ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 133

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 133 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/11/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (681)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 8. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Δράγας Αδαμ, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. 1

2 Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 5 ο : «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας «Προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων μετάλλων, απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), προσωρινής αποθήκευσης χαρτιού, γυαλιού και πλαστικού, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε), προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας καλωδίων και προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών μολύβδου οξέος και νικελίου καδμίου» της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ ΟΕΟ.Ε» με δ.τ. «ΠΑΝΜΕΤΑΛ», που είναι εγκατεστημένη στο αγροτεμάχιο 540 της περιοχής Ν. Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας «Προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων μετάλλων, απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), προσωρινής αποθήκευσης χαρτιού, γυαλιού και πλαστικού, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε), προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας καλωδίων και προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών μολύβδου οξέος και νικελίου καδμίου» της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ ΟΕΟ.Ε» με δ.τ. «ΠΑΝΜΕΤΑΛ», που είναι εγκατεστημένη στο αγροτεμάχιο 540 της περιοχής Ν. Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 5893/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, της Π.Κ.Μ., «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 5893/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α/ ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθ /5387/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης 2

3 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ678Β/ ). 5. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις με τις με αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ 1565Β/ ) και οικ / Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ. 6. Τις διατάξεις της με αριθ. Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 7. Τη ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... και άλλες διατάξεις». 8. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 10. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/ «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 11. Την ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 354Β/ ) «Καθορισμός μέτρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 12. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 13. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ ). 14. Το υπ αρ. 104/99 Π. Δ. (ΦΕΚ 113Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των μελών κρατών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων». 15. Το υπ αρ. 109/04 Π.Δ. (ΦΕΚ 75Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 16. Το υπ αρ. 116/04 Π. Δ. (ΦΕΚ 81Α/ ) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και... Του Συμβουλίου της 18 ης Σεπτεμβρίου 2000». 17. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 18. Το υπ αριθ. 117/2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 82Α/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α12/ ) και την ΥΑ αρ. οικ (ΦΕΚ 2711/Β/ ) 19. Την ΚΥΑ 19817/1702/2000 (ΦΕΚ 963Β / ) «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες». 20. Την ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665Β/ ) «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20ης Μαρτίου 1978 και της 6ης Απριλίου 1976». 3

4 21. Την ΚΥΑ 7895/87 ( ΦΕΚ 688Β/ ) «Έγκριση του ειδικού κανονισμού του λιμένα Θεσσαλονίκης αριθ. 29» για εφαρμογή του IMDG code. 22. Την ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» ( ΦΕΚ Β 604/ ). 23. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 24. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 25. Την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ 1827Β/ ) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει». 26. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ε1β 221/65 καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ. 27. Το Ν. 2647/ (ΦΕΚ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 28. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). 29. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 30. Την με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 31. Την με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσία και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 32. Την με Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ Απόφαση Περιφερειάρχη Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. ( ΦΕΚ τ. Β 1040/ ) 33. Την με αρ.πρωτ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας". 34. Την με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης " Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 35. Την υπ αρ. οικ. 985 (ΦΕΚ 687Β'/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας " Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3652/(ΦΕΚ 2367Β / απόφαση. 36. Την με αριθμ. πρωτ (2350)/ (ΦΕΚ 686/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 37. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2229/04/06/2013 (ΦΕΚ 1496/Β / ) Aπόφαση τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. 985/ (ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί <<Μεταβίβασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>> 38. Την αριθμ. Οικ (6425)/ΦΕΚ 2364 Β / απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 4

5 και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 39. Την με ΑΠ 356/ Απόφαση Ανανέωση - Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1083/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τις δραστηριότητες της εταιρίας «Υιοί Ιορδ. Μπακιρτζίδη Ο.Ε. ΠΑΝΜΕΤΑΛ» η οποία προτείνεται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην «Αποθήκευση και Επεξεργασία Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», από την ΔΙΠΕΧΩ της ΠΚΜ 40. Την με ΑΠ 15/Φ /15/14092/ τροποποίηση Άδειας λειτουργίας «μονάδας επεξεργασίας παλαιών μετάλλων και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποθήκευσης επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε)» από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ 41. Το ΑΠ: (323)/ έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ 42. Η με ΑΠ: 507/ γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Ο.Ρ.Θ 43. Το με αριθμ. Πρωτ. 4264/ έγγραφό μας για συμπληρωματικά στοιχεία 44. Η αριθμ. Πρωτ. 5893/ απάντηση της ΟΕ Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. σημειώνονται τα κάτωθι : Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε έκταση συνολικού εμβαδού ,47 τ.μ. ( υπ αρ. 540 αγροτεμάχιo) στο 11 ο χλμ. της Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης- Βεροίας. Ο στεγασμένος χώρος καλύπτει περίπου τ.μ. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στην τοπική κοινότητα Νέας Μαγνησίας της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε Θεσσαλονίκης Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ Ο.Ε» με δ.τ «ΠΑΝΜΕΤΑΛ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείτε στους τομείς: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Η.Η.Ε), ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ και διαθέτει τις παρακάτω άδειες και εγκρίσεις:. Την με αριθμ. Πρωτ. 2372/ βεβαίωση χρήσης γης του Δήμου ΔΕΛΤΑ Την με ΑΠ 356/ Ανανέωση Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. 1083/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ ΟΕΟ.Ε» με δ.τ «ΠΑΝΜΕΤΑΛ» από την ΔΙΠΕΧΩ της ΠΚΜ, λόγω επέκτασης δραστηριότητας στην ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Η.Η.Ε) Την με ΑΠ 15/Φ /15/14092/ τροποποίηση άδειας λειτουργίας «μονάδας επεξεργασίας παλαιών μετάλλων και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποθήκευσης επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε)» από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η δραστηριότητα,, όπως φαίνεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε, σύμφωνα με την ΥΑ 1958/12 ΦΕΚ 21 Β/ , ανήκει στην 4 η και στην 9 η ομάδα και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ομάδα Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4η 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις Q<250t A2 αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων ( εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρούμενης της προσωρινής αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής στο 5

6 9η χώρο παραγωγής των αποβλήτων Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών 9 στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) 224 Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων Εγκαταστάσεις και απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων 226 τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό 5t<Q<1000t Εκτός ορίων οικισμών και πόλεων < t και < 90 μόρια Q > 1000 Β Β A2 Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/12 (ΦΕΚ 1048 Β/ ) αντιστοιχίζεται σε βαθμό μέσης όχλησης. Συγκεκριμένα αντιστοιχίζεται στα με α/α: 261, 270, 272,281. Έλεγχος υπαγωγής δραστηριότητας στην οδηγία SEVESO II Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μονάδα σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/ ):«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» δεν ανήκει στην κατηγορία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στη συνθήκη SEVESO II, διότι το άθροισμα των επικίνδυνων ουσιών (τοξικών, πολύ τοξικών, οξειδωτικών, πολύ εύφλεκτων και επικίνδυνων για το περιβάλλον) είναι <1. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Η.Η.Ε), ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ- ΚΑΔΜΙΟΥ», ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ ΟΕΟ.Ε» με δ.τ «ΠΑΝΜΕΤΑΛ», που είναι εγκατεστημένη στο αγροτεμάχιο 540 της περιοχής Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ του Δήμου ΕΧΕΔΩΡΟΥ της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας Συνοπτικά στοιχεία έργου Επωνυμία : ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ Ο.Ε. Διεύθυνση Δραστηριότητας : Αγροτ. 540 Ν. Μαγνησίας- 11 Ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας Δ/νση Έδρας: Αγροτ. 540 Ν. Μαγνησίας- 11 Ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - ΑΦΜ : ΔΟΥ : Είδος Δραστηριότητας : Νόμιμος Εκπρόσωπος : Βέροιας Ιωνίας Θεσσαλονίκης ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η υφιστάμενη μονάδα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6

7 2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Η.Η.Ε. 3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ) Ο.Τ.Κ.Ζ. 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (Pb)- ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ (Ni) ΚΑΔΜΙΟΥ (Cd) (τροποποιείτε ως προς το είδος και την ποσότητα των μπαταριών) Οι νέες δραστηριότητες είναι: 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ. Η συνολική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ΥΑ 1958/12 ΦΕΚ 21 Β/ , ανήκει στην 4 η και στην 9 η ομάδα και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Ομάδα Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4η 9η Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων ( εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρούμενης της προσωρινής αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων Εγκαταστάσεις και απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Q<250t 5t<Q<1000t Εκτός ορίων οικισμών και πόλεων < t και < 90 μόρια Q > 1000 ΚΑΤΑΤΑΞΗ Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/12 (ΦΕΚ 1048 Β/ ) αντιστοιχίζεται σε βαθμό μέσης όχλησης. Συγκεκριμένα αντιστοιχίζεται στα με α/α 261, 270, 272,281 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW) A2 Β Β A2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) 1 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 5t 1 2, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 2, ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 3, ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 3t 1 7, ΠΡΕΣΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΟΥ 1 44, ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 40t ΠΡΕΣΟΨΑΛΙΔΟ 500t 1 173, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 3t 1 2, ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 80t ΠΡΕΣΑ 1 45, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 1 15, ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1 75, ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 6t (κινητήρας diesel 140 ΗΡ) ,4 14 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 8t (κινητήρας diesel 140 ΗΡ) ,4 15 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 1 155, ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1 30,0 - ΣΥΝΟΛΟ ,8 208,8 7

8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW) = 554,8 Kw ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) = 0 Kw ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KW) = 208,8 Kw Παραγωγική διαδικασία Προσωρινή Αποθήκευση και Επεξεργασία παλαιών μη επικίνδυνων μετάλλων Η συγκεκριμένη δραστηριότητα με δυναμικότητα τόνοι/μήνα, είναι υφιστάμενη σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( ΕΠΟ) με αριθμ. πρωτ. 2562/1171/ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν τροποποιείται. Συνοπτικά η παραγωγική διαδικασία της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ακόλουθη: Τα στερεά μεταλλικά απορρίμματα φτάνουν στο χώρο της εταιρείας είτε από τα ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρείας, είτε από μεμονωμένα άτομα, τα οποία μεταφέρουν τα παλαιά μέταλλα στον χώρο της εγκατάστασης με δικά τους μεταφορικά μέσα και αποθηκεύονται προσωρινά. Έπειτα γίνεται διαλογή, χειρονακτικά, και ξεχωρίζονται σε ξεχωριστούς σωρούς ανά υλικό, π.χ. αλουμίνιο, χαλκός, κ.α.. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνει τεμαχισμός ή κοπή. Τέλος, τα ξεχωρισμένα μέταλλα οδηγούνται στη πρέσα, όπου και συμπιέζονται συνθλίβονται. Όταν μαζευτεί επαρκής ποσότητα δεμάτων μεταφέρονται σε χαλυβουργεία. Οι εργασίες αξιοποίησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων και R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12. Η εταιρεία διαχειρίζεται απόβλητα με τους παρακάτω αριθμούς ΕΚΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, 02 ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία απόβλητα μέταλλο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) μεταλλική συσκευασία μεικτή συσκευασία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα εξαντλημένοι καταλύτες εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο,παλλάδιο,ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο ) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ 8

9 17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος αλουμίνιο μόλυβδος ψευδάργυρος σίδηρος και χάλυβας κασσίτερος ανάμεικτα μέταλλα καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφων έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 'Η ΖΩΩΝ 'Η/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που 18 δεν προκύπτουv άμεσα από το σύστημα υγείας) απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο ) άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα μη σιδηρούχα απόβλητα ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) μέταλλα Προσωρινή Αποθήκευση και Απορρύπανση ΟΤΚΖ Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι υφιστάμενη σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( ΕΠΟ ) με αριθμ. πρωτ. 1172/ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν τροποποιείται. Η δυναμικότητα της μονάδας είναι της τάξης των ΟΤΚΖ ετησίως. Συνοπτικά η παραγωγική διαδικασία της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ακόλουθη: Τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής προέρχονται είτε από μάντρες παλαιών αυτοκινήτων είτε από παραλαβή παλαιών οχημάτων από τον τελευταίο κάτοχό τους με σκοπό την απόσυρση από την κυκλοφορία, με την ταυτόχρονη έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής κατά εξουσιοδότηση του ΕΔΟΕ. Τα οχήματα αρχικά παραλαμβάνονται από ξεχωριστό γραφείο κίνησης όπου εκδίδεται πιστοποιητικό παραλαβής και στη συνέχεια οδηγούνται από περονοφόρο όχημα σε ειδικό χώρο αποσυναρμολόγησης - απορρύπανσης. Σε αυτό το στάδιο αφαιρούνται οι συσσωρευτές και τα δοχεία υγροποιημένου αερίου και αφαιρούνται ή εξουδετερώνονται τα εν δυνάμει εκρηκτικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι).έπειτα αφαιρούνται, συλλέγονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά τα καύσιμα, τα έλαια του κινητήρα, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων, τα υδραυλικά έλαια, τα υγρά ψύξεως, τα αντιψυκτικά, τα υγρά των φρένων, τα υγρά του συστήματος κλιματισμού και κάθε άλλο υγρό που περιέχεται στα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τέλος γίνεται η αφαίρεση, στο μέτρο του δυνατού, όλων των στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί ως περιέχοντα υδράργυρο. 9

10 Μετά το στάδιο της απορρύπανσης ακολουθεί το στάδιο της ανακύκλωσης. Αρχικά αφαιρούνται οι καταλύτες, και αμέσως μετά τα μεταλλικά τεμάχια από χαλκό, αλουμίνιο και μαγνήσιο. Έπειτα γίνεται η αφαίρεση των ελαστικών αλλά και των πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν ως υλικά. Τέλος, αφού αφαιρεθούν οι υαλοπίνακες, το κουφάρι οδηγείται σε πρέσα όπου συμπιέζεται και αποθηκεύεται προσωρινά μαζί με τα υπόλοιπα μέταλλα μέχρι την τελική διάθεση. Τα ελαστικά που αφαιρούνται από τα ΟΤΚΖ καθώς και ελαστικά που προέρχονται από άλλες πηγές ( από βουλκανιζατερ, συνεργεία κ.α.), αφού αφαιρεθούν οι ζάντες, θα κοκκοποιούνται σε τεμαχιστή σε διαστάσεις έως 4mm και πωλούνται σε τσιμεντοβιομηχανίες (π.χ. TITAN) ως καύσιμο. Εναλλακτικά δίνονται σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών ( ΕΚΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ) Οι εργασίες αξιοποίησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων, R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών και R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12. Η εταιρεία διαχειρίζεται απόβλητα με τους παρακάτω αριθμούς ΕΚΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα : 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) απορριπτόμενα οχήματα ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία Αποθήκευση και επεξεργασία Α.Η.Η.Ε. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δυναμικότητας έως 500 τόνοι/μήνα, είναι υφιστάμενη σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( ΕΠΟ ) με αριθμ. πρωτ. 356/ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν τροποποιείται η παραγωγική διαδικασία και εξακολουθεί να ισχύει όπως περιγραφόταν στη μελέτη που συνοδεύει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στη μονάδα υπάρχουν δύο γραμμές επεξεργασίας. Μία γραμμή επεξεργασίας για τις λευκές οικιακές συσκευές πλην ψυγείων και μια γραμμή επεξεργασίας για τα ψυγεία. Λευκές οικιακές συσκευές πλην ψυγείων Αρχικά στις λευκές οικιακές συσκευές, πλην ψυγείων, αφαιρούνται οι λαμπτήρες, οι ηλεκτρικοί διακόπτες, οι υάλινες πόρτες, τα διαχωρίσιμα πλαστικά μέρη, υλικά που αποτελούν περίπου το 5 10 % της συνολικής ποσότητας. Έπειτα γίνεται η αποσυναρμολόγηση και διαχωρίζονται χειρωνακτικά στα συστατικά τους μέρη. Τέλος, γίνεται η διαλογή των μεταλλικών, γυάλινων, πλαστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων. Ψυγεία Τα ψυγεία χρήζουν ειδικής διαχείρισης λόγω της επικινδυνότητας του φρέοντος και του μονωτικού περιβλήματος που φέρουν. Η απορρύπανση γίνεται σε δύο στάδια: - μέσω αντλίας (ασφαλής απομάκρυνση άντληση των επικίνδυνων ρευστών) - αφαίρεση μονωτικού περιβλήματος Ακολουθεί μηχανικός διαχωρισμός των συστατικών μερών σιδήρου και των μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμινίου και χαλκού), του πλαστικού, του γυαλιού και των λοιπών συστατικών επικίνδυνων και μηεπικίνδυνων. Η εταιρία διαθέτει εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνση του φρέοντος και του μονωτικού περιβλήματος από τα ψυγεία. Αναλυτικά η μονάδα θα δέχεται απόβλητα όπως : Μεγάλες οικιακές συσκευές Μικρές οικιακές συσκευές Εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Φωτιστικά είδη Ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά εργαλεία Παιχνίδια, εξοπλισμό ψυχαγωγίας & αθλητισμού Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 10

11 Τα Α.Η.Η.Ε. προέρχονται από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταπωλεί τον παραγόμενο από άλλους εξοπλισμό, εισάγει / εξάγει κατ επάγγελμα ηλεκτρικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ένα κράτος μέλος, καθώς επίσης και από τα νοικοκυριά, εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές. Οι εργασίες αξιοποίησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων, R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών και R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12. Η εταιρεία διαχειρίζεται απόβλητα με τους παρακάτω αριθμούς ΕΚΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα : 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από * τους αναφερόμενους στα σημεία έως απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως * επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και Συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος και Νικελίου - Καδμίου (Cd) Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι υφιστάμενη σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( ΕΠΟ ) με αριθμ. πρωτ. 356/ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά πρόκειται να τροποποιηθεί ως προς το είδος και την ποσότητα των μπαταριών. Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναμένεται να εφοδιαστεί με άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας θα είναι 48 τόνοι. Η ποσότητα αυτή αφορά μπαταρίες που συλλέγονται ( π.χ. από συνεργεία) αλλά και αυτές οι οποίες αφαιρούνται από τα Ο.Τ.Κ.Ζ. κατά το στάδιο της απορρύπανσής τους. Η μπαταρίες που διαχειρίζεται η μονάδα έχουν τους παρακάτω αριθμούς των Ηνωμένων Εθνών UN: UN 2794 : Υγρές μπαταρίες γεμισμένες με οξύ, ηλεκτρικής συσσώρευσης UN 2795 : Υγρές μπαταρίες γεμισμένες με άλκαλι, ηλεκτρικής συσσώρευσης UN 2800 : Υγρές μπαταρίες χωρίς διαρροή ηλεκτρικής συσσώρευσης UN 3028 : Μπαταρίες ξηρές με υπεροξείδιο του καλίου στερεό, ηλεκτρικής συσσώρευσης. και ανήκουν στην κλάση 8, Διαβρωτικές Ουσίες. Μπαταρίες που προέρχονται κατά το στάδιο απορρύπανσης των ΟΤΚΖ Όσο αφορά τις μπαταρίες που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία Προσωρινής Αποθήκευσης και Απορρύπανσης ΟΤΚΖ, δεν θα γίνει καμία τροποποίηση. Η μονάδα δε αυξάνει την δυναμικότητά της ως προς την επεξεργασία απορρύπανση ΟΤΚΖ και συνεπώς τόσο η ποσότητα όσο και το είδος των μπαταριών που παράγονται είναι σύμφωνο με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τη μελέτη τους συνοδεύει. 11

12 17 Συνοπτικά, οι μπαταρίες που αφαιρούνται από τα ΟΤΚΖ τοποθετούνται σε ειδικό κιβώτιο που είναι τοποθετημένο πλησίον του χώρου που γίνεται απορρύπανση. Όταν το κιβώτιο αυτό γεμίσει τότε μεταφέρεται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και στη θέση του τοποθετείται ένα άλλο κενό. Μπαταρίες που συλλέχθηκαν Οι μπαταρίες αυτές θα έρχονται στην επιχείρηση είτε από παραγωγούς ( π.χ. συνεργεία) με δικά τους οχήματα είτε θα συλλέγονται και μεταφέρονται με τα οχήματα της εταιρείας. Η μονάδα διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων για συσσωρευτές. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με την άδεια συλλογής και μεταφοράς και σύμφωνα με τη μελέτη οργάνωσης που τη συνοδεύει. Συνοπτικά, οι μπαταρίες θα φτάνουν στη μονάδα εντός κιβωτίων τα οποία θα εκφορτώνονται και θα τοποθετούνται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ως έχουν, χωρίς καμία επεξεργασία. Οι μπαταρίες θα ξεχωρίζονται πριν τοποθετηθούν στα κιβώτια, ανάλογα με το είδος τους, σε : o Μπαταρίες μολύβδου o Μπαταρίες Ni Cd Η πλήρωση των κιβωτίων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πόλοι των μπαταριών να μην στηρίζουν το βάρος άλλων στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί από πάνω. Παράλληλα οι μπαταρίες θα απομονώνονται ώστε να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα. Τα κιβώτια δε θα πλένονται απορρυπαίνονται εντός της μονάδας. Η πλύση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή υγρών εντός κάποιου κιβωτίου, θα πραγματοποιείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή Νέες Δραστηριότητες Η μονάδα πρόκειται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Συγκεκριμένα, η επέκταση αφορά στην επεξεργασία καλωδίων, την προσωρινή αποθήκευση χαρτιού, πλαστικών και γυαλιού, με μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 750 τόνων, καθώς και στην προσωρινή αποθήκευση συσσωρευτών, δυναμικότητας 5 τόνων/ημέρα. Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία Καλωδίων Τα καλώδια φτάνουν στην μονάδα είτε από τα ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρείας, είτε από μεμονωμένα άτομα, τα οποία μεταφέρουν τα καλώδια μαζί με τα παλαιά μέταλλα στον χώρο της εγκατάστασης με δικά τους μεταφορικά μέσα είτε παράγονται από τις άλλες δραστηριότητες της μονάδας, από τα διαλυτήρια των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των Α.Η.Η.Ε. Η μονάδα πρόκειται να προβεί στην αγορά ειδικού μηχανήματος επεξεργασίας καλωδίων (μηχανική επεξεργασία). Το μηχάνημα θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου της μονάδας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διαχωρισμένο από τους άλλους. Οι εργασίες αξιοποίησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων, R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών και R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12. Η εταιρεία διαχειρίζεται απόβλητα με τους παρακάτω αριθμούς ΕΚΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Προσωρινή αποθήκευση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού Τα χαρτιά, τα πλαστικά και τα γυαλιά θα έρχονται στο χώρο της εγκατάστασης από συλλέκτες με δικά τους οχήματα. Τονίζεται ότι δεν θα γίνεται καμία εργασία διαλογής ή επεξεργασίας σε αυτού του είδους τα απόβλητα, παρά μόνο θα αποθηκεύονται προσωρινώς μέχρι την τελική τους διάθεση. Αποδέκτες των αποβλήτων αυτών μπορεί να είναι είτε άλλοι αδειοδοτημένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης είτε Κ.Δ.Α.Υ. είτε τελικοί αποδέκτες ανακύκλωσης. Οι εργασίες αξιοποίησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12. Η εταιρεία διαχειρίζεται απόβλητα με τους παρακάτω αριθμούς ΕΚΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα : 12

13 12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 13

14 15 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία γυάλινη συσκευασία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ πλαστικά γυαλί οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ ξύλο, γυαλί και πλαστικό γυαλί πλαστικό ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως χαρτί και χαρτόνι πλαστικά και καουτσούκ γυαλί ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά πλαστικά Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης συσσωρευτών 30 τ.μ Στη μονάδα γίνεται μόνο δευτερογενής αποθήκευση ( προσωρινή) και δε γίνεται καμία εργασία διαχωρισμού, ταξινόμησης, απορρύπανσης και ανακύκλησης συσσωρευτών. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των συσσωρευτών βρίσκεται σε κλειστό στεγασμένο χώρο. Συγκεκριμένα είναι μία τσιμεντένια δεξαμενή, που ο πυθμένας της είναι περίπου ένα μέτρο κάτω από τη στάθμη του εδάφους. Ο χώρος θα κλειδώνει και θα φέρει κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α). Η σήμανση αυτή προειδοποιεί ότι υπάρχουν διαβρωτικές ύλες και θα απαγορεύει τη πρόσβαση σε άτομα μη εξουσιοδοτημένα. Στον χώρο θα υπάρχουν ο κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ( οι ανάλογοι πυροσβεστήρες σύμφωνα με την ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας, γάντια από νεοπρενίο ή PVC, κατάλληλη προστασία ματιών (σύμφωνα με EN 166), χαρτί κουζίνας, στεγανή πλαστική σακούλα, σκόνη σόδας, αδρανές υλικό όπως άμμο, χώμα ή βερμικουλίτη κ.α.). Στο κτίριο που στεγάζεται ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης θα τοποθετηθεί, σε κατάλληλο σημείο, αλεξικέραυνο. 14

15 Σήμανση χώρου προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών Τελικός Αποδέκτης Η εταιρεία έχει σύμβαση με την «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.» η οποία και είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και μεταφορά των συσσωρευτών από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας προς τον τελικό αποδέκτη. Η εταιρεία διαχειρίζεται απόβλητα με τους παρακάτω αριθμούς ΕΚΑ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα : 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ μπαταρίες και συσσωρευτές * μπαταρίες μολύβδου * μπαταρίες NiCd Η εργασία αξιοποίησης για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η λειτουργία της μονάδας ουσιαστικά δε δημιουργεί απόβλητα αλλά ξεχωρίζει τα απόβλητα από αντικείμενα που τα περιέχουν. Τέλος από η μονάδα παράγει και ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα από τη χρήση του προσωπικού Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με όλα τα απόβλητα που παράγονται από τη μονάδα με βάση τον κωδικό ΕΚΑ καθώς και τον τελικό αποδέκτη του διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά. Κωδικός ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και * λίπανσης με βάση τα ορυκτά ΕΛΤΕΠΕ συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και * λίπανσης ΕΛΤΕΠΕ * Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ Ιδιόχρηση * βενζίνη Ιδιόχρηση * χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC ENVIROCHEM Ελαστικά στο τέλος κύκλου ζωής τους ECOELASTIKA * φίλτρο λαδιού ENVIROCHEM * εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) Εξουδετέρωση * τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο ENVIROCHEM * υγρά φρένων ENVIROCHEM * αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ENVIROCHEM κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως Εμπορία * Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον * αναφερόμενo στο σημείo απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει * χλωροφθοράνθρακες 15 Θα γίνει σύμβαση με διαχειριστή ΕΑ Θα γίνει σύμβαση με διαχειριστή ΕΑ Θα γίνει σύμβαση με διαχειριστή ΕΑ

16 * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό Θα γίνει σύμβαση με διαχειριστή ΕΑ Θα γίνει σύμβαση * Θα γίνει σύμβαση * μπαταρίες μολύβδου ΣΥΔΕΣΥΣ εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο,παλλάδιο,ιρίδιο ή λευκόχρυσο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ (εκτός από το σημείο ) πλαστικά και καουτσούκ άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο TRIAS ECO ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα OTA Από καλώδια : Προσωρινή αποθήκευση μέχρι τη δημιουργία φορέα αξιοποίησης. Τα υπόλοιπα TRIAS ECO ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Η υδροδότηση της μονάδας γίνεται από το δίκτυο της περιοχής. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου εξασφαλίζεται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Περιβαλλοντικοί Όροι 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 1.1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 99/ (ΦΕΚ 135Α), Π.Υ.Σ. 25/ (ΦΕΚ 52Α), Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125Α/ ) και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ) Οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων στα προς διάθεση υγρά απόβλητα όπως καθορίζονται στη ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, όπως αυτή όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ. 24/58373/ (ΦΕΚ 229 Β /96) και υπ αριθ. 30/1585/02 (ΦΕΚ 524 Β/ ) Αποφάσεις Νομάρχη. 2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): 2.1. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 55 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος. 3. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας: Αέρια απόβλητα 3.1. Οι χώροι αποθήκευσης και οι χώροι κίνησης θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι/ασφαλτοστρωμένοι ώστε να μην υπάρξει ρύπανση του εδάφους και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς των παλαιοσιδήρων (διαβροχή κλπ.) Να γίνεται συστηματική διαβροχή των υπαίθριων χώρων και των αδρανών υλικών για τον περιορισμό της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, και κυρίως των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων. 16

17 3.3. Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 100 mg/m 3 (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293 Α / ) Στη μονάδα απορρύπανσης των ψυγείων θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε λειτουργία το σύστημα συγκράτησης σκόνης στο στάδιο διαχωρισμού πολυστυρενίου/πολυουρεθάνης, όπως επίσης και στο στάδιο ξήρανσης της πολυουρεθάνης. Η συγκέντρωση σκόνης πρέπει να είναι μικρότερη από 100 mg/m 3 (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293 Α / ) Κατά το στάδιο ανάκτησης των ελεγχόμενων από τον ΕΚ 2037/2000 ουσιών που περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης (π.χ. CFC) θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών τους στην ατμόσφαιρα. Οι ανακτώμενες ποσότητες αυτών των ουσιών θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε φιάλες που κλείνουν ερμητικά, ώστε να μην υπάρχουν διαφυγές στην ατμόσφαιρα, μέχρι την τελική τους διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα Η εταιρία οφείλει να εγκαταστήσει στο χώρο απορρύπανσης των ψυγείων και στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των φιαλών κατάλληλες ηλεκτρονικές διατάξεις για την ανίχνευση πιθανών διαρροών υδροχλωροφθορανθράκων ή άλλων ελεγχόμενων από τον ΕΚ 2037/2000 ουσιών Απαγορεύεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, ελαστικών, πλαστικών ή οποιονδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον. Υγρά απόβλητα 3.8. Δε θα γίνεται χρήση νερού στην παραγωγική διαδικασία Υγρά Λύματα προκύπτουν από τη χρήση του νερού από το εργατικό δυναμικό για την προσωπική του υγιεινή. Τα αστικού τύπου λύματα θα οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο Όλα τα υγρά πλύσης και τυχόν άλλα υγρά λύματα από τη λειτουργία της μονάδας να συγκεντρώνονται σε στεγανό βόθρο μετά από κατάλληλο ελαιοσυλλέκτη. Τα εν λόγω υγρά στην συνέχεια να οδηγούνται με βυτιοφόρο είτε σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού, είτε να διαχειρίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 3.28 της παρούσης Η εγκατάσταση να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα συλλογής των ομβρίων με ελαιολασποσυλλέκτη για συγκράτηση των ελαιωδών καταλοίπων από όλα τα σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής υγρών αποβλήτων Να γίνει επίστρωση με σκυρόδεμα για την στεγανοποίηση του υπαίθριου χώρου αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων διαμορφώνοντας κλίση εδάφους 1% και τοποθετώντας επιδαπέδια φρεάτια συλλογής τα οποία οδηγούν τα όμβρια στον ελαιολασποσυλλέκτη, Στερεά απόβλητα Όλα τα στερεά απόβλητα που ανήκουν στον κατάλογο των μη-επικινδύνων αποβλήτων (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π /2727/03 - ΦΕΚ 1909/2003), να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. ρετάλια, χαρτί, ελαστικά, μέταλλο, γυαλί) να δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93) Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους και να συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του οικείου ΟΤΑ Τα μεταχειρισμένα ελαστικά που προκύπτουν από την αποσυναρμολόγηση των ΟΤΚΖ να αποθηκεύονται κατάλληλα ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και υπερβολικού στοιβάγματος και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. υπ' αρ. 109 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04). Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μπορούν να κοκκοποιούνται σε διαστάσεις έως 4 mm σε τεμαχιστή (granulator). Η διαχείριση των ελαστικών να γίνεται 17

18 σύμφωνα με τις υποδείξεις του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών (π.χ. ΕΚΟ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ) Τα καλώδια να οδηγούνται στον τεμαχιστή ώστε να ανακτάται ο χαλκός, οποίος στη συνέχεια θα διατίθεται σε μονάδες ανακύκλωσης (έχει κατατεθεί αντίγραφο συμφωνητικού με την εταιρία EPIPHANIOU SCRAP METALS με έδρα την Κύπρο) και το αλουμίνιο, το οποίο μαζί με αυτό που θα συλλέγεται, να πωλείται σε αδειοδοτημένες εταιρίες για περαιτέρω επεξεργασία Τα πλαστικά υλικά που προκύπτουν από την απογύμνωση των καλωδίων, μετά την προσωρινή αποθήκευσή τους, να διατίθενται σε εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης πλαστικών υλικών. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί αρχείο των παραστατικών παράδοσης των υλικών αυτών Η απογύμνωση των καλωδίων να γίνεται με μηχανικό τρόπο, σύμφωνα με τους όρους του αριθμ. 117/2004 Π.Δ (ΦΕΚ 82 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Τα μεταλλικά μέρη των αποσυναρμολογημένων οχημάτων να δίνονται για ανάκτηση/ανακύκλωση σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης μετάλλων (π.χ. ΣΙΔΕΝΟΡ) Οι απενεργοποιημένοι καταλυτικοί μετατροπείς που δεν έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευόμενους από παράνομη πρόσβαση και με τρόπο που να προστατεύεται η ακεραιότητα του κελύφους τους. Οι χώροι πρέπει να έχουν κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας και να είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαπέραστοι στα τυχόν απόβλητα, με σύστημα συλλογής - αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων καθαρισμού της επιφάνειας. Επίσης οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα συλλογής των όμβριων υδάτων. Ο τελικός τους αποδέκτης θα είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες (π.χ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ) Οι δραστηριότητες αποθήκευσης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ρευστά ή δυνάμενα να ανακτηθούν κατασκευαστικά στοιχεία και ανταλλακτικά Η προσωρινή αποθήκευση των μη επικινδύνων πριν από την ανάκτηση χρησίμων υλών ή πριν την επεξεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία (3) χρόνια, ενώ η αποθήκευση πριν από τη διάθεση πρέπει να είναι για διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους, σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π /3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/ ) Να τηρούνται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ), για τη προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων Απαγορεύεται η ανάμιξη επικινδύνων με μη επικίνδυνα απόβλητα. Επικίνδυνα Στερεά Η προσωρινή αποθήκευση όλων των επικινδύνων αποβλήτων δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα έτος πριν την τελική διάθεση ή τα τρία έτη εφόσον προορίζονται για ανάκτηση χρήσιμων υλών Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα στο σύνολο των τοξικών κι επικινδύνων ουσιών της μονάδας να είναι πάντα μικρότερη των 48 τόνων Οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού απολίπανσης Απαγορεύεται η εναπόθεση οχημάτων επί άλλων οχημάτων. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη κατασκευή στην οποία εναποτίθενται τα οχήματα υπερυψωμένα χωρίς την μεταξύ τους επαφή Η διαχείριση των λοιπών επικινδύνων αποβλήτων, όπως ιλύς που προκύπτει από τους ελαιολασποσυλλέκτες της μονάδας να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β ) και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ) Να προβλέπεται κατάλληλα αδιαπέραστη αποθήκευση για εξαρτήματα που έχουν ρυπανθεί από έλαια Να υπάρχουν κατάλληλα δοχεία για την ξεχωριστή αποθήκευση υγρών από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους: καύσιμα, υγρά ψύξεως, έλαια κινητήρα, ελαίου διαφορικού, ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικού ελαίου, υγρών ψύξεως, αντιψυκτικά, υγρών φρένων, οξέων μπαταρίας, υγρών συστημάτων κλιματισμού κ.α. Ο τελικός τους αποδέκτης θα είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. (π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ 18

19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. Ε., ΡΟLYECO Α. Ε., τα καύσιμα θα δίνονται στην ΕΛΤΕΠΕ Α. Ε. (Ελληνική Τεχνική Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, Κοινοπραξία Συλλογής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων)) Τα ψυκτικά υγρά συστημάτων κλιματισμού των αυτοκινήτων να συλλέγονται μέσω ειδικών σωληνίσκων, εφαρμόζοντας υποπίεση και να αποθηκεύονται σε ειδική στεγανή φιάλη. Τα εν λόγω υγρά να μην αναμιγνύονται με τα υπόλοιπα υγρά που προκύπτουν από τη διάλυση των ΟΤΚΖ. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέρα για την αποφυγή διαρροής των εν λόγω υγρών στο περιβάλλον και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ 1827/2007), εναρμόνιση στον Κανονισμό EC 2037/2000 και τη τροποποίησή του (Κανονισμός 1784/2006) σχετικά με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Η περαιτέρω διαχείριση των εν λόγω υγρών να γίνεται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων Η απορρύπανση των ψυγείων θα γίνεται σε δύο στάδια: - Άντληση των επικίνδυνων υγρών ψύξης (χλωροφθοράνθρακες, υδροχλωροφθοράνθρακες, κ.α.) - αφαίρεση μονωτικού περιβλήματος Η απορρύπανση θα γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ασφαλή απομάκρυνση του φρέοντος και του μονωτικού περιβλήματος από τα ψυγεία. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/07, να φέρει πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα διαπίστευσης της χώρας ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι ανακτώμενες ελεγχόμενες ουσίες (π.χ. CFC) θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία που να κλείνουν ερμητικά, να φέρουν ειδική σήμανση και να αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων Η μεταφορά των προς διάθεση επικινδύνων υλικών από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης της εταιρίας στα εργοστάσια ανακύκλωσης θα γίνεται είτε από την ίδια εταιρία, είτε από τα εργοστάσια ανακύκλωσης, αφού πρώτα εφοδιασθούν με σχετική άδεια συλλογής μεταφοράς επικινδύνων από την αρμόδια Υπηρεσία, είτε θα γίνει ανάθεση από την ενδιαφερόμενη εταιρία σε εταιρία μεταφορών που θα διαθέτει τα κατάλληλα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις ADR και τις σχετικές άδειες για μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων Σε κάθε περίπτωση η οδική μεταφορά των υλικών στα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης θα γίνεται με οχήματα πλήρους στεγανότητας, ενδεικτικής χωρητικότητας 10 m 3 και κατάλληλης επισήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις ADR, και το Π.Δ. 104/99 (ΦΕΚ 113 Α /4-6-99). Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την λήψη προληπτικών /κατασταλτικών μέτρων Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των επικινδύνων και η ανάμιξη τους με άλλα υλικά Κατά την συσκευασία θα πρέπει: - Οι συσσωρευτές να απομονώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα (π.χ. προληπτική μόνωση των πόλων) και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο από γκρο μπετόν και θα μεταφέρονται από νόμιμα αδειοδοτημένους συλλέκτες μέσα σε ειδικά αντιδιαβρωτικά ανθεκτικά και αδιαπέραστα κιβώτια σύμφωνα με τη ΚΥΑ 19817/1702/00 (ΦΕΚ 963Β/1-8-00), για την αποφυγή διαρροών του οξέος των συσσωρευτών στο έδαφος. Να υπάρχουν κατάλληλα δοχεία αποθήκευσης μπαταριών (με εξουδετέρωση ηλεκτρολυτών επί τόπου ή αλλού) και φίλτρων. - Τα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/ ) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων λιπαντικών Ελαίων» και θα αποθηκεύονται σε δοχεία στεγανά. Στην συνέχεια θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία Τα προς ανακύκλωση υλικά μετά την συλλογή τους θα πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν από τα σημεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης στα σημεία δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης, χωρίς να μεσολαβεί άλλη προσωρινή αποθήκευση Η εταιρία οφείλει να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης ραδιενέργειας και να ελέγχει τα εισερχόμενα μεταλλικά απορρίμματα. 19

20 3.43. Η εταιρία θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα σημεία κεντρικής αποθήκευσης, τα οποία να έχουν χωρητικότητα ικανή για αποθήκευση ποσότητας, υλικών για την περιοχή που δραστηριοποιείται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Η αποθήκη πρέπει να είναι καθαρή να διαθέτει υπόστεγο και δάπεδο στεγανοποιημένο. Απαγορεύεται η αποθήκευση των επικινδύνων σε εξωτερικό χώρο Ο φορέας υποχρεούται να εκδώσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της εγγυητικής επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί μητρώο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 στο οποίο να αναγράφονται οι ποσότητες των επικινδύνων που διαχειρίζεται η εταιρία τα είδη, η προέλευση τους, η ημερομηνία καταχώρησης και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την δραστηριότητα. Η δραστηριότητα υποχρεούται να διαβιβάζει ετήσια έκθεση με τα στοιχεία του μητρώου στην ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Στον χώρο αποθήκευσης θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. περίπτωση πυρκαγιάς), κατάλληλος εξοπλισμός για τους εργαζομένους και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές Επί των οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού να είναι τυπωμένα με ευκρίνεια τα στοιχεία της εταιρίας και ο αριθμός της αδείας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με αυτό του οχήματος και του εξοπλισμού σε διαστάσεις. Άλλοι όροι Η εταιρία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των αποβλήτων. Το όλο έργο θα πρέπει να επιβλέπεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση και ενημέρωση των εργαζομένων Ο χώρος απορρύπανσης να είναι κλειστός και καλυμμένος, με επαρκή εξαερισμό. Να φωτίζεται επαρκώς με φυσικό ή τεχνικό φωτισμό, να είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαπέραστος στα τυχόν απόβλητα, με σύστημα συλλογήςαποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων καθαρισμού της επιφάνειας Τα ΟΤΚΖ να αποθηκεύονται σε ανοικτούς χώρους με επίστρωση οπλισμένου σκυροδέματος. Το εμβαδόν του χώρου θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη κίνηση βαρέων οχημάτων Η επεξεργασία και η προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΠΔ 117/04 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), τις οποίες η δραστηριότητα οφείλει να τηρεί. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει τις βέλτιστες δυνατές τεχνικές για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Η εταιρία οφείλει να συνάψει σύμβαση με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ Οι εργασίες απορρύπανσης και ανάκτησης των ελεγχόμενων ουσιών από εξοπλισμό ψύξης θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/ Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες, το βάρος, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα υλικά και τις ουσίες των ΑΗΗΕ, κατά την είσοδο και έξοδο τους από την εγκατάσταση Να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης και άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κτλ. στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλων συνεργείων αποκομιδής Στο τέλος του χρόνου η εταιρία να ενημερώνει το ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΕΔΟΕ σχετικά με τον αριθμό των ΟΤΚΖ που διαχειρίστηκε, το βάρος των υλικών τα οποία πουλήθηκαν σαν υλικά προς ανακύκλωση και το βάρος των στερών και υγρών (αναλυτικά κατά είδος) που προέκυψαν από τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και απορρύπανσης και στάλθηκαν για τελική διάθεση ή αξιοποίηση Να τηρηθεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:686/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα