσταση στέγασης, εκπαίδευση, ενδιαίτηση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία κ.λπ. βάσει των ισχύοντων κανονισµών του SHAPE εκτός εάν ρυθµίζεται διαφορετικά από πολυµερείς ή διµερείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις. Τα Τµήµατα ΧΙ/Δαπάνες, ΧΙΙ/Κοινή Χρηµατοδότηση/Πολυεθνικός Προϋπολογισµός, ΧΙΙΙ/Απαιτήσεις και XIV/Οικονοµικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα B περιλαµβάνουν διατάξεις για τη ρύθµιση θεµάτων οικονο- µικής φύσεως. Ειδικότερα καθορίζονται: 1) Οι υποχρεώσεις κάθε ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ για κάλυψη των οικονοµικής φύσεως θεµάτων (µισθός, αποζηµίωσης, µετακινήσεις κ.λπ.) του προσωπικού του, για προµήθεια ειδών υλικοτεχνικής υποστήριξης για κάλυψη εθνικών του αναγκών, για εκπαίδευση, για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κ.λπ. οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε την εθνική του νοµοθεσία. 2) Ο τρόπος επιµερισµού των κεφαλαίων στους ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ για κοινή χρηµατοδότηση του εγκεκρι- µένου από το SPRC πολυεθνικού προϋπολογισµού του NSCC. 3) Η διαδικασία ικανοποίησης των απαιτήσεων. 4) Οι οικονοµικές διαδικασίες καταβολής των αναλογούντων κεφαλαίων, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε την ε- θνική νοµοθεσία των ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η διαδικασία λογοδοσίας για πραγµατοποιούµενες δαπάνες µε ευθύνη του Διευθυντή του ΝSCC, στην υπηρεσία ελέγχου που είναι το Διεθνές Συµβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ (ΙΒΑΝ) και στο χρόνο έναρξης και λήξεως του οικονοµικού έτους. Mε το Τµήµα XV ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας των δυνάµεων του ΝSCC, την ασφάλεια και αποδέσµευση των Διαβαθµισµένων πληροφοριών, η οποία θα γίνεται µε µέριµνα του Έθνους Φιλοξενίας ή του Έθνους - Πλαισίου και η οποία θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το Τµήµα ΧVI σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Γ προβλέπει τη σύσταση Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής και Πόρων (SPRC) στο πλαίσιο της οποίας δύνανται να συνέρχονται οι εκπρόσωποι των Συµµετεχόντων και των Υ- πογραφόντων Κ-Μ προκειµένου να συζητήσουν θέµατα που αφορούν στην πολιτική, στην επάνδρωση και στα οικονοµικά του ΝSCC αναλόγως των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Tης επιτροπής θα προεδρεύει το Έθνος- Πλαίσιο, θα συνεδριάζει άπαξ ετησίως, κάθε Υπογράφων θα έχει µία ψήφο και οι αποφάσεις θα λαµβάνονται οµόφωνα χωρίς σιωπηρές διαδικασίες. Το Τµήµα ΧVII αναφέρεται στον τρόπο επίλυσης των διαφορών, που αφορούν στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή του παρόντος ΜΟU, όπου προκρίνεται η διαπραγµάτευση µεταξύ των υπογραφόντων, αποκλειοµένης της προσφυγής σε τρίτο µέρος. Το Τµήµα XVIII αναφέρεται: α. Στη δυνατότητα τροποποίησης του συνόλου ή και µέρους των διατάξεων του Μνηµονίου Συµφωνίας, µε γραπτή συναίνεση των Υπογράφοντων. β. Στο χρόνο έναρξης ισχύος του ΜΟU που είναι η η- µεροµηνία υπογραφής του Έθνους Φιλοξενίας, του Έθνους - Πλαισίου και του SHAPE και κάθε άλλου Συµ- µέτοχου. γ. Στη διάρκεια ισχύος αυτού, η οποία είναι απεριόριστη εκτός εάν καταγγελθεί µε οµόφωνη συναίνεση των Υπογραφόντων. δ. Στη δυνατότητα προσχώρησης νέων κρατών - µελών του ΝΑΤΟ µε την υπογραφή Πράξης Προσχώρησης ή και αποχώρησης αυτών µε την οµόφωνη συµφωνία των Συµµέτοχων και την υποχρέωση κάθε Συµµετέχοντος της δωδεκάµηνης έγγραφης προειδοποίησης, της διατήρησης σε ισχύ των οικονοµικών υποχρεώσεων και της δέσµευσης προστασίας των διαβαθµισµένων πληροφοριών. ε. Στον αριθµό των αντιτύπων, στη γλώσσα σύνταξης, τον τόπο και τις ηµεροµηνίες υπογραφής της από τους εκπροσώπους των Συµβαλλόµενων Μερών. Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή των δυνάµεων κάθε χώρας υπό την Νατοϊκή οµπρέλα καθορίζεται από αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και από τους περιορισµούς που θέτουν για την επιχειρησιακή δράση τους. Στο ανωτέρω Μνηµόνιο Κατανόησης δεν υπάρχει κα- µία δέσµευση για συµµετοχή δυνάµεων ειδικών επιχειρήσεων στο θέατρο του Πολέµου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αναφέρεται στις ευθύνες του Έθνους - Πλαισίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Καθορίζει τις διαδικασίες δοµής και ε- πάνδρωσης του NSCC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Προβλέπει τη σύσταση Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής & Πόρων και τους Όρους αναφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Περιέχει τους Όρους αναφοράς του Διευθυντή του ΝSCC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Περιλαµβάνει το Υπόδειγµα Πράξης Προσχώρησης στο ΜΟU. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Περιλαµβάνει τις Συντοµογραφίες Ερµηνευτική Δήλωση-Προσάρτηµα στο Μνηµόνιο Κατανόησης, δια της οποίας το Ανώτατο Στρατηγείο Συµ- µαχικών Δυνάµεων Ευρώπης εγκρίνει την απόφαση του Βορειοατλαντικού Συµβουλίου (ΝΑC) για αναδιοργάνωση του ΝSCC ως Αρχηγείου Ειδικών Δυνάµεων του ΝΑ- ΤΟ (ΝSHQ), το οποίο είναι στρατιωτικό όργανο του ΝΑ- ΤΟ µε χαρακτήρα διεθνούς Αρχηγείου, εξαρτώµενο από τον SACEUR για θέµατα ειδικών επιχειρήσεων, συνδυατασσόµενο µε το SHAPE και επιχορηγούµενο από το Έ- θνος-πλαίσιο (ΗΠΑ).

3 1β Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Υποβάλλουµε το παρόν σχέδιο νόµου και προτείνουµε την ψήφισή του από τη Βουλή των Ελλήνων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Δ. Δρούτσας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ευάγ. Βενιζέλος ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Καστανίδης Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δη- µοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υ- πουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC) Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Ά- µυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Ά- µυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υ- πουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, χρηµατοδότηση και επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC), που υπογράφηκε από την Ελλάδα στο SHAPE / Βέλγιο στις 16 Οκτωβρίου 2009, το οποίο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Άρθρο πρώτο

4 112 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Κατανόησης, που κυρώνεται, προσωρινά από της υπογραφής και οριστικά από την ολοκλήρωση των Συνταγµατικών διαδικασιών και των προϋποθέσεων του τµήµατος XVIII αυτού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Δ. Δρούτσας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ευαγ. Βενιζέλος ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Καστανίδης Αριθµ. 52/3/2011 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δη- µοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υ- πουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC) Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, κυρώνεται το ανωτέρω Μνηµόνιο Κατανόησης (MOU), µε τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα (Παραρτήµατα, Ερµηνευτική Δήλωση και Προσάρτηµα), το οποίο έχει υπογραφεί τον Ο- κτώβριο του 2009 στο SHAPE (Στρατηγείο NATO / Βέλγιο). Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1, του Συντάγµατος, το προαναφερόµενο Μνηµόνιο Κατανόησης (MOU), µε τις διατάξεις του οποίου προβλέπονται, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 1 Καθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στο κυρούµενο MOU για την εφαρµογή αυτού. (Κεφάλαιο I, σε συνδυασµό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ') 2.α. Ορίζεται, ως σκοπός του εν λόγω Μνηµονίου, η θέσπιση διατάξεων σχετικά µε τη σύσταση, οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, χρηµατοδότηση και επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του NATO (NSCC), τη µέριµνα υποστήριξης σε εξοπλισµό και διοικητικά θέµατα, καθώς και µε τις δραστηριότητες του προσωπικού, που έχει τοποθετηθεί σε αυτό. β. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω Μνηµονίου, που βασίζεται στην αντίληψη της Πρωτοβουλίας Μετασχηµατισµού των Δυνάµεων Ειδικών Επιχειρήσεων του NATO (NSTI), µε το ιδρυόµενο Κέντρο (NSCC) ως επίκεντρο αυτής (NSTI). Τελική επιδίωξη α- ποτελεί το NSCC να είναι ένας πολυεθνικός οργανισµός χωρίς διοικητικές λειτουργίες, για την παροχή ενότητας στην προσπάθεια των Δυνάµεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ / SOF) του NATO. (Κεφάλαιο II) 3.α. To NSCC έχει αποστολή την υποστήριξη των ειδικών επιχειρήσεων του NATO και αποτελεί κοµβικό ση- µείο για την εµπειρία ειδικών επιχειρήσεων της Συµµαχίας προς τον Ανώτατο Συµµαχικό Διοικητή της Ευρώπης (SACEUR) και τους λοιπούς διοικητές των Συµµαχικών Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ACO). β. Προσδιορίζονται τα βασικά καθήκοντα του NSCC (συντονίζει και συγχρονίζει τις ΔΕΕ του NATO, εκσυγχρονίζει και υποστηρίζει την εκπαίδευση, την επιµόρφωση και τις ασκήσεις των ΔΕΕ κ.λπ.), τα οποία ανατίθενται σε αυτό απευθείας και αποκλειστικά από το Ανώτατο Στρατηγείο των Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE). Επιτρέπεται στο NSCC να ασκεί τα καθήκοντά του σε καιρό ειρήνης, κρίσεων και σε επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε ειδικότερη Τεχνική Συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Α- µερικής και του SHAPE. (Κεφάλαιο III) 4.α. Προσδιορίζεται η νοµική και κανονιστική βάση που διέπει το καθεστώς και τις δραστηριότητες του NSCC, το προσωπικό αυτού και τα εξαρτώµενα από αυτό άτοµα, κατά περίπτωση. β. Στο πλαίσιο αυτό και κατά το επιτρεπόµενο µέτρο, προβλέπεται η ίση αντιµετώπιση του προσωπικού του NSCC και των εξαρτώµενων από αυτό µελών, µε εκείνο που διέπει το προσωπικό του SHAPE, όσον αφορά στις δικαιούµενες παροχές και υπηρεσίες, καθώς και στα προνόµια και ασυλίες.

5 113 γ. Το προσωπικό του NSCC τοποθετείται στο SHAPE και τελεί υπό την εξουσία αυτού για κάθε διοικητικό θέ- µα σχετικό µε την παρουσία του στο Ανώτατο Στρατηγείο και µε την επιφύλαξη της εξουσίας του Διευθυντή του ιδρυόµενου Κέντρου. δ. Ορίζεται ότι, η εθνική νοµοθεσία των Συµµετεχόντων ή άλλες διεθνείς συµφωνίες που τους δεσµεύουν, υπερισχύουν του κυρούµενου Μνηµονίου στην περίπτωση που υπάρξει σχετική σύγκρουση. (Κεφάλαιο IV) 5. Προσδιορίζονται οι ευθύνες και τα καθήκοντα του Έθνους - Πλαισίου απέναντι στο NSCC και ρυθµίζονται, θέµατα του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα: α. To Έθνος - Πλαίσιο υποστηρίζει το NSCC και είναι υ- πεύθυνο για θέµατα σχετικά µε το συντονισµό και τη διευκόλυνση των αποφάσεων αυτού και αφορούν, µεταξύ άλλων: i) την παροχή κεφαλαίων για τη µόνιµη έδρα του NSCC (οι εγκαταστάσεις για το αναγκαίο προσωπικό, η επαρκής υποδοµή και ο εξοπλισµός). Μετά την αρχική ε- γκατάσταση, οι λειτουργικές δαπάνες των εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και τα µισθώµατα βαρύνουν τον καθοριζόµενο από την Ανώτερη Επιτροπή Πολιτικής και Πόρων (SPRC) κοινό προϋπολογισµό. ii) τη διευκόλυνση εφαρµογής της αρχικής επάνδρωσης, της χρηµατοδότησης και της υποστήριξης του NSCC, iii) τη µέριµνα για τις υπηρεσίες του οικονοµικού ελεγκτή, iv) την παροχή Προέδρου και Γραµµατέα για τις συνεδριάσεις της SPRC, ν) την ενηµέρωση και λήψη έγκρισης από τους Συµµέτοχους για τις αναληφθείσες για λογαριασµό τους δράσεις / διαπραγµατεύσεις, σχετικά µε τον κοινό προϋπολογισµό, vi) τη χρηµατοδότηση για συγκεκριµένο αρχικό προσωπικό διοικητικής µέριµνας και υποστήριξης, πέραν του προβλεπόµενου στο έγγραφο (επάνδρωσης του Μνηµονίου και για όσο διάστηµα απαιτηθεί µέχρι τη θέση σε ι- σχύ του κοινού προϋπολογισµού κ.