Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χωρητικά ρεύματα διαφυγής"

Transcript

1 Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH, Lübbecke) Όλες οι φωτοβολταϊκές μονάδες έχουν, σύμφωνα με μια βασική σχέση φυσικής, μια συγκεκριμένη παρασιτική χωρητικότητα. Αυτή είναι ανάλογη προς την επιφάνεια και αντιστρόφως ανάλογη προς το πάχος. Επιπλέον, εξαρτάται από τις ιδιότητες του εκάστοτε υλικού και από τον τρόπο τοποθέτησης. Σε φωτοβολταϊκές μονάδες με εύκαμπτο υπόστρωμα, αλλά και σε κάποιες μονάδες κρυσταλλικών στοιχείων με ενσωματωμένη μεταλλική πίσω πλευρά, αυτή η χωρητικότητα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σε συνδυασμό με μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή (TL) μπορεί να προκύψουν τόσο μεγάλα ρεύματα μετατόπισης, που να ενεργοποιηθεί η επιτήρηση ρεύματος σφάλματος του μετατροπέα. Αυτό έχει ως συνέπεια ο μετατροπέας να αποκοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα από το δημόσιο δίκτυο. Γι' αυτό, η SMA συνιστά σε αυτές τις περιπτώσεις τη χρήση μετατροπέα με μετασχηματιστή. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τεχνικές σχέσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μιας εγκατάστασης. Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες απευθύνονται σε δύο ομάδες αναγνωστών: Πρώτον, στον κατασκευαστή των προαναφερόμενων μονάδων, με την παράκληση της μεταβίβασης των πληροφοριών στον πελάτη (και στους συνεργάτες επεξεργασίας των ελασμάτων), και δεύτερον απευθείας στους τεχνικούς εγκατάστασης και τους σχεδιαστές. Ableitstrom-UGR Έκδοση 1.0 1/7

2 Πώς υπολογίζεται η χωρητικότητα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας προς τη γη; 1 Πώς υπολογίζεται η χωρητικότητα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας προς τη γη; Μια φωτοβολταϊκή μονάδα δημιουργεί μια ηλεκτρικά φορτιζόμενη επιφάνεια έναντι ενός γειωμένου σκελετού. Μια τέτοια διάταξη, η οποία αποθηκεύει φορτίο από τη δημιουργούμενη τάση, ονομάζεται πυκνωτής, η χωρητικότητα του οποίου δηλώνεται συνήθως με το γράμμα "C". Επειδή αυτή η χωρητικότητα είναι ανεπιθύμητη, την ονομάζουμε "παρασιτική χωρητικότητα". Η χωρητικότητα υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου και εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: C = ε 0 ε r A/d Σημασία των μεταβλητών: ε 0 : διαπερατότητα, φυσική σταθερά: 8, As/Vm ε r : αριθμός διαπερατότητας, ανάλογα το υλικό: ε rαέρας = 1; ε rγυαλί 5 10 A: ενεργή επιφάνεια του πυκνωτή d: απόσταση ανάμεσα στις πλάκες πυκνωτή Ποια τιμή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια A και πάχος d; Δεν είναι πάντα απλή η επιλογή, αφού εκτός από τα στοιχεία της μονάδας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος τοποθέτησης. Γι' αυτό και σε γενικές γραμμές δε θα βρείτε στοιχεία σε αυτό το Φύλλο στοιχείων. Βάσει τριών παραδειγμάτων, παρουσιάζεται στη συνέχεια πώς μπορεί παρόλα αυτά να γίνει ο υπολογισμός (για το χρησιμοποιούμενο γυαλί θεωρείται ε r = 6). ΠΡΟΣΟΧΗ! Στους παράγοντες αυτούς θα μπορούσαν να συνυπολογιστούν και οι καιρικές συνθήκες. Αν υπάρχει π.χ. δικτύωση με νερό, αυξάνεται σημαντικά η ενεργή επιφάνεια. SMA Solar Technology AG 2/7

3 Πώς υπολογίζεται η χωρητικότητα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας προς τη γη; Παράδειγμα 1: μονάδα γυαλιού-γυαλιού χωρίς πλαίσιο με πλαίσιο αλουμινίου σε βάση τοποθέτησης (σε ελεύθερο χώρο) Οριακές συνθήκες: Η μονάδα έχει επιφάνεια 1 m². Η μονάδα έχει πάχος 1 cm. Η ηλεκτρικά ενεργή μεμβράνη βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στο μπροστινό και στο πίσω τζάμι. Η μονάδα βρίσκεται στη γειωμένη μεταλλική βάση με άμεση επαφή της επιφανείας μόνο 10 %. Η απόσταση ανάμεσα στο δάπεδο και τη μονάδα είναι 1 m. Η επιφάνεια που ακουμπάει κατά 10 % στο πλαίσιο δημιουργεί πυκνωτή με επιφάνεια 0,1 m² και απόσταση πλακών 0,005 m. Από αυτό προκύπτει χωρητικότητα περίπου 1 nf. Το υπόλοιπο 90 % της επιφάνειας συνυπολογίζεται με επιφάνεια 0,9 m² και απόσταση 1 m. Αυτό σημαίνει μόλις 0,05 nf και δε χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Η συνολική χωρητικότητα μιας μονάδας προς τη γη είναι περίπου 1 nf. Παράδειγμα 2: μονάδα γυαλιού-γυαλιού με πλαίσιο αλουμινίου σε οροφή Οριακές συνθήκες: Η μονάδα έχει επιφάνεια 1 m². Η μονάδα έχει πάχος 2 cm. Η ηλεκτρικά ενεργή μεμβράνη βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στο μπροστινό και στο πίσω τζάμι. Η μονάδα εφαρμόζει απευθείας στο γειωμένο επιστέγασμα οροφής. Η απόσταση της συνολικής επιφάνειας είναι μόλις 1 cm από το επιστέγασμα της οροφής. Αν το επιστέγασμα είναι γειωμένο, προκύπτει πυκνωτής με επιφάνεια 1 m² και απόσταση πλακών 0,01 m. Η παρασιτική χωρητικότητα της μονάδας προς τη γη σε αυτήν την περίπτωση είναι περίπου 5 nf. Παράδειγμα 3: Μονάδα λεπτής μεμβράνης σε εύκαμπτο φέρον υλικό Οριακές συνθήκες: Η μονάδα έχει επιφάνεια 1 m². Η μονάδα έχει πάχος 2 mm. Η ηλεκτρικά ενεργή μεμβράνη βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στην μπροστινή και στην πίσω μεμβράνη. Η μονάδα τοποθετείται ως έλασμα απευθείας σε οροφή αλουμινίου. Τώρα η απόσταση της συνολικής επιφάνειας είναι μόλις 1 mm από το επιστέγασμα της οροφής. Από αυτό προκύπτει πυκνωτής με επιφάνεια 1 m² και απόσταση πλακών 0,001 m. Η παρασιτική χωρητικότητα της μονάδας προς τη γη σε αυτήν την περίπτωση είναι περίπου 50 nf. SMA Solar Technology AG 3/7

4 Πώς δημιουργείται το χωρητικό ρεύμα διαφυγής; 2 Πώς δημιουργείται το χωρητικό ρεύμα διαφυγής; Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η φωτοβολταϊκή μονάδα συνδέεται με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του μετασχηματιστή. Ανάλογα τον τύπο της συσκευής, μέρος του εύρους της εναλλασσόμενης τάσης του εμφανίζεται στη φωτοβολταϊκή μονάδα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις (βλέπε επίσης γραφικό): 1. μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή Σχεδόν σε όλα τα μοντέλα χωρίς μετασχηματιστή μεταφέρεται, ανάλογα τη λειτουργία, το μισό εύρος δικτύου στη μονάδα. Η ταλάντωση στη διάταξη είναι 115 V / 50 Hz. Αυτό ισχύει για τα Sunny Boy / Sunny Mini Central που έχουν στην ονομασία προϊόντος την προσθήκη "TL". 2. Μετατροπείς με μετασχηματιστή Στις συσκευές με μετασχηματιστή η ταλάντωση της τάσης στη φωτοβολταϊκή μονάδα ονομάζεται "κυμάτωση", ή αλλιώς "ripple" και δεν ξεπερνάει κάποια ελάχιστα Volt. Η τάση ταλάντωσης αλλάζει διαρκώς στην κατάσταση φόρτισης του παρασιτικού φωτοβολταϊκού πυκνωτή. Με αυτή συνδέεται το ρεύμα μετατόπισης, το οποίο είναι ανάλογο προς τη χωρητικότητα και το υπάρχον εύρος τάσης. Για ειδικούς: Το ρεύμα μετατόπισης (ενεργός τιμή) προκύπτει ως εξής: I = ΔQ ΔU = C = C 2π f U Δt Δt Όπου f = 50 Hz η συχνότητα δικτύου και U η ενεργός τιμή της εναλλασσόμενης τάσης στη φωτοβολταϊκή γεννήτρια (περίπου 2 V σε μετατροπείς με μετασχηματιστή και 115 V σε μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή). Αυτό το ρεύμα διαφυγής είναι άεργο ρεύμα, η φάση του οποίου είναι μετατοπισμένη κατά 90 σε σχέση με την τάση του δικτύου. Σε πρώτη προσέγγιση λοιπόν δεν εμφανίζει απώλειες. SMA Solar Technology AG 4/7

5 Πώς επηρεάζει το ρεύμα διαφυγής τον εντοπισμό του ρεύματος σφάλματος; 3 Πώς επηρεάζει το ρεύμα διαφυγής τον εντοπισμό του ρεύματος σφάλματος; Το χωρητικό ρεύμα διαφυγής που περιγράφεται στην ενότητα 2 είναι άεργο ρεύμα (χωρίς απώλειες). Αν όμως, λόγω σφάλματος, π.χ. λόγω προβλήματος στη μόνωση, υπάρξει επαφή ενός αγωγού φέροντος τάση με ένα γειωμένο άτομο (βλέπε εικόνα), θα υπάρξει μεταφορά ενός ακόμα ρεύματος, το οποίο ονομάζεται ρεύμα σφάλματος. Το άθροισμα των δύο ρευμάτων (ρεύμα διαφυγής και ρεύμα σφάλματος) είναι το λεγόμενο παραμένον ρεύμα. Παραμένον ρεύμα = ρεύμα διαφυγής + ρεύμα σφάλματος Ρεύματα σφάλματος μεγαλύτερα από 30 ma πιθανόν να αποβούν επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή. Για να διασφαλιστεί πρόσθετη ατομική προστασία εκτός της μόνωσης, θα πρέπει οι ηλεκτρικές συσκευές να αποκόπτονται από το δίκτυο όταν το ρεύμα σφάλματος είναι χαμηλότερο ή ίσο με 30 ma (DIN VDE ). Ο μετατροπέας διαθέτει μονάδα επιτήρησης ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα σφάλματος (RCMU). Αυτή η μονάδα όμως μπορεί να μετρήσει μόνο το παραμένον ρεύμα (ρεύμα διαφυγής + ρεύμα σφάλματος). Ο υπολογισμός του ρεύματος σφάλματος από αυτό είναι δυνατός μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και γίνεται δυσκολότερος όσο το ρεύμα διαφυγής είναι μεγαλύτερο. Από τα 50 ma και επάνω, οι τυχαίες ταλαντώσεις στο ρεύμα διαφυγής γίνονται τόσο μεγάλες, που μπορεί να ερμηνευτούν ως ρεύμα σφάλματος που προέκυψε ξαφνικά και ξεπέρασε τα 30 ma. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο μετατροπέας αποκόπτεται αυτόματα για προληπτικούς λόγους από το δημόσιο δίκτυο. SMA Solar Technology AG 5/7

6 Από ποιο σημείο και μετά αποτελεί πρόβλημα; 4 Από ποιο σημείο και μετά αποτελεί πρόβλημα; Οριακή χωρητικότητα Όπως περιγράφηκε ανωτέρω, για τη διασφάλιση της ικανότητας λειτουργίας της επιτήρησης ρεύματος σφάλματος, θα πρέπει να αποφεύγονται τα ρεύματα διαφυγής που είναι μεγαλύτερα από 50 mα. Επειδή το ρεύμα διαφυγής εξαρτάται άμεσα από τη χωρητικότητα της μονάδας προς τη γη, για κάθε τάση δικτύου υπάρχει μια αντίστοιχη οριακή χωρητικότητα, πάνω από την οποία θα πρέπει να υπολογίζετε ότι η λειτουργία θα είναι ευάλωτη σε βλάβες. Για όλους τους μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο: I = C 2π f U (mit I = 50 ma, f = 50 Hz und U = 115 V) μια οριακή χωρητικότητα περίπου 1400 nf. Για ειδικούς: Απαρέγκλιτη τήρηση του τύπου Στον προηγούμενο τύπο για τη χωρητικότητα αντικαθιστούμε τις ακόλουθες τιμές: ε 0 = 8, As / Vm ε rγυαλί = 6 Τότε από C = ε 0 ε r A / d C [nf] 50 A [m²] / d [mm]. Ισχύει ο ακόλουθος προσεγγιστικός τύπος: C [nf] 50 A [m ² ] / d [mm] SMA Solar Technology AG 6/7

7 Λίστα ελέγχου 5 Λίστα ελέγχου Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται από τη φάση του σχεδιασμού ότι καλύπτει τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της μονάδας κατά διάρκεια της φάσης σχεδιασμού. Αυτό ισχύει κυρίως, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα τύπο μονάδας με μετασχηματιστή χωρίς μετασχηματιστή για πρώτη φορά. Επιπρόσθετα, προτείνουμε να ακόλουθα βήματα ελέγχου: 1. Παρουσιάζει η εν λόγω μονάδα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω (έλασμα, ενσωματωμένη πίσω μεταλλική πλευρά); Αν ναι: Προσπαθήστε να εκτιμήσετε την παρασιτική χωρητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη σας τα εξής: 2. Υπολογίστε την απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και την οροφή, καθώς και την επιφάνεια της μονάδας. Το αποτέλεσμα βρίσκεται στην κατώτατη, κόκκινη περιοχή του ακόλουθου γραφικού; Αν ναι: Η SMA συνιστά τη χρήση Sunny Boy / Sunny Mini Central με μετασχηματιστή. 3. Αν παρόλα αυτά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μονοφασική συσκευή TL, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας. Μήπως πρέπει να γνωρίζετε κάτι περισσότερο για την παρασιτική χωρητικότητα; 4. Ο ασφαλέστερος τρόπος για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι η έγκριση του σχεδίου εγκατάστασης από τον κατασκευαστή των μονάδων. Η SMA ευχαρίστως να παρέχει για αυτήν τη διαδικασία την όποια βοήθεια στον κατασκευαστή των μονάδων. Επικοινωνία: Tel SMA Solar Technology AG 7/7

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Φωτεινή Γ. Πετκάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 2001 Περιεχόµενα ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ...3 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ...4 2 Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ...4 2.1 Το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα