Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός"

Transcript

1 Θεραπευτική Yπεριδρωσία και τοπικές αγωγές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Η πρωτοπαθής εστιακή υπεριδρωσία είναι μια σχετικά συχνή νόσος. Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε τις τοπικές αγωγές για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας, σε μια προσπάθεια προσέγγισης που βασίζεται στη βαρύτητα και την εντόπιση. Σε αυτή την προσπάθεια συμπεριλάβαμε την αλλαντική τοξίνη τύπου Α (BTX-A) και την ιοντοφόρηση σαν επεμβατικές, αλλά μη χειρουργικές μεθόδους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους βασικούς αποσμητικούς παράγοντες καθώς η βρωμιδρωσία συχνά συνοδεύει την υπεριδρωσία και αυξάνει την κλίμακα βαρύτητας της νόσου. Hyperhidrosis and Topical Treatment Tyros G., Kontochristopoulos G. Summa ry Primary focal hyperhidrosis is a relatively common disorder. In this article we analyze the most common topical agents used for treatment of primary hyperhidrosis, in a tentative to establish an approach based on severity and localization. In this tentative we have included botulinum toxin A (BTX-A) and iontophoresis as non-surgical treatments. Moreover there are mentioned basic agents against bad odoring, that often accompanies hyperhidrosis and increases Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS). ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Yπεριδρωσία, αντιϊδρωτικά, ιοντοφόρηση, αλλαντική τοξίνη, κλίμακα βαρύτητας υπεριδρωσίας. KEY WORDS Hyperhidrosis, antiperspirants, iontophoresis, botulinum toxim A, ADSS. ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚEΣ ΑΓΩΓΕΣ Ορισμός- ταξινόμηση Η υπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Ανάλογα με την εντόπιση χωρίζεται σε εστιακή και γενικευμένη. 1 Η εστιακή υπεριδρωσία μπορεί να είναι ιδιοπαθής (πρωτοπαθής), να σχετίζεται με νευροπάθειες ή να είναι επακόλουθο νοσημάτων και τραυμάτων που πλήττουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Η γενικευμένη υπεριδρωσία είναι συνήθως δευτεροπαθής. Ενδοκρινολογικές και μεταβολικές Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22: , 2011

2 32 Γ. Τύρος, Γ. Κοντοχριστόπουλος διαταραχές, όπως η θυρεοτοξίκωση, ο διαβήτης, η υπογλυκαιμία και η εμμηνόπαυση, νεοπλάσματα και παρανεοπλαστικές εκδηλώσεις, όπως νόσος Hodgkin, μυελοϋπερπλαστικές παθήσεις, λοιμώξεις, καρδιαγγειακά επεισόδια, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, σύνδρομα στέρησης, 2 αλλά και νευρολογικές διαταραχές 3 μπορούν να συνοδεύονται από γενικευμένη υπεριδρωσία. Ειδικότερα η ιδιοπαθής ή πρωτοπαθής υπεριδρωσία αποτελεί την κατεξοχήν εστιακή μορφή και προκαλείται από μια δυσλειτουργία της νευροεξωκρινούς σύνδεσης ανάμεσα στο νευρικό σύστημα και τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Δεν εξαρτάται από φαινόμενα θερμορύθμισης. Συνήθως α- φορά στη μασχαλιαία περιοχή, στις παλάμες και στα πέλματα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων (Εικόνα 1). Σπάνια αφορά στο σύνολο του σώματος και επιδεινώνεται από συναισθηματικές διαταραχές, αφού αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα τη διέγερση των μεταγαγγλιακών χολινεργικών ινών. 4 Εστιακή υπεριδρωσία μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε αγχώδεις καταστάσεις, στο σύνδρομο γευστικής υπεριδρωσίας και σε εκκρινείς σπίλους. 5 Παθοφυσιολογία Πρόσφατα διατυπώθηκε η άποψη ότι το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) παίζει κεντρικό ρόλο στη παθοφυσιολογία της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας. Οι ασθενείς με υπεριδρωσία βρέθηκαν ότι έχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα τους, συγκρινόμενοι με τον υγιή πληθυσμό. Η συνθετάση του ΝΟ βρέθηκε στους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, όπου μπορεί να δρα ως νευροδιαβιβαστής ή να προκαλεί τοπική αγγειοδιαστολή, γεγονός που οδηγεί σε υπεριδρωσία. 6 Μια ακόμη μελέτη ανέδειξε το ρόλο του χρωμοσώματος 14 (Locus 14q11.2-q13) στην εμφάνιση εστιακής υπεριδρωσίας. 7 Διάγνωση και διαφορική διάγνωση της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας Η παθολογικά αμφοτερόπλευρη αυξημένη ε- φίδρωση χωρίς προφανές αίτιο σε παλάμες, πέλματα ή κεφάλι, διάρκειας μεγαλύτερης των έξι μηνών που συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά μας επιτρέπει να κάνουμε τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας: α) συμμετρική και αμφοτερόπλευρη εντόπιση, β) τουλάχιστον ένα επεισόδιο την εβδομάδα, γ) επίδραση στην καθημερινότητα του ασθενούς, δ) έναρξη πριν τα 25 έτη, ε) υποχώρηση κατά τη διάρκεια του ύπνου, ζ) θετικό οικογενειακό ι- στορικό. 8,9 Για τη διαφοροδιάγνωση από τη δευτεροπαθή υπεριδρωσία μας είναι επίσης χρήσιμα τα ακόλουθα κριτήρια: α) απουσία οικογενειακού ιστορικού, β) παρουσία νυκτερινής εφίδρωσης, γ) έναρξη στη μέση ή προχωρημένη ηλικία. Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με την επάλειψη της υπό εξέταση περιοχής με διάλυμα ιωδίου 5%, την οποία ακολουθεί η εφαρμογή αμύλου. 10 Οι περιοχές που παρουσιάζουν υπεριδρωσία χρωματίζονται ιώδεις μετά από 5 λεπτά (Εικόνα 2). Χρήσιμος μπορεί να είναι και ο ποσοτικός προσδιορισμός με τη χρήση και ζύγιση απορροφητικού χαρτιού, (mg ιδρώτα σε συγκεκριμένο χρόνο, συνήθως 5 λεπτά). 11,12 Για παράδειγμα, στη μασχαλιαία υπεριδρωσία η ποσότητα που καθορίζει τη διάγνωση είναι mg/5 λεπτά ανά μασχάλη. Åé êü íá 1 Υπερβολική εφίδρωση παλαμών. Åé êü íá 2 Τεστ αμύλου-ιωδίου. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

3 ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 33 Θεραπεία Το παρόν άρθρο βασίστηκε σε επιλεγμένη ανασκοπική βιβλιογραφία άρθρων και abstracts κυρίως από το Medline αλλά και σε σύγχρονα συγγράμματα δερματολογικού ενδιαφέροντος. 13,14 Παραλείποντας τη συστηματική λήψη αντιχολινεργικών φαρμάκων, αλλά και τη λιποαναρόφηση και τη συμπαθεκτομή ως καθαρά επεμβατικούς τρόπους αντιμετώπισης της επίμονης πρωτοπαθούς και δευτερογενούς υπεριδρωσίας, θα αναλύσουμε τις τοπικές μεθόδους, τις οποίες εφαρμόζουν και οι περισσότεροι δερματολόγοι. Σημειώνεται εδώ ότι η υπεριδρωσία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές, επαγγελματικές και καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών, 15,16 και ότι συχνά συνοδεύεται από βρωμιδρωσία, δηλαδή δυσάρεστη οσμή που οφείλεται σε προϊόντα διάσπασης του ιδρώτα από τα βακτήρια St.epidermidis και Propionibacteria. Η μυρωδιά επίσης του ιδρώτα ενός ατόμου επηρεάζεται από τη διατροφή, το φύλο, τον τρόπο ζωής, τη γενική υγεία και τα φάρμακα που μπορεί να λαμβάνει. Αποσμητικοί Παράγοντες Όπως προαναφέρθηκε η βρωμιδρωσία συχνά συνοδεύει την υπεριδρωσία και για το λόγο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στους αποσμητικούς παράγοντες. 17,18 Γνωστότεροι από αυτούς είναι τα αρώματα, φυσικά, ημισυνθετικά και συνθετικά (π.χ. εστέρες, αλδεΰδες, αλκοόλες, αιθέρες), που περιέχονται σε συγκεντρώσεις 0,2-1,5% στα προϊόντα εμπορίου και χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα για την κάλυψη των δυσάρεστων οσμών. Κάποια αρώματα έχουν και αντιμικροβιακές ιδιότητες, μπορούν όμως να προκαλέσουν αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα. Το διττανθρακικό νάτριο και ο ανθρακικός ψευδάργυρος 19 εξουδετερώνουν επίσης τις οσμές με τον δεύτερο να διαθέτει και ελαφρές στυπτικές ιδιότητες. Οι διόλες αλειφατικών και οι εστέρες τους δρουν ε- ξουδετερώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν την κακοσμία, σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 2% και 40% σε προϊόντα στικ ή κρέμες. 20 Οι εστεράσες μετατρέπουν τις πρόδρομες ουσίες ανδροστενόλης στα πτητικά στεροειδή που είναι υπεύθυνα για τη μυρωδιά της μασχάλης. Ο κιτρικός τριαιθυλεστέρας, ο κιτρικός τριμεθυλεστέρας και τα άλατα ψευδαργύρου είναι αναστολείς της εστεράσης που δρουν ενάντια στην κακοσμία με το μηχανισμό που μόλις αναφέρθηκε. Η χιτοζάνη, ένα παράγωγο της χιτίνης που στη φύση περιέχεται στο καβούκι των καβουριών και των καραβίδων, διαθέτει βακτηριοστατικές ιδιότητες και ασκεί αποσμητική δράση. Αντιπροσκολλητικά μόρια που ανταγωνίζονται τα δομικά στοιχεία προσκόλλησης των βακτηριδίων που προκαλούν κακοσμία έχουν επίσης παρασκευασθεί, όπως π.χ. τα πολυμερή του βινυλίου. Τα αντιμικροβιακά δρουν αναστέλλοντας τη μικροβιακή ανάπτυξη. Σε αυτά ανήκουν η τρικλοζάνη σε συγκεντρώσεις 0,25-0,30%, το υδροξυβενζοϊκό προπύλιο, η γλυκονική χλωρεξιδίνη, το Sodium lactoyl caprylate, το zinc undecylenate κ.α.. 21 Τα εκχυλίσματα από φυτά όπως το λάδι κολίανδρου, το εκχύλισμα λειχήνα και το τζίνγκο έχουν επίσης εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα. 22 Μείγμα γλυκίνης/ σόγιας βρέθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της βρωμιδρωσίας.. 23 Άλατα αλουμινίου Άλατα αλουμινίου για τοπική χρήση υπάρχουν στην πλειονότητα των εμπορικά διαθέσιμων αντιϊδρωτικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις 1-2%, ενώ σαν φάρμακα χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις 12,5-35%. Τα πιο διαδεδομένα άλατα είναι το εξαένυδρο χλωρίδιο του αλουμινίου και το υδροχλωρικό αλουμίνιο. Η προσθήκη αλάτων ζιρκονίου αυξάνει τη δραστικότητα των πιο πάνω σκευασμάτων. Τα άλατα αλουμινίου φράσουν τον επιδερμιδικό πόρο του εκκρινή ιδρωτοποιού αδένα και προκαλούν ατροφία, εκφύλιση και νέκρωση σε κυτταρικό επίπεδο. Διαλύονται σε αιθυλική αλκοόλη ή γέλη σαλικυλικού οξέος 2-4%. Το σαλικυλικό οξύ έχει κερατολυτικές ιδιότητες που διευκολύνουν την απορρόφηση των αλάτων στο υπερκερατωσικό δέρμα, ενώ παράλληλα δεν το αφυδατώνει όπως συμβαίνει με την αιθυλική αλκοόλη. 24 Τελευταία προτάθηκε η χρήση ενός θερμοφοβικού αφρού που περιέχει 20% σεσκιχλωροϋδρικού αλουμινίου. Φαίνεται ότι απορροφάται καλύτερα από το τριχωτό δέρμα, ενώ προτιμάται και από τους ασθενείς αφού δεν προκαλεί ερεθιστική δερματίτιδα. Η τελευταία αποτελεί και την κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της θεραπείας με άλατα αλουμινίου και συχνά συνοδεύεται από πόνο ή αίσθημα καύσου. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η τοπική εφαρμογή υδροκορτιζόνης 1%. Σημειώνεται, ότι η συμπτωματολογία συνήθως υποχωρεί μετά από μία εβδομάδα διακοπής της θεραπείας. 25 Τα άλατα αλουμινίου αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής σε ήπια ή μετρίου βαθμού εστιακή υπεριδρωσία. Ôüìïò 22, Ôåý ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

4 34 Γ. Τύρος, Γ. Κοντοχριστόπουλος Άλατα τιτανίου Το ενδιαφέρον για ασφαλέστερα προϊόντα οδήγησε στην έρευνα για εναλλακτικά μεταλλικά άλατα. Τα καρβοξυλικά και υδροξυκαρβοξυλικά άλατα του τιτανίου μειώνουν τη μασχαλιαία υπεριδρωσία με τον ίδιο μηχανισμό, όπως και τα άλατα αλουμινίου και με χαμηλότερα ποσοστά ερεθιστικής δερματίτιδας. Επίσης, το γαλακτικό αμμώνιο του τιτανίου βρέθηκε αποτελεσματικό στη μείωση της απέκκρισης ιδρώτα in vitro και χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 10%. 26 Πολυμερή αντιδρωτικά σχηματισμού φιλμ Οι ταινίες πολυμερών αποφράσσουν την επιφάνεια της μασχάλης και μειώνουν την εφίδρωση. Συγκρινόμενα με τα παραδοσιακά άλατα παρουσιάζουν μεγαλύτερη μείωση της εφίδρωσης. Τα πολυμερή πρέπει να έχουν μεγάλου βαθμού ικανότητα προσκόλλησης και απόφραξης, να είναι αδιάλυτα στο νερό και μην είναι τοξικά. Έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί τα παράγωγα πολυβινυλαλκοόλης, χλωροξικά παράγωγα υδροξυπολυμερών, το αλγηνικό ασβέστιο καθώς και ακρυλικά συμπολυμερή. 27 Τοπικά αντιχολινεργικά Χρησιμοποιούνται κυρίως στο σύνδρομο γευστικής υπεριδρωσίας (διαβήτης ή σύνδρομο Frey). Χρησιμοποιήθηκε τοπικά υδατικό διάλυμα γλυκοπυρρολάτης 0,5% με πολύ καλή ανταπόκριση. 28 Πρόσφατη κλινική μελέτη έδειξε ότι το τοπικό σκεύασμα γλυκοπυρρολάτης 2% υπερτερούσε έναντι του εικονικού σκευάσματος σε 25 ασθενείς με εστιακή κρανιοπροσωπική υπεριδρωσία. 29 Η προσθήκη γλυκοπυρρολάτης μπορεί επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ιοντοφόρησης. 30 Αρχικά οι συνεδρίες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις την εβδομάδα και μόλις επιτευχτεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, μία συνεδρία την εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετή. Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά ασφαλής, αποτελεσματική και έχει χαμηλό κόστος, είναι όμως χρονοβόρα αφού απαιτεί συχνές επισκέψεις στο ιατρείο. Βελτίωση έχει παρατηρηθεί στο 81% των ασθενών μετά από οκτώ συνεδρίες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ερύθημα, αίσθημα καύσου, πόνο και σχηματισμό πομφολύγων Η στεγνή ιοντοφόρηση είναι μια καινούρια μέθοδος που καταργεί τις συχνές επισκέψεις στο ιατρείο και από μία τουλάχιστον μελέτη φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη. 35 Αλλαντική τοξίνη τύπου Α (ΒΤX-Α) Η ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης (Εικόνα 3) αποτελεί την πιο αποτελεσματική μη χειρουργική αντιμετώπιση της εστιακής υπεριδρωσίας. Αποτελεί θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις μέτριας ή σοβαρής υπεριδρωσίας. Η αλλαντική τοξίνη δεσμεύεται από τους προσυναπτικούς υποδοχείς των χολινεργικών νευρώνων και αφού μπει στο κυτταρόπλασμα καταστρέφει πολυπεπτίδια που είναι αναγκαία για την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης στη σύναψη. Επειδή η εκκριτική Ιοντοφόρηση Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιεί νερό βρύσης και ηλεκτρικό ρεύμα έντασης ma. Αποτελεί θεραπεία δεύτερης γραμμής, κυρίως για την ε- στιακή υπεριδρωσία παλαμών και πελμάτων. Αυτά εμβαπτίζονται στο νερό για λεπτά. και τα διαπερνά συνεχές ρεύμα. Χρησιμοποιείται επίσης εναλλασσόμενο ή και εναλλαγή συνεχούς/εναλλασσόμενου. Το ρεύμα φαίνεται να αποδιοργανώνει προσωρινά τη μεταφορά ιόντων στο εκκριτικό τμήμα των ιδρωτοποιών αδένων. 31 Åé êü íá 3 Ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης Α σε μασχάλη. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 35 Ðß íá êáò 1 Κλίμακα βαρύτητας υπεριδρωσίας (HDDS). 40 Eκτίμηση από τον ίδιο τον ασθενή Έκκριση ιδρώτα Σκορ Ποτέ αξιοσημείωτος ιδρώτας, ποτέ δεν 1 επηρεάζει τις καθημερινές του δραστηριότητες Ανεκτός ιδρώτας που μερικές φορές 2 επηρεάζει τις καθημερινές του δραστηριότητες Σπάνια ανεκτός ιδρώτας που συχνά 3 επηρεάζει τις καθημερινές του δραστηριότητες Μη ανεκτός ιδρώτας που πάντα επηρεάζει 4 τις καθημερινές του δραστηριότητες Σκορ 1: ήπια, 2: μέτρια, 3-4: σοβαρή. δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων ελέγχεται από την ακετυλοχολίνη, το αποτέλεσμα είναι σημαντική μείωση της ποσότητας του εκκρινόμενου ι- δρώτα. 36 Η διάρκεια και αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται από την περιοχή και το διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε. Συνήθως διαρκεί 4-7 μήνες αλλά μπορεί να φτάνει και τους εικοσιενέα. 37 Η αποτελεσματικότητα της αλλαντικής τοξίνης στη μασχαλιαία υπεριδρωσία έχει αποδειχτεί σε πολλές κλινικές μελέτες Φαίνεται ότι 72 μονάδες Botox ή 200 μονάδες Dysport ανά μασχάλη είναι ικανή ποσότητα για να μειώσει την έκκριση ιδρώτα πάνω από 80%. Έχει ακόμη παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής σύμφωνα με την κλίμακα βαρύτητας υπεριδρωσίας (HDSS) (Πίνακας 1) και το δερματολογικό δείκτη ποιότητας ζωής (DLQI). 39,41 Εκτός από το υψηλό κόστος που αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου, η θεραπεία με αλλαντική τοξίνη μπορεί να συνοδευτεί από κεφαλαλγία, μυαλγίες, κνησμό και αντιδραστική υπεριδρωσία μέχρι 5% Οι ενέσεις είναι καλά ανεκτές και συνήθως δεν απαιτείται αναισθησία. Η αλλαντική τοξίνη επίσης χρησιμοποιείται με ε- πιτυχία στην υπεριδρωσία των παλαμών, λόγω όμως της ανατομίας της περιοχής μπορεί να επιφέρει μυική αδυναμία χωρίς όμως να μειώνει σημαντικά τη δύναμη λαβής των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτή. 42,43 Η αποτελεσματικότητα της αλλαντικής τοξίνης είναι γνωστή και για την εστιακή υπεριδρωσία πελμάτων. Πρόβλημα κατά την έγχυση του φαρμάκου στις παλάμες και τα πέλματα μπορεί να είναι ο πόνος. Εδώ εφαρμόζουμε πάντα το κρυοπροωθητικό σπρέι, αλλά και έγχυση τοπικού αναισθητικού έχει δοκιμαστεί στις παλάμες και δείχνει να είναι χρήσιμη. 44 Μια πρόσφατη μελέτη προτείνει τη χρήση λιδοκαΐνης ως διαλυτικού αντί του NaCl 0,9% με ενθαρρυντικά για την αποφυγή του πόνου αλλά και την αύξηση της δραστικότητας της τοξίνης. 45 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για την εφαρμογή των πιο πάνω θεραπειών καλό είναι να λαμβάνεται υπόψιν η κλίμακα βαρύτητας της νόσου. Σημαντικό είναι να δοκιμάζονται σταδιακά με τη σειρά που αναφέρθηκαν (άλατα, λοιπά τοπικά σκευάσματα, ιοντοφόρηση, ΒΤΧ-Α), ώστε όπου αποτυγχάνει η μία μορφή θεραπείας να χρησιμοποιούμε την επόμενη, ανάλογα φυσικά με την εφαρμοσιμότητα ή όχι για κάθε μορφή εστιακής υπεριδρωσίας. Το κόστος και ο χρόνος, είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τέλος η κλινική εμπειρία στη θεραπεία της υπεριδρωσίας παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της μεθόδου προς όφελος του ασθενή, με σεβασμό πάντα στις προτιμήσεις του πριν την από προτεινόμενη θεραπεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Worle B, Rapprich S, Heckmann M. Definition and treatment of primary hyperhidrosis. J Dtsch Dermatol Ges 2007; 5: Haider A, Solish N. Focal hyperhidrosis: diagnosis and management. CMAJ 2005; 172: Swinn L, Schrag A, Viswanathan R, et. al. Sweating dysfunction in Parkinson s disease. Mov Disord 2003; 18: Janig W. Functions of the sympathetic innervation of the skin. In: Loewy AD, editor. Central Regulation of Autonomic Functions. New York: Oxford University Press; 1990: Batalla A, Rosόn E, Flόrez A, et al. Eccrine angiomatous hamartoma: a report of 2 cases. Actas Dermosifiliogr 2011; 102(4): Epub 2011 Mar 31. Spanish. 6. Karaca S, Kulac M, Uz E, et al. Is nitric oxide involved in the pathophysiology of essential hyperidrosis? Int J Dermatol 2007; 46: Higashimoto I, Yoshura K, Hirakawa N et al. Primary palmar hiperidrosis locus maps to 14q11.2-q13. Am J Med Genet A 2006; 140: Walling HW. Clinical differentiation of primary from secondary hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol 2011; 64: Hornberger J, Grimes K, Naumann M et al. Recogni- Ôüìïò 22, Ôåý ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

6 36 Γ. Τύρος, Γ. Κοντοχριστόπουλος tion, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol 2004; 51: Low PA. Laboratory evaluation of autonomic function. In: Low PA, editor. Clinical autonomic disorders. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1997: Heckmann M, Ceballos-Baumann AO, Plewig G. Botulinum toxin A for axillary hyperhidrosis (excessive sweating) N Engl J Med 2001; 344: Hund M, Kinkelin I, Naumann M, et.al. H. Definition of axillary hyperidrosis by gravimetric assessment. Arch Dermatol 2002; 138: Brazzini B, Campanile G, Hautman G and Lotti TM. Hyperhidrosis. In: Katsambas AD, Lotti TM, editors. European Handbook of Dermatological Treatments, 2nd edition, 2003: Hyperhidrosis. In: James WD, Berger TG, Elston DM. Andrews Diseases of the Skin, Clinical Dermatology, 10th edition, Saunders Elsevier Canada, 2006; Lear W, Kessler E, Solish N, Glaser DA. An epidemiological study of hyperidrosis. Dermat Surg 2007; 33: S69-S Strutton DR, Kowalski JW, Glaser DA, et al. US prevalence of hyperhidrosis and impact on individuals with axillary hyperidrosis: result from national survey. J Am Acad Dermatol 2004; 51: Schreiber J. Antiperspirants. In: Barel AO, Paye M, Maibach HI, editors. Handbook of Cosmetic Science and Technology. New York: Marcel Dekker, 2001: Benohanian A. Antiperspirants and deodorants. Clin Dermatol 2001; 19: Sweetman CS. Martindale: The Complete Drug Reference. 34th ed. London: The Pharmaceutical Press; 2005; Wright DL, Frankenfeld JW. Deodorant formulations and antiperspirant formulations containing particular aliphatic diols and their esters. US patent Osipow LI, Marra DC, Spitzer GJ. Deodorant stick. US patent Chappell KC, Scheeler PA, Rittershaus G. Herbal deodorant. US patent Gregoriou S, Rigopoulos D, Chiolou Z, et.al. Treatment of bromhidrosis with a glycine-soja sterocomplex topical product. J Cosmet Dermatol 2011; 10: Flanagan KH, Glaser DA. An open-label trial of the efficacy of 15% aluminium chloride in 2% salicylic acid gel base in the treatment of moderate-to-severe primary axillary hyperhidrosis. J Drugs Dermatol 2009; 8: Goh CL. Aluminium chloride hexahydrate versus palmar hyperhidrosis. Evaporimeter assessment. Int J Dermatol 1990; 29: Hagan DB, Leng FJ, Smith PM et al. Antiperspirant compositions based on titanium salts. Int J Cosmet Sci 1997; 19: Causton BE, Baines FC. Film forming antiperspirant polymers. US patent Shaw JE, Abbott CA, Tindle K, et al. A randomised controlled trial of topical glycopyrrolate, the first specific treatment for diabetic gustatory sweating. Diabetologica 1997; 40: Kim WO, Kil HK, Yoon KB,et.al. Topical glycopyrrolate in the treatment of hyperhidrosis. Br J Dermatol 2008; 158: Dolianitis C, Scarff CE, Kelly J, et al. Iontophoresis with glycopyrrolate for the treatment of palmoplantar hyperhidrosis. Australas J Dermatol 2004; 45: Sato K, Timm DE, Sato F, et.al. Generation and transit pathway of H+ is critical for inhibition of palmar sweating by iontophoresis in water. J Appl Physiol. 1993; 75: Karakoc Y, Aydemir EH, Kalkan MT, et al. Safe control of palmoplantar hyperhidrosis with direct electrical current. Int J Dermatol. 2002; 41: Reinauer S, Neusser A, Schauf G, et al. Iontophoresis with alternating current and direct current offset (AC/DC iontophoresis): a new approach for the treatment of hyperhidrosis. Br J Dermatol 1993; 129: Karakoc Y, Aydemir EH, Kalkan MT, et al. Safe control of palmoplantar hyperhidrosis with direct electrical current. Int J Dermatol 2002; 41: Shams K, Kavanagh GM. Immediate reduction in sweat secretion with electric current application in primary palmar hyperidrosis. Arch Dermatol 2011; 147: Simpson IX. Identification of the major steps in botulinum toxin action. Annu Rev Pharmacol Toxical 2004; 44: Wollina U, Karamfilov T, Konrad H. High-dose botulinum toxin type A therapy for axillary hyperhidrosis markedly prolongs the relapse-free interval. J Am A- cad Dermatol 2002; 46: Lowe NJ, Glaser DA, Eadie N, et al. Lai PY. Botulinum toxin type A in the treatment of primary axillary hyperhidrosis: a 52-week multicenter double-blind, randomized, placebo- controlled study of efficacy and safety. J Am Acad Dermatol 2007; 56: Naumann MK, Hamm H, Lowe NJ. Effect of botulinum toxin type A on quality of life measures in patients with excessive axillary sweating: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2002; 147: Naumann M, Lowe NJ. Botulinum toxin type A in treatment of bilateral primary axillary hyperhidrosis: randomised, parallel group, double blind, placebo controlled trial. BMJ 2001; 323: Solish N, Berucci V, Dansereau, A et al. A comprehensive approach to the recognition, diagnosis, and severity based treatment of local hyperhidrosis: recommendations of the Canadian Hyperidrosis Advisory Committee. Dermatol Surg 2007; 33: Lowe NJ, Yamauchi PS, Lask GP et al. Efficacy and safety of botulinum toxin type a in the treatment of palmar hyperhidrosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Dermatol Surg 2002; 28: ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7 ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Saadia D, Voustianiouk A, Wang AK,et.al. Botulinum toxin type A in primary palmar hyperhidrosis: randomized, single-blind, two dose study. Neurology 2001; 57: Hayton MJ, Stanley JK, Lowe NJ. A review of peripheral nerve blockade as local anaesthesia in the treatment of palmar hyperhidrosis. Br J Dermatol 2003; 149: Vadoud-Seyedi J, Simonart T. Treatment of axillary hyperhidrosis with botulinum toxin type A reconstituted in lidocaine or in normal saline: a randomized, side-by-side, double-blind study. Br J Dermatol 2007; 156: Áë ëç ëï ãñá ößá: Γ.Ι. Κοντοχριστόπουλος Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Α. Συγγρός Ι. Äñá ãïý ìç 5, 16121, Êá é óá ñéá íþ, Αθήνα Ôçë.: Fax: Ε-mail: Ôüìïò 22, Ôåý ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

8

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç.

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Στις μελαγχρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 59. Η. Μουρίκης, Γ. Ζέρβας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 59. Η. Μουρίκης, Γ. Ζέρβας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 59 Ανασκόπηση Review Η. Μουρίκης, Γ. Ζέρβας Ειδικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Aθήνα Ψυχιατρική 2008, 19:59

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α.

Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Ανασκόπηση Χημική απολέπιση Ποτουρίδου Ε. Αρμύρα Κ. Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε;

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Eιδικό Άρθρο Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Μπαλαμώτη Ε. Βαβούλη Χ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Θεραπευτική Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Γεροχρήστου Μ. Σταυρόπουλος Π. Κρατική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ.

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Ανασκόπηση Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ανασκόπηση Eπιπλοκές δερματικών εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών Σγόντζου Θ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Σύνδρομο Χειρός-Ποδός Διαμαντοπούλου Κ. Γεροδήμου Μ. Τσακνάκης Δ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç

Διαβάστε περισσότερα

Οι τριπτάνες αποτελούν αγωνιστές υ-

Οι τριπτάνες αποτελούν αγωνιστές υ- 9 ο Θερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κεφαλαλγίας Θεραπεία Κεφαλαλγιών: Πρακτικές Κατευθύνσεις Τριπτάνες Triptanes Κλημεντίνη Ε. Καραγεωργίου Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Κλημεντίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία ISSN 1105-7688 Περίοδος Β Τόμος 2 Τεύχος 2 ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία Επίσημο Όργανο Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Ο κνησμός και οι ψυχιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα;

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Ανασκόπηση Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Κυριαζοπούλου Μ. Στρατηγός Α. Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία: µια συστηµατική ανασκόπηση Γεώργιος Ελεσνίτσαλης 1, Όλγα Τσαρτσαράκη 2, Ιωάννα Βεκίλη 3, Μαρία Βούρβου 4 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias

Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias Γιαννοπούλου Γ. Κ Χρυσικόπουλος Γ. Χ Μπουραζάνη Παν. Λ Γιωτάκης Ι, Kαρυδάκης Δ. Κ Νευρολογικό τμήμα Γ.Ν.Α. Λαϊκό Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Regaine Foam:

Το νέο Regaine Foam: Νέα εξελιγµένη πατενταρισµένη σύνθεση αφρού Η µοναδική θεραπεία µε Μινοξιδίλη κατά της τριχόπτωσης σε µορφή αφρού, για άνδρες και γυναίκες Το νέο Regaine Foam: Περιέχει Μινοξιδίλη 5% και ενδείκνυται για

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I.

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I. Aνασκόπηση Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή Δελλή Φ-Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Ðå ñß ëç øç Η τρέχουσα αντίληψη για την παθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α.

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ανασκόπηση Aγγειακές δυσπλασίες Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντηλιακή προστασία νεότερα δεδομένα

Αντηλιακή προστασία νεότερα δεδομένα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 30 Αντηλιακή προστασία νεότερα δεδομένα Φαρμακολογικοί παράγοντες με αντιγηραντικές ιδιότητες Σχέση γονιδίων και διατροφής Έκδοση Ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση καλλυντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 87 99 Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή Μύθοι και αλήθειες Χρ. Μαυρογιάννη, Β. Ιατρίδη Τμήμα Επιστήμης ιαιτολογίας- ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ Συντάκτης: Αργυρή Ψυχογυιού 1 Περιεχόμενα 2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ Error! Bookmark not

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες του μελιού και οι εφαρμογές του στο δέρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 21

Ιδιότητες του μελιού και οι εφαρμογές του στο δέρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 21 Ιδιότητες του μελιού και οι εφαρμογές του στο δέρμα ΚΕΜΠΑΘ ISSN: 1791-3012 142 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 AΘHNA ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Άρθρο Special article

Ειδικό Άρθρο Special article 44 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (1), 2009 Ειδικό Άρθρο Special article Ν.Γ. Γαλανόπουλος, 1 Δ.Ν. Αρτέμης, 2 Χ. Κωνσταντινίδης, 1 Μ. Λειβαδίτης 2 1 Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml Methylprednisolone aceponate 0,1% Δερματικό διάλυμα 50ml Calcitriol 3mcg/g Αλοιφή 100g Salicylic acid 10% 21 Δερματικό διάλυμα 100ml περιεχόμενα χαρακτηριστικά & εφαρμογές 4 εφαρμογές 6 εφαρμογές συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και οστεοπόρωση

Διατροφή και οστεοπόρωση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διατροφή και οστεοπόρωση Τσίρου Ευφροσύνη, Γουλής Γ. Δημήτριος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 AIΣΘHTIKH ΔEPMATOΛOΓIA ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 > Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α στην αντιμετώπιση των γραμμών του μεσόφρυου > Γενικευμένη ζυγομυκητίαση σηματοδοτούμενη από ένα ανεπαίσθητο δερματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων

Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 43-50 Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων Χατζή M. 1, Τσάρας Κ. 2, Παπαθανασίου Ι. 3 1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc «Κλινική Νοσηλευτική», ΜΕΘ ΠΓΝ Λάρισας 2.

Διαβάστε περισσότερα