λπ.. β. Το προσωπικό του NSCC και αυτό που τοποθετείται στα Εθνικά Στοιχεία Υποστήριξης αµείβεται από τους Συµµετέχοντες που το παρέχουν µαζί µε τις λοιπές παροχές που καταβάλλονται µε τους εθνικούς κανονισµούς. γ. Οι Συµµέτοχοι θα συµµορφώνονται µε τους συµφωνηθέντες στο παρόν Μνηµόνιο κανονισµούς και διαδικασίες και θα καλύπτουν τις θέσεις εργασίας που τους α- ναλογούν µε εξειδικευµένο προσωπικό, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. δ. Προσδιορίζονται τα καθήκοντα του Διευθυντή του NSCC, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου και διασφαλίζει την έγκαιρη ε- νηµέρωση του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή της Ευρώπης (SACEUR) και των λοιπών Διοικητών των Συµµαχικών Δυνάµεων, σχετικά µε το σχεδιασµό, επάνδρωση και διεξαγωγή των Ειδικών Επιχειρήσεων του NSCC. (Κεφάλαιο V σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα Α' και Δ') 6.α. Ορίζεται το καθεστώς που διέπει: α. τη διοίκηση των µελών τουπροσωπικού του NSCC, όσον αφορά στην πειθαρχία και τα εθνικά καθήκοντα, β. τους Ανώτερους Εθνικούς Εκπροσώπους, όσον α- φορά στις εξουσίες και τις εκχωρηθείσες αρµοδιότητες, σχετικά µε το προσωπικό αυτών, γ. το προσωπικό του NSCC κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (Κεφάλαιο VI) 7. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο επάνδρωσης του NSCC και τη δοµή του προσωπικού αυτού. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα: α. Τα επίπεδα επάνδρωσης του NSCC αναθεωρούνται και αναπροσαρµόζονται συνεχώς, κατά τα ειδικότερα ο- ριζόµενα [Οι κατανεµηµένες θέσεις στρατιωτικού προσωπικού για τη χώρα µας είναι τρείς (3)]. β. Οι αρχικές προσφορές των Συµµέτοχων, για την πλήρωση των κατανεµηθέντων σε αυτούς θέσεων, καθώς και οποιεσδήποτε συστάσεις τους για νέες ή τροποποιηµένες περιγραφές θέσεων εργασίας εγκρίνονται α- πό τη SPRC. γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους Συµµέτοχους να συ- µπληρώνουν ή µειώνουν, ανά πάσα στιγµή, τον αριθµό των κατανεµηµένων σε αυτούς θέσεων στο NSCC, µε την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση µείωσης θέσεων, α- παιτείται έγκριση από την SPRC, σύµφωνα µε τον τιθέ- µενο χρονικό περιορισµό. - Περαιτέρω, ορίζεται ότι, ο Συµµέτοχος που προβαίνει στην ανωτέρω µείωση είναι υπεύθυνος για το µερίδιο του προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στην επηρεαζόµενη θέση του, έως το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο λήγει η ανωτέρω προθεσµία. δ. Τα νέα µέλη του προσωπικού του NSCC είναι επιλέξιµα για ανάπτυξη και προσωρινά καθήκοντα, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους. ε. Η οργάνωση του NSCC είναι πολυεθνική και διακλαδική και αρχικά διευθύνεται από Αξιωµατικό των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. στ. Η οργανωτική δοµή και η επάνδρωση του NSCC υ- πόκεινται σε προσωρινές µεταβολές από τον Διευθυντή αυτού, που αναθεωρούνται από την SPRC. ζ. Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση κατά την οποία ένας Συµµέτοχος αδυνατεί να καλύψει προσωρινά ή και µόνιµα µια εκχωρηθείσα σε αυτόν θέση. η. Ο Διευθυντής του NSCC είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή δραστηριότητα των µελών του προσωπικού του Κέντρου. (Κεφάλαιο VII σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β') 8.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους Συµµέτοχους να επιχορηγούν / κηδεµονεύουν µη - Νατοϊκά έθνη, διεθνείς οργανισµούς ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, που εµπλέκονται σε δραστηριότητες του NATO ή / και Νατοϊκές επιχειρήσεις του NSCC, σύµφωνα µε τη συµφωνηθείσα πολιτική. β. Καθορίζεται το νοµικό καθεστώς που διέπει το χορηγό / κηδεµόνα και το επιχορηγούµενο / κηδεµονευό- µενο προσωπικό, καθώς και τα εξαρτώµενα από αυτό ά- τοµα, το οποίο καλύπτεται από τις διαδικασίες που έ- χουν θεσπιστεί από το SPRC και έχει πρόσβαση στις υ- πηρεσίες υποστήριξης του SHAPE. Σε περίπτωση που το νοµικό καθεστώς του προσωπικού αυτού δεν καλύπτεται από σχετική συµφωνία υπόκειται σε ρυθµίσεις µε το Έθνος Φιλοξενίας ή το Έθνος - Πλαίσιο. γ. Οι Χορηγοί - Κηδεµόνες διασφαλίζουν ότι: i) Οι επιχορηγούµενοι / κηδεµονευόµενοι από αυτούς καλύπτουν τις προκύπτουσες από τη δραστηριότητα του

6 114 προσωπικού τους δαπάνες, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορετική συµφωνία. ii) Οι συµφωνίες τους µε τους επιχορηγούµενους / κηδεµονευόµενους θα περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικές µε το καθεστώς που διέπει τις αξιώσεις που προκαλούνται κατά του επιχορηγούµενου / κηδεµονευόµενου προσωπικού, οι οποίες θα καλύπτονται µε φροντίδα του χορηγού / κηδεµόνα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. iii) Το επιχορηγούµενο / κηδεµονευόµενο προσωπικό συµµορφώνεται µε τις διαδικασίες ασφαλείας του NSCC. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών εφαρµόζεται η προβλεπόµενη διαδικασία. (Κεφάλαιο VIII) 9. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων (εξοπλισµός, υποδοµές κ.λπ.) του NSCC, τα οποία όταν: i) αγοράζονται α- πό το NSCC, ως κοινή επένδυση, µέσω του κοινού προϋπολογισµού του Κέντρου, αποτελούν περιουσία των Συµµέτοχων µε διαχειριστή το NSCC (περιουσιακά στοιχεία επιµερισµένης δαπάνης), ii) αγοράζονται από το Έ- θνος Πλαίσιο παραµένουν σε αυτό και διατίθενται σύµφωνα µε τις διαδικασίες αυτού και iii) παρέχονται από το NATO, παραµένουν στην κυριότητα του NATO και αναδιανέµονται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα. - Η SPRC ρυθµίζει θέµατα διάθεσης και αναπόσβεστης υπολειπόµενης αξίας των κοινών περιουσιακών στοιχείων µετά τη λήξη του Μνηµονίου ή την παύση λειτουργίας του NSCC. (Κεφάλαιο IX) 10.α. Προβλέπεται ότι το προσωπικό του NSCC και τα εξαρτώµενα από αυτό άτοµα θα έχουν πρόσβαση στις υ- πηρεσίες υποστήριξης του SHAPE µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις. - Επιπλέον οι ανωτέρω, µαζί µε το Εθνικό Στοιχείο Υ- ποστήριξης και τα εξαρτώµενα από αυτό άτοµα έχουν την ευθύνη για την ιατροφαρµακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη, τη στέγαση και την εκπαίδευση των εξαρτώ- µενων από αυτά ατόµων, µε τους προβλεπόµενους ό- ρους. β. Ο διακανονισµός των τιµολογίων και των αποδείξεων για όλες τις επιβαρύνσεις που διατυπώνονται, διακανονίζεται µε τους δικαιούχους, όπως θα καθορίζεται από το SHAPE. (Κεφάλαιο Χ) 11.α. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες των δαπανών, τις οποίες κάθε Συµµέτοχος έχει την ευθύνη να καταβάλει και ειδικότερα, οι δαπάνες για: i) µετακινήσεις των µελών του προσωπικού του NSCC, ii) µισθούς, επιδόµατα και ηµερήσια αποζηµίωση αυτού, για ταξίδι προσωρινών καθηκόντων, iii) κάθε εξοπλισµό ή προσωπικό που διατίθεται από αυτόν στο NSCC, επιπλέον όσων προβλέπονται, iv) επικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήµατα κ.λπ.. β. Καθορίζονται: i) Η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αίτησης κοινής χρηµατοδότησης από το NSCC. ii) Τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης στρατευµάτων εκ µέρους του NATO προς υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτού. iii) Οι όροι καταβολής, από τους Συµµέτοχους, των ε- γκεκριµένων προϋπολογισθεισών δαπανών για το NSCC πλέον των προαναφερόµενων, στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνονται οι επικοινωνίες, οι µετακινήσεις και η εκπαίδευση κατ απαίτηση του NSCC, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, µίσθωση ακινήτων, προµήθειες ε- ξοπλισµού κ.λπ.. - Για κάθε τυχόν πρόσθετη δαπάνη απαιτείται έγκριση από τη SPRC. iv) Οι όροι χρηµατοδότησης για τη συνδεσιµότητα µε τα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου του NATO, τις επικοινωνίες και τα πληροφοριακά κυκλώµατα που θεωρούνται α- παραίτητα για τις αποστολές του NATO. γ. Δαπάνες πέραν των ανωτέρω οριζόµενων, καθώς και αξιώσεις και πληρωµές που προκύπτουν από επίση- µες δραστηριότητες του NSCC επιµερίζονται µεταξύ των Συµµέτοχων. δ. Τα έσοδα από τις επίσηµες δραστηριότητες του NSCC δεν επιτρέπεται να αποτελούν πόρους του Έ- θνους - Πλαισίου, του Έθνους Φιλοξενίας ή οποιουδήποτε άλλου Συµµέτοχου. (Κεφάλαιο XI) 12.α. Κριτήριο για το ποσοστό χρηµατοδότησης του πολυεθνικού κοινού προϋπολογισµού από κάθε Συµµέτοχο αποτελεί ο αριθµός των πραγµατικά διεκδικούµενων από αυτόν θέσεων στο NSCC, διαιρουµένων µε το συνολικό αριθµό των διεκδικούµενων από όλους τους Συµµέτοχους θέσεων. - Το µερίδιο δαπανών του κάθε Συµµέτοχου δεν επηρεάζεται από τυχόν κενές θέσεις ή προσωρινές αυξήσεις του προσωπικού αυτού. β. Αρµόδιο για την αρχική επάνδρωση, τη χρηµατοδότηση και την υποστήριξη του NSCC είναι το Έθνος - Πλαίσιο, έως ότου τεθεί σε ισχύ το κυρούµενο Μνηµόνιο. γ. Καθορίζεται το καθεστώς, που διέπει τη διαχείριση των αξιώσεων. (Κεφάλαια XII και XIII) 13. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε: i) τα παρεχόµενα από τους Συµµέτοχους κεφάλαια και τις οικονοµικές διαδικασίες, ii) το καταρτιζόµενο σχέδιο προϋπολογισµού, iii) την Πρόσκληση από το Διευθυντή για Καταβολή Κεφαλαίων (CFF) σε ετήσια βάση από τους Συµµέτοχους, µε δυνατότητα αντιστάθµισης µε τις αντίστοιχες CFF τυχόν πιστώσεων προς όφελος των Συµµέτοχων, iv) τη διενέργεια ελέγχων και την προτιµώµενη σχετική υπηρεσία, ν) την οικονοµική ευθύνη των Συµµέτοχων στο πλαίσιο εφαρµογής του Μνηµονίου. Στους ανωτέρω παρέχεται δικαίωµα πρόσβασης σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τη συµβολή τους στην κοινή χρηµατοδότηση του NSCC, για ελεγκτικούς σκοπούς. (Κεφάλαιο XIV) 14. Ορίζεται ότι: α. το Έθνος - Πλαίσιο ή το Έθνος Φιλοξενίας είναι υ- πεύθυνα για την εξωτερική ασφάλεια και προστασία των δυνάµεων, ενώ για την εσωτερική ασφάλεια υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του NSCC. - Οι δαπάνες ασφάλειας είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της κοινής χρηµατοδότησης. β. Οι Συµµέτοχοι έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση: i) των διαβαθµισµένων πληροφοριών και ii) της συµµόρφωσης του προσωπικού του NSCC µε τις διαδικασίες α- σφάλειας. (Κεφάλαιο XV) 15.α. Προβλέπεται ότι οι εκπρόσωποι των Υπογραφόντων Συµµέτοχων αποτελούν την Ανώτερη Επιτροπή Πολιτική και Πόρων (SPRC). β. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων αυτής. - Ειδικότερα, η SPRC είναι αρµόδια, µεταξύ άλλων,

7 115 για: i) την εξέταση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε θέµατα πολιτικής και πόρων του επιµεριζόµενου µεταξύ των Συµµέτοχων προϋπολογισµού του NSCC, ii) την επίλυση θεµάτων διαχείρισης του ανωτέρω προϋπολογισµού και iii) τυχόν µεταβολές στην επάνδρωση του NSCC. - Περαιτέρω, η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την: i) έγκριση του ετήσιου πολυεθνικού κοινού προϋπολογισµού, ii) επίλυση ζητηµάτων σχετικά µε τη διαχείριση του εν λόγω προϋπολογισµού, iii) έγκριση ελέγχων για τον κοινό προϋπολογισµό του NSCC και τις δαπάνες αυτού, iv) εξέταση των Πράξεων Προσχωρήσεων αιτούντων Εθνών κ.λπ.. γ. Η ανωτέρω Επιτροπή δηµιουργεί δευτερεύουσες τεχνικές επιτροπές, οι οποίες παρέχουν συστάσεις προς αυτήν. (Κεφάλαιο XVI σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Γ') 16. Ορίζεται ότι, η επίλυση των διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου γίνεται απρκλειστικά µε διαβουλεύσεις χωρίς την παραποµπή αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο για διευθέτηση. (Κεφάλαιο XVII) 17.α. Προβλέπεται η διεξαγωγή διαβουλεύσεων µεταξύ των Συµµέτοχων στις περιπτώσεις που υπάρξει µεταβατική περίοδος λόγω έγκρισης του NSCC ως τµήµα του NCS από το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο ή µεταβολές στη γεωγραφική θέση του SHAPE. β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία που α- κολουθείται για θέµατα ανακατανοµής του επιµερισµού των δαπανών, της χρηµατοδότησης και των κενών θέσεων, στις περιπτώσεις αποχώρησης κάποιου Συµµετέχοντα από το κυρούµενο Μνηµόνιο, γ. Παρέχεται η δυνατότητα: i) προσχώρησης νέων µελών στο Μνηµόνιο, ii) τροποποίησης και καταγγελίας των διατάξεων αυτού. (Κεφάλαιο XVIII σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Ε') 18.α. Με την Ερµηνευτική Δήλωση ορίζεται ότι, οι αναληφθείσες από τις Στρατηγικές Διοικήσεις του NATO διεθνείς δεσµεύσεις δεν είναι νοµικά δεσµευτικές για τη Γαλλική Δηµοκρατία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτό το συµβαλλόµενο µέρος. β. Παρατίθεται η έγκριση του τουρκικού συµβαλλόµενου µέρους, µε την τιθέµενη επιφύλαξη ως προς την έ- ναρξη ισχύος του κυρούµενου Μνηµονίου. (Παράρτηµα Ζ' και Αδιαβάθµητο Έγγραφο του NATO) 18.α. Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι, το Ανώτατο Στρατηγείο Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης ενέκρινε την αναδιοργάνωση του NSCC ως Αρχηγείο Ειδικών Ε- πιχειρήσεων του NATO (NSHQ) στο SHAPE και τονίζει ότι, η επάνδρωση του NSHQ βασίζεται σε εκείνη του NSCC. β. Τα Συµµετέχοντα Έθνη θα συνεχίσουν να: i) επανδρώνουν το NSHQ, ως οργανισµό του Μνηµονίου, ii) χρηµατοδοτούν το ανωτέρω Αρχηγείο ως πολυεθνικό οργανισµό, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο του NSCC. γ. To NSHQ εξακολουθεί να παραµένει Στρατιωτικό Όργανο του NATO µε διεθνές καθεστώς, εξαρτάται άµεσα από τα προβλεπόµενα αρµόδια όργανα για θέµατα Ειδικών Επιχειρήσεων και επιχορηγείται από το Έθνος Πλαίσιο ως οργανισµός του Μνηµονίου. - Οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στην επάνδρωση του NSCC, καθώς και οι δαπάνες επανασύστασης του Κέντρου ως NSHQ ρυθµίζονται από το Έθνος - Πλαίσιο σε συνεργασία µε τους Συµµέτοχους. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου XVIII παρ του Μνηµονίου Συµφωνίας, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτού και του υ- πό ψήφιση νόµου. Γ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, επί του Kρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη, από: α) την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής στους τρεις Έλληνες στρατιωτικούς, που θα αποτελέσουν προσωπικό του ιδρυόµενου Κέντρου (NSCC). (ΚΕΦΑΛΑΙΑ V παρ.5.2 και XI παρ.11.1, σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (επίπεδο απεσταλµένων, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ) και εκτιµάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου, ετησίως. β) τη συµµετοχή της χώρας µας στον κοινό προϋπολογισµό του NSCC, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 2,07% επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού αυτού, όπως προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού των θέσεων προσωπικού της Ελλάδας στο NSCC προς το συνολικό αριθµό των θέσεων προσωπικού του Κέντρου. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII παρ. 12.1). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου κοινού προϋπολογισµού του NSCC επί του οποίου υπολογίζεται, µε βάση το ανωτέρω ποσοστό συµµετοχής. Πάντως, για το πρώτο έτος συµµετοχής της χώρας µας, η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου. 2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) επιπλέον συµµετοχή της χώρας µας στον προϋπολογισµό του NSCC για την αντιµετώπιση πρόσθετων δαπανών αυτού (ΚΕΦΑ- ΛΑΙΟ XI τταρ.11.5,11.6), β) καταβολή εξόδων µετακίνησης προσωπικού της χώρας µας για ταξίδι προσωρινών καθηκόντων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI παρ.11.1.γ), γ) προµήθεια εξοπλισµού ή αποστολή προσωπικού επιπλέον όσων προβλέπονται από το Έθνος - Πλαίσιο (ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟ XI παρ.11.1.δ), δ) ικανοποίηση πρόσθετων αναγκών του Ελληνικού προσωπικού του NSCC (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI παρ.11.1 στ), ε) αποστολή εκπροσώπων της χώρας µας για συµµετοχή σε διαβουλεύσεις, που πραγµατοποιούνται για την: i) επίλυση διαφορών, που ανακύπτουν, ως προς την ερ- µηνεία ή εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου (ΚΕΦΑ- ΛΑΙΟ XVII), ii) εξέταση διαφόρων θεµάτων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XVIII παρ.18.2 και Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνι-

8 116 κής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Ά- µυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ά- µυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Ά- µυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)» προσωπικού του NSCC (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI παρ.11.1 στ), ε) αποστολή εκπροσώπων της χώρας µας για συµµετοχή σε διαβουλεύσεις, που πραγµατοποιούνται για την: i) επίλυση διαφορών, που ανακύπτουν, ως προς την ερ- µηνεία ή εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου (ΚΕΦΑ- ΛΑΙΟ XVII), ii) εξέταση διαφόρων θεµάτων, κατ εφαρµογή των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XVIII παρ.18.2 και Οι ανωτέρω δαπάνες, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Ε.Φ «ΓΕΣ»), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ. Παπακωνσταντίνου Ευάγ. Βενιζέλος Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, προκαλούνται, επί του Kρατικού Προϋπολογισµού, τα α- κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη από: α) την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής στους τρεις Έλληνες στρατιωτικούς, που θα αποτελέσουν προσωπικό του ιδρυόµενου Κέντρου (NSCC). (ΚΕΦΑΛΑΙΑ V παρ.5.2 και XI παρ.11.1, σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (επίπεδο α- πεσταλµένων, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) και εκτιµάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου ετησίως. β) τη συµµετοχή της χώρας µας στον κοινό προϋπολογισµό του NSCC η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 2,07% επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού αυτού, όπως προκύπτει από τη διαίρεση του αριθµού των θέσεων προσωπικού της Ελλάδας στο NSCC προς το συνολικό αριθµό των θέσεων προσωπικού του Κέντρου. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII παρ. 12.1) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου κοινού προϋπολογισµού του NSCC επί του οποίου υπολογίζεται, µε βάση το ανωτέρω ποσοστό συµµετοχής. Πάντως, για το πρώτο έ- τος συµµετοχής της χώρας µας, η εν λόγω δαπάνη α- νέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου. 2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) επιπλέον συµµετοχή της χώρας µας στον προϋπολογισµό του NSCC για την αντιµετώπιση πρόσθετων δαπανών αυτού (ΚΕΦΑ- ΛΑΙΟ XI παρ.11.5,11.6), β) καταβολή εξόδων µετακίνησης προσωπικού της χώρας µας για ταξίδι προσωρινών καθηκόντων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI παρ.11.1.γ), γ) προµήθεια εξοπλισµού ή αποστολή προσωπικού επιπλέον όσων προβλέπονται από το Έθνος - Πλαίσιο (ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟ XI παρ.11.1.δ), δ) ικανοποίηση πρόσθετων αναγκών του ελληνικού

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στον Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόη- σης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόη- σης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για την Ε- πιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Α- θλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµονίου Κατανόησης.

Μνηµονίου Κατανόησης. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα ιαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Νομοθετική κύρωση τoυ Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ο- µοσπονδιακής Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριστ, 28 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση των Συµφωνιών:

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τροποποίησης υπ α- ριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

250

250 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Αριθµ. 302 /12 / 2013 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων»

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/39 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/465 Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4214 Kύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης περιλαµβάνεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στους στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης περιλαµβάνεται ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του 1990 32(Ι) του 1995 141(Ι) του 1999. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα