ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 69

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 69 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 21/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (344)/ορθη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος, ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 8 ο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 2 ης ομάδας με α/α 15) από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΔΕ/ΥΑΛΜΠΘ)» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 2 ης ομάδας με α/α 15) από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΔΕ/ΥΑΛΜΠΘ». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 76865/2727/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, ο οποίος έθεσε ως θέμα εάν υπάρχει ζήτημα σχετικά με τάφρο-κατασκευές ως προς τη λογική της διευθέτησης. Στο σημείο αυτό παρενέβη η Πρόεδρος, η οποία ρώτησε την αγορήτρια κ. Κονταξή Χριστίνα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσ/νίκης, μέχρι ποιο σημείο έχει γίνει η διευθέτηση του ρέματος. Η κ. Κονταξή απάντησε ότι η διευθέτηση έχει ξεκινήσει από την πάνω πλευρά της Περιφερειακής Οδού και έχει φτάσει έως την αυλή της εκκλησίας του Αγ. Χριστοφόρου, δηλαδή κάτω από τη Γ. Λαμπράκη, απαντώντας ταυτόχρονα στις ερωτήσεις της Προέδρου και του κ. Κουκουλεκίδη Παντελή. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των διευκρινήσεων που δόθηκαν από την κ. Κονταξή Χριστίνα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσ/νίκης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, της παρέμβασης της Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 76865/2727/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει. 2. Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ179Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ286Β/2007) και το Ν.3854/2010 (ΦΕΚ94Α/2010). 3. Το Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 4. To Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ.133/ (ΦΕΚ226Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 2

3 5. Το Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 6. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ209Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 7. Το Ν.4042/12 (ΦΕΚ24Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 8. Την ΚΥΑ69269/5387/90 (ΦΕΚ678Β/1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)», όπως ισχύει. 9. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ332Β/2003) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) και άλλες διατάξεις»(α 91)» όπως ισχύει. 10. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/ (ΦΕΚ1391Β/2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 & 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» 11. Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ1016Β/1997). 12. Το εγκεκριμένο με την υπ αριθ. 639/ Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας. 13. Την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ383Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689.Αντικατάσταση της υπ αρ /1546/97 ΚΥΑ..» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές καθορίζονται στην KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ791Β/2006). 14. Την KYA 36259/1757/E103/2010 (ΦΕΚ1312B/2010) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». 15. Την ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ354Β/2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 16. Την Εγκύκλιο 16 με αριθμ. οικ / του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 17. Την ΥΑ1958/12 (ΦΕΚ21Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ » όπως ισχύει. 18. Η ΥΑ15277/12 (ΦΕΚ1077Β/2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 19. Την υπ αριθμ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης». 20. Την με αρ. πρωτ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης». 21. Την με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 175/ (ΦΕΚ32ΥΟΔΔ/2013) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών». 22. Το υπ αριθμ /1564/ «Αποστολή δημοσιοποίησης ανακοίνωσης 1 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του σχετικού φακέλου» της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (δικό μας α.π /18416/ ) 23. Το υπ αριθμ. 1187/ Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι τη Περιφερειακή Τάφρο» 3

4 στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. (δικό μας α.π /2727/ ) με συνημμένη ΜΠΕ. 24. Το υπ αριθμ (96)/ Αποστολή δημοσιοποίησης ανακοίνωσης 1 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του σχετικού φακέλου (δικό μας α.π /3478/ ). 25. Το υπ αριθμ (218)/ Κοινοποίηση γνωμοδότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο» στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.» (δικό μας α.π /5842/ ). Με τα (23) και (24) σχετ. διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με την (10) σχετ ΚΥΑ. Εντός της οριζόμενης προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος κανένας πολίτης ή φορέας δεν υπέβαλλε στην υπηρεσία μας προτάσεις ή ενστάσεις για το έργο του θέματος. Η μελέτη αφορά στη Διευθέτηση του ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, αφορά:α) στην κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής τάφρου από συρματοκιβώτια, καταβαθμών και τεχνικών καταστροφής ενέργειας, β) στην κατασκευή των απαραίτητων έργων αντιστήριξης των πρανών της κοίτης του ρέματος στη θέση του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου με τα απαραίτητα έργα διαμόρφωσης, γ) στο τεχνικό διάβασης της οδού Τσάμη (πλακοσκεπής ορθογωνικός οχετός), δ) στον καθαρισμό της κοίτης και των πρανών των ρεμάτων Σταγειρίτη, Ελαιορέματος και της Περιφερειακής Τάφρου από τη χορτολιβαδική παραρεμάτια βλάστηση. Τα (α), (β) και (γ) ανωτέρω έργα ανήκουν στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 2 ης ομάδας με α/α 15 «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ.», σύμφωνα με το (17) σχετ.. Τα έργα καθαρισμού, (δ), δεν υπάγονται στους πίνακες δραστηριοτήτων της (17) σχετ. Για έργα υποκατηγορίας Α2 σύμφωνα με το αρ.4 παρ.3β του (6) σχετ., Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει. Για το έργο του θέματος αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με το αρ.4 παρ.1 του (6) σχετ., σε αντίθεση με ότι αναφέρεται σχετικά με την εξέταση του φακέλου στο (23) σχετ. Η υπηρεσία σε συνέχεια εξέτασης του φακέλου σημειώνει τα παρακάτω: Η περιβαλλοντική αδειοδότηση ακολουθεί τα όσα αναφέρονται στο (6) σχετ. και καθώς κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου δεν είχε εκδοθεί η ΥΑ που αναφέρεται στο αρ.2 παρ.13 και στο αρ.11 παρ.4 του (6) σχετ., τα περιεχόμενα εμπεριέχουν τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του (6) σχετ. ενώ ισχύει και το όσα αναφέρονται ως προς τα περιεχόμενα μελετών Α2 στην (9) σχετ. αντίθετα με ότι αναφέρεται στο τέλος της 4 ης σελ. της μελέτης. Συγκεκριμένα, με το αρ.14 της (9) σχετ. δεν είναι σε ισχύ τα σχετικά της (8) σχετ. Η περιοχή των έργων δεν βρίσκεται εντός καμίας εθνικής περιοχής που έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura Η αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές εντός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης στη σελ της μελέτης είναι λανθασμένη. Η σωστή αναφορά είναι τα πεδία [37] έως και [44] του αρ.9 του (5) σχετ. Σημειώνεται πως η μεταφορά υλικού εκτός της κοίτης συνιστά εκμετάλλευση ληφθέντος υλικού και αμμοληψία (Α.Ν. 1219/1938 ΦΕΚ191Α/38). Η αφαίρεση μεταφορά υλικού εκτός κοίτης και όχθης ποταμών, χώροι που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, γίνεται μόνο κατόπιν άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τη σελ. 80 της μελέτης η ποσότητα των υλικών εκσκαφής ανέρχεται στα m 3 με περίσσεια m 3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια 4

5 Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 2 ης ομάδας με α/α 15) από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΔΕ/ΥΑΛΜΠΘ), λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις και με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: α) Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1. Συνοπτικά στοιχεία δραστηριότητας Επωνυμία : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΔΕ/ΥΑΛΜΠΘ) Είδος δραστηριότητας : Υδραυλικά έργα Κατάταξη : Ομάδα 2η - α/α 15, Κατηγορία Πρώτη, υποκατηγορία 2 η, Τοποθεσία : από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2. Περιγραφή δραστηριότητας Η μελέτη αφορά στη Διευθέτηση του ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, αφορά α) στην κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής τάφρου από συρματοκιβώτια, καταβαθμών και τεχνικών καταστροφής ενέργειας, β) στην κατασκευή των απαραίτητων έργων αντιστήριξης των πρανών της κοίτης του ρέματος στη θέση του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου με τα απαραίτητα έργα διαμόρφωσης, γ) στο τεχνικό διάβασης της οδού Τσάμη (πλακοσκεπής ορθογωνικός οχετός), δ) στον καθαρισμό της κοίτης και των πρανών των ρεμάτων Σταγειρίτη, Ελαιορέματος και της Περιφερειακής Τάφρου από τη χορτολιβαδική παραρεμάτια βλάστηση. 3. Κατανάλωση νερού Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται από το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. 4. Αέρια απόβλητα Από τη κίνηση βαρέων οχημάτων, σκόνες από εκσκαφές φορτώσεις / εκφορτώσεις. 5. Υγρά απόβλητα Δεν προβλέπονται. 6. Στερεά απόβλητα Υλικά συσκευασίας, αδρανή υλικά. 5

6 β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων Να τηρούνται οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες. 1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην KYA14122/E.103/11 (ΦΕΚ488B/2011) και το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ293Α/1981). Για τις εκπομπές των πετρελαιοκινητήρων ισχύουν οι ΥΑ13736/85 (ΦΕΚ304Β/1985) και 28432/2447/92 (ΦΕΚ536Β/1992). 2. Επιφανειακά νερά: όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ46399/1352/86 (ΦΕΚ438Β/1986) σε συνδυασμό με την 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079Β/2010) Απόφαση όπως ισχύει. 3. Σωματιδιακές εκπομπές: συγκέντρωση 100 mg/m 3 όπως καθορίζεται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ293Α/1981). γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ1418Β/2003) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ286Β/2007) 2. Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνά τα 55dB(A) στα όρια του ρέματος [ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ293Α/1981)]. δ) Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων: Να λαμβάνονται μέτρα αντιρρύπανσης ώστε να αποφεύγονται οι εκπομπές σκόνης. Ειδικότερα: - Να γίνεται συνεχής διαβροχή τόσο στο χώρο εργασιών όσο και στις μη ασφαλτοστρωμένες οδούς όπου κινούνται οχήματα μεταφοράς υλικού. - Τα οχήματα διακίνησης και μεταφοράς να διαθέτουν κατάλληλο κάλυμμα για την αποφυγή διασποράς σκόνης. - Η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με ταχύτητες έως 15χλμ./ώρα, σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. - Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων και να γίνεται τακτική συντήρησή τους ώστε να αποφεύγονται υπερβάσεις στις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης κι επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων (αλλαγή ορυκτελαίων, μπαταριών, εξαρτημάτων, κτλ.), καθώς και η αποθήκευση και ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα κίνησης. - Εάν κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των υλικών πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη, να γίνεται κατάβρεξη του φορτίου για αποφυγή δημιουργίας της. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους κάθε είδους υλικών (πλαστικώνελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών-ελαίων κ.λ.π.). Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί το χώρο καθαρό. Απαγορεύεται η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στον ευρωπαϊκό κατάλογο των επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά με Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 6

7 Κοινοτήτων. Επίσης, απαγορεύεται η διαχείριση αστικών, βιομηχανικών αποβλήτων ή ρυπασμένων αποβλήτων. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και σάρωση της εγκατάστασης και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται οι υγειονομικές συνθήκες. Πλύσιμο οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού θα γίνεται σε εξωτερικά πλυντήρια που διαθέτουν σχετική άδεια. Η συντήρηση και αλλαγή λαδιών των οχημάτων να γίνεται υποχρεωτικά σε συνεργεία αυτοκινήτων που διαθέτουν κατάλληλη άδεια για το είδος συντήρησης και επ ουδενί στον χώρο της δραστηριότητας. Η εταιρεία οφείλει να συνάψει συμβάσεις με φορείς/εταιρείες διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, οι δε αποδέκτες των αποβλήτων να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες για το συγκεκριμένο κωδικό ΕΚΑ που διαχειρίζονται. Τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ξύλα, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά κλπ) να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την ανακύκλωσή τους. Τα υπόλοιπα αδρανή κατάλοιπα που θα προκύπτουν καθώς και πέτρες, χώματα θα πρέπει να προωθούνται προς αξιοποίηση τηρώντας τα νόμιμα παραστατικά διάθεσης. Απαγορεύεται η διάθεση στον ΧΥΤΑ αποβλήτων που υπάγονται στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Περιβάλλον χώρος: Όλοι οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά. Να υπάρχει πλήρης περίφραξη με μεταλλικό πλέγμα κατάλληλου ύψους. ε) Παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την ίδια την δραστηριότητα Ο υπεύθυνος υποχρεούται να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και επίσης να τηρεί παραστατικά στοιχεία (τήρηση μητρώων, τιμολόγια, συμβάσεις, κ.λ.π.) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 7