ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά Υμένια Κολλαγόνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αικατερίνη Π. Σιμάτου Επιβλέπουσα: Διδώ Γιόβα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιανουάριος 2014

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά Υμένια Κολλαγόνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αικατερίνη Π. Σιμάτου Επιβλέπουσα: Διδώ Γιόβα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 23η Ιανουαρίου Δ. Γιόβα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Κ. Πολιτόπουλος Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιανουάριος Δ.Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π.

4 Αικατερίνη Π. Σιμάτου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Αικατερίνη Σιμάτου, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 Περίληψη Σκοπό της Διπλωματικής Εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας σε λεπτά υμένια κολλαγόνου και η επακόλουθη διερεύνηση της επίδρασης σε ανάπτυξη καλλιέργειας ινοβλαστών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, υγρό διάλυμα κολλαγόνου ακτινοβολήθηκε με υπεριώδη ακτινοβολία σε μήκος κύματος 254 nm (UV-C). Το γεγονός αυτό αποτελεί πρωτοτυπία της Διπλωματικής Εργασίας, καθώς όπως φαίνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, η ακτινοβόληση πραγματοποιείται κυρίως σε κολλαγόνο το οποίο είναι στην τελική του μορφή και όχι ενόσω είναι ακόμα διάλυμα. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πειραματικό. Στο θεωρητικό μέρος της Διπλωματικής Εργασίας παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για το κολλαγόνο, καθώς και για την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αυτό. Επιπλέον παρατίθενται πληροφορίες για τους ινοβλάστες, τα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν και απεικονίστηκαν σε λεπτά υμένια κολλαγόνου. Παρουσιάζονται τα χρησιμοποιούμενα μικροσκόπια, το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscope ή AFM) και το μικροσκόπιο φθορισμού. Στο πειραματικό μέρος της Διπλωματικής Εργασίας περιγράφονται λεπτομερώς οι μέθοδοι και τεχνικές που αναπτύχθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη, τη χρώση και τη σταθεροποίηση των δειγμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατόπιν απεικόνισης των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα της Διπλωματικής Εργασίας τελικά συγκρίνονται με προηγούμενες μελέτες που αφορούν το UVακτινοβολημένο κολλαγόνο. Λέξεις-κλειδιά Κολλαγόνο, Ινοβλάστες, UV ακτινοβολία, AFM, Ατομική Μικροσκοπία, Μικροσκοπία Φθορισμού, Βιοϊατρική, Απεικόνιση, Κύτταρα, Καλλιέργεια 5

6 Abstract The purpose of this Diploma Thesis is the investigation of the influence of UV-radiation on thin collagen films and the subsequent investigation of its effect on fibroblasts culture. In order to achieve these goals, a liquid collagen solution was UV-irradiated at a wavelength of 254 nm (UV-C). This consists an innovation of this Diploma Thesis as, according to international citations, UV irradiation has been applied mainly on fully formed collagen and not on collagen solution. This Diploma Thesis consists of two parts which relate to theory and experiment, respectively. In the theory part of this Diploma Thesis basic information about collagen is presented, as well as information about the effect of UV-irradiation on collagen. There is also information about fibroblasts, the type of cells that were cultured and imaged on thin collagen films. The microscopes used are described, namely the Atomic Force Microscope (AFM) and the fluorescence microscope. Methods and techniques that were developed for the making, staining and fixing of the samples are described in detail at the experiment part of this Diploma Thesis, as well as the results taken from the imaging of samples. The results of this Diploma Thesis are finally compared to previous studies concerning UV-irradiated collagen. Keywords Collagen, Fibroblasts, UV radiation, AFM, Atomic Force Microscopy, Fluorescence Microscopy, Biomedicine, Imaging, Cells, Culture 6

7 Ευχαριστίες Με την παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώνονται οι σπουδές μου στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην περάτωσή της. Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια κυρία Διδώ Γιόβα η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ και να συνεργαστώ στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής και μου εμπιστεύτηκε την περάτωση αυτής της εργασίας. Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο διδάκτορα κύριο Ανδρέα Στυλιανού, ο οποίος με καθοδήγησε σε κάθε σημείο της διαδρομής και με στήριξε ανελλιπώς καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Ευχαριστώ επίσης την διδάκτορα Ελένη Αλεξανδράτου για την πολύτιμη βοήθειά της στο μέρος της μικροσκοπίας φθορισμού και για την υποστήριξή της μέσα στο Εργαστήριο. Ευχαριστώ θερμά όλους τους εργαζόμενους στο Εργαστήριο, που με καλωσόρισαν και με την φιλική τους συμπεριφορά συνέβαλαν στην ευχάριστη εμπειρία της εκπόνησης αυτής της εργασίας. Ευχαριστώ ακόμη τον επίκουρο καθηγητή κύριο Κώστα Πολιτόπουλο και τον καθηγητή κύριο Δημήτρη Κουτσούρη για τη συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή. Θα ήθελα επίσης με την ολοκλήρωση των σπουδών μου να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και τους βοηθούς που μου μετέδωσαν τις γνώσεις τους και με βοήθησαν να σκέφτομαι ως Μηχανικός. Τέλος, θα ήθελα σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, οι οποίοι με την συνεχή τους υποστήριξη με βοήθησαν να αντεπεξέλθω και σε αυτό το εγχείρημα. 7

8 8

9 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1 : ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ Γενικά Δομική μονάδα Ινίδια κολλαγόνου Βιοσύνθεση κολλαγόνου Οι διαφορετικές δομές του κολλαγόνου Το κολλαγόνο ως ικρίωμα για ανάπτυξη κυτταρικής καλλιέργειας Το UV - ακτινοβολημένο κολλαγόνο Κεφάλαιο 2 : ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ Γενικά Φαινότυποι ινοβλαστών Βιολογικές λειτουργίες ινοβλαστών Ινοβλάστες συσχετισμένοι με τον καρκίνο (CAFs) Κεφάλαιο 3 : ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (AFM) Γενικά Λειτουργία του AFM Τρόποι απεικόνισης (imaging modes) Βιολογικές εφαρμογές AFM Κεφάλαιο 4: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Γενικά Λειτουργία μικροσκοπίου φθορισμού Βιολογικές εφαρμογές μικροσκοπίας φθορισμού ΜΕΡΟΣ Β : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 5 : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Διάλυμα κολλαγόνου Ακτινοβόληση κολλαγόνου Φυγοκεντρική επίστρωση λεπτών υμενίων κολλαγόνου Κυτταρική καλλιέργεια Μικροσκοπία ατομικής δύναμης Μικροσκοπία φθορισμού Κεφάλαιο 6 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Απεικόνιση λεπτών υμενίων κολλαγόνου με AFM Ανάπτυξη καλλιέργειας ινοβλαστών σε λεπτά υμένια κολλαγόνου Κεφάλαιο 7 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Βιβλιογραφία

10 Εισαγωγή Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η επιβλέπουσα καθηγήτρια είναι η κυρία Διδώ Γιόβα, καθηγήτρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και διευθύντρια του εν λόγω εργαστηρίου. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το βασικό υπόβαθρο γνώσεων προκειμένου να κατανοηθούν τα αποτελέσματα των πειραμάτων και να εξαχθούν συμπεράσματα. Στο πειραματικό μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα δείγματα που προετοιμάστηκαν στα πλαίσια της εργασίας, τα οποία απεικονίσθηκαν με μικροσκόπιο AFM και με μικροσκόπιο φθορισμού. Στο θεωρητικό μέρος αρχικά παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για το κολλαγόνο, όπως η δομή του, η βιοσύνθεσή του και η βιολογική του σημασία. Παρουσιάζεται επίσης και η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αυτό, ώστε να κατανοηθούν τα αποτελέσματα των πειραμάτων, τα οποία διεξήχθησαν σε ακτινοβολημένο κολλαγόνο. Παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες για τους ινοβλάστες, τα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν και απεικονίστηκαν σε λεπτά υμένια κολλαγόνου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χρησιμοποιούμενα μικροσκόπια, το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscope ή AFM) και το μικροσκόπιο φθορισμού. Η επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας των μικροσκοπίων είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί η πληροφορία που εξάγεται από κάθε πειραματική εικόνα που λαμβάνεται. Όσον αφορά το πειραματικό μέρος, σκοπό της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας σε λεπτά υμένια κολλαγόνου και η επακόλουθη διερεύνηση της επίδρασης σε ανάπτυξη καλλιέργειας ινοβλαστών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, υγρό διάλυμα κολλαγόνου ακτινοβολήθηκε με υπεριώδη ακτινοβολία σε μήκος κύματος 254 nm (UV-C). Το γεγονός αυτό αποτελεί πρωτοτυπία της εργασίας, καθώς όπως φαίνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, η ακτινοβόληση πραγματοποιείται κυρίως σε κολλαγόνο το οποίο είναι στην τελική του μορφή και όχι ενόσω είναι ακόμα διάλυμα. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και τεχνικές που αναπτύχθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη, τη χρώση και τη σταθεροποίηση των δειγμάτων. Οι εν λόγω τεχνικές παρουσιάζονται αναλυτικά στο πειραματικό μέρος της εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του χρόνου ακτινοβόλησης του υποστρώματος κολλαγόνου προκαλεί αλλαγή στις ιδιότητές του μετά από κάποιο σημείο (30 min ακτινοβόλησης), ενώ σε πολύ μεγάλο χρόνο ακτινοβόλησης (120 min) το κολλαγόνο αλλάζει ιδιότητες σε βαθμό που προκαλείται αλλαγή στη συμπεριφορά των ινοβλαστών. Η επιφανειακή τραχύτητα (RMS) και η μέση τιμή του ύψους των υμενίων κολλαγόνου μειώνονταν έως τα 30 min ακτινοβόλησης, ενώ με την αύξηση του χρόνου ακτινοβόλησης αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Για κάθε χρόνο ακτινοβόλησης παρατηρήθηκε αύξηση στη σφαιρικότητα του πυρήνα των ινοβλαστών, ενώ το σώμα των κυττάρων αυξανόταν μέχρι τα 60 min και στα 120 min εμφανιζόταν επίμηκες. Η διπλωματική εργασία αυτή επεκτείνει τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων υμενίων κολλαγόνου ως υποστρώματα κυτταρικής καλλιέργειας. 10

