ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΨΩΜΙ ιεύθυνση ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών Αθήνα, Μάιος 2013

2 Η παρούσα έκδοση αποτελεί την σύνοψη των αποτελεσµάτων διερευνητικού προγράµµατος για την περιεκτικότητα του νατρίου σε ψωµί και συντάχθηκε από τους Γ. Μαράκη, Γ. Μπουκουβάλα, Ε. Τσιγαρίδα και Σ. Λουκά. Το διερευνητικό πρόγραµµα εκπονήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 207/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΦΕΤ και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τον Επίσηµο Έλεγχο των Τροφίµων για το έτος 2012 µεταξύ ΕΦΕΤ και Γενικού Χηµείου του Κράτους µε ΑΠ 6169/ Η χρήση των αποτελεσµάτων σε οποιαδήποτε προφορική παρουσίαση ή άρθρο (σε επιστηµονικό περιοδικό ή άλλου είδους έντυπο) µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγκριση του ΕΦΕΤ και µε την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤ-ΓΧΚ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες και εκθέσεις διεθνών οργανισµών, η συνήθης διαιτητική πρόσληψη νατρίου έχει εκτιµηθεί ότι ξεπερνάει κατά πολύ τις φυσιολογικές ανάγκες του οργανισµού σε νάτριο. Είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι η υψηλή κατανάλωση νατρίου σχετίζεται άµεσα µε υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία αποτελεί έναν από τους παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Κατά συνέπεια, πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο εφαρµόζουν στρατηγικές µείωσης κατανάλωσης αλατιού στο γενικό πληθυσµό. Βασικό στοιχείο αυτών των προγραµµάτων είναι η στενή συνεργασία µεταξύ επιστηµόνων, δηµόσιων φορέων και παραγωγών τροφίµων (µικρής ή µεγάλης κλίµακας) µε στόχο τη σταδιακή µείωση αλατιού σε επεξεργασµένα τρόφιµα και γεύµατα. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές χώρες έχουν θέσει ρεαλιστικούς και πρακτικούς στόχους, βασισµένοι σε επιστηµονικά δεδοµένα κατανάλωσης τροφίµων αλλά και σε δεδοµένα αναλύσεων τροφίµων, ειδικά αυτών που καταναλώνονται ευρέως. Στον αναπτυγµένο κόσµο έχει εκτιµηθεί ότι το 75-80% της συνολικής πρόσληψης αλατιού προέρχεται από τα µεταποιηµένα τρόφιµα (ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από το αλάτι που προστίθεται κατά το µαγείρεµα ή στο πιάτο). Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πρόσφατα και επαρκή δεδοµένα τα οποία να υποδεικνύουν επακριβώς και λεπτοµερώς τις πιο σηµαντικές πηγές νατρίου και τις ποσοστοποιηµένες συνεισφορές τους στη διατροφή του Έλληνα. Παρόλο που, µέχρι στιγµής, δεν έχουν υλοποιηθεί εθνικές διατροφικές µελέτες σε ατοµικό επίπεδο, τα διαθέσιµα διατροφικά δεδοµένα από την Ελλάδα συνηγορούν στη σηµαντική συνεισφορά των δηµητριακών, συµπεριλαµβανοµένου του ψωµιού, στη συνολική πρόσληψη αλατιού. Σε αναλύσεις των δεδοµένων της µελέτης EPIC (Psaltopoulou et al., 2004) για παράδειγµα, βρέθηκε ότι τα δηµητριακά (το ψωµί αλλά και γενικότερα τα προϊόντα αρτοποιίας) φαίνεται να σχετίζονται σηµαντικά µε την αύξηση της αρτηριακής πίεσης (ενδεχοµένως λόγω της περιεκτικότητάς τους σε νάτριο). Τα δεδοµένα αυτά θεωρούνται παρωχηµένα διότι συλλέχθηκαν τη δεκαετία του 90. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθούν κυρίως γιατί τόσο οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων όσο και οι συνταγές παρασκευής ψωµιού, πιθανώς να έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα τρόφιµα που συνεισφέρουν περισσότερο στη διατροφή δεν είναι απαραίτητα τα πιο αλµυρά (ή τα τρόφιµα υψηλά σε αλάτι ), αλλά πολλές φορές αυτά τα οποία αποτελούν κρυφές πηγές αλατιού και καταναλώνονται πιο συχνά και σε µεγαλύτερες ποσότητες. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας του ΕΦΕΤ σχετικά µε τις γνώσεις, στάση και συµπεριφορά των Ελλήνων για το αλάτι 1 φαίνεται ότι οι Έλληνες µάλλον αγνοούν τις κρυφές πηγές αλατιού στη διατροφή τους, δεδοµένου ότι µόνο το 3,5% των ενηλίκων θεωρούν το ψωµί σηµαντικό ως προς τη συνεισφορά του στη συνολική πρόσληψη αλατιού. 1

5 Το ψωµί γενικά θεωρείται σηµαντική πηγή διαιτητικής πρόσληψης αλατιού, σε πολλές αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες όπου τόσο αυτό όσο και τα διάφορα αρτοσκευάσµατα αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής. Σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περισσότερες χώρες εκτός από την Τσεχία, Ρουµανία, Πολωνία Νορβηγία και Ισπανία, τα προϊόντα αρτοποιίας φαίνεται να συνεισφέρουν περισσότερο από κάθε άλλο τρόφιµο στη συνολική πρόσληψη αλατιού. Από τις 13 χώρες που ποσοστοποίησαν τη συνεισφορά των διαφορετικών οµάδων τροφίµων, το ψωµί συνεισφέρει πάνω από 20% στη συνολική πρόσληψη αλατιού (το εύρος κυµαίνεται από 19,1% στην Ισπανία µέχρι 28% στη Γαλλία). Όσον αφορά στην περιεκτικότητα αλατιού σε διάφορα είδη ψωµιού, δεν υπάρχουν δεδοµένα ως προς το εύρος της περιεκτικότητάς τους σε νάτριο. Ενδεικτικές τιµές µέσης περιεκτικότητας νατρίου στο ψωµί στην Ελλάδα, υπάρχουν διαθέσιµες σε δύο πίνακες σύνθεσης τροφίµων: Α) Πίνακες Σύνθεσης Τροφίµων Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας α) ψωµί στρογγυλό άσπρο mg Na ανά 100g β) ψωµί εφτάζυµο παραδοσιακό 493 mg Na ανά 100g (http://www.hhf-greece.gr/tables/fooditems.aspx?l=en) Β) Πίνακες Σύνθεσης Τροφίµων (Πανεπιστήµιο Κρήτης ΤΕΙ Θεσ/νίκης) α) ψωµί λευκό (σιτάρι) 296 mg Na ανά 100g β) ψωµί µαύρο (σιτάρι) 315 mg Na ανά 100g γ) ψωµί µαύρο (κριθάρι) 274 mg Na ανά 100g δ) ψωµί µαύρο (σίκαλη) 350 mg Na ανά 100g ε) ψωµί πιτυρούχο (ολικής αλέσεως) 397 mg Na ανά 100g, (http://nutrition.med.uoc.gr/greektables/main/main.htm) η επικύρωση και επικαιροποίηση των οποίων είναι αναγκαία. 2. ΣΤΟΧΟΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΕΤ- ΓΧΚ Στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι πρωταρχικά η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τα επίπεδα νατρίου στο ψωµί που καταναλώνεται από τους Έλληνες και η εκτίµηση του εύρους της περιεκτικότητας αλατιούνατρίου σε διαφορετικούς τύπους ψωµιού, προκειµένου σε συνεργασία µε τους ανάλογους συνδέσµους αρτοποιών και αρτοποιητικών µονάδων, να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι µείωσης της περιεκτικότητάς τους σε αλάτι.

6 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 220 δείγµατα ψωµιού (χύµα, µη συσκευασµένα) συλλέχθηκαν από επιθεωρητές των Περιφερειακών ιευθύνσεων Αττικής και Ηπείρου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) και αποστάλθηκαν στο Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) (συνθήκες συντήρησης: θερµοκρασία περιβάλλοντος) προκειµένου να αναλυθούν ως προς την περιεκτικότητά τους σε Na/αλάτι. Η δειγµατοληψία ξεκίνησε το Μάιο 2012 και ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο 2012 σε φούρνους των νοµών Αττικής (σύνολο από Αττική: 110), Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Άρτας (σύνολο από Ήπειρο: 110). Τα δείγµατα ελήφθησαν εις απλούν. Κάθε δείγµα αποτελούνταν από ένα (1) τεµάχιο ψωµιού (φραντζόλα, καρβέλι κλπ.) όπως αυτό πωλούνταν στον τελικό καταναλωτή. Οι αναλύσεις των δειγµάτων έγιναν για τα δείγµατα της Αττικής στο εργαστήριο της /νσης Τροφίµων του ΓΧΚ στην Αθήνα και για τα δείγµατα της Ηπείρου, στο εργαστήριο της Χηµικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία. Η δειγµατοληψία και αποστολή των δειγµάτων στα εργαστήρια έγινε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο δειγµατοληψίας (έντυπο Ε.Υ/2.1./01.0.). Η ανάλυση αλατιού στο ψωµί, έγινε µε διαπιστευµένη µέθοδο προσδιορισµού της περιεκτικότητας του νατρίου στο ψωµί. Βασίστηκε στη χώνευση των δειγµάτων µε νιτρικό οξύ (µε ή χωρίς τη βοήθεια µικροκυµάτων) και τον ποσοτικό προσδιορισµό νατρίου στο προκύπτον διάλυµα µε φλογοφωτοµετρία. Η επικύρωση της µεθόδου έγινε από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Παράλληλα, σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο από την ιεύθυνση ιατροφικής Πολιτικής & Ερευνών του ΕΦΕΤ, το οποίο συµπληρώθηκε από τους αρτοποιούς και αφορούσε σε: α) ονοµασία πώλησης β) τύπο και αναλογία αλεύρων γ) χρήση µαγιάς ή προζυµιού δ) ποσότητα προστιθέµενου άλατος και τρόπος µέτρησης αυτού (π.χ. ζύγισµα, δοσοµετρητή κτλ.) ε) τεχνική ζυµώµατος στ) προσθήκη άλλων συστατικών όπως βελτιωτικών, γλυκαντικών και λιπαρών υλών, γάλα, σουσάµι κτλ. Τα αποτελέσµατα που παραθέτονται σε αυτή την έκθεση απορρέουν από µια περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων.

7 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρχικά, η κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε µε βάση την περιεκτικότητά τους σε αλάτι (και όχι µε βάση τη περιεκτικότητά τους σε νάτριο), για να είναι πιο εύκολα συγκρίσιµη η αναφορά µε το όριο που θέτει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκαν πέντε εύρη περιεκτικότητας αλατιού (<5 g/kg, 5-10 g/kg, 10,1-15 g/kg, 15,1-20 g/kg και >20,1 g/kg). Στον Πίνακα 1. παρατίθενται ο αριθµός (και το ποσοστό) δειγµάτων ανά εύρος περιεκτικότητας αλατιού στα 1000g δείγµατος καθώς και η µέση τιµή αλατιού και % υγρασίας των δειγµάτων (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Αριθµός (και ποσοστό) δειγµάτων ανά εύρος περιεκτικότητας αλατιού και µέση τιµή αλατιού και υγρασίας στις αντίστοιχες κατηγορίες Εύρος περιεκτικότητας αλατιού ανά κιλό δείγµατος (g/kg) Αριθµός δειγµάτων (& % επί του συνολικού αριθµού δειγµάτων) Μέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού (g/kg δείγµατος) Μέση τιµή ποσοστού υγρασίας < 5 3 (1,3%) 3,4 28,5% (9,5%) 8,6 29,2% 10, (65,4%) 12,8 28,7% 15, (22,7%) 16,8 28,6% > 20,1 2 (0,9%) 22,1 26,3% Οι υπεύθυνοι των φούρνων ερωτήθηκαν σχετικά µε το εάν ζυγίζουν το αλάτι που προσθέτουν µε τα υπόλοιπα υλικά πριν το ψήσιµο. Από τα 220 δείγµατα, στα 185 δείγµατα, το αλάτι που είχε προστεθεί είχε ζυγιστεί πριν αναµειχθεί µε τα υπόλοιπα συστατικά. Σε άλλες 10 περιπτώσεις οι αρτοποιοί δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν κάποιο δοσοµετρητή για να υπολογίσουν την προσθήκη αλατιού, ενώ οι υπόλοιποι 25 δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ως προς την περιεκτικότητα αλατιού στα ψωµιά ανάλογα µε το πώς µετρούν την προσθήκη αλατιού (Γράφηµα 1.).

8 Γράφηµα 1. Περιεκτικότητα αλατιού στο ψωµί ανάλογα µε τον δηλωθέντα τρόπο µέτρησης του προστιθέµενου άλατος Μέση περιεκτικότητα αλατιού g/kg ,3 12,7 13,3 Ζύγισµα οσοµετρητής εν απάντησαν Τρόπος µέτρησης προστιθέµενου άλατος Οι ονοµασίες πώλησης µε τις οποίες διατίθενται τα ψωµιά ήταν ποικίλες. Από τα 220 δείγµατα υπήρχε µόνο ένα άσπρο και ένα σύµµεικτο σύµφωνα µε το Νόµο υπ αριθ Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας αλλά και την Αγορανοµική ιάταξη, κεφ. 7: Άσπρο (αλεύρι Τ.70%), Μαύρο (αλεύρι Τ.90%) και Σύµµεικτο (ισόποση ανάµειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70% από µαλακό σιτάρι), βάσει των δηλωθέντων τύπων και αναλογιών των αλεύρων και των προστιθέµενων συστατικών που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των ψωµιών αυτών. Τα υπόλοιπα ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες άρτων (special) σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τα οποία προέρχονται από άλευρα οιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας, από σίτο ή άλλα δηµητριακά αµιγή ή µίγµατα, µε την προσθήκη µικρών ποσοτήτων ζάχαρης ή άλλων φυσικών γλυκαντικών ουσιών, λιπαρών υλών, γάλακτος, αυγών, αρτυµατικών υλών, επιτρεπόµενων βελτιωτικών κτλ. Εποµένως, η κατηγοριοποίηση των δειγµάτων σε λευκό, µαύρο και σύµµεικτο µε βάση την ονοµασία πώλησης ήταν αδύνατη, λόγω και του µεγάλου αριθµού διαφορετικών ονοµασιών πώλησης αλλά και των διαφορών ως προς τα συστατικά τους. Οι ονοµασίες µε τις οποίες τα ψωµιά πωλούνταν στους φούρνους είναι: (µέσα σε παρένθεση παρατίθεται ο αριθµός των δειγµάτων που ελήφθησαν) Chiapata (n=4), Λευκό/Άσπρο (n=3), Ζυµωτό Σταρένιο /Σταρένιο /Σταρένιο µε προζύµι /Σταρένιο πλάκας (n=15), Λευκό για σάντουιτς (n=1), Λευκό Πολυτελείας /Πολυτελείας (n=46), Λευκό τ. Γαλλίας (n=2), Λευκό Φραντζολάκι (n=4), Μαργαρίτα (n=1), Παραδοσιακό /Παραδοσιακό µε προζύµι (n=3), Χωριάτικο /Χωριάτικο µε προζύµι /Χωριάτικο Πλάκας (n=45), Χωριάτικο Ολικής (n=1), Ζαπάτα Ολικής (n=1), Ολικής /Ζυµωτό Ολικής /Ολικής µε Προζύµι (n=51), Ολικής Παραδοσιακό (n=1), Ολικής σε Πετρόµυλο (n=1), Ανάµεικτο Ολικής (n=1), Ανάµικτο Ζυµωτό /Ανάµεικτο µε Προζύµι (n=2), Κίτρινο (n=1), Μαύρο Ολικής (n=2), Πολύσπορο (n=2), Σικάλεως (n=12), Βλάχικο (n=2), Ηµίλευκο /Ηµίλευκο µε Προζύµι (n=2), Λαδόψωµο (n=1), Μετσόβου /Μετσοβίτικο µε Προζύµι και Μαγιά (n=2), Πετρόµυλου (n=1), Χειροποίητο (n=1), Ζυµωτό (n=2), Με Προζύµι (n=9), Ανάλατο (n=1).

9 Στο Γράφηµα 2. παρουσιάζεται η µέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού στα ψωµιά ολικής άλεσης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα. Η οµαδοποίηση των ψωµιών στην κατηγορία Ολικής άλεσης έγινε βάσει της δηλωθείσας ονοµασίας (και συµπεριλάµβανε το παραπάνω όρο, π.χ. ζυµωτό ολικής, παραδοσιακό ολικής, ολικής µε προζύµι κτλ.). Η µέση περιεκτικότητα αλατιού στα ψωµιά ολικής αλέσεως (n=60) ήταν 12,5±2,8 g/kg δείγµατος, ενώ στα υπόλοιπα δείγµατα (n=160) η µέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού ήταν 13,5±2,9 g/kg δείγµατος. Γράφηµα 2. Μέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού στα ψωµιά ολικής άλεσης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα Μέση περιεκτικότητα αλατιού g/kg ,47 Ολικής Άλεσης (n=60) 13,55 Λοιπά (n=160) Τύπος Ψωµιού Στο Γράφηµα 3. παρατίθεται η µέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού στα δείγµατα ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης (Αττική και Ήπειρος). Γράφηµα 3. Μέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού στα δείγµατα ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης Μέση Περιεκτικότητα αλατιού g/kg 15 14, , , , ,5 12,62 Αττική (n=110) 13,89 Ήπειρος (n=110) Προέλευση είγµατος Η µέση περιεκτικότητα αλατιού (g/kg δείγµατος) ήταν 12,6±1,8 g/kg για τα δείγµατα Αττικής, ενώ µεγαλύτερη µέση περιεκτικότητα αλατιού (13,9±3,6 g/kg) παρατηρήθηκε στα δείγµατα της Ηπείρου.

10 Στον Πίνακα 2. παρατίθεται η µέση τιµή περιεκτικότητας αλατιού στα δείγµατα ανάλογα µε την προσθήκη άλλων υλών όπως βελτιωτικά, γλυκαντικές ή/και λιπαρές ύλες (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Περιεκτικότητα αλατιού ανάλογα µε την προσθήκη άλλων υλών Χρήση επιπρόσθετων συστατικών (βελτιωτικά, γλυκαντικές ή/και λιπαρές ύλες) κατά δήλωση των αρτοποιών Κανένα δηλωθέν επιπρόσθετο συστατικό Αριθµός δειγµάτων (και % συνολικού δείγµατος) 98 (44,6%) (εκ των οποίων 6 δείγµατα είχαν σουσάµι αλλά όχι άλλα πρόσθετα) Μέση περιεκτικότητα αλατιού g/kg (± std) 13,5 ± 2,7 Βελτιωτικά µόνο (χωρίς γλυκαντικές ή λιπαρές ύλες) Γλυκαντικές ύλες (µε ή χωρίς βελτιωτικά) Λιπαρές ύλες (µε ή χωρίς βελτιωτικά) Γλυκαντικές και λιπαρές ύλες (µε ή χωρίς βελτιωτικά) 28 (12,7%) 12,2 ± 3,5 31 (14,1%) 13,7 ± 2,4 19 (8,6%) 12,9 ± 4,5 44 (20%) 13,3 ± 2,6 Οι διαφορές στη µέση περιεκτικότητα αλατιού µεταξύ των δειγµάτων (µε ή χωρίς βελτιωτικά, γλυκαντικές και/ή λιπαρές ύλες) δεν φαίνεται να είναι σηµαντικές. 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος αυτού ήταν η διερεύνηση της περιεκτικότητας αλατιού στο ψωµί. Τα δεδοµένα που προέκυψαν είναι πολύτιµα, διότι υποδεικνύουν ότι η µείωση αλατιού στο ψωµί που διατίθεται σε φούρνους είναι εφικτή και ήδη υιοθετείται σε κάποιους από αυτούς. Το εύρος περιεκτικότητας αλατιού ανά κιλό ψωµιού κυµαίνεται από 1340mg NaCl/Kg ψωµιού µέχρι 22173mg NaCl/Kg ψωµιού - µε άλλα λόγια κυµαίνεται περίπου από ~1g αλατιού στο κιλό µέχρι ~22g αλατιού στο κιλό ψωµιού. Από µία αδρή κατηγοριοποίηση των αρτοπαρασκευασµάτων σε κατηγορίες ανάλογα µε τη δηλωθείσα ονοµασία πώλησης, προκύπτει ότι τα ψωµιά ολικής άλεσης περιείχαν κατά µέσο όρο µικρότερη ποσότητα αλατιού συγκριτικά µε τα υπόλοιπα όπως το λευκό, πολυτελείας κτλ. (πιθανώς λόγω της παρουσίας του πίτουρου & φύτρας που καθιστά τη γεύση του ψωµιού

11 πιο πλούσια). Αυτό µας υποδεικνύει ότι η παρουσία του πίτουρου/φύτρας δεν καθιστά αναγκαία, για τεχνολογικούς σκοπούς, την προσθήκη περισσότερου αλατιού στο ψωµί ολικής αλέσεως, το οποίο περιέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά και εδώδιµες ίνες συγκριτικά µε το λευκό. εν υπάρχουν µεγάλες διαφορές ως προς την περιεκτικότητα αλατιού στα ψωµιά που έχουν βελτιωτικά ή άλλες επιπρόσθετες ύλες (π.χ. λιπαρές ύλες ή γλυκαντικές ύλες) σε σύγκριση µε εκείνα που δεν έχουν (κατά δήλωση των αρτοποιών) τίποτα περισσότερο από αυτά που ορίζει η νοµοθεσία για τον απλό άρτο. Εποµένως, τα ψωµιά που δεν έχουν επιπρόσθετες ύλες, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι χρειάζονται και περισσότερο αλάτι για να βελτιώσουν την όψη και/ή τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τέλος, φαίνεται από το δείγµα του προγράµµατος ότι τα ψωµιά που συλλέχθηκαν από την Ήπειρο έχουν ελαφρώς µεγαλύτερη ποσότητα αλατιού σχετικά µε εκείνα που ελήφθησαν στην Αττική. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής ψωµιού στην Ήπειρο είναι µε λίγο περισσότερο αλάτι συγκριτικά µε αυτό των δειγµάτων της Αττικής, είτε στο ότι οι καταναλωτές αλλά και οι αρτοποιοί στην Αττική είναι λίγο περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι συγκριτικά µε αυτούς στην επαρχία. 6. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bolhuis DP, Temme EHM, Koeman FT, Noort MWJ, Kremer S, Janssen AM (2011). A salt reduction of 50% in bread does not decrease bread consumption or increase sodium intake by the choice of sandwich filings. J Nutr, 141: Girgis S, Neal B, Prescott J, Prendergast J, Dumbrell S, Turner C, Woodward M (2003). A one-quarter reductions in the salt content of bread can be made without detection. Eur J Clin Nutr, 57: Psaltopoulou T, Naska A, Orfanos P, Trichopoulos D, Mountokalakis T, Trichopoulou A. Olive oil, the Mediterranean diet, and arterial blood pressure: the Greek European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study. Am J Clin Nutr : en.pdf 627_Salt_reduction_in_premium_bread_report_Final.pdf.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση» Papadopoulos Buscuits Company Presentation S.A. Φοιτήτριες : ΔΟΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Για το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis:

Για το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ενηλικεσ Για το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Αθηνά Λινού Επιμέλεια έκδοσης: Αφροδίτη Βελουδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΝΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σπουδαστής: Ανεστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1α Αρτοβιομηχανία ΑΛΕΥΡΑ Α.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΑΣΧΙΛΛ ΠΑΥΛΟΣ Δ/ντής Προσωπικού : ΑΛΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 -

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούνιος 2011 Περιεχόμενα 1 Περίληψη - 5-2 Εισαγωγή - 9-2.1 Μεθοδολογία και πηγές της μελέτης - 9-2.2 Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρασκευή αρτοσκευασμάτων με χαμηλή θερμιδική αξία Πτυχιακή Μελέτη Σουροπάνη Αργυρώ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αγορά γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π.

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΣ ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. Όλοι γνωρίζουμε το μείζον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα