Από το Κύτταρο στον Οργανισµό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Κύτταρο στον Οργανισµό"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το Κύτταρο στον Οργανισµό Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό α. όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία β. υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία γ. κάθε όργανο αποτελείται από κύτταρα του ίδιου σχήµατος δ. όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και διαφορετική λειτουργία. 2. Ο φάρυγγας, o οισοφάγος, το στοµάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο αποτελούν όλα µαζί α. έναν ιστό β. ένα όργανο γ. έναν οργανισµό δ. ένα σύστηµα οργάνων. 3. Κύτταρα όµοια µορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο β. ένα ιστό γ. ένα οργανισµό δ. ένα σύστηµα οργάνων. 4. Ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού α. είναι προστατευτικός β. σχετίζεται µε την απορρόφηση ουσιών γ. σχετίζεται µε την παραγωγή ουσιών δ. εκφράζεται µε τα α, β και γ. 9

2 5. Το αίµα είναι α. µυϊκός ιστός β. συνδετικός ιστός γ. επιθηλιακός ιστός δ. νευρικός ιστός. 6. Το σύστηµα, που συντονίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισµού, είναι α. το νευρικό β. το πεπτικό γ. το αναπνευστικό δ. το κυκλοφορικό. 7. Οι αδένες α. συµβάλλουν στην απορρόφηση ορισµένων ουσιών β. προστατεύουν εξωτερικές επιφάνειες γ. παράγουν και εκκρίνουν διάφορες ουσίες δ. αποτελούνται µόνο από όµοια κύτταρα. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 1. Στα τοιχώµατα της καρδιάς βρίσκονται ατρακτοειδείς µυϊκές ίνες, που υπακούουν στη θέλησή µας. ( ) 2. Υπάρχουν κύτταρα, που ανήκουν στον ίδιο ιστό αλλά έχουν διαφορετική µορφολογία. ( ) 3. Οι αδένες είναι ένα σύνολο κυττάρων διαµέσου των οποίων γίνεται η απορρόφηση ουσιών. ( ) 4. Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από πολλά συστήµατα, τα οποία συνεργάζονται µεταξύ τους. ( ) 5. Το αίµα περιέχει κύτταρα, που έχουν όλα το ίδιο σχήµα και εκτελούν την ίδια λειτουργία. ( ) 6. Το ερειστικό σύστηµα συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώµατος. ( ) 10

3 1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1) Ι ΙΙ 2. Α.... Κύτταρο Β.... Σύστηµα οργάνων Γ.... Όργανο.... Οργανισµός Ε.... Ιστός Ι Α.... Μυϊκές ίνες Β.... Χονδροβλάστες Γ.... Νευρώνες.... Λιποκύτταρα 1. αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς 2. βασική δοµική και λειτουργική µονάδα των οργανισµών 3. άθροισµα κυττάρων µε ίδια λειτουργία 4. όργανα που συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση µιας λειτουργίας ΙΙ 1. νευρικός ιστός 2. επιθηλιακός ιστός 3. οστίτης ιστός 4. µυϊκός ιστός 5. συνδετικός ιστός Να αντιστοιχίσετε κατάλληλα τα γράµµατα της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης στήλης. α. Σκελετικός µυϊκός ιστός δ. Κυλινδρικές µυϊκές ίνες µε γραµµώσεις ζ. εν υπακούουν στη θέλησή µας β. Καρδιακός µυϊκός ιστός ε. Ατρακτοειδείς µυϊκές ίνες η. Υπακούουν στη θέλησή µας γ. Λείος µυϊκός ιστός 11

4 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από µια πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου. διαφοροποίηση αδένας επιθηλιακός ιστός ερειστικός ιστός σύστηµα οργάνων νευρικός ιστός Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο (20-40 λέξεις): 1. Πότε ο επιθηλιακός ιστός µπορεί να χαρακτηριστεί ως αδένας; 2. Ο νευρικός ιστός αποτελείται από δύο διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Πώς ονοµάζονται και ποιες είναι οι λειτουργίες τους; 3. Να ονοµάσετε τα βασικά συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού. 4. Ποιος είναι ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού; 5. Ποια είναι η βασική λειτουργία που εκτελούν τα κύτταρα του µυϊκού ιστού; 6. Να γράψετε τρεις διαφορές (που υπάρχουν) µεταξύ των µυϊκών και των επιθηλιακών κυττάρων. 7. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι αδένες του ανθρώπινου οργανισµού και µε τι κριτήρια; Να γράψετε από ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία. 8. Είναι δυνατόν σε έναν ιστό να υπάρχουν διαφορετικά είδη κυττάρων, τα οποία όµως να συµµετέχουν στην ίδια λειτουργία; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας χρησιµοποιώντας κατάλληλο παράδειγµα. 12

5 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Από το κύτταρο στον οργανισµό Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, το στοµάχι, το λεπτό και παχύ έντερο αποτελούν όλα µαζί α. έναν ιστό β. έναν οργανισµό γ. ένα σύστηµα οργάνων δ. ένα όργανο. Το σύστηµα, που συντονίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισµού, είναι α. το νευρικό β. το πεπτικό γ. το αναπνευστικό δ. το κυκλοφοριακό. Μονάδες 2 13

6 2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: Το ερειστικό σύστηµα συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώµατος. ( ) Το αίµα περιέχει κύτταρα, που έχουν όλα το ίδιο σχήµα και εκτελούν την ίδια λειτουργία. ( ) Ένας ιστός αποτελείται από όµοια κύτταρα, τα οποία συµµετέχουν όλα στην ίδια λειτουργία. ( ) Μονάδες 3 3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Ο νευρικός ιστός αποτελείται από 2 κατηγορίες κυττάρων... και.... Οι αδένες, που εκκρίνουν τα προϊόντα τους απ ευθείας στο αίµα, ονοµάζονται.... Το αίµα περιέχει τρία είδη κυττάρων...,... και αιµοπετάλια. Μονάδες 3 4. Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αδένες του ανθρώπινου οργανισµού και µε τι κριτήρια; Να γράψετε από ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία. Ποιος είναι ο ρόλος του ερειστικού ιστού και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; Να εξηγήσετε γιατί το νευρικό σύστηµα µαζί µε το σύστηµα των ενδοκρινών αδένων ρυθµίζουν και συντονίζουν όλες τις λειτουργίες του σώµατος. Μονάδες 12 14

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πεπτικό Σύστηµα Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Πέψη είναι α. η είσοδος θρεπτικών ουσιών στον οργανισµό β. η αποβολή των άχρηστων ουσιών γ. η κατεργασία των τροφών για να απορροφηθούν οι θρεπτικές ουσίες δ. η σύνθεση µεγαλοµορίων από µικρότερα µόρια. 2. Η βασική ουσία που περιέχει το σάλιο είναι α. η πεψίνη β. η αµυλάση γ. η λεκιθίνη δ. η βλέννα. 3. Το σάλιο, που εκκρίνεται από τους σιελογόνους αδένες, α. διασπά το άµυλο σε απλούστερους υδατάνθρακες β. περιέχει την ουσία αδαµαντίνη που κάνει τα δόντια σκληρά γ. επηρεάζει την περισταλτική κίνηση του εντέρου δ. περιέχει ορµόνη που βοηθάει την µετακίνηση της επιγλωττίδας. 15

8 4. Στο παχύ έντερο γίνεται α. προσωρινή αποθήκευση άπεπτων τροφών β. παραγωγή ενζύµων από τους αδένες του γ. απορρόφηση βιταµινών από τις λάχνες του δ. διάσπαση πρωτεϊνών από την καρβοξυπεπτιδάση. 5. Η χολή περιέχει α. πρωτεΐνες β. γλυκογόνο γ. χρωστικές δ. ένζυµα. 6. Στο λεπτό έντερο α. εκκρίνεται το υδροχλωρικό οξύ από το πάγκρεας β. εξουδετερώνεται το υδροχλωρικό οξύ από το NaHCO 3 γ. ενεργοποιείται το υδροχλωρικό οξύ από το πεψινογόνο δ. το υδροχλωρικό οξύ απορροφάται µαζί µε τη χολή από τις λάχνες. 7. Στο ήπαρ γίνονται πολλές και σηµαντικές λειτουργίες όπως α. φιλτράρισµα του νερού από τις άχρηστες ουσίες β. αποθήκευση γλυκόζης µε την µορφή γλυκογόνου γ. διάσπαση λιπών από τα χολικά άλατα δ. παραγωγή βλέννας από τα ηπατικά κύτταρα. 8. Το ένζυµο λυσοζύµη στο σάλιο α. διαστέλλει την φαρυγγική κοιλότητα β. βοηθάει στο σχηµατισµό του βλωµού γ. καταστρέφει τους µικροοργανισµούς δ. διασπά το άµυλο. 16

9 9. Η ορµόνη ινσουλίνη, που παράγεται στο πάγκρεας, ρυθµίζει α. την παραγωγή αµινοξέων β. τη διάσπαση των λιπών γ. τον καταβολισµό των πρωτεϊνών δ. τη µετατροπή του γλυκογόνου σε γλυκόζη και αντίστροφα. 10. Οι βιταµίνες είναι οργανικές ενώσεις, που α. παράγονται από ενδοκρινείς αδένες β. τις προσλαµβάνουµε µε τις τροφές γ. παράγονται στο στοµάχι δ. βρίσκονται µόνο στις ζωικές τροφές. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 1. Στη χοληδόχο κύστη γίνεται η γαλακτωµατοποίηση των λιπών. ( ) 2. Στο ήπαρ γίνεται η παραγωγή της χολής. ( ) 3. Στο πάγκρεας γίνεται διάσπαση πρωτεϊνών. ( ) 4. Στο πάγκρεας παράγονται ένζυµα. ( ) 5. Πριν τη διάσπαση των λιπών γίνεται η γαλακτωµατοποίησή τους στο δωδεκαδάκτυλο. ( ) 6. Οι βιταµίνες παράγονται από ειδικά οργανίδια του κυττάρου. ( ) 7. Το παχύ έντερο έχει µεγαλύτερο µήκος από το λεπτό. ( ) 8. Τα λίπη διασπώνται σε µικρότερα µόρια τα αµινοξέα. ( ) 9. Η χολή παράγεται στη χοληδόχο κύστη. ( ) 10. Με τη δράση κατάλληλων ενζύµων τα λίπη µετατρέπονται σε λιπαρά οξέα και µονογλυκερίδια. ( ) 11. Μεταβολισµός σηµαίνει διάσπαση οργανικών µορίων. ( ) 12. Με τον αναβολισµό γίνεται σύνθεση οργανικών µορίων από απλούστερα µόρια. ( ) 13. Η πέψη των λιπών γίνεται κυρίως στο λεπτό έντερο από το ένζυµο παγκρεατική λιπάση. ( ) 17

10 14. Με τον αναβολισµό παράγεται ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στο µόριο του ΑΤΡ. ( ) 15. Το ΑΤΡ, που συντίθεται µε τις αντιδράσεις καταβολισµού, χρησιµοποιείται στις αντιδράσεις αναβολισµού. ( ) Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Η διάσπαση του αµύλου ξεκινάει στη στοµατική κοιλότητα από το ένζυµο και συνεχίζεται στο µε την επίδραση του ενζύµου.... Τελικά προκύπτουν..., που απορροφούνται από τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου και διοχετεύονται στο Η διάσπαση των πρωτεϊνών αρχίζει στο στοµάχι... µε το ένζυµο.... Η πέψη συνεχίζεται στο άνω τµήµα του λεπτού έντερου µε ένζυµα που εκκρίνονται από... και ολοκληρώνεται στα... κύτταρα του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου, µε τη βοήθεια ενζύµων των.... Τελικά προκύπτουν τα..., που απορροφούνται από τα επιθηλιακά κύτταρα και διοχετεύονται Η γαλακτωµατοποίηση των λιπών γίνεται από στο δωδεκαδάκτυλο. Κατόπιν γίνεται η διάσπασή τους από το ένζυµο και προκύπτουν λιπαρά οξέα µονογλυκερίδια και γλυκερίνη. Αυτά διαχέονται στα επιθηλιακά κύτταρα και ξαναγίνονται..., τα οποία συγκεντρώνονται στο γίνονται σφαιρίδια που ονοµάζονται και µε... καταλήγουν σε διάφορους ιστούς. 18

11 1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1) Ι ΙΙ Α.... Βλέννα Β.... Λίπη Γ.... Ένζυµα.... Ορµόνες Ε.... Βιταµίνες Ι Α.... Πεψίνη Β.... Παγκρεατική λιπάση Γ.... Παγκρεατικό υγρό.... Ενδογενής παράγοντας Ι Α.... Λεπτό έντερο Β.... Παχύ έντερο Γ.... ωδεκαδάκτυλο.... Στοµάχι 1. βοηθούν τη διάσπαση των τροφών 2. προστατεύει το γαστρεντερικό σωλήνα 3. δεν παράγονται από κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού 4. έχουν µεγάλη ενεργειακή αξία ΙΙ 1. συντελεί στην πέψη των λιπών 2. περιέχει διάφορα ένζυµα και NaHCO 3 3. απαραίτητη ουσία για την απορρόφηση της βιταµίνης Β έχει αντιµικροβιακή δράση 5. διασπά τις πρωτεΐνες στο στοµάχι ΙΙ 1. έχει την ικανότητα να διευρύνεται 2. δέχεται τη χολή και εκκρίσεις από το πάγκρεας 3. έχει µήκος 6-7 µέτρα 4. παράγει και εκκρίνει ορµόνες 5. γίνεται προσωρινή αποθήκευση άπεπτων τροφών 19

12 B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις (10 20 λέξεις): 1. Ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται ως θρεπτικές; 2. Να γράψετε τα επιµέρους όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα. 3. Να ονοµάσετε τα όργανα του πεπτικού συστήµατος µε τη σειρά που συµµετέχουν στην διαδικασία της πέψης (από την είσοδο της τροφής στο στόµα µέχρι την αποβολή των άχρηστων ουσιών από τον οργανισµό). 4. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του ήπατος; 5. Να γράψετε τις βασικές λειτουργίες του στοµάχου. 6. Τι ρυθµίζουν οι ορµόνες ινσουλίνη και γλυκαγόνη; 7. Γιατί κατά την κατάποση η τροφή δεν ξαναγυρίζει στη στοµατική κοιλότητα; 8. Πού οφείλεται η ικανότητα διάτασης του στοµάχου όταν δέχεται τροφή; 9. Τι είναι ο χυλός και τι περιέχει; 10. Ποιος είναι ο ρόλος των λιπών; Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο (20-40 λέξεις): 1. Να περιγράψετε τη στοµατική κοιλότητα. 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες των µόνιµων δοντιών, πόσα δόντια περιλαµβάνει η κάθε κατηγορία και πώς διατάσσονται αυτά µέσα στο χώρο της στοµατικής κοιλότητας; 3. Γιατί προκαλούνται προβλήµατα στο στοµάχι όταν καταστραφούν τα κύτταρα που παράγουν βλέννα; Ποιες είναι οι συνέπειες από την καταστροφή των βλεννογόνων κυττάρων του στοµάχου; 4. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που το επίπεδο της γλυκόζης στο αίµα µεταβάλλεται έξω από τις φυσιολογικές τιµές; 5. Να γράψετε ποιες ουσίες εκκρίνονται από το πάγκρεας και το ρόλο της καθεµίας από αυτές. 6. Ποιος είναι ο ρόλος της βλέννας στη διαδικασία πέψης των τροφών; 20

13 7. Ποιες είναι οι συνέπειες από την υπερέκκριση υδροχλωρικού οξέος στο στοµάχι; 8. Να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο εµποδίζεται η είσοδος τροφής α) στο λάρυγγα β) στη ρινική κοιλότητα. 9. Να περιγράψετε την πορεία διάσπασης ενός πολυσακχαρίτη στον πεπτικό σωλήνα. 10. Ένας οργανισµός, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν καταναλώνει τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες. Να εξηγήσετε από πού εξοικονοµεί την απαιτούµενη χηµική ενέργεια. 11. Μια µπουκιά περιέχει ψωµί και κρέας. Ποια είναι τα βασικά τροφικά µόρια που περιέχει; Σε ποια όργανα του πεπτικού συστήµατος θα γίνει η διάσπασή τους; Ποιοι αδένες και ποια ένζυµα συµµετέχουν στη διάσπαση; 12. Η επιφάνεια απορρόφησης του εντέρου έχει συνολικό εµβαδόν 250 τετραγωνικά µέτρα. Να εξηγήσετε πώς συµβαίνει αυτό. 13. Ποια είναι η χρησιµότητα των βακτηρίων που ζουν στο παχύ έντερο; 14. Ποιες κινήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα λέγονται περισταλτικές; Πού παρατηρούνται και τι εξυπηρετούν; 15. Με τη χρήση των αντιβιοτικών καταστρέφονται και βακτήρια, που υπάρχουν στο παχύ έντερο. Ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες για τον οργανισµό; 21

14 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Πεπτικό σύστηµα Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Η ορµόνη ινσουλίνη, που παράγεται στο πάγκρεας, ρυθµίζει α. την παραγωγή αµινοξέων β. τη διάσπαση των λιπών γ. τον καταβολισµό των πρωτεϊνών δ. τη µετατροπή του γλυκογόνου σε γλυκόζη και αντίστροφα. Οι βιταµίνες είναι απαραίτητες στον οργανισµό διότι α. είναι αποθήκες ενέργειας β. είναι δοµικά συστατικά των κυττάρων γ. δρουν κυρίως ως συνένζυµα σε µεταβολικές αντιδράσεις δ. µεταφέρουν στους ιστούς O 2 και αποµακρύνουν το CO 2. 22

15 Στο παχύ έντερο γίνεται α. προσωρινή αποθήκευση άπεπτων τροφών β. παραγωγή ενζύµων από αδένες γ. απορρόφηση βιταµινών από τις λάχνες δ. διάσπαση πρωτεϊνών από το ένζυµο λυσοζύµη. Μονάδες 3 2. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-Ι): Ι Α.... Λεπτό έντερο Β.... Παχύ έντερο Γ.... ωδεκαδάκτυλο.... Στοµάχι ΙΙ 1. έχει την ικανότητα να διευρύνεται 2. δέχεται τη χολή και εκκρίσεις από το πάγκρεας 3. έχει µήκος 6-7 µέτρα 4. παράγονται και εκκρίνονται ορµόνες 5. γίνεται προσωρινή αποθήκευση άπεπτων τροφών Ι Α.... ιάσπαση αµύλου Β.... ιάσπαση λιπών Γ.... ιάσπαση πρωτεϊνών ΙΙ 1. πτυαλίνη 2. πεψίνη 3. καρβοξυπεπτιδάση 4. παγκρεατική λιπάση Μονάδες 7 23

16 3. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: Να εξηγήσετε τον τρόπο που εµποδίζεται η είσοδος τροφής α. στο λάρυγγα β. στη ρινική κοιλότητα. Μονάδες 5 4. Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση µε µια παράγραφο: Με τη χρήση των αντιβιοτικών καταστρέφονται και βακτήρια που υπάρχουν στο παχύ έντερο. Ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες για τον οργανισµό; Μονάδες 5 24

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κυκλοφορικό σύστηµα Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Τα αγγεία του κυκλοφορικού συστήµατος, κατά µήκος των οποίων διαχέονται τα διάφορα συστατικά στο µεσοκυττάριο χώρο, είναι α. τα τριχοειδή αγγεία β. οι φλέβες γ. οι αρτηρίες δ. τα λεµφικά αγγεία. 2. Κατά τη µικρή κυκλοφορία, το αίµα α. διοχετεύεται στους ιστούς µεταφέροντας οξυγόνο β. απορροφάει άχρηστες ουσίες για να τις αποβάλλει γ. προσλαµβάνει από τους πνεύµονες οξυγόνο δ. απορροφάει από το λεπτό έντερο θρεπτικές ουσίες. 3. Το αίµα στους νεφρούς α. αποβάλλει τοξικές ουσίες και περίσσεια νερού β. διοχετεύεται µε την ηπατική φλέβα γ. απορροφάει θρεπτικές ουσίες δ. εµπλουτίζεται µε οξυγόνο. 25

18 4. Κατά τη στεφανιαία κυκλοφορία α. µεταφέρεται αίµα στην καρδιά διαµέσου της πυλαίας φλέβας β. οι στεφανιαίες φλέβες τροφοδοτούν την καρδιά µε θρεπτικές ουσίες γ. αίµα πλούσιο σε οξυγόνο αποµακρύνεται από τον καρδιακό ιστό δ. τροφοδοτείται η καρδιά µε χρήσιµες ουσίες και αποβάλλονται από αυτήν οι άχρηστες. 5. Τα τριχοειδή αγγεία α. αποτελούνται από πολλές στιβάδες κυττάρων β. περιέχουν µικρές βαλβίδες γ. περιέχουν το 75% της ποσότητας του αίµατος δ. παρεµβάλλονται µεταξύ αρτηριών και φλεβών. 6. Η µέγιστη αρτηριακή πίεση α. παρατηρείται όταν η καρδιά χαλαρώνει β. είναι υπεύθυνη για τη ροή του αίµατος στις αρτηρίες γ. είναι υπεύθυνη για την κίνηση του αίµατος στις φλέβες δ. παρατηρείται στην πνευµονική αρτηρία. 7. Ο ρόλος των βαλβίδων στις φλέβες είναι α. να ελαττώνουν την πίεση του αίµατος β. να εµποδίζουν την αντίστροφη µετακίνηση του αίµατος γ. να σταθεροποιούν τη ροή του αίµατος δ. να ελαττώνουν τη ροή του αίµατος. Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) σωστό ή µε (Λ) λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καρδιακός µυς περιβάλλεται από ένα υµενώδες περίβληµα. ( ) 2. Ο καρδιακός µυς αποτελείται από ατρακτοειδείς µυϊκές ίνες, που υπακούουν στη θέλησή µας. ( ) 3. Το µυοκάρδιο καλύπτεται εσωτερικά από το περικάρδιο. ( ) 4. Το µυοκάρδιο περιβάλλεται από το περικαρδιακό υγρό. ( ) 26

19 5. Το περικαρδιακό υγρό επιτρέπει την ολίσθηση της καρδιάς κατά τις κινήσεις της, ελαττώνοντας τις τριβές. ( ) 6. Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί διαµέσου βαλβίδας µε τον αριστερό. ( ) 7. Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί µε την δεξιά κοιλία και ο αριστερός κόλπος µε την αριστερά κοιλία. ( ) 8. Η αριστερά κοιλία έχει παχύτερα τοιχώµατα και στέλνει το αίµα σε µεγάλες αποστάσεις. ( ) 9. Στους φυσιολογικούς ενήλικες αντιστοιχούν 70 περίπου κτύποι καρδιάς ανά λεπτό. ( ) 10. Όταν ο άνθρωπος ασκείται ή εργάζεται έντονα, δεν επηρεάζεται ο ρυθµός των κτύπων της καρδιάς του. ( ) 11. Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο και τροφοδοτούν την καρδιά µε θρεπτικές ουσίες. ( ) 12. Η αποβολή των άχρηστων ουσιών από την καρδιά γίνεται µε τις στεφανιαίες φλέβες. ( ) 13. Τα τριχοειδή αγγεία έχουν διάµετρο περίπου ίση µε τη διάµετρο ενός ερυθροκυττάρου. ( ) 14. Η διαφορά ωσµωτικής πίεσης µεταξύ φλεβιδίων και µεσοκυττάριου υγρού έχει ως αποτέλεσµα την απορρόφηση υγρού από τα φλεβίδια. ( ) Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια παράγονται στο... των.... Ο ρόλος τους είναι να µεταφέρουν... στα κύτταρα και να αποµακρύνουν... του... από αυτά. Αυτό γίνεται µε την βοήθεια της Το πλούσιο σε οξυγόνο αίµα φτάνει στο ήπαρ µε και µε... φλέβα διοχετεύεται στο ήπαρ, αίµα από διάφορα όργανα, όπως πάγκρεας, σπλήνα, στοµάχι, έντερο. 27

20 3. Στη µεγάλη κυκλοφορία το αίµα από της καρδιάς, διαµέσου της αορτής, διοχετεύεται σε όλα τα σηµεία του σώµατος. Στα γίνεται ανταλλαγή χρήσι- µων µε άχρηστες ουσίες, που πρέπει να αποβληθούν. Κατόπιν το αίµα αφού περάσει από διάφορα όργανα, επανέρχεται της καρδιάς διαµέσου... και... κοίλης φλέβας. 1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1) Ι ΙΙ 2. Α.... Φλέβες Β.... Αρτηρίες Γ.... Τριχοειδή.... Βαλβίδες Ι Α.... Λευκοκύτταρα Β.... Αιµοπετάλια Γ.... Ερυθροκύτταρα 1. αγγεία που συµµετέχουν στην ανταλλαγή των ουσιών ανάµεσα στο αίµα και τους ιστούς 2. εµποδίζουν την παλινδρόµηση του αίµατος 3. αγγεία που µεταφέρουν το αίµα από την καρδιά στην περιφέρεια ΙΙ 1. περιέχουν αιµοσφαιρίνη 2. έχουν διάρκεια ζωής όσο και ο ανθρώπινος οργανισµός 3. αυξάνονται όταν µολυνθεί ο οργανισµός 4. έχουν σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία πήξης του αίµατος 28

21 3. Ι ΙΙ 2. Α.... Ινωδογόνο Β.... Συµπλήρωµα Γ.... Αλβουµίνες Ι Α.... Μεσογειακή αναιµία Β.... ρεπανοκυτταρική αναιµία Γ.... Αιµολυτική αναιµία 1. οµάδα 20 πρωτεϊνών που συµβάλλουν στην καταστροφή παθογόνων µικροοργανισµών 2. παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίµατος 3. πρωτεΐνες που µεταφέρουν το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα 4. συµβάλουν στη διατήρηση σταθερής ωσµωτικής πίεσης στο αίµα ΙΙ 1. ερυθροκύτταρα µε δρεπανοειδές σχήµα 2. µειωµένη παραγωγή της Β αλυσίδας της αιµοσφαιρίνης 3. αυξηµένη παραγωγή λευκοκυττάρων 4. καταστροφή των ερυθροκυττάρων Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις (10 20 λέξεις): 1. Ποια είναι η δοµή της αιµοσφαιρίνης; 2. Να περιγράψετε τη διαδροµή του αίµατος στην πνευµονική κυκλοφορία. 3. Πώς γίνεται η µεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα από την αιµοσφαιρίνη; 4. Γιατί οι φλέβες έχουν βαλβίδες, ενώ οι αρτηρίες δεν έχουν; 5. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ σφυγµού και καρδιακού παλµού; 29

22 6. Πού οφείλεται η πτώση της πίεσης του αίµατος όταν αυτό µετακινείται από τις αρτηρίες προς τα τριχοειδή; Σε τι εξυπηρετεί η ελαχιστοποίηση της πίεσης στα τριχοειδή; 7. Oι άνθρωποι κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες αίµατος στο σύστηµα ΑΒΟ. Να γράψετε το είδος των αντισωµάτων και των αντιγόνων που έχει η κάθε οµάδα. 8. Γιατί υπάρχουν βαλβίδες µεταξύ α) δεξιάς κοιλίας και πνευµονικής αρτηρίας β) αριστερής κοιλίας και αορτής; 9. Σε ποιο διαµέρισµα της καρδιάς καταλήγουν οι πνευµονικές φλέβες; Γιατί το αίµα, που µεταφέρουν, έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε οξυγόνο; 10. Το αίµα, που διοχετεύεται διαµέσου της πνευµονικής αρτηρίας στους πνεύµονες, έχει σκούρο κόκκινο χρώµα. Γιατί συµβαίνει αυτό; Πώς το εξηγείτε; Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο (20-40 λέξεις): 1. Ποιος είναι ο ρόλος των τριχοειδών αγγείων; 2. Να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες του αίµατος. 3. Να περιγράψετε το µηχανισµό πήξης του αίµατος στην περίπτωση τραυµατισµού. 4. Ένας γιατρός χορηγεί σε ασθενή του βιταµίνη Κ και του συνιστά να καταναλώνει τροφές πλούσιες σε Ca. Τι συµπτώµατα µπορεί να εµφανίζει ο ασθενής; 5. Γιατί η οµάδα Ο δίνει αίµα σε όλες τις άλλες οµάδες, ενώ η ΑΒ µόνο στη δική της οµάδα; 6. Ο µυϊκός ιστός των κοιλιών της καρδιάς είναι παχύτερος από τον ιστό των κόλπων. Επιπλέον ο µυϊκός ιστός της αριστερής κοιλίας είναι παχύτερος από τον αντίστοιχο της δεξιάς κοιλίας. Να εξηγήσετε γιατί συµβαίνει αυτό. 7. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η ερυθρότητα στο πρόσωπο των ορειβατών όταν βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο. 30

23 8. Γιατί οι καρδιακοί παλµοί ενός βρέφους τη στιγµή της γέννησης του µπορεί να φτάσουν µέχρι και 130 ανά λεπτό; 9. Πότε ο παράγοντας ρέζους (Rh) µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα σε ένα νεογέννητο βρέφος; Πώς µπορεί να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό; 10. Ένα άτοµο, που αισθάνεται αδικαιολόγητα κόπωση, επισκέπτεται το γιατρό του ο οποίος του συνιστά: α) Εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισµό του επιπέδου της αιµοσφαιρίνης στο αίµα. β) ιατροφή πλούσια σε ψάρια, συκώτι, πουλερικά και γαλακτοµικά. γ) Κατανάλωση τροφών όπως δηµητριακά, σταφίδες, φακές. Να δικαιολογήσετε τις οδηγίες του γιατρού. 31

24 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Κυκλοφορικό σύστηµα Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Κατά τη µικρή κυκλοφορία, το αίµα α. διοχετεύεται στους ιστούς µεταφέροντας οξυγόνο β. απορροφάει άχρηστες ουσίες και τις αποβάλλει γ. διοχετεύεται στους πνεύµονες όπου προσλαµβάνει Ο 2 και αποβάλλει CΟ 2 δ. απορροφάει από το λεπτό έντερο θρεπτικές ουσίες. Το αίµα στους νεφρούς α. αποβάλλει τοξικές ουσίες και περίσσεια νερού β. διοχετεύεται µε την ηπατική φλέβα γ. απορροφά θρεπτικές ουσίες δ. εµπλουτίζεται µε οξυγόνο. Τα τριχοειδή αγγεία α. αποτελούνται από πολλές στοιβάδες κυττάρων β. περιέχουν µικρές βαλβίδες γ. περιέχουν το 75% της ποσότητας του αίµατος δ. παρεµβάλλονται µεταξύ αρτηριών και φλεβών. Μονάδες 3 32

25 2. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Τα ερυθρά αιµοσφαίρια παράγονται.... Η αιµοσφαιρίνη, που µεταφέρει Ο 2, ονοµάζεται.... Τα ερυθρά αιµοσφαίρια µεταφέρουν... και τα λευκά συµβάλλουν στην.... Μονάδες 4 3. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-Ι): Ι ΙΙ Α.... Μεσογειακή αναιµία Β.... ρεπανοκυτταρική αναιµία Γ.... Αιµολυτική αναιµία 1. αλλαγή στο σχήµα των ερυθροκυττάρων 2. µειωµένη παραγωγή της Β αλυσίδας της αιµοσφαιρίνης 3. αυξηµένη παραγωγή λευκοκυττάρων 4. πολλά κατεστραµµένα ερυθροκύτταρα Μονάδες 3 4. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: Να εξηγήσετε πού οφείλεται η ερυθρότητα στο πρόσωπο των ορειβατών όταν βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο. Μονάδες 5 Να περιγράψετε την πορεία του αίµατος από τη στιγµή που φθάνει στο δεξιό κόλπο µε την άνω και κάτω κοίλη φλέβα µέχρι τη στιγµή που εισέρχεται στον αριστερό κόλπο. Μονάδες 5 33

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Λεµφικό Σύστηµα Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Το λεµφικό σύστηµα α. συµβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συµβάλλει στην άµυνα του οργανισµού γ. µεταφέρει γλυκόζη στο σπλήνα δ. µεταφέρει τη λέµφο στις αρτηρίες. 2. Όταν η λέµφος περνάει από τους λεµφαδένες α. αποµακρύνεται το νερό β. εµπλουτίζεται σε οξυγόνο γ. αποµακρύνονται τα λίπη δ. παγιδεύονται οι µικροοργανισµοί από τα λεµφοκύτταρα. 3. Οι αµυγδαλές είναι α. λεµφαδένες β. λεµφαγγεία γ. τριχοειδή λεµφικά αγγεία δ. αποθήκες λεµφικού υγρού. 34

27 4. Ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού α. είναι προστατευτικός β. σχετίζεται µε την απορρόφηση ουσιών γ. σχετίζεται µε την παραγωγή ουσιών δ. εκφράζεται µε τα α, β και γ. Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) σωστό ή (Λ) λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Οι λεµφαδένες βρίσκονται αποκλειστικά στην περιοχή γύρω από τον αυχένα. ( ) 2. Τα λεµφικά αγγεία διέρχονται από τους λεµφαδένες. ( ) 3. Τα λεµφαγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα αγγεία, που διοχετεύουν τη λέµφο. ( ) 4. Λέµφος είναι το υγρό που βρίσκεται µεταξύ των κυττάρων. ( ) 5. Όταν η λέµφος περάσει από τις αµυγδαλές αποµακρύνονται µικροοργανισµοί και ουσίες, που εισέρχονται στον οργανισµό µέσω του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήµατος. ( ) 6. Στις αµυγδαλές, στο σπλήνα και στο θύµο αδένα γίνεται διαφοροποίηση των λεµφοκυττάρων. ( ) Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Η υπερβολική συσσώρευση υγρού ανάµεσα στα κύτταρα σε µια περιοχή ονοµάζεται Ο θύµος αδένας εκκρίνει την ουσία..., η οποία συµβάλλει στην ωρίµανση Η λέµφος, που έρχεται από το λεπτό έντερο, είναι πλούσια σε Τα λεµφικά αγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα στελέχη και διοχετεύουν τη λέµφο στις

28 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις (10 20 λέξεις): 1. Γιατί υπάρχουν βαλβίδες στα λεµφαγγεία; 2. Να γράψετε τις βασικές λειτουργίες του λεµφικού συστήµατος. 3. Ποια είναι τα όργανα που περιλαµβάνει το λεµφικό σύστηµα; 4. Να ορίσετε τι είναι το οίδηµα. Να αναφέρετε παράγοντες που ευθύνονται για τη δηµιουργία του. 5. Γιατί η λέµφος έχει µικρότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες από το πλάσµα; 6. Να γράψετε τις διαφορές που υπάρχουν στη δοµή µεταξύ λεµφικών και φλεβικών αγγείων. 7. Να αναφέρετε τις λειτουργίες του σπλήνα. 8. Σε ποιες περιοχές του σώµατος υπάρχουν λεµφαδένες; 9. Τι µεταβολή γίνεται στη λέµφο όταν αυτή διέρχεται από τους λεµφαδένες; 10. Ποιες είναι οι λειτουργίες του θύµου αδένα; 36

29 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Λεµφικό σύστηµα Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Το λεµφικό σύστηµα α. συµβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συµβάλλει στην άµυνα του οργανισµού γ. µεταφέρει τη γλυκόζη δ. µεταφέρει την λέµφο στις αρτηρίες. Οι αµυγδαλές είναι α. λεµφαδένες β. λεµφαγγεία γ. τριχοειδή λεµφικά αγγεία δ. αποθήκες λεµφικού υγρού. Μονάδες 2 37

30 2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: Στις αµυγδαλές, στο σπλήνα και στο θύµο αδένα γίνεται διαφοροποίηση των λεµφοκυττάρων. ( ) Οι λεµφαδένες βρίσκονται αποκλειστικά στην περιοχή γύρω από τον αυχένα. ( ) Λέµφος είναι το υγρό που βρίσκεται µεταξύ των κυττάρων. ( ) Τα λεµφικά αγγεία διέρχονται από τους λεµφαδένες. ( ) Τα λεµφαγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα αγγεία, που διοχετεύουν την λέµφο. ( ) Μονάδες 5 3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Η υπερβολική συσσώρευση υγρού ανάµεσα στα κύτταρα, σε µια περιοχή, ονοµάζεται... Ο θύµος αδένας εκκρίνει την ουσία, που συµβάλλει στην ωρίµανση.... Τα λεµφικά αγγεία καταλήγουν σε δύο µεγάλα στελέχη και διοχετεύουν τη λέµφο.... Μονάδες 3 4. Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Γιατί υπάρχουν βαλβίδες στα λεµφαγγεία; Να γράψετε τις βασικές λειτουργίες του λεµφικού συστήµατος. Σε ποιες περιοχές του σώµατος υπάρχουν λεµφαδένες; Τι µεταβολή γίνεται στη λέµφο όταν αυτή διέρχεται από τους λεµφαδένες; Μονάδες 10 38

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Αναπνοή Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. ιαµέσου του λεπτού τοιχώµατος των κυψελίδων και των τριχοειδών αγγείων, που τις περιβάλουν, γίνεται α. διάχυση Ο 2 και CO 2 β. µετακίνηση αίµατος γ. ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών δ. αποβολή παθογόνων µικροοργανισµών. 2. Ο φάρυγγας είναι ένα όργανο α. του πεπτικού συστήµατος β. κοινό για το κυκλοφορικό και το πεπτικό σύστηµα γ. του αναπνευστικού συστήµατος δ. κοινό για το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστηµα. 3. Οι φωνητικές χορδές είναι δύο ζεύγη µεµβρανών που βρίσκονται α. στην αρχή του φάρυγγα β. στη στοµατική κοιλότητα γ. στο στενότερο άνοιγµα του λάρυγγα, την γλωττίδα δ. στο εσωτερικό µέρος της τραχείας. 39

32 4. Ο ρόλος της αιµοσφαιρίνης είναι α. να δεσµεύει αµινοξέα και να τα µεταφέρει στα κύτταρα β. να µεταφέρει τη γλυκόζη στα κύτταρα γ. να µεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς και να αποµακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από αυτά δ. να αποµακρύνει από τα κύτταρα άχρηστες µεγαλοµοριακές ενώσεις πρωτεϊνικής φύσης. 5. Το αίτιο της φυµατίωσης είναι α. ένας ιός β. ένα βακτήριο γ. διάφορες τοξικές ουσίες δ. η απόφραξη των αεροφόρων οδών. Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) σωστό ή µε (Λ) λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Το εσωτερικό της τραχείας είναι επενδυµένο µε κροσσωτό επιθηλιακό ιστό, που αποµακρύνει τη βλέννα και τη σκόνη. ( ) 2. Η τραχεία διακλαδίζεται σε δύο βρόγχους, τον αριστερό και το δεξιό. ( ) 3. Ο κάθε πνεύµονας αποτελείται από δύο λοβούς. ( ) 4. Η γλωττίδα είναι το στενότερο άνοιγµα του λάρυγγα και έχει µεταβλητό µέγεθος. ( ) 5. Η τραχεία έχει µεταβλητό σχήµα. ( ) 6. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φωνής οφείλονται στην κατασκευή του λάρυγγα, του φάρυγγα, της στοµατικής και της ρινικής κοιλότητας. ( ) 7. Η βρογχιακή φλέβα µεταφέρει στους πνεύµονες αίµα πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες. ( ) 8. Οι πνευµονικές φλέβες µεταφέρουν, από τους πνεύµονες στην καρδιά, αίµα πλούσιο σε οξυγόνο. ( ) 40

33 9. Η βρογχιακή αρτηρία αποµακρύνει τις άχρηστες ουσίες από τους πνεύµονες. ( ) 10. Τα τοιχώµατα των κυψελίδων αποτελούνται από πολλές στιβάδες επιθηλιακών κυττάρων µε βλεφαρίδες. ( ) 11. Οι κυψελίδες περιβάλλονται από τα τριχοειδή αγγεία των πνευµονικών φλεβών και της πνευµονικής αρτηρίας. ( ) 12. Όλη η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα, που διαχέεται στα τριχοειδή από το µεσοκυττάριο χώρο, δεσµεύεται από την αιµοσφαιρίνη και µεταφέρεται στους πνεύµονες από όπου και αποβάλλεται. ( ) Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Στις κυψελίδες φτάνει αίµα µε τα τριχοειδή αγγεία......, από την δεξιά... της καρδιάς. Το αίµα αυτό είναι πλούσιο σε Το οξυγόνο µε διάχυση από τις κυψελίδες περνάει των πνευµονικών.... Στα ερυθρά αιµοσφαίρια δεσµεύεται από... και µεταφέρεται στους ιστούς µε τα τριχοειδή αγγεία. Εκεί αποδεσµεύεται από... και διαχέεται στο... χώρο. Μετά µε διάχυση µπαίνει στα κύτταρα και χρησιµοποιείται στις καύσεις. 3. Στις... γίνεται ανταλλαγή των αερίων µε διάχυση. Από το αίµα αποβάλλεται και προσλαµβάνεται... Το αίµα αυτό διαµέσου των τριχοειδών αγγείων καταλήγει... φλέβες και διαχέεται... κόλπο της καρδιάς. 4. Κατά την εισπνοή... κινείται προς τα πάνω και... προς τα κάτω. Έτσι µεγαλώνει ο όγκος... κοιλότητας και των.... Η πίεση στις... ελαττώνεται και εισέρχεται αέρας από το περιβάλλον στους

34 1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1) Ι ΙΙ 2. Α.... Η χρόνια βρογχίτιδα Β.... Η πλευρίτιδα Γ.... Η πνευµονία Ι Α.... Οι φωνητικές χορδές Β.... Οι κυψελίδες Γ.... Οι βρόγχοι.... Οι βρογχιακές αρτηρίες 1. οφείλεται σε βακτήρια και ιούς 2. οφείλεται στο µειωµένο αριθµό αιµοσφαιρίων 3. οφείλεται στην ύπαρξη τοξικών ουσιών στον εισπνεόµενο αέρα 4. οφείλεται σε φλεγµονή του υπεζωκότα υµένα ΙΙ 1. είναι µικρές αεροφόρες κοιλότητες στους πνεύµονες 2. είναι µεµβρανώδεις πτυχές στο λάρυγγα 3. είναι τα αγγεία που προµηθεύουν τους πνεύµονες µε θρεπτικές ουσίες 42

35 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις (10 20 λέξεις): 1. Να γράψετε τα όργανα του αναπνευστικού συστήµατος ακολουθώντας τη σειρά µε την οποία διοχετεύεται σε αυτά ο αέρας κατά την εισπνοή. 2. Τα αέρια CO 2 και O 2 χαρακτηρίζονται ως αναπνευστικά αέρια. Να εξηγήσετε πώς γίνεται η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων στις κυψελίδες. 3. Ποιοι µύες χαρακτηρίζονται ως αναπνευστικοί; 4. Ποιος είναι ο ρόλος των αναπνευστικών µυών κατά την εισπνοή και εκπνοή; 5. Πώς γίνεται ο συντονισµός των αναπνευστικών κινήσεων; 6. Να γράψετε πέντε ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος, που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς και στην κακή ποιότητα του εισπνεόµενου αέρα. 7. Σε τι χρησιµεύει το υγρό, που υπάρχει µεταξύ των αναδιπλώσεων του υπεζωκότα υµένα; 8. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της παθολογικής κατάστασης, που είναι γνωστή ως πλευρίτιδα. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο (20-40 λέξεις): 1. Για να σώσουµε ένα άνθρωπο, που έχει πάθει ασφυξία από µονοξείδιο του άνθρακα, εφαρµόζουµε άµεσα τη διαδικασία της τεχνητής αναπνοής ή χορηγούµε οξυγόνο. Να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι ενέργειες. 2. Αν βρεθούµε σε κλειστό χώρο µε πολλά άτοµα θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί ο ρυθµός της αναπνοής µας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 3. Να περιγράψετε τον µηχανισµό εισόδου του αέρα στους πνεύµονες του ανθρώπου. 4. Να εξηγήσετε γιατί ένας άνθρωπος, που εισπνέει αέρα πλούσιο σε µονοξείδιο του άνθρακα, χάνει τις αισθήσεις του. 5. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο το διοξείδιο του άνθρακα από τα κύτταρα διοχετεύεται στους πνεύµονες, από όπου αποβάλλεται. 6. Να εξηγήσετε πώς επηρεάζεται η ανταλλαγή των αερίων στους καπνιστές. 43

36 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Αναπνοή Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Οι φωνητικές χορδές είναι δύο ζεύγη µεµβρανών, που βρίσκονται α. στην αρχή του φάρυγγα β. στη στοµατική κοιλότητα γ. στο στενότερο άνοιγµα του λάρυγγα τη γλωττίδα δ. στο εσωτερικό µέρος της τραχείας. Ο ρόλος της αιµοσφαιρίνης είναι α. να δεσµεύει αµινοξέα και να τα µεταφέρει στα κύτταρα β. να µεταφέρει τη γλυκόζη στα κύτταρα γ. να µεταφέρει το Ο 2 στους ιστούς και να αποµακρύνει το CO 2 από αυτά δ. να αποµακρύνει από τα κύτταρα άχρηστες µεγαλοµοριακές ενώσεις πρωτεϊνικής φύσης. Μονάδες 4 44

37 2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: Οι πνευµονικές φλέβες µεταφέρουν, από τους πνεύµονες στην καρδιά, αίµα πλούσιο σε O 2. ( ) Το εσωτερικό της τραχείας είναι επενδυµένο µε κροσσωτό επιθηλιακό ιστό που αποµακρύνει τη βλέννα και τη σκόνη. ( ) Η βρογχιακή αρτηρία µεταφέρει άχρηστες ουσίες από τους πνεύµονες. ( ) Μονάδες 3 3. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1) Ι ΙΙ Α.... Η χρόνια βρογχίτιδα Β.... Η πλευρίτιδα Γ.... Η πνευµονία 1. οφείλεται σε βακτήρια και ιούς 2. οφείλεται στο µειωµένο αριθµό αιµοσφαιρίων 3. οφείλεται στην ύπαρξη τοξικών ουσιών στον εισπνεόµενο αέρα 4. οφείλεται σε φλεγµονή του υπεζωκότα υµένα Μονάδες 3 4. Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Γιατί ένας άνθρωπος, που εισπνέει αέρα πλούσιο σε µονοξείδιο του άνθρακα, χάνει τις αισθήσεις του; Να εξηγήσετε πώς επηρεάζεται η ανταλλαγή των αερίων στους καπνιστές. Μονάδες 10 45

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Απέκκριση και Ωσµωρρύθµιση Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι βασικές λειτουργικές µονάδες του νεφρού είναι α. οι νεφρικές πυραµίδες β. οι νεφρώνες ή νεφρικά σωληνάρια γ. η νεφρική φλέβα και η νεφρική αρτηρία δ. οι ουρητήρες και η ουρήθρα. 2. Κατά µήκος των νεφρικών σωληναρίων ή νεφρώνων γίνεται α. σύνθεση µορίων γλυκόζης β. απορρόφηση πρωτεϊνών γ. επαναρρόφηση ουρίας δ. επαναρρόφηση νερού. 3. Η ουρία είναι α. επιβλαβές συστατικό των ούρων β. µια διαφορετική ονοµασία των ούρων γ. µια πρωτεΐνη απαραίτητη για τον οργανισµό δ. µια ορµόνη που ρυθµίζει την ποσότητα του νερού στο αίµα. 46

39 4. Στους νεφρώνες γίνεται α. διήθηση του πλάσµατος β. εκλεκτική επαναρρόφηση ουσιών γ. διοχέτευση των ούρων στα αθροιστικά σωληνάρια δ. όλα όσα περιγράφονται στα α, β, γ. 5. Το αγγειώδες σπείραµα είναι ένα σύνολο τριχοειδών αγγείων α. του ελύτρου του Bowman β. των αθροιστικών σωληναρίων γ. που εντοπίζονται στις σπειροειδείς περιοχές των νεφρώνων δ. που αποτελούν την αγγύλη του Henle. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 1. Το αίµα διοχετεύεται από την αορτή στους νεφρούς διαµέσου της νεφρικής αρτηρίας. ( ) 2. Το σύνολο των ουσιών, που περιέχονται στο διήθηµα ή πρόουρο, αποτελούν τα ούρα. ( ) 3. Το διήθηµα ή πρόουρο διοχετεύεται στα αθροιστικά σωληνάρια χωρίς να µεταβάλλεται η σύστασή του. ( ) 4. Στην αγγύλη του Henle γίνεται απορρόφηση ιόντων από το διήθηµα. ( ) 5. Στο έλυτρο του Bowman γίνεται διήθηση του πλάσµατος από το αγγειώδες σπείραµα. ( ) 6. Κατά µήκος των νεφρώνων γίνεται επαναρρόφηση της ουρίας. ( ) 7. Οι ορµόνες γλυκαγόνη και ινσουλίνη εκκρίνονται από οµάδες ειδικών κυττάρων του ήπατος. ( ) 8. Όλη η ποσότητα του νερού, που διαχέεται στο έλυτρο του Bowman από τα τριχοειδή, αποβάλλεται από τον οργανισµό µαζί µε άλλες άχρηστες ουσίες. ( ) 9. Στο έλυτρο του Bowman γίνεται επαναρρόφηση συστατικών από τα τριχοειδή αγγεία. ( ) 47

40 10. Οµοιόσταση είναι µια κατάσταση συντονισµού, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να διατηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα οι διάφορες λειτουργίες του σώµατος. ( ) Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Το ένα άκρο του νεφρώνα σχηµατίζει µια εγκόλπωση, που ονοµάζεται Bowman. Το άλλο άκρο του καταλήγει σε ένα µεγαλύτερο σωλήνα, που ονοµάζεται Ενδιάµεσα υπάρχουν δυο σπειροειδείς περιοχές. Μεταξύ αυτών υπάρχει µια περιοχή σε σχήµα..., που ονοµάζεται Henle. 2. Στο νεφρώνα Bowman περιέχει πολλά διακλαδιζόµενα τριχοειδή αγγεία, που ονοµάζονται Κατά την διήθηση στο Bowman σχηµατίζεται... ή..., που αποτελείται από νερό και συστατικά του πλάσµατος εκτός Η ρύθµιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίµα γίνεται από τις ορµόνες... και Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα αυξάνεται, τότε απελευθερώνεται από... επιπλέον ορµόνη.... Αυτή φτάνει στο... και προκαλεί µετατροπή της γλυκόζης σε Όταν το επίπεδο της γλυκόζης στο αίµα πέφτει κάτω από τα φυσιολογικά όρια, τότε παράγεται από... η ορµόνη.... Αυτή φτάνει... και προκαλεί την διάσπαση του... σε

41 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις (10 20 λέξεις): 1. Να περιγράψετε τη δοµή ενός νεφρώνα. 2. Ποιες είναι οι ουσίες, που περιέχει σε φυσιολογικές καταστάσεις το διήθηµα ή πρόουρο; 3. Να γράψετε τις σηµαντικότερες λειτουργίες, που γίνονται στους νεφρώνες. 4. Γιατί οι πρωτεΐνες και τα ερυθροκύτταρα δεν είναι συστατικά του διηθήµατος; 5. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που γίνονται στο πρώτο και δεύτερο σπειροειδές τµήµα του νεφρώνα; 6. Τι ρυθµίζεται µε τη λειτουργία της ωσµωρρύθµισης; 7. Τι χαρακτηρίζεται ως οµοιόσταση; Να περιγράψετε ένα µηχανικό ανάλογο. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο (20-40 λέξεις): 1. Κατά την εξέταση ούρων ενός ανθρώπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη της πρωτεΐνης λευκωµατίνης. Τα νεφρά του λειτουργούν κανονικά; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Με κατάλληλες εξετάσεις, διαπιστώνεται πολύ χαµηλό επίπεδο αντιδιουρητικής ορµόνης στο αίµα. Η ποσότητα του νερού στο αίµα θα είναι αυξηµένη ή όχι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 3. Ένα άτοµο, που βρίσκεται εκτεθειµένο σε περιβάλλον µε θερµοκρασία γύρω στους 42 C, αρχίζει να ιδρώνει. α) Τι επιτυγχάνει ο οργανισµός µε την παραπάνω λειτουργία; β) Να περιγράψετε το µηχανισµό µε τον οποίο επιτυγχάνεται η παραπάνω λειτουργία. γ) Πώς χαρακτηρίζεται µονολεκτικά ο µηχανισµός αυτός; 4. Τα κύτταρα στο εσωτερικό τµήµα του τοιχώµατος των νεφρώνων περιέχουν πολλά µιτοχόνδρια. Έχοντας υπόψη το ρόλο των µιτοχονδρίων και τις 49

42 λειτουργίες κατά µήκος των νεφρώνων, να αιτιολογήσετε την ύπαρξη πολλών µιτοχονδρίων στα κύτταρα αυτά. 5. Η θερµοκρασία του σώµατος, η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα, η ποσότητα νερού στο αίµα κ.τ.λ. είναι µερικές από τις παραµέτρους που σχετίζονται µε τη σωστή λειτουργία του οργανισµού. α) Ποιος είναι ο µηχανισµός, ο οποίος παρεµβαίνει διορθωτικά όταν κάποια από αυτές τις παραµέτρους βρίσκεται έξω από τα φυσιολογικά επίπεδα; β) Ποιος είναι ο σκοπός του µηχανισµού αυτού; γ) Ποια χηµικά µόρια θέτουν σε λειτουργία το µηχανισµό αυτό; Να γράψετε το όνοµα τριών τέτοιων χηµικών µορίων. δ) Ποιο σύστηµα συνεργάζεται άµεσα για την απελευθέρωση αυτών των χηµικών µορίων; ε) Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη. Πού παράγεται; Πώς δρα όταν αυξηθεί η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα; 50

43 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Απέκκριση και Ωσµωρρύθµιση Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Η ουρία είναι α. επιβλαβές συστατικό των ούρων β. µια διαφορετική ονοµασία των ούρων γ. µια πρωτεΐνη απαραίτητη για τον οργανισµό δ. µια ορµόνη που ρυθµίζει την ποσότητα του νερού στο αίµα. Οι βασικές λειτουργικές µονάδες του νεφρού είναι α. οι νεφρικές πυραµίδες β. οι νεφρώνες ή νεφρικά σωληνάρια γ. η νεφρική φλέβα και η νεφρική αρτηρία δ. οι ουρητήρες και η ουρήθρα. Μονάδες 2 51

44 2. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: Στο έλυτρο του Bowman γίνεται διήθηση του πλάσµατος από το αγγειώδες σπείραµα. ( ) Κατά µήκος των νεφρώνων γίνεται επαναρρόφηση της ουρίας. ( ) Οι ορµόνες γλυκαγόνη και ινσουλίνη εκκρίνονται από οµάδες ειδικών κυττάρων του ήπατος. ( ) Οµοιόσταση είναι µια κατάσταση συντονισµού, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να διατηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα οι διάφορες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού. ( ) Μονάδες 4 3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα αυξάνεται, τότε απελευθερώνεται επιπλέον ινσουλίνη. Η ορµόνη αυτή όταν φτάσει στο... προκαλεί τη µετατροπή της γλυκόζης σε.... Όταν το επίπεδο της γλυκόζης στο αίµα πέφτει κάτω από τα φυσιολογικά όρια, τότε παράγεται στο... η ορµόνη.... Μονάδες 4 4. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: Με κατάλληλες εξετάσεις διαπιστώνεται πολύ χαµηλό επίπεδο αντιδιουρητικής ορµόνης στο αίµα. Η ποσότητα του νερού στο αίµα θα είναι αυξηµένη ή όχι; Να αιτολογήσετε την απάντησή σας. Ένα άτοµο, που βρίσκεται εκτεθειµένο σε περιβάλλον µε θερµοκρασία γύρω στους 42 C, αρχίζει να ιδρώνει: α) Τι επιτυγχάνει ο οργανισµός του µε την παραπάνω λειτουργία; β) Να περιγράψετε το µηχανισµό µε τον οποίο επιτυγχάνεται η παραπάνω λειτουργία. Μονάδες 10 52

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ερειστικό σύστηµα Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Το περιόστεο καλύπτει τις επιφάνειες α. των επιµήκων οστών β. των βραχέων οστών γ. των πλατιών οστών δ. όλων των οστών. 2. Πλατιά οστά συναντώνται α. στο κρανίο β. στα κάτω άκρα γ. στην σπονδυλική στήλη δ. στα άνω άκρα. 3. Η αποµάκρυνση κατεστραµένων οστεοκυττάρων και µεσοκυττάριας ουσίας γίνεται από α. τους οστεοβλάστες β. τους οστεοκλάστες γ. τα οστεοκύτταρα δ. τα ινίδια κολλαγόνου. 53

46 4. Η διάρθρωση µεταξύ δύο οστών α. δεν επιτρέπει σχεδόν καµία κίνηση β. επιτρέπει µόνο τη στροφή γ. επιτρέπει µόνο την κάµψη δ. επιτρέπει µεγάλη κινητικότητα. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 1. Τα οστεοκύτταρα έχουν πολλές αποφυάδες, οι οποίες συνδέονται µε την κυτταρική µεµβράνη άλλων οστεοκυττάρων. ( ) 2. Η µεσοκυττάρια ουσία περιέχει µόνο ανόργανα άλατα, τα οποία προσδίδουν σκληρότητα στα οστά. ( ) 3. Η διάφυση και οι επιφύσεις συναντώνται στα επιµήκη, στα βραχέα και στα πλατιά οστά. ( ) 4. Στο περιόστερο υπάρχουν πολλά αγγεία και νεύρα. ( ) 5. Οι επιφύσεις και η διάφυση περιβάλλονται εξωτερικά από πυκνό συνδετικό ιστό, το περιόστεο. ( ) Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο οστίτης ιστός αποτελείται από... και... ουσία. 2. Τα επιµήκη οστά έχουν δύο άκρα, που ονοµάζονται..., ενώ το µεταξύ τους κυλινδρικό τµήµα ονοµάζεται Ο µυελός των οστών διακρίνεται σε... και Τα οστά του εγκεφαλικού κρανίου είναι..., τα δύο..., τα δύο... και

47 1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1) Ι ΙΙ Α.... Επιµήκη οστά Β.... Βραχέα οστά Γ.... Πλατιά οστά 1. σπόνδυλος 2. ωµοπλάτη 3. µεσοσπονδύλιος δίσκος 4. κνήµη 2. Ι Α.... Αρθρικό υγρό Β.... Σύνδεσµοι Γ.... ιάρθριοι χόνδροι ΙΙ 1. συγκρατούν τα αρθρούµενα οστά µεταξύ τους 2. βοηθούν στις κινήσεις όταν οι αρθρούµενες επιφάνειες δεν εναρµονίζονται µεταξύ τους 3. αυξάνουν το µέγεθος της αρθρικής επιφάνειας 4. διευκολύνει την ολίσθηση των αρθρικών επιφανειών 55

48 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις (10 20 λέξεις): 1. Από τι αποτελείται ο οστίτης ιστός και µε ποιες µορφές εµφανίζεται; 2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των οστών ανάλογα µε τη µορφολογία τους. 3. Σε ποια συστατικά των οστών οφείλεται η ελαστικότητά τους; 4. Ποια είναι η χρησιµότητα του περιόστεου, το οποίο επενδύει την εξωτερική επιφάνεια των οστών µε πυκνό συνδετικό ιστό; 5. Σε ποιους σχηµατισµούς των οστών βρίσκεται ο µυελός των οστών και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; 6. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η απορρόφηση του ασβεστίου και των φωσφορικών ανιόντων. 7. Να γράψετε ονοµαστικά τα κύρια και τα επικουρικά µέρη της διάρθρωσης. 8. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα οστά του προσωπικού και του εγκεφαλικού κρανίου. 9. Να γράψετε ονοµαστικά τα οστά της πυελικής ζώνης, του µηρού και της κνήµης. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µια παράγραφο (20-40 λέξεις): 1. Ποιες είναι οι λειτουργίες του σκελετού; 2. Τι είναι η οστεοπόρωση, πού µπορεί να οφείλεται και ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην εµφάνισή της; 3. Ποια είναι η σηµασία των κυρτωµάτων της σπονδυλικής στήλης; 4. Τι είναι οι σύνδεσµοι και ποιος είναι ο ρόλος τους; 5. Να δώσετε τον ορισµό της άρθρωσης. Ποια είναι τα είδη των αρθρώσεων και τι είδους κινήσεις µπορούν να γίνονται στην κάθε περίπτωση; 6. Ποιος είναι ο ρόλος: α) των οστεοβλαστών, β) των οστεοκλαστών; 56

49 Γ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Ερειστικό Σύστηµα Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση γνώσεων, κατανόηση, κριτική σκέψη. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυµο:.. Όνοµα:... Τάξη:. Τµήµα: Μάθηµα:.... Ηµεροµηνία:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: Πλατιά οστά συναντώνται α. στο κρανίο β. στα κάτω άκρα γ. στη σπονδυλική στήλη δ. στα άνω άκρα. Η αποµάκρυνση κατεστραµµένων οστεοκυττάρων και µεσοκυττάριας ουσίας γίνεται από α. τους οστεοβλάστες β. τους οστεοκλάστες γ. τα οστεοκύτταρα δ. τα ινίδια κολλαγόνου. Μονάδες 4 57

50 2. Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) σωστό ή µε (Λ) λάθος τις παρακάτω προτάσεις: Στο περιόστεο υπάρχουν πολλά αγγεία και νεύρα. ( ) Η µεσοκυττάρια ουσία περιέχει µόνο ανόργανα άλατα, τα οποία προσδίδουν σκληρότητα στα οστά. ( ) Οι µυελοκυψέλες περιέχουν ερυθρό µυελό των οστών, ο οποίος είναι αιµοποιητικό όργανο. ( ) Μονάδες 3 3. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. Α-Ι): Ι ΙΙ Α.... Αρθρικό υγρό Β.... Σύνδεσµοι Γ.... ιάρθριοι χόνδροι 1. συγκρατούν τα αρθρούµενα οστά µεταξύ τους 2. βοηθούν στις κινήσεις όταν οι αρθρού- µενες επιφάνειες δεν εναρµονίζονται µεταξύ τους 3. αυξάνουν το µέγεθος της αρθρικής επιφάνειας 4. διευκολύνει την ολίσθηση των αρθρικών επιφανειών Μονάδες 3 5. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: Τι είναι οστεοπόρωση, που µπορεί να οφείλεται και ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην εµφάνισή της; Ποια είναι τα είδη των αρθρώσεων; Τι είδους κινήσεις µπορούν να γίνονται στην κάθε περίπτωση; Μονάδες 10 58

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το Κύτταρο στον Οργανισµό Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1. ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται α- πό τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία, που αφορά το μέγεθος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ www.cyprusbiology.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O 2 και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση CO 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:././2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Από το κύτταρο στον οργανισμό ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o Από το κύτταρο στον οργανισμό Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά τη πρόταση Σε ένα ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία. Απαντήσεις Κριτηρίων Αξιολόγησης. A Λυκείου. Θάνος Καψάλης Σοφία Πλατανιστιώτη ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ. Κεφάλαιο 2ο: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βιολογία. Απαντήσεις Κριτηρίων Αξιολόγησης. A Λυκείου. Θάνος Καψάλης Σοφία Πλατανιστιώτη ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ. Κεφάλαιο 2ο: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θάνος Καψάλης Σοφία Πλατανιστιώτη Βιολογία A Λυκείου Απαντήσεις Κριτηρίων Αξιολόγησης Κεφάλαιο 2ο: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κεφάλαιο 3ο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κεφάλαιο 4ο: ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κεφάλαιο 5ο: ΑΝΑΠΝΟΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το κύτταρο στον οργανισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το κύτταρο στον οργανισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το κύτταρο στον οργανισμό 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11207, 2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11208 ΘΕΜΑ Δ Το ανθρώπινο σώμα, όπως και το σώμα κάθε πολυκύτταρου οργανισμού αποτελείται από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘ.:... ΟΛΟΓΡ.:... ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Γ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-06-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3.6.2014 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ:1.30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ:10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: Βιολογία - Χημεία Τάξη: Γ Ημερομηνία: 05/06/2015 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα:.. Αρ:. Βαθμός:

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ουροποιητικό σύστημα (εικ.6.2), αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στους νεφρούς μικρά μόρια απομακρύνονται από το αίμα. Πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΒΑΘ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΛΟΓΡ.:... ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Γ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Δρ. ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΚΩΣΤΑΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Βιολόγος, MSc Ωκεανογραφίας, Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα jk ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό μας Σύστημα (ΚΣ) Το ΚΣ αποτελείται από - τα αιμοφόρα αγγεία την καρδιά Αέρας που εισπνέουμε Αέρας που εκπνέουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία.

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Ερειστικό Σύστημα Μια εργασία στο μάθημα της Βιολογίας από της μαθήτριες Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαρφτζιάν Μαριλένα Περιεχόμενα: Εισαγωγή Οστά Σύσταση του οστίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ 2 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ 3 4 5 ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 6 ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 7 ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ 8 9 10 11 ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 12 13 14 15 ΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/ 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (07:45-09:45) ΤΑΞΗ: Γ Βαθμός :... Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗ Τ... ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΓΑΜΜΑ ΠΟΥΔΝ ΚΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΤΤΑΟ ΚΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΥΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΙΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΠΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Από το κύτταρο στον οργανισμό

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Από το κύτταρο στον οργανισμό 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Από το κύτταρο στον οργανισμό ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ Τα κύτταρα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ είναι μερικά τρισεκατομμύρια (περίπου 10 13 ) ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ Τα κύτταρα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ είναι

Διαβάστε περισσότερα

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α. Η μέλισσα είναι έντομο που: α. έχει σπονδυλική στήλη β. μπορεί να κολυμπάει γ. πετάει με τη βοήθεια μεμβρανωδών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία

Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΙΜΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΠΛΑΣΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΦΛΕΒΕΣ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία Το κυκλοφορικό σύστημα τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση:

Αναπνοή. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Αναπνοή Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. ιαµέσου του λεπτού τοιχώµατος των κυψελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./04/2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ενδοκρινείς αδένες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 11 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΘΕΜΑ Β

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 11 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 11 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΘΕΜΑ Β 1. Το σύστημα των ενδοκρινών αδένων είναι το ένα από τα δύο συστήματα του οργανισμού μας που συντονίζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία παραγωγής ή πρόσληψης

Διαδικασία παραγωγής ή πρόσληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων του οργανισμού μας αποτελεί το μεταβολισμό. Στα προϊόντα των αντιδράσεων αυτών περιλαμβάνονται και τοξικές ουσίες που πρέπει να αποβληθούν. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί Σκελετικό σύστημα Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία Τύποι: 1. Υδροστατικοί σκελετοί 2. Σκληροί σκελετοί Ενδοσκελετός Εξωσκελετός Σκελετικό σύστημα υδροστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ:

1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ: Ερωτήσεις Προβλήματα Δραστηριότητες 1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ: Ι Βιταμίνες Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λίπη Βοηθούν κυρίως στη δόμηση νέων κυττάρων. Προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 6 Το ταξίδι του αέρα στο σώμα μας: To αναπνευστικό σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 6 Το ταξίδι του αέρα στο σώμα μας: To αναπνευστικό σύστημα ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 6 Το ταξίδι του αέρα στο σώμα μας: To αναπνευστικό σύστημα Τα θέματά μας Γιατί χρειαζόμαστε αέρα;; Πώς μπαίνει ο αέρας μέσα στο σώμα μας;; Πώς κυκλοφορεί ο αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό σύστημα Περιγραφή

Πεπτικό σύστημα Περιγραφή Πεπτικό Σύστημα Πεπτικό σύστημα Περιγραφή Το γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ) αποτελείται από τα κοίλα όργανα που εκτείνονται από το στόμα έως τον πρωκτό και τους επικουρικούς αδένες που ευθύνονται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11207, 96ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11303 Ι. Το σύστημα των ενδοκρινών αδένων είναι το ένα από τα δύο συστήματα του οργανισμού μας που συντονίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ Με βάση τη θέση στο ανθρώπινο σώμα Με βάση την ιδιότητα για γενικευμένη ή εξειδικευμένη δράση Εξωτερικοί εσωτερικοί μη ειδικοί μηχανισμοί ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αναπνευστικό σύστημα Εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων πνευμονική αναπνοή Την πρόσληψη οξυγόνου από την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1)Τι ονοµάζεται κύτταρο; Το κύτταρο είναι η µικρότερη µονάδα που µπορεί να τρέφεται, να αναπνέει, να αναπαράγεται κτλ., να εµφανίζει δηλαδή τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Hράκλειο, εκέμβριος 2011 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ 1. Eπιθηλιακός Πολυεδρικά κύτταρα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και φέρουν ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία 2. Συνδετικός Κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΒΑΘ.:... / 25 ΟΛΟΓΡ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: dd/mm/yyyy ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Όνομα μαθητή / τριας:... Τμήμα :... Αρ :.. ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Όνομα μαθητή / τριας:... Τμήμα :... Αρ :.. ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΒΑΘΜΟΣ :... ΥΠΟΓΡΑΦΗ :... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04. 06. 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8:00 π.μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΒΑΘ.:... / 40 ΟΛΟΓΡ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: dd/mm/yyyy ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες. 1. Οι βλεννογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016 2 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πέψη Μηχανική πέψη Χημική πέψη Απορρόφηση Γαστρεντερικός σωλήνας Όργανα του πεπτικού συστήματος: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Τέσσερα είδη ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση νεφρού Για αρχή θα αναφέρουμε την λειτουργία των νεφρών και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ανθρώπου.

Μεταμόσχευση νεφρού Για αρχή θα αναφέρουμε την λειτουργία των νεφρών και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ανθρώπου. Μεταμόσχευση νεφρού Για αρχή θα αναφέρουμε την λειτουργία των νεφρών και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ανθρώπου. Τα νεφρά είναι τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που φιλτράρουν το αίμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 5 ο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 5 ο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1 Το πεπτικό σύστημα αποτελείται Από όργανα (Γαστρεντερικός σωλήνας) Αρχίζει από το σώμα και καταλήγει στον πρωκτό Χωρίζεται σε: Στοματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης»

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Β. Στεργίου - Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία α λυκείου. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση.

Βιολογία α λυκείου. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν..

Διαβάστε περισσότερα

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης.

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιακή Οστεοπαθητική

Κρανιακή Οστεοπαθητική Κρανιακή Οστεοπαθητική ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Dr. Sutherland Ο Dr. Sutherland (1873 1954), πατέρας της Κρανιακής Οστεοπαθητικής, παρατήρησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Tόμος 1ος 22-0010_l_a_biology_bm 1-89 18b.indd 1 5/12/2016 1:17:22 µµ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Δρ. ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Μικροοργανισμοί Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί ονομάζονται οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑ πρόκειται για έναν ιστό.

ΑΙΜΑ πρόκειται για έναν ιστό. ΑΙΜΑ πρόκειται για έναν ιστό. Αίμα είναι το υγρό που κυκλοφορεί διαμέσου της καρδιάς, των αρτηριών, των φλεβών και των τριχοειδών αγγείων μεταφέροντας θρεπτικές ουσίες, ορμόνες, βιταμίνες, θερμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ»

«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» «ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» Τι είναι οι πρωτεΐνες; Από τι αποτελούνται; Ποιος είναι ο βιολογικός του ρόλος; Ας ρίξουμε μία ματιά σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Το τρυπανόσωμα προκαλεί α. δυσεντερία β. ελονοσία γ. ασθένεια του ύπνου δ. χολέρα Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από β. φυτά γ. ιούς δ. πρωτόζωα Η σύφιλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ(ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/6/2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία- Χημεία) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Η οστεολογία είναι η µελέτη των οστών. Οστά είναι σκληρά όργανα που σχηµατίζονται από οστίτη ιστό. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το σκελετό του ανθρώπου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Οι ζωικοί ιστοί. Α. Θεωρητικό µέρος. Β. Πρακτικό µέρος. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Οι ζωικοί ιστοί. Α. Θεωρητικό µέρος. Β. Πρακτικό µέρος. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 4 η Οι ζωικοί ιστοί. Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: να δούµε τα διάφορα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα Κυκλοφορικό Σύστημα Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΛΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. Μυϊκά 2. Μυοεπιθηλιακά 3. Περικύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βλέννα, υδαρές υγρό. ή τοιχωματικό ή οξυπαραγωγικό = HCl + ενδογενή παράγοντα. βλέννα. ή ζυμογόνο ή πεπτικό = πεψινογόνο

Βλέννα, υδαρές υγρό. ή τοιχωματικό ή οξυπαραγωγικό = HCl + ενδογενή παράγοντα. βλέννα. ή ζυμογόνο ή πεπτικό = πεψινογόνο Στόμαχος Δομή βλεννογόνου στομάχου - Γαστρικοί αδένες Βλέννα, υδαρές υγρό ή τοιχωματικό ή οξυπαραγωγικό = HCl + ενδογενή παράγοντα βλέννα ή ζυμογόνο ή πεπτικό = πεψινογόνο Κύτταρα G = γαστρίνη Διάσπαρτα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση (οξείδωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση; Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία,

Διαβάστε περισσότερα