11 ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1 : ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 1.1 Γενικά Το κολλαγόνο είναι ένα είδος πρωτεΐνης που υπάρχει σε αφθονία στην πανίδα και αποτελεί το 25% του συνόλου των πρωτεϊνών σε κάθε θηλαστικό. Παράγεται από τους ινοβλάστες, οι οποίοι είναι κύτταρα συνδετικού ιστού. Είναι η κυριότερη αδιάλυτη πρωτεΐνη στο εξωκυττάριο πλέγμα και στο συνδετικό ιστό. Το κολλαγόνο συμμετέχει σε μεγάλο φάσμα λειτουργιών, όπως η δόμηση των ιστών, η προσκόλληση των κυττάρων, η μετανάστευση των κυττάρων και η επούλωση των τραυμάτων 1. Το κολλαγόνο εξυπηρετεί τον εφελκυσμό των σπονδυλωτών ιστών, όπως είναι οι τένοντες (Εικόνα 1), οι χόνδροι, τα οστά και το δέρμα. Όταν τα κύτταρα καλλιεργούνται πάνω σε κολλαγόνο, επηρεάζονται από την τοπολογία του πλέγματος κολλαγόνου2 καθώς και τη δομή του3. Η μελέτη του κολλαγόνου παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για την ταυτοποίηση διαμεμβρανικών κολλαγόνων που υπάρχουν στην επιφάνεια πολλών ειδών κυττάρων, καθώς και για τη μελέτη κολλαγόνων που είναι πρόδρομοι βιοενεργών πεπτιδίων με παρακρινή δράση (δράση των κυττάρων σε γειτονικούς ιστούς)4. Εικόνα 1 Εικόνα από τένοντα (είδος συνδετικού ιστού). Απεικονίζεται ο παραλληλισμός των ινών του κολλαγόνου κατά την κατεύθυνση της μηχανικής καταπόνησης5. Τα μόρια του κολλαγόνου πακετάρονται μαζί και σχηματίζουν λεπτά και μακριά ινίδια παρόμοιας δομής. Υπάρχουν διάφορα επιθηλιακά κύτταρα τα οποία παράγουν συγκεκριμένους τύπους κολλαγόνου. Υπάρχει κολλαγόνο διάφορων τύπων, και οι πιο κοινοί είναι οι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται οι τύποι του κολλαγόνου καθώς και οι χαρακτηριστικοί ιστοί όπου συναντώνται. 11

12 Πίνακας 1 Ιδιότητες των διαφόρων τύπων κολλαγόνου Δομική μονάδα Το ινώδες κολλαγόνο τύπου Ι ήταν το πρώτο που χαρακτηρίστηκε, λόγω της αφθονίας του σε ιστό πλούσιο σε τένοντες, όπως η ουρά του αρουραίου. Η δομική μονάδα του κολλαγόνου τύπου Ι είναι μία δεξιόστροφη τριπλή έλικα που αποτελείται από 2 αλυσίδες α1 και μία α2i. Κάθε αλυσίδα περιέχει 1050 αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος περίπου 95 kda. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε τύπου κολλαγόνου οφείλονται σε ομάδες που διακόπτουν την τριπλή έλικα και σχηματίζουν άλλες δομές στο χώρο. i Η α-έλικα είναι δευτεροταγής δομή πρωτεΐνης. 12

13 Κάθε τριπλή έλικα αποτελείται από την επαναλαμβανόμενη δομή Γλυκίνη Χ Υ, όπου στις θέσεις Χ, Υ τοποθετούνται αμινοξέα, συνήθως προλίνη και υδροξυπρολίνη αντίστοιχα. Κάθε αμινοξύ επιτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Η γλυκίνη έχει ως πλευρική ομάδα ένα άτομο υδρογόνου, το οποίο είναι και το μοναδικό που χωράει στο κέντρο της σφιχτά πακεταρισμένης τριπλής έλικας. Η πεπτιδική ομάδα Ν Η μιας γλυκίνης ενώνεται με δεσμούς υδρογόνου με μία καρβονυλική (C=O) ομάδα ενός διπλανού πολυπεπτιδίου, και η ένωση αυτή συγκρατεί τις τρεις αλυσίδες μαζί. Η σταθερή γωνία της ομάδας C N επιτρέπει σε κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα να διπλώσει σε έλικα, έτσι ώστε τρεις αλυσίδες να μπορούν να συστραφούν σε τριπλή έλικα. Οι ισχυροί δεσμοί προλίνης πεπτιδίων εμποδίζουν το πακετάρισμα των αμινοξέων σε μια α-έλικα, αλλά παρόλα αυτά τελικά σταθεροποιούν την τριπλή έλικα του κολλαγόνου. 1.3 Ινίδια κολλαγόνου Τα ινίδια κολλαγόνου σχηματίζονται από τις πλευρικές αλληλεπιδράσεις των τριπλών ελίκων των δομικών μονάδων. Πολλά μόρια κολλαγόνου τύπου Ι πακετάρονται μαζί δίπλα δίπλα, σχηματίζοντας ινίδια με διάμετρο nm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά μήκος των ινιδίων και των ινών κολλαγόνου να παρατηρείται η χαρακτηριστική D περιοδικότητα των 67 nm (Εικόνα 2). Η D περιοδικότητα είναι το χαρακτηριστικό αξονικό μοτίβο που επαναλαμβάνεται κατά την οργάνωση των ινιδίων κολλαγόνου. Σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των ινιδίων κατέχουν μικρές πλευρικές ομάδες στα πλάγια των αλυσίδων, οι οποίες περιέχουν το αμινοξύ υδροξυλυσίνη. Ανάμεσα σε δύο λυσίνες ή υδροξυλυσίνες σχηματίζονται ομοιοπολικοί δεσμοί οι οποίοι σταθεροποιούν το πακετάρισμα των μορίων και κάνουν το ινίδιο ανθεκτικό. Εικόνα 2 Εικόνα υμενίου κολλαγόνου από μικροσκόπιο AFM. Οι μικρές ρυτιδώσεις που παρατηρούνται σε όλο το δείγμα οφείλονται στην D-περιοδικότητα των ινιδίων κολλαγόνου. Τα ινίδια κολλαγόνου τύπου I έχουν πολύ μεγάλη αντοχή στον εφελκυσμό. Αυτά τα ινίδια μπορούν να τεντώνονται χωρίς να σπάζουν. Τα ινίδια έχουν διάμετρο ίση με 50 nm και μήκος αρκετά μικρόμετρα. Πακετάρονται σφιχτά σε παράλληλα δεμάτια στους τένοντες, τις ίνες κολλαγόνου. Οι ίνες στους τένοντες συνδέουν μύες με οστά και είναι ανθεκτικές σε πολύ μεγάλες δυνάμεις. 13

14 1.4 Βιοσύνθεση κολλαγόνου Η βιοσύνθεση και η συγκρότηση του κολλαγόνου γίνεται όπως μιας εκκρινόμενης πρωτεΐνης. Οι αλυσίδες του κολλαγόνου συντίθενται αρχικά ως μακρομόρια που λέγονται προκολλαγόνα. Οι δημιουργούμενες πολυπεπτιδικές αλυσίδες μεταφέρονται μέσω της μετάφρασης στον αυλό του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου (ΑΕΔ). Στο ΑΕΔ η αλυσίδα προκολλαγόνου υφίσταται μια σειρά από αντιδράσεις. Αρχικά, όπως και με άλλες εκκρινόμενες πρωτεΐνες, η γλυκοζυλίωση του προκολλαγόνου γίνεται στο ΑΕΔ και στο σύμπλεγμα Golgi. Στα κατάλοιπα υδροξυλυσίνης προστίθενται κατάλοιπα γαλακτόζης και γλυκόζης. Μακριά ολιγοσακχαρίδια προστίθενται σε ορισμένα κατάλοιπα ασπαραγίνης στο C-τερματικό προπεπτίδιο (ή προεξέχον πεπτίδιο)7. Το προπεπτίδιο αυτό είναι μία ομάδα του C-τερματικού που δεν υπάρχει στο ώριμο κολλαγόνο. Επίσης, συγκεκριμένα κατάλοιπα προλίνης και λυσίνης στη μέση των αλυσίδων υδροξυλιώνονται με υδροξυλάσες της μεμβράνης. Τέλος, δισουλφιδικοί δεσμοί μεταξύ των αλυσίδων μεταξύ των Ν και C τερματικών αλληλουχιών πολυπεπτιδίων ευθυγραμμίζουν τις τρεις αλυσίδες πριν να σχηματιστεί η τριπλή έλικα στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Τα κεντρικά κομμάτια των αλυσίδων ενώνονται από το C έως το Ν τερματικό για να σχηματίσουν την τριπλή έλικα. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της συγκρότησης του κολλαγόνου τύπου Ι, το κολλαγόνο εκλύεται στον εξωκυττάριο χώρο. Κατά τη διάρκεια της εξωκύττωσης ή μετά από αυτήν, τα Ν- και C- τερματικά προπεπτίδια αφαιρούνται από εξωκυττάρια ένζυμα, τις πεπτιδάσες του προκολλαγόνου. Η πρωτεΐνη που προκύπτει ονομάζεται τροποκολλαγόνο (ή μόριο του κολλαγόνου, μήκος ~300 nm και διάμετρος ~1,5 nm) και αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από μία τριπλή έλικα. Η εκτομή των δύο προπεπτιδίων επιτρέπει στα μόρια του κολλαγόνου να πολυμερίζονται σε κανονικά ινίδια στον εξωκυττάριο χώρο. Τα ινίδια δεν πρέπει να συγκεντρώνονται μέσα στο κύτταρο. Αυτό εξασφαλίζεται αφενός από τα προπεπτίδια, αφού αυτά εμποδίζουν το σχηματισμό ινιδίων, και αφετέρου από τη δράση του ενζύμου οξειδάση της λυσίνης, το οποίο είναι εξωκυττάριο ένζυμο που καταλύει το σχηματισμό αντιδρώντων αλδεΰδων. Οι αλδεΰδες αυτές σχηματίζουν από μόνες τους συγκεκριμένους ομοιοπολικούς σταυροδεσμούς ανάμεσα σε δύο μόρια τριπλές έλικες, σταθεροποιώντας την κλιμακωτή διάταξη των μορίων κολλαγόνου και συνεισφέροντας στην ανθεκτικότητα του ινιδίου (Εικόνα 3). Εικόνα 3 Σχηματική αναπαράσταση της βιοσύνθεσης του κολλαγόνου8. 14

15 Για το σχηματισμό ώριμων μορίων κολλαγόνου και για τη συγκέντρωσή τους σε ινίδια είναι κρίσιμη η μετατροπή τους μετά τη μετάφραση. Για παράδειγμα, για να λειτουργήσουν και οι δύο υδροξυλάσες της προλίνης απαιτείται ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C). Σε κύτταρα που στερούνται αυτού του οξέος, όπως συμβαίνει στην ασθένεια σκορβούτο, οι αλυσίδες προκολλαγόνου δεν υδροξυλιώνονται επαρκώς ώστε να σχηματίσουν σταθερές τριπλές έλικες στη συνήθη θερμοκρασία σώματος, ούτε μπορούν να σχηματίσουν κανονικά ινίδια. Συνεπώς, μη υδροξυλιωμένες αλυσίδες προκολλαγόνου διασπώνται μέσα στο κύτταρο. Χωρίς τη δομική υποστήριξη του κολλαγόνου, τα αιμοφόρα αγγεία, οι τένοντες και το δέρμα γίνονται εύθραυστα. 1.5 Οι διαφορετικές δομές του κολλαγόνου Τα κολλαγόνα διαφέρουν στην ιδιότητά τους να σχηματίζουν ίνες και να οργανώνουν τις ίνες σε δίκτυα. Τα ινίδια τύπου I στον τένοντα έχουν μήκος έως 1 cm και διάμετρο έως περίπου 500 nm. Μία τριπλή έλικα στο κολλαγόνο τύπου Ι έχει διάμετρο μικρότερη από 2nm και μήκος περίπου 300 nm. Επομένως για να δημιουργηθούν οι δομές των φυσιολογικών ινιδίων κολλαγόνου απαιτείται μεγάλη παραγωγή ινιδίων. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ινιδίων κολλαγόνου είναι η Dπεριοδικότητα (D = 67 nm)9. Το κολλαγόνο τύπου ΙΙ είναι το κυριότερο κολλαγόνο στο χόνδρο. Τα ινίδιά του έχουν μικρότερη διάμετρο από εκείνα του τύπου Ι και προσανατολίζονται τυχαία στο παχύρρευστο πλέγμα πρωτεογλυκάνης. Τέτοια άκαμπτα μακρομόρια προσδίδουν στο πλέγμα αντοχή και συμπιεστότητα και του επιτρέπουν να υφίσταται μεγάλες σχηματικές παραμορφώσεις. Αυτή η ιδιότητα του κολλαγόνου του επιτρέπει να απορροφά τους κραδασμούς. Τα ινίδια τύπου ΙΙ συνδέονται μέσω σταυροδεσμών με τις πρωτεογλυκάνες τύπου ΙΧ στο πλέγμα, το οποίο είναι ένα κολλαγόνο διαφορετικής δομής. Το κολλαγόνο τύπου ΙΧ αποτελείται από δύο μακριές τριπλές έλικες συνδεδεμένες μέσω ενός εύκαμπτου κόμβου. Ο τομέας σφαιρικού Ν τερματικού προεξέχει από τα σύνθετα ινίδια, όπως και ένα θειικό μόριο το οποίο είναι ένα υψηλά φορτισμένο πολυσακχαρίδιο που συνδέεται στην α2 (ΙΧ) αλυσίδα στον εύκαμπτο κόμβο. Αυτοί οι προεξέχοντες μη ελικοειδείς τομείς συνδέουν το ινίδιο στις πρωτεογλυκάνες και σε άλλα συστατικά του πλέγματος. Η διακοπτόμενη δομή τριπλής έλικας του κολλαγόνου τύπου ΙΧ το εμποδίζει από το να συγκεντρώνεται σε ινίδια, αλλά αυτά τα τρία κολλαγόνα συσχετίζονται με ινίδια από άλλους τύπους κολλαγόνου και καλούνται κολλαγόνα συσχετιζόμενα με ινίδια (fibril-associated collagens). Στην Εικόνα 4A απεικονίζεται αυτή η δομή. Σε πολλούς συνδετικούς ιστούς στο πλάι των ινιδίων τύπου Ι συνδέεται κολλαγόνο τύπου VI και μπορεί να τα ενώσει για να σχηματίσει παχύτερες ίνες κολλαγόνου. Το κολλαγόνο τύπου VI είναι ασυνήθιστο γιατί το μόριό του αποτελείται από σχετικά σύντομες περιοχές τριπλές έλικες μήκους περίπου 60 nm που χωρίζονται από σφαιρικούς τομείς μήκους περίπου 40 nm. 15

16 Εικόνα 4 Α : Συσχετισμός κολλαγόνου τύπου II και τύπου IX σε πλέγμα χόνδρου. Β : Οργάνωση των κυριότερων ινωδών συνιστωσών στο εξωκυττάριο πλέγμα των τεντόνων10. Σε ορισμένους ιστούς, αρκετές συνιστώσες του εξωκυττάριου πλέγματος οργανώνονται σε έναν βασικό υμένα (lamina), μία δομή λεπτού υμενίου. Το κολλαγόνο τύπου IV σχηματίζει το βασικό ινώδες δισδιάστατο δίκτυο όλων των βασικών λαμίνων. Τρεις αλυσίδες κολλαγόνου τύπου IV σχηματίζουν μία τριπλή έλικα μήκους 400 nm με μεγάλες σφαιρικές ομάδες στα C τερματικά και μικρότερες άγνωστης δομής στα Ν τερματικά. Το ελικοειδές κομμάτι είναι ασυνήθιστο γιατί οι ακολουθίες Γλυκίνη Χ Υ διακόπτονται περίπου 24 φορές από κομμάτια που δε μπορούν να σχηματίσουν τριπλή έλικα. Αυτές οι μη ελικοειδείς περιοχές κάνουν το μόριο εύκαμπτο. Ο πλευρικός συσχετισμός των Ν τερματικών περιοχών μορίων τύπου IV δημιουργεί μια χαρακτηριστική τετραμερική μονάδα που μπορεί να παρατηρηθεί στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στη συνέχεια, περιοχές τριπλής έλικας από διάφορα μόρια συσχετίζονται πλευρικά για να σχηματίσουν διακλαδιζόμενα σκέλη λεπτών διαμέτρων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μαζί με αυτές μεταξύ των C τερματικών σφαιρικών ομάδων και τις τριπλές έλικες σε προσκολλημένα μόρια τύπου IV δημιουργούν ένα ακανόνιστο δισδιάστατο ινώδες δίκτυο (Εικόνα 4B) Το κολλαγόνο ως ικρίωμα για ανάπτυξη κυτταρικής καλλιέργειας Συχνά χρησιμοποιούνται ως ικριώματα κυτταρικής καλλιέργειας ουσίες όπως φυσικά πολυμερή υλικάii, συνθετικά πολυμερή, κεραμικά, βιοδιασπώμενα πολυμερή, πολυμερή με απορροφημένες πρωτεΐνες ή ακινητοποιημένες λειτουργικές ομάδες. Τα πλέγματα που προκύπτουν φυσιολογικά παρουσιάζουν πλεονεκτήματα λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων βιοσυμβατότητας που διαθέτουν. Το εξωκυττάριο πλέγμα των συνδετικών ιστών περιέχει πολλά μόρια κολλαγόνου, υαλουρονικού οξέος και γλυκοζαμινογλυκάνες. Τα κολλαγόνα έχουν χρησιμοποιηθεί στην φυσική τους κατάσταση ή σαν ii Φυσικά πολυμερή υλικά είναι υλικά όπως το βαμβάκι, το άμυλο και το καουτσούκ. 16

17 μετουσιωμένηiii ζελατίνη. Το κολλαγόνο τύπου Ι είναι το πιο δημοφιλές ικρίωμα για βιοκαλλιέργεια, λόγω της αφθονίας του και της βιοσυμβατότητάς του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή μετά από πρωτεολυτική αφαίρεση των μικρών μη ελικοειδών τελοπεπτιδίων (N και C - τερματικών περιοχών), η οποία μειώνει την πιθανότητα αντιγονικότηταςiv. Επιπλέον, το κολλαγόνο στη φυσική του κατάσταση υπάρχει σε δύο δυνατές μορφές, είτε ως διογκωμένα υδροπηκτώματα είτε ως ίνες οργανωμένες σε ένα αραιό πλέγμα. Οι ίνες μπορεί να συνδεθούν με σταυροδεσμούς με διάφορες μεθόδους. Μία από αυτές είναι η αφυδάτωση (dehydrative crosslinking) και συμβαίνει όταν το ποσοστό του νερού πέφτει κάτω από περίπου 1% και επιτρέπει το σχηματισμό πεπτιδικών δεσμών μεταξύ των αλυσίδων. Μία άλλη μέθοδος δημιουργίας σταυροδεσμών περιλαμβάνει γλουταραλδεΰδες (glutaraldehyde crosslinking). Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται συνήθως στα συμπολυμερή του κολλαγόνου τύπου Ι και στη θειϊκή χονδροϊτίνη 6- (η οποία ανήκει στις γλυκοζαμινογλυκάνες). Όσον αφορά τη μέθοδο με τις γλουταραλδεΰδες, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις σχετικά με την κυτταροτοξικότητα και τη βιοσυμβατότητα. Η κυτταροτοξικότητα μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο με εξουδετέρωση, με μείωση της συγκέντρωσης της γλουταραλδεΰδης ή με αντικατάστασή της με άλλους χημικούς παράγοντες, όπως το διισοκυανικό εξαμεθυλένιο (hexamethylene diisocyanate). Τέλος, η υπεριώδης ακτινοβόληση του κολλαγόνου εκτιμάται ότι σταθεροποιεί την οργάνωσή του σε ίνες και ότι μειώνει την αποικοδόμησή του και την αντιγονικότητα Το UV - ακτινοβολημένο κολλαγόνο Προκειμένου να ληφθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη χρήση του κολλαγόνου ως βιοϋλικού, είναι απαραίτητη η βελτίωση των φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του για κάποια εφαρμογή. Η τροποποίηση των φυσικών ιδιοτήτων του κολλαγόνου είναι δυνατή μέσω υπεριώδους (UV) ακτινοβόλησης. Ο μετασχηματισμός των ιδιοτήτων των βιοπολυμερών επιφανειών μέσω UV ακτινοβόλησης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε συγκεκριμένες εφαρμογές, γιατί επιτρέπει την τροποποίηση των ιδιοτήτων της επιφάνειας χωρίς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του υλικού. Παρόλα αυτά, δεν είναι εύκολος ο έλεγχος της έκτασης της τροποποίησης του υλικού, γιατί λείπει ακόμα η απαραίτητη γνώση σχετικά με τις ακριβείς διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την υπεριώδη ακτινοβόληση. Η γνώση του τρόπου διαμόρφωσης του κολλαγόνου σε συνάρτηση με τη δόση υπεριώδους ακτινοβολίας που δέχεται είναι σημαντική για βιοϊατρικές εφαρμογές. Το κολλαγόνο περιέχει διάφορα συστατικά που απορροφούν στην περιοχή μέσης υπεριώδους ακτινοβολίας (midultraviolet, 300±320 nm) και στην περιοχή κοντινής υπεριώδους (near-ultraviolet, 320±370 nm), καθώς επίσης και αρωματικά αμινοξέα (φαινυλαλανίνη και τυροσίνη) που απορροφούν στην περιοχή μακρινής υπεριώδους (far ultraviolet, 250±280 nm). Στην Εικόνα 5 απεικονίζεται το φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. iii iv Μετουσίωση στις πρωτεΐνες ή στα νουκλεϊκά οξέα συμβαίνει όταν αυτά χάνουν την τριτοταγή και τη δευτεροταγή δομή τους λόγω εξωτερικής δράσης όπως ισχυρό αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον, παρουσία οργανικού διαλύτη ή υψηλή θερμοκρασία. Αντιγονικότητα είναι η ικανότητα μιας ουσίας να δρα σαν αντιγόνο. Αντιγόνο είναι κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει ανοσοποιητική αντίδραση στον οργανισμό. 17

18 Εικόνα 5 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 13. Η τροποποίηση των φυσικών ιδιοτήτων του κολλαγόνου με UV ακτινοβολία έχει μελετηθεί ευρέως, αν και ο μηχανισμός δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. Η UV ακτινοβολία μειώνει τη θερμική σταθερότητα υμενίων κολλαγόνου και προκαλεί το σχηματισμό σχισμών και σπασιμάτων στην επιφάνειά τους14. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η UV ακτινοβολία προκαλεί τη δημιουργία σταυροδεσμών στο κολλαγόνο, την καταστροφή υπολοίπων τυροσίνης15 και φαινυλαλανίνης16, και την υποβάθμιση των αλυσίδων που οδηγεί σε αλλαγές στη διαμόρφωση του κολλαγόνου17. Σε υμένια κολλαγόνου και υμένια κολλαγόνου με ελαστίνη η UV ακτινοβολία προκαλεί αύξηση στην πολικότηταv της επιφάνειάς του, επηρεάζει την τοπολογία και την τραχύτητά τους, ενώ σε μικρές δόσεις βελτιώνει τη βιοσυμβατότητα τέτοιου είδους υλικών18. Έχει δειχθεί ότι χαμηλές δόσεις UV ακτινοβολίας προκάλεσαν μείωση της επιφανειακής τραχύτητας υμενίων από κολλαγόνο και PVA (poly(vinyl alcohol))19, καθώς και μείωση της τραχύτητας σε υμένια PVP-κολλαγόνου20. Αναφορικά με την καλλιέργεια κυττάρων σε υπόστρωμα κολλαγόνου, έχει δειχθεί ότι η UV ακτινοβόληση σε συνδυασμό με την προσθήκη γλυκόζης στο κολλαγόνο δεν επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη των κυττάρων, εάν η ακτινοβόληση πραγματοποιηθεί πριν την κυτταροκαλλιέργεια21. Έχει βρεθεί ότι ικριώματα για κυτταροκαλλιέργεια που σχημάτισαν σταυροδεσμούς στο κολλαγόνο με UV ακτινοβόληση παρουσίασαν μεγαλύτερη ανάπτυξη στους ινοβλάστες σε σχέση με ικριώματα που ανέπτυξαν σταυροδεσμούς με χρήση καρβοδιιμιδίου (EDC), αλλά είχαν χειρότερες μηχανικές ιδιότητες και αποδομήθηκαν γρηγορότερα22. v Αύξηση στην πολικότητα των υμενίων σημαίνει μεγαλύτερη μαγνητική έλξη μεταξύ του υποστρώματος του υμενίου και του ίδιου του υμενίου. 18

19 Κεφάλαιο 2 : ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ 2.1 Γενικά Κύτταρα Τα κύτταρα είναι οι δομικές και λειτουργικές μονάδες όλων των ζωντανών οργανισμών. Κάποιοι οργανισμοί αποτελούνται από ένα κύτταρο, ενώ άλλοι, όπως ο άνθρωπος, αποτελούνται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες κυττάρων, τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά. Τα ευκαρυωτικά έχουν μεμβράνη γύρω από τον πυρήνα τους (πυρηνική μεμβράνη), ενώ τα προκαρυωτικά δεν έχουν. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών ζωικών κυττάρων, επειδή οι ινοβλάστες (οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο πειραματικό μέρος αυτής της εργασίας) ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περικλείονται από την κυτταροπλασματική μεμβράνη, η οποία διαχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον του, το προστατεύει και είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία του κυττάρου με το περιβάλλον του μέσω ανταλλαγής ουσιών. Αποτελείται κυρίως από ένα διπλό στρώμα από πρωτεΐνες και λιπίδια. Διαθέτει επίσης και πολλά άλλα μόρια που δρουν ως δίαυλοι και αντλίες, μετακινώντας διαφορετικά μόρια εντός και εκτός κυττάρου. Ο κυτοσκελετός είναι μια πολύπλοκη διάταξη που οργανώνει και διατηρεί το σχήμα του κυττάρου. Το εσωτερικό του κυττάρου αποτελείται κυρίως από ένα υγρό που ονομάζεται κυτταρόπλασμα. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το κυτταρόπλασμα περιέχει τον κυτοσκελετό και τα οργανίδια. Περιέχει διαλυμένα θρεπτικά συστατικά, βοηθά στην αποικοδόμηση των άχρηστων προϊόντων, και μετακινεί ύλη σε διάφορα σημεία του κυττάρου. Τα οργανίδια υπάρχουν μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Είναι μικρά όργανα που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και περικλείονται από προστατευτική μεμβράνη. Ο πυρήνας είναι το πιο εμφανές οργανίδιο του κυττάρου και περιέχει το γενετικό υλικό του. Διαχωρίζεται από το κυτταρόπλασμα μέσω της πυρηνικής μεμβράνης. Τα ριβοσώματα είναι μεγάλα συμπλέγματα που αποτελούνται από πολλά μόρια και είναι υπεύθυνα για την πρωτεϊνοσύνθεση. Βρίσκονται ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα ή συνδεδεμένα σε ένα άλλο οργανίδιο, το ενδοπλασματικό δίκτυο. Το ενδοπλασματικό δίκτυο είναι το δίκτυο μεταφοράς μορίων που προορίζονται για συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή προορισμούς, σε αντίθεση με τα μόρια που βρίσκονται ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα. Έχει δύο μορφές, το αδρό ΕΔ (ενδοπλασματικό δίκτυο) και το λείο ΕΔ. Το αδρό ΕΔ ονομάζεται έτσι επειδή έχει ριβοσώματα προσκολλημένα την εξωτερική του επιφάνεια, ενώ το λείο ΕΔ δεν έχει. Το λείο ΕΔ λειτουργεί ως αποδοχέας των πρωτεϊνών που συντίθενται στο αδρό ΕΔ. Οι πρωτεΐνες που συντίθενται μεταφέρονται στο σύμπλεγμα Golgi για επιπλέον επεξεργασία, πακετάρισμα και μεταφορά σε άλλες κυτταρικές τοποθεσίες. Τα μιτοχόνδρια παράγουν ενέργεια για το κύτταρο και έχουν δύο μεμβράνες, μία εσωτερική με αναδιπλώσεις και μία εξωτερική. Τα λυσοσώματα και υπεροξυσώματα συνιστούν το σύστημα αποβολής αχρήστων στοιχείων από το κύτταρο και περιέχουν ένζυμα, δηλαδή πρωτεΐνες που καταλύουν βιοχημικές διαδικασίες23. 19

20 2.1.2 Μικροσκοπία και κύτταρα Τα κύτταρα γενικά δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Άρχισαν να παρατηρούνται μετά την εφεύρεση του οπτικού μικροσκοπίουvi (Εικόνα 6) το 17ο αιώνα. Το μικροσκόπιο φθορισμού μοιάζει με το οπτικό μικροσκόπιο, με τη διαφορά ότι το φως που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση προέρχεται από το φθορισμό του δείγματος (βλ. κεφάλαιο 4). Αναφορικά με το οπτικό μικροσκόπιο, οι ιδιότητες του φωτός θέτουν περιορισμούς στις λεπτομέρειες του δείγματος που μπορεί να απεικονίσει. Αυτοί οι περιορισμοί ξεπεράσθηκαν με την εφεύρεση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (Εικόνα 7) το 1926, το οποίο χρησιμοποιεί ως φωτεινή πηγή δέσμες ηλεκτρονίων αντί δέσμες φωτός. Έτσι επιτρέπουν την απεικόνιση σημαντικά μεγαλύτερης λεπτομέρειας στα δείγματα, ακόμα και σε επίπεδο μακρομορίωνvii. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες μεγέθους λίγων νανομέτρων. Ακόμα πιο σύγχρονο είναι το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης, το οποίο έχει ανάλυση της τάξης των κλασμάτων του νανόμετρου24. Εικόνα 6 Εικόνα 7 25 Οπτικό μικροσκόπιο. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Ινοβλάστες Οι ινοβλάστες είναι κύτταρα του ανθρώπινου σώματος που συνθέτουν το εξωκυττάριο πλέγμα του συνδετικού ιστού (Εικόνα 8). Συμβάλλουν σημαντικά στην επούλωση των πληγών και στη στιβαρότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. Οι ινοβλάστες έχουν ατρακτοειδές ή αστεροειδές σχήμα (Εικόνα 9) και από αυτό προεκβάλλουν αποφυάδες (ή φιλοπόδια)viii μικρού μήκους, οι οποίες διακλαδίζονται, ενώ ο πυρήνας έχει ωοειδές σχήμα. Οι ινοβλάστες παράγουν διάφορες πρωτεΐνες και η κυριότερη από αυτές είναι το κολλαγόνο. Στο ανθρώπινο σώμα οι ινοβλάστες συναντώνται πάνω σε στρώμα κολλαγόνου27. vi Το φωτονικό ή οπτικό μικροσκόπιο χρησιμοποιεί φως στο ορατό φάσμα ( nm). Τα βιολογικά μακρομόρια είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους, όπως οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊκά οξέα, οι πολυσακχαρίτες και τα λιπίδια. viii Αποφυάδα είναι παρακλάδι που φυτρώνει κοντά στη ρίζα. vii 20

21 Εικόνα 8 Εικόνα 9 Παραγωγή συνδετικού ιστού από τους ινοβλάστες 28. Ινοβλάστες απεικονισμένοι με μικροσκόπιο φθορισμού. 2.2 Φαινότυποι ινοβλαστών Οι ινοβλάστες και τα ινοκύτταρα είναι δύο φάσεις του ίδιου κυττάρου. Οι ινοβλάστες είναι τα ενεργοποιημένα κύτταρα, ενώ τα ινοκύτταρα είναι τα μη ενεργά. Οι ενεργοποιημένοι ινοβλάστες ανιχνεύονται κατά την επούλωση τραυμάτων. Ο πυρήνας τους είναι ευμεγέθης με υποστρόγγυλο σχήμα. Οι κυτταροπλασματικές αποφυάδες είναι μεγάλες και επιμήκεις (Εικόνα 10). Τα ινοκύτταρα έχουν μικρό μέγεθος, παρουσιάζουν χαμηλή συνθετική δραστηριότητα και συρρικνωμένο πυρήνα (Εικόνα 11). Παρατηρούνται στους τένοντες και στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Εικόνα 10 Εικόνα 11 Ινοκύτταρα. Ενεργοποιημένοι ινοβλάστες. 21

22 Οι μυοϊνοβλάστες έχουν συσταλτική δράση. Συμμετέχουν στη συστολή και στην ελάττωση της έκτασης του ουλώδους ιστού (Εικόνα 12). Τα δικτυωτά κύτταρα έχουν αστεροειδές σχήμα με πολλές διακλαδώσεις και βρίσκονται στο λεμφικό ιστό και στο μυελό των οστών (Εικόνα 13). Εικόνα 13 Εικόνα 12 Μυοϊνοβλάστες29. Δικτυωτά κύτταρα. Οι ινοβλάστες αλληλεπιδρούν με γειτονικά ινίδια κολλαγόνου κυρίως μέσω υποδοχέων της β1 οικογένειας της ιντεγκρίνης ix. Όταν δεν υπάρχει μηχανικό φορτίο στο σύστημα ινοβλαστών υποδοχέων, ο φαινότυπος των ινοβλαστών είναι ανενεργός (φλεγμονώδης). Αντίθετα, η παρουσία μηχανικού φορτίου επάγει φαινότυπο ενεργοποιημένων ινοβλαστών. Αυτή η διαδικασία απεικονίζεται σχηματικά στην Εικόνα 14. Εικόνα 14 Σχηματική αναπαράσταση της επαγωγής ενεργοποιημένων και φλεγμονωδών ινοβλαστών 30. ix Οι ιντεγκρίνες αποτελούν μία ομάδα προσκόλλησης των κυττάρων και αποτελούνται από δύο πρωτεϊνικές υπομονάδες. 22

23 2.3 Βιολογικές λειτουργίες ινοβλαστών Ενεργοποίηση ινοβλαστών κατά την επούλωση τραυμάτων Η λειτουργία που επιτελούν οι ινοβλάστες στην επούλωση των τραυμάτων δίνεται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα. Όταν συμβαίνει ένας τραυματισμός στο δέρμα, τις πρώτες 12 έως 24 ώρες μετά το τραύμα η περιοχή είναι γεμάτη από πήγμα αίματος, το οποίο περιέχει ουδετερόφιλα λευκά αιμοσφαίρια (Α). Από 3 έως 7 ημέρες μετά τον τραυματισμό, τα περισσότερα ουδετερόφιλα έχουν υποστεί απόπτωσηx. Σε αυτό το στάδιο έχουν φτάσει στον τραυματισμένο ιστό μακροφάγα λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα τελευταία είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό καινούριων αιμοσφαιρίων. Στον ιστό μεταναστεύουν και ινοβλάστες, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται και συνθέτουν το εξωκυττάριο πλέγμα. Ο νέος ιστός καλείται ιστός κοκκίδωσης. Στο εξωτερικό τμήμα της πληγής αναπτύσσονται κερατινοκύτταρα, τα οποία μεταναστεύουν στην τραυματισμένη δερμίδα και πάνω από το προσωρινό πλέγμα (Β). Σε μία έως δύο εβδομάδες μετά τον τραυματισμό η πληγή είναι εντελώς γεμάτη με ιστό κοκκίδωσης. Οι ινοβλάστες έχουν μετασχηματισθεί σε μυοϊνοβλάστες. Η πληγή συστέλλεται και οι μυοϊνοβλάστες εναποθέτουν κολλαγόνο. Η πληγή είναι εντελώς επικαλυμμένη με νεοεπιδερμίδα (C). Εικόνα 15 Διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων από τους ινοβλάστες31. x Απόπτωση είναι ο θάνατος των κυττάρων. 23

24 2.3.2 Ενεργοποίηση ινοβλαστών κατά την ίνωση Η ίνωση είναι ο σχηματισμός πλεονάζοντος ινώδους συνδετικού ιστού σε ένα όργανο ή ιστό από τους ινοβλάστες, ως μέρος διαδικασίας επούλωσης ή αντίδρασης. Νοείται σε αντίθεση με το σχηματισμό ινώδους ιστού ως φυσιολογική συνιστώσα ενός οργάνου ή ιστού. Η δημιουργία ουλών είναι ίνωση που εξαλείφει τοπικά την προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική του οργάνου ή ιστού. Ο Πίνακας 2 αναφέρει ορισμένα είδη ίνωσης, τη συνήθη τοποθεσία τους στο ανθρώπινο σώμα, καθώς και την εμφάνιση του κολλαγόνου και των ινών στα είδη αυτά. Τύπος Ινομύωμα αυχενικού τύπου (nuchal-type fibroma)32 Δεσμοπλαστικό μυελοβλάστωμα Ινομύωμα του τένοντα Ουλή Ελαστοίνωμα Δεσμοειδής ινωμάτωση Χηλοειδής ίνωση Συνήθης τοποθεσία Αυχενική περιοχή Εμφάνιση κολλαγόνου Δεμάτια ινών Ίνες ελαστίνης Λιγοστές Ώμος, άκρα Ολιγοστό ή απόν Άμορφες Περιφερικά άκρα, ιδίως τα χέρια Διαφέρει Θωρακικό τοίχωμα ωμοπλάτης Κοιλιακό τοίχωμα, ώμος Άνω τμήμα της πλάτης, δελτοειδής, στέρνο, λοβοί των αυτιών Άμορφο Απούσες Άμορφο Άμορφο Λιγοστές έως απούσες Άφθονες και αφύσικες Άμορφο Απούσες Άμορφες παχιές δέσμες ηωσινόφιλωνxi Λιγοστές ή απούσες Πίνακας 2 Είδη ίνωσης και ιδιότητές τους Ινοβλάστες συσχετισμένοι με τον καρκίνο (CAFs) Οι καρκινικοί όγκοι μπορούν εκτός των άλλων να θεωρηθούν και ως πληγές που δεν επουλώνονται. Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα που συμμετέχουν στην αγγειογένεση xii και στην απόκριση του οργανισμού στον τραυματισμό, όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα και οι ινοβλάστες, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκίνων. Οι ινοβλάστες συσχετίζονται δομικά και λειτουργικά με τα καρκινικά κύτταρα σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του καρκίνου. Τα προϊόντα που παράγουν (παράγοντες ανάπτυξης, χημειοκίνεςxiii και εξωκυττάριο πλέγμα) διευκολύνουν την αγγειογενετική επιστράτευση ενδοθηλιακών κυττάρωνxiv και xi Τα ηωσινόφιλα είναι είδος λευκών αιμοσφαιρίων. Αγγειογένεση είναι η διαδικασία κατά την οποία προκύπτουν νέα αιμοφόρα αγγεία από προϋπάρχοντα. Όταν συμβαίνει σε καλοήθη όγκο, συνιστά καθοριστικό βήμα για τη μετατροπή του σε κακοήθη. xiii Οι χημειοκίνες είναι είδος πρωτεΐνης που όταν εκλύεται από ένα κύτταρο προκαλεί την κίνηση γύρω κυττάρων σύμφωνα με τη διαδικασία της χημειόταξης. xiv Τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι πολυλειτουργικά, πεπλατυσμένα επιθηλιακά κύτταρα (βλ. υποσημείωση xviii) με xii 24

25 περικυττάρωνxv. Επομένως επηρεάζουν πολύ την κακοήθη εξέλιξη του καρκίνου και αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό στόχο για καρκινικές θεραπείες Ενεργοποίηση των ινοβλαστών στο καρκινικό στρώμα Οι ινοβλάστες που σχετίζονται με τον καρκίνο (cancer-associated fibroblasts, CAFs) είναι ο συνηθέστερος τύπος κυττάρου μέσα στο στρώμαxvi του όγκου πολλών ειδών καρκίνου. Σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι πολλοί υποπληθυσμοί στρωματικών ινοβλαστών μέσα σε διαφορετικούς όγκους έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες συλλογικά οδηγούν στην ενεργοποίηση αυτών των ινοβλαστών. Αυτές οι ιδιότητες συνιστούν κυρίως την υπερέκκριση ορισμένων πρωτεϊνών που ενεργοποιούν τους ινοβλάστες. Οι CAFs επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την εξέλιξη του όγκου. Αρχικά δρουν ανασταλτικά στα πρώιμα στάδια του καρκίνου, κυρίως ενώνοντας τα κενά μεταξύ ενεργοποιημένων ινοβλαστών. Αντίθετα, αργότερα οι CAFs ενεργοποιούνται από διάφορους παράγοντες που εκκρίνουν οι όγκοι και προάγουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη των όγκων αυτών Προέλευση των CAFs Δεν έχει βρεθεί ακόμη η προέλευση των CAFs, επειδή διαφέρει σε όγκους που βρίσκονται σε διαφορετικούς ιστούς, αλλά ακόμη και σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου όγκου. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία για την προέλευση των CAFs. Οι CAFs μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την προέλευσή τους σε μόνιμες, προερχόμενες από μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταραxvii και προερχόμενες από μετάλλαξη. Οι μόνιμες CAFs προέρχονται κυρίως από την ενεργοποίηση τοπικών ινοβλαστών από κάποιο παράγοντα ανάπτυξης που προέρχεται από τον καρκίνο. Οι CAFs που προέρχονται από βλαστικά κύτταρα εκφράζουν χαρακτηριστικούς δείκτες που συσχετίζονται με επιθετικότητα. Όμως ο ρόλος των βλαστικών κυττάρων στον καρκινικό όγκο αμφισβητείται, καθώς έχουν συσχετιστεί και θετικά και αρνητικά με αυτών, ανάλογα με την πηγή των βλαστικών κυττάρων και το μοντέλο του όγκου που χρησιμοποιήθηκε. Οι CAFs που προέρχονται από μετάλλαξη πιθανώς προέρχονται από επιθηλιακά κύτταραxviii που υπέστησαν επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάβαση (ΕΜΜ), απέκτησαν μεσεγχυματικό χαρακτήρα και έγιναν ινοβλάστες. Επιπλέον, οι CAFs μπορούν να προκύψουν κατευθείαν από τα καρκινικά κύτταρα μέσω ΕΜΜ Ο ρόλος των CAFs στην εξέλιξη του καρκίνου Οι CAFs εκκρίνουν παράγοντες ανάπτυξης, κυτοκίνες και πρωτεάσες, οι οποίες οδηγούν στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Πειραματικά και κλινικά δεδομένα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι CAFs ρυθμίζουν την κινητικότητα των κυττάρων και την μεταστατική εξάπλωση προς δευτερεύοντα όργανα. Οι CAFs συνεισφέρουν καθοριστικά στην αλλοίωση της δομής του εξωκυττάριου πλέγματος στους όγκους επειδή παράγουν πρωτεΐνες, πρωτεάσες και άλλα ένζυμα που συμμετέχουν στην μετατροπή των πρωτεϊνών του πλέγματος μετά τη μετάφραση. Επίσης οι ινοβλάστες που κυκλοφορούν στο αίμα προστατεύουν τα μεταναστεύοντα καρκινικά κύτταρα από την απόπτωση, ευνοώντας έτσι τη μετάσταση του καρκίνου. υψηλή εξειδίκευση, τα οποία έρχονται σε επαφή με το αίμα. Τα περικύτταρα είναι αγγειακά μυϊκά κύτταρα που καλύπτουν την επιφάνεια των αγγείων. xvi Το στρώμα είναι το (μη κακοήθες) εξωκυττάριο πλέγμα στο οποίο αναπτύσσεται ο όγκος. xvii Τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να διαφοροποιούνται σε κύτταρα των οστών, λίπους, χόνδρου και μυών σε πολλές φυσιολογικές και παθολογικές διαδικασίες. xviii Επιθηλιακά κύτταρα ονομάζονται τα κύτταρα του τοιχώματος διαφόρων οργάνων του σώματος. xv 25

26 2.4.4 Συμμετοχή των CAFs στην θεραπεία του καρκίνου Λόγω της ουσιαστικής συμβολής του στρώματος στην εξέλιξη του καρκίνου, πρόσφατα οι ινοβλάστες έχουν προταθεί ως στόχοι κατά την θεραπεία. Οι CAFs είναι γενετικά ευσταθείς σε σχέση με τα καρκινικά κύτταρα, επομένως είναι βέβαιο ότι θα παραμείνουν ευαίσθητοι στη φαρμακευτική θεραπεία. Επίσης, οι CAFs είναι τα κύτταρα που ευθύνονται κυρίως για τη δομή του εξωκυττάριου πλέγματος του όγκου που εμποδίζει την διάχυση αντικαρκινικών παραγόντων μέσα σε στερεούς όγκους. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ των CAFs και των κυττάρων του όγκου προωθεί την επιβίωση, την εξάπλωση και την επιθετικότητα των καρκινικών κυττάρων. Δυστυχώς διαφορετικά είδη ιστών χρειάζονται διαφορετική θεραπεία τόσο επειδή οι CAFs επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες σε άλλους ιστούς, όσο και για το λόγο ότι οι CAFs δεν προέρχονται όλες από τον ίδιο τύπο ιστού. Επομένως η αποτελεσματικότητα της θεραπείας θα ενισχυθεί από εκτενείς μελέτες αναφορικά με την ταξινόμηση των ινοβλαστών και την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ CAFs και όγκων35. 26

27 Κεφάλαιο 3 : ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (AFM) 3.1 Γενικά Τα αρχικά AFM σημαίνουν Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscopy). Η ονομασία αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι η ακίδα του μικροσκοπίου καταλήγει να έχει ακτίνα ίση με 10 νανόμετρα, με αποτέλεσμα η επιφάνεια αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακίδας και του δείγματος να αποτελείται από περιορισμένο αριθμό ατόμων. Το μικροσκόπιο AFM εφευρέθηκε το και είναι ένα όργανό που μετρά τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας αιχμηρής ακίδας και της επιφάνειας ενός δείγματος. Η ικανότητα του μικροσκοπίου να πετυχαίνει υψηλή ανάλυση σε υγρά και να μετρά τις μηχανικές ιδιότητες ενός δείγματος σε νανομετρική κλίμακα το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη μελέτη βιολογικών δειγμάτων Λειτουργία του AFM Συστατικά μέρη Το AFM αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη: έναν πρόβολοxix με μια αιχμηρή ακίδα από κάτω του, η οποία συνήθως αποτελείται από πυρίτιο ή νιτρίδιο του πυριτίου, έναν σαρωτή που οδηγεί τον πρόβολο, μία δίοδο laser και έναν ευαίσθητο ανιχνευτή θέσης. Καθώς η ακίδα σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ακίδας του AFM και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας προκαλούν μετατόπιση του προβόλου. Αυτή η μετατόπιση μετράται από τον ανιχνευτή (μια φωτοδίοδο), ο οποίος ανιχνεύει την εκτροπή μιας ασθενούς δέσμης laser, η οποία γεννάται από τη δίοδο laser και ανακλάται στο πίσω μέρος του προβόλου (Εικόνα 16). Εικόνα 16 Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού μικροσκοπίου AFM. xix Ως «πρόβολος» έχει μεταφραστεί η αγγλική λέξη cantilever. 27

28 Το AFM δημιουργεί τοπογραφικές εικόνες της επιφάνειας σχεδιάζοντας την εκτροπή της δέσμης laser καθώς η ακίδα σαρώνει την επιφάνεια. Αυτή η σχεδίαση βελτίωσε κατά πολύ την ευαισθησία σχεδίασης του μικροσκοπίου, καθώς η εκτροπή του προβόλου μπορεί εύκολα να ενισχυθεί μέσω της διαδρομής του φωτός. Χάρη σε αυτήν τη σχεδίαση έχουν επιτευχθεί εικόνες ατομικής ανάλυσης μεγάλης ποικιλίας επιφανειών. Επίσης είναι δυνατή η απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων στα φυσικά τους περιβάλλοντα Δυνάμεις αλληλεπίδρασης ακίδας - δείγματος Η δύναμη που μετράται με το AFM μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δυνάμεις μεγάλης εμβέλειας και μικρής εμβέλειας. Η πρώτη κατηγορία κυριαρχεί όταν η επιφάνεια σαρώνεται από σχετικά μεγάλες αποστάσεις και μπορεί να είναι δυνάμεις Van der Waals και τριχοειδείς δυνάμεις (οι οποίες οφείλονται στο στρώμα νερού που συχνά εμφανίζεται στο περιβάλλον του ατμοσφαιρικού αέρα). Όταν η σάρωση γίνεται σε επαφή με την επιφάνεια οι δυνάμεις μικρής εμβέλειας είναι πολύ σημαντικές, και ιδιαίτερα οι κβαντομηχανικές δυνάμεις (αλληλεπίδραση Coulomb). Η Εικόνα 17 απεικονίζει τις δυνάμεις αυτές. Η μεσαία καμπύλη απόκρισης δύναμης κατασκευάζεται με την πρόσθεση των ελκτικών δυνάμεων μεγάλης εμβέλειας και των απωθητικών δυνάμεων μικρής εμβέλειας. Εικόνα 17 Καμπύλη δύναμης απόστασης (μεσαία καμπύλη). Η καμπύλη προκύπτει από το άθροισμα των απωστικών δυνάμεων μικρής εμβέλειας (άνω καμπύλη) και των ελκτικών δυνάμεων μεγάλης εμβέλειας (κάτω καμπύλη). Οι ελκτικές δυνάμεις κοντά στην επιφάνεια προκαλούνται από ένα νανοσκοπικό στρώμα μόλυνσης που υπάρχει σε όλες τις επιφάνειες μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η έκταση της μόλυνσης εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας του μικροσκοπίου. Οι απωστικές δυνάμεις αυξάνονται καθώς η ακίδα αρχίζει να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του δείγματος. Οι απωστικές δυνάμεις στο AFM τείνουν να προκαλούν κάμψη στον πρόβολο μακριά από το δείγμα39. 28

29 3.3 Τρόποι απεικόνισης (imaging modes) Γενικά Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι απεικόνισης: ο τρόπος απεικόνισης με επαφή της ακίδας και του δείγματος (contact mode) και χωρίς επαφή μεταξύ ακίδας και δείγματος (non-contact mode και tapping mode). Η διαφορά μεταξύ των τρόπων αυτών μπορεί να εξηγηθεί με τη βοήθεια ενός διαγράμματος δυναμικής ενέργειας (Εικόνα 18). Ο αισθητήρας του AFM μετρά τη δύναμη που οφείλεται στην αλληλεπίδραση της ακίδας με την επιφάνεια του δείγματος. Το διάγραμμα δυναμικής ενέργειας απεικονίζει την εξάρτηση της δύναμης από την απόσταση μεταξύ της ακίδας και του δείγματος. Εικόνα 18 Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας ακίδας - δείγματος. Στο contact mode, ο πρόβολος βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη από μερικά angstroms από την επιφάνεια του δείγματος, και η διατομική δύναμη μεταξύ του προβόλου και του δείγματος είναι απωστική λόγω των αλληλεπιδράσεων Coulomb μικρής εμβέλειας. Στο non-contact mode, ο πρόβολος βρίσκεται σε απόσταση τάξης δεκάδες με εκατοντάδες angstroms από την επιφάνεια του δείγματος, και η διατομική δύναμη μεταξύ του προβόλου και του δείγματος είναι ελκτική, κυρίως ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων Van der Waals μεγάλης κλίμακας. 29

30 3.3.2 Contact Mode Η μέθοδος απεικόνισης contact mode εξηγείται μέσω της καμπύλης δύναμης μετατόπισης (Εικόνα 19). Επιλέγεται ένα σταθερό επιθυμητό σημείο και η ακίδα σαρώνει το δείγμα πλεγματικά, μετρώντας τη δύναμη προσκόλλησης ακίδας δείγματος. Το μειονέκτημα είναι ότι μπορούν να ασκηθούν μεγάλες πλευρικές δυνάμεις στο δείγμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθορά του δείγματος. Μία λύση για αυτό το πρόβλημα ήταν η ταλάντωση του προβόλου κατά τη διάρκεια της απεικόνισης, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της μεθόδου απεικόνισης tapping mode. Εικόνα 19 Καμπύλη δύναμης μετατόπισης. Η οριζόντια καμπύλη αντιστοιχεί στο πλησίασμα της ακίδας στο δείγμα και η διαγώνια στην απομάκρυνση. Η συνολική δύναμη επαφής εξαρτάται τόσο από την προσκόλληση όσο και από το εφαρμοζόμενο φορτίο Tapping Mode Τα πλεονεκτήματα του tapping mode έγκεινται στην εξάλειψη μεγάλου μέρους των μόνιμων διατμητικών τάσεωνxx και στην πρόκληση μικρότερης φθοράς στην επιφάνεια του δείγματος, ακόμα και με σκληρότερες ακίδες. Διαφορετικά συστατικά του δείγματος που διαθέτουν διαφορετικές κολλητικές και μηχανικές ιδιότητες θα εμφανίσουν αντίθεση φάσης και έτσι είναι δυνατή και η ανάλυση της σύστασης του δείγματος. Για μεγαλύτερη αντίθεση φάσης χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες δυνάμεις ακίδας, ενώ η ελαχιστοποίηση αυτής της δύναμης μειώνει την επιφάνεια επαφής και επιτρέπει την απεικόνιση με μεγαλύτερη ανάλυση. Στην Εικόνα 20 απεικονίζεται η περιοχή λειτουργίας του Tapping Mode στο διάγραμμα δύναμης απόστασης που παρουσιάστηκε νωρίτερα (στην Εικόνα 17). xx Διατμητική τάση είναι το πηλίκο της παράλληλης ή εφαπτομενικής δύναμης που εφαρμόζεται σε μια επιφάνεια ρευστού, προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. 30

31 Εικόνα 20 Καμπύλη δύναμης απόστασης. Το διπλό βέλος απεικονίζει την κίνηση ενός ταλαντούμενου προβόλου. Στο tapping mode ο πρόβολος ταλαντώνεται σε μια συχνότητα κοντά στη συχνότητα συντονισμού του. Ένας ηλεκτρονικός βρόχος ανάδρασης εξασφαλίζει ότι το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό, έτσι ώστε να διατηρείται η συνεχής αλληλεπίδραση ακίδας δείγματος κατά τη διάρκεια της σάρωσης (Εικόνα 21Α). Η διαφορά μεταξύ του σημείου αναφοράς του βρόχου ανάδρασης στον Ζ-άξονα και της εκτροπής του προβόλου παράγει το λεγόμενο σήμα error. Οι δυνάμεις που δρουν ανάμεσα στο δείγμα και την ακίδα προκαλούν αλλαγή στο πλάτος της ταλάντωσης αλλά και στη συχνότητα συντονισμού και στη φάση ταλάντωσης του προβόλου (Εικόνα 21Β). Το πλάτος χρησιμοποιείται για την ανάδραση και οι κάθετες διορθώσεις του πιεζο σαρωτή καταγράφονται ως εικόνα του ύψους. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στη φάση παρουσιάζονται στην εικόνα φάσης (phase image)41. Εικόνα 21 Καμπύλη συντονισμού ενός προβόλου tapping mode πάνω από (Α) και κοντά στην επιφάνεια (Β)42. 31

32 3.4 Βιολογικές εφαρμογές AFM Απεικόνιση μακρομορίων κολλαγόνου με AFM Το AFM έχει καταστήσει δυνατή την απεικόνιση μακρομορίων σε μεγάλη ανάλυση. Ένα τέτοιο μακρομόριο είναι το DNA. Το DNA αποθηκεύει τη γενετική πληροφορία του κυττάρου και οι μεταλλάξεις του μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές δυσλειτουργίες του οργανισμού ή καρκίνο. Γι αυτό αποτελεί ένα από μακρομόρια που έχουν μελετηθεί εκτενέστατα με το AFM από τη στιγμή της εφεύρεσής του. Έχει απεικονισθεί σε πολλές επιφάνειες στον αέρα, καθώς και σε πολλά διαλύματα. Η απεικόνιση του DNA σε νερό και σε υδατικά ρυθμιστικά διαλύματα είναι δύσκολη λόγω της προσρόφησηςxxi του DNA στην επιφάνεια. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με την ανακάλυψη ότι δισθενή κατιόντα είναι πολύ σημαντικά για την προσκόλληση του DNA σε επιφάνειες μίκας, καθώς και με την ανάπτυξη του tapping mode σε υγρά περιβάλλοντα. Η μεγαλύτερη χωρική ανάλυση όμως ελήφθη με την τοποθέτηση DNA σε μία κατιονική διπλοστοιβάδα λιπιδίων και απεικόνιση με contact mode κάτω από υγρό. Αυτή η τεχνική επέτρεψε την ανάλυση της διπλής έλικας ενός μορίου DNA, κάτι το οποίο απαιτεί ανάλυση 2-3 nm. Πρόσφατα έχουν αναλυθεί δομικές αλλαγές που συμβαίνουν στο DNA ως απόκριση σε δέσμευση από πρωτεΐνες43. Επίσης έχει επιτευχθεί η παρατήρηση της μετακίνησης του DNA σε επιφάνειες μίκας μέσα σε διάλυμα καθώς και η πέψη του από ένζυμα. Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί και η διαδικασία της μεταγραφήςxxii σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση tapping mode AFM. Η δομή του RNA είναι δύσκολο να μελετηθεί με το AFM, επειδή το RNA είναι συνήθως μονόκλωνο και δεν μπορεί να απεικονισθεί εύκολα πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια όπως είναι η μίκα. Με το AFM έχουν επίσης απεικονισθεί διάφορες πρωτεΐνες. Η απεικόνιση των πρωτεϊνών είναι δύσκολη επειδή οι πρωτεΐνες παραμορφώνονται εύκολα από την ακίδα και σε πολλές περιπτώσεις είναι επίπονη η διαδικασία προσκόλλησης μορίων πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια, αρκετά σταθερά ώστε να μην αποκολληθούν από την μετακινούμενη ακίδα. Έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι, όπως η δημιουργία σταυροδεσμών στην επιφάνεια, η ψύξη του δείγματος ή η τροποποίηση της πρωτεΐνης με την προσθήκη μίας συγκεκριμένης αλληλουχίας αμινοξέων στη δομή της, ώστε η πρωτεΐνη να μπορεί να σχηματίσει δεσμούς με ένα άλλο μόριο το οποίο είναι ήδη προσκολλημένο στην επιφάνεια. Μία πρωτεΐνη που έχει μελετηθεί με τη χρήση του AFM είναι το κολλαγόνο. Έχει δειχθεί ότι λεπτά υμένια κολλαγόνου διατηρούν τις μη γραμμικές οπτικές τους ιδιότητες και ότι το AFM μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διερεύνηση των οπτικών χαρακτηριστικών των υμενίων44. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των υμενίων κολλαγόνου μπορούν να ρυθμιστούν με τη μεταβολή φυσικοχημικών παραγόντων και οι αλλαγές στην τοπολογία των δειγμάτων μπορούν να απεικονισθούν και να μετρηθούν με το AFM45. Με τη χρήση του AFM έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για την κατασκευή υμενίων κολλαγόνου με επιθυμητά χαρακτηριστικά επιφάνειας, όπως ο προσανατολισμός των ινών κολλαγόνου και η τραχύτητα46. Με χρήση tapping mode έχουν παρατηρηθεί ανακατασκευασμένες ίνες κολλαγόνου, οι οποίες βρέθηκε ότι παρουσιάζουν παρόμοια δομή με τις φυσιολογικές ίνες, ενώ επίσης παρατηρήθηκαν μικρά ινίδια διαμέτρου 20 nm διασκορπισμένα και σε φυσιολογικές και σε ανακατασκευασμένες ίνες κολλαγόνου47. xxi xxii Προσρόφηση είναι η προσκόλληση ατόμων, ιόντων ή μορίων σε μια επιφάνεια. Μεταγραφή είναι η διαδικασία παραγωγής RNA από DNA. 32

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Προς το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Α. Απολογισμός δραστηριότητας ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..28.. ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..28.. ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗ ΥΝΕ ΡΙΑΗ:..23η/2013.. της..07 ης /10/2013.. ΗΜΟ ΙΟΝΥΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος τέφανος..αριθ. Απόφασης:..198/2013.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της..07

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15878/2915 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Αθήνα, 17/7/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Μετά από επιστολή των Σωματείων ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ΠΣΕΠΟ και ΠΣΕΠ- ΟΤΕ προς την Γεν. Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για συνάντηση μαζί της σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών»

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο, 2 ο & 3 Ο... Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βούρου Λεμονιά Η διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του K. Μ. : Π156/2014 ΠΡΟΫΠ.: 71.715,15 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / / Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Δρ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/202, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 202 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 9-8/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( 20.000,00 ) ΕYΡΩ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( 20.000,00 ) ΕYΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:14071/751281 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο; 1. Οι μαθητές ενός σχολείου είναι περισσότεροι από 283 και λιγότεροι από 293. Είναι δυνατό να παραταχθούν σε τριάδες ή πεντάδες χωρίς να περισσεύει κανένας. Πόσοι είναι οι μαθητές του σχολείου αυτού; 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ηµερησίας διατάξεως

o εκτός ηµερησίας διατάξεως Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2982/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΘΕΜΑ: 19 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΞΧ-8ΥΖ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΞΧ-8ΥΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΞΧ-8ΥΖ ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΞΧ-8ΥΖ ΠΡΟΣ : ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Δ.Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ.. (υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή ή τον κληρονόμο) Σας διαβιβάζω συνημμένα τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα