ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόη- σης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόη- σης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη-"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υ- πουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης [Memorandum of Understanding (MOU)] µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερ- µανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δη- µοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Κράτη Χορηγοί») αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας. To Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας/Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Center of Excellence (JCBRN COE) είναι ένα πιστοποιηµένο από το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο εθνικά ή πολυεθνικά επιχορηγούµενο κέντρο, το οποίο υποστηρίζει το ΝΑΤΟ στις συνολικές προσπάθειες µετασχηµατισµού του και στο οποίο µπορεί να χορηγηθεί το νοµικό καθεστώς Διεθνούς Στρατιωτικού Οργανισµού, µε απόφαση του Βορειοατλαντικού Συµβουλίου. Αποστολή του προαναφερόµενου Διακλαδικού Κέντρου JCBRN-COE είναι να υποστηρίζει το ΝΑΤΟ και το Στρατηγείο Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχη- µατισµού (HQ SACT) στις προσπάθειες µετασχηµατισµού σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν στον τοµέα της χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής Άµυνας. Επισηµαίνεται ότι τα Κέντρα Αριστείας δεν αποτελούν τµήµα της Δοµής του ΝΑΤΟ, αλλά τµήµα του δικτύου Κέντρων Αριστείας του ΝΑΤΟ, τα οποία συντονίζονται από το ΗQ SACT. Tο HQ SACT πραγµατοποιεί την αρχική διαπίστευση και θα το ελέγχει περιοδικά για να διασφαλισθεί ότι έχει τα προβλεπόµενα κριτήρια για την διατήρηση του καθεστώτος της διαπίστευσης. Φιλοξενούν Κράτος είναι η Τσεχική Δηµοκρατία ε- ντός της κυρίαρχης επικράτειας της οποίας ιδρύεται το JCBRN COE. Κράτος Πλαίσιο είναι η Τσεχική Δηµοκρατία η οποία υ- ποχρεούται να παρέχει την αρχική υποδοµή, τον εξοπλισµό, το προσωπικό υποστήριξης και την υποστήριξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό νοµοθετική κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης. Η σύναψη και κύρωση του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης κρίνεται επωφελής για την χώρα µας καθόσον: α. Θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στην ποιότητα ηµετέρων ιδεών και δογµάτων και στην ικανότητα ανάλυσης και προσδιορισµού διδαγµάτων µέσω πειραµατισµών, σε περιβάλλον χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής άµυνας. β. Θα προσδώσει στις Ένοπλες Δυνάµεις της Χώρας µας ενισχυµένο ρόλο στη συµµαχική ανάπτυξη πολιτικής, δογµάτων και καταγραφής-αξιολόγησης διδαγµάτων από εκπαιδεύσεις αυτού του είδους. γ. Θα συµβάλει σε απόκτηση γνώσεων και εµπειριών για την υποστήριξη και βελτίωση της διαλειτουργικότητας. δ. Θα παρασχεθούν ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε όλες τις πτυχές του συγκεκριµένου αντικειµένου. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης είναι η ρύθµιση όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την ίδρυση, λειτουργία, χρηµατοδότηση, επάνδρωση, εξοπλισµό, υποδοµή, διοικητική υποστήριξη και δραστηριότητες του προσωπικού του JCBRN COE, εδραιούµενος στην επιθυ- µία των Κρατών Χορηγών για συλλογική άµυνα και στενότερη συνεργασία, στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συµφώνου. Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Στην Εισαγωγή γίνεται αναφορά των Συµφωνιών και λοιπών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη από τα Κράτη Χορηγούς, για την σύνταξη του προς νοµοθετική κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης. Στο Τµήµα 1 γίνεται ανάλυση των όρων-ορισµών του Μνηµονίου Κατανόησης, όπως ισχύουν στο Γλωσσάριο του ΝΑΤΟ και επί πλέον στο παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης, προκειµένου να γίνονται κατά ενιαίο τρόπο αντιληπτοί από τους χρήστες των Kρατών Χορηγών. Στο Τµήµα 2 γίνεται αναφορά στο σκοπό του Μνηµονίου Κατανόησης, ο οποίος προαναφέρθηκε ήδη. Το Τµήµα 3 αναφέρεται: α. Στην αποστολή του JBCRN COE που είναι η παροχή συµβουλών σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την χηµική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική άµυνα, η ανάπτυξη των δογµάτων χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής άµυνας, η παροχή ευκαιριών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η συνεισφορά στις σχετικές διαδικασίες συµπερασµάτων. β. Στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων του JBCRN COE, στην αξιολόγηση του µελλοντικού περιβάλλοντος ασφάλειας και άµυνας και στον προσδιορισµό των προκλήσεων σχετικά µε τη χηµική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ασφάλεια, στην παροχή συµβουλών στο

2 1α ΝΑΤΟ και στην διασύνδεση µε σχετικούς φορείς και οργανισµούς για τον καθορισµό ιδεών κατάρτισης και εκπαίδευσης, δογµάτων κ.λπ.. Επισηµαίνεται ότι πρώτη προτεραιότητα εργασίας τoυ JCBRN-COE είναι η διασφάλιση των προϊόντων και υπηρεσιών που ζητούνται από το Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του ΝΑΤΟ (HQ SACT). Το Τµήµα 4 αναφέρεται στις νοµικές ρυθµίσεις και συγκεκριµένα ορίζεται ότι στο JBCRN COE µπορεί να χορηγηθεί το νοµικό καθεστώς Διεθνούς Στρατιωτικού Οργανισµού µε απόφαση του Βορειοατλαντικού Συµβουλίου και µετά την ενεργοποίηση του θα ισχύει η Συµφωνία NATO SOFA και PfP SOFA, σχετικά µε το νοµικό καθεστώς του προσωπικού Δυνάµεων του ΝΑΤΟ και των λοιπών Κρατών που συµµετέχουν στην Σύµπραξη για την Ειρήνη. Επίσης αναφέρεται ότι το Μνηµόνιο Κατανόησης δεν δηµιουργεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και σε περίπτωση σύγκρουσης µε τους νόµους των Κρατών Χορηγών ή το διεθνές δίκαιο θα υ- περισχύει το δίκαιο των Κρατών Χορηγών ή το διεθνές δίκαιο. Τo Τµήµα 5 αναφέρει ότι αξιώσεις-απαιτήσεις για αποζηµιώσεις που απορρέουν ή συνδέονται µε την εκτέλεση του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης θα εξετάζονται στο πλαίσιο της Συµφωνίας ΝΑΤΟ SOFA και του Πρωτοκόλλου των Παρισίων. Για τις περιπτώσεις µη εφαρµογής της Συµφωνίας ΝΑ- ΤΟ SOFA, τα Κράτη Χορηγοί παραιτούνται των µεταξύ των αξιώσεων-απαιτήσεων ενώ την ικανοποίηση αξιώσεων-απαιτήσεων τρίτων από τις δραστηριότητες του JCBRN COE αναλαµβάνουν και επιµερίζονται τα Κράτη Χορηγοί. Το Τµήµα 6 καθορίζει τις αρµοδιότητες-δεσµεύσεις: α. Των Κρατών Χορηγών για τη στελέχωση των θέσεων Ειρηνικής Περιόδου του JCBRN COE µε ικανό και ε- ξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιγραφές εργασίας του Παραρτήµατος «Α». β. Του Φιλοξενούντος Κράτους για την πλήρη παροχή υποστήριξης στο JCBRN COE, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο Παράρτηµα «Β». γ. Της Διευθύνουσας Επιτροπής του JCBRN COE, η ο- ποία θα επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας και θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον Διευθυντή του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας για την εκπλήρωση της αποστολής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης και το Παράρτηµα «Γ». δ. Του Διευθυντή του JCBRN COE, ο οποίος είναι υ- πεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής, την λειτουργία και τη διοίκηση του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης και το Παράρτηµα «Δ». Το Τµήµα 7 σε συνδυασµό µε τα Παράρτηµα «Α» καθορίζει λεπτοµερώς την δοµή του προσωπικού, την επάνδρωση του Κέντρου µε ανθρώπινο δυναµικό έµπειρο, ι- κανό και εξειδικευµένο και την κατανοµή των θέσεων στα Κράτη Χορηγούς. Η συνήθης διάρκεια τοποθέτησης του προσωπικού στο Κέντρο είναι τριετής. H Ελληνική πλευρά συµµετέχει στην στελέχωση τoυ JCBRN COE µε έναν Αξιωµατικό βαθµού Πλωτάρχη. Επισηµαίνεται ότι εάν ένα Κράτος Χορηγός δεν κατορθώσει να καλύψει τη χορηγηθείσα θέση σε µόνιµη βάση, τότε η θέση αυτή παραχωρείται σε άλλο Κράτος Χορηγό, ή θα παραµένει ως µη έχουσα προσδιορισµένη εθνικότητα. Τα µέλη του προσωπικού του JCBRN COE όσον αφορά στα θέµατα πειθαρχίας, αδείας και εθνικών υποχρεώσεων θα υπάγονται στους Ανώτερους Εθνικούς Αντιπροσώπους των Κρατών Χορηγών και οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους εθνικούς κανόνες και κανονισµούς και απαιτήσεις, τηρώντας παράλληλα και τους κανόνες και κανονισµούς που εκδίδει ο Διευθυντής του JBCRN COE. Στο Τµήµα 8 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα «Β» ρυθ- µίζεται διεξοδικά το θέµα της κατανοµής των οικονοµικών βαρών µεταξύ των Κρατών Χορηγών, που αφορούν στις λειτουργικές δαπάνες του JBCRN COE. Το Τµήµα 9 καθορίζει τις αµοιβές των παρεχοµένων ε- ξυπηρετήσεων του JBCRN COE, όπου οι µεν παρεχόµενες υπηρεσίες προς τα Κράτη-Χορηγούς ή στους Φορείς του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι δωρεάν, το δε είδος και ή έκταση των υπηρεσιών και το ύψος της αποζηµίωσης, που θα παρέχονται προς Τρίτους, καθώς και οι χρεώσεις από τη παροχή µαθηµάτων ή εξειδικευµένης εκπαίδευσης από ή µέσω του Κέντρου θα καθορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή και θα απεικονίζονται ως έσοδα του ετήσιου προϋπολογισµού. Στο Τµήµα 10 γίνεται εξαντλητική αναφορά στην διαδικασία σύνταξης του ετήσιου Προϋπολογισµού του JBCRN COE, στις υποχρεώσεις των Κρατών Χορηγών για κάλυψη των οικονοµικών των υποχρεώσεων, στις ε- λεγκτικές λειτουργίες, στους µηχανισµούς λογιστικού ε- λέγχου και γενικά στην ακολουθητέα οικονοµική και λογιστική πολιτική. Στο Τµήµα 11 ρυθµίζονται θέµατα ασφαλείας και υ- πάρχει δέσµευση του Φιλοξενούντος Κράτους για την παροχή εξωτερικής ασφάλειας, του Διευθυντού του JBCRN COE για την εσωτερική ασφάλεια και των Κρατών Χορηγών για την ασφάλεια κάθε διαβαθµισµένης πληροφορίας η οποία παρέχεται κατά την διάρκεια της αποστολής του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας. Στο Τµήµα 12 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά: α. Το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης, που θα είναι η ηµεροµηνία τελευταίας υπογραφής του και τη χρονική διάρκεια αυτού που είναι αόριστη. β. Τις οικονοµικές διατάξεις που αφορούν την από κοινού χρηµατοδότηση, οι οποίες εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου γ. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, όπου προκρίνεται η διαδικασία των διαβουλεύσεων µεταξύ των Κρατών Χορηγών. δ. Τη δυνατότητα τροποποίησης του Μνηµονίου Κατανόησης µε τις ιδιαίτερες διαδικασίες της παραγράφου ε. Τη δυνατότητα σύναψης Τεχνικών Συµφωνιών στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης. στ. Τη δυνατότητα προσχώρησης νέου Κράτους Χορη-

3 1β γού, µέσω Σηµειώµατος Προσχώρησης, υπογεγραµµένου από τον νέο Κράτος Χορηγό και τα υφιστάµενα Κράτη Χορηγούς. ζ. Τη δυνατότητα αποχώρησης οποιουδήποτε Κράτους Χορηγού από το παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης, υπό τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 12.8 και η. Τον Θεµατοφύλακα του πρωτοτύπου κειµένου της Συµφωνίας, που είναι η Τσεχική Δηµοκρατία, µε την υποχρέωση αποστολής επικυρωµένου αντιγράφου στα Κράτη Χορηγούς. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» αναφέρεται στην διάρθρωση και στελέχωση του επιτελείου του JBCRN COE η δε Προσθήκη 1 αυτού στον Πίνακα Στελέχωσης αυτού. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» καθορίζει την παρεχόµενη από το Φιλοξενούν Κράτος Υποστήριξη. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» καθορίζει τις αρµοδιότητες της Διευθύνουσας Επιτροπής του JCBRN-COE. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» καθορίζει τις αρµοδιότητες του Διευθυντή του JCBRN COΕ. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» περιλαµβάνει υπόδειγµα Σηµειώ- µατος Προσχώρησης Νέων Κρατών Χορηγών Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από τις διατάξεις του προς νοµοθετική κύρωση Μνη- µονίου Κατανόησης προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού και ως εκ τούτου βάσει των διαλαµβανοµένων στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του Συντάγµατος απαιτείται νοµοθετική κύρωση. Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουµε το παρόν σχέδιο νόµου και παρακαλούµε για την νοµοθετική κύρωσή του από τη Βουλή των Ελλήνων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 20 Απριλίου 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Ο- µοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Ά- µυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υ- πουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υ- πουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU), που υπογράφηκε στο Norfolk των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στις 26 Οκτωβρίου 2006, του οποίου το κεί- µενο στην αγγλική και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: Ι. Στουρνάρας Δ. Αβραµόπουλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Π. Παναγιωτόπουλος Α. Ρουπακιώτης

4 107 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου Κατανόησης που κυρώνεται, προσωρινά σύµφωνα µε το Τµήµα 12 και οριστικά σύµφωνα µε τις συνταγ- µατικές διαδικασίες. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 20 Απριλίου 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ι. Στουρνάρας Δ. Αβραµόπουλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Π. Παναγιωτόπουλος Α. Ρουπακιώτης Αριθµ. 129/15/2013 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης, µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Ο- µοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Ά- µυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)» Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου προτείνεται η κύρωση του ανωτέρω Μνηµονίου Κατανόησης, που έχει υπογραφεί στο Norfolk των ΗΠΑ, στις 26 Οκτωβρίου Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, το προαναφερόµενο Μνηµόνιο Κατανόησης, µε τις διατάξεις του οποίου προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 1. Καθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στο κυρούµενο Μνηµόνιο Κατανόησης για την εφαρµογή αυτού. (Τµήµα 1) 2. Ορίζεται, ως σκοπός του εν λόγω Μνηµονίου Κατανόησης, ο καθορισµός του πλαισίου για την ίδρυση, λειτουργία, χρηµατοδότηση, στελέχωση, εξοπλισµό, υποδοµή, διοικητική υποστήριξη του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας, καθώς και για τις δραστηριότητες του προσωπικού που παραχωρείται σε αυτό. (Τµήµα 2) 3.α. Αποστολή του ιδρυόµενου Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας αποτελεί, η παροχή συµβουλών στους τοµείς της χηµικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ά- µυνας, η ανάπτυξη δογµάτων, προτύπων και γνώσης στους εν λόγω τοµείς, η συνεισφορά στις σχετικές διαδικασίες συµπερασµάτων και η βοήθεια προς το ΝΑΤΟ και λοιπά διεθνή ιδρύµατα και οργανισµούς, καθώς και η παροχή ευκαιριών για την ενίσχυση της σχετικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. β. Στο πλαίσιο αυτό, το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην: i) αξιολόγηση του µελλοντικού περιβάλλοντος ασφάλειας και άµυνας και τον προσδιορισµό των προκλήσεων στους σχετικούς µε το αντικείµενό του τοµείς, ii) περαιτέρω παροχή συµβουλών προς υποστήριξη της Διοικητικής Δοµής του ΝΑΤΟ, iii) διασύνδεση και το συντονισµό µε σχετικούς φορείς και οργανισµούς για τον καθορισµό, ιδίως, ιδεών, διαδικασιών και προγραµµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης κ.λπ.. (Τµήµα 3) 4.α. Καθορίζεται το νοµικό καθεστώς που διέπει το ι- δρυόµενο Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, καθώς και το προσωπικό αυτού. β. Το κυρούµενο Μνηµόνιο Κατανόησης δεν θίγει τις διεθνείς δεσµεύσεις των Κρατών Χορηγών, ούτε δηµιουργεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. (Τµήµα 4) 5. Ρυθµίζονται θέµατα διευθέτησης απαιτήσεων που προκύπτουν ή συνδέονται µε την εκτέλεση του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι: α. Τα Κράτη Χορηγοί στην επικράτεια τρίτης χώρας παραιτούνται από τις µεταξύ τους απαιτήσεις. - Τα Κράτη Χορηγοί ή το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας αναλαµβάνουν τη διευθέτηση τυχόν απαιτήσεων τρίτων. β. Οι απαιτήσεις και οι πληρωµές από τις δραστηριότητες του εν λόγω Κέντρου Αριστείας κατανέµονται µεταξύ των Κρατών Χορηγών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (Τµήµα 5) 6. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των Κρατών Χορηγών και του Φιλοξενούντος Κράτους (Τσεχία), οι αρµοδιότητες της Διευθύνουσας Επιτροπής του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας και τα καθήκοντα του Διευθυντή αυτού. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: α. Τα Κράτη Χορηγοί συµπληρώνουν τις προβλεπόµενες γι αυτά θέσεις στο ιδρυόµενο Διακλαδικό Κέντρο Α- ριστείας, µε ικανό και εξειδικευµένο προσωπικό. β. Το Φιλοξενούν Κράτος παρέχει την απαιτούµενη υ- ποστήριξη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. γ. Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελεί το εκτελεστικό όργανο και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, καθώς και για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στο Διευθυντή του Κέντρου. - Κάθε Κράτος Χορηγός ορίζει εκπρόσωπο στη Διευθύνουσα Επιτροπή και µπορεί να παρέχει άλλους εµπειρογνώµονες για τη υποστήριξη αυτού. - Καθορίζεται η συγκρότηση της Διευθύνουσας Επι-

5 108 τροπής, η οποία συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές κατ έτος, µε δυνατότητα σύγκλησης και εκτάκτων συνεδριάσεων. Μπορεί, επίσης, να δηµιουργήσει ε- πιτροπή υπαγόµενη σε αυτήν. γ. Ο Διευθυντής του Κέντρου είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής αυτού και παρέχει υποστήριξη και βοήθεια στα Κράτη Χορηγούς και σε άλλα διεθνή ιδρύµατα και Οργανισµούς για θέµατα που σχετίζονται µε την Χηµική, Βιολογική, Ραδιολογική και Πυρηνική Ά- µυνα.(τµήµα 6 σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα Α -Δ) 7. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη δοµή του επιτελείου του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό και την κατανοµή των θέσεων αυτού στα Κράτη Χορηγούς. (Η χώρα µας συµµετέχει µε έναν Αξιωµατικό (Πλωτάρχη) του Πολεµικού Ναυτικού). Ειδικότερα: α. Επιτρέπεται, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, η προσθήκη ή µείωση του συνολικού αριθµού των µελών του επιτελείου του εν λόγω Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας και η αλλαγή της κατανοµής των θέσεων αυτών. β. Καθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης της παραχωρηθείσας θέσης στο εν λόγω Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης από το Κράτος Χορηγό µε µια εθελοντική εθνική συνεισφορά προσωρινής κάλυψης αυτής από άλλο Συµµετέχοντα. Στην περίπτωση µόνιµης αδυναµίας κάλυψης της θέσης, αυτή παραχωρείται σε άλλο Κράτος Χορηγό. γ. Καθορίζονται οι εξουσίες των Ανώτερων Εθνικών Α- ντιπροσώπων και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας σε θέµατα πειθαρχίας και εθνικών υποχρεώσεων. δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών στο ανωτέρω προσωπικό. ε. Ορίζεται ότι στους τοµείς επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας έχουν εφαρµογή οι κανονισµοί του Φιλοξενούντος Κράτους. (Τµήµα 7 συνδυασµό µε το Παράρτηµα Α) 8. Καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης του λειτουργικού κόστους του ιδρυόµενου Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας και ειδικότερα, ορίζεται ότι: α. Το Φιλοξενούν Κράτος παρέχει τις εγκαταστάσεις (χώρους γραφείων, εγκαταστάσεις σίτισης, ψυχαγωγίας, άθλησης) και την απαιτούµενη πρόσθετη υποστήριξη, ε- πιβαρυνόµενο µε τις ρητά οριζόµενες δαπάνες (αρχική επίπλωση και εξοπλισµό, λειτουργικά έξοδα, νοµική και διοικητική υποστήριξη, διαµονή και ιατρική υποστήριξη, επαναπατρισµό θυµάτων σε περίπτωση θανάτου κ.λπ.). β. Τα Κράτη Χορηγοί αναλαµβάνουν: i) τα έξοδα ταξιδίου, την ηµερήσια αποζηµίωση, τους µισθούς και τα επιδόµατα των µελών τους στο επιτελείο του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, την ηµερήσια αποζηµίωση για ταξίδια των µελών τους µε εντολή του ι- δρυόµενου Κέντρου Αριστείας, καθώς και τα έξοδα µετακίνησης και την ηµερήσια αποζηµίωση των µελών τους, σχετικά µε τα προσωρινά υπηρεσιακά ταξίδια για εθνικούς σκοπούς, ii) την παροχή εξοπλισµού ή προσωπικού, πέραν των καλυπτόµενων από το Φιλοξενούν Κράτος, iii) τη διάθεση συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, που προκύπτουν λόγω των εθνικών τους απαιτήσεων. γ. Τα Κράτη Χορηγοί καταβάλλουν τα εγκεκριµένα προϋπολογιστικά έξοδα για το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, µε εξαίρεση τα έξοδα που βαρύνουν το Φιλοξενούν Κράτος. δ. Προσδιορίζονται οι δαπάνες για την Από Κοινού Χρηµατοδότηση (από µεταβολές και τροποποιήσεις ε- γκαταστάσεων, αντικατάσταση εξοπλισµού, ταξίδια και κατάρτιση κατ εντολή του εν λόγω Κέντρου Αριστείας, προµήθειες κ.λπ.). (Τµήµα 8 σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Β) 9.α. Καθορίζεται ο τρόπος επιµερισµού του κόστους, που βασίζεται στην συµφωνηθείσα Ειρηνική Σύνθεση του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, σύµφωνα µε τον ο- ριζόµενο τύπο, από τον οποίο προκύπτει το µερίδιο κόστους για κάθε Κράτος Χορηγό, που µεταβάλλεται ανάλογα µε τις αλλαγές στην ανωτέρω σύνθεση. β. Τα Κράτη Χορηγοί είναι υπεύθυνα για: i) τα έξοδα που συνδέονται µε παραχωρηθείσες αλλά µη συµπληρωθείσες θέσεις, ii) τη χρηµατοδότηση των εθνικών µέτρων επαγγελµατικής κατάρτισης και της προβλεπόµενης κατάρτισης και εκπαίδευσης (έξοδα ταξιδίου κ.λπ.). γ. Ορίζεται ότι οι υπηρεσίες προς τα Κράτη Χορηγούς ή στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ, παρέχονται δωρεάν, ενώ οι υπηρεσίες που εκτελούνται από το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας για λογαριασµό τρίτων παρέχονται έναντι α- ποζηµίωσης, η οποία αποτελεί έσοδο εν µέρει του πολυεθνικού προϋπολογισµού και εν µέρει του προϋπολογισµού του Κράτους Πλαισίου (Τσεχία), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. δ. Με τον ίδιο τρόπο αποτυπώνονται στους ανωτέρω προϋπολογισµούς τα µεµονωµένα δίδακτρα που µπορεί να χρεώνονται για µαθήµατα, τα οποία παρέχονται από το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας. ε. Η περιστασιακή κατάρτιση του προσωπικού του εν λόγω Κέντρου Αριστείας για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας αυτού καλύπτεται από πολυεθνική χρηµατοδότηση. στ. Για τις επίσηµες δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας, δεν επιβάλλονται από τα Κράτη Χορηγούς τέλη, φόροι ή παρόµοιες επιβαρύνσεις. (Τµήµα 9) 10.α. Ρυθµίζονται λοιπά λογιστικά θέµατα σχετικά µε: i) τον έλεγχο των κεφαλαίων, που παρέχονται από τα Κράτη Χορηγούς, ii) την κατάρτιση του σχεδίου Προγράµµατος Εργασιών και του σχεδίου προϋπολογισµού, του µεσοπρόθεσµου οικονοµικού σχεδίου και του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, iii) τις ελεγκτικές λειτουργίες, που αφορούν στην από κοινού πολυεθνική χρηµατοδότηση, iv) την έγκριση και διάθεση κονδυλίων, σύµφωνα µε τα εθνικά δίκαια, για την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων των Κρατών Χορηγών. β. Με βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό (αρχικό ή συµπληρωµατικό), ο Διευθυντής προβαίνει σε πρόσκληση για καταβολή κεφαλαίων, ανά έτος, στην οποία τα Κράτη Χορηγοί οφείλουν να ανταποκριθούν, εντός της οριζόµενης προθεσµίας και σύµφωνα µε την προβλεπό- µενη διαδικασία. (Τµήµα 10) 11.α. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι υπεύθυνοι της ε- ξωτερικής και της εσωτερικής ασφάλειας του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, καθώς και της ασφάλειας των διαβαθµισµένων πληροφοριών, που παρέχονται κατά τη διάρκεια της αποστολής του εν λόγω Κέντρου.

6 109 β. Οι διατάξεις περί ασφάλειας των ανταλλασσόµενων πληροφοριών εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την καταγγελία ή την αποχώρηση των Κρατών Χορηγών από το κυρούµενο Μνηµόνιο Κατανόησης. (Τµήµα 11) 12.α. Προβλέπεται ότι οι οικονοµικές υποχρεώσεις, που αφορούν στην από κοινού χρηµατοδότηση, ισχύουν από β. Οι διαφορές, που τυχόν προκύψουν αναφορικά µε την ερµηνεία ή την υλοποίηση του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης, επιλύονται, αποκλειστικά, µε διαβουλεύσεις µεταξύ των Κρατών Χορηγών. γ. Παρέχεται η δυνατότητα: i) τροποποίησης του υπό κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης, ii) σύναψης Τεχνικών Ρυθµίσεων µεταξύ των Κρατών Χορηγών, για την ενίσχυση και παροχή πρόσθετων στοιχείων, iii) προσχώρησης νέου και αποχώρησης οποιουδήποτε Κράτους Χορηγού, από το κυρούµενο Μνηµόνιο Κατανόησης, κατά την οριζόµενη διαδικασία. δ. Ρυθµίζονται οικονοµικής φύσεως θέµατα, σε περίπτωση αποχώρησης Κράτους Χορηγού, για τη συµµετοχή του στις δαπάνες του προϋπολογισµού του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, την αποζηµίωση αυτού για την αξία των επενδύσεων που έχει συνεισφέρει, καθώς και στην περίπτωση που παύσει να ισχύει το κυρούµενο Μνηµόνιο Κατανόησης. (Τµήµα 12 παράγραφοι 2-10, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Ε) Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νόµου. - Με την ίδια διαδικασία κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του εν λόγω Μνηµονίου. Γ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής στον Έλληνα Α- ξιωµατικό (Πλωτάρχη), ο οποίος θα καλύψει τη θέση που έχει κατανεµηθεί για τη χώρα µας στο ιδρυόµενο Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας. (Τµήµα 8.2.1, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Α). Η εν λόγω δαπάνη κατά τον αρχικό διορισµό του εν λόγω Αξιωµατικού ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης αυτού (έξοδα α εγκατάστασης, εισιτήρια, µεταφορά οικοσκευής), ενώ ανά τριετία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου, λόγω κάλυψης των εξόδων αλλαγής του εκπροσώπου. 2. Δαπάνη, από την: α. συµµετοχή της χώρας µας στα εγκεκριµένα προϋπολογισθέντα έξοδα του προαναφερόµενου Κέντρου Αριστείας. (Τµήµατα 5.3, 8.3, 9.1 και 10.4) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο ποσό των ευρώ, περίπου, ετησίως, β. χορήγηση ηµερήσιας αποζηµίωσης στον εκπρόσωπο της χώρας µας για ταξίδια κατ εντολή του ανωτέρω Κέντρου Αριστείας, (Τµήµα 8.2.3) γ. κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και την χορήγηση ηµερήσιας αποζηµίωσης στον εκπρόσωπο της χώρας µας για προσωρινά υπηρεσιακά ταξίδια για εθνικούς σκοπούς. (Τµήµα 8.2.4) Η ανωτέρω, κατά περίπτωση, δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός Κρατών Χορηγών, αριθ- µός και διάρκεια των µετακινήσεων των εκπροσώπων αυτών, επίσηµες δραστηριότητες του Κέντρου κ.λπ.). 3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α. αντιµετώπιση των εξόδων αποστολής εκπροσώπου στις συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) της Διευθύνουσας Επιτροπής, στην περίπτωση που οριστεί πρόσθετος εκπρόσωπος της χώρας µας ή/και αποστολής εµπειρογνωµόνων για την υποστήριξη αυτού, (Τµήµα 6.3, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Γ παράγραφοι 1, 5 και 6) β. πρόσθετη συνεισφορά της Ελλάδας, προκειµένου να καλυφθεί, προσωρινά ή και µόνιµα τυχόν παραχωρηθείσα σε άλλη χώρα (Κράτος Χορηγό) και µη πληρωθείσα από αυτήν, θέση προσωπικού στο Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, (Τµήµατα 7.3 και 9.3) γ. αντιµετώπιση πρόσθετων εξόδων για µεταβολές και τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων, αντικατάσταση του εξοπλισµού του ιδρυόµενου Κέντρου, πέραν αυτών που έχουν παρασχεθεί από το Κράτος Πλαίσιο (Τσεχία), για εθνικούς σκοπούς, καθώς και για την εγκατάσταση συστηµάτων επικοινωνιών και πληροφοριών κ.λπ., (Τµήµα 8.2.5, και 8.3) δ. καταβολή διδάκτρων για µαθήµατα (επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης) που παρέχονται, από το εν λόγω Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, στο προσωπικό της χώρας µας συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών δαπανών µετακίνησης αυτού (έξοδα ταξιδίου κ.λπ.), (Τµήµα 9.7 και 9.8) ε. πρόσθετης χρηµατοδότησης από τη χώρα µας, κατά το µέρος που της αναλογεί, του κόστους περιστασιακής κατάρτισης του προσωπικού του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας αυτού, (Τµήµα 9.9) στ. καταβολή πρόσθετης συνεισφοράς της χώρας µας λόγω έγκρισης συµπληρωµατικού προϋπολογισµού του ιδρυόµενου Κέντρου, (Τµήµα 10.4) ζ. συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας µας σε διαβουλεύσεις, για την επίλυση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύπτουν σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης. (Τµήµα 12.3) 4. Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη ή εξοικονόµηση δαπάνης, κατά περίπτωση, από τυχόν µεταβολή της συνεισφοράς της χώρας µας στις δαπάνες του ιδρυόµενου Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, εξαιτίας: i) αλλαγών στη σύνθεση του προσωπικού αυτού, (Τµήµα 9.2) ii) αποχώρησης κάποιου Κράτους Χορηγού (Τµήµα 12.8) και iii) προσχώρησης νέων µελών. (Τµήµα 12.9.) 5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των δραστηριοτήτων του ιδρυόµενου Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας από τέλη, φόρους και λοιπές παρόµοιες επιβαρύνσεις, που τυχόν επιβάλλονται από τη χώρα µας. (Τµήµα 9.10) Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης

7 110 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης, µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Ο- µοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Ά- µυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα α- κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής στον Έλληνα Α- ξιωµατικό (Πλωτάρχη), ο οποίος θα καλύψει τη θέση που έχει κατανεµηθεί για τη χώρα µας στο ιδρυόµενο Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας. (Τµήµα 8.2.1, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Α). Η εν λόγω δαπάνη κατά τον αρχικό διορισµό του εν λόγω Αξιωµατικού ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης αυτού (έξοδα α εγκατάστασης, εισιτήρια, µεταφορά οικοσκευής), ενώ ανά τριετία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, περίπου, λόγω κάλυψης των εξόδων αλλαγής του εκπροσώπου. 2. Δαπάνη, από την: α. συµµετοχή της χώρας µας στα εγκεκριµένα προϋπολογισθέντα έξοδα του προαναφερόµενου Κέντρου Αριστείας. (Τµήµατα 5.3, 8.3, 9.1 και 10.4) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο ποσό των ευρώ, περίπου, ετησίως, β. χορήγηση ηµερήσιας αποζηµίωσης στον εκπρόσωπο της χώρας µας για ταξίδια κατ εντολή του ανωτέρω Κέντρου Αριστείας, (Τµήµα 8.2.3) γ. κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και την χορήγηση ηµερήσιας αποζηµίωσης στον εκπρόσωπο της χώρας µας για προσωρινά υπηρεσιακά ταξίδια για εθνικούς σκοπούς. (Τµήµα 8.2.4) Η ανωτέρω, κατά περίπτωση, δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός Κρατών Χορηγών, αριθ- µός και διάρκεια των µετακινήσεων των εκπροσώπων αυτών, επίσηµες δραστηριότητες του Κέντρου κ.λπ.). 3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α. αντιµετώπιση των εξόδων αποστολής εκπροσώπου στις συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) της Διευθύνουσας Επιτροπής, στην περίπτωση που οριστεί πρόσθετος εκπρόσωπος της χώρας µας ή/και αποστολής εµπειρογνωµόνων για την υποστήριξη αυτού, (Τµήµα 6.3, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα Γ παράγραφοι 1, 5 και 6) β. πρόσθετη συνεισφορά της Ελλάδας, προκειµένου να καλυφθεί, προσωρινά ή και µόνιµα τυχόν παραχωρηθείσα σε άλλη χώρα (Κράτος Χορηγό) και µη πληρωθείσα απ αυτήν, θέση προσωπικού στο Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, (Τµήµατα 7.3 και 9.3) γ. αντιµετώπιση πρόσθετων εξόδων για µεταβολές και τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων, αντικατάσταση του εξοπλισµού του ιδρυόµενου Κέντρου, πέραν αυτών που έχουν παρασχεθεί από το Κράτος Πλαίσιο (Τσεχία), για εθνικούς σκοπούς, καθώς και για την εγκατάσταση συστηµάτων επικοινωνιών και πληροφοριών κ.λπ., (Τµήµα 8.2.5, και 8.3) δ. καταβολή διδάκτρων για µαθήµατα (επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης) που παρέχονται, από το εν λόγω Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας, στο προσωπικό της χώρας µας συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών δαπανών µετακίνησης αυτού (έξοδα ταξιδίου κ.λπ.), (Τµήµα 9.7 και 9.8) ε. πρόσθετης χρηµατοδότησης από τη χώρα µας, κατά το µέρος που της αναλογεί, του κόστους περιστασιακής κατάρτισης του προσωπικού του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας αυτού, (Τµήµα 9.9) στ. καταβολή πρόσθετης συνεισφοράς της χώρας µας λόγω έγκρισης συµπληρωµατικού προϋπολογισµού του ιδρυόµενου Κέντρου, (Τµήµα 10.4) ζ. συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας µας σε διαβουλεύσεις, για την επίλυση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύπτουν σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης. (Τµήµα 12.3) 4. Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη, από τυχόν µεταβολή της συνεισφοράς της χώρας µας στις δαπάνες του ι- δρυόµενου Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας, εξαιτίας: i) αλλαγών στη σύνθεση του προσωπικού αυτού, (Τµήµα 9.2) ii) αποχώρησης κάποιου Κράτους Χορηγού (Τµήµα 12.8) και iii) προσχώρησης νέων µελών. (Τµήµα 12.9.) Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Ε.Φ /ΓΕΝ). 5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των δραστηριοτήτων του ιδρυόµενου Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας από τέλη, φόρους και λοιπές παρόµοιες επιβαρύνσεις, που τυχόν επιβάλλονται από τη χώρα µας. (Τµήµα 9.10) Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 20 Απριλίου 2013 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ι. Στουρνάρας Π. Παναγιωτόπουλος

8 111

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

Διαβάστε περισσότερα

29

29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. του ΝΑΤΟ, που αφορά στη λειτουργική σχέση με το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. του ΝΑΤΟ, που αφορά στη λειτουργική σχέση με το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισμένα. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στον Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας»

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας.

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης στον το- µέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υ- πουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA ό- σον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ο- µοσπονδιακής Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για την Ε- πιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚH EΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης που υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για κινη- µατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµονίου Κατανόησης.

Μνηµονίου Κατανόησης. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύ- µπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης. µοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης. µοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη- µοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Νομοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Νομοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Νομοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE), που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» Προς της Βουλή των Ελλήνων Η Συνθήκη της Λισσαβώνας τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σλοβενίας που αφορά στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σλοβενίας που αφορά στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ του Υ- πουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Ά- µυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. και από την Πολωνία την Κρατική Επιτροπή Επιστηµονικής. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. και από την Πολωνία την Κρατική Επιτροπή Επιστηµονικής. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Α- θλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του Υπομνήματος Συμμετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του Υπομνήματος Συμμετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του Υπομνήματος Συμμετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά με την προσχώρηση σ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 19 Μαΐου 2016, υπεγράφη στις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης

στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Kύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις»» Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής ηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών α- κτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου

στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 11 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 9 ο από /9/0 έως 7/09/0) ) 0 Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση των υπ αριθµ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων,

και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 6.4.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την Εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα