(Inter-Service Consultation)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010

2 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου 7 ου ΠΠ Αποφασίζονται από την Επιτροπή µετά από γνώµη των Επιτροπών Προγραµµάτων Η υιοθέτηση των προγραµµάτων εργασίας ακολουθεί τον ίδιο κύκλο κάθε χρόνο 3 φάσεις των Προγραµµάτων Εργασίας 1 η φάση: Εξωτερική ιαβούλευση 2 η φάση: Προετοιµασία των προσχεδίων των Προγραµµάτων Εργασίας 3 η φάση: Υιοθέτηση

3 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Ποιος µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση των Προγραµµάτων Εργασίας, πότε και πως; Ποιος; Υπουργοί Μέλη των Επιτροπών Προγραµµάτων Οργανισµοί (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις, δηµόσιοιοργανισµοί, ΜΚΟ, ερευνητές) Προώθηση µεµονωµένων συµφερόντων ουτοπία! Χρυσός κανόνας: think European!

4 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Πότε; (Τα Προγράµµατα Εργασίας του 2009 και των µετέπειτα ετών υιοθετούνται τέλος Ιουλίου) «Η καλή συµβολή τη σωστή στιγµή» Σωστή στιγµή: π.χ. ενδιαφέρον για τα Προγράµµατα Εργασίας 2012 συµβολή αµέσως µετά την υιοθέτηση των προγραµµάτων εργασίας για το 2011 δηλαδή το διάστηµα Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 2010 Ετήσιος κύκλος των Προγραµµάτων Εργασίας Ιανουάριος Απρίλιος: Σύνταξη των πρώτων προσχεδίων των Προγραµµάτων Εργασίας από την Επιτροπή Απρίλιος-Μάιος Μάιος: ια-υπηρεσιακή ιαβούλευση (Inter-Service Consultation) Μάιος-Ιούνιος Ιούνιος: Γνώµη των Επιτροπών Προγραµµάτων Ιούλιος: Υιοθέτηση

5 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Πώς; Σχεδιασµός στρατηγικής Μακροπρόθεσµη στρατηγική µεδύο µέρη: α) γενική πολιτική και στρατηγικά θέµατα β) συγκεκριµένες θεµατικές προτεραιότητες/ συγκεκριµένα θέµατα ικτύωση Λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρµόδιοι για τα θέµατα του ενδιαφέροντός σας Κύπριοι Λειτουργοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξάρτητα από τον τοµέα αρµοδιότητάς τους Μέλη των Επιτροπών Προγραµµάτων από χώρες που συµµερίζονται παρόµοιες προτεραιότητες Μέλη των Επιτροπών Προγραµµάτων από Κύπρο και Εθνικά Άτοµα Επαφής Μέλη των Συµβουλευτικών οµάδων Μέλη των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφόρµων από Κύπρο

6 Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Υγεία Τρόφιµα, Γεωργία, Αλιεία, Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργεια Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής) Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες Ασφάλεια

7 ΥΓΕΙΑ 4 Main Challenges Increasing innovation and competitiveness of European health-related industries and services by attracting higher SME participation. Two pilot actions for high impact research initiatives (large-scale integrating research projects Supporting innovative clinical trials to verify safety and efficacy. How lifestyle affects health and how can this be mitigated. Global health issues. Objectives Biotechnology, Generic Tools and Medical Technologies for Human Health Translating Research for Human Health Optimising the delivery of healthcare to European Citizens Other Actions across the Health Theme

8 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 5 Challenges: 1. Primary production mitigating and adapting to climate change; 2. Building a sustainable, eco-efficient and competitive bio-economy; 3. Food security and safety for Europe and beyond; 4. Social inclusive and healthy Europe; and 5. Oceans for the future. Activities and areas: Activity - Sustainable production and management of biological resources from land, forest and aquatic environment. Activity - Fork to Farm: Food (including seafood), health and well being. Activity - Life Sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes

9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Challenges: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ( 625 M). Cognitive Systems and Robotics ( 155M for call7) Alternative Paths to Components and Systems ( 401.5M) Technologies for Digital Content and Languages ( 165M) ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance ( 259M) ICT for a Low-Carbon Economy ( 280M) ICT for the Enterprise and Manufacturing Factories of the Future PPP ( 140M) ICT for learning and access to cultural resources ( 100M) Future and Emerging Technologies ( 260M) International cooperation ( 15M) Horizontal actions and support to precommercial procurement ( 19M)

10 ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ European recovery package - Public-Private Private Partnerships (PPPs( PPPs) Factories of the future: support of innovation in manufacturing Energy-efficient efficient buildings: construction industry Green cars: automobile sector EU and Russia: Multi-scale modelling as a tool for virtual nanotechnology experimentation EU and Japan: materials Fundamental properties of novel superconducting Standard Activity Areas of the NMP theme: 1. Nanosciences and nanotechnologies; 2. Materials; 3. New Production; and 4. Integration Budget: 306 millions Number of topics: 35

11 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Calls to be announced: Renewable electricity generation Renewable fuel production Renewables for heating and cooling Co2 capture and storage technologies for zero emission power generation Clean coal technologies Smart energy networks Energy efficiency and savings Horizontal programme actions International Co-operationoperation Japan: co-operation with Japan is foreseen on photovoltaics; India: there is likely to be a specific international co-operation action (SICA) on the adoption of IGCC (integrated gasification combined cycle) for high ash coal in India; US and Japan: New activities will include a focused exchange of researchers with the US and Japan.

12 ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ (συµπεριλαµβανοµένης της Αλλαγής του Κλίµατος) Main focus: Grand societal challenges in the area of climate change environmental change and their consequences. 3 objectives: Integrated solutions for action on adaptation to and mitigation of climate change. Eco-innovation for eco-efficiency in society. Systematic approach for governance in a changing environment.

13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7 Activities 1. Increasing the Security of the Citizens. 2. Increasing the Security of infrastructures and utilities. 3. Intelligent surveillance and enhancing border security. 4. Restoring security and safety in case of crisis. 5. Improving security systems integration, interconnectivity and interoperability. 6. Security and society. 7. Security research coordination and structuring. Co-ordinated ordinated Call: Security and the Socio-Economic Sciences and Humanities (SSH) themes - Activity Area 6, Security and Society : Surveillance and the challenges for democracy and an open society. Surveillance and the challenges for the security of the citizen.

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Societal Challenges Europe beyond 2010: Strategies for growth and social wellbeing in a global context; Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs; Tensions in the quest for sustainable development in Europe Economic, social and political conditions for satisfying the world food needs Sustainable health and health systems in Europe Borders and the construction of Europe in the global context; Tackling poverty in a development context; Cultures of corruption and resistance to corruption Rule of Law in a multilevel governance system

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Objectives: Growth, employment and competitiveness ( 12.7M) Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective ( 12.4M) Major trends in society and their implications ( 11.7M) Europe in the world ( 19.4M) The Citizen in the European Union ( 15.1M) Socio-economic and scientific indicators ( 5.4M) Other activities - Support actions ( 2.0M)

16 Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Total budget for 2011: 767M Calls: Initial Training of Researchers Initial Training Networks (ITN) - FP7-PEOPLE PEOPLE ITN, Budget: M, Publication: 15 September 2010, Submission deadline: 10 February 2011 Life-Long Long Training and Career Development Intra-european Fellowships for Career Development (IEF) - FP7- PEOPLE IEF, Budget: 110M, Publication: 16 March 2010, Submission deadline: 11 August 2011 Career Integration Grants (CIG) - FP7-PEOPLE PEOPLE-2011-CIG, Budget: 40M, EUR/ researcher/year, Publication: 20 October 2010, Submission deadline: 8 March 2011 Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) - FP7-PEOPLE PEOPLE-2011-COFUND, Budget: 90M, Publication: 20 October 2010, Submission deadline: 17 February 2011

17 Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Industry-Academia Partnerships and Pathways International Fellowships International incoming fellowships (IIF) FP7-PEOPLE PEOPLE-2011-IIF, Budget: 40M, Publication: 16 March 2011, Submission deadline: 11 August 2011 Industry-academia Partnership and Pathways (IAPP) - FP7-PEOPLE PEOPLE IAPP, Budget: 75M, Publication: 30 July 2010, Submission deadline: 3 December 2010 International outgoing fellowships for career development (IOF) FP7- PEOPLE IOF, Budget: 40M, Submission deadline: 11 August 2011 International research staff exchange scheme (IRSES) FP7-PEOPLE PEOPLE IRSES IRSES, Budget: 40M, Publication: 20 October 2010, Submission deadline: 17 February 2011

18 Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Specific Actions Researchers Night - FP7-PEOPLE PEOPLE-2011-NIGHT, Budget: 40M, Publication: 12 October 2010, Submission deadline: 12 January 2010 Trans-national national operation of the EURAXESS services network II - FP7-PEOPLE PEOPLE-2011-EURAXESS-II, Budget: 3M, Publication: 28 October 2010, Submission deadline: 27 January 2010

19 Ειδικό Πρόγραµµα «ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Υποδοµές Έρευνας Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ Περιφέρειες της Γνώσης Επιστήµη στην Κοινωνία ιεθνής Συνεργασία

20 ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Objectives: Social Sciences and Humanities Environmental Sciences and Earth Sciences Engineering and Energy Physics and Astronomy Budget: 100 M Number of projects to be funded: 11 Topics to published: 24 Max EC contribution/project: 10M

21 ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 2 Core Actions: Enabling small groupings of SMEs to collectively buy outsourced research. Enabling SME associations and similar bodies to buy outsourced research on behalf of their members. Separate call for the two core actions in the same year. One-stage evaluation process One for SMEs and one for SME associations, launched and closed at the same time EUR 18 M will be devoted to the Eurostars Programme (targeted at researchintensive SMEs). International Cooperation: SMEs can outsource work to RTD performers from any country, including third countries. Emphasis on dissemination activities Budget for 2011: 218M

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Transnational cooperation between regional research-driven clusters Analysis, development and implementation of research agendas. Mentoring of regions with a less developed research profile by highly developed ones. Initiatives to improve integration of research actors and institutions in regional economies. Three-day conference: FP7-WIRE European week of innovative regions. EU Hungarian Presidency in May/June 2011.

23 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Actions under 2 different components 1. European Research Area (ERA) developments 2. Specific Science in Society issues relevant to the ERA Objectives A more dynamic governance of the science and society relationship Better understanding of the place of science and technology (S&T) in society Broader engagement to anticipate and clarify political, societal and ethical issues Strengthening and improving the European science system Strengthening potential, broadening horizons Gender and research Young people and science Science and Society Communicate Promoting excellent trans-national research and science communication by the means of popular prizes Research aimed at enhancing inter-communication concerning science, both in its methods and its products, to raise mutual understanding between the scientific world, and the wider audience of policy-makers, the media and the general public Strategic Activities

24 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Objectives: Reinforcing cooperation with Europe s s neighbours in the context of the ERA: ERA-WIDE activity (EC contribution /project 0.5 M) Networking with research centres, exchange of good practices and knowledge, disseminating scientific information, identifying partners and setting up joint experiments, developing training modules, developing research centre strategies Strengthening European research facilities in third countries: INCOLAB I activity (EC contribution /project 2 M) Participation of researchers in the joint institute, enhancing the research capacity of the joint institute, preparation and implementation of joint activities Moving towards European Houses of Science: INCO-HOUSE (EC contribution /project 0.3 M) Feasibility study of opening the institutional arrangement, involvement of additional organizations, dissemination of results

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών: η Επιτροπή απονέµει τα «χρυσά αστέρια» για το 2007

Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών: η Επιτροπή απονέµει τα «χρυσά αστέρια» για το 2007 IP/07/1359 Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2007 Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών: η Επιτροπή απονέµει τα «χρυσά αστέρια» για το 2007 Επιλέγησαν δέκα σχέδια που θα λάβουν το «χρυσό αστέρι», ως αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Γραφείο GEO Λόφος Νυμφών Θησείο Τ.Κ 11810 Τηλέφωνο:210-3490104 Φαξ:210-3490120 E-Mail: greekgeo@admin.noa.gr Web site: http://www.greekgeo.noa.gr/ Αναφορά Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και παράγοντες επιτυχίας για την Ελλάδα στο Πλαίσιο Horizon 2020. Η. Αβραμόπουλος Καθ. ΕΜΠ

Ευκαιρίες και παράγοντες επιτυχίας για την Ελλάδα στο Πλαίσιο Horizon 2020. Η. Αβραμόπουλος Καθ. ΕΜΠ Ευκαιρίες και παράγοντες επιτυχίας για την Ελλάδα στο Πλαίσιο Horizon 2020 Η. Αβραμόπουλος Καθ. ΕΜΠ Η παρουσία της Ελλάδας για ICT στο FP7 (1) Τρεις ελληνικοί ερευνητικοί φορείς βρίσκονται στην λίστα με

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Μαρία Τσιβερτάρα Γενική ιεύθυνση Έρευνα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκωσία, 14 Μαΐου 2009 FP7

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η Ενηµερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της ιοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιδακτορική διατριβή Τσώχου Γ. Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος ΟΤΟΜΕΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα Ανθρωπογενείς εκποµπές CO 2 Ενδεικτικό Μέγεθος (τάξη µεγέθους) : 30 γιγατόνοι / χρόνο Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέμβριος 2007

Αθήνα Σεπτέμβριος 2007 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Σεπτέμβριος 2007 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ (2007-2013) Πρόγραμμα Περιγραφή Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy

coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy 02 Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy Η Eurogat παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μάιος 2015 1 No 79 Mάιος 2015 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μέσω του ιστότοπου EUR-Lex Xρήσιμο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό επικείμενων κανονισμών και της εφαρμογής τους Ο ιστότοπος EUR-Lex είναι

Διαβάστε περισσότερα